Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 2h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9522.93 trên tổng giá trị $159,059,709,479

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $456.01 trên tổng giá trị $43,763,596,573

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1601.90 trên tổng giá trị $26,949,624,721

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.249976 trên tổng giá trị $9,654,790,654

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $341.62 trên tổng giá trị $5,695,906,235

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MTM MTMGaming (MTM) đang có giá hiện tại $0.008579 trên tổng giá trị $25,736 đã biến động tăng 126.89% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000190 trên tổng giá trị $7,720,945 đã biến động tăng 103.68% trong 1h qua

    + Đồng KLC KiloCoin (KLC) đang có giá hiện tại $0.001239 trên tổng giá trị $243,288 đã biến động tăng 87.87% trong 1h qua

    + Đồng DIX Dix Asset (DIX) đang có giá hiện tại $1.6e-07 trên tổng giá trị $15,617 đã biến động tăng 68.04% trong 1h qua

    + Đồng COAL BitCoal (COAL) đang có giá hiện tại $0.021188 trên tổng giá trị $95,348 đã biến động tăng 57.47% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1367.67% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000053 trên tổng giá trị $23,671,075 đã biến động tăng 1036.51% trong 24h qua

    + Đồng ABJ Abjcoin (ABJ) đang có giá hiện tại $0.277518 trên tổng giá trị $2,293,738 đã biến động tăng 931.47% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000044 trên tổng giá trị $23,699,606 đã biến động tăng 824.90% trong 24h qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.027648 trên tổng giá trị $1,493,925 đã biến động tăng 504.45% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 898.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.220583 trên tổng giá trị $442,846 đã biến động tăng 699.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.037314 trên tổng giá trị đã biến động tăng 601.27% trong 7 ngày qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.027648 trên tổng giá trị $1,493,925 đã biến động tăng 588.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 568.13% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 APW AppleCoin APW $7 $0.000095 73,357 $543 1.84% 9.75% 19.79%
702 TGT Target Coin TGT $18,658,864 $0.019591 952,429,892 LowVol 1.77% -17.98% 2.66%
703 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
704 ECN E-coin ECN $10,938,721 $2.40 4,549,611 LowVol 1.78% 11.99% -17.16%
705 BCAP BCAP BCAP $10,504,900 $1.05 10,000,000 LowVol -0.90% -2.56% -2.59%
706 CMP Compcoin CMP $6,367,454 $1.47 4,333,016 LowVol -35.03%
707 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 3.52% 12.97%
708 PGL Prospectors Gold PGL $4,899,297 $0.075958 64,500,000 LowVol 1.75% 9.75% 18.78%
709 YASH YashCoin YASH $4,746,555 $0.474643 10,000,263 LowVol 1.84% 9.73% 24.25%
710 ECOB Ecobit ECOB $4,523,022 $0.010177 444,444,444 LowVol 1.67% 2.04% 0.44%
711 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 0.60% 25.41%
712 ADL Adelphoi ADL $2,557,674 $0.108966 23,472,224 LowVol 2.70% 2.49% 43.49%
713 LOG Woodcoin LOG $2,545,871 $0.316840 8,035,193 LowVol 1.78% 9.85% 17.93%
714 AC AsiaCoin AC $2,411,485 $0.002105 1,145,457,104 LowVol -9.81% 6.10% 41.86%
715 ADST AdShares ADST $2,327,051 $0.195575 11,898,510 LowVol 0.84% 3.71% 25.43%
716 NKA IncaKoin NKA $2,012,333 $0.000181 11,113,564,635 LowVol 1.75% 112.61% 122.00%
717 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
718 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,872,732 $0.000082 22,835,888,030 LowVol 0.85% -7.00% -30.09%
719 ITT Intelligent T… ITT $1,470,371 $0.150070 9,797,899 LowVol -0.89% 1.76% -24.62%
720 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -12.63%
721 RC RussiaCoin RC $1,217,230 $0.145291 8,377,873 LowVol 1.78% 8.61% -13.49%
722 CARBON Carboncoin CARBON $1,124,660 $0.000073 15,392,008,214 LowVol -0.31% 24.83% -26.90%
723 MBI Monster Byte MBI $1,086,103 $0.064562 16,822,736 LowVol 1.61% 12.85% 72.36%
724 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,082,504 $0.178502 6,064,382 LowVol 1.84% -24.48% 17.07%
725 CASINO Casino CASINO $1,036,600 $1.04 1,000,000 LowVol 1.02% 0.97%
726 XGR GoldReserve XGR $993,359 $0.057850 17,171,382 LowVol 0.85% 34.07% 139.30%
727 REX REX REX $984,875 $0.113717 8,660,756 LowVol -0.96% 20.55% -6.11%
728 ORB Orbitcoin ORB $974,839 $0.316000 3,084,932 LowVol 1.77% 8.06% 22.01%
729 SHORTY Shorty SHORTY $968,466 $0.009685 100,000,000 LowVol 1.75% 8.69% 14.86%
730 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 8.67%
731 BPC Bitpark Coin BPC $939,743 $0.012530 75,000,000 LowVol 1.74% 7.44% -15.54%
732 ANC Anoncoin ANC $860,638 $0.407824 2,110,317 LowVol 1.84% 4.73% 10.87%
733 FUCK FuckToken FUCK $806,313 $0.015689 51,392,878 LowVol -0.96% -4.25% 2.02%
734 STRC StarCredits STRC $790,677 $0.175706 4,500,000 LowVol 1.74% 8.79% 22.51%
735 ELE Elementrem ELE $782,461 $0.030383 25,753,087 LowVol 1.84% 17.73% 35.65%
736 METAL MetalCoin METAL $774,217 $0.010065 76,925,527 LowVol 2.25% 9.78% 6.04%
737 CDN Canada eCoin CDN $736,080 $0.007556 97,415,544 LowVol 1.03% 17.27% 19.62%
738 MAX MaxCoin MAX $735,760 $0.012058 61,016,405 LowVol 1.84% 9.23% 30.97%
739 USC Ultimate Secu… USC $686,456 $0.066368 10,343,113 LowVol 1.75% 34.12% 124.00%
740 MAC Machinecoin MAC $685,002 $0.033918 20,195,875 LowVol 1.71% 3.66% -3.21%
741 HBN HoboNickels HBN $657,490 $0.011014 59,696,358 LowVol 1.84% 0.82% 12.61%
742 ITI iTicoin ITI $646,547 $20.20 32,000 LowVol 1.54% -6.33% 25.99%
743 LNK Link Platform LNK $631,446 $13.29 47,503 LowVol 1.75% -28.63%
744 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -22.64%
745 KOBO Kobocoin KOBO $578,771 $0.023432 24,700,248 LowVol 13.68% 3.83% -7.69%
746 ECA Electra ECA $578,248 $0.000027 21,761,044,746 LowVol 3.83% 289.58% 205.15%
747 BITS Bitstar BITS $519,516 $0.022510 23,079,737 LowVol -7.62% -10.66% -9.88%
748 MZC MazaCoin MZC $509,695 $0.000378 1,349,573,390 LowVol 1.77% 6.42% 54.66%
749 DDF DigitalDevelo… DDF $492,006 $0.096127 5,118,307 LowVol 0.35% 3.86% -0.18%
750 AMBER AmberCoin AMBER $465,080 $0.010643 43,699,481 LowVol -0.06% 7.91% 8.30%
751 TALK BTCtalkcoin TALK $464,939 $0.007121 65,290,635 LowVol 1.84% -48.94% -57.89%
752 VAL Valorbit VAL $450,274 $0.000095 4,742,346,801 LowVol 1.84% 9.75% 19.79%
753 FNC FinCoin FNC $448,989 $0.034863 12,878,667 LowVol 3.22% 8.38% -11.24%
754 GOOD Goodomy GOOD $443,472 $0.001005 441,349,000 LowVol 1.16% 17.62% 71.00%
755 BUN BunnyCoin BUN $421,602 $0.000004 102,286,121,582 LowVol -0.56% 85.82% 119.22%
756 BUCKS SwagBucks BUCKS $416,156 $1.32 314,831 LowVol 1.85% 8.83% 19.09%
757 V Version V $399,483 $0.000855 467,275,589 LowVol 1.78% 0.62% -12.17%
758 PXC Phoenixcoin PXC $388,588 $0.006247 62,202,427 LowVol 1.68% 16.32% 26.33%
759 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -3.17% -32.88%
760 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -19.75%
761 Q2C QubitCoin Q2C $377,026 $0.001519 248,180,259 LowVol 1.88% 46.34% 75.26%
762 BTCR Bitcurrency BTCR $370,366 $0.002184 169,598,616 LowVol 1.75% -6.51% 55.92%
763 CFT CryptoForecast CFT $361,407 $0.007857 46,000,000 LowVol -9.39% 13.52% 28.14%
764 AU AurumCoin AU $355,361 $1.20 296,216 LowVol 1.73% 6.67% 14.00%
765 BRIT BritCoin BRIT $351,368 $0.016521 21,268,092 LowVol 1.75% 22.84% 12.48%
766 DVC Devcoin DVC $348,054 $0.000023 15,149,107,500
767 FC2 FuelCoin FC2 $347,358 $0.003418 101,622,477 LowVol 1.84% -18.02% -11.66%
768 ICN iCoin ICN $329,717 $0.011299 29,181,625 LowVol 1.84% 7.05% -8.00%
769 DAXX DaxxCoin DAXX $329,714 $0.000664 496,430,860 LowVol 1.87% -15.08% -8.96%
770 JET Jetcoin JET $323,179 $0.066463 4,862,509 LowVol 0.68% -10.59% 3.44%
771 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol 0.92%
772 GUN Guncoin GUN $312,277 $0.001591 196,243,678 LowVol 1.79% 2.31% 14.37%
773 PIGGY Piggycoin PIGGY $303,661 $0.000624 486,288,749 LowVol 1.98% -1.57% -33.66%
774 GAIA GAIA GAIA $302,065 $0.012533 24,101,381 LowVol 1.75% 15.91% 18.59%
775 SHDW Shadow Token SHDW $279,811 $0.039973 7,000,000 LowVol -4.80%
776 TRK Truckcoin TRK $277,912 $0.001793 155,025,076 LowVol 1.70% -4.76% 34.49%
777 PR Prototanium PR $276,438 $1.41 195,843 LowVol 1.70% -5.10% 30.59%
778 IFLT InflationCoin IFLT $273,322 $0.000008 33,221,907,087 LowVol -8.16% -34.38% 13.02%
779 SPEX SproutsExtreme SPEX $272,178 $0.000095 2,866,607,586 LowVol 1.75% 18.26%
780 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -11.52%
781 J Joincoin J $261,213 $0.106687 2,448,402 LowVol 9.96% 8.69% 37.05%
782 HODL HOdlcoin HODL $261,173 $0.001709 152,816,465 LowVol 18.16% 31.70% 19.56%
783 8BIT 8Bit 8BIT $259,617 $0.222959 1,164,415 LowVol 11.21% 17.46% 33.37%
784 VIDZ PureVidz VIDZ $255,745 $0.002041 125,279,775 LowVol 1.34% -5.50% 8.36%
785 RBIES Rubies RBIES $251,051 $0.024104 10,415,252 LowVol 1.06% 15.93% 7.09%
786 CCN Cannacoin CCN $249,750 $0.053143 4,699,574 LowVol 1.84% 15.62% 44.19%
787 LANA LanaCoin LANA $246,311 $0.000295 835,537,343 LowVol -18.96% 13.04% 65.96%
788 FLT FlutterCoin FLT $242,303 $0.000752 322,214,524 LowVol -9.29% 8.75% 51.95%
789 NYAN Nyancoin NYAN $241,607 $0.000760 318,039,002 LowVol 1.83% 2.00% -6.02%
790 CAGE CageCoin CAGE $235,612 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -14.48% -76.51% 3.91%
791 FUNK The Cypherfunks FUNK $233,229 $0.000005 46,216,019,999 LowVol -0.53% -14.75% -3.98%
792 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 4.20% 0.24%
793 CUBE DigiCube CUBE $230,640 $0.000095 2,429,126,009 LowVol 1.75% 9.55% 19.79%
794 XPD PetroDollar XPD $223,909 $0.003499 63,993,275 LowVol 1.66% 15.51% 48.03%
795 UNIC UniCoin UNIC $221,422 $0.074656 2,965,916 LowVol 0.36% -6.97% 26.38%
796 LOT LottoCoin LOT $215,010 $0.000015 14,491,014,421 LowVol -7.24% -16.36% 8.10%
797 KAYI Kayicoin KAYI $204,714 $0.000720 284,220,028 LowVol -73.58% 7.81% -6.90%
798 TGC Tigercoin TGC $202,552 $0.004652 43,536,800 LowVol 1.75% -18.52% 0.64%
799 FRC Freicoin FRC $201,470 $0.006836 29,470,941 LowVol 1.84% 12.88% 18.40%
800 SH Shilling SH $199,527 $0.005082 39,264,075 LowVol 1.84% -14.87% -2.62%
801 KED Darsek KED $198,638 $0.014676 13,534,997 LowVol 1.69% 13.09% 18.18%
802 XRE RevolverCoin XRE $196,643 $0.008820 22,295,494 LowVol 1.75% 39.66% 38.54%
803 LTB LiteBar LTB $195,855 $0.244997 799,418 LowVol 1.84% -2.93% -12.43%
804 888 OctoCoin 888 $189,463 $0.003768 50,286,140 LowVol 4.48% 21.14% 70.60%
805 XPY PayCoin XPY $182,996 $0.015478 11,822,768 LowVol 1.65% -3.18% 5.27%
806 BIGUP BigUp BIGUP $182,364 $0.000086 2,116,835,075 LowVol 0.10% -50.20% 4.55%
807 GLC GlobalCoin GLC $180,539 $0.002770 65,171,010 LowVol 3.29% -20.56%
808 XRA Ratecoin XRA $173,324 $0.001516 114,345,928 LowVol 7.10% 2.23% 2.26%
809 I0C I0Coin I0C $172,793 $0.008234 20,984,794 LowVol 0.90% -8.64% -18.60%
810 LEA LeaCoin LEA $169,866 $0.000543 312,650,890 LowVol 1.07% 0.33% 37.94%
811 ZUR Zurcoin ZUR $169,391 $0.001955 86,640,330 LowVol 1.75% 2.78% 22.62%
812 EVO Evotion EVO $167,181 $0.052894 3,160,706 LowVol 1.82% 18.38% 14.23%
813 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 1.59%
814 ACOIN Acoin ACOIN $160,822 $0.131812 1,220,085 LowVol 1.78% 2.50% 9.62%
815 GRT Grantcoin GRT $157,613 $0.003662 43,045,799 LowVol 1.05% 5.81% 16.28%
816 PASL Pascal Lite PASL $156,239 $0.037789 4,134,500 LowVol 1.75% 9.17% 34.32%
817 URC Unrealcoin URC $154,066 $0.021933 7,024,402 LowVol 1.75% 11.20% 38.17%
818 ANTI AntiBitcoin ANTI $152,561 $0.008735 17,465,159 LowVol 1.84% 23.14% 48.67%
819 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 2.66%
820 YAC Yacoin YAC $147,796 $0.001234 119,738,499 LowVol -5.44% 12.80% 6.58%
821 XVP Virtacoinplus XVP $146,567 $0.016045 9,134,750 LowVol 4.57% 4.98% 151.65%
822 HAL Halcyon HAL $144,512 $0.027440 5,266,504 LowVol 1.52% 28.04% 63.89%
823 MNM Mineum MNM $143,611 $0.015219 9,436,367 LowVol 1.83% 10.49% 14.55%
824 SLING Sling SLING $142,470 $0.132642 1,074,095 LowVol 1.75%
825 RED RedCoin RED $139,761 $0.001886 74,107,896 LowVol 1.83% 0.29% 121.47%
826 BLRY BillaryCoin BLRY $139,161 $0.015477 8,991,788 LowVol 1.84% -21.88% 143.52%
827 DRXNE DROXNE DRXNE $136,726 $0.002183 62,635,445 LowVol 1.75% -4.96% 29.36%
828 GTC Global Tour Coin GTC $136,212 $0.004557 29,887,402 LowVol -4.23% 9.75% 12.79%
829 TTC TittieCoin TTC $131,924 $0.000105 1,259,816,434 LowVol 3.24% 15.81% -25.56%
830 FIRE Firecoin FIRE $130,816 $1.33 98,412 LowVol 1.75% 17.67% 28.85%
831 HMP HempCoin HMP $128,810 $0.000095 1,356,645,470 LowVol 1.75% 19.79%
832 PRC PRCoin PRC $127,057 $0.008260 15,381,400 LowVol 1.84% 4.09% -11.36%
833 OHM OHM OHM $126,360 $0.004273 29,574,185 LowVol 1.75% 7.37%
834 ARCO AquariusCoin ARCO $124,319 $0.084186 1,476,714 LowVol 13.53% 31.33% 47.35%
835 TEK TEKcoin TEK $123,961 $0.000088 1,414,054,562 LowVol 1.60% -18.21% 10.07%
836 SPACE SpaceCoin SPACE $123,714 $0.005927 20,874,564 LowVol 1.31% -24.35% -6.45%
837 FLAX Flaxscript FLAX $121,835 $0.021824 5,582,714 LowVol 1.44% 15.58% 4.10%
838 CNNC Cannation CNNC $120,562 $0.048675 2,476,893 LowVol 3.96% 10.80% -14.36%
839 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 0.68% -1.98%
840 MEOW Kittehcoin MEOW $116,667 $0.000005 23,905,669,976 LowVol -0.65% 16.82% 89.80%
841 BUMBA BumbaCoin BUMBA $113,768 $0.005071 22,433,116 LowVol -18.88% -11.70% -17.50%
842 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 20.41%
843 020 020LondonCoin 020 $112,069 $7.1e-07 156,892,800,248 LowVol 0.64%
844 PX PX PX $109,337 $0.001148 95,240,130 LowVol 2.08% 3.47%
845 DLC Dollarcoin DLC $108,083 $0.011869 9,106,714 LowVol 1.75% 8.79% 25.68%
846 ISL IslaCoin ISL $106,786 $0.070546 1,513,704 LowVol 1.84% 16.10%
847 ARG Argentum ARG $105,625 $0.012402 8,516,734 LowVol 1.62% 9.91% 44.05%
848 VEC2 VectorAI VEC2 $105,474 $0.006361 16,580,114 LowVol 1.75% 31.17% 128.96%
849 QTL Quatloo QTL $105,234 $0.013633 7,718,883 LowVol -7.53% 7.65% -7.03%
850 MARS Marscoin MARS $105,018 $0.003714 28,279,074 LowVol 1.73% 23.04% 33.21%
851 CAP Bottlecaps CAP $104,918 $0.000514 203,998,983 LowVol
852 DUO ParallelCoin DUO $102,881 $0.341080 301,632 LowVol -12.95% 18.55% -3.44%
853 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.15%
854 MCRN MACRON MCRN $98,022 $0.000244 401,421,401 LowVol 0.45% 108.54% 13.05%
855 SLM Slimcoin SLM $95,024 $0.006361 14,937,439 LowVol 1.75% 16.72% 26.83%
856 RUPX Rupaya RUPX $94,737 $0.015548 6,093,081 LowVol 1.75% -36.24% -45.13%
857 VC VirtualCoin VC $94,602 $0.009400 10,064,287 LowVol 1.88% 7.57% 19.79%
858 XCO X-Coin XCO $90,956 $0.007344 12,384,976 LowVol 3.22% -0.83% -1.64%
859 ATX Artex Coin ATX $90,774 $0.004833 18,781,750 LowVol 1.75% 7.44% 22.16%
860 GPU GPU Coin GPU $89,192 $0.002204 40,477,042 LowVol -5.08% 1.56% 24.79%
861 MAR Marijuanacoin MAR $87,069 $0.059029 1,475,009 LowVol -1.70% 13.26% 41.63%
862 MST MustangCoin MST $84,328 $0.133781 630,343 LowVol 1.75% 22.89% 43.16%
863 ICE iDice ICE $82,425 $0.052466 1,571,013 LowVol 1.30% -33.68% -63.79%
864 GPL Gold Pressed … GPL $80,326 $0.314812 255,154 LowVol 1.75% 10.25% 63.24%
865 ALL Allion ALL $79,619 $0.012843 6,199,359 LowVol 1.95% -11.98% 32.29%
866 SOON SoonCoin SOON $79,409 $0.006372 12,462,620 LowVol 1.88% 7.06% 21.82%
867 BTPL Bitcoin Planet BTPL $79,054 $0.014382 5,496,929 LowVol 1.75% 24.32% -26.34%
868 TSE Tattoocoin (S… TSE $77,274 $0.000855 90,421,856 LowVol 1.75% 0.61% 11.61%
869 GAP Gapcoin GAP $77,149 $0.006431 11,997,099 LowVol -29.79% -58.71% -38.10%
870 CAT Catcoin CAT $76,847 $0.012438 6,178,350 LowVol 2.51% -15.96% -8.52%
871 BLC Blakecoin BLC $76,670 $0.005070 15,122,697 LowVol -13.21% -3.17% 11.75%
872 VUC Virta Unique … VUC $75,252 $0.001226 61,405,350 LowVol 1.22% -3.10% -16.66%
873 XCRE Creatio XCRE $74,038 $0.003608 20,520,514 LowVol 1.75% 10.85% 58.77%
874 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 20.34%
875 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $72,668 $0.091624 793,108 LowVol 1.75% 9.64% 57.71%
876 IMS Independent M… IMS $71,667 $0.013348 5,368,934 LowVol 1.71% -11.23% -0.66%
877 BITZ Bitz BITZ $71,075 $0.035700 1,990,891 LowVol 1.88% 16.24% 40.88%
878 SPT Spots SPT $70,727 $0.003157 22,406,021 LowVol 1.47% 3.29% 32.10%
879 HXX Hexx HXX $70,703 $0.047799 1,479,165 LowVol 1.74% 4.17% 29.06%
880 PRX Printerium PRX $70,677 $0.005979 11,821,728 LowVol 6.70% -19.29% 255.07%
881 PHO Photon PHO $69,483 $0.000003 20,361,563,745 LowVol -0.51% 34.54% 52.14%
882 DRM Dreamcoin DRM $67,450 $0.027535 2,449,632 LowVol 1.75% 9.75% 18.26%
883 SCRT SecretCoin SCRT $66,649 $0.015761 4,228,672 LowVol 1.78% 18.84%
884 BIP BipCoin BIP $66,391 $0.040799 1,627,261 LowVol 1.75% 0.02% 52.52%
885 ADCN Asiadigicoin ADCN $66,280 $0.002659 24,931,054 LowVol -5.03% -6.16% 4.19%
886 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $64,085 $0.000804 79,719,140 LowVol -2.69% -10.32% 36.45%
887 BAS BitAsean BAS $63,666 $0.012733 5,000,000 LowVol -0.96% -4.57% -33.47%
888 GCC GuccioneCoin GCC $63,560 $0.003133 20,285,537 LowVol 1.75% 13.18% 11.22%
889 POP PopularCoin POP $63,519 $0.000019 3,372,875,244 LowVol -1.52% 6.43% 24.77%
890 300 300 Token 300 $62,381 $207.94 300 LowVol 1.75% 11.79% 49.13%
891 BIOS BiosCrypto BIOS $61,286 $0.002943 20,821,709 LowVol 1.84% 5.96% 87.19%
892 ICOB ICOBID ICOB $60,448 $0.000567 106,701,874 LowVol 1.60% 8.09% 40.23%
893 CRX Chronos CRX $58,559 $0.000794 73,729,962 LowVol 0.14% -17.18% -1.29%
894 URO Uro URO $58,118 $0.048139 1,207,310 LowVol 1.75% 32.01%
895 CF Californium CF $57,943 $0.024117 2,402,616 LowVol 1.75% 10.62% -11.68%
896 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $57,275 $0.007133 8,030,000 LowVol 1.80% 2.94% 24.36%
897 JIN Jin Coin JIN $57,041 $0.005792 9,848,485 LowVol 0.66% -58.95%
898 ZMC ZetaMicron ZMC $57,001 $0.000095 600,344,291 LowVol 1.75% 9.75% 19.79%
899 RPC RonPaulCoin RPC $56,385 $0.063355 889,976 LowVol 1.86% 11.96% 5.81%
900 $$$ Money $$$ $56,355 $0.001228 45,887,218 LowVol 0.40% 5.50% 17.89%
901 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,850 $0.000937 59,630,200 LowVol 1.49% 17.21% 11.97%
902 SOIL SOILcoin SOIL $55,640 $0.009758 5,702,048 LowVol 1.75% 12.59% 44.90%
903 BVC BeaverCoin BVC $54,742 $0.017572 3,115,258 LowVol 1.69% -32.77% -9.48%
904 DIBC DIBCOIN DIBC $54,598 $0.010920 5,000,000 LowVol 0.57% -8.53% -10.83%
905 ZYD Zayedcoin ZYD $54,541 $0.008735 6,243,840 LowVol 1.75% 3.04% 24.10%
906 WARP WARP WARP $54,490 $0.049753 1,095,224 LowVol 1.75% 9.75% 19.77%
907 BRAIN Braincoin BRAIN $53,673 $0.005317 10,094,424 LowVol 1.84% 8.36% 29.10%
908 WORM HealthyWormCoin WORM $52,765 $0.000475 111,146,483 LowVol 1.75% 9.75%
909 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 3.12%
910 DRS Digital Rupees DRS $48,500 $0.000095 510,802,961 LowVol 1.84% 9.75% -40.11%
911 CASH Cashcoin CASH $48,209 $0.001044 46,158,242 LowVol 1.84% 9.75% 7.65%
912 PIE PIECoin PIE $47,872 $0.002659 18,006,840 LowVol 1.75% 2.44% -52.20%
913 BSC BowsCoin BSC $47,427 $0.008545 5,550,102 LowVol 1.78% 9.75% 21.00%
914 COXST CoExistCoin COXST $47,131 $0.001739 27,100,000 LowVol 0.57% 7.26%
915 TOR Torcoin TOR $46,990 $0.148619 316,179 LowVol 9.79% -31.12% -24.54%
916 ARB ARbit ARB $45,002 $0.005797 7,762,320 LowVol 0.52%
917 MND MindCoin MND $44,077 $0.003513 12,546,625 LowVol 1.75% 1.52% 27.03%
918 SFC Solarflarecoin SFC $43,703 $0.003103 14,083,450 LowVol 1.71% 9.82% -16.40%
919 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol -0.24%
920 CMT Comet CMT $42,961 $0.049220 872,830 LowVol -5.36% 16.51% 10.70%
921 CESC CryptoEscudo CESC $41,047 $0.000285 144,105,100 LowVol 1.75% 9.75% 79.68%
922 STEPS Steps STEPS $40,673 $0.002184 18,625,017 LowVol 1.75% 19.68%
923 FLVR FlavorCoin FLVR $39,684 $0.001899 20,898,106 LowVol 1.75% -0.27%
924 PULSE Pulse PULSE $39,372 $0.002753 14,298,972 LowVol 1.75% 9.75% 26.60%
925 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -31.40%
926 ORLY Orlycoin ORLY $38,275 $0.001044 36,646,779 LowVol 1.75% 0.61% 23.55%
927 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,037 $0.001879 20,245,510 LowVol 3.42% 24.66%
928 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,310 $0.013847 2,622,273 LowVol 1.44% -8.17% -2.30%
929 CRT CRTCoin CRT $36,127 $0.455749 79,270 LowVol 1.84% 9.75% 19.81%
930 BENJI BenjiRolls BENJI $35,312 $0.001744 20,252,546 LowVol -7.68% 3.84% 15.57%
931 CAB Cabbage CAB $34,893 $0.003323 10,499,996 LowVol 1.75% 9.76% 19.34%
932 ICON Iconic ICON $34,508 $0.058203 592,894 LowVol 1.84% 9.75% 53.41%
933 EGO EGO EGO $34,181 $0.000570 60,000,001 LowVol 1.75% 20.19%
934 PLNC PLNcoin PLNC $34,075 $0.001994 17,089,600 LowVol 1.84% 4.76% 10.39%
935 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,232 $0.000475 70,000,000 LowVol 1.75% 9.75% 38.21%
936 KIC KibiCoin KIC $32,746 $0.002227 14,701,000 LowVol -0.62% -31.62% -21.03%
937 G3N G3N G3N $32,309 $0.004273 7,561,891 LowVol 1.75% 5.08% 22.33%
938 GBT GameBet Coin GBT $32,302 $0.001519 21,262,780 LowVol 1.75% 9.75% 19.81%
939 VIP VIP Tokens VIP $31,694 $0.000380 83,450,403 LowVol 1.75% 20.40%
940 BLZ BlazeCoin BLZ $31,573 $0.000052 608,557,394 LowVol -0.86% -0.81% 36.53%
941 KNC KingN Coin KNC $30,499 $15.19 2,008 LowVol 1.78% 9.75% 23.58%
942 DPAY DPAY DPAY $30,209 $0.000380 79,541,001 LowVol 1.75% 9.75% 18.18%
943 KRONE Kronecoin KRONE $29,059 $0.008404 3,457,758 LowVol -1.04% -1.46% 14.69%
944 RIDE Ride My Car RIDE $28,848 $0.000285 101,276,976 LowVol 1.75% 64.63% 20.60%
945 VTA Virtacoin VTA $28,566 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -1.90% -2.07% 138.75%
946 DLISK DAPPSTER DLISK $28,484 $0.000285 100,000,000 LowVol 1.78% 9.75% -38.73%
947 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 12.20%
948 LUNA Luna Coin LUNA $27,974 $0.017379 1,609,658 LowVol 5.79% 24.42% 30.83%
949 OS76 OsmiumCoin OS76 $27,418 $0.030668 894,026 LowVol 22.77% 8.74% 18.58%
950 PSB Pesobit PSB $27,269 $0.000811 33,620,350
951 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,783 $0.005545 4,829,945 LowVol 1.62% 8.07% 15.41%
952 WBB Wild Beast Block WBB $26,757 $0.161791 165,382 LowVol 5.64% 56.68% 37.57%
953 VRS Veros VRS $25,920 $0.000053 486,609,040 LowVol 6.81% -18.60% 190.40%
954 MTM MTMGaming MTM $25,736 $0.008579 2,999,967 LowVol 126.89% 202.41% 18.06%
955 MILO MiloCoin MILO $25,612 $0.002374 10,789,954 LowVol -5.78% 22.98% 16.57%
956 LIR LetItRide LIR $24,104 $0.000665 36,266,621 LowVol 1.78% -14.64% 0.78%
957 LTCR Litecred LTCR $23,520 $0.000778 30,227,750 LowVol 1.77% 12.43% -34.44%
958 PLACO PlayerCoin PLACO $23,342 $0.000665 35,120,000 LowVol 1.75% -7.20% -30.13%
959 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 9.96%
960 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,045 $0.030573 753,776 LowVol 2.39% 9.41% 23.14%
961 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 6.70% 16.92%
962 CNC CHNCoin CNC $22,622 $0.000475 47,650,615 LowVol 1.84% -8.55% 41.58%
963 BNX BnrtxCoin BNX $22,569 $0.000852 26,487,001 LowVol 14.28% 20.58% 36.76%
964 ERY Eryllium ERY $22,383 $0.004278 5,232,489 LowVol -0.54% 2.77% -2.84%
965 DES Destiny DES $22,332 $0.013957 1,600,000 LowVol 1.75% 20.62%
966 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 2.92%
967 HVCO High Voltage HVCO $21,848 $0.014622 1,494,171 LowVol 1.78% 16.79%
968 BIOB BioBar BIOB $21,277 $0.024022 885,756 LowVol 1.75% 24.72%
969 GBC GBCGoldCoin GBC $21,108 $0.001858 11,361,817 LowVol -0.28% 73.05% -22.59%
970 XBTS Beatcoin XBTS $21,101 $0.013840 1,524,686 LowVol -6.02% -54.30% -12.52%
971 IBANK iBank IBANK $21,058 $0.004652 4,526,324 LowVol 1.75% -0.41% -2.25%
972 IMX Impact IMX $20,773 $0.000190 109,509,041 LowVol 1.75% 9.64% 19.20%
973 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
974 DAS DAS DAS $18,779 $0.007160 2,622,886 LowVol 0.95% 106.90% 15.27%
975 XOC Xonecoin XOC $18,344 $0.043676 420,000 LowVol 0.99% 17.74%
976 UET Useless Ether… UET $18,034 $0.004548 3,965,716 LowVol -0.96% -28.49% -14.72%
977 ALTC Antilitecoin ALTC $17,952 $0.000570 31,512,613 LowVol 1.75% 9.75% 6.11%
978 SDP SydPak SDP $17,681 $0.110714 159,700 LowVol 6.91% 18.16%
979 SOCC SocialCoin SOCC $17,094 $0.012343 1,384,879 LowVol 1.75% 39.88% -8.00%
980 SCS Speedcash SCS $17,079 $0.065229 261,831 LowVol 19.61%
981 DIX Dix Asset DIX $15,617 $1.6e-07 100,000,000,000 LowVol 68.04% 45.05% 227.91%
982 ELS Elysium ELS $15,591 $0.003893 4,005,012 LowVol 1.75% -9.75% 28.43%
983 RSGP RSGPcoin RSGP $13,613 $7.88 1,727 LowVol 1.75% 1.21% -19.67%
984 TRADE Tradecoin TRADE $12,809 $0.001709 7,494,621 LowVol 1.75% 41.11% -43.52%
985 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,418 $0.001701 7,301,138 3.48%
986 GEERT GeertCoin GEERT $11,989 $0.002355 5,091,200 LowVol 1.54% 25.46% 27.16%
987 XRC Rawcoin XRC $11,594 $0.016449 704,882 LowVol -0.22% 12.21% -28.85%
988 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
989 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,414 $0.000900 12,682,250 LowVol 1.74% -23.13% -66.62%
990 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 18.69%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $9,801 $0.000091 107,829,281 LowVol 5.07% 14.69%
992 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 2.84% -25.90%
993 MRNG MorningStar MRNG $9,208 $0.000282 32,596,451 LowVol 1.23% -23.95% -55.59%
994 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 1.54% 10.21%
995 NODC NodeCoin NODC $8,765 $0.005222 1,678,439 LowVol 1.88% 9.80%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $8,408 $0.002502 3,360,417 LowVol 1.02% 0.97% 131.62%
997 CONX Concoin CONX $8,056 $0.010824 744,266 LowVol 1.75% 9.75% -14.24%
998 JS JavaScript Token JS $7,451 $0.000932 7,991,996 LowVol -0.96% 32.06% -2.57%
999 VOLT Bitvolt VOLT $7,175 $0.000475 15,112,554 LowVol -15.21% -21.61% -25.13%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -68.49%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,138 $0.000569 9,023,698 LowVol 1.75% 9.70% 2.64%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,784 LowVol 1.54%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,459 $56969.50 0.078264 LowVol 1.75% -5.92% -37.81%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $4,137 $0.020454 202,251 3.22%
1005 EBT Ebittree Coin EBT $3,640 $0.002879 1,264,511 LowVol 1.75% 48.63% 105.83%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,329 $0.200245 16,627 LowVol 1.75% 4.09% -13.29%
1008 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 384.33% 15.89%
1009 LEX Lex4All LEX $3,129 $0.003129 1,000,000 LowVol 1.02% 0.79% 132.67%
1010 GSR GeyserCoin GSR $3,115 $0.066463 46,864 LowVol 18.71% 11.83% 59.66%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -4.71% -39.08%
1012 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,617 $0.001899 1,377,917 LowVol 1.75% -18.70% -5.95%
1013 ULA Ulatech ULA $2,201 $0.011994 183,536 LowVol 3.33% -35.94% 71.89%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,413 $9.2e-08 15,320,585,365 LowVol -1.63% -4.10% -30.42%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $1,106 $0.000190 5,826,388 LowVol 1.75% 9.75% -25.99%
1016 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -25.45%
1017 DMB Digital Money… DMB $560 $0.001329 421,300 LowVol 9.67% 33.17% 8.03%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $216 $0.000078 2,753,201 LowVol -1.63% 16.42%
1020 CALC CaliphCoin CALC $57 $0.000656 87,140 LowVol 1.75% -43.84% -37.03%
1021 BCD Bitcoin Diamo… BCD $67.22 $23,582,300 -0.14% -23.13%
1022 AI POLY AI AI $15.58 $6,796,810 0.12% -14.14%
1023 INK Ink INK $0.166893 $6,491,120 0.95% -1.78%
1024 ORME Ormeus Coin ORME $3.41 $4,798,840 -1.41% 4.10% -31.66%
1025 QASH QASH QASH $0.719259 $3,364,260 2.51% 2.34%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $1.95 $3,358,430 0.00% 5.29% 29.01%
1027 REC Regalcoin REC $42.28 $2,912,540 0.67% -7.99% -6.77%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.94 $2,452,240 1.12% 2.40% 2.70%
1029 NULS Nuls NULS $0.699135 $2,259,690 1.79% 15.49% -17.47%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $5.98 $2,076,220 1.26% 10.97% 159.78%
1031 GRX GOLD Reward T… GRX $6.34 $1,780,290 6.17% 26.33% 72.97%
1032 BTE BitSerial BTE $3.89 $1,393,390 -1.26% -18.16% -36.57%
1033 FRST FirstCoin FRST $16.53 $918,414 2.60% 2.07% -3.41%
1034 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.19 $683,797 2.59% 1.80% 28.79%
1035 WC WINCOIN WC $1.59 $664,035 0.24% -3.28%
1036 B2X SegWit2x [Fut… B2X $267.47 $577,090 -1.12% 4.38% 35.14%
1037 ETN Electroneum ETN $0.025842 $502,683 1.68% -6.30% -20.08%
1038 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000118 $378,376 -11.19% -7.77% -6.48%
1039 BOT Bodhi BOT $0.495011 $309,917 -0.87% -5.87%
1040 THS TechShares THS $1.11 $285,639 10.73% 14.63% 9.99%
1041 SUR Suretly SUR $3.77 $272,575 -1.75% -8.16% 34.09%
1042 SIC Swisscoin SIC $0.000190 $226,401 11.01% -13.16% -97.45%
1043 EAG EA Coin EAG $3.89 $208,304 7.33% -8.93% -26.25%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.047284 $198,353 3.41% 2.11% 1.07%
1045 B3 B3Coin B3 $0.000475 $198,232 4.58% -17.37% 48.62%
1046 AION Aion AION $1.10 $182,831 0.98% -1.54% 27.18%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $193.13 $161,709 0.66% 70.16% 83.23%
1048 ADK Aidos Kuneen ADK $33.34 $158,324 -8.31% -8.21% -13.70%
1049 TSL Energo TSL $0.032240 $147,737 0.00% 0.22%
1050 GMT Mercury Protocol GMT $0.052799 $132,892 -0.64% 2.50% 11.18%
1051 XCPO Copico XCPO $0.024404 $128,046 10.19% -10.32%
1052 XID Sphre AIR XID $0.200121 $127,712 0.49% 1.87% 7.67%
1053 BTU Bitcoin Unlim… BTU $128.28 $111,116 4.54% 7.11% -20.98%
1054 UGT UG Token UGT $0.427438 $98,704 -0.96% -5.84% 24.87%
1055 TER TerraNova TER $2.47 $90,647 1.42% -2.95% -22.55%
1056 LLT LLToken LLT $0.320990 $90,645 0.48% -3.93% -6.75%
1057 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.24 $89,191 -5.12% 1.17%
1058 SISA SISA SISA $0.033618 $89,136 -4.19% 106.80% -63.32%
1059 FLIXX Flixxo FLIXX $0.109522 $79,934 4.76%
1060 INF InfChain INF $0.009115 $78,766 1.75% 6.43%
1061 PHR Phore PHR $0.472244 $76,793 2.27% 3.10%
1062 BSR BitSoar BSR $0.297186 $68,489 18.01% 8.91% 113.00%
1063 GBG Golos Gold GBG $0.109049 $58,253 1.80% 6.93% 12.42%
1064 MSD MSD MSD $0.012757 $54,804 0.40% -5.73% 10.92%
1065 EVR Everus EVR $4.70 $52,998 -3.35% 0.82% 19.83%
1066 BT1 BT1 [CST] BT1 $9129.19 $48,617 -0.02% 11.53% 17.37%
1067 ASTRO Astro ASTRO $1.63 $46,653 -3.69% -5.42% 20.74%
1068 ICX ICON ICX $1.16 $41,986 4.20% -0.53% 12.24%
1069 BPL Blockpool BPL $0.186761 $39,159 1.75% 6.88% -0.39%
1070 MUT Mutual Coin MUT $0.008071 $38,145 8.11% 34.88%
1071 BTCM BTCMoon BTCM $0.008621 $36,819 -9.97% -34.06% 337.38%
1072 SPANK SpankChain SPANK $0.040474 $35,652 -4.36% -13.19%
1073 DSR Desire DSR $0.082830 $33,713 -19.65% -41.60% -64.03%
1074 PLX PlexCoin PLX $0.135987 $27,888 -1.11%
1075 AKY Akuya Coin AKY $0.307440 $26,995 -0.31% -11.86% -58.55%
1076 OXY Oxycoin OXY $0.180043 $23,070 1.81% 4.76% 11.48%
1077 HOLD Interstellar … HOLD $0.096502 $22,130 -10.59% 0.91% -38.59%
1078 PRM PrismChain PRM $0.001234 $19,543 -2.72% 18.57% 19.79%
1079 SSS Sharechain SSS $0.003522 $19,338 6.08% 13.80% 33.32%
1080 COR CORION COR $0.999333 $17,457 4.11% 2.00% 4.33%
1081 RMC Russian Minin… RMC $13269.40 $17,028 1.12% 9.58% 31.94%
1082 BOS BOScoin BOS $1.23 $14,965 1.75% 3.83% -7.42%
1083 VASH VPNCoin VASH $0.005127 $14,873 1.78% 6.13% 24.77%
1084 DNA EncrypGen DNA $0.069096 $14,824 -0.96% -3.22%
1085 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002959 $13,674 1.88% 10.97% 7.84%
1086 B2B B2B B2B $0.568455 $13,483 -0.96% 1.37%
1087 MCR Macro MCR $2.13 $13,170 1.59% 3.12% -36.05%
1088 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003297 $12,552 -6.95% -7.96% 38.83%
1089 MKR Maker MKR $392.00 $11,783 -0.96% -2.67%
1090 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045476 $11,307 -0.96% -2.87% -12.82%
1091 FUDD DimonCoin FUDD $0.001467 $10,017 -0.96%
1092 AERM Aerium AERM $1.87 $9,768 2.97% -8.24% -5.97%
1093 WIC Wi Coin WIC $0.002956 $9,123 -11.95% -15.95% -8.49%
1094 DEUS DeusCoin DEUS $0.415966 $8,071 1.19% 8.78% 4.53%
1095 MGC GulfCoin MGC $0.003608 $7,909 -0.86% 8.87% 4.07%
1096 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002724 $7,230 0.23% 12.41% -5.10%
1097 TCOIN T-coin TCOIN $0.000193 $7,042 1.74% -20.77% 2.28%
1098 ACC Accelerator N… ACC $3.77 $6,790 -7.42% -12.39%
1099 DGPT DigiPulse DGPT $0.988867 $6,640 -0.51% -9.50%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.31 $6,318 -0.96% -6.16% 17.15%
1101 FOR FORCE FOR $0.001199 $5,078 -20.85% -51.20% -54.20%
1102 TRIA CombiCoin TRIA $6.02 $4,180 -0.90% -14.58%
1103 MEN PeopleCoin MEN $0.000095 $4,017 1.75% 9.75% 19.79%
1104 DFS DFSCoin DFS $0.010094 $3,782 1.58% 19.33% 23.64%
1105 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003414 $3,782 1.75% 16.07% 25.67%
1106 VIU Viuly VIU $0.004205 $3,505 0.22% -8.14% -23.85%
1107 MGC MergeCoin MGC $0.013008 $3,433 1.75% -2.22%
1108 SND Sand Coin SND $0.663948 $3,415 -0.96% -3.55% 7.89%
1109 PLC PlusCoin PLC $0.000591 $3,320 0.46% 5.73% -13.89%
1110 VULC Vulcano VULC $0.009421 $3,019 1.75% -6.38% 2.44%
1111 PNX Phantomx PNX $0.008749 $2,806 0.60% -43.70%
1112 XOT Internet of T… XOT $2834.57 $2,667 1.75% 9.89% 20.20%
1113 XTD XTD Coin XTD $0.000095 $2,646 1.75% 9.75% 19.79%
1114 IBTC iBTC IBTC $0.010366 $2,469 -17.91% -8.20% 40.00%
1115 BIXC BIXC BIXC $3.81 $2,374 1.75% 9.75% 19.75%
1116 BTBc Bitbase BTBc $0.005697 $2,364 1.75% 17.59% -41.54%
1117 PRES President Trump PRES $0.004083 $2,350 1.84% 1.69% 1.71%
1118 OX OX Fina OX $0.000188 $2,106 1.44% 2.59% -16.00%
1119 GARY President Joh… GARY $0.073774 $2,055 -1.17% -25.76% -25.54%
1120 APC AlpaCoin APC $0.022022 $2,049 1.72% 62.04% -24.70%
1121 SMART SmartBillions SMART $0.409283 $2,025 -0.96% -4.29%
1122 IQT iQuant IQT $0.125636 $1,941 1.43% 11.74% -20.50%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.013803 $1,927 -0.38% -13.34%
1124 STU bitJob STU $0.043011 $1,915 -0.97% -7.29% -36.76%
1125 EFYT Ergo EFYT $9.74 $1,878 0.68% 12.77%
1126 ACC AdCoin ACC $0.135820 $1,716 1.56% 24.87% 45.93%
1127 NAMO NamoCoin NAMO $0.000095 $1,621 -2.10% 9.66% -53.70%
1128 STEX STEX STEX $0.234579 $1,581 2.70% 2.53% 51.09%
1129 NTWK Network Token NTWK $0.003589 $1,526 -0.96% 173.79% 157.98%
1130 BSN Bastonet BSN $0.000855 $1,514 1.75% -5.92% -3.81%
1131 ANTX Antimatter ANTX $0.000095 $1,479 1.75% 9.75% 103.55%
1132 DAY Chronologic DAY $4.96 $1,437 -2.10% 6.26% 12.54%
1133 WILD Wild Crypto WILD $0.108227 $1,348 0.32% 46.28% 32.22%
1134 LEPEN LePen LEPEN $0.000189 $1,316 1.76% 159.03% 64.76%
1135 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.055873 $1,269 -8.19% 23.05% -41.63%
1136 SPORT SportsCoin SPORT $0.000855 $1,240 -16.75% 41.11% 7.81%
1137 NTC Natcoin NTC $0.256355 $1,180 1.75% -7.45% -53.85%
1138 ZBC Zilbercoin ZBC $0.044142 $1,170 1.55% 0.03% 9.28%
1139 HAT Hawala.Today HAT $0.140977 $1,067 -0.96% -21.56% -19.40%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.065229 $1,051 1.61% 27.07% -14.41%
1141 MCI Musiconomi MCI $0.060194 $1,047 0.41% 0.53% -5.69%
1142 ABC Alphabit ABC $15.67 $997 1.78% 8.06% 40.96%
1143 SAK Sharkcoin SAK $0.002466 $924 1.75% -4.42% 45.08%
1144 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $853 -2.62% -15.40% 26.14%
1145 EGOLD eGold EGOLD $0.012683 $846 -0.90% 33.78% 78.11%
1146 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000570 $825 9.06% 25.42% 16.76%
1147 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.128654 $823 6.58% 14.81% 131.62%
1148 HIGH High Gain HIGH $0.000760 $810 1.75% 5.71% -27.59%
1149 SIFT Smart Investm… SIFT $3.14 $732 -0.71% -12.39% -9.05%
1150 WA WA Space WA $0.026585 $676 1.75% 7.30% 96.18%
1151 CASH Cash Poker Pro CASH $0.072307 $617 -0.96% 6.51% -9.56%
1152 GAY GAY Money GAY $0.015094 $563 1.78% 21.59% -27.69%
1153 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 $556 -0.96% 52.05% 41.52%
1154 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000485 $549 -13.61% -28.62% -44.53%
1155 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007881 $529 1.84% 4.91% 88.67%
1156 PRN Protean PRN $0.000079 LowVol 2.32% 1367.67% 8.95%
1157 BIT First Bitcoin BIT $0.014622 LowVol 1.75% 1.21% 24.25%
1158 TIE TIES Network TIE $0.082311 LowVol -0.96% -20.79% -17.72%
1159 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 LowVol -0.96% -2.87% 27.92%
1160 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.034887 LowVol 1.02% 4.23% 29.71%
1161 HDLB HODL Bucks HDLB $0.052221 LowVol 1.75% 2.31% -11.34%
1162 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.79 LowVol 1.72% 9.87% 83.87%
1163 EBIT eBIT EBIT $0.000819 LowVol -0.96% -0.93% 48.03%
1164 IPY Infinity Pay IPY $0.001365 LowVol -0.96% -31.15%
1165 CYDER Cyder CYDER $0.000380 LowVol 1.78% -9.68% -4.17%
1166 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010539 LowVol 1.75% 8.77% 8.80%
1167 RCN Rcoin RCN $0.000095 LowVol 1.75% 9.75% -4.41%
1168 GRN Granite GRN $0.015097 LowVol 0.57% 13.40% 25.88%
1169 SWP Swapcoin SWP $0.090952 LowVol -0.96% 37.88% 52.53%
1170 REGA Regacoin REGA $0.002089 LowVol 1.84% -3.42% 14.01%
1171 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003608 LowVol 1.78% 9.75% 21.60%
1172 MBL MobileCash MBL $0.000380 LowVol 1.75% -12.20% 19.79%
1173 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -1.63% -98.28% -84.71%
1174 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004107 LowVol 1.75% -75.35% 518.93%
1175 DMC DynamicCoin DMC $0.003467 LowVol 4.76% 17.09% 15.72%
1176 ANI Animecoin ANI $0.000095 LowVol 1.84% 9.75% 17.41%
1177 FLASH Flash FLASH $0.005214 LowVol 1.75% 21.30% 32.36%
1178 FC Facecoin FC $0.004092 LowVol -0.90% -2.84% 15.10%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001986 LowVol 1.79% -36.01% -13.43%
1180 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.099220 LowVol 1.75% 17.03% 86.67%
1181 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 39.43% 5.30% 4.54%
1182 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000380 LowVol 1.75% 119.50% 27.17%
1183 MAGN Magnetcoin MAGN $0.456244 LowVol 1.79% 7.73% 4.89%
1184 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000087 LowVol -14.22% -64.25% 110.61%
1185 POKE PokeCoin POKE $0.000095 LowVol 1.75% -63.42% -60.07%
1186 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001044 LowVol 1.84% -8.27% -32.98%
1187 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1188 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol -10.63% 2.42% -43.56%
1189 EDRC EDRCoin EDRC $0.047746 LowVol -0.71% 25.60% 28.08%
1190 MARX MarxCoin MARX $0.000857 LowVol 1.58% -23.17% 16.62%
1191 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000380 LowVol 1.84% 119.50% -21.93%
1192 BGR Bongger BGR $0.000102 LowVol -17.30% -18.65% 29.01%
1193 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000109 LowVol 1.81% -37.04% -48.56%
1194 10MT 10M Token 10MT $0.002456 LowVol -2.96% 30.71% -48.16%
1195 MINEX Minex MINEX $0.053411 LowVol 1.63% 7.15% -4.98%
1196 BITOK Bitok BITOK $0.000095 LowVol 1.75% 363.29%
1197 EUSD eUSD EUSD $0.000145 LowVol -1.69% -36.12% -74.59%
1198 VOYA Voyacoin VOYA $1.71 LowVol -6.44% -1.95% -24.38%
1199 MOTO Motocoin MOTO $0.002562 LowVol 1.72% 7.51% -11.11%
1200 DON Donationcoin DON $0.000481 LowVol -19.88% 11.13% 9.59%
1201 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000475 LowVol 1.75% 9.75% 49.73%
1202 NBIT netBit NBIT $0.048139 LowVol 1.78% 12.41% 24.25%
1203 AV AvatarCoin AV $0.029814 LowVol 1.75% 9.40% 20.64%
1204 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005903 LowVol 1.78% -11.87% 2.44%
1205 HYPER Hyper HYPER $0.021965 LowVol 1.43% -29.24% -11.73%
1206 YEL Yellow Token YEL $0.002047 LowVol -10.84% -4.76% -45.27%
1207 PRIMU Primulon PRIMU $0.000161 LowVol 0.09% -6.68% -7.03%
1208 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.41% 11.70% 38.85%
1209 ACES Aces ACES $0.000095 LowVol -6.41% -55.58% -54.78%
1210 LDCN LandCoin LDCN $0.006387 LowVol -1.07% 19.67% -11.83%
1211 ETT EncryptoTel [… ETT $0.076422 LowVol 1.88% -13.08% 15.22%
1212 FLAP FlappyCoin FLAP $8.8e-07 LowVol -1.39% -6.01% -0.64%
1213 XRY Royalties XRY $0.076492 LowVol 1.54% 6.27% 45.35%
1214 STARS StarCash Network STARS $0.258163 LowVol 1.98% 16.32% 15.65%
1215 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006596 LowVol 1.96% 30.00% -19.44%
1216 QBT Cubits QBT $0.001876 LowVol 0.80% -11.33% 153.97%
1217 TOP TopCoin TOP $0.000664 LowVol 1.74% -29.03% -28.38%
1218 AIB Advanced Inte… AIB $0.003483 LowVol 1.75% 8.82% 7.47%
1219 FBL Faceblock FBL $0.001773 LowVol -0.96% 40.01% -98.37%
1220 CLINT Clinton CLINT $0.010254 LowVol 1.84% 4.79%
1221 UR UR UR $0.000578 LowVol 1.54% -5.28% 19.73%
1222 CYC Cycling Coin CYC $0.000949 LowVol 1.75% -8.54% -14.42%
1223 INDIA India Coin INDIA $0.000190 LowVol 1.84% -12.24% -23.51%
1224 ACN Avoncoin ACN $0.000380 LowVol 1.75% -12.20% -7.27%
1225 PEC Peacecoin PEC $0.037314 LowVol 1.75% 41.88% 601.27%
1226 FFC FireFlyCoin FFC $0.000095 LowVol 1.75% 9.74% 19.79%
1227 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001899 LowVol 1.75% 4.53% 9.13%
1228 ASN Aseancoin ASN $0.003418 LowVol 1.75% -14.57%
1229 TELL Tellurion TELL $0.000158 LowVol 1.75% -29.03% -52.57%
1230 BEST BestChain BEST $0.001123 LowVol 1.49% -0.14% -11.06%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.002121 LowVol 1.68% 44.17% 75.87%
1232 SKR Sakuracoin SKR $0.000855 LowVol 1.57% -4.00% 45.92%
1233 DASHS Dashs DASHS $0.028105 LowVol -4.79% 5.40% 7.81%
1234 BET BetaCoin BET $0.002848 LowVol 1.88% 16.68% 14.43%
1235 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol -0.51% -15.81% -5.11%
1236 UNC UNCoin UNC $0.000095 LowVol 1.84% 9.75% 19.81%
1237 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.272690 LowVol 1.75% 28.85%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.001044 LowVol -6.65% 20.73% 39.75%
1239 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000380 LowVol 1.84% 46.34% -4.17%
1240 IRL IrishCoin IRL $0.003038 LowVol 1.88% 13.10% 31.04%
1241 FAP FAPcoin FAP $0.011584 LowVol 1.75% 10.75% -18.93%
1242 ELC Elacoin ELC $0.068106 LowVol -7.24% 3.17% 22.06%
1243 SKC Skeincoin SKC $0.003228 LowVol 1.75% -1.81% 0.50%
1244 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001614 LowVol 1.75% 9.74% 3.90%
1245 GBRC Global Busine… GBRC $0.000095 LowVol 1.75% 9.75% -38.88%
1246 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.061454 LowVol 4.52% -7.39%
1247 MAVRO Mavro MAVRO $0.012818 LowVol 1.75% 9.75% 2.35%
1248 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol 1.84% -46.65%
1249 QBC Quebecoin QBC $0.001614 LowVol -0.67% 9.75% -3.01%
1250 VGC VegasCoin VGC $0.000190 LowVol 1.75% -51.23%
1251 KARMA Karmacoin KARMA $0.000095 LowVol 1.84% 9.75% 19.81%
1252 GOLF Golfcoin GOLF $0.000095 LowVol 1.75% 9.75% 19.79%
1253 UTA UtaCoin UTA $0.001044 LowVol 1.75% 9.75% 80.10%
1254 SHA SHACoin SHA $0.000570 LowVol 1.88% 9.75% 19.79%
1255 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009735 LowVol 1.38% 5.05% 9.18%
1256 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003513 LowVol 1.75% 9.57% 26.65%
1257 RHFC RHFCoin RHFC $0.001329 LowVol 1.84% 57.89% 52.45%
1258 HNC Huncoin HNC $0.001044 LowVol 1.75% -7.13% -39.63%
1259 FUTC FutCoin FUTC $0.001899 LowVol 1.75% 15.53% 26.09%
1260 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000095 LowVol 1.84% 9.59% 19.79%
1261 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003228 LowVol 1.78% 9.75% 7.20%
1262 9COIN 9COIN 9COIN $0.002753 LowVol 1.75% 6.09% -6.87%
1263 DCRE DeltaCredits DCRE $0.143751 LowVol 1.75% 2.38% 18.17%
1264 GML GameLeagueCoin GML $0.007976 LowVol 1.84% -16.15%
1265 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000095 LowVol 1.75% 19.80%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000380 LowVol 1.81% 9.75% -35.46%
1267 XDE2 XDE II XDE2 $2.85 LowVol 1.75% 2.88% -8.12%
1268 RICHX RichCoin RICHX $0.006267 LowVol 1.84% 1.87% 8.30%
1269 SFE SafeCoin SFE $0.000095 LowVol 1.78% 9.57% 20.02%
1270 AXIOM Axiom AXIOM $0.014622 LowVol 1.75% 9.75% 19.37%
1271 CC CyberCoin CC $0.000095 LowVol 1.84% 9.49% 19.82%
1272 X2 X2 X2 $0.000095 LowVol 1.75% -40.10%
1273 DUB Dubstep DUB $0.002089 LowVol 1.75% 14.98% 24.15%
1274 YES Yescoin YES $0.000057 LowVol 4.03% 413.72% 172.46%
1275 SHELL ShellCoin SHELL $0.019844 LowVol 6.99%
1276 DISK DarkLisk DISK $0.000949 LowVol 1.75% 56.57% 19.79%
1277 DBG Digital Bulli… DBG $0.005697 LowVol 1.75% 11.61% 19.79%
1278 WOW Wowcoin WOW $0.000124 LowVol -1.63% 7.52% 3.47%
1279 KASHH KashhCoin KASHH $0.000068 LowVol 2.68% -21.67% 19.33%
1280 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009210 LowVol 1.75% 10.90% -19.87%
1281 LTH LAthaan LTH $0.000665 LowVol 1.75% 9.75% 19.80%
1282 MONETA Moneta MONETA $0.000380 LowVol 1.75% 46.34% 51.88%
1283 NBE BitCentavo NBE $8.5e-07 LowVol -0.62% -32.33%
1284 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 0.99% 35.99%
1285 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.46%
1286 XQN Quotient XQN $0.004829 LowVol 3.37% -32.93%
1287 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 2.85% 22.78%
1288 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 4.20% -9.99%
1289 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol 3.33% -35.32%
1290 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -46.35%
1291 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 0.80% -15.37%
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 2.00% -5.95%
1293 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 1.36%
1294 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 4.19% 13.72%
1295 OP Operand OP $0.000784 LowVol 0.63% -10.14%
1296 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 3.14% 11.06%
1297 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 1.39%
1298 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 3.07%
1299 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol -28.14%
1300 XID International… XID $0.007393 LowVol 2.96% 16.59%
1301 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 108.07%
1302 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 6.52% 19.26%
1303 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 3.03% -2.88%
1304 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -27.42%
1305 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -4.74%
1306 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1307 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 3.78%
1308 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1309 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol 0.38% 568.13%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 15.92%
1311 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol -34.60%
1312 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.31%
1313 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol 0.25%
1314 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 4.08% 14.04%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 1.88% 11.19%
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 3.88% -43.31%
1319 ASC AsicCoin ASC $0.000708 898.95%
1320 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi