Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9309.52 trên tổng giá trị $155,494,696,894

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.71 trên tổng giá trị $44,309,530,378

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1607.04 trên tổng giá trị $27,036,037,440

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251190 trên tổng giá trị $9,701,678,819

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $346.14 trên tổng giá trị $5,771,213,999

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028420 trên tổng giá trị $1,535,584 đã biến động tăng 260.73% trong 1h qua

    + Đồng PRM PrismChain (PRM) đang có giá hiện tại $0.003106 trên tổng giá trị đã biến động tăng 206.71% trong 1h qua

    + Đồng NKA IncaKoin (NKA) đang có giá hiện tại $0.000180 trên tổng giá trị $1,996,650 đã biến động tăng 99.69% trong 1h qua

    + Đồng I0C I0Coin (I0C) đang có giá hiện tại $0.008248 trên tổng giá trị $173,092 đã biến động tăng 90.47% trong 1h qua

    + Đồng GBC GBCGoldCoin (GBC) đang có giá hiện tại $0.001895 trên tổng giá trị $21,529 đã biến động tăng 86.83% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1351.74% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000046 trên tổng giá trị $20,537,832 đã biến động tăng 802.06% trong 24h qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028420 trên tổng giá trị $1,535,584 đã biến động tăng 523.19% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000055 trên tổng giá trị đã biến động tăng 398.58% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006745 trên tổng giá trị $3,273 đã biến động tăng 384.18% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 900.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.222696 trên tổng giá trị $447,088 đã biến động tăng 700.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028420 trên tổng giá trị $1,535,584 đã biến động tăng 619.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.036994 trên tổng giá trị đã biến động tăng 592.22% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 564.36% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 APW AppleCoin APW $7 $0.000094 73,319 $538 2.24% 8.67% 19.26%
702 UNITY SuperNET UNITY $39,360,162 $48.23 816,061 LowVol -0.47% 18.40% 41.89%
703 TGT Target Coin TGT $16,753,909 $0.017591 952,429,892 LowVol 2.24% -25.87% -9.93%
704 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
705 ECN E-coin ECN $10,843,270 $2.38 4,549,611 LowVol 2.26% 10.90% -14.80%
706 BCAP BCAP BCAP $10,485,400 $1.05 10,000,000 LowVol -0.36% -3.07% -2.86%
707 CMP Compcoin CMP $6,367,377 $1.47 4,332,964 LowVol -34.25%
708 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 3.49% 13.45%
709 PGL Prospectors Gold PGL $4,857,276 $0.075307 64,500,000 LowVol 2.24% 8.78% 7.88%
710 YASH YashCoin YASH $4,705,844 $0.470572 10,000,263 LowVol 2.24% 9.98% 29.48%
711 ECOB Ecobit ECOB $4,487,822 $0.010098 444,444,444 LowVol 2.13% 0.55% 2.46%
712 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 0.04% 25.32%
713 AC AsiaCoin AC $2,698,712 $0.002356 1,145,395,397 LowVol 0.13% 13.26% 61.86%
714 LOG Woodcoin LOG $2,524,039 $0.314123 8,035,193 LowVol 2.29% 8.88% 17.86%
715 ADL Adelphoi ADL $2,477,564 $0.105553 23,472,224 LowVol -0.47% -1.60% 38.17%
716 ADST AdShares ADST $2,306,371 $0.193837 11,898,510 LowVol 4.03% 2.66% 25.02%
717 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
718 NKA IncaKoin NKA $1,996,650 $0.000180 11,113,556,245 LowVol 99.69% 110.56% 121.15%
719 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,873,033 $0.000082 22,835,678,030 LowVol 19.59% -5.70% -40.50%
720 ITT Intelligent T… ITT $1,467,637 $0.149791 9,797,899 LowVol -0.41% 1.00% -24.81%
721 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -10.30%
722 RC RussiaCoin RC $1,206,816 $0.144048 8,377,873 LowVol 1.09% 7.80% -7.19%
723 CARBON Carboncoin CARBON $1,124,908 $0.000073 15,392,008,209 LowVol -0.11% 17.64% -28.67%
724 MBI Monster Byte MBI $1,076,596 $0.063996 16,822,736 LowVol 1.48% 11.62% 71.87%
725 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,073,219 $0.176971 6,064,378 LowVol 2.24% -25.45% 18.14%
726 CASINO Casino CASINO $1,015,310 $1.02 1,000,000 LowVol -0.85% -0.69%
727 XGR GoldReserve XGR $986,238 $0.057435 17,171,382 LowVol 1.71% 34.29% 141.61%
728 REX REX REX $982,970 $0.113497 8,660,756 LowVol -0.41% 19.65% -7.36%
729 ORB Orbitcoin ORB $970,575 $0.314623 3,084,881 LowVol 1.08% 7.69% 21.00%
730 SHORTY Shorty SHORTY $960,159 $0.009602 100,000,000 LowVol 2.24% 7.67% 15.01%
731 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 9.13%
732 LNK Link Platform LNK $933,676 $19.66 47,503 LowVol 2.24% 5.39%
733 BPC Bitpark Coin BPC $931,718 $0.012423 75,000,000 LowVol 2.22% 4.75% -17.17%
734 ANC Anoncoin ANC $853,256 $0.404326 2,110,317 LowVol 2.12% 3.81% 12.21%
735 FUCK FuckToken FUCK $804,812 $0.015660 51,392,878 LowVol -0.41% 9.50% 4.72%
736 STRC StarCredits STRC $783,909 $0.174202 4,500,000 LowVol 2.22% 7.82% 22.55%
737 ELE Elementrem ELE $775,746 $0.030123 25,752,958 LowVol 5.47% 20.03% 34.47%
738 METAL MetalCoin METAL $760,331 $0.009884 76,925,527 LowVol 2.24% 7.75% 5.51%
739 CDN Canada eCoin CDN $737,772 $0.007573 97,415,544 LowVol 0.94% 16.10% 20.49%
740 MAX MaxCoin MAX $729,437 $0.011955 61,015,725 LowVol 2.17% 8.63% 30.63%
741 USC Ultimate Secu… USC $680,569 $0.065799 10,343,113 LowVol 2.24% 32.93% 124.05%
742 MAC Machinecoin MAC $679,249 $0.033634 20,195,500 LowVol 1.35% 3.08% -3.87%
743 UFO UFO Coin UFO $656,329 $0.000188 3,486,162,512 LowVol 2.24% 8.78% -5.31%
744 HBN HoboNickels HBN $651,854 $0.010920 59,696,358 LowVol 2.17% 0.14% 12.13%
745 ITI iTicoin ITI $641,629 $20.05 32,000 LowVol 1.96% -0.25% 25.25%
746 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -22.85%
747 FJC FujiCoin FJC $564,823 $0.000473 1,195,263,859 LowVol -6.47% -7.42% 14.27%
748 ECA Electra ECA $549,589 $0.000025 21,760,379,154 LowVol 2.54% 219.43% 202.35%
749 BITS Bitstar BITS $519,608 $0.022514 23,079,737 LowVol -1.39% -10.60% -10.76%
750 MZC MazaCoin MZC $505,417 $0.000375 1,349,573,390 LowVol 2.14% 1.68% 53.94%
751 KOBO Kobocoin KOBO $501,534 $0.020305 24,700,248 LowVol -8.28% -12.90% -15.28%
752 DDF DigitalDevelo… DDF $479,748 $0.093732 5,118,307 LowVol -3.07% 0.89% -2.45%
753 AMBER AmberCoin AMBER $468,948 $0.010731 43,699,481 LowVol 2.24% 8.78% 9.66%
754 TALK BTCtalkcoin TALK $460,952 $0.007060 65,290,635 LowVol 2.24% -27.24% -59.59%
755 VAL Valorbit VAL $446,413 $0.000094 4,742,346,801 LowVol 2.24% 8.78% 19.26%
756 GOOD Goodomy GOOD $440,417 $0.000998 441,349,000 LowVol 1.54% 16.78% 64.38%
757 FNC FinCoin FNC $432,727 $0.033600 12,878,667 LowVol 5.09% 2.79% -14.21%
758 BUN BunnyCoin BUN $428,452 $0.000004 102,286,055,122 LowVol 3.09% 79.87% 129.55%
759 BUCKS SwagBucks BUCKS $412,497 $1.31 314,804 LowVol 2.08% 9.17% 18.58%
760 CFT CryptoForecast CFT $403,409 $0.008770 46,000,000 LowVol 1.72% 26.67% 38.82%
761 V Version V $396,170 $0.000848 467,266,697 LowVol 2.19% 0.79% -14.10%
762 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -3.71% -32.93%
763 PXC Phoenixcoin PXC $385,827 $0.006203 62,199,602 LowVol 4.85% 11.77% 26.78%
764 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -20.57%
765 Q2C QubitCoin Q2C $373,791 $0.001506 248,180,085 LowVol -3.78% 45.04% 74.49%
766 BTCR Bitcurrency BTCR $367,189 $0.002165 169,598,616 LowVol 2.24% -7.34% 55.71%
767 AU AurumCoin AU $352,508 $1.19 296,216 LowVol 2.24% 3.72% 13.27%
768 BRIT BritCoin BRIT $348,354 $0.016379 21,268,092 LowVol 2.24% 21.76% 8.31%
769 DVC Devcoin DVC $348,037 $0.000023 15,148,357,500
770 FC2 FuelCoin FC2 $344,378 $0.003389 101,622,427 LowVol 2.24% -16.43% -14.52%
771 JET Jetcoin JET $327,204 $0.067291 4,862,509 LowVol 2.24% 5.26% 10.22%
772 ICN iCoin ICN $326,887 $0.011202 29,181,394 LowVol 2.08% -0.69% -8.22%
773 DAXX DaxxCoin DAXX $326,835 $0.000658 496,424,140 LowVol -10.59% -14.72% -11.04%
774 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol 0.94%
775 GUN Guncoin GUN $309,638 $0.001578 196,237,978 LowVol 2.31% 1.41% 13.85%
776 LANA LanaCoin LANA $306,685 $0.000367 835,528,845 LowVol 2.32% 28.68% 118.39%
777 PIGGY Piggycoin PIGGY $300,417 $0.000618 486,288,734 LowVol 2.26% -5.60% -36.42%
778 GAIA GAIA GAIA $299,474 $0.012426 24,101,381 LowVol 2.24% 17.11% 15.11%
779 IFLT InflationCoin IFLT $298,229 $0.000009 33,218,622,419 LowVol 2.26% -22.66% 22.46%
780 SHDW Shadow Token SHDW $296,520 $0.042360 7,000,000 LowVol 2.24% -8.44%
781 CAGE CageCoin CAGE $278,738 $0.000003 101,168,328,395 LowVol 1.13% -65.77% 26.10%
782 TRK Truckcoin TRK $275,568 $0.001778 155,014,689 LowVol 2.07% -5.60% 35.98%
783 PR Prototanium PR $274,087 $1.40 195,842 LowVol 2.02% -5.91% 30.07%
784 SPEX SproutsExtreme SPEX $269,843 $0.000094 2,866,607,586 LowVol 2.24% 17.27%
785 FLT FlutterCoin FLT $269,435 $0.000836 322,214,524 LowVol 2.19% 19.37% 69.38%
786 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -11.25%
787 VIDZ PureVidz VIDZ $255,004 $0.002035 125,279,775 LowVol 2.17% -6.62% 8.27%
788 RBIES Rubies RBIES $251,317 $0.024130 10,415,252 LowVol 6.67% 22.27% 8.15%
789 CCN Cannacoin CCN $247,608 $0.052687 4,699,574 LowVol -3.77% 11.56% 43.60%
790 8BIT 8Bit 8BIT $241,434 $0.207344 1,164,415 LowVol 2.15% 1.08% 23.43%
791 J Joincoin J $239,910 $0.097986 2,448,402 LowVol 1.98% 0.22% 28.41%
792 NYAN Nyancoin NYAN $239,494 $0.000753 317,972,081 LowVol 2.19% 0.96% -8.31%
793 LOT LottoCoin LOT $234,524 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 1.05% -9.08% 18.27%
794 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 4.15% 0.26%
795 FUNK The Cypherfunks FUNK $232,244 $0.000005 46,215,569,999 LowVol -0.55% -15.39% -2.70%
796 CUBE DigiCube CUBE $228,662 $0.000094 2,429,126,009 LowVol 2.24% 8.75% 19.28%
797 XPD PetroDollar XPD $222,885 $0.003483 63,993,275 LowVol 2.14% 13.26% 50.95%
798 UNIC UniCoin UNIC $221,735 $0.074763 2,965,842 LowVol 0.43% -0.77% 26.95%
799 HODL HOdlcoin HODL $215,750 $0.001412 152,797,710 LowVol 2.08% 8.78% -3.71%
800 TGC Tigercoin TGC $200,815 $0.004613 43,536,800 LowVol 2.24% -19.24% -0.36%
801 FRC Freicoin FRC $199,741 $0.006778 29,470,807 LowVol 2.17% 11.89% 16.96%
802 SH Shilling SH $197,809 $0.005038 39,262,625 LowVol 2.24% -15.63% -3.44%
803 KED Darsek KED $197,060 $0.014560 13,534,530 LowVol 2.16% 13.31% 17.25%
804 XRE RevolverCoin XRE $194,956 $0.008744 22,295,336 LowVol 2.23% 34.06% 37.60%
805 LTB LiteBar LTB $194,163 $0.242896 799,366 LowVol 2.42% -6.12% -13.42%
806 EMD Emerald Crypto EMD $188,906 $0.009882 19,117,129 LowVol 0.26% 8.79% 43.70%
807 BIGUP BigUp BIGUP $184,305 $0.000087 2,116,820,393 LowVol -23.89% -49.69% 6.40%
808 888 OctoCoin 888 $183,093 $0.003641 50,284,260 LowVol 2.28% 17.97% 65.10%
809 XPY PayCoin XPY $181,618 $0.015362 11,822,736 LowVol 1.86% -3.74% 4.46%
810 GLC GlobalCoin GLC $180,539 $0.002770 65,171,010 LowVol 3.27% -20.22%
811 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $180,303 $0.013698 13,163,028 LowVol 2.23% 6.68% 28.68%
812 I0C I0Coin I0C $173,092 $0.008248 20,984,791 LowVol 90.47% -8.36% -19.53%
813 LEA LeaCoin LEA $168,751 $0.000540 312,631,690 LowVol 1.59% -0.23% 37.03%
814 ZUR Zurcoin ZUR $168,092 $0.001940 86,637,516 LowVol 2.20% 1.95% 20.43%
815 EVO Evotion EVO $165,774 $0.052449 3,160,686 LowVol 2.22% 17.51% 14.14%
816 XRA Ratecoin XRA $163,250 $0.001428 114,343,352 LowVol 2.21% -6.17% -2.92%
817 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 2.01%
818 ACOIN Acoin ACOIN $159,444 $0.130683 1,220,085 LowVol -3.71% 1.26% 8.88%
819 YAC Yacoin YAC $157,799 $0.001318 119,738,248 LowVol -10.60% 24.67% 16.91%
820 GRT Grantcoin GRT $156,827 $0.003643 43,045,279 LowVol 1.11% 5.25% 15.98%
821 URC Unrealcoin URC $152,744 $0.021745 7,024,402 LowVol 2.24% 10.21% 36.92%
822 ANTI AntiBitcoin ANTI $151,253 $0.008660 17,465,159 LowVol 2.24% 22.04% 51.56%
823 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 9.90%
824 HAL Halcyon HAL $143,763 $0.027299 5,266,313 LowVol 7.85% 29.31% 63.79%
825 MNM Mineum MNM $142,227 $0.015072 9,436,367 LowVol 1.94% 20.77% 13.50%
826 BUMBA BumbaCoin BUMBA $141,483 $0.006307 22,432,962 LowVol 2.08% 10.42% 2.38%
827 SLING Sling SLING $141,248 $0.131504 1,074,095 LowVol 2.14%
828 XVP Virtacoinplus XVP $139,394 $0.015260 9,134,750 LowVol 0.35% -0.83% 140.52%
829 RED RedCoin RED $138,563 $0.001870 74,107,896 LowVol -2.13% -0.08% 115.86%
830 BLRY BillaryCoin BLRY $137,967 $0.015344 8,991,787 LowVol 2.08% -22.57% 141.81%
831 FIRE Firecoin FIRE $129,694 $1.32 98,412 LowVol 2.24% 17.14% 27.82%
832 GTC Global Tour Coin GTC $128,938 $0.004314 29,887,402 LowVol 3.86% 7.41%
833 HMP HempCoin HMP $127,706 $0.000094 1,356,645,470 LowVol 2.24% 19.26%
834 PRC PRCoin PRC $125,945 $0.008190 15,378,600 LowVol 2.24% 2.36% -12.43%
835 OHM OHM OHM $125,275 $0.004236 29,573,917 LowVol 2.24% 6.41%
836 TEK TEKcoin TEK $123,058 $0.000087 1,414,054,562 LowVol 1.98% -0.08% 9.05%
837 SPACE SpaceCoin SPACE $122,736 $0.005880 20,874,169 LowVol 1.05% -25.63% -7.17%
838 DUO ParallelCoin DUO $122,236 $0.405250 301,632 LowVol 20.29% 40.79% 15.83%
839 FLAX Flaxscript FLAX $121,328 $0.021733 5,582,699 LowVol 2.17% 15.13% 2.63%
840 TTC TittieCoin TTC $119,792 $0.000095 1,259,816,434 LowVol 1.97% 5.93% -32.85%
841 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 1.19% -2.22%
842 CNNC Cannation CNNC $116,995 $0.047234 2,476,893 LowVol -6.45% 12.19% -16.54%
843 MEOW Kittehcoin MEOW $116,384 $0.000005 23,905,669,976 LowVol 15.59% 16.22% 86.72%
844 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 18.84%
845 020 020LondonCoin 020 $112,069 $7.1e-07 156,891,860,248 LowVol 0.85%
846 ARCO AquariusCoin ARCO $110,507 $0.074837 1,476,639 LowVol 2.07% 16.41% 30.83%
847 GAP Gapcoin GAP $110,434 $0.009205 11,996,768 LowVol -1.37% -40.91% -10.97%
848 QTL Quatloo QTL $110,317 $0.014292 7,718,883 LowVol 1.01% 13.44% -4.95%
849 PX PX PX $109,335 $0.001148 95,238,577 LowVol 2.05% 3.89%
850 DLC Dollarcoin DLC $107,156 $0.011767 9,106,714 LowVol 2.24% 8.78% 26.67%
851 ISL IslaCoin ISL $105,870 $0.069941 1,513,704 LowVol 2.17% 16.37%
852 ARG Argentum ARG $104,953 $0.012324 8,516,419 LowVol 2.37% 9.08% 43.62%
853 CAP Bottlecaps CAP $104,908 $0.000514 203,979,400 LowVol
854 VEC2 VectorAI VEC2 $104,568 $0.006307 16,579,862 LowVol 2.24% 26.49% 118.54%
855 MARS Marscoin MARS $104,109 $0.003681 28,279,074 LowVol -11.12% 21.91% 32.99%
856 MAR Marijuanacoin MAR $99,427 $0.067417 1,474,812 LowVol 7.22% 34.36% 62.15%
857 MCRN MACRON MCRN $98,390 $0.000245 401,421,401 LowVol 16.68% 109.38% 17.83%
858 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.17%
859 GPU GPU Coin GPU $94,904 $0.002345 40,477,042 LowVol 0.95% 6.06% 35.05%
860 SLM Slimcoin SLM $94,209 $0.006307 14,937,439 LowVol 2.24% 15.68% 27.38%
861 RUPX Rupaya RUPX $93,926 $0.015415 6,093,025 LowVol 2.23% -36.79% -46.33%
862 VC VirtualCoin VC $93,791 $0.009319 10,064,287 LowVol 2.14% 6.62% 19.29%
863 ATX Artex Coin ATX $89,996 $0.004792 18,781,750 LowVol 2.26% 6.48% 18.62%
864 BLC Blakecoin BLC $89,040 $0.005888 15,122,697 LowVol 3.60% 5.08% 29.64%
865 MST MustangCoin MST $83,605 $0.132634 630,343 LowVol 2.24% 22.36% 40.87%
866 ICE iDice ICE $81,821 $0.052082 1,571,013 LowVol 1.70% -34.51% -60.41%
867 GPL Gold Pressed … GPL $79,632 $0.312112 255,141 LowVol 2.13% 9.23% 62.08%
868 ALL Allion ALL $78,788 $0.012709 6,199,359 LowVol 2.23% -15.60% 33.50%
869 SOON SoonCoin SOON $78,728 $0.006317 12,462,620 LowVol 2.23% 5.06% 21.26%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $78,376 $0.014258 5,496,929 LowVol 2.73% 22.52% -27.45%
871 TSE Tattoocoin (S… TSE $76,613 $0.000847 90,421,856 LowVol 2.23% -0.27% 10.21%
872 CAT Catcoin CAT $76,183 $0.012332 6,177,900 LowVol 1.28% -16.18% -9.37%
873 VUC Virta Unique … VUC $74,973 $0.001221 61,404,825 LowVol -0.57% -0.24% -16.52%
874 XCRE Creatio XCRE $73,403 $0.003577 20,520,514 LowVol 2.17% 9.92% 53.63%
875 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 20.86%
876 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $72,045 $0.090839 793,108 LowVol 2.24% 8.66% 55.81%
877 PRX Printerium PRX $71,298 $0.006031 11,821,728 LowVol 2.77% -20.05% 247.23%
878 IMS Independent M… IMS $71,076 $0.013238 5,368,934 LowVol 1.84% -11.94% -0.54%
879 BITZ Bitz BITZ $70,466 $0.035394 1,990,891 LowVol 2.24% 18.68% 39.90%
880 ADCN Asiadigicoin ADCN $70,405 $0.002824 24,931,054 LowVol 9.54% 4.23% 9.23%
881 SPT Spots SPT $70,299 $0.003138 22,406,021 LowVol 1.93% 3.72% 31.80%
882 HXX Hexx HXX $70,103 $0.047395 1,479,129 LowVol -9.18% 3.05% 29.75%
883 PHO Photon PHO $69,148 $0.000003 20,360,580,705 LowVol -0.65% 33.43% 57.27%
884 DRM Dreamcoin DRM $66,872 $0.027299 2,449,632 LowVol 2.24% 8.78% 17.27%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $66,516 $0.000834 79,719,140 LowVol 2.24% -4.90% 39.12%
886 SCRT SecretCoin SCRT $66,078 $0.015626 4,228,672 LowVol 2.24% 18.01%
887 BIP BipCoin BIP $65,831 $0.040455 1,627,261 LowVol 2.24% 12.85% 51.74%
888 POP PopularCoin POP $65,164 $0.000019 3,372,875,244 LowVol 0.51% 9.07% 27.22%
889 BAS BitAsean BAS $63,548 $0.012710 5,000,000 LowVol -0.41% -8.24% -33.59%
890 GCC GuccioneCoin GCC $63,015 $0.003106 20,285,537 LowVol 5.43% 12.18% 10.38%
891 300 300 Token 300 $61,846 $206.15 300 LowVol 2.17% 10.80% 43.57%
892 COAL BitCoal COAL $60,804 $0.013512 4,500,000 LowVol 2.94% 31.55% 57.50%
893 BIOS BiosCrypto BIOS $60,760 $0.002918 20,821,709 LowVol 2.24% 8.01% 92.80%
894 ICOB ICOBID ICOB $60,035 $0.000563 106,701,874 LowVol 2.11% 8.36% 39.48%
895 $$$ Money $$$ $59,395 $0.001294 45,887,218 LowVol 2.20% 10.24% 24.81%
896 CRX Chronos CRX $59,033 $0.000801 73,729,962 LowVol -0.86% -9.07% -1.84%
897 URO Uro URO $57,620 $0.047726 1,207,310 LowVol 2.24% 30.45%
898 CF Californium CF $57,446 $0.023910 2,402,600 LowVol 2.24% 9.64% -10.01%
899 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $56,788 $0.007072 8,030,000 LowVol 2.17% 0.87% 26.67%
900 ZMC ZetaMicron ZMC $56,512 $0.000094 600,344,291 LowVol 2.24% 8.78% 19.26%
901 RPC RonPaulCoin RPC $55,872 $0.062792 889,794 LowVol 2.98% 11.21% 5.59%
902 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,440 $0.000930 59,630,200 LowVol 1.60% 19.20% 13.16%
903 DIBC DIBCOIN DIBC $55,245 $0.011049 5,000,000 LowVol -4.73% -7.48% -10.64%
904 SOIL SOILcoin SOIL $55,223 $0.009685 5,702,048 LowVol 1.91% 11.85% 42.83%
905 BVC BeaverCoin BVC $54,284 $0.017425 3,115,258 LowVol 2.05% -33.42% -10.85%
906 ZYD Zayedcoin ZYD $54,073 $0.008660 6,243,840 LowVol 2.17% 5.96% 25.45%
907 WARP WARP WARP $54,023 $0.049326 1,095,224 LowVol 2.24% 8.78% 19.36%
908 BRAIN Braincoin BRAIN $53,212 $0.005271 10,094,424 LowVol 2.08% 9.10% 28.88%
909 WORM HealthyWormCoin WORM $52,313 $0.000471 111,146,285 LowVol 2.24% 17.23%
910 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 3.56%
911 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol -62.78%
912 DRS Digital Rupees DRS $48,084 $0.000094 510,802,961 LowVol 2.17% 8.78% -37.83%
913 CASH Cashcoin CASH $47,795 $0.001035 46,158,242 LowVol 2.24% 8.78% 8.22%
914 PIE PIECoin PIE $47,461 $0.002636 18,006,706 LowVol 2.17% 1.52% -53.51%
915 BSC BowsCoin BSC $47,020 $0.008472 5,550,102 LowVol 2.24% 8.78% 20.17%
916 COXST CoExistCoin COXST $46,657 $0.001722 27,100,000 LowVol -1.63%
917 CMT Comet CMT $46,450 $0.053218 872,830 LowVol 1.70% 28.01% 18.83%
918 ARB ARbit ARB $45,000 $0.005797 7,761,920 LowVol 1.41%
919 MND MindCoin MND $43,699 $0.003483 12,546,625 LowVol 2.24% 0.62% 26.42%
920 SFC Solarflarecoin SFC $43,353 $0.003078 14,083,450 LowVol 2.23% 4.72% -15.91%
921 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol -1.07%
922 CESC CryptoEscudo CESC $40,695 $0.000282 144,105,100 LowVol 2.24% 8.78% 78.89%
923 TOR Torcoin TOR $40,326 $0.127541 316,179 LowVol -4.00% -40.92% -23.50%
924 STEPS Steps STEPS $40,324 $0.002165 18,625,017 LowVol 2.24% 18.85%
925 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -31.29%
926 FLVR FlavorCoin FLVR $39,344 $0.001883 20,898,106 LowVol 2.24% -0.96%
927 PULSE Pulse PULSE $39,034 $0.002730 14,298,972 LowVol 2.24% 8.78% 26.07%
928 BENJI BenjiRolls BENJI $38,565 $0.001904 20,252,546 LowVol 2.74% 12.78% 24.59%
929 DES Destiny DES $38,256 $0.023910 1,600,000 LowVol 6.42% 107.13%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,037 $0.001879 20,245,510 LowVol 3.38% 24.88%
931 ORLY Orlycoin ORLY $37,947 $0.001035 36,646,779 LowVol 2.24% -0.29% 21.73%
932 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,015 $0.013734 2,622,273 LowVol 1.85% -7.46% -2.89%
933 CRT CRTCoin CRT $35,817 $0.451840 79,270 LowVol 2.24% 8.78% 19.28%
934 CAB Cabbage CAB $34,594 $0.003295 10,499,996 LowVol 2.24% 8.78% 18.47%
935 ICON Iconic ICON $34,212 $0.057704 592,894 LowVol 2.24% 8.78% 54.95%
936 EGO EGO EGO $33,888 $0.000565 60,000,001 LowVol 2.17% 21.89%
937 PLNC PLNcoin PLNC $33,783 $0.001977 17,089,600 LowVol 2.24% 3.83% 8.31%
938 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,947 $0.000471 70,000,000 LowVol 2.24% 8.78% 34.19%
939 KIC KibiCoin KIC $32,590 $0.002217 14,701,000 LowVol -0.65% -32.06% -31.60%
940 G3N G3N G3N $32,032 $0.004236 7,561,891 LowVol 2.24% 4.15% 21.48%
941 GBT GameBet Coin GBT $32,025 $0.001506 21,262,780 LowVol 2.24% 8.78% 19.26%
942 BLZ BlazeCoin BLZ $31,690 $0.000052 608,557,394 LowVol -0.95% -1.09% 36.76%
943 VIP VIP Tokens VIP $31,422 $0.000377 83,450,403 LowVol 2.24% 23.24%
944 KNC KingN Coin KNC $30,237 $15.06 2,008 LowVol 2.24% 8.78% 22.63%
945 KRONE Kronecoin KRONE $30,040 $0.008691 3,456,258 LowVol 1.19% 1.77% 19.98%
946 DPAY DPAY DPAY $29,950 $0.000377 79,541,001 LowVol 2.24% 8.78% 17.27%
947 VTA Virtacoin VTA $29,462 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 1.05% 1.13% 146.59%
948 DLISK DAPPSTER DLISK $28,240 $0.000282 100,000,000 LowVol 2.24% 8.78% -40.11%
949 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 11.22%
950 MILO MiloCoin MILO $27,424 $0.002542 10,789,954 LowVol 6.68% 32.26% 14.38%
951 PSB Pesobit PSB $27,269 $0.000811 33,620,059
952 LUNA Luna Coin LUNA $26,676 $0.016573 1,609,653 LowVol -5.68% 17.67% 24.69%
953 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,585 $0.005504 4,829,945 LowVol 2.16% 6.17% 15.03%
954 VRS Veros VRS $24,372 $0.000050 486,609,040 LowVol 9.37% -32.47% 175.00%
955 LIR LetItRide LIR $23,897 $0.000659 36,266,532 LowVol 2.24% -15.40% 1.49%
956 LTCR Litecred LTCR $23,289 $0.000770 30,227,750 LowVol 2.20% 8.19% -34.22%
957 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 9.37%
958 WBB Wild Beast Block WBB $23,181 $0.140164 165,382 LowVol 2.24% 34.60% 17.42%
959 PLACO PlayerCoin PLACO $23,142 $0.000659 35,120,000 LowVol 16.05% -19.85% -30.43%
960 XBTS Beatcoin XBTS $22,781 $0.014941 1,524,686 LowVol 2.02% -39.33% -10.49%
961 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,706 $0.030123 753,776 LowVol 2.24% 7.49% 21.76%
962 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 0.30% 6.58% 21.33%
963 CNC CHNCoin CNC $22,425 $0.000471 47,646,303 LowVol 2.17% -9.35% 39.34%
964 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 3.36%
965 HVCO High Voltage HVCO $21,660 $0.014497 1,494,171 LowVol 2.14% 16.12%
966 GBC GBCGoldCoin GBC $21,529 $0.001895 11,361,817 LowVol 86.83% 59.94% -21.05%
967 BIOB BioBar BIOB $21,095 $0.023816 885,756 LowVol 2.24% 24.25%
968 IBANK iBank IBANK $20,878 $0.004613 4,526,324 LowVol 2.24% -1.30% -2.92%
969 IMX Impact IMX $20,591 $0.000188 109,509,041 LowVol 2.23% 8.64% 18.67%
970 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
971 BNX BnrtxCoin BNX $19,918 $0.000752 26,487,001 LowVol 2.19% 8.30% 21.44%
972 OS76 OsmiumCoin OS76 $19,440 $0.021745 894,026 LowVol 2.24% -22.92% -15.84%
973 RIDE Ride My Car RIDE $19,067 $0.000188 101,276,976 LowVol 2.24% 8.78% -16.91%
974 DAS DAS DAS $18,641 $0.007107 2,622,886 LowVol 1.24% 105.32% 38.13%
975 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol -0.07% 16.76%
976 UET Useless Ether… UET $18,001 $0.004539 3,965,716 LowVol -17.01% -26.62% -14.93%
977 ALTC Antilitecoin ALTC $17,798 $0.000565 31,512,613 LowVol 2.17% 8.78% 7.06%
978 SDP SydPak SDP $17,681 $0.110714 159,700 LowVol 0.39% 6.75% 18.68%
979 SOCC SocialCoin SOCC $16,947 $0.012237 1,384,879 LowVol 2.24% 38.64% -7.38%
980 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 9.73%
981 ELS Elysium ELS $15,457 $0.003859 4,005,012 LowVol -2.52% -3.23% 27.14%
982 RSGP RSGPcoin RSGP $13,496 $7.81 1,727 LowVol 2.24% 0.31% -20.11%
983 TRADE Tradecoin TRADE $12,696 $0.001694 7,493,046 LowVol 41.56% 44.44% -43.49%
984 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,417 $0.001701 7,300,473 3.45%
985 GEERT GeertCoin GEERT $11,897 $0.002337 5,091,200 LowVol 2.03% 24.41% 24.16%
986 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
987 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 18.99%
988 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,311 $0.000892 12,674,750 LowVol 2.36% -34.10% -67.12%
989 SLFI Selfiecoin SLFI $9,801 $0.000091 107,829,281 LowVol 5.03% 15.16%
990 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 2.81% -23.88%
991 MRNG MorningStar MRNG $9,140 $0.000280 32,596,140 LowVol 1.72% -24.53% -54.23%
992 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 1.52% 10.67%
993 NODC NodeCoin NODC $8,690 $0.005177 1,678,439 LowVol 2.08% 11.14%
994 VOLT Bitvolt VOLT $8,536 $0.000565 15,112,554 LowVol 2.24% -6.76% -10.10%
995 MTM MTMGaming MTM $8,402 $0.002801 2,999,967 LowVol -0.85% -1.45%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $8,236 $0.002451 3,360,417 LowVol -0.85% -0.69% 116.70%
997 DIX Dix Asset DIX $8,063 $8.1e-08 100,000,000,000 LowVol 1.37% -25.77% 80.51%
998 CONX Concoin CONX $7,987 $0.010731 744,266 LowVol 2.24% 8.78% -14.63%
999 JS JavaScript Token JS $7,437 $0.000931 7,991,996 LowVol -0.41% 30.89% 5.34%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,095 $0.000565 9,023,698 LowVol 2.23% -13.86% 2.21%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,784 LowVol 1.60%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,420 $56480.90 0.078264 LowVol 2.24% -13.45% -39.84%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $4,134 $0.020454 202,132 3.66%
1005 EBT Ebittree Coin EBT $3,609 $0.002854 1,264,511 LowVol 2.24% 47.30% 100.89%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,301 $0.198527 16,627 LowVol 2.24% 2.15% -14.02%
1008 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 384.18% 21.12%
1009 LEX Lex4All LEX $3,065 $0.003065 1,000,000 LowVol -0.85% -1.46% 128.25%
1010 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -4.31% -38.99%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,647 $0.056480 46,864 LowVol 2.24% -5.00% 37.79%
1012 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,594 $0.001883 1,377,917 LowVol -11.10% -19.42% -7.98%
1013 ULA Ulatech ULA $2,147 $0.011710 183,336 LowVol 2.24% -37.49% 65.92%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,457 $9.5e-08 15,320,585,365 LowVol 1.12% -12.39% -28.22%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $1,097 $0.000188 5,826,388 LowVol 2.08% 8.78% -26.51%
1016 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -25.14%
1017 DMB Digital Money… DMB $516 $0.001224 421,300 LowVol 2.17% 26.77% -2.61%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $223 $0.000081 2,753,201 LowVol 1.13% 20.05%
1020 CALC CaliphCoin CALC $57 $0.000651 87,140 LowVol -0.05% -44.97% -37.00%
1021 BCD Bitcoin Diamo… BCD $67.78 $24,061,900 -0.20% -22.67%
1022 INK Ink INK $0.164461 $6,493,960 -0.72% -4.06%
1023 ORME Ormeus Coin ORME $3.55 $5,033,980 2.90% 7.39% -28.81%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $1.95 $3,358,330 0.00% 5.29% 29.27%
1025 QASH QASH QASH $0.694210 $3,320,060 -1.50% -1.28%
1026 REC Regalcoin REC $42.26 $2,957,300 1.80% -9.49% -6.97%
1027 NULS Nuls NULS $0.696540 $2,228,850 2.03% 14.60% -18.12%
1028 CLUB ClubCoin CLUB $5.97 $1,983,600 2.57% 12.39% 160.51%
1029 GRX GOLD Reward T… GRX $5.47 $1,569,220 -1.21% 18.44% 48.83%
1030 FRGC Fargocoin FRGC $9.78 $1,436,090 -0.67% 0.69% 1.12%
1031 BTE BitSerial BTE $3.88 $1,409,270 -0.72% -20.96% -37.79%
1032 FRST FirstCoin FRST $16.22 $920,863 -2.25% 1.17% -4.87%
1033 WC WINCOIN WC $1.61 $682,502 2.45% -5.86%
1034 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.17 $666,846 -0.18% -0.19% 28.22%
1035 B2X SegWit2x [Fut… B2X $268.73 $611,404 -1.35% 3.31% 34.96%
1036 THS TechShares THS $1.01 $517,416 2.13% 9.78% 0.09%
1037 ETN Electroneum ETN $0.025540 $479,717 2.07% -7.27% -20.66%
1038 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000134 $376,021 -7.30% 3.68% 7.76%
1039 BOT Bodhi BOT $0.496121 $334,006 0.00% -6.95%
1040 ADK Aidos Kuneen ADK $36.68 $246,573 3.97% -1.77% -4.69%
1041 XIN Infinity Econ… XIN $0.047067 $211,817 3.30% 2.29% 0.60%
1042 AION Aion AION $1.07 $210,006 -1.47% -8.65% 24.08%
1043 SIC Swisscoin SIC $0.000188 $207,209 36.29% -13.94% -97.47%
1044 SUR Suretly SUR $3.77 $199,162 -1.59% -7.45% 32.62%
1045 EAG EA Coin EAG $3.66 $193,100 -5.97% -14.45% -31.29%
1046 B3 B3Coin B3 $0.000477 $181,679 0.90% -16.83% 49.47%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $192.34 $156,890 0.92% 70.04% 85.16%
1048 TSL Energo TSL $0.033161 $143,962 0.47% 3.74%
1049 GMT Mercury Protocol GMT $0.054470 $137,957 -1.72% 0.42% 15.68%
1050 XID Sphre AIR XID $0.198906 $126,786 1.28% 1.20% 7.06%
1051 XCPO Copico XCPO $0.023167 $124,441 -9.08% -16.10%
1052 BT1 BT1 [CST] BT1 $9307.69 $124,384 2.81% 14.78% 20.24%
1053 BTU Bitcoin Unlim… BTU $119.40 $116,052 -3.91% -3.00% -26.45%
1054 AI POLY AI AI $16.18 $115,474 -6.52% -13.62%
1055 UGT UG Token UGT $0.426639 $96,821 -0.76% -6.54% 24.89%
1056 TER TerraNova TER $2.50 $90,127 -4.24% -3.35% -20.37%
1057 LLT LLToken LLT $0.316906 $88,852 -0.25% -4.96% -7.98%
1058 MKR Maker MKR $391.27 $85,772 -0.41% -2.56%
1059 SISA SISA SISA $0.037983 $82,523 14.58% 137.57% -59.49%
1060 ZZC ZoZoCoin ZZC $0.941333 $80,893 -14.53% -21.82%
1061 INF InfChain INF $0.008849 $76,923 2.06% 2.56%
1062 PHR Phore PHR $0.449187 $73,288 2.24% 0.56%
1063 BSR BitSoar BSR $0.294637 $72,309 2.24% 10.32% 112.62%
1064 FLIXX Flixxo FLIXX $0.105597 $62,882 1.20%
1065 GBG Golos Gold GBG $0.108023 $59,966 2.10% 6.11% 11.12%
1066 EVR Everus EVR $4.86 $54,669 -5.99% -0.10% 24.63%
1067 MSD MSD MSD $0.012557 $53,868 -3.22% -7.20% 10.17%
1068 ICX ICON ICX $1.10 $45,058 2.47% -4.51% 7.01%
1069 ASTRO Astro ASTRO $1.75 $44,873 2.43% 1.30% 25.77%
1070 BTCM BTCMoon BTCM $0.009687 $42,032 -0.68% -27.87% 386.79%
1071 BPL Blockpool BPL $0.185159 $38,761 2.24% 4.52% -1.83%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.007531 $35,934 -7.32% 28.08%
1073 SPANK SpankChain SPANK $0.044711 $35,700 1.43% -5.90%
1074 DSR Desire DSR $0.118743 $32,884 16.11% -19.41% -48.16%
1075 PLX PlexCoin PLX $0.146917 $32,561 6.15%
1076 AKY Akuya Coin AKY $0.311110 $27,145 0.37% -10.81% -57.86%
1077 HOLD Interstellar … HOLD $0.108777 $25,588 2.54% 10.93% -33.01%
1078 OXY Oxycoin OXY $0.178341 $22,828 2.04% 4.61% 11.56%
1079 RMC Russian Minin… RMC $13305.50 $19,988 2.11% 7.57% 32.90%
1080 COR CORION COR $0.990870 $19,672 2.60% 0.17% 6.71%
1081 SSS Sharechain SSS $0.003354 $19,105 2.54% 6.54% 21.05%
1082 VASH VPNCoin VASH $0.005083 $16,679 0.38% 3.97% 24.08%
1083 PRM PrismChain PRM $0.003106 $16,639 206.71% 202.78%
1084 BOS BOScoin BOS $1.22 $16,174 -2.27% 5.70% -7.73%
1085 DNA EncrypGen DNA $0.068474 $14,796 2.12% -5.30%
1086 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002917 $14,014 6.43% 14.47% 5.71%
1087 MCR Macro MCR $2.12 $13,021 2.24% 1.99% -36.55%
1088 B2B B2B B2B $0.568902 $12,913 -2.87% 2.40%
1089 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003606 $12,455 -5.30% -1.23% 58.50%
1090 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045391 $11,286 -0.41% -3.59% -12.91%
1091 FUDD DimonCoin FUDD $0.001464 $10,009 -50.06%
1092 AERM Aerium AERM $1.79 $9,678 -9.62% -14.89% -11.85%
1093 ACC Accelerator N… ACC $3.92 $9,481 -1.40% -5.18%
1094 WIC Wi Coin WIC $0.003173 $9,094 -13.75% -11.99% 0.30%
1095 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002780 $8,958 18.35% 18.88% -2.63%
1096 MGC GulfCoin MGC $0.003671 $8,255 2.17% 9.40% 7.53%
1097 DEUS DeusCoin DEUS $0.413716 $7,943 2.24% 9.96% 4.16%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000191 $6,972 2.23% -20.19% 0.03%
1099 DGPT DigiPulse DGPT $0.983378 $6,606 -0.30% -9.60%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.31 $6,306 -0.41% -4.61% 18.52%
1101 TRIA CombiCoin TRIA $7.29 $4,774 3.92% -6.57%
1102 FOR FORCE FOR $0.001906 $4,620 1.15% -26.63% -25.86%
1103 DFS DFSCoin DFS $0.010192 $4,121 6.20% 20.53% 25.53%
1104 MEN PeopleCoin MEN $0.000094 $3,884 2.24% 8.78% 19.26%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.012896 $3,766 -1.12% -7.37%
1106 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003384 $3,749 2.24% 15.04% 24.90%
1107 SND Sand Coin SND $0.662713 $3,409 -0.41% -8.71% 8.56%
1108 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.74 $3,407 2.24% 9.20% 71.17%
1109 VIU Viuly VIU $0.004259 $3,256 17.15% -4.73% -21.70%
1110 PLC PlusCoin PLC $0.000560 $3,252 -13.88% 0.51% -18.37%
1111 VULC Vulcano VULC $0.009340 $3,007 2.24% -1.25% 0.96%
1112 XTD XTD Coin XTD $0.000094 $2,623 2.24% 8.78% 19.28%
1113 BIXC BIXC BIXC $3.77 $2,353 2.24% 8.78% 19.22%
1114 BTBc Bitbase BTBc $0.006401 $2,290 13.66% 31.70% -33.56%
1115 OX OX Fina OX $0.000187 $2,165 2.06% 6.77% -16.18%
1116 STU bitJob STU $0.043418 $2,048 -2.19% -2.80% -37.76%
1117 SMART SmartBillions SMART $0.408522 $2,044 -0.41% -7.12%
1118 APC AlpaCoin APC $0.021836 $2,033 2.19% 64.71% -25.53%
1119 PNX Phantomx PNX $0.008750 $2,015 -43.00% -46.39%
1120 IBTC iBTC IBTC $0.012483 $2,002 5.68% 3.23% 71.82%
1121 IQT iQuant IQT $0.124654 $1,925 1.92% 12.20% -21.00%
1122 ACC AdCoin ACC $0.135867 $1,921 1.76% 24.70% 45.37%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.015956 $1,898 3.78% -6.54%
1124 EFYT Ergo EFYT $9.64 $1,859 -1.28% 15.44%
1125 BSN Bastonet BSN $0.000847 $1,720 2.24% -1.01% -5.07%
1126 NAMO NamoCoin NAMO $0.000098 $1,634 -21.45% 12.98% -52.00%
1127 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.060922 $1,582 3.13% 17.00% -36.02%
1128 NTC Natcoin NTC $0.254158 $1,566 2.24% -16.20% -56.30%
1129 STEX STEX STEX $0.227232 $1,531 -0.47% -1.56% 46.25%
1130 HAT Hawala.Today HAT $0.140714 $1,526 -0.41% -21.49% -21.17%
1131 NTWK Network Token NTWK $0.003583 $1,523 -0.50% 192.68% 134.78%
1132 ANTX Antimatter ANTX $0.000094 $1,488 2.24% 8.78% 104.59%
1133 WILD Wild Crypto WILD $0.103897 $1,327 -0.41% 39.87% 29.85%
1134 XOT Internet of T… XOT $2810.25 $1,326 2.24% 9.19% 19.49%
1135 LEPEN LePen LEPEN $0.000188 $1,305 2.24% 141.06% 54.33%
1136 PRES President Trump PRES $0.004048 $1,300 12.50% 5.96% -0.05%
1137 SPORT SportsCoin SPORT $0.001035 $1,224 2.24% 70.93% 31.19%
1138 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043795 $1,156 1.96% -4.61% 8.81%
1139 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.064764 $1,049 2.24% 46.64% -13.26%
1140 GARY President Joh… GARY $0.075307 $1,011 2.24% -38.22% -23.67%
1141 ABC Alphabit ABC $15.53 $988 2.24% 6.84% 40.40%
1142 SAK Sharkcoin SAK $0.002444 $918 2.22% 4.16% 43.42%
1143 DAY Chronologic DAY $5.06 $839 20.44% 9.54% 15.09%
1144 HIGH High Gain HIGH $0.000753 $830 2.24% 4.77% -26.17%
1145 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $825 -2.45% -17.86% 29.02%
1146 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000471 $820 2.24% 3.04% -6.51%
1147 EGOLD eGold EGOLD $0.013163 $718 2.17% 38.07% 84.74%
1148 MCI Musiconomi MCI $0.052816 $699 -0.28% -12.26% -16.26%
1149 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.110983 $688 -1.04% -1.85% 116.01%
1150 WA WA Space WA $0.026357 $675 2.17% 12.63% 95.28%
1151 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000566 $634 2.46% -16.58% -35.00%
1152 CASH Cash Poker Pro CASH $0.072172 $616 -0.41% 15.26% -16.34%
1153 GAY GAY Money GAY $0.014964 $558 2.21% 19.28% -27.74%
1154 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 $555 49.39% 44.62% 47.21%
1155 SIFT Smart Investm… SIFT $3.18 $543 -0.41% -11.78% -8.25%
1156 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007437 $519 2.24% -1.67% 89.82%
1157 PRN Protean PRN $0.000079 LowVol 1.41% 1351.74% 11.58%
1158 BIT First Bitcoin BIT $0.014497 LowVol 25.95% 0.31% 21.89%
1159 TIE TIES Network TIE $0.082158 LowVol -0.41% -21.59% -16.71%
1160 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051773 LowVol 2.24% 1.40% -13.35%
1161 CYDER Cyder CYDER $0.000377 LowVol 2.24% 4.44% -4.59%
1162 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 LowVol -0.41% -3.59% 27.60%
1163 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.034170 LowVol 1.82% 2.52% 27.24%
1164 EBIT eBIT EBIT $0.000619 LowVol -17.08% -22.91% 1.53%
1165 IPY Infinity Pay IPY $0.001363 LowVol -40.20% -13.81%
1166 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010449 LowVol 2.24% 7.81% 7.74%
1167 PRIMU Primulon PRIMU $0.000188 LowVol 2.24% 8.78% 8.83%
1168 GRN Granite GRN $0.015156 LowVol 2.24% 15.27% 26.90%
1169 REGA Regacoin REGA $0.002071 LowVol 2.17% -4.28% 18.60%
1170 RCN Rcoin RCN $0.000094 LowVol 2.17% 8.78% 2.72%
1171 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003577 LowVol 2.24% 8.78% 20.37%
1172 SWP Swapcoin SWP $0.090783 LowVol -0.41% 75.29% 50.45%
1173 MBL MobileCash MBL $0.000377 LowVol 2.24% -7.87% 19.26%
1174 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol 11.37% -98.22% -83.34%
1175 ANI Animecoin ANI $0.000094 LowVol 2.24% 8.78% 16.88%
1176 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004072 LowVol -46.17% -75.37% 494.39%
1177 FC Facecoin FC $0.004084 LowVol -0.41% -3.57% 14.81%
1178 FLASH Flash FLASH $0.005169 LowVol 2.23% 20.15% 33.04%
1179 DMC DynamicCoin DMC $0.003460 LowVol 23.44% 16.48% 15.61%
1180 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001968 LowVol 2.24% -36.51% -13.84%
1181 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.098369 LowVol 2.24% 15.99% 85.56%
1182 MONETA Moneta MONETA $0.000377 LowVol 2.24% 45.04% 46.37%
1183 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000377 LowVol 36.31% 117.55% 26.41%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.06% -29.54% -22.48%
1185 MAGN Magnetcoin MAGN $0.452574 LowVol 0.91% 6.84% 4.97%
1186 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.33% 12.20% -36.05%
1187 BGR Bongger BGR $0.000121 LowVol -0.65% -5.45% 54.64%
1188 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001035 LowVol -6.28% -9.06% -31.89%
1189 POKE PokeCoin POKE $0.000094 LowVol -31.83% -63.74% -60.24%
1190 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1191 MARX MarxCoin MARX $0.000851 LowVol 2.14% -23.75% 14.85%
1192 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000377 LowVol 36.31% 117.55% -21.88%
1193 DON Donationcoin DON $0.000658 LowVol 41.73% 51.90% 47.32%
1194 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000148 LowVol 13.57% -43.13% 256.76%
1195 MINEX Minex MINEX $0.053009 LowVol 2.17% 5.85% -6.79%
1196 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000108 LowVol -11.36% -37.60% -47.48%
1197 10MT 10M Token 10MT $0.002507 LowVol -0.46% 43.92% -47.04%
1198 BITOK Bitok BITOK $0.000094 LowVol 2.24% 350.28%
1199 EUSD eUSD EUSD $0.000127 LowVol -5.79% -49.24% -77.75%
1200 MOTO Motocoin MOTO $0.002544 LowVol 2.05% 6.94% -13.76%
1201 VOYA Voyacoin VOYA $1.84 LowVol -1.03% 5.69% -18.91%
1202 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000471 LowVol -4.14% 8.78% 49.08%
1203 HYPER Hyper HYPER $0.022082 LowVol 2.24% -23.11% -10.89%
1204 AV AvatarCoin AV $0.029558 LowVol 2.24% 8.36% 19.27%
1205 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005853 LowVol 0.24% -11.00% 2.60%
1206 YEL Yellow Token YEL $0.002270 LowVol -0.41% -18.54% -47.02%
1207 ACES Aces ACES $0.000106 LowVol 2.24% -45.43% -48.25%
1208 LDCN LandCoin LDCN $0.006236 LowVol 2.24% 16.41% -13.17%
1209 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 11.11% -1.99% 35.68%
1210 ETT EncryptoTel [… ETT $0.075676 LowVol 0.48% -13.85% 16.76%
1211 FLAP FlappyCoin FLAP $9e-07 LowVol 0.72% -8.93% 7.69%
1212 XRY Royalties XRY $0.075861 LowVol 1.97% 5.36% 37.72%
1213 QBT Cubits QBT $0.001880 LowVol 1.92% -16.23% 157.93%
1214 TOP TopCoin TOP $0.000658 LowVol 2.25% -33.68% -27.77%
1215 AIB Advanced Inte… AIB $0.003453 LowVol 2.24% 8.21% 5.73%
1216 DASHS Dashs DASHS $0.033606 LowVol 0.55% 16.27% 26.66%
1217 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006526 LowVol 2.24% 21.05% -20.28%
1218 EDRC EDRCoin EDRC $0.048498 LowVol -8.13% 29.00% 30.73%
1219 INDIA India Coin INDIA $0.000188 LowVol 2.24% -29.46% -23.86%
1220 UR UR UR $0.000573 LowVol 1.76% -6.07% 19.99%
1221 CLINT Clinton CLINT $0.010166 LowVol 2.24% 2.57%
1222 CYC Cycling Coin CYC $0.000941 LowVol 2.08% -9.35% -18.00%
1223 NBIT netBit NBIT $0.047726 LowVol 2.08% 11.42% 22.72%
1224 ACN Avoncoin ACN $0.000377 LowVol 2.24% -6.21% -7.69%
1225 PEC Peacecoin PEC $0.036994 LowVol 2.24% 40.62% 592.22%
1226 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001883 LowVol 2.24% 3.60% 6.16%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000094 LowVol -21.26% 8.78% 19.28%
1228 ASN Aseancoin ASN $0.003389 LowVol 2.24% -11.28%
1229 SKR Sakuracoin SKR $0.000847 LowVol 2.18% -5.33% 47.68%
1230 TELL Tellurion TELL $0.000157 LowVol 2.24% -27.66% -54.11%
1231 BEST BestChain BEST $0.001115 LowVol 2.53% 6.41% -10.16%
1232 BXC Bitcedi BXC $0.002105 LowVol 1.98% 41.76% 75.87%
1233 BET BetaCoin BET $0.002824 LowVol 2.08% 31.54% 13.35%
1234 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol -0.65% -16.47% -5.36%
1235 UNC UNCoin UNC $0.000094 LowVol 2.24% 8.78% 19.28%
1236 IRL IrishCoin IRL $0.003012 LowVol 2.08% 15.16% 30.89%
1237 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.270351 LowVol 2.24% 28.28%
1238 FBL Faceblock FBL $0.002451 LowVol -0.41% 92.44% -97.90%
1239 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000377 LowVol 2.24% 45.04% -4.59%
1240 FAP FAPcoin FAP $0.011484 LowVol 2.24% -19.26%
1241 SKC Skeincoin SKC $0.003201 LowVol 2.24% 3.36% -0.57%
1242 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001600 LowVol 2.17% 8.78% 3.18%
1243 TODAY TodayCoin TODAY $0.001130 LowVol 2.24% 30.53% 49.73%
1244 BIRDS Birds BIRDS $0.000094 LowVol 2.24% -48.29%
1245 VGC VegasCoin VGC $0.000188 LowVol 2.23% 8.88% -51.61%
1246 KARMA Karmacoin KARMA $0.000094 LowVol 2.17% 8.78% 19.28%
1247 GOLF Golfcoin GOLF $0.000094 LowVol 2.24% 8.78% 19.28%
1248 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.057704 LowVol 2.24% -12.90%
1249 UTA UtaCoin UTA $0.001035 LowVol 2.24% 8.78% 82.09%
1250 ELC Elacoin ELC $0.074129 LowVol 2.17% 12.28% 34.22%
1251 SHA SHACoin SHA $0.000565 LowVol 2.24% 13.49% 19.43%
1252 RHFC RHFCoin RHFC $0.001318 LowVol 16.43% 55.30% 51.79%
1253 HNC Huncoin HNC $0.001035 LowVol 2.24% -8.93% -40.21%
1254 FUTC FutCoin FUTC $0.001883 LowVol 2.24% 14.50% 25.54%
1255 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000094 LowVol 2.24% 8.81% 19.26%
1256 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003483 LowVol 2.24% 8.79% 26.08%
1257 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003201 LowVol 2.24% 8.78% 6.68%
1258 9COIN 9COIN 9COIN $0.002730 LowVol 2.24% 5.15% -5.30%
1259 DCRE DeltaCredits DCRE $0.142518 LowVol 1.47% 16.71%
1260 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009700 LowVol -12.66% 6.95% 8.77%
1261 GML GameLeagueCoin GML $0.007907 LowVol -16.52%
1262 XDE2 XDE II XDE2 $2.82 LowVol 2.24% 1.90% -8.68%
1263 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000094 LowVol 2.24% 19.26%
1264 RICHX RichCoin RICHX $0.006213 LowVol 2.24% -0.29% 7.85%
1265 SFE SafeCoin SFE $0.000094 LowVol 2.08% 8.74% 19.30%
1266 AXIOM Axiom AXIOM $0.014497 LowVol 2.24% 8.78% 18.61%
1267 CC CyberCoin CC $0.000094 LowVol 2.24% 13.10%
1268 X2 X2 X2 $0.000094 LowVol 2.24% -40.49%
1269 DUB Dubstep DUB $0.002071 LowVol 2.24% 13.96% 22.28%
1270 YES Yescoin YES $0.000055 LowVol 13.39% 398.58% 102.12%
1271 DISK DarkLisk DISK $0.000941 LowVol 2.24% 55.36% 19.26%
1272 DBG Digital Bulli… DBG $0.005648 LowVol 2.08% 10.62% 19.26%
1273 WOW Wowcoin WOW $0.000128 LowVol 17.47% 8.42% 6.79%
1274 STARS StarCash Network STARS $0.254348 LowVol 2.24% 12.92% 11.06%
1275 GBRC Global Busine… GBRC $0.000094 LowVol 2.24% 8.78% -39.34%
1276 QBC Quebecoin QBC $0.001694 LowVol 2.14% 15.18% 2.25%
1277 KASHH KashhCoin KASHH $0.000066 LowVol 2.54% -23.18% 19.56%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009131 LowVol 2.24% 9.91% -20.22%
1279 LTH LAthaan LTH $0.000659 LowVol 8.78% 19.26%
1280 NBE BitCentavo NBE $8.5e-07 LowVol -0.65% -24.46%
1281 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 0.96% 36.00%
1282 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.54%
1283 XQN Quotient XQN $0.004829 LowVol 3.34% -32.77%
1284 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 2.81% 23.30%
1285 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 4.16% -13.55%
1286 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol 3.29% -36.80%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -7.46%
1288 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -46.12%
1289 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 0.77% -15.01%
1290 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 1.96% -6.45%
1291 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 1.79%
1292 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 4.16% 14.20%
1293 OP Operand OP $0.000784 LowVol 0.60% -9.76%
1294 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 3.11% 8.61%
1295 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 1.84%
1296 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 3.50%
1297 HCC Happy Creator… HCC $0.000357 LowVol 2.99% -40.94%
1298 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol -27.82%
1299 XID International… XID $0.007393 LowVol 2.93% 17.08%
1300 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 114.89%
1301 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 0.00% 6.49% 19.01%
1302 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 3.00% -2.47%
1303 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -25.15%
1304 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -5.01%
1305 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1306 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 3.75%
1307 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1308 MAVRO Mavro MAVRO $0.011961 LowVol 2.38% -3.45%
1309 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol -0.18% 564.36%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 21.53%
1311 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol -34.43%
1312 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.22%
1313 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -3.80%
1314 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 4.04% 14.35%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 1.85% 11.67%
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 3.85% -43.07%
1319 ASC AsicCoin ASC $0.000708 900.36%
1320 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi