Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 1h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9331.02 trên tổng giá trị $155,854,160,856

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $460.82 trên tổng giá trị $44,224,729,105

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1608.94 trên tổng giá trị $27,068,002,090

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.249378 trên tổng giá trị $9,631,694,177

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $344.89 trên tổng giá trị $5,750,414,579

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028120 trên tổng giá trị $1,519,380 đã biến động tăng 257.02% trong 1h qua

    + Đồng NKA IncaKoin (NKA) đang có giá hiện tại $0.000178 trên tổng giá trị $1,975,768 đã biến động tăng 96.71% trong 1h qua

    + Đồng MRJA GanjaCoin (MRJA) đang có giá hiện tại $0.036232 trên tổng giá trị $161,302 đã biến động tăng 87.34% trong 1h qua

    + Đồng DBTC Debitcoin (DBTC) đang có giá hiện tại $0.004191 trên tổng giá trị $75,443 đã biến động tăng 81.17% trong 1h qua

    + Đồng GBC GBCGoldCoin (GBC) đang có giá hiện tại $0.001858 trên tổng giá trị $21,108 đã biến động tăng 67.10% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1327.05% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000045 trên tổng giá trị $20,163,576 đã biến động tăng 817.51% trong 24h qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028120 trên tổng giá trị $1,519,380 đã biến động tăng 516.65% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000054 trên tổng giá trị đã biến động tăng 391.91% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006745 trên tổng giá trị $3,273 đã biến động tăng 384.00% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 900.27% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.227661 trên tổng giá trị $457,056 đã biến động tăng 717.40% trong 7 ngày qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028120 trên tổng giá trị $1,519,380 đã biến động tăng 610.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.036604 trên tổng giá trị đã biến động tăng 586.13% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 565.59% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 UNITY SuperNET UNITY $39,538,879 $48.45 816,061 LowVol 0.65% 19.25% 42.43%
702 TGT Target Coin TGT $18,301,036 $0.019215 952,429,892 LowVol 11.12% -19.54% -1.05%
703 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
704 ECN E-coin ECN $10,727,301 $2.36 4,549,611 LowVol 0.65% 9.71% -16.50%
705 BCAP BCAP BCAP $10,593,900 $1.06 10,000,000 LowVol 1.08% -1.99% -1.81%
706 CMP Compcoin CMP $6,367,413 $1.47 4,332,988 LowVol -34.45%
707 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 3.45% 13.33%
708 PGL Prospectors Gold PGL $4,806,089 $0.074513 64,500,000 LowVol 0.55% 7.59% 9.37%
709 YASH YashCoin YASH $4,656,252 $0.465613 10,000,263 LowVol 0.65% 7.58% 26.40%
710 ECOB Ecobit ECOB $4,441,542 $0.009993 444,444,444 LowVol 0.50% -0.15% 0.70%
711 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 0.22% 25.36%
712 AC AsiaCoin AC $2,672,489 $0.002333 1,145,403,153 LowVol -0.97% 13.23% 59.32%
713 LOG Woodcoin LOG $2,497,442 $0.310813 8,035,193 LowVol 0.62% 7.70% 16.38%
714 ADL Adelphoi ADL $2,488,807 $0.106032 23,472,224 LowVol 0.44% -0.90% 39.04%
715 ADST AdShares ADST $2,302,873 $0.193543 11,898,510 LowVol 0.91% 2.50% 24.65%
716 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
717 NKA IncaKoin NKA $1,975,768 $0.000178 11,113,557,839 LowVol 96.71% 108.34% 118.58%
718 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,854,472 $0.000081 22,835,743,030 LowVol 16.71% -6.97% -39.10%
719 ITT Intelligent T… ITT $1,482,834 $0.151342 9,797,899 LowVol 1.08% 2.23% -24.01%
720 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -10.89%
721 RC RussiaCoin RC $1,194,098 $0.142530 8,377,873 LowVol 0.03% 6.65% -9.81%
722 CARBON Carboncoin CARBON $1,127,318 $0.000073 15,392,008,211 LowVol 3.93% 19.86% -28.08%
723 MBI Monster Byte MBI $1,067,604 $0.063462 16,822,736 LowVol 0.16% 10.73% 70.60%
724 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,061,909 $0.175106 6,064,378 LowVol 0.65% -26.09% 16.41%
725 CASINO Casino CASINO $1,028,850 $1.03 1,000,000 LowVol 0.64% 0.49%
726 REX REX REX $993,224 $0.114681 8,660,756 LowVol 1.09% 21.11% -6.01%
727 XGR GoldReserve XGR $984,023 $0.057306 17,171,382 LowVol 1.22% 33.61% 140.28%
728 ORB Orbitcoin ORB $956,964 $0.310209 3,084,902 LowVol 0.34% 6.09% 19.68%
729 SHORTY Shorty SHORTY $950,041 $0.009500 100,000,000 LowVol 0.65% 6.55% 13.50%
730 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 9.02%
731 BPC Bitpark Coin BPC $921,975 $0.012293 75,000,000 LowVol 0.65% 4.10% -17.45%
732 ANC Anoncoin ANC $844,264 $0.400065 2,110,317 LowVol 0.54% 2.68% 10.46%
733 FUCK FuckToken FUCK $813,143 $0.015822 51,392,878 LowVol 1.17% 5.04% 5.07%
734 STRC StarCredits STRC $775,733 $0.172385 4,500,000 LowVol 0.65% 6.66% 21.09%
735 ELE Elementrem ELE $767,573 $0.029805 25,752,987 LowVol 3.90% 18.04% 32.76%
736 METAL MetalCoin METAL $759,484 $0.009873 76,925,527 LowVol 1.45% 7.59% 4.97%
737 CDN Canada eCoin CDN $725,135 $0.007444 97,415,544 LowVol -0.27% 14.16% 18.28%
738 MAX MaxCoin MAX $721,750 $0.011829 61,015,845 LowVol 0.59% 7.26% 29.06%
739 USC Ultimate Secu… USC $673,397 $0.065106 10,343,113 LowVol 0.65% 31.48% 121.14%
740 MAC Machinecoin MAC $672,303 $0.033290 20,195,525 LowVol 0.56% 1.90% -4.94%
741 UFO UFO Coin UFO $649,415 $0.000186 3,486,173,762 LowVol 0.59% 7.59% -6.40%
742 HBN HoboNickels HBN $644,983 $0.010804 59,696,358 LowVol 0.59% -0.95% 10.82%
743 ITI iTicoin ITI $635,702 $19.87 32,000 LowVol 0.58% -3.90% 24.04%
744 FJC FujiCoin FJC $619,992 $0.000519 1,195,285,985 LowVol 11.63% 1.23% 26.00%
745 LNK Link Platform LNK $619,438 $13.04 47,503 LowVol -32.51% -29.99%
746 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -22.80%
747 BITS Bitstar BITS $598,481 $0.025931 23,079,737 LowVol 15.09% 2.92% 2.97%
748 ECA Electra ECA $559,755 $0.000026 21,760,382,420 LowVol 3.53% 236.51% 205.14%
749 MZC MazaCoin MZC $500,303 $0.000371 1,349,573,390 LowVol 0.68% 1.90% 52.27%
750 KOBO Kobocoin KOBO $496,243 $0.020091 24,700,248 LowVol -5.23% -14.58% -17.61%
751 DDF DigitalDevelo… DDF $478,372 $0.093463 5,118,307 LowVol -1.28% 0.00% -2.70%
752 AMBER AmberCoin AMBER $465,080 $0.010643 43,699,481 LowVol 0.88% 7.84% 8.66%
753 TALK BTCtalkcoin TALK $456,094 $0.006986 65,290,635 LowVol 0.49% -36.05% -59.69%
754 VAL Valorbit VAL $441,708 $0.000093 4,742,346,801 LowVol 0.65% 7.59% 17.88%
755 GOOD Goodomy GOOD $438,143 $0.000993 441,349,000 LowVol 0.76% 16.16% 64.68%
756 FNC FinCoin FNC $434,345 $0.033726 12,878,667 LowVol 4.96% 3.62% -13.96%
757 BUN BunnyCoin BUN $423,259 $0.000004 102,286,059,948 LowVol 1.28% 79.85% 125.11%
758 BUCKS SwagBucks BUCKS $408,159 $1.30 314,811 LowVol 0.65% 7.86% 17.20%
759 CFT CryptoForecast CFT $400,110 $0.008698 46,000,000 LowVol 0.79% 25.59% 38.71%
760 V Version V $392,115 $0.000839 467,269,205 LowVol 0.50% -0.08% -14.68%
761 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -3.53% -32.91%
762 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -20.35%
763 PXC Phoenixcoin PXC $381,792 $0.006138 62,200,627 LowVol 1.44% 11.60% 25.35%
764 Q2C QubitCoin Q2C $369,853 $0.001490 248,180,117 LowVol -5.33% 43.45% 72.47%
765 BTCR Bitcurrency BTCR $363,319 $0.002142 169,598,616 LowVol 0.65% -8.35% 53.00%
766 AU AurumCoin AU $348,803 $1.18 296,216 LowVol 0.68% 3.50% 12.03%
767 DVC Devcoin DVC $348,041 $0.000023 15,148,557,500
768 BRIT BritCoin BRIT $344,683 $0.016207 21,268,092 LowVol 0.59% 20.44% 8.24%
769 FC2 FuelCoin FC2 $340,749 $0.003353 101,622,442 LowVol 0.65% -17.93% -14.81%
770 JET Jetcoin JET $323,756 $0.066582 4,862,509 LowVol 0.65% 0.05% 7.74%
771 DAXX DaxxCoin DAXX $323,444 $0.000652 496,425,640 LowVol -12.03% -15.94% -11.77%
772 ICN iCoin ICN $323,441 $0.011084 29,181,444 LowVol 0.59% -1.02% -9.33%
773 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol 0.93%
774 GUN Guncoin GUN $306,507 $0.001562 196,239,928 LowVol 0.76% 0.35% 12.55%
775 LANA LanaCoin LANA $303,652 $0.000363 835,528,845 LowVol 0.79% 30.14% 113.20%
776 IFLT InflationCoin IFLT $298,750 $0.000009 33,219,431,808 LowVol 20.24% -24.20% 23.07%
777 PIGGY Piggycoin PIGGY $297,550 $0.000612 486,288,738 LowVol 0.53% -6.79% -36.45%
778 GAIA GAIA GAIA $296,319 $0.012295 24,101,381 LowVol 0.49% 13.88% 14.53%
779 SHDW Shadow Token SHDW $293,395 $0.041914 7,000,000 LowVol 0.65% -8.62%
780 CAGE CageCoin CAGE $277,242 $0.000003 101,168,328,395 LowVol 0.88% -69.44% 25.67%
781 TRK Truckcoin TRK $273,007 $0.001761 155,017,455 LowVol 0.66% -6.51% 34.06%
782 PR Prototanium PR $271,320 $1.39 195,843 LowVol 0.50% -6.91% 28.65%
783 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,000 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 0.49% 16.03%
784 FLT FlutterCoin FLT $266,680 $0.000828 322,214,524 LowVol 0.60% 18.95% 67.52%
785 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -11.32%
786 VIDZ PureVidz VIDZ $252,317 $0.002014 125,279,775 LowVol 0.65% -7.45% 7.13%
787 RBIES Rubies RBIES $248,674 $0.023876 10,415,252 LowVol 0.36% 19.31% 6.75%
788 CCN Cannacoin CCN $245,001 $0.052133 4,699,574 LowVol -5.32% 10.68% 41.95%
789 J Joincoin J $237,338 $0.096936 2,448,402 LowVol 2.33% -1.05% 26.94%
790 NYAN Nyancoin NYAN $236,976 $0.000745 317,972,081 LowVol 0.60% -0.10% -8.95%
791 FUNK The Cypherfunks FUNK $234,826 $0.000005 46,215,682,499 LowVol 0.93% -14.37% -2.03%
792 LOT LottoCoin LOT $233,265 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 0.88% -9.47% 17.65%
793 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 4.13% 0.26%
794 8BIT 8Bit 8BIT $228,430 $0.196176 1,164,415 LowVol -3.81% -3.34% 17.05%
795 CUBE DigiCube CUBE $226,252 $0.000093 2,429,126,009 LowVol 0.59% 7.50% 17.90%
796 UNIC UniCoin UNIC $220,908 $0.074484 2,965,846 LowVol 0.02% -2.83% 26.37%
797 XPD PetroDollar XPD $219,650 $0.003432 63,993,275 LowVol 0.25% 11.62% 48.03%
798 HODL HOdlcoin HODL $213,483 $0.001397 152,801,945 LowVol 0.65% 7.59% -4.12%
799 TGC Tigercoin TGC $198,698 $0.004564 43,536,800 LowVol 0.49% -20.12% -0.99%
800 FRC Freicoin FRC $197,636 $0.006706 29,470,807 LowVol 0.59% 10.67% 15.83%
801 SH Shilling SH $195,726 $0.004985 39,262,925 LowVol 0.49% -16.55% -4.46%
802 KED Darsek KED $194,993 $0.014407 13,534,584 LowVol 0.59% 11.67% 16.01%
803 XRE RevolverCoin XRE $192,915 $0.008653 22,295,358 LowVol 0.65% 33.27% 36.10%
804 LTB LiteBar LTB $192,119 $0.240337 799,372 LowVol 0.62% -8.48% -14.25%
805 BIGUP BigUp BIGUP $182,842 $0.000086 2,116,824,151 LowVol 0.69% -50.11% 5.37%
806 888 OctoCoin 888 $181,237 $0.003604 50,284,740 LowVol 0.73% 16.40% 63.28%
807 GLC GlobalCoin GLC $180,539 $0.002770 65,171,010 LowVol 3.23% -20.31%
808 XPY PayCoin XPY $179,704 $0.015200 11,822,737 LowVol 0.28% -4.84% 3.38%
809 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $178,418 $0.013554 13,163,378 LowVol 0.50% 5.92% 27.02%
810 I0C I0Coin I0C $171,568 $0.008176 20,984,792 LowVol 25.63% -9.30% -19.99%
811 LEA LeaCoin LEA $167,936 $0.000537 312,632,490 LowVol 0.89% -0.77% 36.39%
812 ZUR Zurcoin ZUR $166,330 $0.001920 86,638,167 LowVol 0.47% 0.85% 19.48%
813 EVO Evotion EVO $164,037 $0.051899 3,160,689 LowVol 0.58% 16.19% 12.65%
814 XRA Ratecoin XRA $161,574 $0.001413 114,344,116 LowVol 0.61% -6.58% -4.11%
815 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 1.89%
816 ACOIN Acoin ACOIN $157,764 $0.129306 1,220,085 LowVol -4.32% 0.22% 7.67%
817 YAC Yacoin YAC $156,136 $0.001304 119,738,248 LowVol -11.99% 22.23% 14.89%
818 GRT Grantcoin GRT $155,880 $0.003621 43,045,479 LowVol 0.25% 4.57% 15.21%
819 URC Unrealcoin URC $151,134 $0.021516 7,024,402 LowVol 0.65% 9.01% 35.50%
820 ANTI AntiBitcoin ANTI $149,659 $0.008569 17,465,159 LowVol 0.49% 20.72% 48.81%
821 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 8.00%
822 HAL Halcyon HAL $142,249 $0.027011 5,266,349 LowVol 0.94% 27.32% 61.92%
823 GTC Global Tour Coin GTC $141,971 $0.004750 29,887,402 LowVol 14.32% 18.08%
824 MNM Mineum MNM $140,778 $0.014919 9,436,367 LowVol 0.61% 15.62% 12.34%
825 BUMBA BumbaCoin BUMBA $139,993 $0.006240 22,433,010 LowVol 0.59% 9.13% 1.20%
826 SLING Sling SLING $139,759 $0.130118 1,074,095 LowVol 0.65%
827 XVP Virtacoinplus XVP $137,952 $0.015102 9,134,750 LowVol -0.15% -1.86% 137.72%
828 RED RedCoin RED $137,110 $0.001850 74,107,896 LowVol -1.38% -0.93% 114.57%
829 BLRY BillaryCoin BLRY $136,513 $0.015182 8,991,787 LowVol 0.49% -23.42% 139.16%
830 DRXNE DROXNE DRXNE $134,121 $0.002141 62,632,308 LowVol 0.62% -6.73% 25.84%
831 TTC TittieCoin TTC $129,531 $0.000103 1,259,816,434 LowVol 9.91% 14.40% -27.26%
832 FIRE Firecoin FIRE $128,327 $1.30 98,412 LowVol 0.59% 15.87% 26.45%
833 HMP HempCoin HMP $126,360 $0.000093 1,356,645,470 LowVol 0.59% 17.88%
834 PRC PRCoin PRC $124,620 $0.008103 15,379,000 LowVol 0.65% 1.61% -13.25%
835 OHM OHM OHM $123,955 $0.004191 29,573,944 LowVol 0.65% 5.25%
836 TEK TEKcoin TEK $121,988 $0.000086 1,414,054,562 LowVol 0.61% -7.14% 8.16%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $121,935 $0.005841 20,874,276 LowVol 0.20% -25.89% -7.73%
838 DUO ParallelCoin DUO $121,025 $0.401233 301,632 LowVol 18.55% 39.37% 14.36%
839 FLAX Flaxscript FLAX $120,125 $0.021517 5,582,700 LowVol 0.59% 13.81% 1.86%
840 CMPCO CampusCoin CMPCO $117,728 $0.000468 251,688,045 LowVol 0.75% 5.68% -14.72%
841 MEOW Kittehcoin MEOW $117,600 $0.000005 23,905,669,976 LowVol 18.86% 17.54% 89.25%
842 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 1.20% -2.14%
843 CNNC Cannation CNNC $115,765 $0.046738 2,476,893 LowVol -8.20% 8.84% -17.50%
844 QTL Quatloo QTL $114,478 $0.014831 7,718,883 LowVol 4.72% 17.46% -0.74%
845 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 18.97%
846 020 020LondonCoin 020 $112,069 $7.1e-07 156,892,190,248 LowVol 0.81%
847 GAP Gapcoin GAP $110,402 $0.009203 11,996,790 LowVol -0.24% -40.95% -11.09%
848 ARCO AquariusCoin ARCO $109,440 $0.074114 1,476,655 LowVol 0.69% 15.23% 29.60%
849 PX PX PX $109,336 $0.001148 95,239,761 LowVol 2.01% 3.78%
850 DLC Dollarcoin DLC $106,027 $0.011643 9,106,714 LowVol 0.49% 7.59% 24.81%
851 CAP Bottlecaps CAP $104,910 $0.000514 203,982,554 LowVol
852 ISL IslaCoin ISL $104,754 $0.069204 1,513,704 LowVol 0.59% 14.87%
853 ARG Argentum ARG $103,858 $0.012195 8,516,524 LowVol 0.87% 7.93% 41.99%
854 VEC2 VectorAI VEC2 $103,467 $0.006240 16,579,925 LowVol 0.65% 29.32% 118.42%
855 MARS Marscoin MARS $103,170 $0.003648 28,279,074 LowVol -8.96% 20.77% 31.64%
856 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.16%
857 MCRN MACRON MCRN $97,415 $0.000243 401,421,401 LowVol 14.95% 107.10% 16.07%
858 GPU GPU Coin GPU $93,907 $0.002320 40,477,042 LowVol -0.56% 4.76% 32.96%
859 SLM Slimcoin SLM $93,217 $0.006240 14,937,439 LowVol 0.49% 14.42% 25.83%
860 RUPX Rupaya RUPX $92,936 $0.015253 6,093,036 LowVol 0.65% -37.48% -46.97%
861 VC VirtualCoin VC $92,803 $0.009221 10,064,287 LowVol 0.65% 5.46% 17.90%
862 ATX Artex Coin ATX $89,047 $0.004741 18,781,750 LowVol 0.65% 5.32% 18.03%
863 BLC Blakecoin BLC $88,111 $0.005826 15,122,697 LowVol 2.06% 5.55% 28.29%
864 MAR Marijuanacoin MAR $86,701 $0.058786 1,474,856 LowVol -6.85% 15.60% 41.32%
865 MST MustangCoin MST $82,724 $0.131236 630,343 LowVol 0.49% 20.89% 39.65%
866 ICE iDice ICE $81,296 $0.051748 1,571,013 LowVol 0.74% -34.82% -61.61%
867 GPL Gold Pressed … GPL $78,794 $0.308823 255,144 LowVol 0.54% 8.05% 60.31%
868 ALL Allion ALL $77,958 $0.012575 6,199,359 LowVol 0.65% -16.51% 31.44%
869 SOON SoonCoin SOON $77,901 $0.006251 12,462,620 LowVol 0.50% 5.10% 19.88%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $77,550 $0.014108 5,496,929 LowVol 0.65% 21.30% -27.95%
871 TSE Tattoocoin (S… TSE $75,806 $0.000838 90,421,856 LowVol 0.55% -1.35% 9.16%
872 CAT Catcoin CAT $74,808 $0.012108 6,178,150 LowVol -0.90% -17.08% -10.96%
873 VUC Virta Unique … VUC $74,292 $0.001210 61,404,875 LowVol -4.40% -1.64% -17.50%
874 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 20.72%
875 XCRE Creatio XCRE $72,630 $0.003539 20,520,514 LowVol 0.65% 8.70% 52.92%
876 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $71,286 $0.089881 793,108 LowVol 0.49% 7.48% 54.27%
877 IMS Independent M… IMS $70,338 $0.013101 5,368,934 LowVol 0.29% -12.71% -1.83%
878 PHO Photon PHO $69,936 $0.000003 20,360,777,313 LowVol 0.87% 35.10% 57.56%
879 BITZ Bitz BITZ $69,723 $0.035021 1,990,891 LowVol 0.59% 16.12% 38.37%
880 SPT Spots SPT $69,665 $0.003109 22,406,021 LowVol 0.59% 2.42% 30.49%
881 ADCN Asiadigicoin ADCN $69,663 $0.002794 24,931,054 LowVol 7.77% 0.61% 8.37%
882 HXX Hexx HXX $69,366 $0.046897 1,479,139 LowVol 0.37% 1.91% 28.06%
883 DRM Dreamcoin DRM $66,167 $0.027011 2,449,632 LowVol 0.65% 7.59% 16.03%
884 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $65,815 $0.000826 79,719,140 LowVol 0.65% -5.94% 38.25%
885 SCRT SecretCoin SCRT $65,382 $0.015461 4,228,672 LowVol 0.49% 16.71%
886 BIP BipCoin BIP $65,132 $0.040025 1,627,261 LowVol 0.49% 7.75% 49.99%
887 POP PopularCoin POP $64,799 $0.000019 3,372,875,244 LowVol 0.26% 8.44% 26.74%
888 BAS BitAsean BAS $64,206 $0.012841 5,000,000 LowVol 1.08% -7.13% -32.97%
889 PRX Printerium PRX $63,904 $0.005406 11,821,728 LowVol -8.35% -28.82% 213.00%
890 GCC GuccioneCoin GCC $62,351 $0.003074 20,285,537 LowVol 3.73% 10.95% 9.20%
891 300 300 Token 300 $61,194 $203.98 300 LowVol 0.65% 9.59% 43.09%
892 BIOS BiosCrypto BIOS $60,120 $0.002887 20,821,709 LowVol 0.65% 7.59% 89.33%
893 COAL BitCoal COAL $59,837 $0.013297 4,500,000 LowVol 0.83% 31.00% 55.07%
894 ICOB ICOBID ICOB $59,419 $0.000557 106,701,874 LowVol 0.61% 7.21% 37.99%
895 CRX Chronos CRX $58,429 $0.000792 73,729,962 LowVol -1.36% -12.15% -2.41%
896 URO Uro URO $57,012 $0.047223 1,207,310 LowVol 0.65% 29.21%
897 CF Californium CF $56,841 $0.023658 2,402,601 LowVol 0.65% 8.44% -11.55%
898 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $56,207 $0.007000 8,030,000 LowVol 0.63% -0.20% 24.34%
899 ZMC ZetaMicron ZMC $55,917 $0.000093 600,344,291 LowVol 0.49% 7.59% 17.88%
900 $$$ Money $$$ $55,510 $0.001210 45,887,218 LowVol -4.92% 2.87% 16.51%
901 RPC RonPaulCoin RPC $55,283 $0.062130 889,794 LowVol 0.55% 9.93% 4.30%
902 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,943 $0.000921 59,630,200 LowVol 0.55% 17.20% 11.64%
903 DIBC DIBCOIN DIBC $54,731 $0.010946 5,000,000 LowVol -4.33% -8.37% -11.28%
904 SOIL SOILcoin SOIL $54,678 $0.009589 5,702,048 LowVol 0.62% 10.69% 41.68%
905 BVC BeaverCoin BVC $53,784 $0.017265 3,115,258 LowVol 0.66% -34.04% -11.47%
906 ZYD Zayedcoin ZYD $53,503 $0.008569 6,243,840 LowVol 0.65% 3.83% 23.26%
907 WARP WARP WARP $53,454 $0.048806 1,095,224 LowVol 0.49% 7.59% 17.95%
908 BRAIN Braincoin BRAIN $52,652 $0.005216 10,094,424 LowVol 0.65% 7.49% 27.34%
909 WORM HealthyWormCoin WORM $51,762 $0.000466 111,146,338 LowVol 0.49% 13.26%
910 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 3.46%
911 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol -62.82%
912 DRS Digital Rupees DRS $47,577 $0.000093 510,802,961 LowVol 0.65% 7.59% -39.41%
913 CASH Cashcoin CASH $47,291 $0.001025 46,158,242 LowVol 0.59% 7.59% 6.63%
914 COXST CoExistCoin COXST $47,011 $0.001735 27,100,000 LowVol -0.12%
915 PIE PIECoin PIE $46,961 $0.002608 18,006,751 LowVol 0.65% 0.42% -53.78%
916 BSC BowsCoin BSC $46,525 $0.008383 5,550,102 LowVol 0.49% 7.59% 18.84%
917 CMT Comet CMT $45,416 $0.052033 872,830 LowVol -0.72% 24.60% 16.26%
918 ARB ARbit ARB $45,000 $0.005797 7,762,030 LowVol 1.19%
919 TOR Torcoin TOR $44,046 $0.139306 316,179 LowVol 11.00% -35.49% -17.64%
920 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol -0.91%
921 MND MindCoin MND $43,239 $0.003446 12,546,625 LowVol 0.65% -0.48% 24.97%
922 SFC Solarflarecoin SFC $42,896 $0.003046 14,083,450 LowVol 0.49% 4.58% -17.07%
923 CESC CryptoEscudo CESC $40,266 $0.000279 144,105,100 LowVol 0.65% 7.59% 76.87%
924 STEPS Steps STEPS $39,899 $0.002142 18,625,017 LowVol 0.65% 17.54%
925 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -31.32%
926 FLVR FlavorCoin FLVR $38,930 $0.001863 20,898,106 LowVol 0.55% -2.05%
927 PULSE Pulse PULSE $38,623 $0.002701 14,298,972 LowVol 0.59% 7.59% 24.58%
928 BENJI BenjiRolls BENJI $38,160 $0.001884 20,252,546 LowVol 0.08% 11.69% 23.48%
929 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,037 $0.001879 20,245,510 LowVol 3.35% 24.81%
930 ORLY Orlycoin ORLY $37,546 $0.001025 36,646,779 LowVol 0.59% -1.37% 20.59%
931 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,739 $0.013629 2,622,273 LowVol 0.68% -9.67% -3.68%
932 CRT CRTCoin CRT $35,440 $0.447078 79,270 LowVol 0.65% 7.59% 17.90%
933 CAB Cabbage CAB $34,229 $0.003260 10,499,996 LowVol 0.65% 7.59% 17.18%
934 ICON Iconic ICON $33,852 $0.057096 592,894 LowVol 0.65% 7.59% 52.60%
935 EGO EGO EGO $33,531 $0.000559 60,000,001 LowVol 0.65% 19.92%
936 PLNC PLNcoin PLNC $33,427 $0.001956 17,089,600 LowVol 0.65% 2.70% 7.51%
937 KIC KibiCoin KIC $32,961 $0.002242 14,701,000 LowVol 0.87% -31.31% -28.21%
938 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,599 $0.000466 70,000,000 LowVol 0.65% 7.59% 33.47%
939 BLZ BlazeCoin BLZ $31,921 $0.000052 608,557,394 LowVol 0.42% -0.33% 37.87%
940 G3N G3N G3N $31,695 $0.004191 7,561,891 LowVol 0.59% 3.01% 20.15%
941 GBT GameBet Coin GBT $31,687 $0.001490 21,262,780 LowVol 0.49% 7.59% 17.88%
942 VIP VIP Tokens VIP $31,091 $0.000373 83,450,403 LowVol 0.65% 20.96%
943 KNC KingN Coin KNC $29,919 $14.90 2,008 LowVol 0.55% 7.59% 21.31%
944 DPAY DPAY DPAY $29,634 $0.000373 79,541,001 LowVol 0.65% 7.59% 16.03%
945 VTA Virtacoin VTA $29,304 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 0.98% 0.45% 145.24%
946 KRONE Kronecoin KRONE $29,082 $0.008412 3,457,208 LowVol -1.81% -1.58% 15.64%
947 RIDE Ride My Car RIDE $28,299 $0.000279 101,276,976 LowVol 50.98% 61.39% 22.02%
948 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 11.44%
949 DLISK DAPPSTER DLISK $27,942 $0.000279 100,000,000 LowVol 0.49% 7.59% -40.42%
950 PSB Pesobit PSB $27,269 $0.000811 33,620,139
951 MILO MiloCoin MILO $27,135 $0.002515 10,789,954 LowVol 5.47% 30.67% 15.89%
952 LUNA Luna Coin LUNA $26,395 $0.016398 1,609,654 LowVol -7.28% 16.62% 23.32%
953 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,307 $0.005447 4,829,945 LowVol 0.59% 5.31% 13.72%
954 WBB Wild Beast Block WBB $26,248 $0.158713 165,382 LowVol 15.18% 53.86% 33.48%
955 VRS Veros VRS $23,982 $0.000049 486,609,040 LowVol 5.83% -31.63% 169.98%
956 LIR LetItRide LIR $23,645 $0.000652 36,266,559 LowVol 0.59% -16.32% -0.02%
957 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 9.52%
958 LTCR Litecred LTCR $23,073 $0.000763 30,227,750 LowVol 0.81% 7.94% -35.09%
959 PLACO PlayerCoin PLACO $22,898 $0.000652 35,120,000 LowVol 3.09% -18.84% -31.24%
960 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 6.62% 20.44%
961 XBTS Beatcoin XBTS $22,566 $0.014800 1,524,686 LowVol 0.56% -42.40% -9.01%
962 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,466 $0.029805 753,776 LowVol 0.65% 6.50% 20.36%
963 CNC CHNCoin CNC $22,190 $0.000466 47,647,271 LowVol 0.59% -10.34% 38.14%
964 DES Destiny DES $21,907 $0.013692 1,600,000 LowVol -41.81% 18.56%
965 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 3.25%
966 HVCO High Voltage HVCO $21,432 $0.014344 1,494,171 LowVol 0.65% 14.84%
967 GBC GBCGoldCoin GBC $21,108 $0.001858 11,361,817 LowVol 67.10% 57.80% -22.59%
968 BIOB BioBar BIOB $20,873 $0.023565 885,756 LowVol 0.65% 22.78%
969 IBANK iBank IBANK $20,658 $0.004564 4,526,324 LowVol 0.65% -2.37% -3.99%
970 IMX Impact IMX $20,379 $0.000186 109,509,041 LowVol 0.67% 7.48% 17.32%
971 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
972 BNX BnrtxCoin BNX $19,714 $0.000744 26,487,001 LowVol 0.65% 7.42% 20.24%
973 OS76 OsmiumCoin OS76 $19,236 $0.021516 894,026 LowVol 0.59% -23.76% -16.75%
974 DAS DAS DAS $18,582 $0.007085 2,622,886 LowVol 0.73% 104.59% 30.90%
975 UET Useless Ether… UET $18,187 $0.004586 3,965,716 LowVol -15.77% -26.34% -14.03%
976 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol -0.17% 16.68%
977 SDP SydPak SDP $17,681 $0.110714 159,700 LowVol 0.19% 6.80% 18.54%
978 ALTC Antilitecoin ALTC $17,611 $0.000559 31,512,613 LowVol 0.65% 7.59% 5.60%
979 SOCC SocialCoin SOCC $16,769 $0.012108 1,384,879 LowVol 0.55% 37.13% -8.79%
980 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 9.67%
981 ELS Elysium ELS $15,294 $0.003819 4,005,012 LowVol -4.13% -6.31% 25.91%
982 RSGP RSGPcoin RSGP $13,354 $7.73 1,727 LowVol 0.65% -0.79% -21.01%
983 TRADE Tradecoin TRADE $12,563 $0.001677 7,493,321 LowVol 16.82% 41.71% -44.21%
984 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,417 $0.001701 7,300,566 3.41%
985 GEERT GeertCoin GEERT $11,789 $0.002316 5,091,200 LowVol 0.67% 23.26% 23.60%
986 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
987 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 18.90%
988 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,182 $0.000882 12,676,500 LowVol 0.64% -33.13% -67.46%
989 SLFI Selfiecoin SLFI $9,801 $0.000091 107,829,281 LowVol 4.99% 15.03%
990 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 2.77% -25.07%
991 MRNG MorningStar MRNG $9,080 $0.000279 32,596,196 LowVol 0.73% -25.06% -55.13%
992 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 1.47% 10.56%
993 NODC NodeCoin NODC $8,598 $0.005123 1,678,439 LowVol 0.65% 9.39%
994 MTM MTMGaming MTM $8,515 $0.002838 2,999,967 LowVol 0.64% -0.20%
995 VOLT Bitvolt VOLT $8,446 $0.000559 15,112,554 LowVol 0.65% -7.78% -11.14%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $8,345 $0.002483 3,360,417 LowVol 0.64% 0.49% 122.35%
997 DIX Dix Asset DIX $8,100 $8.1e-08 100,000,000,000 LowVol 2.30% -25.25% 80.89%
998 CONX Concoin CONX $7,903 $0.010618 744,266 LowVol 0.59% 7.59% -15.62%
999 JS JavaScript Token JS $7,514 $0.000940 7,991,996 LowVol 1.08% 32.53% 3.94%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -68.39%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,041 $0.000559 9,023,698 LowVol 0.64% 9.57% 1.01%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,784 LowVol 1.58%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,374 $55885.70 0.078264 LowVol 0.65% -13.92% -40.11%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $4,135 $0.020454 202,167 3.55%
1005 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1006 EBT Ebittree Coin EBT $3,571 $0.002824 1,264,511 LowVol 0.49% 45.70% 99.66%
1007 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 384.00% 19.49%
1008 XNG Enigma XNG $3,266 $0.196435 16,627 LowVol 0.55% 1.28% -14.93%
1009 LEX Lex4All LEX $3,106 $0.003106 1,000,000 LowVol 0.64% -0.20% 131.16%
1010 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -4.45% -39.03%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,619 $0.055885 46,864 LowVol 0.65% -6.03% 35.81%
1012 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,567 $0.001863 1,377,917 LowVol -8.48% -20.30% -8.67%
1013 ULA Ulatech ULA $2,125 $0.011587 183,411 LowVol 0.55% -38.17% 64.63%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,449 $9.5e-08 15,320,585,365 LowVol 0.88% -10.26% -28.66%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $1,085 $0.000186 5,826,388 LowVol 0.65% 7.59% -27.31%
1016 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -25.21%
1017 DMB Digital Money… DMB $510 $0.001211 421,300 LowVol 0.65% 24.17% -3.32%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $222 $0.000080 2,753,201 LowVol 0.96% 19.41%
1020 CALC CaliphCoin CALC $56 $0.000644 87,140 LowVol -1.60% -45.39% -37.71%
1021 BCD Bitcoin Diamo… BCD $66.79 $23,734,100 -1.31% -23.68%
1022 INK Ink INK $0.165515 $6,630,490 -1.21% -3.20%
1023 AI POLY AI AI $16.83 $6,105,370 -1.15% -9.42%
1024 ORME Ormeus Coin ORME $3.50 $4,938,480 1.32% 6.24% -29.92%
1025 ATMC ATMCoin ATMC $1.95 $3,358,430 0.00% 5.29% 29.24%
1026 QASH QASH QASH $0.706470 $3,345,660 0.89% 0.38%
1027 REC Regalcoin REC $41.95 $2,938,360 0.85% -9.90% -7.61%
1028 NULS Nuls NULS $0.680803 $2,198,930 -0.30% 11.85% -19.97%
1029 CLUB ClubCoin CLUB $5.91 $1,964,550 0.80% 11.12% 157.44%
1030 GRX GOLD Reward T… GRX $5.65 $1,594,160 2.78% 19.29% 53.79%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $9.83 $1,436,490 -0.07% 1.31% 1.62%
1032 BTE BitSerial BTE $3.88 $1,404,740 -1.10% -20.16% -37.50%
1033 FRST FirstCoin FRST $16.07 $909,890 -0.68% -0.26% -5.85%
1034 WC WINCOIN WC $1.60 $668,551 1.69% -6.04%
1035 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.13 $659,342 -1.94% -1.94% 25.60%
1036 B2X SegWit2x [Fut… B2X $271.11 $610,113 -1.40% 4.44% 36.41%
1037 THS TechShares THS $1.00 $509,263 0.68% 7.37% -0.90%
1038 ETN Electroneum ETN $0.025368 $477,571 0.79% -7.93% -21.29%
1039 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000135 $380,372 -8.33% 5.19% 8.28%
1040 BOT Bodhi BOT $0.499166 $334,008 0.28% -6.31%
1041 XIN Infinity Econ… XIN $0.045453 $208,310 -1.28% -1.28% -2.86%
1042 B3 B3Coin B3 $0.000391 $207,115 -20.57% -31.54% 21.92%
1043 SIC Swisscoin SIC $0.000186 $205,845 0.65% -13.93% -97.49%
1044 SUR Suretly SUR $3.81 $201,223 -0.03% -6.95% 34.26%
1045 EAG EA Coin EAG $3.62 $191,002 -3.11% -15.38% -31.77%
1046 ADK Aidos Kuneen ADK $36.30 $188,259 0.63% -1.62% -5.83%
1047 AION Aion AION $1.08 $185,173 1.40% -6.14% 25.81%
1048 BT2 BT2 [CST] BT2 $193.23 $160,797 -0.18% 70.26% 85.36%
1049 TSL Energo TSL $0.032240 $140,088 -2.33% 0.62%
1050 GMT Mercury Protocol GMT $0.053230 $135,474 -2.81% -0.50% 12.82%
1051 XID Sphre AIR XID $0.198781 $126,236 1.02% 1.15% 6.99%
1052 XCPO Copico XCPO $0.022289 $124,125 -14.68% -18.85%
1053 BT1 BT1 [CST] BT1 $9119.26 $122,048 0.27% 12.20% 17.66%
1054 BTU Bitcoin Unlim… BTU $122.66 $118,874 1.56% 0.14% -24.44%
1055 UGT UG Token UGT $0.431053 $99,547 1.08% -5.41% 26.18%
1056 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.30 $90,796 19.82% 9.06%
1057 TER TerraNova TER $2.44 $89,908 -1.66% -5.31% -22.59%
1058 LLT LLToken LLT $0.319080 $89,635 0.04% -4.50% -7.39%
1059 SISA SISA SISA $0.036365 $83,075 4.09% 126.21% -60.88%
1060 INF InfChain INF $0.008942 $77,733 2.27% 3.84%
1061 FLIXX Flixxo FLIXX $0.104281 $74,602 2.18%
1062 PHR Phore PHR $0.460954 $71,657 3.18% 2.24%
1063 BSR BitSoar BSR $0.224657 $71,548 -22.51% -16.47% 61.96%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.106898 $57,107 -0.41% 4.84% 10.00%
1065 EVR Everus EVR $4.85 $54,535 -4.40% -1.02% 24.28%
1066 MSD MSD MSD $0.012431 $53,352 -5.71% -8.15% 8.83%
1067 ASTRO Astro ASTRO $1.65 $46,183 -5.27% -3.45% 19.93%
1068 BTCM BTCMoon BTCM $0.009804 $42,307 3.36% -26.64% 393.94%
1069 ICX ICON ICX $1.11 $41,365 4.10% -4.39% 7.63%
1070 BPL Blockpool BPL $0.183208 $38,352 0.65% 3.39% -2.66%
1071 SPANK SpankChain SPANK $0.040816 $35,954 -8.67% -13.65%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.007451 $34,453 -12.01% 24.83%
1073 DSR Desire DSR $0.110259 $32,856 1.01% -24.20% -51.95%
1074 PLX PlexCoin PLX $0.135741 $28,433 12.05%
1075 AKY Akuya Coin AKY $0.307832 $26,474 0.20% -11.74% -58.38%
1076 HOLD Interstellar … HOLD $0.107745 $25,286 0.66% 10.19% -33.14%
1077 OXY Oxycoin OXY $0.176515 $22,583 0.62% 3.46% 10.24%
1078 RMC Russian Minin… RMC $13165.30 $19,778 0.55% 7.08% 31.35%
1079 COR CORION COR $0.913668 $19,063 -6.18% -7.52% -2.44%
1080 SSS Sharechain SSS $0.003319 $18,672 -3.72% 6.01% 21.33%
1081 PRM PrismChain PRM $0.001025 $17,952 0.59% -0.26%
1082 VASH VPNCoin VASH $0.005030 $15,588 -0.57% 3.34% 22.72%
1083 DNA EncrypGen DNA $0.069681 $14,949 3.92% -3.21%
1084 BOS BOScoin BOS $1.21 $14,590 -2.35% 3.86% -8.81%
1085 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002893 $13,915 3.02% 12.94% 5.07%
1086 B2B B2B B2B $0.573265 $13,731 -1.28% 3.06%
1087 MCR Macro MCR $2.10 $12,884 0.55% 0.88% -37.21%
1088 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003537 $12,665 -6.21% -2.74% 53.76%
1089 MKR Maker MKR $395.32 $11,883 1.14% -1.36%
1090 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045861 $11,403 1.08% -2.41% -12.36%
1091 FUDD DimonCoin FUDD $0.001479 $10,112 -43.21%
1092 AERM Aerium AERM $1.83 $9,582 -1.99% -12.40% -8.63%
1093 WIC Wi Coin WIC $0.003512 $9,001 8.51% -2.82% 11.49%
1094 DEUS DeusCoin DEUS $0.409356 $7,859 0.65% 8.16% 2.97%
1095 MGC GulfCoin MGC $0.003633 $7,787 0.49% 8.52% 6.01%
1096 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002708 $7,617 4.11% 14.38% -5.53%
1097 ACC Accelerator N… ACC $4.13 $7,095 3.71% -0.77%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000189 $6,896 0.63% -21.09% -0.78%
1099 DGPT DigiPulse DGPT $0.992705 $6,670 1.06% -8.66%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.33 $6,371 1.08% -4.18% 19.35%
1101 FOR FORCE FOR $0.001236 $5,117 -34.71% -52.61% -52.18%
1102 TRIA CombiCoin TRIA $6.07 $4,215 -13.67% -20.51%
1103 DFS DFSCoin DFS $0.009923 $3,997 13.57% 17.92% 21.76%
1104 MEN PeopleCoin MEN $0.000093 $3,937 0.65% 7.59% 17.88%
1105 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003349 $3,710 0.65% 13.78% 23.43%
1106 VIU Viuly VIU $0.004190 $3,495 12.15% -6.97% -23.14%
1107 SND Sand Coin SND $0.669573 $3,444 1.08% -5.74% 9.44%
1108 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.68 $3,371 0.65% 7.94% 72.14%
1109 MGC MergeCoin MGC $0.012760 $3,368 0.65% -7.36%
1110 PLC PlusCoin PLC $0.000596 $3,348 -5.80% 6.72% -13.10%
1111 VULC Vulcano VULC $0.009241 $2,976 0.65% -3.10% 0.10%
1112 XTD XTD Coin XTD $0.000093 $2,595 0.65% 7.59% 17.88%
1113 BIXC BIXC BIXC $3.73 $2,329 0.49% 7.59% 17.84%
1114 BTBc Bitbase BTBc $0.005588 $2,268 -9.95% 15.28% -42.18%
1115 SMART SmartBillions SMART $0.412751 $2,065 1.08% -5.43%
1116 OX OX Fina OX $0.000185 $2,053 0.49% 0.78% -16.93%
1117 STU bitJob STU $0.043320 $2,050 5.86% -4.51% -37.43%
1118 APC AlpaCoin APC $0.021611 $2,012 0.48% 61.64% -26.24%
1119 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.013890 $1,996 -12.32% -16.89%
1120 IBTC iBTC IBTC $0.012612 $1,980 6.18% 5.96% 72.98%
1121 IQT iQuant IQT $0.123643 $1,905 0.57% 11.26% -21.68%
1122 EFYT Ergo EFYT $9.70 $1,870 -0.06% 15.20%
1123 PNX Phantomx PNX $0.008681 $1,842 -43.80% -45.85%
1124 ACC AdCoin ACC $0.133262 $1,806 -0.88% 24.44% 42.76%
1125 BSN Bastonet BSN $0.000838 $1,676 0.65% -4.75% -5.66%
1126 NAMO NamoCoin NAMO $0.000097 $1,606 0.60% 11.86% -53.01%
1127 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.060768 $1,570 7.44% 18.15% -36.30%
1128 HAT Hawala.Today HAT $0.142171 $1,568 1.08% -20.79% -19.23%
1129 NTWK Network Token NTWK $0.003620 $1,539 1.00% 196.25% 142.60%
1130 STEX STEX STEX $0.228264 $1,538 0.55% -0.86% 46.89%
1131 ANTX Antimatter ANTX $0.000093 $1,472 0.65% 7.59% 101.69%
1132 WILD Wild Crypto WILD $0.109144 $1,360 5.10% 47.10% 35.40%
1133 XOT Internet of T… XOT $2780.64 $1,312 0.65% 7.92% 18.16%
1134 LEPEN LePen LEPEN $0.000186 $1,291 0.65% 142.14% 54.88%
1135 PRES President Trump PRES $0.004005 $1,286 10.93% 3.73% -0.88%
1136 NTC Natcoin NTC $0.251479 $1,235 0.59% -15.28% -56.13%
1137 SPORT SportsCoin SPORT $0.001025 $1,211 0.65% 69.07% 29.67%
1138 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043400 $1,145 0.61% -5.08% 7.74%
1139 MCI Musiconomi MCI $0.059856 $1,046 13.56% -0.43% -5.30%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.064081 $1,038 0.65% 39.38% -14.62%
1141 GARY President Joh… GARY $0.074513 $1,000 0.59% -35.93% -24.55%
1142 ABC Alphabit ABC $15.37 $978 0.59% 5.72% 38.76%
1143 SAK Sharkcoin SAK $0.002419 $908 0.57% 1.71% 42.05%
1144 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $874 0.76% -14.12% 32.58%
1145 EGOLD eGold EGOLD $0.012791 $853 0.39% 34.40% 79.56%
1146 DAY Chronologic DAY $5.04 $846 19.41% 8.33% 14.55%
1147 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000559 $818 20.78% 22.30% 11.87%
1148 HIGH High Gain HIGH $0.000745 $818 0.65% 3.63% -27.49%
1149 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.126952 $793 9.11% 13.04% 142.18%
1150 SIFT Smart Investm… SIFT $3.16 $738 -0.61% -12.20% -8.75%
1151 WA WA Space WA $0.026080 $663 0.65% 9.78% 93.04%
1152 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000561 $628 0.89% -17.46% -35.62%
1153 CASH Cash Poker Pro CASH $0.072919 $622 1.08% 14.10% -13.88%
1154 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 $560 40.00% 46.38% 47.19%
1155 GAY GAY Money GAY $0.014807 $553 0.65% 17.99% -28.52%
1156 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007731 $520 5.75% 2.06% 95.38%
1157 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol 0.28% 1327.05% 8.72%
1158 BIT First Bitcoin BIT $0.014344 LowVol 23.81% -0.78% 20.71%
1159 TIE TIES Network TIE $0.083009 LowVol 1.08% -20.55% -16.02%
1160 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 1.14% -2.41% 28.96%
1161 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.034626 LowVol 1.17% 3.74% 28.84%
1162 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051228 LowVol 0.65% 0.30% -14.27%
1163 CYDER Cyder CYDER $0.000373 LowVol 0.65% 0.63% -5.70%
1164 EBIT eBIT EBIT $0.000826 LowVol 19.00% 2.97% 38.48%
1165 IPY Infinity Pay IPY $0.001377 LowVol -35.00% -17.73%
1166 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010339 LowVol 0.65% 6.63% 6.64%
1167 SWP Swapcoin SWP $0.091722 LowVol 1.08% 77.43% 53.54%
1168 PRIMU Primulon PRIMU $0.000186 LowVol 0.55% 7.59% 7.58%
1169 REGA Regacoin REGA $0.002049 LowVol 0.49% -5.32% 16.35%
1170 GRN Granite GRN $0.014996 LowVol 0.65% 14.18% 25.43%
1171 RCN Rcoin RCN $0.000093 LowVol 0.65% 7.59% 0.82%
1172 MBL MobileCash MBL $0.000373 LowVol 0.49% -10.96% 17.88%
1173 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003539 LowVol 0.49% 7.59% 19.08%
1174 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol 11.20% -98.23% -83.74%
1175 ANI Animecoin ANI $0.000093 LowVol 0.59% 7.59% 15.50%
1176 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004029 LowVol -37.02% -75.63% 493.42%
1177 FC Facecoin FC $0.004127 LowVol 1.17% -2.39% 16.04%
1178 FLASH Flash FLASH $0.005115 LowVol 0.65% 18.88% 31.19%
1179 DMC DynamicCoin DMC $0.003452 LowVol 16.48% 16.41% 15.34%
1180 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001948 LowVol 0.55% -37.23% -14.84%
1181 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.097333 LowVol 0.65% 14.73% 83.51%
1182 MONETA Moneta MONETA $0.000373 LowVol 0.59% 43.45% 45.90%
1183 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000373 LowVol 33.99% 115.18% 24.93%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.80% -26.41% -22.76%
1185 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.83% 13.18% -36.02%
1186 BGR Bongger BGR $0.000123 LowVol 0.94% -3.56% 56.38%
1187 MAGN Magnetcoin MAGN $0.447838 LowVol 0.66% 5.68% 3.57%
1188 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000078 LowVol -41.30% -69.89% 88.45%
1189 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001025 LowVol -7.83% -10.06% -33.03%
1190 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1191 POKE PokeCoin POKE $0.000093 LowVol 0.59% -64.14% -60.70%
1192 MARX MarxCoin MARX $0.000843 LowVol 0.69% -24.50% 13.99%
1193 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000373 LowVol 20.73% 115.18% -23.13%
1194 DON Donationcoin DON $0.000651 LowVol 30.92% 50.26% 46.39%
1195 MINEX Minex MINEX $0.052461 LowVol 0.62% 4.72% -7.49%
1196 EUSD eUSD EUSD $0.000146 LowVol 7.48% -40.15% -74.39%
1197 10MT 10M Token 10MT $0.002530 LowVol 1.07% 45.48% -46.57%
1198 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000107 LowVol -2.32% -38.26% -48.40%
1199 BITOK Bitok BITOK $0.000093 LowVol 0.65% 347.24%
1200 MOTO Motocoin MOTO $0.002514 LowVol 0.37% 5.59% -14.27%
1201 VOYA Voyacoin VOYA $1.82 LowVol -1.61% 4.53% -19.77%
1202 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000466 LowVol 0.49% 7.59% 47.35%
1203 AV AvatarCoin AV $0.029246 LowVol 0.65% 7.21% 18.09%
1204 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005791 LowVol -0.54% -12.38% 1.07%
1205 HYPER Hyper HYPER $0.021547 LowVol -0.74% -26.49% -13.13%
1206 YEL Yellow Token YEL $0.002293 LowVol 1.08% -7.22% -44.70%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 17.98% 6.45% 43.19%
1208 ACES Aces ACES $0.000105 LowVol 0.49% -47.28% -48.99%
1209 LDCN LandCoin LDCN $0.006524 LowVol 6.43% 21.85% -9.37%
1210 ETT EncryptoTel [… ETT $0.074879 LowVol -1.08% -15.02% 14.86%
1211 FLAP FlappyCoin FLAP $9e-07 LowVol 0.93% -10.25% 6.26%
1212 XRY Royalties XRY $0.075211 LowVol 0.67% 4.42% 38.08%
1213 STARS StarCash Network STARS $0.253251 LowVol 1.18% 13.96% 11.96%
1214 QBT Cubits QBT $0.001863 LowVol 0.75% -17.29% 154.75%
1215 TOP TopCoin TOP $0.000651 LowVol 0.61% -34.10% -29.02%
1216 AIB Advanced Inte… AIB $0.003416 LowVol 0.59% 7.03% 4.86%
1217 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006458 LowVol 0.65% 20.41% -21.02%
1218 EDRC EDRCoin EDRC $0.048000 LowVol -9.52% 27.70% 29.26%
1219 INDIA India Coin INDIA $0.000186 LowVol 0.65% -27.63% -24.74%
1220 FBL Faceblock FBL $0.001788 LowVol -27.02% 40.65% -98.44%
1221 UR UR UR $0.000569 LowVol 0.83% -6.74% 18.54%
1222 CLINT Clinton CLINT $0.010059 LowVol 0.65% 1.80%
1223 CYC Cycling Coin CYC $0.000931 LowVol 0.65% -10.34% -18.16%
1224 NBIT netBit NBIT $0.047223 LowVol 0.65% 10.20% 21.64%
1225 ACN Avoncoin ACN $0.000373 LowVol 0.65% -9.40% -8.75%
1226 PEC Peacecoin PEC $0.036604 LowVol 0.59% 39.09% 586.13%
1227 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001863 LowVol 0.55% 2.47% 5.74%
1228 FFC FireFlyCoin FFC $0.000093 LowVol -12.97% 7.59% 17.90%
1229 ASN Aseancoin ASN $0.003353 LowVol 0.65% -13.24%
1230 SKR Sakuracoin SKR $0.000840 LowVol 0.74% -6.20% 45.68%
1231 TELL Tellurion TELL $0.000155 LowVol 0.59% -28.78% -54.42%
1232 BEST BestChain BEST $0.001105 LowVol 0.99% 3.51% -11.37%
1233 BXC Bitcedi BXC $0.002082 LowVol 0.48% 41.42% 73.69%
1234 BET BetaCoin BET $0.002794 LowVol 0.59% 25.74% 12.16%
1235 DASHS Dashs DASHS $0.027570 LowVol -17.93% -2.78% 4.38%
1236 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol 0.87% -15.44% -4.33%
1237 UNC UNCoin UNC $0.000093 LowVol 0.59% 7.59% 17.90%
1238 IRL IrishCoin IRL $0.002981 LowVol 0.49% 13.30% 29.25%
1239 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.267502 LowVol 0.55% 26.80%
1240 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000373 LowVol 0.55% 43.45% -5.70%
1241 FAP FAPcoin FAP $0.011363 LowVol 0.65% 8.68% -20.20%
1242 SKC Skeincoin SKC $0.003167 LowVol 0.59% -0.24% -1.63%
1243 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001583 LowVol 0.55% 7.60% 2.07%
1244 TODAY TodayCoin TODAY $0.001118 LowVol 0.49% 29.11% 48.33%
1245 MAVRO Mavro MAVRO $0.012574 LowVol 7.59% 1.15%
1246 BIRDS Birds BIRDS $0.000093 LowVol 0.65% -48.89%
1247 QBC Quebecoin QBC $0.001583 LowVol -4.94% 7.59% -4.57%
1248 VGC VegasCoin VGC $0.000186 LowVol 0.65% 7.55% -52.12%
1249 KARMA Karmacoin KARMA $0.000093 LowVol 0.59% 7.59% 17.90%
1250 GOLF Golfcoin GOLF $0.000093 LowVol 0.65% 7.59% 17.88%
1251 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.057096 LowVol 0.65% -13.86%
1252 UTA UtaCoin UTA $0.001025 LowVol 0.65% 7.59% 79.28%
1253 ELC Elacoin ELC $0.073349 LowVol 0.59% 11.05% 32.49%
1254 SHA SHACoin SHA $0.000559 LowVol 0.49% 10.13% 17.88%
1255 RHFC RHFCoin RHFC $0.001304 LowVol 7.16% 54.07% 50.03%
1256 HNC Huncoin HNC $0.001025 LowVol 0.55% -9.15% -40.82%
1257 FUTC FutCoin FUTC $0.001863 LowVol 0.59% 13.25% 24.10%
1258 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000093 LowVol 0.49% 7.52% 17.88%
1259 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003446 LowVol 0.65% 7.52% 24.61%
1260 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003167 LowVol 0.59% 7.59% 5.47%
1261 9COIN 9COIN 9COIN $0.002701 LowVol 0.55% 4.00% -6.90%
1262 DCRE DeltaCredits DCRE $0.141016 LowVol 0.32% 0.36% 15.61%
1263 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009612 LowVol -8.36% 5.47% 7.74%
1264 GML GameLeagueCoin GML $0.007824 LowVol -17.48%
1265 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000093 LowVol 0.49% 17.88%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000373 LowVol 7.59% -37.89%
1267 XDE2 XDE II XDE2 $2.79 LowVol 0.59% 0.88% -9.68%
1268 RICHX RichCoin RICHX $0.006147 LowVol 0.49% -1.40% 6.58%
1269 SFE SafeCoin SFE $0.000093 LowVol 0.49% 7.51% 17.97%
1270 AXIOM Axiom AXIOM $0.014344 LowVol 0.65% 7.59% 17.29%
1271 CC CyberCoin CC $0.000093 LowVol 0.65% 14.05%
1272 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol 0.55% -41.14%
1273 DUB Dubstep DUB $0.002049 LowVol 0.65% 12.71% 21.22%
1274 YES Yescoin YES $0.000054 LowVol 0.56% 391.91% 112.02%
1275 DISK DarkLisk DISK $0.000931 LowVol 0.65% 53.60% 17.88%
1276 DBG Digital Bulli… DBG $0.005588 LowVol 0.65% 9.41% 17.88%
1277 WOW Wowcoin WOW $0.000127 LowVol 5.83% 8.82% 6.19%
1278 GBRC Global Busine… GBRC $0.000093 LowVol 0.49% 7.59% -39.99%
1279 KASHH KashhCoin KASHH $0.000066 LowVol 0.57% -24.13% 17.48%
1280 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009035 LowVol 0.55% 8.71% -21.13%
1281 LTH LAthaan LTH $0.000652 LowVol 7.59% 17.88%
1282 NBE BitCentavo NBE $8.6e-07 LowVol 0.93% -25.99%
1283 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 0.92% 36.00%
1284 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.54%
1285 XQN Quotient XQN $0.004829 LowVol 3.30% -32.74%
1286 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 2.78% 23.21%
1287 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 4.14% -12.55%
1288 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol 3.26% -36.39%
1289 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -7.57%
1290 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -46.18%
1291 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 0.73% -15.10%
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 1.93% -6.33%
1293 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 1.70%
1294 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 4.12% 14.10%
1295 OP Operand OP $0.000784 LowVol 0.56% -9.85%
1296 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 3.07% 9.21%
1297 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 1.72%
1298 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 3.39%
1299 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol -27.90%
1300 XID International… XID $0.007393 LowVol 2.89% 16.96%
1301 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 117.67%
1302 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 6.45% 19.08%
1303 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 2.96% -2.56%
1304 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -25.26%
1305 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -4.78%
1306 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1307 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 3.71%
1308 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1309 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol 0.00% 565.59%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 20.88%
1311 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol -34.47%
1312 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.24%
1313 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -2.82%
1314 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 4.00% 14.28%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 1.81% 11.55%
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 3.81% -43.13%
1319 ASC AsicCoin ASC $0.000708 900.27%
1320 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi