Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 26/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 17h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1332 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 26/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8970.19 trên tổng giá trị $149,821,458,909

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $460.63 trên tổng giá trị $44,203,612,004

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1598.98 trên tổng giá trị $26,899,600,566

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.249882 trên tổng giá trị $9,651,160,104

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $346.80 trên tổng giá trị $5,782,013,173

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.027167 trên tổng giá trị $264,101 đã biến động tăng 316.58% trong 1h qua

    + Đồng PND Pandacoin (PND) đang có giá hiện tại $0.000084 trên tổng giá trị $2,745,872 đã biến động tăng 271.87% trong 1h qua

    + Đồng DBTC Debitcoin (DBTC) đang có giá hiện tại $0.004174 trên tổng giá trị $75,126 đã biến động tăng 66.86% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000178 trên tổng giá trị $7,221,245 đã biến động tăng 54.62% trong 1h qua

    + Đồng GRIM Grimcoin (GRIM) đang có giá hiện tại $0.001003 trên tổng giá trị $10,358 đã biến động tăng 51.39% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000026 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3101.41% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000089 trên tổng giá trị đã biến động tăng 496.17% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000012 trên tổng giá trị $1,259,242 đã biến động tăng 338.98% trong 24h qua

    + Đồng FUCK FuckToken (FUCK) đang có giá hiện tại $0.016081 trên tổng giá trị $826,469 đã biến động tăng 298.34% trong 24h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000029 trên tổng giá trị đã biến động tăng 248.15% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000026 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3103.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011189 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1296.57% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 915.49% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.198088 trên tổng giá trị $397,684 đã biến động tăng 514.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 510.30% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 26/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CREDO Credo CREDO $9,121,439 $0.016588 549,891,703 LowVol -0.23% -35.20% -20.32%
702 CMP Compcoin CMP $6,366,892 $1.47 4,332,634 LowVol -34.84%
703 ECOB Ecobit ECOB $5,458,089 $0.012281 444,444,444 LowVol -0.42% 10.78% 29.12%
704 STCN Stakecoin STCN $4,884,150 $0.976830 5,000,000 LowVol -0.47% 14.57%
705 PGL Prospectors Gold PGL $4,582,222 $0.071042 64,500,000 LowVol -0.53% -15.81% -18.39%
706 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 2.09% 24.87%
707 YASH YashCoin YASH $3,607,265 $0.360717 10,000,263 LowVol -0.53% -4.95% 16.29%
708 TFL TrueFlip TFL $3,502,005 $0.560566 6,247,267 LowVol -0.19% -18.97% 3.12%
709 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,647,821 $5.68 465,952 30.25%
710 ZEPH Zephyr ZEPH $2,634,286 $0.020909 125,990,535 57.49%
711 LOG Woodcoin LOG $2,378,964 $0.296068 8,035,193 LowVol -0.47% 5.33% 13.91%
712 AC AsiaCoin AC $2,292,626 $0.002002 1,144,910,666 LowVol 11.05% -11.44% 35.68%
713 ITT Intelligent T… ITT $2,245,972 $0.229230 9,797,899 LowVol -0.19% 57.78% 14.87%
714 ADL Adelphoi ADL $2,160,726 $0.092055 23,472,224 LowVol -1.87% -12.95% 19.11%
715 ZEIT Zeitcoin ZEIT $2,156,224 $0.000058 36,971,157,321 LowVol -8.74% 127.47% -42.23%
716 ADST AdShares ADST $2,094,093 $0.175999 11,898,321 LowVol -0.35% -5.50% 16.06%
717 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,063,250 $0.000090 22,834,548,030 LowVol -0.58% 6.62% -27.80%
718 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
719 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.74%
720 AHT Bowhead AHT $1,416,544 $0.177068 8,000,000 LowVol 7.23% 28.24% -28.21%
721 CNO Coin(O) CNO $1,391,017 $0.013227 105,164,208 LowVol -0.53% -0.10% 38.01%
722 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol 1.64% -0.98%
723 CAGE CageCoin CAGE $1,259,242 $0.000012 101,168,328,395 LowVol -1.06% 338.98% 372.78%
724 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 135.72%
725 RC RussiaCoin RC $1,153,507 $0.137685 8,377,873 LowVol -0.53% -8.97% 44.37%
726 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,012,437 $0.166949 6,064,348 LowVol -0.53% -29.05% 24.19%
727 DCY Dinastycoin DCY $1,005,128 $0.000707 1,420,858,063 LowVol -9.72% 54.66% 11.40%
728 CASINO Casino CASINO $968,091 $0.968091 1,000,000 LowVol -0.75%
729 NKA IncaKoin NKA $953,096 $0.000086 11,112,580,449 LowVol -0.59% -2.18% -21.03%
730 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 2.14% 11.08%
731 ORB Orbitcoin ORB $938,251 $0.304168 3,084,646 LowVol -0.45% 1.88% 18.05%
732 SHORTY Shorty SHORTY $914,668 $0.009147 100,000,000 LowVol -0.47% 6.33% 15.73%
733 LNK Link Platform LNK $880,805 $18.54 47,503 LowVol -0.53% 4.39%
734 BPC Bitpark Coin BPC $879,548 $0.011727 75,000,000 LowVol -0.52% 22.08% -22.33%
735 ANC Anoncoin ANC $842,928 $0.399432 2,110,317 LowVol 4.07% 4.60% 24.14%
736 STRC StarCredits STRC $747,437 $0.166097 4,500,000 LowVol -0.53% 5.49% 10.42%
737 METAL MetalCoin METAL $706,738 $0.009187 76,925,527 LowVol 2.77% 1.94%
738 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -13.74%
739 HBN HoboNickels HBN $646,744 $0.010834 59,696,358 LowVol -0.53% 10.19% 12.66%
740 UFO UFO Coin UFO $619,089 $0.000178 3,485,765,012 LowVol -0.53% 5.30% -11.21%
741 FJC FujiCoin FJC $603,839 $0.000505 1,194,819,415 LowVol -0.47% 0.22% 15.33%
742 MAC Machinecoin MAC $603,238 $0.029871 20,194,500 LowVol -0.82% 12.15% -20.55%
743 ITI iTicoin ITI $603,219 $18.85 32,000 LowVol -4.63% 4.45% 16.09%
744 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 1.90% -22.61%
745 BRIA BriaCoin BRIA $537,272 $0.959378 560,021 LowVol 0.01% -19.50% -7.54%
746 KOBO Kobocoin KOBO $529,734 $0.021447 24,700,248 LowVol -0.99% -4.49% 6.06%
747 USC Ultimate Secu… USC $527,339 $0.050985 10,343,113 LowVol 5.69%
748 BITS Bitstar BITS $491,264 $0.021285 23,079,737 LowVol -0.48% -9.08% -19.26%
749 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 115.80%
750 DDF DigitalDevelo… DDF $485,995 $0.094952 5,118,307 LowVol -0.31% -19.06% -0.85%
751 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -5.05%
752 MZC MazaCoin MZC $478,505 $0.000355 1,349,573,390 LowVol -0.56% 5.19% 52.01%
753 NOBL NobleCoin NOBL $466,314 $0.000202 2,313,821,923 LowVol -3.17% 11.64% 29.46%
754 V Version V $453,918 $0.000972 467,219,277 LowVol -0.45% 2.06% -4.02%
755 GOOD Goodomy GOOD $443,415 $0.001005 441,349,000 LowVol -0.36% 30.54% 49.28%
756 AMBER AmberCoin AMBER $442,392 $0.010124 43,699,481 LowVol -0.53% 5.14% 5.31%
757 TALK BTCtalkcoin TALK $441,274 $0.006759 65,290,635 LowVol -12.44% -0.87% -57.23%
758 VAL Valorbit VAL $421,133 $0.000089 4,742,346,801 LowVol -0.53% 5.30% 14.51%
759 FNC FinCoin FNC $414,800 $0.032208 12,878,667 LowVol -0.04% 4.99% -16.67%
760 ECA Electra ECA $401,789 $0.000018 21,754,318,461 LowVol -0.57% 95.54% 145.71%
761 OPAL Opal OPAL $390,318 $0.025775 15,143,456 LowVol 21.33% 33.16% -41.25%
762 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -1.73% -33.18%
763 BUCKS SwagBucks BUCKS $387,762 $1.23 314,678 LowVol -0.52% 4.36% 15.05%
764 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -24.03%
765 BIGUP BigUp BIGUP $373,118 $0.000176 2,116,755,711 LowVol -0.55% 44.52% 123.10%
766 JET Jetcoin JET $349,099 $0.071794 4,862,509 LowVol -0.47% 70.26% 15.35%
767 DVC Devcoin DVC $347,960 $0.000023 15,145,007,500
768 BTCR Bitcurrency BTCR $346,397 $0.002042 169,598,616 LowVol -0.47% -12.50% 43.72%
769 NEWB Newbium NEWB $346,248 $0.006925 50,000,000 LowVol -0.47% 18.14% -6.18%
770 PIGGY Piggycoin PIGGY $341,448 $0.000702 486,288,516 LowVol -0.57% -13.36% -29.28%
771 SLG Sterlingcoin SLG $335,652 $0.079818 4,205,231 LowVol -0.56% 7.62% -0.05%
772 AU AurumCoin AU $332,890 $1.12 296,216 LowVol -0.46% -5.18% 7.19%
773 BRIT BritCoin BRIT $327,488 $0.015398 21,268,092 LowVol -0.53% 18.56% 0.13%
774 CFT CryptoForecast CFT $326,794 $0.007104 46,000,000 LowVol -0.47% -25.52% -11.61%
775 FC2 FuelCoin FC2 $324,876 $0.003197 101,622,171 LowVol -0.60% 2.45% -15.06%
776 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
777 DAXX DaxxCoin DAXX $311,025 $0.000627 496,386,940 LowVol -0.94% -12.97% -8.30%
778 KAYI Kayicoin KAYI $310,717 $0.001093 284,219,528 LowVol 19.91% 65.36% 47.47%
779 ICN iCoin ICN $308,361 $0.010568 29,180,175 LowVol -0.53% -13.58% -1.65%
780 XJO Joulecoin XJO $298,942 $0.008701 34,357,460 LowVol 0.41% 5.98% 18.84%
781 GUN Guncoin GUN $295,660 $0.001507 196,207,978 LowVol -4.86% 0.29% 14.13%
782 UNI Universe UNI $287,575 $0.026641 10,794,521 LowVol -35.51% -22.57% -4.73%
783 IFLT InflationCoin IFLT $285,938 $0.000009 33,199,386,583 LowVol -17.25% -58.97% 5.19%
784 GAIA GAIA GAIA $282,516 $0.011722 24,101,381 LowVol -0.60% 39.12% 0.09%
785 SHDW Shadow Token SHDW $279,728 $0.039961 7,000,000 LowVol -0.47% -13.32% 7.62%
786 VIDZ PureVidz VIDZ $270,294 $0.002158 125,279,775 LowVol -1.12% 12.95% 18.01%
787 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -7.97%
788 PR Prototanium PR $261,112 $1.33 195,839 LowVol -0.47% -7.99% 24.60%
789 LOT LottoCoin LOT $256,056 $0.000018 14,491,014,421 LowVol -0.72% 6.96% 28.46%
790 FLT FlutterCoin FLT $255,138 $0.000792 322,214,524 LowVol 7.62% 12.34% 64.02%
791 SPEX SproutsExtreme SPEX $254,562 $0.000089 2,866,607,586 LowVol -0.60%
792 Q2C QubitCoin Q2C $242,429 $0.000977 248,179,132 LowVol -0.53% -3.48% 14.51%
793 J Joincoin J $236,584 $0.096628 2,448,402 LowVol -4.86% 5.72% 21.06%
794 FUNK The Cypherfunks FUNK $235,985 $0.000005 46,212,844,999 LowVol -1.43% -7.08% 2.29%
795 TRK Truckcoin TRK $234,044 $0.001510 154,954,673 LowVol -0.60% -7.44% 8.88%
796 TRI Triangles TRI $230,034 $3.16 72,891 LowVol -8.02% -13.28% -32.22%
797 FLY Flycoin FLY $229,190 $1.09 210,806 LowVol -0.53%
798 8BIT 8Bit 8BIT $228,335 $0.196094 1,164,415 LowVol 2.28% 5.29% 11.89%
799 NYAN Nyancoin NYAN $225,970 $0.000711 317,972,081 LowVol -0.54% 2.34% -6.23%
800 UNIC UniCoin UNIC $222,600 $0.075062 2,965,564 LowVol -0.33% 11.62% 28.81%
801 LANA LanaCoin LANA $222,289 $0.000266 835,275,735 LowVol -0.60% 21.46% 57.55%
802 CUBE DigiCube CUBE $210,119 $0.000087 2,429,126,009 LowVol 2.57% 11.54%
803 XPD PetroDollar XPD $209,298 $0.003271 63,993,275 LowVol -0.53% 17.15% 43.30%
804 CCN Cannacoin CCN $193,527 $0.041180 4,699,573 LowVol -0.60% 9.51% 15.40%
805 GAP Gapcoin GAP $191,417 $0.015959 11,994,691 LowVol -0.59% 17.54% 55.95%
806 FRC Freicoin FRC $188,423 $0.006394 29,469,663 LowVol -0.53% 8.31% 14.35%
807 KED Darsek KED $186,452 $0.013778 13,532,858 LowVol -0.52% 10.41% 2.93%
808 TGC Tigercoin TGC $185,577 $0.004263 43,536,800 LowVol -0.53% -5.03% -7.77%
809 XRE RevolverCoin XRE $183,918 $0.008250 22,294,420 LowVol -0.53% 11.15% 30.67%
810 XPY PayCoin XPY $182,575 $0.015443 11,822,586 LowVol 3.28% -2.80% 8.36%
811 GLC GlobalCoin GLC $179,408 $0.002753 65,171,010 LowVol -0.53% 8.81% -18.12%
812 888 OctoCoin 888 $169,209 $0.003365 50,278,740 LowVol -0.35% 17.62% 57.02%
813 XRA Ratecoin XRA $163,303 $0.001428 114,329,568 LowVol 10.86% 5.49% -0.33%
814 LEA LeaCoin LEA $162,656 $0.000520 312,559,090 LowVol -0.66% 2.39% 36.76%
815 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 3.81%
816 ACOIN Acoin ACOIN $160,509 $0.131556 1,220,085 LowVol -0.54% 6.21% 8.82%
817 ZUR Zurcoin ZUR $156,693 $0.001809 86,623,089 LowVol -0.75% -2.48% 13.33%
818 BITSILVER bitSilver BITSILVER $154,499 $17.52 8,820 LowVol -0.30% 0.69% -3.07%
819 GRT Grantcoin GRT $152,891 $0.003552 43,042,201 LowVol -0.53% 5.30% 14.51%
820 RUPX Rupaya RUPX $150,914 $0.024770 6,092,695 LowVol -0.53% 6.79% 2.59%
821 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 49.78%
822 XVP Virtacoinplus XVP $148,106 $0.016213 9,134,750 LowVol 7.89% 3.85% 157.30%
823 EVO Evotion EVO $147,387 $0.046634 3,160,536 LowVol 0.27% 7.06% 9.43%
824 RBX Ripto Bux RBX $146,928 $0.000385 381,236,123 LowVol -0.92% -8.01% 50.32%
825 URC Unrealcoin URC $142,847 $0.020336 7,024,402 LowVol -0.53% 5.43% 29.41%
826 YAC Yacoin YAC $138,225 $0.001154 119,734,591 LowVol -0.53% 14.07% 12.07%
827 BUMBA BumbaCoin BUMBA $133,466 $0.005950 22,432,116 LowVol -0.53% 5.77% -4.06%
828 EUC Eurocoin EUC $132,943 $0.010709 12,414,329 LowVol 0.88% -2.27% 43.10%
829 RED RedCoin RED $132,722 $0.001791 74,107,896 LowVol -0.62% 28.03% 96.66%
830 C2 Coin2.1 C2 $132,629 $0.001327 99,976,323 LowVol -0.53% 8.38% 42.71%
831 SPACE SpaceCoin SPACE $130,442 $0.006250 20,870,617 LowVol -0.59% -35.45% 11.82%
832 ANTI AntiBitcoin ANTI $128,187 $0.007340 17,465,159 LowVol 6.14% 43.40%
833 GTC Global Tour Coin GTC $127,396 $0.004263 29,887,402 LowVol -0.47% 40.40% 9.40%
834 TEK TEKcoin TEK $125,690 $0.000089 1,414,054,562 LowVol -0.53% 4.95% 8.32%
835 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 63.61%
836 SH Shilling SH $123,472 $0.003146 39,253,060 LowVol -0.53% -46.54% -31.25%
837 HAL Halcyon HAL $123,435 $0.023444 5,265,131 LowVol -0.60% 43.28%
838 FIRE Firecoin FIRE $122,882 $1.25 98,412 LowVol -0.53% 15.67%
839 ARI Aricoin ARI $121,939 $0.000869 140,262,505 LowVol 1.63% 14.89% 42.93%
840 HMP HempCoin HMP $120,474 $0.000089 1,356,645,470 LowVol -0.53% 14.51%
841 PRC PRCoin PRC $118,732 $0.007726 15,368,200 LowVol -0.53% -18.93% -19.34%
842 OHM OHM OHM $118,177 $0.003996 29,572,917 LowVol -0.53% 3.01%
843 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 2.98% 1.35%
844 HONEY Honey HONEY $117,075 $0.372869 313,984 LowVol -0.52% 1.25% -32.42%
845 MAY Theresa May Coin MAY $116,153 $0.004795 24,222,000 LowVol -0.47% -1.22% -4.33%
846 TTC TittieCoin TTC $113,139 $0.000090 1,259,816,434 LowVol -0.47% -35.74% -37.24%
847 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 31.55%
848 020 020LondonCoin 020 $112,065 $7.1e-07 156,887,380,248 LowVol 2.49%
849 I0C I0Coin I0C $110,824 $0.005281 20,984,777 LowVol -0.88% -48.36% -50.06%
850 PX PX PX $109,322 $0.001148 95,227,412 LowVol 4.71% 5.74%
851 CNNC Cannation CNNC $108,954 $0.043988 2,476,893 LowVol 0.88% 20.15% -20.08%
852 FLAX Flaxscript FLAX $108,559 $0.019446 5,582,618 LowVol -0.32% 24.11% -7.52%
853 HXX Hexx HXX $107,606 $0.072757 1,478,966 LowVol -0.47% 70.82% 99.36%
854 DLC Dollarcoin DLC $105,131 $0.011544 9,106,714 LowVol -0.53% 6.12% 24.99%
855 CAP Bottlecaps CAP $104,867 $0.000514 203,898,437 LowVol
856 ARCO AquariusCoin ARCO $104,663 $0.070901 1,476,187 LowVol -0.32% 9.83% 22.41%
857 XCT C-Bit XCT $104,476 $0.000665 157,223,250 LowVol -0.57% 9.52% -2.95%
858 MNM Mineum MNM $104,376 $0.011061 9,436,367 LowVol -1.35% -7.40% -16.81%
859 QTL Quatloo QTL $102,919 $0.013333 7,718,883 LowVol -0.36% 9.73% -9.13%
860 BLRY BillaryCoin BLRY $100,610 $0.011189 8,991,782 LowVol -0.53% -42.06% 79.95%
861 ISL IslaCoin ISL $99,875 $0.065980 1,513,704 LowVol -0.60% 14.89%
862 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
863 ARG Argentum ARG $98,047 $0.011515 8,514,604 LowVol -0.52% 14.20% 37.12%
864 MCRN MACRON MCRN $97,647 $0.000243 401,421,401 LowVol -6.82% 101.61% 39.14%
865 PRX Printerium PRX $91,976 $0.007780 11,821,728 LowVol -0.53% 16.78% 272.31%
866 GPU GPU Coin GPU $90,817 $0.002244 40,477,042 LowVol -0.51% 13.42% 40.08%
867 MARS Marscoin MARS $90,216 $0.003190 28,279,074 LowVol -0.60% 6.69% 31.28%
868 PXI Prime-XI PXI $89,385 $0.005055 17,681,030 LowVol -0.48% -3.18% 11.87%
869 VC VirtualCoin VC $88,480 $0.008791 10,064,287 LowVol -0.47% 3.07% 14.53%
870 DUO ParallelCoin DUO $88,066 $0.291966 301,630 LowVol -0.59% 23.39% -1.56%
871 MAR Marijuanacoin MAR $86,029 $0.058377 1,473,676 LowVol -0.31% 36.96% 47.33%
872 SLM Slimcoin SLM $83,569 $0.005595 14,937,439 LowVol -0.53% 5.30% 8.52%
873 MRJA GanjaCoin MRJA $81,441 $0.018293 4,451,920 LowVol -0.60% -28.88% -27.15%
874 ICE iDice ICE $79,637 $0.050691 1,571,013 LowVol -0.46% -44.14% -30.10%
875 MST MustangCoin MST $78,797 $0.125007 630,343 LowVol -0.53% 6.30% 28.76%
876 SOON SoonCoin SOON $75,273 $0.006040 12,462,620 LowVol -0.47% 10.54% 18.01%
877 CPN CompuCoin CPN $74,897 $0.003818 19,615,019 LowVol -0.53% 5.29% 10.46%
878 BTPL Bitcoin Planet BTPL $74,882 $0.013622 5,496,929 LowVol 1.94% 19.68% -30.16%
879 ALL Allion ALL $74,330 $0.011990 6,199,359 LowVol -0.53% -18.29% 41.01%
880 IMS Independent M… IMS $73,969 $0.013777 5,368,934 LowVol -0.51% -12.44% 5.05%
881 BLC Blakecoin BLC $73,609 $0.004867 15,122,697 LowVol 1.93% 22.01% -4.49%
882 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 23.00%
883 CRX Chronos CRX $72,271 $0.000980 73,729,962 LowVol -0.56% 28.74% 19.89%
884 XCRE Creatio XCRE $71,295 $0.003474 20,520,514 LowVol 0.31% 8.98% 24.48%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $70,716 $0.000887 79,719,140 LowVol -0.53% 5.18% 33.24%
886 TSE Tattoocoin (S… TSE $69,468 $0.000768 90,421,856 LowVol -0.47% 1.21% -1.21%
887 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $68,035 $0.085783 793,108 LowVol -0.47% -19.83% 47.13%
888 SPT Spots SPT $67,454 $0.003011 22,406,021 LowVol -0.56% -7.10% 34.42%
889 POP PopularCoin POP $66,428 $0.000020 3,372,875,244 LowVol 0.61% 17.58% 31.44%
890 BIOS BiosCrypto BIOS $64,716 $0.003108 20,821,709 LowVol -0.60% 26.01% 162.05%
891 BAS BitAsean BAS $64,328 $0.012866 5,000,000 LowVol -0.23% -0.38% -33.23%
892 ADCN Asiadigicoin ADCN $64,204 $0.002575 24,931,054 LowVol -0.53% 9.06% -4.44%
893 DRM Dreamcoin DRM $63,085 $0.025753 2,449,632 LowVol -0.53% 2.13%
894 BITZ Bitz BITZ $62,763 $0.031525 1,990,891 LowVol -0.47% 27.15%
895 SCRT SecretCoin SCRT $62,336 $0.014741 4,228,672 LowVol -0.53% 13.55%
896 TOR Torcoin TOR $59,965 $0.189654 316,179 LowVol -3.30% -9.77% 10.51%
897 WORM HealthyWormCoin WORM $59,220 $0.000533 111,145,221 LowVol -0.47% 57.95%
898 300 300 Token 300 $58,343 $194.48 300 LowVol -0.47% 7.26% 14.03%
899 GCC GuccioneCoin GCC $57,645 $0.002842 20,285,537 LowVol -0.47% 5.30% -0.96%
900 KURT Kurrent KURT $56,952 $0.005741 9,919,485 LowVol -1.03% 8.06% -0.06%
901 ICOB ICOBID ICOB $56,800 $0.000532 106,701,874 LowVol -5.45% -0.05% 28.99%
902 DIBC DIBCOIN DIBC $55,160 $0.011032 5,000,000 LowVol -0.70% 7.22% -14.41%
903 URO Uro URO $54,357 $0.045023 1,207,310 LowVol -0.53% -1.68% 29.32%
904 $$$ Money $$$ $53,696 $0.001170 45,887,218 LowVol -0.41% 6.35% 14.70%
905 ZMC ZetaMicron ZMC $53,312 $0.000089 600,344,291 LowVol -0.53% 5.30% 14.51%
906 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,556 $0.000881 59,630,200 LowVol -0.93% 7.06% 30.06%
907 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -43.46%
908 RPC RonPaulCoin RPC $52,499 $0.059002 889,794 LowVol -0.53% 12.81% -3.67%
909 PHO Photon PHO $52,381 $0.000003 20,355,862,111 LowVol -0.93% 9.07% 22.25%
910 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 5.41%
911 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol 1.64% -49.34%
912 BVC BeaverCoin BVC $51,445 $0.016514 3,115,258 LowVol -0.62% -35.22% -8.78%
913 BRAIN Braincoin BRAIN $51,095 $0.005062 10,094,424 LowVol -0.53% 5.30% 29.43%
914 ZYD Zayedcoin ZYD $51,011 $0.008170 6,243,840 LowVol -0.53% 6.17% 40.03%
915 WARP WARP WARP $50,964 $0.046533 1,095,224 LowVol -0.60% 15.23%
916 NRO Neuro NRO $50,937 $0.001421 35,850,167 LowVol -0.47% 5.30% 7.85%
917 SOIL SOILcoin SOIL $50,894 $0.008926 5,702,048 LowVol -0.39% 14.83% 30.34%
918 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $49,325 $0.006143 8,030,000 LowVol -1.37% -0.67% 15.41%
919 KIC KibiCoin KIC $49,292 $0.003353 14,701,000 LowVol -1.93% -15.60% -12.42%
920 PIE PIECoin PIE $48,519 $0.002664 18,212,216 LowVol -0.47% 21.50% -56.51%
921 DRS Digital Rupees DRS $45,361 $0.000089 510,802,961 LowVol -0.53% 5.30% -32.51%
922 COXST CoExistCoin COXST $45,262 $0.001670 27,100,000 LowVol -0.40%
923 CASH Cashcoin CASH $45,089 $0.000977 46,158,242 LowVol -0.53% 5.30% 7.13%
924 ARB ARbit ARB $44,987 $0.005797 7,759,695 LowVol 6.01%
925 BSC BowsCoin BSC $43,853 $0.007901 5,550,102 LowVol 4.10% 14.23%
926 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol 1.51% -51.56%
927 COAL BitCoal COAL $42,953 $0.009545 4,500,000 LowVol -0.50% -3.80% 23.28%
928 SFC Solarflarecoin SFC $42,168 $0.002994 14,083,450 LowVol 1.55% 10.90% -16.08%
929 ITZ Interzone ITZ $41,655 $0.025994 1,602,502 LowVol 0.22% 2.92% -27.38%
930 MND MindCoin MND $41,224 $0.003286 12,546,625 LowVol -3.15% 6.63% 32.62%
931 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
932 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -29.92%
933 ORLY Orlycoin ORLY $39,052 $0.001066 36,646,779 LowVol -0.53% 14.87% 25.08%
934 CESC CryptoEscudo CESC $38,391 $0.000266 144,105,100 LowVol -0.53% 57.95% 71.77%
935 STEPS Steps STEPS $38,041 $0.002042 18,625,017 LowVol -0.26% -3.03% 14.29%
936 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,755 $0.001865 20,245,510 LowVol -0.47% 11.18% 26.34%
937 FLVR FlavorCoin FLVR $37,116 $0.001776 20,898,106 LowVol -4.77%
938 PULSE Pulse PULSE $36,824 $0.002575 14,298,972 LowVol -0.47% 22.05%
939 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,573 $0.013947 2,622,273 LowVol -0.55% 33.81% -7.42%
940 EREAL eREAL EREAL $35,847 $0.000536 66,909,634 LowVol -4.92% -10.29% 47.90%
941 BENJI BenjiRolls BENJI $35,277 $0.001742 20,252,496 LowVol 1.73% 11.55% 11.09%
942 CMT Comet CMT $35,254 $0.040390 872,830 LowVol -0.43% 10.59% -11.45%
943 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 62.51%
944 CRT CRTCoin CRT $33,789 $0.426253 79,270 LowVol -0.53% 5.30% 14.51%
945 DES Destiny DES $33,106 $0.020691 1,600,000 LowVol 21.60% 82.79%
946 ICON Iconic ICON $32,275 $0.054436 592,894 LowVol -0.47% 5.30% 63.44%
947 BLZ BlazeCoin BLZ $32,076 $0.000053 608,557,394 LowVol -0.48% 17.64% 39.02%
948 EGO EGO EGO $31,969 $0.000533 60,000,001 LowVol -0.53% 24.88%
949 CAB Cabbage CAB $31,880 $0.003036 10,499,996 LowVol 2.86% 10.23%
950 PLNC PLNcoin PLNC $31,870 $0.001865 17,089,600 LowVol -0.53% 0.51% -3.73%
951 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,081 $0.000444 70,000,000 LowVol -0.47% 5.30% 14.52%
952 GBT GameBet Coin GBT $30,662 $0.001442 21,262,780 LowVol 6.87% 16.22%
953 G3N G3N G3N $30,218 $0.003996 7,561,891 LowVol -0.26% 0.82% 17.34%
954 VRS Veros VRS $29,762 $0.000061 486,609,040 LowVol -2.50% 178.93% 123.54%
955 VTA Virtacoin VTA $29,610 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 0.89% 5.27% 169.26%
956 KNC KingN Coin KNC $28,525 $14.21 2,008 LowVol -0.47% -2.87% 15.44%
957 LIR LetItRide LIR $28,460 $0.000785 36,265,939 LowVol 3.39% 35.17%
958 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 9.27%
959 DPAY DPAY DPAY $28,030 $0.000352 79,541,001 LowVol 4.46% 7.85%
960 PSB Pesobit PSB $27,267 $0.000811 33,618,393
961 DLISK DAPPSTER DLISK $26,563 $0.000266 100,000,000 LowVol 4.99% -41.69%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,882 $0.028950 894,026 LowVol -0.53% 5.30% 11.84%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $25,226 $0.005223 4,829,945 LowVol -0.53% 0.97% 12.91%
964 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
965 MILO MiloCoin MILO $23,297 $0.002159 10,789,954 LowVol -0.53% 30.93% -27.76%
966 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 9.07%
967 LTCR Litecred LTCR $21,938 $0.000726 30,227,750 LowVol -19.00% -3.75% -29.24%
968 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 5.39%
969 ZNE Zonecoin ZNE $21,782 $0.008436 2,581,970 LowVol -0.60% 48.16%
970 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,420 $0.028417 753,776 LowVol -0.60% 5.30% 16.70%
971 IBANK iBank IBANK $21,378 $0.004723 4,526,324 LowVol 3.71% 1.32%
972 CNC CHNCoin CNC $21,140 $0.000444 47,611,543 LowVol -0.53% -12.25% 26.91%
973 XBTS Beatcoin XBTS $21,075 $0.013822 1,524,686 LowVol -0.19% -7.69% -54.83%
974 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 14.55%
975 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
976 IMX Impact IMX $19,429 $0.000177 109,509,041 LowVol -0.47% 5.19% 0.45%
977 BNX BnrtxCoin BNX $18,811 $0.000710 26,486,001 LowVol -0.50% 5.23% 19.04%
978 UET Useless Ether… UET $18,222 $0.004595 3,965,716 LowVol -0.23% -27.10% -24.77%
979 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol 2.57% 19.09%
980 RIDE Ride My Car RIDE $17,987 $0.000178 101,276,976 LowVol -0.47% -29.80% 2.73%
981 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 5.85%
982 SDP SydPak SDP $16,976 $0.106297 159,699 LowVol -0.47% 7.00% 16.02%
983 ALTC Antilitecoin ALTC $16,790 $0.000533 31,512,613 LowVol -0.60% 5.30% 16.59%
984 DAS DAS DAS $16,523 $0.006300 2,622,886 LowVol -0.59% 17.01% 26.85%
985 WBB Wild Beast Block WBB $16,449 $0.099462 165,382 LowVol -2.36% -19.24% -20.99%
986 GBC GBCGoldCoin GBC $16,182 $0.001424 11,361,817 LowVol 0.00% 37.28% -35.89%
987 VPRC VapersCoin VPRC $15,683 $0.000020 780,124,964 LowVol -19.49% -70.75% 30.79%
988 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 11.81%
989 ELS Elysium ELS $15,293 $0.003819 4,005,012 LowVol -0.47% -0.15% 13.15%
990 RSGP RSGPcoin RSGP $13,807 $7.99 1,727 LowVol -0.53% -17.34%
991 SOCC SocialCoin SOCC $12,913 $0.009324 1,384,879 LowVol 2.46% 8.40% -24.25%
992 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,412 $0.001701 7,297,351 6.15%
993 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
994 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 20.08%
995 MRNG MorningStar MRNG $11,266 $0.000346 32,594,575 LowVol -0.32% -16.82% -13.42%
996 GEERT GeertCoin GEERT $10,693 $0.002100 5,091,200 LowVol 5.56% 14.39% 3.33%
997 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $10,611 $0.000840 12,629,750 LowVol -0.53% -30.63% -72.67%
998 DIX Dix Asset DIX $10,228 $1e-07 100,000,000,000 LowVol -2.01% 29.54% 73.47%
999 SLFI Selfiecoin SLFI $9,576 $0.000089 107,829,281 LowVol -0.53% 5.30% 14.51%
1000 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 5.50% 3.32%
1001 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 4.16% 12.64%
1002 NODC NodeCoin NODC $8,198 $0.004884 1,678,439 LowVol -0.53% 18.27%
1003 VOLT Bitvolt VOLT $8,052 $0.000533 15,112,554 LowVol -0.53% -9.74% -8.99%
1004 MTM MTMGaming MTM $8,012 $0.002671 2,999,967 LowVol -0.91%
1005 TRADE Tradecoin TRADE $7,974 $0.001066 7,483,171 LowVol -0.47% -51.13%
1006 CCM100 CCMiner CCM100 $7,853 $0.002337 3,360,417 LowVol -0.91% -2.03% 65.68%
1007 CONX Concoin CONX $7,535 $0.010124 744,266 LowVol -0.53% 5.30% 0.44%
1008 ARGUS Argus ARGUS $7,458 $0.006495 1,148,324 LowVol -18.31% -19.60% 11.55%
1009 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,606 $0.000622 9,017,698 LowVol -0.47% 11.11% 14.53%
1011 JS JavaScript Token JS $5,527 $0.000692 7,991,996 LowVol -0.19% -19.15% -12.77%
1012 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol
1013 NANOX Project-X NANOX $4,170 $53281.60 0.078264 LowVol -0.53% -21.02% -42.34%
1014 BBC BigBoobsCoin BBC $4,114 $0.020454 201,145 5.47%
1015 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1016 XNG Enigma XNG $3,248 $0.195366 16,627 LowVol -0.53% 2.96% -15.42%
1017 LEX Lex4All LEX $2,922 $0.002922 1,000,000 LowVol -0.75% 119.56%
1018 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -1.00% -33.59%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,814 $0.002042 1,377,917 LowVol -0.47% -10.30% -5.09%
1020 GSR GeyserCoin GSR $2,497 $0.053282 46,864 LowVol -13.07% 10.00% 57.53%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $1,815 $0.001435 1,264,511 LowVol -26.60% -30.57% 13.93%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $1,715 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -0.36% -35.57% -3.47%
1023 ULA Ulatech ULA $1,497 $0.008188 182,886 LowVol -5.26% -55.09% -3.42%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,031 $0.000177 5,826,388 LowVol 4.95% -29.74%
1025 ABN Abncoin ABN $848 $0.012531 67,700 LowVol -0.60% 39.15% 13.90%
1026 MNC MantraCoin MNC $826 $0.000178 4,650,380 LowVol -0.53% -17.61% -37.06%
1027 SOJ Sojourn SOJ $694 $0.001430 485,214 LowVol -0.47% 5.79% -63.46%
1028 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1029 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol -0.35% 13.85%
1030 CALC CaliphCoin CALC $54 $0.000623 87,140 LowVol -0.53% -32.83% -39.93%
1031 BCD Bitcoin Diamo… BCD $79.50 $27,794,000 -1.96% -13.12%
1032 INK Ink INK $0.165021 $6,506,500 -0.42% -2.28%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.27 $4,672,100 -1.18% -7.60% -33.61%
1034 QASH QASH QASH $0.687219 $4,195,750 -1.15% -2.40%
1035 CLUB ClubCoin CLUB $5.55 $2,703,730 -1.59% 7.34% 146.88%
1036 REC Regalcoin REC $42.02 $2,323,980 -1.56% -8.54% -8.43%
1037 NULS Nuls NULS $0.619158 $2,113,210 0.03% 0.06% -24.22%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.67 $1,938,940 0.39% -1.79% 2.93%
1039 ATMC ATMCoin ATMC $1.85 $1,704,220 0.00% 2.34% 22.50%
1040 GRX GOLD Reward T… GRX $5.99 $1,255,140 4.42% 26.45% 68.55%
1041 BTE BitSerial BTE $4.52 $1,202,640 -0.28% -11.18% -24.96%
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.04 $668,009 -1.07% -3.68% 21.85%
1043 FRST FirstCoin FRST $14.99 $661,837 -1.57% -9.25% -11.19%
1044 B2X SegWit2x [Fut… B2X $264.61 $593,344 -0.78% -0.15% 28.04%
1045 THS TechShares THS $0.976572 $498,988 -1.11% 10.20% -2.68%
1046 ETN Electroneum ETN $0.024255 $428,608 0.56% -13.47% -23.31%
1047 BOT Bodhi BOT $0.502918 $372,991 0.05% 2.26%
1048 WC WINCOIN WC $1.57 $369,064 2.56% -7.55%
1049 BT2 BT2 [CST] BT2 $121.46 $308,995 0.20% 3.07% 24.92%
1050 SIC Swisscoin SIC $0.000266 $293,167 9.93% 47.67% -96.55%
1051 ADK Aidos Kuneen ADK $34.62 $249,222 -0.53% -7.95% -7.28%
1052 SUR Suretly SUR $4.09 $241,103 -0.19% -3.55% 38.86%
1053 AION Aion AION $1.09 $212,234 1.67% -15.35% 24.98%
1054 EAG EA Coin EAG $4.17 $189,010 12.87% -0.20% -25.23%
1055 XIN Infinity Econ… XIN $0.046000 $181,769 -0.18% 0.19% -1.27%
1056 MKR Maker MKR $392.86 $132,899 -0.77% -1.44%
1057 AI POLY AI AI $19.89 $131,670 0.97% 4.17%
1058 UGT UG Token UGT $0.445465 $126,525 0.63% -0.38% 30.20%
1059 B3 B3Coin B3 $0.000533 $126,227 -3.19% -4.92% 71.10%
1060 BTU Bitcoin Unlim… BTU $125.47 $125,502 -0.08% 0.56% -21.21%
1061 EVR Everus EVR $5.19 $122,595 -0.29% 28.49% 40.48%
1062 XCPO Copico XCPO $0.031343 $117,459 0.95% 12.89%
1063 XID Sphre AIR XID $0.197699 $115,239 -0.18% 3.19% 6.68%
1064 GMT Mercury Protocol GMT $0.049587 $112,394 5.58% -38.88% 7.24%
1065 BT1 BT1 [CST] BT1 $8788.55 $110,965 0.01% 6.08% 15.42%
1066 TSL Energo TSL $0.032240 $104,931 0.00% -0.26%
1067 ZZC ZoZoCoin ZZC $0.888027 $94,840 -25.48% -36.78%
1068 INF InfChain INF $0.008081 $85,969 -3.40% -11.28%
1069 LLT LLToken LLT $0.324310 $85,634 -0.24% -0.64% -4.13%
1070 PHR Phore PHR $0.478049 $73,589 0.05% 14.53%
1071 BSR BitSoar BSR $0.243586 $71,283 -14.15% -7.75% 81.16%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.010097 $62,482 -4.40% -23.45% 432.08%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.105369 $54,917 1.39% 5.95% 7.92%
1074 MSD MSD MSD $0.012712 $46,216 0.46% -6.52% 17.80%
1075 PLX PlexCoin PLX $0.136778 $38,341 -5.17%
1076 SISA SISA SISA $0.022426 $37,488 6.30% 54.87% -79.57%
1077 COR CORION COR $0.975666 $36,061 3.16% -0.30% 31.35%
1078 MUT Mutual Coin MUT $0.008445 $35,900 32.01% 35.87%
1079 FLIXX Flixxo FLIXX $0.104040 $34,893 3.55%
1080 OXY Oxycoin OXY $0.161940 $33,395 -0.53% -4.65% 3.04%
1081 DSR Desire DSR $0.118458 $33,097 -0.15% -26.62% -53.74%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.039102 $31,658 0.97% -10.51%
1083 BPL Blockpool BPL $0.146257 $30,809 -9.96% -13.25% -19.88%
1084 ICX ICON ICX $1.04 $30,400 -1.88% -6.63% 0.11%
1085 AKY Akuya Coin AKY $0.284968 $26,527 -4.66% -17.82% -60.95%
1086 ASTRO Astro ASTRO $1.83 $24,439 -0.19% 4.01% 23.49%
1087 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002723 $24,308 0.00% -6.81% -11.66%
1088 B2B B2B B2B $0.564793 $21,741 1.35% -4.63%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.004884 $21,042 -0.47% -5.06% 20.56%
1090 DEUS DeusCoin DEUS $0.393396 $18,524 0.30% -0.41% 2.36%
1091 SSS Sharechain SSS $0.003013 $18,301 -4.92% -13.74% -15.28%
1092 HOLD Interstellar … HOLD $0.098076 $17,569 -1.32% -0.31% -47.45%
1093 BOS BOScoin BOS $1.24 $16,344 -5.27% 7.61% -4.11%
1094 RMC Russian Minin… RMC $12962.10 $15,470 -0.47% 2.50% 31.16%
1095 FUDD DimonCoin FUDD $0.004099 $14,463 -18.58%
1096 MCR Macro MCR $2.05 $13,390 -0.47% -9.04% -39.10%
1097 TER TerraNova TER $2.47 $13,221 -0.47% 3.81% -12.44%
1098 ACC Accelerator N… ACC $4.17 $12,467 3.54% -11.21%
1099 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004209 $11,971 30.40% 33.65% 87.46%
1100 AERM Aerium AERM $2.00 $9,474 -1.59% -1.38% -3.58%
1101 TCOIN T-coin TCOIN $0.000266 $8,948 -0.53% 5.79% 54.92%
1102 GRN Granite GRN $0.014208 $8,757 -0.70% 5.03% 21.19%
1103 MGC GulfCoin MGC $0.003286 $8,605 -1.29% 1.95% 9.83%
1104 DNA EncrypGen DNA $0.068913 $7,715 -0.19% -3.66%
1105 DGPT DigiPulse DGPT $1.39 $7,550 0.53% 36.80%
1106 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045948 $7,482 -0.23% -4.87% -1.14%
1107 VIU Viuly VIU $0.004061 $6,869 2.06% -4.92%
1108 BLX Blockchain Index BLX $2.33 $6,383 -0.19% -2.68% 20.61%
1109 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002311 $5,866 -0.66% -9.23% -1.20%
1110 TRIA CombiCoin TRIA $5.84 $5,677 -0.19% -25.60%
1111 APC AlpaCoin APC $0.019467 $5,553 -17.48% 22.55% -37.54%
1112 PNX Phantomx PNX $0.014724 $5,157 -16.85% -18.05%
1113 WIC Wi Coin WIC $0.003289 $4,588 -0.42% -14.52% -0.10%
1114 DFS DFSCoin DFS $0.009853 $4,061 0.06% 20.94% 25.23%
1115 NAMO NamoCoin NAMO $0.000168 $3,650 -0.46% 17.05% -35.75%
1116 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003194 $3,551 -0.55% 0.99%
1117 IQT iQuant IQT $0.150799 $3,364 28.12% 36.86% -6.89%
1118 FOR FORCE FOR $0.002041 $3,327 -3.89% -18.14% -19.10%
1119 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.42 $3,214 -0.47% 3.63% 52.12%
1120 MEN PeopleCoin MEN $0.000089 $3,112 -0.53% 5.30% 14.58%
1121 WILD Wild Crypto WILD $0.106456 $3,110 -0.16% 10.92% 38.41%
1122 XTD XTD Coin XTD $0.000089 $3,047 -0.53% -2.77% 14.52%
1123 VULC Vulcano VULC $0.013094 $2,894 4.11% 41.86% 35.82%
1124 IBTC iBTC IBTC $0.009695 $2,704 -0.23% -16.18% 24.65%
1125 SMART SmartBillions SMART $0.493298 $2,417 7.11% 17.59%
1126 SND Sand Coin SND $0.797199 $2,353 -0.19% -7.07% 32.34%
1127 MCI Musiconomi MCI $0.053743 $2,349 -0.07% -16.35% -14.12%
1128 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000133 $2,245 -0.19% -4.95% 7.65%
1129 NTC Natcoin NTC $0.248736 $2,081 -4.47% -20.10% -64.61%
1130 STEX STEX STEX $0.198173 $2,042 -1.87% -25.96% 27.49%
1131 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 $2,014 -0.60% -14.92% -80.95%
1132 OX OX Fina OX $0.000151 $1,807 -10.88% -8.69% -25.74%
1133 STU bitJob STU $0.047044 $1,805 -2.87% 0.63% -41.31%
1134 BSN Bastonet BSN $0.000888 $1,660 -9.57% 19.58% -2.11%
1135 MGC MergeCoin MGC $0.014475 $1,614 -0.47% 9.32%
1136 ANTX Antimatter ANTX $0.000178 $1,516 49.29% 110.61% 414.29%
1137 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043170 $1,467 -0.48% 0.55% 6.64%
1138 HAT Hawala.Today HAT $0.183792 $1,454 -4.45% 10.37% -16.06%
1139 SIFT Smart Investm… SIFT $3.54 $1,426 -0.19% 0.28% 1.80%
1140 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073057 $1,381 -0.23% 11.20% -40.13%
1141 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,367 4.59% -9.35% 44.99%
1142 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.037105 $1,261 -23.70% -18.50% -61.14%
1143 XOT Internet of T… XOT $2651.11 $1,251 -0.53% 5.30% 14.40%
1144 PLC PlusCoin PLC $0.000505 $1,235 -0.46% -7.50% -26.85%
1145 LEPEN LePen LEPEN $0.000177 $1,227 -0.52% 118.33% 27.01%
1146 ACC AdCoin ACC $0.097438 $1,208 -0.27% -18.28% 6.94%
1147 SPORT SportsCoin SPORT $0.000888 $1,152 -0.47% 50.42% 16.00%
1148 PRES President Trump PRES $0.004334 $1,136 -0.46% 7.46% 5.52%
1149 BTBc Bitbase BTBc $0.006039 $1,121 -0.47% 11.87% -37.05%
1150 SAK Sharkcoin SAK $0.002481 $1,085 3.93% 13.81% 40.03%
1151 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.016458 $1,010 -3.41% -1.73%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.061096 $985 -0.53% 15.73% -9.55%
1153 GARY President Joh… GARY $0.109139 $954 -0.60% -4.21% 12.35%
1154 ABC Alphabit ABC $14.83 $932 -0.54% 25.30% 26.79%
1155 NTWK Network Token NTWK $0.003630 $857 43.07% 202.70% 60.16%
1156 CYDER Cyder CYDER $0.000266 $843 -0.47% -17.62% -29.42%
1157 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000444 $728 -0.47% -20.57% -16.54%
1158 EGOLD eGold EGOLD $0.013325 $711 -0.23% 35.21% 84.69%
1159 PRN Protean PRN $0.000029 $710 -3.78% 248.15% -52.29%
1160 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.013232 $680 4.81% 122.93% 263.87%
1161 LDCN LandCoin LDCN $0.005696 $653 -0.53% 47.28% 10.60%
1162 WA WA Space WA $0.024865 $637 -0.53% 56.83% 76.15%
1163 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000534 $622 -0.45% -0.65% -27.34%
1164 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.120594 $610 5.14% 13.49% 210.63%
1165 RCN Rcoin RCN $0.000089 LowVol -0.47% 5.30% 14.51%
1166 HIGH High Gain HIGH $0.000799 LowVol -6.46% 2.77% -22.67%
1167 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.092799 LowVol 25.39% 23.08% 72.57%
1168 EXRN EXRNchain EXRN $9.2e-07 LowVol -0.19% -39.23% 1.69%
1169 RHFC RHFCoin RHFC $0.001206 LowVol -0.48% 29.99% 23.95%
1170 PEC Peacecoin PEC $0.034899 LowVol -0.47% 39.80% 507.59%
1171 DAY Chronologic DAY $4.33 LowVol -0.30% 3.70% -0.85%
1172 IPY Infinity Pay IPY $0.001255 LowVol -0.19% -31.23%
1173 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.031560 LowVol -0.75% -2.03% 17.84%
1174 TIE TIES Network TIE $0.083166 LowVol -0.23% -14.31% -9.30%
1175 YEL Yellow Token YEL $0.001378 LowVol -0.23% -70.12% -70.16%
1176 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009857 LowVol -0.53% 4.36% 0.88%
1177 BIT First Bitcoin BIT $0.011100 LowVol -0.53% -21.18% -10.00%
1178 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048842 LowVol -0.53% -1.84% -17.13%
1179 FC Facecoin FC $0.004134 LowVol -0.23% -0.39% 15.78%
1180 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -0.23% -0.38% 28.68%
1181 PRIMU Primulon PRIMU $0.000178 LowVol -0.47% -1.04% 10.88%
1182 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003286 LowVol -0.53% 5.30% 13.03%
1183 REGA Regacoin REGA $0.002220 LowVol -0.53% -31.33% 50.23%
1184 DMC DynamicCoin DMC $0.003120 LowVol -2.86% 6.86% 8.76%
1185 GAY GAY Money GAY $0.011758 LowVol -0.49% 4.78% -45.64%
1186 MBL MobileCash MBL $0.000355 LowVol -0.47% 5.30% 14.52%
1187 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.27% 5.41% 53.60%
1188 EBIT eBIT EBIT $0.000738 LowVol -6.29% -45.73% -8.05%
1189 EFYT Ergo EFYT $9.32 LowVol -0.52% 24.93%
1190 MARX MarxCoin MARX $0.000806 LowVol -0.54% 1.40% 1.81%
1191 ANI Animecoin ANI $0.000089 LowVol -0.53% -43.43% -8.81%
1192 MONETA Moneta MONETA $0.000355 LowVol -0.53% 5.30% 22.15%
1193 QBT Cubits QBT $0.001845 LowVol -0.44% 18.66% 164.54%
1194 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.61% 7.58% -21.76%
1195 SWP Swapcoin SWP $0.094621 LowVol -6.58% 86.37% 9.76%
1196 MAGN Magnetcoin MAGN $0.426603 LowVol -0.51% -0.79% 9.51%
1197 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000266 LowVol -0.53% 5.30% -31.66%
1198 EUSD eUSD EUSD $0.000139 LowVol -0.23% -24.87% -75.93%
1199 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1200 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001103 LowVol -0.49% 6.52% -20.19%
1201 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000122 LowVol -0.47% -27.40% -27.41%
1202 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001855 LowVol -12.73% -43.51% -18.25%
1203 AV AvatarCoin AV $0.027795 LowVol -0.53% 4.30% 10.71%
1204 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005452 LowVol -0.53% -5.39% -22.31%
1205 STARS StarCash Network STARS $0.222967 LowVol -0.47% 5.71% -32.03%
1206 MINEX Minex MINEX $0.050253 LowVol -0.15% 4.17% -17.81%
1207 FLASH Flash FLASH $0.004871 LowVol -0.53% 14.50% 14.47%
1208 HYPER Hyper HYPER $0.026330 LowVol -4.69% -28.44% 22.18%
1209 PRM PrismChain PRM $0.001066 LowVol -0.53% 5.72%
1210 BITOK Bitok BITOK $0.000089 LowVol -0.47% 496.17% 167.17%
1211 VOYA Voyacoin VOYA $1.79 LowVol 6.94% 3.60% -21.70%
1212 DON Donationcoin DON $0.000446 LowVol -0.31% -11.86% -9.76%
1213 TOP TopCoin TOP $0.000877 LowVol -0.59% -15.24% 4.78%
1214 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006033 LowVol 1.26% -18.00% 34.47%
1215 SKR Sakuracoin SKR $0.000803 LowVol -0.59% -5.00% 45.91%
1216 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol -0.61% 46.83% -2.36%
1217 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000178 LowVol -0.47% 5.30% -31.81%
1218 10MT 10M Token 10MT $0.002509 LowVol -0.23% 5.61% -51.61%
1219 UNC UNCoin UNC $0.000089 LowVol -0.53% 5.30% 14.51%
1220 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000057 LowVol -0.23% -77.76% 37.63%
1221 ETT EncryptoTel [… ETT $0.072611 LowVol -0.50% 1.18% 10.19%
1222 UR UR UR $0.000612 LowVol -0.46% 5.23% 23.18%
1223 FFC FireFlyCoin FFC $0.000089 LowVol -0.60% 5.30% 14.51%
1224 OMC Omicron OMC $0.100081 LowVol -0.60% 14.91%
1225 CYC Cycling Coin CYC $0.000977 LowVol -0.60% -3.48% -18.78%
1226 9COIN 9COIN 9COIN $0.002930 LowVol -0.53% 2.20% 11.15%
1227 INDIA India Coin INDIA $0.000178 LowVol -0.53% -29.80% -24.53%
1228 MOTO Motocoin MOTO $0.003112 LowVol 2.54% 19.42% 6.80%
1229 AIB Advanced Inte… AIB $0.003351 LowVol -0.47% -18.91% 2.91%
1230 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003019 LowVol -0.60% 5.30% 2.46%
1231 ACN Avoncoin ACN $0.000355 LowVol -0.53% 5.30% -9.51%
1232 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001776 LowVol -0.53% -4.39% -11.42%
1233 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001598 LowVol -0.53% 11.49% 3.06%
1234 BEST BestChain BEST $0.001023 LowVol 2.26% -14.69% -8.75%
1235 DASHS Dashs DASHS $0.032324 LowVol -0.53% 4.16% 12.91%
1236 ACES Aces ACES $0.000191 LowVol -1.36% 86.27% -6.51%
1237 EDRC EDRCoin EDRC $0.046637 LowVol -0.60% 18.85% 27.53%
1238 POKE PokeCoin POKE $0.000266 LowVol -0.47% 57.95% 25.40%
1239 ASN Aseancoin ASN $0.003197 LowVol -0.53% -15.76% 14.52%
1240 TELL Tellurion TELL $0.000149 LowVol 48.01% -58.21% -52.09%
1241 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011189 LowVol -0.53% -28.85% 1296.57%
1242 ELC Elacoin ELC $0.069906 LowVol -0.53% 13.20% 23.37%
1243 BXC Bitcedi BXC $0.001255 LowVol -0.43% -16.81% 5.99%
1244 SHA SHACoin SHA $0.000444 LowVol -0.53% 19.49% 6.85%
1245 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000026 LowVol -1.00% 3101.41% 3103.71%
1246 IRL IrishCoin IRL $0.002842 LowVol -0.53% 2.11% 26.34%
1247 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol 0.89% -98.34% -94.07%
1248 HCC Happy Creator… HCC $0.000355 LowVol -0.47% 5.30% -32.14%
1249 FBL Faceblock FBL $0.001243 LowVol -0.23% -55.06% -99.09%
1250 HNC Huncoin HNC $0.001066 LowVol -0.47% -21.03% -39.24%
1251 XRY Royalties XRY $0.073249 LowVol -0.49% 4.43% 6.59%
1252 XQN Quotient XQN $0.004795 LowVol -0.53% 3.75% -32.16%
1253 DUB Dubstep DUB $0.001865 LowVol -0.53% 5.30% 15.74%
1254 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000533 LowVol -0.60% 26.36% 71.77%
1255 FAP FAPcoin FAP $0.010834 LowVol -0.47% -22.38%
1256 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000355 LowVol -0.47% 21.78% -2.49%
1257 KARMA Karmacoin KARMA $0.000089 LowVol -0.60% 5.28% 14.50%
1258 FUTC FutCoin FUTC $0.001776 LowVol -0.47% 17.00% 17.66%
1259 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010420 LowVol 3.54% 18.32% 14.81%
1260 BIRDS Birds BIRDS $0.000089 LowVol -0.53% -47.90%
1261 VGC VegasCoin VGC $0.000178 LowVol -0.53% 5.34% -52.93%
1262 GOLF Golfcoin GOLF $0.000089 LowVol -0.53% 5.30% 14.51%
1263 SKC Skeincoin SKC $0.003374 LowVol -0.60% 22.32% 15.31%
1264 UTA UtaCoin UTA $0.000977 LowVol -0.53% 28.70% 65.70%
1265 BET BetaCoin BET $0.002664 LowVol -0.60% 43.59% 6.05%
1266 EGG EggCoin EGG $0.033745 LowVol -0.60% 2.86% -5.76%
1267 NBIT netBit NBIT $0.045023 LowVol -0.60% 7.85% 9.94%
1268 AXIOM Axiom AXIOM $0.013676 LowVol -0.53% 5.30% 13.80%
1269 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000089 LowVol -0.60% 5.30% 14.51%
1270 DBG Digital Bulli… DBG $0.005239 LowVol -0.53% -14.89% 12.98%
1271 RICHX RichCoin RICHX $0.005861 LowVol -0.47% -3.48% 3.52%
1272 SFE SafeCoin SFE $0.000089 LowVol -0.60% 5.30% 14.51%
1273 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000089 LowVol -0.60% 5.30% 14.51%
1274 WOW Wowcoin WOW $0.000102 LowVol 0.07% -13.23% -14.44%
1275 CC CyberCoin CC $0.000089 LowVol -0.47% 5.30% 5.72%
1276 X2 X2 X2 $0.000089 LowVol -0.53% -47.35% -42.79%
1277 BGR Bongger BGR $0.000122 LowVol -1.63% 1.56% 57.45%
1278 DCRE DeltaCredits DCRE $0.144127 LowVol -0.54% 13.26% 19.57%
1279 XDE2 XDE II XDE2 $2.84 LowVol -0.47% -6.36%
1280 DISK DarkLisk DISK $0.000888 LowVol -0.60% 50.43% 21.75%
1281 FID BITFID FID $0.088803 LowVol -0.47% 5.42% -42.74%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008614 LowVol -0.47% 4.22% -9.69%
1283 PAYP PayPeer PAYP $0.000089 LowVol -0.53% 14.50%
1284 PDG PinkDog PDG $0.000178 LowVol -0.53%
1285 GBRC Global Busine… GBRC $0.000089 LowVol -0.53% 5.30% -42.74%
1286 TODAY TodayCoin TODAY $0.000888 LowVol -0.47% 17.00% 5.50%
1287 NBE BitCentavo NBE $8.6e-07 LowVol -0.99% 9.43% 23.36%
1288 YES Yescoin YES $0.000004 LowVol 0.57% -66.99% -93.60%
1289 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol 0.62% -95.46% -89.17%
1290 QBC Quebecoin QBC $0.001529 LowVol 6.67% -6.05%
1291 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 3.59%
1292 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -26.22%
1293 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.49%
1294 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 5.50% 49.79%
1295 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol -0.17% 4.99% -44.83%
1296 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -5.82%
1297 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 5.52%
1298 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 0.86% -21.81%
1299 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 3.40% -17.34%
1300 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003209 LowVol 2.85% 19.67%
1301 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 4.63% -8.70%
1302 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 30.88%
1303 OP Operand OP $0.000784 LowVol 3.23% -8.16%
1304 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 5.80% 8.75%
1305 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 3.63%
1306 CLINT Clinton CLINT $0.009376 LowVol 0.16% -6.99%
1307 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 5.35%
1308 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 1.32% -8.02%
1309 XID International… XID $0.007393 LowVol 21.76% 18.99%
1310 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 75.45%
1311 LTH LAthaan LTH $0.000616 LowVol 4.33% 13.44%
1312 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 5.69% -0.73%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -1.73%
1314 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -6.04%
1315 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 2.06%
1317 MAVRO Mavro MAVRO $0.011961 LowVol 5.06% 1.68%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol 1.87% 510.30%
1319 BIXC BIXC BIXC $3.61 LowVol 6.76% 16.07%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 91.27%
1321 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 2.06% -33.42%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -78.84%
1323 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol 3.46%
1324 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -8.76%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 6.76% 16.11%
1326 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1327 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 4.51% -5.58%
1328 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1329 ASC AsicCoin ASC $0.000708 915.49%
1330 MRC microCoin MRC $0.000080
1331 QORA Qora QORA $0.079614 -45.57%
1332 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi