Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 6h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9354.14 trên tổng giá trị $156,243,715,791

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $470.65 trên tổng giá trị $45,170,177,965

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1729.90 trên tổng giá trị $29,103,945,719

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.249609 trên tổng giá trị $9,640,616,060

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $344.19 trên tổng giá trị $5,738,775,109

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000020 trên tổng giá trị $666,984 đã biến động tăng 167.49% trong 1h qua

    + Đồng XOT Internet of T… (XOT) đang có giá hiện tại $2797.56 trên tổng giá trị đã biến động tăng 137.58% trong 1h qua

    + Đồng BXT BitTokens (BXT) đang có giá hiện tại $0.831357 trên tổng giá trị $463,885 đã biến động tăng 79.35% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000176 trên tổng giá trị $4,400,871 đã biến động tăng 69.17% trong 1h qua

    + Đồng ZSE ZSEcoin (ZSE) đang có giá hiện tại $0.016125 trên tổng giá trị đã biến động tăng 68.62% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000084 trên tổng giá trị đã biến động tăng 660.84% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000078 trên tổng giá trị đã biến động tăng 641.63% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000060 trên tổng giá trị $26,621,113 đã biến động tăng 531.64% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.032233 trên tổng giá trị $313,693 đã biến động tăng 387.79% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006745 trên tổng giá trị $3,273 đã biến động tăng 381.21% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 894.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.224760 trên tổng giá trị $451,232 đã biến động tăng 775.66% trong 7 ngày qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000084 trên tổng giá trị đã biến động tăng 598.48% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.036827 trên tổng giá trị đã biến động tăng 576.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.003917 trên tổng giá trị đã biến động tăng 511.52% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 FAL Falcoin FAL $92 $0.000469 196,766 $1,228 0.27% -23.13% -16.82%
702 BCAP BCAP BCAP $14,819,500 $1.48 10,000,000 LowVol 0.70% 37.65% 25.07%
703 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
704 ECN E-coin ECN $10,727,664 $2.36 4,549,611 LowVol 0.22% 10.62% -18.99%
705 CMP Compcoin CMP $6,367,703 $1.47 4,333,186 LowVol -35.85%
706 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 2.85% 11.90%
707 PGL Prospectors Gold PGL $4,841,383 $0.075060 64,500,000 LowVol 0.14% 7.76% 39.28%
708 YASH YashCoin YASH $4,684,593 $0.468447 10,000,263 LowVol 0.14% 22.27% 7.77%
709 ECOB Ecobit ECOB $4,508,178 $0.010143 444,444,444 LowVol 0.13% -17.96% -7.10%
710 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 0.00% 25.47%
711 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,055,076 $0.618152 6,559,998 LowVol -0.36% -12.05% -20.88%
712 PUT PutinCoin PUT $3,795,498 $0.012004 316,191,398 LowVol 0.21% 6.58% 6.59%
713 AC AsiaCoin AC $2,511,372 $0.002192 1,145,709,140 LowVol 1.67% 7.90% 45.21%
714 NKA IncaKoin NKA $2,063,159 $0.000186 11,113,584,183 LowVol 0.17% 116.50% 128.71%
715 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
716 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,766,927 $0.000077 22,836,483,030 LowVol -4.66% -13.63% 33.82%
717 ADL Adelphoi ADL $1,547,531 $0.065930 23,472,224 LowVol 0.06% -38.20% -11.30%
718 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -18.62%
719 RC RussiaCoin RC $1,201,420 $0.143404 8,377,873 LowVol 0.14% 4.62% -26.34%
720 MBI Monster Byte MBI $1,073,561 $0.063816 16,822,736 LowVol 0.19% 10.92% 61.15%
721 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,068,372 $0.176171 6,064,401 LowVol 0.27% -22.58% 11.30%
722 CASINO Casino CASINO $1,044,920 $1.04 1,000,000 LowVol -0.30% 1.95%
723 ANC Anoncoin ANC $1,024,394 $0.485422 2,110,317 LowVol 0.23% 23.84% 30.12%
724 REX REX REX $1,018,877 $0.117643 8,660,756 LowVol 0.76% -18.09% -2.78%
725 BPC Bitpark Coin BPC $969,600 $0.012928 75,000,000 LowVol 0.27% 7.50% -13.17%
726 ORB Orbitcoin ORB $965,404 $0.312929 3,085,058 LowVol 0.14% 4.33% 21.19%
727 XGR GoldReserve XGR $957,294 $0.055749 17,171,382 LowVol -0.01% 27.29% 123.63%
728 SHORTY Shorty SHORTY $955,823 $0.009558 100,000,000 LowVol 0.23% 6.58% 11.62%
729 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 7.62%
730 FUCK FuckToken FUCK $834,148 $0.016231 51,392,878 LowVol 0.76% -0.88% -0.73%
731 METAL MetalCoin METAL $764,106 $0.009933 76,925,527 LowVol 0.14% 1.10%
732 CARBON Carboncoin CARBON $751,062 $0.000049 15,392,008,232 LowVol 31.39% -3.09% -47.32%
733 MAC Machinecoin MAC $746,466 $0.036960 20,196,475 LowVol 10.49% 23.65% 8.13%
734 NET NetCoin NET $737,420 $0.000937 787,126,712 LowVol 0.21% 4.56% 9.42%
735 MAX MaxCoin MAX $726,172 $0.011901 61,018,221 LowVol 0.27% 7.34% 28.15%
736 CDN Canada eCoin CDN $724,692 $0.007439 97,415,544 LowVol -0.22% 16.11% 16.20%
737 IFLT InflationCoin IFLT $666,984 $0.000020 33,231,373,890 LowVol 167.49% 72.84% 143.99%
738 RIYA Etheriya RIYA $665,103 $0.420544 1,581,531 LowVol -35.11% -12.44% 1.14%
739 ITI iTicoin ITI $635,274 $19.85 32,000 LowVol 0.11% -8.33% 22.41%
740 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -21.84%
741 USC Ultimate Secu… USC $582,510 $0.056319 10,343,113 LowVol -13.87% 13.08% 86.04%
742 GOOD Goodomy GOOD $558,567 $0.001266 441,349,000 LowVol 26.56% 54.09% 150.58%
743 LNK Link Platform LNK $534,568 $11.25 47,503 LowVol 0.27% -38.16% -41.58%
744 BITS Bitstar BITS $527,594 $0.022860 23,079,737 LowVol 3.29% 0.47% -6.82%
745 MZC MazaCoin MZC $521,000 $0.000386 1,349,573,390 LowVol 3.06% 5.98% 58.09%
746 CFT CryptoForecast CFT $513,250 $0.011158 46,000,000 LowVol 35.07% 60.18% 79.86%
747 KOBO Kobocoin KOBO $485,666 $0.019662 24,700,248 LowVol -16.05% -15.85% -32.43%
748 AMBER AmberCoin AMBER $465,080 $0.010643 43,699,481 LowVol 7.22% 7.25%
749 BUN BunnyCoin BUN $462,836 $0.000005 102,286,176,637 LowVol 2.04% 75.17% 123.22%
750 TALK BTCtalkcoin TALK $458,870 $0.007028 65,290,635 LowVol 0.27% -40.94% -51.36%
751 FC2 FuelCoin FC2 $457,097 $0.004498 101,622,613 LowVol 0.23% 5.43% 25.26%
752 DDF DigitalDevelo… DDF $447,103 $0.087354 5,118,307 LowVol 1.87% -3.35% -10.87%
753 VAL Valorbit VAL $444,396 $0.000094 4,742,346,801 LowVol 0.27% 7.62% 17.10%
754 FNC FinCoin FNC $437,567 $0.033976 12,878,667 LowVol 0.14% 7.42% -13.86%
755 BUCKS SwagBucks BUCKS $411,789 $1.31 314,917 LowVol 0.13% 8.26% 16.54%
756 V Version V $394,531 $0.000844 467,301,428 LowVol 0.26% 7.10% -9.25%
757 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -3.10% -32.85%
758 PXC Phoenixcoin PXC $384,364 $0.006179 62,205,952 LowVol -0.15% 12.56% 15.41%
759 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -18.52%
760 Q2C QubitCoin Q2C $372,105 $0.001499 248,180,896 LowVol 0.14% 32.43% 71.26%
761 NEWB Newbium NEWB $362,601 $0.007252 50,000,000 LowVol -0.30% 8.29% -16.86%
762 AU AurumCoin AU $350,607 $1.18 296,216 LowVol 0.21% 4.57% 12.39%
763 DVC Devcoin DVC $348,076 $0.000023 15,150,057,500
764 BRIT BritCoin BRIT $346,780 $0.016305 21,268,092 LowVol 0.14% 20.28% 15.88%
765 UNI Universe UNI $345,037 $0.031861 10,829,520 LowVol 6.01% -3.85% 10.27%
766 ICN iCoin ICN $330,888 $0.011339 29,182,188 LowVol -1.85% 1.12% -8.23%
767 DAXX DaxxCoin DAXX $326,132 $0.000657 496,450,720 LowVol -12.24% -16.21% -6.83%
768 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol 1.07%
769 JET Jetcoin JET $318,960 $0.065596 4,862,509 LowVol 0.14% -8.10% -12.21%
770 PIGGY Piggycoin PIGGY $310,242 $0.000638 486,288,806 LowVol 0.28% 6.91% -26.61%
771 GUN Guncoin GUN $308,855 $0.001574 196,254,478 LowVol 0.27% 0.52% -2.30%
772 GAIA GAIA GAIA $298,122 $0.012370 24,101,381 LowVol 0.14% 13.66% 25.37%
773 SHDW Shadow Token SHDW $276,158 $0.039451 7,000,000 LowVol 0.27% 0.28%
774 SPEX SproutsExtreme SPEX $268,624 $0.000094 2,866,607,586 LowVol 0.23% 7.29% 16.89%
775 BTCR Bitcurrency BTCR $264,723 $0.001561 169,598,616 LowVol 0.17% -33.26% 8.22%
776 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -12.68%
777 J Joincoin J $258,448 $0.105558 2,448,402 LowVol -5.26% 6.08% 20.90%
778 HODL HOdlcoin HODL $257,858 $0.001687 152,872,730 LowVol 0.14% 29.15% 15.04%
779 PR Prototanium PR $250,882 $1.28 195,844 LowVol 0.11% -7.87% 17.31%
780 VIDZ PureVidz VIDZ $246,012 $0.001964 125,279,775 LowVol 1.90% -8.67% 1.62%
781 RBIES Rubies RBIES $244,321 $0.023458 10,415,252 LowVol 0.14% 2.83% 2.53%
782 CAGE CageCoin CAGE $243,288 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 2.77% -77.82% -24.72%
783 FLT FlutterCoin FLT $241,679 $0.000750 322,214,524 LowVol 0.45% 14.91% 49.53%
784 NYAN Nyancoin NYAN $238,416 $0.000750 318,047,218 LowVol 0.27% 1.88% -2.04%
785 8BIT 8Bit 8BIT $237,992 $0.204388 1,164,415 LowVol 0.21% 11.57% 22.98%
786 FUNK The Cypherfunks FUNK $234,594 $0.000005 46,217,407,499 LowVol 4.48% -3.63% -7.96%
787 TRK Truckcoin TRK $233,470 $0.001506 155,056,284 LowVol -14.85% -14.60% 6.46%
788 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 3.53% 0.39%
789 UNIC UniCoin UNIC $231,875 $0.078176 2,966,066 LowVol 0.90% -0.95% 31.47%
790 CUBE DigiCube CUBE $227,629 $0.000094 2,429,126,009 LowVol 0.14% 17.08%
791 KAYI Kayicoin KAYI $226,358 $0.000796 284,220,266 LowVol 2.33% 22.32% 8.25%
792 LANA LanaCoin LANA $215,673 $0.000258 835,825,041 LowVol 0.15% -1.13% 25.68%
793 XPD PetroDollar XPD $214,072 $0.003345 63,993,275 LowVol 0.23% 13.38% 30.19%
794 CCN Cannacoin CCN $208,663 $0.044400 4,699,575 LowVol 0.14% 9.90% 19.42%
795 KUSH KushCoin KUSH $205,892 $0.037809 5,445,592 LowVol 0.32% 7.59% 19.73%
796 LOT LottoCoin LOT $200,979 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -0.14% -24.25% 0.10%
797 XPY PayCoin XPY $200,461 $0.016955 11,822,787 LowVol 8.53% 16.35% 15.07%
798 TGC Tigercoin TGC $199,908 $0.004592 43,536,800 LowVol 0.27% -19.21% -1.36%
799 FRC Freicoin FRC $198,848 $0.006747 29,472,219 LowVol 0.23% 9.74% 19.86%
800 LTB LiteBar LTB $197,310 $0.246767 799,580 LowVol 1.69% 2.30% -9.08%
801 KED Darsek KED $196,208 $0.014496 13,535,582 LowVol 0.33% 9.57% 15.60%
802 XRE RevolverCoin XRE $196,163 $0.008798 22,295,960 LowVol 1.36% 20.92% 38.72%
803 SH Shilling SH $195,774 $0.004985 39,268,725 LowVol -0.33% -17.02% -4.33%
804 GAP Gapcoin GAP $189,926 $0.015830 11,998,081 LowVol -4.71% 0.94% 50.87%
805 888 OctoCoin 888 $187,843 $0.003735 50,289,540 LowVol 0.54% 21.75% 69.44%
806 EMD Emerald Crypto EMD $187,674 $0.009817 19,117,129 LowVol 0.24% 7.35% 41.79%
807 BIGUP BigUp BIGUP $184,537 $0.000087 2,116,868,094 LowVol 1.80% -49.89% 4.34%
808 GLC GlobalCoin GLC $180,539 $0.002770 65,171,010 LowVol 2.61% -19.94%
809 ZUR Zurcoin ZUR $174,640 $0.002015 86,648,268 LowVol 0.31% 5.29% 30.09%
810 EVO Evotion EVO $170,505 $0.053943 3,160,822 LowVol 10.54% 19.72% 24.19%
811 I0C I0Coin I0C $169,763 $0.008090 20,984,802 LowVol 1.04% -11.72% -16.65%
812 WYV Wyvern WYV $167,174 $0.096144 1,738,783 LowVol 0.14% 8.36% 28.77%
813 LEA LeaCoin LEA $163,582 $0.000523 312,707,890 LowVol 9.64% -5.99% 31.43%
814 ACOIN Acoin ACOIN $161,676 $0.132512 1,220,085 LowVol 0.14% 2.49% 10.53%
815 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 0.58%
816 GRT Grantcoin GRT $156,439 $0.003634 43,047,869 LowVol 0.15% 4.34% 13.81%
817 URC Unrealcoin URC $152,054 $0.021647 7,024,402 LowVol 0.23% 9.04% 36.50%
818 EVIL Evil Coin EVIL $151,402 $0.007203 21,020,383 LowVol 0.52% 5.37% 20.28%
819 XVP Virtacoinplus XVP $149,087 $0.016321 9,134,750 LowVol 0.55% 3.85% 152.76%
820 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 2.39%
821 YAC Yacoin YAC $145,868 $0.001218 119,739,910 LowVol 0.23% 7.60% -2.36%
822 PASL Pascal Lite PASL $145,369 $0.035140 4,136,800 LowVol 0.23% -5.04% 18.52%
823 HAL Halcyon HAL $142,643 $0.027082 5,267,152 LowVol 0.14% 17.51% 59.90%
824 BUMBA BumbaCoin BUMBA $141,384 $0.006302 22,433,566 LowVol 0.28% 8.03% 2.43%
825 MNM Mineum MNM $141,074 $0.014950 9,436,367 LowVol 0.50% 37.20% 12.73%
826 SLING Sling SLING $140,610 $0.130910 1,074,095 LowVol 0.17%
827 ANTI AntiBitcoin ANTI $139,113 $0.007965 17,465,159 LowVol 0.23% 11.56% 26.06%
828 GTC Global Tour Coin GTC $134,433 $0.004498 29,887,402 LowVol 0.14% 7.62% 10.19%
829 ARCO AquariusCoin ARCO $130,266 $0.088200 1,476,951 LowVol 1.15% 35.97% 55.64%
830 FIRE Firecoin FIRE $129,108 $1.31 98,412 LowVol 0.14% 7.15% 27.28%
831 TTC TittieCoin TTC $127,304 $0.000101 1,259,816,434 LowVol -0.44% 8.27% -34.63%
832 BLRY BillaryCoin BLRY $127,233 $0.014150 8,991,790 LowVol 0.17% -29.04% 120.98%
833 HMP HempCoin HMP $127,129 $0.000094 1,356,645,470 LowVol 0.14% 7.16% 17.08%
834 RED RedCoin RED $124,323 $0.001678 74,107,896 LowVol -7.12% -10.03% 107.34%
835 PRC PRCoin PRC $123,967 $0.008059 15,382,600 LowVol -0.92% 1.13% -13.17%
836 BITGOLD bitGold BITGOLD $123,192 $1369.26 89.9694 LowVol 0.33% 6.20% 6.19%
837 TEK TEKcoin TEK $122,409 $0.000087 1,414,054,562 LowVol 0.20% -0.40% 8.14%
838 UNITS GameUnits UNITS $118,926 $0.034243 3,472,983 LowVol 0.17% -11.83% 14.99%
839 CACH CacheCoin CACH $117,904 $0.028105 4,195,132 LowVol 0.13% -0.07% 18.11%
840 OHM OHM OHM $116,399 $0.003936 29,574,803 LowVol 0.14% -3.61%
841 FLAX Flaxscript FLAX $114,019 $0.020424 5,582,715 LowVol 0.83% 6.56% 11.25%
842 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 27.63%
843 020 020LondonCoin 020 $112,071 $7.1e-07 156,895,010,248 LowVol -0.05%
844 CNNC Cannation CNNC $110,359 $0.044555 2,476,893 LowVol -5.66% -0.85% -22.37%
845 PX PX PX $109,343 $0.001148 95,245,579 LowVol 1.42% 2.45%
846 DLC Dollarcoin DLC $106,671 $0.011713 9,106,714 LowVol 0.27% 3.48% 18.69%
847 ISL IslaCoin ISL $105,333 $0.069586 1,513,704 LowVol 0.21% 7.46% 11.28%
848 CAP Bottlecaps CAP $104,947 $0.000514 204,055,667 LowVol
849 MARS Marscoin MARS $104,676 $0.003702 28,279,074 LowVol 0.39% 21.56% 31.82%
850 QTL Quatloo QTL $103,858 $0.013455 7,718,883 LowVol 0.27% 5.58% -0.67%
851 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $100,779 $0.127068 793,108 LowVol 0.27% 51.07% 121.56%
852 MEOW Kittehcoin MEOW $100,443 $0.000004 23,905,669,976 LowVol -5.49% -3.70% 71.00%
853 RUPX Rupaya RUPX $99,235 $0.016286 6,093,253 LowVol 0.23% -33.67% -37.81%
854 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.30%
855 MCRN MACRON MCRN $96,820 $0.000241 401,421,401 LowVol 0.26% 90.00% 5.20%
856 GPU GPU Coin GPU $94,069 $0.002324 40,477,042 LowVol 0.19% 8.28% 26.82%
857 SLM Slimcoin SLM $93,784 $0.006278 14,937,439 LowVol 0.27% 14.45% 19.19%
858 VC VirtualCoin VC $92,860 $0.009227 10,064,287 LowVol 7.04% 16.45%
859 ATX Artex Coin ATX $91,335 $0.004863 18,781,750 LowVol 2.19% 7.40% 31.05%
860 XCO X-Coin XCO $89,666 $0.007240 12,384,976 LowVol 0.14% -4.74% -3.41%
861 MST MustangCoin MST $83,227 $0.132035 630,343 LowVol 0.27% 19.90% 44.26%
862 ALL Allion ALL $82,432 $0.013297 6,199,359 LowVol 1.34% 1.81% 36.20%
863 IMS Independent M… IMS $81,832 $0.015242 5,368,934 LowVol 0.16% 32.52% 9.17%
864 PRX Printerium PRX $81,203 $0.006869 11,821,728 LowVol 4.64% -7.43% 337.77%
865 XCRE Creatio XCRE $80,671 $0.003931 20,520,514 LowVol 13.31% 20.04% 73.11%
866 ICE iDice ICE $80,622 $0.051319 1,571,013 LowVol 0.27% -35.56% -69.56%
867 MAR Marijuanacoin MAR $79,885 $0.054137 1,475,595 LowVol 2.55% -5.06% 29.34%
868 CPN CompuCoin CPN $79,029 $0.004029 19,615,019 LowVol 0.26% 7.61% 14.91%
869 BTPL Bitcoin Planet BTPL $78,036 $0.014196 5,496,929 LowVol 0.24% 20.96% -26.72%
870 SOON SoonCoin SOON $77,164 $0.006192 12,462,620 LowVol 0.28% 6.17% 17.21%
871 TSE Tattoocoin (S… TSE $76,274 $0.000844 90,421,856 LowVol 0.23% -1.39% 10.80%
872 VEC2 VectorAI VEC2 $76,134 $0.004592 16,580,804 LowVol 0.23% -6.41% 62.73%
873 CAT Catcoin CAT $75,848 $0.012276 6,178,700 LowVol -0.49% -8.36% -8.36%
874 JWL Jewels JWL $75,647 $0.003748 20,181,636 LowVol 0.07% 23.26%
875 BLC Blakecoin BLC $75,183 $0.004972 15,122,697 LowVol 0.30% 1.64% 11.63%
876 VUC Virta Unique … VUC $75,087 $0.001223 61,407,025 LowVol 0.89% 4.27% -17.20%
877 PHO Photon PHO $70,503 $0.000003 20,364,086,882 LowVol -0.18% 7.60% 38.70%
878 BITZ Bitz BITZ $70,148 $0.035234 1,990,891 LowVol 0.27% 13.99% 38.02%
879 HXX Hexx HXX $69,793 $0.047181 1,479,253 LowVol 0.15% 2.25% 24.40%
880 SPT Spots SPT $68,544 $0.003059 22,406,021 LowVol 0.21% -0.03% 27.57%
881 BIP BipCoin BIP $67,965 $0.041766 1,627,261 LowVol 0.42% -8.28% 55.51%
882 CWXT CryptoWorldX … CWXT $66,811 $0.001120 59,630,200 LowVol 0.16% 39.86% 27.26%
883 GPL Gold Pressed … GPL $66,739 $0.261511 255,205 LowVol 0.45% 11.25% 35.44%
884 DRM Dreamcoin DRM $66,570 $0.027175 2,449,632 LowVol 0.14% 7.62% 16.88%
885 BAS BitAsean BAS $65,865 $0.013173 5,000,000 LowVol 0.76% -6.39% -28.84%
886 SCRT SecretCoin SCRT $65,779 $0.015555 4,228,672 LowVol 0.23% 7.46% 17.61%
887 ADCN Asiadigicoin ADCN $65,415 $0.002624 24,931,054 LowVol 0.17% -2.27% 5.09%
888 GCC GuccioneCoin GCC $62,730 $0.003092 20,285,537 LowVol 0.23% 10.98% 8.19%
889 CRX Chronos CRX $61,860 $0.000839 73,729,962 LowVol 0.26% -20.49% 1.34%
890 POP PopularCoin POP $61,349 $0.000018 3,372,875,244 LowVol 1.40% 2.87% 21.48%
891 BIOS BiosCrypto BIOS $60,486 $0.002905 20,821,709 LowVol 0.17% 7.62% 81.47%
892 ICOB ICOBID ICOB $59,396 $0.000557 106,701,874 LowVol 0.52% 5.25% 36.61%
893 URO Uro URO $57,359 $0.047510 1,207,310 LowVol 0.14% 7.62% 31.07%
894 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $56,519 $0.007038 8,030,000 LowVol 0.25% 3.61% 12.82%
895 $$$ Money $$$ $56,355 $0.001228 45,887,218 LowVol 0.33% 4.89% 13.27%
896 CF Californium CF $56,287 $0.023427 2,402,668 LowVol -1.44% 6.77% -20.28%
897 ZMC ZetaMicron ZMC $56,257 $0.000094 600,344,291 LowVol 0.23% 7.62% 17.08%
898 RPC RonPaulCoin RPC $55,792 $0.062673 890,206 LowVol 0.11% 7.64% 0.81%
899 DIBC DIBCOIN DIBC $55,670 $0.011134 5,000,000 LowVol 1.63% -39.67% -7.03%
900 ZYD Zayedcoin ZYD $54,414 $0.008715 6,243,840 LowVol 1.32% 5.24% 21.86%
901 BVC BeaverCoin BVC $54,118 $0.017372 3,115,258 LowVol 0.24% -33.94% -5.65%
902 WARP WARP WARP $53,779 $0.049103 1,095,224 LowVol 0.23% 7.62% 17.10%
903 BRAIN Braincoin BRAIN $52,972 $0.005248 10,094,424 LowVol 0.17% 5.73% 33.28%
904 WORM HealthyWormCoin WORM $52,077 $0.000469 111,147,224 LowVol 0.14% 7.62%
905 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 2.13%
906 300 300 Token 300 $50,321 $167.74 300 LowVol 0.27% -10.95% 32.52%
907 SOIL SOILcoin SOIL $50,228 $0.008809 5,702,048 LowVol 0.37% -0.49% 30.45%
908 CASH Cashcoin CASH $47,579 $0.001031 46,158,242 LowVol 0.23% 7.62% 0.02%
909 DRS Digital Rupees DRS $47,531 $0.000093 510,802,961 LowVol 6.87% -41.86%
910 PIE PIECoin PIE $46,877 $0.002624 17,865,976 LowVol 0.14% 0.45% -50.05%
911 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $46,578 $0.000584 79,719,140 LowVol 0.23% -38.98% 4.04%
912 COXST CoExistCoin COXST $46,556 $0.001718 27,100,000 LowVol 5.67% -18.59%
913 TOR Torcoin TOR $45,755 $0.144712 316,179 LowVol -1.83% -29.39% -71.49%
914 ARB ARbit ARB $45,009 $0.005797 7,763,480 LowVol -0.76%
915 MND MindCoin MND $43,502 $0.003467 12,546,625 LowVol 0.17% -0.45% 25.78%
916 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol 0.28%
917 SFC Solarflarecoin SFC $43,235 $0.003070 14,083,450 LowVol -0.04% 3.11% -20.30%
918 CESC CryptoEscudo CESC $40,511 $0.000281 144,105,100 LowVol 0.27% -6.28% 75.64%
919 STEPS Steps STEPS $40,142 $0.002155 18,625,017 LowVol 0.17% 17.10%
920 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -31.93%
921 CMT Comet CMT $39,341 $0.045073 872,830 LowVol 1.19% -11.85% 4.59%
922 PULSE Pulse PULSE $38,607 $0.002700 14,298,972 LowVol 6.92% 21.81%
923 PLNC PLNcoin PLNC $38,435 $0.002249 17,089,600 LowVol 12.25% 17.41% 22.51%
924 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,037 $0.001879 20,245,510 LowVol 2.75% 23.57%
925 ORLY Orlycoin ORLY $37,775 $0.001031 36,646,779 LowVol 0.14% -1.35% 20.43%
926 BENJI BenjiRolls BENJI $37,690 $0.001861 20,252,546 LowVol 0.06% 16.96% 25.77%
927 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,965 $0.013715 2,622,273 LowVol 0.09% -9.63% -3.40%
928 CRT CRTCoin CRT $35,656 $0.449799 79,270 LowVol 0.23% 7.62% 17.10%
929 CAB Cabbage CAB $34,438 $0.003280 10,499,996 LowVol 0.14% 17.08%
930 EGO EGO EGO $33,805 $0.000563 60,000,001 LowVol 0.44% 7.75% 17.34%
931 KIC KibiCoin KIC $33,223 $0.002260 14,701,000 LowVol -0.18% -31.54% 22.29%
932 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,798 $0.000469 70,000,000 LowVol 0.14% 7.62% 40.05%
933 BLZ BlazeCoin BLZ $32,432 $0.000053 608,557,394 LowVol 0.36% -1.83% 41.22%
934 G3N G3N G3N $31,888 $0.004217 7,561,891 LowVol 0.17% 3.15% 18.92%
935 GBT GameBet Coin GBT $31,880 $0.001499 21,262,780 LowVol 0.27% 7.62% 17.10%
936 VIP VIP Tokens VIP $31,280 $0.000375 83,450,403 LowVol 0.17% 17.10%
937 KNC KingN Coin KNC $30,101 $14.99 2,008 LowVol 0.23% 7.62% 17.10%
938 DPAY DPAY DPAY $29,815 $0.000375 79,541,001 LowVol 0.27% 7.62% 17.10%
939 KRONE Kronecoin KRONE $29,758 $0.008594 3,462,708 LowVol -1.79% -1.06% 15.52%
940 VTA Virtacoin VTA $29,665 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 3.24% 0.03% 147.45%
941 PLACO PlayerCoin PLACO $29,619 $0.000843 35,120,000 LowVol 0.14% 39.50% -12.19%
942 FLVR FlavorCoin FLVR $29,375 $0.001406 20,898,106 LowVol 0.23% -27.25%
943 JIN Jin Coin JIN $28,609 $0.002905 9,848,485 LowVol 0.14% -79.61%
944 RIDE Ride My Car RIDE $28,471 $0.000281 101,276,976 LowVol 0.23% 61.43% 17.10%
945 VRS Veros VRS $28,290 $0.000058 486,609,040 LowVol 0.29% 5.64% 235.41%
946 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 9.91%
947 DLISK DAPPSTER DLISK $28,112 $0.000281 100,000,000 LowVol 0.23% 7.62% -36.72%
948 ICON Iconic ICON $28,002 $0.047229 592,894 LowVol -17.56% -11.52% 19.36%
949 BOAT Doubloon BOAT $27,699 $0.001493 18,547,845 LowVol 0.32% -12.21% -41.55%
950 LUNA Luna Coin LUNA $27,403 $0.017024 1,609,666 LowVol -0.30% 21.43% 28.81%
951 PSB Pesobit PSB $27,270 $0.000811 33,621,220
952 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,060 $0.030268 894,026 LowVol 0.14% 6.63% 15.43%
953 WBB Wild Beast Block WBB $26,408 $0.159679 165,382 LowVol 0.17% 51.11% 41.24%
954 UET Useless Ether… UET $26,120 $0.006586 3,965,716 LowVol 0.73% 15.21% 23.57%
955 MTM MTMGaming MTM $25,943 $0.008648 2,999,967 LowVol -0.39% 205.86% 18.75%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $25,343 $0.005247 4,829,945 LowVol -2.48% -0.69% 8.20%
957 MILO MiloCoin MILO $25,278 $0.002343 10,789,954 LowVol 0.23% 19.30% 45.81%
958 XBTS Beatcoin XBTS $24,555 $0.016105 1,524,686 LowVol -0.52% -60.37% -12.85%
959 LIR LetItRide LIR $23,790 $0.000656 36,266,938 LowVol 0.17% -16.18% 2.12%
960 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 11.95%
961 ERY Eryllium ERY $22,791 $0.004356 5,232,490 LowVol -1.39% -1.80% -2.84%
962 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,744 $0.030174 753,776 LowVol 0.27% 7.61% 20.62%
963 LTCR Litecred LTCR $22,661 $0.000750 30,227,750 LowVol 0.27% -4.78% -31.64%
964 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 6.01% 15.33%
965 CNC CHNCoin CNC $22,337 $0.000469 47,673,583 LowVol 0.23% -2.18% 41.96%
966 DES Destiny DES $22,040 $0.013775 1,600,000 LowVol 0.23% 16.86%
967 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 2.22%
968 HVCO High Voltage HVCO $21,563 $0.014431 1,494,171 LowVol 0.14% 14.13%
969 GBC GBCGoldCoin GBC $21,108 $0.001858 11,361,817 LowVol 0.00% 104.21% -22.59%
970 BIOB BioBar BIOB $21,000 $0.023708 885,756 LowVol 0.23% 21.92%
971 IBANK iBank IBANK $20,784 $0.004592 4,526,324 LowVol 0.17% -2.29% -4.39%
972 IMX Impact IMX $20,524 $0.000187 109,509,042 LowVol 0.27% 7.63% 16.75%
973 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
974 BNX BnrtxCoin BNX $19,814 $0.000748 26,488,001 LowVol 0.26% -3.53% 22.38%
975 DAS DAS DAS $18,707 $0.007132 2,622,886 LowVol 0.02% 79.68% -14.01%
976 XOC Xonecoin XOC $18,104 $0.043106 420,000 LowVol 0.23% 15.10%
977 ALTC Antilitecoin ALTC $17,718 $0.000562 31,512,613 LowVol 0.19% 7.62% 8.84%
978 SDP SydPak SDP $17,629 $0.110388 159,701 LowVol 0.14% 5.91% 17.10%
979 SCS Speedcash SCS $16,856 $0.064378 261,831 LowVol 0.23% 16.93%
980 ELS Elysium ELS $15,387 $0.003842 4,005,012 LowVol 0.27% -11.50% 29.19%
981 RSGP RSGPcoin RSGP $13,434 $7.78 1,727 LowVol 0.17% -0.77% -21.31%
982 TRADE Tradecoin TRADE $13,351 $0.001780 7,498,696 LowVol 0.23% 46.06% -41.11%
983 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,422 $0.001701 7,303,258 2.81%
984 GEERT GeertCoin GEERT $11,864 $0.002330 5,091,200 LowVol 0.29% 22.85% 31.95%
985 XRC Rawcoin XRC $11,508 $0.016326 704,882 LowVol 0.25% 1.41% -37.73%
986 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
987 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 19.02%
988 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,220 $0.000883 12,708,500 LowVol 0.22% 1.79% -65.26%
989 SLFI Selfiecoin SLFI $10,104 $0.000094 107,829,281 LowVol 0.17% 7.59% 17.08%
990 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 2.18% -26.59%
991 NODC NodeCoin NODC $9,122 $0.005435 1,678,439 LowVol 0.23% 13.39% 13.51%
992 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 0.89% 9.77%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $8,476 $0.002522 3,360,417 LowVol -0.39% 1.95% 142.21%
994 DIX Dix Asset DIX $8,044 $8e-08 100,000,000,000 LowVol -0.20% -25.55% 46.16%
995 CONX Concoin CONX $7,951 $0.010683 744,266 LowVol 0.23% 7.62% -8.79%
996 JS JavaScript Token JS $7,708 $0.000964 7,991,996 LowVol 0.67% 36.97% -17.30%
997 VOLT Bitvolt VOLT $7,081 $0.000469 15,112,554 LowVol 0.23% -23.13% -26.81%
998 SOCC SocialCoin SOCC $6,489 $0.004685 1,384,879 LowVol 0.27% -47.24% -65.36%
999 MRNG MorningStar MRNG $6,184 $0.000190 32,597,380 LowVol -19.14% -44.37% -63.94%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -68.43%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,921 $0.000656 9,031,198 LowVol 16.97% -40.91% 17.04%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,784 LowVol 1.70%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,400 $56225.80 0.078264 LowVol 0.27% -0.66% -36.41%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $4,146 $0.020454 202,692 2.22%
1005 XNG Enigma XNG $3,937 $0.236800 16,627 LowVol 0.27% 23.62% 2.05%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 381.21% 23.75%
1008 ULA Ulatech ULA $3,261 $0.017768 183,561 LowVol 0.01% -5.80% 163.27%
1009 LEX Lex4All LEX $3,154 $0.003154 1,000,000 LowVol -0.20% 1.95% 135.45%
1010 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -4.55% -38.85%
1011 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,582 $0.001874 1,377,917 LowVol 0.23% -13.80% -7.49%
1012 EBT Ebittree Coin EBT $1,938 $0.001533 1,264,511 LowVol 0.14% -21.38% 18.35%
1013 TOKEN SwapToken TOKEN $1,467 $9.6e-08 15,320,585,365 LowVol 3.21% 1.09% -27.70%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $1,092 $0.000187 5,826,388 LowVol 0.14% 7.62% -21.95%
1015 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -26.16%
1016 DMB Digital Money… DMB $434 $0.001031 421,300 LowVol -21.25% 7.51% -15.97%
1017 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1018 FDC Future Digita… FDC $224 $0.000081 2,753,201 LowVol 3.37% 21.12%
1019 CALC CaliphCoin CALC $49 $0.000562 87,140 LowVol 0.23% -25.72% -47.68%
1020 APW AppleCoin APW $7 $0.000094 73,465 LowVol 0.17% 7.62% 17.10%
1021 BCD Bitcoin Diamo… BCD $67.51 $21,630,900 -0.40% -25.85%
1022 AI POLY AI AI $16.67 $6,705,020 4.99% -9.68%
1023 INK Ink INK $0.154555 $6,042,650 -1.34% -8.15%
1024 ORME Ormeus Coin ORME $3.33 $4,649,510 0.07% 2.27% -32.63%
1025 ATMC ATMCoin ATMC $1.95 $3,358,560 0.00% 5.51% 27.28%
1026 QASH QASH QASH $0.741098 $3,092,690 -0.22% 3.72%
1027 REC Regalcoin REC $40.25 $3,059,210 -0.40% -10.48% -8.90%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.95 $2,410,470 0.02% 2.51% 2.50%
1029 NULS Nuls NULS $0.683095 $2,257,140 -0.43% 11.90% -18.45%
1030 GRX GOLD Reward T… GRX $7.43 $1,927,760 0.22% 39.38% 105.74%
1031 CLUB ClubCoin CLUB $5.79 $1,909,100 -2.30% 6.29% 148.50%
1032 BTE BitSerial BTE $4.22 $1,344,270 3.02% -6.26% -28.75%
1033 FRST FirstCoin FRST $16.55 $941,359 -0.98% 2.54% -3.09%
1034 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.17 $784,980 -0.22% 6.28% 26.70%
1035 WC WINCOIN WC $1.51 $647,584 0.46% -1.99%
1036 ETN Electroneum ETN $0.029423 $635,312 2.12% 6.70% -9.38%
1037 B2X SegWit2x [Fut… B2X $260.73 $556,308 -0.13% -0.30% 33.14%
1038 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000138 $391,940 0.67% 6.12% -4.46%
1039 THS TechShares THS $1.06 $356,806 1.31% 9.42% 3.98%
1040 XIN Infinity Econ… XIN $0.039920 $329,700 -1.86% -10.28% -14.92%
1041 BOT Bodhi BOT $0.501452 $316,158 -0.32% -4.62%
1042 ADK Aidos Kuneen ADK $32.79 $313,267 -6.46% -13.44% -15.43%
1043 SUR Suretly SUR $3.95 $286,192 0.08% -2.61% 38.06%
1044 SIC Swisscoin SIC $0.000281 $282,724 50.21% 23.63% -96.12%
1045 EAG EA Coin EAG $4.17 $248,126 -0.04% -2.30% -20.27%
1046 B3 B3Coin B3 $0.000541 $176,252 17.04% -6.49% 72.02%
1047 GMT Mercury Protocol GMT $0.047921 $160,734 0.67% -2.02% -0.52%
1048 BT2 BT2 [CST] BT2 $170.35 $157,880 -7.43% 49.87% 55.25%
1049 TSL Energo TSL $0.033161 $151,604 2.02% 4.08%
1050 XID Sphre AIR XID $0.199695 $139,838 -0.24% 1.58% 7.48%
1051 XCPO Copico XCPO $0.024157 $126,019 0.89% -11.73%
1052 AION Aion AION $1.15 $113,106 0.67% -2.98% 34.09%
1053 FLIXX Flixxo FLIXX $0.116903 $103,930 0.76%
1054 UGT UG Token UGT $0.442187 $102,038 0.76% -2.53% 28.58%
1055 TER TerraNova TER $2.62 $95,822 1.03% 7.12% -21.50%
1056 SISA SISA SISA $0.030287 $91,444 -19.71% 74.17% -65.32%
1057 LLT LLToken LLT $0.311445 $91,017 0.25% -7.57% -9.71%
1058 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.32 $87,458 0.27% 21.78%
1059 INF InfChain INF $0.008715 $75,472 0.14% 1.10%
1060 GBG Golos Gold GBG $0.118154 $72,162 9.26% 14.76% 23.35%
1061 BSR BitSoar BSR $0.210656 $67,640 0.14% -24.34% 42.99%
1062 PHR Phore PHR $0.499499 $61,498 2.81% 0.70%
1063 BT1 BT1 [CST] BT1 $9299.26 $55,966 0.25% 11.25% 18.25%
1064 ICX ICON ICX $0.997557 $52,877 0.75% -16.07% -2.06%
1065 EVR Everus EVR $4.68 $52,706 0.04% 0.82% 18.09%
1066 MSD MSD MSD $0.012827 $52,640 -2.86% -6.41% 5.92%
1067 ASTRO Astro ASTRO $1.70 $52,273 0.67% -5.13% 33.00%
1068 MUT Mutual Coin MUT $0.007281 $40,150 -0.14% 9.07%
1069 SPANK SpankChain SPANK $0.042106 $35,970 0.67% -5.68%
1070 BTCM BTCMoon BTCM $0.007657 $35,364 5.01% -38.79% 284.82%
1071 DSR Desire DSR $0.114831 $33,052 29.97% -19.92% -49.33%
1072 RMC Russian Minin… RMC $13084.20 $31,277 0.14% 4.65% 28.64%
1073 AKY Akuya Coin AKY $0.327885 $27,222 5.61% -5.91% -55.25%
1074 PLX PlexCoin PLX $0.138573 $27,197 7.80%
1075 BPL Blockpool BPL $0.159584 $24,837 -7.04% -3.29% -13.08%
1076 HOLD Interstellar … HOLD $0.101476 $22,864 2.44% 6.65% -31.29%
1077 COR CORION COR $0.922941 $19,958 -0.66% -6.76% -4.79%
1078 OXY Oxycoin OXY $0.177942 $19,820 0.23% 1.94% 6.99%
1079 PRM PrismChain PRM $0.001406 $19,592 25.29% 34.53% 36.70%
1080 MCR Macro MCR $2.92 $19,451 0.35% 44.67% -11.97%
1081 SSS Sharechain SSS $0.003564 $19,309 7.19% 12.75% 37.45%
1082 B2B B2B B2B $0.515814 $18,120 0.67% -13.99%
1083 VASH VPNCoin VASH $0.004873 $15,193 0.14% -4.07% 17.03%
1084 DNA EncrypGen DNA $0.068217 $15,180 0.76% 8.09%
1085 BOS BOScoin BOS $1.27 $14,836 0.14% 7.03% -3.06%
1086 BTU Bitcoin Unlim… BTU $126.68 $13,590 0.07% 5.99% -22.04%
1087 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002752 $13,262 -2.39% -2.58% 3.43%
1088 MKR Maker MKR $404.59 $12,191 0.70% 1.37%
1089 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003710 $11,491 0.67% -0.70% 60.24%
1090 AERM Aerium AERM $2.06 $11,328 0.14% 6.16% -0.19%
1091 DEUS DeusCoin DEUS $0.411566 $9,258 2.25% 6.87% 3.37%
1092 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047046 $9,175 0.67% 0.56% -8.76%
1093 WIC Wi Coin WIC $0.003364 $8,226 1.56% 0.55% -2.80%
1094 FUDD DimonCoin FUDD $0.001517 $7,766 0.76%
1095 ACC Accelerator N… ACC $4.15 $7,600 0.76% -14.18%
1096 MGC GulfCoin MGC $0.003561 $7,515 0.23% 7.62% -1.19%
1097 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002544 $7,306 -3.58% 4.84% -11.57%
1098 SND Sand Coin SND $0.611597 $7,279 0.67% -14.89% 3.17%
1099 TCOIN T-coin TCOIN $0.000187 $6,986 0.14% -25.45% -3.31%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.54 $6,438 0.73% 2.54% 23.45%
1101 DGPT DigiPulse DGPT $0.953679 $6,183 0.84% -20.51%
1102 FOR FORCE FOR $0.001202 $5,714 0.73% -46.43% -53.14%
1103 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089901 $3,744 -22.30% 26.62% 33.43%
1104 STEX STEX STEX $0.239763 $3,606 -22.65% 4.43% 54.62%
1105 PLC PlusCoin PLC $0.000520 $3,434 0.67% -29.39% -22.96%
1106 MGC MergeCoin MGC $0.012838 $3,388 0.23% -3.00%
1107 NAMO NamoCoin NAMO $0.000184 $3,327 0.16% 110.55% -12.99%
1108 VIU Viuly VIU $0.003827 $3,091 0.65% -2.66% -27.02%
1109 VULC Vulcano VULC $0.010235 $2,918 0.27% -2.80% 11.63%
1110 SMART SmartBillions SMART $0.498834 $2,582 0.73% 3.58%
1111 MEN PeopleCoin MEN $0.000094 $2,443 0.14% 7.62% 17.10%
1112 XTD XTD Coin XTD $0.000094 $2,378 0.14% 7.62% 17.08%
1113 BIXC BIXC BIXC $3.76 $2,343 0.17% 7.62% 16.98%
1114 PNX Phantomx PNX $0.008751 $2,337 0.18% -45.70%
1115 BTBc Bitbase BTBc $0.006278 $2,316 19.81% 26.26% -37.84%
1116 NTWK Network Token NTWK $0.006024 $2,204 0.67% 166.68% 321.39%
1117 IBTC iBTC IBTC $0.012232 $2,100 0.76% 18.84% 58.32%
1118 STU bitJob STU $0.043362 $2,079 2.93% -5.97% -34.80%
1119 TRIA Triaconta TRIA $6.82 $2,068 0.73% 4.61%
1120 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014141 $2,025 0.70% -13.88%
1121 IQT iQuant IQT $0.123511 $1,987 0.33% 6.39% -22.60%
1122 APC AlpaCoin APC $0.023078 $1,983 0.40% 71.89% -20.59%
1123 EFYT Ergo EFYT $10.76 $1,867 5.24% 18.31% 13.62%
1124 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.057974 $1,825 11.57% 27.19% -36.71%
1125 DFS DFSCoin DFS $0.009481 $1,811 -3.87% 3.66% 17.09%
1126 WILD Wild Crypto WILD $0.109406 $1,662 0.62% 39.51% 35.08%
1127 XOT Internet of T… XOT $2797.56 $1,621 137.58% 7.62% 17.10%
1128 ACC AdCoin ACC $0.134423 $1,548 0.25% 8.63% 46.30%
1129 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000556 $1,512 0.10% -4.80% -37.19%
1130 BSN Bastonet BSN $0.000750 $1,470 0.27% -21.73% -23.01%
1131 ANTX Antimatter ANTX $0.000094 $1,459 0.14% 7.62% 134.99%
1132 DAY Chronologic DAY $5.14 $1,387 0.73% 20.21% 25.97%
1133 OX OX Fina OX $0.000168 $1,273 3.58% -12.95% -24.13%
1134 SPORT SportsCoin SPORT $0.000843 $1,223 0.14% 30.10% 5.37%
1135 PRES President Trump PRES $0.004029 $1,173 0.23% -4.75% 3.38%
1136 NTC Natcoin NTC $0.262380 $1,166 0.14% -2.76% -49.25%
1137 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043676 $1,116 0.21% 3.15% 7.31%
1138 HAT Hawala.Today HAT $0.185827 $1,107 0.67% -8.45% 0.88%
1139 MCI Musiconomi MCI $0.060817 $1,066 0.41% 4.11% -10.15%
1140 GARY President Joh… GARY $0.072811 $1,023 0.23% 4.48% -27.21%
1141 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.064378 $1,017 0.23% 20.21% -20.06%
1142 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.126225 $891 10.80% 12.53% 85.71%
1143 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $882 0.30% -17.95% 21.54%
1144 EGOLD eGold EGOLD $0.013121 $869 0.76% 23.11% 70.10%
1145 HIGH High Gain HIGH $0.000656 $838 0.17% -5.83% -38.12%
1146 SIFT Smart Investm… SIFT $3.25 $757 0.67% -8.36% -6.01%
1147 SAK Sharkcoin SAK $0.002433 $715 0.23% -19.91% 44.38%
1148 FLAP FlappyCoin FLAP $8.7e-07 $711 -1.67% -93.50% -20.65%
1149 LEPEN LePen LEPEN $0.000094 $680 -49.86% 28.42% -8.69%
1150 WA WA Space WA $0.026238 $663 0.14% 9.64% 95.88%
1151 CASH Cash Poker Pro CASH $0.074803 $632 0.67% 9.23% 17.09%
1152 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003190 $631 -2.15% 7.68% 17.71%
1153 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 $566 0.76% -11.75% 3.40%
1154 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000562 $515 0.14% 27.02% 27.41%
1155 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007778 LowVol 0.17% 2.67% 5.34%
1156 PRN Protean PRN $0.000078 LowVol 0.95% 641.63% 0.30%
1157 GAY GAY Money GAY $0.014895 LowVol 0.27% -2.01% -26.00%
1158 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 LowVol 0.73% 0.56% 32.41%
1159 XRY Royalties XRY $0.047115 LowVol -24.24% -34.96% 1.23%
1160 TIE TIES Network TIE $0.070574 LowVol 0.67% -32.05% -39.08%
1161 EBIT eBIT EBIT $0.000847 LowVol 0.67% -15.54% 61.69%
1162 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.035167 LowVol -0.20% 5.25% 28.10%
1163 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol 3.37% -85.47%
1164 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.72 LowVol 0.14% 7.59% 98.65%
1165 CYDER Cyder CYDER $0.000281 LowVol 0.14% -19.28% -29.75%
1166 IPY Infinity Pay IPY $0.001412 LowVol 0.76% -35.27%
1167 BIT First Bitcoin BIT $0.011620 LowVol -19.26% 2.74% 5.99%
1168 RCN Rcoin RCN $0.000094 LowVol 0.14% 7.62% -25.42%
1169 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000375 LowVol 0.14% 115.24% 19.31%
1170 SWP Swapcoin SWP $0.094092 LowVol 0.70% -58.10% 58.55%
1171 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003561 LowVol 0.23% 7.86% 21.94%
1172 REGA Regacoin REGA $0.002062 LowVol 0.17% -5.29% -0.14%
1173 GRN Granite GRN $0.015368 LowVol 2.42% 8.55% 29.14%
1174 MBL MobileCash MBL $0.000281 LowVol 0.27% -35.43% -12.18%
1175 FC Facecoin FC $0.004233 LowVol 0.67% 0.59% 19.14%
1176 ANI Animecoin ANI $0.000094 LowVol 0.27% -7.81% 15.54%
1177 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002133 LowVol 0.17% -31.79% -7.95%
1178 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010402 LowVol 0.14% 6.66% 8.12%
1179 FLASH Flash FLASH $0.005146 LowVol 0.14% 18.20% 19.84%
1180 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.097925 LowVol 0.27% 16.17% 71.75%
1181 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003917 LowVol 0.27% -77.28% 511.52%
1182 DMC DynamicCoin DMC $0.003018 LowVol 3.53% -4.56% 1.99%
1183 MAGN Magnetcoin MAGN $0.450605 LowVol 0.18% 1.28% 5.10%
1184 POKE PokeCoin POKE $0.000187 LowVol 0.27% -28.25% -18.37%
1185 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol -0.44% 5.88% -45.91%
1186 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 5.83% 18.20% 38.06%
1187 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1188 EDRC EDRCoin EDRC $0.047128 LowVol 0.27% 15.22% 25.19%
1189 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001031 LowVol 0.14% -9.85% -34.42%
1190 MARX MarxCoin MARX $0.000843 LowVol 0.29% -24.42% 14.65%
1191 BGR Bongger BGR $0.000103 LowVol -0.18% -37.70% 28.94%
1192 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000562 LowVol 0.27% 29.15% 75.64%
1193 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000169 LowVol 0.73% 26.25% 303.57%
1194 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -21.14% -1.73% -30.91%
1195 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000094 LowVol 0.27% -41.47% -54.66%
1196 ACES Aces ACES $0.000187 LowVol 20.24% -1.69% -15.70%
1197 BITOK Bitok BITOK $0.000094 LowVol 0.14% 7.53% 411.35%
1198 10MT 10M Token 10MT $0.002357 LowVol 0.67% -32.46% -50.87%
1199 VOYA Voyacoin VOYA $1.69 LowVol 0.17% -3.86% -23.66%
1200 MINEX Minex MINEX $0.053203 LowVol 1.20% 6.42% -1.76%
1201 MOTO Motocoin MOTO $0.002529 LowVol 0.27% -8.93% -6.09%
1202 EUSD eUSD EUSD $0.000228 LowVol 0.73% 8.84% -60.01%
1203 HDLB HODL Bucks HDLB $0.039451 LowVol 0.23% -23.27% -28.78%
1204 NBIT netBit NBIT $0.047510 LowVol 0.14% 10.23% 22.81%
1205 AV AvatarCoin AV $0.029987 LowVol 2.05% 9.08% 22.75%
1206 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.004521 LowVol -15.29% -36.73% -21.77%
1207 STARS StarCash Network STARS $0.254792 LowVol 0.27% 16.55% 4.48%
1208 DON Donationcoin DON $0.000480 LowVol 1.11% -15.99% 15.77%
1209 YEL Yellow Token YEL $0.002118 LowVol 0.67% -54.62% -17.59%
1210 PRIMU Primulon PRIMU $0.000187 LowVol 0.27% 7.62% 13.28%
1211 HYPER Hyper HYPER $0.018867 LowVol -0.63% -37.90% -24.92%
1212 TOP TopCoin TOP $0.000469 LowVol 0.25% -48.52% -50.44%
1213 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006510 LowVol 0.14% 35.19% -13.97%
1214 BEST BestChain BEST $0.001169 LowVol 0.87% 3.60% -11.26%
1215 BET BetaCoin BET $0.002062 LowVol 0.23% -21.08% -16.90%
1216 FBL Faceblock FBL $0.001834 LowVol 0.73% 44.91% -97.89%
1217 BXC Bitcedi BXC $0.002357 LowVol 0.12% 49.89% 90.21%
1218 INDIA India Coin INDIA $0.000281 LowVol 0.14% 45.23% 13.40%
1219 CLINT Clinton CLINT $0.010120 LowVol 0.14% 7.90%
1220 CYC Cycling Coin CYC $0.000937 LowVol 0.14% -10.33% -7.16%
1221 ZSE ZSEcoin ZSE $0.016125 LowVol 68.62% 60.42% 77.95%
1222 UR UR UR $0.000575 LowVol 0.39% -8.01% 17.77%
1223 PEC Peacecoin PEC $0.036827 LowVol 0.27% 39.13% 576.38%
1224 ASN Aseancoin ASN $0.003373 LowVol 0.27% -25.85%
1225 TELL Tellurion TELL $0.000156 LowVol 0.23% -21.98% -44.07%
1226 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001874 LowVol 0.14% 2.50% 10.61%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000094 LowVol 0.27% 7.62% 17.10%
1228 DISK DarkLisk DISK $0.000937 LowVol 0.27% 17.08%
1229 HNC Huncoin HNC $0.001125 LowVol 0.23% 6.15% -29.75%
1230 QBT Cubits QBT $0.001905 LowVol 1.09% -26.71% 147.98%
1231 LDCN LandCoin LDCN $0.001442 LowVol -0.55% -73.65% -80.45%
1232 DASHS Dashs DASHS $0.027738 LowVol 0.27% 4.45% 1.23%
1233 GBRC Global Busine… GBRC $0.000094 LowVol 0.27% 7.62% -39.96%
1234 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol -0.18% -17.41% -4.39%
1235 SKR Sakuracoin SKR $0.000679 LowVol 0.31% -13.74% 14.22%
1236 GUC GoldUnionCoin GUC $0.080308 LowVol 0.14% -32.72%
1237 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000375 LowVol 0.27% 115.24% -21.06%
1238 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.269130 LowVol 0.17% 25.93%
1239 TODAY TodayCoin TODAY $0.001031 LowVol 0.17% 18.38% 43.12%
1240 AIB Advanced Inte… AIB $0.003597 LowVol 0.00% 3.17% 15.86%
1241 UNC UNCoin UNC $0.000094 LowVol 0.27% 7.62% 17.10%
1242 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000375 LowVol 0.14% 24.96% -6.34%
1243 IRL IrishCoin IRL $0.002999 LowVol 0.27% 7.62% 28.05%
1244 ACN Avoncoin ACN $0.000375 LowVol 0.27% -13.90% -8.23%
1245 ELC Elacoin ELC $0.067222 LowVol 0.23% 0.99% 17.26%
1246 YES Yescoin YES $0.000084 LowVol -0.17% 660.84% 598.48%
1247 SKC Skeincoin SKC $0.002811 LowVol 0.27% -15.04% -15.91%
1248 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.060651 LowVol 0.23% -9.34%
1249 MAVRO Mavro MAVRO $0.012651 LowVol 0.27% 7.62% 0.05%
1250 QBC Quebecoin QBC $0.001593 LowVol 0.27% 7.62% -5.21%
1251 XQN Quotient XQN $0.004873 LowVol -0.09% 3.64% -31.57%
1252 BUB Bubble BUB $0.015555 LowVol 0.27% 36.38% -11.51%
1253 KARMA Karmacoin KARMA $0.000094 LowVol 0.23% 7.62% 17.10%
1254 GOLF Golfcoin GOLF $0.000094 LowVol 0.23% 7.62% 17.01%
1255 PI PiCoin PI $0.000937 LowVol 0.27% -43.67%
1256 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol 0.27% 23.79%
1257 RHFC RHFCoin RHFC $0.001312 LowVol 0.27% 54.81% 49.03%
1258 FUTC FutCoin FUTC $0.001874 LowVol 0.27% 10.85% 23.26%
1259 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000094 LowVol 0.27% 17.10%
1260 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003186 LowVol 0.23% 7.62% 4.75%
1261 XDE2 XDE II XDE2 $2.98 LowVol 4.13% 6.83% -4.88%
1262 9COIN 9COIN 9COIN $0.002718 LowVol 0.27% 4.03% -14.17%
1263 DCRE DeltaCredits DCRE $0.141874 LowVol 0.27% 0.39% 17.09%
1264 GML GameLeagueCoin GML $0.007871 LowVol 0.27% -18.05%
1265 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000094 LowVol 0.14% 17.08%
1266 FAP FAPcoin FAP $0.011432 LowVol 0.27% 8.51% -20.65%
1267 HCC Happy Creator… HCC $0.000375 LowVol 0.27% 7.62% -30.76%
1268 SHA SHACoin SHA $0.000562 LowVol 0.27% 7.62% 17.08%
1269 SFE SafeCoin SFE $0.000094 LowVol 0.17% 17.16%
1270 AXIOM Axiom AXIOM $0.014431 LowVol 0.17% 7.62% 17.10%
1271 DUB Dubstep DUB $0.002062 LowVol 0.23% 12.75% 25.17%
1272 UTA UtaCoin UTA $0.000750 LowVol 0.27% -21.73% 22.58%
1273 SHELL ShellCoin SHELL $0.019585 LowVol 0.17% 4.59%
1274 ABC Alphabit ABC $15.46 LowVol 0.27% 6.34% 37.66%
1275 DBG Digital Bulli… DBG $0.005622 LowVol 0.23% 9.45% 17.10%
1276 WOW Wowcoin WOW $0.000129 LowVol 3.38% 9.98% 6.95%
1277 LTH LAthaan LTH $0.000656 LowVol 0.17% 7.62% 17.10%
1278 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001593 LowVol 0.23% 3.39% -0.15%
1279 KASHH KashhCoin KASHH $0.000066 LowVol -0.55% -24.24% 2.53%
1280 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009090 LowVol 0.23% 8.74% -21.67%
1281 MONETA Moneta MONETA $0.000375 LowVol 0.17% 43.50% 56.13%
1282 NBE BitCentavo NBE $8.7e-07 LowVol -0.20% -39.52%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000204 LowVol 3.24% 16.95% -47.79%
1284 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 0.35% 36.21%
1285 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.06%
1286 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 2.18% 21.59%
1287 CC CyberCoin CC $0.000092 LowVol 6.19% 15.54%
1288 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 3.53% 3.10%
1289 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -46.87%
1290 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol 6.52% -33.58%
1291 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 0.26% -16.19%
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 1.34% -5.49%
1293 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 0.38%
1294 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 3.52% 12.64%
1295 OP Operand OP $0.000784 LowVol 0.09% -11.01%
1296 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 2.47% 12.06%
1297 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 0.42%
1298 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 2.07%
1299 RICHX RichCoin RICHX $0.006103 LowVol 6.19% 4.45%
1300 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol -22.36%
1301 XID International… XID $0.007393 LowVol 2.30% 15.48%
1302 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 38.93%
1303 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 5.84% 20.38%
1304 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 2.37% -3.82%
1305 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -31.05%
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -5.64%
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 3.11%
1309 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1310 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol -0.11%
1311 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 2.39%
1312 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.51%
1313 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 3.40% 12.54%
1314 BIRDS Birds BIRDS $0.000093 LowVol 7.11% -41.74%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 1.22% 10.14%
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 3.21% -43.88%
1319 ASC AsicCoin ASC $0.000708 894.79%
1320 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi