Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1332 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9318.83 trên tổng giá trị $155,649,854,812

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $454.71 trên tổng giá trị $43,637,781,689

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1595.18 trên tổng giá trị $26,836,411,031

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250725 trên tổng giá trị $9,683,719,184

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $342.90 trên tổng giá trị $5,717,213,607

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng I0C I0Coin (I0C) đang có giá hiện tại $0.008195 trên tổng giá trị $171,960 đã biến động tăng 90.17% trong 1h qua

    + Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000155 trên tổng giá trị $932,801 đã biến động tăng 61.46% trong 1h qua

    + Đồng ESP Espers (ESP) đang có giá hiện tại $0.000174 trên tổng giá trị $3,612,925 đã biến động tăng 48.47% trong 1h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000054 trên tổng giá trị đã biến động tăng 42.34% trong 1h qua

    + Đồng TRADE Tradecoin (TRADE) đang có giá hiện tại $0.001677 trên tổng giá trị $12,564 đã biến động tăng 41.46% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000078 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1333.39% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000043 trên tổng giá trị $19,206,156 đã biến động tăng 700.41% trong 24h qua

    + Đồng KAYI Kayicoin (KAYI) đang có giá hiện tại $0.004171 trên tổng giá trị $1,185,351 đã biến động tăng 561.86% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000054 trên tổng giá trị đã biến động tăng 392.00% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006745 trên tổng giá trị $3,273 đã biến động tăng 384.91% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 900.20% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.222204 trên tổng giá trị $446,100 đã biến động tăng 692.48% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.036613 trên tổng giá trị đã biến động tăng 584.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 562.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.004030 trên tổng giá trị đã biến động tăng 480.16% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 HMC HarmonyCoin HMC $5,101 $0.009265 550,576 $3,956 -9.89% -10.73% 4.03%
702 ABN Abncoin ABN $883 $0.013043 67,700 $869 2.17% 11.20% 19.00%
703 FAL Falcoin FAL $73 $0.000373 196,766 $1,286 2.17% -41.86% -57.72%
704 APW AppleCoin APW $7 $0.000093 73,303 $533 2.17% 7.77% 18.20%
705 UNITY SuperNET UNITY $38,650,271 $47.36 816,061 LowVol -2.29% 16.05% 39.46%
706 TGT Target Coin TGT $16,581,328 $0.017410 952,429,892 LowVol 2.17% -25.71% -11.78%
707 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
708 ECN E-coin ECN $10,730,394 $2.36 4,549,611 LowVol 2.19% 8.43% -14.12%
709 CMP Compcoin CMP $6,367,351 $1.47 4,332,946 LowVol -34.35%
710 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 3.64% 13.62%
711 PGL Prospectors Gold PGL $4,807,250 $0.074531 64,500,000 LowVol 2.17% 7.82% 2.41%
712 YASH YashCoin YASH $4,657,382 $0.465726 10,000,263 LowVol 2.10% 11.18% 30.82%
713 ECOB Ecobit ECOB $4,443,107 $0.009997 444,444,444 LowVol 2.02% -0.91% 2.67%
714 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 -0.20% 25.29%
715 TFL TrueFlip TFL $4,280,159 $0.685125 6,247,267 LowVol -1.44% -3.22% 19.18%
716 AC AsiaCoin AC $2,715,015 $0.002370 1,145,348,707 LowVol 0.06% 12.81% 63.97%
717 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,647,821 $5.68 465,952 24.16%
718 ZEPH Zephyr ZEPH $2,634,286 $0.020909 125,990,535 52.85%
719 LOG Woodcoin LOG $2,498,037 $0.310887 8,035,193 LowVol 2.16% 7.92% 17.03%
720 ADL Adelphoi ADL $2,432,873 $0.103649 23,472,224 LowVol -2.41% -3.55% 35.28%
721 ADST AdShares ADST $2,287,727 $0.192270 11,898,510 LowVol 6.33% 1.90% 24.27%
722 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
723 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.51%
724 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,599,249 $0.000070 22,835,583,030 LowVol 2.85% -18.90% -49.48%
725 ITT Intelligent T… ITT $1,462,199 $0.149236 9,797,899 LowVol -1.39% 0.38% -25.11%
726 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -9.28%
727 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 146.28%
728 RC RussiaCoin RC $1,194,391 $0.142565 8,377,873 LowVol 1.17% 6.92% -4.76%
729 CARBON Carboncoin CARBON $1,065,703 $0.000069 15,392,008,208 LowVol -6.44% 8.17% -33.40%
730 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,062,163 $0.175148 6,064,375 LowVol 2.17% -26.41% 17.73%
731 CASINO Casino CASINO $1,025,120 $1.03 1,000,000 LowVol -0.24% 0.79%
732 NKA IncaKoin NKA $1,011,094 $0.000091 11,113,553,936 LowVol 1.96% 6.74% 12.11%
733 REX REX REX $979,332 $0.113077 8,660,756 LowVol -1.49% 18.90% -8.34%
734 XGR GoldReserve XGR $974,751 $0.056766 17,171,382 LowVol 0.47% 32.43% 139.99%
735 ORB Orbitcoin ORB $960,289 $0.311290 3,084,869 LowVol -1.94% 6.82% 19.04%
736 SHORTY Shorty SHORTY $950,270 $0.009503 100,000,000 LowVol 2.03% 6.76% 14.30%
737 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 9.29%
738 LNK Link Platform LNK $924,062 $19.45 47,503 LowVol 2.17% 4.05%
739 BPC Bitpark Coin BPC $922,140 $0.012295 75,000,000 LowVol 2.15% 3.45% -19.05%
740 ANC Anoncoin ANC $844,842 $0.400339 2,110,317 LowVol 2.09% 2.93% 12.06%
741 FUCK FuckToken FUCK $801,832 $0.015602 51,392,878 LowVol -1.49% 20.38% 5.65%
742 STRC StarCredits STRC $775,876 $0.172417 4,500,000 LowVol 2.08% 6.88% 21.47%
743 METAL MetalCoin METAL $752,500 $0.009782 76,925,527 LowVol 2.03% 6.77% 4.88%
744 ELE Elementrem ELE $743,764 $0.028881 25,752,894 LowVol 2.10% 15.25% 29.37%
745 CDN Canada eCoin CDN $732,382 $0.007518 97,415,544 LowVol 0.49% 15.28% 19.84%
746 MAX MaxCoin MAX $721,923 $0.011832 61,015,477 LowVol 2.10% 7.82% 29.62%
747 USC Ultimate Secu… USC $673,559 $0.065121 10,343,113 LowVol 2.10% 31.76% 122.77%
748 MAC Machinecoin MAC $672,376 $0.033293 20,195,475 LowVol 1.15% 2.56% -4.70%
749 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -14.66%
750 UFO UFO Coin UFO $649,563 $0.000186 3,486,147,512 LowVol 2.10% 7.82% -6.19%
751 HBN HoboNickels HBN $645,139 $0.010807 59,696,358 LowVol 2.10% -0.74% 11.12%
752 ITI iTicoin ITI $635,805 $19.87 32,000 LowVol 1.89% 3.76% 23.97%
753 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -22.95%
754 FJC FujiCoin FJC $559,554 $0.000468 1,195,226,341 LowVol -11.10% -7.54% 12.52%
755 BRIA BriaCoin BRIA $549,500 $0.979472 561,016 LowVol -0.02% -12.61% -26.47%
756 ECA Electra ECA $542,031 $0.000025 21,759,738,819 LowVol 1.90% 198.14% 202.48%
757 BITS Bitstar BITS $514,678 $0.022300 23,079,737 LowVol -1.31% -12.34% -12.27%
758 KOBO Kobocoin KOBO $508,133 $0.020572 24,700,248 LowVol -6.33% -11.49% -12.15%
759 MZC MazaCoin MZC $500,362 $0.000371 1,349,573,390 LowVol 2.09% -0.74% 52.65%
760 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 115.52%
761 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -6.50%
762 AMBER AmberCoin AMBER $464,119 $0.010621 43,699,481 LowVol 2.03% 7.79% 8.67%
763 DDF DigitalDevelo… DDF $462,825 $0.090425 5,118,307 LowVol -6.51% -1.69% -5.98%
764 TALK BTCtalkcoin TALK $456,204 $0.006987 65,290,635 LowVol 2.10% -13.42% -60.40%
765 VAL Valorbit VAL $441,815 $0.000093 4,742,346,801 LowVol 2.10% 7.82% 18.23%
766 GOOD Goodomy GOOD $436,621 $0.000989 441,349,000 LowVol 0.22% 17.76% 60.99%
767 BUN BunnyCoin BUN $420,583 $0.000004 102,286,044,470 LowVol 2.22% 74.38% 128.86%
768 FNC FinCoin FNC $416,365 $0.032330 12,878,667 LowVol 2.04% -1.73% -17.37%
769 BUCKS SwagBucks BUCKS $408,234 $1.30 314,794 LowVol 2.17% 8.21% 17.57%
770 CFT CryptoForecast CFT $401,617 $0.008731 46,000,000 LowVol 1.12% 21.77% 35.63%
771 Q2C QubitCoin Q2C $393,063 $0.001584 248,180,005 LowVol 2.10% 52.74% 83.75%
772 V Version V $392,170 $0.000839 467,262,321 LowVol 1.99% -1.51% -15.50%
773 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -3.94% -32.95%
774 PXC Phoenixcoin PXC $381,930 $0.006140 62,199,302 LowVol 5.27% 9.03% 25.59%
775 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -20.91%
776 DAXX DaxxCoin DAXX $369,532 $0.000744 496,420,660 LowVol 2.07% -2.83% 0.41%
777 BTCR Bitcurrency BTCR $363,407 $0.002143 169,598,616 LowVol 2.17% -5.75% 55.79%
778 AU AurumCoin AU $348,847 $1.18 296,216 LowVol 2.11% 1.25% 12.11%
779 DVC Devcoin DVC $348,030 $0.000023 15,148,057,500
780 BRIT BritCoin BRIT $344,766 $0.016210 21,268,092 LowVol 2.03% 20.90% 5.28%
781 FC2 FuelCoin FC2 $340,830 $0.003354 101,622,403 LowVol 2.03% -13.93% -16.14%
782 JET Jetcoin JET $323,833 $0.066598 4,862,509 LowVol 2.17% 13.01% 11.12%
783 ICN iCoin ICN $323,518 $0.011086 29,181,300 LowVol 2.03% -1.58% -8.81%
784 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol 0.90%
785 GUN Guncoin GUN $306,373 $0.001561 196,235,428 LowVol 2.15% -0.41% 12.78%
786 LANA LanaCoin LANA $303,481 $0.000363 835,521,768 LowVol 1.49% 24.45% 119.23%
787 PIGGY Piggycoin PIGGY $297,415 $0.000612 486,288,632 LowVol 2.68% -4.94% -38.28%
788 GAIA GAIA GAIA $296,389 $0.012298 24,101,381 LowVol 2.03% 20.63% 13.43%
789 SHDW Shadow Token SHDW $293,466 $0.041924 7,000,000 LowVol 2.17% -9.83%
790 CAGE CageCoin CAGE $279,428 $0.000003 101,168,328,395 LowVol 2.82% -57.66% 25.83%
791 TRK Truckcoin TRK $272,887 $0.001760 155,008,880 LowVol 1.88% -6.26% 35.79%
792 PR Prototanium PR $271,324 $1.39 195,842 LowVol 2.08% -6.69% 28.96%
793 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,064 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 2.10% 16.01%
794 FLT FlutterCoin FLT $266,750 $0.000828 322,214,524 LowVol 2.13% 17.30% 67.87%
795 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -11.13%
796 CCN Cannacoin CCN $260,351 $0.055399 4,699,574 LowVol 2.03% 17.60% 51.28%
797 VIDZ PureVidz VIDZ $252,379 $0.002015 125,279,775 LowVol 2.17% -7.78% 7.11%
798 RBIES Rubies RBIES $248,886 $0.023896 10,415,252 LowVol 11.72% 21.00% 7.44%
799 8BIT 8Bit 8BIT $239,017 $0.205268 1,164,415 LowVol 1.98% -1.67% 21.71%
800 NYAN Nyancoin NYAN $236,977 $0.000745 317,972,081 LowVol 2.09% -0.61% -9.21%
801 LOT LottoCoin LOT $235,104 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 2.82% -8.83% 18.38%
802 J Joincoin J $233,519 $0.095376 2,448,402 LowVol -1.60% -2.06% 24.92%
803 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 4.32% 0.22%
804 FUNK The Cypherfunks FUNK $232,402 $0.000005 46,215,382,499 LowVol -1.36% -15.32% -1.96%
805 CUBE DigiCube CUBE $226,306 $0.000093 2,429,126,009 LowVol 2.10% 7.82% 18.23%
806 IFLT InflationCoin IFLT $222,519 $0.000007 33,216,495,682 LowVol -26.45% -39.92% -9.55%
807 UNIC UniCoin UNIC $222,320 $0.074962 2,965,776 LowVol -0.13% 1.79% 27.46%
808 XPD PetroDollar XPD $220,590 $0.003447 63,993,275 LowVol 2.42% 11.98% 50.63%
809 HODL HOdlcoin HODL $213,515 $0.001397 152,788,030 LowVol 2.03% 7.79% -5.78%
810 TGC Tigercoin TGC $198,746 $0.004565 43,536,800 LowVol 2.17% -19.95% -2.52%
811 FRC Freicoin FRC $197,683 $0.006708 29,470,605 LowVol 2.10% 10.90% 15.91%
812 SH Shilling SH $195,766 $0.004986 39,261,575 LowVol 2.10% -16.37% -4.47%
813 KED Darsek KED $195,051 $0.014411 13,534,482 LowVol 2.11% 13.07% 16.03%
814 XRE RevolverCoin XRE $192,950 $0.008654 22,295,230 LowVol 2.09% 32.66% 36.33%
815 EMD Emerald Crypto EMD $186,964 $0.009780 19,117,129 LowVol 0.19% 7.84% 42.60%
816 BIGUP BigUp BIGUP $183,593 $0.000087 2,116,813,732 LowVol -52.09% -49.80% 6.28%
817 888 OctoCoin 888 $181,148 $0.003602 50,283,900 LowVol 2.14% 17.48% 63.55%
818 GLC GlobalCoin GLC $180,539 $0.002770 65,171,010 LowVol 3.42% -20.11%
819 XPY PayCoin XPY $180,409 $0.015260 11,822,732 LowVol 2.17% -4.07% 3.74%
820 YAC Yacoin YAC $178,484 $0.001491 119,737,971 LowVol 2.10% 43.43% 33.78%
821 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $178,453 $0.013558 13,162,178 LowVol 2.10% 5.76% 28.21%
822 I0C I0Coin I0C $171,960 $0.008195 20,984,790 LowVol 90.17% -8.61% -20.42%
823 ACOIN Acoin ACOIN $167,549 $0.137326 1,220,085 LowVol 2.03% 6.43% 14.44%
824 LEA LeaCoin LEA $167,287 $0.000535 312,620,690 LowVol 1.16% -0.88% 35.75%
825 ZUR Zurcoin ZUR $166,488 $0.001922 86,636,172 LowVol -8.98% 1.13% 18.72%
826 EVO Evotion EVO $164,071 $0.051910 3,160,659 LowVol 3.36% 16.50% 13.16%
827 XRA Ratecoin XRA $161,611 $0.001413 114,342,552 LowVol 1.15% -7.98% -3.70%
828 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 2.13%
829 GRT Grantcoin GRT $155,899 $0.003622 43,045,089 LowVol 1.09% 4.79% 15.38%
830 URC Unrealcoin URC $151,171 $0.021521 7,024,402 LowVol 2.10% 9.24% 35.43%
831 ANTI AntiBitcoin ANTI $149,695 $0.008571 17,465,159 LowVol 1.78% 20.97% 51.61%
832 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 13.32%
833 HAL Halcyon HAL $141,790 $0.026924 5,266,230 LowVol 11.77% 28.75% 61.84%
834 MNM Mineum MNM $140,761 $0.014917 9,436,367 LowVol 1.64% 27.31% 12.31%
835 BUMBA BumbaCoin BUMBA $140,025 $0.006242 22,432,884 LowVol 2.10% 9.45% 1.05%
836 SLING Sling SLING $139,793 $0.130150 1,074,095 LowVol 2.03%
837 XVP Virtacoinplus XVP $139,178 $0.015236 9,134,750 LowVol 0.15% -0.76% 139.97%
838 RED RedCoin RED $137,139 $0.001851 74,107,896 LowVol 1.35% -1.42% 112.20%
839 BLRY BillaryCoin BLRY $136,547 $0.015186 8,991,787 LowVol 2.10% -23.26% 139.46%
840 GTC Global Tour Coin GTC $128,938 $0.004314 29,887,402 LowVol 4.01% 7.67%
841 FIRE Firecoin FIRE $128,358 $1.30 98,412 LowVol 2.10% 16.11% 26.48%
842 HMP HempCoin HMP $126,390 $0.000093 1,356,645,470 LowVol 2.17% 18.22%
843 CNNC Cannation CNNC $125,671 $0.050737 2,476,893 LowVol 3.39% 26.14% -10.21%
844 PRC PRCoin PRC $124,643 $0.008105 15,378,000 LowVol 2.03% -2.87% -13.45%
845 OHM OHM OHM $123,985 $0.004192 29,573,877 LowVol 2.17% 5.47%
846 SPACE SpaceCoin SPACE $122,146 $0.005852 20,873,892 LowVol 1.02% -26.32% -7.62%
847 TEK TEKcoin TEK $121,904 $0.000086 1,414,054,562 LowVol 0.65% -0.83% 7.88%
848 FLAX Flaxscript FLAX $120,264 $0.021542 5,582,679 LowVol 2.26% 14.52% 1.27%
849 TTC TittieCoin TTC $118,636 $0.000094 1,259,816,434 LowVol 2.01% 5.14% -33.74%
850 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 0.91% -2.38%
851 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 18.93%
852 020 020LondonCoin 020 $112,069 $7.1e-07 156,891,720,248 LowVol 0.90%
853 GAP Gapcoin GAP $110,646 $0.009223 11,996,559 LowVol -0.47% -40.70% -10.68%
854 ARCO AquariusCoin ARCO $109,550 $0.074191 1,476,602 LowVol 2.13% 15.65% 29.58%
855 PX PX PX $109,332 $0.001148 95,236,314 LowVol 2.20% 4.04%
856 QTL Quatloo QTL $109,303 $0.014160 7,718,883 LowVol 1.02% 12.92% -6.40%
857 DLC Dollarcoin DLC $106,052 $0.011645 9,106,714 LowVol 2.03% 7.82% 25.63%
858 CAP Bottlecaps CAP $104,903 $0.000514 203,969,089 LowVol
859 ISL IslaCoin ISL $104,780 $0.069221 1,513,704 LowVol 2.17% 15.68%
860 ARG Argentum ARG $103,593 $0.012164 8,516,284 LowVol 2.15% 7.76% 41.94%
861 VEC2 VectorAI VEC2 $103,490 $0.006242 16,579,754 LowVol 2.10% 12.23% 112.46%
862 DUO ParallelCoin DUO $102,728 $0.340575 301,632 LowVol 2.43% 19.28% -2.29%
863 MEOW Kittehcoin MEOW $99,032 $0.000004 23,905,669,976 LowVol -2.82% -1.18% 57.91%
864 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.13%
865 PXI Prime-XI PXI $95,091 $0.005377 17,685,815 LowVol 1.17% 11.81% 8.69%
866 GPU GPU Coin GPU $94,930 $0.002345 40,477,042 LowVol 1.58% 6.31% 36.03%
867 MAR Marijuanacoin MAR $93,768 $0.063584 1,474,722 LowVol 3.33% 28.96% 53.00%
868 SLM Slimcoin SLM $93,239 $0.006242 14,937,439 LowVol 2.10% 14.66% 26.29%
869 RUPX Rupaya RUPX $92,959 $0.015257 6,092,990 LowVol 2.10% -37.35% -46.84%
870 VC VirtualCoin VC $92,825 $0.009223 10,064,287 LowVol 2.10% 5.68% 18.22%
871 ATX Artex Coin ATX $89,069 $0.004742 18,781,750 LowVol 2.22% 5.54% 16.52%
872 BLC Blakecoin BLC $86,991 $0.005752 15,122,697 LowVol 4.57% 0.54% 26.58%
873 MCRN MACRON MCRN $85,312 $0.000213 401,421,401 LowVol 2.13% 83.22% 3.05%
874 MST MustangCoin MST $82,744 $0.131268 630,343 LowVol 2.17% 21.36% 38.90%
875 ICE iDice ICE $81,082 $0.051612 1,571,013 LowVol 1.38% -35.25% -58.98%
876 VUC Virta Unique … VUC $78,232 $0.001274 61,404,350 LowVol -7.04% 4.87% -12.52%
877 ALL Allion ALL $77,977 $0.012578 6,199,359 LowVol 2.10% -16.34% 33.24%
878 SOON SoonCoin SOON $77,923 $0.006253 12,462,620 LowVol 2.05% 0.10% 20.20%
879 BTPL Bitcoin Planet BTPL $77,569 $0.014111 5,496,929 LowVol 2.77% 16.99% -28.71%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $75,825 $0.000839 90,421,856 LowVol 2.17% -1.15% 8.83%
881 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 21.03%
882 XCRE Creatio XCRE $72,647 $0.003540 20,520,514 LowVol 2.03% 8.55% 50.48%
883 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $71,303 $0.089903 793,108 LowVol 2.10% 7.71% 53.90%
884 IMS Independent M… IMS $70,611 $0.013152 5,368,934 LowVol 2.15% -13.12% -0.81%
885 PRX Printerium PRX $70,194 $0.005938 11,821,728 LowVol -3.65% -17.30% 237.61%
886 BITZ Bitz BITZ $69,740 $0.035030 1,990,891 LowVol 6.97% 19.92% 38.53%
887 SPT Spots SPT $69,636 $0.003108 22,406,021 LowVol 1.78% 3.40% 30.73%
888 HXX Hexx HXX $69,383 $0.046908 1,479,113 LowVol -4.82% 2.30% 29.15%
889 PHO Photon PHO $69,191 $0.000003 20,360,187,489 LowVol -1.50% 33.54% 60.00%
890 DRM Dreamcoin DRM $66,183 $0.027017 2,449,632 LowVol 2.10% 7.82% 16.02%
891 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $65,831 $0.000826 79,719,140 LowVol 2.03% -6.03% 36.50%
892 POP PopularCoin POP $65,482 $0.000019 3,372,875,244 LowVol 1.58% 9.81% 28.06%
893 SCRT SecretCoin SCRT $65,397 $0.015465 4,228,672 LowVol 2.10% 16.87%
894 BIP BipCoin BIP $65,148 $0.040035 1,627,261 LowVol 2.10% 14.28% 50.34%
895 ADCN Asiadigicoin ADCN $65,035 $0.002609 24,931,054 LowVol 2.17% 0.79% 0.31%
896 BAS BitAsean BAS $63,313 $0.012663 5,000,000 LowVol -1.44% -8.79% -33.90%
897 300 300 Token 300 $61,209 $204.03 300 LowVol 2.03% 9.82% 40.26%
898 GCC GuccioneCoin GCC $60,476 $0.002981 20,285,537 LowVol 2.17% 7.82% 5.95%
899 BIOS BiosCrypto BIOS $60,135 $0.002888 20,821,709 LowVol 2.03% 4.47% 93.93%
900 COAL BitCoal COAL $59,728 $0.013273 4,500,000 LowVol 1.87% 28.13% 54.96%
901 ICOB ICOBID ICOB $59,486 $0.000557 106,701,874 LowVol 2.15% 7.53% 38.24%
902 $$$ Money $$$ $58,808 $0.001282 45,887,218 LowVol 2.14% 9.53% 23.79%
903 CRX Chronos CRX $58,447 $0.000793 73,729,962 LowVol -0.96% -8.92% -3.42%
904 URO Uro URO $57,026 $0.047234 1,207,310 LowVol 2.03% 28.90%
905 CF Californium CF $56,854 $0.023664 2,402,592 LowVol 2.03% 8.67% -9.96%
906 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $56,218 $0.007001 8,030,000 LowVol 2.99% 0.01% 27.19%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $55,930 $0.000093 600,344,291 LowVol 2.10% 7.82% 18.20%
908 RPC RonPaulCoin RPC $55,296 $0.062145 889,794 LowVol 4.14% 10.26% 4.81%
909 DIBC DIBCOIN DIBC $55,198 $0.011040 5,000,000 LowVol -3.37% -7.42% -11.05%
910 CWXT CryptoWorldX … CWXT $54,955 $0.000922 59,630,200 LowVol 1.00% 19.92% 13.19%
911 SOIL SOILcoin SOIL $54,742 $0.009600 5,702,048 LowVol 2.17% 11.09% 41.09%
912 BVC BeaverCoin BVC $53,761 $0.017257 3,115,258 LowVol 1.86% -33.99% -11.95%
913 ZYD Zayedcoin ZYD $53,516 $0.008571 6,243,840 LowVol 2.10% 6.78% 25.72%
914 WARP WARP WARP $53,466 $0.048818 1,095,224 LowVol 2.17% 7.82% 18.35%
915 BRAIN Braincoin BRAIN $52,664 $0.005217 10,094,424 LowVol 2.17% 8.90% 27.58%
916 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -40.39%
917 WORM HealthyWormCoin WORM $51,774 $0.000466 111,146,212 LowVol -18.74% 21.26%
918 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 3.71%
919 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol -62.73%
920 DRS Digital Rupees DRS $47,588 $0.000093 510,802,961 LowVol 2.10% 7.82% -36.80%
921 CASH Cashcoin CASH $47,303 $0.001025 46,158,242 LowVol 2.17% 7.82% 7.63%
922 PIE PIECoin PIE $46,972 $0.002609 18,006,635 LowVol 2.03% 0.63% -54.39%
923 COXST CoExistCoin COXST $46,957 $0.001733 27,100,000 LowVol -1.33%
924 BSC BowsCoin BSC $46,536 $0.008385 5,550,102 LowVol 2.03% 7.79% 18.99%
925 CMT Comet CMT $46,255 $0.052994 872,830 LowVol 1.57% 31.07% 18.10%
926 ARB ARbit ARB $44,998 $0.005797 7,761,715 LowVol 1.74%
927 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol -0.92%
928 MND MindCoin MND $43,249 $0.003447 12,546,625 LowVol 2.10% -0.27% 25.53%
929 SFC Solarflarecoin SFC $42,906 $0.003047 14,083,450 LowVol 2.06% 2.06% -16.34%
930 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
931 CESC CryptoEscudo CESC $40,276 $0.000279 144,105,100 LowVol 2.17% 15.23% 77.33%
932 TOR Torcoin TOR $39,910 $0.126227 316,179 LowVol -26.23% -41.44% -22.57%
933 STEPS Steps STEPS $39,909 $0.002143 18,625,017 LowVol 2.03% 17.69%
934 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -31.25%
935 FLVR FlavorCoin FLVR $38,939 $0.001863 20,898,106 LowVol 2.17% -1.92%
936 PULSE Pulse PULSE $38,632 $0.002702 14,298,972 LowVol 2.10% 7.82% 24.92%
937 BENJI BenjiRolls BENJI $38,234 $0.001888 20,252,496 LowVol 5.56% 11.75% 23.61%
938 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,037 $0.001879 20,245,510 LowVol 3.54% 24.96%
939 DES Destiny DES $37,862 $0.023664 1,600,000 LowVol 10.75% 105.14%
940 ORLY Orlycoin ORLY $37,556 $0.001025 36,646,779 LowVol 2.17% -1.17% 20.11%
941 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,695 $0.013612 2,622,273 LowVol -4.86% -2.60% -3.70%
942 CRT CRTCoin CRT $35,449 $0.447186 79,270 LowVol 2.03% 7.82% 18.20%
943 CAB Cabbage CAB $34,238 $0.003261 10,499,996 LowVol 1.70% 7.81% 17.30%
944 ICON Iconic ICON $33,860 $0.057109 592,894 LowVol 2.03% 7.82% 54.56%
945 EGO EGO EGO $33,539 $0.000559 60,000,001 LowVol 2.10% 21.80%
946 PLNC PLNcoin PLNC $33,435 $0.001956 17,089,600 LowVol 2.03% 2.91% 6.75%
947 KIC KibiCoin KIC $32,611 $0.002218 14,701,000 LowVol -1.59% -31.90% -35.78%
948 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,607 $0.000466 70,000,000 LowVol 2.17% 7.82% 31.57%
949 BLZ BlazeCoin BLZ $31,906 $0.000052 608,557,394 LowVol -0.67% -0.32% 37.42%
950 G3N G3N G3N $31,702 $0.004192 7,561,891 LowVol 2.10% 3.23% 20.32%
951 GBT GameBet Coin GBT $31,695 $0.001491 21,262,780 LowVol 2.10% 7.82% 18.22%
952 VIP VIP Tokens VIP $31,098 $0.000373 83,450,403 LowVol 2.10% 23.88%
953 KNC KingN Coin KNC $29,926 $14.91 2,008 LowVol 2.03% 7.82% 21.36%
954 KRONE Kronecoin KRONE $29,771 $0.008614 3,455,958 LowVol -2.04% 1.72% 19.47%
955 DPAY DPAY DPAY $29,641 $0.000373 79,541,001 LowVol 2.10% 7.82% 16.04%
956 VTA Virtacoin VTA $29,535 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 2.56% 1.78% 147.19%
957 LUNA Luna Coin LUNA $28,617 $0.017778 1,609,652 LowVol 2.12% 25.98% 33.87%
958 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 10.70%
959 DLISK DAPPSTER DLISK $27,949 $0.000279 100,000,000 LowVol 2.17% 7.82% -40.68%
960 PSB Pesobit PSB $27,269 $0.000811 33,619,886
961 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,312 $0.005448 4,829,945 LowVol 2.05% 4.74% 14.01%
962 MILO MiloCoin MILO $25,901 $0.002400 10,789,954 LowVol 1.52% 25.35% 3.73%
963 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
964 LIR LetItRide LIR $23,651 $0.000652 36,266,465 LowVol 2.10% -16.14% 1.28%
965 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 9.05%
966 LTCR Litecred LTCR $23,042 $0.000762 30,227,750 LowVol 2.10% 7.11% -34.23%
967 WBB Wild Beast Block WBB $22,942 $0.138721 165,382 LowVol 2.10% 31.66% 15.41%
968 PLACO PlayerCoin PLACO $22,903 $0.000652 35,120,000 LowVol 19.19% -21.04% -31.05%
969 VRS Veros VRS $22,862 $0.000047 486,609,040 LowVol 4.35% -31.32% 158.96%
970 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 1.23% 6.52% 23.61%
971 XBTS Beatcoin XBTS $22,594 $0.014819 1,524,686 LowVol 2.19% -34.71% -15.07%
972 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,472 $0.029812 753,776 LowVol 2.03% 6.24% 20.63%
973 CNC CHNCoin CNC $22,194 $0.000466 47,644,719 LowVol 2.10% -10.15% 37.37%
974 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 3.52%
975 UET Useless Ether… UET $21,521 $0.005427 3,965,716 LowVol -1.49% -10.59% 1.67%
976 HVCO High Voltage HVCO $21,437 $0.014347 1,494,171 LowVol 15.01%
977 BIOB BioBar BIOB $20,878 $0.023570 885,756 LowVol 2.10% 23.16%
978 IBANK iBank IBANK $20,663 $0.004565 4,526,324 LowVol 2.17% -2.17% -3.86%
979 IMX Impact IMX $20,380 $0.000186 109,509,041 LowVol 2.10% 7.69% 17.63%
980 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
981 BNX BnrtxCoin BNX $19,716 $0.000744 26,487,001 LowVol 2.10% 7.22% 20.09%
982 OS76 OsmiumCoin OS76 $19,240 $0.021521 894,026 LowVol 2.10% -23.60% -16.71%
983 RIDE Ride My Car RIDE $18,871 $0.000186 101,276,976 LowVol 2.10% 7.82% -16.25%
984 DAS DAS DAS $18,517 $0.007060 2,622,886 LowVol 0.83% 104.26% 40.98%
985 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol 0.11% 16.82%
986 SDP SydPak SDP $17,681 $0.110714 159,700 LowVol 1.36% 6.67% 18.86%
987 ALTC Antilitecoin ALTC $17,615 $0.000559 31,512,613 LowVol 2.03% 7.82% 6.87%
988 SOCC SocialCoin SOCC $16,773 $0.012111 1,384,879 LowVol 2.03% 37.42% -7.59%
989 ELS Elysium ELS $16,044 $0.004006 4,005,012 LowVol 2.17% 4.55% 31.72%
990 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 9.80%
991 RSGP RSGPcoin RSGP $13,357 $7.73 1,727 LowVol 2.03% -0.58% -20.85%
992 TRADE Tradecoin TRADE $12,564 $0.001677 7,492,121 LowVol 41.46% 45.24% -43.22%
993 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,417 $0.001701 7,300,116 3.60%
994 GEERT GeertCoin GEERT $11,786 $0.002315 5,091,200 LowVol 4.36% 23.44% 21.96%
995 GBC GBCGoldCoin GBC $11,523 $0.001014 11,361,817 LowVol 0.00% -15.31% -57.74%
996 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
997 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 19.04%
998 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,176 $0.000882 12,671,000 LowVol -3.16% -34.57% -67.64%
999 SLFI Selfiecoin SLFI $9,801 $0.000091 107,829,281 LowVol 5.19% 15.32%
1000 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 2.96% -22.27%
1001 MRNG MorningStar MRNG $9,057 $0.000278 32,596,014 LowVol -2.13% -20.00% -53.57%
1002 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 1.66% 10.84%
1003 NODC NodeCoin NODC $8,600 $0.005124 1,678,439 LowVol 2.17% 10.97%
1004 MTM MTMGaming MTM $8,484 $0.002828 2,999,967 LowVol -0.18% -0.95%
1005 VOLT Bitvolt VOLT $8,448 $0.000559 15,112,554 LowVol 2.17% -7.58% -10.66%
1006 CCM100 CCMiner CCM100 $8,315 $0.002474 3,360,417 LowVol -0.24% 0.79% 115.17%
1007 CONX Concoin CONX $7,905 $0.010621 744,266 LowVol 2.03% 7.82% -15.39%
1008 DIX Dix Asset DIX $7,774 $7.8e-08 100,000,000,000 LowVol -2.35% -28.57% 74.79%
1009 JS JavaScript Token JS $7,409 $0.000927 7,991,996 LowVol -1.49% 30.09% 8.25%
1010 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1011 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,042 $0.000559 9,023,698 LowVol 2.09% -22.58% 1.30%
1012 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,784 LowVol 1.54%
1013 NANOX Project-X NANOX $4,375 $55898.30 0.078264 LowVol 2.17% -16.52% -40.90%
1014 BBC BigBoobsCoin BBC $4,131 $0.020454 201,978 3.81%
1015 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1016 EBT Ebittree Coin EBT $3,572 $0.002825 1,264,511 LowVol 11.98% 46.01% 97.60%
1017 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 384.91% 24.03%
1018 XNG Enigma XNG $3,267 $0.196482 16,627 LowVol 2.17% 1.06% -14.94%
1019 LEX Lex4All LEX $3,094 $0.003094 1,000,000 LowVol -0.17% -0.88% 130.58%
1020 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -3.82% -38.96%
1021 GSR GeyserCoin GSR $2,620 $0.055898 46,864 LowVol 2.03% -5.84% 37.25%
1022 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,567 $0.001863 1,377,917 LowVol -11.27% -20.13% -9.48%
1023 ULA Ulatech ULA $2,125 $0.011590 183,336 LowVol 2.17% -38.05% 63.28%
1024 TOKEN SwapToken TOKEN $1,460 $9.5e-08 15,320,585,365 LowVol 2.68% -15.86% -27.87%
1025 DGCS Digital Credits DGCS $1,086 $0.000186 5,826,388 LowVol 2.10% 7.82% -27.13%
1026 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -26.20%
1027 DMB Digital Money… DMB $510 $0.001211 421,300 LowVol 20.74% 26.89% -4.06%
1028 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1029 FDC Future Digita… FDC $223 $0.000081 2,753,201 LowVol 2.69% 20.32%
1030 CALC CaliphCoin CALC $57 $0.000659 87,140 LowVol 2.03% -44.59% -36.20%
1031 BCD Bitcoin Diamo… BCD $66.90 $23,689,000 0.39% -23.92%
1032 INK Ink INK $0.166890 $6,182,100 -1.17% -2.79%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.49 $4,932,450 0.81% 5.18% -29.96%
1034 QASH QASH QASH $0.700058 $3,442,580 -0.04% -0.38%
1035 ATMC ATMCoin ATMC $1.95 $3,358,190 0.00% 5.29% 29.32%
1036 REC Regalcoin REC $41.83 $2,944,250 0.56% -10.98% -8.03%
1037 NULS Nuls NULS $0.687548 $2,192,500 1.50% 13.01% -19.14%
1038 CLUB ClubCoin CLUB $5.91 $2,028,800 1.97% 10.81% 158.31%
1039 GRX GOLD Reward T… GRX $5.48 $1,583,180 -1.19% 22.65% 49.27%
1040 FRGC Fargocoin FRGC $9.83 $1,436,020 -0.10% 0.93% 1.53%
1041 BTE BitSerial BTE $3.93 $1,400,300 -2.24% -20.10% -37.12%
1042 FRST FirstCoin FRST $16.05 $914,071 -5.02% 0.75% -5.83%
1043 WC WINCOIN WC $1.58 $664,222 0.79% -8.26%
1044 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.18 $649,939 -0.54% -0.11% 28.84%
1045 B2X SegWit2x [Fut… B2X $276.86 $612,784 1.09% 6.21% 38.46%
1046 THS TechShares THS $1.00 $512,173 2.31% 11.20% -0.86%
1047 ETN Electroneum ETN $0.025252 $472,365 2.79% -8.18% -21.46%
1048 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000149 $374,448 12.09% 14.14% 20.87%
1049 BOT Bodhi BOT $0.497269 $351,670 0.40% -6.78%
1050 ADK Aidos Kuneen ADK $36.31 $259,596 2.07% -4.12% -5.56%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.000186 $215,846 2.17% -12.80% -97.52%
1052 AION Aion AION $1.07 $201,086 -4.98% -10.14% 23.59%
1053 EAG EA Coin EAG $3.63 $190,468 -8.12% -15.09% -32.33%
1054 SUR Suretly SUR $3.80 $186,724 -1.49% -5.79% 33.20%
1055 B3 B3Coin B3 $0.000466 $177,968 0.78% -18.32% 46.33%
1056 XIN Infinity Econ… XIN $0.047700 $170,511 5.04% 4.25% 1.94%
1057 BT2 BT2 [CST] BT2 $192.62 $150,137 11.94% 72.63% 86.24%
1058 TSL Energo TSL $0.033161 $143,640 0.00% 3.82%
1059 GMT Mercury Protocol GMT $0.054652 $137,486 -2.07% -0.60% 16.43%
1060 XCPO Copico XCPO $0.028347 $124,394 1.10% 2.71%
1061 XID Sphre AIR XID $0.197096 $123,795 0.06% 0.32% 6.09%
1062 BT1 BT1 [CST] BT1 $9141.83 $122,038 2.17% 12.78% 18.32%
1063 AI POLY AI AI $16.74 $117,713 -6.24% -10.76%
1064 BTU Bitcoin Unlim… BTU $119.28 $115,940 -4.38% -3.60% -26.53%
1065 UGT UG Token UGT $0.425056 $94,850 -2.52% -7.12% 24.39%
1066 TER TerraNova TER $2.50 $89,853 -10.51% -5.43% -19.76%
1067 MKR Maker MKR $389.82 $85,827 -1.39% -3.18%
1068 INF InfChain INF $0.008757 $81,253 0.21% 1.44%
1069 LLT LLToken LLT $0.317775 $80,659 -1.27% -4.86% -7.75%
1070 PHR Phore PHR $0.454283 $77,838 4.41% 3.69%
1071 BSR BitSoar BSR $0.291603 $71,564 2.10% 10.74% 110.71%
1072 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.10 $70,482 -5.51% -11.41%
1073 SISA SISA SISA $0.036273 $69,755 18.84% 128.39% -61.87%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.108319 $61,070 2.84% 6.75% 11.34%
1075 FLIXX Flixxo FLIXX $0.101034 $57,395 -7.56%
1076 EVR Everus EVR $4.83 $53,952 -6.27% 1.93% 24.09%
1077 ASTRO Astro ASTRO $1.74 $51,779 7.46% -0.13% 24.37%
1078 MSD MSD MSD $0.013257 $47,082 3.20% -1.79% 16.73%
1079 ICX ICON ICX $1.07 $44,634 -1.14% -7.55% 3.05%
1080 BTCM BTCMoon BTCM $0.009465 $41,969 -10.64% -30.36% 374.74%
1081 BPL Blockpool BPL $0.183252 $38,362 2.10% 3.80% -3.34%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.044545 $35,667 4.28% -7.02%
1083 COR CORION COR $0.980393 $34,178 2.05% -0.25% 7.18%
1084 DSR Desire DSR $0.123877 $33,018 12.96% -16.93% -46.41%
1085 MUT Mutual Coin MUT $0.008711 $31,245 11.78% 52.81%
1086 AKY Akuya Coin AKY $0.309304 $27,001 -5.84% -11.56% -58.02%
1087 PLX PlexCoin PLX $0.114851 $26,633 -24.12%
1088 HOLD Interstellar … HOLD $0.107715 $25,618 6.19% 9.80% -34.51%
1089 OXY Oxycoin OXY $0.176578 $25,359 -2.98% 3.70% 10.86%
1090 RMC Russian Minin… RMC $13185.00 $19,244 1.87% 4.64% 31.91%
1091 SSS Sharechain SSS $0.003544 $19,095 8.26% 11.94% 24.70%
1092 VASH VPNCoin VASH $0.005031 $16,587 -1.89% 2.20% 22.81%
1093 BOS BOScoin BOS $1.21 $16,007 -2.40% 6.00% -8.86%
1094 DNA EncrypGen DNA $0.066558 $14,741 2.11% -8.58%
1095 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002825 $13,705 2.62% 12.71% 2.06%
1096 MCR Macro MCR $2.10 $12,887 0.50% 1.09% -37.25%
1097 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003792 $12,358 0.45% 3.55% 67.25%
1098 B2B B2B B2B $0.581169 $12,232 -1.53% 5.20%
1099 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045223 $11,245 -1.49% -4.18% -12.38%
1100 FUDD DimonCoin FUDD $0.002822 $9,984 -9.70%
1101 AERM Aerium AERM $1.77 $9,611 -11.62% -15.83% -13.63%
1102 ACC Accelerator N… ACC $3.98 $9,155 1.59% -5.02%
1103 WIC Wi Coin WIC $0.003140 $9,022 -14.38% -12.22% -1.49%
1104 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002753 $8,918 11.68% 18.53% -1.70%
1105 MGC GulfCoin MGC $0.003633 $8,347 2.17% 7.82% 6.80%
1106 DEUS DeusCoin DEUS $0.409455 $8,118 2.03% 7.63% 3.51%
1107 TCOIN T-coin TCOIN $0.000189 $6,901 -2.13% -20.12% -1.33%
1108 DGPT DigiPulse DGPT $0.979459 $6,580 -2.66% -10.02%
1109 BLX Blockchain Index BLX $2.30 $6,282 -1.49% -4.03% 18.79%
1110 TRIA CombiCoin TRIA $6.96 $5,161 -1.48% -13.77%
1111 DFS DFSCoin DFS $0.008567 $3,852 -11.99% -0.64% 6.21%
1112 MEN PeopleCoin MEN $0.000093 $3,844 2.03% 7.82% 18.20%
1113 MGC MergeCoin MGC $0.012763 $3,727 -8.52% -9.93%
1114 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003349 $3,711 2.17% 14.02% 23.33%
1115 SND Sand Coin SND $0.660257 $3,471 -2.78% -12.53% 8.61%
1116 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.68 $3,372 2.17% 6.90% 64.66%
1117 VIU Viuly VIU $0.003647 $3,341 -0.33% -17.27% -31.76%
1118 FOR FORCE FOR $0.001910 $3,118 2.62% -26.33% -25.12%
1119 PLC PlusCoin PLC $0.000645 $3,042 -1.38% 16.38% -5.94%
1120 VULC Vulcano VULC $0.009243 $2,976 3.08% -0.76% -0.50%
1121 XTD XTD Coin XTD $0.000093 $2,593 2.17% 7.82% 18.20%
1122 BIXC BIXC BIXC $3.73 $2,329 7.82% 18.18%
1123 OX OX Fina OX $0.000185 $2,280 4.39% 7.62% -17.14%
1124 BTBc Bitbase BTBc $0.006242 $2,175 13.94% 27.30% -34.86%
1125 APC AlpaCoin APC $0.021616 $2,053 2.06% 57.41% -26.28%
1126 SMART SmartBillions SMART $0.407008 $2,036 -1.63% -8.64%
1127 STU bitJob STU $0.040882 $2,004 -12.11% -5.87% -42.19%
1128 IBTC iBTC IBTC $0.011720 $1,995 2.22% -5.09% 61.76%
1129 ACC AdCoin ACC $0.135423 $1,963 2.47% 20.60% 44.53%
1130 IQT iQuant IQT $0.123465 $1,905 1.72% 11.27% -21.74%
1131 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.015782 $1,899 9.96% -9.86%
1132 EFYT Ergo EFYT $9.69 $1,868 -1.03% 17.59%
1133 BSN Bastonet BSN $0.000838 $1,702 2.03% 1.82% -5.92%
1134 NTC Natcoin NTC $0.251540 $1,573 2.17% -19.96% -57.46%
1135 NAMO NamoCoin NAMO $0.000097 $1,565 -46.60% 8.34% -51.99%
1136 PNX Phantomx PNX $0.015560 $1,545 2.34% -8.49%
1137 HAT Hawala.Today HAT $0.140193 $1,523 -1.67% -16.34% -23.27%
1138 STEX STEX STEX $0.223134 $1,504 -2.41% -3.51% 43.66%
1139 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.051484 $1,501 -12.23% -1.05% -45.77%
1140 ANTX Antimatter ANTX $0.000093 $1,473 2.17% 7.82% 103.68%
1141 NTWK Network Token NTWK $0.003573 $1,363 -1.45% 191.15% 124.05%
1142 WILD Wild Crypto WILD $0.103512 $1,322 -1.39% 39.18% 31.09%
1143 XOT Internet of T… XOT $2781.31 $1,312 2.10% 8.62% 18.35%
1144 LEPEN LePen LEPEN $0.000186 $1,291 2.10% 132.71% 48.81%
1145 PRES President Trump PRES $0.003635 $1,215 2.10% -5.98% -10.67%
1146 SPORT SportsCoin SPORT $0.001025 $1,211 2.10% 69.43% 30.03%
1147 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043385 $1,144 2.33% -5.83% 7.92%
1148 SAK Sharkcoin SAK $0.002420 $1,064 2.10% 5.87% 41.52%
1149 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.064097 $1,038 2.03% 41.48% -13.41%
1150 GARY President Joh… GARY $0.074531 $1,001 2.17% -38.27% -24.35%
1151 ABC Alphabit ABC $15.37 $978 2.03% 8.85% 39.18%
1152 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000466 $830 2.03% 2.13% -7.76%
1153 EGOLD eGold EGOLD $0.012617 $715 -3.40% 32.02% 77.02%
1154 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.114871 $704 2.66% 2.24% 131.71%
1155 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $701 3.02% -15.37% 34.89%
1156 MCI Musiconomi MCI $0.052604 $696 -1.33% -12.77% -16.52%
1157 WA WA Space WA $0.026086 $668 2.03% 20.60% 93.57%
1158 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000559 $625 -7.77% -16.05% -35.30%
1159 CASH Cash Poker Pro CASH $0.071905 $613 -1.44% 14.55% -19.27%
1160 HIGH High Gain HIGH $0.000745 $577 2.03% 4.19% -26.39%
1161 TIE TIES Network TIE $0.081854 $574 -1.44% -22.21% -16.71%
1162 EXRN EXRNchain EXRN $9e-07 $558 -1.39% -4.18% -0.38%
1163 GAY GAY Money GAY $0.014810 $553 2.13% 18.21% -28.53%
1164 SIFT Smart Investm… SIFT $3.17 $541 -1.44% -12.32% -8.73%
1165 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007360 $513 2.03% -2.63% 88.16%
1166 PRN Protean PRN $0.000078 LowVol 0.71% 1333.39% 11.74%
1167 DAY Chronologic DAY $4.05 LowVol -6.62% -10.91% -7.47%
1168 IPY Infinity Pay IPY $0.002261 LowVol -1.49% 59.48%
1169 CYDER Cyder CYDER $0.000373 LowVol -2.04% 7.84% -5.44%
1170 BIT First Bitcoin BIT $0.011645 LowVol 2.10% -19.30% -2.41%
1171 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.034500 LowVol 3.06% 4.05% 28.54%
1172 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 LowVol -1.49% -4.18% 27.08%
1173 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051240 LowVol 2.17% 0.51% -14.53%
1174 EBIT eBIT EBIT $0.000706 LowVol -13.90% -12.10% 12.94%
1175 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010341 LowVol 2.10% 6.86% 6.53%
1176 PRIMU Primulon PRIMU $0.000186 LowVol -24.12% 7.57% 7.85%
1177 GRN Granite GRN $0.014999 LowVol 2.03% 13.87% 25.74%
1178 REGA Regacoin REGA $0.002050 LowVol -8.37% -5.12% 18.32%
1179 RCN Rcoin RCN $0.000093 LowVol 2.17% 7.82% 2.30%
1180 SWP Swapcoin SWP $0.090446 LowVol -1.39% 74.22% 45.75%
1181 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003540 LowVol 2.03% 7.90% 19.26%
1182 MBL MobileCash MBL $0.000373 LowVol 2.17% -4.79% 18.21%
1183 ANI Animecoin ANI $0.000093 LowVol 2.10% 7.81% 15.82%
1184 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004030 LowVol -46.25% -75.30% 480.16%
1185 FC Facecoin FC $0.004069 LowVol -1.45% -4.17% 14.35%
1186 FLASH Flash FLASH $0.005116 LowVol 2.16% 19.03% 32.28%
1187 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001948 LowVol 2.84% -37.15% -14.61%
1188 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.097356 LowVol 2.03% 16.95% 83.77%
1189 DMC DynamicCoin DMC $0.003176 LowVol 8.78% 7.25% 6.12%
1190 MONETA Moneta MONETA $0.000373 LowVol 2.10% 43.72% 43.54%
1191 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000279 LowVol 2.03% 61.73% -6.03%
1192 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.27% -31.92% -21.12%
1193 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.11% 11.32% -35.49%
1194 MAGN Magnetcoin MAGN $0.447997 LowVol -1.67% 5.94% 4.13%
1195 BGR Bongger BGR $0.000121 LowVol -1.46% -7.49% 54.72%
1196 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1197 POKE PokeCoin POKE $0.000093 LowVol -65.94% -64.06% -60.59%
1198 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001118 LowVol 1.41% -1.16% -25.67%
1199 MARX MarxCoin MARX $0.000843 LowVol 2.05% -24.35% 13.34%
1200 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000373 LowVol 36.22% 104.39% -21.96%
1201 MINEX Minex MINEX $0.052483 LowVol 3.42% 5.06% -8.49%
1202 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000129 LowVol -1.44% -50.44% 212.03%
1203 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000107 LowVol -13.77% -38.14% -47.35%
1204 PRM PrismChain PRM $0.001025 LowVol 2.17% 0.03%
1205 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -17.23% -14.51% 23.36%
1206 EUSD eUSD EUSD $0.000137 LowVol 5.44% -47.24% -75.94%
1207 BITOK Bitok BITOK $0.000093 LowVol 2.17% 342.56%
1208 MOTO Motocoin MOTO $0.002518 LowVol 2.00% 2.79% -14.95%
1209 10MT 10M Token 10MT $0.002494 LowVol -2.08% 42.83% -47.24%
1210 DON Donationcoin DON $0.000469 LowVol 2.13% 8.62% 4.39%
1211 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000466 LowVol -14.92% 7.82% 47.77%
1212 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol 2.68% -98.38% -84.29%
1213 VOYA Voyacoin VOYA $1.88 LowVol 2.17% 8.04% -17.17%
1214 HYPER Hyper HYPER $0.021855 LowVol 3.06% -20.99% -11.70%
1215 AV AvatarCoin AV $0.029253 LowVol 2.03% 7.33% 17.85%
1216 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005793 LowVol 0.18% -11.57% 2.31%
1217 YEL Yellow Token YEL $0.002261 LowVol -1.44% -32.18% -47.63%
1218 ACES Aces ACES $0.000105 LowVol 2.17% -43.54% -48.35%
1219 LDCN LandCoin LDCN $0.006171 LowVol 2.03% 16.50% -13.98%
1220 FLAP FlappyCoin FLAP $9e-07 LowVol 1.80% -7.62% 9.04%
1221 XRY Royalties XRY $0.075153 LowVol 1.80% 4.54% 33.78%
1222 QBT Cubits QBT $0.001868 LowVol 2.30% -16.00% 157.64%
1223 AIB Advanced Inte… AIB $0.003417 LowVol 2.10% 3.33% 4.33%
1224 TOP TopCoin TOP $0.000651 LowVol 2.15% -33.35% -27.83%
1225 9COIN 9COIN 9COIN $0.002702 LowVol 2.17% 1.61% -5.26%
1226 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006459 LowVol 2.17% 18.46% -21.01%
1227 INDIA India Coin INDIA $0.000186 LowVol 2.17% -34.23% -24.54%
1228 ACN Avoncoin ACN $0.000373 LowVol 2.17% -2.99% -8.49%
1229 DASHS Dashs DASHS $0.033818 LowVol 2.17% 13.37% 26.42%
1230 UR UR UR $0.000568 LowVol 1.84% -6.67% 20.18%
1231 CLINT Clinton CLINT $0.010062 LowVol 2.03% 0.96%
1232 CYC Cycling Coin CYC $0.000932 LowVol -3.41% -10.15% -20.13%
1233 BEST BestChain BEST $0.001105 LowVol 2.61% 7.29% -10.27%
1234 NBIT netBit NBIT $0.047234 LowVol 2.03% 10.43% 21.02%
1235 PEC Peacecoin PEC $0.036613 LowVol 2.03% 39.38% 584.37%
1236 UNC UNCoin UNC $0.000093 LowVol 2.10% 7.82% 18.20%
1237 FFC FireFlyCoin FFC $0.000093 LowVol -13.08% 7.81% 18.22%
1238 ASN Aseancoin ASN $0.003354 LowVol 2.10% -10.36%
1239 TELL Tellurion TELL $0.000155 LowVol 2.10% -28.18% -55.47%
1240 BXC Bitcedi BXC $0.002084 LowVol 2.46% 36.19% 74.53%
1241 SKR Sakuracoin SKR $0.000839 LowVol 2.02% -6.09% 47.58%
1242 EDRC EDRCoin EDRC $0.053402 LowVol 2.10% 41.73% 44.24%
1243 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001863 LowVol 2.03% 2.68% 4.18%
1244 BET BetaCoin BET $0.002795 LowVol 2.03% 39.94% 12.11%
1245 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol -1.50% -16.43% -5.26%
1246 IRL IrishCoin IRL $0.002981 LowVol 2.17% 14.59% 29.94%
1247 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.267566 LowVol 1.97% 27.13%
1248 FBL Faceblock FBL $0.002442 LowVol -1.42% 91.25% -97.94%
1249 ETT EncryptoTel [… ETT $0.076208 LowVol 2.17% -12.13% 17.95%
1250 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000373 LowVol 2.10% 43.76% -4.65%
1251 FAP FAPcoin FAP $0.011366 LowVol 2.17% -19.97%
1252 SKC Skeincoin SKC $0.003168 LowVol -0.28% 7.07% -1.12%
1253 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001584 LowVol 2.03% 7.82% 2.09%
1254 TODAY TodayCoin TODAY $0.001118 LowVol 2.03% 29.38% 47.80%
1255 BIRDS Birds BIRDS $0.000093 LowVol 2.17% -48.76%
1256 VGC VegasCoin VGC $0.000186 LowVol 2.04% 8.03% -52.10%
1257 KARMA Karmacoin KARMA $0.000093 LowVol 2.10% 7.81% 18.19%
1258 GOLF Golfcoin GOLF $0.000093 LowVol 2.10% 7.82% 18.22%
1259 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.057109 LowVol 2.17% -13.75%
1260 UTA UtaCoin UTA $0.001025 LowVol 2.17% 11.74% 81.71%
1261 ELC Elacoin ELC $0.073368 LowVol 2.11% 11.39% 33.43%
1262 AXIOM Axiom AXIOM $0.014347 LowVol 2.10% 7.82% 17.51%
1263 XDE2 XDE II XDE2 $2.79 LowVol 2.17% 0.76% -9.56%
1264 SHA SHACoin SHA $0.000559 LowVol 2.03% 16.15% 19.16%
1265 RHFC RHFCoin RHFC $0.001304 LowVol 16.37% 50.18% 50.44%
1266 HNC Huncoin HNC $0.001025 LowVol 12.38% -11.04% -40.88%
1267 FUTC FutCoin FUTC $0.001863 LowVol 2.10% 14.66% 24.43%
1268 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000093 LowVol 2.03% 7.92% 18.20%
1269 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003447 LowVol 2.10% 7.90% 24.96%
1270 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003168 LowVol 2.10% 7.82% 5.65%
1271 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009608 LowVol -12.13% 6.97% 7.69%
1272 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000093 LowVol 2.03% 18.20%
1273 RICHX RichCoin RICHX $0.006149 LowVol 2.10% -1.17% 6.87%
1274 SFE SafeCoin SFE $0.000093 LowVol 2.17% 7.82% 18.20%
1275 CC CyberCoin CC $0.000093 LowVol 2.10% 8.81% 9.32%
1276 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol 2.17% -41.06%
1277 DUB Dubstep DUB $0.002050 LowVol 2.03% 12.95% 20.91%
1278 YES Yescoin YES $0.000054 LowVol 42.34% 392.00% 79.12%
1279 DISK DarkLisk DISK $0.000932 LowVol 2.17% 54.03% 18.31%
1280 DBG Digital Bulli… DBG $0.005590 LowVol 2.03% 9.61% 18.37%
1281 WOW Wowcoin WOW $0.000128 LowVol 19.00% 7.13% 7.14%
1282 STARS StarCash Network STARS $0.251728 LowVol 10.15% 6.79% 7.38%
1283 GBRC Global Busine… GBRC $0.000093 LowVol 2.03% 7.82% -39.97%
1284 QBC Quebecoin QBC $0.001677 LowVol 14.16% 1.32%
1285 KASHH KashhCoin KASHH $0.000066 LowVol 2.02% -24.13% 21.33%
1286 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009037 LowVol 2.03% 8.91% -20.52%
1287 NBE BitCentavo NBE $8.5e-07 LowVol -1.46% -19.90%
1288 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 1.11% 35.93%
1289 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -27.41%
1290 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.52%
1291 XQN Quotient XQN $0.004829 LowVol 3.50% -32.86%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 2.97% 24.17%
1293 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 4.33% -14.48%
1294 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol 3.45% -37.31%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -7.37%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.145857 LowVol 3.98% 19.35%
1297 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -45.85%
1298 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 0.92% -14.98%
1299 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 2.12% -6.53%
1300 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 1.94%
1301 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 4.32% 14.37%
1302 OP Operand OP $0.000784 LowVol 0.75% -9.62%
1303 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 3.26% 7.53%
1304 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 1.99%
1305 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 3.67%
1306 HCC Happy Creator… HCC $0.000357 LowVol 3.15% -41.08%
1307 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol -0.08% -27.40%
1308 XID International… XID $0.007393 LowVol 5.79% 17.25%
1309 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 110.94%
1310 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 0.99% 6.65% 18.85%
1311 LTH LAthaan LTH $0.000616 LowVol 1.83% 11.63%
1312 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 3.15% -2.33%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -24.11%
1314 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -5.48%
1315 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1316 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 3.90%
1317 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 0.35%
1318 MAVRO Mavro MAVRO $0.011961 LowVol 2.54% -2.89%
1319 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol -0.42% 562.61%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 22.75%
1321 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 0.35% -34.38%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.19%
1323 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -5.53%
1324 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 4.20% 14.43%
1325 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1326 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 2.00% 11.07%
1327 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1328 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 4.00% -42.99%
1329 ASC AsicCoin ASC $0.000708 900.20%
1330 MRC microCoin MRC $0.000080
1331 QORA Qora QORA $0.079614 -47.43%
1332 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi