Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 28/11/2017 (GMT +7) của 1323 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9618.99 trên tổng giá trị $160,684,621,954

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $474.93 trên tổng giá trị $45,588,595,771

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1637.11 trên tổng giá trị $27,544,846,419

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251493 trên tổng giá trị $9,713,381,548

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $360.71 trên tổng giá trị $6,014,848,186

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000191 trên tổng giá trị đã biến động tăng 88.77% trong 1h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000022 trên tổng giá trị đã biến động tăng 66.13% trong 1h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.028802 trên tổng giá trị $280,483 đã biến động tăng 51.90% trong 1h qua

    + Đồng ACES Aces (ACES) đang có giá hiện tại $0.000133 trên tổng giá trị đã biến động tăng 39.35% trong 1h qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.002579 trên tổng giá trị đã biến động tăng 34.70% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ELITE Ethereum Lite (ELITE) đang có giá hiện tại $0.205639 trên tổng giá trị đã biến động tăng 249.54% trong 24h qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.050355 trên tổng giá trị $226,596 đã biến động tăng 203.29% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị $846,101 đã biến động tăng 197.01% trong 24h qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị đã biến động tăng 193.57% trong 24h qua

    + Đồng HALLO Halloween Coin (HALLO) đang có giá hiện tại $0.000286 trên tổng giá trị đã biến động tăng 159.37% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1601.25% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011186 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1258.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.299719 trên tổng giá trị $601,720 đã biến động tăng 1167.27% trong 7 ngày qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000098 trên tổng giá trị đã biến động tăng 944.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.009828 trên tổng giá trị đã biến động tăng 675.70% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 28/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 VLTC Vault Coin VLTC $29,167 $0.000963 30,301,310 $1,208 -0.29% -17.80% 8.34%
702 CREVA CrevaCoin CREVA $26,724 $0.000734 36,390,750 $1,677 -0.30% -12.93% 7.65%
703 VPRC VapersCoin VPRC $26,177 $0.000034 780,124,964 $804 -0.65% 5.47% 80.07%
704 AGLC AgrolifeCoin AGLC $24,450 $0.003342 7,314,932 $933 -38.15% 69.14%
705 MILO MiloCoin MILO $23,700 $0.002196 10,789,954 $581 -0.29% -9.94% 2.74%
706 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,253 $0.001191 12,802,500 $1,202 -0.28% 34.43% -57.02%
707 SOCC SocialCoin SOCC $14,313 $0.010335 1,384,879 $1,589 1.17% -10.27% -24.48%
708 ELS Elysium ELS $13,387 $0.003342 4,005,012 $658 -0.30% -14.40% 14.94%
709 XRC Rawcoin XRC $11,421 $0.016203 704,882 $554 -0.10% -1.75% -63.18%
710 LVPS LevoPlus LVPS $11,272 $0.007449 1,513,256 $2,252 -0.29% -11.09% 28.45%
711 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $10,763 $0.012652 850,702 $3,510 0.06% 34.20% 125.61%
712 ARGUS Argus ARGUS $10,024 $0.008729 1,148,324 $775 -0.29% -4.03% 35.47%
713 GRIM Grimcoin GRIM $9,941 $0.000963 10,324,802 $509 0.07% 5.25% 21.07%
714 LBTC LiteBitcoin LBTC $9,719 $0.003048 3,188,280 $8,088 1.43% -11.88% 65.45%
715 CRTM Corethum CRTM $8,327 $0.003331 2,500,000 $609 -0.63% -9.02% -63.82%
716 JS JavaScript Token JS $6,749 $0.000844 7,991,996 $808 -0.69% -9.67% -9.63%
717 HMC HarmonyCoin HMC $6,070 $0.010952 554,254 $3,872 0.27% 17.76% 12.08%
718 DMB Digital Money… DMB $416 $0.000987 421,300 $630 3.04% -20.77% -26.30%
719 UNITY SuperNET UNITY $57,168,567 $70.05 816,061 LowVol 2.49% 43.22% 41.61%
720 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 3.02% 28.88%
721 ETT EncryptoTel [… ETT $14,707,882 $0.236723 62,131,190 LowVol 0.37% 96.33% 79.68%
722 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
723 ECN E-coin ECN $10,206,713 $2.24 4,553,255 LowVol -0.29% -5.32% -10.99%
724 CMP Compcoin CMP $6,368,350 $1.47 4,333,626 LowVol -35.07%
725 ECOB Ecobit ECOB $4,956,178 $0.011151 444,444,444 LowVol -0.31% 11.09% -7.21%
726 PGL Prospectors Gold PGL $4,933,869 $0.076494 64,500,000 LowVol -0.29% 2.25% 23.74%
727 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol
728 YASH YashCoin YASH $4,775,036 $0.477491 10,000,264 LowVol -0.30% 2.15% 15.89%
729 ARC Arcade Token ARC $4,250,001 $2.59 1,643,579 22.33%
730 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,018,733 $0.612612 6,559,998 LowVol -0.43% -1.06% 26.19%
731 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
732 AC AsiaCoin AC $1,772,475 $0.001545 1,147,485,477 LowVol -32.70% -31.35% -2.07%
733 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,592,101 $0.262525 6,064,568 LowVol -0.24% 49.23% 84.93%
734 EMV Ethereum Movi… EMV $1,509,545 $0.229880 6,566,666 LowVol -0.69% 40.82%
735 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -6.46%
736 RC RussiaCoin RC $1,239,113 $0.147903 8,377,873 LowVol -0.23% 3.13% -32.20%
737 AHT Bowhead AHT $1,107,776 $0.138472 8,000,000 LowVol -0.29% 2.02% -34.78%
738 CASINO Casino CASINO $1,072,200 $1.07 1,000,000 4.27% 121.70%
739 REX REX REX $1,015,785 $0.117286 8,660,756 LowVol -0.65% 2.86% -5.83%
740 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,011,018 $0.000044 22,839,348,030 LowVol 29.07% -42.48% -48.91%
741 NKA IncaKoin NKA $1,009,857 $0.000091 11,117,886,294 LowVol -4.92% -37.58% -18.72%
742 MBI Monster Byte MBI $1,009,849 $0.060029 16,822,736 LowVol -0.83% -5.84% 33.99%
743 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 4.93%
744 BPC Bitpark Coin BPC $931,673 $0.012422 75,000,000 LowVol -0.25% 0.59% -10.83%
745 ANC Anoncoin ANC $866,460 $0.410583 2,110,317 LowVol -17.20% 2.20% 20.97%
746 IFLT InflationCoin IFLT $846,101 $0.000025 33,275,435,379 LowVol 22.75% 197.01% 22.05%
747 METAL MetalCoin METAL $771,355 $0.010027 76,925,527 LowVol -0.24% 1.56% -2.89%
748 MAC Machinecoin MAC $652,311 $0.032294 20,198,900 LowVol -0.14% -3.51% -12.88%
749 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 9.39%
750 TES TeslaCoin TES $599,775 $0.008171 73,400,448 LowVol -2.79% 15.03% 0.41%
751 USC Ultimate Secu… USC $593,637 $0.057394 10,343,113 LowVol -0.29% -12.20% 41.43%
752 LNK Link Platform LNK $558,966 $11.77 47,503 LowVol -0.29% -24.78% -19.84%
753 ITI iTicoin ITI $504,170 $15.76 32,000 LowVol -0.23% -20.97% -13.65%
754 AMBER AmberCoin AMBER $463,228 $0.010600 43,699,481 LowVol -3.77% 0.20% 4.32%
755 VAL Valorbit VAL $458,454 $0.000097 4,742,346,801 LowVol 3.37% 17.74%
756 FNC FinCoin FNC $434,048 $0.033703 12,878,667 LowVol -5.15% 0.56% -18.10%
757 BUCKS SwagBucks BUCKS $419,880 $1.33 315,301 LowVol -0.35% 2.24% 17.20%
758 OPAL Opal OPAL $388,488 $0.025654 15,143,492 LowVol 7.16% -23.78% 48.16%
759 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -15.21%
760 AU AurumCoin AU $370,353 $1.25 296,216 LowVol -0.23% 5.71% 15.63%
761 TALK BTCtalkcoin TALK $364,680 $0.005585 65,290,635 LowVol -0.58% -20.36% -45.77%
762 GUN Guncoin GUN $356,055 $0.001814 196,273,078 LowVol -0.31% 15.74% -12.08%
763 SLG Sterlingcoin SLG $353,276 $0.084006 4,205,381 LowVol -0.79% -5.87% 4.34%
764 UNI Universe UNI $352,031 $0.032374 10,873,899 LowVol 4.96% 7.98% 13.19%
765 VLT Veltor VLT $351,785 $0.634013 554,855 LowVol -0.15% -6.60% -27.29%
766 DVC Devcoin DVC $348,174 $0.000023 15,154,357,500 54.94%
767 ICN iCoin ICN $337,232 $0.011555 29,184,213 LowVol -0.29% 3.77% -2.64%
768 DAXX DaxxCoin DAXX $334,351 $0.000673 496,560,580 LowVol -0.02% -2.20% -4.23%
769 Q2C QubitCoin Q2C $331,816 $0.001337 248,183,135 LowVol 13.62% -12.65% 29.11%
770 FC2 FuelCoin FC2 $329,965 $0.003247 101,623,303 LowVol 2.80% -3.55% 27.53%
771 JET Jetcoin JET $325,053 $0.066849 4,862,509 LowVol -0.29% 1.02% -40.45%
772 BRIT BritCoin BRIT $324,970 $0.015280 21,268,092 LowVol -0.30% -6.10% -5.82%
773 STS Stress STS $323,816 $0.000573 565,134,332 LowVol -0.30% 15.52%
774 WAY WayGuide WAY $315,272 $0.003151 100,040,708 LowVol -0.23% 1.21%
775 FLT FlutterCoin FLT $307,330 $0.000954 322,214,524 LowVol -0.07% 18.51% 32.90%
776 SHDW Shadow Token SHDW $281,434 $0.040205 7,000,000 LowVol -0.29% -2.09% 2.13%
777 XLC LeviarCoin XLC $280,483 $0.028802 9,738,272 LowVol 51.90% -4.97% 54.57%
778 TRI Triangles TRI $279,888 $3.84 72,891 LowVol -0.50% 3.44% -9.85%
779 CCN Cannacoin CCN $268,826 $0.057202 4,699,576 LowVol -0.30% 6.83% 55.04%
780 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol -0.39% 13.45%
781 8BIT 8Bit 8BIT $264,943 $0.227533 1,164,415 LowVol 12.53% 8.52% 33.68%
782 TRK Truckcoin TRK $260,059 $0.001676 155,195,244 LowVol 1.23% -5.23% 12.50%
783 PR Prototanium PR $256,083 $1.31 195,850 LowVol -0.23% -6.03% 30.86%
784 J Joincoin J $252,805 $0.103253 2,448,402 LowVol -1.55% 3.28% -1.06%
785 VIDZ PureVidz VIDZ $244,631 $0.001953 125,279,775 LowVol -0.29% -3.20% 0.72%
786 NYAN Nyancoin NYAN $243,007 $0.000764 318,094,657 LowVol 0.65% 2.10% 2.81%
787 FUNK The Cypherfunks FUNK $239,530 $0.000005 46,224,719,999 LowVol -0.95% 2.61% 4.55%
788 LOT LottoCoin LOT $235,808 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 14.40% 4.47% 16.50%
789 KAYI Kayicoin KAYI $234,881 $0.000826 284,221,410 LowVol 0.07% -69.89% 24.81%
790 RBIES Rubies RBIES $233,642 $0.022433 10,415,252 LowVol -0.30% -5.17% -10.08%
791 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol -1.79%
792 UNIC UniCoin UNIC $226,898 $0.076494 2,966,210 LowVol -0.32% 2.64% 25.78%
793 SH Shilling SH $221,399 $0.005634 39,294,175 LowVol -0.29% 12.57% 321.54%
794 HODL HOdlcoin HODL $219,364 $0.001432 153,137,115 LowVol -0.24% -6.01% -2.12%
795 XPY PayCoin XPY $209,693 $0.017736 11,823,057 LowVol -0.29% 16.03% 15.48%
796 BIGUP BigUp BIGUP $202,167 $0.000095 2,116,975,715 LowVol -0.29% 4.96% 11.09%
797 FRC Freicoin FRC $199,864 $0.006780 29,476,860 LowVol -0.29% 0.70% 22.46%
798 CFT CryptoForecast CFT $197,688 $0.004298 46,000,000 LowVol -0.29% -49.12% -40.10%
799 EVO Evotion EVO $195,015 $0.061692 3,161,127 LowVol -0.29% 15.83% 52.50%
800 CAGE CageCoin CAGE $194,402 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 2.91% -25.75% -97.62%
801 KUSH KushCoin KUSH $193,540 $0.035539 5,445,820 LowVol -0.29% -5.76% 6.96%
802 EMD Emerald Crypto EMD $190,246 $0.009952 19,117,129 LowVol -0.68% 0.93% 40.09%
803 BOLI Bolivarcoin BOLI $187,820 $0.022585 8,315,975 LowVol -0.28% 7.92% 9.40%
804 LANA LanaCoin LANA $185,660 $0.000222 836,125,983 LowVol -18.94% -33.55% -18.46%
805 LTB LiteBar LTB $185,179 $0.231389 800,294 LowVol -0.23% -4.05% -4.16%
806 888 OctoCoin 888 $183,772 $0.003654 50,297,260 LowVol -0.33% 0.44% 45.79%
807 BLRY BillaryCoin BLRY $182,903 $0.020341 8,991,804 LowVol -0.30% 33.44% 213.56%
808 TGC Tigercoin TGC $178,780 $0.004106 43,536,800 LowVol -0.23% -10.39% -14.09%
809 WMC WMCoin WMC $172,834 $0.014993 11,527,489 LowVol -0.30% 16.54%
810 YAC Yacoin YAC $171,536 $0.001432 119,748,301 LowVol -0.29% 5.19% 17.35%
811 LEA LeaCoin LEA $170,719 $0.000546 312,763,090 LowVol -0.35% 2.95% 37.56%
812 I0C I0Coin I0C $169,074 $0.008057 20,984,835 LowVol -0.29% 7.29% -24.66%
813 ACOIN Acoin ACOIN $166,515 $0.136478 1,220,085 LowVol -1.21% 3.44% 12.88%
814 XRE RevolverCoin XRE $166,024 $0.007446 22,298,210 LowVol -0.29% -14.29% 18.38%
815 REE ReeCoin REE $164,735 $0.000064 2,560,000,000 LowVol 4.36% 71.69% 85.27%
816 GAP Gapcoin GAP $163,914 $0.013656 12,002,891 LowVol -0.29% 62.27% 25.53%
817 ZUR Zurcoin ZUR $163,336 $0.001884 86,684,283 LowVol -0.22% -2.28% 21.17%
818 GAIA GAIA GAIA $162,902 $0.006759 24,101,381 LowVol -2.56% -45.25% -32.18%
819 GRT Grantcoin GRT $162,427 $0.003773 43,054,808 LowVol -0.15% 3.91% 17.28%
820 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -1.75%
821 KED Darsek KED $155,717 $0.011502 13,537,916 LowVol -2.28% -20.48% -10.75%
822 BITSILVER bitSilver BITSILVER $154,595 $17.53 8,820 LowVol 0.18% -0.25% 2.55%
823 URC Unrealcoin URC $154,288 $0.021965 7,024,402 LowVol -0.23% 1.62% 33.07%
824 EVIL Evil Coin EVIL $149,076 $0.007092 21,020,383 LowVol 0.77% 0.34% 22.07%
825 RBX Ripto Bux RBX $146,614 $0.000385 381,236,123 LowVol -0.42% -8.16% -9.30%
826 HAL Halcyon HAL $145,445 $0.027599 5,269,947 LowVol -0.30% 2.95% 59.31%
827 ARI Aricoin ARI $145,283 $0.001036 140,262,505 LowVol -0.21% -5.25% 56.63%
828 SLING Sling SLING $145,077 $0.135069 1,074,095 LowVol 3.33%
829 ANTI AntiBitcoin ANTI $141,771 $0.008117 17,465,159 LowVol -0.29% -5.65% 28.40%
830 RED RedCoin RED $141,543 $0.001910 74,107,896 LowVol 2.66% 1.92% 144.23%
831 BTCR Bitcurrency BTCR $138,758 $0.000818 169,598,616 LowVol -15.12% -61.96% -47.47%
832 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,936 $1533.14 89.9694 LowVol 0.31% 7.10%
833 PHS Philosopher S… PHS $136,123 $0.022633 6,014,340 LowVol -4.71% 2.12% -0.32%
834 GP GoldPieces GP $133,271 $0.109224 1,220,161 LowVol -5.32% -2.89% 24.12%
835 XPD PetroDollar XPD $131,650 $0.002057 63,993,275 LowVol -33.14% -40.45% -34.70%
836 FIRE Firecoin FIRE $131,575 $1.34 98,412 LowVol -0.30% 2.06% 26.53%
837 TTC TittieCoin TTC $131,511 $0.000104 1,259,816,434 LowVol -0.41% 5.03% 9.21%
838 MNM Mineum MNM $130,881 $0.013870 9,436,367 LowVol -0.57% -7.45% 1.83%
839 HMP HempCoin HMP $129,557 $0.000095 1,356,645,470 LowVol -0.30% 2.12% 16.31%
840 CNNC Cannation CNNC $128,455 $0.051861 2,476,893 LowVol -5.14% 6.41% -40.02%
841 SRC SecureCoin SRC $127,973 $0.015610 8,198,081 LowVol 17.48% -8.05% 63.20%
842 FRN Francs FRN $127,066 $0.032858 3,867,080 LowVol -1.31% -2.31% 7.13%
843 MARS Marscoin MARS $126,523 $0.004474 28,279,074 LowVol 14.97% 17.81% 77.41%
844 TEK TEKcoin TEK $123,779 $0.000088 1,414,054,562 LowVol -0.36% 1.19% -34.83%
845 OHM OHM OHM $118,649 $0.004011 29,581,441 LowVol -0.29% -4.69%
846 PX PX PX $118,266 $0.001241 95,261,880 LowVol -0.29% 20.30%
847 FLAX Flaxscript FLAX $115,665 $0.020718 5,582,819 LowVol -0.29% -3.23% 44.64%
848 QCN QuazarCoin QCN $115,455 $0.019100 6,044,911 LowVol -12.76% -2.07% 11.33%
849 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 34.06%
850 DLC Dollarcoin DLC $112,188 $0.012319 9,106,714 LowVol -0.29% 5.39% 35.18%
851 020 020LondonCoin 020 $112,079 $7.1e-07 156,906,200,248 LowVol -0.94%
852 CACH CacheCoin CACH $111,733 $0.026634 4,195,132 LowVol 0.15% -5.11% 9.22%
853 RUPX Rupaya RUPX $111,168 $0.018242 6,093,936 LowVol -19.82% 19.12% -7.41%
854 BTQ BitQuark BTQ $110,558 $0.012319 8,974,334 LowVol -0.23% 1.94% -38.19%
855 BLC Blakecoin BLC $105,940 $0.007005 15,122,697 LowVol 4.26% 24.66% 53.34%
856 ARCO AquariusCoin ARCO $105,414 $0.071320 1,478,036 LowVol -0.72% -7.94% 26.95%
857 ISL IslaCoin ISL $105,333 $0.069586 1,513,704 LowVol 0.15% 13.70%
858 CAP Bottlecaps CAP $105,103 $0.000514 204,357,299 LowVol
859 XCT C-Bit XCT $104,418 $0.000664 157,223,250 LowVol -12.34% -8.51% -1.40%
860 TSE Tattoocoin (S… TSE $103,512 $0.001145 90,421,856 LowVol -0.30% 36.00% 49.70%
861 GPU GPU Coin GPU $98,866 $0.002443 40,477,042 LowVol -0.31% 6.55% 43.73%
862 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.09%
863 DRS Digital Rupees DRS $97,561 $0.000191 510,802,961 LowVol -0.24% 104.24% 132.62%
864 UNITS GameUnits UNITS $97,046 $0.027943 3,472,983 LowVol -0.29% -9.71% -6.34%
865 VC VirtualCoin VC $92,860 $0.009227 10,064,287 LowVol -0.40%
866 PXI Prime-XI PXI $91,614 $0.005175 17,702,505 LowVol 2.06% -6.68% 14.55%
867 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $91,357 $0.001146 79,719,140 LowVol 5.64% 41.21% 62.50%
868 COXST CoExistCoin COXST $91,061 $0.003360 27,100,000 LowVol -0.73% 93.54% 68.46%
869 SLM Slimcoin SLM $88,443 $0.005921 14,937,439 LowVol -0.24% -5.56% 16.31%
870 IMS Independent M… IMS $88,104 $0.016410 5,368,934 LowVol -0.23% 24.61% 2.53%
871 CAT Catcoin CAT $87,948 $0.014229 6,180,800 LowVol -0.09% 16.26% -1.08%
872 XCO X-Coin XCO $86,340 $0.006971 12,384,976 LowVol -0.29% -2.66% -8.19%
873 ALL Allion ALL $84,298 $0.013598 6,199,359 LowVol -0.37% 7.63% 47.84%
874 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $83,011 $0.104666 793,108 LowVol -0.29% 15.99% 81.83%
875 VUC Virta Unique … VUC $81,716 $0.001331 61,413,100 LowVol 5.55% 8.17% -7.36%
876 SOON SoonCoin SOON $80,914 $0.006493 12,462,620 LowVol -0.23% 3.45% 19.40%
877 CPN CompuCoin CPN $80,548 $0.004106 19,615,019 LowVol -0.29% 1.99% 35.94%
878 CRX Chronos CRX $78,078 $0.001059 73,729,962 LowVol 1.14% 32.64% 36.82%
879 JWL Jewels JWL $77,092 $0.003820 20,181,636 LowVol -0.29% 23.51%
880 611 SixEleven 611 $76,750 $0.178361 430,306 LowVol -0.24% -6.33% 24.70%
881 MST MustangCoin MST $75,915 $0.120435 630,343 LowVol 0.24% -8.59% 24.17%
882 MRJA GanjaCoin MRJA $73,976 $0.016617 4,451,920 LowVol -0.29% -41.16% -47.70%
883 ATX Artex Coin ATX $71,745 $0.003820 18,781,750 LowVol -0.29% -19.75% 17.68%
884 BITZ Bitz BITZ $71,488 $0.035907 1,990,891 LowVol -0.30% 2.12% 61.49%
885 GPL Gold Pressed … GPL $71,262 $0.278992 255,426 LowVol -0.23% -10.10% 40.95%
886 BAS BitAsean BAS $70,372 $0.014074 5,000,000 LowVol -0.63% 10.23% -26.44%
887 BTPL Bitcoin Planet BTPL $70,066 $0.012746 5,496,929 LowVol -0.29% -9.94% -13.72%
888 SPT Spots SPT $69,315 $0.003094 22,406,021 LowVol -0.41% -0.55% 35.52%
889 DRM Dreamcoin DRM $68,543 $0.027981 2,449,632 LowVol -0.29% 3.18% 61.51%
890 ICOB ICOBID ICOB $68,340 $0.000640 106,701,874 LowVol 1.22% 14.62% 44.52%
891 ADCN Asiadigicoin ADCN $68,126 $0.002733 24,931,054 LowVol 11.18% 1.05% 9.90%
892 BIP BipCoin BIP $67,444 $0.041446 1,627,261 LowVol -0.29% 3.13% 52.79%
893 HXX Hexx HXX $66,248 $0.044771 1,479,721 LowVol -0.40% -6.90% 38.74%
894 SCRT SecretCoin SCRT $65,597 $0.015512 4,228,672 LowVol -0.07% 18.09%
895 ICE iDice ICE $65,148 $0.041469 1,571,013 LowVol 5.26% -20.03% -74.43%
896 300 300 Token 300 $63,739 $212.46 300 LowVol -0.29% 5.41% 52.22%
897 BVC BeaverCoin BVC $62,719 $0.020133 3,115,258 LowVol -0.23% 16.15% 17.16%
898 E4ROW E4ROW E4ROW $60,762 $0.014203 4,278,000 LowVol -0.63% -89.74%
899 URO Uro URO $58,340 $0.048322 1,207,310 LowVol -0.29% 1.92% 18.20%
900 GCC GuccioneCoin GCC $58,117 $0.002865 20,285,537 LowVol -0.23% -6.23% 27.24%
901 CF Californium CF $58,057 $0.024161 2,402,900 LowVol -0.29% 1.72% -6.27%
902 CASH Cashcoin CASH $57,305 $0.001241 46,158,242 LowVol -0.29% 20.69% 3.83%
903 RPC RonPaulCoin RPC $57,097 $0.064098 890,775 LowVol -0.11% 2.64% 25.84%
904 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,872 $0.000954 59,630,200 LowVol -12.67% 3.11% 16.19%
905 GLT GlobalToken GLT $56,793 $0.002190 25,930,600 LowVol -0.32% -5.56% -13.20%
906 XBTS Beatcoin XBTS $56,162 $0.036835 1,524,686 LowVol -0.23% 156.00% 39.60%
907 BRAIN Braincoin BRAIN $55,912 $0.005539 10,094,424 LowVol -0.23% 5.70% 43.54%
908 JIN Jin Coin JIN $55,490 $0.005634 9,848,485 LowVol -0.29% 14.41%
909 WARP WARP WARP $54,806 $0.050041 1,095,224 LowVol -0.24% 2.13% 17.51%
910 DIBC DIBCOIN DIBC $54,655 $0.010931 5,000,000 LowVol 14.73% -1.11% -15.48%
911 ZYD Zayedcoin ZYD $54,261 $0.008690 6,243,840 LowVol -0.30% 1.01% 13.34%
912 PHO Photon PHO $54,147 $0.000003 20,376,079,974 LowVol -0.89% -22.19% 2.66%
913 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $53,897 $0.006712 8,030,000 LowVol -0.23% -4.49% 13.58%
914 ARB ARbit ARB $51,934 $0.006685 7,768,890 LowVol 12.51%
915 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.40%
916 PIE PIECoin PIE $50,972 $0.002865 17,791,681 LowVol -0.23% 9.41% -46.34%
917 SOIL SOILcoin SOIL $50,146 $0.008794 5,702,048 LowVol -0.33% -8.59% 30.42%
918 SONG SongCoin SONG $48,851 $0.001500 32,565,300 LowVol 1.28% 4.93% 169.29%
919 MND MindCoin MND $45,531 $0.003629 12,546,625 LowVol -0.30% 4.88% 26.36%
920 SFC Solarflarecoin SFC $44,362 $0.003150 14,083,450 LowVol -3.15% 3.00% -3.54%
921 EREAL eREAL EREAL $43,444 $0.000649 66,909,634 LowVol -0.49% 3.36% 23.50%
922 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol
923 PULSE Pulse PULSE $42,331 $0.002960 14,298,972 LowVol -0.30% 9.16% 20.19%
924 CESC CryptoEscudo CESC $41,285 $0.000286 144,105,100 LowVol -0.30% 2.13% 74.49%
925 STEPS Steps STEPS $40,909 $0.002196 18,625,017 LowVol -0.30% 2.12% 16.13%
926 VIP VIP Tokens VIP $39,847 $0.000477 83,450,403 LowVol -0.23% 27.57% 45.39%
927 BIOS BiosCrypto BIOS $39,769 $0.001910 20,821,709 LowVol -33.52% -34.12% 16.89%
928 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,316 $0.014993 2,622,273 LowVol -0.30% 9.71% -7.63%
929 MCRN MACRON MCRN $38,963 $0.000097 401,421,401 LowVol -20.75% -58.18% -69.26%
930 DES Destiny DES $38,658 $0.024161 1,600,000 LowVol -0.23% 35.32% 96.20%
931 ACP AnarchistsPrime ACP $38,344 $0.008725 4,394,874 LowVol 0.14% -4.26% -39.36%
932 ORLY Orlycoin ORLY $38,342 $0.001046 36,646,779 LowVol -0.63% 1.65% 12.29%
933 NRO Neuro NRO $37,964 $0.001050 36,139,208 LowVol -0.29% -29.79% -25.09%
934 BENJI BenjiRolls BENJI $36,974 $0.001826 20,252,646 LowVol 0.46% -0.56% 18.20%
935 CMT Comet CMT $36,769 $0.042126 872,830 LowVol 1.01% -18.05% -2.85%
936 IMPS ImpulseCoin IMPS $36,735 $0.001814 20,245,510 LowVol -0.29% 16.54%
937 KIC KibiCoin KIC $36,493 $0.002482 14,701,000 LowVol -0.29% 11.36% 50.01%
938 CRT CRTCoin CRT $36,337 $0.458392 79,270 LowVol -0.30% 2.12% 16.33%
939 PLNC PLNcoin PLNC $34,273 $0.002005 17,089,600 LowVol -0.29% 2.12% -2.30%
940 EGO EGO EGO $33,805 $0.000563 60,000,001 LowVol 0.41% 14.44%
941 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,424 $0.000477 70,000,000 LowVol -0.29% 2.12% 20.03%
942 G3N G3N G3N $33,219 $0.004393 7,561,891 LowVol 1.93% 4.39% 20.59%
943 GBT GameBet Coin GBT $32,489 $0.001528 21,262,780 LowVol -0.29% 2.12% 7.65%
944 BLZ BlazeCoin BLZ $32,094 $0.000053 608,557,394 LowVol 0.14% 1.07% 16.92%
945 FLVR FlavorCoin FLVR $31,932 $0.001528 20,898,106 LowVol -0.29% -15.87% -26.05%
946 UET Useless Ether… UET $31,628 $0.007975 3,965,716 LowVol 7.50% 65.20% 31.49%
947 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,904 $0.006398 4,829,945 LowVol -0.29% 17.03% 16.67%
948 KNC KingN Coin KNC $30,676 $15.28 2,008 LowVol -0.23% 2.12% 16.31%
949 DPAY DPAY DPAY $30,384 $0.000382 79,541,001 LowVol -0.23% 2.12% 16.94%
950 BRAT BRAT BRAT $30,251 $0.000189 160,000,000 LowVol -0.65% -14.62% -23.14%
951 MTM MTMGaming MTM $29,438 $0.009813 2,999,967 LowVol 1.23% 85.78% 35.22%
952 RIDE Ride My Car RIDE $29,015 $0.000286 101,276,976 LowVol -0.29% 18.97% 74.47%
953 DLISK DAPPSTER DLISK $28,650 $0.000286 100,000,000 LowVol -0.23% 2.06% -23.79%
954 LUNA Luna Coin LUNA $28,445 $0.017660 1,610,694 LowVol -30.34% 1.72% 23.13%
955 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.45% 139.38%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -1.46%
957 ICON Iconic ICON $27,914 $0.047081 592,894 LowVol -0.30% -17.87% 13.34%
958 PSB Pesobit PSB $27,273 $0.000811 33,625,257
959 PLACO PlayerCoin PLACO $26,831 $0.000764 35,120,000 LowVol 13.96% 16.64% 3.27%
960 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,613 $0.028650 894,026 LowVol -0.29% 10.98% 7.03%
961 PEX PosEx PEX $25,537 $0.010409 2,453,240 LowVol -0.23% 15.36%
962 LIR LetItRide LIR $24,245 $0.000668 36,268,321 LowVol -0.25% 2.12% 1.78%
963 ERY Eryllium ERY $23,800 $0.004546 5,235,460 LowVol 0.84% 6.05% -6.42%
964 LTCR Litecred LTCR $23,672 $0.000783 30,227,750 LowVol -0.29% 2.25% -20.51%
965 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 11.61%
966 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,179 $0.030750 753,776 LowVol -0.23% 2.58% 17.40%
967 CAB Cabbage CAB $23,063 $0.002196 10,499,996 LowVol -0.23% -32.89% -22.92%
968 BNX BnrtxCoin BNX $22,674 $0.000856 26,493,001 LowVol 0.11% 10.59% 53.57%
969 CNC CHNCoin CNC $22,669 $0.000475 47,772,759 LowVol -0.33% 1.48% 42.60%
970 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 0.30% 12.43%
971 WBB Wild Beast Block WBB $22,404 $0.135428 165,428 LowVol -0.52% -9.86% 21.96%
972 HVCO High Voltage HVCO $21,974 $0.014707 1,494,171 LowVol -0.29% 2.01% 13.33%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $21,066 $0.000668 31,512,613 LowVol -0.29% 19.15% 35.69%
974 IMX Impact IMX $20,916 $0.000191 109,509,044 LowVol -0.29% 2.23% 131.52%
975 GBC GBCGoldCoin GBC $20,335 $0.001790 11,361,817 LowVol 2.57% 9.21% -17.39%
976 IBANK iBank IBANK $20,316 $0.004488 4,526,324 LowVol -0.29% -2.05% -8.89%
977 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
978 VRS Veros VRS $18,845 $0.000039 486,609,040 LowVol -2.08% -21.77% -34.22%
979 SDP SydPak SDP $17,966 $0.112497 159,706 LowVol -0.30% 2.01% 16.33%
980 SCS Speedcash SCS $17,178 $0.065607 261,831 LowVol -0.29% 0.76% 16.37%
981 BIOB BioBar BIOB $16,918 $0.019100 885,756 LowVol -0.29% -19.27% -3.76%
982 DAS DAS DAS $16,587 $0.006324 2,622,886 LowVol -0.31% -10.80% -4.58%
983 MGM Magnum MGM $16,159 $0.004106 3,935,156 LowVol -0.29% -40.66% 66.74%
984 DIX Dix Asset DIX $15,849 $1.6e-07 100,000,000,000 LowVol 1.88% 42.69% 224.33%
985 XOC Xonecoin XOC $14,600 $0.034761 420,000 LowVol -0.29% -20.51% -11.43%
986 RSGP RSGPcoin RSGP $13,691 $7.93 1,727 LowVol -0.29% 2.11% -21.39%
987 TRADE Tradecoin TRADE $12,927 $0.001719 7,520,146 LowVol -0.29% 8.03% -32.03%
988 GEERT GeertCoin GEERT $12,023 $0.002361 5,091,200 LowVol 15.36% 1.66% 16.01%
989 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
990 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 20.51%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $10,298 $0.000095 107,829,281 LowVol -0.29% 17.64%
992 P7C P7Coin P7C $10,090 $0.000286 35,220,238 LowVol -0.24% -12.76%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $9,618 $0.002862 3,360,417 LowVol 2.31% 15.31% 176.77%
994 NODC NodeCoin NODC $9,297 $0.005539 1,678,439 LowVol -0.30% 7.69% 25.05%
995 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 5.73%
996 VOLT Bitvolt VOLT $8,659 $0.000573 15,112,554 LowVol -0.29% 8.38% -10.80%
997 FRAZ Frazcoin FRAZ $8,009 $0.000885 9,045,323 LowVol -0.29% 57.88% 54.10%
998 CONX Concoin CONX $7,321 $0.009836 744,266 LowVol -0.29% -7.73% -4.49%
999 MRNG MorningStar MRNG $6,224 $0.000191 32,602,391 LowVol -0.26% -31.61% -51.41%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -44.98%
1001 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,798 $0.022652 211,827 LowVol 2.34%
1002 ULA Ulatech ULA $4,705 $0.025514 184,411 LowVol -0.57% 118.43% 171.77%
1003 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,785 LowVol -0.76%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $4,186 $0.020454 204,652 -21.30%
1005 NANOX Project-X NANOX $3,737 $47749.10 0.078264 LowVol -0.29% -14.90% -37.14%
1006 LEX Lex4All LEX $3,579 $0.003579 1,000,000 LowVol 1.85% 15.31% 168.56%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 XNG Enigma XNG $3,350 $0.201501 16,627 LowVol -16.76% 2.17% -15.34%
1009 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 169.68%
1010 GSR GeyserCoin GSR $2,681 $0.057203 46,864 LowVol 5.71% -4.06% 32.05%
1011 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,636 $0.001913 1,377,917 LowVol -0.11% -1.05% -22.72%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $2,322 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol 4.90% 62.01% 24.49%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $1,122 $0.000193 5,826,388 LowVol 2.99% -27.86%
1014 ABN Abncoin ABN $834 $0.012319 67,700 LowVol -0.29% -5.90% 13.44%
1015 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol
1016 EBT Ebittree Coin EBT $483 $0.000382 1,264,511 LowVol -0.23% -86.53% -39.70%
1017 ENV Environ ENV $353 $0.000003 132,717,518 LowVol
1018 FDC Future Digita… FDC $216 $0.000079 2,753,201 LowVol -1.35% 15.19%
1019 FAL Falcoin FAL $113 $0.000573 196,766 LowVol -0.29% 41.90% 41.77%
1020 CALC CaliphCoin CALC $50 $0.000573 87,140 LowVol -0.29% -12.06% -49.38%
1021 APW AppleCoin APW $7 $0.000095 73,964 LowVol -0.29% 2.12% 16.31%
1022 BCD Bitcoin Diamo… BCD $66.09 $17,708,000 0.37% -1.96%
1023 QASH QASH QASH $1.01 $14,308,700 -0.24% 43.42%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $2.50 $8,300,000 0.00% 28.33% 61.36%
1025 INK Ink INK $0.148591 $6,701,810 1.36% -10.30% -47.10%
1026 AI POLY AI AI $16.70 $4,531,160 4.14% -0.45%
1027 CLUB ClubCoin CLUB $6.29 $4,233,200 1.28% 5.99% 81.33%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $2.97 $4,019,330 -1.71% -13.68% -37.46%
1029 REC Regalcoin REC $41.46 $3,016,180 -0.04% -1.07% -4.82%
1030 GRX GOLD Reward T… GRX $4.53 $2,390,470 1.28% -23.00% -21.91%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $10.12 $2,092,650 0.00% 2.60% 2.54%
1032 NULS Nuls NULS $0.617797 $2,070,660 -0.53% -10.23% -29.61%
1033 BTE BitSerial BTE $3.03 $1,334,650 -1.12% -23.12% -46.80%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $9366.45 $1,181,330 0.45% 2.65% 17.16%
1035 ETN Electroneum ETN $0.032231 $914,410 6.78% 26.85% 7.04%
1036 WC WINCOIN WC $1.50 $906,624 0.06% -4.91% -19.51%
1037 EAG EA Coin EAG $2.96 $885,029 1.84% -22.23% -36.54%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.94 $792,937 0.50% 3.47% -1.00%
1039 ADK Aidos Kuneen ADK $36.77 $686,373 13.39% 4.48% -17.18%
1040 B2X SegWit2x [Fut… B2X $251.18 $625,556 0.29% -6.93% 40.77%
1041 RYZ ANRYZE RYZ $0.008380 $619,232
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.06 $552,828 0.45% -4.56% 18.31%
1043 BT2 BT2 [CST] BT2 $120.86 $455,417 2.47% -37.20% 2.29%
1044 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000166 $391,762 -0.63% 25.93% 1.05%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.036862 $379,887 -7.00% -20.22% -28.19%
1046 BOT Bodhi BOT $0.476228 $375,422 0.11% -4.17% -28.14%
1047 THS TechShares THS $1.06 $360,502 -0.91% 2.15% 7.43%
1048 TSL Energo TSL $0.033112 $341,017 -1.56% 1.71%
1049 AION Aion AION $1.14 $312,189 -0.63% 5.09% 31.62%
1050 FLIXX Flixxo FLIXX $0.147155 $220,668 -0.63% 38.47%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.000191 $192,439 -0.29% 6.73% -97.51%
1052 UGT UG Token UGT $0.451850 $156,997 -2.10% 5.36% 33.10%
1053 XID Sphre AIR XID $0.202983 $152,889 -0.43% 2.24% 6.86%
1054 BSR BitSoar BSR $0.215540 $151,559 -10.76% -23.35% 38.00%
1055 LLT LLToken LLT $0.314118 $143,285 2.12% -1.44% -6.99%
1056 SUR Suretly SUR $3.80 $132,784 -0.63% -0.82% 28.59%
1057 XCPO Copico XCPO $0.026777 $121,857 -4.54% 10.90% 6.89%
1058 ICX ICON ICX $1.45 $120,395 6.87% 31.50% 40.82%
1059 INF InfChain INF $0.008690 $115,074 -0.13% -2.48%
1060 B3 B3Coin B3 $0.000443 $114,429 -11.12% -5.61% 68.80%
1061 GBG Golos Gold GBG $0.112972 $90,767 0.08% 5.24% 13.00%
1062 HOLD Interstellar … HOLD $0.056003 $86,096 -1.10% -47.03% -51.47%
1063 PHR Phore PHR $0.492727 $76,274 3.37% 8.58% 37.85%
1064 RMC Russian Minin… RMC $12636.80 $70,462 -1.08% -3.92% 20.53%
1065 GMT Mercury Protocol GMT $0.043712 $69,668 -0.63% -18.75% -5.22%
1066 ASTRO Astro ASTRO $1.88 $69,537 -0.63% 10.70% 38.92%
1067 SISA SISA SISA $0.026492 $56,928 -14.21% -22.17% -69.21%
1068 COR CORION COR $0.933877 $49,383 0.16% -5.06% 2.76%
1069 EVR Everus EVR $5.02 $42,461 -0.44% 2.26% 23.58%
1070 MSD MSD MSD $0.012497 $41,492 0.10% -4.00% -11.47%
1071 DSR Desire DSR $0.159004 $38,180 -6.43% 51.66% -32.61%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.005281 $36,987 2.54% -33.80%
1073 HYTV Hyper TV HYTV $0.010160 $35,120 -0.63%
1074 STEX STEX STEX $0.330043 $34,585 2.27% 43.40% 85.26%
1075 DNA EncrypGen DNA $0.061884 $33,742 -0.63% -9.86% 25.34%
1076 OXY Oxycoin OXY $0.170885 $32,139 -5.93% -3.68% -1.69%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.005061 $30,283 -0.29% -0.19% 20.07%
1078 BTCM BTCMoon BTCM $0.009828 $26,608 8.25% 4.27% 675.70%
1079 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.46 $25,811 7.83% 19.57%
1080 DEUS DeusCoin DEUS $0.386290 $24,049 -0.18% -5.82% 1.76%
1081 SSS Sharechain SSS $0.003153 $21,816 0.58% -7.33% -2.21%
1082 B2B B2B B2B $0.449570 $21,783 -0.63% -21.45% -72.05%
1083 GLS GlassCoin GLS $0.477491 $19,584 -13.00%
1084 BTU Bitcoin Unlim… BTU $124.53 $18,878 -4.24% 2.96% -14.23%
1085 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042223 $18,024 -0.63% -7.41% -25.42%
1086 PLX PlexCoin PLX $0.100135 $16,766 -9.94% -23.92%
1087 AKY Akuya Coin AKY $0.276849 $16,444 -0.29% -10.28% -59.01%
1088 MCR Macro MCR $2.99 $13,898 -0.27% 42.00% -13.53%
1089 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002336 $11,225 -17.27% -18.31% 22.19%
1090 BPL Blockpool BPL $0.162729 $11,199 -0.29% -11.53% -16.17%
1091 AERM Aerium AERM $1.72 $8,815 -4.81% -7.65% -8.64%
1092 SPANK SpankChain SPANK $0.039408 $8,679 -0.63% -7.13%
1093 MGC GulfCoin MGC $0.003531 $8,498 -0.35% -2.39% -1.75%
1094 GUC GoldUnionCoin GUC $0.083084 $7,506 -0.29%
1095 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.086139 $7,244 -0.29% -11.86% 47.27%
1096 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003754 $6,996 -0.63% 5.88% 56.66%
1097 SMART SmartBillions SMART $0.403463 $6,867 -0.63% -1.70%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000191 $6,856 -28.51% 0.61% -6.27%
1099 WIC Wi Coin WIC $0.003138 $6,680 1.67% -3.96% 15.56%
1100 BOS BOScoin BOS $1.12 $6,565 -2.72% -9.04% -7.01%
1101 PRM PrismChain PRM $0.001814 $6,467 2.80% 23.53% 100.90%
1102 TER TerraNova TER $2.20 $5,474 2.27% -12.15% -40.43%
1103 SND Sand Coin SND $0.565773 $5,414 -0.63% -15.09% -24.90%
1104 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002358 $4,444 2.21% -10.78% -5.53%
1105 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.111255 $4,290 -0.49% -5.20% 47.85%
1106 VIU Viuly VIU $0.002863 $4,241 -0.47% -29.28% -17.05%
1107 EFYT Ergo EFYT $9.09 $4,179 -9.63% -6.38% 11.39%
1108 ETT EncryptoTel [… ETT $0.085804 $4,125 -0.56% 13.41% 52.61%
1109 IBTC iBTC IBTC $0.012901 $3,755 -0.63% 11.06% 39.42%
1110 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039302 $3,559 -5.18% -9.75% -16.23%
1111 APC AlpaCoin APC $0.026668 $3,490 6.42% 22.92% -16.06%
1112 DAY Chronologic DAY $3.56 $3,324 -0.61% -25.80% -6.66%
1113 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.205639 $3,219 -5.54% 249.54% 152.43%
1114 WILD Wild Crypto WILD $0.117271 $2,960 -0.59% 10.34% 25.60%
1115 WOW Wowcoin WOW $0.000096 $2,684 -0.35% -21.58% -30.02%
1116 PLC PlusCoin PLC $0.000558 $2,640 -0.63% -6.78% -9.78%
1117 NTWK Network Token NTWK $0.003460 $2,612 -0.49% -3.89% 197.81%
1118 HIGH High Gain HIGH $0.000955 $2,610 -0.29% 26.74% -10.78%
1119 EGOLD eGold EGOLD $0.009407 $2,519 -0.63% -26.63% 11.23%
1120 NAMO NamoCoin NAMO $0.000191 $2,350 88.77% 89.00% 36.22%
1121 TRIA Triaconta TRIA $6.67 $2,241 -0.63% 2.77%
1122 BLX Blockchain Index BLX $2.46 $2,227 -0.63% 6.32% 22.70%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014646 $2,080 -0.63% 0.35% -1.91%
1124 STU bitJob STU $0.036599 $1,981 -0.28% -14.88% -44.63%
1125 FUDD DimonCoin FUDD $0.001830 $1,973 -0.63% -0.48%
1126 BTBc Bitbase BTBc $0.005157 $1,880 -1.33% -10.80% -37.50%
1127 FOR FORCE FOR $0.002162 $1,794 1.10% 27.22% -12.94%
1128 MKR Maker MKR $398.77 $1,775 -0.49% 1.45% 48.36%
1129 FID BITFID FID $0.095498 $1,750 -0.29% -42.01%
1130 MGC MergeCoin MGC $0.013943 $1,664 -0.29% 8.10%
1131 XOT Internet of T… XOT $2851.00 $1,652 -0.29% 5.77% 15.93%
1132 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.83 $1,602 -0.29% 2.09% 102.51%
1133 PNX Phantomx PNX $0.016726 $1,563 -0.62% 48.06% -7.06%
1134 IQT iQuant IQT $0.127033 $1,530 -0.29% 2.45% -33.65%
1135 MEN PeopleCoin MEN $0.000095 $1,514 -0.29% 2.12%
1136 PEC Peacecoin PEC $0.037053 $1,415 -0.30% 0.83% -30.69%
1137 DFS DFSCoin DFS $0.009440 $1,393 6.72% -2.58% 13.35%
1138 CASH Cash Poker Pro CASH $0.065680 $1,348 -0.63% -9.42% 0.87%
1139 WA WA Space WA $0.021774 $1,233 -0.29% -16.85% -1.18%
1140 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $1,121 -2.51% 7.31% 9.71%
1141 PRES President Trump PRES $0.003917 $1,068 -0.23% 2.50% 1.43%
1142 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000559 $1,061 -0.27% 1.65% -6.52%
1143 GARY President Joh… GARY $0.071624 $1,045 -0.23% -3.70% -30.79%
1144 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.038677 $1,038 -0.29% -38.08% -51.79%
1145 ABC Alphabit ABC $15.76 $999 -0.30% 2.12% 18.41%
1146 VULC Vulcano VULC $0.009399 $968 -0.29% 1.30% 15.50%
1147 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.008499 $960 -0.29% 11.63% 68.63%
1148 MCI Musiconomi MCI $0.064951 $896 0.13% 13.99% 1.70%
1149 ANTX Antimatter ANTX $0.000098 $893 -0.33% 4.72% 944.62%
1150 HAT Hawala.Today HAT $0.192349 $887 -0.63% 35.96% 17.59%
1151 ACC AdCoin ACC $0.077214 $884 -0.31% -41.85% -16.64%
1152 GRN Granite GRN $0.013370 $872 -0.30% -10.93% 12.35%
1153 FLAP FlappyCoin FLAP $8.9e-07 $870 -4.12% -0.07% -29.29%
1154 EBIT eBIT EBIT $0.001173 $859 -0.63% 52.57% 46.90%
1155 TOP TopCoin TOP $0.000668 $842 -0.23% 2.24% -30.39%
1156 QBT Cubits QBT $0.001052 $837 -0.24% -43.51% 44.19%
1157 NTC Natcoin NTC $0.282443 $836 -0.24% 11.86% -52.80%
1158 SIFT Smart Investm… SIFT $3.12 $802 -0.63% -1.20% -11.43%
1159 RCN Rcoin RCN $0.000095 $703 -0.23% 2.06% -5.91%
1160 XTD XTD Coin XTD $0.000095 $691 -0.29% 2.12% 16.61%
1161 BSN Bastonet BSN $0.000859 $685 -0.29% 2.12% -7.21%
1162 XRY Royalties XRY $0.021369 $675 -0.29% -71.68% -60.54%
1163 YEL Yellow Token YEL $0.004662 $665 -0.63% 111.69% -24.76%
1164 BIT First Bitcoin BIT $0.007640 $665 -16.05% -43.00% -36.11%
1165 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000382 $647 -0.29% -25.97% -15.37%
1166 DMC DynamicCoin DMC $0.002598 $645 -0.56% -19.23% -13.02%
1167 DASHS Dashs DASHS $0.032469 $573 -0.29% 6.04% 19.47%
1168 OX OX Fina OX $0.000150 $547 -0.23% -19.35% -27.58%
1169 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003333 $541 -0.15% -0.85% 15.12%
1170 DGPT DigiPulse DGPT $0.974083 $533 -0.62% -1.50% -10.42%
1171 MOTO Motocoin MOTO $0.002579 $531 34.70% 2.05% -32.35%
1172 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol -0.69% -25.00% 13.13%
1173 MINEX Minex MINEX $0.049558 LowVol -12.64% -5.89% -1.71%
1174 SJCX Storjcoin X SJCX $0.280366 LowVol -0.75% -57.36%
1175 GBRC Global Busine… GBRC $0.000095 LowVol -0.29% 2.12% 16.03%
1176 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006672 LowVol -0.29% 2.84% -3.82%
1177 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol -0.29% 2.12%
1178 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001432 LowVol -0.29% -23.41% -16.91%
1179 SAK Sharkcoin SAK $0.002388 LowVol 3.85% -1.69% 39.99%
1180 STARS StarCash Network STARS $0.240366 LowVol -1.27% -5.22% 10.64%
1181 LKC LinkedCoin LKC $0.000191 LowVol -0.24% 16.31%
1182 INDIA India Coin INDIA $0.000286 LowVol -0.29% 53.18% 8.05%
1183 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.99% 16.96% 41.11%
1184 ASN Aseancoin ASN $0.004679 LowVol -0.29% 38.99% 51.90%
1185 XQN Quotient XQN $0.004966 LowVol -0.29% -9.78%
1186 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000191 LowVol -0.29% -44.05% -27.69%
1187 RHFC RHFCoin RHFC $0.000955 LowVol -0.29% -25.26% 5.41%
1188 SKR Sakuracoin SKR $0.000674 LowVol -0.25% -19.28% -9.57%
1189 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 LowVol -0.63% 2.88% 28.72%
1190 SWP Swapcoin SWP $0.209707 LowVol -0.63% 129.93% 244.54%
1191 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -1.21% -5.13% -26.26%
1192 FC Facecoin FC $0.004221 LowVol -0.63% 2.88% 15.36%
1193 KASHH KashhCoin KASHH $0.000094 LowVol -0.30% 42.31% 16.10%
1194 BXC Bitcedi BXC $0.001817 LowVol -17.31% -13.30% 36.52%
1195 PRN Protean PRN $0.000022 LowVol 66.13% -71.39% -45.38%
1196 GAY GAY Money GAY $0.011338 LowVol -20.03% -23.74% -33.18%
1197 DON Donationcoin DON $0.000668 LowVol -0.22% 28.37% 60.87%
1198 EDRC EDRCoin EDRC $0.041150 LowVol -0.35% -16.79% -15.51%
1199 PDG PinkDog PDG $0.000095 LowVol -0.23% -41.84%
1200 COUPE Coupecoin COUPE $0.000021 LowVol -0.68% 193.57% -66.54%
1201 PCN PeepCoin PCN $1e-06 LowVol -13.25% -32.37% -97.12%
1202 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003629 LowVol -0.23% 2.06% 15.99%
1203 YES Yescoin YES $0.000088 LowVol 0.89% 62.10% 1601.25%
1204 ACN Avoncoin ACN $0.000477 LowVol 15.12% 27.65% 10.23%
1205 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011186 LowVol -7.73% 129.94% 1258.59%
1206 CYDER Cyder CYDER $0.000286 LowVol -0.29% -21.72% -12.76%
1207 UR UR UR $0.000654 LowVol -0.51% 14.87% 32.32%
1208 CLINT Clinton CLINT $0.008595 LowVol -11.15% -14.90% -5.53%
1209 HCC Happy Creator… HCC $0.000382 LowVol -0.30% 1.38% -22.34%
1210 SKC Skeincoin SKC $0.003247 LowVol -0.29% 2.12% 5.20%
1211 IPY Infinity Pay IPY $0.002504 LowVol -0.63% 56.22% -94.97%
1212 REGA Regacoin REGA $0.002101 LowVol -0.23% 2.12% -34.19%
1213 TIE TIES Network TIE $0.098050 LowVol -0.49% 19.40% 36.36%
1214 BUB Bubble BUB $0.015375 LowVol -0.23% 7.14%
1215 LDCN LandCoin LDCN $0.004308 LowVol -0.29% -31.60% 172.00%
1216 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002865 LowVol -3.45% -7.17%
1217 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002075 LowVol -0.29% 5.30% -13.75%
1218 AXIOM Axiom AXIOM $0.014707 LowVol -0.23% 2.12% 16.31%
1219 BEST BestChain BEST $0.001185 LowVol 13.52% 7.05% -4.80%
1220 FLASH Flash FLASH $0.005157 LowVol -0.29% 0.42% 12.15%
1221 LEPEN LePen LEPEN $0.000089 LowVol 1.59% -52.45% 7.09%
1222 HDLB HODL Bucks HDLB $0.057203 LowVol -0.29% 11.22% 20.93%
1223 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005596 LowVol 1.56% -4.18% 46.85%
1224 ACES Aces ACES $0.000133 LowVol 39.35% 33.30% -4.33%
1225 NBIT netBit NBIT $0.048418 LowVol -0.23% 2.06% 32.75%
1226 UNC UNCoin UNC $0.000095 LowVol -0.29% 2.13% 16.33%
1227 ANI Animecoin ANI $0.000095 LowVol -0.30% 2.13% -41.43%
1228 FFC FireFlyCoin FFC $0.000095 LowVol -0.23% -3.54% 7.07%
1229 10MT 10M Token 10MT $0.002083 LowVol -0.63% -16.60% -62.13%
1230 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009674 LowVol -0.42% -2.80% -0.33%
1231 TURBO TurboCoin TURBO $0.000095 LowVol -0.29%
1232 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000080 LowVol -0.63% -28.97% 68.65%
1233 TCR TheCreed TCR $0.000286 LowVol -0.29% 6.21%
1234 SHA SHACoin SHA $0.000477 LowVol -0.30% -14.90% 9.90%
1235 SFE SafeCoin SFE $0.000095 LowVol -0.30% 2.13%
1236 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000573 LowVol -0.29% 21.18%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001623 LowVol -0.24% 2.12% -4.75%
1238 MARX MarxCoin MARX $0.001143 LowVol -0.30% 35.25% 56.54%
1239 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001128 LowVol 0.73% 6.68% -16.67%
1240 BET BetaCoin BET $0.002495 LowVol 2.56% -11.11% -1.95%
1241 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032955 LowVol 1.23% -4.35% 8.99%
1242 FBL Faceblock FBL $0.002064 LowVol -0.63% 0.65% -92.45%
1243 VOYA Voyacoin VOYA $1.72 LowVol -0.29% -4.68% -18.19%
1244 PRIMU Primulon PRIMU $0.000095 LowVol -50.14% -42.59% -41.84%
1245 FAP FAPcoin FAP $0.011746 LowVol -0.23% 2.96% -22.67%
1246 DBG Digital Bulli… DBG $0.005634 LowVol -0.29% 0.42% 16.33%
1247 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000382 LowVol -0.29% 8.22% 4.83%
1248 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000477 LowVol -0.30% 27.65% 17.33%
1249 AIB Advanced Inte… AIB $0.003965 LowVol -0.30% 15.58% 26.13%
1250 DISK DarkLisk DISK $0.000955 LowVol -0.29% 2.13%
1251 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.212484 LowVol -20.91% -20.89% -3.04%
1252 IRL IrishCoin IRL $0.003342 LowVol -0.29% 11.69% 29.83%
1253 HNC Huncoin HNC $0.001146 LowVol -0.29% 11.40% -33.30%
1254 POKE PokeCoin POKE $0.000191 LowVol -0.29% 88.35% 16.31%
1255 AV AvatarCoin AV $0.030559 LowVol -0.29% 4.07% 21.00%
1256 HYPER Hyper HYPER $0.029318 LowVol -0.29% 34.66%
1257 MAVRO Mavro MAVRO $0.011937 LowVol -0.23% -6.05% -6.70%
1258 BITOK Bitok BITOK $0.000095 LowVol -0.30% 2.12% 17.15%
1259 QBC Quebecoin QBC $0.001623 LowVol -0.29% -0.63% 16.32%
1260 OP Operand OP $0.000859 LowVol -0.30%
1261 EUSD eUSD EUSD $0.000143 LowVol -0.63% 1.78% -72.04%
1262 UTA UtaCoin UTA $0.000859 LowVol -0.29% -16.45% 45.52%
1263 PI PiCoin PI $0.000955 LowVol -0.29% 1.09%
1264 XDE2 XDE II XDE2 $2.85 LowVol -0.28% 1.76% 7.95%
1265 9COIN 9COIN 9COIN $0.002578 LowVol -0.29% -4.92% -12.67%
1266 TODAY TodayCoin TODAY $0.001050 LowVol -0.29% -4.31% 51.61%
1267 MBL MobileCash MBL $0.000286 LowVol -0.24% -23.41% -12.76%
1268 FUTC FutCoin FUTC $0.001814 LowVol -0.30% -2.99% -0.58%
1269 ELC Elacoin ELC $0.068464 LowVol -0.29% -5.57% -21.57%
1270 CC CyberCoin CC $0.000095 LowVol -0.30% 2.13% 16.57%
1271 SPORT SportsCoin SPORT $0.000859 LowVol -0.29% -13.63% 16.28%
1272 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol -0.91% -17.78% -23.15%
1273 BGR Bongger BGR $0.000086 LowVol -0.72% -26.82%
1274 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000286 LowVol -0.28% 159.37% 73.65%
1275 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003533 LowVol -0.23% 2.12%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009645 LowVol -28.08% 6.33%
1277 SHELL ShellCoin SHELL $0.019959 LowVol -0.29% 0.77%
1278 TELL Tellurion TELL $0.000194 LowVol -0.52% 24.08% -1.30%
1279 GOLF Golfcoin GOLF $0.000095 LowVol -0.30% 2.12%
1280 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003342 LowVol -0.29% -7.51%
1281 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.078404 LowVol -0.30% 33.13% 15.43%
1282 MAGN Magnetcoin MAGN $0.546885 LowVol -0.30% 21.38% 29.08%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001337 LowVol -0.29% 8.50%
1284 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003247 LowVol -0.29% 2.12% 8.61%
1285 LTH LAthaan LTH $0.000668 LowVol -0.23% 1.55% 16.31%
1286 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -19.05% 0.00%
1287 NBE BitCentavo NBE $8.9e-07 LowVol -1.05% 3.75% -38.58%
1288 VGC VegasCoin VGC $0.000191 LowVol -2.28% 2.31%
1289 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 3.54%
1290 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 33.03%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.008016 LowVol -0.38% 1.48%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 53.06%
1293 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 10.03%
1294 DUB Dubstep DUB $0.002106 LowVol 2.29% 28.45%
1295 CYC Cycling Coin CYC $0.000965 LowVol 3.15% 7.01%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.144841 LowVol -0.05% 1.84% 16.74%
1297 MONETA Moneta MONETA $0.000385 LowVol 2.92% 30.54%
1298 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 3.34%
1299 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol -0.80% 12.99%
1300 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol -3.93%
1301 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1302 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol
1303 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol
1304 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.48%
1305 RICHX RichCoin RICHX $0.006103 LowVol -1.18% 1.54%
1306 XID International… XID $0.007393 LowVol 9.83%
1307 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol
1308 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 0.00% 19.54%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -32.22%
1310 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1311 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 3.65% 18.15%
1312 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000096 LowVol 2.68% 16.95%
1313 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1314 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1315 BIXC BIXC BIXC $3.87 LowVol 3.22%
1316 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 0.33%
1317 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1318 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1319 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 7.35%
1320 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1321 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.002612 LowVol -74.84% -72.83%
1322 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1323 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi