Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 26/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 21h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1332 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 26/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9039.12 trên tổng giá trị $150,975,449,844

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $462.97 trên tổng giá trị $44,429,149,632

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1599.57 trên tổng giá trị $26,909,846,035

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251173 trên tổng giá trị $9,701,022,230

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $341.37 trên tổng giá trị $5,691,564,571

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000017 trên tổng giá trị $9,055,144 đã biến động tăng 302.41% trong 1h qua

    + Đồng ACP AnarchistsPrime (ACP) đang có giá hiện tại $0.015147 trên tổng giá trị $66,568 đã biến động tăng 61.29% trong 1h qua

    + Đồng EBTC eBTC [OLD] (EBTC) đang có giá hiện tại $0.004781 trên tổng giá trị $98,323 đã biến động tăng 51.31% trong 1h qua

    + Đồng ESP Espers (ESP) đang có giá hiện tại $0.000177 trên tổng giá trị $3,688,021 đã biến động tăng 41.02% trong 1h qua

    + Đồng OPAL Opal (OPAL) đang có giá hiện tại $0.044006 trên tổng giá trị $666,409 đã biến động tăng 39.48% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1334.25% trong 24h qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000011 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1148.41% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006739 trên tổng giá trị $3,270 đã biến động tăng 390.80% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.037607 trên tổng giá trị $365,648 đã biến động tăng 282.94% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000037 trên tổng giá trị đã biến động tăng 237.22% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000011 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1219.25% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 904.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007382 trên tổng giá trị đã biến động tăng 895.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 558.13% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.035310 trên tổng giá trị đã biến động tăng 554.45% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 21h ngày 26/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CMP Compcoin CMP $6,367,139 $1.47 4,332,802 LowVol -34.59%
702 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 0.15% 4.32% 14.75%
703 PGL Prospectors Gold PGL $4,636,118 $0.071878 64,500,000 LowVol 0.48% -16.15% -19.01%
704 YASH YashCoin YASH $4,491,578 $0.449146 10,000,263 LowVol 0.46% 16.43% 43.60%
705 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 0.31% 24.49%
706 ECOB Ecobit ECOB $4,255,916 $0.009576 444,444,444 LowVol 0.47% -1.95% 2.73%
707 TFL TrueFlip TFL $3,515,606 $0.562743 6,247,267 LowVol -0.21% -20.09% 0.13%
708 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,647,821 $5.68 465,952 23.34%
709 ZEPH Zephyr ZEPH $2,634,286 $0.020909 125,990,535 56.58%
710 AC AsiaCoin AC $2,597,282 $0.002268 1,145,125,290 LowVol 2.52% 11.60% 56.27%
711 ADL Adelphoi ADL $2,437,121 $0.103830 23,472,224 LowVol -0.24% 0.83% 34.01%
712 LOG Woodcoin LOG $2,407,673 $0.299641 8,035,193 LowVol 0.46% 4.87% 15.02%
713 ADST AdShares ADST $2,110,165 $0.177347 11,898,510 LowVol 0.11% -6.21% 16.13%
714 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,081,711 $0.000091 22,835,068,030 LowVol 0.18% 7.41% -34.95%
715 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
716 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.78%
717 ZEIT Zeitcoin ZEIT $1,500,937 $0.000041 36,971,157,336 LowVol 2.05% 42.27% -44.49%
718 ITT Intelligent T… ITT $1,491,407 $0.152217 9,797,899 LowVol -0.21% 2.93% -24.03%
719 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -0.01% -3.75%
720 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 141.66%
721 RC RussiaCoin RC $1,167,013 $0.139297 8,377,873 LowVol 0.48% 0.85% 8.77%
722 CARBON Carboncoin CARBON $1,134,476 $0.000074 15,392,008,194 LowVol 6.91% 15.58% -23.50%
723 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,024,350 $0.168913 6,064,362 LowVol 0.46% -29.37% 18.83%
724 CASINO Casino CASINO $1,009,420 $1.01 1,000,000 LowVol 2.04% 2.62%
725 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 0.59% 10.40%
726 ORB Orbitcoin ORB $944,817 $0.306285 3,084,763 LowVol 0.49% 4.22% 17.20%
727 NKA IncaKoin NKA $919,465 $0.000083 11,112,835,754 LowVol -0.26% -3.37% -4.83%
728 SHORTY Shorty SHORTY $916,442 $0.009164 100,000,000 LowVol 0.48% 4.81% 13.08%
729 LNK Link Platform LNK $891,166 $18.76 47,503 LowVol 0.46% -0.63%
730 BPC Bitpark Coin BPC $889,530 $0.011860 75,000,000 LowVol 0.47% 2.10% -24.11%
731 XGR GoldReserve XGR $860,161 $0.050093 17,171,382 LowVol 6.63% 5.39% 117.16%
732 FUCK FuckToken FUCK $829,676 $0.016144 51,392,878 LowVol -0.23% 72.08% 12.61%
733 ANC Anoncoin ANC $814,886 $0.386144 2,110,317 LowVol 0.43% -2.38% 13.34%
734 STRC StarCredits STRC $748,499 $0.166333 4,500,000 LowVol 1.17% 3.93% 14.88%
735 METAL MetalCoin METAL $725,712 $0.009434 76,925,527 LowVol 0.48% 3.82% 4.06%
736 MAX MaxCoin MAX $696,206 $0.011411 61,013,973 LowVol 0.01% 4.74% 27.13%
737 CDN Canada eCoin CDN $692,694 $0.007111 97,415,544 LowVol 0.89% 13.88% 14.95%
738 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -14.22%
739 HBN HoboNickels HBN $659,716 $0.011051 59,696,358 LowVol 2.97% 3.11% 14.21%
740 MAC Machinecoin MAC $650,956 $0.032234 20,194,875 LowVol -8.36% 10.72% -8.44%
741 USC Ultimate Secu… USC $649,581 $0.062803 10,343,113 LowVol 0.48% 28.08% 127.40%
742 UFO UFO Coin UFO $626,407 $0.000180 3,485,965,012 LowVol 0.46% 4.81% -9.75%
743 ITI iTicoin ITI $615,498 $19.23 32,000 LowVol 0.42% 11.90% 19.49%
744 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 0.51% -23.16%
745 FJC FujiCoin FJC $581,653 $0.000487 1,195,007,967 LowVol -4.25% 7.18% 14.71%
746 BRIA BriaCoin BRIA $548,968 $0.979354 560,541 LowVol 0.70% -12.93% -23.97%
747 KOBO Kobocoin KOBO $531,470 $0.021517 24,700,248 LowVol 0.47% -3.98% 2.79%
748 BITS Bitstar BITS $513,120 $0.022232 23,079,737 LowVol 0.42% -11.28% -15.52%
749 TROLL Trollcoin TROLL $507,801 $0.000898 565,190,340 LowVol 0.47% 13.02% 3.18%
750 DDF DigitalDevelo… DDF $496,020 $0.096911 5,118,307 LowVol 0.71% 8.48% 0.41%
751 ECA Electra ECA $494,194 $0.000023 21,757,262,350 LowVol 0.58% 142.45% 213.06%
752 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 112.59%
753 NOBL NobleCoin NOBL $485,245 $0.000210 2,313,843,658 LowVol 0.62% 22.29% 14.90%
754 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -5.87%
755 MZC MazaCoin MZC $482,848 $0.000358 1,349,573,390 LowVol -9.40% -6.32% 48.72%
756 AMBER AmberCoin AMBER $447,596 $0.010243 43,699,481 LowVol 0.48% 4.81% 5.86%
757 GOOD Goodomy GOOD $447,462 $0.001014 441,349,000 LowVol 0.16% 38.30% 64.21%
758 FC2 FuelCoin FC2 $447,393 $0.004403 101,622,290 LowVol 0.46% 38.08% 11.62%
759 TALK BTCtalkcoin TALK $445,955 $0.006830 65,290,635 LowVol 0.45% -1.92% -62.49%
760 CHESS ChessCoin CHESS $430,661 $0.007970 54,032,769 LowVol 0.92% 102.43% 108.73%
761 VAL Valorbit VAL $426,087 $0.000090 4,742,346,801 LowVol 0.48% 4.81% 15.13%
762 FNC FinCoin FNC $402,386 $0.031244 12,878,667 LowVol -3.58% -1.14% -19.58%
763 BUCKS SwagBucks BUCKS $393,756 $1.25 314,735 LowVol 0.82% 5.13% 15.06%
764 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -3.44% -33.37%
765 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -22.42%
766 V Version V $378,519 $0.000810 467,243,237 LowVol 0.47% -9.32% -20.17%
767 BIGUP BigUp BIGUP $377,552 $0.000178 2,116,783,720 LowVol 0.48% 22.79% 122.27%
768 DAXX DaxxCoin DAXX $356,753 $0.000719 496,404,490 LowVol 0.47% 0.53% 2.00%
769 BTCR Bitcurrency BTCR $350,472 $0.002066 169,598,616 LowVol 0.46% 7.68% 55.80%
770 NEWB Newbium NEWB $350,296 $0.007006 50,000,000 LowVol 0.50% 17.59% -8.07%
771 DVC Devcoin DVC $347,994 $0.000023 15,146,507,500
772 SLG Sterlingcoin SLG $339,548 $0.080744 4,205,250 LowVol 0.41% 7.10% 7.09%
773 AU AurumCoin AU $336,714 $1.14 296,216 LowVol 0.45% -5.64% 8.60%
774 BRIT BritCoin BRIT $332,493 $0.015633 21,268,092 LowVol 0.46% 18.42% 0.30%
775 CFT CryptoForecast CFT $330,638 $0.007188 46,000,000 LowVol 0.48% 31.01% 0.72%
776 PIGGY Piggycoin PIGGY $324,666 $0.000668 486,288,601 LowVol -5.04% 12.28% -35.48%
777 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol 1.20%
778 JET Jetcoin JET $312,562 $0.064280 4,862,509 LowVol -8.24% 29.49% 17.55%
779 Q2C QubitCoin Q2C $312,175 $0.001258 248,179,608 LowVol 0.48% 22.28% 47.39%
780 ICN iCoin ICN $311,993 $0.010692 29,180,619 LowVol 0.46% -9.78% -7.83%
781 GUN Guncoin GUN $295,520 $0.001506 196,223,128 LowVol -0.61% 2.74% 10.15%
782 LANA LanaCoin LANA $292,927 $0.000351 835,395,703 LowVol 0.43% 16.47% 105.67%
783 UNI Universe UNI $291,294 $0.026954 10,806,983 LowVol 0.46% -22.93% -6.17%
784 GAIA GAIA GAIA $285,838 $0.011860 24,101,381 LowVol 0.46% 38.37% 6.45%
785 SHDW Shadow Token SHDW $283,019 $0.040431 7,000,000 LowVol 0.51% -13.71% 9.19%
786 CAGE CageCoin CAGE $274,872 $0.000003 101,168,328,395 LowVol 0.39% 117.06% 14.08%
787 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -9.73%
788 PR Prototanium PR $264,186 $1.35 195,841 LowVol 0.48% -8.01% 24.29%
789 FLT FlutterCoin FLT $257,748 $0.000800 322,214,524 LowVol 0.47% 11.78% 63.92%
790 SPEX SproutsExtreme SPEX $257,557 $0.000090 2,866,607,586 LowVol 0.48% 12.20%
791 IFLT InflationCoin IFLT $253,888 $0.000008 33,208,412,143 LowVol -2.03% -42.52% -0.72%
792 CCN Cannacoin CCN $251,089 $0.053428 4,699,574 LowVol 2.60% 26.11% 47.95%
793 VIDZ PureVidz VIDZ $245,909 $0.001963 125,279,775 LowVol 0.46% 0.03% 4.25%
794 FUNK The Cypherfunks FUNK $238,350 $0.000005 46,214,132,499 LowVol -0.17% -10.76% 4.50%
795 FLY Flycoin FLY $231,886 $1.10 210,806 LowVol 0.48% 4.81% 0.17%
796 LOT LottoCoin LOT $231,274 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 0.20% -8.33% 15.96%
797 8BIT 8Bit 8BIT $230,934 $0.198326 1,164,415 LowVol 0.45% -1.35% 15.65%
798 NYAN Nyancoin NYAN $228,621 $0.000719 317,972,081 LowVol 0.45% 3.18% -10.98%
799 J Joincoin J $226,697 $0.092590 2,448,402 LowVol 3.77% -3.20% 20.25%
800 UNIC UniCoin UNIC $225,925 $0.076181 2,965,635 LowVol 0.35% 8.78% 30.61%
801 KAYI Kayicoin KAYI $223,973 $0.000788 284,219,725 LowVol 20.97% 24.95% 1.02%
802 TRK Truckcoin TRK $223,065 $0.001439 154,983,604 LowVol -0.43% -18.78% 4.60%
803 XPD PetroDollar XPD $211,813 $0.003310 63,993,275 LowVol 7.93% 12.60% 47.39%
804 CUBE DigiCube CUBE $210,119 $0.000087 2,429,126,009 LowVol 0.86% 10.84%
805 HODL HOdlcoin HODL $205,850 $0.001348 152,740,840 LowVol 0.46% 3.29% -14.28%
806 GAP Gapcoin GAP $193,661 $0.016144 11,995,647 LowVol 0.48% 11.40% 57.61%
807 TGC Tigercoin TGC $191,671 $0.004403 43,536,800 LowVol 0.48% -9.14% -5.71%
808 FRC Freicoin FRC $190,643 $0.006469 29,470,269 LowVol 0.46% 7.81% 14.44%
809 KED Darsek KED $188,197 $0.013906 13,533,839 LowVol 0.48% 11.88% 9.27%
810 XRE RevolverCoin XRE $188,106 $0.008437 22,294,850 LowVol 1.20% 29.22% 33.27%
811 XPY PayCoin XPY $186,203 $0.015750 11,822,685 LowVol 0.60% 3.84% 8.01%
812 ZUR Zurcoin ZUR $182,054 $0.002102 86,630,040 LowVol 15.57% 11.14% 29.74%
813 GLC GlobalCoin GLC $180,539 $0.002770 65,171,010 LowVol 4.25% -19.31%
814 LTB LiteBar LTB $178,970 $0.223940 799,188 LowVol 0.96% 8.71% -20.80%
815 YAC Yacoin YAC $172,128 $0.001438 119,736,323 LowVol 7.15% 39.75% 38.10%
816 888 OctoCoin 888 $170,723 $0.003395 50,280,460 LowVol 0.43% 18.21% 55.71%
817 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $169,121 $0.012849 13,162,178 LowVol 0.88% 1.83% 23.53%
818 XRA Ratecoin XRA $165,828 $0.001450 114,336,518 LowVol 17.68% -1.33% 0.36%
819 LEA LeaCoin LEA $164,101 $0.000525 312,579,890 LowVol 0.16% -0.39% 33.25%
820 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 2.87%
821 ACOIN Acoin ACOIN $160,711 $0.131721 1,220,085 LowVol 0.48% 2.60% 9.96%
822 BITSILVER bitSilver BITSILVER $154,936 $17.57 8,820 LowVol 0.57% 1.53% -3.38%
823 GRT Grantcoin GRT $152,870 $0.003552 43,043,591 LowVol -0.71% 3.58% 13.81%
824 RUPX Rupaya RUPX $149,927 $0.024607 6,092,844 LowVol -0.98% 4.34% -6.00%
825 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 36.93%
826 CTO Crypto CTO $146,552 $0.012129 12,082,404 LowVol -0.99% -15.31% -0.51%
827 URC Unrealcoin URC $145,789 $0.020755 7,024,402 LowVol 0.46% 6.15% 30.60%
828 XVP Virtacoinplus XVP $139,082 $0.015226 9,134,750 LowVol 4.23% -6.43% 138.89%
829 EVO Evotion EVO $137,974 $0.043654 3,160,608 LowVol 0.46% -1.29% -4.15%
830 MNM Mineum MNM $136,389 $0.014454 9,436,367 LowVol 29.75% 22.17% 8.69%
831 BUMBA BumbaCoin BUMBA $135,039 $0.006020 22,432,518 LowVol 0.46% 6.40% -3.57%
832 SLING Sling SLING $134,817 $0.125517 1,074,095 LowVol 0.46% 78.50%
833 RED RedCoin RED $132,432 $0.001787 74,107,896 LowVol 0.38% -12.29% 97.51%
834 SPACE SpaceCoin SPACE $131,968 $0.006323 20,872,558 LowVol 0.33% -25.73% 2.76%
835 BLRY BillaryCoin BLRY $131,686 $0.014645 8,991,785 LowVol 19.89% -25.40% 132.79%
836 GTC Global Tour Coin GTC $128,895 $0.004313 29,887,402 LowVol 0.46% 26.83% 9.28%
837 ANTI AntiBitcoin ANTI $128,187 $0.007340 17,465,159 LowVol 4.37% 38.90%
838 TEK TEKcoin TEK $127,147 $0.000090 1,414,054,562 LowVol 0.46% 4.56% 11.50%
839 HAL Halcyon HAL $124,901 $0.023720 5,265,708 LowVol 0.46% 16.25% 44.05%
840 FIRE Firecoin FIRE $123,788 $1.26 98,412 LowVol 0.04% 13.42% 22.58%
841 HMP HempCoin HMP $121,891 $0.000090 1,356,645,470 LowVol 0.48% 15.16%
842 PRC PRCoin PRC $121,549 $0.007907 15,373,200 LowVol 0.46% -18.38% -16.17%
843 OHM OHM OHM $119,568 $0.004043 29,573,244 LowVol 0.46% 2.53%
844 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 1.52% -3.07%
845 TTC TittieCoin TTC $114,775 $0.000091 1,259,816,434 LowVol 0.42% 2.75% -35.46%
846 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 20.83%
847 020 020LondonCoin 020 $112,067 $7.1e-07 156,889,440,248 LowVol 1.38%
848 I0C I0Coin I0C $111,730 $0.005324 20,984,784 LowVol -0.17% -40.70% -49.53%
849 FLAX Flaxscript FLAX $111,320 $0.019940 5,582,653 LowVol -2.37% 14.13% -4.50%
850 PX PX PX $109,329 $0.001148 95,233,547 LowVol 3.02% 5.09%
851 CNNC Cannation CNNC $107,587 $0.043436 2,476,893 LowVol -1.36% 34.92% -21.97%
852 ARCO AquariusCoin ARCO $105,960 $0.071769 1,476,405 LowVol 0.46% 13.97% 24.99%
853 CAP Bottlecaps CAP $104,886 $0.000514 203,935,420 LowVol
854 QTL Quatloo QTL $104,688 $0.013563 7,718,883 LowVol 0.47% 9.15% -9.96%
855 DLC Dollarcoin DLC $102,277 $0.011231 9,106,714 LowVol 0.48% 4.81% 23.10%
856 ISL IslaCoin ISL $101,050 $0.066756 1,513,704 LowVol 0.46% 14.62%
857 ARG Argentum ARG $99,936 $0.011736 8,515,513 LowVol 0.45% 11.98% 38.19%
858 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.36%
859 GPU GPU Coin GPU $96,700 $0.002389 40,477,042 LowVol 5.04% 15.89% 44.22%
860 SH Shilling SH $95,197 $0.002425 39,257,625 LowVol -11.41% -59.06% -48.90%
861 MARS Marscoin MARS $93,978 $0.003323 28,279,074 LowVol 3.24% 10.43% 35.87%
862 DUO ParallelCoin DUO $93,625 $0.310396 301,630 LowVol 2.04% 23.10% -7.50%
863 PXI Prime-XI PXI $90,433 $0.005114 17,683,520 LowVol 0.48% 3.55% 5.77%
864 VC VirtualCoin VC $89,521 $0.008895 10,064,287 LowVol 0.48% 2.74% 15.16%
865 ATX Artex Coin ATX $86,062 $0.004582 18,781,750 LowVol 19.17% 0.64% 9.89%
866 VEC2 VectorAI VEC2 $84,907 $0.005121 16,579,175 LowVol 0.48% -10.06% 59.35%
867 SLM Slimcoin SLM $84,552 $0.005660 14,937,439 LowVol 0.48% 4.77% 12.48%
868 BLC Blakecoin BLC $84,528 $0.005589 15,122,697 LowVol 5.35% 26.70% 21.19%
869 HXX Hexx HXX $83,545 $0.056486 1,479,040 LowVol 1.18% 27.48% 60.94%
870 MRJA GanjaCoin MRJA $82,398 $0.018509 4,451,920 LowVol 0.48% -29.21% -24.96%
871 WORM HealthyWormCoin WORM $79,889 $0.000719 111,145,640 LowVol 33.94% 109.62%
872 MST MustangCoin MST $79,553 $0.126206 630,343 LowVol 0.43% 12.49% 31.91%
873 ICE iDice ICE $79,162 $0.050389 1,571,013 LowVol 0.30% -37.61% -48.05%
874 MAR Marijuanacoin MAR $77,059 $0.052271 1,474,220 LowVol 0.82% 18.40% 27.90%
875 SOON SoonCoin SOON $76,182 $0.006113 12,462,620 LowVol 0.50% -9.42% 18.70%
876 ALL Allion ALL $75,203 $0.012131 6,199,359 LowVol 0.46% -18.67% 34.96%
877 IMS Independent M… IMS $74,610 $0.013897 5,368,934 LowVol 0.19% -11.69% 6.07%
878 BTPL Bitcoin Planet BTPL $74,484 $0.013550 5,496,929 LowVol -0.79% -4.74% -32.63%
879 MCRN MACRON MCRN $74,398 $0.000185 401,421,401 LowVol 0.47% 73.87% -5.15%
880 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 22.26%
881 PRX Printerium PRX $72,801 $0.006158 11,821,728 LowVol -2.58% -9.10% 228.66%
882 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $71,437 $0.000896 79,719,140 LowVol 0.48% 2.82% 41.79%
883 TSE Tattoocoin (S… TSE $70,575 $0.000781 90,421,856 LowVol -3.72% -0.73% -0.14%
884 PHO Photon PHO $70,534 $0.000003 20,358,090,336 LowVol 3.51% 39.28% 63.93%
885 XCRE Creatio XCRE $70,061 $0.003414 20,520,514 LowVol 0.48% 8.12% 37.04%
886 BAS BitAsean BAS $69,190 $0.013838 5,000,000 LowVol -0.16% 5.27% -30.14%
887 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $68,764 $0.086703 793,108 LowVol 0.48% -3.68% 47.93%
888 SPT Spots SPT $67,640 $0.003019 22,406,021 LowVol 0.32% -9.41% 29.56%
889 CRX Chronos CRX $66,877 $0.000907 73,729,962 LowVol 0.42% 15.83% 11.51%
890 POP PopularCoin POP $66,656 $0.000020 3,372,875,244 LowVol 0.10% 14.46% 32.11%
891 DRM Dreamcoin DRM $63,827 $0.026056 2,449,632 LowVol 0.46% 2.58% 12.15%
892 BITZ Bitz BITZ $63,680 $0.031986 1,990,891 LowVol 0.76% 16.07% 27.47%
893 SCRT SecretCoin SCRT $63,069 $0.014915 4,228,672 LowVol 0.48% 13.56%
894 ADCN Asiadigicoin ADCN $62,720 $0.002516 24,931,054 LowVol -2.99% 4.77% -7.80%
895 BIP BipCoin BIP $60,787 $0.037355 1,627,261 LowVol 0.45% 8.40% 41.57%
896 300 300 Token 300 $59,029 $196.76 300 LowVol 0.46% 6.76% 25.17%
897 GCC GuccioneCoin GCC $58,323 $0.002875 20,285,537 LowVol 0.46% 4.81% 2.47%
898 BIOS BiosCrypto BIOS $57,994 $0.002785 20,821,709 LowVol 0.48% -1.90% 106.15%
899 KURT Kurrent KURT $57,912 $0.005838 9,919,485 LowVol 0.82% 8.10% 2.96%
900 ICOB ICOBID ICOB $57,431 $0.000538 106,701,874 LowVol 0.47% -1.13% 33.40%
901 $$$ Money $$$ $56,706 $0.001236 45,887,218 LowVol 7.72% 9.12% 19.55%
902 DIBC DIBCOIN DIBC $56,344 $0.011269 5,000,000 LowVol 3.78% 3.24% -10.75%
903 URO Uro URO $54,996 $0.045553 1,207,310 LowVol 0.48% -2.11% 27.08%
904 CF Californium CF $54,829 $0.022821 2,402,551 LowVol 0.80% 5.64% -7.13%
905 ZMC ZetaMicron ZMC $53,939 $0.000090 600,344,291 LowVol 0.48% 4.81% 15.14%
906 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,575 $0.000898 59,630,200 LowVol 0.48% 16.51% 19.85%
907 SOIL SOILcoin SOIL $52,983 $0.009292 5,702,048 LowVol 0.66% 16.42% 34.69%
908 TOR Torcoin TOR $52,797 $0.166985 316,179 LowVol -0.85% -21.84% 2.96%
909 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -45.44%
910 RPC RonPaulCoin RPC $52,305 $0.058783 889,794 LowVol 0.50% 6.61% -1.05%
911 BVC BeaverCoin BVC $52,043 $0.016706 3,115,258 LowVol 0.43% -35.62% -15.75%
912 BRAIN Braincoin BRAIN $51,696 $0.005121 10,094,424 LowVol 0.48% 8.13% 24.20%
913 ZYD Zayedcoin ZYD $51,611 $0.008266 6,243,840 LowVol 0.46% 4.81% 29.93%
914 WARP WARP WARP $51,563 $0.047080 1,095,224 LowVol 0.48% 4.66% 15.55%
915 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 4.77%
916 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol -0.01% -59.61%
917 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $51,430 $0.006405 8,030,000 LowVol 0.36% -3.83% 20.64%
918 COAL BitCoal COAL $48,838 $0.010853 4,500,000 LowVol 8.01% 6.39% 32.29%
919 CMT Comet CMT $48,581 $0.055660 872,830 LowVol 21.85% 53.38% 22.97%
920 DRS Digital Rupees DRS $45,894 $0.000090 510,802,961 LowVol 0.46% 4.81% -32.03%
921 PIE PIECoin PIE $45,818 $0.002516 18,212,542 LowVol -4.42% 2.36% -57.94%
922 CASH Cashcoin CASH $45,619 $0.000988 46,158,242 LowVol 0.46% 4.81% 7.22%
923 ARB ARbit ARB $44,993 $0.005797 7,760,755 LowVol 3.86%
924 BSC BowsCoin BSC $44,880 $0.008086 5,550,102 LowVol 0.48% 4.77% 15.64%
925 COXST CoExistCoin COXST $44,561 $0.001644 27,100,000 LowVol -1.05%
926 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol -0.13%
927 MND MindCoin MND $41,709 $0.003324 12,546,625 LowVol 0.48% 3.73% 27.09%
928 SFC Solarflarecoin SFC $41,428 $0.002942 14,083,450 LowVol -2.70% -1.84% -18.47%
929 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
930 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -30.72%
931 CESC CryptoEscudo CESC $38,842 $0.000270 144,105,100 LowVol 0.46% 57.22% 72.70%
932 STEPS Steps STEPS $38,488 $0.002066 18,625,017 LowVol 0.46% 14.37%
933 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,037 $0.001879 20,245,510 LowVol 4.37% 25.90%
934 FLVR FlavorCoin FLVR $37,553 $0.001797 20,898,106 LowVol 0.46% -4.69%
935 PULSE Pulse PULSE $37,257 $0.002606 14,298,972 LowVol 0.48% 4.74% 21.65%
936 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,999 $0.014110 2,622,273 LowVol 0.44% 33.10% 0.09%
937 ORLY Orlycoin ORLY $36,219 $0.000988 36,646,779 LowVol 0.48% 2.23% 15.86%
938 DES Destiny DES $35,939 $0.022462 1,600,000 LowVol 0.46% 96.23%
939 BENJI BenjiRolls BENJI $35,670 $0.001761 20,252,496 LowVol 0.63% 4.22% 12.75%
940 EREAL eREAL EREAL $35,647 $0.000533 66,909,634 LowVol -0.21% 2.08% 33.66%
941 CRT CRTCoin CRT $34,187 $0.431267 79,270 LowVol 0.46% 4.77% 15.13%
942 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 47.15%
943 KIC KibiCoin KIC $33,247 $0.002262 14,701,000 LowVol -33.03% -39.64% -41.55%
944 ICON Iconic ICON $32,708 $0.055166 592,894 LowVol 0.57% 4.98% 56.29%
945 EGO EGO EGO $32,345 $0.000539 60,000,001 LowVol 0.48% 20.69%
946 PLNC PLNcoin PLNC $32,244 $0.001887 17,089,600 LowVol 0.48% 0.05% 0.80%
947 BLZ BlazeCoin BLZ $32,240 $0.000053 608,557,394 LowVol 0.18% 7.19% 37.89%
948 CAB Cabbage CAB $31,880 $0.003036 10,499,996 LowVol 1.20% 9.87%
949 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,447 $0.000449 70,000,000 LowVol 0.46% 4.81% 20.96%
950 KRONE Kronecoin KRONE $30,698 $0.008892 3,452,258 LowVol 0.35% 8.50% 25.23%
951 GBT GameBet Coin GBT $30,662 $0.001442 21,262,780 LowVol 5.14% 15.52%
952 G3N G3N G3N $30,574 $0.004043 7,561,891 LowVol 0.48% 0.35% 16.91%
953 VTA Virtacoin VTA $29,053 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 0.27% 2.66% 149.45%
954 KNC KingN Coin KNC $28,861 $14.38 2,008 LowVol 0.46% 3.82% 17.25%
955 LIR LetItRide LIR $28,460 $0.000785 36,266,256 LowVol 1.72% 27.03%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 8.64%
957 DPAY DPAY DPAY $28,030 $0.000352 79,541,001 LowVol 2.77% 9.80%
958 PSB Pesobit PSB $27,268 $0.000811 33,619,221
959 VRS Veros VRS $27,069 $0.000056 486,609,040 LowVol 0.94% 66.70% 200.54%
960 DLISK DAPPSTER DLISK $26,563 $0.000266 100,000,000 LowVol 3.29% -43.02%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,186 $0.029290 894,026 LowVol 0.48% 4.81% 13.57%
962 LUNA Luna Coin LUNA $25,534 $0.015863 1,609,639 LowVol 10.03% 12.26% 20.31%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $25,430 $0.005265 4,829,945 LowVol 0.47% -3.85% 12.53%
964 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
965 MILO MiloCoin MILO $25,123 $0.002328 10,789,954 LowVol 0.24% 25.56% -17.17%
966 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 7.81%
967 LTCR Litecred LTCR $22,221 $0.000735 30,227,750 LowVol 0.48% 7.20% -32.98%
968 WBB Wild Beast Block WBB $22,125 $0.133783 165,382 LowVol 0.48% 20.39% 8.03%
969 ZNE Zonecoin ZNE $22,038 $0.008535 2,581,970 LowVol 0.48% 32.21%
970 UET Useless Ether… UET $21,951 $0.005535 3,965,716 LowVol -14.46% -1.75% -2.30%
971 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 4.54%
972 XBTS Beatcoin XBTS $21,877 $0.014348 1,524,686 LowVol 0.43% -7.30% -36.15%
973 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,672 $0.028751 753,776 LowVol 0.46% 2.98% 17.34%
974 CNC CHNCoin CNC $21,394 $0.000449 47,622,543 LowVol 0.46% -12.66% 30.47%
975 IBANK iBank IBANK $21,378 $0.004723 4,526,324 LowVol 1.99% 0.22%
976 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 13.15%
977 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
978 BIOB BioBar BIOB $20,134 $0.022731 885,756 LowVol 20.09%
979 IMX Impact IMX $19,656 $0.000179 109,509,041 LowVol 0.48% 4.69% 10.29%
980 BNX BnrtxCoin BNX $19,031 $0.000719 26,486,501 LowVol -10.53% 4.37% 18.30%
981 PLACO PlayerCoin PLACO $18,933 $0.000539 35,120,000 LowVol 0.46% -21.89% -42.86%
982 RIDE Ride My Car RIDE $18,199 $0.000180 101,276,976 LowVol 0.46% -23.77% -10.02%
983 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol 0.91% 17.78%
984 SDP SydPak SDP $17,175 $0.107547 159,699 LowVol 0.48% 6.91% 16.62%
985 DAS DAS DAS $17,012 $0.006486 2,622,886 LowVol 0.23% 88.90% 30.34%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $16,988 $0.000539 31,512,613 LowVol 0.48% 4.81% 9.51%
987 GBC GBCGoldCoin GBC $16,377 $0.001441 11,361,817 LowVol 0.00% 36.70% -39.74%
988 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 10.67%
989 ELS Elysium ELS $15,473 $0.003863 4,005,012 LowVol 0.46% 9.92% 20.53%
990 SOCC SocialCoin SOCC $14,558 $0.010512 1,384,879 LowVol 0.46% 20.23% -15.93%
991 RSGP RSGPcoin RSGP $12,882 $7.46 1,727 LowVol 0.48% -3.49% -23.11%
992 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,414 $0.001701 7,298,615 4.43%
993 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
994 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 19.38%
995 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $10,797 $0.000853 12,651,750 LowVol 0.06% -34.00% -69.58%
996 MRNG MorningStar MRNG $10,766 $0.000330 32,595,276 LowVol 0.42% 43.10% -30.90%
997 GEERT GeertCoin GEERT $10,667 $0.002095 5,091,200 LowVol 6.62% 12.30% 5.76%
998 SLFI Selfiecoin SLFI $9,688 $0.000090 107,829,281 LowVol 0.48% 4.77% 15.13%
999 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 3.74% -10.47%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 2.43% 11.95%
1001 MTM MTMGaming MTM $8,354 $0.002785 2,999,967 LowVol 2.04%
1002 NODC NodeCoin NODC $8,294 $0.004942 1,678,439 LowVol 0.46% 12.64%
1003 CCM100 CCMiner CCM100 $8,188 $0.002437 3,360,417 LowVol 2.04% 2.62% 92.43%
1004 VOLT Bitvolt VOLT $8,147 $0.000539 15,112,554 LowVol 0.48% -10.16% -9.96%
1005 TRADE Tradecoin TRADE $8,073 $0.001078 7,488,021 LowVol 0.48% -6.28% -55.62%
1006 DIX Dix Asset DIX $7,787 $7.8e-08 100,000,000,000 LowVol -0.29% 1.25% 66.78%
1007 CONX Concoin CONX $7,623 $0.010243 744,266 LowVol 0.46% 4.81% -11.56%
1008 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1009 JS JavaScript Token JS $5,548 $0.000694 7,991,996 LowVol -0.23% -2.07% -12.73%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $4,861 $0.000539 9,017,698 LowVol 0.46% 109.62% -1.35%
1011 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol
1012 NANOX Project-X NANOX $4,219 $53908.40 0.078264 LowVol 0.48% -21.39% -42.42%
1013 BBC BigBoobsCoin BBC $4,124 $0.020454 201,614 4.70%
1014 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1015 XNG Enigma XNG $3,286 $0.197664 16,627 LowVol 0.48% 2.44% -14.44%
1016 SOJ Sojourn SOJ $3,270 $0.006739 485,214 LowVol 0.48% 390.80% 42.84%
1017 LEX Lex4All LEX $3,047 $0.003047 1,000,000 LowVol 2.04% 127.63%
1018 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -0.54% -37.18%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,847 $0.002066 1,377,917 LowVol 0.48% -10.72% -1.92%
1020 GSR GeyserCoin GSR $2,526 $0.053908 46,864 LowVol 0.46% -3.33% 43.05%
1021 ULA Ulatech ULA $2,047 $0.011177 183,111 LowVol 0.48% -39.79% 50.12%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $1,437 $9.4e-08 15,320,585,365 LowVol 2.57% -19.90% -25.03%
1023 DGCS Digital Credits DGCS $1,031 $0.000177 5,826,388 LowVol 3.25% -30.20%
1024 ABN Abncoin ABN $852 $0.012579 67,700 LowVol -0.96% 8.30% 16.85%
1025 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -48.03% -31.38%
1026 EBT Ebittree Coin EBT $799 $0.000632 1,264,511 LowVol -59.84% -73.59% -56.19%
1027 DMB Digital Money… DMB $416 $0.000988 421,300 LowVol -6.60% 4.40% -23.52%
1028 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1029 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol 14.10%
1030 CALC CaliphCoin CALC $55 $0.000629 87,140 LowVol 0.48% -39.87% -38.85%
1031 BCD Bitcoin Diamo… BCD $77.76 $16,051,000 -3.27% -14.70%
1032 INK Ink INK $0.164956 $6,347,980 -2.58% -4.27%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.39 $4,978,550 0.42% -0.43% -31.39%
1034 QASH QASH QASH $0.709660 $3,600,720 -0.71% 1.63%
1035 CLUB ClubCoin CLUB $5.67 $2,589,950 -0.63% 3.18% 150.66%
1036 REC Regalcoin REC $42.71 $2,355,180 1.30% -9.08% -6.72%
1037 NULS Nuls NULS $0.668209 $2,218,640 2.85% 12.05% -20.53%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.77 $1,586,790 -0.02% -0.42% 1.24%
1039 BTE BitSerial BTE $4.23 $1,466,260 10.19% -15.97% -31.93%
1040 GRX GOLD Reward T… GRX $5.64 $1,430,930 -0.21% 23.75% 52.97%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.41 $859,700 2.19% 1.87% -3.16%
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.14 $616,873 1.20% -0.98% 27.52%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $264.46 $586,050 -0.68% 2.15% 29.37%
1044 WC WINCOIN WC $1.54 $553,345 -2.80% -11.03%
1045 THS TechShares THS $0.987803 $505,007 0.47% 8.90% -1.74%
1046 ETN Electroneum ETN $0.025186 $450,763 -3.93% -9.93% -21.02%
1047 BOT Bodhi BOT $0.502189 $365,038 0.01% -0.11%
1048 ADK Aidos Kuneen ADK $35.01 $262,753 0.48% -8.62% -7.58%
1049 SIC Swisscoin SIC $0.000180 $240,101 -13.89% 1.98% -97.70%
1050 AION Aion AION $1.10 $212,399 -0.16% -9.08% 26.52%
1051 EAG EA Coin EAG $4.15 $189,606 7.19% -2.35% -25.00%
1052 BT2 BT2 [CST] BT2 $171.63 $188,747 28.43% 55.77% 69.68%
1053 B3 B3Coin B3 $0.000449 $172,092 -6.54% -18.59% 40.86%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.046271 $167,156 0.48% 1.14% -1.68%
1055 SUR Suretly SUR $3.83 $151,453 -3.74% -7.03% 30.77%
1056 XID Sphre AIR XID $0.197602 $120,077 -0.20% 1.38% 6.37%
1057 AI POLY AI AI $18.48 $118,983 -0.25% -8.92%
1058 BTU Bitcoin Unlim… BTU $119.81 $117,647 0.05% -4.74% -25.63%
1059 XCPO Copico XCPO $0.028791 $114,340 -1.80% 0.40%
1060 GMT Mercury Protocol GMT $0.050661 $110,915 -0.21% -19.65% 7.31%
1061 UGT UG Token UGT $0.447153 $95,516 -0.17% -0.55% 29.90%
1062 BT1 BT1 [CST] BT1 $8834.78 $94,991 0.68% 6.48% 15.54%
1063 MKR Maker MKR $397.61 $94,415 -0.21% -2.43%
1064 LLT LLToken LLT $0.327429 $87,544 1.11% -1.75% -4.46%
1065 TSL Energo TSL $0.032240 $86,383 1.24% 0.94%
1066 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.28 $77,936 14.49% 6.30%
1067 INF InfChain INF $0.008356 $73,617 -3.00% -6.04%
1068 PHR Phore PHR $0.430517 $71,211 -7.13% -3.11%
1069 BSR BitSoar BSR $0.224618 $68,362 -6.96% -8.92% 64.11%
1070 EVR Everus EVR $4.82 $64,059 2.58% 1.09% 25.88%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.104051 $61,401 -0.33% 4.19% 6.43%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.010624 $56,152 6.76% -16.98% 439.04%
1073 MSD MSD MSD $0.012898 $47,614 -2.19% -2.15% 16.51%
1074 SISA SISA SISA $0.019090 $44,320 -16.24% 30.96% -80.99%
1075 PLX PlexCoin PLX $0.169613 $43,289 -2.27%
1076 MUT Mutual Coin MUT $0.007080 $39,796 4.87% 20.83%
1077 BPL Blockpool BPL $0.176728 $37,292 -5.01% 9.95% -4.57%
1078 FLIXX Flixxo FLIXX $0.096933 $37,205 -0.23%
1079 ICX ICON ICX $1.05 $36,987 0.02% -4.63% 2.58%
1080 COR CORION COR $0.982820 $34,696 0.25% -2.15% 18.18%
1081 DSR Desire DSR $0.107265 $32,630 -4.58% -33.37% -54.57%
1082 AKY Akuya Coin AKY $0.270081 $32,021 -16.64% -22.62% -62.98%
1083 SPANK SpankChain SPANK $0.037141 $28,269 -0.21% -17.92%
1084 OXY Oxycoin OXY $0.157578 $25,745 -9.03% -7.37% 0.60%
1085 HOLD Interstellar … HOLD $0.106294 $25,612 2.27% 4.14% -38.16%
1086 ASTRO Astro ASTRO $1.77 $24,569 -0.15% -3.41% 25.07%
1087 TER TerraNova TER $2.33 $22,241 -12.73% -11.30% -22.33%
1088 B2B B2B B2B $0.594983 $21,735 -0.23% 0.71%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.005031 $18,769 2.28% -1.72% 23.11%
1090 SSS Sharechain SSS $0.003106 $17,394 -5.06% -4.57% -3.86%
1091 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002974 $16,575 6.96% 7.11% 3.28%
1092 BOS BOScoin BOS $1.26 $15,261 0.46% 12.09% -5.20%
1093 RMC Russian Minin… RMC $12819.40 $13,424 0.05% -0.40% 30.23%
1094 FUDD DimonCoin FUDD $0.003278 $12,718 -0.23%
1095 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004269 $12,585 -0.23% 21.32% 79.22%
1096 ACC Accelerator N… ACC $4.23 $12,338 -0.15% 3.70%
1097 MCR Macro MCR $2.06 $12,027 0.43% -6.77% -38.37%
1098 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046127 $11,469 -0.23% -1.75% -6.66%
1099 TCOIN T-coin TCOIN $0.000180 $10,872 -22.21% -27.84% -5.96%
1100 DEUS DeusCoin DEUS $0.394879 $10,388 0.46% -1.66% 0.56%
1101 WIC Wi Coin WIC $0.003607 $9,604 -0.55% -3.77% 8.65%
1102 AERM Aerium AERM $2.03 $9,354 0.35% 2.13% -5.58%
1103 GRN Granite GRN $0.014465 $8,925 0.48% 5.98% 22.46%
1104 ATMC ATMCoin ATMC $1.85 $7,874 17.55% 0.01% 22.83%
1105 MGC GulfCoin MGC $0.003324 $7,772 0.48% 2.05% 1.92%
1106 DNA EncrypGen DNA $0.055352 $7,445 -0.15% -24.42%
1107 DGPT DigiPulse DGPT $1.32 $7,149 3.43% 30.70%
1108 BLX Blockchain Index BLX $2.34 $6,408 -0.15% -0.22% 23.84%
1109 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002553 $5,868 0.44% 4.38% -2.28%
1110 TRIA CombiCoin TRIA $5.86 $5,603 -0.23% -25.24%
1111 MEN PeopleCoin MEN $0.000090 $4,317 0.48% 4.81% 15.13%
1112 XTD XTD Coin XTD $0.000090 $4,055 0.51% 4.81% 15.13%
1113 PNX Phantomx PNX $0.014826 $3,989 0.48% -18.09%
1114 SND Sand Coin SND $0.768005 $3,967 -0.23% 6.23% 27.24%
1115 NAMO NamoCoin NAMO $0.000179 $3,777 5.70% 77.64% -15.84%
1116 DFS DFSCoin DFS $0.009158 $3,734 -6.19% 5.44% 15.82%
1117 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003234 $3,611 0.48% 10.84%
1118 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.48 $3,252 0.46% 3.15% 52.79%
1119 FOR FORCE FOR $0.001985 $3,208 0.47% -21.69% -19.15%
1120 IQT iQuant IQT $0.116123 $2,898 -7.80% 5.92% -26.44%
1121 VIU Viuly VIU $0.003770 $2,794 0.17% -12.94% -15.37%
1122 VULC Vulcano VULC $0.013282 $2,761 0.47% 41.57% 40.53%
1123 APC AlpaCoin APC $0.020861 $2,325 22.07% 29.26% -31.20%
1124 OX OX Fina OX $0.000177 $2,317 0.17% 4.44% -17.82%
1125 SMART SmartBillions SMART $0.495214 $2,144 -0.23% 14.86%
1126 WILD Wild Crypto WILD $0.105601 $2,119 -0.36% 19.36% 42.82%
1127 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 $2,055 8.89% -8.04% -57.75%
1128 BTBc Bitbase BTBc $0.004942 $2,043 -5.26% -6.50% -48.79%
1129 ACC AdCoin ACC $0.130220 $1,897 0.45% 7.35% 41.29%
1130 MGC MergeCoin MGC $0.013747 $1,882 -5.13% -2.24%
1131 IBTC iBTC IBTC $0.009737 $1,860 -0.23% -21.41% 31.25%
1132 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000127 $1,795 -0.23% -6.53% 5.62%
1133 EFYT Ergo EFYT $9.21 $1,775 -0.73% 21.22%
1134 PLC PlusCoin PLC $0.000498 $1,767 -0.23% -10.22% -27.73%
1135 BSN Bastonet BSN $0.000719 $1,661 0.48% -5.68% -20.73%
1136 NTC Natcoin NTC $0.251662 $1,607 0.48% -20.60% -60.61%
1137 ANTX Antimatter ANTX $0.000090 $1,588 0.48% 4.77% 119.74%
1138 ZBC Zilbercoin ZBC $0.041690 $1,582 -6.64% -5.34% 4.85%
1139 SIFT Smart Investm… SIFT $3.23 $1,509 -0.21% -10.10% -7.46%
1140 STEX STEX STEX $0.223523 $1,506 -0.29% -2.95% 43.57%
1141 HAT Hawala.Today HAT $0.145298 $1,489 -0.23% 0.84% -29.81%
1142 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.053232 $1,375 22.55% 38.21% -44.03%
1143 STU bitJob STU $0.042317 $1,308 0.03% -2.67% -43.27%
1144 XOT Internet of T… XOT $2682.30 $1,265 0.48% 4.81% 15.01%
1145 LEPEN LePen LEPEN $0.000179 $1,246 0.48% 116.01% 27.73%
1146 PRES President Trump PRES $0.003505 $1,169 0.20% -14.53% -15.16%
1147 SPORT SportsCoin SPORT $0.000898 $1,166 0.46% 49.73% 15.79%
1148 SAK Sharkcoin SAK $0.002510 $1,103 12.27% 24.16% 45.22%
1149 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.016030 $1,076 -0.23% -5.40%
1150 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $1,044 -11.51% -14.43% 36.94%
1151 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.061815 $996 0.46% 15.19% -12.16%
1152 GARY President Joh… GARY $0.110422 $965 0.48% -4.65% 13.20%
1153 ABC Alphabit ABC $15.00 $943 0.48% 24.67% 36.32%
1154 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000449 $937 0.46% -27.74% -16.08%
1155 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073341 $899 -0.21% 5.43% -29.92%
1156 NTWK Network Token NTWK $0.003598 $895 -0.23% 194.75% 84.43%
1157 MCI Musiconomi MCI $0.053458 $819 -0.20% -11.28% -15.30%
1158 EGOLD eGold EGOLD $0.009508 $730 -0.21% 0.01% 32.54%
1159 HIGH High Gain HIGH $0.000719 $718 0.48% -6.26% -27.50%
1160 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.013297 $689 0.48% 206.24% 269.40%
1161 CYDER Cyder CYDER $0.000270 $688 0.48% -22.99% -30.92%
1162 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.119227 $676 1.77% 9.61% 199.60%
1163 RCN Rcoin RCN $0.000090 $673 0.46% 4.81% 15.16%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000540 $645 0.48% -8.18% -33.30%
1165 WA WA Space WA $0.025157 $645 0.48% 56.04% 83.80%
1166 LDCN LandCoin LDCN $0.005875 $643 0.69% 35.76% -14.35%
1167 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 $625 -0.21% 47.38% 61.23%
1168 TIE TIES Network TIE $0.083489 $585 -0.21% -20.61% -13.70%
1169 GAY GAY Money GAY $0.014737 LowVol 0.34% 20.70% -29.51%
1170 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032907 LowVol 2.04% 2.62% 22.91%
1171 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.093890 LowVol 0.46% 22.51% 78.92%
1172 DAY Chronologic DAY $4.35 LowVol -0.14% 0.85% -0.08%
1173 YEL Yellow Token YEL $0.001384 LowVol -0.23% -70.52% -71.32%
1174 IPY Infinity Pay IPY $0.002306 LowVol -0.21% -36.95%
1175 BIT First Bitcoin BIT $0.011231 LowVol 0.46% -22.59% -7.13%
1176 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009973 LowVol 0.46% 3.67% 2.31%
1177 PEC Peacecoin PEC $0.035310 LowVol 0.48% 35.44% 554.45%
1178 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049416 LowVol 0.46% -2.29% -16.15%
1179 FC Facecoin FC $0.004150 LowVol -0.21% -1.76% 15.89%
1180 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -0.23% -1.75% 28.80%
1181 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol 0.54% 1334.25% 19.89%
1182 REGA Regacoin REGA $0.002246 LowVol 0.48% 2.32% 41.53%
1183 PRIMU Primulon PRIMU $0.000252 LowVol 0.46% 44.24% 47.45%
1184 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003414 LowVol 0.48% 7.64% 16.20%
1185 MBL MobileCash MBL $0.000359 LowVol 0.46% 4.81% 15.13%
1186 DMC DynamicCoin DMC $0.003426 LowVol 0.02% 17.68% 16.02%
1187 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.05% 4.17% 54.58%
1188 EBIT eBIT EBIT $0.000824 LowVol -0.23% -2.65% 15.25%
1189 MARX MarxCoin MARX $0.000813 LowVol 0.42% -7.92% 5.75%
1190 FLASH Flash FLASH $0.004934 LowVol 0.45% 15.83% 27.53%
1191 MONETA Moneta MONETA $0.000359 LowVol 0.48% 5.92% 34.90%
1192 MAGN Magnetcoin MAGN $0.449090 LowVol 0.48% 7.66% 8.37%
1193 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000270 LowVol 0.48% 38.11% -3.48%
1194 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -10.40% 1.98% -21.89%
1195 SWP Swapcoin SWP $0.092253 LowVol -0.15% 78.64% 25.84%
1196 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001116 LowVol 0.44% 6.45% -21.79%
1197 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000270 LowVol 0.46% 4.81% -38.37%
1198 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1199 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000124 LowVol 0.50% -27.73% -34.03%
1200 MOTO Motocoin MOTO $0.003224 LowVol 0.47% 16.95% 8.02%
1201 AV AvatarCoin AV $0.028122 LowVol 0.48% 3.82% 12.68%
1202 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001878 LowVol 0.41% -39.05% -16.87%
1203 STARS StarCash Network STARS $0.225022 LowVol 0.31% -14.69% -17.03%
1204 ANI Animecoin ANI $0.000090 LowVol 0.46% 4.81% 12.78%
1205 RHFC RHFCoin RHFC $0.001102 LowVol -9.24% 16.89% 26.39%
1206 PRM PrismChain PRM $0.001078 LowVol 0.48% 6.22%
1207 BITOK Bitok BITOK $0.000090 LowVol 0.46% 325.76%
1208 10MT 10M Token 10MT $0.002467 LowVol -0.23% 35.93% -51.53%
1209 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol 0.39% -98.23% -88.39%
1210 DON Donationcoin DON $0.000453 LowVol 0.45% 5.70% -3.91%
1211 VOYA Voyacoin VOYA $1.81 LowVol 0.48% 5.02% -20.27%
1212 EUSD eUSD EUSD $0.000208 LowVol -0.23% -20.34% -63.92%
1213 HYPER Hyper HYPER $0.024562 LowVol 0.46% -19.03% 4.71%
1214 SKR Sakuracoin SKR $0.000810 LowVol 0.45% -5.61% 45.01%
1215 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000057 LowVol -0.23% -78.07% 37.36%
1216 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005697 LowVol 0.46% -14.30% 10.94%
1217 TOP TopCoin TOP $0.000628 LowVol -6.86% -24.76% -27.34%
1218 FFC FireFlyCoin FFC $0.000120 LowVol -0.79% 39.91% 53.78%
1219 XRY Royalties XRY $0.073144 LowVol 0.41% 2.56% 18.16%
1220 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000011 LowVol -23.47% 1148.41% 1219.25%
1221 QBT Cubits QBT $0.001820 LowVol 0.75% -8.13% 158.55%
1222 UNC UNCoin UNC $0.000090 LowVol 0.46% 4.81% 15.13%
1223 UR UR UR $0.000535 LowVol -5.86% -10.12% 13.01%
1224 CYC Cycling Coin CYC $0.000988 LowVol 0.46% -3.92% -17.33%
1225 INDIA India Coin INDIA $0.000180 LowVol 0.48% -43.26% -26.53%
1226 MINEX Minex MINEX $0.049608 LowVol 0.46% 1.17% -18.17%
1227 BEST BestChain BEST $0.001032 LowVol -12.08% -7.19% -11.39%
1228 9COIN 9COIN 9COIN $0.002606 LowVol 0.46% -10.60% -2.66%
1229 AIB Advanced Inte… AIB $0.003296 LowVol 0.46% -12.89% -0.38%
1230 BXC Bitcedi BXC $0.001945 LowVol 0.44% 23.78% 65.45%
1231 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007382 LowVol -0.68% -52.23% 895.63%
1232 EDRC EDRCoin EDRC $0.046895 LowVol 0.18% 23.08% 28.37%
1233 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006225 LowVol 0.46% 9.91% -20.43%
1234 ACN Avoncoin ACN $0.000359 LowVol 0.46% 1.98% -9.66%
1235 DASHS Dashs DASHS $0.032614 LowVol 0.48% 6.86% 18.52%
1236 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001527 LowVol -4.37% 4.77% -1.47%
1237 CLINT Clinton CLINT $0.009704 LowVol -0.75% -4.64%
1238 NBIT netBit NBIT $0.045553 LowVol 0.46% 7.35% 15.00%
1239 SHA SHACoin SHA $0.000539 LowVol 0.46% 25.72% 21.41%
1240 ASN Aseancoin ASN $0.003234 LowVol 0.51% -16.15% 11.68%
1241 TELL Tellurion TELL $0.000150 LowVol 0.46% -30.76% -56.90%
1242 ETT EncryptoTel [… ETT $0.073272 LowVol -0.02% -6.20% 12.56%
1243 BET BetaCoin BET $0.002695 LowVol 0.48% 42.83% 7.99%
1244 ELC Elacoin ELC $0.070726 LowVol 0.46% 11.60% 31.55%
1245 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001797 LowVol 0.48% -0.18% -2.46%
1246 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000539 LowVol 0.46% 25.77% 72.70%
1247 ACES Aces ACES $0.000126 LowVol 19.06% -13.16% -37.02%
1248 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol -0.18% -11.00% 1.08%
1249 FBL Faceblock FBL $0.001248 LowVol -0.23% -52.78% -99.03%
1250 IRL IrishCoin IRL $0.002875 LowVol 0.48% 4.72% 28.89%
1251 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000359 LowVol 0.46% 39.69% -4.75%
1252 HNC Huncoin HNC $0.001078 LowVol 0.48% -12.24% -37.97%
1253 FAP FAPcoin FAP $0.010961 LowVol 0.48% -22.00%
1254 SKC Skeincoin SKC $0.003145 LowVol 0.46% 22.28% 1.02%
1255 TODAY TodayCoin TODAY $0.001078 LowVol 0.48% 27.16% 39.86%
1256 BIRDS Birds BIRDS $0.000090 LowVol 0.46% -49.65%
1257 VGC VegasCoin VGC $0.000180 LowVol 0.45% 4.79% -53.93%
1258 KARMA Karmacoin KARMA $0.000090 LowVol 0.46% 4.81% 14.81%
1259 GOLF Golfcoin GOLF $0.000090 LowVol 0.48% 4.77% 15.13%
1260 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.055076 LowVol 0.46% -16.18%
1261 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010612 LowVol 0.93% 23.14% 18.95%
1262 UTA UtaCoin UTA $0.000988 LowVol 0.48% 28.10% 80.96%
1263 XDE2 XDE II XDE2 $2.69 LowVol 0.46% -12.09%
1264 EGG EggCoin EGG $0.034142 LowVol 0.46% 2.57% -14.53%
1265 FUTC FutCoin FUTC $0.001797 LowVol 0.48% 16.46% 20.32%
1266 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000090 LowVol 0.46% 4.81% 15.13%
1267 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003324 LowVol 1.24% 4.81% 22.34%
1268 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000090 LowVol 0.48% 5.73% 15.16%
1269 WOW Wowcoin WOW $0.000108 LowVol 0.42% -10.61% -9.70%
1270 RICHX RichCoin RICHX $0.005930 LowVol 0.46% -3.92% 3.81%
1271 SFE SafeCoin SFE $0.000090 LowVol 0.48% 4.81% 15.13%
1272 AXIOM Axiom AXIOM $0.013836 LowVol 0.48% 4.81% 14.43%
1273 DBG Digital Bulli… DBG $0.005391 LowVol -3.29% -7.29% 15.04%
1274 CC CyberCoin CC $0.000090 LowVol 0.48% 4.77% 6.34%
1275 X2 X2 X2 $0.000090 LowVol 0.48% -42.73%
1276 DUB Dubstep DUB $0.001977 LowVol 0.48% 9.79% 18.14%
1277 BGR Bongger BGR $0.000123 LowVol -0.20% -12.86% 57.43%
1278 OMC Omicron OMC $0.101258 LowVol 0.48% 4.68% 15.22%
1279 DISK DarkLisk DISK $0.000898 LowVol 0.48% 49.67% 18.23%
1280 YES Yescoin YES $0.000037 LowVol 0.71% 237.22% -11.46%
1281 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 0.48% 14.82%
1282 POKE PokeCoin POKE $0.000270 LowVol 0.46% 10.93% 21.12%
1283 GBRC Global Busine… GBRC $0.000090 LowVol 0.46% 4.81% -42.07%
1284 KASHH KashhCoin KASHH $0.000063 LowVol 0.52% -26.64% 44.73%
1285 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008715 LowVol 0.48% 5.24% -17.05%
1286 NBE BitCentavo NBE $8.7e-07 LowVol -0.20% 20.72%
1287 QBC Quebecoin QBC $0.001529 LowVol 4.94% -6.68%
1288 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 1.92% 36.34%
1289 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -26.86%
1290 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.53%
1291 XQN Quotient XQN $0.004829 LowVol 4.28% -32.92%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 3.79% 34.66%
1293 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol 4.28% -38.94%
1294 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -6.69%
1295 DCRE DeltaCredits DCRE $0.145857 LowVol 0.50% 4.68% 20.23%
1296 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 4.56%
1297 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 0.27% -37.04%
1298 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 1.73% -15.83%
1299 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 2.89% -6.75%
1300 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 13.31%
1301 OP Operand OP $0.000784 LowVol 1.56% -8.97%
1302 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 4.04% 8.54%
1303 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 2.99%
1304 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 4.71%
1305 HCC Happy Creator… HCC $0.000357 LowVol 3.97% -38.32%
1306 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol -0.33% -19.62%
1307 XID International… XID $0.007393 LowVol 19.78% 18.42%
1308 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003050 LowVol 0.31% 4.64% 2.49%
1309 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 94.63%
1310 LTH LAthaan LTH $0.000616 LowVol 2.64% 12.45%
1311 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 3.98% -1.34%
1312 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -15.26%
1313 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -5.36%
1314 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1315 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 4.73%
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 0.41%
1317 MAVRO Mavro MAVRO $0.011961 LowVol 3.31% -0.72%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol 0.11% 558.13%
1319 BIXC BIXC BIXC $3.61 LowVol 5.03% 15.34%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 33.94%
1321 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 0.41% -33.82%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -78.98%
1323 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -9.41%
1324 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 5.03% 15.38%
1325 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1326 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 2.82% 3.22%
1327 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1328 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 0.48% 4.69% -42.42%
1329 ASC AsicCoin ASC $0.000708 904.59%
1330 MRC microCoin MRC $0.000080
1331 QORA Qora QORA $0.079614 -47.10%
1332 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi