Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 26/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 20h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1332 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 26/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9006.02 trên tổng giá trị $150,422,373,599

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $463.01 trên tổng giá trị $44,432,430,416

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1592.98 trên tổng giá trị $26,798,921,575

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250883 trên tổng giá trị $9,689,821,597

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $341.41 trên tổng giá trị $5,692,314,054

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SCORE Scorecoin (SCORE) đang có giá hiện tại $0.012595 trên tổng giá trị $382,206 đã biến động tăng 146.40% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000179 trên tổng giá trị $7,266,783 đã biến động tăng 99.30% trong 1h qua

    + Đồng 808 808Coin (808) đang có giá hiện tại $0.000179 trên tổng giá trị $162,672 đã biến động tăng 73.72% trong 1h qua

    + Đồng AKY Akuya Coin (AKY) đang có giá hiện tại $0.428941 trên tổng giá trị đã biến động tăng 53.92% trong 1h qua

    + Đồng ESP Espers (ESP) đang có giá hiện tại $0.000164 trên tổng giá trị $3,401,132 đã biến động tăng 45.49% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1331.25% trong 24h qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1151.82% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006702 trên tổng giá trị $3,252 đã biến động tăng 390.81% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000037 trên tổng giá trị đã biến động tăng 234.56% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.037403 trên tổng giá trị $363,647 đã biến động tăng 218.39% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1210.08% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 906.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007428 trên tổng giá trị đã biến động tăng 884.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 557.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.035120 trên tổng giá trị đã biến động tăng 549.28% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 26/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 YASH YashCoin YASH $4,467,357 $0.446724 10,000,263 LowVol 5.29% 16.32% 43.36%
702 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 0.72% 24.18%
703 ECOB Ecobit ECOB $4,234,600 $0.009528 444,444,444 LowVol -22.50% -1.72% 2.61%
704 TFL TrueFlip TFL $3,520,953 $0.563599 6,247,267 LowVol -0.27% -19.64% 0.89%
705 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,647,821 $5.68 465,952 24.85%
706 ZEPH Zephyr ZEPH $2,634,286 $0.020909 125,990,535 57.83%
707 AC AsiaCoin AC $2,569,427 $0.002244 1,145,077,058 LowVol -0.25% 5.54% 53.25%
708 ADL Adelphoi ADL $2,451,134 $0.104427 23,472,224 LowVol 1.78% 1.26% 34.68%
709 LOG Woodcoin LOG $2,394,688 $0.298025 8,035,193 LowVol -0.34% 4.77% 14.81%
710 ADST AdShares ADST $2,106,358 $0.177027 11,898,510 LowVol -0.30% -6.10% 16.36%
711 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,077,510 $0.000091 22,834,973,030 LowVol -0.45% 7.17% -29.44%
712 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
713 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.86%
714 ZEIT Zeitcoin ZEIT $1,496,641 $0.000040 36,971,157,332 LowVol 5.83% 40.39% -49.13%
715 ITT Intelligent T… ITT $1,493,680 $0.152449 9,797,899 LowVol -0.32% 3.51% -24.08%
716 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol 0.40% -1.57%
717 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 140.32%
718 RC RussiaCoin RC $1,160,746 $0.138549 8,377,873 LowVol -0.34% 0.70% 15.86%
719 CARBON Carboncoin CARBON $1,060,400 $0.000069 15,392,008,191 LowVol -0.83% 6.00% -25.88%
720 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,018,825 $0.168002 6,064,360 LowVol -0.35% -29.45% 19.88%
721 CASINO Casino CASINO $993,474 $0.993474 1,000,000 LowVol 0.79% 1.40%
722 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 1.10% 10.69%
723 ORB Orbitcoin ORB $939,677 $0.304621 3,084,742 LowVol -0.30% 2.56% 16.73%
724 NKA IncaKoin NKA $921,939 $0.000083 11,112,831,525 LowVol -0.38% -2.88% -10.15%
725 SHORTY Shorty SHORTY $911,500 $0.009115 100,000,000 LowVol -0.34% 4.71% 13.31%
726 LNK Link Platform LNK $886,358 $18.66 47,503 LowVol -0.34% 0.08%
727 BPC Bitpark Coin BPC $884,760 $0.011797 75,000,000 LowVol -0.37% 6.59% -23.86%
728 FUCK FuckToken FUCK $830,941 $0.016168 51,392,878 LowVol -0.32% 101.36% 11.93%
729 ANC Anoncoin ANC $810,744 $0.384181 2,110,317 LowVol -0.35% -2.96% 14.30%
730 XGR GoldReserve XGR $806,184 $0.046949 17,171,382 LowVol 3.00% 3.48% 105.51%
731 STRC StarCredits STRC $739,391 $0.164309 4,500,000 LowVol -0.33% 3.12% 12.53%
732 METAL MetalCoin METAL $721,799 $0.009383 76,925,527 LowVol 3.72% 3.93%
733 CDN Canada eCoin CDN $689,825 $0.007081 97,415,544 LowVol 0.64% 14.61% 14.96%
734 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -13.96%
735 HBN HoboNickels HBN $656,158 $0.010992 59,696,358 LowVol 1.59% 4.39% 13.91%
736 USC Ultimate Secu… USC $646,077 $0.062464 10,343,113 LowVol 2.07% 27.91% 132.78%
737 UFO UFO Coin UFO $623,023 $0.000179 3,485,930,012 LowVol -0.35% 4.66% -10.05%
738 ITI iTicoin ITI $612,608 $19.14 32,000 LowVol -0.30% 10.61% 18.84%
739 FJC FujiCoin FJC $607,110 $0.000508 1,194,975,259 LowVol -0.63% 15.24% 18.84%
740 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 1.05% -22.94%
741 BRIA BriaCoin BRIA $548,928 $0.979397 560,475 LowVol 7.86% -14.59% -21.04%
742 KOBO Kobocoin KOBO $528,827 $0.021410 24,700,248 LowVol -0.41% -4.28% 3.24%
743 BITS Bitstar BITS $510,886 $0.022136 23,079,737 LowVol 1.30% -8.45% -16.14%
744 TROLL Trollcoin TROLL $505,133 $0.000894 565,188,309 LowVol -0.37% 6.02% 3.34%
745 DDF DigitalDevelo… DDF $493,060 $0.096333 5,118,307 LowVol 0.86% 5.00% 0.22%
746 ECA Electra ECA $490,104 $0.000023 21,756,386,310 LowVol 21.25% 134.73% 207.80%
747 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 112.80%
748 NOBL NobleCoin NOBL $485,647 $0.000210 2,313,840,332 LowVol 3.01% 22.84% 19.09%
749 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -5.64%
750 MZC MazaCoin MZC $482,072 $0.000357 1,349,573,390 LowVol -19.91% -7.16% 48.87%
751 GOOD Goodomy GOOD $446,416 $0.001011 441,349,000 LowVol -0.22% 34.34% 60.94%
752 AMBER AmberCoin AMBER $445,184 $0.010187 43,699,481 LowVol -0.35% 4.71% 5.57%
753 FC2 FuelCoin FC2 $444,981 $0.004379 101,622,270 LowVol 1.03% 38.65% 12.35%
754 TALK BTCtalkcoin TALK $443,687 $0.006796 65,290,635 LowVol -0.39% -1.76% -61.12%
755 CHESS ChessCoin CHESS $426,444 $0.007892 54,032,769 LowVol -1.49% 100.78% 110.39%
756 VAL Valorbit VAL $423,789 $0.000089 4,742,346,801 LowVol -0.34% 4.71% 14.83%
757 FNC FinCoin FNC $417,107 $0.032387 12,878,667 LowVol -0.30% 3.21% -16.39%
758 BUCKS SwagBucks BUCKS $390,277 $1.24 314,724 LowVol -0.34% 4.46% 14.73%
759 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -3.04% -33.53%
760 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -22.80%
761 V Version V $376,540 $0.000806 467,238,048 LowVol -17.88% -10.54% -20.37%
762 BIGUP BigUp BIGUP $375,513 $0.000177 2,116,780,534 LowVol -0.33% 26.57% 122.12%
763 DAXX DaxxCoin DAXX $354,958 $0.000715 496,401,040 LowVol 5.90% -0.83% 3.36%
764 BTCR Bitcurrency BTCR $348,583 $0.002055 169,598,616 LowVol -0.34% 6.13% 55.17%
765 NEWB Newbium NEWB $348,429 $0.006969 50,000,000 LowVol -0.34% 17.44% -7.36%
766 DVC Devcoin DVC $347,976 $0.000023 15,145,707,500
767 BUN BunnyCoin BUN $347,010 $0.000003 102,285,959,681 LowVol -0.70% 54.31% 105.72%
768 PIGGY Piggycoin PIGGY $341,745 $0.000703 486,288,598 LowVol -0.81% 8.14% -31.12%
769 JET Jetcoin JET $340,328 $0.069990 4,862,509 LowVol 0.77% 47.90% 24.16%
770 SLG Sterlingcoin SLG $337,918 $0.080356 4,205,246 LowVol -0.37% 7.01% 6.18%
771 AU AurumCoin AU $334,925 $1.13 296,216 LowVol -0.35% -5.70% 8.12%
772 BRIT BritCoin BRIT $330,700 $0.015549 21,268,092 LowVol -0.34% 18.30% 0.87%
773 CFT CryptoForecast CFT $328,855 $0.007149 46,000,000 LowVol -0.35% 30.88% -2.76%
774 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol 1.08%
775 Q2C QubitCoin Q2C $310,492 $0.001251 248,179,531 LowVol 26.83% 22.16% 47.00%
776 ICN iCoin ICN $310,312 $0.010634 29,180,531 LowVol -0.34% -14.08% -6.76%
777 GUN Guncoin GUN $297,272 $0.001515 196,220,128 LowVol -0.41% 4.48% 11.63%
778 XJO Joulecoin XJO $292,759 $0.008521 34,358,440 LowVol -8.87% 4.08% 15.38%
779 LANA LanaCoin LANA $291,442 $0.000349 835,310,557 LowVol -0.32% 25.60% 105.40%
780 UNI Universe UNI $289,675 $0.026809 10,805,221 LowVol -0.35% -23.01% -6.24%
781 GAIA GAIA GAIA $284,297 $0.011796 24,101,381 LowVol -0.34% 38.23% 4.51%
782 SHDW Shadow Token SHDW $281,492 $0.040213 7,000,000 LowVol -0.34% -13.81% 8.66%
783 CAGE CageCoin CAGE $275,727 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -1.26% 59.15% 11.89%
784 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -9.02%
785 PR Prototanium PR $262,762 $1.34 195,840 LowVol -0.35% -7.94% 23.99%
786 IFLT InflationCoin IFLT $259,305 $0.000008 33,206,676,183 LowVol -0.69% -43.96% 1.89%
787 FLT FlutterCoin FLT $256,423 $0.000796 322,214,524 LowVol 2.80% 11.70% 63.68%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $256,168 $0.000089 2,866,607,586 LowVol -0.35% 11.40%
789 CCN Cannacoin CCN $249,738 $0.053141 4,699,574 LowVol 4.77% 32.57% 47.76%
790 VIDZ PureVidz VIDZ $244,584 $0.001952 125,279,775 LowVol -9.24% 1.15% 4.24%
791 FUNK The Cypherfunks FUNK $238,975 $0.000005 46,213,869,999 LowVol -0.67% -9.34% 5.03%
792 LOT LottoCoin LOT $231,992 $0.000016 14,491,014,421 LowVol -1.50% -7.00% 16.21%
793 TRI Triangles TRI $231,545 $3.18 72,891 LowVol -0.33% -15.70% -23.67%
794 FLY Flycoin FLY $230,636 $1.09 210,806 LowVol -0.34% -0.54%
795 8BIT 8Bit 8BIT $229,774 $0.197330 1,164,415 LowVol -0.36% -0.10% 14.63%
796 NYAN Nyancoin NYAN $227,411 $0.000715 317,972,081 LowVol -0.35% 4.13% -10.02%
797 UNIC UniCoin UNIC $225,792 $0.076136 2,965,635 LowVol -0.02% 11.67% 30.75%
798 J Joincoin J $223,885 $0.091441 2,448,402 LowVol -5.49% -4.04% 18.27%
799 TRK Truckcoin TRK $221,873 $0.001432 154,977,903 LowVol -6.16% -18.79% 3.04%
800 CUBE DigiCube CUBE $210,119 $0.000087 2,429,126,009 LowVol 1.32% 11.16%
801 HODL HOdlcoin HODL $204,728 $0.001340 152,731,765 LowVol -0.34% 0.81% -16.06%
802 XPD PetroDollar XPD $193,649 $0.003026 63,993,275 LowVol -8.37% 4.31% 34.56%
803 GAP Gapcoin GAP $192,616 $0.016057 11,995,438 LowVol -0.36% 13.29% 56.98%
804 TGC Tigercoin TGC $190,638 $0.004379 43,536,800 LowVol 1.74% -6.73% -5.99%
805 FRC Freicoin FRC $189,614 $0.006434 29,470,134 LowVol -0.35% 7.68% 14.26%
806 KED Darsek KED $187,193 $0.013832 13,533,636 LowVol -0.47% 11.08% 6.79%
807 XRE RevolverCoin XRE $187,098 $0.008392 22,294,748 LowVol 0.74% 22.75% 33.81%
808 XPY PayCoin XPY $185,199 $0.015665 11,822,682 LowVol -0.11% 3.85% 8.30%
809 KAYI Kayicoin KAYI $185,123 $0.000651 284,219,688 LowVol 1.81% 1.19% -15.55%
810 GLC GlobalCoin GLC $180,539 $0.002770 65,171,010 LowVol -0.35% 5.60% -19.09%
811 LTB LiteBar LTB $177,997 $0.222734 799,146 LowVol 2.73% 8.35% -21.36%
812 888 OctoCoin 888 $169,936 $0.003380 50,280,460 LowVol -0.46% 18.18% 55.81%
813 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $168,230 $0.012781 13,162,178 LowVol -1.97% 2.38% 22.63%
814 LEA LeaCoin LEA $163,935 $0.000524 312,579,290 LowVol -0.52% 0.68% 34.63%
815 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 3.15%
816 YAC Yacoin YAC $160,499 $0.001340 119,736,161 LowVol 1.59% 30.86% 31.08%
817 ACOIN Acoin ACOIN $159,846 $0.131012 1,220,085 LowVol 0.08% 2.75% 9.13%
818 ZUR Zurcoin ZUR $157,670 $0.001820 86,628,864 LowVol -0.43% -3.04% 13.05%
819 BITSILVER bitSilver BITSILVER $153,986 $17.46 8,820 LowVol -0.88% 0.38% -4.41%
820 GRT Grantcoin GRT $153,856 $0.003574 43,043,271 LowVol -0.35% 4.70% 14.83%
821 RBX Ripto Bux RBX $152,139 $0.000399 381,236,123 LowVol 3.23% -5.67% 45.87%
822 RUPX Rupaya RUPX $151,194 $0.024815 6,092,817 LowVol -0.78% 8.35% -3.11%
823 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 46.46%
824 CTO Crypto CTO $145,758 $0.012064 12,082,051 LowVol -4.01% -15.36% -0.69%
825 URC Unrealcoin URC $145,003 $0.020643 7,024,402 LowVol 0.53% 6.08% 30.34%
826 XRA Ratecoin XRA $140,847 $0.001232 114,335,218 LowVol -14.87% -15.80% -14.38%
827 XVP Virtacoinplus XVP $138,495 $0.015161 9,134,750 LowVol 8.19% -5.83% 139.00%
828 EVO Evotion EVO $137,241 $0.043422 3,160,597 LowVol -6.33% -1.39% -4.50%
829 BUMBA BumbaCoin BUMBA $134,310 $0.005987 22,432,448 LowVol -0.34% 6.29% -3.82%
830 SLING Sling SLING $134,090 $0.124840 1,074,095 LowVol -0.34% 77.63%
831 RED RedCoin RED $131,845 $0.001779 74,107,896 LowVol 4.36% -12.60% 94.56%
832 SPACE SpaceCoin SPACE $131,464 $0.006298 20,872,345 LowVol -0.30% -30.18% 5.55%
833 GTC Global Tour Coin GTC $128,199 $0.004289 29,887,402 LowVol -0.34% 39.61% 9.16%
834 ANTI AntiBitcoin ANTI $128,187 $0.007340 17,465,159 LowVol 4.88% 41.76%
835 TEK TEKcoin TEK $126,490 $0.000089 1,414,054,562 LowVol -0.36% 4.44% 10.60%
836 HAL Halcyon HAL $124,225 $0.023592 5,265,581 LowVol -0.35% 43.68%
837 FIRE Firecoin FIRE $123,658 $1.26 98,412 LowVol -0.35% 14.42% 22.25%
838 HMP HempCoin HMP $121,234 $0.000089 1,356,645,470 LowVol -0.34% 14.86%
839 PRC PRCoin PRC $120,881 $0.007864 15,371,600 LowVol -0.34% -18.46% -16.82%
840 OHM OHM OHM $118,923 $0.004021 29,573,147 LowVol -0.34% 2.43%
841 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 1.33% -2.68%
842 TTC TittieCoin TTC $114,217 $0.000091 1,259,816,434 LowVol -0.37% 2.82% -35.48%
843 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 23.47%
844 020 020LondonCoin 020 $112,067 $7.1e-07 156,889,040,248 LowVol 1.62%
845 I0C I0Coin I0C $112,026 $0.005338 20,984,783 LowVol -0.66% -43.74% -49.76%
846 FLAX Flaxscript FLAX $110,725 $0.019834 5,582,645 LowVol -4.62% 16.30% -5.32%
847 PX PX PX $109,329 $0.001148 95,233,199 LowVol 3.47% 5.40%
848 CNNC Cannation CNNC $109,239 $0.044103 2,476,893 LowVol -0.53% 35.24% -20.46%
849 ARCO AquariusCoin ARCO $105,499 $0.071459 1,476,371 LowVol -0.49% 14.00% 24.42%
850 MNM Mineum MNM $105,055 $0.011133 9,436,367 LowVol -0.35% -8.04% -16.37%
851 CAP Bottlecaps CAP $104,882 $0.000514 203,929,185 LowVol
852 QTL Quatloo QTL $104,166 $0.013495 7,718,883 LowVol -1.71% 9.07% -9.82%
853 DLC Dollarcoin DLC $101,725 $0.011170 9,106,714 LowVol -0.35% 4.43% 22.97%
854 BLRY BillaryCoin BLRY $101,245 $0.011260 8,991,784 LowVol -0.35% -42.39% 79.58%
855 ISL IslaCoin ISL $100,505 $0.066396 1,513,704 LowVol -0.35% 14.78%
856 ARG Argentum ARG $99,410 $0.011674 8,515,336 LowVol 0.41% 15.59% 37.84%
857 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.12%
858 SH Shilling SH $94,682 $0.002412 39,257,075 LowVol -24.07% -59.31% -47.74%
859 GPU GPU Coin GPU $93,039 $0.002299 40,477,042 LowVol 1.46% 14.41% 40.01%
860 DUO ParallelCoin DUO $91,691 $0.303984 301,630 LowVol -0.32% 23.43% -7.09%
861 MARS Marscoin MARS $90,949 $0.003216 28,279,074 LowVol -0.28% 7.19% 32.90%
862 PXI Prime-XI PXI $89,937 $0.005086 17,683,055 LowVol -0.34% 0.36% 7.07%
863 VC VirtualCoin VC $89,038 $0.008847 10,064,287 LowVol -0.34% 2.58% 14.83%
864 VEC2 VectorAI VEC2 $84,449 $0.005094 16,579,082 LowVol -0.34% 5.80% 54.34%
865 SLM Slimcoin SLM $84,096 $0.005630 14,937,439 LowVol -0.35% 4.86% 11.34%
866 HXX Hexx HXX $82,519 $0.055793 1,479,024 LowVol -0.34% 28.30% 58.38%
867 MRJA GanjaCoin MRJA $81,954 $0.018409 4,451,920 LowVol -0.35% -29.28% -23.90%
868 BLC Blakecoin BLC $80,742 $0.005339 15,122,697 LowVol 7.32% 22.96% 13.51%
869 MST MustangCoin MST $79,124 $0.125525 630,343 LowVol -0.55% 11.00% 30.92%
870 ICE iDice ICE $78,869 $0.050202 1,571,013 LowVol -0.34% -39.92% -44.82%
871 MAR Marijuanacoin MAR $76,816 $0.052110 1,474,113 LowVol 2.33% 20.61% 27.85%
872 SOON SoonCoin SOON $75,753 $0.006078 12,462,620 LowVol -0.34% -2.58% 18.35%
873 CPN CompuCoin CPN $75,369 $0.003842 19,615,019 LowVol -0.35% 4.67% 10.84%
874 BTPL Bitcoin Planet BTPL $75,012 $0.013646 5,496,929 LowVol -0.34% -2.79% -31.60%
875 ALL Allion ALL $74,798 $0.012065 6,199,359 LowVol -0.35% -18.75% 36.08%
876 PRX Printerium PRX $74,678 $0.006317 11,821,728 LowVol -1.68% -6.34% 229.79%
877 IMS Independent M… IMS $74,412 $0.013860 5,368,934 LowVol -0.37% -12.08% 5.74%
878 MCRN MACRON MCRN $74,003 $0.000184 401,421,401 LowVol -0.35% 73.62% -2.97%
879 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 22.60%
880 ATX Artex Coin ATX $72,171 $0.003843 18,781,750 LowVol -0.34% -15.72% -8.15%
881 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $71,052 $0.000891 79,719,140 LowVol -0.34% 4.40% 39.29%
882 PHO Photon PHO $70,718 $0.000003 20,357,664,352 LowVol 32.43% 41.21% 64.73%
883 TSE Tattoocoin (S… TSE $70,194 $0.000776 90,421,856 LowVol -9.49% 1.03% -0.78%
884 XCRE Creatio XCRE $69,683 $0.003396 20,520,514 LowVol -6.00% 8.63% 32.71%
885 BAS BitAsean BAS $69,295 $0.013859 5,000,000 LowVol -0.26% 5.86% -30.03%
886 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $68,394 $0.086235 793,108 LowVol -0.36% -8.81% 47.48%
887 SPT Spots SPT $67,377 $0.003007 22,406,021 LowVol -0.37% -10.01% 30.25%
888 POP PopularCoin POP $66,947 $0.000020 3,372,875,244 LowVol 0.34% 15.74% 33.00%
889 CRX Chronos CRX $66,568 $0.000903 73,729,962 LowVol -4.77% 17.77% 11.32%
890 ADCN Asiadigicoin ADCN $64,609 $0.002592 24,931,054 LowVol -0.35% 8.45% -4.33%
891 DRM Dreamcoin DRM $63,483 $0.025915 2,449,632 LowVol -0.34% 1.55% 11.35%
892 BITZ Bitz BITZ $63,159 $0.031724 1,990,891 LowVol -0.34% 15.02% 26.83%
893 SCRT SecretCoin SCRT $62,729 $0.014834 4,228,672 LowVol -0.35% 13.31%
894 BIP BipCoin BIP $60,460 $0.037155 1,627,261 LowVol 0.20% 0.16% 41.14%
895 WORM HealthyWormCoin WORM $59,594 $0.000536 111,145,601 LowVol -0.34% 57.06%
896 300 300 Token 300 $58,711 $195.70 300 LowVol -0.34% 6.65% 20.61%
897 GCC GuccioneCoin GCC $58,009 $0.002860 20,285,537 LowVol -0.34% 4.71% 1.97%
898 BIOS BiosCrypto BIOS $57,681 $0.002770 20,821,709 LowVol -11.74% -0.79% 111.83%
899 KURT Kurrent KURT $57,311 $0.005778 9,919,485 LowVol -0.33% 7.42% 1.74%
900 ICOB ICOBID ICOB $57,132 $0.000535 106,701,874 LowVol -0.37% -2.70% 32.13%
901 URO Uro URO $54,699 $0.045307 1,207,310 LowVol -0.35% -2.16% 27.45%
902 CF Californium CF $54,533 $0.022698 2,402,546 LowVol 0.44% 5.53% -6.19%
903 ZMC ZetaMicron ZMC $53,648 $0.000089 600,344,291 LowVol -0.34% 4.71% 14.83%
904 DIBC DIBCOIN DIBC $53,469 $0.010694 5,000,000 LowVol -3.69% 2.33% -15.12%
905 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,287 $0.000894 59,630,200 LowVol -9.39% 17.47% 22.46%
906 TOR Torcoin TOR $53,213 $0.168302 316,179 LowVol -0.48% -20.89% 5.20%
907 SOIL SOILcoin SOIL $52,867 $0.009272 5,702,048 LowVol 2.08% 18.59% 34.28%
908 $$$ Money $$$ $52,617 $0.001147 45,887,218 LowVol -2.10% 1.39% 11.28%
909 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -45.97%
910 RPC RonPaulCoin RPC $52,023 $0.058466 889,794 LowVol -0.24% 7.21% -1.82%
911 BVC BeaverCoin BVC $51,793 $0.016626 3,115,258 LowVol -0.37% -35.63% -14.57%
912 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 5.06%
913 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol 0.43% -57.44%
914 BRAIN Braincoin BRAIN $51,418 $0.005094 10,094,424 LowVol -0.35% 6.80% 25.41%
915 ZYD Zayedcoin ZYD $51,333 $0.008221 6,243,840 LowVol -0.34% 4.71% 32.21%
916 NRO Neuro NRO $51,327 $0.001430 35,897,910 LowVol -0.34% 4.71% 2.23%
917 WARP WARP WARP $51,285 $0.046826 1,095,224 LowVol -0.35% 3.95% 15.31%
918 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $51,218 $0.006378 8,030,000 LowVol -0.24% 0.57% 21.10%
919 KIC KibiCoin KIC $49,605 $0.003374 14,701,000 LowVol -0.33% -15.02% -13.91%
920 PIE PIECoin PIE $48,825 $0.002681 18,212,486 LowVol -0.34% 14.41% -55.72%
921 DRS Digital Rupees DRS $45,647 $0.000089 510,802,961 LowVol -0.35% 4.71% -32.36%
922 COAL BitCoal COAL $45,569 $0.010126 4,500,000 LowVol 4.82% -0.29% 25.25%
923 CASH Cashcoin CASH $45,373 $0.000983 46,158,242 LowVol -0.34% 4.69% 7.65%
924 ARB ARbit ARB $44,992 $0.005797 7,760,570 LowVol 4.48%
925 COXST CoExistCoin COXST $44,815 $0.001654 27,100,000 LowVol -1.29%
926 BSC BowsCoin BSC $44,637 $0.008043 5,550,102 LowVol -0.34% 4.71% 15.41%
927 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol 0.31%
928 SFC Solarflarecoin SFC $42,544 $0.003021 14,083,450 LowVol -0.43% 3.41% -16.35%
929 ITZ Interzone ITZ $41,845 $0.026072 1,604,986 LowVol -0.35% 3.78% -30.59%
930 MND MindCoin MND $41,484 $0.003306 12,546,625 LowVol -0.34% 7.24% 28.23%
931 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
932 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -30.50%
933 CESC CryptoEscudo CESC $38,633 $0.000268 144,105,100 LowVol -0.35% 57.06% 72.25%
934 STEPS Steps STEPS $38,281 $0.002055 18,625,017 LowVol -0.35% 14.15%
935 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,037 $0.001879 20,245,510 LowVol -0.23% 6.22% 26.33%
936 FLVR FlavorCoin FLVR $37,350 $0.001787 20,898,106 LowVol -0.34% -4.91%
937 PULSE Pulse PULSE $37,056 $0.002592 14,298,972 LowVol -0.34% 4.07% 21.33%
938 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,814 $0.014039 2,622,273 LowVol -0.36% 33.04% -0.86%
939 ORLY Orlycoin ORLY $36,023 $0.000983 36,646,779 LowVol -7.36% 4.71% 15.59%
940 DES Destiny DES $35,745 $0.022341 1,600,000 LowVol 6.93% 95.77%
941 EREAL eREAL EREAL $35,701 $0.000534 66,909,634 LowVol -0.27% 2.85% 35.83%
942 CMT Comet CMT $35,671 $0.040868 872,830 LowVol -0.52% 11.42% -9.92%
943 BENJI BenjiRolls BENJI $35,425 $0.001749 20,252,496 LowVol -0.18% 4.13% 11.89%
944 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 51.02%
945 CRT CRTCoin CRT $34,002 $0.428941 79,270 LowVol -0.34% 4.66% 14.83%
946 ICON Iconic ICON $32,478 $0.054779 592,894 LowVol -0.35% 4.67% 57.46%
947 BLZ BlazeCoin BLZ $32,260 $0.000053 608,557,394 LowVol -0.80% 10.68% 38.45%
948 EGO EGO EGO $32,171 $0.000536 60,000,001 LowVol -0.34% 21.13%
949 PLNC PLNcoin PLNC $32,071 $0.001877 17,089,600 LowVol -0.34% -0.09% -0.43%
950 CAB Cabbage CAB $31,880 $0.003036 10,499,996 LowVol 1.61% 10.12%
951 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,277 $0.000447 70,000,000 LowVol -0.34% 4.71% 18.70%
952 GBT GameBet Coin GBT $30,662 $0.001442 21,262,780 LowVol 5.60% 15.84%
953 G3N G3N G3N $30,409 $0.004021 7,561,891 LowVol -0.33% 0.20% 16.64%
954 VTA Virtacoin VTA $29,144 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -1.65% 3.09% 162.85%
955 KNC KingN Coin KNC $28,705 $14.30 2,008 LowVol -0.34% 0.40% 16.67%
956 LIR LetItRide LIR $28,460 $0.000785 36,266,171 LowVol 2.17% 28.73%
957 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 8.92%
958 DPAY DPAY DPAY $28,030 $0.000352 79,541,001 LowVol 3.22% 9.76%
959 PSB Pesobit PSB $27,268 $0.000811 33,619,045
960 VRS Veros VRS $26,649 $0.000055 486,609,040 LowVol -7.78% 64.96% 167.10%
961 DLISK DAPPSTER DLISK $26,563 $0.000266 100,000,000 LowVol 3.75% -42.76%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,045 $0.029132 894,026 LowVol -0.34% 4.66% 13.01%
963 UET Useless Ether… UET $25,648 $0.006468 3,965,716 LowVol 23.20% 15.27% 11.77%
964 FUZZ FuzzBalls FUZZ $25,295 $0.005237 4,829,945 LowVol -0.34% -7.46% 12.37%
965 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
966 MILO MiloCoin MILO $24,987 $0.002316 10,789,954 LowVol -0.80% 30.36% -22.37%
967 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 7.52%
968 LTCR Litecred LTCR $22,102 $0.000731 30,227,750 LowVol -0.26% 7.05% -32.17%
969 WBB Wild Beast Block WBB $22,006 $0.133061 165,382 LowVol 39.80% 14.08% 6.59%
970 ZNE Zonecoin ZNE $21,920 $0.008489 2,581,970 LowVol -0.35% 35.20%
971 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 4.83%
972 XBTS Beatcoin XBTS $21,792 $0.014292 1,524,686 LowVol 8.44% 11.65% -41.08%
973 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,555 $0.028596 753,776 LowVol -0.35% 3.65% 17.05%
974 IBANK iBank IBANK $21,378 $0.004723 4,526,324 LowVol 2.48% 0.57%
975 CNC CHNCoin CNC $21,277 $0.000447 47,619,991 LowVol -0.35% -12.76% 29.29%
976 BNX BnrtxCoin BNX $21,253 $0.000802 26,486,501 LowVol -0.35% 17.39% 32.87%
977 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 13.51%
978 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
979 IMX Impact IMX $19,550 $0.000179 109,509,041 LowVol -0.35% 4.55% 7.67%
980 PLACO PlayerCoin PLACO $18,831 $0.000536 35,120,000 LowVol -0.34% -27.00% -43.36%
981 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol 1.35% 18.11%
982 RIDE Ride My Car RIDE $18,101 $0.000179 101,276,976 LowVol -0.34% -30.22% -7.47%
983 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 5.37%
984 SDP SydPak SDP $17,083 $0.106967 159,699 LowVol -0.34% 7.01% 16.32%
985 DAS DAS DAS $16,968 $0.006469 2,622,886 LowVol -0.46% 87.82% 30.17%
986 ALTC Antilitecoin ALTC $16,896 $0.000536 31,512,613 LowVol -0.35% 4.71% 10.34%
987 GBC GBCGoldCoin GBC $16,377 $0.001441 11,361,817 LowVol 0.00% 33.32% -38.91%
988 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 10.97%
989 ELS Elysium ELS $15,390 $0.003843 4,005,012 LowVol -0.34% 9.78% 18.48%
990 SOCC SocialCoin SOCC $14,479 $0.010455 1,384,879 LowVol 11.05% 20.10% -15.16%
991 RSGP RSGPcoin RSGP $12,812 $7.42 1,727 LowVol -6.89% -4.13% -23.38%
992 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,414 $0.001701 7,298,379 4.89%
993 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
994 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 19.58%
995 MRNG MorningStar MRNG $10,713 $0.000329 32,595,184 LowVol -6.62% 9.40% -26.30%
996 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $10,569 $0.000836 12,647,250 LowVol -3.40% -34.17% -70.62%
997 GEERT GeertCoin GEERT $10,005 $0.001965 5,091,200 LowVol -0.17% 5.69% -2.14%
998 SLFI Selfiecoin SLFI $9,636 $0.000089 107,829,281 LowVol -0.34% 4.67% 14.83%
999 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 4.24% -6.46%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 2.93% 12.27%
1001 NODC NodeCoin NODC $8,249 $0.004915 1,678,439 LowVol -0.34% 13.75%
1002 MTM MTMGaming MTM $8,222 $0.002741 2,999,967 LowVol 1.02%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $8,103 $0.000536 15,112,554 LowVol -0.33% -10.25% -9.28%
1004 CCM100 CCMiner CCM100 $8,058 $0.002398 3,360,417 LowVol 1.02% 1.39% 84.65%
1005 TRADE Tradecoin TRADE $8,029 $0.001072 7,487,271 LowVol -0.34% -8.15% -53.84%
1006 DIX Dix Asset DIX $7,832 $7.8e-08 100,000,000,000 LowVol 1.78% 1.73% 58.02%
1007 CONX Concoin CONX $7,582 $0.010187 744,266 LowVol -0.35% 4.71% -9.02%
1008 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1009 JS JavaScript Token JS $5,557 $0.000695 7,991,996 LowVol -0.27% -1.53% -12.77%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $4,835 $0.000536 9,017,698 LowVol -14.58% 109.41% -1.65%
1011 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol
1012 NANOX Project-X NANOX $4,196 $53617.70 0.078264 LowVol -0.35% -21.47% -42.58%
1013 BBC BigBoobsCoin BBC $4,123 $0.020454 201,558 4.95%
1014 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1015 XNG Enigma XNG $3,269 $0.196598 16,627 LowVol -0.34% 2.33% -14.82%
1016 SOJ Sojourn SOJ $3,252 $0.006702 485,214 LowVol -0.34% 390.81% 48.61%
1017 LEX Lex4All LEX $2,999 $0.002999 1,000,000 LowVol 1.02% 124.39%
1018 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -0.14% -36.39%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,832 $0.002055 1,377,917 LowVol -0.34% -10.81% -2.16%
1020 GSR GeyserCoin GSR $2,513 $0.053618 46,864 LowVol -0.34% 4.21% 46.48%
1021 ULA Ulatech ULA $2,034 $0.011117 182,986 LowVol -0.34% -39.84% 43.61%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $2,014 $0.001592 1,264,511 LowVol 6.97% -40.54% 13.14%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $1,410 $9.2e-08 15,320,585,365 LowVol -10.14% -24.55% -25.03%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,031 $0.000177 5,826,388 LowVol 3.65% -30.00%
1025 ABN Abncoin ABN $859 $0.012689 67,700 LowVol -0.34% 10.35% 18.38%
1026 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -47.75% -32.74%
1027 DMB Digital Money… DMB $452 $0.001072 421,300 LowVol 8.72% 11.04% -17.56%
1028 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1029 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol 14.01%
1030 CALC CaliphCoin CALC $55 $0.000626 87,140 LowVol -0.56% -34.90% -39.12%
1031 BCD Bitcoin Diamo… BCD $79.74 $18,814,300 -2.08% -15.88%
1032 INK Ink INK $0.170365 $6,771,790 2.88% -1.44%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.42 $5,055,160 -8.90% -0.60% -30.75%
1034 QASH QASH QASH $0.714874 $3,830,340 1.23% 2.84%
1035 CLUB ClubCoin CLUB $5.67 $2,718,100 -0.87% 4.94% 151.59%
1036 REC Regalcoin REC $42.03 $2,394,220 -1.38% -10.25% -8.08%
1037 NULS Nuls NULS $0.655546 $2,106,470 -1.10% 10.84% -21.68%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.77 $1,588,810 0.30% -0.08% 1.76%
1039 BTE BitSerial BTE $3.84 $1,440,520 -10.09% -24.55% -38.12%
1040 GRX GOLD Reward T… GRX $5.65 $1,433,110 -0.46% 19.70% 52.65%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.08 $857,470 0.05% -0.79% -4.96%
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.12 $636,354 -0.48% -1.53% 26.24%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $266.06 $595,626 0.08% 1.65% 29.65%
1044 WC WINCOIN WC $1.65 $579,290 6.36% -4.46%
1045 THS TechShares THS $0.982504 $502,336 0.11% 8.29% -2.13%
1046 ETN Electroneum ETN $0.026015 $458,745 0.24% -8.09% -18.06%
1047 BOT Bodhi BOT $0.501660 $354,414 0.15% 0.86%
1048 ADK Aidos Kuneen ADK $34.82 $254,191 1.27% -9.07% -7.53%
1049 AION Aion AION $1.10 $212,723 -0.27% -10.19% 26.32%
1050 SIC Swisscoin SIC $0.000179 $211,961 -16.93% -2.03% -97.71%
1051 BT2 BT2 [CST] BT2 $133.52 $187,274 7.38% 19.15% 33.32%
1052 SUR Suretly SUR $3.88 $184,475 -4.05% -6.32% 32.19%
1053 EAG EA Coin EAG $3.57 $172,399 -0.34% -15.80% -35.48%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.046200 $165,995 -0.56% 0.97% -1.79%
1055 B3 B3Coin B3 $0.000536 $158,734 15.37% -2.93% 69.58%
1056 XID Sphre AIR XID $0.197848 $122,847 -0.10% 1.77% 6.54%
1057 UGT UG Token UGT $0.447893 $122,514 -0.27% 0.02% 29.52%
1058 AI POLY AI AI $18.52 $118,925 1.02% -9.08%
1059 BTU Bitcoin Unlim… BTU $119.74 $117,358 -0.14% -7.13% -25.40%
1060 XCPO Copico XCPO $0.027664 $112,917 -10.97% -2.57%
1061 GMT Mercury Protocol GMT $0.050738 $111,084 -0.27% -24.12% 7.72%
1062 TSL Energo TSL $0.031318 $105,958 -1.45% -1.55%
1063 MKR Maker MKR $398.21 $94,559 -0.27% -2.03%
1064 BT1 BT1 [CST] BT1 $8767.86 $92,687 -0.88% 6.41% 14.95%
1065 LLT LLToken LLT $0.324936 $83,168 0.72% -0.82% -5.04%
1066 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.16 $82,008 3.25% -6.16%
1067 INF InfChain INF $0.008668 $75,077 0.70% -3.94%
1068 PHR Phore PHR $0.452814 $74,098 -4.70% 3.39%
1069 BSR BitSoar BSR $0.241279 $68,182 -0.33% -2.23% 77.25%
1070 EVR Everus EVR $4.70 $63,356 -8.08% 3.74% 24.03%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.103834 $59,982 -1.06% 4.35% 6.25%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.009906 $58,265 0.55% -17.52% 409.53%
1073 MSD MSD MSD $0.013147 $48,331 0.45% -1.86% 19.64%
1074 PLX PlexCoin PLX $0.173382 $44,899 4.07%
1075 SISA SISA SISA $0.023533 $43,096 -1.37% 64.74% -77.18%
1076 BPL Blockpool BPL $0.187571 $39,264 4.26% 17.21% 1.88%
1077 MUT Mutual Coin MUT $0.006345 $38,843 -3.65% -0.29%
1078 FLIXX Flixxo FLIXX $0.097081 $37,262 -0.15%
1079 OXY Oxycoin OXY $0.173102 $35,438 10.23% 1.39% 10.44%
1080 ICX ICON ICX $1.05 $34,561 -1.50% -5.04% 2.80%
1081 COR CORION COR $0.979768 $34,465 0.76% 0.03% 21.02%
1082 DSR Desire DSR $0.105077 $33,255 -12.35% -34.85% -56.10%
1083 AKY Akuya Coin AKY $0.428941 $31,288 53.92% 28.42% -41.01%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.037197 $28,312 -0.27% -17.36%
1085 TER TerraNova TER $2.67 $25,430 6.79% 7.87% -8.59%
1086 ASTRO Astro ASTRO $1.77 $24,606 -0.27% -1.82% 23.78%
1087 HOLD Interstellar … HOLD $0.103981 $22,039 1.31% 2.48% -40.79%
1088 B2B B2B B2B $0.595888 $21,768 -0.27% 1.91%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.004915 $20,791 -0.33% -4.94% 20.54%
1090 SSS Sharechain SSS $0.003396 $17,468 7.58% 4.97% 2.68%
1091 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002784 $16,883 1.79% -4.57% -4.40%
1092 BOS BOScoin BOS $1.25 $15,179 -0.34% 10.19% -5.09%
1093 RMC Russian Minin… RMC $12802.80 $14,518 -1.43% -0.09% 30.01%
1094 FUDD DimonCoin FUDD $0.003283 $12,738 -1.06%
1095 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004276 $12,604 -0.10% 22.67% 75.46%
1096 ACC Accelerator N… ACC $4.24 $12,357 0.23% 4.69%
1097 MCR Macro MCR $2.05 $11,821 -0.50% -5.90% -38.35%
1098 ATMC ATMCoin ATMC $1.60 $11,790 3.90% -13.35% 6.29%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046197 $11,526 -0.27% -1.20% -5.70%
1100 DEUS DeusCoin DEUS $0.392749 $10,424 -0.74% -1.75% 0.62%
1101 WIC Wi Coin WIC $0.003626 $9,713 -2.07% -3.48% 8.03%
1102 TCOIN T-coin TCOIN $0.000257 $9,471 -0.32% 8.89% 38.70%
1103 AERM Aerium AERM $2.02 $9,210 -2.98% 2.11% -6.65%
1104 GRN Granite GRN $0.014387 $8,876 -0.35% 5.87% 22.15%
1105 MGC GulfCoin MGC $0.003306 $7,935 -2.96% 1.73% 4.41%
1106 DNA EncrypGen DNA $0.055436 $7,457 -0.27% -23.95%
1107 DGPT DigiPulse DGPT $1.28 $6,832 2.04% 26.97%
1108 BLX Blockchain Index BLX $2.35 $6,418 -0.27% -1.62% 23.51%
1109 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002541 $6,108 -1.27% 1.54% -1.61%
1110 TRIA CombiCoin TRIA $5.87 $5,612 -0.27% -24.93%
1111 DFS DFSCoin DFS $0.009757 $4,083 -1.16% 13.76% 23.40%
1112 XTD XTD Coin XTD $0.000089 $4,038 -0.35% 4.71% 14.83%
1113 SND Sand Coin SND $0.769174 $3,973 1.07% 0.80% 27.52%
1114 PNX Phantomx PNX $0.014746 $3,967 -0.36% -21.54%
1115 NAMO NamoCoin NAMO $0.000169 $3,689 -0.11% 67.90% -24.17%
1116 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003217 $3,591 -0.27% 4.77%
1117 FOR FORCE FOR $0.001974 $3,395 -0.34% -21.75% -19.21%
1118 MEN PeopleCoin MEN $0.000089 $3,297 -0.34% 4.71% 14.77%
1119 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.45 $3,234 -0.34% 3.04% 52.36%
1120 IQT iQuant IQT $0.115560 $2,882 -23.98% 6.21% -27.14%
1121 VIU Viuly VIU $0.003761 $2,789 -4.95% -12.09% 41.66%
1122 VULC Vulcano VULC $0.013211 $2,746 -0.35% 40.29% 38.73%
1123 STEX STEX STEX $0.224808 $2,320 1.78% -7.37% 44.37%
1124 OX OX Fina OX $0.000177 $2,272 15.42% 3.74% -17.24%
1125 SMART SmartBillions SMART $0.495967 $2,147 -0.27% 15.35%
1126 APC AlpaCoin APC $0.016466 $2,125 -13.11% 2.42% -46.14%
1127 WILD Wild Crypto WILD $0.105760 $2,122 -4.23% 8.89% 42.60%
1128 BTBc Bitbase BTBc $0.004915 $2,099 -2.12% -11.37% -48.86%
1129 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 $2,050 -0.72% -15.82% -68.73%
1130 ACC AdCoin ACC $0.129524 $1,895 0.40% 8.85% 40.65%
1131 IBTC iBTC IBTC $0.009752 $1,863 -0.26% -20.42% 28.01%
1132 MGC MergeCoin MGC $0.014477 $1,840 -0.79% 5.56%
1133 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000128 $1,798 -0.27% -4.54% 5.87%
1134 ZBC Zilbercoin ZBC $0.045667 $1,775 0.24% 5.15% 14.91%
1135 PLC PlusCoin PLC $0.000499 $1,769 -0.29% -9.84% -27.04%
1136 NTC Natcoin NTC $0.250305 $1,598 -0.34% -20.65% -62.26%
1137 ANTX Antimatter ANTX $0.000089 $1,541 -50.17% 4.71% 127.27%
1138 BSN Bastonet BSN $0.000715 $1,518 -0.34% -2.45% -21.80%
1139 SIFT Smart Investm… SIFT $3.23 $1,512 -0.27% -9.60% -7.48%
1140 HAT Hawala.Today HAT $0.145519 $1,491 -5.90% 1.77% -31.01%
1141 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.045448 $1,348 17.93% 12.33% -52.74%
1142 STU bitJob STU $0.042280 $1,307 -1.35% -4.07% -44.58%
1143 EFYT Ergo EFYT $9.22 $1,295 -1.87% 23.04%
1144 XOT Internet of T… XOT $2667.83 $1,259 -0.34% 4.66% 14.74%
1145 LEPEN LePen LEPEN $0.000178 $1,239 -0.35% 116.12% 27.23%
1146 PRES President Trump PRES $0.003498 $1,194 -0.34% -14.35% -15.13%
1147 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,175 14.18% -8.74% 55.10%
1148 SPORT SportsCoin SPORT $0.000894 $1,159 -0.34% 49.53% 15.55%
1149 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.016055 $1,078 -0.48% -3.95%
1150 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.061482 $991 -0.34% 15.08% -11.22%
1151 SAK Sharkcoin SAK $0.002234 $980 -3.59% 8.92% 28.58%
1152 GARY President Joh… GARY $0.109827 $960 -0.34% -4.79% 12.90%
1153 ABC Alphabit ABC $14.92 $937 -0.34% 24.59% 33.64%
1154 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000447 $929 -0.34% -26.45% -16.32%
1155 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073453 $900 -0.27% -3.08% -33.10%
1156 NTWK Network Token NTWK $0.003603 $896 -0.27% 196.40% 78.74%
1157 MCI Musiconomi MCI $0.053526 $821 -0.27% -11.72% -15.22%
1158 CYDER Cyder CYDER $0.000268 $799 -0.35% -21.47% -31.10%
1159 EGOLD eGold EGOLD $0.009522 $731 -0.27% 0.57% 32.41%
1160 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.013226 $690 -0.34% 182.22% 277.63%
1161 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.122516 $675 10.92% 13.14% 214.48%
1162 RCN Rcoin RCN $0.000089 $669 -0.34% 4.71% 14.83%
1163 LDCN LandCoin LDCN $0.005832 $642 -0.35% 50.28% -9.17%
1164 WA WA Space WA $0.025022 $641 -0.35% 55.95% 81.63%
1165 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000537 $639 -0.32% -7.45% -32.05%
1166 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 $626 -0.27% 48.20% 58.16%
1167 TIE TIES Network TIE $0.083616 $586 -0.27% -20.16% -13.18%
1168 HIGH High Gain HIGH $0.000715 $571 -11.41% -6.93% -28.82%
1169 GAY GAY Money GAY $0.014679 LowVol 25.17% 22.06% -30.24%
1170 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032387 LowVol 0.79% 1.39% 21.17%
1171 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.093384 LowVol -0.35% 22.35% 77.11%
1172 RHFC RHFCoin RHFC $0.001214 LowVol -0.35% 29.23% 35.75%
1173 DAY Chronologic DAY $4.36 LowVol -0.32% 1.63% -0.38%
1174 YEL Yellow Token YEL $0.001386 LowVol -0.27% -70.36% -72.23%
1175 IPY Infinity Pay IPY $0.002310 LowVol -0.27% -24.73%
1176 BIT First Bitcoin BIT $0.011170 LowVol -0.34% -22.69% -7.99%
1177 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009919 LowVol -0.33% 3.49% 1.62%
1178 PEC Peacecoin PEC $0.035120 LowVol -0.35% 35.32% 549.28%
1179 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049149 LowVol -0.34% -2.42% -16.48%
1180 FC Facecoin FC $0.004157 LowVol -0.27% -1.21% 15.79%
1181 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -0.27% -1.20% 28.68%
1182 REGA Regacoin REGA $0.002234 LowVol -0.34% -2.75% 44.17%
1183 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -0.40% 1331.25% 21.43%
1184 PRIMU Primulon PRIMU $0.000251 LowVol -0.75% 44.10% 47.03%
1185 DMC DynamicCoin DMC $0.003426 LowVol 12.27% 16.93% 16.86%
1186 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003396 LowVol -0.34% 7.49% 15.91%
1187 MBL MobileCash MBL $0.000357 LowVol -0.35% 4.67% 14.86%
1188 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.78% 4.83% 54.01%
1189 EBIT eBIT EBIT $0.000826 LowVol 1.44% -13.15% 10.96%
1190 MARX MarxCoin MARX $0.000809 LowVol -0.37% -2.03% 4.52%
1191 FLASH Flash FLASH $0.004907 LowVol -0.33% 15.77% 22.93%
1192 MONETA Moneta MONETA $0.000357 LowVol -0.34% 5.65% 32.61%
1193 MAGN Magnetcoin MAGN $0.446720 LowVol -0.36% 7.73% 9.63%
1194 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000268 LowVol -0.34% 36.25% -1.49%
1195 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -29.75% 3.37% -21.55%
1196 SWP Swapcoin SWP $0.092393 LowVol -0.27% 79.64% 20.80%
1197 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001110 LowVol -6.22% 6.30% -20.83%
1198 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000268 LowVol -0.33% 4.71% -36.59%
1199 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1200 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000123 LowVol -0.34% -27.80% -32.73%
1201 MOTO Motocoin MOTO $0.003207 LowVol 15.81% 19.92% 8.19%
1202 AV AvatarCoin AV $0.027970 LowVol -0.34% 3.71% 11.77%
1203 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001868 LowVol -0.72% -39.00% -17.22%
1204 STARS StarCash Network STARS $0.223809 LowVol -0.60% -8.32% -21.39%
1205 ANI Animecoin ANI $0.000089 LowVol -0.34% 4.69% 9.55%
1206 PRM PrismChain PRM $0.001072 LowVol -0.35% 5.99%
1207 BITOK Bitok BITOK $0.000089 LowVol -0.34% 323.88%
1208 10MT 10M Token 10MT $0.002471 LowVol -0.27% 21.63% -52.78%
1209 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol -1.37% -98.22% -90.21%
1210 DON Donationcoin DON $0.000451 LowVol -0.37% 0.12% -5.95%
1211 VOYA Voyacoin VOYA $1.80 LowVol -0.35% 4.88% -20.92%
1212 EUSD eUSD EUSD $0.000208 LowVol -0.27% -17.90% -63.97%
1213 HYPER Hyper HYPER $0.024429 LowVol -0.35% -23.74% 6.26%
1214 SKR Sakuracoin SKR $0.000806 LowVol -0.35% -5.66% 45.01%
1215 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000057 LowVol -0.27% -77.94% 37.40%
1216 TOP TopCoin TOP $0.000625 LowVol -25.87% -33.27% -27.12%
1217 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005667 LowVol -1.57% -19.90% 13.85%
1218 FFC FireFlyCoin FFC $0.000120 LowVol -2.33% 40.16% 53.80%
1219 XRY Royalties XRY $0.072804 LowVol 25.28% 2.55% 14.88%
1220 QBT Cubits QBT $0.001808 LowVol -2.82% 2.61% 158.48%
1221 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000010 LowVol -58.96% 1151.82% 1210.08%
1222 UNC UNCoin UNC $0.000089 LowVol -0.35% 4.71% 14.86%
1223 UR UR UR $0.000532 LowVol -13.69% -9.89% 11.29%
1224 OMC Omicron OMC $0.100712 LowVol -0.35% 3.95% 14.90%
1225 CYC Cycling Coin CYC $0.000983 LowVol -0.35% -4.02% -17.73%
1226 INDIA India Coin INDIA $0.000179 LowVol -0.34% -45.40% -25.37%
1227 9COIN 9COIN 9COIN $0.002592 LowVol -0.35% -10.69% -2.03%
1228 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003038 LowVol -0.34% 4.71% 2.42%
1229 ACES Aces ACES $0.000106 LowVol -29.25% -12.62% -47.92%
1230 MINEX Minex MINEX $0.049354 LowVol -2.33% 0.68% -18.94%
1231 AIB Advanced Inte… AIB $0.003278 LowVol -3.66% -15.38% -0.58%
1232 BXC Bitcedi BXC $0.001936 LowVol -0.37% 22.24% 65.15%
1233 ETT EncryptoTel [… ETT $0.073211 LowVol -0.30% -2.05% 12.44%
1234 DASHS Dashs DASHS $0.032439 LowVol -0.51% 6.31% 17.62%
1235 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007428 LowVol -1.43% -52.21% 884.85%
1236 ACN Avoncoin ACN $0.000357 LowVol -0.35% 1.75% -9.26%
1237 EDRC EDRCoin EDRC $0.046647 LowVol -0.97% 23.17% 28.02%
1238 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006192 LowVol 9.01% 9.77% -18.94%
1239 BEST BestChain BEST $0.001173 LowVol -0.45% 5.77% 3.04%
1240 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001519 LowVol -5.88% 4.66% -1.96%
1241 NBIT netBit NBIT $0.045307 LowVol -0.35% 7.24% 13.43%
1242 POKE PokeCoin POKE $0.000268 LowVol -0.35% 24.09% 21.57%
1243 SHA SHACoin SHA $0.000536 LowVol -0.35% 25.65% 22.84%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.003217 LowVol -0.33% -16.23% 14.86%
1245 CLINT Clinton CLINT $0.009830 LowVol 4.85% -3.14%
1246 TELL Tellurion TELL $0.000149 LowVol -0.62% -42.76% -55.90%
1247 ELC Elacoin ELC $0.070345 LowVol -0.35% 12.58% 31.20%
1248 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001787 LowVol -0.35% -0.28% -4.46%
1249 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol -0.62% -9.23% 2.86%
1250 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000536 LowVol -0.34% 25.61% 72.25%
1251 FBL Faceblock FBL $0.001250 LowVol -0.27% -55.43% -99.05%
1252 IRL IrishCoin IRL $0.002860 LowVol -0.35% 3.66% 29.20%
1253 DUB Dubstep DUB $0.001966 LowVol -0.34% 9.78% 18.68%
1254 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000357 LowVol -0.34% 39.61% -4.64%
1255 HNC Huncoin HNC $0.001072 LowVol -0.34% -15.88% -38.36%
1256 FAP FAPcoin FAP $0.010902 LowVol -0.34% -22.19%
1257 SKC Skeincoin SKC $0.003128 LowVol -0.76% 22.16% 1.31%
1258 TODAY TodayCoin TODAY $0.001072 LowVol -0.35% 31.18% 37.78%
1259 BIRDS Birds BIRDS $0.000089 LowVol -0.34% -49.54%
1260 VGC VegasCoin VGC $0.000179 LowVol -0.34% 4.72% -54.03%
1261 KARMA Karmacoin KARMA $0.000089 LowVol -0.35% 4.69% 14.50%
1262 GOLF Golfcoin GOLF $0.000089 LowVol -0.35% 4.67% 14.86%
1263 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.054779 LowVol -0.35% -16.34%
1264 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010588 LowVol 0.35% 24.57% 18.58%
1265 UTA UtaCoin UTA $0.000983 LowVol -0.34% 27.91% 80.45%
1266 XDE2 XDE II XDE2 $2.68 LowVol -0.34% -12.33%
1267 BET BetaCoin BET $0.002681 LowVol -0.35% 42.76% 7.33%
1268 EGG EggCoin EGG $0.033958 LowVol -0.35% 2.28% -14.46%
1269 FUTC FutCoin FUTC $0.001787 LowVol -0.35% 16.34% 19.53%
1270 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000089 LowVol -0.35% 4.71% 14.83%
1271 AXIOM Axiom AXIOM $0.013762 LowVol -0.35% 4.71% 14.14%
1272 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000089 LowVol -0.35% 5.60% 14.83%
1273 WOW Wowcoin WOW $0.000108 LowVol -1.13% -9.50% -9.78%
1274 RICHX RichCoin RICHX $0.005898 LowVol -0.34% -4.05% 3.52%
1275 SFE SafeCoin SFE $0.000089 LowVol -0.34% 4.71% 14.83%
1276 DBG Digital Bulli… DBG $0.005362 LowVol -2.22% -13.01% 14.74%
1277 CC CyberCoin CC $0.000089 LowVol -0.34% 4.67% 6.09%
1278 X2 X2 X2 $0.000089 LowVol -0.35% -42.87%
1279 BGR Bongger BGR $0.000123 LowVol -0.68% -9.09% 58.12%
1280 DCRE DeltaCredits DCRE $0.145036 LowVol -0.34% 3.97% 19.89%
1281 DISK DarkLisk DISK $0.000894 LowVol -0.34% 49.53% 18.85%
1282 FID BITFID FID $0.089363 LowVol -0.34% 3.94% -42.58%
1283 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008668 LowVol -0.35% 4.47% -15.66%
1284 YES Yescoin YES $0.000037 LowVol -13.72% 234.56% -18.33%
1285 PAYP PayPeer PAYP $0.000089 LowVol -0.35% 14.50%
1286 GBRC Global Busine… GBRC $0.000089 LowVol -0.34% 4.67% -42.36%
1287 KASHH KashhCoin KASHH $0.000062 LowVol 0.01% -26.89% 51.15%
1288 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003306 LowVol -0.35% 4.71% 22.09%
1289 NBE BitCentavo NBE $8.7e-07 LowVol -0.62% 24.34%
1290 QBC Quebecoin QBC $0.001529 LowVol 5.40% -6.42%
1291 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 2.37%
1292 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -26.67%
1293 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.57%
1294 XQN Quotient XQN $0.004829 LowVol 4.75% -32.47%
1295 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 4.25% 38.09%
1296 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol 4.69% -41.07%
1297 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -6.41%
1298 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 4.84%
1299 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 0.58% -33.83%
1300 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 2.18% -16.10%
1301 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 3.35% -6.90%
1302 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 17.28%
1303 OP Operand OP $0.000784 LowVol 1.96% -8.73%
1304 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 4.55% 8.83%
1305 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 3.29%
1306 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 5.00%
1307 HCC Happy Creator… HCC $0.000357 LowVol 4.43% -36.78%
1308 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 0.11% -17.07%
1309 XID International… XID $0.007393 LowVol 20.31% 18.75%
1310 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 90.54%
1311 LTH LAthaan LTH $0.000616 LowVol 3.06% 12.74%
1312 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 4.39% -1.08%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -12.15%
1314 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -5.32%
1315 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1316 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 5.09%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 0.85%
1318 MAVRO Mavro MAVRO $0.011961 LowVol 3.78% -0.23%
1319 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol 0.50% 557.12%
1320 BIXC BIXC BIXC $3.61 LowVol 5.50% 15.69%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 39.72%
1322 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 0.85% -33.65%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -78.92%
1324 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -9.20%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 5.50% 15.72%
1326 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1327 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 3.27% 1.15%
1328 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1329 ASC AsicCoin ASC $0.000708 906.95%
1330 MRC microCoin MRC $0.000080
1331 QORA Qora QORA $0.079614 -46.82%
1332 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi