Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 26/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 18h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1332 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 26/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9017.76 trên tổng giá trị $150,616,990,173

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.99 trên tổng giá trị $44,334,346,582

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1599.35 trên tổng giá trị $26,905,925,026

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250296 trên tổng giá trị $9,667,149,972

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $340.45 trên tổng giá trị $5,676,156,400

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006696 trên tổng giá trị $3,249 đã biến động tăng 208.05% trong 1h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 166.13% trong 1h qua

    + Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000179 trên tổng giá trị $4,464,100 đã biến động tăng 100.88% trong 1h qua

    + Đồng USDE USDe (USDE) đang có giá hiện tại $0.000179 trên tổng giá trị $202,534 đã biến động tăng 100.88% trong 1h qua

    + Đồng IPY Infinity Pay (IPY) đang có giá hiện tại $0.002304 trên tổng giá trị đã biến động tăng 83.68% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3011.22% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000076 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1064.43% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000089 trên tổng giá trị đã biến động tăng 498.38% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006696 trên tổng giá trị $3,249 đã biến động tăng 395.43% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000013 trên tổng giá trị $1,286,527 đã biến động tăng 355.90% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000025 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3084.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 912.88% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007504 trên tổng giá trị đã biến động tăng 855.89% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 557.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.035088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 534.45% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 26/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CREDO Credo CREDO $9,146,679 $0.016634 549,891,703 LowVol 0.38% -35.28% -20.33%
702 CMP Compcoin CMP $6,366,957 $1.47 4,332,678 LowVol -35.06%
703 ECOB Ecobit ECOB $5,465,644 $0.012298 444,444,444 LowVol 0.21% 16.84% 30.98%
704 STCN Stakecoin STCN $4,910,510 $0.982102 5,000,000 LowVol 0.59% 15.16%
705 PGL Prospectors Gold PGL $4,606,951 $0.071426 64,500,000 LowVol 0.52% -15.45% -21.01%
706 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 1.73% 24.52%
707 YASH YashCoin YASH $3,626,735 $0.362664 10,000,263 LowVol 0.59% -4.62% 16.95%
708 TFL TrueFlip TFL $3,511,701 $0.562118 6,247,267 LowVol 0.38% -19.08% 2.66%
709 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,647,821 $5.68 465,952 28.71%
710 ZEPH Zephyr ZEPH $2,634,286 $0.020909 125,990,535 57.90%
711 AC AsiaCoin AC $2,447,116 $0.002137 1,144,945,897 LowVol 5.91% -5.08% 44.83%
712 ADL Adelphoi ADL $2,252,758 $0.095976 23,472,224 LowVol 3.58% -8.66% 24.03%
713 ADST AdShares ADST $2,102,529 $0.176708 11,898,321 LowVol 0.48% -5.30% 16.61%
714 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,075,617 $0.000091 22,834,723,030 LowVol 0.61% 7.28% -26.59%
715 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
716 ZEIT Zeitcoin ZEIT $1,771,003 $0.000048 36,971,157,326 LowVol -12.46% 78.79% -48.74%
717 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.85%
718 ITT Intelligent T… ITT $1,489,751 $0.152048 9,797,899 LowVol -33.65% 4.26% -24.03%
719 CNO Coin(O) CNO $1,448,953 $0.013778 105,164,215 LowVol 4.14% 4.71% 41.25%
720 AHT Bowhead AHT $1,423,904 $0.177988 8,000,000 LowVol 1.54% 61.35% -27.96%
721 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol 1.47% -1.00%
722 CAGE CageCoin CAGE $1,286,527 $0.000013 101,168,328,395 LowVol 1.82% 355.90% 395.61%
723 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 137.21%
724 RC RussiaCoin RC $1,159,657 $0.138419 8,377,873 LowVol 0.58% -4.11% 35.18%
725 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,017,902 $0.167850 6,064,353 LowVol 0.52% -28.78% 23.33%
726 CASINO Casino CASINO $983,570 $0.983570 1,000,000 LowVol 1.44% 0.96%
727 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 1.97% 11.12%
728 ORB Orbitcoin ORB $936,074 $0.303459 3,084,681 LowVol -0.29% 1.53% 16.44%
729 NKA IncaKoin NKA $919,650 $0.000083 11,112,596,697 LowVol -3.57% -5.88% -19.67%
730 SHORTY Shorty SHORTY $910,676 $0.009107 100,000,000 LowVol -0.47% 5.66% 14.70%
731 LNK Link Platform LNK $885,560 $18.64 47,503 LowVol 0.44% 3.30%
732 BPC Bitpark Coin BPC $884,235 $0.011790 75,000,000 LowVol 0.43% 22.81% -22.43%
733 ANC Anoncoin ANC $810,011 $0.383834 2,110,317 LowVol -3.93% -0.65% 17.58%
734 STRC StarCredits STRC $738,720 $0.164160 4,500,000 LowVol -1.12% 4.07% 10.19%
735 METAL MetalCoin METAL $706,738 $0.009187 76,925,527 LowVol 2.60% 1.83%
736 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -13.67%
737 HBN HoboNickels HBN $655,567 $0.010982 59,696,358 LowVol 1.34% 10.53% 14.24%
738 UFO UFO Coin UFO $622,442 $0.000179 3,485,822,512 LowVol 0.59% 5.66% -9.73%
739 ITI iTicoin ITI $612,125 $19.13 32,000 LowVol 1.38% 7.47% 18.18%
740 MAC Machinecoin MAC $606,469 $0.030031 20,194,500 LowVol 0.52% 10.22% -18.82%
741 FJC FujiCoin FJC $606,286 $0.000507 1,194,875,211 LowVol 0.42% 4.96% 17.45%
742 DCY Dinastycoin DCY $603,555 $0.000425 1,420,858,063 LowVol -40.45% -7.60% -32.50%
743 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 1.73% -22.63%
744 KOBO Kobocoin KOBO $528,244 $0.021386 24,700,248 LowVol -0.23% -4.30% 5.05%
745 USC Ultimate Secu… USC $527,339 $0.050985 10,343,113 LowVol 5.50% 97.06%
746 TROLL Trollcoin TROLL $504,636 $0.000893 565,182,781 LowVol 0.59% 0.53% 3.82%
747 BITS Bitstar BITS $493,357 $0.021376 23,079,737 LowVol 0.43% -8.88% -18.82%
748 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 115.02%
749 DDF DigitalDevelo… DDF $485,679 $0.094891 5,118,307 LowVol -0.02% -11.18% -0.71%
750 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -5.15%
751 MZC MazaCoin MZC $481,610 $0.000357 1,349,573,390 LowVol 0.64% -0.60% 51.31%
752 NOBL NobleCoin NOBL $466,886 $0.000202 2,313,827,815 LowVol 0.33% 19.02% 24.07%
753 V Version V $456,429 $0.000977 467,225,830 LowVol 0.61% 3.16% -3.04%
754 GOOD Goodomy GOOD $445,290 $0.001009 441,349,000 LowVol 0.45% 29.19% 53.14%
755 AMBER AmberCoin AMBER $444,778 $0.010178 43,699,481 LowVol 0.52% 5.69% 5.88%
756 TALK BTCtalkcoin TALK $443,224 $0.006788 65,290,635 LowVol 0.45% -0.74% -58.53%
757 VAL Valorbit VAL $423,406 $0.000089 4,742,346,801 LowVol 0.52% 5.69% 15.17%
758 OPAL Opal OPAL $423,210 $0.027947 15,143,457 LowVol 14.52% 44.23% -35.13%
759 FNC FinCoin FNC $416,774 $0.032362 12,878,667 LowVol 0.39% 4.77% -16.20%
760 ECA Electra ECA $407,598 $0.000019 21,754,463,552 LowVol 1.27% 97.75% 151.97%
761 BUCKS SwagBucks BUCKS $389,872 $1.24 314,692 LowVol 0.52% 4.87% 15.70%
762 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -2.08% -33.36%
763 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -23.62%
764 BIGUP BigUp BIGUP $375,140 $0.000177 2,116,770,742 LowVol 0.52% 27.75% 123.77%
765 JET Jetcoin JET $350,983 $0.072181 4,862,509 LowVol 0.59% 70.89% 19.91%
766 BTCR Bitcurrency BTCR $348,266 $0.002053 169,598,616 LowVol 0.52% -7.86% 47.97%
767 NEWB Newbium NEWB $348,109 $0.006962 50,000,000 LowVol 0.44% 18.56% -5.70%
768 DVC Devcoin DVC $347,961 $0.000023 15,145,057,500
769 PIGGY Piggycoin PIGGY $343,064 $0.000705 486,288,525 LowVol 0.38% -14.31% -30.24%
770 SLG Sterlingcoin SLG $337,613 $0.080284 4,205,236 LowVol 0.49% 8.05% 2.51%
771 AU AurumCoin AU $334,611 $1.13 296,216 LowVol 0.50% -4.87% 7.98%
772 BRIT BritCoin BRIT $330,402 $0.015535 21,268,092 LowVol 0.92% 19.40% 2.75%
773 CFT CryptoForecast CFT $328,558 $0.007143 46,000,000 LowVol 0.44% -8.22% -8.63%
774 FC2 FuelCoin FC2 $326,629 $0.003214 101,622,199 LowVol 0.52% 2.81% -15.48%
775 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
776 DAXX DaxxCoin DAXX $312,331 $0.000629 496,391,980 LowVol 0.36% -13.72% -7.29%
777 ICN iCoin ICN $310,029 $0.010625 29,180,294 LowVol 0.52% -13.27% -3.05%
778 XJO Joulecoin XJO $300,037 $0.008733 34,357,760 LowVol 0.35% 6.88% 18.98%
779 GUN Guncoin GUN $296,855 $0.001513 196,212,028 LowVol 0.50% 2.81% 14.62%
780 LANA LanaCoin LANA $291,059 $0.000348 835,288,743 LowVol 30.92% 55.66% 106.30%
781 UNI Universe UNI $289,280 $0.026785 10,800,251 LowVol 0.44% -22.29% -5.44%
782 GAIA GAIA GAIA $284,040 $0.011785 24,101,381 LowVol 0.52% 39.66% 0.79%
783 SHDW Shadow Token SHDW $281,238 $0.040177 7,000,000 LowVol 0.59% -13.02% 8.33%
784 VIDZ PureVidz VIDZ $271,402 $0.002166 125,279,775 LowVol 0.46% 13.24% 17.71%
785 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -7.97%
786 PR Prototanium PR $262,525 $1.34 195,839 LowVol 0.47% -7.23% 24.94%
787 LOT LottoCoin LOT $257,711 $0.000018 14,491,014,421 LowVol 0.84% 6.53% 29.00%
788 FLT FlutterCoin FLT $256,300 $0.000795 322,214,524 LowVol 0.46% 12.74% 64.59%
789 SPEX SproutsExtreme SPEX $255,936 $0.000089 2,866,607,586 LowVol 0.44%
790 Q2C QubitCoin Q2C $243,737 $0.000982 248,179,279 LowVol 0.52% -3.13% 15.16%
791 FUNK The Cypherfunks FUNK $238,723 $0.000005 46,213,169,999 LowVol 1.15% -6.80% 4.48%
792 TRK Truckcoin TRK $235,370 $0.001519 154,962,773 LowVol 0.61% -10.67% 9.65%
793 IFLT InflationCoin IFLT $233,825 $0.000007 33,202,206,098 LowVol -15.25% -61.26% -11.88%
794 TRI Triangles TRI $231,277 $3.17 72,891 LowVol 0.47% -14.32% -26.95%
795 FLY Flycoin FLY $230,427 $1.09 210,806 LowVol 0.52%
796 8BIT 8Bit 8BIT $229,567 $0.197152 1,164,415 LowVol 0.59% 4.81% 13.36%
797 J Joincoin J $229,524 $0.093745 2,448,402 LowVol -3.08% 0.56% 19.09%
798 NYAN Nyancoin NYAN $227,207 $0.000715 317,972,081 LowVol 0.52% 3.89% -7.09%
799 UNIC UniCoin UNIC $223,325 $0.075306 2,965,564 LowVol 0.51% 10.64% 29.24%
800 CCN Cannacoin CCN $216,365 $0.046039 4,699,574 LowVol 11.69% 22.30% 28.91%
801 XPD PetroDollar XPD $210,427 $0.003288 63,993,275 LowVol 0.44% 15.93% 44.87%
802 CUBE DigiCube CUBE $210,119 $0.000087 2,429,126,009 LowVol 2.40% 11.58%
803 GAP Gapcoin GAP $192,448 $0.016044 11,994,944 LowVol 0.51% 17.69% 57.02%
804 FRC Freicoin FRC $189,440 $0.006428 29,469,730 LowVol 0.52% 8.69% 14.87%
805 KED Darsek KED $187,435 $0.013850 13,533,151 LowVol 0.51% 10.86% 3.77%
806 TGC Tigercoin TGC $186,579 $0.004286 43,536,800 LowVol 0.52% -6.34% -7.37%
807 XRE RevolverCoin XRE $184,919 $0.008294 22,294,536 LowVol 0.52% 12.04% 31.94%
808 XPY PayCoin XPY $183,481 $0.015520 11,822,592 LowVol 1.08% 2.98% 8.62%
809 GLC GlobalCoin GLC $180,376 $0.002768 65,171,010 LowVol 0.52% 8.90% -18.13%
810 KAYI Kayicoin KAYI $178,728 $0.000629 284,219,581 LowVol -20.15% -4.71% -16.70%
811 888 OctoCoin 888 $169,721 $0.003376 50,279,780 LowVol 0.28% 17.97% 57.10%
812 LTB LiteBar LTB $167,865 $0.210075 799,074 LowVol -19.92% 3.25% -26.25%
813 XRA Ratecoin XRA $164,473 $0.001439 114,331,607 LowVol 0.82% -0.33% 0.37%
814 LEA LeaCoin LEA $163,766 $0.000524 312,572,090 LowVol 0.73% 2.62% 36.38%
815 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 3.77%
816 ACOIN Acoin ACOIN $158,909 $0.130244 1,220,085 LowVol -1.10% 4.56% 7.89%
817 ZUR Zurcoin ZUR $158,346 $0.001828 86,624,664 LowVol 1.07% -1.63% 14.39%
818 BITSILVER bitSilver BITSILVER $154,616 $17.53 8,820 LowVol 0.08% 0.19% -3.24%
819 GRT Grantcoin GRT $153,716 $0.003571 43,042,521 LowVol 0.44% 5.69% 15.17%
820 RUPX Rupaya RUPX $151,729 $0.024903 6,092,734 LowVol 0.44% 9.36% 1.63%
821 XVP Virtacoinplus XVP $148,871 $0.016297 9,134,750 LowVol 0.50% 3.92% 158.64%
822 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 49.89%
823 EVO Evotion EVO $147,652 $0.046717 3,160,560 LowVol 0.08% 7.08% 5.62%
824 RBX Ripto Bux RBX $147,084 $0.000386 381,236,123 LowVol 0.30% -7.51% 47.47%
825 URC Unrealcoin URC $143,618 $0.020446 7,024,402 LowVol 0.44% 5.97% 30.75%
826 YAC Yacoin YAC $138,973 $0.001161 119,735,067 LowVol 0.52% 14.48% 13.42%
827 BUMBA BumbaCoin BUMBA $134,187 $0.005982 22,432,234 LowVol 0.52% 6.66% -3.54%
828 C2 Coin2.1 C2 $133,344 $0.001334 99,976,323 LowVol 0.52% 7.27% 41.56%
829 RED RedCoin RED $132,254 $0.001785 74,107,896 LowVol -0.31% 10.14% 93.41%
830 SPACE SpaceCoin SPACE $130,982 $0.006276 20,871,284 LowVol 0.46% -35.05% 12.01%
831 ANTI AntiBitcoin ANTI $128,187 $0.007340 17,465,159 LowVol 5.96% 43.45%
832 GTC Global Tour Coin GTC $128,084 $0.004286 29,887,402 LowVol 0.59% 40.92% 9.84%
833 EUC Eurocoin EUC $127,988 $0.010310 12,414,329 LowVol -2.35% -2.66% 38.08%
834 TEK TEKcoin TEK $126,383 $0.000089 1,414,054,562 LowVol 0.53% 5.37% 9.59%
835 SH Shilling SH $124,141 $0.003162 39,254,148 LowVol 0.59% -30.81%
836 HAL Halcyon HAL $124,105 $0.023571 5,265,286 LowVol 0.44% 44.10%
837 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 63.80%
838 FIRE Firecoin FIRE $123,545 $1.26 98,412 LowVol 0.52% 16.09%
839 ARI Aricoin ARI $122,430 $0.000873 140,262,505 LowVol 0.39% 19.62% 43.84%
840 HMP HempCoin HMP $121,124 $0.000089 1,356,645,470 LowVol 0.59% 15.16%
841 PRC PRCoin PRC $119,381 $0.007768 15,369,200 LowVol 0.52% -18.63% -18.48%
842 OHM OHM OHM $118,815 $0.004018 29,572,979 LowVol 0.44% 3.39%
843 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 2.08% 0.66%
844 MAY Theresa May Coin MAY $117,280 $0.004841 24,224,400 LowVol 1.01% 0.61% -3.12%
845 FLAX Flaxscript FLAX $114,080 $0.020435 5,582,630 LowVol 3.26% 26.25% -2.52%
846 TTC TittieCoin TTC $113,724 $0.000090 1,259,816,434 LowVol 0.50% -24.63% -35.57%
847 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 29.02%
848 020 020LondonCoin 020 $112,066 $7.1e-07 156,887,910,248 LowVol 2.25%
849 I0C I0Coin I0C $111,906 $0.005333 20,984,779 LowVol 1.07% -47.97% -49.78%
850 PX PX PX $109,324 $0.001148 95,228,882 LowVol 4.54% 5.78%
851 CNNC Cannation CNNC $108,697 $0.043884 2,476,893 LowVol -0.17% 26.56% -20.34%
852 HXX Hexx HXX $108,188 $0.073150 1,478,982 LowVol 0.44% 71.43% 102.94%
853 ARCO AquariusCoin ARCO $105,353 $0.071366 1,476,247 LowVol 0.71% 12.47% 23.56%
854 QTL Quatloo QTL $105,321 $0.013645 7,718,883 LowVol 2.27% 11.86% -7.57%
855 XCT C-Bit XCT $104,993 $0.000668 157,223,250 LowVol 0.40% 5.02% -1.59%
856 MNM Mineum MNM $104,961 $0.011123 9,436,367 LowVol 0.54% -7.18% -16.27%
857 CAP Bottlecaps CAP $104,871 $0.000514 203,906,417 LowVol
858 DLC Dollarcoin DLC $101,634 $0.011160 9,106,714 LowVol -3.28% 3.26% 21.85%
859 BLRY BillaryCoin BLRY $101,153 $0.011250 8,991,783 LowVol 0.52% -41.85% 80.95%
860 ISL IslaCoin ISL $100,414 $0.066337 1,513,704 LowVol 0.44% 15.49%
861 ARG Argentum ARG $98,547 $0.011574 8,514,859 LowVol 0.28% 15.59% 37.41%
862 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
863 MCRN MACRON MCRN $98,177 $0.000245 401,421,401 LowVol 0.44% 104.48% 38.56%
864 PRX Printerium PRX $92,472 $0.007822 11,821,728 LowVol 0.59% 17.21% 284.85%
865 GPU GPU Coin GPU $91,266 $0.002255 40,477,042 LowVol 0.49% 13.74% 39.57%
866 MARS Marscoin MARS $90,709 $0.003208 28,279,074 LowVol -1.03% 8.79% 32.72%
867 DUO ParallelCoin DUO $90,683 $0.300642 301,630 LowVol 1.95% 26.03% -1.82%
868 PXI Prime-XI PXI $89,852 $0.005082 17,681,690 LowVol 0.42% -2.13% 10.84%
869 VC VirtualCoin VC $88,957 $0.008839 10,064,287 LowVol 0.59% 3.57% 15.17%
870 MAR Marijuanacoin MAR $87,327 $0.059252 1,473,823 LowVol 1.61% 38.89% 48.27%
871 SLM Slimcoin SLM $84,020 $0.005625 14,937,439 LowVol 0.52% 5.71% 9.94%
872 MRJA GanjaCoin MRJA $81,880 $0.018392 4,451,920 LowVol 0.52% -28.62% -24.46%
873 MST MustangCoin MST $79,222 $0.125681 630,343 LowVol 0.52% 6.69% 30.12%
874 ICE iDice ICE $78,764 $0.050136 1,571,013 LowVol -0.52% -44.04% -36.23%
875 TSE Tattoocoin (S… TSE $77,222 $0.000854 90,421,856 LowVol 9.49% 12.32% 9.75%
876 SOON SoonCoin SOON $75,683 $0.006073 12,462,620 LowVol 0.44% 10.35% 18.69%
877 CPN CompuCoin CPN $75,301 $0.003839 19,615,019 LowVol 0.50% 5.67% 11.83%
878 BTPL Bitcoin Planet BTPL $74,944 $0.013634 5,496,929 LowVol 0.06% 11.08% -30.08%
879 ALL Allion ALL $74,730 $0.012054 6,199,359 LowVol 0.52% -17.99% 40.07%
880 IMS Independent M… IMS $74,340 $0.013846 5,368,934 LowVol 0.48% -13.31% 5.46%
881 BLC Blakecoin BLC $73,758 $0.004877 15,122,697 LowVol 0.27% 19.20% -2.05%
882 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 23.05%
883 XCRE Creatio XCRE $72,760 $0.003546 20,520,514 LowVol 2.03% 11.40% 30.50%
884 CRX Chronos CRX $72,590 $0.000985 73,729,962 LowVol 0.45% 29.17% 21.40%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $70,988 $0.000890 79,719,140 LowVol 0.28% 5.41% 35.37%
886 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $68,332 $0.086157 793,108 LowVol 0.41% -15.03% 47.85%
887 SPT Spots SPT $67,316 $0.003004 22,406,021 LowVol -0.23% -8.39% 32.95%
888 POP PopularCoin POP $65,725 $0.000019 3,372,875,244 LowVol -0.43% 15.70% 30.52%
889 BIOS BiosCrypto BIOS $65,065 $0.003125 20,821,709 LowVol 0.59% 22.70% 154.52%
890 ADCN Asiadigicoin ADCN $64,551 $0.002589 24,931,054 LowVol 0.59% 9.44% -3.16%
891 BAS BitAsean BAS $64,506 $0.012901 5,000,000 LowVol 0.38% -0.48% -33.81%
892 DRM Dreamcoin DRM $63,425 $0.025892 2,449,632 LowVol 0.52% 2.49%
893 BITZ Bitz BITZ $63,101 $0.031695 1,990,891 LowVol 0.59% 27.83%
894 SCRT SecretCoin SCRT $62,672 $0.014821 4,228,672 LowVol 0.44% 14.18%
895 WORM HealthyWormCoin WORM $59,540 $0.000536 111,145,278 LowVol 0.52% 58.54%
896 300 300 Token 300 $58,658 $195.53 300 LowVol 0.52% 7.66% 16.28%
897 TOR Torcoin TOR $58,029 $0.183532 316,179 LowVol -3.18% -12.84% 10.67%
898 GCC GuccioneCoin GCC $57,956 $0.002857 20,285,537 LowVol 0.44% 5.69% 0.97%
899 KURT Kurrent KURT $57,260 $0.005772 9,919,485 LowVol 0.52% 8.47% 1.01%
900 ICOB ICOBID ICOB $57,074 $0.000535 106,701,874 LowVol -1.01% 0.24% 30.50%
901 URO Uro URO $54,650 $0.045266 1,207,310 LowVol 0.59% -1.34% 29.37%
902 $$$ Money $$$ $53,923 $0.001175 45,887,218 LowVol 0.48% 5.56% 15.17%
903 ZMC ZetaMicron ZMC $53,600 $0.000089 600,344,291 LowVol 0.59% 5.66% 15.17%
904 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,238 $0.000893 59,630,200 LowVol 1.28% 12.45% 29.75%
905 DIBC DIBCOIN DIBC $53,193 $0.010639 5,000,000 LowVol -4.21% 3.23% -16.82%
906 RPC RonPaulCoin RPC $53,005 $0.059570 889,794 LowVol 0.94% 12.09% -1.60%
907 PHO Photon PHO $52,990 $0.000003 20,356,550,240 LowVol 1.22% 9.15% 24.19%
908 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -44.47%
909 BVC BeaverCoin BVC $51,747 $0.016611 3,115,258 LowVol 0.63% -34.97% -10.55%
910 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 5.44%
911 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol 1.47% -52.27%
912 BRAIN Braincoin BRAIN $51,371 $0.005089 10,094,424 LowVol 0.52% 5.69% 28.69%
913 ZYD Zayedcoin ZYD $51,287 $0.008214 6,243,840 LowVol 0.59% 6.14% 37.88%
914 WARP WARP WARP $51,239 $0.046784 1,095,224 LowVol 0.52% 15.82%
915 NRO Neuro NRO $51,229 $0.001429 35,861,557 LowVol 0.59% 5.69% 6.15%
916 SOIL SOILcoin SOIL $51,010 $0.008946 5,702,048 LowVol 0.29% 14.12% 30.11%
917 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $49,588 $0.006175 8,030,000 LowVol 0.51% 4.16% 16.69%
918 KIC KibiCoin KIC $49,560 $0.003371 14,701,000 LowVol 0.44% -14.92% -14.05%
919 PIE PIECoin PIE $48,781 $0.002678 18,212,301 LowVol 0.44% 21.95% -56.26%
920 DRS Digital Rupees DRS $45,606 $0.000089 510,802,961 LowVol 0.52% 5.67% -32.03%
921 CASH Cashcoin CASH $45,332 $0.000982 46,158,242 LowVol 0.52% 5.66% 8.50%
922 COXST CoExistCoin COXST $45,309 $0.001672 27,100,000 LowVol 0.29%
923 ARB ARbit ARB $44,988 $0.005797 7,759,970 LowVol 5.64%
924 BSC BowsCoin BSC $43,853 $0.007901 5,550,102 LowVol 3.93% 14.25%
925 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol 1.34% -51.49%
926 COAL BitCoal COAL $43,275 $0.009617 4,500,000 LowVol 0.69% -4.34% 22.73%
927 SFC Solarflarecoin SFC $42,390 $0.003010 14,083,450 LowVol 0.51% 10.48% -16.18%
928 ITZ Interzone ITZ $41,788 $0.026064 1,603,284 LowVol 0.39% 3.15% -27.63%
929 MND MindCoin MND $41,447 $0.003303 12,546,625 LowVol -0.64% 8.61% 31.78%
930 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
931 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -29.91%
932 ORLY Orlycoin ORLY $39,263 $0.001071 36,646,779 LowVol 0.52% 15.27% 26.43%
933 CESC CryptoEscudo CESC $38,598 $0.000268 144,105,100 LowVol 0.44% 58.54% 72.76%
934 STEPS Steps STEPS $38,246 $0.002053 18,625,017 LowVol 0.52% -2.79% 14.91%
935 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,959 $0.001875 20,245,510 LowVol 0.52% 10.66% 27.02%
936 FLVR FlavorCoin FLVR $37,316 $0.001786 20,898,106 LowVol 4.43% -4.24%
937 PULSE Pulse PULSE $37,023 $0.002589 14,298,972 LowVol 0.52% 22.41%
938 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,781 $0.014027 2,622,273 LowVol 0.55% 34.31% -4.83%
939 EREAL eREAL EREAL $35,946 $0.000537 66,909,634 LowVol 0.38% -0.29% 44.15%
940 CMT Comet CMT $35,678 $0.040877 872,830 LowVol 1.15% 11.74% -10.30%
941 BENJI BenjiRolls BENJI $35,444 $0.001750 20,252,496 LowVol 0.76% 9.30% 11.24%
942 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 59.37%
943 CRT CRTCoin CRT $33,972 $0.428554 79,270 LowVol 0.52% 5.69% 15.16%
944 DES Destiny DES $33,284 $0.020803 1,600,000 LowVol 0.52% 83.70%
945 ICON Iconic ICON $32,449 $0.054730 592,894 LowVol 0.52% 5.69% 62.48%
946 BLZ BlazeCoin BLZ $32,162 $0.000053 608,557,394 LowVol 0.51% 16.92% 38.95%
947 EGO EGO EGO $32,142 $0.000536 60,000,001 LowVol 0.52% 23.92%
948 PLNC PLNcoin PLNC $32,042 $0.001875 17,089,600 LowVol 0.52% 0.89% -2.21%
949 CAB Cabbage CAB $31,880 $0.003036 10,499,996 LowVol 2.69% 10.60%
950 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,249 $0.000446 70,000,000 LowVol 0.44% 5.69% 15.17%
951 GBT GameBet Coin GBT $30,662 $0.001442 21,262,780 LowVol 6.68% 16.26%
952 G3N G3N G3N $30,381 $0.004018 7,561,891 LowVol 0.52% 1.19% 17.50%
953 VRS Veros VRS $29,394 $0.000060 486,609,040 LowVol -1.36% 106.91% 139.48%
954 VTA Virtacoin VTA $29,004 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -1.27% 3.10% 163.16%
955 KNC KingN Coin KNC $28,679 $14.28 2,008 LowVol 0.52% -5.25% 16.38%
956 LIR LetItRide LIR $28,460 $0.000785 36,266,033 LowVol 3.20% 32.43%
957 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 9.25%
958 DPAY DPAY DPAY $28,030 $0.000352 79,541,001 LowVol 4.29% 9.14%
959 PSB Pesobit PSB $27,267 $0.000811 33,618,626
960 DLISK DAPPSTER DLISK $26,563 $0.000266 100,000,000 LowVol 4.79% -42.02%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,021 $0.029106 894,026 LowVol 0.59% 5.68% 12.76%
962 FUZZ FuzzBalls FUZZ $25,272 $0.005232 4,829,945 LowVol 0.16% -4.76% 13.00%
963 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
964 MILO MiloCoin MILO $25,082 $0.002325 10,789,954 LowVol 7.64% 41.27% -22.66%
965 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 8.69%
966 LTCR Litecred LTCR $22,061 $0.000730 30,227,750 LowVol -3.23% 6.89% -29.83%
967 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 5.35%
968 ZNE Zonecoin ZNE $21,900 $0.008482 2,581,970 LowVol 0.59% 44.03%
969 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,536 $0.028570 753,776 LowVol 0.52% 5.69% 17.37%
970 IBANK iBank IBANK $21,378 $0.004723 4,526,324 LowVol 3.52% 1.32%
971 CNC CHNCoin CNC $21,255 $0.000446 47,613,479 LowVol 0.52% -11.94% 28.06%
972 BNX BnrtxCoin BNX $21,234 $0.000802 26,486,501 LowVol 12.94% 18.52% 34.04%
973 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 14.45%
974 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
975 XBTS Beatcoin XBTS $19,945 $0.013082 1,524,686 LowVol -4.44% -8.29% -54.26%
976 IMX Impact IMX $19,532 $0.000178 109,509,041 LowVol 0.51% 5.57% 3.05%
977 PLACO PlayerCoin PLACO $18,814 $0.000536 35,120,000 LowVol -24.59% -32.06% -43.36%
978 UET Useless Ether… UET $18,272 $0.004608 3,965,716 LowVol 0.36% -23.28% -23.42%
979 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol 2.40% 19.01%
980 RIDE Ride My Car RIDE $18,084 $0.000179 101,276,976 LowVol 0.52% -29.54% -0.12%
981 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 5.85%
982 SDP SydPak SDP $17,067 $0.106871 159,699 LowVol 0.44% 7.40% 16.68%
983 DAS DAS DAS $16,953 $0.006463 2,622,886 LowVol 2.65% 44.28% 30.23%
984 ALTC Antilitecoin ALTC $16,881 $0.000536 31,512,613 LowVol 0.44% 5.69% 14.65%
985 WBB Wild Beast Block WBB $16,538 $0.099999 165,382 LowVol 0.27% -18.91% -20.24%
986 GBC GBCGoldCoin GBC $16,377 $0.001441 11,361,817 LowVol 1.21% 34.45% -37.02%
987 VPRC VapersCoin VPRC $15,812 $0.000020 780,124,964 LowVol 0.95% -69.66% 33.01%
988 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 11.77%
989 ELS Elysium ELS $15,376 $0.003839 4,005,012 LowVol 0.59% 5.48% 16.84%
990 RSGP RSGPcoin RSGP $13,882 $8.04 1,727 LowVol 0.44% -16.81%
991 SOCC SocialCoin SOCC $12,983 $0.009375 1,384,879 LowVol 0.52% 8.78% -23.75%
992 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,413 $0.001701 7,297,663 5.97%
993 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
994 MRNG MorningStar MRNG $11,425 $0.000351 32,594,806 LowVol 1.46% -17.99% -15.00%
995 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 19.90%
996 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $10,649 $0.000843 12,635,250 LowVol 0.17% -31.54% -71.96%
997 GEERT GeertCoin GEERT $9,974 $0.001959 5,091,200 LowVol -6.82% 6.36% -3.37%
998 SLFI Selfiecoin SLFI $9,627 $0.000089 107,829,281 LowVol 0.44% 5.67% 15.16%
999 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 5.32% 0.97%
1000 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 3.99% 12.67%
1001 NODC NodeCoin NODC $8,242 $0.004911 1,678,439 LowVol 0.52% 17.33%
1002 MTM MTMGaming MTM $8,140 $0.002713 2,999,967 LowVol 1.44%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $8,096 $0.000536 15,112,554 LowVol 0.52% -9.41% -8.47%
1004 TRADE Tradecoin TRADE $8,019 $0.001071 7,484,621 LowVol 0.52% -51.62%
1005 CCM100 CCMiner CCM100 $7,978 $0.002374 3,360,417 LowVol 1.36% 0.09% 73.06%
1006 CONX Concoin CONX $7,575 $0.010178 744,266 LowVol 0.59% 5.69% -2.21%
1007 ARGUS Argus ARGUS $7,499 $0.006530 1,148,324 LowVol 0.44% -19.31% 11.93%
1008 DIX Dix Asset DIX $7,198 $7.2e-08 100,000,000,000 LowVol -30.14% -8.24% 28.28%
1009 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,636 $0.000625 9,017,698 LowVol 0.59% 73.23% 15.12%
1011 JS JavaScript Token JS $5,542 $0.000693 7,991,996 LowVol 0.38% -10.17% -12.78%
1012 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol
1013 NANOX Project-X NANOX $4,193 $53569.20 0.078264 LowVol 0.44% -20.73% -42.41%
1014 BBC BigBoobsCoin BBC $4,116 $0.020454 201,250 5.45%
1015 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1016 XNG Enigma XNG $3,266 $0.196420 16,627 LowVol 0.59% 3.32% -14.64%
1017 SOJ Sojourn SOJ $3,249 $0.006696 485,214 LowVol 208.05% 395.43% 65.30%
1018 LEX Lex4All LEX $2,969 $0.002969 1,000,000 LowVol 1.36% 122.75%
1019 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -0.44% -34.55%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,830 $0.002053 1,377,917 LowVol 0.59% -9.99% -3.68%
1021 GSR GeyserCoin GSR $2,510 $0.053569 46,864 LowVol -0.79% 18.00% 55.27%
1022 EBT Ebittree Coin EBT $1,905 $0.001507 1,264,511 LowVol -7.32% -34.96% 14.65%
1023 TOKEN SwapToken TOKEN $1,706 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -1.02% -27.51% -5.40%
1024 ULA Ulatech ULA $1,506 $0.008232 182,886 LowVol 0.59% -54.94% 0.00%
1025 DGCS Digital Credits DGCS $1,031 $0.000177 5,826,388 LowVol 4.75% -29.75%
1026 ABN Abncoin ABN $858 $0.012678 67,700 LowVol 1.22% 25.76% 16.63%
1027 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -0.14% -34.87% -35.75%
1028 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1029 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol -0.59% 13.86%
1030 CALC CaliphCoin CALC $55 $0.000626 87,140 LowVol 0.44% -32.58% -39.16%
1031 BCD Bitcoin Diamo… BCD $82.23 $27,712,000 2.80% -13.34%
1032 INK Ink INK $0.165098 $6,212,890 -0.07% -3.02%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.43 $4,949,040 5.34% -1.68% -30.13%
1034 QASH QASH QASH $0.710657 $4,166,090 3.66% 1.49%
1035 CLUB ClubCoin CLUB $5.71 $2,663,090 1.24% 9.57% 154.19%
1036 REC Regalcoin REC $42.01 $2,376,800 -0.10% -9.31% -8.12%
1037 NULS Nuls NULS $0.630809 $2,023,990 1.35% 4.63% -23.54%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.73 $1,868,260 0.71% -0.15% 2.90%
1039 ATMC ATMCoin ATMC $1.85 $1,704,290 0.00% 1.69% 22.57%
1040 GRX GOLD Reward T… GRX $5.97 $1,346,390 -0.47% 24.03% 64.94%
1041 BTE BitSerial BTE $4.27 $1,305,620 -5.94% -16.78% -29.92%
1042 FRST FirstCoin FRST $15.13 $683,541 0.73% -7.58% -10.35%
1043 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.06 $634,086 1.16% -2.60% 23.33%
1044 B2X SegWit2x [Fut… B2X $264.05 $596,130 -0.22% -0.42% 28.22%
1045 THS TechShares THS $0.946305 $483,727 -3.07% 7.30% -5.54%
1046 ETN Electroneum ETN $0.026135 $465,587 8.22% -7.46% -17.34%
1047 WC WINCOIN WC $1.48 $405,258 -5.21% -13.79%
1048 BOT Bodhi BOT $0.494560 $370,922 -1.35% 0.41%
1049 BT2 BT2 [CST] BT2 $121.59 $290,936 -0.59% 4.32% 23.54%
1050 ADK Aidos Kuneen ADK $34.80 $253,760 0.52% -7.54% -6.94%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.000179 $236,746 -6.18% -9.40% -97.70%
1052 SUR Suretly SUR $4.10 $220,826 0.36% -2.07% 39.29%
1053 AION Aion AION $1.13 $212,961 4.17% -11.93% 30.42%
1054 EAG EA Coin EAG $4.02 $191,704 0.21% -4.68% -27.69%
1055 XIN Infinity Econ… XIN $0.044016 $163,726 -1.87% -3.64% -5.70%
1056 AI POLY AI AI $18.32 $135,341 -2.93% -5.34%
1057 MKR Maker MKR $396.25 $133,267 1.03% -0.59%
1058 B3 B3Coin B3 $0.000536 $132,322 -7.08% -5.49% 71.08%
1059 UGT UG Token UGT $0.446696 $125,628 0.36% -0.53% 30.21%
1060 BTU Bitcoin Unlim… BTU $119.94 $118,720 -4.42% -5.93% -24.88%
1061 XCPO Copico XCPO $0.030896 $114,676 2.31% 10.42%
1062 XID Sphre AIR XID $0.197345 $113,706 -0.19% 2.43% 6.42%
1063 BT1 BT1 [CST] BT1 $8820.45 $111,372 0.39% 6.97% 15.92%
1064 GMT Mercury Protocol GMT $0.050479 $110,975 2.15% -33.54% 8.37%
1065 TSL Energo TSL $0.031318 $106,176 -1.92% -2.49%
1066 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.16 $97,096 20.76% -13.45%
1067 EVR Everus EVR $5.10 $90,265 -0.65% 25.40% 37.01%
1068 INF InfChain INF $0.008303 $88,170 2.05% -8.99%
1069 LLT LLToken LLT $0.322885 $79,132 -0.35% 0.03% -4.73%
1070 PHR Phore PHR $0.471484 $73,115 -0.52% 11.24%
1071 BSR BitSoar BSR $0.244901 $68,108 0.59% -8.08% 81.72%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.009677 $62,389 -5.08% -24.36% 410.44%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.106018 $56,470 1.96% 7.21% 8.48%
1074 MSD MSD MSD $0.013136 $46,344 2.63% -3.62% 21.20%
1075 PLX PlexCoin PLX $0.145158 $39,301 5.19%
1076 SISA SISA SISA $0.023803 $38,384 8.41% 64.27% -78.01%
1077 MUT Mutual Coin MUT $0.008437 $37,475 8.75% 38.85%
1078 BPL Blockpool BPL $0.171867 $36,334 17.56% 4.08% -5.52%
1079 COR CORION COR $0.980932 $36,257 0.59% 1.86% 28.66%
1080 FLIXX Flixxo FLIXX $0.100743 $35,439 -2.67%
1081 DSR Desire DSR $0.121232 $33,938 2.67% -25.04% -51.65%
1082 OXY Oxycoin OXY $0.151834 $33,310 -6.20% -11.45% -2.96%
1083 ICX ICON ICX $1.07 $30,623 2.11% -4.16% 3.94%
1084 SPANK SpankChain SPANK $0.037104 $30,501 -4.15% -17.94%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.267846 $28,085 -6.03% -20.62% -63.16%
1086 ASTRO Astro ASTRO $1.83 $24,507 0.38% 3.42% 25.27%
1087 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002608 $23,792 -4.01% -7.71% -13.91%
1088 B2B B2B B2B $0.594322 $21,735 4.48% -0.03%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.004911 $21,155 0.52% -4.72% 20.99%
1090 HOLD Interstellar … HOLD $0.102911 $18,944 4.25% 3.98% -43.83%
1091 DEUS DeusCoin DEUS $0.395519 $18,196 0.52% -0.04% 2.40%
1092 SSS Sharechain SSS $0.003006 $18,191 -2.54% -11.16% -13.75%
1093 BOS BOScoin BOS $1.25 $16,448 3.30% 8.00% -3.98%
1094 MCR Macro MCR $2.06 $14,493 0.50% -6.75% -38.71%
1095 TER TerraNova TER $2.49 $12,993 0.57% 4.71% -12.06%
1096 ACC Accelerator N… ACC $4.61 $12,224 11.69% 3.80%
1097 RMC Russian Minin… RMC $12933.30 $12,206 0.20% 1.99% 30.90%
1098 FUDD DimonCoin FUDD $0.004022 $12,150 -2.25%
1099 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004286 $11,923 1.53% 26.94% 83.30%
1100 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046075 $11,874 -1.26% -1.84% -2.94%
1101 AERM Aerium AERM $2.08 $9,935 4.15% -0.19% -0.90%
1102 GRN Granite GRN $0.014374 $8,870 1.22% 6.30% 22.50%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000191 $8,858 -28.23% -19.48% 8.88%
1104 MGC GulfCoin MGC $0.003393 $8,393 3.23% 5.77% 11.55%
1105 DNA EncrypGen DNA $0.055290 $7,437 -19.69% -23.12%
1106 DGPT DigiPulse DGPT $1.39 $7,180 0.57% 40.62%
1107 VIU Viuly VIU $0.004217 $7,061 3.87% 0.96%
1108 BLX Blockchain Index BLX $2.34 $6,401 0.38% -3.17% 22.16%
1109 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002613 $6,316 13.11% 2.80% 8.11%
1110 TRIA CombiCoin TRIA $5.85 $5,597 0.38% -25.85%
1111 WIC Wi Coin WIC $0.003361 $4,657 2.12% -11.72% 1.71%
1112 PNX Phantomx PNX $0.014781 $4,364 -5.68% -22.15%
1113 DFS DFSCoin DFS $0.009814 $4,148 -0.71% 21.25% 24.35%
1114 SND Sand Coin SND $0.706470 $3,962 -11.29% -17.96% 16.90%
1115 IQT iQuant IQT $0.151354 $3,741 1.47% 39.28% -5.77%
1116 NAMO NamoCoin NAMO $0.000168 $3,667 0.51% 31.09% -31.67%
1117 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003211 $3,570 0.59% 4.18%
1118 MEN PeopleCoin MEN $0.000089 $3,423 0.59% 5.69% 15.17%
1119 FOR FORCE FOR $0.002052 $3,341 0.59% -17.94% -17.44%
1120 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.45 $3,231 0.52% 4.01% 52.91%
1121 XTD XTD Coin XTD $0.000089 $3,180 0.44% 5.69% 15.17%
1122 WILD Wild Crypto WILD $0.109853 $3,034 3.25% 17.38% 44.18%
1123 VULC Vulcano VULC $0.013200 $2,766 0.81% 40.89% 36.99%
1124 APC AlpaCoin APC $0.019677 $2,709 0.89% 23.66% -36.69%
1125 IBTC iBTC IBTC $0.009722 $2,478 0.38% -17.88% 25.10%
1126 SMART SmartBillions SMART $0.494664 $2,424 0.38% 16.69%
1127 STEX STEX STEX $0.206614 $2,133 3.50% -22.33% 32.81%
1128 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 $2,035 1.00% -14.93% -77.90%
1129 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000127 $1,983 -4.13% -6.18% 3.68%
1130 NTC Natcoin NTC $0.250079 $1,947 0.59% -19.85% -63.99%
1131 STU bitJob STU $0.042968 $1,893 -9.10% -0.72% -45.30%
1132 MCI Musiconomi MCI $0.054135 $1,877 0.83% -14.48% -13.81%
1133 OX OX Fina OX $0.000152 $1,812 0.68% -9.44% -27.02%
1134 BTBc Bitbase BTBc $0.005000 $1,803 -17.16% -11.66% -46.99%
1135 ACC AdCoin ACC $0.132403 $1,744 35.95% 13.59% 43.79%
1136 BSN Bastonet BSN $0.000893 $1,633 0.59% 24.75% -1.26%
1137 MGC MergeCoin MGC $0.014553 $1,608 0.44% 9.73%
1138 ANTX Antimatter ANTX $0.000179 $1,511 0.59% 111.35% 396.37%
1139 HAT Hawala.Today HAT $0.197099 $1,494 7.35% 35.75% -8.87%
1140 SIFT Smart Investm… SIFT $3.55 $1,430 0.38% 0.17% 1.79%
1141 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,339 -1.21% -13.66% 42.82%
1142 PLC PlusCoin PLC $0.000499 $1,326 -0.75% -6.58% -27.68%
1143 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.045357 $1,282 14.02% 10.65% -52.62%
1144 XOT Internet of T… XOT $2665.42 $1,258 0.44% 5.69% 15.05%
1145 LEPEN LePen LEPEN $0.000178 $1,224 17.32% 118.58% 27.68%
1146 SPORT SportsCoin SPORT $0.000893 $1,158 0.44% 50.96% 16.39%
1147 PRES President Trump PRES $0.003495 $1,131 -19.44% -13.51% -14.88%
1148 SAK Sharkcoin SAK $0.002494 $1,093 -1.48% 15.54% 41.82%
1149 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.015224 $1,078 -6.39% -8.08%
1150 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.061426 $990 0.44% 16.16% -9.03%
1151 GARY President Joh… GARY $0.109728 $959 0.44% -3.85% 13.11%
1152 ABC Alphabit ABC $14.91 $937 0.44% 25.76% 29.49%
1153 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073260 $898 0.36% -1.82% -38.76%
1154 NTWK Network Token NTWK $0.003640 $860 0.36% 202.38% 68.35%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.040733 $817 -5.45% -4.76% 1.35%
1156 CYDER Cyder CYDER $0.000268 $812 0.59% -23.83% -30.22%
1157 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.013214 $689 -0.24% 141.68% 294.73%
1158 EGOLD eGold EGOLD $0.013362 $666 0.38% 38.87% 86.26%
1159 LDCN LandCoin LDCN $0.005821 $642 2.15% 51.13% 5.57%
1160 WA WA Space WA $0.024999 $640 0.52% 57.41% 78.73%
1161 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000537 $625 0.55% -3.58% -28.36%
1162 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000446 $579 0.59% -16.19% -16.05%
1163 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.108478 $566 -4.09% 2.01% 179.51%
1164 RCN Rcoin RCN $0.000089 LowVol 0.59% 5.66% 15.17%
1165 EXRN EXRNchain EXRN $9.2e-07 LowVol 0.38% -34.16% 1.64%
1166 HIGH High Gain HIGH $0.000804 LowVol 0.59% 5.69% -21.20%
1167 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.093300 LowVol 0.52% 23.54% 74.91%
1168 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032064 LowVol 1.44% 0.08% 20.28%
1169 RHFC RHFCoin RHFC $0.001212 LowVol 0.53% 30.48% 28.11%
1170 PEC Peacecoin PEC $0.035088 LowVol 0.44% 39.18% 534.45%
1171 DAY Chronologic DAY $4.35 LowVol 0.44% 3.43% -0.72%
1172 IPY Infinity Pay IPY $0.002304 LowVol 83.68% 93.45%
1173 TIE TIES Network TIE $0.083396 LowVol 0.38% -19.10% -11.66%
1174 YEL Yellow Token YEL $0.001382 LowVol 0.38% -70.14% -70.53%
1175 GAY GAY Money GAY $0.011672 LowVol -0.73% 1.46% -45.56%
1176 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009910 LowVol 0.59% 4.45% 1.50%
1177 BIT First Bitcoin BIT $0.011160 LowVol 0.52% -21.02% -9.02%
1178 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049105 LowVol 0.59% -1.47% -16.39%
1179 FC Facecoin FC $0.004146 LowVol 0.38% -0.49% 15.76%
1180 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 0.38% -0.48% 28.68%
1181 PRIMU Primulon PRIMU $0.000254 LowVol 43.01% 43.48% 53.43%
1182 PRN Protean PRN $0.000076 LowVol 166.13% 1064.43% 25.55%
1183 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003303 LowVol 0.59% 5.66% 13.67%
1184 REGA Regacoin REGA $0.002232 LowVol 0.52% -24.15% 51.10%
1185 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.78% 4.07% 54.42%
1186 DMC DynamicCoin DMC $0.003009 LowVol -3.39% 2.39% 4.31%
1187 MBL MobileCash MBL $0.000357 LowVol 0.44% 5.69% 15.17%
1188 EBIT eBIT EBIT $0.000740 LowVol 0.38% -42.51% -6.26%
1189 MARX MarxCoin MARX $0.000822 LowVol 1.89% 3.24% 4.64%
1190 EFYT Ergo EFYT $9.36 LowVol 0.56% 25.30%
1191 ANI Animecoin ANI $0.000089 LowVol 0.44% -30.83% -4.60%
1192 MONETA Moneta MONETA $0.000357 LowVol 0.59% 5.66% 26.95%
1193 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000268 LowVol 50.88% 54.25% 1.53%
1194 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 3.02% 8.96% -19.59%
1195 MAGN Magnetcoin MAGN $0.446294 LowVol 4.68% 5.29% 13.48%
1196 QBT Cubits QBT $0.001850 LowVol 0.22% 18.75% 165.65%
1197 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000268 LowVol 0.59% 5.67% -32.86%
1198 SWP Swapcoin SWP $0.092150 LowVol -2.13% 80.03% 10.75%
1199 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1200 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001109 LowVol 0.47% 7.29% -19.90%
1201 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000123 LowVol 0.52% -27.12% -29.08%
1202 AV AvatarCoin AV $0.027945 LowVol 0.44% 4.69% 11.32%
1203 STARS StarCash Network STARS $0.224170 LowVol 0.59% 6.11% -28.68%
1204 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001874 LowVol 0.99% -41.91% -17.17%
1205 MINEX Minex MINEX $0.050527 LowVol 0.70% 4.13% -17.24%
1206 FLASH Flash FLASH $0.004898 LowVol 0.59% 15.65% 16.81%
1207 HYPER Hyper HYPER $0.026378 LowVol 0.16% -23.73% 19.94%
1208 PRM PrismChain PRM $0.001071 LowVol 0.59% 6.32%
1209 BITOK Bitok BITOK $0.000089 LowVol 0.44% 498.38% 207.49%
1210 TOP TopCoin TOP $0.000970 LowVol 10.64% -8.89% 15.02%
1211 VOYA Voyacoin VOYA $1.80 LowVol 0.59% 5.94% -21.45%
1212 DON Donationcoin DON $0.000450 LowVol 0.95% -10.34% -7.96%
1213 SKR Sakuracoin SKR $0.000807 LowVol 0.51% -4.61% 46.71%
1214 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006072 LowVol 11.34% 8.05% -15.59%
1215 EUSD eUSD EUSD $0.000140 LowVol 0.38% -29.25% -75.75%
1216 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000055 LowVol -1.75% -78.33% 34.28%
1217 10MT 10M Token 10MT $0.002516 LowVol -5.89% 5.50% -52.01%
1218 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005732 LowVol -5.01% -24.44% 23.83%
1219 UNC UNCoin UNC $0.000089 LowVol 0.52% 5.69% 15.17%
1220 ETT EncryptoTel [… ETT $0.073009 LowVol 0.60% -0.28% 11.41%
1221 FFC FireFlyCoin FFC $0.000122 LowVol 22.34% 44.36% 57.35%
1222 UR UR UR $0.000614 LowVol 0.22% 4.50% 25.05%
1223 OMC Omicron OMC $0.100621 LowVol 0.52% 15.50%
1224 9COIN 9COIN 9COIN $0.002589 LowVol -11.67% -9.85% -1.77%
1225 CYC Cycling Coin CYC $0.000982 LowVol 0.52% -3.12% -17.92%
1226 INDIA India Coin INDIA $0.000179 LowVol 0.59% -33.25% -24.10%
1227 AIB Advanced Inte… AIB $0.003369 LowVol 0.59% -18.15% 3.12%
1228 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003036 LowVol 0.44% 5.67% 2.98%
1229 ACN Avoncoin ACN $0.000357 LowVol 0.59% 5.66% -9.00%
1230 MOTO Motocoin MOTO $0.002512 LowVol -18.99% -4.08% -14.16%
1231 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001607 LowVol 0.59% 11.88% 3.67%
1232 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007504 LowVol -32.95% -52.21% 855.89%
1233 DASHS Dashs DASHS $0.032499 LowVol 0.52% 4.53% 15.06%
1234 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol -6.14% 9.35% -9.02%
1235 ACES Aces ACES $0.000192 LowVol 0.44% 89.62% -6.23%
1236 EDRC EDRCoin EDRC $0.046892 LowVol 0.53% 22.40% 28.70%
1237 BXC Bitcedi BXC $0.001676 LowVol 27.94% 7.95% 42.28%
1238 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001786 LowVol 0.44% -1.17% -9.23%
1239 BEST BestChain BEST $0.001042 LowVol 1.90% -9.15% -7.29%
1240 POKE PokeCoin POKE $0.000268 LowVol 0.59% 58.54% 24.28%
1241 ASN Aseancoin ASN $0.003214 LowVol 0.59% -15.45% 15.16%
1242 SHA SHACoin SHA $0.000536 LowVol 20.62% 33.47% 26.98%
1243 TELL Tellurion TELL $0.000149 LowVol 0.42% -58.05% -52.97%
1244 ELC Elacoin ELC $0.070281 LowVol 0.52% 13.61% 27.19%
1245 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000025 LowVol -1.83% 3011.22% 3084.31%
1246 IRL IrishCoin IRL $0.002857 LowVol 0.44% 2.49% 28.18%
1247 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -1.22% -98.37% -93.43%
1248 FBL Faceblock FBL $0.001247 LowVol 0.38% -55.11% -99.08%
1249 HNC Huncoin HNC $0.001071 LowVol 0.59% -20.75% -38.66%
1250 XRY Royalties XRY $0.073661 LowVol 0.61% 4.81% 10.13%
1251 XQN Quotient XQN $0.004821 LowVol 0.50% 4.78% -31.97%
1252 DUB Dubstep DUB $0.001875 LowVol 0.59% 5.66% 15.39%
1253 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000536 LowVol 0.44% 26.83% 72.76%
1254 FAP FAPcoin FAP $0.010892 LowVol 0.52% -21.94%
1255 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000357 LowVol 0.52% 34.82% -2.89%
1256 KARMA Karmacoin KARMA $0.000089 LowVol 0.59% 5.67% 15.08%
1257 FUTC FutCoin FUTC $0.001786 LowVol 0.52% 17.43% 18.80%
1258 BIRDS Birds BIRDS $0.000089 LowVol 0.52% -48.89%
1259 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010457 LowVol 0.79% 18.95% 16.06%
1260 TODAY TodayCoin TODAY $0.000893 LowVol 0.52% 17.42% 10.17%
1261 VGC VegasCoin VGC $0.000179 LowVol 0.51% 5.70% -53.86%
1262 GOLF Golfcoin GOLF $0.000089 LowVol 0.52% 5.67% 15.17%
1263 SKC Skeincoin SKC $0.003393 LowVol 0.52% 33.61% 13.83%
1264 UTA UtaCoin UTA $0.000982 LowVol 0.52% 29.16% 72.25%
1265 XDE2 XDE II XDE2 $2.68 LowVol -5.86% -11.77%
1266 BET BetaCoin BET $0.002678 LowVol 0.52% 44.10% 6.81%
1267 EGG EggCoin EGG $0.033927 LowVol 0.59% 3.22% -8.57%
1268 NBIT netBit NBIT $0.045266 LowVol 0.52% 8.25% 11.59%
1269 AXIOM Axiom AXIOM $0.013749 LowVol 0.59% 5.68% 14.46%
1270 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000089 LowVol 0.52% 5.67% 15.17%
1271 DBG Digital Bulli… DBG $0.005268 LowVol 0.44% -14.58% 13.49%
1272 RICHX RichCoin RICHX $0.005893 LowVol 0.52% -3.12% 4.05%
1273 WOW Wowcoin WOW $0.000105 LowVol 2.89% -11.10% -12.40%
1274 SFE SafeCoin SFE $0.000089 LowVol 0.52% 5.69% 15.17%
1275 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000089 LowVol 0.44% 5.69% 15.17%
1276 CC CyberCoin CC $0.000089 LowVol 0.44% 5.69% 6.32%
1277 X2 X2 X2 $0.000089 LowVol 0.59% -47.16% -42.49%
1278 BGR Bongger BGR $0.000123 LowVol 1.22% -1.27% 58.87%
1279 DCRE DeltaCredits DCRE $0.144905 LowVol 0.44% 20.25%
1280 DISK DarkLisk DISK $0.000893 LowVol 0.44% 50.97% 21.35%
1281 FID BITFID FID $0.089282 LowVol 0.52% 5.67% -42.41%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008660 LowVol 0.52% 4.59% -11.17%
1283 PAYP PayPeer PAYP $0.000089 LowVol 0.52% 15.09%
1284 PDG PinkDog PDG $0.000179 LowVol 0.52% 5.57%
1285 GBRC Global Busine… GBRC $0.000089 LowVol 0.52% 5.67% -42.42%
1286 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003303 LowVol 5.69% 22.94%
1287 NBE BitCentavo NBE $8.7e-07 LowVol 1.19% 10.51% 24.67%
1288 YES Yescoin YES $0.000004 LowVol -0.20% -67.51% -93.54%
1289 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol 1.36% -95.50% -89.45%
1290 QBC Quebecoin QBC $0.001529 LowVol 6.47% -6.07%
1291 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 3.41%
1292 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -26.25%
1293 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.51%
1294 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 5.32% 45.98%
1295 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol 5.80% -45.18%
1296 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -5.85%
1297 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 5.49%
1298 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 0.69% -26.19%
1299 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 3.23% -16.84%
1300 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 4.44% -7.73%
1301 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 26.27%
1302 OP Operand OP $0.000784 LowVol 3.06% -8.18%
1303 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 5.62% 9.23%
1304 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 3.67%
1305 CLINT Clinton CLINT $0.009376 LowVol 0.00% -7.03%
1306 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 5.38%
1307 HCC Happy Creator… HCC $0.000357 LowVol 0.26% 5.51% -33.38%
1308 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 1.13% -10.85%
1309 XID International… XID $0.007393 LowVol 21.55% 19.15%
1310 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 80.35%
1311 LTH LAthaan LTH $0.000616 LowVol 4.14% 13.42%
1312 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 5.52% -0.70%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -5.10%
1314 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -5.50%
1315 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 1.87%
1317 MAVRO Mavro MAVRO $0.011961 LowVol 4.87% 1.11%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol 1.51% 557.12%
1319 BIXC BIXC BIXC $3.61 LowVol 6.58% 16.11%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 65.32%
1321 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 1.87% -33.40%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -78.84%
1323 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol 3.47%
1324 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -8.78%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 6.57% 16.14%
1326 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1327 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 4.34% -3.50%
1328 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1329 ASC AsicCoin ASC $0.000708 912.88%
1330 MRC microCoin MRC $0.000080
1331 QORA Qora QORA $0.079614 -45.94%
1332 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi