Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1322 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9659.46 trên tổng giá trị $161,359,347,408

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $476.86 trên tổng giá trị $45,773,324,232

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1641.76 trên tổng giá trị $27,623,001,918

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.252095 trên tổng giá trị $9,736,632,516

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $360.95 trên tổng giá trị $6,018,723,038

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.006420 trên tổng giá trị $106,464 đã biến động tăng 101.46% trong 1h qua

    + Đồng 808 808Coin (808) đang có giá hiện tại $0.000191 trên tổng giá trị $174,254 đã biến động tăng 96.85% trong 1h qua

    + Đồng MRNG MorningStar (MRNG) đang có giá hiện tại $0.000192 trên tổng giá trị $6,244 đã biến động tăng 53.00% trong 1h qua

    + Đồng ATB ATBCoin (ATB) đang có giá hiện tại $1.11 trên tổng giá trị $43,547,004 đã biến động tăng 47.62% trong 1h qua

    + Đồng DSR Desire (DSR) đang có giá hiện tại $0.202498 trên tổng giá trị đã biến động tăng 40.49% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.050602 trên tổng giá trị $227,709 đã biến động tăng 278.07% trong 24h qua

    + Đồng ELITE Ethereum Lite (ELITE) đang có giá hiện tại $0.215091 trên tổng giá trị đã biến động tăng 267.12% trong 24h qua

    + Đồng ENT Eternity (ENT) đang có giá hiện tại $0.186331 trên tổng giá trị $762,060 đã biến động tăng 201.96% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 187.36% trong 24h qua

    + Đồng MTM MTMGaming (MTM) đang có giá hiện tại $0.009844 trên tổng giá trị $29,532 đã biến động tăng 170.84% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1594.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011225 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1264.22% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.301755 trên tổng giá trị $605,808 đã biến động tăng 1172.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000098 trên tổng giá trị đã biến động tăng 949.80% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.009556 trên tổng giá trị đã biến động tăng 638.42% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 AGLC AgrolifeCoin AGLC $24,534 $0.003354 7,314,708 $936 -46.57% 69.85%
702 MILO MiloCoin MILO $23,782 $0.002204 10,789,954 $583 -4.78% -9.24% 2.60%
703 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,299 $0.001195 12,798,000 $1,207 -26.94% 34.82% -55.13%
704 SOCC SocialCoin SOCC $14,156 $0.010222 1,384,879 $1,552 -0.75% -14.98% -25.26%
705 ELS Elysium ELS $13,433 $0.003354 4,005,012 $703 -15.29% -14.31% 17.43%
706 XRC Rawcoin XRC $11,438 $0.016227 704,882 $508 -1.01% -1.84% -63.84%
707 LVPS LevoPlus LVPS $11,311 $0.007475 1,513,256 $2,259 -0.77% -11.20% 30.56%
708 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $10,764 $0.012653 850,702 $3,505 -0.76% 38.68% 126.11%
709 ARGUS Argus ARGUS $10,060 $0.008760 1,148,324 $778 -0.70% -3.56% 35.21%
710 GRIM Grimcoin GRIM $9,976 $0.000966 10,324,802 $513 1.71% -3.48% 21.52%
711 LBTC LiteBitcoin LBTC $9,590 $0.003008 3,188,280 $7,837 -2.52% -13.68% 63.03%
712 CRTM Corethum CRTM $8,384 $0.003354 2,500,000 $613 -0.87% 2.28% -65.21%
713 JS JavaScript Token JS $6,795 $0.000850 7,991,996 $814 -0.87% -9.26% -8.94%
714 HMC HarmonyCoin HMC $6,090 $0.010990 554,182 $3,885 4.55% 15.79% 12.07%
715 DMB Digital Money… DMB $404 $0.000958 421,300 $519 -0.77% -16.89% -29.48%
716 UNITY SuperNET UNITY $56,016,697 $68.64 816,061 LowVol -3.74% 41.95% 42.67%
717 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 2.79% 29.16%
718 ETT EncryptoTel [… ETT $14,663,582 $0.236010 62,131,190 LowVol -0.85% 95.06% 78.42%
719 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
720 ECN E-coin ECN $10,241,423 $2.25 4,552,836 LowVol -0.75% -3.87% -11.83%
721 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -34.43%
722 ECOB Ecobit ECOB $4,974,533 $0.011193 444,444,444 LowVol 2.10% 12.79% -7.77%
723 PGL Prospectors Gold PGL $4,951,110 $0.076761 64,500,000 LowVol -0.78% 3.80% 25.07%
724 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
725 YASH YashCoin YASH $4,791,726 $0.479160 10,000,264 LowVol -0.75% 3.63% 13.80%
726 ARC Arcade Token ARC $4,250,001 $2.59 1,643,579 22.57%
727 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,045,741 $0.616729 6,559,998 LowVol -0.73% -0.09% 21.92%
728 AC AsiaCoin AC $2,635,773 $0.002297 1,147,465,056 LowVol -0.66% -1.53% 46.67%
729 MXT MarteXcoin MXT $2,143,091 $0.764060 2,804,872 LowVol -1.13% 12.85% 15.69%
730 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
731 ETBS Ethbits ETBS $1,856,330 $1.33 1,391,604 LowVol -0.83% 40.10% -7.08%
732 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,597,660 $0.263442 6,064,562 LowVol 10.56% 51.51% 85.93%
733 EMV Ethereum Movi… EMV $1,519,802 $0.231442 6,566,666 LowVol -0.84% 35.53%
734 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -6.28%
735 RC RussiaCoin RC $1,243,444 $0.148420 8,377,873 LowVol -0.77% 4.30% -31.51%
736 AHT Bowhead AHT $1,111,648 $0.138956 8,000,000 LowVol -0.75% 3.45% -32.82%
737 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 4.64% 121.62%
738 ANC Anoncoin ANC $1,047,078 $0.496171 2,110,317 LowVol -0.77% 24.86% 44.86%
739 MBI Monster Byte MBI $1,023,961 $0.060868 16,822,736 LowVol -0.56% -3.72% 36.57%
740 REX REX REX $1,022,957 $0.118114 8,660,756 LowVol -0.83% 3.36% -4.92%
741 NKA IncaKoin NKA $1,015,848 $0.000091 11,117,883,039 LowVol -6.12% -24.66% -16.25%
742 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 5.11%
743 BPC Bitpark Coin BPC $935,205 $0.012469 75,000,000 LowVol -0.76% 2.09% -13.58%
744 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $789,185 $0.000035 22,839,238,030 LowVol -1.32% -52.86% -58.13%
745 METAL MetalCoin METAL $774,055 $0.010062 76,925,527 LowVol -0.75% 3.39% -2.39%
746 IFLT InflationCoin IFLT $690,075 $0.000021 33,274,405,342 LowVol -0.69% 136.27% -0.31%
747 MAC Machinecoin MAC $653,685 $0.032362 20,198,900 LowVol -1.02% -2.45% -12.13%
748 TES TeslaCoin TES $602,000 $0.008202 73,400,435 LowVol -3.73% 16.97% 1.30%
749 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 9.59%
750 USC Ultimate Secu… USC $595,712 $0.057595 10,343,113 LowVol -0.75% -10.92% 44.14%
751 LNK Link Platform LNK $560,942 $11.81 47,503 LowVol -0.78% -31.51% -19.40%
752 ITI iTicoin ITI $505,597 $15.80 32,000 LowVol -0.61% -19.98% -12.35%
753 AMBER AmberCoin AMBER $481,599 $0.011021 43,699,481 LowVol -0.75% 4.83% 8.69%
754 VAL Valorbit VAL $458,454 $0.000097 4,742,346,801 LowVol 4.52% 17.97%
755 FNC FinCoin FNC $457,822 $0.035549 12,878,667 LowVol -0.54% 8.99% -12.69%
756 BUCKS SwagBucks BUCKS $421,841 $1.34 315,296 LowVol -0.70% 3.92% 17.95%
757 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -15.94%
758 AU AurumCoin AU $371,647 $1.25 296,216 LowVol -0.73% 7.35% 17.31%
759 TALK BTCtalkcoin TALK $367,732 $0.005632 65,290,635 LowVol -0.41% -18.86% -46.68%
760 OPAL Opal OPAL $362,676 $0.023949 15,143,491 LowVol -0.77% -39.15% 37.99%
761 GUN Guncoin GUN $357,311 $0.001820 196,273,078 LowVol -0.77% 17.39% -11.84%
762 SLG Sterlingcoin SLG $356,818 $0.084848 4,205,379 LowVol -5.80% -1.17% 5.57%
763 VLT Veltor VLT $352,695 $0.635653 554,855 LowVol -0.78% 7.37% -26.33%
764 DVC Devcoin DVC $348,166 $0.000023 15,154,007,500 55.04%
765 ICN iCoin ICN $338,411 $0.011596 29,184,213 LowVol -0.77% 5.36% -2.15%
766 UNI Universe UNI $335,493 $0.030858 10,872,182 LowVol -6.84% 1.77% 6.98%
767 DAXX DaxxCoin DAXX $334,812 $0.000674 496,556,860 LowVol -0.67% -4.68% -2.76%
768 Q2C QubitCoin Q2C $332,975 $0.001342 248,183,068 LowVol 26.32% -12.89% 27.99%
769 JET Jetcoin JET $326,189 $0.067082 4,862,509 LowVol -0.75% 1.84% -39.93%
770 BRIT BritCoin BRIT $326,106 $0.015333 21,268,092 LowVol -0.77% -4.78% -5.98%
771 STS Stress STS $324,948 $0.000575 565,134,332 LowVol -0.77% 14.84%
772 FC2 FuelCoin FC2 $321,379 $0.003162 101,623,272 LowVol -9.86% -5.97% 20.08%
773 WAY WayGuide WAY $316,374 $0.003162 100,040,708 LowVol -0.75% 1.76%
774 FLT FlutterCoin FLT $307,751 $0.000955 322,214,524 LowVol -0.75% 16.21% 34.38%
775 TIT Titcoin TIT $300,669 $0.006026 49,898,202 LowVol -0.85% 4.68% 19.15%
776 SHDW Shadow Token SHDW $282,416 $0.040345 7,000,000 LowVol -0.77% -2.64% 2.13%
777 TRI Triangles TRI $281,863 $3.87 72,891 LowVol -0.50% 12.20% -9.01%
778 CCN Cannacoin CCN $269,766 $0.057402 4,699,576 LowVol -0.75% 6.54% 55.85%
779 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 0.65% 13.67%
780 TRK Truckcoin TRK $257,869 $0.001662 155,189,333 LowVol -0.58% -5.07% 12.46%
781 PR Prototanium PR $256,980 $1.31 195,849 LowVol -0.75% -4.63% 31.88%
782 J Joincoin J $256,943 $0.104943 2,448,402 LowVol -0.86% 8.35% 0.68%
783 VIDZ PureVidz VIDZ $245,489 $0.001960 125,279,775 LowVol -0.75% -2.00% 0.86%
784 FUNK The Cypherfunks FUNK $242,527 $0.000005 46,224,207,499 LowVol -1.41% 3.55% 4.95%
785 NYAN Nyancoin NYAN $239,291 $0.000752 318,094,362 LowVol -2.09% 1.66% 2.04%
786 KAYI Kayicoin KAYI $236,530 $0.000832 284,221,370 LowVol -0.34% -79.73% 24.73%
787 8BIT 8Bit 8BIT $235,753 $0.202465 1,164,415 LowVol -0.82% -0.16% 21.07%
788 RBIES Rubies RBIES $234,458 $0.022511 10,415,252 LowVol -2.91% -1.85% -9.71%
789 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol -1.59%
790 UNIC UniCoin UNIC $228,087 $0.076895 2,966,210 LowVol -0.67% 2.95% 26.70%
791 SH Shilling SH $222,167 $0.005654 39,293,175 LowVol -0.77% 14.22% 351.92%
792 HODL HOdlcoin HODL $220,118 $0.001437 153,127,435 LowVol -0.76% 1.25% -2.41%
793 XPY PayCoin XPY $210,426 $0.017798 11,823,055 LowVol -0.75% 17.66% 15.50%
794 LOT LottoCoin LOT $206,840 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -0.85% -9.93% 2.42%
795 BIGUP BigUp BIGUP $202,874 $0.000096 2,116,975,252 LowVol -0.77% -18.63% 15.35%
796 FRC Freicoin FRC $200,560 $0.006804 29,476,524 LowVol -0.77% 2.17% 24.14%
797 CFT CryptoForecast CFT $198,380 $0.004313 46,000,000 LowVol -0.75% -49.70% -38.55%
798 XPD PetroDollar XPD $197,022 $0.003079 63,993,275 LowVol -0.77% -9.80% -1.80%
799 EVO Evotion EVO $195,696 $0.061907 3,161,114 LowVol 5.24% 20.53% 53.47%
800 KUSH KushCoin KUSH $194,229 $0.035666 5,445,820 LowVol -0.75% -4.38% 7.47%
801 EMD Emerald Crypto EMD $191,668 $0.010026 19,117,129 LowVol -0.77% 2.27% 42.98%
802 CAGE CageCoin CAGE $188,764 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.04% -30.66% -97.68%
803 BOLI Bolivarcoin BOLI $188,174 $0.022630 8,315,350 LowVol -0.90% 9.20% 11.31%
804 LANA LanaCoin LANA $186,721 $0.000223 836,119,761 LowVol -1.35% -37.02% -12.41%
805 LTB LiteBar LTB $185,821 $0.232198 800,268 LowVol -0.56% -2.30% -3.78%
806 888 OctoCoin 888 $184,506 $0.003668 50,296,860 LowVol -0.76% 2.60% 51.02%
807 BLRY BillaryCoin BLRY $183,542 $0.020412 8,991,803 LowVol -0.77% 35.40% 214.81%
808 TGC Tigercoin TGC $179,405 $0.004121 43,536,800 LowVol -0.75% -9.07% -13.34%
809 WMC WMCoin WMC $173,438 $0.015046 11,527,489 LowVol -0.78% 17.18%
810 YAC Yacoin YAC $172,136 $0.001437 119,748,196 LowVol -0.77% 1.54% 16.25%
811 LEA LeaCoin LEA $171,552 $0.000549 312,763,090 LowVol -1.18% 2.75% 42.05%
812 I0C I0Coin I0C $170,343 $0.008117 20,984,834 LowVol 0.15% 27.62% -23.82%
813 GAIA GAIA GAIA $168,858 $0.007006 24,101,381 LowVol 1.57% -42.65% -28.46%
814 ACOIN Acoin ACOIN $168,701 $0.138270 1,220,085 LowVol -0.85% 4.21% 15.24%
815 BTCR Bitcurrency BTCR $167,625 $0.000988 169,598,616 LowVol -3.53% -53.54% -37.70%
816 XRE RevolverCoin XRE $166,621 $0.007472 22,298,126 LowVol -0.77% -12.99% 19.05%
817 GAP Gapcoin GAP $164,483 $0.013704 12,002,672 LowVol -0.75% 48.58% 26.33%
818 ZUR Zurcoin ZUR $163,747 $0.001889 86,683,485 LowVol -1.41% -4.25% 21.70%
819 GRT Grantcoin GRT $162,779 $0.003781 43,054,558 LowVol -0.51% 4.77% 17.66%
820 KED Darsek KED $161,409 $0.011923 13,537,845 LowVol 1.65% -16.64% -4.22%
821 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -1.56%
822 REE ReeCoin REE $158,037 $0.000062 2,560,000,000 LowVol 0.68% 66.27% 78.83%
823 URC Unrealcoin URC $154,827 $0.022041 7,024,402 LowVol -0.77% 3.17% 33.81%
824 BITSILVER bitSilver BITSILVER $154,033 $17.46 8,820 LowVol -0.16% -0.21% 1.53%
825 EVIL Evil Coin EVIL $148,167 $0.007049 21,020,383 LowVol -0.61% -0.26% 23.03%
826 RBX Ripto Bux RBX $147,498 $0.000387 381,236,123 LowVol -0.70% -7.31% -9.27%
827 HAL Halcyon HAL $145,951 $0.027695 5,269,858 LowVol -0.75% 6.87% 60.18%
828 ARI Aricoin ARI $145,643 $0.001038 140,262,505 LowVol -1.76% -4.78% 57.44%
829 SLING Sling SLING $145,077 $0.135069 1,074,095 LowVol 4.54%
830 PHS Philosopher S… PHS $142,939 $0.023766 6,014,340 LowVol -0.75% 8.42% 4.83%
831 ANTI AntiBitcoin ANTI $142,266 $0.008146 17,465,159 LowVol -0.75% -4.69% 28.43%
832 RED RedCoin RED $142,038 $0.001917 74,107,896 LowVol 4.48% 3.14% 147.49%
833 GP GoldPieces GP $140,912 $0.115486 1,220,161 LowVol -0.77% 4.35% 30.44%
834 RUPX Rupaya RUPX $138,764 $0.022771 6,093,913 LowVol -0.76% 50.25% 16.07%
835 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,359 $1526.73 89.9694 LowVol -0.15% 6.55%
836 CNNC Cannation CNNC $136,966 $0.055298 2,476,893 LowVol 4.44% 13.19% -37.01%
837 TTC TittieCoin TTC $132,453 $0.000105 1,259,816,434 LowVol -0.50% 9.79% 14.94%
838 FIRE Firecoin FIRE $132,034 $1.34 98,412 LowVol -0.77% 3.55% 27.22%
839 MNM Mineum MNM $131,355 $0.013920 9,436,367 LowVol -1.72% -6.24% 2.45%
840 HMP HempCoin HMP $130,010 $0.000096 1,356,645,470 LowVol -0.75% 3.61% 16.95%
841 SRC SecureCoin SRC $128,413 $0.015664 8,198,001 LowVol 34.97% -6.75% 65.81%
842 FRN Francs FRN $127,494 $0.032969 3,867,080 LowVol -4.11% -1.81% 7.72%
843 MARS Marscoin MARS $127,204 $0.004498 28,279,074 LowVol 18.98% 16.86% 79.15%
844 TEK TEKcoin TEK $124,338 $0.000088 1,414,054,562 LowVol 0.74% 1.73% -34.96%
845 XCT C-Bit XCT $119,171 $0.000758 157,223,250 LowVol 12.99% 6.54% 13.72%
846 OHM OHM OHM $119,063 $0.004025 29,581,392 LowVol 3.46% -3.24%
847 PX PX PX $118,678 $0.001246 95,261,199 LowVol -0.77% 12.97%
848 FLAX Flaxscript FLAX $116,069 $0.020790 5,582,818 LowVol -0.78% -2.60% 45.69%
849 QCN QuazarCoin QCN $115,859 $0.019166 6,044,911 LowVol -0.77% -8.11% 8.66%
850 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 34.27%
851 DLC Dollarcoin DLC $112,580 $0.012362 9,106,714 LowVol -0.78% 6.99% 35.91%
852 CACH CacheCoin CACH $112,123 $0.026727 4,195,132 LowVol 0.87% -3.72% 9.91%
853 020 020LondonCoin 020 $112,079 $7.1e-07 156,905,880,248 LowVol -0.84%
854 BTQ BitQuark BTQ $110,943 $0.012362 8,974,334 LowVol -0.75% 3.43% -37.82%
855 ARCO AquariusCoin ARCO $106,381 $0.071976 1,478,002 LowVol -0.57% -3.15% 28.84%
856 ISL IslaCoin ISL $105,333 $0.069586 1,513,704 LowVol 1.32% 13.41%
857 CAP Bottlecaps CAP $105,098 $0.000514 204,349,078 LowVol
858 TSE Tattoocoin (S… TSE $103,890 $0.001149 90,421,856 LowVol -0.74% 38.01% 50.60%
859 BLC Blakecoin BLC $100,911 $0.006673 15,122,697 LowVol -0.79% 17.59% 45.62%
860 GPU GPU Coin GPU $99,238 $0.002452 40,477,042 LowVol -0.69% 5.42% 44.08%
861 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.30%
862 DRS Digital Rupees DRS $97,903 $0.000192 510,802,961 LowVol -0.77% 107.10% 133.88%
863 UNITS GameUnits UNITS $97,385 $0.028041 3,472,983 LowVol -0.79% -6.27% -6.62%
864 VC VirtualCoin VC $92,860 $0.009227 10,064,287 LowVol 0.82%
865 COXST CoExistCoin COXST $92,373 $0.003409 27,100,000 LowVol -0.55% 95.81% 67.90%
866 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $91,675 $0.001150 79,719,140 LowVol 15.77% 40.39% 61.02%
867 SLM Slimcoin SLM $88,752 $0.005942 14,937,439 LowVol -0.75% -3.85% 16.94%
868 IMS Independent M… IMS $88,412 $0.016467 5,368,934 LowVol -0.78% 26.45% 3.02%
869 CAT Catcoin CAT $88,256 $0.014279 6,180,800 LowVol 1.27% 17.88% 1.30%
870 XCO X-Coin XCO $86,642 $0.006996 12,384,976 LowVol -0.78% -0.73% -8.06%
871 ALL Allion ALL $84,704 $0.013663 6,199,359 LowVol -0.68% 9.47% 50.70%
872 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $83,302 $0.105032 793,108 LowVol -0.75% 17.68% 82.84%
873 SOON SoonCoin SOON $81,197 $0.006515 12,462,620 LowVol 0.73% 5.03% 20.02%
874 CPN CompuCoin CPN $80,829 $0.004121 19,615,019 LowVol -5.51% 3.62% 37.02%
875 VUC Virta Unique … VUC $79,031 $0.001287 61,412,750 LowVol 4.06% 1.19% -10.76%
876 JWL Jewels JWL $77,362 $0.003833 20,181,636 LowVol -0.77% 24.26%
877 CRX Chronos CRX $77,279 $0.001048 73,729,962 LowVol -0.64% 31.24% 35.01%
878 611 SixEleven 611 $77,017 $0.178985 430,300 LowVol -0.77% -4.94% 27.93%
879 MST MustangCoin MST $76,181 $0.120856 630,343 LowVol 9.70% -7.17% 25.39%
880 MRJA GanjaCoin MRJA $74,235 $0.016675 4,451,920 LowVol -0.77% -28.16% -47.42%
881 ATX Artex Coin ATX $71,996 $0.003833 18,781,750 LowVol -12.77% -18.51% 19.21%
882 BITZ Bitz BITZ $71,737 $0.036033 1,990,891 LowVol -0.77% 4.84% 59.24%
883 GPL Gold Pressed … GPL $71,511 $0.279975 255,418 LowVol -16.86% -8.81% 41.75%
884 BAS BitAsean BAS $70,850 $0.014170 5,000,000 LowVol -0.87% 10.73% -26.92%
885 BTPL Bitcoin Planet BTPL $70,311 $0.012791 5,496,929 LowVol 2.03% -8.53% -10.14%
886 SPT Spots SPT $69,671 $0.003109 22,406,021 LowVol -0.94% 0.68% 36.21%
887 DRM Dreamcoin DRM $68,783 $0.028079 2,449,632 LowVol -0.75% 4.69% 62.39%
888 ICOB ICOBID ICOB $68,605 $0.000643 106,701,874 LowVol 10.97% 16.24% 44.67%
889 BIP BipCoin BIP $67,680 $0.041591 1,627,261 LowVol -2.99% 4.70% 53.62%
890 HXX Hexx HXX $66,572 $0.044990 1,479,702 LowVol -2.74% -6.80% 41.34%
891 $$$ Money $$$ $66,248 $0.001444 45,887,218 LowVol -0.44% 15.20% 44.96%
892 SCRT SecretCoin SCRT $65,597 $0.015512 4,228,672 LowVol 0.97% 18.31%
893 300 300 Token 300 $63,962 $213.21 300 LowVol -0.77% 5.26% 53.05%
894 BVC BeaverCoin BVC $62,938 $0.020203 3,115,258 LowVol -0.75% 17.74% 19.46%
895 CWXT CryptoWorldX … CWXT $62,761 $0.001053 59,630,200 LowVol -3.96% 14.62% 28.46%
896 ICE iDice ICE $61,928 $0.039419 1,571,013 LowVol -0.81% -23.32% -75.47%
897 E4ROW E4ROW E4ROW $61,175 $0.014300 4,278,000 LowVol -0.87% -89.65%
898 BIOS BiosCrypto BIOS $59,862 $0.002875 20,821,709 LowVol -0.77% 0.21% 76.44%
899 URO Uro URO $58,544 $0.048491 1,207,310 LowVol -0.77% 3.47% 18.84%
900 GCC GuccioneCoin GCC $58,320 $0.002875 20,285,537 LowVol -0.78% -3.90% 26.84%
901 CF Californium CF $58,259 $0.024245 2,402,885 LowVol -0.77% 3.21% -5.76%
902 CASH Cashcoin CASH $57,505 $0.001246 46,158,242 LowVol -0.77% 22.45% 3.90%
903 RPC RonPaulCoin RPC $57,224 $0.064242 890,752 LowVol -0.30% 4.84% 26.39%
904 GLT GlobalToken GLT $57,019 $0.002199 25,930,600 LowVol -0.73% -8.43% -15.51%
905 XBTS Beatcoin XBTS $56,360 $0.036965 1,524,686 LowVol -1.97% 153.47% 45.93%
906 BRAIN Braincoin BRAIN $56,107 $0.005558 10,094,424 LowVol -0.75% 7.31% 44.34%
907 JIN Jin Coin JIN $55,684 $0.005654 9,848,485 LowVol -0.75% -1.53%
908 WARP WARP WARP $54,998 $0.050216 1,095,224 LowVol -0.77% 3.67% 18.29%
909 PHO Photon PHO $54,761 $0.000003 20,375,522,918 LowVol -1.57% -21.55% 3.05%
910 ZYD Zayedcoin ZYD $54,451 $0.008721 6,243,840 LowVol -0.75% 2.49% 14.14%
911 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $54,045 $0.006730 8,030,000 LowVol -2.32% -2.55% 13.59%
912 MCRN MACRON MCRN $52,340 $0.000130 401,421,401 LowVol 9.07% -41.36% -57.88%
913 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.71%
914 PIE PIECoin PIE $51,150 $0.002875 17,791,619 LowVol -0.75% 10.95% -46.17%
915 DIBC DIBCOIN DIBC $51,053 $0.010211 5,000,000 LowVol 1.82% -9.02% -21.06%
916 SOIL SOILcoin SOIL $50,364 $0.008833 5,702,048 LowVol -0.70% -7.25% 31.02%
917 SONG SongCoin SONG $48,315 $0.001484 32,565,300 LowVol -0.97% 4.02% 165.78%
918 DBTC Debitcoin DBTC $48,298 $0.002683 17,999,629 LowVol -0.77% -16.75% -1.90%
919 SFC Solarflarecoin SFC $45,862 $0.003256 14,083,450 LowVol -0.77% 7.65% 2.79%
920 MND MindCoin MND $45,690 $0.003642 12,546,625 LowVol -0.78% 6.47% 27.05%
921 ARB ARbit ARB $45,039 $0.005797 7,768,700 LowVol -2.14%
922 EREAL eREAL EREAL $43,739 $0.000654 66,909,634 LowVol -0.84% 4.09% 24.84%
923 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol
924 WORM HealthyWormCoin WORM $42,672 $0.000383 111,318,513 LowVol -43.30% -24.88% -22.34%
925 PULSE Pulse PULSE $42,479 $0.002971 14,298,972 LowVol -0.75% 10.69% 21.03%
926 CESC CryptoEscudo CESC $41,430 $0.000287 144,105,100 LowVol -0.77% 3.61% 75.42%
927 STEPS Steps STEPS $41,052 $0.002204 18,625,017 LowVol -0.75% 3.61% 16.94%
928 LUNA Luna Coin LUNA $40,880 $0.025380 1,610,692 LowVol -0.14% 47.95% 77.15%
929 JOBS JobsCoin JOBS $40,640 $0.000383 106,019,270 LowVol -0.77% -10.37% -22.03%
930 VIP VIP Tokens VIP $39,986 $0.000479 83,450,403 LowVol -0.75% 29.44% 46.18%
931 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,454 $0.015046 2,622,273 LowVol -0.77% 9.31% -5.58%
932 DES Destiny DES $38,793 $0.024245 1,600,000 LowVol -0.78% 20.43% 97.28%
933 ORLY Orlycoin ORLY $38,631 $0.001054 36,646,779 LowVol -0.76% 3.61% 14.11%
934 NRO Neuro NRO $38,092 $0.001054 36,135,236 LowVol -0.77% -28.77% -24.06%
935 IMPS ImpulseCoin IMPS $36,863 $0.001821 20,245,510 LowVol -0.78% 17.19%
936 BENJI BenjiRolls BENJI $36,826 $0.001818 20,252,596 LowVol -0.76% -1.86% 17.40%
937 KIC KibiCoin KIC $36,621 $0.002491 14,701,000 LowVol 0.10% 11.39% 60.89%
938 CRT CRTCoin CRT $36,464 $0.459993 79,270 LowVol -0.77% 3.61% 16.94%
939 CMT Comet CMT $36,447 $0.041757 872,830 LowVol -2.07% -19.67% -3.49%
940 PLNC PLNcoin PLNC $34,392 $0.002012 17,089,600 LowVol -0.77% 3.55% -1.76%
941 EGO EGO EGO $33,805 $0.000563 60,000,001 LowVol 1.53% 14.68%
942 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,541 $0.000479 70,000,000 LowVol -0.78% 3.61% 18.96%
943 G3N G3N G3N $32,610 $0.004312 7,561,891 LowVol -0.77% 3.61% 18.43%
944 GBT GameBet Coin GBT $32,602 $0.001533 21,262,780 LowVol -0.75% 3.67% 10.85%
945 BLZ BlazeCoin BLZ $32,138 $0.000053 608,557,394 LowVol -1.63% 0.73% 18.30%
946 FLVR FlavorCoin FLVR $32,043 $0.001533 20,898,106 LowVol -0.76% -17.11% -25.85%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $31,012 $0.006421 4,829,945 LowVol -0.75% 18.63% 17.34%
948 KNC KingN Coin KNC $30,784 $15.33 2,008 LowVol -0.77% 3.61% 16.96%
949 DPAY DPAY DPAY $30,490 $0.000383 79,541,001 LowVol -0.75% 3.55% 17.66%
950 BRAT BRAT BRAT $30,466 $0.000190 160,000,000 LowVol -0.80% -22.93% -22.43%
951 MTM MTMGaming MTM $29,532 $0.009844 2,999,967 LowVol -2.98% 170.84% 35.60%
952 RIDE Ride My Car RIDE $29,117 $0.000287 101,276,976 LowVol -0.77% 35.79% 75.42%
953 DLISK DAPPSTER DLISK $28,750 $0.000287 100,000,000 LowVol -0.77% 3.61% -24.45%
954 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.64% 139.29%
955 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -1.27%
956 UET Useless Ether… UET $28,097 $0.007085 3,965,716 LowVol -7.03% 39.12% 15.11%
957 ICON Iconic ICON $28,011 $0.047245 592,894 LowVol -0.77% -16.67% 14.00%
958 PSB Pesobit PSB $27,273 $0.000811 33,625,103
959 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,703 $0.028750 894,026 LowVol -0.77% 24.17% 7.64%
960 PEX PosEx PEX $25,626 $0.010446 2,453,240 LowVol -0.78% 16.05%
961 LIR LetItRide LIR $24,330 $0.000671 36,268,294 LowVol 3.55% 2.32%
962 LTCR Litecred LTCR $23,754 $0.000786 30,227,750 LowVol -0.77% 3.86% -20.08%
963 ERY Eryllium ERY $23,631 $0.004514 5,235,460 LowVol -0.56% 5.71% -6.17%
964 PLACO PlayerCoin PLACO $23,559 $0.000671 35,120,000 LowVol -0.78% 10.56% -9.11%
965 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,260 $0.030858 753,776 LowVol -0.78% 4.32% 18.05%
966 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 11.83%
967 CAB Cabbage CAB $23,143 $0.002204 10,499,996 LowVol -0.77% -32.29% -22.43%
968 CNC CHNCoin CNC $22,758 $0.000476 47,764,575 LowVol -0.83% 3.03% 43.45%
969 BNX BnrtxCoin BNX $22,668 $0.000856 26,493,001 LowVol -0.79% 15.75% 54.30%
970 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 1.12% 12.65%
971 WBB Wild Beast Block WBB $22,530 $0.136195 165,428 LowVol -0.78% -4.34% 22.64%
972 HVCO High Voltage HVCO $22,051 $0.014758 1,494,171 LowVol -0.75% 2.91% 13.97%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $21,139 $0.000671 31,512,613 LowVol -0.77% 20.88% 36.44%
974 IMX Impact IMX $20,989 $0.000192 109,509,044 LowVol -0.78% 3.67% 132.78%
975 IBANK iBank IBANK $20,387 $0.004504 4,526,324 LowVol -0.75% -0.68% -8.39%
976 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
977 GBC GBCGoldCoin GBC $19,827 $0.001745 11,361,817 LowVol 0.00% 23.78% -19.97%
978 VRS Veros VRS $19,159 $0.000039 486,609,040 LowVol -17.96% -17.45% -32.70%
979 SDP SydPak SDP $18,029 $0.112890 159,705 LowVol -0.78% 3.07% 16.96%
980 SCS Speedcash SCS $17,238 $0.065837 261,831 LowVol -0.77% 16.99%
981 BIOB BioBar BIOB $16,977 $0.019166 885,756 LowVol -0.75% -18.09% -3.25%
982 DAS DAS DAS $16,650 $0.006348 2,622,886 LowVol -0.79% -9.91% -2.94%
983 MGM Magnum MGM $16,216 $0.004121 3,935,156 LowVol -0.78% -39.76% 67.63%
984 DIX Dix Asset DIX $15,589 $1.6e-07 100,000,000,000 LowVol -3.87% 72.42% 222.71%
985 XOC Xonecoin XOC $14,651 $0.034883 420,000 LowVol -0.75% -10.95%
986 RSGP RSGPcoin RSGP $13,739 $7.96 1,727 LowVol -0.77% 3.54% -20.90%
987 TRADE Tradecoin TRADE $12,971 $0.001725 7,519,271 LowVol -0.77% 19.54% -31.88%
988 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
989 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 20.49%
990 GEERT GeertCoin GEERT $10,448 $0.002052 5,091,200 LowVol -1.56% -9.72% -0.30%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $10,333 $0.000096 107,829,281 LowVol -0.77% 5.63% 18.48%
992 P7C P7Coin P7C $10,126 $0.000287 35,220,238 LowVol -0.75% -12.29%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $9,648 $0.002871 3,360,417 LowVol -2.51% 16.08% 177.53%
994 NODC NodeCoin NODC $9,329 $0.005558 1,678,439 LowVol -0.77% 9.20% 24.66%
995 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 6.40%
996 VOLT Bitvolt VOLT $8,690 $0.000575 15,112,554 LowVol 19.08% 4.19% -11.12%
997 FRAZ Frazcoin FRAZ $8,037 $0.000889 9,045,323 LowVol 15.77% 60.17% 54.95%
998 CONX Concoin CONX $7,346 $0.009871 744,266 LowVol -0.75% -6.44% -4.40%
999 MRNG MorningStar MRNG $6,244 $0.000192 32,601,566 LowVol 53.00% -32.51% -49.71%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -49.17%
1001 ULA Ulatech ULA $4,721 $0.025603 184,386 LowVol -1.16% 122.39% 232.42%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,785 LowVol -0.55%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $4,183 $0.020454 204,519 -17.69%
1004 XNG Enigma XNG $4,026 $0.242167 16,627 LowVol -0.75% 24.07% 1.94%
1005 NANOX Project-X NANOX $3,750 $47916.00 0.078264 LowVol -11.40% -13.66% -36.80%
1006 LEX Lex4All LEX $3,591 $0.003591 1,000,000 LowVol -2.51% 16.08% 169.44%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 166.98%
1009 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -38.45%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,641 $0.001917 1,377,917 LowVol -0.77% -3.74% -21.36%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,537 $0.054145 46,864 LowVol -0.77% -3.83% 23.92%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $2,212 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 37.75% 54.09% 17.58%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol 4.19% -27.73%
1014 ABN Abncoin ABN $837 $0.012362 67,700 LowVol -0.75% -4.59% 15.16%
1015 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -26.47%
1016 EBT Ebittree Coin EBT $485 $0.000383 1,264,511 LowVol -30.35% -85.75% -39.38%
1017 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1018 FDC Future Digita… FDC $216 $0.000079 2,753,201 LowVol -1.49% 15.58%
1019 FAL Falcoin FAL $113 $0.000575 196,766 LowVol 6.87% 54.17% 41.54%
1020 CALC CaliphCoin CALC $50 $0.000575 87,140 LowVol -0.75% -11.38% -49.22%
1021 APW AppleCoin APW $7 $0.000096 73,944 LowVol -0.75% 3.55% 16.95%
1022 BCD Bitcoin Diamo… BCD $65.80 $18,379,900 -0.79% -2.32%
1023 QASH QASH QASH $1.02 $14,057,800 -0.04% 44.92%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $8,300,100 1.44% 28.33% 61.34%
1025 INK Ink INK $0.146143 $7,108,820 -2.41% -12.14% -47.92%
1026 AI POLY AI AI $16.30 $4,549,070 -13.07% -4.20%
1027 CLUB ClubCoin CLUB $6.18 $4,239,330 -3.71% 5.51% 80.24%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $3.01 $4,023,640 -1.88% -12.93% -36.71%
1029 REC Regalcoin REC $40.89 $3,107,300 -4.13% -2.10% -6.84%
1030 GRX GOLD Reward T… GRX $4.48 $2,350,450 0.17% -20.77% -21.88%
1031 NULS Nuls NULS $0.630578 $2,118,580 -1.11% -7.58% -28.00%
1032 FRGC Fargocoin FRGC $10.12 $2,093,130 0.00% 2.92% 2.67%
1033 BTE BitSerial BTE $3.12 $1,337,780 -0.91% -21.34% -45.54%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $9329.87 $1,183,720 -0.63% 2.85% 16.84%
1035 EAG EA Coin EAG $3.16 $941,052 15.97% -16.59% -33.09%
1036 WC WINCOIN WC $1.51 $884,218 -0.69% -4.30% -19.74%
1037 ETN Electroneum ETN $0.030302 $864,301 0.18% 20.64% 0.51%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.96 $780,661 0.91% 2.98% -0.87%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $250.43 $637,304 0.18% -7.97% 38.25%
1040 ADK Aidos Kuneen ADK $29.94 $627,865 -7.77% -16.26% -32.68%
1041 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.05 $573,893 -1.68% -5.26% 17.69%
1042 BT2 BT2 [CST] BT2 $118.65 $468,916 -0.65% -36.57% -0.98%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.040154 $405,843 -0.26% -12.49% -21.21%
1044 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000167 $394,424 -0.84% 23.02% 4.57%
1045 BOT Bodhi BOT $0.474310 $388,649 -2.30% -4.47% -28.31%
1046 THS TechShares THS $1.08 $346,815 1.26% 8.49% 9.34%
1047 TSL Energo TSL $0.033112 $343,589 -1.82% 1.01%
1048 AION Aion AION $1.15 $314,310 -0.87% 5.38% 32.77%
1049 FLIXX Flixxo FLIXX $0.148155 $222,168 -0.87% 40.01%
1050 SIC Swisscoin SIC $0.000192 $202,332 -0.75% 9.88% -97.50%
1051 XID Sphre AIR XID $0.203797 $157,544 -0.76% 3.02% 7.36%
1052 UGT UG Token UGT $0.457677 $156,779 -1.86% 6.24% 34.82%
1053 BSR BitSoar BSR $0.241688 $151,697 -16.18% -12.03% 55.78%
1054 LLT LLToken LLT $0.307703 $148,533 -0.38% -3.78% -8.91%
1055 SUR Suretly SUR $3.83 $145,770 -0.83% -0.61% 29.48%
1056 XCPO Copico XCPO $0.028103 $126,058 -3.67% 12.07% 11.41%
1057 ICX ICON ICX $1.35 $119,604 -7.63% 24.13% 31.67%
1058 B3 B3Coin B3 $0.000512 $112,294 3.21% 9.54% 95.20%
1059 INF InfChain INF $0.008625 $111,740 -2.01% -2.13%
1060 GBG Golos Gold GBG $0.113260 $90,942 -1.22% 6.30% 13.07%
1061 HOLD Interstellar … HOLD $0.058849 $87,005 5.47% -44.32% -50.30%
1062 PHR Phore PHR $0.477914 $75,577 4.60% 7.04% 35.18%
1063 RMC Russian Minin… RMC $12783.50 $71,813 -0.83% -2.18% 22.13%
1064 SISA SISA SISA $0.032637 $71,502 15.50% -4.14% -61.73%
1065 GMT Mercury Protocol GMT $0.044008 $70,141 -0.87% -18.73% -5.75%
1066 ASTRO Astro ASTRO $1.89 $70,009 -0.83% 12.13% 40.74%
1067 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.34 $56,015 -7.35% 15.12%
1068 COR CORION COR $0.939057 $50,607 2.02% -3.07% 2.94%
1069 MSD MSD MSD $0.012544 $47,073 0.05% -3.46% -11.12%
1070 EVR Everus EVR $5.06 $43,150 -1.15% 1.05% 24.30%
1071 MUT Mutual Coin MUT $0.005319 $41,563 1.96% -31.87%
1072 HYTV Hyper TV HYTV $0.010229 $35,359 -0.87%
1073 DSR Desire DSR $0.202498 $34,053 40.49% 87.82% -14.52%
1074 DNA EncrypGen DNA $0.062304 $33,971 -0.87% -6.96% 33.08%
1075 STEX STEX STEX $0.323393 $33,888 -4.01% 41.97% 83.65%
1076 VASH VPNCoin VASH $0.005079 $30,389 3.41% 0.02% 20.99%
1077 PRM PrismChain PRM $0.001821 $24,568 0.10% 46.20% 102.00%
1078 DEUS DeusCoin DEUS $0.387640 $24,133 -4.22% -4.69% 1.76%
1079 SSS Sharechain SSS $0.002997 $22,070 -0.75% -11.12% -5.89%
1080 B2B B2B B2B $0.452624 $21,931 -0.83% -22.05% -70.98%
1081 BTCM BTCMoon BTCM $0.009556 $21,389 -1.59% -3.55% 638.42%
1082 OXY Oxycoin OXY $0.181759 $20,283 -0.73% 2.33% 5.69%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $131.01 $20,216 0.40% 6.96% -10.33%
1084 GLS GlassCoin GLS $0.642457 $19,418 -18.87%
1085 PLX PlexCoin PLX $0.111234 $18,179 2.10% -19.71%
1086 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042510 $18,146 -0.84% -6.96% -25.06%
1087 AKY Akuya Coin AKY $0.277817 $16,603 2.19% -11.06% -59.15%
1088 MCR Macro MCR $3.00 $12,881 -0.70% 43.29% -13.27%
1089 BPL Blockpool BPL $0.163297 $11,238 -0.78% -10.19% -15.37%
1090 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002830 $9,034 3.24% 0.17% 46.80%
1091 SPANK SpankChain SPANK $0.039676 $8,738 -0.84% -8.93%
1092 MGC GulfCoin MGC $0.003546 $8,318 -5.16% -1.41% -0.82%
1093 GUC GoldUnionCoin GUC $0.083374 $7,532 -0.75%
1094 TER TerraNova TER $2.06 $7,517 -15.07% -20.16% -45.33%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.086440 $7,269 -0.78% -10.52% 46.97%
1096 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003779 $7,043 -0.87% 3.88% 65.74%
1097 SMART SmartBillions SMART $0.406204 $6,914 -0.83% -1.30%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000248 $6,878 -14.55% 30.51% 21.59%
1099 AERM Aerium AERM $1.72 $6,869 -15.87% -9.12% -10.07%
1100 BOS BOScoin BOS $1.12 $6,588 -1.62% -8.89% -6.34%
1101 SND Sand Coin SND $0.569617 $5,451 -0.87% -15.33% -25.90%
1102 EFYT Ergo EFYT $10.06 $4,600 9.67% 3.52% 20.85%
1103 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002310 $4,391 -2.66% -10.35% -6.99%
1104 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.111069 $4,294 -0.56% -3.92% 45.03%
1105 VIU Viuly VIU $0.002878 $4,264 -0.81% -26.35% -14.70%
1106 ETT EncryptoTel [… ETT $0.086340 $4,196 -0.56% 14.89% 50.81%
1107 IBTC iBTC IBTC $0.012989 $3,781 -0.84% 9.38% 42.39%
1108 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039358 $3,555 -11.62% -8.64% -16.30%
1109 APC AlpaCoin APC $0.025047 $3,497 -0.75% 16.63% -21.62%
1110 FOR FORCE FOR $0.002143 $3,482 5.30% 23.93% -14.39%
1111 DAY Chronologic DAY $3.59 $3,346 -0.85% -22.33% -5.66%
1112 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.215091 $3,049 -2.76% 267.12% 160.37%
1113 WILD Wild Crypto WILD $0.118039 $2,979 -0.90% 11.92% 27.24%
1114 HIGH High Gain HIGH $0.000958 $2,830 -0.77% 28.48% -9.62%
1115 WOW Wowcoin WOW $0.000097 $2,696 -0.64% -18.07% -29.56%
1116 PLC PlusCoin PLC $0.000562 $2,658 -0.84% -9.25% -8.98%
1117 WIC Wi Coin WIC $0.003090 $2,655 -0.72% -10.67% 15.44%
1118 NTWK Network Token NTWK $0.003483 $2,629 -0.87% -3.48% 214.05%
1119 EGOLD eGold EGOLD $0.009471 $2,536 -0.84% -26.87% 9.61%
1120 TRIA Triaconta TRIA $6.71 $2,256 -0.84% -0.66%
1121 BLX Blockchain Index BLX $2.48 $2,242 -0.87% 6.81% 23.97%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014746 $2,094 -0.84% -1.41% -0.69%
1123 PNX Phantomx PNX $0.016841 $2,039 -0.75% 29.64% -8.31%
1124 STU bitJob STU $0.036713 $1,996 -4.34% -16.37% -44.54%
1125 FUDD DimonCoin FUDD $0.001842 $1,987 -0.83% -21.20%
1126 BTBc Bitbase BTBc $0.005175 $1,977 -4.89% -9.55% -38.08%
1127 MKR Maker MKR $401.48 $1,787 -0.84% 1.94% 49.90%
1128 FID BITFID FID $0.095832 $1,756 -0.78% -41.77%
1129 MGC MergeCoin MGC $0.013992 $1,670 -2.09% 6.39%
1130 XOT Internet of T… XOT $2860.97 $1,658 -0.75% 3.55% 16.40%
1131 MEN PeopleCoin MEN $0.000096 $1,616 -0.78% 3.67%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.85 $1,608 -0.76% 3.58% 113.97%
1133 IQT iQuant IQT $0.127479 $1,536 -0.90% 3.77% -33.48%
1134 PEC Peacecoin PEC $0.037183 $1,419 -0.77% 2.30% -21.78%
1135 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,363 3.16% 11.07% 14.23%
1136 CASH Cash Poker Pro CASH $0.066126 $1,357 -0.84% -9.00% 0.33%
1137 NAMO NamoCoin NAMO $0.000101 $1,273 -0.36% -19.47% -27.60%
1138 WA WA Space WA $0.021850 $1,237 -0.75% -15.68% -1.36%
1139 MCI Musiconomi MCI $0.064646 $1,157 -1.51% 17.47% 0.83%
1140 PRES President Trump PRES $0.003931 $1,145 -0.75% 5.81% 2.89%
1141 GARY President Joh… GARY $0.071874 $1,049 -0.76% -2.92% -30.32%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.038812 $1,041 -0.77% -37.92% -51.69%
1143 DFS DFSCoin DFS $0.008849 $1,040 -1.89% -7.32% 7.12%
1144 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000561 $1,035 -0.49% -0.82% -8.53%
1145 ABC Alphabit ABC $15.81 $1,003 -0.77% 3.55% 19.81%
1146 VULC Vulcano VULC $0.009432 $971 -0.78% 3.29% 15.85%
1147 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.008529 $964 -8.00% 14.76% 61.82%
1148 ACC AdCoin ACC $0.077463 $907 -0.84% -41.22% -16.76%
1149 ANTX Antimatter ANTX $0.000098 $897 -0.66% 6.22% 949.80%
1150 HAT Hawala.Today HAT $0.193655 $893 -0.84% 36.52% 16.98%
1151 FLAP FlappyCoin FLAP $9.3e-07 $880 2.30% 4.75% -26.79%
1152 GRN Granite GRN $0.013416 $875 -0.77% -9.91% 12.85%
1153 EBIT eBIT EBIT $0.001181 $864 -0.87% 53.91% 45.54%
1154 TOP TopCoin TOP $0.000671 $851 -0.77% 3.67% -29.65%
1155 QBT Cubits QBT $0.001056 $840 -7.85% -42.85% 45.85%
1156 NTC Natcoin NTC $0.283479 $839 -11.70% 13.58% -51.95%
1157 BIT First Bitcoin BIT $0.009104 $810 -18.37% -27.12% -25.95%
1158 SIFT Smart Investm… SIFT $3.15 $807 -0.83% -1.16% -10.67%
1159 RCN Rcoin RCN $0.000096 $705 -0.75% 3.55% -9.42%
1160 XTD XTD Coin XTD $0.000096 $696 -0.78% 3.61% 17.27%
1161 BSN Bastonet BSN $0.000862 $688 -0.78% 3.61% -5.53%
1162 XRY Royalties XRY $0.021444 $677 -0.77% -71.30% -59.22%
1163 YEL Yellow Token YEL $0.004693 $670 -0.87% 106.65% -24.08%
1164 DMC DynamicCoin DMC $0.002654 $659 9.51% -13.90% -10.54%
1165 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000383 $649 -0.75% -20.92% -16.95%
1166 DASHS Dashs DASHS $0.032583 $579 -0.75% 1.71% 17.17%
1167 OX OX Fina OX $0.000150 $551 -6.54% -17.47% -28.06%
1168 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003340 $538 -0.66% 0.46% 13.45%
1169 DGPT DigiPulse DGPT $0.980782 $537 -0.72% -1.19% -10.12%
1170 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol -0.83% -16.31% 11.09%
1171 SJCX Storjcoin X SJCX $0.282278 LowVol 3.49% -56.99%
1172 GBRC Global Busine… GBRC $0.000096 LowVol -0.75% 3.55% 16.49%
1173 STARS StarCash Network STARS $0.243755 LowVol -0.78% -0.69% 11.96%
1174 MINEX Minex MINEX $0.057920 LowVol 14.48% 11.70% 14.47%
1175 MOTO Motocoin MOTO $0.001917 LowVol -0.77% -23.36% -50.24%
1176 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006696 LowVol -0.75% 4.40% -3.28%
1177 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001437 LowVol -0.77% -22.29% -16.98%
1178 BIRDS Birds BIRDS $0.000096 LowVol -0.77% 3.61%
1179 LKC LinkedCoin LKC $0.000192 LowVol 16.95%
1180 INDIA India Coin INDIA $0.000287 LowVol -0.78% 55.50% 6.36%
1181 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.54% 14.59% 40.19%
1182 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -29.58% -28.02% -96.56%
1183 ASN Aseancoin ASN $0.004696 LowVol -0.77% 41.11% 47.59%
1184 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000192 LowVol -0.77% -38.24% -27.30%
1185 RHFC RHFCoin RHFC $0.000958 LowVol -0.78% -21.36% 5.89%
1186 SAK Sharkcoin SAK $0.002300 LowVol -4.70% -4.23% 36.06%
1187 SKR Sakuracoin SKR $0.000677 LowVol -34.57% -18.79% -6.85%
1188 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 LowVol -0.87% 3.35% 29.88%
1189 SWP Swapcoin SWP $0.211132 LowVol -0.87% 131.04% 247.63%
1190 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.78% 6.16% -24.70%
1191 FC Facecoin FC $0.004250 LowVol -0.87% 3.35% 16.72%
1192 GAY GAY Money GAY $0.014185 LowVol -3.37% -3.54% -17.12%
1193 BXC Bitcedi BXC $0.002199 LowVol -0.77% 6.38% 66.08%
1194 KASHH KashhCoin KASHH $0.000095 LowVol -0.78% 44.94% 17.00%
1195 DON Donationcoin DON $0.000672 LowVol -0.38% 30.85% 62.05%
1196 EDRC EDRCoin EDRC $0.041344 LowVol -14.28% -18.70% -13.35%
1197 PRN Protean PRN $0.000013 LowVol 1.05% -82.61% -70.76%
1198 PDG PinkDog PDG $0.000096 LowVol -0.78% -41.53%
1199 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.83% 187.36% -65.16%
1200 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003642 LowVol -0.77% 3.67% 16.67%
1201 YES Yescoin YES $0.000088 LowVol 16.88% 79.95% 1594.01%
1202 ACN Avoncoin ACN $0.000479 LowVol 24.04% 29.52% 13.83%
1203 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011225 LowVol -10.83% 90.77% 1264.22%
1204 UR UR UR $0.000659 LowVol 4.28% 16.80% 36.67%
1205 CYDER Cyder CYDER $0.000287 LowVol -0.78% -23.89% -12.29%
1206 HCC Happy Creator… HCC $0.000383 LowVol -0.77% 2.36% -21.95%
1207 SKC Skeincoin SKC $0.003258 LowVol -0.77% 2.93% 6.71%
1208 IPY Infinity Pay IPY $0.002521 LowVol -0.87% 34.81% -95.09%
1209 CLINT Clinton CLINT $0.009679 LowVol -0.77% -3.10% 6.55%
1210 REGA Regacoin REGA $0.002108 LowVol -0.77% 0.38% -33.00%
1211 TIE TIES Network TIE $0.098717 LowVol -0.87% 19.34% 38.75%
1212 BUB Bubble BUB $0.015429 LowVol -0.77% 6.53%
1213 LDCN LandCoin LDCN $0.004323 LowVol -0.77% -30.32% 171.01%
1214 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002082 LowVol -8.36% 7.78% -13.06%
1215 AXIOM Axiom AXIOM $0.014758 LowVol -0.75% 3.61% 16.94%
1216 FLASH Flash FLASH $0.005175 LowVol 3.62% 1.89% 12.53%
1217 HDLB HODL Bucks HDLB $0.057403 LowVol -0.77% 12.91% 21.53%
1218 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005497 LowVol -0.77% -5.34% 34.66%
1219 NBIT netBit NBIT $0.048587 LowVol -0.78% 3.67% 41.35%
1220 UNC UNCoin UNC $0.000096 LowVol -0.78% 3.61% 16.96%
1221 ANI Animecoin ANI $0.000096 LowVol -22.83% 3.55% -41.11%
1222 LEPEN LePen LEPEN $0.000087 LowVol -0.89% -52.68% 5.44%
1223 BEST BestChain BEST $0.001048 LowVol -3.94% -4.15% -16.24%
1224 ACES Aces ACES $0.000096 LowVol -0.77% -6.73% -35.05%
1225 10MT 10M Token 10MT $0.002097 LowVol -0.84% -16.87% -63.86%
1226 FFC FireFlyCoin FFC $0.000096 LowVol -0.77% -6.42% 7.71%
1227 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009735 LowVol -0.55% -5.47% 0.33%
1228 TURBO TurboCoin TURBO $0.000096 LowVol -0.75%
1229 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000080 LowVol -0.87% -35.24% 71.26%
1230 TCR TheCreed TCR $0.000287 LowVol -0.75% 8.84%
1231 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001121 LowVol -0.64% 4.24% -18.52%
1232 SHA SHACoin SHA $0.000479 LowVol -0.77% -13.71% 10.44%
1233 SFE SafeCoin SFE $0.000096 LowVol -0.77% 3.61%
1234 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000575 LowVol -0.78% 16.46%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001629 LowVol -0.78% 3.67% -4.55%
1236 MARX MarxCoin MARX $0.001148 LowVol -0.79% 37.23% 56.71%
1237 BET BetaCoin BET $0.002423 LowVol -0.77% -12.68% -4.61%
1238 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033060 LowVol -2.62% -2.78% 9.30%
1239 VOYA Voyacoin VOYA $1.72 LowVol -0.77% -6.35% -18.36%
1240 FBL Faceblock FBL $0.002078 LowVol -0.84% -7.38% -91.87%
1241 FAP FAPcoin FAP $0.011787 LowVol -0.78% 4.46% -22.25%
1242 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000383 LowVol -0.75% 19.31% 3.78%
1243 PRIMU Primulon PRIMU $0.000192 LowVol -0.77% -0.75% 16.95%
1244 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000479 LowVol -0.75% 29.44% 18.08%
1245 DBG Digital Bulli… DBG $0.005654 LowVol -0.75% 1.89% 16.92%
1246 AIB Advanced Inte… AIB $0.003979 LowVol -0.75% 17.20% 27.02%
1247 DISK DarkLisk DISK $0.000958 LowVol -0.75% 3.55% 19.26%
1248 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.213226 LowVol -28.65% -19.98% -2.58%
1249 IRL IrishCoin IRL $0.003354 LowVol -0.77% 13.33% 33.17%
1250 HNC Huncoin HNC $0.001150 LowVol -0.77% 15.69% -32.75%
1251 POKE PokeCoin POKE $0.000192 LowVol -0.75% 31.09% 16.94%
1252 AV AvatarCoin AV $0.030666 LowVol -0.75% 5.53% 21.77%
1253 MAVRO Mavro MAVRO $0.011979 LowVol -0.75% -5.18% -6.04%
1254 BITOK Bitok BITOK $0.000096 LowVol -0.77% 3.67% 17.79%
1255 QBC Quebecoin QBC $0.001629 LowVol -0.75% -0.93% 16.94%
1256 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002971 LowVol -0.77% -3.01%
1257 HYPER Hyper HYPER $0.029420 LowVol -14.65% 36.50% 16.61%
1258 OP Operand OP $0.000862 LowVol -0.77%
1259 EUSD eUSD EUSD $0.000144 LowVol -0.87% 5.02% -72.68%
1260 UTA UtaCoin UTA $0.000862 LowVol -0.77% -15.18% 44.92%
1261 XQN Quotient XQN $0.004983 LowVol -0.77% -9.45%
1262 PI PiCoin PI $0.000958 LowVol -0.77%
1263 9COIN 9COIN 9COIN $0.002587 LowVol -0.77% -3.53% -11.51%
1264 MBL MobileCash MBL $0.000287 LowVol -0.75% -22.25% -12.28%
1265 XDE2 XDE II XDE2 $2.86 LowVol -0.77% 3.25% 8.53%
1266 FUTC FutCoin FUTC $0.001821 LowVol -0.77% -1.57% 1.52%
1267 TODAY TodayCoin TODAY $0.001054 LowVol -0.75% -5.08% 51.19%
1268 ELC Elacoin ELC $0.068705 LowVol -0.77% -5.67% -17.89%
1269 DCRE DeltaCredits DCRE $0.145090 LowVol -0.77% 2.50% 17.16%
1270 GML GameLeagueCoin GML $0.008050 LowVol -0.75% 2.40% -16.52%
1271 CC CyberCoin CC $0.000096 LowVol -0.77% 3.55% 17.18%
1272 SPORT SportsCoin SPORT $0.000862 LowVol -0.75% -15.28% 16.67%
1273 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol -1.52% -17.08% -22.16%
1274 BGR Bongger BGR $0.000087 LowVol -1.57% -29.04%
1275 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000286 LowVol -0.75% 151.00% 74.49%
1276 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003546 LowVol -0.77% 3.67% 26.07%
1277 SHELL ShellCoin SHELL $0.020029 LowVol -0.75% 6.52%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013416 LowVol -0.75% 49.45% 15.14%
1279 TELL Tellurion TELL $0.000195 LowVol -0.47% 26.44% 0.58%
1280 LTH LAthaan LTH $0.000671 LowVol -0.76% 2.41% 16.95%
1281 GOLF Golfcoin GOLF $0.000096 LowVol -0.77% 3.55%
1282 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003354 LowVol -0.78% -7.00%
1283 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.078678 LowVol -0.77% 37.47% 16.21%
1284 MAGN Magnetcoin MAGN $0.548883 LowVol -0.92% 21.84% 29.74%
1285 CBD CBD Crystals CBD $0.001342 LowVol -0.77% 9.11%
1286 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003258 LowVol 3.55% 8.54%
1287 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -19.05% 0.00%
1288 NBE BitCentavo NBE $9e-07 LowVol -1.57% 4.60% -37.81%
1289 VGC VegasCoin VGC $0.000198 LowVol 1.65% 7.16%
1290 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 4.62% 20.50%
1291 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 33.26%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 49.83%
1293 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 10.21%
1294 DUB Dubstep DUB $0.002106 LowVol 3.42% 28.66%
1295 CYC Cycling Coin CYC $0.000965 LowVol -0.04% 2.35% 7.17%
1296 MONETA Moneta MONETA $0.000385 LowVol 4.12% 33.36%
1297 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 1.45%
1298 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol 0.35% 13.22%
1299 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol -5.88%
1300 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol -0.02%
1301 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 12.18%
1302 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 0.00%
1303 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.28%
1304 RICHX RichCoin RICHX $0.006103 LowVol -0.03% 1.63%
1305 XID International… XID $0.007393 LowVol 10.03%
1306 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol -17.19%
1307 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 0.99% 19.73%
1308 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -32.02%
1309 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1310 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 4.80% 18.39%
1311 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol 3.82% 17.18%
1312 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1313 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1314 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol -0.05% 3.72%
1315 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 0.60%
1316 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1317 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1318 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 7.56%
1319 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1320 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.002612 LowVol -74.56% -72.82%
1321 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1322 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi