Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 3h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9270.85 trên tổng giá trị $154,850,655,258

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $459.19 trên tổng giá trị $44,068,574,331

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1683.38 trên tổng giá trị $28,320,553,853

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.248894 trên tổng giá trị $9,613,000,708

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $345.12 trên tổng giá trị $5,754,279,598

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.046468 trên tổng giá trị $209,104 đã biến động tăng 102.87% trong 1h qua

    + Đồng PNX Phantomx (PNX) đang có giá hiện tại $0.018396 trên tổng giá trị đã biến động tăng 102.54% trong 1h qua

    + Đồng EXN ExchangeN (EXN) đang có giá hiện tại $0.018082 trên tổng giá trị $92,216 đã biến động tăng 92.64% trong 1h qua

    + Đồng CORG CorgiCoin (CORG) đang có giá hiện tại $0.000184 trên tổng giá trị $230,067 đã biến động tăng 92.59% trong 1h qua

    + Đồng OPAL Opal (OPAL) đang có giá hiện tại $0.041274 trên tổng giá trị $625,030 đã biến động tăng 81.36% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ABJ Abjcoin (ABJ) đang có giá hiện tại $0.277814 trên tổng giá trị $2,296,185 đã biến động tăng 1785.32% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1320.38% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000052 trên tổng giá trị $23,088,132 đã biến động tăng 1077.83% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000040 trên tổng giá trị $21,396,738 đã biến động tăng 826.90% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000056 trên tổng giá trị đã biến động tăng 403.78% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 897.26% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.209775 trên tổng giá trị $421,147 đã biến động tăng 691.17% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.036299 trên tổng giá trị đã biến động tăng 584.06% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.003966 trên tổng giá trị đã biến động tăng 510.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.046468 trên tổng giá trị $209,104 đã biến động tăng 443.68% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 TGT Target Coin TGT $18,156,742 $0.019064 952,429,892 LowVol -2.69% -20.50% 1.80%
702 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
703 ECN E-coin ECN $10,640,221 $2.34 4,549,611 LowVol -2.72% 9.48% -20.47%
704 BCAP BCAP BCAP $10,600,700 $1.06 10,000,000 LowVol 0.68% -1.65% -1.68%
705 CMP Compcoin CMP $6,367,510 $1.47 4,333,054 LowVol -35.55%
706 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 3.50% 12.63%
707 PGL Prospectors Gold PGL $4,771,923 $0.073983 64,500,000 LowVol -2.59% 6.87% 20.31%
708 YASH YashCoin YASH $4,617,381 $0.461726 10,000,263 LowVol -2.58% 6.72% 16.70%
709 ECOB Ecobit ECOB $4,439,578 $0.009989 444,444,444 LowVol -1.88% -1.48% -3.38%
710 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 0.51% 25.41%
711 ADL Adelphoi ADL $2,481,765 $0.105732 23,472,224 LowVol -4.03% -0.62% 39.46%
712 ITT Intelligent T… ITT $2,471,628 $0.252261 9,797,899 LowVol 67.72% 55.75% 26.72%
713 AC AsiaCoin AC $2,352,421 $0.002054 1,145,521,951 LowVol -2.35% 4.30% 37.28%
714 ADST AdShares ADST $2,295,603 $0.192932 11,898,510 LowVol -1.35% 2.28% 23.23%
715 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
716 NKA IncaKoin NKA $1,988,951 $0.000179 11,113,571,539 LowVol -1.15% 110.30% 118.93%
717 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,814,613 $0.000079 22,836,068,030 LowVol -3.13% -9.99% -21.81%
718 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -14.29%
719 RC RussiaCoin RC $1,184,137 $0.141341 8,377,873 LowVol -2.74% 5.09% -20.42%
720 CARBON Carboncoin CARBON $1,116,056 $0.000073 15,392,008,218 LowVol -0.89% 30.04% -26.56%
721 MBI Monster Byte MBI $1,058,818 $0.062940 16,822,736 LowVol -2.41% 10.00% 66.25%
722 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,053,044 $0.173644 6,064,386 LowVol -2.58% -26.55% 12.35%
723 CASINO Casino CASINO $1,025,200 $1.03 1,000,000 LowVol -1.47% -0.22%
724 XGR GoldReserve XGR $1,011,966 $0.058933 17,171,382 LowVol -0.91% 35.82% 140.70%
725 REX REX REX $993,848 $0.114753 8,660,756 LowVol 0.70% 21.54% -5.25%
726 ORB Orbitcoin ORB $951,101 $0.308302 3,084,965 LowVol -2.30% 5.37% 19.60%
727 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 8.34%
728 SHORTY Shorty SHORTY $942,110 $0.009421 100,000,000 LowVol -2.74% 5.70% 10.83%
729 BPC Bitpark Coin BPC $914,295 $0.012191 75,000,000 LowVol -2.57% 5.55% -16.72%
730 ANC Anoncoin ANC $876,115 $0.415158 2,110,317 LowVol 1.89% 6.58% 11.24%
731 FUCK FuckToken FUCK $813,657 $0.015832 51,392,878 LowVol 0.70% -3.47% 0.82%
732 STRC StarCredits STRC $769,244 $0.170943 4,500,000 LowVol -2.57% 5.81% 18.70%
733 ELE Elementrem ELE $761,171 $0.029556 25,753,185 LowVol -2.58% 11.99% 33.37%
734 METAL MetalCoin METAL $753,143 $0.009791 76,925,527 LowVol -2.74% 6.92% 2.16%
735 MAX MaxCoin MAX $721,377 $0.011823 61,016,821 LowVol -1.86% 7.07% 27.88%
736 CDN Canada eCoin CDN $714,017 $0.007330 97,415,544 LowVol -3.02% 14.35% 15.52%
737 MAO Mao Zedong MAO $689,953 $0.110836 6,224,991 LowVol -2.58% -3.89% -10.31%
738 USC Ultimate Secu… USC $667,774 $0.064562 10,343,113 LowVol -2.58% 30.44% 116.81%
739 MAC Machinecoin MAC $666,600 $0.033006 20,196,275 LowVol -2.55% 1.06% -5.40%
740 HBN HoboNickels HBN $639,599 $0.010714 59,696,358 LowVol -2.74% 0.40% 9.21%
741 ITI iTicoin ITI $631,005 $19.72 32,000 LowVol -2.42% -10.32% 22.79%
742 LNK Link Platform LNK $614,260 $12.93 47,503 LowVol -2.71% -31.13%
743 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -22.50%
744 ECA Electra ECA $566,041 $0.000026 21,761,671,426 LowVol -2.07% 306.72% 184.62%
745 KOBO Kobocoin KOBO $563,013 $0.022794 24,700,248 LowVol -2.75% 7.96% -13.46%
746 BITS Bitstar BITS $504,687 $0.021867 23,079,737 LowVol -2.79% -13.30% -11.76%
747 MZC MazaCoin MZC $495,771 $0.000367 1,349,573,390 LowVol -2.64% 0.80% 50.01%
748 DDF DigitalDevelo… DDF $479,398 $0.093663 5,118,307 LowVol -2.44% 3.97% -3.21%
749 AMBER AmberCoin AMBER $465,080 $0.010643 43,699,481 LowVol 7.89% 7.97%
750 TALK BTCtalkcoin TALK $452,287 $0.006927 65,290,635 LowVol -2.63% -58.21% -57.26%
751 BUN BunnyCoin BUN $448,006 $0.000004 102,286,129,023 LowVol 6.33% 97.74% 127.81%
752 FNC FinCoin FNC $440,028 $0.034167 12,878,667 LowVol -1.99% 7.31% -13.15%
753 VAL Valorbit VAL $438,021 $0.000092 4,742,346,801 LowVol -2.74% 6.74% 16.17%
754 GOOD Goodomy GOOD $435,534 $0.000987 441,349,000 LowVol -1.86% 15.42% 75.55%
755 BUCKS SwagBucks BUCKS $407,244 $1.29 314,856 LowVol -2.08% 6.47% 16.15%
756 V Version V $388,544 $0.000831 467,283,241 LowVol -2.76% -3.84% -13.66%
757 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -3.26% -32.88%
758 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -19.23%
759 PXC Phoenixcoin PXC $377,303 $0.006066 62,204,402 LowVol -2.83% 12.05% 20.77%
760 DAXX DaxxCoin DAXX $366,836 $0.000739 496,437,010 LowVol 11.41% -5.00% 2.53%
761 Q2C QubitCoin Q2C $366,766 $0.001478 248,180,379 LowVol -2.74% 37.64% 69.94%
762 DVC Devcoin DVC $348,058 $0.000023 15,149,307,500
763 AU AurumCoin AU $345,672 $1.17 296,216 LowVol -2.60% 3.74% 10.82%
764 BRIT BritCoin BRIT $341,806 $0.016071 21,268,092 LowVol -2.74% 19.47% 10.75%
765 CFT CryptoForecast CFT $341,227 $0.007418 46,000,000 LowVol -5.62% 7.16% 23.82%
766 FC2 FuelCoin FC2 $337,904 $0.003325 101,622,511 LowVol -2.63% -21.58% -12.54%
767 GUN Guncoin GUN $321,650 $0.001639 196,246,528 LowVol 3.10% 5.35% 13.49%
768 ICN iCoin ICN $320,746 $0.010991 29,181,788 LowVol -2.74% 5.41% -10.73%
769 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol 0.91%
770 JET Jetcoin JET $314,384 $0.064655 4,862,509 LowVol -2.71% -11.85% -4.60%
771 UNI Universe UNI $313,900 $0.029002 10,823,317 LowVol -2.74% -23.74% -1.46%
772 BTCR Bitcurrency BTCR $296,111 $0.001746 169,598,616 LowVol -19.94% -25.27% 23.28%
773 PIGGY Piggycoin PIGGY $295,365 $0.000607 486,288,784 LowVol -2.64% 2.63% -34.26%
774 GAIA GAIA GAIA $293,844 $0.012192 24,101,381 LowVol -2.63% 12.73% 17.13%
775 IFLT InflationCoin IFLT $285,509 $0.000009 33,224,116,061 LowVol 4.45% -28.26% 14.81%
776 SHDW Shadow Token SHDW $272,196 $0.038885 7,000,000 LowVol -2.74%
777 TRK Truckcoin TRK $270,684 $0.001746 155,031,920 LowVol -2.48% -7.28% 29.04%
778 PR Prototanium PR $269,039 $1.37 195,843 LowVol -2.59% -7.59% 26.68%
779 8BIT 8Bit 8BIT $267,950 $0.230116 1,164,415 LowVol 3.35% 26.01% 37.97%
780 SPEX SproutsExtreme SPEX $264,770 $0.000092 2,866,607,586 LowVol -2.58% 15.03%
781 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -11.69%
782 J Joincoin J $255,268 $0.104259 2,448,402 LowVol -2.26% 5.58% 30.51%
783 HODL HOdlcoin HODL $254,088 $0.001663 152,830,380 LowVol -2.58% 28.09% 15.72%
784 VIDZ PureVidz VIDZ $248,784 $0.001986 125,279,775 LowVol -2.75% -7.44% 4.66%
785 RBIES Rubies RBIES $240,901 $0.023130 10,415,252 LowVol -3.47% 7.03% 2.12%
786 LANA LanaCoin LANA $238,564 $0.000285 835,604,909 LowVol -2.85% 16.68% 55.00%
787 FLT FlutterCoin FLT $235,685 $0.000731 322,214,524 LowVol -2.64% 5.77% 47.80%
788 NYAN Nyancoin NYAN $235,034 $0.000739 318,040,519 LowVol -2.63% -0.51% -7.40%
789 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 4.17% 0.23%
790 FUNK The Cypherfunks FUNK $232,230 $0.000005 46,216,394,999 LowVol -0.41% -11.15% -5.61%
791 CCN Cannacoin CCN $229,526 $0.048840 4,699,575 LowVol -8.01% 12.24% 32.05%
792 CAGE CageCoin CAGE $226,410 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -3.86% -78.61% -9.56%
793 CUBE DigiCube CUBE $224,363 $0.000092 2,429,126,009 LowVol -2.74% 6.78% 16.17%
794 XPD PetroDollar XPD $217,704 $0.003402 63,993,275 LowVol -2.68% 14.18% 40.79%
795 UNIC UniCoin UNIC $215,808 $0.072762 2,965,927 LowVol -2.57% -10.06% 22.89%
796 KAYI Kayicoin KAYI $198,116 $0.000697 284,220,096 LowVol -2.94% 2.58% -8.67%
797 TGC Tigercoin TGC $197,040 $0.004526 43,536,800 LowVol -2.74% -20.95% -2.40%
798 LOT LottoCoin LOT $197,010 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -8.35% -23.57% -1.24%
799 FRC Freicoin FRC $195,989 $0.006650 29,471,210 LowVol -2.63% 9.78% 15.50%
800 SH Shilling SH $194,102 $0.004943 39,265,125 LowVol -2.63% -17.21% -5.28%
801 KED Darsek KED $193,203 $0.014274 13,535,102 LowVol -2.73% 9.97% 14.69%
802 XRE RevolverCoin XRE $191,307 $0.008580 22,295,606 LowVol -2.74% 35.84% 34.80%
803 LTB LiteBar LTB $190,535 $0.238331 799,456 LowVol -2.63% 0.59% -14.81%
804 888 OctoCoin 888 $184,040 $0.003660 50,287,180 LowVol -2.47% 17.77% 65.70%
805 GLC GlobalCoin GLC $180,539 $0.002770 65,171,010 LowVol 3.26% -20.80%
806 XPY PayCoin XPY $178,017 $0.015057 11,822,772 LowVol -2.63% -3.82% 2.52%
807 BIGUP BigUp BIGUP $175,783 $0.000083 2,116,843,103 LowVol -3.64% -52.01% 0.30%
808 XRA Ratecoin XRA $168,561 $0.001474 114,347,828 LowVol -2.74% 0.21% -1.25%
809 I0C I0Coin I0C $167,388 $0.007977 20,984,796 LowVol -3.05% -11.25% -20.15%
810 ZUR Zurcoin ZUR $164,752 $0.001902 86,641,695 LowVol -2.62% -0.05% 20.23%
811 WYV Wyvern WYV $164,740 $0.094765 1,738,405 LowVol -2.39% -4.80% 28.09%
812 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 1.26%
813 ACOIN Acoin ACOIN $159,221 $0.130500 1,220,085 LowVol -0.86% 1.58% 8.38%
814 GRT Grantcoin GRT $155,145 $0.003604 43,046,369 LowVol -1.48% 4.13% 14.18%
815 PASL Pascal Lite PASL $152,015 $0.036761 4,135,250 LowVol -2.74% 4.93% 28.82%
816 EVO Evotion EVO $149,890 $0.047422 3,160,740 LowVol -10.22% 6.02% 1.90%
817 URC Unrealcoin URC $149,873 $0.021336 7,024,402 LowVol -2.58% 8.14% 34.45%
818 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 2.23%
819 LEA LeaCoin LEA $146,718 $0.000469 312,668,890 LowVol -11.82% -13.55% 19.10%
820 YAC Yacoin YAC $143,774 $0.001201 119,738,909 LowVol -5.73% 6.95% 1.64%
821 XVP Virtacoinplus XVP $142,023 $0.015548 9,134,750 LowVol -3.10% 1.52% 143.18%
822 HAL Halcyon HAL $140,583 $0.026693 5,266,650 LowVol -2.71% 24.39% 58.85%
823 MNM Mineum MNM $139,789 $0.014814 9,436,367 LowVol -2.53% 7.06% 11.48%
824 BUMBA BumbaCoin BUMBA $139,200 $0.006205 22,433,228 LowVol 1.39% 7.47% 0.99%
825 SLING Sling SLING $138,593 $0.129032 1,074,095 LowVol -2.74%
826 ANTI AntiBitcoin ANTI $137,117 $0.007851 17,465,159 LowVol -10.00% 10.65% 31.10%
827 BLRY BillaryCoin BLRY $135,374 $0.015055 8,991,788 LowVol -2.58% -24.02% 136.66%
828 GTC Global Tour Coin GTC $132,505 $0.004433 29,887,402 LowVol -2.63% 6.74% 9.34%
829 TTC TittieCoin TTC $128,184 $0.000102 1,259,816,434 LowVol -2.86% 12.10% -27.17%
830 FIRE Firecoin FIRE $127,255 $1.29 98,412 LowVol -2.63% 11.65% 25.30%
831 HMP HempCoin HMP $125,305 $0.000092 1,356,645,470 LowVol -2.74% 16.17%
832 PRC PRCoin PRC $123,609 $0.008036 15,382,600 LowVol -2.58% 1.36% -13.35%
833 ARCO AquariusCoin ARCO $123,050 $0.083323 1,476,773 LowVol -1.04% 30.37% 46.05%
834 OHM OHM OHM $122,922 $0.004156 29,574,347 LowVol -2.63% 4.42%
835 RED RedCoin RED $122,427 $0.001652 74,107,896 LowVol -12.32% -12.64% 96.41%
836 SPACE SpaceCoin SPACE $120,849 $0.005789 20,874,937 LowVol -2.21% -26.03% -8.51%
837 TEK TEKcoin TEK $120,809 $0.000085 1,414,054,562 LowVol -2.56% -20.08% 7.32%
838 UNITS GameUnits UNITS $118,040 $0.033988 3,472,983 LowVol 4.13% -2.19% 11.43%
839 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 0.84% -1.35%
840 CNNC Cannation CNNC $117,277 $0.047349 2,476,893 LowVol -2.75% 8.20% -16.95%
841 MEOW Kittehcoin MEOW $115,820 $0.000005 23,905,669,976 LowVol -0.71% 10.03% 90.30%
842 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 21.63%
843 020 020LondonCoin 020 $112,070 $7.1e-07 156,893,400,248 LowVol 0.42%
844 FLAX Flaxscript FLAX $111,047 $0.019891 5,582,714 LowVol -7.81% 5.40% -4.42%
845 PX PX PX $109,338 $0.001148 95,241,620 LowVol 2.05% 3.14%
846 DLC Dollarcoin DLC $105,142 $0.011546 9,106,714 LowVol -2.58% 4.42% 20.80%
847 CAP Bottlecaps CAP $104,932 $0.000514 204,024,670 LowVol
848 ISL IslaCoin ISL $103,880 $0.068626 1,513,704 LowVol -2.58% 12.09%
849 MARS Marscoin MARS $102,808 $0.003635 28,279,074 LowVol -2.01% 20.43% 30.17%
850 ARG Argentum ARG $102,738 $0.012063 8,517,010 LowVol -2.65% 6.57% 39.77%
851 VEC2 VectorAI VEC2 $102,605 $0.006188 16,580,288 LowVol -2.71% 10.55% 127.30%
852 QTL Quatloo QTL $102,377 $0.013263 7,718,883 LowVol -2.74% 4.72% -7.78%
853 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.14%
854 MCRN MACRON MCRN $95,417 $0.000238 401,421,401 LowVol -2.57% 102.03% 7.10%
855 SLM Slimcoin SLM $92,438 $0.006188 14,937,439 LowVol -2.58% 13.52% 21.85%
856 RUPX Rupaya RUPX $92,158 $0.015125 6,093,125 LowVol -2.75% -38.00% -45.78%
857 MAR Marijuanacoin MAR $92,049 $0.062399 1,475,164 LowVol 5.66% 21.36% 49.30%
858 VC VirtualCoin VC $92,028 $0.009144 10,064,287 LowVol -2.74% 4.92% 16.17%
859 XCO X-Coin XCO $88,380 $0.007136 12,384,976 LowVol -2.74% -3.41% -4.59%
860 ATX Artex Coin ATX $88,304 $0.004702 18,781,750 LowVol -2.74% 4.49% 21.35%
861 GPU GPU Coin GPU $86,761 $0.002143 40,477,042 LowVol -2.70% 1.12% 19.99%
862 MST MustangCoin MST $82,033 $0.130140 630,343 LowVol -2.58% 19.11% 40.12%
863 ICE iDice ICE $80,771 $0.051414 1,571,013 LowVol -1.97% -35.23% -66.58%
864 ALL Allion ALL $77,469 $0.012496 6,199,359 LowVol -2.69% -10.10% 26.89%
865 SOON SoonCoin SOON $77,224 $0.006196 12,462,620 LowVol -2.78% 4.57% 18.08%
866 BTPL Bitcoin Planet BTPL $76,903 $0.013990 5,496,929 LowVol -2.71% 20.81% -28.43%
867 PRX Printerium PRX $76,706 $0.006489 11,821,728 LowVol 10.11% -6.27% 295.12%
868 GAP Gapcoin GAP $76,618 $0.006386 11,997,397 LowVol -0.67% -59.01% -38.72%
869 VUC Virta Unique … VUC $76,574 $0.001247 61,406,000 LowVol 1.75% -1.79% -15.42%
870 TSE Tattoocoin (S… TSE $75,173 $0.000831 90,421,856 LowVol -2.74% -2.17% 8.91%
871 CAT Catcoin CAT $74,759 $0.012100 6,178,650 LowVol -2.42% -14.28% -10.79%
872 BLC Blakecoin BLC $74,042 $0.004896 15,122,697 LowVol -3.06% -0.14% 9.47%
873 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 19.98%
874 IMS Independent M… IMS $72,853 $0.013569 5,368,934 LowVol 1.63% -7.96% 0.21%
875 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $70,690 $0.089131 793,108 LowVol -2.74% 6.63% 53.84%
876 XCRE Creatio XCRE $70,364 $0.003429 20,520,514 LowVol -4.96% 5.31% 53.44%
877 PHO Photon PHO $69,152 $0.000003 20,362,284,642 LowVol -0.47% 33.48% 47.20%
878 BITZ Bitz BITZ $69,141 $0.034729 1,990,891 LowVol -2.74% 13.05% 36.91%
879 HXX Hexx HXX $68,775 $0.046495 1,479,195 LowVol -2.75% 1.57% 24.22%
880 SPT Spots SPT $67,640 $0.003019 22,406,021 LowVol -3.79% -0.55% 25.97%
881 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,779 $0.002679 24,931,054 LowVol -2.58% -2.23% 5.46%
882 GPL Gold Pressed … GPL $65,682 $0.257407 255,169 LowVol -18.25% -3.97% 33.37%
883 DRM Dreamcoin DRM $65,615 $0.026786 2,449,632 LowVol -2.58% 6.74% 15.03%
884 SCRT SecretCoin SCRT $64,836 $0.015332 4,228,672 LowVol -2.71% 15.49%
885 BIP BipCoin BIP $64,578 $0.039685 1,627,261 LowVol -2.76% -9.85% 47.96%
886 BAS BitAsean BAS $64,246 $0.012849 5,000,000 LowVol 0.68% -2.08% -32.66%
887 GCC GuccioneCoin GCC $61,830 $0.003048 20,285,537 LowVol -2.74% 10.08% 8.12%
888 POP PopularCoin POP $60,738 $0.000018 3,372,875,244 LowVol -4.35% 1.72% 19.90%
889 BIOS BiosCrypto BIOS $59,618 $0.002863 20,821,709 LowVol -2.74% 0.27% 80.07%
890 ICOB ICOBID ICOB $58,758 $0.000551 106,701,874 LowVol -2.71% 4.90% 36.17%
891 CRX Chronos CRX $58,609 $0.000795 73,729,962 LowVol 0.22% -21.35% -2.34%
892 URO Uro URO $56,536 $0.046828 1,207,310 LowVol -2.71% 6.48% 28.65%
893 CF Californium CF $56,367 $0.023460 2,402,629 LowVol -2.63% 7.59% -15.67%
894 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $55,756 $0.006943 8,030,000 LowVol -2.66% 1.46% 18.60%
895 ZMC ZetaMicron ZMC $55,450 $0.000092 600,344,291 LowVol -2.58% 6.74% 16.17%
896 $$$ Money $$$ $55,165 $0.001202 45,887,218 LowVol -1.99% 3.45% 15.16%
897 RPC RonPaulCoin RPC $55,090 $0.061893 890,094 LowVol -2.99% 8.77% 2.38%
898 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,554 $0.000915 59,630,200 LowVol -2.34% 14.44% 8.00%
899 DIBC DIBCOIN DIBC $53,628 $0.010726 5,000,000 LowVol -1.11% -15.03% -12.00%
900 BVC BeaverCoin BVC $53,325 $0.017117 3,115,258 LowVol -2.58% -34.50% -11.58%
901 ZYD Zayedcoin ZYD $53,057 $0.008497 6,243,840 LowVol -2.58% -1.80% 19.65%
902 WARP WARP WARP $53,007 $0.048399 1,095,224 LowVol -2.71% 6.74% 16.17%
903 BRAIN Braincoin BRAIN $52,212 $0.005172 10,094,424 LowVol -2.74% 4.87% 25.05%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 2.81%
905 WORM HealthyWormCoin WORM $51,330 $0.000462 111,146,760 LowVol -2.58% 6.74%
906 SOIL SOILcoin SOIL $50,120 $0.008790 5,702,048 LowVol -9.82% 1.31% 30.86%
907 300 300 Token 300 $49,599 $165.33 300 LowVol -20.38% -11.13% 21.31%
908 DRS Digital Rupees DRS $47,531 $0.000093 510,802,961 LowVol -1.86% 7.53% -41.48%
909 CASH Cashcoin CASH $46,897 $0.001016 46,158,242 LowVol -2.63% 6.74% 3.13%
910 PIE PIECoin PIE $46,569 $0.002586 18,006,931 LowVol -2.74% -0.38% -52.88%
911 COXST CoExistCoin COXST $46,556 $0.001718 27,100,000 LowVol -1.03% 5.89% -17.06%
912 TOR Torcoin TOR $46,282 $0.146379 316,179 LowVol -1.41% -32.16% -47.37%
913 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,909 $0.000576 79,719,140 LowVol -27.13% -37.12% -0.80%
914 ARB ARbit ARB $45,004 $0.005797 7,762,625 LowVol -0.11%
915 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol 0.36%
916 MND MindCoin MND $42,878 $0.003417 12,546,625 LowVol -2.58% -1.27% 23.36%
917 SFC Solarflarecoin SFC $42,694 $0.003031 14,083,450 LowVol -2.33% 9.43% -19.57%
918 CMT Comet CMT $41,508 $0.047556 872,830 LowVol -3.85% 6.66% 7.88%
919 CESC CryptoEscudo CESC $39,930 $0.000277 144,105,100 LowVol -2.74% 6.74% 74.26%
920 STEPS Steps STEPS $39,566 $0.002124 18,625,017 LowVol -2.58% 16.19%
921 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -31.49%
922 PULSE Pulse PULSE $38,607 $0.002700 14,298,972 LowVol -1.81% 7.59% 23.82%
923 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,037 $0.001879 20,245,510 LowVol 3.39% 24.37%
924 ORLY Orlycoin ORLY $37,233 $0.001016 36,646,779 LowVol -2.63% -2.15% 20.27%
925 BENJI BenjiRolls BENJI $36,753 $0.001815 20,252,546 LowVol 4.06% 9.37% 20.88%
926 BLZ BlazeCoin BLZ $35,655 $0.000059 608,557,394 LowVol 12.94% 11.61% 54.36%
927 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,426 $0.013510 2,622,273 LowVol -2.32% -10.42% -4.81%
928 CRT CRTCoin CRT $35,144 $0.443346 79,270 LowVol -2.63% 6.74% 16.19%
929 CAB Cabbage CAB $33,944 $0.003233 10,499,996 LowVol -2.58% 6.87% 16.17%
930 ICON Iconic ICON $33,569 $0.056619 592,894 LowVol -2.58% 6.74% 47.22%
931 EGO EGO EGO $33,251 $0.000554 60,000,001 LowVol -2.74% 16.17%
932 PLNC PLNcoin PLNC $33,148 $0.001940 17,089,600 LowVol -2.63% 1.89% 7.61%
933 KIC KibiCoin KIC $32,589 $0.002217 14,701,000 LowVol -0.47% -31.95% -13.32%
934 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,327 $0.000462 70,000,000 LowVol -2.63% 6.74% 36.63%
935 G3N G3N G3N $31,430 $0.004156 7,561,891 LowVol -2.63% 2.20% 18.82%
936 GBT GameBet Coin GBT $31,423 $0.001478 21,262,780 LowVol -2.74% 6.73% 16.17%
937 FLVR FlavorCoin FLVR $30,884 $0.001478 20,898,106 LowVol -13.54% -22.55%
938 VIP VIP Tokens VIP $30,831 $0.000369 83,450,403 LowVol -2.58% 16.18%
939 KNC KingN Coin KNC $29,669 $14.78 2,008 LowVol -2.58% 6.74% 19.92%
940 DPAY DPAY DPAY $29,387 $0.000369 79,541,001 LowVol -2.58% 6.74% 16.17%
941 KRONE Kronecoin KRONE $28,366 $0.008201 3,458,958 LowVol -2.45% -4.07% 11.42%
942 JIN Jin Coin JIN $28,199 $0.002863 9,848,485 LowVol -40.75% -79.77%
943 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 12.65%
944 RIDE Ride My Car RIDE $28,063 $0.000277 101,276,976 LowVol -2.58% 60.11% 16.17%
945 DLISK DAPPSTER DLISK $27,709 $0.000277 100,000,000 LowVol -2.74% 6.74% -39.88%
946 PSB Pesobit PSB $27,269 $0.000811 33,620,600
947 VTA Virtacoin VTA $27,245 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -4.62% -6.33% 127.57%
948 LUNA Luna Coin LUNA $27,213 $0.016906 1,609,660 LowVol -4.31% 21.49% 27.42%
949 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,672 $0.029833 894,026 LowVol -2.58% 5.76% 15.01%
950 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,057 $0.005395 4,829,945 LowVol -2.65% 5.90% 11.95%
951 WBB Wild Beast Block WBB $26,029 $0.157388 165,382 LowVol -2.74% 49.41% 35.12%
952 PLACO PlayerCoin PLACO $25,950 $0.000739 35,120,000 LowVol 5.17% 13.03% -22.55%
953 MTM MTMGaming MTM $25,453 $0.008484 2,999,967 LowVol -1.47% 199.34% 16.44%
954 VRS Veros VRS $25,004 $0.000051 486,609,040 LowVol -3.36% -14.38% 183.85%
955 MILO MiloCoin MILO $24,915 $0.002309 10,789,954 LowVol -2.74% 19.16% 20.47%
956 LIR LetItRide LIR $23,448 $0.000647 36,266,697 LowVol -2.74% -16.98% -1.62%
957 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 10.40%
958 LTCR Litecred LTCR $22,874 $0.000757 30,227,750 LowVol -2.61% 4.73% -35.22%
959 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 6.68% 16.10%
960 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,418 $0.029741 753,776 LowVol -2.47% 6.41% 19.49%
961 CNC CHNCoin CNC $22,008 $0.000462 47,654,663 LowVol -2.63% -11.06% 38.38%
962 BNX BnrtxCoin BNX $21,928 $0.000828 26,487,001 LowVol -2.71% 12.82% 32.02%
963 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 2.69%
964 ERY Eryllium ERY $21,825 $0.004171 5,232,489 LowVol -2.51% 1.98% -5.82%
965 DES Destiny DES $21,724 $0.013577 1,600,000 LowVol -2.63% 16.72%
966 HVCO High Voltage HVCO $21,253 $0.014224 1,494,171 LowVol -2.58% 13.23%
967 GBC GBCGoldCoin GBC $21,108 $0.001858 11,361,817 LowVol 0.00% 87.34% -22.59%
968 BIOB BioBar BIOB $20,698 $0.023368 885,756 LowVol -2.74% 20.95%
969 XBTS Beatcoin XBTS $20,534 $0.013468 1,524,686 LowVol -2.55% -62.09% -18.42%
970 IBANK iBank IBANK $20,485 $0.004526 4,526,324 LowVol -2.63% -3.14% -5.13%
971 IMX Impact IMX $20,229 $0.000185 109,509,042 LowVol -2.64% 6.75% 15.74%
972 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
973 DAS DAS DAS $18,408 $0.007018 2,622,886 LowVol -1.91% 102.77% 0.03%
974 UET Useless Ether… UET $18,199 $0.004589 3,965,716 LowVol 0.71% -29.64% -13.94%
975 XOC Xonecoin XOC $17,845 $0.042487 420,000 LowVol -3.23% -1.57% 14.18%
976 SDP SydPak SDP $17,681 $0.110714 159,700 LowVol 6.89% 17.96%
977 ALTC Antilitecoin ALTC $17,464 $0.000554 31,512,613 LowVol -2.63% 6.74% 4.05%
978 SCS Speedcash SCS $16,614 $0.063454 261,831 LowVol -2.78% 16.00%
979 ELS Elysium ELS $15,167 $0.003787 4,005,012 LowVol -2.74% -12.47% 27.98%
980 DIX Dix Asset DIX $13,745 $1.4e-07 100,000,000,000 LowVol -12.95% 27.58% 169.01%
981 RSGP RSGPcoin RSGP $13,241 $7.67 1,727 LowVol -2.72% -1.58% -22.02%
982 TRADE Tradecoin TRADE $13,154 $0.001755 7,495,521 LowVol 2.66% 44.86% -42.19%
983 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,419 $0.001701 7,301,574 3.45%
984 GEERT GeertCoin GEERT $11,677 $0.002293 5,091,200 LowVol -2.61% 22.11% 25.32%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 XRC Rawcoin XRC $11,357 $0.016112 704,882 LowVol -1.94% 7.19% -32.58%
987 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 18.69%
988 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,095 $0.000874 12,689,000 LowVol -2.73% -14.49% -66.91%
989 SLFI Selfiecoin SLFI $9,801 $0.000091 107,829,281 LowVol 5.04% 14.33%
990 ARGUS Argus ARGUS $9,531 $0.008300 1,148,324 LowVol -9.63% 15.62% 32.44%
991 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 2.81% -26.17%
992 MRNG MorningStar MRNG $9,021 $0.000277 32,596,706 LowVol -2.06% -25.51% -55.49%
993 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 1.52% 10.15%
994 NODC NodeCoin NODC $8,526 $0.005080 1,678,439 LowVol -2.71% 6.49%
995 CCM100 CCMiner CCM100 $8,316 $0.002475 3,360,417 LowVol -1.29% -0.22% 136.85%
996 CONX Concoin CONX $7,837 $0.010530 744,266 LowVol -2.74% 6.74% -15.69%
997 JS JavaScript Token JS $7,518 $0.000941 7,991,996 LowVol 0.68% 33.29% -6.81%
998 VOLT Bitvolt VOLT $6,979 $0.000462 15,112,554 LowVol -2.63% -23.76% -27.38%
999 SOCC SocialCoin SOCC $6,268 $0.004526 1,384,879 LowVol -63.28% -48.72% -66.36%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -68.51%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $4,998 $0.000554 9,023,698 LowVol -2.75% 6.68% -0.46%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,784 LowVol 1.51%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,337 $55419.10 0.078264 LowVol -2.63% -4.52% -39.33%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $4,140 $0.020454 202,419 2.90%
1005 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1006 EBT Ebittree Coin EBT $3,541 $0.002801 1,264,511 LowVol -2.74% 44.55% 102.55%
1007 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 384.22% 18.88%
1008 XNG Enigma XNG $3,239 $0.194795 16,627 LowVol -2.58% 2.00% -15.64%
1009 LEX Lex4All LEX $3,095 $0.003095 1,000,000 LowVol -1.43% -0.22% 130.26%
1010 GSR GeyserCoin GSR $3,030 $0.064655 46,864 LowVol -2.71% 8.76% 53.59%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -4.78% -39.05%
1012 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,545 $0.001847 1,377,917 LowVol -2.58% -20.93% -8.19%
1013 ULA Ulatech ULA $2,142 $0.011668 183,536 LowVol -2.58% -37.70% 68.68%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,347 $8.8e-08 15,320,585,365 LowVol -4.62% -5.78% -33.47%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $1,076 $0.000185 5,826,388 LowVol -2.71% 6.74% -26.23%
1016 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -25.68%
1017 DMB Digital Money… DMB $545 $0.001293 421,300 LowVol -2.74% 29.53% 6.45%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol -4.57% 11.05%
1020 CALC CaliphCoin CALC $56 $0.000639 87,140 LowVol -2.71% -45.38% -39.20%
1021 BCD Bitcoin Diamo… BCD $66.76 $22,149,500 -0.55% -23.34%
1022 AI POLY AI AI $15.05 $6,610,320 -14.09% -17.22%
1023 INK Ink INK $0.163990 $6,334,020 -1.09% -3.66%
1024 ORME Ormeus Coin ORME $3.29 $4,582,930 -3.45% 1.17% -33.81%
1025 ATMC ATMCoin ATMC $1.95 $3,358,010 0.00% 5.31% 28.59%
1026 QASH QASH QASH $0.731734 $3,265,130 1.53% 3.98%
1027 REC Regalcoin REC $38.05 $3,165,670 -10.10% -16.05% -15.92%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.92 $2,452,240 -0.28% 2.27% 2.45%
1029 NULS Nuls NULS $0.677438 $2,190,110 -2.35% 11.43% -19.58%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $5.96 $1,919,030 -1.00% 8.75% 157.74%
1031 GRX GOLD Reward T… GRX $6.40 $1,782,350 1.14% 25.25% 74.39%
1032 BTE BitSerial BTE $3.79 $1,365,790 -4.36% -18.03% -37.63%
1033 FRST FirstCoin FRST $16.58 $900,573 0.17% 2.13% -3.10%
1034 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.15 $729,179 -1.03% 0.82% 26.61%
1035 WC WINCOIN WC $1.50 $610,011 -5.79% -5.95%
1036 B2X SegWit2x [Fut… B2X $255.03 $585,779 -4.54% 0.01% 29.02%
1037 ETN Electroneum ETN $0.025175 $502,728 -2.50% -9.15% -22.35%
1038 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000127 $382,038 7.27% -4.78% -1.79%
1039 BOT Bodhi BOT $0.490705 $310,916 -0.90% -6.88%
1040 SIC Swisscoin SIC $0.000185 $281,686 -11.58% -15.55% -97.52%
1041 SUR Suretly SUR $3.85 $275,039 1.69% -4.88% 38.20%
1042 THS TechShares THS $1.07 $272,965 -3.32% 7.39% 5.99%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.046182 $208,977 -1.33% 0.48% -1.33%
1044 EAG EA Coin EAG $3.60 $192,935 -9.17% -15.19% -31.97%
1045 B3 B3Coin B3 $0.000385 $181,594 -16.82% -33.88% 20.09%
1046 BT2 BT2 [CST] BT2 $184.86 $161,417 -4.49% 63.16% 73.95%
1047 ADK Aidos Kuneen ADK $32.43 $152,556 -2.71% -10.65% -16.22%
1048 TSL Energo TSL $0.033161 $152,004 2.86% 2.92%
1049 AION Aion AION $1.14 $138,690 3.93% 2.10% 32.51%
1050 XID Sphre AIR XID $0.198573 $131,245 -0.69% 1.00% 6.80%
1051 GMT Mercury Protocol GMT $0.054363 $130,268 2.73% 8.06% 13.79%
1052 XCPO Copico XCPO $0.024901 $123,318 5.07% -7.89%
1053 UGT UG Token UGT $0.431327 $99,662 0.71% -5.08% 25.87%
1054 LLT LLToken LLT $0.322716 $90,537 1.10% -3.52% -6.40%
1055 SISA SISA SISA $0.028422 $90,159 -8.17% 75.98% -68.56%
1056 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.35 $87,376 1.52% 3.49%
1057 TER TerraNova TER $2.33 $87,130 -6.62% -5.77% -28.02%
1058 FLIXX Flixxo FLIXX $0.115178 $84,435 4.93%
1059 INF InfChain INF $0.008590 $74,389 -5.63% 0.27%
1060 PHR Phore PHR $0.439074 $68,405 -4.82% -6.31%
1061 BSR BitSoar BSR $0.289098 $66,625 -2.58% 4.41% 101.28%
1062 GBG Golos Gold GBG $0.104956 $64,469 -3.04% 2.67% 8.34%
1063 MSD MSD MSD $0.012422 $52,453 -4.59% -7.91% 6.90%
1064 EVR Everus EVR $4.60 $51,864 -4.07% 3.66% 16.98%
1065 ASTRO Astro ASTRO $1.93 $48,958 17.89% 6.83% 44.72%
1066 BT1 BT1 [CST] BT1 $9051.56 $48,213 -0.85% 9.75% 16.02%
1067 ICX ICON ICX $1.03 $43,954 -9.14% -12.70% 0.04%
1068 MUT Mutual Coin MUT $0.008036 $37,295 -0.27% 34.16%
1069 BPL Blockpool BPL $0.181678 $37,257 -2.71% 6.42% -2.71%
1070 BTCM BTCMoon BTCM $0.008132 $35,978 -10.37% -37.26% 314.92%
1071 SPANK SpankChain SPANK $0.036875 $35,860 -9.10% -19.95%
1072 DSR Desire DSR $0.098897 $32,337 0.00% -30.35% -57.24%
1073 AKY Akuya Coin AKY $0.299074 $26,636 -2.71% -14.31% -59.64%
1074 PLX PlexCoin PLX $0.127644 $23,342 -1.02%
1075 RMC Russian Minin… RMC $13055.50 $22,503 -1.60% 6.43% 29.38%
1076 OXY Oxycoin OXY $0.175956 $22,448 -2.27% 1.75% 8.13%
1077 HOLD Interstellar … HOLD $0.095239 $21,920 -6.59% 0.61% -37.88%
1078 PRM PrismChain PRM $0.001108 $19,292 -33.82% 6.48% 7.25%
1079 SSS Sharechain SSS $0.003508 $19,069 3.10% 13.99% 36.57%
1080 COR CORION COR $1.01 $17,963 0.41% 3.49% 4.37%
1081 B2B B2B B2B $0.503144 $17,675 -11.69% -11.74%
1082 DNA EncrypGen DNA $0.069726 $14,959 0.68% 0.03%
1083 BOS BOScoin BOS $1.20 $14,558 -2.58% 0.25% -10.31%
1084 VASH VPNCoin VASH $0.004988 $14,468 -2.74% 2.93% 20.96%
1085 BTU Bitcoin Unlim… BTU $120.38 $14,303 0.68% 1.98% -25.84%
1086 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002911 $13,327 0.16% 6.23% 6.60%
1087 MCR Macro MCR $2.07 $12,811 -2.71% 1.42% -37.75%
1088 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003625 $12,802 9.73% 4.93% 48.69%
1089 MKR Maker MKR $395.57 $11,890 0.71% -2.13%
1090 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045890 $11,410 0.70% -2.08% -11.56%
1091 AERM Aerium AERM $2.01 $9,673 7.86% 1.13% 1.52%
1092 DEUS DeusCoin DEUS $0.397810 $8,003 -3.61% 3.21% -0.16%
1093 WIC Wi Coin WIC $0.002768 $7,869 -7.71% -19.36% -17.55%
1094 FUDD DimonCoin FUDD $0.001480 $7,590 0.68%
1095 MGC GulfCoin MGC $0.003510 $7,408 -4.01% 6.82% -0.51%
1096 TCOIN T-coin TCOIN $0.000185 $6,885 -4.13% -25.67% -1.73%
1097 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002676 $6,867 -0.67% 9.16% -6.80%
1098 DGPT DigiPulse DGPT $0.995339 $6,685 0.46% -11.92%
1099 BLX Blockchain Index BLX $2.33 $6,375 0.68% -5.85% 16.99%
1100 ACC Accelerator N… ACC $3.77 $6,013 -0.15% -18.51%
1101 FOR FORCE FOR $0.002220 $4,954 42.43% -4.24% -14.16%
1102 TRIA CombiCoin TRIA $6.65 $4,197 10.26% 2.34%
1103 MEN PeopleCoin MEN $0.000092 $3,898 -2.74% 6.74% 16.17%
1104 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003321 $3,679 -2.58% 14.76% 22.20%
1105 DFS DFSCoin DFS $0.009830 $3,634 -3.60% 13.88% 20.16%
1106 VIU Viuly VIU $0.003729 $3,543 -11.37% -18.26% -32.41%
1107 SND Sand Coin SND $0.688354 $3,460 3.44% -4.10% 12.24%
1108 PLC PlusCoin PLC $0.000493 $3,349 -16.80% -15.76% -27.76%
1109 MGC MergeCoin MGC $0.012654 $3,340 -2.71% -3.79%
1110 VULC Vulcano VULC $0.009164 $2,937 -2.58% -12.85% -0.29%
1111 PNX Phantomx PNX $0.018396 $2,913 102.54% 9.56%
1112 XTD XTD Coin XTD $0.000092 $2,573 -2.58% 6.74% 16.17%
1113 BIXC BIXC BIXC $3.70 $2,309 -2.74% 6.74% 16.13%
1114 BTBc Bitbase BTBc $0.005542 $2,306 -2.58% 14.36% -43.82%
1115 APC AlpaCoin APC $0.022702 $1,955 3.06% 63.97% -22.82%
1116 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014684 $1,942 6.14% -7.56%
1117 EFYT Ergo EFYT $9.63 $1,856 -0.98% 6.39% 8.72%
1118 IQT iQuant IQT $0.122547 $1,844 -2.36% 7.57% -22.57%
1119 OX OX Fina OX $0.000183 $1,830 -2.58% 10.24% -18.50%
1120 STU bitJob STU $0.043100 $1,814 0.11% -6.30% -35.87%
1121 NAMO NamoCoin NAMO $0.000092 $1,698 -2.74% 6.51% -54.66%
1122 WILD Wild Crypto WILD $0.106781 $1,590 -1.24% 45.03% 32.66%
1123 XOT Internet of T… XOT $1163.78 $1,565 -58.89% -54.96% -50.77%
1124 IBTC iBTC IBTC $0.010348 $1,552 -0.39% -2.58% 37.43%
1125 NTWK Network Token NTWK $0.003622 $1,540 0.68% 114.61% 180.37%
1126 STEX STEX STEX $0.227938 $1,536 -3.53% -0.44% 46.65%
1127 ACC AdCoin ACC $0.132231 $1,517 -2.51% 15.83% 42.60%
1128 BSN Bastonet BSN $0.000831 $1,513 -2.74% -11.32% -8.77%
1129 ANTX Antimatter ANTX $0.000092 $1,436 -2.74% 6.74% 97.15%
1130 DAY Chronologic DAY $5.01 $1,381 0.36% 11.00% 14.83%
1131 LEPEN LePen LEPEN $0.000184 $1,280 -2.63% 155.04% 67.68%
1132 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.060917 $1,249 5.04% 47.25% -35.65%
1133 SPORT SportsCoin SPORT $0.000831 $1,206 -9.28% 37.24% 4.55%
1134 PRES President Trump PRES $0.003972 $1,155 -0.45% -4.66% -0.38%
1135 NTC Natcoin NTC $0.249380 $1,148 -2.71% -4.51% -53.78%
1136 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043115 $1,130 -2.35% 0.09% 6.49%
1137 HAT Hawala.Today HAT $0.146113 $1,083 3.41% -14.23% -18.43%
1138 MCI Musiconomi MCI $0.059626 $1,043 -1.00% -0.04% -8.04%
1139 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.063454 $1,022 -2.74% 11.81% -17.97%
1140 GARY President Joh… GARY $0.071767 $1,021 -3.53% -12.77% -27.77%
1141 SMART SmartBillions SMART $0.413012 $953 0.68% -2.08%
1142 HIGH High Gain HIGH $0.000647 $880 -14.76% -7.25% -39.28%
1143 EGOLD eGold EGOLD $0.012799 $854 0.68% 34.87% 79.74%
1144 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $813 -4.64% -19.36% 19.34%
1145 SIFT Smart Investm… SIFT $3.16 $738 0.38% -11.95% -8.44%
1146 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.107881 $707 -10.77% -3.45% 83.87%
1147 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000474 $705 -8.97% -30.28% -46.00%
1148 SAK Sharkcoin SAK $0.002398 $703 -2.78% -11.80% 41.63%
1149 WA WA Space WA $0.025862 $658 -2.58% 2.35% 90.26%
1150 CASH Cash Poker Pro CASH $0.072966 $616 0.68% 1.10% -3.03%
1151 ETT EncryptoTel [… ETT $0.136489 $601 78.85% 61.53% 103.58%
1152 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 $552 0.71% 67.91% 44.67%
1153 GAY GAY Money GAY $0.014683 $548 -2.74% 17.70% -29.08%
1154 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000554 $525 -2.58% 28.09% 16.37%
1155 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007666 $515 -2.58% 2.72% 74.37%
1156 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -3.15% 1320.38% 3.32%
1157 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 0.71% -2.08% 29.09%
1158 CYDER Cyder CYDER $0.000277 LowVol -26.94% -29.69% -30.30%
1159 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.034503 LowVol -1.47% 3.01% 28.36%
1160 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050800 LowVol -2.71% -0.47% -12.47%
1161 EBIT eBIT EBIT $0.000826 LowVol 0.68% -6.01% 62.98%
1162 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.63 LowVol -2.75% 6.70% 89.30%
1163 IPY Infinity Pay IPY $0.001378 LowVol 0.68% -41.13%
1164 BIT First Bitcoin BIT $0.014224 LowVol -2.58% 1.41% 24.04%
1165 TIE TIES Network TIE $0.068840 LowVol -16.55% -33.82% -33.79%
1166 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010252 LowVol -2.58% 5.79% 5.95%
1167 RCN Rcoin RCN $0.000092 LowVol -2.63% 6.74% -13.09%
1168 SWP Swapcoin SWP $0.091781 LowVol 0.68% -25.96% 54.16%
1169 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003510 LowVol -2.74% 6.73% 18.97%
1170 GRN Granite GRN $0.013116 LowVol -13.00% -3.15% 9.29%
1171 REGA Regacoin REGA $0.002032 LowVol -2.74% -6.07% 6.78%
1172 MBL MobileCash MBL $0.000277 LowVol -26.94% -35.96% -12.85%
1173 FC Facecoin FC $0.004129 LowVol 0.68% -2.04% 16.15%
1174 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -4.62% -98.36% -84.69%
1175 ANI Animecoin ANI $0.000092 LowVol -2.63% 6.73% 13.87%
1176 FLASH Flash FLASH $0.005072 LowVol -2.58% 17.92% 27.54%
1177 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002103 LowVol 6.01% -32.33% -8.63%
1178 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.06% 17.99% 1.64%
1179 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.096520 LowVol -2.58% 13.82% 81.49%
1180 GMX GoldMaxCoin GMX $0.003966 LowVol -3.31% -76.49% 510.62%
1181 DMC DynamicCoin DMC $0.003012 LowVol -13.11% 0.15% 0.44%
1182 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000369 LowVol -2.58% 113.48% 21.56%
1183 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000149 LowVol 69.90% -18.97% 257.75%
1184 MAGN Magnetcoin MAGN $0.443719 LowVol -2.61% 4.78% 1.43%
1185 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1186 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol -0.63% 2.62% -44.87%
1187 POKE PokeCoin POKE $0.000092 LowVol -2.63% -64.42% -61.27%
1188 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001016 LowVol -2.63% -10.65% -34.87%
1189 EDRC EDRCoin EDRC $0.046450 LowVol -2.68% 19.89% 24.24%
1190 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000369 LowVol -2.71% 113.48% -24.24%
1191 MARX MarxCoin MARX $0.000835 LowVol -2.65% -25.20% 13.95%
1192 BGR Bongger BGR $0.000101 LowVol -1.29% -24.98% 28.06%
1193 10MT 10M Token 10MT $0.002432 LowVol -1.20% -1.53% -48.67%
1194 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000106 LowVol -2.69% -38.75% -50.79%
1195 MINEX Minex MINEX $0.051969 LowVol -2.72% 4.77% -6.70%
1196 EUSD eUSD EUSD $0.000139 LowVol -4.35% -32.33% -75.65%
1197 BITOK Bitok BITOK $0.000092 LowVol -2.74% 362.68%
1198 VOYA Voyacoin VOYA $1.66 LowVol -2.63% -4.64% -26.24%
1199 MOTO Motocoin MOTO $0.002493 LowVol -2.62% 4.14% -11.97%
1200 DON Donationcoin DON $0.000467 LowVol -2.73% 7.94% 7.84%
1201 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000462 LowVol -2.74% 6.74% 45.21%
1202 NBIT netBit NBIT $0.046828 LowVol -2.63% 9.33% 20.81%
1203 AV AvatarCoin AV $0.029002 LowVol -2.58% 6.40% 17.62%
1204 YEL Yellow Token YEL $0.002066 LowVol 0.71% -32.74% -41.54%
1205 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005743 LowVol -2.58% -15.47% -0.38%
1206 HYPER Hyper HYPER $0.021367 LowVol -2.63% -28.27% -14.40%
1207 LDCN LandCoin LDCN $0.005302 LowVol -17.33% -1.04% -28.33%
1208 PRIMU Primulon PRIMU $0.000185 LowVol 14.42% 6.74% 6.07%
1209 ACES Aces ACES $0.000092 LowVol -2.74% -58.18% -56.69%
1210 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -4.07% 9.06% 32.38%
1211 XRY Royalties XRY $0.071339 LowVol -6.66% -0.91% 40.58%
1212 FLAP FlappyCoin FLAP $8.5e-07 LowVol -3.59% -9.76% -8.43%
1213 STARS StarCash Network STARS $0.251137 LowVol -2.58% 13.97% 9.89%
1214 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006417 LowVol -2.58% 36.28% -21.49%
1215 TOP TopCoin TOP $0.000646 LowVol -2.75% -27.08% -31.25%
1216 AIB Advanced Inte… AIB $0.003388 LowVol -2.63% 5.00% 5.38%
1217 FBL Faceblock FBL $0.001789 LowVol 0.68% 41.15% -98.26%
1218 BXC Bitcedi BXC $0.002405 LowVol 13.49% 63.44% 97.99%
1219 CLINT Clinton CLINT $0.009975 LowVol -2.58% 2.95%
1220 UR UR UR $0.000563 LowVol -2.23% -7.83% 16.30%
1221 CYC Cycling Coin CYC $0.000924 LowVol -2.74% -11.06% -14.40%
1222 ACN Avoncoin ACN $0.000369 LowVol -2.74% -14.61% -10.06%
1223 INDIA India Coin INDIA $0.000185 LowVol -2.74% 6.74% -25.00%
1224 PEC Peacecoin PEC $0.036299 LowVol -2.74% 37.99% 584.06%
1225 ASN Aseancoin ASN $0.003325 LowVol -2.58% -19.63%
1226 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001847 LowVol -2.58% 1.66% 7.03%
1227 BEST BestChain BEST $0.001092 LowVol -2.73% -2.84% -14.48%
1228 TELL Tellurion TELL $0.000154 LowVol -2.81% -29.37% -53.11%
1229 QBT Cubits QBT $0.001864 LowVol -0.52% 1.46% 149.87%
1230 SKR Sakuracoin SKR $0.000749 LowVol -12.23% -11.42% 26.66%
1231 FFC FireFlyCoin FFC $0.000092 LowVol -2.58% 6.74% 16.19%
1232 DASHS Dashs DASHS $0.027340 LowVol -2.74% 3.59% 6.11%
1233 BET BetaCoin BET $0.002771 LowVol -2.74% 6.73% 11.44%
1234 GBRC Global Busine… GBRC $0.000092 LowVol -2.58% 6.74% -40.60%
1235 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol -0.47% -16.47% -5.77%
1236 UNC UNCoin UNC $0.000092 LowVol -2.63% 6.74% 16.19%
1237 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.265268 LowVol -2.74% 24.96%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.001016 LowVol -2.71% 17.41% 38.88%
1239 HNC Huncoin HNC $0.001108 LowVol 6.10% -1.47% -35.14%
1240 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000369 LowVol -2.74% 42.32% -7.06%
1241 IRL IrishCoin IRL $0.002956 LowVol -2.58% 7.68% 26.67%
1242 ELC Elacoin ELC $0.066251 LowVol -6.54% 0.34% 17.82%
1243 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001570 LowVol -2.71% 6.74% 0.85%
1244 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.059781 LowVol -2.71% -10.06%
1245 MAVRO Mavro MAVRO $0.012469 LowVol -2.71% 6.74% -0.74%
1246 SKC Skeincoin SKC $0.003140 LowVol -2.63% -4.50% -4.35%
1247 BIRDS Birds BIRDS $0.000092 LowVol -2.58% 6.46% -46.67%
1248 QBC Quebecoin QBC $0.001570 LowVol -2.63% 6.74% -5.94%
1249 KARMA Karmacoin KARMA $0.000092 LowVol -2.63% 6.74% 16.19%
1250 GOLF Golfcoin GOLF $0.000092 LowVol -2.63% 6.74% 16.19%
1251 PI PiCoin PI $0.000924 LowVol -49.96%
1252 UTA UtaCoin UTA $0.001016 LowVol -2.58% 6.74% 72.70%
1253 SHA SHACoin SHA $0.000554 LowVol -2.63% 6.74% 16.17%
1254 BUB Bubble BUB $0.012931 LowVol 14.07% -27.65%
1255 FAP FAPcoin FAP $0.011268 LowVol -2.58% 7.55% -21.39%
1256 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009480 LowVol -2.64% -0.59% 6.38%
1257 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003417 LowVol -2.63% 22.81%
1258 RHFC RHFCoin RHFC $0.001293 LowVol -2.71% 53.56% 47.85%
1259 FUTC FutCoin FUTC $0.001847 LowVol -2.74% 12.35% 22.28%
1260 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000092 LowVol -2.58% 16.17%
1261 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003140 LowVol -2.58% 6.74% 3.96%
1262 9COIN 9COIN 9COIN $0.002679 LowVol -2.58% 3.18% -11.06%
1263 DCRE DeltaCredits DCRE $0.139839 LowVol -2.58% -0.43% 15.25%
1264 GML GameLeagueCoin GML $0.007759 LowVol -2.63% -18.68%
1265 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000092 LowVol -2.74% 16.17%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000369 LowVol -2.74% 6.74% -35.97%
1267 XDE2 XDE II XDE2 $2.77 LowVol -2.71% 0.05% -10.90%
1268 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol -2.58% 3.25% 5.04%
1269 SFE SafeCoin SFE $0.000092 LowVol -2.58% 6.71% 16.50%
1270 AXIOM Axiom AXIOM $0.014224 LowVol -2.63% 6.74% 15.96%
1271 CC CyberCoin CC $0.000092 LowVol -2.74% 6.48% 16.17%
1272 X2 X2 X2 $0.000092 LowVol -2.58% -41.70%
1273 DUB Dubstep DUB $0.002032 LowVol -2.74% 11.82% 21.36%
1274 YES Yescoin YES $0.000056 LowVol -2.04% 403.78% 230.99%
1275 SHELL ShellCoin SHELL $0.019304 LowVol -2.74% 3.76%
1276 DISK DarkLisk DISK $0.000924 LowVol -2.58% 52.50% 16.17%
1277 ABC Alphabit ABC $15.24 LowVol -2.71% 5.31% 36.67%
1278 DBG Digital Bulli… DBG $0.005542 LowVol -2.58% 8.55% 16.19%
1279 WOW Wowcoin WOW $0.000118 LowVol -4.65% 2.80% -1.43%
1280 LTH LAthaan LTH $0.000647 LowVol -2.58% 6.74% 16.17%
1281 KASHH KashhCoin KASHH $0.000066 LowVol -2.17% -23.42% 14.78%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008959 LowVol -2.74% 7.84% -22.29%
1283 MONETA Moneta MONETA $0.000369 LowVol -2.58% 42.32% 51.17%
1284 NBE BitCentavo NBE $8.5e-07 LowVol -0.46% -38.13%
1285 VGC VegasCoin VGC $0.000187 LowVol -1.36% -51.99%
1286 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 0.96% 35.97%
1287 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.35%
1288 XQN Quotient XQN $0.004829 LowVol 3.35% -32.94%
1289 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 2.82% 22.41%
1290 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 4.18% -7.00%
1291 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -46.50%
1292 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 0.78% -15.62%
1293 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 1.97% -5.59%
1294 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 1.06%
1295 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 4.17% 13.39%
1296 OP Operand OP $0.000784 LowVol 0.61% -10.41%
1297 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 3.11% 12.22%
1298 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 1.08%
1299 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 2.75%
1300 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol -28.35%
1301 XID International… XID $0.007393 LowVol 2.94% 16.23%
1302 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 89.30%
1303 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 6.50% 19.47%
1304 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 3.01% -3.18%
1305 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -29.47%
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -5.03%
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 3.76%
1309 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1310 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol 0.29%
1311 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 10.80%
1312 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol -34.76%
1313 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.37%
1314 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 4.05% 13.77%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 1.86% 10.86%
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 3.86% -43.48%
1319 ASC AsicCoin ASC $0.000708 897.26%
1320 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi