Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1323 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9565.83 trên tổng giá trị $159,796,233,567

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $471.78 trên tổng giá trị $45,285,628,738

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1630.16 trên tổng giá trị $27,427,890,294

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251258 trên tổng giá trị $9,704,305,174

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $357.06 trên tổng giá trị $5,953,866,949

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.013133 trên tổng giá trị đã biến động tăng 46.90% trong 1h qua

    + Đồng DSR Desire (DSR) đang có giá hiện tại $0.196365 trên tổng giá trị đã biến động tăng 41.57% trong 1h qua

    + Đồng SRC SecureCoin (SRC) đang có giá hiện tại $0.015503 trên tổng giá trị $127,097 đã biến động tăng 34.18% trong 1h qua

    + Đồng ROOFS Roofs (ROOFS) đang có giá hiện tại $0.000379 trên tổng giá trị $49,320 đã biến động tăng 31.55% trong 1h qua

    + Đồng NETKO Netko (NETKO) đang có giá hiện tại $0.215192 trên tổng giá trị $923,387 đã biến động tăng 29.80% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.052622 trên tổng giá trị $236,798 đã biến động tăng 261.40% trong 24h qua

    + Đồng ELITE Ethereum Lite (ELITE) đang có giá hiện tại $0.199962 trên tổng giá trị đã biến động tăng 240.85% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị $842,175 đã biến động tăng 193.39% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 189.97% trong 24h qua

    + Đồng HALLO Halloween Coin (HALLO) đang có giá hiện tại $0.000284 trên tổng giá trị đã biến động tăng 153.47% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000087 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1584.39% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011110 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1249.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.295660 trên tổng giá trị $593,571 đã biến động tăng 1148.78% trong 7 ngày qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000097 trên tổng giá trị đã biến động tăng 937.10% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.013133 trên tổng giá trị đã biến động tăng 928.87% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MILO MiloCoin MILO $23,538 $0.002181 10,789,954 $577 -3.09% -10.58% 1.81%
702 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,143 $0.001183 12,799,250 $1,194 -10.51% 33.26% -56.65%
703 SOCC SocialCoin SOCC $14,215 $0.010264 1,384,879 $1,578 0.11% -15.24% -24.98%
704 ELS Elysium ELS $13,295 $0.003320 4,005,012 $654 -8.11% -15.08% 14.97%
705 XRC Rawcoin XRC $11,348 $0.016100 704,882 $550 -1.22% -2.51% -63.69%
706 LVPS LevoPlus LVPS $11,195 $0.007398 1,513,256 $2,236 -1.33% -11.95% 28.22%
707 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $10,685 $0.012560 850,702 $3,469 -1.03% 36.46% 125.27%
708 ARGUS Argus ARGUS $9,956 $0.008670 1,148,324 $769 -1.31% -5.18% 34.60%
709 GRIM Grimcoin GRIM $9,873 $0.000956 10,324,802 $507 0.42% 0.02% 20.43%
710 LBTC LiteBitcoin LBTC $9,536 $0.002991 3,188,280 $7,809 -2.60% -13.70% 62.27%
711 CRTM Corethum CRTM $8,215 $0.003286 2,500,000 $601 -2.77% -6.29% -64.97%
712 JS JavaScript Token JS $6,658 $0.000833 7,991,996 $797 -2.77% -10.94% -10.88%
713 HMC HarmonyCoin HMC $6,028 $0.010877 554,224 $3,845 2.22% 16.18% 11.16%
714 DMB Digital Money… DMB $400 $0.000948 421,300 $522 -1.33% -21.32% -29.59%
715 UNITY SuperNET UNITY $55,449,861 $67.95 816,061 LowVol -1.62% 40.10% 39.17%
716 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 2.97% 28.99%
717 ETT EncryptoTel [… ETT $14,612,324 $0.235185 62,131,190 LowVol -0.66% 94.83% 78.23%
718 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
719 ECN E-coin ECN $10,136,131 $2.23 4,552,904 LowVol -1.33% -5.54% -12.07%
720 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -34.74%
721 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
722 ECOB Ecobit ECOB $4,921,200 $0.011073 444,444,444 LowVol -0.39% 10.81% -8.22%
723 PGL Prospectors Gold PGL $4,900,130 $0.075971 64,500,000 LowVol -1.33% 1.94% 23.24%
724 YASH YashCoin YASH $4,742,385 $0.474226 10,000,264 LowVol -1.27% 1.84% 14.03%
725 ARC Arcade Token ARC $4,250,001 $2.59 1,643,579 22.43%
726 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,002,091 $0.610075 6,559,998 LowVol -1.15% -1.38% 23.57%
727 MXT MarteXcoin MXT $2,149,051 $0.766183 2,804,880 LowVol -0.12% 11.36% 16.38%
728 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
729 AC AsiaCoin AC $1,761,990 $0.001536 1,147,472,861 LowVol -33.34% -32.83% -2.16%
730 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,581,214 $0.260730 6,064,565 LowVol -1.27% 48.88% 83.82%
731 EMV Ethereum Movi… EMV $1,489,103 $0.226767 6,566,666 LowVol -2.72% 38.09%
732 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -6.38%
733 RC RussiaCoin RC $1,230,643 $0.146892 8,377,873 LowVol -1.34% 2.76% -32.46%
734 AHT Bowhead AHT $1,100,208 $0.137526 8,000,000 LowVol -1.27% 1.72% -34.55%
735 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 4.52% 121.67%
736 MBI Monster Byte MBI $1,011,798 $0.060145 16,822,736 LowVol -0.88% -5.41% 34.55%
737 REX REX REX $1,002,292 $0.115728 8,660,756 LowVol -2.77% 1.44% -6.99%
738 NKA IncaKoin NKA $1,001,719 $0.000090 11,117,884,339 LowVol -7.06% -33.12% -18.52%
739 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 4.99%
740 ANC Anoncoin ANC $940,473 $0.445655 2,110,317 LowVol -10.46% 11.36% 30.82%
741 BPC Bitpark Coin BPC $924,735 $0.012330 75,000,000 LowVol -1.47% 0.35% -12.99%
742 IFLT InflationCoin IFLT $842,175 $0.000025 33,274,929,031 LowVol 21.81% 193.39% 21.50%
743 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $784,568 $0.000034 22,839,278,030 LowVol -1.35% -54.40% -59.39%
744 METAL MetalCoin METAL $766,082 $0.009959 76,925,527 LowVol -1.33% 1.51% -3.49%
745 MAC Machinecoin MAC $646,304 $0.031997 20,198,900 LowVol -1.58% -4.13% -13.41%
746 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 9.47%
747 TES TeslaCoin TES $595,540 $0.008114 73,400,442 LowVol -4.31% 14.79% -0.05%
748 USC Ultimate Secu… USC $589,578 $0.057002 10,343,113 LowVol -1.33% -12.40% 41.55%
749 LNK Link Platform LNK $554,296 $11.67 47,503 LowVol -1.66% -28.85% -20.45%
750 ITI iTicoin ITI $501,386 $15.67 32,000 LowVol -1.08% -21.14% -13.68%
751 AMBER AmberCoin AMBER $460,059 $0.010528 43,699,481 LowVol -4.86% -0.20% 3.71%
752 VAL Valorbit VAL $458,454 $0.000097 4,742,346,801 LowVol 3.71% 17.84%
753 FNC FinCoin FNC $431,443 $0.033501 12,878,667 LowVol -5.97% 1.15% -18.25%
754 BUCKS SwagBucks BUCKS $416,956 $1.32 315,300 LowVol -1.47% 2.05% 16.47%
755 OPAL Opal OPAL $402,665 $0.026590 15,143,492 LowVol 10.65% -26.18% 53.47%
756 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -15.45%
757 AU AurumCoin AU $367,820 $1.24 296,216 LowVol -1.25% 5.51% 15.53%
758 TALK BTCtalkcoin TALK $363,164 $0.005562 65,290,635 LowVol -1.34% -20.39% -46.88%
759 GUN Guncoin GUN $353,629 $0.001802 196,273,078 LowVol -1.33% 15.49% -12.72%
760 SLG Sterlingcoin SLG $350,861 $0.083432 4,205,380 LowVol -4.77% -4.63% 3.77%
761 UNI Universe UNI $349,595 $0.032153 10,873,014 LowVol 1.04% 6.65% 11.97%
762 VLT Veltor VLT $349,380 $0.629678 554,855 LowVol -1.24% -1.56% -27.39%
763 DVC Devcoin DVC $348,171 $0.000023 15,154,207,500 54.98%
764 ICN iCoin ICN $334,927 $0.011476 29,184,213 LowVol -1.33% 3.53% -3.28%
765 DAXX DaxxCoin DAXX $331,626 $0.000668 496,558,450 LowVol -1.13% -3.97% -4.36%
766 Q2C QubitCoin Q2C $329,545 $0.001328 248,183,102 LowVol 25.58% -13.51% 27.11%
767 FC2 FuelCoin FC2 $327,709 $0.003225 101,623,288 LowVol -2.17% -3.84% 25.54%
768 JET Jetcoin JET $322,830 $0.066392 4,862,509 LowVol -1.33% 0.49% -40.73%
769 BRIT BritCoin BRIT $322,748 $0.015175 21,268,092 LowVol -1.27% -6.32% -6.64%
770 STS Stress STS $321,602 $0.000569 565,134,332 LowVol -1.43% 14.19%
771 WAY WayGuide WAY $313,116 $0.003130 100,040,708 LowVol -1.27% 0.59%
772 FLT FlutterCoin FLT $304,561 $0.000945 322,214,524 LowVol -1.27% 16.40% 32.30%
773 SHDW Shadow Token SHDW $279,509 $0.039930 7,000,000 LowVol -1.43% -3.12% 1.29%
774 TRI Triangles TRI $278,527 $3.82 72,891 LowVol -1.34% 6.42% -10.20%
775 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 0.00% 13.56%
776 CCN Cannacoin CCN $266,988 $0.056811 4,699,576 LowVol -1.33% 5.78% 54.10%
777 8BIT 8Bit 8BIT $263,198 $0.226035 1,164,415 LowVol 11.24% 9.61% 34.00%
778 TRK Truckcoin TRK $258,566 $0.001666 155,193,245 LowVol 0.40% -5.33% 12.22%
779 PR Prototanium PR $254,332 $1.30 195,850 LowVol -1.27% -6.33% 30.06%
780 J Joincoin J $251,221 $0.102606 2,448,402 LowVol -2.62% 4.09% -1.63%
781 VIDZ PureVidz VIDZ $242,960 $0.001939 125,279,775 LowVol -1.43% -3.50% -0.10%
782 NYAN Nyancoin NYAN $241,488 $0.000759 318,094,573 LowVol -0.87% 1.86% 2.40%
783 FUNK The Cypherfunks FUNK $236,188 $0.000005 46,224,482,499 LowVol -3.51% 1.04% 2.63%
784 KAYI Kayicoin KAYI $232,655 $0.000819 284,221,393 LowVol -0.79% -75.66% 23.27%
785 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol -1.69%
786 RBIES Rubies RBIES $232,045 $0.022279 10,415,252 LowVol -2.57% -4.73% -10.66%
787 UNIC UniCoin UNIC $225,621 $0.076064 2,966,210 LowVol -1.40% 2.14% 25.20%
788 SH Shilling SH $219,882 $0.005596 39,293,575 LowVol -1.33% 12.31% 329.67%
789 HODL HOdlcoin HODL $217,858 $0.001423 153,132,275 LowVol -1.33% -4.28% -3.24%
790 XPY PayCoin XPY $208,258 $0.017615 11,823,056 LowVol -1.27% 15.62% 14.54%
791 LOT LottoCoin LOT $201,521 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -2.93% -11.35% -0.36%
792 BIGUP BigUp BIGUP $200,785 $0.000095 2,116,975,463 LowVol -1.33% -7.06% 12.04%
793 FRC Freicoin FRC $198,497 $0.006734 29,476,725 LowVol -1.33% 0.40% 22.11%
794 CFT CryptoForecast CFT $196,337 $0.004268 46,000,000 LowVol -1.33% -50.08% -39.99%
795 EVO Evotion EVO $193,681 $0.061270 3,161,119 LowVol -1.33% 18.18% 51.66%
796 KUSH KushCoin KUSH $192,223 $0.035297 5,445,820 LowVol -1.33% -5.98% 6.28%
797 EMD Emerald Crypto EMD $189,680 $0.009922 19,117,129 LowVol -1.35% 0.81% 40.43%
798 CAGE CageCoin CAGE $189,474 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.09% -28.99% -97.67%
799 BOLI Bolivarcoin BOLI $186,835 $0.022468 8,315,500 LowVol -0.99% 7.61% 9.36%
800 LANA LanaCoin LANA $184,473 $0.000221 836,124,948 LowVol -17.42% -35.66% -16.63%
801 LTB LiteBar LTB $183,911 $0.229807 800,284 LowVol -1.25% -4.24% -4.80%
802 888 OctoCoin 888 $182,787 $0.003634 50,297,140 LowVol -1.23% 0.60% 47.15%
803 BLRY BillaryCoin BLRY $181,652 $0.020202 8,991,804 LowVol -1.33% 33.13% 211.47%
804 TGC Tigercoin TGC $177,558 $0.004078 43,536,800 LowVol -1.27% -10.59% -14.57%
805 QCN QuazarCoin QCN $171,999 $0.028454 6,044,911 LowVol 29.50% 42.41% 63.89%
806 WMC WMCoin WMC $171,652 $0.014891 11,527,489 LowVol -1.33% 15.84%
807 YAC Yacoin YAC $170,364 $0.001423 119,748,301 LowVol -1.33% 2.47% 15.94%
808 I0C I0Coin I0C $168,294 $0.008020 20,984,834 LowVol -0.84% 15.01% -24.90%
809 LEA LeaCoin LEA $167,720 $0.000536 312,763,090 LowVol -2.81% 0.04% 36.77%
810 ACOIN Acoin ACOIN $165,376 $0.135545 1,220,085 LowVol -2.45% 2.47% 12.50%
811 XRE RevolverCoin XRE $164,881 $0.007394 22,298,168 LowVol -1.45% -14.50% 17.68%
812 GAIA GAIA GAIA $164,817 $0.006838 24,101,381 LowVol -1.55% -44.42% -30.69%
813 REE ReeCoin REE $163,084 $0.000064 2,560,000,000 LowVol 3.81% 70.55% 83.71%
814 GAP Gapcoin GAP $162,791 $0.013563 12,002,738 LowVol -1.43% 53.97% 24.81%
815 ZUR Zurcoin ZUR $162,062 $0.001870 86,684,010 LowVol -1.45% -3.89% 20.31%
816 GRT Grantcoin GRT $161,739 $0.003757 43,054,678 LowVol -0.79% 3.65% 16.83%
817 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -1.65%
818 KED Darsek KED $157,547 $0.011638 13,537,910 LowVol -1.38% -19.19% -8.31%
819 BITSILVER bitSilver BITSILVER $154,469 $17.51 8,820 LowVol 0.01% -0.20% 2.15%
820 URC Unrealcoin URC $153,233 $0.021814 7,024,402 LowVol -1.27% 1.44% 32.28%
821 EVIL Evil Coin EVIL $148,060 $0.007044 21,020,383 LowVol -0.32% 0.01% 21.88%
822 RBX Ripto Bux RBX $145,922 $0.000383 381,236,123 LowVol -1.24% -8.50% -9.93%
823 SLING Sling SLING $145,077 $0.135069 1,074,095 LowVol 3.79%
824 HAL Halcyon HAL $144,449 $0.027410 5,269,891 LowVol -1.27% 3.38% 58.31%
825 ARI Aricoin ARI $144,232 $0.001028 140,262,505 LowVol -1.87% -6.21% 55.66%
826 ANTI AntiBitcoin ANTI $140,801 $0.008062 17,465,159 LowVol -1.27% -5.99% 27.36%
827 RED RedCoin RED $140,575 $0.001897 74,107,896 LowVol 3.88% 1.48% 143.50%
828 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,910 $1532.86 89.9694 LowVol 0.17% 6.98%
829 BTCR Bitcurrency BTCR $137,808 $0.000813 169,598,616 LowVol -18.45% -62.05% -48.25%
830 RUPX Rupaya RUPX $137,267 $0.022525 6,093,921 LowVol -1.38% 47.66% 14.52%
831 PHS Philosopher S… PHS $135,192 $0.022478 6,014,340 LowVol -5.71% 1.88% -0.94%
832 GP GoldPieces GP $132,361 $0.108478 1,220,161 LowVol -6.29% -3.12% 22.75%
833 XPD PetroDollar XPD $130,750 $0.002043 63,993,275 LowVol -33.84% -40.57% -34.99%
834 FIRE Firecoin FIRE $130,674 $1.33 98,412 LowVol -1.33% 1.82% 25.76%
835 TTC TittieCoin TTC $130,503 $0.000104 1,259,816,434 LowVol -1.64% 5.76% 10.29%
836 MNM Mineum MNM $129,968 $0.013773 9,436,367 LowVol -2.18% -7.72% 1.23%
837 HMP HempCoin HMP $128,671 $0.000095 1,356,645,470 LowVol -1.27% 1.82% 15.61%
838 CNNC Cannation CNNC $128,282 $0.051791 2,476,893 LowVol -2.59% 6.15% -40.33%
839 MARS Marscoin MARS $128,201 $0.004533 28,279,074 LowVol 19.83% 18.81% 80.15%
840 SRC SecureCoin SRC $127,097 $0.015503 8,198,051 LowVol 34.18% -8.32% 62.93%
841 FRN Francs FRN $126,197 $0.032634 3,867,080 LowVol -4.49% -3.05% 6.48%
842 TEK TEKcoin TEK $122,809 $0.000087 1,414,054,562 LowVol -1.59% 0.79% -35.61%
843 XCT C-Bit XCT $117,944 $0.000750 157,223,250 LowVol 0.42% 3.81% 11.89%
844 OHM OHM OHM $117,838 $0.003984 29,581,415 LowVol -1.43% -4.91%
845 PX PX PX $117,456 $0.001233 95,261,425 LowVol -1.27% 15.78%
846 FLAX Flaxscript FLAX $114,874 $0.020576 5,582,819 LowVol -1.43% -4.19% 43.58%
847 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 34.16%
848 020 020LondonCoin 020 $112,079 $7.1e-07 156,906,030,248 LowVol -0.90%
849 DLC Dollarcoin DLC $111,421 $0.012235 9,106,714 LowVol -1.27% 5.01% 34.36%
850 CACH CacheCoin CACH $110,969 $0.026452 4,195,132 LowVol 0.03% -5.28% 8.61%
851 BTQ BitQuark BTQ $109,801 $0.012235 8,974,334 LowVol -1.33% 1.64% -38.55%
852 ISL IslaCoin ISL $105,333 $0.069586 1,513,704 LowVol 0.60% 13.56%
853 BLC Blakecoin BLC $105,173 $0.006955 15,122,697 LowVol 3.87% 22.21% 51.87%
854 CAP Bottlecaps CAP $105,101 $0.000514 204,353,685 LowVol
855 ARCO AquariusCoin ARCO $105,018 $0.071054 1,478,017 LowVol -1.57% -6.66% 26.79%
856 TSE Tattoocoin (S… TSE $102,812 $0.001137 90,421,856 LowVol -1.34% 35.70% 48.86%
857 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.17%
858 GPU GPU Coin GPU $98,196 $0.002426 40,477,042 LowVol -1.28% 5.23% 42.66%
859 DRS Digital Rupees DRS $96,894 $0.000190 510,802,961 LowVol -1.27% 103.63% 131.22%
860 UNITS GameUnits UNITS $96,382 $0.027752 3,472,983 LowVol -1.33% -8.49% -7.26%
861 VC VirtualCoin VC $92,860 $0.009227 10,064,287 LowVol 0.11%
862 COXST CoExistCoin COXST $91,270 $0.003368 27,100,000 LowVol -0.95% 93.78% 67.53%
863 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $90,732 $0.001138 79,719,140 LowVol 18.29% 39.18% 60.46%
864 SLM Slimcoin SLM $87,838 $0.005880 14,937,439 LowVol -1.33% -5.72% 15.62%
865 IMS Independent M… IMS $87,501 $0.016298 5,368,934 LowVol -1.33% 24.18% 1.89%
866 CAT Catcoin CAT $87,346 $0.014132 6,180,800 LowVol -0.31% 16.19% -1.01%
867 XCO X-Coin XCO $85,750 $0.006924 12,384,976 LowVol -1.33% -2.85% -8.88%
868 PXI Prime-XI PXI $85,364 $0.004822 17,702,210 LowVol -5.23% -12.54% 6.81%
869 ALL Allion ALL $83,783 $0.013515 6,199,359 LowVol -1.34% 7.48% 47.78%
870 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $82,444 $0.103950 793,108 LowVol -1.33% 15.71% 80.76%
871 SOON SoonCoin SOON $80,361 $0.006448 12,462,620 LowVol -0.71% 3.21% 18.67%
872 VUC Virta Unique … VUC $80,211 $0.001306 61,412,950 LowVol 6.10% 5.01% -9.21%
873 CPN CompuCoin CPN $79,997 $0.004078 19,615,019 LowVol -5.82% 1.89% 35.31%
874 CRX Chronos CRX $77,683 $0.001054 73,729,962 LowVol 0.20% 32.08% 36.06%
875 JWL Jewels JWL $76,565 $0.003794 20,181,636 LowVol -1.43% 22.77%
876 611 SixEleven 611 $76,225 $0.177142 430,303 LowVol -1.33% -6.54% 25.01%
877 MST MustangCoin MST $75,397 $0.119612 630,343 LowVol 4.19% -8.93% 23.64%
878 MRJA GanjaCoin MRJA $73,470 $0.016503 4,451,920 LowVol -1.43% -36.21% -48.01%
879 ATX Artex Coin ATX $71,254 $0.003794 18,781,750 LowVol -1.33% -19.98% 17.48%
880 BITZ Bitz BITZ $70,999 $0.035662 1,990,891 LowVol -1.27% 2.35% 59.21%
881 GPL Gold Pressed … GPL $70,771 $0.277076 255,422 LowVol -13.36% -10.27% 40.09%
882 BTPL Bitcoin Planet BTPL $69,587 $0.012659 5,496,929 LowVol 0.24% -10.06% -12.79%
883 BAS BitAsean BAS $69,419 $0.013884 5,000,000 LowVol -2.77% 8.66% -27.96%
884 SPT Spots SPT $68,723 $0.003067 22,406,021 LowVol -1.76% -1.28% 34.35%
885 DRM Dreamcoin DRM $68,075 $0.027790 2,449,632 LowVol -1.33% 2.94% 60.56%
886 ICOB ICOBID ICOB $67,887 $0.000636 106,701,874 LowVol 7.74% 14.33% 43.37%
887 ADCN Asiadigicoin ADCN $67,696 $0.002715 24,931,054 LowVol 10.11% 0.79% 9.09%
888 BIP BipCoin BIP $66,983 $0.041163 1,627,261 LowVol -1.98% 2.89% 51.90%
889 HXX Hexx HXX $65,887 $0.044527 1,479,712 LowVol -2.10% -8.36% 38.76%
890 SCRT SecretCoin SCRT $65,597 $0.015512 4,228,672 LowVol 0.25% 18.17%
891 $$$ Money $$$ $65,468 $0.001427 45,887,218 LowVol -1.43% 14.18% 42.73%
892 300 300 Token 300 $63,304 $211.01 300 LowVol -1.33% 3.50% 51.32%
893 BVC BeaverCoin BVC $62,291 $0.019995 3,115,258 LowVol -1.33% 15.76% 17.39%
894 CWXT CryptoWorldX … CWXT $62,118 $0.001042 59,630,200 LowVol -6.25% 12.89% 27.01%
895 ICE iDice ICE $60,896 $0.038762 1,571,013 LowVol -2.26% -25.03% -76.01%
896 E4ROW E4ROW E4ROW $59,939 $0.014011 4,278,000 LowVol -2.77% -89.88%
897 URO Uro URO $57,941 $0.047992 1,207,310 LowVol -1.33% 1.68% 17.48%
898 GCC GuccioneCoin GCC $57,720 $0.002845 20,285,537 LowVol -1.43% -5.97% 26.50%
899 CF Californium CF $57,659 $0.023996 2,402,896 LowVol -1.27% 1.48% -6.84%
900 CASH Cashcoin CASH $56,913 $0.001233 46,158,242 LowVol -1.33% 20.33% 3.00%
901 RPC RonPaulCoin RPC $56,684 $0.063636 890,760 LowVol -0.95% 2.76% 25.03%
902 GLT GlobalToken GLT $56,420 $0.002176 25,930,600 LowVol -1.33% -8.35% -14.96%
903 XBTS Beatcoin XBTS $55,779 $0.036584 1,524,686 LowVol -1.87% 152.78% 41.11%
904 BRAIN Braincoin BRAIN $55,530 $0.005501 10,094,424 LowVol -1.33% 5.45% 42.67%
905 JIN Jin Coin JIN $55,111 $0.005596 9,848,485 LowVol -1.43% 1.05%
906 WARP WARP WARP $54,431 $0.049699 1,095,224 LowVol -1.33% 1.88% 16.86%
907 ZYD Zayedcoin ZYD $53,890 $0.008631 6,243,840 LowVol -1.43% 0.77% 12.73%
908 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $53,635 $0.006679 8,030,000 LowVol -1.49% -4.53% 12.88%
909 PHO Photon PHO $53,323 $0.000003 20,375,817,830 LowVol -3.39% -23.47% 1.24%
910 ARB ARbit ARB $51,578 $0.006639 7,768,790 LowVol 11.91%
911 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.55%
912 DBTC Debitcoin DBTC $51,215 $0.002845 17,999,629 LowVol 5.71% -3.21% 4.04%
913 PIE PIECoin PIE $50,624 $0.002845 17,791,654 LowVol -1.33% 9.16% -46.71%
914 DIBC DIBCOIN DIBC $50,533 $0.010107 5,000,000 LowVol 6.60% -8.89% -21.86%
915 SOIL SOILcoin SOIL $49,826 $0.008738 5,702,048 LowVol -1.41% -8.78% 29.58%
916 SONG SongCoin SONG $48,409 $0.001487 32,565,300 LowVol -0.22% 4.06% 167.59%
917 SFC Solarflarecoin SFC $45,390 $0.003223 14,083,450 LowVol -1.33% 5.81% -0.04%
918 MND MindCoin MND $45,220 $0.003604 12,546,625 LowVol -1.27% 4.50% 25.58%
919 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol
920 EREAL eREAL EREAL $42,856 $0.000641 66,909,634 LowVol -2.77% 1.80% 21.96%
921 WORM HealthyWormCoin WORM $42,232 $0.000379 111,318,686 LowVol -43.62% -18.55% -23.17%
922 PULSE Pulse PULSE $42,042 $0.002940 14,298,972 LowVol -1.43% 8.91% 19.53%
923 CESC CryptoEscudo CESC $41,003 $0.000285 144,105,100 LowVol -1.27% 1.75% 73.42%
924 STEPS Steps STEPS $40,629 $0.002181 18,625,017 LowVol -1.33% 1.88% 15.61%
925 JOBS JobsCoin JOBS $40,340 $0.000381 106,019,270 LowVol -1.04% -8.49% -22.69%
926 VIP VIP Tokens VIP $39,574 $0.000474 83,450,403 LowVol -1.43% 27.35% 44.53%
927 BIOS BiosCrypto BIOS $39,497 $0.001897 20,821,709 LowVol -34.22% -34.27% 16.24%
928 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,047 $0.014891 2,622,273 LowVol -1.27% 8.72% -7.59%
929 MCRN MACRON MCRN $38,696 $0.000096 401,421,401 LowVol -19.06% -57.65% -69.29%
930 DES Destiny DES $38,393 $0.023996 1,600,000 LowVol -1.33% 27.40% 94.99%
931 ORLY Orlycoin ORLY $38,234 $0.001043 36,646,779 LowVol -1.33% 1.82% 12.38%
932 ACP AnarchistsPrime ACP $38,066 $0.008662 4,394,874 LowVol -0.87% -5.23% -38.77%
933 NRO Neuro NRO $37,700 $0.001043 36,135,236 LowVol -1.33% -29.96% -25.26%
934 BENJI BenjiRolls BENJI $36,744 $0.001814 20,252,596 LowVol -0.46% -1.67% 17.33%
935 IMPS ImpulseCoin IMPS $36,484 $0.001802 20,245,510 LowVol -1.43% 15.84%
936 KIC KibiCoin KIC $36,242 $0.002465 14,701,000 LowVol -0.83% 10.45% 52.92%
937 CRT CRTCoin CRT $36,088 $0.455257 79,270 LowVol -1.33% 1.82% 15.62%
938 CMT Comet CMT $36,071 $0.041327 872,830 LowVol -1.74% -20.24% -4.60%
939 PLNC PLNcoin PLNC $34,038 $0.001992 17,089,600 LowVol -1.33% 1.88% -2.88%
940 EGO EGO EGO $33,805 $0.000563 60,000,001 LowVol 0.87% 14.54%
941 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,196 $0.000474 70,000,000 LowVol -1.33% 1.82% 18.61%
942 G3N G3N G3N $32,274 $0.004268 7,561,891 LowVol -1.33% 1.88% 17.18%
943 GBT GameBet Coin GBT $32,267 $0.001518 21,262,780 LowVol -1.33% 1.88% 8.19%
944 FLVR FlavorCoin FLVR $31,713 $0.001518 20,898,106 LowVol -1.33% -18.50% -26.58%
945 BLZ BlazeCoin BLZ $31,629 $0.000052 608,557,394 LowVol -2.66% -0.61% 15.70%
946 UET Useless Ether… UET $31,200 $0.007867 3,965,716 LowVol 3.31% 59.31% 28.94%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,693 $0.006355 4,829,945 LowVol -1.27% 16.66% 15.98%
948 KNC KingN Coin KNC $30,467 $15.18 2,008 LowVol -1.43% 1.88% 15.61%
949 DPAY DPAY DPAY $30,176 $0.000379 79,541,001 LowVol -1.36% 1.82% 16.26%
950 MTM MTMGaming MTM $29,942 $0.009981 2,999,967 LowVol 3.48% 121.77% 37.53%
951 BRAT BRAT BRAT $29,929 $0.000187 160,000,000 LowVol -2.39% -19.07% -23.90%
952 RIDE Ride My Car RIDE $28,817 $0.000285 101,276,976 LowVol -1.33% 25.00% 73.41%
953 DLISK DAPPSTER DLISK $28,454 $0.000285 100,000,000 LowVol -1.33% 1.82% -24.74%
954 LUNA Luna Coin LUNA $28,326 $0.017586 1,610,693 LowVol -30.92% 1.21% 22.62%
955 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.53% 139.34%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -1.37%
957 ICON Iconic ICON $27,723 $0.046759 592,894 LowVol -1.33% -18.06% 12.72%
958 PSB Pesobit PSB $27,273 $0.000811 33,625,193
959 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,438 $0.028454 894,026 LowVol -1.33% 15.86% 6.40%
960 PEX PosEx PEX $25,362 $0.010338 2,453,240 LowVol -1.33% 14.69%
961 LIR LetItRide LIR $24,079 $0.000664 36,268,312 LowVol -0.77% 1.88% 1.16%
962 LTCR Litecred LTCR $23,510 $0.000778 30,227,750 LowVol -1.27% 1.97% -21.00%
963 ERY Eryllium ERY $23,371 $0.004464 5,235,460 LowVol -1.42% 4.28% -7.62%
964 PLACO PlayerCoin PLACO $23,317 $0.000664 35,120,000 LowVol -1.33% 5.19% -10.17%
965 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 11.70%
966 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,020 $0.030540 753,776 LowVol -1.33% 2.42% 16.71%
967 CAB Cabbage CAB $22,905 $0.002181 10,499,996 LowVol -1.33% -33.17% -23.33%
968 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 0.68% 12.53%
969 BNX BnrtxCoin BNX $22,520 $0.000850 26,493,001 LowVol -0.97% 12.20% 52.83%
970 CNC CHNCoin CNC $22,499 $0.000471 47,772,231 LowVol -1.50% 1.12% 41.63%
971 WBB Wild Beast Block WBB $22,299 $0.134793 165,428 LowVol -1.33% -8.26% 21.39%
972 HVCO High Voltage HVCO $21,824 $0.014606 1,494,171 LowVol -1.43% 1.53% 12.66%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $20,922 $0.000664 31,512,613 LowVol -1.33% 18.79% 34.88%
974 IMX Impact IMX $20,773 $0.000190 109,509,044 LowVol -1.33% 1.93% 130.14%
975 IBANK iBank IBANK $20,177 $0.004458 4,526,324 LowVol -1.33% -2.34% -9.44%
976 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
977 GBC GBCGoldCoin GBC $19,827 $0.001745 11,361,817 LowVol 0.00% 13.82% -19.72%
978 VRS Veros VRS $18,575 $0.000038 486,609,040 LowVol -8.33% -21.24% -35.01%
979 SDP SydPak SDP $17,844 $0.111728 159,706 LowVol -1.33% 1.59% 15.62%
980 SCS Speedcash SCS $17,061 $0.065159 261,831 LowVol -1.33% -0.17% 15.66%
981 BIOB BioBar BIOB $16,802 $0.018969 885,756 LowVol -1.33% -19.46% -4.35%
982 DAS DAS DAS $16,470 $0.006279 2,622,886 LowVol -1.40% -11.21% -5.19%
983 MGM Magnum MGM $16,049 $0.004078 3,935,156 LowVol -1.33% -40.80% 65.73%
984 DIX Dix Asset DIX $15,373 $1.5e-07 100,000,000,000 LowVol -1.99% 49.18% 215.66%
985 XOC Xonecoin XOC $14,500 $0.034524 420,000 LowVol -1.27% -21.57% -11.96%
986 RSGP RSGPcoin RSGP $13,597 $7.87 1,727 LowVol -1.33% 1.81% -21.84%
987 TRADE Tradecoin TRADE $12,838 $0.001707 7,519,621 LowVol -1.43% 11.80% -32.51%
988 GEERT GeertCoin GEERT $12,050 $0.002367 5,091,200 LowVol 15.25% 2.24% 15.75%
989 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
990 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 20.51%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $10,227 $0.000095 107,829,281 LowVol -1.27% 17.01%
992 P7C P7Coin P7C $10,021 $0.000285 35,220,238 LowVol -1.43% -13.28%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $9,782 $0.002911 3,360,417 LowVol 3.47% 17.48% 181.48%
994 NODC NodeCoin NODC $9,233 $0.005501 1,678,439 LowVol -1.27% 7.37% 23.90%
995 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 5.99%
996 VOLT Bitvolt VOLT $8,600 $0.000569 15,112,554 LowVol -1.27% 5.96% -11.66%
997 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,955 $0.000879 9,045,323 LowVol 1.27% 57.40% 53.17%
998 CONX Concoin CONX $7,271 $0.009769 744,266 LowVol -1.33% -7.95% -5.28%
999 MRNG MorningStar MRNG $6,181 $0.000190 32,601,650 LowVol -1.29% -31.85% -51.51%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -46.92%
1001 ULA Ulatech ULA $4,672 $0.025339 184,386 LowVol -1.66% 118.17% 190.82%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,785 LowVol -0.68%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $4,184 $0.020454 204,568 -20.19%
1004 NANOX Project-X NANOX $3,711 $47422.60 0.078264 LowVol -7.68% -15.10% -37.53%
1005 LEX Lex4All LEX $3,640 $0.003640 1,000,000 LowVol 3.48% 17.48% 173.19%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,327 $0.200123 16,627 LowVol -17.56% 1.80% -15.86%
1008 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 168.59%
1009 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -38.43%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,636 $0.001913 1,377,917 LowVol -0.41% -2.06% -22.11%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,511 $0.053588 46,864 LowVol -1.33% -7.73% 23.27%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $2,259 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 2.16% 57.51% 20.68%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol 3.46% -27.76%
1014 ABN Abncoin ABN $828 $0.012235 67,700 LowVol -1.33% -6.12% 13.84%
1015 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -26.50%
1016 EBT Ebittree Coin EBT $480 $0.000379 1,264,511 LowVol -1.43% -86.57% -40.06%
1017 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1018 FDC Future Digita… FDC $216 $0.000079 2,753,201 LowVol -1.38% 15.33%
1019 FAL Falcoin FAL $112 $0.000569 196,766 LowVol -1.33% 46.27% 40.51%
1020 CALC CaliphCoin CALC $50 $0.000569 87,140 LowVol -1.33% -12.52% -49.73%
1021 APW AppleCoin APW $7 $0.000095 73,953 LowVol -1.33% 1.82% 15.61%
1022 BCD Bitcoin Diamo… BCD $65.86 $17,730,600 -0.32% -2.25%
1023 QASH QASH QASH $1.01 $14,086,800 -0.96% 44.31%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $8,299,730 -0.03% 28.33% 61.35%
1025 INK Ink INK $0.146933 $6,863,920 -0.83% -11.55% -47.66%
1026 AI POLY AI AI $16.31 $4,501,140 -5.32% -3.84%
1027 CLUB ClubCoin CLUB $6.15 $4,190,780 -2.18% 4.18% 78.08%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $2.86 $3,876,680 -6.39% -17.19% -39.92%
1029 REC Regalcoin REC $40.70 $3,036,000 -3.65% -2.83% -6.84%
1030 GRX GOLD Reward T… GRX $4.40 $2,340,340 -2.36% -24.05% -23.76%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $10.12 $2,093,060 0.00% 2.71% 2.59%
1032 NULS Nuls NULS $0.617849 $2,067,380 -1.49% -9.99% -29.55%
1033 BTE BitSerial BTE $2.97 $1,326,840 -2.51% -24.63% -47.85%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $9242.35 $1,163,500 -1.22% 1.48% 15.65%
1035 EAG EA Coin EAG $3.23 $962,701 14.54% -15.41% -31.17%
1036 WC WINCOIN WC $1.49 $908,289 -1.09% -5.68% -20.20%
1037 ETN Electroneum ETN $0.030828 $873,695 1.85% 21.65% 2.33%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.81 $774,507 -0.90% 2.74% -1.79%
1039 ADK Aidos Kuneen ADK $36.51 $688,073 3.20% 2.96% -17.83%
1040 B2X SegWit2x [Fut… B2X $247.59 $620,774 -1.36% -8.59% 37.95%
1041 RYZ ANRYZE RYZ $0.007895 $616,082
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.04 $552,805 -0.78% -5.40% 17.24%
1043 BT2 BT2 [CST] BT2 $121.87 $463,683 3.27% -36.22% 2.66%
1044 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000164 $386,457 -2.77% 22.91% 0.77%
1045 BOT Bodhi BOT $0.467039 $385,474 -2.47% -6.12% -29.61%
1046 XIN Infinity Econ… XIN $0.036895 $371,255 -7.90% -20.07% -27.92%
1047 THS TechShares THS $1.05 $357,692 -1.22% 2.97% 6.33%
1048 TSL Energo TSL $0.034032 $350,849 1.17% 4.20%
1049 AION Aion AION $1.13 $307,961 -2.77% 3.58% 29.95%
1050 FLIXX Flixxo FLIXX $0.145162 $217,680 -2.77% 36.91%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.000190 $199,270 -1.33% 6.29% -97.53%
1052 UGT UG Token UGT $0.445859 $158,401 -4.28% 3.76% 31.37%
1053 XID Sphre AIR XID $0.201668 $152,930 -1.65% 1.78% 6.19%
1054 BSR BitSoar BSR $0.214066 $150,522 -16.75% -23.53% 37.37%
1055 LLT LLToken LLT $0.308420 $142,603 -0.08% -3.25% -8.69%
1056 SUR Suretly SUR $3.75 $136,534 -2.92% -2.21% 26.86%
1057 XCPO Copico XCPO $0.027393 $123,524 -3.02% 13.00% 8.72%
1058 ICX ICON ICX $1.33 $118,093 -6.00% 21.95% 29.74%
1059 B3 B3Coin B3 $0.000458 $116,868 -10.53% -1.92% 75.05%
1060 INF InfChain INF $0.008631 $112,894 -2.41% -2.62%
1061 GBG Golos Gold GBG $0.112212 $90,151 -0.39% 4.74% 12.09%
1062 HOLD Interstellar … HOLD $0.056170 $85,859 -0.32% -46.84% -51.83%
1063 PHR Phore PHR $0.472978 $73,843 -0.34% 5.13% 33.44%
1064 RMC Russian Minin… RMC $12642.70 $70,485 -1.41% -3.60% 20.66%
1065 GMT Mercury Protocol GMT $0.043119 $68,724 -2.77% -20.42% -6.97%
1066 ASTRO Astro ASTRO $1.85 $68,595 -2.77% 9.85% 37.33%
1067 SISA SISA SISA $0.020785 $60,263 -31.60% -39.26% -75.69%
1068 COR CORION COR $0.929294 $50,084 -0.52% -4.86% 2.08%
1069 EVR Everus EVR $4.97 $42,006 -2.30% -0.10% 22.10%
1070 MSD MSD MSD $0.012317 $41,433 -1.52% -5.50% -12.76%
1071 DSR Desire DSR $0.196365 $37,635 41.57% 85.86% -17.10%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.005245 $37,000 7.49% -34.12%
1073 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.33 $36,658 -6.10% 11.15%
1074 HYTV Hyper TV HYTV $0.010023 $34,644 -2.77%
1075 STEX STEX STEX $0.320121 $33,545 -5.59% 39.96% 80.55%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.061046 $33,285 -2.77% -10.78% 26.20%
1077 OXY Oxycoin OXY $0.169722 $31,920 -6.85% -4.35% -1.35%
1078 VASH VPNCoin VASH $0.005027 $30,076 2.45% -0.75% 19.41%
1079 BTCM BTCMoon BTCM $0.013133 $25,874 46.90% 36.35% 928.87%
1080 DEUS DeusCoin DEUS $0.383649 $23,884 -2.73% -6.27% 0.92%
1081 SSS Sharechain SSS $0.003049 $21,829 -4.48% -10.69% -5.16%
1082 PRM PrismChain PRM $0.001802 $21,753 2.51% 30.41% 99.71%
1083 B2B B2B B2B $0.443482 $21,488 -2.77% -23.07% -72.11%
1084 BTU Bitcoin Unlim… BTU $130.34 $19,812 1.61% 7.05% -10.46%
1085 GLS GlassCoin GLS $0.635843 $19,204 -0.72%
1086 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.041651 $17,780 -2.77% -8.71% -26.48%
1087 PLX PlexCoin PLX $0.109715 $17,536 -1.84% -18.38%
1088 AKY Akuya Coin AKY $0.274956 $16,426 0.44% -11.57% -59.38%
1089 MCR Macro MCR $2.97 $13,803 -1.26% 41.34% -14.14%
1090 BPL Blockpool BPL $0.161616 $11,123 -1.33% -11.80% -16.56%
1091 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002806 $9,495 -0.37% -1.54% 46.36%
1092 AERM Aerium AERM $1.71 $8,665 -14.17% -8.53% -9.65%
1093 SPANK SpankChain SPANK $0.038874 $8,562 -2.77% -9.14%
1094 MGC GulfCoin MGC $0.003509 $8,233 -3.60% -2.67% -2.20%
1095 GUC GoldUnionCoin GUC $0.082515 $7,455 -1.33%
1096 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085550 $7,194 -1.43% -12.06% 45.32%
1097 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003703 $6,901 -2.77% 2.85% 57.75%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000245 $6,808 -15.04% 29.05% 20.26%
1099 SMART SmartBillions SMART $0.397999 $6,774 -2.77% -3.08%
1100 TER TerraNova TER $2.04 $6,725 -8.44% -19.09% -44.99%
1101 BOS BOScoin BOS $1.11 $6,520 -4.92% -9.77% -7.51%
1102 SND Sand Coin SND $0.558112 $5,341 -2.77% -16.22% -26.53%
1103 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002394 $4,400 2.37% -8.39% -3.86%
1104 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.112107 $4,328 -0.13% -3.62% 47.90%
1105 VIU Viuly VIU $0.002833 $4,197 -2.10% -29.09% -17.15%
1106 EFYT Ergo EFYT $9.03 $4,151 -8.05% -7.06% 9.75%
1107 ETT EncryptoTel [… ETT $0.085217 $4,096 -1.60% 12.87% 50.46%
1108 IBTC iBTC IBTC $0.012727 $3,705 -2.77% 8.03% 38.20%
1109 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039025 $3,536 -15.20% -10.04% -16.89%
1110 APC AlpaCoin APC $0.026488 $3,466 5.36% 22.47% -16.78%
1111 WIC Wi Coin WIC $0.003013 $3,401 -2.77% -10.33% 11.59%
1112 DAY Chronologic DAY $3.52 $3,280 -2.70% -25.55% -7.75%
1113 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.199962 $3,258 -9.36% 240.85% 144.42%
1114 WILD Wild Crypto WILD $0.115795 $2,922 -2.59% 9.17% 24.27%
1115 HIGH High Gain HIGH $0.000948 $2,786 -1.33% 26.42% -10.94%
1116 WOW Wowcoin WOW $0.000096 $2,667 -1.34% -20.77% -30.40%
1117 PLC PlusCoin PLC $0.000551 $2,604 -2.77% -9.53% -10.93%
1118 NTWK Network Token NTWK $0.003413 $2,576 -2.77% -5.26% 200.47%
1119 EGOLD eGold EGOLD $0.009279 $2,485 -2.72% -27.90% 8.78%
1120 TRIA Triaconta TRIA $6.58 $2,210 -2.77% -0.15%
1121 BLX Blockchain Index BLX $2.43 $2,197 -2.72% 4.83% 21.23%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014448 $2,052 -2.77% -1.27% -3.07%
1123 STU bitJob STU $0.036368 $1,968 -0.89% -16.78% -45.03%
1124 FOR FORCE FOR $0.002097 $1,966 0.02% 26.89% -15.79%
1125 FUDD DimonCoin FUDD $0.001805 $1,946 -2.77% -10.96%
1126 BTBc Bitbase BTBc $0.005122 $1,870 -3.88% -11.07% -38.24%
1127 MKR Maker MKR $393.37 $1,751 -2.77% 0.01% 46.56%
1128 FID BITFID FID $0.094845 $1,738 -1.33% -42.39%
1129 MGC MergeCoin MGC $0.013847 $1,653 -1.53% 6.42%
1130 XOT Internet of T… XOT $2831.51 $1,641 -1.43% 1.82% 15.17%
1131 MEN PeopleCoin MEN $0.000095 $1,600 -1.27% 1.75%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.79 $1,591 -1.43% 1.85% 105.26%
1133 PNX Phantomx PNX $0.016612 $1,553 -1.67% 37.80% -8.31%
1134 IQT iQuant IQT $0.126159 $1,520 -1.34% 2.09% -34.09%
1135 PEC Peacecoin PEC $0.036800 $1,405 -1.33% 0.59% -26.67%
1136 DFS DFSCoin DFS $0.009376 $1,381 5.53% -2.55% 12.92%
1137 CASH Cash Poker Pro CASH $0.064791 $1,330 -2.72% -10.69% -0.92%
1138 WA WA Space WA $0.021625 $1,224 -1.27% -17.15% -2.05%
1139 NAMO NamoCoin NAMO $0.000100 $1,208 -1.20% -9.81% -28.41%
1140 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,185 1.28% 10.27% 13.11%
1141 MCI Musiconomi MCI $0.063663 $1,173 -2.71% 13.31% -0.53%
1142 PRES President Trump PRES $0.003890 $1,061 -1.25% 3.38% 1.28%
1143 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000557 $1,056 -0.92% 3.17% -7.90%
1144 GARY President Joh… GARY $0.071134 $1,038 -1.33% -4.32% -31.17%
1145 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.038412 $1,031 -1.27% -38.27% -52.15%
1146 ABC Alphabit ABC $15.65 $993 -1.33% 1.88% 18.03%
1147 VULC Vulcano VULC $0.009335 $961 -1.27% 0.93% 14.69%
1148 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.008441 $954 -5.59% 11.93% 64.40%
1149 ACC AdCoin ACC $0.076695 $894 -1.38% -42.07% -17.38%
1150 ANTX Antimatter ANTX $0.000097 $887 -1.43% 4.33% 937.10%
1151 HAT Hawala.Today HAT $0.189744 $875 -2.77% 34.15% 15.38%
1152 GRN Granite GRN $0.013278 $866 -1.43% -11.28% 11.63%
1153 FLAP FlappyCoin FLAP $8.7e-07 $857 -4.46% -1.65% -30.83%
1154 EBIT eBIT EBIT $0.001157 $847 -2.72% 50.26% 44.16%
1155 TOP TopCoin TOP $0.000664 $836 -1.33% 1.94% -30.64%
1156 QBT Cubits QBT $0.001045 $831 -1.33% -43.74% 43.74%
1157 NTC Natcoin NTC $0.280414 $830 -6.39% 11.49% -52.87%
1158 SIFT Smart Investm… SIFT $3.08 $791 -2.92% -2.79% -12.57%
1159 RCN Rcoin RCN $0.000095 $698 -1.43% 1.88% -7.64%
1160 XTD XTD Coin XTD $0.000095 $686 -1.33% 1.82% 15.91%
1161 BSN Bastonet BSN $0.000854 $680 -1.33% 1.88% -7.31%
1162 XRY Royalties XRY $0.021222 $670 -1.43% -71.76% -60.35%
1163 BIT First Bitcoin BIT $0.007588 $660 -27.71% -41.62% -37.39%
1164 YEL Yellow Token YEL $0.004599 $656 -2.77% 106.28% -25.72%
1165 DMC DynamicCoin DMC $0.002593 $644 3.19% -17.43% -12.95%
1166 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000379 $643 -1.33% -24.64% -16.77%
1167 DASHS Dashs DASHS $0.032247 $569 -1.43% 3.02% 17.52%
1168 OX OX Fina OX $0.000149 $545 -1.64% -19.72% -28.43%
1169 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003311 $538 -1.13% -1.12% 13.59%
1170 DGPT DigiPulse DGPT $0.961815 $527 -2.62% -2.85% -11.68%
1171 SJCX Storjcoin X SJCX $0.282140 LowVol -1.25% -57.06%
1172 MINEX Minex MINEX $0.049219 LowVol -15.28% -6.05% -2.54%
1173 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol -2.92% -22.52% 10.34%
1174 GBRC Global Busine… GBRC $0.000095 LowVol -1.27% 1.75% 15.26%
1175 STARS StarCash Network STARS $0.241245 LowVol -1.33% -3.84% 10.92%
1176 MOTO Motocoin MOTO $0.001897 LowVol -1.27% -24.66% -50.46%
1177 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006627 LowVol -1.43% 2.63% -4.38%
1178 SAK Sharkcoin SAK $0.002466 LowVol 6.93% 1.85% 45.01%
1179 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol -1.33% 1.82%
1180 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001423 LowVol -1.27% -23.59% -17.44%
1181 LKC LinkedCoin LKC $0.000190 LowVol -0.77% 15.61%
1182 INDIA India Coin INDIA $0.000285 LowVol -1.33% 52.82% 6.48%
1183 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.37% 16.11% 40.55%
1184 ASN Aseancoin ASN $0.004647 LowVol -1.33% 38.67% 48.90%
1185 XQN Quotient XQN $0.004932 LowVol -1.43% -10.39%
1186 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000190 LowVol -1.33% -42.34% -28.13%
1187 RHFC RHFCoin RHFC $0.000948 LowVol -1.33% -24.28% 4.74%
1188 SKR Sakuracoin SKR $0.000669 LowVol -31.21% -20.23% -9.10%
1189 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -2.89% -1.03% -26.85%
1190 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -2.92% 1.43% 27.08%
1191 SWP Swapcoin SWP $0.206867 LowVol -2.77% 126.70% 240.16%
1192 FC Facecoin FC $0.004164 LowVol -2.77% 1.42% 14.21%
1193 KASHH KashhCoin KASHH $0.000094 LowVol -1.27% 41.98% 15.47%
1194 BXC Bitcedi BXC $0.001805 LowVol -18.16% -13.39% 35.96%
1195 GAY GAY Money GAY $0.011255 LowVol -21.50% -23.95% -33.83%
1196 DON Donationcoin DON $0.000664 LowVol -1.09% 28.17% 60.03%
1197 PRN Protean PRN $0.000014 LowVol 2.27% -82.48% -68.26%
1198 EDRC EDRCoin EDRC $0.040869 LowVol -4.07% -18.53% -15.26%
1199 PDG PinkDog PDG $0.000095 LowVol -1.43% -42.19%
1200 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.72% 189.97% -66.08%
1201 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -28.46% -30.90% -96.92%
1202 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003604 LowVol -1.27% 1.88% 15.29%
1203 YES Yescoin YES $0.000087 LowVol 2.26% 67.84% 1584.39%
1204 ACN Avoncoin ACN $0.000474 LowVol 23.33% 27.35% 10.92%
1205 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011110 LowVol -11.43% 110.05% 1249.73%
1206 CYDER Cyder CYDER $0.000285 LowVol -1.33% -23.64% -13.29%
1207 UR UR UR $0.000651 LowVol -1.34% 14.78% 33.08%
1208 CLINT Clinton CLINT $0.008536 LowVol -12.08% -15.10% -6.12%
1209 HCC Happy Creator… HCC $0.000379 LowVol -1.33% 0.91% -22.84%
1210 SKC Skeincoin SKC $0.003225 LowVol -1.33% 1.65% 5.34%
1211 IPY Infinity Pay IPY $0.002470 LowVol -2.77% 44.60% -95.11%
1212 REGA Regacoin REGA $0.002087 LowVol -1.33% 0.66% -34.31%
1213 TIE TIES Network TIE $0.096723 LowVol -2.77% 17.11% 35.39%
1214 BUB Bubble BUB $0.015270 LowVol -1.33% 6.01%
1215 LDCN LandCoin LDCN $0.004278 LowVol -1.27% -32.05% 169.92%
1216 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002845 LowVol -4.45% -7.52%
1217 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002061 LowVol -2.84% 5.84% -14.18%
1218 AXIOM Axiom AXIOM $0.014606 LowVol -1.27% 1.75% 15.60%
1219 BEST BestChain BEST $0.001182 LowVol 13.31% 7.31% -5.24%
1220 LEPEN LePen LEPEN $0.000088 LowVol 0.42% -52.64% 6.27%
1221 FLASH Flash FLASH $0.005122 LowVol -1.33% 0.19% 11.36%
1222 HDLB HODL Bucks HDLB $0.056812 LowVol -1.27% 10.89% 20.17%
1223 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005558 LowVol 0.87% -4.68% 40.69%
1224 NBIT netBit NBIT $0.048086 LowVol -1.33% 1.88% 35.14%
1225 UNC UNCoin UNC $0.000095 LowVol -1.33% 1.82% 15.61%
1226 ANI Animecoin ANI $0.000095 LowVol -1.33% 1.88% -41.78%
1227 ACES Aces ACES $0.000095 LowVol -1.33% -6.21% -33.28%
1228 10MT 10M Token 10MT $0.002055 LowVol -2.77% -18.12% -63.45%
1229 FFC FireFlyCoin FFC $0.000095 LowVol -1.33% -5.74% 6.43%
1230 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009623 LowVol -1.41% -5.13% -0.84%
1231 TURBO TurboCoin TURBO $0.000095 LowVol -1.33%
1232 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000079 LowVol -2.77% -32.35% 66.93%
1233 TCR TheCreed TCR $0.000285 LowVol -1.27% 6.39%
1234 SHA SHACoin SHA $0.000474 LowVol -1.33% -15.10% 9.15%
1235 SFE SafeCoin SFE $0.000095 LowVol -1.33% 1.82%
1236 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000569 LowVol -1.33% 18.20%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001612 LowVol -1.33% 1.88% -5.46%
1238 MARX MarxCoin MARX $0.001135 LowVol -1.39% 34.86% 55.13%
1239 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001121 LowVol -0.32% 5.25% -17.78%
1240 BET BetaCoin BET $0.002478 LowVol 1.97% -11.32% -2.55%
1241 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033519 LowVol 3.48% -2.10% 10.85%
1242 FBL Faceblock FBL $0.002036 LowVol -2.72% -4.42% -92.34%
1243 VOYA Voyacoin VOYA $1.71 LowVol -1.36% -6.34% -18.95%
1244 PRIMU Primulon PRIMU $0.000095 LowVol -50.67% -45.39% -42.20%
1245 FAP FAPcoin FAP $0.011666 LowVol -1.33% 2.72% -23.14%
1246 DBG Digital Bulli… DBG $0.005596 LowVol -1.33% 0.18% 15.62%
1247 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000379 LowVol -1.33% 11.61% 3.55%
1248 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000474 LowVol -1.33% 27.27% 16.67%
1249 AIB Advanced Inte… AIB $0.003938 LowVol -1.43% 15.31% 25.49%
1250 DISK DarkLisk DISK $0.000948 LowVol -1.27% 1.75%
1251 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.211031 LowVol -29.02% -21.17% -3.66%
1252 IRL IrishCoin IRL $0.003320 LowVol -1.43% 11.36% 30.22%
1253 HNC Huncoin HNC $0.001138 LowVol -1.33% 11.93% -33.61%
1254 POKE PokeCoin POKE $0.000190 LowVol -1.43% 58.03% 15.61%
1255 AV AvatarCoin AV $0.030350 LowVol -1.43% 3.83% 20.34%
1256 MAVRO Mavro MAVRO $0.011856 LowVol -1.33% -6.57% -7.18%
1257 BITOK Bitok BITOK $0.000095 LowVol -1.33% 1.82% 16.44%
1258 QBC Quebecoin QBC $0.001612 LowVol -1.33% -1.52% 15.62%
1259 HYPER Hyper HYPER $0.029118 LowVol -3.67% 34.24%
1260 OP Operand OP $0.000854 LowVol -1.27%
1261 EUSD eUSD EUSD $0.000141 LowVol -2.72% 1.67% -72.75%
1262 UTA UtaCoin UTA $0.000854 LowVol -1.43% -16.64% 44.08%
1263 PI PiCoin PI $0.000948 LowVol -1.33%
1264 XDE2 XDE II XDE2 $2.83 LowVol -1.42% 1.52% 7.31%
1265 9COIN 9COIN 9COIN $0.002561 LowVol -1.33% -5.15% -12.93%
1266 TODAY TodayCoin TODAY $0.001043 LowVol -1.33% -5.52% 50.17%
1267 MBL MobileCash MBL $0.000285 LowVol -1.33% -23.64% -13.29%
1268 FUTC FutCoin FUTC $0.001802 LowVol -1.27% -3.27% -0.56%
1269 ELC Elacoin ELC $0.067997 LowVol -1.33% -6.82% -20.80%
1270 CC CyberCoin CC $0.000095 LowVol -1.43% 1.88% 15.86%
1271 SPORT SportsCoin SPORT $0.000854 LowVol -1.33% -15.72% 15.51%
1272 IFC Infinitecoin IFC $0.000010 LowVol -3.35% -19.10% -24.26%
1273 BGR Bongger BGR $0.000085 LowVol -3.39% -29.79%
1274 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000284 LowVol -1.33% 153.47% 72.55%
1275 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003509 LowVol -1.33% 1.88%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009579 LowVol -28.84% 6.08% -17.83%
1277 SHELL ShellCoin SHELL $0.019823 LowVol -1.33% 0.00%
1278 TELL Tellurion TELL $0.000193 LowVol -1.30% 23.95% -1.56%
1279 GOLF Golfcoin GOLF $0.000095 LowVol -1.33% 1.88%
1280 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003320 LowVol -1.33% -8.07%
1281 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.077868 LowVol -1.33% 33.56% 14.80%
1282 MAGN Magnetcoin MAGN $0.543193 LowVol -1.40% 20.50% 28.28%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001328 LowVol -1.27% 7.85%
1284 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003225 LowVol -1.36% 1.88% 7.66%
1285 LTH LAthaan LTH $0.000664 LowVol -1.33% 0.98% 15.61%
1286 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -19.05% 0.00%
1287 NBE BitCentavo NBE $8.7e-07 LowVol -3.39% 2.03% -39.49%
1288 VGC VegasCoin VGC $0.000194 LowVol -1.38% 3.98%
1289 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 3.94%
1290 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 33.13%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.008016 LowVol -0.73% 1.61%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 51.59%
1293 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 10.11%
1294 DUB Dubstep DUB $0.002106 LowVol 2.82% 28.56%
1295 CYC Cycling Coin CYC $0.000965 LowVol 3.33% 7.09%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.144841 LowVol -0.48% 2.04% 16.85%
1297 MONETA Moneta MONETA $0.000385 LowVol 3.39% 31.93%
1298 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 3.37%
1299 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol -0.35% 13.08%
1300 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol -3.88%
1301 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1302 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1303 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol
1304 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.39%
1305 RICHX RichCoin RICHX $0.006103 LowVol -0.74% 1.57%
1306 XID International… XID $0.007393 LowVol 9.90%
1307 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol -17.23%
1308 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 0.63% 19.61%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -32.14%
1310 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1311 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 4.12% 18.28%
1312 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol 3.14% 17.04%
1313 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1314 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1315 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 0.00% 3.44%
1316 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 0.44%
1317 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1318 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1319 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 7.43%
1320 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1321 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.002612 LowVol -74.74% -72.82%
1322 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1323 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi