Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 16h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1322 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9783.83 trên tổng giá trị $163,428,607,129

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $488.35 trên tổng giá trị $46,872,801,312

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1686.54 trên tổng giá trị $28,375,613,865

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.253095 trên tổng giá trị $9,775,255,387

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $370.00 trên tổng giá trị $6,169,394,205

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ZER Zero (ZER) đang có giá hiện tại $0.259773 trên tổng giá trị $517,385 đã biến động tăng 107.44% trong 1h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.007758 trên tổng giá trị đã biến động tăng 94.99% trong 1h qua

    + Đồng JIN Jin Coin (JIN) đang có giá hiện tại $0.005722 trên tổng giá trị $56,351 đã biến động tăng 90.28% trong 1h qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.038016 trên tổng giá trị đã biến động tăng 75.66% trong 1h qua

    + Đồng RAIN Condensate (RAIN) đang có giá hiện tại $0.029387 trên tổng giá trị $2,416,916 đã biến động tăng 37.53% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000097 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2457.04% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000049 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1271.26% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị $34,881,192 đã biến động tăng 507.37% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị $11,506,449 đã biến động tăng 421.66% trong 24h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.227331 trên tổng giá trị $357,140 đã biến động tăng 346.70% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000190 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1945.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.012216 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1813.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.287590 trên tổng giá trị $577,370 đã biến động tăng 1117.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000049 trên tổng giá trị đã biến động tăng 800.81% trong 7 ngày qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.007640 trên tổng giá trị đã biến động tăng 518.72% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LBTC LiteBitcoin LBTC $12,389 $0.003886 3,188,280 $9,489 5.50% -2.34% 100.09%
702 XRC Rawcoin XRC $11,737 $0.016651 704,882 $533 1.03% 5.31% -66.26%
703 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $10,561 $0.012434 849,402 $3,616 -1.32% 44.36% 89.09%
704 LVPS LevoPlus LVPS $10,273 $0.006789 1,513,256 $1,373 -0.02% -18.24% 37.47%
705 GRIM Grimcoin GRIM $9,466 $0.000917 10,324,802 $702 -0.24% 3.76% 11.70%
706 ARGUS Argus ARGUS $8,949 $0.007793 1,148,324 $664 -17.80% -7.66% 9.44%
707 HMC HarmonyCoin HMC $6,479 $0.011719 552,898 $5,082 -0.26% 10.50% 19.48%
708 GSR GeyserCoin GSR $2,568 $0.054793 46,864 $594 -2.00% -7.93% 23.30%
709 ABN Abncoin ABN $847 $0.012510 67,700 $955 -7.92% -0.50% 9.46%
710 FAL Falcoin FAL $114 $0.000582 196,766 $1,009 19.96% 8.54% 35.05%
711 UNITY SuperNET UNITY $51,199,816 $62.74 816,061 LowVol -1.12% 106.03% 82.47%
712 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 2.22% 31.14%
713 TGT Target Coin TGT $16,088,827 $0.016892 952,429,892 LowVol -0.27% -23.25% -23.24%
714 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
715 ECN E-coin ECN $11,472,527 $2.52 4,549,611 LowVol -0.02% 20.33% -12.29%
716 CMP Compcoin CMP $6,368,262 $1.47 4,333,566 LowVol -33.33%
717 ECOB Ecobit ECOB $5,320,933 $0.011972 444,444,444 LowVol -0.04% -3.07% -2.25%
718 PGL Prospectors Gold PGL $5,010,373 $0.077680 64,500,000 LowVol -0.03% 8.65% 26.97%
719 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 0.21% 12.19%
720 NSR NuShares NSR $4,309,920 $0.001552 2,777,600,756 LowVol -0.02% -8.59% -4.01%
721 ARC Arcade Token ARC $4,285,516 $2.59 1,657,314 24.47%
722 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,043,832 $0.616438 6,559,998 LowVol 0.10% -1.61% -3.40%
723 YASH YashCoin YASH $3,976,245 $0.397614 10,000,263 LowVol -12.82% 9.50% -16.08%
724 IXC Ixcoin IXC $2,775,470 $0.132171 20,999,088 LowVol -5.62% 13.97% 29.11%
725 ADST AdShares ADST $2,640,420 $0.221521 11,919,502 LowVol -0.12% 25.47% 34.64%
726 ADL Adelphoi ADL $2,587,508 $0.110237 23,472,224 LowVol -0.23% 17.34% 50.57%
727 AC AsiaCoin AC $2,220,012 $0.001937 1,146,345,393 LowVol -0.05% 5.18% 25.94%
728 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
729 MXT MarteXcoin MXT $1,843,405 $0.657295 2,804,532 LowVol -0.03% -4.61% -7.80%
730 ETBS Ethbits ETBS $1,754,436 $1.26 1,391,604 LowVol -0.02% 37.25% 21.16%
731 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,719,183 $0.000075 22,837,973,030 LowVol -0.24% -16.80% 84.28%
732 EMV Ethereum Movi… EMV $1,560,883 $0.237698 6,566,666 LowVol -0.46% 14.93%
733 RC RussiaCoin RC $1,458,395 $0.174077 8,377,873 LowVol 17.24% 25.60% -8.12%
734 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -14.45%
735 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,120,383 $0.184745 6,064,485 LowVol -0.03% 9.93% 22.40%
736 NKA IncaKoin NKA $1,087,916 $0.000098 11,117,156,208 LowVol -0.15% 13.42% -16.17%
737 CASINO Casino CASINO $1,075,620 $1.08 1,000,000 LowVol -0.64% 10.25% 120.84%
738 REX REX REX $1,050,602 $0.121306 8,660,756 LowVol -0.55% 3.51% -0.49%
739 MBI Monster Byte MBI $1,026,311 $0.061007 16,822,736 LowVol 0.12% 4.28% 40.79%
740 ORB Orbitcoin ORB $997,042 $0.323154 3,085,345 LowVol -0.04% 5.58% 24.58%
741 BPC Bitpark Coin BPC $995,370 $0.013272 75,000,000 LowVol -0.07% 10.99% -13.11%
742 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 7.09%
743 ANC Anoncoin ANC $900,489 $0.426708 2,110,317 LowVol -0.02% 9.16% 14.55%
744 METAL MetalCoin METAL $783,317 $0.010183 76,925,527 LowVol -0.98% 0.46%
745 CARBON Carboncoin CARBON $751,267 $0.000049 15,392,008,277 LowVol -0.60% -29.18% -18.85%
746 KOBO Kobocoin KOBO $692,271 $0.028027 24,700,248 LowVol -0.07% 29.03% -15.19%
747 MAC Machinecoin MAC $658,611 $0.032608 20,197,725 LowVol -0.29% 8.27% -2.50%
748 ITI iTicoin ITI $651,702 $20.37 32,000 LowVol -0.03% 4.53% 20.75%
749 USC Ultimate Secu… USC $602,842 $0.058284 10,343,113 LowVol -0.02% 84.36%
750 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -4.05%
751 ELE Elementrem ELE $599,436 $0.023275 25,754,488 LowVol -16.35% -16.01% -6.61%
752 LNK Link Platform LNK $569,003 $11.98 47,503 LowVol -0.14% -35.81% -32.07%
753 CFT CryptoForecast CFT $530,564 $0.011534 46,000,000 LowVol -0.03% 61.37% 90.93%
754 DDF DigitalDevelo… DDF $529,279 $0.103409 5,118,307 LowVol 9.09% 8.92% 3.12%
755 FC2 FuelCoin FC2 $473,055 $0.004655 101,622,968 LowVol -0.03% 44.65% 30.17%
756 GOOD Goodomy GOOD $471,899 $0.001069 441,349,000 LowVol -0.05% 6.04% 223.37%
757 AMBER AmberCoin AMBER $465,080 $0.010643 43,699,481 LowVol 4.46% 6.69%
758 VAL Valorbit VAL $459,909 $0.000097 4,742,346,801 LowVol -0.02% 8.49% 20.56%
759 FNC FinCoin FNC $447,098 $0.034716 12,878,667 LowVol -0.03% 7.50% -7.14%
760 FXE FuturXe FXE $433,787 $1.84 235,421 LowVol -5.82% -7.47% -0.59%
761 BUCKS SwagBucks BUCKS $426,768 $1.35 315,088 LowVol -0.03% 9.26% 21.41%
762 PXC Phoenixcoin PXC $424,131 $0.006817 62,214,877 LowVol 3.80% 16.48% 6.91%
763 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -17.95%
764 AU AurumCoin AU $376,312 $1.27 296,216 LowVol 3.69% 12.31% 21.01%
765 TALK BTCtalkcoin TALK $372,906 $0.005711 65,290,635 LowVol -0.25% -22.70% -51.50%
766 ICE iDice ICE $357,140 $0.227331 1,571,013 LowVol -0.56% 346.70% 42.07%
767 DVC Devcoin DVC $348,126 $0.000023 15,152,257,500
768 ICN iCoin ICN $342,453 $0.011735 29,183,406 LowVol -0.07% 10.31% -4.70%
769 DAXX DaxxCoin DAXX $338,602 $0.000682 496,505,290 LowVol -0.05% 7.35% 0.84%
770 JET Jetcoin JET $330,093 $0.067885 4,862,509 LowVol -0.03% -6.04% -28.84%
771 BRIT BritCoin BRIT $330,008 $0.015517 21,268,092 LowVol -0.07% 0.16% -3.43%
772 STS Stress STS $328,837 $0.000582 565,134,332 LowVol -0.03% 6.54%
773 GUN Guncoin GUN $323,528 $0.001648 196,259,578 LowVol -0.04% 7.50% -18.16%
774 WAY WayGuide WAY $320,161 $0.003200 100,040,708 LowVol -0.07% 4.70%
775 Q2C QubitCoin Q2C $312,891 $0.001261 248,182,079 LowVol -0.02% 22.91% 28.46%
776 GAIA GAIA GAIA $297,481 $0.012343 24,101,381 LowVol 4.60% 27.96%
777 FUNK The Cypherfunks FUNK $295,195 $0.000006 46,220,544,999 LowVol 9.69% 24.79% 12.62%
778 TRI Triangles TRI $287,625 $3.95 72,891 LowVol -0.13% 15.19% -0.61%
779 SHDW Shadow Token SHDW $285,797 $0.040828 7,000,000 LowVol -0.02% 1.52% 3.31%
780 FLT FlutterCoin FLT $279,922 $0.000869 322,214,524 LowVol 12.13% 16.06% 43.42%
781 CCN Cannacoin CCN $271,176 $0.057702 4,699,576 LowVol -0.02% 39.17% 56.77%
782 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 4.23% 15.80%
783 SH Shilling SH $266,668 $0.006789 39,282,125 LowVol -0.02% 114.44% 219.59%
784 J Joincoin J $261,724 $0.106896 2,448,402 LowVol 2.04% 7.28% 2.50%
785 PR Prototanium PR $260,053 $1.33 195,847 LowVol -0.07% -1.02% 20.16%
786 RBIES Rubies RBIES $259,489 $0.024914 10,415,252 LowVol 1.97% 12.62% 6.13%
787 TRK Truckcoin TRK $259,324 $0.001672 155,128,985 LowVol -3.76% 8.59% 12.70%
788 VIDZ PureVidz VIDZ $252,430 $0.002015 125,279,775 LowVol 0.25% -7.13% 1.70%
789 NYAN Nyancoin NYAN $246,895 $0.000776 318,074,395 LowVol -0.02% 8.52% 7.24%
790 LANA LanaCoin LANA $242,926 $0.000291 835,964,898 LowVol -0.09% 8.51% 55.09%
791 KUSH KushCoin KUSH $236,266 $0.043386 5,445,678 LowVol 9.32% 24.92% 28.61%
792 CUBE DigiCube CUBE $235,574 $0.000097 2,429,126,009 LowVol -0.07% 20.77%
793 8BIT 8Bit 8BIT $234,379 $0.201285 1,164,415 LowVol -0.09% 4.80% 22.87%
794 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 0.86% 0.05%
795 UNIC UniCoin UNIC $229,516 $0.077377 2,966,210 LowVol -0.20% 3.03% 29.86%
796 HODL HOdlcoin HODL $222,581 $0.001455 153,009,460 LowVol -0.07% 8.49% -3.36%
797 LTB LiteBar LTB $212,417 $0.265529 799,976 LowVol -0.13% 0.80% 9.20%
798 LOT LottoCoin LOT $209,953 $0.000014 14,491,014,421 LowVol -0.53% -17.86% 5.10%
799 XPD PetroDollar XPD $209,152 $0.003268 63,993,275 LowVol -0.02% -0.70% 15.54%
800 XPY PayCoin XPY $207,462 $0.017547 11,822,989 LowVol -0.02% 16.30% 14.33%
801 BIGUP BigUp BIGUP $205,301 $0.000097 2,116,959,281 LowVol -0.07% -45.34% 17.13%
802 FRC Freicoin FRC $197,348 $0.006696 29,473,699 LowVol 4.06% 26.53%
803 BTCR Bitcurrency BTCR $195,220 $0.001151 169,598,616 LowVol -1.03% -47.10% -23.10%
804 EMD Emerald Crypto EMD $194,446 $0.010171 19,117,129 LowVol -0.85% 8.41% 48.82%
805 888 OctoCoin 888 $190,782 $0.003793 50,295,260 LowVol 4.75% 12.06% 73.69%
806 CAGE CageCoin CAGE $185,794 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.48% -85.41% -96.39%
807 TGC Tigercoin TGC $185,775 $0.004267 43,536,800 LowVol 4.03% -11.00% -8.54%
808 ACOIN Acoin ACOIN $177,020 $0.145088 1,220,085 LowVol -0.07% 9.65% 22.44%
809 WMC WMCoin WMC $175,514 $0.015226 11,527,489 LowVol -0.02% 20.56%
810 WYV Wyvern WYV $173,969 $0.099985 1,739,946 LowVol -0.02% -1.33% 36.75%
811 LEA LeaCoin LEA $173,774 $0.000556 312,735,290 LowVol -0.26% 6.22% 62.15%
812 ZUR Zurcoin ZUR $172,849 $0.001994 86,667,588 LowVol -0.05% 9.31% 30.84%
813 GAP Gapcoin GAP $168,751 $0.014062 12,000,489 LowVol -0.09% -12.42% 32.83%
814 XRE RevolverCoin XRE $168,641 $0.007563 22,297,144 LowVol -16.14% -8.89% 21.10%
815 I0C I0Coin I0C $167,740 $0.007993 20,984,820 LowVol -0.44% 51.62% -22.98%
816 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 0.09%
817 KED Darsek KED $158,508 $0.011709 13,537,163 LowVol -0.98% -15.54% -7.88%
818 URC Unrealcoin URC $157,362 $0.022402 7,024,402 LowVol -0.02% 9.46% 41.35%
819 YAC Yacoin YAC $150,965 $0.001261 119,744,197 LowVol -0.02% 8.51% -2.06%
820 EVIL Evil Coin EVIL $150,402 $0.007155 21,020,383 LowVol -0.09% -5.67% 24.76%
821 XVP Virtacoinplus XVP $149,344 $0.016349 9,134,750 LowVol -5.62% 6.47% 155.27%
822 HAL Halcyon HAL $147,662 $0.028027 5,268,566 LowVol -0.07% 18.76% 64.93%
823 BITGOLD bitGold BITGOLD $145,519 $1617.43 89.9694 LowVol 1.90% 24.85%
824 SLING Sling SLING $145,518 $0.135480 1,074,095 LowVol -0.03%
825 ANTI AntiBitcoin ANTI $143,969 $0.008243 17,465,159 LowVol -0.07% 25.67%
826 RED RedCoin RED $143,215 $0.001933 74,107,896 LowVol -0.14% 9.39% 147.39%
827 TTC TittieCoin TTC $136,864 $0.000109 1,259,816,434 LowVol -2.22% 19.88% -11.10%
828 MNM Mineum MNM $134,193 $0.014221 9,436,367 LowVol -0.08% 23.88% 7.47%
829 FIRE Firecoin FIRE $133,615 $1.36 98,412 LowVol -0.07% 8.04% 31.14%
830 BLRY BillaryCoin BLRY $131,674 $0.014644 8,991,796 LowVol -0.07% 30.01% 127.67%
831 HMP HempCoin HMP $131,566 $0.000097 1,356,645,470 LowVol 8.49% 20.56%
832 FRN Francs FRN $131,215 $0.033931 3,867,080 LowVol -2.79% -0.89% 10.77%
833 RUPX Rupaya RUPX $128,175 $0.021034 6,093,611 LowVol -0.03% -15.60% 9.98%
834 CACH CacheCoin CACH $122,866 $0.029288 4,195,132 LowVol 0.03% 1.47% 22.73%
835 UNITS GameUnits UNITS $122,407 $0.035245 3,472,983 LowVol -0.02% -1.41% 17.42%
836 TEK TEKcoin TEK $120,494 $0.000085 1,414,054,562 LowVol -3.46% -4.74% -33.73%
837 OHM OHM OHM $120,478 $0.004073 29,578,915 LowVol -0.07% 1.28%
838 FLAX Flaxscript FLAX $118,455 $0.021218 5,582,801 LowVol 2.20% 8.16% 64.35%
839 QCN QuazarCoin QCN $117,246 $0.019396 6,044,911 LowVol -29.47% 7.08% -11.21%
840 CNNC Cannation CNNC $114,465 $0.046213 2,476,893 LowVol -0.07% 6.51% -19.65%
841 AMMO Ammo Rewards AMMO $113,143 $0.001455 77,777,777 LowVol -0.03% -4.25% 20.56%
842 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 36.61%
843 BTQ BitQuark BTQ $112,272 $0.012510 8,974,334 LowVol -0.07% 8.49% -37.15%
844 020 020LondonCoin 020 $112,075 $7.1e-07 156,900,830,248 LowVol -0.27%
845 QTL Quatloo QTL $111,536 $0.014450 7,718,883 LowVol 2.72% 7.93% 17.48%
846 DLC Dollarcoin DLC $110,395 $0.012122 9,106,714 LowVol -0.07% 4.34% 27.45%
847 PX PX PX $109,353 $0.001148 95,253,999 LowVol 1.92%
848 VEC2 VectorAI VEC2 $107,668 $0.006493 16,582,454 LowVol 31.36% 40.85% 128.42%
849 ARCO AquariusCoin ARCO $106,864 $0.072327 1,477,508 LowVol 0.04% 1.30% 27.62%
850 ISL IslaCoin ISL $105,333 $0.069586 1,513,704 LowVol 4.77% 10.88%
851 PRX Printerium PRX $105,249 $0.008903 11,821,728 LowVol -0.03% 13.68% 476.76%
852 CAP Bottlecaps CAP $105,041 $0.000514 204,237,757 LowVol
853 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $104,911 $0.132279 793,108 LowVol -0.10% 53.27% 134.55%
854 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 2.95%
855 GPU GPU Coin GPU $96,847 $0.002393 40,477,042 LowVol 2.72% 6.07% 31.63%
856 CAT Catcoin CAT $95,895 $0.015517 6,180,150 LowVol -0.02% 23.55% 20.83%
857 IMS Independent M… IMS $94,517 $0.017604 5,368,934 LowVol -0.07% 26.96% 13.62%
858 VC VirtualCoin VC $92,860 $0.009227 10,064,287 LowVol 4.26% 16.96%
859 BLC Blakecoin BLC $91,903 $0.006077 15,122,697 LowVol 1.58% 26.48% 33.47%
860 SRC SecureCoin SRC $90,040 $0.010986 8,196,141 LowVol -21.11% -12.69% 27.39%
861 SLM Slimcoin SLM $89,814 $0.006013 14,937,439 LowVol -1.66% 6.77% 14.41%
862 XCO X-Coin XCO $89,496 $0.007226 12,384,976 LowVol -2.91% -4.18% -5.89%
863 TSE Tattoocoin (S… TSE $87,690 $0.000970 90,421,856 LowVol 9.01% 24.68% 29.13%
864 ALL Allion ALL $86,730 $0.013990 6,199,359 LowVol -0.17% 15.94% 56.80%
865 HXX Hexx HXX $85,130 $0.057540 1,479,483 LowVol 8.34% -21.65% 77.90%
866 BTPL Bitcoin Planet BTPL $84,713 $0.015411 5,496,929 LowVol 5.37% 16.82% 12.71%
867 CPN CompuCoin CPN $81,797 $0.004170 19,615,019 LowVol -2.34% 8.49% 32.44%
868 SOON SoonCoin SOON $79,784 $0.006402 12,462,620 LowVol -0.03% 5.33% 20.11%
869 611 SixEleven 611 $78,426 $0.182273 430,266 LowVol -0.07% 0.56% 29.77%
870 JWL Jewels JWL $78,288 $0.003879 20,181,636 LowVol -0.03% 26.96%
871 ATX Artex Coin ATX $76,490 $0.004073 18,781,750 LowVol -17.64% 5.95% 28.51%
872 VUC Virta Unique … VUC $76,470 $0.001245 61,408,750 LowVol 0.01% -5.40% -14.54%
873 WORM HealthyWormCoin WORM $75,555 $0.000679 111,298,554 LowVol -0.09% 26.64%
874 REE ReeCoin REE $73,903 $0.000029 2,560,000,000 LowVol -0.43% -23.61% -28.41%
875 BAS BitAsean BAS $72,765 $0.014553 5,000,000 LowVol -0.52% 13.10% -15.01%
876 BITZ Bitz BITZ $72,596 $0.036464 1,990,891 LowVol -0.07% 14.97% 42.19%
877 BIP BipCoin BIP $70,068 $0.043059 1,627,261 LowVol -0.07% 17.53% 63.39%
878 DRM Dreamcoin DRM $69,606 $0.028415 2,449,632 LowVol -0.02% 9.61% 39.32%
879 GPL Gold Pressed … GPL $69,362 $0.271666 255,320 LowVol -0.03% 5.44% 40.14%
880 POP PopularCoin POP $68,209 $0.000020 3,372,875,244 LowVol -0.88% 3.23% 35.94%
881 ADCN Asiadigicoin ADCN $67,698 $0.002715 24,931,054 LowVol -0.07% 4.54% 9.26%
882 MST MustangCoin MST $67,182 $0.106580 630,343 LowVol -0.03% -15.26% 17.36%
883 SPT Spots SPT $67,011 $0.002991 22,406,021 LowVol -3.35% -0.98% 28.01%
884 $$$ Money $$$ $66,693 $0.001453 45,887,218 LowVol -0.13% 20.07% 30.13%
885 SCRT SecretCoin SCRT $65,597 $0.015512 4,228,672 LowVol 4.54% 20.53%
886 300 300 Token 300 $64,728 $215.76 300 LowVol -0.02% 10.24% 61.39%
887 E4ROW E4ROW E4ROW $62,828 $0.014686 4,278,000 LowVol -0.49% -89.21%
888 CRX Chronos CRX $62,776 $0.000851 73,729,962 LowVol -1.17% -15.01% 5.68%
889 ICOB ICOBID ICOB $62,027 $0.000581 106,701,874 LowVol -0.11% 3.96% 35.79%
890 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $61,869 $0.000776 79,719,140 LowVol 4.15% -13.09% 12.90%
891 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,768 $0.001002 59,630,200 LowVol -0.02% 12.62% 21.76%
892 URO Uro URO $59,244 $0.049071 1,207,310 LowVol -0.22% 8.27% 28.50%
893 GCC GuccioneCoin GCC $59,018 $0.002909 20,285,537 LowVol -0.07% 1.71% 6.96%
894 XBTS Beatcoin XBTS $58,530 $0.038388 1,524,686 LowVol -0.03% 177.94% 78.42%
895 DIBC DIBCOIN DIBC $58,509 $0.011702 5,000,000 LowVol 0.07% 4.92% -3.96%
896 CF Californium CF $58,255 $0.024245 2,402,786 LowVol -0.03% 8.94% -15.11%
897 ZMC ZetaMicron ZMC $58,221 $0.000097 600,344,291 LowVol -0.07% 8.51% 20.56%
898 BVC BeaverCoin BVC $57,718 $0.018527 3,115,258 LowVol 11.52% 9.15%
899 PIE PIECoin PIE $56,936 $0.003200 17,790,696 LowVol 17.78% 19.37% -40.05%
900 BRAIN Braincoin BRAIN $56,779 $0.005625 10,094,424 LowVol -0.07% 10.39% 48.96%
901 RPC RonPaulCoin RPC $56,747 $0.063724 890,500 LowVol -0.02% 7.11% 10.04%
902 JIN Jin Coin JIN $56,351 $0.005722 9,848,485 LowVol 90.28% -59.83%
903 ZYD Zayedcoin ZYD $56,314 $0.009019 6,243,840 LowVol -0.07% 9.69% 22.99%
904 PHO Photon PHO $56,115 $0.000003 20,370,443,876 LowVol -0.48% 7.23% 12.65%
905 RBT Rimbit RBT $55,859 $0.000484 115,499,623 LowVol -0.04% 0.79% 29.27%
906 WARP WARP WARP $55,656 $0.050817 1,095,224 LowVol -0.09% 8.51% 20.76%
907 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $54,963 $0.006845 8,030,000 LowVol -0.07% 10.07% 8.94%
908 TOR Torcoin TOR $53,343 $0.168713 316,179 LowVol -0.35% -13.39% -82.25%
909 SOIL SOILcoin SOIL $52,796 $0.009259 5,702,048 LowVol -0.01% 2.94% 35.06%
910 GLT GlobalToken GLT $51,735 $0.001996 25,924,500 LowVol -0.31% -13.97% -31.49%
911 MCRN MACRON MCRN $51,618 $0.000129 401,421,401 LowVol -0.04% -52.06% -47.57%
912 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 1.66%
913 SONG SongCoin SONG $49,981 $0.001535 32,565,300 LowVol -0.58% 7.09% 89.20%
914 DRS Digital Rupees DRS $49,537 $0.000097 510,802,961 LowVol 0.26% 8.54% 1.76%
915 DAS DAS DAS $46,958 $0.017903 2,622,886 LowVol -0.02% 182.73% 216.35%
916 COXST CoExistCoin COXST $46,556 $0.001718 27,100,000 LowVol 2.61% -18.92%
917 BIOS BiosCrypto BIOS $46,443 $0.002231 20,821,709 LowVol -0.07% -28.69% 38.65%
918 ARB ARbit ARB $45,025 $0.005797 7,766,285 LowVol -1.21%
919 MND MindCoin MND $45,020 $0.003588 12,546,625 LowVol -0.07% 6.11% 27.45%
920 CASH Cashcoin CASH $44,764 $0.000970 46,158,242 LowVol -0.02% -1.35% -16.85%
921 SFC Solarflarecoin SFC $43,706 $0.003103 14,083,450 LowVol 1.59% 3.11% -10.96%
922 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol
923 PULSE Pulse PULSE $42,988 $0.003006 14,298,972 LowVol -0.07% 15.97% 27.70%
924 CESC CryptoEscudo CESC $41,926 $0.000291 144,105,100 LowVol -0.07% 8.51% 71.39%
925 STEPS Steps STEPS $41,543 $0.002231 18,625,017 LowVol -0.07% 9.03% 20.56%
926 JOBS JobsCoin JOBS $41,127 $0.000388 106,019,270 LowVol -0.07% -21.53% -18.97%
927 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,926 $0.015226 2,622,273 LowVol -0.07% 6.19% 5.16%
928 CMT Comet CMT $39,601 $0.045371 872,830 LowVol 0.97% 11.77% 7.01%
929 BENJI BenjiRolls BENJI $39,401 $0.001945 20,252,596 LowVol -0.14% 12.90% 26.11%
930 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -32.17%
931 RIDE Ride My Car RIDE $39,287 $0.000388 101,276,976 LowVol -0.07% 116.97% 111.92%
932 DES Destiny DES $39,257 $0.024536 1,600,000 LowVol -0.09% 34.25% 103.31%
933 ORLY Orlycoin ORLY $39,094 $0.001067 36,646,779 LowVol -0.02% -0.52% 20.54%
934 EREAL eREAL EREAL $38,949 $0.000582 66,909,634 LowVol -0.49% 7.48% 35.41%
935 FLVR FlavorCoin FLVR $38,507 $0.001843 20,898,106 LowVol -0.07% 6.52% -10.23%
936 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,304 $0.001843 20,245,510 LowVol -0.03% -1.82% 20.56%
937 CRT CRTCoin CRT $36,900 $0.465500 79,270 LowVol -0.02% 8.51% 20.55%
938 CAB Cabbage CAB $35,640 $0.003394 10,499,996 LowVol -0.07% 20.62%
939 KIC KibiCoin KIC $35,246 $0.002398 14,701,000 LowVol -0.53% -29.68% 90.31%
940 BLZ BlazeCoin BLZ $33,989 $0.000056 608,557,394 LowVol -0.57% 6.16% 41.93%
941 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,943 $0.000485 70,000,000 LowVol -0.09% 8.51% 20.73%
942 EGO EGO EGO $33,805 $0.000563 60,000,001 LowVol 5.07% 16.72%
943 G3N G3N G3N $33,001 $0.004364 7,561,891 LowVol -0.07% 9.00% 19.79%
944 GBT GameBet Coin GBT $32,993 $0.001552 21,262,780 LowVol -0.07% 20.56%
945 VIP VIP Tokens VIP $32,372 $0.000388 83,450,403 LowVol -0.07% 20.56%
946 IMX Impact IMX $31,860 $0.000291 109,509,044 LowVol -0.02% 62.88% 182.68%
947 BRAT BRAT BRAT $31,304 $0.000196 160,000,000 LowVol -0.25% -4.64% -18.86%
948 KNC KingN Coin KNC $31,152 $15.52 2,008 LowVol -0.02% 8.54% 20.56%
949 DPAY DPAY DPAY $30,855 $0.000388 79,541,001 LowVol -0.07% 20.56%
950 UET Useless Ether… UET $30,780 $0.007762 3,965,716 LowVol -0.46% 68.89% 27.93%
951 PLACO PlayerCoin PLACO $30,653 $0.000873 35,120,000 LowVol -0.03% 11.27% -0.43%
952 DLISK DAPPSTER DLISK $29,094 $0.000291 100,000,000 LowVol -0.07% -29.06%
953 ICON Iconic ICON $28,979 $0.048877 592,894 LowVol -0.02% -10.78% 22.84%
954 LTCR Litecred LTCR $28,805 $0.000953 30,227,750 LowVol -1.10% 10.12% 2.99%
955 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -4.33% 141.19%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 0.57%
957 FUZZ FuzzBalls FUZZ $27,636 $0.005722 4,829,945 LowVol -0.07% 8.84% 13.18%
958 ERY Eryllium ERY $27,368 $0.005230 5,232,582 LowVol -0.30% 29.43% 14.85%
959 LUNA Luna Coin LUNA $27,323 $0.016974 1,609,692 LowVol -0.03% 17.68% 27.48%
960 PSB Pesobit PSB $27,271 $0.000811 33,623,264
961 MTM MTMGaming MTM $26,705 $0.008902 2,999,967 LowVol -0.52% 230.72% 22.50%
962 WBB Wild Beast Block WBB $26,047 $0.157494 165,382 LowVol -0.07% 54.88% 43.18%
963 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,011 $0.029094 894,026 LowVol -0.03% -0.14% 8.21%
964 PEX PosEx PEX $25,932 $0.010571 2,453,240 LowVol -0.07% 20.40%
965 MILO MiloCoin MILO $25,557 $0.002369 10,789,954 LowVol -0.02% 8.80% 20.97%
966 LIR LetItRide LIR $24,620 $0.000679 36,267,674 LowVol -0.03% 5.47%
967 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,538 $0.031227 753,776 LowVol -0.03% 8.80% 23.34%
968 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 13.74%
969 PLNC PLNcoin PLNC $23,203 $0.001358 17,089,600 LowVol -41.69% -27.64% -32.50%
970 CNC CHNCoin CNC $23,143 $0.000485 47,728,143 LowVol -0.02% 8.51% 46.83%
971 BNX BnrtxCoin BNX $22,844 $0.000862 26,491,001 LowVol -0.23% 19.71% 56.88%
972 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 3.29% 14.76%
973 HVCO High Voltage HVCO $22,315 $0.014935 1,494,171 LowVol -0.07% 17.81%
974 BIOB BioBar BIOB $21,733 $0.024536 885,756 LowVol -0.07% 25.72%
975 IBANK iBank IBANK $21,509 $0.004752 4,526,324 LowVol -0.07% -1.54%
976 ALTC Antilitecoin ALTC $21,392 $0.000679 31,512,613 LowVol -0.07% 26.60% 40.66%
977 GBC GBCGoldCoin GBC $20,738 $0.001825 11,361,817 LowVol 0.00% 34.77% -23.95%
978 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
979 VRS Veros VRS $19,722 $0.000041 486,609,040 LowVol -11.24% -34.74% 14.80%
980 XOC Xonecoin XOC $18,736 $0.044610 420,000 LowVol -0.09% 17.60%
981 SDP SydPak SDP $18,245 $0.114241 159,704 LowVol -0.07% 6.77% 20.56%
982 SCS Speedcash SCS $17,444 $0.066625 261,831 LowVol -0.02% 20.39%
983 ELS Elysium ELS $15,924 $0.003976 4,005,012 LowVol -0.07% 3.44% 47.63%
984 RSGP RSGPcoin RSGP $13,903 $8.05 1,727 LowVol -0.07% 0.05% -18.97%
985 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,521 $0.001060 12,753,750 LowVol 2.98% 26.16% -55.34%
986 TRADE Tradecoin TRADE $13,110 $0.001746 7,510,496 LowVol -0.03% 62.77% -30.75%
987 GEERT GeertCoin GEERT $12,836 $0.002521 5,091,200 LowVol 0.47% 25.16% 24.00%
988 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,426 $0.001701 7,305,294 -0.36%
989 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
990 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379
991 SLFI Selfiecoin SLFI $10,457 $0.000097 107,829,281 LowVol -0.07% 8.49% 20.85%
992 DIX Dix Asset DIX $9,535 $9.5e-08 100,000,000,000 LowVol -1.04% -8.66% 114.80%
993 NODC NodeCoin NODC $9,441 $0.005625 1,678,439 LowVol -0.07% 14.41% 20.17%
994 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol -17.06%
995 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 9.21%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $8,725 $0.002596 3,360,417 LowVol -0.63% 10.27% 150.70%
997 CRTM Corethum CRTM $8,492 $0.003397 2,500,000 LowVol -0.49% 139.64% -71.41%
998 CONX Concoin CONX $7,362 $0.009892 744,266 LowVol -0.07% -2.93% -5.76%
999 VOLT Bitvolt VOLT $7,328 $0.000485 15,112,554 LowVol -0.07% -9.57% -24.65%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,127 $0.000678 9,038,573 LowVol -0.09% 8.36% 20.43%
1001 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -68.36%
1002 ULA Ulatech ULA $4,606 $0.025060 183,786 LowVol -3.64% 194.69% 300.34%
1003 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,785 LowVol 1.30%
1004 NANOX Project-X NANOX $4,554 $58188.40 0.078264 LowVol -0.02% 1.62% -22.32%
1005 BBC BigBoobsCoin BBC $4,171 $0.020454 203,910 -10.01%
1006 XNG Enigma XNG $4,075 $0.245066 16,627 LowVol -0.03% 24.68% 5.09%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 262.36% 112.27%
1009 LEX Lex4All LEX $3,247 $0.003247 1,000,000 LowVol -0.52% 10.24% 143.73%
1010 MRNG MorningStar MRNG $3,209 $0.000098 32,599,709 LowVol -0.08% -71.57% -54.41%
1011 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -0.27% -38.51%
1012 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,673 $0.001940 1,377,917 LowVol -0.07% -5.66% -9.99%
1013 TOKEN SwapToken TOKEN $1,493 $9.7e-08 15,320,585,365 LowVol -1.36% -13.94% -21.54%
1014 EBT Ebittree Coin EBT $1,372 $0.001085 1,264,511 LowVol -0.03% -41.82% 35.40%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $1,130 $0.000194 5,826,388 LowVol -0.07% -19.62%
1016 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -0.82% -26.22%
1017 DMB Digital Money… DMB $409 $0.000970 421,300 LowVol -0.02% -1.32% -34.56%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $215 $0.000078 2,753,201 LowVol -0.98% 15.50%
1020 CALC CaliphCoin CALC $51 $0.000582 87,140 LowVol -0.07% -6.95% -48.33%
1021 APW AppleCoin APW $7 $0.000097 73,718 LowVol -0.02% 8.51% 20.56%
1022 BCD Bitcoin Diamo… BCD $65.38 $19,443,200 -2.41% -18.80%
1023 QASH QASH QASH $0.946181 $9,260,560 10.47% 36.24%
1024 INK Ink INK $0.154368 $7,432,240 0.23% -6.80%
1025 ATMC ATMCoin ATMC $2.25 $5,790,930 0.00% 21.79% 44.58%
1026 ORME Ormeus Coin ORME $3.05 $4,173,430 -10.70% -5.86% -37.51%
1027 REC Regalcoin REC $44.79 $3,681,190 5.48% 4.55% 1.79%
1028 AI POLY AI AI $17.39 $3,345,760 -3.95% -10.56%
1029 CLUB ClubCoin CLUB $6.19 $3,041,730 2.78% 9.95% 120.10%
1030 NULS Nuls NULS $0.647101 $2,369,480 -1.65% 4.10% -24.91%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $10.12 $2,096,380 0.00% 4.59% 3.34%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.78 $2,011,780 -5.43% 2.24% 34.29%
1033 BTE BitSerial BTE $3.28 $1,365,360 -16.38% -28.11% -44.42%
1034 FRST FirstCoin FRST $17.01 $1,143,420 -1.19% 11.87% 0.08%
1035 ETN Electroneum ETN $0.032708 $882,004 1.68% 30.05% 6.04%
1036 WC WINCOIN WC $1.56 $837,252 3.03% 0.76%
1037 B2X SegWit2x [Fut… B2X $260.18 $675,158 0.95% -2.51% 39.09%
1038 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.14 $608,518 0.49% 3.06% 24.41%
1039 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000165 $404,994 9.88% 24.56% 7.99%
1040 THS TechShares THS $1.23 $378,899 33.57% 25.38% 23.07%
1041 BT2 BT2 [CST] BT2 $139.05 $372,925 -1.04% 14.62% 9.61%
1042 XIN Infinity Econ… XIN $0.043350 $366,330 4.08% -6.43% -9.42%
1043 ADK Aidos Kuneen ADK $29.09 $360,146 -14.61% -16.15% -29.52%
1044 BOT Bodhi BOT $0.484775 $338,249 -0.97% -3.26%
1045 SIC Swisscoin SIC $0.000194 $275,603 19.98% -6.63% -97.34%
1046 AION Aion AION $1.21 $226,333 0.56% 9.37% 39.99%
1047 SUR Suretly SUR $4.03 $221,754 -1.64% -1.92% 30.63%
1048 TSL Energo TSL $0.032173 $185,436 0.96% 0.81%
1049 B3 B3Coin B3 $0.000542 $172,697 4.28% -3.88% 89.69%
1050 XID Sphre AIR XID $0.207989 $164,061 0.10% 5.08% 11.16%
1051 FLIXX Flixxo FLIXX $0.142262 $154,432 4.89% 44.15%
1052 LLT LLToken LLT $0.318762 $150,817 1.70% -1.77% -5.54%
1053 EAG EA Coin EAG $4.02 $141,266 -0.05% 4.91% -23.55%
1054 UGT UG Token UGT $0.460549 $131,532 -3.17% 4.01% 33.97%
1055 XCPO Copico XCPO $0.026798 $130,703 -5.77% -12.23%
1056 GMT Mercury Protocol GMT $0.039525 $121,592 -5.54% -16.49% -18.96%
1057 SISA SISA SISA $0.030896 $101,350 10.92% 41.89% -64.92%
1058 GBG Golos Gold GBG $0.114329 $98,552 -1.31% 9.59% 16.48%
1059 TER TerraNova TER $2.53 $92,801 5.84% 1.40% -32.00%
1060 INF InfChain INF $0.008534 $86,718 -4.55% 1.77%
1061 ASTRO Astro ASTRO $1.96 $83,859 13.63% 6.83% 63.70%
1062 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.32 $80,852 -3.89% 9.74%
1063 RMC Russian Minin… RMC $13249.80 $75,701 -0.09% 3.61% 29.16%
1064 BSR BitSoar BSR $0.218688 $63,859 -0.07% -19.07% 44.17%
1065 PHR Phore PHR $0.410917 $62,533 -2.38% -13.69%
1066 ICX ICON ICX $1.23 $54,663 0.32% 18.16% 25.46%
1067 MSD MSD MSD $0.012620 $51,933 -0.26% -2.03% -10.23%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $9691.99 $48,680 0.73% 10.30% 22.97%
1069 EVR Everus EVR $5.32 $46,909 -0.18% 2.97% 32.18%
1070 COR CORION COR $0.902376 $44,003 2.91% -4.71% -3.94%
1071 MUT Mutual Coin MUT $0.006304 $40,035 -26.40% -13.65%
1072 DSR Desire DSR $0.104472 $31,935 -4.62% -12.52% -54.14%
1073 HOLD Interstellar … HOLD $0.093425 $27,177 4.30% -5.48% -33.08%
1074 AKY Akuya Coin AKY $0.263395 $26,970 -9.65% -12.17% -63.52%
1075 HYTV Hyper TV HYTV $0.007893 $25,530 -39.76%
1076 STEX STEX STEX $0.305119 $24,569 -1.12% 47.35% 94.14%
1077 B2B B2B B2B $0.573762 $24,487 12.78% -0.40%
1078 PRM PrismChain PRM $0.001455 $23,793 -0.07% 35.64% 61.38%
1079 SSS Sharechain SSS $0.003079 $22,402 -2.82% -0.65% 2.67%
1080 VASH VPNCoin VASH $0.005140 $22,143 1.20% 4.54% 22.86%
1081 BTCM BTCMoon BTCM $0.007791 $21,550 -1.76% -24.37% 346.71%
1082 PLX PlexCoin PLX $0.127462 $21,395 15.34% -13.81%
1083 DNA EncrypGen DNA $0.048525 $21,385 -16.95% -29.60%
1084 MCR Macro MCR $3.20 $18,327 10.46% 55.28% -5.05%
1085 DEUS DeusCoin DEUS $0.399457 $16,046 2.65% 1.41% 2.90%
1086 SPANK SpankChain SPANK $0.039778 $15,824 4.76% -0.09%
1087 GLS GlassCoin GLS $0.962032 $15,226 -5.47%
1088 BTU Bitcoin Unlim… BTU $124.76 $14,945 0.00% 0.62% -21.16%
1089 OXY Oxycoin OXY $0.173682 $14,810 -0.08% 6.27% 0.26%
1090 BPL Blockpool BPL $0.175532 $13,504 -0.07% 13.95% 1.86%
1091 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.043659 $12,443 -10.46% -5.51% -22.51%
1092 MKR Maker MKR $412.33 $10,281 -0.52% 4.45%
1093 WIC Wi Coin WIC $0.002716 $9,600 0.25% -17.16% -4.72%
1094 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004123 $8,871 -6.01% 5.95% 85.35%
1095 AERM Aerium AERM $2.03 $7,850 6.97% 1.70% -3.83%
1096 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002653 $6,697 -0.56% 12.06% 5.35%
1097 MGC GulfCoin MGC $0.003685 $6,546 1.75% 10.96% 6.22%
1098 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002737 $6,351 -8.60% -3.85% 17.69%
1099 FOR FORCE FOR $0.001774 $6,092 -2.28% -21.50% -27.73%
1100 SND Sand Coin SND $0.708726 $6,076 -0.49% -10.27% -8.53%
1101 TCOIN T-coin TCOIN $0.000237 $6,019 -4.81% -11.56% 17.12%
1102 EFYT Ergo EFYT $9.32 $5,833 -12.32% -0.52% -5.96%
1103 SMART SmartBillions SMART $0.412333 $5,805 -0.51% -12.02%
1104 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.099598 $5,623 -0.07% 24.54% 37.93%
1105 DGPT DigiPulse DGPT $0.969062 $5,452 -0.56% -25.31%
1106 FUDD DimonCoin FUDD $0.001742 $4,460 -29.10% -64.39%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.111914 $4,079 -2.73% -2.83% 42.79%
1108 ETT EncryptoTel [… ETT $0.092525 $3,960 -0.09% 26.69% 40.77%
1109 PLC PlusCoin PLC $0.000534 $3,823 -0.49% 6.37% -17.59%
1110 IBTC iBTC IBTC $0.011206 $3,561 -17.93% 15.78% 46.40%
1111 VIU Viuly VIU $0.003107 $3,513 -15.70% -24.11% -22.09%
1112 MGC MergeCoin MGC $0.014353 $3,503 0.17% -1.44%
1113 HIGH High Gain HIGH $0.000776 $2,991 -0.03% -4.69% -22.04%
1114 ZBC Zilbercoin ZBC $0.042249 $2,958 3.66% -2.64% -5.48%
1115 MEN PeopleCoin MEN $0.000097 $2,955 -0.02% 8.51% 21.12%
1116 NTWK Network Token NTWK $0.007640 $2,914 -0.46% 227.05% 518.72%
1117 BTBc Bitbase BTBc $0.005431 $2,872 -3.87% -10.64% -41.59%
1118 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.080444 $2,751 -0.39% 66.75% -12.90%
1119 XTD XTD Coin XTD $0.000097 $2,732 -0.02% 5.66% 20.56%
1120 STU bitJob STU $0.043014 $2,723 -10.35% -10.95% -34.92%
1121 BOS BOScoin BOS $1.24 $2,704 -0.02% -3.17% -3.65%
1122 EGOLD eGold EGOLD $0.014019 $2,457 0.93% 5.19% 34.07%
1123 BIXC BIXC BIXC $3.89 $2,424 -0.02% 7.98% 21.73%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014555 $2,386 1.68% -8.90%
1125 WILD Wild Crypto WILD $0.118759 $2,327 -0.52% 11.39% 55.27%
1126 APC AlpaCoin APC $0.025117 $2,265 9.71% 11.13% -23.00%
1127 IQT iQuant IQT $0.122547 $2,114 -0.03% -1.38% -32.23%
1128 TRIA Triaconta TRIA $6.43 $1,961 -0.76% 10.13%
1129 PNX Phantomx PNX $0.002225 $1,955 -87.56% -86.99%
1130 XOT Internet of T… XOT $2895.21 $1,678 -0.02% 8.51%
1131 DAY Chronologic DAY $3.76 $1,658 -21.87% -13.32% 5.19%
1132 DFS DFSCoin DFS $0.009056 $1,632 -0.79% -8.34% 17.50%
1133 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.92 $1,627 -0.03% 8.51% 114.98%
1134 BLX Blockchain Index BLX $2.65 $1,587 -0.49% 11.85% 32.86%
1135 VULC Vulcano VULC $0.010564 $1,581 -0.31% -8.16% 22.44%
1136 CASH Cash Poker Pro CASH $0.074705 $1,393 -0.52% 2.24% 6.02%
1137 WA WA Space WA $0.022111 $1,252 -0.03% -11.61% 14.49%
1138 PRES President Trump PRES $0.004169 $1,218 -0.07% -4.41% 14.20%
1139 MCI Musiconomi MCI $0.062746 $1,092 -0.25% 16.81% -7.27%
1140 SIFT Smart Investm… SIFT $3.23 $1,091 -0.46% -8.70% -7.07%
1141 OX OX Fina OX $0.000247 $1,078 28.43% 49.27% 24.79%
1142 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.039276 $1,059 -41.07% -36.12% -51.70%
1143 GARY President Joh… GARY $0.075353 $1,058 -0.09% -31.38% -25.07%
1144 ANTX Antimatter ANTX $0.000190 $1,048 8.21% 27.97% 1945.86%
1145 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $1,032 -3.49% -7.91% 14.25%
1146 ABC Alphabit ABC $16.00 $1,016 -0.03% 7.24% 34.93%
1147 HAT Hawala.Today HAT $0.194039 $999 10.55% 14.57% 14.26%
1148 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000508 $980 -0.05% -5.44% -40.15%
1149 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000485 $930 -0.07% 8.49% 5.16%
1150 RCN Rcoin RCN $0.000097 $881 -0.07% 8.49% -21.66%
1151 NAMO NamoCoin NAMO $0.000112 $862 0.30% -26.08% -36.13%
1152 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 $859 4.43% -96.84% -37.71%
1153 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007758 $856 94.99% -29.61% -41.16%
1154 PEC Peacecoin PEC $0.038016 $833 75.66% 8.21% 126.15%
1155 EBIT eBIT EBIT $0.001213 $817 -0.52% 56.60% 35.86%
1156 TOP TopCoin TOP $0.000679 $784 13.94% -23.04% -21.40%
1157 YEL Yellow Token YEL $0.004822 $734 -14.33% 249.74% 10.50%
1158 EXRN EXRNchain EXRN $9.7e-07 $583 -33.66% 5.56% -0.15%
1159 SAK Sharkcoin SAK $0.002328 $531 -0.03% -4.63% 41.46%
1160 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003279 $507 0.19% 2.03% 9.47%
1161 SJCX Storjcoin X SJCX $0.277657 LowVol 0.61% -56.17%
1162 GAY GAY Money GAY $0.017358 LowVol -0.09% 46.71% -10.93%
1163 NTC Natcoin NTC $0.175666 LowVol 6.16% -37.47% -67.37%
1164 PRN Protean PRN $0.000046 LowVol -0.34% 39.10% -38.72%
1165 ACC AdCoin ACC $0.107258 LowVol -3.99% 8.41% 14.52%
1166 BSN Bastonet BSN $0.000679 LowVol -0.09% -29.22% -33.11%
1167 XRY Royalties XRY $0.037442 LowVol -5.03% -49.24% -19.71%
1168 BIRDS Birds BIRDS $0.000097 LowVol -0.03% 8.51% -39.42%
1169 DMC DynamicCoin DMC $0.003148 LowVol 5.02% -0.95% 11.62%
1170 CYDER Cyder CYDER $0.000291 LowVol -0.03% 8.49% -17.33%
1171 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -1.36% 5.80% -80.64%
1172 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000291 LowVol -0.09% 62.77% -1.64%
1173 GMX GoldMaxCoin GMX $0.012216 LowVol -3.22% -8.97% 1813.52%
1174 TIE TIES Network TIE $0.101385 LowVol -0.49% 11.02% 14.96%
1175 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.9e-07 LowVol -0.49% 5.56% 35.43%
1176 MINEX Minex MINEX $0.051011 LowVol -8.07% 1.15% 0.77%
1177 SWP Swapcoin SWP $0.216838 LowVol -0.49% 118.73% 262.50%
1178 FC Facecoin FC $0.004365 LowVol -0.49% 5.56% 21.81%
1179 REGA Regacoin REGA $0.002037 LowVol -0.07% -8.87% -21.31%
1180 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.75% 5.13% 35.96%
1181 WOW Wowcoin WOW $0.000097 LowVol -49.66% -5.91% -23.44%
1182 DON Donationcoin DON $0.000771 LowVol 13.51% 71.99% 89.83%
1183 EDRC EDRCoin EDRC $0.048315 LowVol -0.07% 3.11% 25.86%
1184 KASHH KashhCoin KASHH $0.000097 LowVol -0.02% 2457.04% 25.45%
1185 DASHS Dashs DASHS $0.028318 LowVol -12.09% -10.87% -16.23%
1186 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.54% 4.90% -30.03%
1187 POKE PokeCoin POKE $0.000194 LowVol -0.07% -27.67% 17.73%
1188 PDG PinkDog PDG $0.000097 LowVol -0.03% -45.74% -39.90%
1189 BIT First Bitcoin BIT $0.012025 LowVol -0.03% 5.71% -3.48%
1190 ANI Animecoin ANI $0.000097 LowVol -25.06% -10.86% -16.30%
1191 FLASH Flash FLASH $0.005334 LowVol -0.03% 8.84% 13.56%
1192 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003685 LowVol -0.03% 11.48% 22.77%
1193 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000582 LowVol -0.09% 8.54% 82.25%
1194 SKR Sakuracoin SKR $0.000944 LowVol -16.93% 11.96% 60.68%
1195 GBRC Global Busine… GBRC $0.000097 LowVol -0.03% 8.56%
1196 BGR Bongger BGR $0.000089 LowVol -0.53% -27.09%
1197 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000082 LowVol -0.49% -30.16% 90.79%
1198 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.031898 LowVol -0.64% 0.30% 5.36%
1199 ACES Aces ACES $0.000097 LowVol -0.03% -50.22% -55.35%
1200 STARS StarCash Network STARS $0.259016 LowVol -0.07% 15.40% 16.06%
1201 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002424 LowVol 1.28% 23.59% 3.96%
1202 MOTO Motocoin MOTO $0.002618 LowVol -0.07% -15.58% -14.69%
1203 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001746 LowVol -0.07% -4.23% -5.52%
1204 NBIT netBit NBIT $0.049168 LowVol -0.07% 8.49% 101.99%
1205 HCC Happy Creator… HCC $0.000776 LowVol -0.07% 116.97% 60.75%
1206 UNC UNCoin UNC $0.000097 LowVol -0.07% 8.49% 20.56%
1207 FFC FireFlyCoin FFC $0.000171 LowVol 7.76% 83.91% 95.36%
1208 BUB Bubble BUB $0.016583 LowVol -0.07% 41.05% 6.85%
1209 HDLB HODL Bucks HDLB $0.063036 LowVol -0.03% 28.24% 28.46%
1210 10MT 10M Token 10MT $0.002540 LowVol -0.49% 3.54% -60.28%
1211 VOYA Voyacoin VOYA $1.75 LowVol -0.07% -1.11% -20.42%
1212 GRN Granite GRN $0.015905 LowVol -0.02% 11.22% 36.38%
1213 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012671 LowVol -1.43% 24.76% 39.40%
1214 LDCN LandCoin LDCN $0.006458 LowVol -0.03% 12.75% 64.74%
1215 MARX MarxCoin MARX $0.001157 LowVol 21.67% 32.72% 54.73%
1216 LEPEN LePen LEPEN $0.000097 LowVol 0.44% -25.93% 18.68%
1217 BET BetaCoin BET $0.002587 LowVol -0.02% -3.50% 3.74%
1218 UR UR UR $0.000585 LowVol -0.16% -5.06% 31.53%
1219 TURBO TurboCoin TURBO $0.000097 LowVol -0.02% 7.98%
1220 QBT Cubits QBT $0.002032 LowVol -0.07% 9.93% 168.11%
1221 EUSD eUSD EUSD $0.000148 LowVol -0.55% 6.26% -73.83%
1222 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001746 LowVol 4.55% 8.51% 5.21%
1223 AMS AmsterdamCoin AMS $0.007156 LowVol -0.21% 30.73% 8.22%
1224 BXC Bitcedi BXC $0.002134 LowVol -0.14% 64.06% 60.16%
1225 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005716 LowVol -0.03% -5.82% -2.74%
1226 BEST BestChain BEST $0.001199 LowVol -0.16% 18.98% -8.38%
1227 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001145 LowVol 0.43% 3.08% -25.94%
1228 CLINT Clinton CLINT $0.010474 LowVol -0.07% 17.31%
1229 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.300150 LowVol 5.24% 39.75%
1230 HYPER Hyper HYPER $0.029870 LowVol -0.03% 13.46% 18.79%
1231 FBL Faceblock FBL $0.001361 LowVol -0.49% 9.46% -96.39%
1232 AIB Advanced Inte… AIB $0.004037 LowVol 0.59% 19.60% 36.54%
1233 INDIA India Coin INDIA $0.000194 LowVol -0.09% 8.51% -30.23%
1234 FAP FAPcoin FAP $0.011928 LowVol -0.07% 9.38% -18.35%
1235 YES Yescoin YES $0.000049 LowVol 0.15% 1271.26% 800.81%
1236 HNC Huncoin HNC $0.001164 LowVol -0.02% 8.51% -29.76%
1237 PRIMU Primulon PRIMU $0.000132 LowVol -3.68% -25.95% -17.72%
1238 TELL Tellurion TELL $0.000194 LowVol 20.28% 6.82% 20.40%
1239 MBL MobileCash MBL $0.000291 LowVol -0.07% -18.63% -9.58%
1240 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000291 LowVol -0.07% 135.93% 73.47%
1241 GUC GoldUnionCoin GUC $0.083111 LowVol -0.03%
1242 DISK DarkLisk DISK $0.000970 LowVol -0.03% 8.54% 21.11%
1243 TODAY TodayCoin TODAY $0.001067 LowVol -0.07% 19.34% 47.36%
1244 BITOK Bitok BITOK $0.000097 LowVol -0.03% 8.54% 65.04%
1245 ACN Avoncoin ACN $0.000388 LowVol -0.02% 8.51% 3.55%
1246 AV AvatarCoin AV $0.031033 LowVol -0.07% 10.57% 26.97%
1247 QBC Quebecoin QBC $0.001649 LowVol -0.07% 6.00%
1248 MAVRO Mavro MAVRO $0.012122 LowVol -0.07% -4.30%
1249 IRL IrishCoin IRL $0.002909 LowVol -6.28% 1.76% 20.54%
1250 MAGN Magnetcoin MAGN $0.552347 LowVol -0.05% 28.67% 37.48%
1251 IPY Infinity Pay IPY $0.001456 LowVol -0.49% -18.66%
1252 SKC Skeincoin SKC $0.003200 LowVol -2.96% -5.76% -4.49%
1253 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003006 LowVol -0.03% 5.74%
1254 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.062769 LowVol -0.03% -6.49%
1255 UTA UtaCoin UTA $0.000873 LowVol -0.02% -11.19% 36.48%
1256 XQN Quotient XQN $0.005043 LowVol -0.03% 4.52% -22.49%
1257 PI PiCoin PI $0.000970 LowVol -0.03% -28.71%
1258 SPORT SportsCoin SPORT $0.000873 LowVol -0.07% 0.44% 11.31%
1259 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003588 LowVol -0.07% 28.03%
1260 FUTC FutCoin FUTC $0.001843 LowVol -0.07% 3.09% 17.00%
1261 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003297 LowVol -0.07% 8.49% 7.87%
1262 ELC Elacoin ELC $0.069534 LowVol -0.02% -1.16% 18.17%
1263 XDE2 XDE II XDE2 $3.08 LowVol -0.03% 7.72% 7.16%
1264 CYC Cycling Coin CYC $0.000970 LowVol -0.07% -1.37% 9.60%
1265 DCRE DeltaCredits DCRE $0.146826 LowVol -0.09% 1.23% 20.54%
1266 GML GameLeagueCoin GML $0.008146 LowVol -0.07% -15.22%
1267 DBG Digital Bulli… DBG $0.005819 LowVol -0.07% 10.33% 21.17%
1268 IFC Infinitecoin IFC $0.000011 LowVol -0.48% -7.30% -19.02%
1269 AXIOM Axiom AXIOM $0.014935 LowVol -0.07% 8.49% 20.54%
1270 DUB Dubstep DUB $0.002134 LowVol -0.07% 13.68% 32.62%
1271 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000388 LowVol -0.03% 44.69% -3.58%
1272 SHELL ShellCoin SHELL $0.020269 LowVol -0.07% 8.16%
1273 ASN Aseancoin ASN $0.004752 LowVol -0.03% 47.70% 13.99%
1274 SHA SHACoin SHA $0.000485 LowVol -0.02% 8.51% 8.93%
1275 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013577 LowVol -0.02% 56.62% 16.92%
1276 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 LowVol -1.25% 2.26% -79.54%
1277 LTH LAthaan LTH $0.000679 LowVol -0.07% 20.56%
1278 GOLF Golfcoin GOLF $0.000097 LowVol -0.03% 8.54%
1279 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000097 LowVol -0.02% 8.49% 20.56%
1280 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000388 LowVol -0.02% 8.54% -3.49%
1281 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -19.05% -11.83%
1282 NBE BitCentavo NBE $9.2e-07 LowVol -0.53% 7.23% -35.90%
1283 9COIN 9COIN 9COIN $0.002812 LowVol -0.03% -4.61% -5.40%
1284 VGC VegasCoin VGC $0.000195 LowVol -0.98% 8.94%
1285 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 8.34% 20.91%
1286 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 35.75%
1287 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 26.02%
1288 CC CyberCoin CC $0.000092 LowVol 3.44% 14.95%
1289 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 0.90% 12.05%
1290 MONETA Moneta MONETA $0.000385 LowVol 7.70% 59.55%
1291 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -46.89%
1292 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol 3.78% 15.33%
1293 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol -16.23%
1294 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 0.34%
1295 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 0.89% 12.57%
1296 OP Operand OP $0.000784 LowVol -11.04%
1297 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 40.49%
1298 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 0.36%
1299 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 1.57%
1300 SFE SafeCoin SFE $0.000096 LowVol 7.47%
1301 RICHX RichCoin RICHX $0.006103 LowVol 3.44% 4.41%
1302 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 6.22%
1303 XID International… XID $0.007393 LowVol 12.60%
1304 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol -16.91%
1305 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 3.14% 21.78%
1306 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol -4.26%
1307 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -31.36%
1308 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -6.02%
1309 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1310 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 0.00% 8.53% 20.50%
1311 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1312 RHFC RHFCoin RHFC $0.001356 LowVol 11.74% 54.13%
1313 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1314 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 1.86%
1315 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.45%
1316 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1317 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 9.57%
1318 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1319 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 0.59% -43.65%
1320 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.002612 LowVol -0.30% -73.67% -72.53%
1321 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1322 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi