Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 26/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 19h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1332 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 26/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9036.74 trên tổng giá trị $150,934,794,339

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $463.67 trên tổng giá trị $44,496,048,411

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1595.96 trên tổng giá trị $26,848,974,727

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251998 trên tổng giá trị $9,732,886,098

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $349.70 trên tổng giá trị $5,830,399,796

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000150 trên tổng giá trị $903,300 đã biến động tăng 64.69% trong 1h qua

    + Đồng EXRN EXRNchain (EXRN) đang có giá hiện tại $0.000001 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.73% trong 1h qua

    + Đồng SIC Swisscoin (SIC) đang có giá hiện tại $0.000269 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.65% trong 1h qua

    + Đồng EXN ExchangeN (EXN) đang có giá hiện tại $0.017512 trên tổng giá trị $89,311 đã biến động tăng 40.87% trong 1h qua

    + Đồng EUSD eUSD (EUSD) đang có giá hiện tại $0.000208 trên tổng giá trị đã biến động tăng 39.54% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3004.86% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1345.81% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006722 trên tổng giá trị $3,262 đã biến động tăng 395.17% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000036 trên tổng giá trị đã biến động tăng 232.22% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003611 trên tổng giá trị đã biến động tăng 198.95% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3085.82% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 909.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007533 trên tổng giá trị đã biến động tăng 878.84% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 557.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.035223 trên tổng giá trị đã biến động tăng 549.05% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 26/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 STCN Stakecoin STCN $4,929,390 $0.985878 5,000,000 LowVol 0.43% 15.51%
702 PGL Prospectors Gold PGL $4,624,663 $0.071700 64,500,000 LowVol 0.47% -15.49% -23.41%
703 YASH YashCoin YASH $4,480,488 $0.448037 10,000,263 LowVol 23.52% 17.30% 44.27%
704 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 1.39% 24.14%
705 TFL TrueFlip TFL $3,528,057 $0.564736 6,247,267 LowVol 0.53% -18.95% 2.06%
706 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,647,821 $5.68 465,952 26.76%
707 ZEPH Zephyr ZEPH $2,634,286 $0.020909 125,990,535 58.07%
708 AC AsiaCoin AC $2,605,051 $0.002275 1,144,996,750 LowVol 6.47% 1.65% 54.55%
709 ADL Adelphoi ADL $2,427,075 $0.103402 23,472,224 LowVol 6.63% -0.70% 33.38%
710 LOG Woodcoin LOG $2,401,719 $0.298900 8,035,193 LowVol 0.47% 5.70% 15.53%
711 ADST AdShares ADST $2,111,512 $0.177463 11,898,321 LowVol 0.46% -5.30% 16.97%
712 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,087,164 $0.000091 22,834,843,030 LowVol 0.54% 7.75% -24.23%
713 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
714 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.93%
715 ITT Intelligent T… ITT $1,496,688 $0.152756 9,797,899 LowVol -12.30% 4.39% -23.93%
716 CNO Coin(O) CNO $1,454,526 $0.013831 105,164,218 LowVol 0.93% 5.54% 39.19%
717 ZEIT Zeitcoin ZEIT $1,399,802 $0.000038 36,971,157,328 LowVol -19.69% 35.98% -56.21%
718 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol 0.98% -1.18%
719 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 138.64%
720 RC RussiaCoin RC $1,164,172 $0.138958 8,377,873 LowVol 0.48% 1.04% 26.41%
721 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,021,820 $0.168496 6,064,356 LowVol 0.47% -28.82% 22.27%
722 CASINO Casino CASINO $992,758 $0.992758 1,000,000 LowVol 1.20% 2.33%
723 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 1.53% 11.03%
724 ORB Orbitcoin ORB $942,001 $0.305378 3,084,705 LowVol 0.60% 1.69% 16.52%
725 NKA IncaKoin NKA $925,229 $0.000083 11,112,753,762 LowVol 0.82% -5.71% -15.22%
726 SHORTY Shorty SHORTY $914,178 $0.009142 100,000,000 LowVol 0.43% 5.64% 14.51%
727 LNK Link Platform LNK $888,966 $18.71 47,503 LowVol 0.47% 2.01%
728 BPC Bitpark Coin BPC $887,663 $0.011836 75,000,000 LowVol 0.40% 15.95% -22.83%
729 FUCK FuckToken FUCK $832,616 $0.016201 51,392,878 LowVol 0.49% 159.53% 10.32%
730 ANC Anoncoin ANC $813,133 $0.385313 2,110,317 LowVol -1.52% -2.15% 16.43%
731 STRC StarCredits STRC $741,609 $0.164802 4,500,000 LowVol 0.19% 4.04% 11.82%
732 METAL MetalCoin METAL $706,738 $0.009187 76,925,527 LowVol 2.11% 1.85%
733 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -13.70%
734 HBN HoboNickels HBN $658,087 $0.011024 59,696,358 LowVol 0.61% 7.83% 14.59%
735 USC Ultimate Secu… USC $647,976 $0.062648 10,343,113 LowVol 29.09% 140.88%
736 UFO UFO Coin UFO $624,849 $0.000179 3,485,887,512 LowVol 0.37% 5.60% -9.37%
737 ITI iTicoin ITI $614,205 $19.19 32,000 LowVol 0.42% 9.53% 18.97%
738 FJC FujiCoin FJC $610,761 $0.000511 1,194,931,969 LowVol 0.82% 10.35% 19.54%
739 MAC Machinecoin MAC $608,935 $0.030153 20,194,500 LowVol 0.38% 8.32% -17.21%
740 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 1.27% -22.71%
741 MZC MazaCoin MZC $601,605 $0.000446 1,349,573,390 LowVol 24.88% 17.66% 86.30%
742 KOBO Kobocoin KOBO $530,831 $0.021491 24,700,248 LowVol 0.31% -3.76% 4.73%
743 TROLL Trollcoin TROLL $506,741 $0.000897 565,185,898 LowVol 0.38% 0.93% 4.05%
744 BRIA BriaCoin BRIA $499,946 $0.892267 560,309 LowVol -11.95% -23.77% -24.29%
745 BITS Bitstar BITS $495,658 $0.021476 23,079,737 LowVol 0.40% -8.86% -18.28%
746 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 113.71%
747 DDF DigitalDevelo… DDF $488,552 $0.095452 5,118,307 LowVol 0.62% -0.55% -0.17%
748 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -5.38%
749 NOBL NobleCoin NOBL $472,224 $0.000204 2,313,834,658 LowVol 0.93% 19.98% 20.58%
750 V Version V $458,246 $0.000981 467,231,411 LowVol 0.44% 5.74% -2.78%
751 OPAL Opal OPAL $455,753 $0.030096 15,143,457 LowVol 7.67% 54.88% -28.72%
752 GOOD Goodomy GOOD $447,162 $0.001013 441,349,000 LowVol 0.39% 31.39% 57.66%
753 AMBER AmberCoin AMBER $446,491 $0.010217 43,699,481 LowVol 0.43% 5.64% 6.20%
754 TALK BTCtalkcoin TALK $445,263 $0.006820 65,290,635 LowVol 0.47% -0.70% -59.64%
755 FC2 FuelCoin FC2 $437,180 $0.004302 101,622,230 LowVol 33.91% 37.04% 11.86%
756 CHESS ChessCoin CHESS $431,888 $0.007993 54,032,769 LowVol 7.53% 103.04% 116.78%
757 VAL Valorbit VAL $425,034 $0.000090 4,742,346,801 LowVol 0.40% 5.62% 15.50%
758 FNC FinCoin FNC $418,188 $0.032471 12,878,667 LowVol 0.32% 4.36% -15.96%
759 ECA Electra ECA $403,719 $0.000019 21,755,953,724 LowVol -6.00% 93.19% 151.40%
760 BUCKS SwagBucks BUCKS $391,387 $1.24 314,706 LowVol 0.37% 5.05% 15.73%
761 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -2.41% -33.56%
762 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -23.23%
763 BIGUP BigUp BIGUP $376,579 $0.000178 2,116,777,849 LowVol 0.36% 25.63% 123.75%
764 DAXX DaxxCoin DAXX $356,220 $0.000718 496,396,390 LowVol 14.05% -2.27% 5.35%
765 BTCR Bitcurrency BTCR $349,607 $0.002061 169,598,616 LowVol 0.47% -0.92% 52.21%
766 NEWB Newbium NEWB $349,450 $0.006989 50,000,000 LowVol 0.43% 18.52% -5.98%
767 BUN BunnyCoin BUN $349,359 $0.000003 102,285,942,467 LowVol 4.00% 58.00% 112.49%
768 DVC Devcoin DVC $347,969 $0.000023 15,145,407,500
769 PIGGY Piggycoin PIGGY $344,298 $0.000708 486,288,591 LowVol -0.08% -5.80% -30.43%
770 SLG Sterlingcoin SLG $339,034 $0.080622 4,205,242 LowVol 0.47% 8.01% 5.02%
771 JET Jetcoin JET $337,558 $0.069420 4,862,509 LowVol -2.02% 55.16% 19.17%
772 AU AurumCoin AU $335,956 $1.13 296,216 LowVol 0.48% -4.88% 8.55%
773 BRIT BritCoin BRIT $331,672 $0.015595 21,268,092 LowVol 0.75% 19.36% 2.31%
774 CFT CryptoForecast CFT $329,821 $0.007170 46,000,000 LowVol 0.43% 18.88% -5.24%
775 XJO Joulecoin XJO $321,106 $0.009346 34,358,120 LowVol 5.09% 14.93% 27.02%
776 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
777 ICN iCoin ICN $311,221 $0.010665 29,180,425 LowVol 0.37% -13.32% -4.53%
778 GUN Guncoin GUN $298,409 $0.001521 196,215,778 LowVol 0.51% 4.50% 13.24%
779 LANA LanaCoin LANA $292,255 $0.000350 835,295,561 LowVol 13.66% 40.91% 106.81%
780 UNI Universe UNI $290,464 $0.026888 10,802,909 LowVol 0.37% -22.34% -5.30%
781 GAIA GAIA GAIA $285,131 $0.011831 24,101,381 LowVol 0.43% 39.41% 2.48%
782 SHDW Shadow Token SHDW $282,320 $0.040331 7,000,000 LowVol 0.47% -13.05% 8.84%
783 CAGE CageCoin CAGE $280,677 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -78.07% 21.54% 11.05%
784 VIDZ PureVidz VIDZ $271,862 $0.002170 125,279,775 LowVol 0.22% 12.97% 16.90%
785 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -8.23%
786 PR Prototanium PR $263,537 $1.35 195,840 LowVol 0.37% -7.09% 24.87%
787 IFLT InflationCoin IFLT $261,534 $0.000008 33,204,283,491 LowVol 6.51% -47.81% 0.64%
788 FLT FlutterCoin FLT $257,270 $0.000798 322,214,524 LowVol 0.41% 12.68% 64.84%
789 SPEX SproutsExtreme SPEX $256,921 $0.000090 2,866,607,586 LowVol 0.47%
790 Q2C QubitCoin Q2C $244,675 $0.000986 248,179,403 LowVol 0.43% -3.17% 15.74%
791 FUNK The Cypherfunks FUNK $240,775 $0.000005 46,213,332,499 LowVol 0.79% -6.97% 6.01%
792 CCN Cannacoin CCN $238,254 $0.050697 4,699,574 LowVol 11.77% 34.23% 41.57%
793 J Joincoin J $236,780 $0.096708 2,448,402 LowVol 3.66% 1.24% 24.37%
794 LOT LottoCoin LOT $236,517 $0.000016 14,491,014,421 LowVol -8.23% -3.28% 18.33%
795 TRK Truckcoin TRK $236,295 $0.001525 154,969,656 LowVol 0.43% -12.89% 10.04%
796 TRI Triangles TRI $232,167 $3.19 72,891 LowVol 0.43% -14.97% -24.81%
797 FLY Flycoin FLY $231,313 $1.10 210,806 LowVol 0.43%
798 8BIT 8Bit 8BIT $230,488 $0.197943 1,164,415 LowVol 0.38% 2.17% 14.63%
799 NYAN Nyancoin NYAN $228,094 $0.000717 317,972,081 LowVol 0.44% 5.18% -8.17%
800 UNIC UniCoin UNIC $225,946 $0.076189 2,965,602 LowVol 0.96% 13.00% 30.75%
801 XPD PetroDollar XPD $211,241 $0.003301 63,993,275 LowVol 0.43% 14.94% 46.17%
802 CUBE DigiCube CUBE $210,119 $0.000087 2,429,126,009 LowVol 1.91% 11.47%
803 HODL HOdlcoin HODL $205,310 $0.001344 152,717,245 LowVol 0.47% -1.97% -17.41%
804 GAP Gapcoin GAP $193,189 $0.016106 11,995,164 LowVol 0.40% 16.90% 57.70%
805 FRC Freicoin FRC $190,170 $0.006453 29,470,000 LowVol 0.43% 8.62% 15.07%
806 KED Darsek KED $187,942 $0.013887 13,533,450 LowVol 0.31% 11.43% 5.50%
807 TGC Tigercoin TGC $187,296 $0.004302 43,536,800 LowVol 0.47% -7.84% -7.22%
808 XRE RevolverCoin XRE $185,633 $0.008326 22,294,636 LowVol 0.37% 15.25% 33.03%
809 XPY PayCoin XPY $185,306 $0.015674 11,822,595 LowVol 0.89% 4.53% 9.21%
810 GLC GlobalCoin GLC $181,070 $0.002778 65,171,010 LowVol 0.43% 7.66% -18.36%
811 KAYI Kayicoin KAYI $180,028 $0.000633 284,219,634 LowVol 0.69% -3.62% -17.01%
812 LTB LiteBar LTB $172,575 $0.215963 799,094 LowVol 2.89% 5.58% -23.90%
813 888 OctoCoin 888 $170,696 $0.003395 50,280,460 LowVol 0.45% 18.68% 57.38%
814 XRA Ratecoin XRA $165,225 $0.001445 114,333,918 LowVol 0.59% -1.71% 0.74%
815 LEA LeaCoin LEA $164,868 $0.000527 312,579,290 LowVol 0.57% 2.50% 36.30%
816 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 3.58%
817 YAC Yacoin YAC $160,970 $0.001344 119,735,647 LowVol 15.81% 32.01% 32.08%
818 ACOIN Acoin ACOIN $159,511 $0.130738 1,220,085 LowVol 0.42% 3.82% 8.62%
819 EUC Eurocoin EUC $158,603 $0.012776 12,414,329 LowVol 24.03% 24.25% 71.47%
820 ZUR Zurcoin ZUR $158,297 $0.001827 86,626,827 LowVol -0.12% -2.12% 14.16%
821 BITSILVER bitSilver BITSILVER $155,363 $17.61 8,820 LowVol 0.62% 0.84% -3.24%
822 GRT Grantcoin GRT $154,308 $0.003585 43,042,871 LowVol 0.40% 5.60% 15.50%
823 RUPX Rupaya RUPX $152,312 $0.024999 6,092,775 LowVol 0.47% 11.02% 0.14%
824 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 49.95%
825 EVO Evotion EVO $147,916 $0.046800 3,160,577 LowVol 0.58% 6.83% 3.10%
826 RBX Ripto Bux RBX $147,615 $0.000387 381,236,123 LowVol 0.43% -7.68% 44.80%
827 URC Unrealcoin URC $144,170 $0.020524 7,024,402 LowVol 0.47% 6.07% 30.77%
828 BUMBA BumbaCoin BUMBA $134,704 $0.006005 22,432,338 LowVol 0.37% 7.15% -3.25%
829 SLING Sling SLING $134,484 $0.125207 1,074,095 LowVol 78.00%
830 C2 Coin2.1 C2 $133,857 $0.001339 99,976,323 LowVol 0.43% 7.12% 40.21%
831 SPACE SpaceCoin SPACE $131,968 $0.006323 20,871,284 LowVol 0.77% -34.20% 9.86%
832 GTC Global Tour Coin GTC $128,576 $0.004302 29,887,402 LowVol 0.43% 40.85% 10.00%
833 ANTI AntiBitcoin ANTI $128,187 $0.007340 17,465,159 LowVol 5.45% 43.31%
834 TEK TEKcoin TEK $126,870 $0.000090 1,414,054,562 LowVol 0.47% 5.33% 10.57%
835 XVP Virtacoinplus XVP $126,449 $0.013843 9,134,750 LowVol -15.05% -13.14% 119.18%
836 RED RedCoin RED $126,268 $0.001704 74,107,896 LowVol -4.48% -7.60% 84.17%
837 SH Shilling SH $124,623 $0.003175 39,255,475 LowVol 0.37% -46.38% -30.51%
838 HAL Halcyon HAL $124,585 $0.023661 5,265,410 LowVol 0.47% 44.51%
839 FIRE Firecoin FIRE $124,021 $1.26 98,412 LowVol 0.37% 16.04%
840 ARI Aricoin ARI $122,991 $0.000877 140,262,505 LowVol 0.48% 24.62% 44.65%
841 HMP HempCoin HMP $121,590 $0.000090 1,356,645,470 LowVol 0.40% 15.50%
842 PRC PRCoin PRC $121,227 $0.007887 15,370,400 LowVol 1.63% -17.73% -16.83%
843 OHM OHM OHM $119,272 $0.004033 29,573,075 LowVol 0.40% 3.34%
844 FLAX Flaxscript FLAX $117,527 $0.021052 5,582,641 LowVol 2.99% 25.74% 0.63%
845 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 1.51% -0.31%
846 TTC TittieCoin TTC $114,603 $0.000091 1,259,816,434 LowVol 0.66% -8.77% -35.06%
847 I0C I0Coin I0C $112,954 $0.005383 20,984,781 LowVol 1.00% -45.99% -49.49%
848 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 26.17%
849 020 020LondonCoin 020 $112,066 $7.1e-07 156,888,420,248 LowVol 1.83%
850 CNNC Cannation CNNC $109,924 $0.044380 2,476,893 LowVol 0.87% 32.59% -19.61%
851 PX PX PX $109,326 $0.001148 95,230,839 LowVol 4.08% 5.67%
852 ARCO AquariusCoin ARCO $106,015 $0.071811 1,476,309 LowVol 0.56% 14.89% 24.70%
853 QTL Quatloo QTL $105,939 $0.013725 7,718,883 LowVol 0.52% 11.79% -7.75%
854 MNM Mineum MNM $105,380 $0.011167 9,436,367 LowVol 0.42% -7.18% -15.95%
855 CAP Bottlecaps CAP $104,876 $0.000514 203,917,218 LowVol
856 DLC Dollarcoin DLC $102,024 $0.011203 9,106,714 LowVol -0.19% 4.25% 23.19%
857 BLRY BillaryCoin BLRY $101,542 $0.011293 8,991,784 LowVol 0.47% -41.88% 81.22%
858 ISL IslaCoin ISL $100,800 $0.066592 1,513,704 LowVol 0.40% 15.83%
859 ARG Argentum ARG $98,951 $0.011621 8,515,087 LowVol -0.01% 16.23% 37.63%
860 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
861 DUO ParallelCoin DUO $91,962 $0.304882 301,630 LowVol 1.46% 26.13% -3.59%
862 GPU GPU Coin GPU $91,657 $0.002264 40,477,042 LowVol 0.46% 13.74% 39.25%
863 MARS Marscoin MARS $91,218 $0.003226 28,279,074 LowVol -1.71% 8.60% 33.89%
864 PXI Prime-XI PXI $90,210 $0.005102 17,682,370 LowVol 0.47% -1.79% 9.46%
865 VC VirtualCoin VC $89,299 $0.008873 10,064,287 LowVol 0.43% 3.55% 15.52%
866 SLM Slimcoin SLM $84,343 $0.005646 14,937,439 LowVol 0.37% 6.15% 11.12%
867 HXX Hexx HXX $82,761 $0.055957 1,479,003 LowVol -23.52% 30.57% 57.45%
868 MRJA GanjaCoin MRJA $82,195 $0.018463 4,451,920 LowVol 0.47% -28.65% -23.19%
869 MST MustangCoin MST $79,527 $0.126165 630,343 LowVol 0.47% 8.86% 31.22%
870 ICE iDice ICE $79,083 $0.050339 1,571,013 LowVol 0.38% -41.88% -40.67%
871 TSE Tattoocoin (S… TSE $77,519 $0.000857 90,421,856 LowVol 0.37% 12.27% 9.94%
872 PRX Printerium PRX $76,638 $0.006483 11,821,728 LowVol -17.05% -3.28% 228.82%
873 SOON SoonCoin SOON $75,976 $0.006096 12,462,620 LowVol 0.37% 6.42% 19.03%
874 CPN CompuCoin CPN $75,591 $0.003854 19,615,019 LowVol 0.43% 5.63% 12.08%
875 BTPL Bitcoin Planet BTPL $75,232 $0.013686 5,496,929 LowVol 0.37% 3.94% -30.53%
876 MAR Marijuanacoin MAR $75,141 $0.050979 1,473,960 LowVol -13.35% 18.98% 26.34%
877 ALL Allion ALL $75,018 $0.012101 6,199,359 LowVol 0.37% -18.06% 38.58%
878 IMS Independent M… IMS $74,651 $0.013904 5,368,934 LowVol 0.38% -12.17% 5.89%
879 XCRE Creatio XCRE $74,308 $0.003621 20,520,514 LowVol 2.11% 14.28% 37.27%
880 MCRN MACRON MCRN $74,224 $0.000185 401,421,401 LowVol -24.38% 64.99% 3.25%
881 BLC Blakecoin BLC $74,223 $0.004908 15,122,697 LowVol 0.56% 17.16% 1.77%
882 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 22.92%
883 CRX Chronos CRX $72,949 $0.000989 73,729,962 LowVol 0.55% 29.54% 22.24%
884 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $71,261 $0.000894 79,719,140 LowVol 0.36% 5.36% 37.66%
885 BAS BitAsean BAS $69,435 $0.013887 5,000,000 LowVol 7.66% 6.77% -29.43%
886 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $68,595 $0.086488 793,108 LowVol 0.37% -11.89% 48.33%
887 SPT Spots SPT $67,599 $0.003017 22,406,021 LowVol 0.47% -8.86% 32.09%
888 POP PopularCoin POP $66,996 $0.000020 3,372,875,244 LowVol 1.25% 17.22% 33.38%
889 BIOS BiosCrypto BIOS $65,315 $0.003137 20,821,709 LowVol 0.43% 18.62% 148.06%
890 ADCN Asiadigicoin ADCN $64,799 $0.002599 24,931,054 LowVol 0.37% 9.41% -3.23%
891 DRM Dreamcoin DRM $63,669 $0.025991 2,449,632 LowVol 0.43% 2.46%
892 BITZ Bitz BITZ $63,344 $0.031817 1,990,891 LowVol 0.40% 15.46% 27.98%
893 SCRT SecretCoin SCRT $62,913 $0.014878 4,228,672 LowVol 0.47% 14.37%
894 BIP BipCoin BIP $60,494 $0.037175 1,627,261 LowVol 1.62% 1.63% 41.59%
895 WORM HealthyWormCoin WORM $59,769 $0.000538 111,145,460 LowVol 0.47% 58.46%
896 300 300 Token 300 $58,884 $196.28 300 LowVol 0.47% 7.60% 18.43%
897 CWXT CryptoWorldX … CWXT $58,785 $0.000986 59,630,200 LowVol 10.44% 29.99% 39.34%
898 GCC GuccioneCoin GCC $58,179 $0.002868 20,285,537 LowVol 0.43% 5.64% 2.34%
899 KURT Kurrent KURT $57,480 $0.005795 9,919,485 LowVol 0.47% 8.41% 1.86%
900 ICOB ICOBID ICOB $57,320 $0.000537 106,701,874 LowVol 0.50% -0.99% 31.90%
901 DIBC DIBCOIN DIBC $55,524 $0.011105 5,000,000 LowVol 3.06% 7.28% -12.48%
902 URO Uro URO $54,860 $0.045440 1,207,310 LowVol 0.43% -1.37% 29.09%
903 CF Californium CF $54,263 $0.022586 2,402,531 LowVol 0.47% 2.65% -6.40%
904 ZMC ZetaMicron ZMC $53,806 $0.000090 600,344,291 LowVol 0.37% 5.62% 15.50%
905 $$$ Money $$$ $53,744 $0.001171 45,887,218 LowVol -0.36% 4.55% 14.06%
906 TOR Torcoin TOR $53,442 $0.169025 316,179 LowVol -7.89% -20.06% 4.52%
907 PHO Photon PHO $53,442 $0.000003 20,357,238,368 LowVol 0.88% 8.89% 24.75%
908 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -45.69%
909 RPC RonPaulCoin RPC $52,119 $0.058575 889,794 LowVol -1.60% 8.23% -2.01%
910 BVC BeaverCoin BVC $51,964 $0.016681 3,115,258 LowVol 0.40% -35.01% -12.36%
911 BRAIN Braincoin BRAIN $51,569 $0.005109 10,094,424 LowVol 0.47% 6.48% 27.60%
912 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 5.36%
913 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol 1.03% -54.92%
914 ZYD Zayedcoin ZYD $51,484 $0.008246 6,243,840 LowVol 0.47% 5.73% 35.71%
915 NRO Neuro NRO $51,454 $0.001434 35,881,246 LowVol 0.47% 5.64% 3.94%
916 WARP WARP WARP $51,436 $0.046964 1,095,224 LowVol 0.47% 16.10%
917 SOIL SOILcoin SOIL $51,336 $0.009003 5,702,048 LowVol 0.57% 14.50% 30.58%
918 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $51,318 $0.006391 8,030,000 LowVol 2.94% 6.20% 21.29%
919 KIC KibiCoin KIC $49,752 $0.003384 14,701,000 LowVol 0.43% -14.59% -14.59%
920 PIE PIECoin PIE $48,969 $0.002689 18,212,379 LowVol 0.47% 21.36% -56.14%
921 DRS Digital Rupees DRS $45,781 $0.000090 510,802,961 LowVol 0.37% 5.59% -31.85%
922 CASH Cashcoin CASH $45,506 $0.000986 46,158,242 LowVol 0.37% 5.59% 9.07%
923 COXST CoExistCoin COXST $45,472 $0.001678 27,100,000 LowVol 0.43%
924 ARB ARbit ARB $44,990 $0.005797 7,760,265 LowVol 5.20%
925 BSC BowsCoin BSC $44,769 $0.008066 5,550,102 LowVol 5.64% 16.35%
926 COAL BitCoal COAL $43,458 $0.009657 4,500,000 LowVol 0.47% -4.35% 21.45%
927 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol 0.91% -51.47%
928 SFC Solarflarecoin SFC $42,707 $0.003032 14,083,450 LowVol 0.76% 7.52% -15.93%
929 ITZ Interzone ITZ $41,951 $0.026152 1,604,112 LowVol 0.32% 3.95% -28.60%
930 MND MindCoin MND $41,606 $0.003316 12,546,625 LowVol 0.37% 8.52% 30.65%
931 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
932 ORLY Orlycoin ORLY $39,414 $0.001076 36,646,779 LowVol 0.47% 15.24% 26.82%
933 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -30.06%
934 CESC CryptoEscudo CESC $38,746 $0.000269 144,105,100 LowVol 0.37% 58.38% 73.25%
935 STEPS Steps STEPS $38,393 $0.002061 18,625,017 LowVol 0.43% 15.07%
936 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,105 $0.001882 20,245,510 LowVol 0.37% 8.94% 27.20%
937 FLVR FlavorCoin FLVR $37,460 $0.001793 20,898,106 LowVol 0.43% -4.07%
938 PULSE Pulse PULSE $37,165 $0.002599 14,298,972 LowVol 0.47% 22.40%
939 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,931 $0.014084 2,622,273 LowVol 0.39% 34.22% -2.12%
940 CMT Comet CMT $35,850 $0.041073 872,830 LowVol 0.49% 11.98% -9.69%
941 EREAL eREAL EREAL $35,773 $0.000535 66,909,634 LowVol -1.38% 3.60% 39.57%
942 BENJI BenjiRolls BENJI $35,359 $0.001746 20,252,496 LowVol -0.22% 5.83% 11.31%
943 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 55.39%
944 CRT CRTCoin CRT $34,102 $0.430201 79,270 LowVol 0.43% 5.64% 15.50%
945 DES Destiny DES $33,412 $0.020883 1,600,000 LowVol 0.37% 83.94%
946 BLZ BlazeCoin BLZ $32,589 $0.000054 608,557,394 LowVol 1.22% 14.99% 40.24%
947 ICON Iconic ICON $32,574 $0.054940 592,894 LowVol 0.43% 5.64% 60.55%
948 EGO EGO EGO $32,265 $0.000538 60,000,001 LowVol 0.47% 22.80%
949 PLNC PLNcoin PLNC $32,165 $0.001882 17,089,600 LowVol 0.37% 0.80% -0.90%
950 CAB Cabbage CAB $31,880 $0.003036 10,499,996 LowVol 2.25% 10.58%
951 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,369 $0.000448 70,000,000 LowVol 0.37% 5.64% 17.18%
952 GBT GameBet Coin GBT $30,662 $0.001442 21,262,780 LowVol 6.23% 16.17%
953 G3N G3N G3N $30,498 $0.004033 7,561,891 LowVol 0.37% 1.10% 17.65%
954 VTA Virtacoin VTA $29,712 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 1.50% 5.44% 168.56%
955 VRS Veros VRS $29,451 $0.000061 486,609,040 LowVol 0.30% 83.34% 164.00%
956 KNC KingN Coin KNC $28,790 $14.34 2,008 LowVol 0.47% -2.48% 17.04%
957 LIR LetItRide LIR $28,460 $0.000785 36,266,100 LowVol 2.77% 30.49%
958 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 9.17%
959 DPAY DPAY DPAY $28,030 $0.000352 79,541,001 LowVol 3.84% 9.74%
960 PSB Pesobit PSB $27,268 $0.000811 33,618,837
961 DLISK DAPPSTER DLISK $26,563 $0.000266 100,000,000 LowVol 4.36% -42.30%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,121 $0.029218 894,026 LowVol 0.47% 5.64% 13.37%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $25,371 $0.005253 4,829,945 LowVol 0.37% -9.01% 13.18%
964 MILO MiloCoin MILO $25,178 $0.002333 10,789,954 LowVol 0.37% 38.02% -22.86%
965 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
966 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 8.09%
967 LTCR Litecred LTCR $22,146 $0.000733 30,227,750 LowVol 0.37% 7.94% -30.82%
968 ZNE Zonecoin ZNE $21,984 $0.008514 2,581,970 LowVol 0.47% 40.48%
969 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 5.18%
970 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,618 $0.028680 753,776 LowVol 0.47% 5.44% 17.73%
971 IBANK iBank IBANK $21,378 $0.004723 4,526,324 LowVol 3.09% 1.12%
972 CNC CHNCoin CNC $21,338 $0.000448 47,617,087 LowVol 0.47% -11.97% 29.10%
973 BNX BnrtxCoin BNX $21,318 $0.000805 26,486,501 LowVol 0.41% 18.48% 34.05%
974 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 14.17%
975 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
976 XBTS Beatcoin XBTS $20,103 $0.013185 1,524,686 LowVol 0.65% -2.48% -50.25%
977 IMX Impact IMX $19,608 $0.000179 109,509,041 LowVol 0.37% 5.52% 5.84%
978 PLACO PlayerCoin PLACO $18,886 $0.000538 35,120,000 LowVol 0.37% -31.70% -43.20%
979 UET Useless Ether… UET $18,357 $0.004629 3,965,716 LowVol 0.49% -19.19% -21.68%
980 RIDE Ride My Car RIDE $18,154 $0.000179 101,276,976 LowVol 0.43% -29.58% -3.45%
981 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol 1.95% 18.75%
982 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 5.73%
983 SDP SydPak SDP $17,133 $0.107281 159,699 LowVol 0.47% 7.55% 17.02%
984 DAS DAS DAS $17,046 $0.006499 2,622,886 LowVol 0.59% 85.54% 30.93%
985 ALTC Antilitecoin ALTC $16,946 $0.000538 31,512,613 LowVol 0.37% 5.64% 12.83%
986 GBC GBCGoldCoin GBC $16,377 $0.001441 11,361,817 LowVol 0.00% 28.04% -38.12%
987 WBB Wild Beast Block WBB $15,734 $0.095138 165,382 LowVol -4.82% -22.17% -23.91%
988 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 11.52%
989 ELS Elysium ELS $15,435 $0.003854 4,005,012 LowVol 0.47% 10.79% 18.46%
990 RSGP RSGPcoin RSGP $13,935 $8.07 1,727 LowVol 0.43% 4.29% -16.48%
991 SOCC SocialCoin SOCC $13,033 $0.009411 1,384,879 LowVol 0.37% 8.74% -23.50%
992 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,413 $0.001701 7,298,085 5.51%
993 MRNG MorningStar MRNG $11,469 $0.000352 32,595,106 LowVol 0.81% -5.09% -17.83%
994 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
995 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 19.73%
996 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $10,630 $0.000841 12,641,500 LowVol -0.21% -32.55% -71.29%
997 GEERT GeertCoin GEERT $10,018 $0.001968 5,091,200 LowVol 0.48% 6.37% -2.75%
998 SLFI Selfiecoin SLFI $9,664 $0.000090 107,829,281 LowVol 0.47% 5.59% 15.50%
999 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 4.85% -1.75%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 3.54% 12.56%
1001 NODC NodeCoin NODC $8,274 $0.004929 1,678,439 LowVol 0.37% 16.00%
1002 MTM MTMGaming MTM $8,216 $0.002739 2,999,967 LowVol 1.18%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $8,127 $0.000538 15,112,554 LowVol 0.43% -9.45% -8.15%
1004 CCM100 CCMiner CCM100 $8,053 $0.002396 3,360,417 LowVol 1.20% 1.50% 79.22%
1005 TRADE Tradecoin TRADE $8,051 $0.001076 7,485,896 LowVol 0.37% -12.01% -52.35%
1006 DIX Dix Asset DIX $7,755 $7.8e-08 100,000,000,000 LowVol 5.98% -0.28% 46.80%
1007 CONX Concoin CONX $7,604 $0.010217 744,266 LowVol 0.43% 5.64% -5.35%
1008 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1009 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,657 $0.000627 9,017,698 LowVol 0.43% 163.51% 15.41%
1010 JS JavaScript Token JS $5,568 $0.000697 7,991,996 LowVol 0.49% -0.68% -12.62%
1011 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol
1012 NANOX Project-X NANOX $4,209 $53775.20 0.078264 LowVol 0.47% -20.77% -42.24%
1013 BBC BigBoobsCoin BBC $4,119 $0.020454 201,376 5.32%
1014 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1015 XNG Enigma XNG $3,278 $0.197176 16,627 LowVol 0.47% 3.29% -14.31%
1016 SOJ Sojourn SOJ $3,262 $0.006722 485,214 LowVol 0.43% 395.17% 57.35%
1017 LEX Lex4All LEX $2,997 $0.002997 1,000,000 LowVol 1.10% 124.51%
1018 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -0.01% -35.54%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,840 $0.002061 1,377,917 LowVol 0.47% -10.01% -2.50%
1020 GSR GeyserCoin GSR $2,520 $0.053775 46,864 LowVol 0.37% 16.26% 51.78%
1021 ULA Ulatech ULA $2,039 $0.011149 182,886 LowVol 19.32% -39.27% 39.09%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $1,882 $0.001488 1,264,511 LowVol -1.22% -42.65% 8.72%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $1,438 $9.4e-08 15,320,585,365 LowVol -15.78% -30.15% -21.86%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,031 $0.000177 5,826,388 LowVol 4.32% -29.80%
1025 ABN Abncoin ABN $862 $0.012727 67,700 LowVol 0.79% 15.40% 18.32%
1026 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -45.92% -34.19%
1027 DMB Digital Money… DMB $415 $0.000986 421,300 LowVol 0.43% -3.01% -24.77%
1028 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1029 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol 0.00% 13.88%
1030 CALC CaliphCoin CALC $55 $0.000629 87,140 LowVol 0.43% -32.64% -38.75%
1031 BCD Bitcoin Diamo… BCD $81.52 $24,515,300 -1.32% -15.63%
1032 INK Ink INK $0.168210 $6,280,330 1.42% -1.99%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.96 $5,834,550 15.86% 14.35% -19.23%
1034 QASH QASH QASH $0.703675 $3,872,710 0.15% 1.36%
1035 CLUB ClubCoin CLUB $5.73 $2,629,110 0.75% 8.06% 154.68%
1036 REC Regalcoin REC $42.53 $2,424,820 1.02% -8.72% -6.92%
1037 NULS Nuls NULS $0.670864 $2,142,030 5.85% 13.59% -19.47%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.74 $1,868,180 0.05% 0.34% 2.21%
1039 GRX GOLD Reward T… GRX $5.66 $1,436,000 -4.56% 17.57% 53.93%
1040 BTE BitSerial BTE $4.30 $1,336,190 3.34% -16.09% -29.95%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.05 $849,049 5.85% -1.38% -4.97%
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.13 $639,127 2.67% 0.00% 27.00%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $264.70 $582,776 -0.10% 0.50% 28.87%
1044 THS TechShares THS $0.985376 $503,800 2.86% 10.25% -1.64%
1045 WC WINCOIN WC $1.56 $477,676 1.98% -9.81%
1046 ETN Electroneum ETN $0.025902 $466,531 -0.08% -8.69% -18.18%
1047 BOT Bodhi BOT $0.494587 $365,334 -0.23% 0.31%
1048 BT2 BT2 [CST] BT2 $123.30 $262,595 1.20% 7.88% 24.32%
1049 ADK Aidos Kuneen ADK $33.25 $240,221 -4.48% -12.62% -11.33%
1050 AION Aion AION $1.10 $213,152 -1.15% -12.36% 26.24%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.000269 $205,547 50.65% 40.93% -96.54%
1052 SUR Suretly SUR $4.12 $184,573 0.49% -0.44% 39.84%
1053 EAG EA Coin EAG $3.59 $171,091 -11.84% -15.56% -35.45%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.046426 $169,198 3.22% 1.86% -0.97%
1055 B3 B3Coin B3 $0.000452 $152,058 -15.59% -19.22% 44.14%
1056 UGT UG Token UGT $0.448777 $126,815 0.53% 0.06% 30.20%
1057 AI POLY AI AI $18.42 $125,385 -1.62% -7.03%
1058 BTU Bitcoin Unlim… BTU $119.98 $118,764 0.06% -7.98% -24.95%
1059 XID Sphre AIR XID $0.197826 $115,467 0.14% 2.24% 6.58%
1060 BT1 BT1 [CST] BT1 $8843.19 $112,486 0.29% 7.49% 16.18%
1061 XCPO Copico XCPO $0.031020 $111,989 0.01% 9.88%
1062 TSL Energo TSL $0.032240 $111,553 1.45% 0.77%
1063 GMT Mercury Protocol GMT $0.050841 $111,308 0.79% -28.55% 8.19%
1064 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.21 $96,564 0.09% -5.90%
1065 MKR Maker MKR $399.02 $94,749 1.08% -0.88%
1066 EVR Everus EVR $4.93 $94,562 -2.00% 16.11% 31.24%
1067 INF InfChain INF $0.008514 $86,976 2.89% -7.08%
1068 LLT LLToken LLT $0.325081 $79,999 0.51% 0.83% -4.60%
1069 PHR Phore PHR $0.486136 $78,956 4.99% 12.82%
1070 BSR BitSoar BSR $0.241988 $68,093 -1.14% -8.34% 78.88%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.105555 $61,974 0.16% 6.73% 7.96%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.009782 $59,289 -0.26% -21.59% 411.52%
1073 MSD MSD MSD $0.013008 $46,924 -0.45% -4.65% 19.33%
1074 PLX PlexCoin PLX $0.166495 $42,744 12.75%
1075 SISA SISA SISA $0.023802 $40,963 4.15% 67.42% -77.43%
1076 MUT Mutual Coin MUT $0.006372 $38,331 -24.44% -2.65%
1077 BPL Blockpool BPL $0.179250 $38,060 4.34% 11.35% -1.90%
1078 FLIXX Flixxo FLIXX $0.097277 $37,337 -1.40%
1079 COR CORION COR $0.982637 $36,043 0.22% 1.52% 25.26%
1080 DSR Desire DSR $0.121347 $33,503 6.15% -25.10% -50.51%
1081 OXY Oxycoin OXY $0.156961 $32,315 3.19% -8.60% 0.08%
1082 ICX ICON ICX $1.07 $30,712 0.33% -3.90% 4.47%
1083 SPANK SpankChain SPANK $0.037272 $28,369 0.47% -17.48%
1084 AKY Akuya Coin AKY $0.286801 $24,674 4.84% -14.37% -60.50%
1085 ASTRO Astro ASTRO $1.78 $24,656 -3.05% -0.14% 22.26%
1086 HOLD Interstellar … HOLD $0.106002 $22,845 4.62% 5.56% -41.07%
1087 B2B B2B B2B $0.597090 $21,812 0.49% -0.49%
1088 VASH VPNCoin VASH $0.004929 $21,213 0.37% -4.75% 21.23%
1089 SSS Sharechain SSS $0.003092 $18,083 -2.68% -6.06% -8.99%
1090 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002730 $17,091 8.13% -5.38% -7.69%
1091 BOS BOScoin BOS $1.25 $16,506 0.43% 9.25% -4.12%
1092 MCR Macro MCR $2.06 $13,457 0.43% -4.78% -38.21%
1093 ATMC ATMCoin ATMC $1.54 $13,174 -16.59% -15.90% 2.27%
1094 FUDD DimonCoin FUDD $0.003289 $12,764 -15.26%
1095 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004285 $12,629 -0.69% 25.42% 76.11%
1096 ACC Accelerator N… ACC $4.25 $12,382 -5.29% 0.20%
1097 RMC Russian Minin… RMC $12982.00 $12,226 0.43% 1.90% 31.45%
1098 TER TerraNova TER $2.50 $12,175 0.41% 4.95% -12.72%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046290 $11,929 0.53% -0.35% -4.63%
1100 WIC Wi Coin WIC $0.003697 $10,943 10.78% -2.17% 10.42%
1101 DEUS DeusCoin DEUS $0.393903 $10,720 -0.32% -0.88% 1.59%
1102 AERM Aerium AERM $2.09 $9,681 0.48% 2.71% -2.89%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000258 $9,507 13.40% 10.44% 43.37%
1104 GRN Granite GRN $0.014430 $8,903 0.43% 6.69% 22.86%
1105 MGC GulfCoin MGC $0.003406 $7,977 1.19% 5.41% 9.78%
1106 DNA EncrypGen DNA $0.055548 $7,472 -6.19% -23.18%
1107 DGPT DigiPulse DGPT $1.25 $7,397 -10.28% 27.33%
1108 BLX Blockchain Index BLX $2.35 $6,431 0.53% -2.53% 23.98%
1109 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002547 $6,299 -2.45% 0.59% 1.58%
1110 VIU Viuly VIU $0.004054 $5,997 -2.95% -3.72%
1111 TRIA CombiCoin TRIA $5.88 $5,623 0.49% -26.28%
1112 PNX Phantomx PNX $0.014793 $4,194 0.17% -22.97%
1113 DFS DFSCoin DFS $0.009865 $4,181 -0.43% 20.25% 24.45%
1114 XTD XTD Coin XTD $0.000090 $4,054 0.43% 5.64% 15.52%
1115 SND Sand Coin SND $0.770725 $3,981 4.59% -6.20% 27.43%
1116 IQT iQuant IQT $0.151943 $3,752 0.48% 40.29% -4.74%
1117 NAMO NamoCoin NAMO $0.000169 $3,711 0.41% 58.60% -26.37%
1118 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003223 $3,598 0.42% 5.59%
1119 FOR FORCE FOR $0.001980 $3,405 -3.48% -21.15% -20.26%
1120 MEN PeopleCoin MEN $0.000090 $3,299 0.37% 5.64% 15.46%
1121 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.47 $3,244 0.47% 3.96% 53.29%
1122 WILD Wild Crypto WILD $0.110363 $3,027 1.46% 15.64% 46.00%
1123 VULC Vulcano VULC $0.013251 $2,777 0.45% 40.24% 38.29%
1124 STEX STEX STEX $0.222602 $2,298 5.98% -13.80% 42.91%
1125 SMART SmartBillions SMART $0.496967 $2,151 0.49% 15.91%
1126 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 $2,064 1.74% -14.41% -73.85%
1127 APC AlpaCoin APC $0.019235 $2,037 -2.27% 20.39% -37.69%
1128 IBTC iBTC IBTC $0.009772 $1,866 0.53% -18.50% 26.54%
1129 STU bitJob STU $0.043076 $1,847 0.36% -0.60% -44.70%
1130 BTBc Bitbase BTBc $0.005019 $1,811 -2.98% -13.00% -47.25%
1131 OX OX Fina OX $0.000153 $1,806 1.05% -9.50% -27.46%
1132 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000128 $1,801 -0.84% -4.76% 5.48%
1133 ZBC Zilbercoin ZBC $0.045784 $1,779 12.70% 7.35% 14.63%
1134 PLC PlusCoin PLC $0.000500 $1,773 0.50% -8.87% -27.98%
1135 ACC AdCoin ACC $0.133061 $1,748 10.91% 13.87% 43.84%
1136 BSN Bastonet BSN $0.000717 $1,639 -19.66% 0.71% -21.37%
1137 NTC Natcoin NTC $0.251040 $1,634 0.43% -19.91% -63.12%
1138 MGC MergeCoin MGC $0.014609 $1,614 0.43% 9.67%
1139 ANTX Antimatter ANTX $0.000179 $1,517 0.37% 111.27% 376.54%
1140 SIFT Smart Investm… SIFT $3.24 $1,515 -7.44% -8.82% -7.29%
1141 HAT Hawala.Today HAT $0.145813 $1,494 -24.61% 2.66% -31.70%
1142 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.038511 $1,393 -3.45% -2.67% -59.88%
1143 XOT Internet of T… XOT $2675.67 $1,262 0.37% 5.62% 15.38%
1144 LEPEN LePen LEPEN $0.000179 $1,241 0.43% 118.08% 28.05%
1145 PRES President Trump PRES $0.003508 $1,198 -8.66% -13.56% -14.65%
1146 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $1,197 -5.64% -21.52% 34.66%
1147 SPORT SportsCoin SPORT $0.000896 $1,163 0.47% 50.91% 16.50%
1148 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.016087 $1,080 2.84% -3.09%
1149 SAK Sharkcoin SAK $0.002328 $1,022 -5.99% 11.00% 33.28%
1150 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.061662 $994 0.43% 16.10% -9.47%
1151 GARY President Joh… GARY $0.110149 $963 0.47% -3.90% 13.58%
1152 ABC Alphabit ABC $14.97 $940 0.47% 25.70% 32.11%
1153 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073601 $902 0.49% -10.54% -35.89%
1154 NTWK Network Token NTWK $0.003611 $898 -0.79% 198.95% 73.62%
1155 MCI Musiconomi MCI $0.053636 $822 -0.42% -13.23% -14.89%
1156 CYDER Cyder CYDER $0.000269 $802 0.40% -20.77% -30.70%
1157 EGOLD eGold EGOLD $0.009541 $732 -28.62% 1.43% 32.64%
1158 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.013265 $692 0.47% 162.29% 290.91%
1159 LDCN LandCoin LDCN $0.005849 $644 0.50% 51.97% -1.67%
1160 WA WA Space WA $0.025095 $643 0.37% 57.33% 81.07%
1161 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000539 $628 0.44% -5.36% -29.94%
1162 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 $627 50.73% 25.27% 53.08%
1163 TIE TIES Network TIE $0.083785 $587 0.49% -19.48% -12.62%
1164 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000448 $581 0.37% -18.10% -15.83%
1165 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.104413 $561 -3.22% -2.53% 168.78%
1166 RCN Rcoin RCN $0.000090 $510 0.47% 5.64% 15.52%
1167 HIGH High Gain HIGH $0.000807 LowVol 0.43% 5.64% -20.58%
1168 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.093658 LowVol 0.43% 23.48% 76.77%
1169 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032364 LowVol 1.20% 1.50% 21.23%
1170 RHFC RHFCoin RHFC $0.001217 LowVol 0.37% 30.43% 32.56%
1171 DAY Chronologic DAY $4.37 LowVol 0.51% 3.05% -0.25%
1172 PEC Peacecoin PEC $0.035223 LowVol 0.43% 37.87% 549.05%
1173 YEL Yellow Token YEL $0.001389 LowVol 0.49% -70.10% -71.82%
1174 IPY Infinity Pay IPY $0.002314 LowVol 0.53% 14.67%
1175 GAY GAY Money GAY $0.011722 LowVol 0.11% -0.89% -44.78%
1176 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009948 LowVol 0.43% 4.41% 1.93%
1177 REGA Regacoin REGA $0.002241 LowVol 0.43% -13.99% 49.24%
1178 BIT First Bitcoin BIT $0.011203 LowVol 0.43% -21.51% -8.13%
1179 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049294 LowVol 0.43% -1.52% -16.03%
1180 FC Facecoin FC $0.004165 LowVol 0.43% -0.36% 15.98%
1181 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 0.49% -0.35% 28.89%
1182 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol 0.60% 1345.81% 24.31%
1183 PRIMU Primulon PRIMU $0.000254 LowVol 10.93% 44.90% 49.06%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 23.43% 49.65% 11.53%
1185 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003406 LowVol 3.19% 8.49% 16.86%
1186 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.78% 6.37% 56.33%
1187 MBL MobileCash MBL $0.000359 LowVol 0.47% 5.64% 15.52%
1188 DMC DynamicCoin DMC $0.003043 LowVol 0.55% 3.36% 4.69%
1189 EBIT eBIT EBIT $0.000827 LowVol 11.79% -27.29% 7.25%
1190 MARX MarxCoin MARX $0.000812 LowVol -0.66% 1.58% 4.24%
1191 EFYT Ergo EFYT $9.40 LowVol 0.37% 25.48%
1192 FLASH Flash FLASH $0.004922 LowVol 0.54% 16.33% 19.29%
1193 MONETA Moneta MONETA $0.000359 LowVol 0.47% 6.05% 30.69%
1194 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000269 LowVol 0.47% 37.35% 1.55%
1195 MAGN Magnetcoin MAGN $0.448137 LowVol 0.45% 7.00% 12.05%
1196 QBT Cubits QBT $0.001860 LowVol 0.44% 17.80% 167.87%
1197 SWP Swapcoin SWP $0.092580 LowVol 0.49% 80.89% 15.76%
1198 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000269 LowVol 0.37% 5.64% -34.19%
1199 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1200 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000124 LowVol 0.43% -27.16% -30.80%
1201 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001194 LowVol 7.72% 15.01% -14.03%
1202 AV AvatarCoin AV $0.028053 LowVol 0.40% 4.63% 11.72%
1203 STARS StarCash Network STARS $0.225032 LowVol 0.47% 1.18% -24.76%
1204 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001881 LowVol 0.47% -38.50% -16.67%
1205 MINEX Minex MINEX $0.050706 LowVol 0.40% 4.05% -16.81%
1206 ANI Animecoin ANI $0.000090 LowVol 0.43% -11.52% 2.04%
1207 PRM PrismChain PRM $0.001076 LowVol 0.43% 6.64%
1208 BITOK Bitok BITOK $0.000090 LowVol 0.43% 271.42%
1209 TOP TopCoin TOP $0.000974 LowVol 0.44% -6.90% 14.70%
1210 10MT 10M Token 10MT $0.002476 LowVol -0.71% 10.36% -53.13%
1211 DON Donationcoin DON $0.000452 LowVol 0.40% -4.68% -6.49%
1212 VOYA Voyacoin VOYA $1.81 LowVol 0.37% 5.83% -20.94%
1213 EUSD eUSD EUSD $0.000208 LowVol 39.54% -9.30% -63.91%
1214 HYPER Hyper HYPER $0.024501 LowVol -3.99% -23.89% 9.15%
1215 SKR Sakuracoin SKR $0.000809 LowVol 0.22% -4.83% 46.85%
1216 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000057 LowVol 1.90% -77.76% 37.88%
1217 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005754 LowVol 0.17% -22.98% 20.12%
1218 MOTO Motocoin MOTO $0.002949 LowVol 14.96% 11.94% 0.29%
1219 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol 11.76% -98.17% -91.48%
1220 UNC UNCoin UNC $0.000090 LowVol 0.43% 5.64% 15.50%
1221 FFC FireFlyCoin FFC $0.000122 LowVol 0.38% 44.32% 57.83%
1222 UR UR UR $0.000617 LowVol 0.41% 4.56% 27.46%
1223 OMC Omicron OMC $0.101008 LowVol 0.40% 15.76%
1224 9COIN 9COIN 9COIN $0.002599 LowVol -4.84% -9.90% -1.47%
1225 CYC Cycling Coin CYC $0.000986 LowVol 0.37% -3.17% -17.40%
1226 INDIA India Coin INDIA $0.000179 LowVol 0.43% -39.68% -23.87%
1227 XRY Royalties XRY $0.058131 LowVol -21.10% -17.63% -10.74%
1228 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003047 LowVol 0.47% 5.64% 3.19%
1229 ETT EncryptoTel [… ETT $0.073420 LowVol 0.61% -0.69% 12.15%
1230 ACN Avoncoin ACN $0.000359 LowVol 0.37% 2.71% -8.74%
1231 AIB Advanced Inte… AIB $0.003401 LowVol 0.91% -14.89% 3.69%
1232 BXC Bitcedi BXC $0.001942 LowVol 12.04% 23.54% 65.68%
1233 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007533 LowVol 0.43% -51.79% 878.84%
1234 DASHS Dashs DASHS $0.032624 LowVol 0.37% 7.06% 17.04%
1235 ACES Aces ACES $0.000193 LowVol 0.37% 90.47% -6.25%
1236 BEST BestChain BEST $0.001179 LowVol 13.03% 7.55% 4.35%
1237 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001613 LowVol 0.40% 11.85% 4.09%
1238 EDRC EDRCoin EDRC $0.047077 LowVol 0.37% 24.23% 29.39%
1239 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001793 LowVol 0.37% 0.61% -6.66%
1240 NBIT netBit NBIT $0.045440 LowVol 0.43% 8.20% 12.79%
1241 POKE PokeCoin POKE $0.000269 LowVol 0.37% 44.26% 23.40%
1242 SHA SHACoin SHA $0.000538 LowVol 0.37% 26.76% 25.43%
1243 ASN Aseancoin ASN $0.003227 LowVol 0.43% -15.49% 15.52%
1244 TELL Tellurion TELL $0.000150 LowVol 0.49% -51.31% -54.16%
1245 ELC Elacoin ELC $0.070553 LowVol 0.43% 13.55% 30.83%
1246 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000025 LowVol 0.08% 3004.86% 3085.82%
1247 IRL IrishCoin IRL $0.002868 LowVol 0.43% 3.49% 29.69%
1248 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol 6.42% 1.77% 5.30%
1249 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000538 LowVol 0.47% 26.76% 73.28%
1250 FBL Faceblock FBL $0.001253 LowVol 0.53% -55.05% -99.06%
1251 HNC Huncoin HNC $0.001076 LowVol 0.37% -18.77% -38.29%
1252 DUB Dubstep DUB $0.001972 LowVol 5.21% 10.89% 20.37%
1253 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000359 LowVol 0.47% 40.85% -3.37%
1254 FAP FAPcoin FAP $0.010934 LowVol 0.43% -21.71%
1255 KARMA Karmacoin KARMA $0.000090 LowVol 0.43% 5.64% 15.31%
1256 FUTC FutCoin FUTC $0.001793 LowVol 0.37% 17.37% 19.70%
1257 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005145 LowVol -15.20% -6.07% -30.47%
1258 SKC Skeincoin SKC $0.003137 LowVol -7.50% 23.24% 3.27%
1259 TODAY TodayCoin TODAY $0.001076 LowVol 20.48% 37.42% 36.12%
1260 BIRDS Birds BIRDS $0.000090 LowVol 0.47% -49.06%
1261 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010566 LowVol 0.65% 24.71% 18.04%
1262 VGC VegasCoin VGC $0.000179 LowVol 0.43% 5.67% -53.74%
1263 GOLF Golfcoin GOLF $0.000090 LowVol 0.37% 5.62% 15.50%
1264 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.054940 LowVol -15.61%
1265 UTA UtaCoin UTA $0.000986 LowVol 0.47% 29.11% 79.38%
1266 XDE2 XDE II XDE2 $2.69 LowVol 0.37% -11.63%
1267 BET BetaCoin BET $0.002689 LowVol 0.43% 44.03% 7.54%
1268 EGG EggCoin EGG $0.034058 LowVol 0.37% 3.19% -11.10%
1269 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000090 LowVol 0.37% 5.62% 15.50%
1270 AXIOM Axiom AXIOM $0.013802 LowVol 0.37% 5.59% 14.79%
1271 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000090 LowVol 0.37% 6.00% 15.50%
1272 WOW Wowcoin WOW $0.000109 LowVol 3.43% -7.20% -8.66%
1273 DBG Digital Bulli… DBG $0.005288 LowVol 0.43% -14.62% 13.67%
1274 RICHX RichCoin RICHX $0.005915 LowVol 0.47% -3.17% 4.29%
1275 SFE SafeCoin SFE $0.000090 LowVol 0.47% 5.64% 15.52%
1276 CC CyberCoin CC $0.000090 LowVol 0.47% 5.64% 6.59%
1277 X2 X2 X2 $0.000090 LowVol 0.37% -46.94% -42.41%
1278 BGR Bongger BGR $0.000124 LowVol 0.96% -3.37% 59.61%
1279 DCRE DeltaCredits DCRE $0.145462 LowVol 0.47% 4.29% 20.61%
1280 DISK DarkLisk DISK $0.000896 LowVol 0.47% 50.91% 20.66%
1281 FID BITFID FID $0.089625 LowVol 0.43% -42.24%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008694 LowVol 0.37% 4.69% -13.17%
1283 YES Yescoin YES $0.000036 LowVol 232.22% -24.99%
1284 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 0.40% 15.31%
1285 GBRC Global Busine… GBRC $0.000090 LowVol 0.43% 5.64% -42.19%
1286 KASHH KashhCoin KASHH $0.000062 LowVol -26.57% 59.36%
1287 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003316 LowVol 0.43% 5.64% 23.05%
1288 NBE BitCentavo NBE $8.8e-07 LowVol 0.96% 25.53%
1289 QBC Quebecoin QBC $0.001529 LowVol 6.02% -6.16%
1290 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 2.97%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -26.38%
1292 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.55%
1293 XQN Quotient XQN $0.004829 LowVol 0.29% 5.14% -32.11%
1294 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 4.82% 41.85%
1295 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol 5.36% -43.24%
1296 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -6.03%
1297 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 5.29%
1298 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 0.65% -29.87%
1299 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 2.78% -16.37%
1300 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 4.00% -7.10%
1301 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 21.63%
1302 OP Operand OP $0.000784 LowVol 2.57% -8.35%
1303 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 5.12% 9.13%
1304 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 3.58%
1305 CLINT Clinton CLINT $0.009376 LowVol 0.02% -7.17%
1306 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 5.28%
1307 HCC Happy Creator… HCC $0.000357 LowVol 0.13% 5.05% -35.08%
1308 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 0.71% -13.84%
1309 XID International… XID $0.007393 LowVol 21.03% 19.11%
1310 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 85.67%
1311 LTH LAthaan LTH $0.000616 LowVol 3.70% 13.24%
1312 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 5.06% -0.78%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -8.59%
1314 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -5.24%
1315 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1316 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 0.65% 5.46%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 1.45%
1318 MAVRO Mavro MAVRO $0.011961 LowVol 4.43% 0.53%
1319 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol 1.17% 557.12%
1320 BIXC BIXC BIXC $3.61 LowVol 6.12% 16.01%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 50.12%
1322 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 1.45% -33.45%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -78.86%
1324 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -8.89%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 6.12% 16.05%
1326 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1327 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 3.88% -1.05%
1328 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1329 ASC AsicCoin ASC $0.000708 909.15%
1330 MRC microCoin MRC $0.000080
1331 QORA Qora QORA $0.079614 -46.41%
1332 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi