Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9364.72 trên tổng giá trị $156,416,689,357

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $459.26 trên tổng giá trị $44,074,885,817

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1594.71 trên tổng giá trị $26,828,603,685

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.249938 trên tổng giá trị $9,653,322,985

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $343.27 trên tổng giá trị $5,723,428,863

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028005 trên tổng giá trị $1,513,215 đã biến động tăng 255.47% trong 1h qua

    + Đồng PRM PrismChain (PRM) đang có giá hiện tại $0.002319 trên tổng giá trị đã biến động tăng 128.63% trong 1h qua

    + Đồng NKA IncaKoin (NKA) đang có giá hiện tại $0.000177 trên tổng giá trị $1,967,889 đã biến động tăng 96.43% trong 1h qua

    + Đồng I0C I0Coin (I0C) đang có giá hiện tại $0.008175 trên tổng giá trị $171,555 đã biến động tăng 88.67% trong 1h qua

    + Đồng GBC GBCGoldCoin (GBC) đang có giá hiện tại $0.001895 trên tổng giá trị $21,529 đã biến động tăng 86.83% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1326.43% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000045 trên tổng giá trị $20,049,460 đã biến động tăng 788.29% trong 24h qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028005 trên tổng giá trị $1,513,215 đã biến động tăng 513.98% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000054 trên tổng giá trị đã biến động tăng 387.64% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006745 trên tổng giá trị $3,273 đã biến động tăng 384.12% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 900.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.228105 trên tổng giá trị $457,947 đã biến động tăng 719.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028005 trên tổng giá trị $1,513,215 đã biến động tăng 608.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.036458 trên tổng giá trị đã biến động tăng 582.96% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 564.63% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 UNITY SuperNET UNITY $39,811,443 $48.78 816,061 LowVol 0.62% 19.82% 43.49%
702 TGT Target Coin TGT $18,281,797 $0.019195 952,429,892 LowVol 11.29% -19.25% -1.57%
703 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
704 ECN E-coin ECN $10,684,125 $2.35 4,549,611 LowVol 0.60% 9.27% -16.07%
705 BCAP BCAP BCAP $10,562,300 $1.06 10,000,000 LowVol 0.45% -2.34% -2.14%
706 CMP Compcoin CMP $6,367,377 $1.47 4,332,964 LowVol -34.24%
707 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 3.48% 13.43%
708 PGL Prospectors Gold PGL $4,786,803 $0.074214 64,500,000 LowVol 0.60% 7.19% 6.96%
709 YASH YashCoin YASH $4,637,572 $0.463745 10,000,263 LowVol 0.51% 8.07% 27.08%
710 ECOB Ecobit ECOB $4,424,978 $0.009956 444,444,444 LowVol 0.61% -0.78% 0.85%
711 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 0.08% 25.34%
712 AC AsiaCoin AC $2,662,369 $0.002324 1,145,395,397 LowVol -1.07% 11.95% 59.31%
713 ADL Adelphoi ADL $2,505,965 $0.106763 23,472,224 LowVol 0.64% -0.42% 39.82%
714 LOG Woodcoin LOG $2,487,415 $0.309565 8,035,193 LowVol 0.64% 7.29% 16.15%
715 ADST AdShares ADST $2,296,365 $0.192996 11,898,510 LowVol 2.81% 2.21% 24.43%
716 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
717 NKA IncaKoin NKA $1,967,889 $0.000177 11,113,556,245 LowVol 96.43% 107.53% 117.86%
718 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,852,595 $0.000081 22,835,678,030 LowVol 17.54% -6.88% -40.58%
719 ITT Intelligent T… ITT $1,478,395 $0.150889 9,797,899 LowVol 0.45% 1.78% -24.25%
720 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -10.45%
721 RC RussiaCoin RC $1,189,314 $0.141959 8,377,873 LowVol -0.38% 6.24% -9.00%
722 CARBON Carboncoin CARBON $1,127,135 $0.000073 15,392,008,209 LowVol 1.05% 18.42% -28.42%
723 MBI Monster Byte MBI $1,064,904 $0.063301 16,822,736 LowVol 0.25% 10.42% 70.05%
724 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,057,646 $0.174403 6,064,378 LowVol 0.60% -26.50% 16.34%
725 CASINO Casino CASINO $1,032,350 $1.03 1,000,000 LowVol 0.79% 0.95%
726 REX REX REX $990,176 $0.114329 8,660,756 LowVol 0.41% 20.58% -6.59%
727 XGR GoldReserve XGR $978,413 $0.056979 17,171,382 LowVol 0.83% 33.13% 139.69%
728 ORB Orbitcoin ORB $953,234 $0.309002 3,084,881 LowVol -0.60% 5.75% 19.02%
729 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 9.12%
730 SHORTY Shorty SHORTY $946,228 $0.009462 100,000,000 LowVol 0.60% 6.11% 13.27%
731 BPC Bitpark Coin BPC $918,278 $0.012244 75,000,000 LowVol 0.60% 3.35% -18.21%
732 ANC Anoncoin ANC $840,877 $0.398460 2,110,317 LowVol 0.49% 2.29% 10.44%
733 FUCK FuckToken FUCK $810,712 $0.015775 51,392,878 LowVol 0.41% 8.84% 5.31%
734 STRC StarCredits STRC $772,601 $0.171689 4,500,000 LowVol 0.59% 6.25% 20.75%
735 ELE Elementrem ELE $764,492 $0.029686 25,752,958 LowVol 3.78% 18.27% 32.58%
736 METAL MetalCoin METAL $749,300 $0.009741 76,925,527 LowVol 0.60% 6.17% 3.84%
737 CDN Canada eCoin CDN $731,921 $0.007513 97,415,544 LowVol 0.28% 15.18% 19.51%
738 MAX MaxCoin MAX $718,857 $0.011782 61,015,725 LowVol 0.53% 7.00% 28.69%
739 USC Ultimate Secu… USC $670,694 $0.064844 10,343,113 LowVol 0.60% 30.98% 120.66%
740 MAC Machinecoin MAC $669,608 $0.033156 20,195,500 LowVol -0.09% 1.57% -5.25%
741 UFO UFO Coin UFO $646,805 $0.000186 3,486,162,512 LowVol 0.53% 7.19% -6.57%
742 HBN HoboNickels HBN $642,393 $0.010761 59,696,358 LowVol 0.53% -1.31% 10.46%
743 ITI iTicoin ITI $633,434 $19.79 32,000 LowVol 0.52% -2.37% 23.64%
744 LNK Link Platform LNK $616,949 $12.99 47,503 LowVol -32.59% -30.34%
745 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -22.84%
746 FJC FujiCoin FJC $557,453 $0.000466 1,195,263,859 LowVol -2.39% -8.72% 12.90%
747 ECA Electra ECA $538,850 $0.000025 21,760,379,154 LowVol 0.36% 215.88% 195.82%
748 BITS Bitstar BITS $512,525 $0.022207 23,079,737 LowVol -2.87% -11.83% -11.93%
749 MZC MazaCoin MZC $498,420 $0.000369 1,349,573,390 LowVol 0.58% 0.59% 51.77%
750 KOBO Kobocoin KOBO $494,257 $0.020010 24,700,248 LowVol -9.65% -14.36% -17.09%
751 DDF DigitalDevelo… DDF $476,612 $0.093119 5,118,307 LowVol -3.77% 0.07% -3.08%
752 AMBER AmberCoin AMBER $462,144 $0.010575 43,699,481 LowVol 0.60% 7.19% 8.03%
753 TALK BTCtalkcoin TALK $454,264 $0.006958 65,290,635 LowVol 0.53% -30.20% -60.02%
754 VAL Valorbit VAL $439,936 $0.000093 4,742,346,801 LowVol 0.51% 7.18% 17.50%
755 GOOD Goodomy GOOD $436,504 $0.000989 441,349,000 LowVol 0.52% 15.73% 63.22%
756 FNC FinCoin FNC $427,466 $0.033192 12,878,667 LowVol 3.66% 1.65% -15.27%
757 BUN BunnyCoin BUN $421,259 $0.000004 102,286,055,122 LowVol 1.10% 77.40% 125.01%
758 BUCKS SwagBucks BUCKS $406,510 $1.29 314,804 LowVol 0.53% 7.57% 16.83%
759 CFT CryptoForecast CFT $401,079 $0.008719 46,000,000 LowVol 1.01% 25.93% 38.28%
760 V Version V $390,554 $0.000836 467,266,697 LowVol 0.59% -0.43% -15.24%
761 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -3.67% -32.92%
762 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -20.49%
763 PXC Phoenixcoin PXC $380,270 $0.006114 62,199,602 LowVol 2.73% 10.48% 24.93%
764 Q2C QubitCoin Q2C $368,369 $0.001484 248,180,085 LowVol -5.38% 42.91% 71.92%
765 BTCR Bitcurrency BTCR $361,862 $0.002134 169,598,616 LowVol 0.60% -8.69% 53.04%
766 DVC Devcoin DVC $348,037 $0.000023 15,148,357,500
767 AU AurumCoin AU $347,431 $1.17 296,216 LowVol 0.62% 2.44% 11.63%
768 BRIT BritCoin BRIT $343,299 $0.016141 21,268,092 LowVol 0.53% 19.98% 7.01%
769 FC2 FuelCoin FC2 $339,381 $0.003340 101,622,427 LowVol 0.60% -17.80% -15.52%
770 JET Jetcoin JET $322,456 $0.066315 4,862,509 LowVol 0.60% 2.68% 8.29%
771 DAXX DaxxCoin DAXX $322,145 $0.000649 496,424,140 LowVol -12.00% -16.03% -12.28%
772 ICN iCoin ICN $322,142 $0.011039 29,181,394 LowVol 0.53% -2.14% -9.59%
773 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol 0.94%
774 GUN Guncoin GUN $305,254 $0.001556 196,237,978 LowVol 0.65% -0.04% 12.18%
775 LANA LanaCoin LANA $302,418 $0.000362 835,528,845 LowVol 0.67% 27.56% 114.59%
776 IFLT InflationCoin IFLT $298,901 $0.000009 33,218,622,419 LowVol 7.61% -22.91% 22.89%
777 PIGGY Piggycoin PIGGY $296,201 $0.000609 486,288,734 LowVol 0.52% -7.11% -37.17%
778 GAIA GAIA GAIA $295,129 $0.012245 24,101,381 LowVol 0.60% 14.75% 13.51%
779 SHDW Shadow Token SHDW $292,218 $0.041745 7,000,000 LowVol 0.60% -9.64%
780 CAGE CageCoin CAGE $279,984 $0.000003 101,168,328,395 LowVol 1.75% -66.58% 26.78%
781 TRK Truckcoin TRK $271,838 $0.001754 155,014,689 LowVol 0.54% -6.89% 33.96%
782 PR Prototanium PR $270,206 $1.38 195,842 LowVol 0.56% -7.26% 28.24%
783 SPEX SproutsExtreme SPEX $265,928 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 0.60% 15.57%
784 FLT FlutterCoin FLT $265,664 $0.000824 322,214,524 LowVol 0.55% 17.90% 66.98%
785 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -11.27%
786 VIDZ PureVidz VIDZ $251,305 $0.002006 125,279,775 LowVol 0.60% -7.94% 6.71%
787 RBIES Rubies RBIES $247,671 $0.023780 10,415,252 LowVol 3.38% 20.07% 6.53%
788 CCN Cannacoin CCN $244,018 $0.051923 4,699,574 LowVol -5.37% 10.01% 41.49%
789 8BIT 8Bit 8BIT $238,044 $0.204432 1,164,415 LowVol 0.57% -0.07% 21.84%
790 J Joincoin J $236,429 $0.096565 2,448,402 LowVol 1.56% -1.38% 26.48%
791 NYAN Nyancoin NYAN $236,027 $0.000742 317,972,081 LowVol 0.56% -0.50% -9.60%
792 LOT LottoCoin LOT $235,572 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 1.90% -8.65% 18.84%
793 FUNK The Cypherfunks FUNK $232,930 $0.000005 46,215,569,999 LowVol -0.13% -15.12% -2.54%
794 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 4.14% 0.26%
795 CUBE DigiCube CUBE $225,344 $0.000093 2,429,126,009 LowVol 0.60% 7.14% 17.50%
796 UNIC UniCoin UNIC $220,517 $0.074352 2,965,842 LowVol -0.19% -1.74% 26.25%
797 XPD PetroDollar XPD $219,652 $0.003432 63,993,275 LowVol 0.60% 11.65% 48.58%
798 HODL HOdlcoin HODL $212,620 $0.001392 152,797,710 LowVol 0.58% 7.19% -4.96%
799 TGC Tigercoin TGC $197,901 $0.004546 43,536,800 LowVol 0.53% -20.42% -1.65%
800 FRC Freicoin FRC $196,843 $0.006679 29,470,807 LowVol 0.53% 10.26% 15.29%
801 SH Shilling SH $194,939 $0.004965 39,262,625 LowVol 0.60% -16.86% -4.84%
802 KED Darsek KED $194,233 $0.014351 13,534,530 LowVol 0.53% 11.57% 15.63%
803 XRE RevolverCoin XRE $192,138 $0.008618 22,295,336 LowVol 0.58% 32.14% 35.59%
804 LTB LiteBar LTB $191,346 $0.239372 799,366 LowVol 0.69% -7.83% -14.66%
805 EMD Emerald Crypto EMD $186,170 $0.009738 19,117,129 LowVol -1.34% 7.19% 41.53%
806 BIGUP BigUp BIGUP $183,400 $0.000087 2,116,820,393 LowVol -13.46% -49.94% 5.84%
807 888 OctoCoin 888 $180,672 $0.003593 50,284,260 LowVol 0.73% 16.32% 62.89%
808 GLC GlobalCoin GLC $180,539 $0.002770 65,171,010 LowVol 3.26% -20.24%
809 XPY PayCoin XPY $178,983 $0.015139 11,822,736 LowVol 0.23% -5.18% 2.95%
810 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $177,717 $0.013501 13,163,028 LowVol 0.60% 5.14% 26.73%
811 I0C I0Coin I0C $171,555 $0.008175 20,984,791 LowVol 88.67% -9.19% -20.20%
812 LEA LeaCoin LEA $167,196 $0.000535 312,631,690 LowVol 0.55% -1.16% 35.77%
813 ZUR Zurcoin ZUR $165,725 $0.001913 86,637,516 LowVol 0.51% 0.49% 18.81%
814 EVO Evotion EVO $163,378 $0.051691 3,160,686 LowVol 0.53% 15.79% 12.45%
815 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 1.97%
816 XRA Ratecoin XRA $160,945 $0.001408 114,343,352 LowVol 0.56% -7.36% -4.37%
817 ACOIN Acoin ACOIN $157,132 $0.128788 1,220,085 LowVol -5.31% -0.20% 7.28%
818 GRT Grantcoin GRT $155,524 $0.003613 43,045,279 LowVol 0.18% 4.36% 15.00%
819 YAC Yacoin YAC $155,509 $0.001299 119,738,248 LowVol -12.03% 22.58% 15.02%
820 URC Unrealcoin URC $150,528 $0.021429 7,024,402 LowVol 0.60% 8.60% 34.94%
821 ANTI AntiBitcoin ANTI $149,058 $0.008535 17,465,159 LowVol 0.51% 20.26% 48.97%
822 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 9.42%
823 HAL Halcyon HAL $141,678 $0.026903 5,266,313 LowVol 4.76% 27.27% 61.39%
824 GTC Global Tour Coin GTC $141,401 $0.004731 29,887,402 LowVol 13.88% 17.75%
825 MNM Mineum MNM $140,204 $0.014858 9,436,367 LowVol 0.41% 17.99% 11.89%
826 BUMBA BumbaCoin BUMBA $139,430 $0.006215 22,432,962 LowVol 0.60% 8.81% 0.87%
827 SLING Sling SLING $139,198 $0.129596 1,074,095 LowVol 0.53%
828 XVP Virtacoinplus XVP $137,473 $0.015049 9,134,750 LowVol -0.84% -2.21% 137.12%
829 RED RedCoin RED $136,558 $0.001843 74,107,896 LowVol -3.21% -1.46% 113.06%
830 BLRY BillaryCoin BLRY $135,966 $0.015121 8,991,787 LowVol 0.60% -23.71% 138.28%
831 DRXNE DROXNE DRXNE $133,581 $0.002133 62,631,660 LowVol 0.57% -7.08% 25.04%
832 FIRE Firecoin FIRE $127,812 $1.30 98,412 LowVol 0.60% 15.43% 25.96%
833 HMP HempCoin HMP $125,853 $0.000093 1,356,645,470 LowVol 0.60% 17.52%
834 PRC PRCoin PRC $124,117 $0.008071 15,378,600 LowVol 0.51% 0.96% -13.65%
835 OHM OHM OHM $123,457 $0.004175 29,573,917 LowVol 0.60% 4.85%
836 TEK TEKcoin TEK $121,454 $0.000086 1,414,054,562 LowVol 0.46% -3.00% 7.64%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $121,346 $0.005813 20,874,169 LowVol -0.22% -26.42% -8.22%
838 DUO ParallelCoin DUO $120,524 $0.399571 301,632 LowVol 18.43% 38.83% 14.14%
839 FLAX Flaxscript FLAX $119,846 $0.021467 5,582,699 LowVol 0.78% 13.64% 1.44%
840 TTC TittieCoin TTC $118,104 $0.000094 1,259,816,434 LowVol 0.48% 4.42% -33.76%
841 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 1.28% -2.21%
842 MEOW Kittehcoin MEOW $116,740 $0.000005 23,905,669,976 LowVol 16.59% 16.60% 87.50%
843 CNNC Cannation CNNC $115,305 $0.046552 2,476,893 LowVol -8.22% 9.87% -17.76%
844 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 18.84%
845 020 020LondonCoin 020 $112,069 $7.1e-07 156,891,860,248 LowVol 0.84%
846 GAP Gapcoin GAP $110,877 $0.009242 11,996,768 LowVol -1.02% -40.68% -10.64%
847 PX PX PX $109,335 $0.001148 95,238,577 LowVol 2.03% 3.86%
848 ARCO AquariusCoin ARCO $109,179 $0.073938 1,476,639 LowVol 0.70% 14.99% 29.27%
849 QTL Quatloo QTL $108,731 $0.014086 7,718,883 LowVol -0.60% 11.74% -6.16%
850 DLC Dollarcoin DLC $105,601 $0.011596 9,106,714 LowVol 0.60% 7.19% 24.70%
851 CAP Bottlecaps CAP $104,908 $0.000514 203,979,400 LowVol
852 ISL IslaCoin ISL $104,334 $0.068926 1,513,704 LowVol 0.60% 14.60%
853 ARG Argentum ARG $103,482 $0.012151 8,516,419 LowVol 0.77% 7.55% 41.58%
854 VEC2 VectorAI VEC2 $103,051 $0.006215 16,579,862 LowVol 0.53% 26.76% 115.91%
855 MARS Marscoin MARS $102,665 $0.003630 28,279,074 LowVol -12.50% 20.21% 31.14%
856 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.17%
857 MAR Marijuanacoin MAR $98,274 $0.066635 1,474,812 LowVol 5.88% 32.37% 60.31%
858 MCRN MACRON MCRN $97,012 $0.000242 401,421,401 LowVol 14.87% 106.36% 16.03%
859 GPU GPU Coin GPU $93,534 $0.002311 40,477,042 LowVol -0.62% 4.48% 32.87%
860 SLM Slimcoin SLM $92,842 $0.006215 14,937,439 LowVol 0.60% 13.99% 25.49%
861 RUPX Rupaya RUPX $92,564 $0.015192 6,093,025 LowVol 0.60% -37.72% -47.15%
862 VC VirtualCoin VC $92,430 $0.009184 10,064,287 LowVol 0.51% 5.05% 17.50%
863 ATX Artex Coin ATX $88,690 $0.004722 18,781,750 LowVol 0.59% 4.92% 17.06%
864 BLC Blakecoin BLC $87,791 $0.005805 15,122,697 LowVol 1.98% 3.99% 27.82%
865 MST MustangCoin MST $82,392 $0.130709 630,343 LowVol 0.53% 20.54% 38.86%
866 ICE iDice ICE $80,987 $0.051551 1,571,013 LowVol 0.51% -35.15% -61.05%
867 GPL Gold Pressed … GPL $78,477 $0.307584 255,141 LowVol 0.49% 7.63% 59.71%
868 ALL Allion ALL $77,646 $0.012525 6,199,359 LowVol 0.60% -16.83% 31.43%
869 SOON SoonCoin SOON $77,595 $0.006226 12,462,620 LowVol 0.60% 4.14% 19.51%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $77,239 $0.014051 5,496,929 LowVol 0.92% 20.75% -28.43%
871 TSE Tattoocoin (S… TSE $75,503 $0.000835 90,421,856 LowVol 0.60% -1.72% 8.64%
872 CAT Catcoin CAT $75,077 $0.012153 6,177,900 LowVol -0.66% -17.27% -10.67%
873 VUC Virta Unique … VUC $74,113 $0.001207 61,404,825 LowVol -1.89% -1.51% -17.53%
874 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 20.82%
875 XCRE Creatio XCRE $72,338 $0.003525 20,520,514 LowVol 0.60% 8.29% 51.64%
876 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $70,999 $0.089521 793,108 LowVol 0.60% 7.07% 53.59%
877 PRX Printerium PRX $70,264 $0.005944 11,821,728 LowVol 1.13% -21.63% 242.79%
878 IMS Independent M… IMS $70,062 $0.013050 5,368,934 LowVol 0.23% -13.10% -2.02%
879 BITZ Bitz BITZ $69,443 $0.034881 1,990,891 LowVol 0.51% 16.62% 37.84%
880 ADCN Asiadigicoin ADCN $69,384 $0.002783 24,931,054 LowVol 7.78% 2.08% 7.75%
881 SPT Spots SPT $69,359 $0.003096 22,406,021 LowVol 0.44% 2.24% 30.01%
882 PHO Photon PHO $69,350 $0.000003 20,360,580,705 LowVol -0.28% 33.86% 57.36%
883 HXX Hexx HXX $69,090 $0.046710 1,479,129 LowVol -6.30% 1.53% 27.78%
884 DRM Dreamcoin DRM $65,901 $0.026903 2,449,632 LowVol 0.60% 7.19% 15.57%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $65,551 $0.000822 79,719,140 LowVol 0.60% -6.30% 37.10%
886 POP PopularCoin POP $65,381 $0.000019 3,372,875,244 LowVol 0.96% 9.44% 27.76%
887 SCRT SecretCoin SCRT $65,119 $0.015399 4,228,672 LowVol 0.60% 16.28%
888 BIP BipCoin BIP $64,877 $0.039869 1,627,261 LowVol 0.60% 10.21% 49.51%
889 BAS BitAsean BAS $64,014 $0.012803 5,000,000 LowVol 0.41% -7.53% -33.16%
890 GCC GuccioneCoin GCC $62,101 $0.003061 20,285,537 LowVol 3.74% 10.53% 8.79%
891 300 300 Token 300 $60,948 $203.16 300 LowVol 0.60% 9.18% 41.75%
892 COAL BitCoal COAL $59,949 $0.013322 4,500,000 LowVol 1.28% 30.08% 55.31%
893 BIOS BiosCrypto BIOS $59,879 $0.002876 20,821,709 LowVol 0.53% 6.80% 89.55%
894 ICOB ICOBID ICOB $59,220 $0.000555 106,701,874 LowVol 0.57% 6.87% 37.58%
895 $$$ Money $$$ $58,582 $0.001277 45,887,218 LowVol 0.65% 8.70% 23.08%
896 CRX Chronos CRX $58,210 $0.000790 73,729,962 LowVol -2.39% -10.88% -3.02%
897 URO Uro URO $56,784 $0.047033 1,207,310 LowVol 0.60% 28.62%
898 CF Californium CF $56,612 $0.023563 2,402,600 LowVol 0.60% 8.04% -11.46%
899 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $55,985 $0.006972 8,030,000 LowVol 0.49% -0.57% 24.82%
900 ZMC ZetaMicron ZMC $55,692 $0.000093 600,344,291 LowVol 0.60% 7.19% 17.50%
901 RPC RonPaulCoin RPC $55,061 $0.061881 889,794 LowVol 0.91% 9.57% 4.02%
902 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,755 $0.000918 59,630,200 LowVol 0.35% 17.49% 11.64%
903 SOIL SOILcoin SOIL $54,553 $0.009567 5,702,048 LowVol 0.68% 10.47% 41.13%
904 DIBC DIBCOIN DIBC $54,538 $0.010908 5,000,000 LowVol -6.29% -8.68% -11.73%
905 BVC BeaverCoin BVC $53,553 $0.017191 3,115,258 LowVol 0.46% -34.32% -11.93%
906 ZYD Zayedcoin ZYD $53,289 $0.008535 6,243,840 LowVol 0.60% 4.17% 23.47%
907 WARP WARP WARP $53,239 $0.048610 1,095,224 LowVol 0.53% 7.19% 17.59%
908 BRAIN Braincoin BRAIN $52,440 $0.005195 10,094,424 LowVol 0.51% 7.40% 26.83%
909 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 3.56%
910 WORM HealthyWormCoin WORM $51,554 $0.000464 111,146,285 LowVol 0.58% 14.83%
911 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol -62.79%
912 DRS Digital Rupees DRS $47,386 $0.000093 510,802,961 LowVol 0.51% 7.19% -38.97%
913 COXST CoExistCoin COXST $47,375 $0.001748 27,100,000 LowVol 0.17%
914 CASH Cashcoin CASH $47,102 $0.001020 46,158,242 LowVol 0.53% 7.19% 6.48%
915 PIE PIECoin PIE $46,772 $0.002597 18,006,706 LowVol 0.60% 0.04% -54.13%
916 BSC BowsCoin BSC $46,338 $0.008349 5,550,102 LowVol 0.60% 7.19% 18.40%
917 CMT Comet CMT $46,198 $0.052929 872,830 LowVol 1.03% 27.17% 18.21%
918 ARB ARbit ARB $45,000 $0.005797 7,761,920 LowVol 1.30%
919 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol -1.03%
920 MND MindCoin MND $43,065 $0.003432 12,546,625 LowVol 0.60% -0.85% 24.56%
921 SFC Solarflarecoin SFC $42,724 $0.003034 14,083,450 LowVol 0.60% 3.43% -17.20%
922 CESC CryptoEscudo CESC $40,105 $0.000278 144,105,100 LowVol 0.60% 7.19% 76.25%
923 TOR Torcoin TOR $39,740 $0.125690 316,179 LowVol 0.49% -41.78% -24.85%
924 STEPS Steps STEPS $39,739 $0.002134 18,625,017 LowVol 0.60% 17.12%
925 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -31.30%
926 FLVR FlavorCoin FLVR $38,773 $0.001855 20,898,106 LowVol 0.60% -2.41%
927 PULSE Pulse PULSE $38,468 $0.002690 14,298,972 LowVol 0.60% 7.19% 24.18%
928 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,037 $0.001879 20,245,510 LowVol 3.37% 24.85%
929 BENJI BenjiRolls BENJI $38,007 $0.001877 20,252,546 LowVol 0.44% 11.17% 22.77%
930 DES Destiny DES $37,701 $0.023563 1,600,000 LowVol 2.85% 104.10%
931 ORLY Orlycoin ORLY $37,396 $0.001020 36,646,779 LowVol 0.60% -1.75% 20.01%
932 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,574 $0.013566 2,622,273 LowVol 0.47% -9.34% -4.08%
933 CRT CRTCoin CRT $35,298 $0.445284 79,270 LowVol 0.60% 7.19% 17.52%
934 CAB Cabbage CAB $34,092 $0.003247 10,499,996 LowVol 0.51% 7.17% 16.74%
935 ICON Iconic ICON $33,716 $0.056867 592,894 LowVol 0.51% 7.19% 52.53%
936 EGO EGO EGO $33,396 $0.000557 60,000,001 LowVol 0.60% 19.95%
937 PLNC PLNcoin PLNC $33,293 $0.001948 17,089,600 LowVol 0.53% 2.31% 6.88%
938 KIC KibiCoin KIC $32,685 $0.002223 14,701,000 LowVol -0.30% -31.87% -30.77%
939 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,469 $0.000464 70,000,000 LowVol 0.60% 7.19% 32.42%
940 BLZ BlazeCoin BLZ $31,795 $0.000052 608,557,394 LowVol -0.53% -0.75% 37.26%
941 G3N G3N G3N $31,567 $0.004175 7,561,891 LowVol 0.60% 2.62% 19.71%
942 GBT GameBet Coin GBT $31,560 $0.001484 21,262,780 LowVol 0.60% 7.19% 17.50%
943 VIP VIP Tokens VIP $30,966 $0.000371 83,450,403 LowVol 0.60% 21.21%
944 KNC KingN Coin KNC $29,799 $14.84 2,008 LowVol 0.60% 7.18% 20.84%
945 KRONE Kronecoin KRONE $29,604 $0.008565 3,456,258 LowVol -0.22% 0.24% 18.16%
946 VTA Virtacoin VTA $29,594 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 1.62% 1.58% 147.68%
947 DPAY DPAY DPAY $29,515 $0.000371 79,541,001 LowVol 0.53% 7.19% 15.57%
948 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 11.30%
949 DLISK DAPPSTER DLISK $27,830 $0.000278 100,000,000 LowVol 0.60% 7.19% -40.85%
950 PSB Pesobit PSB $27,269 $0.000811 33,620,059
951 MILO MiloCoin MILO $27,026 $0.002505 10,789,954 LowVol 5.08% 30.28% 13.39%
952 LUNA Luna Coin LUNA $26,289 $0.016332 1,609,653 LowVol -7.19% 16.00% 22.87%
953 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,201 $0.005425 4,829,945 LowVol 0.59% 4.71% 13.35%
954 VRS Veros VRS $23,855 $0.000049 486,609,040 LowVol 6.56% -33.44% 169.02%
955 LIR LetItRide LIR $23,550 $0.000649 36,266,532 LowVol 0.60% -16.63% -0.09%
956 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 9.41%
957 LTCR Litecred LTCR $22,951 $0.000759 30,227,750 LowVol 0.63% 6.74% -35.20%
958 WBB Wild Beast Block WBB $22,844 $0.138131 165,382 LowVol 0.60% 32.96% 15.89%
959 PLACO PlayerCoin PLACO $22,806 $0.000649 35,120,000 LowVol 11.18% -20.56% -31.46%
960 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 0.08% 6.59% 21.04%
961 XBTS Beatcoin XBTS $22,522 $0.014772 1,524,686 LowVol 0.72% -40.66% -11.67%
962 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,376 $0.029686 753,776 LowVol 0.60% 5.96% 19.96%
963 CNC CHNCoin CNC $22,100 $0.000464 47,646,303 LowVol 0.53% -10.67% 37.39%
964 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 3.33%
965 GBC GBCGoldCoin GBC $21,529 $0.001895 11,361,817 LowVol 86.83% 60.34% -21.05%
966 HVCO High Voltage HVCO $21,346 $0.014286 1,494,171 LowVol 0.58% 14.43%
967 BIOB BioBar BIOB $20,789 $0.023470 885,756 LowVol 0.60% 22.40%
968 IBANK iBank IBANK $20,575 $0.004546 4,526,324 LowVol 0.60% -2.74% -4.34%
969 IMX Impact IMX $20,298 $0.000185 109,509,041 LowVol 0.62% 7.08% 16.95%
970 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
971 BNX BnrtxCoin BNX $19,634 $0.000741 26,487,001 LowVol 0.52% 6.77% 19.73%
972 OS76 OsmiumCoin OS76 $19,158 $0.021429 894,026 LowVol 0.60% -24.05% -17.07%
973 RIDE Ride My Car RIDE $18,790 $0.000186 101,276,976 LowVol 0.60% 7.19% -18.33%
974 DAS DAS DAS $18,479 $0.007045 2,622,886 LowVol 0.29% 103.51% 35.18%
975 UET Useless Ether… UET $18,133 $0.004572 3,965,716 LowVol -16.33% -26.20% -14.31%
976 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol -0.10% 16.73%
977 SDP SydPak SDP $17,681 $0.110714 159,700 LowVol 0.30% 6.77% 18.66%
978 ALTC Antilitecoin ALTC $17,540 $0.000557 31,512,613 LowVol 0.60% 7.19% 5.38%
979 SOCC SocialCoin SOCC $16,701 $0.012060 1,384,879 LowVol 0.60% 36.61% -8.83%
980 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 9.71%
981 ELS Elysium ELS $15,233 $0.003803 4,005,012 LowVol -4.08% -5.16% 25.54%
982 RSGP RSGPcoin RSGP $13,301 $7.70 1,727 LowVol 0.60% -1.16% -21.28%
983 TRADE Tradecoin TRADE $12,512 $0.001670 7,493,046 LowVol 39.29% 42.03% -44.34%
984 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,417 $0.001701 7,300,473 3.43%
985 GEERT GeertCoin GEERT $11,742 $0.002306 5,091,200 LowVol 0.55% 22.78% 22.61%
986 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
987 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 18.97%
988 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,147 $0.000879 12,674,750 LowVol 0.69% -35.11% -67.58%
989 SLFI Selfiecoin SLFI $9,801 $0.000091 107,829,281 LowVol 5.02% 15.14%
990 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 2.80% -24.24%
991 MRNG MorningStar MRNG $9,046 $0.000278 32,596,140 LowVol 0.56% -25.32% -54.86%
992 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 1.50% 10.65%
993 NODC NodeCoin NODC $8,564 $0.005102 1,678,439 LowVol 0.53% 9.38%
994 MTM MTMGaming MTM $8,543 $0.002848 2,999,967 LowVol 0.79% 0.24%
995 VOLT Bitvolt VOLT $8,412 $0.000557 15,112,554 LowVol 0.60% -8.13% -11.42%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $8,374 $0.002492 3,360,417 LowVol 0.79% 0.95% 121.37%
997 DIX Dix Asset DIX $8,156 $8.2e-08 100,000,000,000 LowVol 2.50% -24.89% 82.47%
998 CONX Concoin CONX $7,871 $0.010575 744,266 LowVol 0.60% 7.19% -15.89%
999 JS JavaScript Token JS $7,491 $0.000937 7,991,996 LowVol 0.41% 31.91% 5.14%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,021 $0.000556 9,023,698 LowVol 0.60% -8.09% 0.70%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,784 LowVol 1.60%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,356 $55661.40 0.078264 LowVol 0.60% -14.72% -40.62%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $4,134 $0.020454 202,132 3.63%
1005 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1006 EBT Ebittree Coin EBT $3,557 $0.002813 1,264,511 LowVol 0.60% 45.15% 98.31%
1007 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 384.12% 20.71%
1008 XNG Enigma XNG $3,253 $0.195647 16,627 LowVol 0.60% 0.72% -15.27%
1009 LEX Lex4All LEX $3,116 $0.003116 1,000,000 LowVol 0.79% 0.22% 132.03%
1010 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -4.33% -39.00%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,608 $0.055661 46,864 LowVol 0.60% -6.39% 35.66%
1012 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,557 $0.001855 1,377,917 LowVol -12.52% -20.60% -9.24%
1013 ULA Ulatech ULA $2,116 $0.011540 183,336 LowVol 0.60% -38.40% 63.63%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,463 $9.6e-08 15,320,585,365 LowVol 1.49% -11.34% -27.97%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $1,081 $0.000186 5,826,388 LowVol 0.60% 7.19% -27.60%
1016 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -25.15%
1017 DMB Digital Money… DMB $508 $0.001206 421,300 LowVol 0.53% 24.61% -3.97%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $224 $0.000081 2,753,201 LowVol 1.50% 20.60%
1020 CALC CaliphCoin CALC $56 $0.000641 87,140 LowVol -1.65% -45.73% -37.91%
1021 BCD Bitcoin Diamo… BCD $67.43 $23,826,300 -1.03% -23.03%
1022 INK Ink INK $0.164534 $6,549,460 -0.93% -3.94%
1023 ORME Ormeus Coin ORME $3.50 $4,946,990 1.51% 5.89% -29.88%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $1.95 $3,358,340 0.00% 5.29% 29.26%
1025 QASH QASH QASH $0.700521 $3,336,200 -0.54% -0.39%
1026 REC Regalcoin REC $41.78 $2,914,320 0.63% -10.47% -8.01%
1027 NULS Nuls NULS $0.683369 $2,185,880 0.10% 12.39% -19.67%
1028 CLUB ClubCoin CLUB $5.86 $1,958,290 0.43% 10.29% 155.58%
1029 GRX GOLD Reward T… GRX $5.59 $1,579,550 1.15% 20.30% 52.14%
1030 FRGC Fargocoin FRGC $9.82 $1,435,230 -0.25% 1.17% 1.58%
1031 BTE BitSerial BTE $3.93 $1,389,460 -0.24% -19.78% -36.91%
1032 FRST FirstCoin FRST $16.00 $907,324 -3.02% -0.25% -6.15%
1033 WC WINCOIN WC $1.59 $674,579 1.22% -6.89%
1034 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.16 $656,587 -0.73% -0.76% 27.41%
1035 B2X SegWit2x [Fut… B2X $270.24 $608,030 -0.98% 3.96% 35.78%
1036 THS TechShares THS $0.998967 $507,220 0.62% 7.90% -1.32%
1037 ETN Electroneum ETN $0.025182 $474,330 0.51% -8.57% -21.80%
1038 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000130 $379,043 -11.73% 1.09% 4.82%
1039 BOT Bodhi BOT $0.497795 $335,028 0.15% -6.64%
1040 ADK Aidos Kuneen ADK $36.15 $242,996 2.30% -2.97% -6.09%
1041 XIN Infinity Econ… XIN $0.046384 $208,743 1.96% 0.73% -0.86%
1042 SIC Swisscoin SIC $0.000186 $207,586 20.72% -15.19% -97.50%
1043 SUR Suretly SUR $3.79 $200,622 -0.79% -6.89% 33.66%
1044 EAG EA Coin EAG $3.61 $189,968 -5.92% -15.70% -32.22%
1045 AION Aion AION $1.08 $185,538 0.03% -7.53% 25.20%
1046 B3 B3Coin B3 $0.000470 $178,556 -1.11% -18.04% 47.10%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $191.15 $158,285 -0.37% 68.76% 83.88%
1048 TSL Energo TSL $0.033161 $143,962 0.47% 3.74%
1049 GMT Mercury Protocol GMT $0.052612 $135,140 -4.69% -2.70% 11.68%
1050 XID Sphre AIR XID $0.198381 $125,935 0.94% 0.94% 6.77%
1051 XCPO Copico XCPO $0.022560 $123,863 -10.53% -18.26%
1052 BT1 BT1 [CST] BT1 $9092.69 $121,694 0.29% 12.07% 17.43%
1053 BTU Bitcoin Unlim… BTU $119.23 $115,895 -4.06% -3.04% -26.56%
1054 AI POLY AI AI $15.30 $114,356 -11.40% -18.01%
1055 UGT UG Token UGT $0.429763 $97,530 0.23% -5.82% 25.81%
1056 LLT LLToken LLT $0.318393 $89,543 -0.68% -4.57% -7.57%
1057 TER TerraNova TER $2.37 $86,882 -7.83% -8.20% -24.47%
1058 SISA SISA SISA $0.037454 $81,725 11.38% 133.92% -59.95%
1059 ZZC ZoZoCoin ZZC $0.927675 $79,720 -14.79% -22.99%
1060 INF InfChain INF $0.008720 $75,807 0.60% 1.12%
1061 FLIXX Flixxo FLIXX $0.104396 $73,870 1.36%
1062 BSR BitSoar BSR $0.290362 $71,260 0.60% 8.52% 109.49%
1063 PHR Phore PHR $0.459013 $71,082 4.23% 2.41%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.106484 $59,103 0.28% 4.55% 9.55%
1065 EVR Everus EVR $4.83 $54,227 -6.94% -1.19% 23.67%
1066 MSD MSD MSD $0.012382 $53,108 -5.43% -8.53% 8.58%
1067 ICX ICON ICX $1.10 $45,003 2.93% -4.48% 7.16%
1068 ASTRO Astro ASTRO $1.76 $43,689 1.82% 2.20% 26.90%
1069 BTCM BTCMoon BTCM $0.009721 $41,613 0.50% -27.45% 388.78%
1070 BPL Blockpool BPL $0.182473 $38,198 0.60% 3.00% -3.20%
1071 SPANK SpankChain SPANK $0.045038 $35,845 1.33% -5.09%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.007421 $35,412 -9.68% 25.37%
1073 DSR Desire DSR $0.111629 $32,561 11.86% -23.75% -51.20%
1074 PLX PlexCoin PLX $0.146385 $31,110 10.79%
1075 AKY Akuya Coin AKY $0.306597 $26,751 0.14% -12.11% -58.49%
1076 HOLD Interstellar … HOLD $0.107291 $25,180 0.79% 9.53% -33.82%
1077 OXY Oxycoin OXY $0.175811 $22,493 0.50% 3.19% 9.91%
1078 RMC Russian Minin… RMC $13112.40 $19,698 0.47% 6.30% 30.94%
1079 COR CORION COR $0.976548 $19,385 0.97% -1.25% 4.95%
1080 SSS Sharechain SSS $0.003305 $18,645 -0.23% 5.14% 19.69%
1081 PRM PrismChain PRM $0.002319 $17,598 128.63% 125.97%
1082 VASH VPNCoin VASH $0.005009 $16,437 -1.23% 2.60% 22.27%
1083 DNA EncrypGen DNA $0.069473 $14,905 3.68% -3.82%
1084 BOS BOScoin BOS $1.21 $14,532 -3.84% 3.98% -9.09%
1085 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002882 $13,912 4.00% 13.04% 4.53%
1086 MCR Macro MCR $2.09 $12,832 0.60% 0.50% -37.47%
1087 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003533 $12,732 -7.31% -3.10% 54.84%
1088 B2B B2B B2B $0.571551 $12,723 -2.33% 2.82%
1089 MKR Maker MKR $394.14 $11,847 0.41% -1.80%
1090 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045724 $11,369 0.41% -2.84% -12.39%
1091 FUDD DimonCoin FUDD $0.001475 $10,082 -48.90%
1092 AERM Aerium AERM $1.76 $9,537 -11.07% -16.06% -12.90%
1093 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002715 $9,446 14.13% 15.70% -5.20%
1094 WIC Wi Coin WIC $0.003127 $8,964 -12.82% -13.51% -1.04%
1095 MGC GulfCoin MGC $0.003618 $8,136 0.60% 7.88% 5.87%
1096 DEUS DeusCoin DEUS $0.407713 $7,827 0.60% 8.20% 2.59%
1097 ACC Accelerator N… ACC $3.99 $7,074 -0.06% -3.50%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000188 $6,871 0.60% -21.33% -1.38%
1099 DGPT DigiPulse DGPT $0.989693 $6,650 0.42% -9.01%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.32 $6,352 0.41% -4.04% 19.29%
1101 FOR FORCE FOR $0.001875 $4,759 -0.76% -27.92% -27.18%
1102 TRIA CombiCoin TRIA $6.05 $4,203 -13.63% -22.00%
1103 DFS DFSCoin DFS $0.009883 $3,986 6.31% 17.01% 21.58%
1104 MEN PeopleCoin MEN $0.000093 $3,921 0.60% 7.19% 17.50%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.012709 $3,711 -1.32% -8.48%
1106 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003335 $3,695 0.60% 13.35% 23.06%
1107 VIU Viuly VIU $0.004176 $3,483 14.79% -6.77% -23.30%
1108 SND Sand Coin SND $0.667571 $3,434 0.41% -7.50% 9.30%
1109 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.66 $3,358 0.60% 7.57% 69.37%
1110 PLC PlusCoin PLC $0.000576 $3,338 -11.41% 3.23% -16.11%
1111 VULC Vulcano VULC $0.009204 $2,964 0.60% -2.89% -0.45%
1112 XTD XTD Coin XTD $0.000093 $2,585 0.60% 7.19% 17.50%
1113 BIXC BIXC BIXC $3.72 $2,319 0.60% 7.19% 17.46%
1114 BTBc Bitbase BTBc $0.005566 $2,259 -3.17% 14.67% -42.28%
1115 OX OX Fina OX $0.000184 $2,136 0.54% 4.06% -17.28%
1116 SMART SmartBillions SMART $0.411517 $2,059 0.41% -6.26%
1117 STU bitJob STU $0.043410 $2,046 1.33% -3.20% -37.64%
1118 APC AlpaCoin APC $0.021526 $2,004 0.59% 62.00% -26.59%
1119 IBTC iBTC IBTC $0.012574 $1,979 6.55% 4.38% 72.92%
1120 IQT iQuant IQT $0.123162 $1,898 0.57% 10.85% -21.96%
1121 ACC AdCoin ACC $0.133914 $1,893 -0.04% 23.54% 43.33%
1122 EFYT Ergo EFYT $9.76 $1,882 0.21% 16.66%
1123 PNX Phantomx PNX $0.008646 $1,835 -43.78% -47.00%
1124 BSN Bastonet BSN $0.000835 $1,695 0.51% -3.27% -6.47%
1125 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.013720 $1,693 -12.20% -19.22%
1126 NAMO NamoCoin NAMO $0.000096 $1,611 -10.87% 11.40% -52.80%
1127 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.060537 $1,569 2.40% 16.22% -36.45%
1128 HAT Hawala.Today HAT $0.141746 $1,558 0.41% -20.94% -20.31%
1129 STEX STEX STEX $0.229838 $1,549 0.64% -0.38% 47.92%
1130 NTC Natcoin NTC $0.250470 $1,543 0.60% -16.97% -56.68%
1131 NTWK Network Token NTWK $0.003609 $1,535 0.32% 194.95% 137.82%
1132 ANTX Antimatter ANTX $0.000093 $1,466 0.60% 7.19% 101.44%
1133 WILD Wild Crypto WILD $0.104658 $1,337 0.41% 40.93% 30.56%
1134 XOT Internet of T… XOT $2769.48 $1,307 0.60% 7.54% 17.74%
1135 LEPEN LePen LEPEN $0.000185 $1,286 0.60% 138.44% 52.66%
1136 PRES President Trump PRES $0.003989 $1,281 10.77% 4.39% -1.44%
1137 SPORT SportsCoin SPORT $0.001020 $1,206 0.60% 68.43% 29.27%
1138 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043248 $1,141 0.56% -5.75% 7.43%
1139 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.063824 $1,034 0.60% 43.04% -14.63%
1140 GARY President Joh… GARY $0.074214 $996 0.60% -38.41% -24.80%
1141 ABC Alphabit ABC $15.31 $974 0.60% 5.27% 38.32%
1142 SAK Sharkcoin SAK $0.002409 $905 0.52% 2.31% 41.39%
1143 EGOLD eGold EGOLD $0.012752 $851 0.42% 33.81% 78.98%
1144 DAY Chronologic DAY $5.09 $843 22.49% 10.01% 15.77%
1145 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $830 -2.17% -17.09% 29.61%
1146 HIGH High Gain HIGH $0.000742 $814 0.60% 3.24% -27.38%
1147 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000464 $808 0.60% 1.53% -7.68%
1148 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.125607 $780 10.28% 11.18% 143.24%
1149 SIFT Smart Investm… SIFT $3.15 $736 -1.22% -12.58% -9.09%
1150 MCI Musiconomi MCI $0.053147 $704 0.42% -11.69% -15.81%
1151 WA WA Space WA $0.025975 $665 0.60% 10.57% 92.40%
1152 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000559 $625 0.84% -17.74% -35.89%
1153 CASH Cash Poker Pro CASH $0.072701 $620 0.41% 15.50% -15.34%
1154 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 $559 50.61% 45.74% 47.90%
1155 GAY GAY Money GAY $0.014747 $550 0.58% 17.54% -28.78%
1156 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007700 $518 5.69% 1.83% 96.48%
1157 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -0.23% 1326.43% 9.40%
1158 BIT First Bitcoin BIT $0.014286 LowVol 23.93% -1.16% 20.12%
1159 TIE TIES Network TIE $0.082761 LowVol 0.41% -20.96% -16.15%
1160 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 0.41% -2.84% 28.54%
1161 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.034744 LowVol 2.94% 4.22% 29.35%
1162 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051022 LowVol 0.60% -0.08% -14.57%
1163 CYDER Cyder CYDER $0.000371 LowVol 0.60% 2.23% -6.00%
1164 EBIT eBIT EBIT $0.000823 LowVol 12.99% 2.57% 35.58%
1165 IPY Infinity Pay IPY $0.001373 LowVol -39.71% -14.44%
1166 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010297 LowVol 0.60% 6.23% 6.19%
1167 PRIMU Primulon PRIMU $0.000186 LowVol 0.60% 7.19% 7.23%
1168 GRN Granite GRN $0.014936 LowVol 0.53% 13.62% 25.00%
1169 REGA Regacoin REGA $0.002041 LowVol 0.51% -5.68% 16.92%
1170 SWP Swapcoin SWP $0.091448 LowVol 0.45% 76.65% 52.99%
1171 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003525 LowVol 0.60% 7.19% 18.61%
1172 RCN Rcoin RCN $0.000093 LowVol 0.60% 7.19% 1.10%
1173 MBL MobileCash MBL $0.000371 LowVol 0.60% -9.75% 17.50%
1174 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol 11.78% -98.22% -83.34%
1175 ANI Animecoin ANI $0.000093 LowVol 0.53% 7.19% 15.13%
1176 FC Facecoin FC $0.004114 LowVol 0.52% -2.82% 15.66%
1177 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004013 LowVol -47.04% -75.73% 487.73%
1178 FLASH Flash FLASH $0.005094 LowVol 0.60% 18.41% 31.01%
1179 DMC DynamicCoin DMC $0.003449 LowVol 22.98% 16.23% 15.26%
1180 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001940 LowVol 0.60% -37.45% -15.11%
1181 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.096942 LowVol 0.60% 14.29% 82.85%
1182 MONETA Moneta MONETA $0.000371 LowVol 0.60% 42.91% 44.52%
1183 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000371 LowVol 34.13% 114.37% 24.54%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.35% -28.64% -22.38%
1185 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.16% 12.10% -36.24%
1186 BGR Bongger BGR $0.000122 LowVol -0.28% -4.97% 55.09%
1187 MAGN Magnetcoin MAGN $0.446133 LowVol -0.04% 5.31% 3.33%
1188 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001020 LowVol -7.86% -10.39% -32.98%
1189 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1190 POKE PokeCoin POKE $0.000093 LowVol -24.56% -64.27% -60.83%
1191 MARX MarxCoin MARX $0.000839 LowVol 0.62% -24.78% 13.37%
1192 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000371 LowVol 34.02% 114.37% -23.12%
1193 DON Donationcoin DON $0.000648 LowVol 39.46% 49.77% 45.43%
1194 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000149 LowVol 14.50% -42.69% 259.32%
1195 MINEX Minex MINEX $0.052248 LowVol 0.49% 4.32% -8.06%
1196 10MT 10M Token 10MT $0.002522 LowVol 0.53% 44.84% -46.72%
1197 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000106 LowVol -7.94% -38.50% -48.32%
1198 EUSD eUSD EUSD $0.000149 LowVol 8.64% -40.30% -73.99%
1199 BITOK Bitok BITOK $0.000093 LowVol 0.60% 344.17%
1200 MOTO Motocoin MOTO $0.002508 LowVol 0.53% 5.42% -14.86%
1201 VOYA Voyacoin VOYA $1.82 LowVol -2.46% 4.14% -20.07%
1202 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000464 LowVol -2.65% 7.19% 46.88%
1203 HYPER Hyper HYPER $0.021762 LowVol 0.53% -24.62% -12.20%
1204 AV AvatarCoin AV $0.029129 LowVol 0.60% 6.78% 17.55%
1205 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005768 LowVol -1.36% -12.40% 1.10%
1206 YEL Yellow Token YEL $0.002286 LowVol 0.41% -15.57% -46.20%
1207 ACES Aces ACES $0.000105 LowVol 0.60% -46.54% -49.06%
1208 LDCN LandCoin LDCN $0.006145 LowVol 0.60% 14.73% -14.52%
1209 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 11.48% -0.93% 36.06%
1210 FLAP FlappyCoin FLAP $9e-07 LowVol 1.29% -8.83% 7.68%
1211 ETT EncryptoTel [… ETT $0.074579 LowVol -1.13% -15.17% 14.91%
1212 XRY Royalties XRY $0.074879 LowVol 0.51% 3.99% 36.32%
1213 QBT Cubits QBT $0.001864 LowVol 0.87% -17.07% 155.55%
1214 TOP TopCoin TOP $0.000649 LowVol 0.56% -34.77% -28.92%
1215 AIB Advanced Inte… AIB $0.003403 LowVol 0.60% 6.63% 4.32%
1216 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006432 LowVol 0.60% 19.50% -21.44%
1217 EDRC EDRCoin EDRC $0.047805 LowVol -9.58% 27.16% 28.83%
1218 INDIA India Coin INDIA $0.000186 LowVol 0.51% -29.86% -24.98%
1219 FBL Faceblock FBL $0.001783 LowVol -27.50% 40.03% -98.47%
1220 UR UR UR $0.000567 LowVol 0.69% -7.00% 18.66%
1221 CLINT Clinton CLINT $0.010019 LowVol 0.58% 1.16%
1222 CYC Cycling Coin CYC $0.000928 LowVol 0.60% -10.68% -19.06%
1223 NBIT netBit NBIT $0.047033 LowVol 0.60% 9.78% 20.99%
1224 ACN Avoncoin ACN $0.000371 LowVol 0.60% -8.13% -9.05%
1225 PEC Peacecoin PEC $0.036458 LowVol 0.60% 38.56% 582.96%
1226 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001855 LowVol 0.60% 2.08% 4.69%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000093 LowVol -23.67% 7.19% 17.53%
1228 ASN Aseancoin ASN $0.003340 LowVol 0.60% -12.82%
1229 SKR Sakuracoin SKR $0.000836 LowVol 0.68% -6.59% 45.67%
1230 TELL Tellurion TELL $0.000155 LowVol 0.60% -28.72% -54.71%
1231 BEST BestChain BEST $0.001101 LowVol 1.10% 4.58% -11.39%
1232 BXC Bitcedi BXC $0.002075 LowVol 0.45% 40.38% 73.29%
1233 BET BetaCoin BET $0.002783 LowVol 0.53% 29.20% 11.71%
1234 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol -0.28% -16.20% -5.10%
1235 UNC UNCoin UNC $0.000093 LowVol 0.51% 7.19% 17.50%
1236 IRL IrishCoin IRL $0.002969 LowVol 0.53% 13.49% 28.93%
1237 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.266428 LowVol 0.60% 26.39%
1238 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000371 LowVol 0.60% 42.91% -6.00%
1239 FAP FAPcoin FAP $0.011318 LowVol 0.60% -20.45%
1240 SKC Skeincoin SKC $0.003154 LowVol 0.53% 1.22% -2.09%
1241 DASHS Dashs DASHS $0.033118 LowVol -1.07% 15.12% 24.96%
1242 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001577 LowVol 0.60% 7.19% 1.68%
1243 TODAY TodayCoin TODAY $0.001113 LowVol 0.51% 28.62% 47.60%
1244 BIRDS Birds BIRDS $0.000093 LowVol 0.51% -49.06%
1245 VGC VegasCoin VGC $0.000186 LowVol 0.60% 7.26% -52.31%
1246 KARMA Karmacoin KARMA $0.000093 LowVol 0.53% 7.19% 17.52%
1247 GOLF Golfcoin GOLF $0.000093 LowVol 0.60% 7.19% 17.53%
1248 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.056867 LowVol 0.60% -14.18%
1249 UTA UtaCoin UTA $0.001020 LowVol 0.60% 7.19% 79.23%
1250 ELC Elacoin ELC $0.073057 LowVol 0.54% 10.64% 32.22%
1251 SHA SHACoin SHA $0.000557 LowVol 0.53% 11.29% 17.50%
1252 RHFC RHFCoin RHFC $0.001299 LowVol 14.55% 53.14% 49.55%
1253 HNC Huncoin HNC $0.001020 LowVol 0.60% -10.07% -41.07%
1254 FUTC FutCoin FUTC $0.001855 LowVol 0.60% 12.83% 23.70%
1255 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000093 LowVol 0.53% 7.19% 17.50%
1256 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003432 LowVol 0.60% 7.18% 24.22%
1257 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003154 LowVol 0.60% 7.19% 5.13%
1258 9COIN 9COIN 9COIN $0.002690 LowVol 0.60% 3.61% -6.82%
1259 DCRE DeltaCredits DCRE $0.140450 LowVol -0.01% 15.07%
1260 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009571 LowVol -13.93% 5.39% 7.30%
1261 GML GameLeagueCoin GML $0.007792 LowVol -17.75%
1262 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000093 LowVol 0.60% 17.52%
1263 XDE2 XDE II XDE2 $2.78 LowVol 0.60% 0.44% -10.01%
1264 RICHX RichCoin RICHX $0.006123 LowVol 0.60% -1.75% 6.25%
1265 SFE SafeCoin SFE $0.000093 LowVol 0.60% 7.14% 17.55%
1266 AXIOM Axiom AXIOM $0.014286 LowVol 0.60% 7.19% 16.87%
1267 CC CyberCoin CC $0.000093 LowVol 0.53% 12.14%
1268 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol 0.60% -41.36%
1269 DUB Dubstep DUB $0.002041 LowVol 0.60% 12.29% 20.55%
1270 YES Yescoin YES $0.000054 LowVol 0.22% 387.64% 100.69%
1271 DISK DarkLisk DISK $0.000928 LowVol 0.53% 53.07% 17.50%
1272 DBG Digital Bulli… DBG $0.005566 LowVol 0.60% 9.00% 17.52%
1273 WOW Wowcoin WOW $0.000128 LowVol 14.86% 9.17% 7.28%
1274 STARS StarCash Network STARS $0.250658 LowVol 0.60% 12.04% 9.79%
1275 GBRC Global Busine… GBRC $0.000093 LowVol 0.60% 7.19% -40.22%
1276 QBC Quebecoin QBC $0.001670 LowVol 0.51% 13.49% 0.73%
1277 KASHH KashhCoin KASHH $0.000065 LowVol 0.35% -24.70% 17.21%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008998 LowVol 0.60% 8.30% -21.40%
1279 LTH LAthaan LTH $0.000649 LowVol 7.19% 17.50%
1280 NBE BitCentavo NBE $8.5e-07 LowVol -0.30% -24.24%
1281 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 0.94% 36.00%
1282 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.54%
1283 XQN Quotient XQN $0.004829 LowVol 3.32% -32.76%
1284 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 2.80% 23.29%
1285 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 4.15% -13.34%
1286 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol 3.28% -36.64%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -7.47%
1288 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -46.12%
1289 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 0.76% -15.03%
1290 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 1.95% -6.42%
1291 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 1.78%
1292 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 4.15% 14.17%
1293 OP Operand OP $0.000784 LowVol 0.59% -9.78%
1294 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 3.09% 8.76%
1295 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 1.81%
1296 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 3.48%
1297 HCC Happy Creator… HCC $0.000357 LowVol 2.98% -40.93%
1298 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol -27.85%
1299 XID International… XID $0.007393 LowVol 2.92% 17.05%
1300 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 115.56%
1301 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 0.00% 6.48% 19.03%
1302 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 2.99% -2.50%
1303 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -25.17%
1304 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -4.96%
1305 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1306 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 3.73%
1307 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1308 MAVRO Mavro MAVRO $0.011961 LowVol 2.37% -3.53%
1309 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol -0.14% 564.63%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 21.36%
1311 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol -34.44%
1312 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.23%
1313 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -3.55%
1314 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 4.03% 14.33%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 1.84% 11.64%
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 3.84% -43.08%
1319 ASC AsicCoin ASC $0.000708 900.36%
1320 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi