Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 12h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1322 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9720.83 trên tổng giá trị $162,373,585,050

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $486.06 trên tổng giá trị $46,651,625,506

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1707.76 trên tổng giá trị $28,732,293,508

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251165 trên tổng giá trị $9,700,713,247

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $379.47 trên tổng giá trị $6,327,194,276

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng DAS DAS (DAS) đang có giá hiện tại $0.008502 trên tổng giá trị $22,299 đã biến động tăng 66.52% trong 1h qua

    + Đồng HYPER Hyper (HYPER) đang có giá hiện tại $0.029830 trên tổng giá trị đã biến động tăng 54.08% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.007640 trên tổng giá trị đã biến động tăng 52.97% trong 1h qua

    + Đồng TCOIN T-coin (TCOIN) đang có giá hiện tại $0.000289 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.47% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.026108 trên tổng giá trị $3,657,293 đã biến động tăng 39.50% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000097 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2384.64% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000070 trên tổng giá trị $31,054,523 đã biến động tăng 508.63% trong 24h qua

    + Đồng DIME Dimecoin (DIME) đang có giá hiện tại $0.000022 trên tổng giá trị $11,871,731 đã biến động tăng 427.83% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006745 trên tổng giá trị $3,273 đã biến động tăng 371.46% trong 24h qua

    + Đồng XLC LeviarCoin (XLC) đang có giá hiện tại $0.033728 trên tổng giá trị $328,345 đã biến động tăng 363.99% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.012597 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1863.06% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.363360 trên tổng giá trị $729,487 đã biến động tăng 1333.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000049 trên tổng giá trị đã biến động tăng 848.10% trong 7 ngày qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.007640 trên tổng giá trị đã biến động tăng 489.72% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.052899 trên tổng giá trị $805,373 đã biến động tăng 405.69% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 GSR GeyserCoin GSR $2,719 $0.058013 46,864 $610 0.79% 29.24% 32.88%
702 ABN Abncoin ABN $865 $0.012784 67,700 $914 0.79% 4.70% 7.06%
703 FAL Falcoin FAL $95 $0.000484 196,766 $1,278 25.99% -19.89% 13.86%
704 UNITY SuperNET UNITY $56,072,842 $68.71 816,061 LowVol 5.54% 135.34% 102.76%
705 XPA XPlay XPA $32,885,500 $0.032885 1,000,000,000 LowVol 2.72% 26.80%
706 TGT Target Coin TGT $16,084,065 $0.016887 952,429,892 LowVol 1.69% -23.32% -14.70%
707 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
708 ECN E-coin ECN $11,324,209 $2.49 4,549,611 LowVol 1.49% 16.62% -14.57%
709 CMP Compcoin CMP $6,368,050 $1.47 4,333,422 LowVol -35.01%
710 PGL Prospectors Gold PGL $5,003,729 $0.077577 64,500,000 LowVol 0.79% 9.14% 34.11%
711 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 0.80% 11.88%
712 YASH YashCoin YASH $4,841,677 $0.484155 10,000,263 LowVol 0.79% 34.12% 2.59%
713 ECOB Ecobit ECOB $4,734,356 $0.010652 444,444,444 LowVol 0.86% -12.32% -10.82%
714 NSR NuShares NSR $4,304,198 $0.001550 2,777,600,756 LowVol 0.75% -10.34% -3.57%
715 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 24.79%
716 [email protected] Bankcoin [email protected] $4,045,544 $0.616699 6,559,998 LowVol 1.09% -12.71% -14.87%
717 ADL Adelphoi ADL $2,525,330 $0.107588 23,472,224 LowVol -3.40% 4.95% 49.15%
718 ADST AdShares ADST $2,304,944 $0.193717 11,898,510 LowVol 2.00% 10.84% 19.08%
719 NDC NEVERDIE NDC $2,128,212 $0.051902 41,004,200 LowVol 2.86% 4.81% 22.96%
720 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
721 AC AsiaCoin AC $1,845,536 $0.001610 1,146,138,784 LowVol 0.75% 3.66% 1.84%
722 MXT MarteXcoin MXT $1,838,531 $0.655593 2,804,379 LowVol -2.73% -10.30% -3.18%
723 ETBS Ethbits ETBS $1,752,112 $1.26 1,391,604 LowVol 4.33% 37.78% 32.76%
724 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,728,517 $0.000076 22,837,423,030 LowVol 0.79% -15.99% 196.21%
725 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -19.21%
726 RC RussiaCoin RC $1,241,442 $0.148181 8,377,873 LowVol 0.79% 7.53% -22.54%
727 NKA IncaKoin NKA $1,084,135 $0.000098 11,113,817,777 LowVol 0.82% 12.09% -14.82%
728 CASINO Casino CASINO $1,068,470 $1.07 1,000,000 LowVol 0.08% 8.63%
729 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,067,046 $0.175951 6,064,452 LowVol 5.34% 12.33%
730 REX REX REX $1,050,740 $0.121322 8,660,756 LowVol 2.86% 4.03% -0.21%
731 MBI Monster Byte MBI $1,032,273 $0.061362 16,822,736 LowVol 1.21% 5.70% 44.04%
732 ORB Orbitcoin ORB $995,709 $0.322733 3,085,242 LowVol 0.57% 7.57% 25.20%
733 BPC Bitpark Coin BPC $994,388 $0.013258 75,000,000 LowVol 0.75% 8.19% -9.67%
734 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 7.51%
735 ANC Anoncoin ANC $899,295 $0.426142 2,110,317 LowVol -4.14% 7.23% 13.59%
736 FUCK FuckToken FUCK $860,055 $0.016735 51,392,878 LowVol 2.86% 4.78% -2.67%
737 MAX MaxCoin MAX $803,748 $0.013172 61,020,813 LowVol 6.18% 11.98% 42.74%
738 METAL MetalCoin METAL $789,725 $0.010266 76,925,527 LowVol 0.72% 1.69%
739 IFLT InflationCoin IFLT $760,104 $0.000023 33,245,450,676 LowVol 2.79% 127.78% 120.86%
740 CARBON Carboncoin CARBON $754,926 $0.000049 15,392,008,260 LowVol 1.70% -23.97% -26.36%
741 KOBO Kobocoin KOBO $691,353 $0.027990 24,700,248 LowVol 0.75% 26.29% -12.68%
742 MAC Machinecoin MAC $659,172 $0.032637 20,196,950 LowVol 0.79% 6.76% -2.91%
743 ITI iTicoin ITI $656,234 $20.51 32,000 LowVol 0.86% 4.15% 23.79%
744 ELE Elementrem ELE $648,516 $0.025181 25,754,089 LowVol 0.79% -8.60% 3.01%
745 USC Ultimate Secu… USC $602,043 $0.058207 10,343,113 LowVol 0.79% 14.63% 87.78%
746 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -13.63%
747 LNK Link Platform LNK $552,496 $11.63 47,503 LowVol 0.75% -37.32% -39.59%
748 CFT CryptoForecast CFT $530,030 $0.011522 46,000,000 LowVol 0.79% 62.11% 84.69%
749 GOOD Goodomy GOOD $475,558 $0.001078 441,349,000 LowVol -5.56% 16.10% 199.22%
750 FC2 FuelCoin FC2 $472,426 $0.004649 101,622,814 LowVol 0.72% 45.30% 30.48%
751 FXE FuturXe FXE $466,501 $1.98 235,421 LowVol 0.79% -6.16% 3.23%
752 AMBER AmberCoin AMBER $465,080 $0.010643 43,699,481 LowVol 5.07% 7.12%
753 DDF DigitalDevelo… DDF $462,367 $0.090336 5,118,307 LowVol 0.82% -0.67% -9.34%
754 VAL Valorbit VAL $459,298 $0.000097 4,742,346,801 LowVol 0.79% 9.01% 20.88%
755 FNC FinCoin FNC $446,610 $0.034678 12,878,667 LowVol 1.21% 7.73% -7.83%
756 BUCKS SwagBucks BUCKS $425,689 $1.35 315,052 LowVol 0.79% 9.62% 21.61%
757 NEWB Newbium NEWB $420,020 $0.008400 50,000,000 LowVol 0.79% 21.74% -5.71%
758 PXC Phoenixcoin PXC $406,891 $0.006541 62,210,677 LowVol 0.43% 14.62% 8.21%
759 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -0.87% -33.21%
760 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -17.25%
761 TALK BTCtalkcoin TALK $373,721 $0.005724 65,290,635 LowVol 0.75% -25.58% -51.22%
762 ICE iDice ICE $365,700 $0.232780 1,571,013 LowVol 3.40% 186.64% 36.81%
763 AU AurumCoin AU $362,133 $1.22 296,216 LowVol 0.80% 5.15% 16.63%
764 BRIT BritCoin BRIT $358,410 $0.016852 21,268,092 LowVol 0.72% 18.75% 9.15%
765 DVC Devcoin DVC $348,118 $0.000023 15,151,907,500
766 ICN iCoin ICN $341,992 $0.011719 29,182,944 LowVol 0.72% 10.81% -5.02%
767 DAXX DaxxCoin DAXX $340,426 $0.000686 496,483,810 LowVol 2.03% -1.90% 4.85%
768 JET Jetcoin JET $329,655 $0.067795 4,862,509 LowVol 0.79% -5.62% -22.67%
769 STS Stress STS $328,401 $0.000581 565,134,332 LowVol 0.79% 3.61%
770 GUN Guncoin GUN $323,133 $0.001646 196,259,278 LowVol -7.09% 7.82% -12.91%
771 WAY WayGuide WAY $319,736 $0.003196 100,040,708 LowVol 4.97%
772 Q2C QubitCoin Q2C $312,476 $0.001259 248,181,624 LowVol 0.72% 8.98% 42.85%
773 GAIA GAIA GAIA $297,481 $0.012343 24,101,381 LowVol 5.20% 26.82%
774 SHDW Shadow Token SHDW $285,418 $0.040774 7,000,000 LowVol 0.79% 1.98% 4.27%
775 FLT FlutterCoin FLT $278,590 $0.000865 322,214,524 LowVol 0.73% 22.40% 56.28%
776 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,021 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 4.81% 16.26%
777 SH Shilling SH $266,284 $0.006780 39,277,625 LowVol 0.79% 115.42% 99.23%
778 PR Prototanium PR $259,707 $1.33 195,846 LowVol 0.94% -0.59% 18.89%
779 TRK Truckcoin TRK $256,492 $0.001654 155,101,633 LowVol 0.71% 2.14% 9.99%
780 J Joincoin J $253,752 $0.103640 2,448,402 LowVol 0.68% 2.75% 2.25%
781 VIDZ PureVidz VIDZ $252,792 $0.002018 125,279,775 LowVol 0.26% -4.02% 3.24%
782 RBIES Rubies RBIES $252,514 $0.024245 10,415,252 LowVol 0.79% 4.15% 6.48%
783 FUNK The Cypherfunks FUNK $251,943 $0.000005 46,219,169,999 LowVol 1.08% 5.54% -8.39%
784 HODL HOdlcoin HODL $251,839 $0.001646 152,958,035 LowVol 0.75% 23.48% 9.68%
785 NYAN Nyancoin NYAN $246,587 $0.000775 318,065,927 LowVol 0.79% 8.76% 7.53%
786 LANA LanaCoin LANA $242,673 $0.000290 835,925,762 LowVol 7.46% 9.09% 36.31%
787 CUBE DigiCube CUBE $235,262 $0.000097 2,429,126,009 LowVol 0.75% 20.94%
788 UNIC UniCoin UNIC $234,408 $0.079028 2,966,150 LowVol -3.16% 3.41% 33.12%
789 8BIT 8Bit 8BIT $234,167 $0.201103 1,164,415 LowVol 0.72% 7.62% 22.10%
790 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 1.43% 0.44%
791 KAYI Kayicoin KAYI $229,166 $0.000806 284,220,621 LowVol 0.94% 23.05% 11.26%
792 BUN BunnyCoin BUN $216,216 $0.000002 102,286,324,957 LowVol 0.72% -37.35% 5.69%
793 CCN Cannacoin CCN $215,741 $0.045907 4,699,575 LowVol 0.72% 11.32% 24.67%
794 XPD PetroDollar XPD $215,629 $0.003370 63,993,275 LowVol 0.72% 2.85% 20.30%
795 LTB LiteBar LTB $212,092 $0.265176 799,816 LowVol 0.74% 1.73% 4.50%
796 LOT LottoCoin LOT $210,382 $0.000015 14,491,014,421 LowVol 1.01% -18.56% 4.25%
797 XPY PayCoin XPY $207,184 $0.017524 11,822,846 LowVol 0.75% 17.54% 18.25%
798 BIGUP BigUp BIGUP $205,025 $0.000097 2,116,920,688 LowVol 0.72% -45.09% 16.20%
799 KUSH KushCoin KUSH $199,789 $0.036688 5,445,678 LowVol 0.79% -0.14% 5.98%
800 FRC Freicoin FRC $197,346 $0.006696 29,473,363 LowVol 4.64% 26.96%
801 EMD Emerald Crypto EMD $193,844 $0.010140 19,117,129 LowVol 0.69% 8.29% 47.99%
802 CAGE CageCoin CAGE $183,486 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 1.00% -82.94% -92.25%
803 TGC Tigercoin TGC $181,312 $0.004165 43,536,800 LowVol 0.72% -26.78% -10.38%
804 888 OctoCoin 888 $178,868 $0.003556 50,294,100 LowVol 0.72% 8.59% 63.09%
805 ACOIN Acoin ACOIN $176,806 $0.144913 1,220,085 LowVol 2.17% 10.11% 22.25%
806 WMC WMCoin WMC $175,281 $0.015206 11,527,489 LowVol 0.79% 20.88%
807 LEA LeaCoin LEA $173,514 $0.000555 312,724,090 LowVol 2.24% 5.73% 52.83%
808 WYV Wyvern WYV $173,191 $0.099562 1,739,522 LowVol 0.79% -29.83% 33.34%
809 ZUR Zurcoin ZUR $172,457 $0.001990 86,660,490 LowVol 0.11% 3.60% 31.07%
810 I0C I0Coin I0C $168,711 $0.008040 20,984,813 LowVol -0.17% 5.98% -19.74%
811 GAP Gapcoin GAP $168,513 $0.014043 11,999,428 LowVol 0.72% -12.05% 33.71%
812 XRE RevolverCoin XRE $168,417 $0.007553 22,296,668 LowVol 3.38% -8.60% 21.05%
813 KED Darsek KED $162,551 $0.012008 13,536,753 LowVol 0.67% -12.88% -7.90%
814 BTCR Bitcurrency BTCR $161,258 $0.000951 169,598,616 LowVol 0.72% -55.74% -33.89%
815 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 0.48%
816 XVP Virtacoinplus XVP $158,380 $0.017338 9,134,750 LowVol 0.78% 5.61% 172.59%
817 URC Unrealcoin URC $157,153 $0.022372 7,024,402 LowVol 0.72% 9.96% 41.74%
818 EVIL Evil Coin EVIL $155,564 $0.007401 21,020,383 LowVol 0.93% 4.41% 28.07%
819 YAC Yacoin YAC $150,763 $0.001259 119,742,841 LowVol 0.72% 8.98% -1.79%
820 PASL Pascal Lite PASL $150,269 $0.036319 4,137,500 LowVol 0.79% 2.91% 16.77%
821 HAL Halcyon HAL $147,452 $0.027990 5,268,073 LowVol 0.75% 19.27% 65.11%
822 SLING Sling SLING $145,325 $0.135300 1,074,095 LowVol 0.72%
823 ANTI AntiBitcoin ANTI $143,778 $0.008232 17,465,159 LowVol 0.79% 13.22% 26.85%
824 MNM Mineum MNM $142,226 $0.015072 9,436,367 LowVol -2.01% 36.11% 14.70%
825 GTC Global Tour Coin GTC $138,941 $0.004649 29,887,402 LowVol 0.79% 9.01% 13.26%
826 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,963 $1533.44 89.9694 LowVol 17.11% 17.76% 22.65%
827 FIRE Firecoin FIRE $133,438 $1.36 98,412 LowVol 0.72% 8.50% 31.50%
828 BLRY BillaryCoin BLRY $131,500 $0.014624 8,991,794 LowVol 0.79% 23.57% 128.16%
829 RED RedCoin RED $128,805 $0.001738 74,107,896 LowVol 0.77% 6.35% 117.99%
830 TEK TEKcoin TEK $126,595 $0.000090 1,414,054,562 LowVol 0.77% 0.67% -12.07%
831 HMP HempCoin HMP $126,002 $0.000093 1,356,645,470 LowVol 4.53% 15.92%
832 TTC TittieCoin TTC $123,304 $0.000098 1,259,816,434 LowVol 0.78% 2.71% -28.11%
833 CACH CacheCoin CACH $122,296 $0.029152 4,195,132 LowVol 0.85% 1.56% 22.65%
834 UNITS GameUnits UNITS $122,201 $0.035186 3,472,983 LowVol 0.70% -1.88% 17.74%
835 OHM OHM OHM $120,308 $0.004068 29,576,265 LowVol 0.79% 1.71%
836 FLAX Flaxscript FLAX $116,126 $0.020801 5,582,762 LowVol 0.77% 2.98% 40.92%
837 CNNC Cannation CNNC $114,348 $0.046166 2,476,893 LowVol 0.67% 4.18% -19.76%
838 BUMBA BumbaCoin BUMBA $113,542 $0.005061 22,434,282 LowVol -9.84% -14.93% -19.34%
839 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 37.14%
840 BTQ BitQuark BTQ $112,123 $0.012494 8,974,334 LowVol 0.72% 4.55% -44.11%
841 020 020LondonCoin 020 $112,073 $7.1e-07 156,898,630,248 LowVol -0.38%
842 DLC Dollarcoin DLC $110,249 $0.012106 9,106,714 LowVol 0.72% 4.79% 23.07%
843 PX PX PX $109,350 $0.001148 95,251,577 LowVol 2.34%
844 QTL Quatloo QTL $107,650 $0.013946 7,718,883 LowVol 1.00% 6.01% 14.54%
845 ARCO AquariusCoin ARCO $106,292 $0.071950 1,477,299 LowVol -13.05% -1.61% 25.46%
846 XCT C-Bit XCT $106,237 $0.000676 157,223,250 LowVol -8.55% 7.36% -6.37%
847 RUPX Rupaya RUPX $105,476 $0.017310 6,093,478 LowVol 1.12% -12.06% -17.34%
848 ISL IslaCoin ISL $105,333 $0.069586 1,513,704 LowVol 5.41% 10.36%
849 CAP Bottlecaps CAP $104,989 $0.000514 204,137,340 LowVol
850 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $104,389 $0.131620 793,108 LowVol 23.73% 53.31% 134.36%
851 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.37%
852 GPU GPU Coin GPU $97,497 $0.002409 40,477,042 LowVol 0.79% 7.47% 29.80%
853 VC VirtualCoin VC $92,860 $0.009227 10,064,287 LowVol 4.87% 16.36%
854 SRC SecureCoin SRC $92,736 $0.011316 8,195,076 LowVol 0.72% -2.85% 40.78%
855 XCO X-Coin XCO $92,394 $0.007460 12,384,976 LowVol 0.79% -2.86% -2.87%
856 BTPL Bitcoin Planet BTPL $92,272 $0.016786 5,496,929 LowVol -1.36% 27.35% 2.16%
857 SLM Slimcoin SLM $91,142 $0.006102 14,937,439 LowVol 0.84% 8.98% 13.73%
858 MEOW Kittehcoin MEOW $86,467 $0.000004 23,905,669,976 LowVol 0.79% -16.78% 49.11%
859 IMS Independent M… IMS $85,477 $0.015921 5,368,934 LowVol 6.20% 17.65% 6.31%
860 ALL Allion ALL $85,191 $0.013742 6,199,359 LowVol 0.79% 3.11% 48.52%
861 PRX Printerium PRX $83,926 $0.007099 11,821,728 LowVol 0.79% -9.71% 363.63%
862 CAT Catcoin CAT $81,997 $0.013269 6,179,800 LowVol 1.46% -2.55% 1.81%
863 CPN CompuCoin CPN $81,688 $0.004165 19,615,019 LowVol 0.01% 9.01% 27.53%
864 VUC Virta Unique … VUC $80,860 $0.001317 61,408,025 LowVol 0.94% 4.16% -10.03%
865 BLC Blakecoin BLC $80,126 $0.005298 15,122,697 LowVol -2.22% 11.90% 17.98%
866 SOON SoonCoin SOON $79,678 $0.006393 12,462,620 LowVol 0.72% 2.59% 20.85%
867 TSE Tattoocoin (S… TSE $78,823 $0.000872 90,421,856 LowVol 0.80% 3.88% 16.38%
868 VEC2 VectorAI VEC2 $78,692 $0.004746 16,581,818 LowVol 0.79% 36.96% 66.09%
869 JWL Jewels JWL $78,184 $0.003874 20,181,636 LowVol 0.79% 27.24%
870 MAR Marijuanacoin MAR $77,843 $0.052721 1,476,496 LowVol 0.73% 4.63% 28.00%
871 ATX Artex Coin ATX $76,384 $0.004067 18,781,750 LowVol 0.79% 6.45% 20.17%
872 WORM HealthyWormCoin WORM $75,438 $0.000678 111,273,547 LowVol 0.75% 50.92%
873 REE ReeCoin REE $75,226 $0.000029 2,560,000,000 LowVol 2.93% -20.14% -34.11%
874 BAS BitAsean BAS $72,761 $0.014552 5,000,000 LowVol 2.86% 13.64% -15.02%
875 HXX Hexx HXX $72,563 $0.049049 1,479,401 LowVol 0.80% 4.35% 38.63%
876 BITZ Bitz BITZ $72,500 $0.036416 1,990,891 LowVol 0.79% 15.45% 42.48%
877 BIP BipCoin BIP $69,975 $0.043002 1,627,261 LowVol 0.79% 11.50% 62.27%
878 SPT Spots SPT $69,695 $0.003111 22,406,021 LowVol 0.63% 7.24% 31.30%
879 DRM Dreamcoin DRM $69,514 $0.028377 2,449,632 LowVol 0.79% 10.13% 26.91%
880 GPL Gold Pressed … GPL $69,008 $0.270323 255,278 LowVol 0.79% 11.98% 39.89%
881 POP PopularCoin POP $68,978 $0.000020 3,372,875,244 LowVol 15.98% 0.51% 40.67%
882 MST MustangCoin MST $68,802 $0.109150 630,343 LowVol 0.79% -12.76% 20.89%
883 CWXT CryptoWorldX … CWXT $68,212 $0.001144 59,630,200 LowVol 0.56% 33.14% 35.22%
884 ADCN Asiadigicoin ADCN $67,608 $0.002712 24,931,054 LowVol 0.72% -1.54% 10.83%
885 MCRN MACRON MCRN $67,049 $0.000167 401,421,401 LowVol 0.01% -43.23% -26.26%
886 RBT Rimbit RBT $65,821 $0.000570 115,499,623 LowVol 18.73% 28.48% 58.92%
887 SCRT SecretCoin SCRT $65,597 $0.015512 4,228,672 LowVol 5.15% 19.66%
888 300 300 Token 300 $64,642 $215.47 300 LowVol 0.79% 10.71% 68.03%
889 CRX Chronos CRX $63,390 $0.000860 73,729,962 LowVol -0.33% -19.13% 3.94%
890 ICOB ICOBID ICOB $61,995 $0.000581 106,701,874 LowVol 1.16% 3.97% 40.31%
891 BIOS BiosCrypto BIOS $60,498 $0.002906 20,821,709 LowVol 0.79% -6.57% 81.32%
892 URO Uro URO $59,283 $0.049103 1,207,310 LowVol 0.72% 9.01% 34.08%
893 GCC GuccioneCoin GCC $58,940 $0.002906 20,285,537 LowVol 0.72% 2.17% 0.73%
894 CF Californium CF $58,177 $0.024213 2,402,742 LowVol 0.79% 9.88% -19.80%
895 ZMC ZetaMicron ZMC $58,144 $0.000097 600,344,291 LowVol 0.79% 9.01% 20.88%
896 CASH Cashcoin CASH $58,116 $0.001259 46,158,242 LowVol 7.82% 28.79% 13.58%
897 RPC RonPaulCoin RPC $57,856 $0.064981 890,351 LowVol 1.52% 9.19% 5.97%
898 BVC BeaverCoin BVC $57,718 $0.018527 3,115,258 LowVol 0.35% -5.79% 9.58%
899 $$$ Money $$$ $57,439 $0.001252 45,887,218 LowVol 0.63% -0.33% 8.98%
900 ZYD Zayedcoin ZYD $56,239 $0.009007 6,243,840 LowVol 0.79% 10.16% 25.79%
901 XBTS Beatcoin XBTS $55,886 $0.036654 1,524,686 LowVol 0.84% 158.67% 72.56%
902 WARP WARP WARP $55,582 $0.050750 1,095,224 LowVol 0.79% 9.01% 20.88%
903 PHO Photon PHO $55,411 $0.000003 20,367,822,435 LowVol -24.25% 2.36% 4.37%
904 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $55,273 $0.006883 8,030,000 LowVol 0.73% 10.88% 6.37%
905 BRAIN Braincoin BRAIN $54,748 $0.005424 10,094,424 LowVol 0.72% 7.07% 45.21%
906 DIBC DIBCOIN DIBC $53,731 $0.010746 5,000,000 LowVol 0.84% -16.28% -8.32%
907 SOIL SOILcoin SOIL $53,467 $0.009377 5,702,048 LowVol 0.99% 3.49% 38.22%
908 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 2.02%
909 SONG SongCoin SONG $48,825 $0.001499 32,565,300 LowVol -0.12% 0.48% 57.46%
910 PIE PIECoin PIE $48,445 $0.002712 17,864,466 LowVol 0.79% 1.74% -49.35%
911 DRS Digital Rupees DRS $47,531 $0.000093 510,802,961 LowVol 4.73% -23.27%
912 TOR Torcoin TOR $47,395 $0.149899 316,179 LowVol 0.72% -25.79% -83.12%
913 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $46,742 $0.000586 79,719,140 LowVol -2.11% -35.56% -7.44%
914 COXST CoExistCoin COXST $46,556 $0.001718 27,100,000 LowVol 3.30% -18.67%
915 ARB ARbit ARB $45,019 $0.005797 7,765,240 LowVol -0.88%
916 MND MindCoin MND $44,960 $0.003583 12,546,625 LowVol 0.72% 6.11% 31.74%
917 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol
918 SFC Solarflarecoin SFC $43,150 $0.003064 14,083,450 LowVol 1.34% 2.27% -20.58%
919 CESC CryptoEscudo CESC $41,870 $0.000291 144,105,100 LowVol 0.72% -6.90% 71.83%
920 STEPS Steps STEPS $41,488 $0.002228 18,625,017 LowVol 0.79% 20.88%
921 JOBS JobsCoin JOBS $41,072 $0.000387 106,019,270 LowVol 0.79% -27.35% -19.61%
922 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,873 $0.015206 2,622,273 LowVol 0.99% 1.85% 5.43%
923 PLNC PLNcoin PLNC $39,723 $0.002324 17,089,600 LowVol 0.79% 24.58% 19.10%
924 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -32.01%
925 CMT Comet CMT $39,282 $0.045005 872,830 LowVol 0.53% -1.32% 7.46%
926 BENJI BenjiRolls BENJI $39,121 $0.001932 20,252,546 LowVol 1.72% 12.67% 29.31%
927 ORLY Orlycoin ORLY $39,042 $0.001065 36,646,779 LowVol 0.75% -0.10% 23.22%
928 PULSE Pulse PULSE $38,607 $0.002700 14,298,972 LowVol 4.79% 18.13%
929 FLVR FlavorCoin FLVR $38,456 $0.001840 20,898,106 LowVol 0.72% -7.65%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $37,255 $0.001840 20,245,510 LowVol 0.72% -1.38% 20.88%
931 CRT CRTCoin CRT $36,851 $0.464882 79,270 LowVol 0.72% 8.98% 20.88%
932 CAB Cabbage CAB $35,592 $0.003390 10,499,996 LowVol 0.79% 20.88%
933 KIC KibiCoin KIC $34,808 $0.002368 14,701,000 LowVol 1.36% -30.43% 65.12%
934 SLEVIN Slevin SLEVIN $33,898 $0.000484 70,000,000 LowVol 0.79% 9.01% 29.53%
935 EGO EGO EGO $33,805 $0.000563 60,000,001 LowVol 5.66% 17.20%
936 BLZ BlazeCoin BLZ $33,772 $0.000055 608,557,394 LowVol 0.86% 4.47% 47.44%
937 G3N G3N G3N $32,957 $0.004358 7,561,891 LowVol 0.79% 20.96%
938 GBT GameBet Coin GBT $32,949 $0.001550 21,262,780 LowVol 0.72% 8.98% 20.88%
939 VIP VIP Tokens VIP $32,329 $0.000387 83,450,403 LowVol 0.72% 20.88%
940 IMX Impact IMX $31,818 $0.000291 109,509,042 LowVol 13.41% 63.48% 126.18%
941 KNC KingN Coin KNC $31,111 $15.50 2,008 LowVol 0.79% 9.00% 20.88%
942 DPAY DPAY DPAY $30,814 $0.000387 79,541,001 LowVol 0.79% 20.88%
943 UET Useless Ether… UET $30,778 $0.007761 3,965,716 LowVol 2.86% 69.73% 35.64%
944 PLACO PlayerCoin PLACO $30,612 $0.000872 35,120,000 LowVol 0.79% 9.01% -5.51%
945 JIN Jin Coin JIN $29,569 $0.003002 9,848,485 LowVol 0.72% -78.94%
946 RIDE Ride My Car RIDE $29,426 $0.000291 101,276,976 LowVol 0.79% 63.51% 39.28%
947 DLISK DAPPSTER DLISK $29,055 $0.000291 100,000,000 LowVol 0.79% 9.59% -28.26%
948 ICON Iconic ICON $28,941 $0.048813 592,894 LowVol 0.72% -10.40% 23.16%
949 VTA Virtacoin VTA $28,256 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -6.92% 145.71%
950 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 3.54%
951 LTCR Litecred LTCR $27,895 $0.000923 30,227,750 LowVol 0.72% 7.35% -3.19%
952 FUZZ FuzzBalls FUZZ $27,599 $0.005714 4,829,945 LowVol 0.79% 9.32% 18.94%
953 WBB Wild Beast Block WBB $27,293 $0.165033 165,382 LowVol 0.79% 59.01% 50.35%
954 LUNA Luna Coin LUNA $27,286 $0.016951 1,609,685 LowVol 0.72% 18.28% 28.61%
955 PSB Pesobit PSB $27,271 $0.000811 33,622,471
956 MILO MiloCoin MILO $27,170 $0.002518 10,789,954 LowVol 2.10% 19.21% 44.06%
957 MTM MTMGaming MTM $26,527 $0.008843 2,999,967 LowVol 0.08% 225.77% 21.71%
958 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,976 $0.029055 894,026 LowVol -6.39% 0.31% 8.29%
959 PEX PosEx PEX $25,898 $0.010557 2,453,240 LowVol 0.79% 20.88%
960 LIR LetItRide LIR $24,588 $0.000678 36,267,371 LowVol 0.79% 5.77%
961 ERY Eryllium ERY $23,553 $0.004501 5,232,490 LowVol 0.97% 6.04% 0.08%
962 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $23,507 $0.031186 753,776 LowVol 0.72% 8.98% 24.56%
963 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 14.27%
964 CNC CHNCoin CNC $23,104 $0.000484 47,711,511 LowVol 0.72% 8.98% 46.36%
965 DES Destiny DES $22,779 $0.014237 1,600,000 LowVol 0.79% 6.64% 19.04%
966 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 3.87% 15.21%
967 DAS DAS DAS $22,299 $0.008502 2,622,886 LowVol 66.52% 75.42% 7.42%
968 HVCO High Voltage HVCO $22,286 $0.014915 1,494,171 LowVol 0.79% 17.82%
969 BIOB BioBar BIOB $21,704 $0.024503 885,756 LowVol 0.79% 25.85%
970 IBANK iBank IBANK $21,480 $0.004746 4,526,324 LowVol 0.79% -1.28%
971 GBC GBCGoldCoin GBC $21,108 $0.001858 11,361,817 LowVol 0.00% 104.21% -22.59%
972 BNX BnrtxCoin BNX $20,278 $0.000766 26,490,001 LowVol 0.75% -4.39% 36.44%
973 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
974 JS JavaScript Token JS $20,120 $0.002518 7,991,996 LowVol 2.86% 265.77% 116.85%
975 VRS Veros VRS $19,354 $0.000040 486,609,040 LowVol -2.02% -34.53% 86.36%
976 XOC Xonecoin XOC $18,712 $0.044551 420,000 LowVol 0.72% 18.76%
977 ALTC Antilitecoin ALTC $18,312 $0.000581 31,512,613 LowVol 0.79% 9.01% 20.88%
978 SDP SydPak SDP $18,220 $0.114090 159,703 LowVol 0.72% 7.28% 20.88%
979 SCS Speedcash SCS $17,421 $0.066536 261,831 LowVol 0.75% 20.70%
980 ELS Elysium ELS $15,903 $0.003971 4,005,012 LowVol 0.72% -5.03% 39.17%
981 RSGP RSGPcoin RSGP $13,885 $8.04 1,727 LowVol 0.84% 0.48% -18.76%
982 TRADE Tradecoin TRADE $13,085 $0.001743 7,505,846 LowVol -4.51% 54.44% -32.68%
983 GEERT GeertCoin GEERT $12,753 $0.002505 5,091,200 LowVol 0.72% 30.20% 32.96%
984 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $12,601 $0.000990 12,732,500 LowVol 0.70% 14.10% -60.27%
985 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,425 $0.001701 7,304,834 0.73%
986 XRC Rawcoin XRC $11,777 $0.016708 704,882 LowVol 0.58% 11.98% -57.83%
987 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
988 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379
989 DIX Dix Asset DIX $10,860 $1.1e-07 100,000,000,000 LowVol 5.82% 4.59% 104.94%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $10,443 $0.000097 107,829,281 LowVol 0.72% 8.98% 20.88%
991 NODC NodeCoin NODC $9,428 $0.005617 1,678,439 LowVol 0.79% 14.92% 19.15%
992 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 0.51% -19.36%
993 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 9.64%
994 CCM100 CCMiner CCM100 $8,667 $0.002579 3,360,417 LowVol 0.03% 8.63% 148.78%
995 CRTM Corethum CRTM $8,610 $0.003444 2,500,000 LowVol 2.86% -21.47% -77.71%
996 ARGUS Argus ARGUS $8,164 $0.007109 1,148,324 LowVol -17.54% -30.25% 1.60%
997 CONX Concoin CONX $7,352 $0.009879 744,266 LowVol 0.79% -2.47% -5.51%
998 VOLT Bitvolt VOLT $7,318 $0.000484 15,112,554 LowVol 0.79% -22.14% -24.45%
999 FRAZ Frazcoin FRAZ $6,119 $0.000677 9,038,573 LowVol 0.75% 8.82% 20.73%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -68.32%
1001 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,785 LowVol 1.69%
1002 NANOX Project-X NANOX $4,548 $58111.20 0.078264 LowVol 0.79% -12.82% -24.27%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $4,167 $0.020454 203,742 2.11%
1004 XNG Enigma XNG $4,069 $0.244741 16,627 LowVol 0.79% 25.21% 5.37%
1005 ULA Ulatech ULA $4,045 $0.022031 183,611 LowVol 0.79% 33.97% 228.42%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 371.46% 67.74%
1008 LEX Lex4All LEX $3,225 $0.003225 1,000,000 LowVol 0.08% 8.59% 141.84%
1009 MRNG MorningStar MRNG $3,210 $0.000098 32,598,633 LowVol 0.69% -68.93% -59.46%
1010 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -0.57% -38.57%
1011 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,669 $0.001937 1,377,917 LowVol 0.79% -5.24% -5.66%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $1,529 $1e-07 15,320,585,365 LowVol 7.12% 3.80% -16.88%
1013 EBT Ebittree Coin EBT $1,329 $0.001051 1,264,511 LowVol -33.10% -43.80% 5.09%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $1,129 $0.000194 5,826,388 LowVol 0.79% -19.42%
1015 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -0.54% -26.25%
1016 DMB Digital Money… DMB $408 $0.000969 421,300 LowVol 0.79% -2.59% -29.30%
1017 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1018 FDC Future Digita… FDC $220 $0.000080 2,753,201 LowVol 0.93% 18.52%
1019 CALC CaliphCoin CALC $49 $0.000562 87,140 LowVol -8.73% -49.60%
1020 APW AppleCoin APW $7 $0.000097 73,631 LowVol 0.79% 9.01% 20.88%
1021 BCD Bitcoin Diamo… BCD $68.26 $20,743,700 3.53% -19.98%
1022 INK Ink INK $0.156888 $6,897,770 5.85% -7.63%
1023 ATMC ATMCoin ATMC $2.25 $5,784,890 0.00% 21.80% 44.88%
1024 QASH QASH QASH $0.829446 $5,570,860 5.84% 17.53%
1025 ORME Ormeus Coin ORME $3.31 $4,502,260 2.79% 1.50% -32.70%
1026 FRGC Fargocoin FRGC $10.04 $3,426,240 0.61% 7.46% 2.67%
1027 REC Regalcoin REC $39.70 $3,362,340 1.32% -9.97% -7.84%
1028 AI POLY AI AI $20.05 $3,340,590 16.20% 0.89%
1029 NULS Nuls NULS $0.652695 $2,421,090 0.23% 4.28% -23.61%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $5.99 $2,119,170 1.72% 6.29% 136.67%
1031 GRX GOLD Reward T… GRX $6.99 $1,932,370 2.37% 33.53% 82.53%
1032 BTE BitSerial BTE $3.97 $1,262,660 -0.23% -16.71% -32.21%
1033 FRST FirstCoin FRST $16.68 $942,467 0.70% 6.84% -1.76%
1034 ETN Electroneum ETN $0.030499 $867,565 -4.24% 11.15% -3.01%
1035 WC WINCOIN WC $1.50 $740,023 -0.88% -8.60%
1036 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.23 $718,752 2.11% 5.74% 30.26%
1037 B2X SegWit2x [Fut… B2X $267.67 $562,744 2.05% 0.92% 41.67%
1038 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000159 $404,942 -1.37% 32.54% 0.95%
1039 THS TechShares THS $1.12 $378,856 0.79% 16.74% 11.86%
1040 XIN Infinity Econ… XIN $0.044454 $344,924 1.45% -1.86% -5.50%
1041 ADK Aidos Kuneen ADK $33.41 $339,377 -8.43% -4.47% -15.26%
1042 BT2 BT2 [CST] BT2 $127.92 $314,146 -5.27% 9.77% 8.70%
1043 BOT Bodhi BOT $0.499963 $313,197 0.46% 2.08%
1044 SIC Swisscoin SIC $0.000194 $283,702 0.79% -8.73% -97.32%
1045 SUR Suretly SUR $4.03 $226,536 2.86% 2.68% 33.01%
1046 EAG EA Coin EAG $3.76 $185,014 -0.49% -12.16% -29.50%
1047 B3 B3Coin B3 $0.000483 $172,558 0.98% -13.83% 64.60%
1048 TSL Energo TSL $0.032242 $167,757 -2.78% 2.27%
1049 AION Aion AION $1.21 $154,839 3.08% 5.84% 39.83%
1050 XID Sphre AIR XID $0.206756 $153,706 2.51% 4.72% 11.14%
1051 GMT Mercury Protocol GMT $0.042201 $135,798 -0.60% -7.50% -13.02%
1052 LLT LLToken LLT $0.324341 $132,351 1.61% -0.38% -4.74%
1053 XCPO Copico XCPO $0.026276 $131,553 -5.36% -3.81%
1054 FLIXX Flixxo FLIXX $0.130543 $122,895 6.31% 24.36%
1055 SISA SISA SISA $0.029380 $100,558 -0.25% 47.34% -67.34%
1056 GBG Golos Gold GBG $0.117963 $93,492 2.69% 12.58% 22.76%
1057 INF InfChain INF $0.008910 $91,294 0.79% 2.57%
1058 TER TerraNova TER $2.43 $89,447 0.79% -1.86% -32.22%
1059 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.36 $80,947 -0.28% 2.91%
1060 BSR BitSoar BSR $0.218398 $65,195 1.10% -22.30% 44.59%
1061 UGT UG Token UGT $0.448501 $64,206 2.86% 2.01% 29.47%
1062 MSD MSD MSD $0.012881 $63,323 3.11% -6.44% -4.31%
1063 BT1 BT1 [CST] BT1 $9576.00 $63,000 1.86% 10.26% 21.68%
1064 PHR Phore PHR $0.467698 $61,380 1.78% 7.16%
1065 ASTRO Astro ASTRO $1.89 $56,413 1.29% 6.85% 55.34%
1066 RMC Russian Minin… RMC $13308.30 $54,606 0.79% 10.65% 29.72%
1067 ICX ICON ICX $1.15 $53,259 -0.83% 7.61% 18.58%
1068 EVR Everus EVR $5.23 $50,205 0.93% 3.60% 31.19%
1069 MUT Mutual Coin MUT $0.007554 $42,290 11.03% -3.47%
1070 BPL Blockpool BPL $0.175299 $37,284 0.79% 24.81% 1.13%
1071 DSR Desire DSR $0.087933 $31,793 -14.72% -35.74% -61.65%
1072 COR CORION COR $0.949747 $29,612 0.79% -1.60% -0.38%
1073 AKY Akuya Coin AKY $0.255685 $26,287 -7.29% -20.90% -64.61%
1074 BTCM BTCMoon BTCM $0.008961 $24,305 -0.36% -26.43% 371.76%
1075 HOLD Interstellar … HOLD $0.095459 $23,969 -2.11% 2.80% -33.19%
1076 PRM PrismChain PRM $0.001356 $23,689 -45.16% 27.17% 42.75%
1077 MCR Macro MCR $3.33 $23,442 0.79% 61.71% 0.85%
1078 HYTV Hyper TV HYTV $0.010916 $22,838 -0.50%
1079 B2B B2B B2B $0.591783 $22,666 14.08% 0.35%
1080 PLX PlexCoin PLX $0.130362 $22,464 -11.07% -13.43%
1081 SSS Sharechain SSS $0.003585 $21,263 13.88% 12.24% 30.01%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.039291 $20,016 -6.91% -7.06%
1083 VASH VPNCoin VASH $0.004939 $16,299 -2.23% -4.17% 18.73%
1084 BTU Bitcoin Unlim… BTU $128.04 $13,372 0.07% 6.71% -20.04%
1085 DEUS DeusCoin DEUS $0.388177 $12,733 -1.18% -0.99% -1.14%
1086 DNA EncrypGen DNA $0.063187 $12,694 -16.29% -6.12%
1087 MKR Maker MKR $572.38 $12,314 2.01% 47.59%
1088 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048507 $11,007 2.86% 6.07% -9.12%
1089 BOS BOScoin BOS $1.24 $10,476 0.01% -7.70% -6.02%
1090 OXY Oxycoin OXY $0.184193 $10,472 0.93% 8.19% 7.04%
1091 WIC Wi Coin WIC $0.002783 $9,570 -11.51% -18.63% -17.11%
1092 ACC Accelerator N… ACC $4.21 $9,537 0.26% -4.91%
1093 GLS GlassCoin GLS $0.734029 $9,460 0.89%
1094 MGC GulfCoin MGC $0.003487 $9,201 -2.81% 1.23% -1.44%
1095 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002695 $7,644 1.34% 12.49% 0.16%
1096 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004366 $7,631 5.48% 24.69% 78.80%
1097 AERM Aerium AERM $2.13 $7,484 0.79% 10.64% 3.07%
1098 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002680 $7,478 -3.15% -12.64% 7.03%
1099 SND Sand Coin SND $0.708685 $6,857 -1.82% -3.53% 3.43%
1100 FUDD DimonCoin FUDD $0.002453 $6,601 4.03% -61.10%
1101 FOR FORCE FOR $0.002681 $6,589 0.68% -7.88% 13.28%
1102 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.099465 $5,751 0.72% 28.23% 48.33%
1103 DGPT DigiPulse DGPT $0.982984 $5,476 2.49% -29.32%
1104 BLX Blockchain Index BLX $2.65 $5,065 2.86% 13.76% 30.93%
1105 STEX STEX STEX $0.323717 $4,869 5.82% 46.75% 108.76%
1106 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.115833 $4,389 1.51% -0.38% 51.09%
1107 ETT EncryptoTel [… ETT $0.093697 $4,036 0.79% 29.19% 40.77%
1108 SMART SmartBillions SMART $0.413860 $3,858 2.15% -9.51%
1109 TCOIN T-coin TCOIN $0.000289 $3,825 50.47% 48.59% 51.79%
1110 PLC PlusCoin PLC $0.000630 $3,544 2.86% 19.55% -2.77%
1111 NTWK Network Token NTWK $0.007640 $3,313 52.97% 267.83% 489.72%
1112 VIU Viuly VIU $0.003631 $3,304 2.57% 6.97% -23.59%
1113 NAMO NamoCoin NAMO $0.000193 $3,261 0.78% 116.58% -1.43%
1114 HIGH High Gain HIGH $0.000678 $3,090 -17.01% -16.51% -34.08%
1115 XTD XTD Coin XTD $0.000097 $2,777 0.79% -6.60% 20.88%
1116 MGC MergeCoin MGC $0.015012 $2,755 10.80% 7.69%
1117 BTBc Bitbase BTBc $0.006392 $2,685 -0.47% 25.28% -33.45%
1118 STU bitJob STU $0.048203 $2,641 18.87% 31.60% -26.51%
1119 IBTC iBTC IBTC $0.013582 $2,634 2.86% 35.68% 71.88%
1120 BIXC BIXC BIXC $3.88 $2,421 0.75% 8.98% 20.69%
1121 VULC Vulcano VULC $0.011139 $2,241 0.79% 26.78% 25.17%
1122 WILD Wild Crypto WILD $0.097005 $2,229 2.62% -7.71% 31.17%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014554 $2,190 2.86% -5.05%
1124 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.066353 $2,187 -2.41% 19.00% -29.62%
1125 IQT iQuant IQT $0.129038 $2,132 0.73% 8.55% -24.13%
1126 APC AlpaCoin APC $0.026339 $2,072 18.80% 39.53% -15.96%
1127 PNX Phantomx PNX $0.017854 $2,025 0.79% 8.03%
1128 ANTX Antimatter ANTX $0.000098 $1,888 2.13% 10.46% 368.69%
1129 EFYT Ergo EFYT $10.70 $1,858 1.18% 14.90% 7.59%
1130 XOT Internet of T… XOT $2891.37 $1,675 0.79% 8.98%
1131 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.91 $1,625 0.72% 8.97% 115.83%
1132 TRIA Triaconta TRIA $8.72 $1,607 36.99% 36.13%
1133 MEN PeopleCoin MEN $0.000097 $1,518 0.79% 9.01% 20.88%
1134 DAY Chronologic DAY $4.80 $1,453 2.68% 11.70% 30.84%
1135 NTC Natcoin NTC $0.164658 $1,429 3.24% -46.24% -68.32%
1136 CASH Cash Poker Pro CASH $0.074701 $1,397 -0.38% 2.12% 11.17%
1137 ACC AdCoin ACC $0.115456 $1,332 -11.07% 3.83% 24.84%
1138 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000502 $1,331 0.51% -16.25% -44.07%
1139 SPORT SportsCoin SPORT $0.000872 $1,250 0.79% 22.60% 8.79%
1140 PRES President Trump PRES $0.004163 $1,216 0.79% -3.55% 10.56%
1141 ZBC Zilbercoin ZBC $0.045706 $1,184 1.03% 4.67% 7.19%
1142 SHND StrongHands SHND $2.4e-08 $1,179 -5.12% -22.03% 9.78%
1143 DFS DFSCoin DFS $0.009044 $1,173 0.10% -7.81% 20.23%
1144 MCI Musiconomi MCI $0.062791 $1,098 1.85% 17.70% -9.69%
1145 SIFT Smart Investm… SIFT $3.23 $1,091 2.86% -8.26% -6.93%
1146 GARY President Joh… GARY $0.075253 $1,057 0.79% 2.84% -24.86%
1147 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.066536 $1,050 0.79% 8.82% -17.86%
1148 ABC Alphabit ABC $15.98 $1,016 0.79% 7.68% 39.20%
1149 OX OX Fina OX $0.000171 $985 -10.27% -3.16% -15.97%
1150 RCN Rcoin RCN $0.000097 $870 0.79% 8.98% -29.59%
1151 WA WA Space WA $0.022082 $853 0.79% -11.26% 36.03%
1152 HAT Hawala.Today HAT $0.191602 $784 2.86% 5.86% 1.75%
1153 FLAP FlappyCoin FLAP $9.1e-07 $751 0.98% -98.77% -38.32%
1154 LEPEN LePen LEPEN $0.000097 $706 0.78% 43.69% 17.69%
1155 PEC Peacecoin PEC $0.021307 $639 0.72% -36.46% 87.28%
1156 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003258 $612 0.79% 4.03% 17.07%
1157 EXRN EXRNchain EXRN $9.7e-07 $573 2.86% 6.07% -4.40%
1158 SAK Sharkcoin SAK $0.002325 $533 0.74% 0.29% 40.78%
1159 SJCX Storjcoin X SJCX $0.287835 LowVol 2.55% -53.51%
1160 BSN Bastonet BSN $0.000678 LowVol -11.81% -25.17% -35.76%
1161 XRY Royalties XRY $0.047938 LowVol 0.83% -34.95% 2.91%
1162 GAY GAY Money GAY $0.017335 LowVol 0.72% 47.12% -11.65%
1163 FC Facecoin FC $0.004365 LowVol 2.86% 6.08% 22.16%
1164 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.008039 LowVol 0.79% 4.82% -39.58%
1165 PRN Protean PRN $0.000047 LowVol -10.40% 77.63% -39.87%
1166 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000581 LowVol 0.79% 30.81% 37.81%
1167 TIE TIES Network TIE $0.101379 LowVol 2.86% -0.15% -5.03%
1168 CYDER Cyder CYDER $0.000291 LowVol 0.79% -18.25% -22.97%
1169 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.9e-07 LowVol 2.86% 6.08% 35.77%
1170 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol 0.67% 5.34% -83.15%
1171 GMX GoldMaxCoin GMX $0.012597 LowVol 0.79% -28.39% 1863.06%
1172 DMC DynamicCoin DMC $0.003009 LowVol 2.02% -6.01% 5.30%
1173 IPY Infinity Pay IPY $0.002425 LowVol 2.86% 37.38%
1174 ANI Animecoin ANI $0.000194 LowVol 0.79% 8.98% 116.34%
1175 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000291 LowVol 0.79% 63.47% -9.02%
1176 MBL MobileCash MBL $0.000291 LowVol 0.79% -34.61% -9.34%
1177 SWP Swapcoin SWP $0.216826 LowVol 2.86% 79.91% 263.40%
1178 BIT First Bitcoin BIT $0.012009 LowVol 0.79% -19.29% 8.07%
1179 REGA Regacoin REGA $0.002034 LowVol 0.79% -8.46% -4.71%
1180 WOW Wowcoin WOW $0.000192 LowVol 0.79% 59.95% 57.61%
1181 EGOLD eGold EGOLD $0.013529 LowVol 2.86% 2.01% 42.13%
1182 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002177 LowVol 1.30% -14.34% -6.25%
1183 EBIT eBIT EBIT $0.000780 LowVol 2.86% -0.37% -2.03%
1184 MARX MarxCoin MARX $0.000963 LowVol 0.86% -15.32% 29.29%
1185 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 1.92% 27.69% 30.31%
1186 POKE PokeCoin POKE $0.000194 LowVol 0.79% -27.35% 1.89%
1187 PDG PinkDog PDG $0.000097 LowVol 0.79% -45.51% -39.65%
1188 EDRC EDRCoin EDRC $0.048815 LowVol 0.79% 6.08% 29.68%
1189 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003680 LowVol 0.72% 11.95% 24.49%
1190 DASHS Dashs DASHS $0.028280 LowVol 0.79% 4.36% -8.86%
1191 TOP TopCoin TOP $0.000582 LowVol 0.96% -33.74% -34.08%
1192 HDLB HODL Bucks HDLB $0.062953 LowVol 0.79% 28.79% 25.47%
1193 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000581 LowVol 0.75% 8.96% 81.54%
1194 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.035959 LowVol 0.08% 12.11% 23.36%
1195 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 2.11% 2.63% -34.11%
1196 GBRC Global Busine… GBRC $0.000097 LowVol 0.79% 8.98%
1197 ACES Aces ACES $0.000194 LowVol 0.79% -1.17% -19.42%
1198 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000082 LowVol 2.86% -57.57% 95.60%
1199 BGR Bongger BGR $0.000088 LowVol 0.77% -28.56%
1200 10MT 10M Token 10MT $0.003490 LowVol 2.86% 12.62% -40.43%
1201 VOYA Voyacoin VOYA $1.74 LowVol 0.72% -2.65% -20.29%
1202 FLASH Flash FLASH $0.005327 LowVol 0.79% 9.15% 11.56%
1203 EUSD eUSD EUSD $0.000235 LowVol 2.86% 69.80% -58.75%
1204 MINEX Minex MINEX $0.055099 LowVol 0.86% 9.38% 6.73%
1205 STARS StarCash Network STARS $0.258672 LowVol 0.79% 15.92% 9.00%
1206 MOTO Motocoin MOTO $0.002615 LowVol 0.87% -23.46% 2.96%
1207 AV AvatarCoin AV $0.030992 LowVol 0.79% 10.39% 27.24%
1208 NBIT netBit NBIT $0.049103 LowVol 0.79% 11.55% 58.75%
1209 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001743 LowVol 0.79% -6.57% -3.90%
1210 YEL Yellow Token YEL $0.004583 LowVol 2.86% 180.05% 50.39%
1211 HCC Happy Creator… HCC $0.000775 LowVol 0.72% 117.95% 61.17%
1212 GRN Granite GRN $0.015883 LowVol 0.72% 10.58% 35.81%
1213 SKR Sakuracoin SKR $0.001061 LowVol -7.19% 19.34% 83.83%
1214 BUB Bubble BUB $0.016561 LowVol 3.83% 42.25% -0.70%
1215 PRIMU Primulon PRIMU $0.000194 LowVol 0.79% 8.98% 20.88%
1216 ZSE ZSEcoin ZSE $0.012891 LowVol 1.23% 31.17% 41.44%
1217 FFC FireFlyCoin FFC $0.000160 LowVol 0.84% 80.20% 99.88%
1218 BET BetaCoin BET $0.002567 LowVol 17.98% -3.73% 3.34%
1219 UR UR UR $0.000676 LowVol 0.74% 7.65% 42.35%
1220 DON Donationcoin DON $0.000680 LowVol 1.66% 48.75% 70.31%
1221 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.002034 LowVol 0.79% -79.45% -78.65%
1222 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001125 LowVol 0.92% 1.59% -27.35%
1223 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005571 LowVol 0.79% -10.55% -3.77%
1224 AMS AmsterdamCoin AMS $0.007159 LowVol 0.72% 32.04% 8.95%
1225 UNC UNCoin UNC $0.000097 LowVol 0.75% 9.01% 20.88%
1226 BEST BestChain BEST $0.001203 LowVol 0.84% 13.88% -9.30%
1227 INDIA India Coin INDIA $0.000194 LowVol 0.79% 9.01% -24.95%
1228 CLINT Clinton CLINT $0.010460 LowVol 0.79% 17.61%
1229 CYC Cycling Coin CYC $0.000969 LowVol 0.72% -0.93% 9.89%
1230 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.284643 LowVol 0.79% 33.06%
1231 ASN Aseancoin ASN $0.004746 LowVol 37.26% 6.39%
1232 BXC Bitcedi BXC $0.002316 LowVol 0.77% 66.35% 76.33%
1233 TELL Tellurion TELL $0.000161 LowVol 0.79% -26.57% -5.86%
1234 AIB Advanced Inte… AIB $0.004005 LowVol 0.75% 19.97% 37.29%
1235 HYPER Hyper HYPER $0.029830 LowVol 54.08% 2.34% 18.57%
1236 FBL Faceblock FBL $0.002134 LowVol 2.86% 72.45% -95.98%
1237 KASHH KashhCoin KASHH $0.000097 LowVol 0.79% 2384.64% 25.66%
1238 YES Yescoin YES $0.000049 LowVol 2.51% -41.84% 848.10%
1239 LDCN LandCoin LDCN $0.002357 LowVol 1.89% -58.48% -59.55%
1240 DISK DarkLisk DISK $0.000969 LowVol 0.75% 20.88%
1241 HNC Huncoin HNC $0.001162 LowVol 0.79% 9.01% -28.91%
1242 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000290 LowVol 1.89% 136.95% 58.72%
1243 GUC GoldUnionCoin GUC $0.083001 LowVol 0.79%
1244 TODAY TodayCoin TODAY $0.001065 LowVol 0.72% 19.91% 47.74%
1245 MAVRO Mavro MAVRO $0.012106 LowVol 0.79% 1.46% -4.37%
1246 IRL IrishCoin IRL $0.003099 LowVol 0.79% 9.01% 29.96%
1247 MAGN Magnetcoin MAGN $0.551870 LowVol 0.14% 27.41% 38.11%
1248 QBC Quebecoin QBC $0.001646 LowVol 0.72% 8.98% -0.44%
1249 ACN Avoncoin ACN $0.000387 LowVol 0.79% 8.98% -2.22%
1250 UTA UtaCoin UTA $0.000872 LowVol 0.75% -10.84% 35.99%
1251 QBT Cubits QBT $0.001990 LowVol 4.74% 23.53% 156.06%
1252 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.062685 LowVol 0.79% -6.41%
1253 SKC Skeincoin SKC $0.002906 LowVol 0.72% -13.97% -18.19%
1254 XQN Quotient XQN $0.005036 LowVol 0.72% 4.97% -24.84%
1255 KARMA Karmacoin KARMA $0.000097 LowVol 0.72% 8.98% 20.88%
1256 PI PiCoin PI $0.000969 LowVol 0.79% -28.87%
1257 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003583 LowVol 0.72% 27.78%
1258 RHFC RHFCoin RHFC $0.001356 LowVol 0.79% 56.84% 53.93%
1259 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003293 LowVol 0.79% 8.98% 8.15%
1260 ELC Elacoin ELC $0.069442 LowVol 0.72% -0.74% 23.38%
1261 XDE2 XDE II XDE2 $3.08 LowVol 0.75% 8.18% 1.04%
1262 DCRE DeltaCredits DCRE $0.146632 LowVol 0.72% 1.68% 20.88%
1263 GML GameLeagueCoin GML $0.008135 LowVol 0.72% -15.39%
1264 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000097 LowVol 0.79% 20.88%
1265 FAP FAPcoin FAP $0.011816 LowVol 0.79% 9.75% -18.08%
1266 SHA SHACoin SHA $0.000581 LowVol 0.72% 12.02% 27.02%
1267 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 LowVol 1.95% -2.15% -59.98%
1268 AXIOM Axiom AXIOM $0.014915 LowVol 0.75% 8.96% 20.88%
1269 TRICK TrickyCoin TRICK $0.013559 LowVol 0.72% 58.64% 16.71%
1270 DUB Dubstep DUB $0.002131 LowVol 0.72% 14.17% 32.96%
1271 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000387 LowVol 0.75% 45.30% -3.03%
1272 9COIN 9COIN 9COIN $0.002809 LowVol 0.79% 7.06% -10.80%
1273 BITOK Bitok BITOK $0.000097 LowVol 0.79% 9.01% 157.15%
1274 SHELL ShellCoin SHELL $0.020242 LowVol 0.72% 7.96%
1275 DBG Digital Bulli… DBG $0.005811 LowVol 0.72% 10.82% 20.88%
1276 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001743 LowVol 0.75% 8.98% 6.49%
1277 LTH LAthaan LTH $0.000678 LowVol 0.79% 20.88%
1278 GOLF Golfcoin GOLF $0.000097 LowVol 0.79% 9.01% 20.65%
1279 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000097 LowVol 0.75% 8.98% 20.88%
1280 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000387 LowVol 0.79% 8.98% -3.30%
1281 MONETA Moneta MONETA $0.000387 LowVol 0.79% 34.12% 61.17%
1282 WEC Wowecoin WEC $0.102000 LowVol 0.00% -19.05% -17.97%
1283 NBE BitCentavo NBE $9.1e-07 LowVol 5.16% -36.77%
1284 VGC VegasCoin VGC $0.000199 LowVol 0.67% 12.21% 24.38%
1285 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol 9.05% -4.40%
1286 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 36.30%
1287 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 0.55% 21.47%
1288 CC CyberCoin CC $0.000092 LowVol 4.07% 15.40%
1289 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 1.41% 12.51%
1290 FUTC FutCoin FUTC $0.001865 LowVol 4.97% 20.94%
1291 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -46.92%
1292 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol 4.38% -6.89%
1293 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol -16.28%
1294 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 0.00% -5.61%
1295 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 0.28%
1296 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 1.45% 12.50%
1297 OP Operand OP $0.000784 LowVol -11.10%
1298 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 0.49% 27.91%
1299 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 0.30%
1300 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 1.96%
1301 SFE SafeCoin SFE $0.000096 LowVol 8.13% 20.02%
1302 RICHX RichCoin RICHX $0.006103 LowVol 4.04% 4.34%
1303 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol -4.94%
1304 XID International… XID $0.007393 LowVol 0.38% 14.05%
1305 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol -9.75%
1306 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 3.72% 22.28%
1307 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 0.41% -3.92%
1308 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -31.12%
1309 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -5.76%
1310 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1311 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1312 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol
1313 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 2.26%
1314 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.51%
1315 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 1.34%
1316 BIRDS Birds BIRDS $0.000093 LowVol 4.96% -41.79%
1317 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1318 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 10.00%
1319 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1320 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 1.15% -43.95%
1321 ASC AsicCoin ASC $0.000708
1322 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi