Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 27/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9337.73 trên tổng giá trị $155,965,881,810

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $460.44 trên tổng giá trị $44,188,513,286

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1605.26 trên tổng giá trị $27,006,091,610

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.249786 trên tổng giá trị $9,647,452,308

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $344.96 trên tổng giá trị $5,751,539,728

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028186 trên tổng giá trị $1,522,968 đã biến động tăng 257.67% trong 1h qua

    + Đồng MOON Mooncoin (MOON) đang có giá hiện tại $0.000090 trên tổng giá trị $20,119,523 đã biến động tăng 197.57% trong 1h qua

    + Đồng NKA IncaKoin (NKA) đang có giá hiện tại $0.000178 trên tổng giá trị $1,980,247 đã biến động tăng 97.16% trong 1h qua

    + Đồng GBC GBCGoldCoin (GBC) đang có giá hiện tại $0.001858 trên tổng giá trị $21,108 đã biến động tăng 83.18% trong 1h qua

    + Đồng DBTC Debitcoin (DBTC) đang có giá hiện tại $0.004201 trên tổng giá trị $75,618 đã biến động tăng 81.59% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1330.37% trong 24h qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000046 trên tổng giá trị $20,275,831 đã biến động tăng 817.23% trong 24h qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028186 trên tổng giá trị $1,522,968 đã biến động tăng 518.07% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000055 trên tổng giá trị đã biến động tăng 395.82% trong 24h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.006745 trên tổng giá trị $3,273 đã biến động tăng 384.06% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 900.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.229076 trên tổng giá trị $459,896 đã biến động tăng 722.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng CHESS ChessCoin (CHESS) đang có giá hiện tại $0.028186 trên tổng giá trị $1,522,968 đã biến động tăng 612.27% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.036689 trên tổng giá trị đã biến động tăng 587.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng AMIS AMIS (AMIS) đang có giá hiện tại $1174.93 trên tổng giá trị đã biến động tăng 565.29% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 27/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 APW AppleCoin APW $7 $0.000093 73,319 $534 1.00% 7.81% 18.19%
702 UNITY SuperNET UNITY $39,714,822 $48.67 816,061 LowVol 0.73% 19.70% 43.11%
703 TGT Target Coin TGT $18,343,419 $0.019260 952,429,892 LowVol 11.50% -19.22% -0.96%
704 NAS Nebulas Token NAS $13,176,350 $2.64 5,000,000 LowVol
705 ECN E-coin ECN $10,752,778 $2.36 4,549,611 LowVol 1.00% 9.97% -16.11%
706 BCAP BCAP BCAP $10,607,200 $1.06 10,000,000 LowVol 1.08% -1.88% -1.70%
707 CMP Compcoin CMP $6,367,377 $1.47 4,332,964 LowVol -34.40%
708 STCN Stakecoin STCN $4,925,650 $0.985130 5,000,000 LowVol 3.46% 13.37%
709 PGL Prospectors Gold PGL $4,817,228 $0.074686 64,500,000 LowVol 1.00% 7.85% 8.96%
710 YASH YashCoin YASH $4,667,043 $0.466692 10,000,263 LowVol 1.00% 8.14% 27.09%
711 ECOB Ecobit ECOB $4,450,400 $0.010013 444,444,444 LowVol 0.96% -0.03% 1.08%
712 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 0.18% 25.35%
713 AC AsiaCoin AC $2,677,476 $0.002338 1,145,395,397 LowVol -0.70% 13.16% 59.82%
714 LOG Woodcoin LOG $2,503,228 $0.311533 8,035,193 LowVol 1.02% 7.96% 16.71%
715 ADL Adelphoi ADL $2,499,886 $0.106504 23,472,224 LowVol 0.86% -0.52% 39.61%
716 ADST AdShares ADST $2,308,668 $0.194030 11,898,510 LowVol 1.89% 2.76% 25.01%
717 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
718 NKA IncaKoin NKA $1,980,247 $0.000178 11,113,556,245 LowVol 97.16% 108.82% 119.19%
719 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,852,882 $0.000081 22,835,678,030 LowVol 17.06% -6.96% -39.16%
720 ITT Intelligent T… ITT $1,484,695 $0.151532 9,797,899 LowVol 1.08% 2.32% -23.92%
721 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol -10.74%
722 RC RussiaCoin RC $1,196,855 $0.142859 8,377,873 LowVol 0.18% 6.90% -9.34%
723 CARBON Carboncoin CARBON $1,128,137 $0.000073 15,392,008,209 LowVol 2.74% 19.64% -28.14%
724 MBI Monster Byte MBI $1,069,751 $0.063590 16,822,736 LowVol 0.43% 10.94% 70.91%
725 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,064,365 $0.175511 6,064,378 LowVol 0.88% -25.96% 16.68%
726 CASINO Casino CASINO $1,020,730 $1.02 1,000,000 LowVol -0.22% -0.25%
727 REX REX REX $994,471 $0.114825 8,660,756 LowVol 1.09% 21.21% -5.99%
728 XGR GoldReserve XGR $985,450 $0.057389 17,171,382 LowVol 1.40% 33.90% 140.63%
729 ORB Orbitcoin ORB $959,046 $0.310886 3,084,881 LowVol 0.35% 6.35% 19.94%
730 SHORTY Shorty SHORTY $952,243 $0.009522 100,000,000 LowVol 1.00% 6.81% 13.84%
731 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 9.05%
732 BPC Bitpark Coin BPC $924,105 $0.012321 75,000,000 LowVol 1.00% 4.23% -17.40%
733 ANC Anoncoin ANC $846,220 $0.400992 2,110,317 LowVol 0.90% 2.93% 10.86%
734 FUCK FuckToken FUCK $814,166 $0.015842 51,392,878 LowVol 1.08% 6.52% 5.39%
735 STRC StarCredits STRC $777,519 $0.172782 4,500,000 LowVol 0.99% 6.92% 21.45%
736 ELE Elementrem ELE $769,352 $0.029874 25,752,958 LowVol 4.14% 18.56% 33.07%
737 METAL MetalCoin METAL $754,062 $0.009803 76,925,527 LowVol 0.95% 6.84% 4.37%
738 CDN Canada eCoin CDN $731,708 $0.007511 97,415,544 LowVol 0.59% 15.16% 19.40%
739 MAX MaxCoin MAX $723,427 $0.011856 61,015,725 LowVol 0.95% 7.54% 29.41%
740 USC Ultimate Secu… USC $674,956 $0.065257 10,343,113 LowVol 1.00% 31.80% 121.79%
741 MAC Machinecoin MAC $673,795 $0.033364 20,195,500 LowVol 0.76% 2.16% -4.70%
742 UFO UFO Coin UFO $650,915 $0.000187 3,486,162,512 LowVol 1.00% 7.85% -6.02%
743 HBN HoboNickels HBN $646,476 $0.010829 59,696,358 LowVol 0.95% -0.70% 11.11%
744 ITI iTicoin ITI $636,995 $19.91 32,000 LowVol 0.88% -3.18% 24.31%
745 FJC FujiCoin FJC $621,061 $0.000520 1,195,263,859 LowVol 11.93% 1.50% 26.11%
746 LNK Link Platform LNK $620,872 $13.07 47,503 LowVol -32.28% -29.85%
747 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -22.81%
748 ECA Electra ECA $546,434 $0.000025 21,760,379,154 LowVol 1.36% 225.63% 198.58%
749 BITS Bitstar BITS $514,602 $0.022297 23,079,737 LowVol -1.52% -11.49% -11.47%
750 MZC MazaCoin MZC $501,284 $0.000371 1,349,573,390 LowVol 0.99% 1.86% 52.61%
751 KOBO Kobocoin KOBO $497,389 $0.020137 24,700,248 LowVol -6.74% -14.19% -17.13%
752 DDF DigitalDevelo… DDF $479,244 $0.093633 5,118,307 LowVol -2.22% 0.33% -2.53%
753 AMBER AmberCoin AMBER $465,080 $0.010643 43,699,481 LowVol 1.00% 7.85% 8.67%
754 TALK BTCtalkcoin TALK $457,151 $0.007002 65,290,635 LowVol 0.95% -33.34% -59.64%
755 VAL Valorbit VAL $442,732 $0.000093 4,742,346,801 LowVol 1.00% 7.85% 18.19%
756 GOOD Goodomy GOOD $439,035 $0.000995 441,349,000 LowVol 1.02% 16.40% 64.75%
757 FNC FinCoin FNC $435,142 $0.033788 12,878,667 LowVol 5.28% 3.70% -13.78%
758 BUN BunnyCoin BUN $424,757 $0.000004 102,286,055,122 LowVol 1.79% 79.93% 126.13%
759 BUCKS SwagBucks BUCKS $409,094 $1.30 314,804 LowVol 0.99% 8.25% 17.53%
760 CFT CryptoForecast CFT $398,440 $0.008662 46,000,000 LowVol 0.36% 25.08% 37.88%
761 V Version V $392,975 $0.000841 467,266,697 LowVol 0.98% 0.16% -14.57%
762 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -3.58% -32.91%
763 PXC Phoenixcoin PXC $382,656 $0.006152 62,199,602 LowVol 2.25% 11.63% 25.68%
764 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -20.44%
765 Q2C QubitCoin Q2C $370,709 $0.001494 248,180,085 LowVol -4.99% 43.81% 72.92%
766 BTCR Bitcurrency BTCR $364,162 $0.002147 169,598,616 LowVol 0.88% -8.13% 53.51%
767 AU AurumCoin AU $349,585 $1.18 296,216 LowVol 0.95% 3.55% 12.29%
768 DVC Devcoin DVC $348,037 $0.000023 15,148,357,500
769 BRIT BritCoin BRIT $345,481 $0.016244 21,268,092 LowVol 0.99% 20.73% 8.23%
770 FC2 FuelCoin FC2 $341,539 $0.003361 101,622,427 LowVol 1.00% -17.58% -14.74%
771 JET Jetcoin JET $324,506 $0.066736 4,862,509 LowVol 0.93% 1.28% 8.32%
772 DAXX DaxxCoin DAXX $324,192 $0.000653 496,424,140 LowVol -11.62% -15.66% -11.66%
773 ICN iCoin ICN $324,191 $0.011109 29,181,394 LowVol 1.00% -1.28% -9.07%
774 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol 0.94%
775 GUN Guncoin GUN $307,203 $0.001565 196,237,978 LowVol 1.11% 0.59% 12.84%
776 LANA LanaCoin LANA $304,312 $0.000364 835,528,845 LowVol 1.13% 29.73% 114.42%
777 PIGGY Piggycoin PIGGY $298,171 $0.000613 486,288,734 LowVol 0.94% -6.59% -36.46%
778 IFLT InflationCoin IFLT $297,246 $0.000009 33,218,622,419 LowVol 19.53% -24.17% 22.50%
779 GAIA GAIA GAIA $297,004 $0.012323 24,101,381 LowVol 0.99% 14.19% 14.55%
780 SHDW Shadow Token SHDW $294,075 $0.042011 7,000,000 LowVol 1.00% -8.67%
781 CAGE CageCoin CAGE $273,934 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -0.27% -69.01% 24.11%
782 TRK Truckcoin TRK $273,599 $0.001765 155,014,689 LowVol 0.94% -6.30% 34.51%
783 PR Prototanium PR $271,937 $1.39 195,842 LowVol 0.99% -6.69% 28.94%
784 SPEX SproutsExtreme SPEX $267,618 $0.000093 2,866,607,586 LowVol 1.00% 16.30%
785 FLT FlutterCoin FLT $267,226 $0.000829 322,214,524 LowVol 0.97% 19.00% 67.90%
786 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -11.30%
787 VIDZ PureVidz VIDZ $252,901 $0.002019 125,279,775 LowVol 0.99% -7.27% 7.38%
788 RBIES Rubies RBIES $249,249 $0.023931 10,415,252 LowVol 0.71% 20.01% 7.05%
789 CCN Cannacoin CCN $245,568 $0.052253 4,699,574 LowVol -4.98% 10.86% 42.33%
790 J Joincoin J $237,862 $0.097150 2,448,402 LowVol 2.68% -0.80% 27.17%
791 NYAN Nyancoin NYAN $237,521 $0.000747 317,972,081 LowVol 0.96% 0.13% -8.84%
792 FUNK The Cypherfunks FUNK $234,800 $0.000005 46,215,569,999 LowVol 0.73% -14.40% -1.97%
793 FLY Flycoin FLY $232,647 $1.10 210,806 LowVol 4.14% 0.26%
794 LOT LottoCoin LOT $230,482 $0.000016 14,491,014,421 LowVol -0.27% -10.56% 16.28%
795 8BIT 8Bit 8BIT $229,270 $0.196897 1,164,415 LowVol -3.36% -3.24% 17.44%
796 CUBE DigiCube CUBE $226,776 $0.000093 2,429,126,009 LowVol 0.95% 7.78% 18.19%
797 XPD PetroDollar XPD $221,047 $0.003454 63,993,275 LowVol 0.99% 12.35% 49.15%
798 UNIC UniCoin UNIC $220,545 $0.074362 2,965,842 LowVol -0.15% -2.99% 26.20%
799 HODL HOdlcoin HODL $213,972 $0.001400 152,797,710 LowVol 0.99% 7.85% -4.19%
800 TGC Tigercoin TGC $199,159 $0.004574 43,536,800 LowVol 0.95% -19.92% -0.73%
801 FRC Freicoin FRC $198,094 $0.006722 29,470,807 LowVol 0.95% 10.94% 16.08%
802 SH Shilling SH $196,178 $0.004997 39,262,625 LowVol 1.00% -16.34% -4.24%
803 KED Darsek KED $195,420 $0.014439 13,534,530 LowVol 0.91% 12.03% 16.29%
804 XRE RevolverCoin XRE $193,360 $0.008673 22,295,336 LowVol 1.00% 33.29% 36.40%
805 LTB LiteBar LTB $192,562 $0.240894 799,366 LowVol 0.99% -7.93% -14.08%
806 BIGUP BigUp BIGUP $181,959 $0.000086 2,116,820,393 LowVol 0.32% -50.34% 4.92%
807 888 OctoCoin 888 $181,488 $0.003609 50,284,260 LowVol 0.99% 16.64% 63.55%
808 GLC GlobalCoin GLC $180,539 $0.002770 65,171,010 LowVol 3.24% -20.28%
809 XPY PayCoin XPY $180,122 $0.015235 11,822,736 LowVol 0.63% -4.63% 3.61%
810 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $178,805 $0.013584 13,163,028 LowVol 0.98% 6.03% 27.40%
811 I0C I0Coin I0C $171,272 $0.008162 20,984,791 LowVol 45.69% -9.45% -20.22%
812 LEA LeaCoin LEA $168,125 $0.000538 312,631,690 LowVol 1.00% -0.65% 36.53%
813 ZUR Zurcoin ZUR $166,662 $0.001924 86,637,516 LowVol 0.91% 1.06% 19.64%
814 EVO Evotion EVO $164,415 $0.052019 3,160,686 LowVol 0.88% 16.46% 12.96%
815 XRA Ratecoin XRA $161,900 $0.001416 114,343,352 LowVol 0.98% -6.53% -3.85%
816 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 1.92%
817 ACOIN Acoin ACOIN $158,129 $0.129605 1,220,085 LowVol -4.94% 0.45% 7.94%
818 YAC Yacoin YAC $156,498 $0.001307 119,738,248 LowVol -11.67% 22.80% 15.36%
819 GRT Grantcoin GRT $156,084 $0.003626 43,045,279 LowVol 0.48% 4.73% 15.38%
820 URC Unrealcoin URC $151,485 $0.021566 7,024,402 LowVol 0.88% 9.26% 35.81%
821 ANTI AntiBitcoin ANTI $150,006 $0.008589 17,465,159 LowVol 1.00% 21.01% 49.55%
822 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 8.47%
823 HAL Halcyon HAL $142,578 $0.027074 5,266,313 LowVol 2.82% 27.78% 62.32%
824 GTC Global Tour Coin GTC $142,300 $0.004761 29,887,402 LowVol 14.59% 18.41%
825 MNM Mineum MNM $141,099 $0.014953 9,436,367 LowVol 1.01% 16.68% 12.59%
826 BUMBA BumbaCoin BUMBA $140,317 $0.006255 22,432,962 LowVol 1.00% 9.44% 1.46%
827 SLING Sling SLING $140,083 $0.130420 1,074,095 LowVol 0.88%
828 XVP Virtacoinplus XVP $138,199 $0.015129 9,134,750 LowVol 0.14% -1.71% 138.22%
829 RED RedCoin RED $137,426 $0.001854 74,107,896 LowVol -1.63% -0.69% 114.85%
830 BLRY BillaryCoin BLRY $136,830 $0.015217 8,991,787 LowVol 1.00% -23.23% 139.74%
831 DRXNE DROXNE DRXNE $134,430 $0.002146 62,631,660 LowVol 0.97% -6.50% 25.93%
832 TTC TittieCoin TTC $129,809 $0.000103 1,259,816,434 LowVol 10.25% 14.72% -27.17%
833 FIRE Firecoin FIRE $128,624 $1.31 98,412 LowVol 1.00% 16.15% 26.75%
834 HMP HempCoin HMP $126,652 $0.000093 1,356,645,470 LowVol 1.00% 18.19%
835 PRC PRCoin PRC $124,906 $0.008122 15,378,600 LowVol 1.00% 1.77% -13.06%
836 OHM OHM OHM $124,242 $0.004201 29,573,917 LowVol 1.00% 5.51%
837 TEK TEKcoin TEK $122,245 $0.000086 1,414,054,562 LowVol 0.88% -5.47% 8.39%
838 SPACE SpaceCoin SPACE $122,165 $0.005852 20,874,169 LowVol 0.39% -25.80% -7.60%
839 DUO ParallelCoin DUO $121,297 $0.402136 301,632 LowVol 18.93% 39.70% 14.86%
840 FLAX Flaxscript FLAX $120,200 $0.021531 5,582,699 LowVol 0.86% 13.93% 1.86%
841 MEOW Kittehcoin MEOW $117,507 $0.000005 23,905,669,976 LowVol 18.32% 17.43% 88.88%
842 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 1.24% -2.15%
843 CNNC Cannation CNNC $116,029 $0.046844 2,476,893 LowVol -8.11% 9.48% -17.29%
844 QTL Quatloo QTL $114,741 $0.014865 7,718,883 LowVol 4.86% 17.79% -0.66%
845 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 18.84%
846 020 020LondonCoin 020 $112,069 $7.1e-07 156,891,860,248 LowVol 0.81%
847 ARCO AquariusCoin ARCO $109,504 $0.074157 1,476,639 LowVol 0.83% 15.32% 29.67%
848 GAP Gapcoin GAP $109,503 $0.009128 11,996,768 LowVol -1.63% -41.42% -11.79%
849 PX PX PX $109,335 $0.001148 95,238,577 LowVol 2.02% 3.81%
850 DLC Dollarcoin DLC $106,272 $0.011670 9,106,714 LowVol 1.00% 7.85% 25.24%
851 ISL IslaCoin ISL $104,997 $0.069364 1,513,704 LowVol 1.00% 15.21%
852 CAP Bottlecaps CAP $104,908 $0.000514 203,979,400 LowVol
853 ARG Argentum ARG $104,046 $0.012217 8,516,419 LowVol 1.08% 8.12% 42.29%
854 VEC2 VectorAI VEC2 $103,706 $0.006255 16,579,862 LowVol 1.00% 29.70% 118.38%
855 MARS Marscoin MARS $103,361 $0.003655 28,279,074 LowVol -10.41% 21.02% 32.03%
856 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 3.17%
857 MCRN MACRON MCRN $97,635 $0.000243 401,421,401 LowVol 15.26% 107.59% 16.48%
858 GPU GPU Coin GPU $94,120 $0.002325 40,477,042 LowVol -0.15% 5.05% 33.55%
859 SLM Slimcoin SLM $93,433 $0.006255 14,937,439 LowVol 0.88% 14.71% 26.17%
860 RUPX Rupaya RUPX $93,151 $0.015288 6,093,025 LowVol 0.99% -37.33% -46.84%
861 VC VirtualCoin VC $93,018 $0.009242 10,064,287 LowVol 0.88% 5.70% 18.19%
862 ATX Artex Coin ATX $89,254 $0.004752 18,781,750 LowVol 0.88% 5.58% 18.17%
863 BLC Blakecoin BLC $88,283 $0.005838 15,122,697 LowVol 2.40% 5.35% 28.54%
864 MAR Marijuanacoin MAR $86,320 $0.058529 1,474,812 LowVol -7.17% 15.48% 40.72%
865 MST MustangCoin MST $82,915 $0.131540 630,343 LowVol 1.00% 21.22% 39.88%
866 ICE iDice ICE $81,467 $0.051856 1,571,013 LowVol 0.97% -34.71% -61.30%
867 GPL Gold Pressed … GPL $78,976 $0.309538 255,141 LowVol 0.82% 8.31% 60.70%
868 ALL Allion ALL $78,137 $0.012604 6,199,359 LowVol 0.99% -16.31% 31.91%
869 SOON SoonCoin SOON $78,075 $0.006265 12,462,620 LowVol 0.88% 5.36% 20.16%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $77,730 $0.014141 5,496,929 LowVol 1.00% 21.57% -27.85%
871 TSE Tattoocoin (S… TSE $75,981 $0.000840 90,421,856 LowVol 0.99% -1.11% 9.39%
872 CAT Catcoin CAT $75,554 $0.012230 6,177,900 LowVol -0.03% -16.13% -10.08%
873 VUC Virta Unique … VUC $74,365 $0.001211 61,404,825 LowVol -3.35% -1.41% -17.36%
874 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 20.77%
875 XCRE Creatio XCRE $72,798 $0.003548 20,520,514 LowVol 1.00% 8.96% 53.05%
876 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $71,451 $0.090090 793,108 LowVol 1.00% 7.74% 54.63%
877 PRX Printerium PRX $70,710 $0.005981 11,821,728 LowVol 1.53% -21.39% 245.74%
878 IMS Independent M… IMS $70,492 $0.013130 5,368,934 LowVol 0.51% -12.52% -1.55%
879 PHO Photon PHO $69,941 $0.000003 20,360,580,705 LowVol 0.69% 35.10% 57.94%
880 BITZ Bitz BITZ $69,885 $0.035102 1,990,891 LowVol 1.00% 16.72% 38.69%
881 ADCN Asiadigicoin ADCN $69,825 $0.002801 24,931,054 LowVol 8.21% 1.47% 8.54%
882 SPT Spots SPT $69,813 $0.003116 22,406,021 LowVol 0.91% 2.73% 30.80%
883 HXX Hexx HXX $69,524 $0.047003 1,479,129 LowVol 0.78% 2.15% 28.38%
884 DRM Dreamcoin DRM $66,320 $0.027074 2,449,632 LowVol 1.00% 7.85% 16.30%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $65,968 $0.000828 79,719,140 LowVol 1.00% -5.71% 38.36%
886 SCRT SecretCoin SCRT $65,533 $0.015497 4,228,672 LowVol 0.88% 17.00%
887 BIP BipCoin BIP $65,282 $0.040118 1,627,261 LowVol 0.99% 8.96% 50.40%
888 BAS BitAsean BAS $64,287 $0.012857 5,000,000 LowVol 1.08% -7.05% -32.90%
889 POP PopularCoin POP $64,215 $0.000019 3,372,875,244 LowVol -0.63% 7.46% 25.57%
890 GCC GuccioneCoin GCC $62,495 $0.003081 20,285,537 LowVol 4.15% 11.22% 9.49%
891 300 300 Token 300 $61,336 $204.45 300 LowVol 1.00% 9.86% 43.17%
892 BIOS BiosCrypto BIOS $60,259 $0.002894 20,821,709 LowVol 1.00% 7.85% 90.15%
893 COAL BitCoal COAL $59,973 $0.013327 4,500,000 LowVol 1.15% 30.91% 55.41%
894 ICOB ICOBID ICOB $59,516 $0.000558 106,701,874 LowVol 0.78% 7.39% 38.24%
895 CRX Chronos CRX $58,546 $0.000794 73,729,962 LowVol -1.55% -11.45% -2.40%
896 URO Uro URO $57,145 $0.047332 1,207,310 LowVol 1.00% 29.49%
897 CF Californium CF $56,972 $0.023713 2,402,600 LowVol 1.00% 8.71% -11.20%
898 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $56,337 $0.007016 8,030,000 LowVol 0.97% 0.04% 24.95%
899 ZMC ZetaMicron ZMC $56,046 $0.000093 600,344,291 LowVol 1.00% 7.85% 18.20%
900 $$$ Money $$$ $55,569 $0.001211 45,887,218 LowVol -4.73% 3.02% 16.67%
901 RPC RonPaulCoin RPC $55,411 $0.062274 889,794 LowVol 1.03% 10.21% 4.59%
902 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,051 $0.000923 59,630,200 LowVol 0.78% 17.66% 11.99%
903 DIBC DIBCOIN DIBC $54,843 $0.010969 5,000,000 LowVol -5.01% -8.18% -11.14%
904 SOIL SOILcoin SOIL $54,710 $0.009595 5,702,048 LowVol 0.81% 10.78% 41.71%
905 BVC BeaverCoin BVC $53,901 $0.017302 3,115,258 LowVol 0.98% -33.89% -11.25%
906 ZYD Zayedcoin ZYD $53,627 $0.008589 6,243,840 LowVol 1.00% 4.33% 23.82%
907 WARP WARP WARP $53,577 $0.048919 1,095,224 LowVol 1.00% 7.85% 18.27%
908 BRAIN Braincoin BRAIN $52,774 $0.005228 10,094,424 LowVol 0.93% 7.85% 27.55%
909 WORM HealthyWormCoin WORM $51,882 $0.000467 111,146,285 LowVol 1.00% 14.20%
910 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 3.48%
911 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol -62.81%
912 DRS Digital Rupees DRS $47,687 $0.000093 510,802,961 LowVol 1.00% 7.85% -39.04%
913 CASH Cashcoin CASH $47,401 $0.001027 46,158,242 LowVol 0.95% 7.86% 7.00%
914 PIE PIECoin PIE $47,070 $0.002614 18,006,706 LowVol 1.00% 0.66% -53.73%
915 COXST CoExistCoin COXST $47,004 $0.001734 27,100,000 LowVol -0.15%
916 BSC BowsCoin BSC $46,633 $0.008402 5,550,102 LowVol 0.93% 7.85% 19.13%
917 CMT Comet CMT $45,201 $0.051787 872,830 LowVol -1.10% 24.15% 15.71%
918 ARB ARbit ARB $45,000 $0.005797 7,761,920 LowVol 1.23%
919 MND MindCoin MND $43,339 $0.003454 12,546,625 LowVol 1.00% -0.24% 25.40%
920 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol -0.95%
921 SFC Solarflarecoin SFC $42,995 $0.003053 14,083,450 LowVol 0.99% 4.58% -16.80%
922 CESC CryptoEscudo CESC $40,360 $0.000280 144,105,100 LowVol 1.00% 7.85% 77.33%
923 TOR Torcoin TOR $40,352 $0.127624 316,179 LowVol 1.90% -40.89% -24.24%
924 STEPS Steps STEPS $39,992 $0.002147 18,625,017 LowVol 0.99% 17.83%
925 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -31.31%
926 FLVR FlavorCoin FLVR $39,020 $0.001867 20,898,106 LowVol 0.88% -1.81%
927 PULSE Pulse PULSE $38,712 $0.002707 14,298,972 LowVol 1.00% 7.85% 24.90%
928 BENJI BenjiRolls BENJI $38,248 $0.001889 20,252,546 LowVol 0.29% 11.93% 23.67%
929 IMPS ImpulseCoin IMPS $38,037 $0.001879 20,245,510 LowVol 3.36% 24.83%
930 ORLY Orlycoin ORLY $37,634 $0.001027 36,646,779 LowVol 1.00% -1.13% 20.87%
931 OFF Cthulhu Offer… OFF $35,811 $0.013656 2,622,273 LowVol 0.95% -9.48% -3.46%
932 CRT CRTCoin CRT $35,522 $0.448114 79,270 LowVol 1.00% 7.85% 18.20%
933 CAB Cabbage CAB $34,309 $0.003268 10,499,996 LowVol 1.00% 7.85% 17.46%
934 ICON Iconic ICON $33,930 $0.057228 592,894 LowVol 1.00% 7.85% 53.21%
935 EGO EGO EGO $33,609 $0.000560 60,000,001 LowVol 0.88% 20.37%
936 PLNC PLNcoin PLNC $33,504 $0.001961 17,089,600 LowVol 0.95% 2.95% 7.65%
937 KIC KibiCoin KIC $32,964 $0.002242 14,701,000 LowVol 0.69% -31.29% -28.87%
938 SLEVIN Slevin SLEVIN $32,675 $0.000467 70,000,000 LowVol 1.00% 7.85% 33.61%
939 BLZ BlazeCoin BLZ $31,832 $0.000052 608,557,394 LowVol -0.04% -0.62% 37.45%
940 G3N G3N G3N $31,768 $0.004201 7,561,891 LowVol 1.00% 3.26% 20.44%
941 GBT GameBet Coin GBT $31,760 $0.001494 21,262,780 LowVol 1.00% 7.85% 18.19%
942 VIP VIP Tokens VIP $31,163 $0.000373 83,450,403 LowVol 1.00% 21.70%
943 KNC KingN Coin KNC $29,988 $14.94 2,008 LowVol 1.00% 7.85% 21.60%
944 KRONE Kronecoin KRONE $29,791 $0.008619 3,456,258 LowVol 0.61% 0.86% 18.63%
945 DPAY DPAY DPAY $29,703 $0.000373 79,541,001 LowVol 1.00% 7.85% 16.30%
946 VTA Virtacoin VTA $28,954 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -0.34% -0.74% 142.43%
947 RIDE Ride My Car RIDE $28,365 $0.000280 101,276,976 LowVol 51.39% 61.78% 22.63%
948 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 11.43%
949 DLISK DAPPSTER DLISK $28,007 $0.000280 100,000,000 LowVol 1.00% 7.85% -40.34%
950 PSB Pesobit PSB $27,269 $0.000811 33,620,059
951 MILO MiloCoin MILO $27,198 $0.002521 10,789,954 LowVol 5.72% 31.02% 15.47%
952 LUNA Luna Coin LUNA $26,457 $0.016436 1,609,653 LowVol -6.82% 16.84% 23.60%
953 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,368 $0.005459 4,829,945 LowVol 0.99% 5.51% 14.01%
954 WBB Wild Beast Block WBB $26,309 $0.159081 165,382 LowVol 15.45% 53.78% 33.60%
955 VRS Veros VRS $24,054 $0.000049 486,609,040 LowVol 6.15% -31.93% 170.96%
956 LIR LetItRide LIR $23,700 $0.000654 36,266,532 LowVol 1.00% -16.11% 0.32%
957 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 9.48%
958 LTCR Litecred LTCR $23,126 $0.000765 30,227,750 LowVol 1.16% 7.98% -34.93%
959 PLACO PlayerCoin PLACO $22,951 $0.000654 35,120,000 LowVol 6.03% -19.12% -31.06%
960 ZNE Zonecoin ZNE $22,642 $0.008769 2,581,970 LowVol 6.61% 20.48%
961 XBTS Beatcoin XBTS $22,569 $0.014802 1,524,686 LowVol 0.71% -41.80% -9.59%
962 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,519 $0.029874 753,776 LowVol 1.00% 6.71% 20.67%
963 CNC CHNCoin CNC $22,241 $0.000467 47,646,303 LowVol 0.95% -10.12% 38.40%
964 DES Destiny DES $21,958 $0.013723 1,600,000 LowVol -41.59% 18.85%
965 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 3.28%
966 HVCO High Voltage HVCO $21,482 $0.014377 1,494,171 LowVol 1.00% 15.12%
967 GBC GBCGoldCoin GBC $21,108 $0.001858 11,361,817 LowVol 83.18% 57.55% -22.59%
968 BIOB BioBar BIOB $20,921 $0.023619 885,756 LowVol 1.00% 23.10%
969 IBANK iBank IBANK $20,706 $0.004574 4,526,324 LowVol 1.00% -2.13% -3.76%
970 IMX Impact IMX $20,426 $0.000187 109,509,041 LowVol 0.95% 7.74% 17.62%
971 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
972 BNX BnrtxCoin BNX $19,759 $0.000746 26,487,001 LowVol 0.94% 7.59% 20.51%
973 OS76 OsmiumCoin OS76 $19,280 $0.021566 894,026 LowVol 0.88% -23.59% -16.55%
974 DAS DAS DAS $18,611 $0.007095 2,622,886 LowVol 0.86% 104.93% 32.74%
975 UET Useless Ether… UET $18,210 $0.004592 3,965,716 LowVol -15.77% -26.13% -13.93%
976 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol -0.14% 16.70%
977 SDP SydPak SDP $17,681 $0.110714 159,700 LowVol 0.31% 6.79% 18.57%
978 ALTC Antilitecoin ALTC $17,652 $0.000560 31,512,613 LowVol 1.00% 7.85% 5.78%
979 SOCC SocialCoin SOCC $16,807 $0.012136 1,384,879 LowVol 1.00% 37.46% -8.47%
980 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 9.69%
981 ELS Elysium ELS $15,330 $0.003828 4,005,012 LowVol -3.70% -5.58% 26.18%
982 RSGP RSGPcoin RSGP $13,385 $7.75 1,727 LowVol 1.00% -0.54% -20.81%
983 TRADE Tradecoin TRADE $12,592 $0.001680 7,493,046 LowVol 23.88% 42.34% -44.05%
984 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,417 $0.001701 7,300,473 3.42%
985 GEERT GeertCoin GEERT $11,812 $0.002320 5,091,200 LowVol 0.95% 23.51% 23.64%
986 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
987 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 18.92%
988 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,218 $0.000885 12,674,750 LowVol 1.09% -33.51% -67.36%
989 SLFI Selfiecoin SLFI $9,801 $0.000091 107,829,281 LowVol 5.01% 15.09%
990 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 2.78% -24.82%
991 MRNG MorningStar MRNG $9,099 $0.000279 32,596,140 LowVol 1.01% -24.89% -54.89%
992 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 1.48% 10.59%
993 NODC NodeCoin NODC $8,618 $0.005135 1,678,439 LowVol 1.00% 9.79%
994 VOLT Bitvolt VOLT $8,465 $0.000560 15,112,554 LowVol 1.00% -7.55% -10.91%
995 MTM MTMGaming MTM $8,447 $0.002816 2,999,967 LowVol -0.22% -0.93%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $8,280 $0.002464 3,360,417 LowVol -0.22% -0.25% 120.00%
997 DIX Dix Asset DIX $8,136 $8.1e-08 100,000,000,000 LowVol 2.59% -24.96% 81.81%
998 CONX Concoin CONX $7,921 $0.010643 744,266 LowVol 1.00% 7.85% -15.40%
999 JS JavaScript Token JS $7,523 $0.000941 7,991,996 LowVol 1.08% 32.63% 4.58%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -68.37%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,052 $0.000560 9,023,698 LowVol 0.98% 10.35% 1.27%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,592 $0.244440 18,784 LowVol 1.59%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,384 $56015.20 0.078264 LowVol 0.93% -14.19% -40.06%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $4,134 $0.020454 202,132 3.58%
1005 EBT Ebittree Coin EBT $3,579 $0.002831 1,264,511 LowVol 1.00% 46.05% 99.94%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,274 $0.196890 16,627 LowVol 1.00% 1.47% -14.73%
1008 SOJ Sojourn SOJ $3,273 $0.006745 485,214 LowVol 384.06% 19.89%
1009 LEX Lex4All LEX $3,081 $0.003081 1,000,000 LowVol -0.22% -0.94% 129.33%
1010 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -4.40% -39.03%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,625 $0.056014 46,864 LowVol 1.00% -5.80% 36.26%
1012 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,573 $0.001867 1,377,917 LowVol -10.21% -20.11% -8.51%
1013 ULA Ulatech ULA $2,129 $0.011614 183,336 LowVol 1.00% -38.02% 64.90%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,432 $9.3e-08 15,320,585,365 LowVol -0.35% -11.98% -29.49%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $1,088 $0.000187 5,826,388 LowVol 1.00% 7.85% -27.12%
1016 MNC MantraCoin MNC $824 $0.000177 4,650,380 LowVol -25.19%
1017 DMB Digital Money… DMB $511 $0.001214 421,300 LowVol 1.00% 24.77% -3.24%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $219 $0.000080 2,753,201 LowVol -0.34% 18.00%
1020 CALC CaliphCoin CALC $56 $0.000645 87,140 LowVol -1.26% -45.30% -37.57%
1021 BCD Bitcoin Diamo… BCD $67.31 $23,870,500 -0.77% -23.08%
1022 INK Ink INK $0.163144 $6,520,530 -2.84% -4.65%
1023 ORME Ormeus Coin ORME $3.51 $4,951,690 1.67% 6.47% -29.68%
1024 ATMC ATMCoin ATMC $1.95 $3,358,470 0.00% 5.29% 29.25%
1025 QASH QASH QASH $0.703014 $3,341,620 0.11% -0.07%
1026 REC Regalcoin REC $42.11 $2,946,930 1.41% -9.61% -7.27%
1027 NULS Nuls NULS $0.687689 $2,202,180 0.90% 13.08% -19.16%
1028 CLUB ClubCoin CLUB $5.89 $1,967,650 0.69% 10.78% 156.66%
1029 GRX GOLD Reward T… GRX $5.61 $1,586,280 1.91% 19.31% 52.82%
1030 FRGC Fargocoin FRGC $9.83 $1,436,490 -0.11% 1.30% 1.65%
1031 BTE BitSerial BTE $3.88 $1,406,380 -0.74% -20.36% -37.50%
1032 FRST FirstCoin FRST $16.10 $911,980 -1.50% 0.06% -5.62%
1033 WC WINCOIN WC $1.60 $678,626 1.87% -5.97%
1034 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.11 $660,889 -2.62% -2.60% 24.85%
1035 B2X SegWit2x [Fut… B2X $271.97 $606,909 -0.97% 4.73% 36.78%
1036 THS TechShares THS $1.01 $510,442 1.02% 7.91% -0.68%
1037 ETN Electroneum ETN $0.025421 $477,955 1.09% -7.72% -21.11%
1038 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000131 $380,657 -12.70% 1.91% 5.16%
1039 BOT Bodhi BOT $0.499175 $336,228 0.22% -6.36%
1040 XIN Infinity Econ… XIN $0.045558 $210,172 -0.54% -1.00% -2.63%
1041 SIC Swisscoin SIC $0.000093 $206,307 -44.93% -57.33% -98.74%
1042 SUR Suretly SUR $3.81 $201,476 -0.13% -6.72% 34.35%
1043 EAG EA Coin EAG $3.63 $191,444 -4.37% -15.17% -31.67%
1044 ADK Aidos Kuneen ADK $36.38 $188,695 0.97% -1.76% -5.57%
1045 AION Aion AION $1.08 $186,328 1.23% -6.49% 25.76%
1046 B3 B3Coin B3 $0.000473 $181,073 -3.62% -17.16% 47.72%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $192.19 $162,596 -0.29% 69.42% 84.56%
1048 TSL Energo TSL $0.032240 $140,088 -2.78% 0.70%
1049 GMT Mercury Protocol GMT $0.052836 $135,716 -3.76% -1.61% 12.05%
1050 XID Sphre AIR XID $0.199249 $125,890 1.35% 1.39% 7.24%
1051 XCPO Copico XCPO $0.022340 $124,438 -11.89% -18.72%
1052 BT1 BT1 [CST] BT1 $9134.62 $122,252 0.54% 12.45% 17.90%
1053 BTU Bitcoin Unlim… BTU $122.71 $118,906 1.04% -0.28% -24.42%
1054 AI POLY AI AI $15.40 $115,127 -9.89% -17.26%
1055 UGT UG Token UGT $0.431594 $99,672 1.08% -5.33% 26.37%
1056 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.31 $91,107 19.76% 8.70%
1057 TER TerraNova TER $2.45 $90,116 -2.07% -5.17% -22.34%
1058 LLT LLToken LLT $0.319193 $89,663 -0.08% -4.41% -7.35%
1059 SISA SISA SISA $0.037778 $83,207 9.05% 135.40% -59.42%
1060 INF InfChain INF $0.008962 $77,913 3.14% 4.03%
1061 FLIXX Flixxo FLIXX $0.104841 $74,184 3.30%
1062 PHR Phore PHR $0.462026 $71,921 4.22% 2.67%
1063 BSR BitSoar BSR $0.292208 $71,713 0.99% 8.80% 110.71%
1064 GBG Golos Gold GBG $0.107140 $57,031 0.26% 5.12% 10.24%
1065 EVR Everus EVR $4.86 $54,615 -5.36% -0.89% 24.49%
1066 MSD MSD MSD $0.012460 $53,474 -5.30% -7.93% 9.14%
1067 ASTRO Astro ASTRO $1.77 $43,875 1.08% 2.98% 27.89%
1068 BTCM BTCMoon BTCM $0.009699 $41,846 1.56% -27.55% 388.40%
1069 ICX ICON ICX $1.11 $41,430 3.99% -4.15% 7.77%
1070 BPL Blockpool BPL $0.183632 $38,441 1.00% 3.64% -2.48%
1071 SPANK SpankChain SPANK $0.045230 $35,998 1.08% -4.43%
1072 MUT Mutual Coin MUT $0.007469 $34,533 -10.95% 25.74%
1073 DSR Desire DSR $0.110612 $32,746 5.20% -23.95% -51.71%
1074 PLX PlexCoin PLX $0.135992 $28,577 9.26%
1075 AKY Akuya Coin AKY $0.308545 $26,536 0.54% -11.53% -58.27%
1076 HOLD Interstellar … HOLD $0.107982 $25,342 1.01% 10.37% -33.14%
1077 OXY Oxycoin OXY $0.176920 $22,635 0.96% 3.81% 10.54%
1078 RMC Russian Minin… RMC $13195.80 $19,824 0.87% 7.22% 31.69%
1079 COR CORION COR $0.915777 $19,107 -5.53% -7.34% -2.00%
1080 SSS Sharechain SSS $0.003326 $18,716 -2.00% 6.12% 21.22%
1081 PRM PrismChain PRM $0.001214 $17,834 19.30% 18.19%
1082 VASH VPNCoin VASH $0.005041 $16,541 -0.54% 3.49% 23.00%
1083 DNA EncrypGen DNA $0.069769 $14,968 4.35% -3.19%
1084 BOS BOScoin BOS $1.21 $14,624 -2.74% 4.29% -8.57%
1085 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002899 $13,929 3.36% 13.55% 5.27%
1086 MCR Macro MCR $2.10 $12,914 1.00% 1.13% -37.06%
1087 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003548 $12,787 -6.85% -2.49% 54.65%
1088 B2B B2B B2B $0.573985 $12,777 -1.68% 3.21%
1089 MKR Maker MKR $395.82 $11,898 1.13% -1.28%
1090 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045919 $11,417 1.08% -2.34% -12.17%
1091 FUDD DimonCoin FUDD $0.001481 $10,125 -47.77%
1092 AERM Aerium AERM $1.77 $9,598 -7.04% -15.37% -11.82%
1093 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002730 $9,396 7.30% 15.67% -4.74%
1094 WIC Wi Coin WIC $0.003147 $9,020 -7.49% -12.93% -0.20%
1095 DEUS DeusCoin DEUS $0.410304 $7,877 1.00% 8.58% 3.22%
1096 MGC GulfCoin MGC $0.003641 $7,805 1.00% 8.70% 6.35%
1097 ACC Accelerator N… ACC $4.00 $7,104 0.13% -3.53%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000190 $6,912 0.97% -20.86% -0.67%
1099 DGPT DigiPulse DGPT $0.993996 $6,679 1.07% -8.56%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.33 $6,379 1.08% -3.90% 19.60%
1101 FOR FORCE FOR $0.001887 $4,789 -0.44% -27.60% -26.90%
1102 TRIA CombiCoin TRIA $6.08 $4,220 -13.05% -20.84%
1103 DFS DFSCoin DFS $0.009946 $4,006 11.07% 18.04% 22.03%
1104 MEN PeopleCoin MEN $0.000093 $3,946 1.00% 7.85% 18.19%
1105 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003356 $3,718 0.99% 14.06% 23.77%
1106 VIU Viuly VIU $0.004197 $3,500 15.36% -6.63% -22.99%
1107 SND Sand Coin SND $0.670414 $3,449 1.08% -6.09% 9.64%
1108 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.70 $3,379 1.00% 8.22% 71.84%
1109 MGC MergeCoin MGC $0.012790 $3,376 1.00% -7.39%
1110 PLC PlusCoin PLC $0.000578 $3,353 -10.82% 3.55% -15.74%
1111 VULC Vulcano VULC $0.009263 $2,983 1.00% -2.66% 0.29%
1112 XTD XTD Coin XTD $0.000093 $2,601 1.00% 7.85% 18.19%
1113 BIXC BIXC BIXC $3.74 $2,334 1.00% 7.85% 18.15%
1114 BTBc Bitbase BTBc $0.005601 $2,274 -6.31% 15.56% -42.00%
1115 SMART SmartBillions SMART $0.413269 $2,068 1.08% -5.49%
1116 OX OX Fina OX $0.000185 $2,056 0.87% 2.17% -16.79%
1117 STU bitJob STU $0.043558 $2,051 6.47% -3.61% -37.20%
1118 APC AlpaCoin APC $0.021660 $2,017 0.98% 62.35% -26.09%
1119 IBTC iBTC IBTC $0.012628 $1,988 7.26% 5.67% 73.35%
1120 IQT iQuant IQT $0.123914 $1,910 1.00% 11.51% -21.50%
1121 EFYT Ergo EFYT $9.70 $1,870 -0.12% 15.44%
1122 PNX Phantomx PNX $0.008701 $1,847 -43.59% -46.18%
1123 ACC AdCoin ACC $0.133568 $1,810 -0.50% 24.44% 43.05%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.013778 $1,700 -13.09% -18.01%
1125 BSN Bastonet BSN $0.000840 $1,680 1.00% -4.26% -5.59%
1126 NAMO NamoCoin NAMO $0.000097 $1,609 1.16% 12.09% -52.70%
1127 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.060873 $1,578 5.22% 17.21% -36.16%
1128 HAT Hawala.Today HAT $0.142350 $1,565 1.08% -20.66% -19.41%
1129 STEX STEX STEX $0.229280 $1,545 0.73% -0.48% 47.55%
1130 NTWK Network Token NTWK $0.003624 $1,541 0.99% 196.49% 141.52%
1131 ANTX Antimatter ANTX $0.000093 $1,476 0.93% 7.85% 102.35%
1132 WILD Wild Crypto WILD $0.105104 $1,343 1.08% 41.62% 30.63%
1133 XOT Internet of T… XOT $2787.08 $1,315 1.00% 8.20% 18.45%
1134 LEPEN LePen LEPEN $0.000186 $1,294 1.00% 141.79% 54.71%
1135 PRES President Trump PRES $0.004014 $1,289 11.31% 4.33% -0.70%
1136 NTC Natcoin NTC $0.252062 $1,238 0.99% -15.54% -56.14%
1137 SPORT SportsCoin SPORT $0.001027 $1,214 0.88% 69.48% 30.00%
1138 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043488 $1,147 0.91% -5.03% 7.98%
1139 MCI Musiconomi MCI $0.059963 $1,047 13.54% -0.29% -5.09%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.064230 $1,040 1.00% 41.10% -14.31%
1141 GARY President Joh… GARY $0.074686 $1,003 0.88% -36.54% -24.36%
1142 ABC Alphabit ABC $15.40 $980 0.88% 5.99% 39.12%
1143 SAK Sharkcoin SAK $0.002424 $910 0.98% 2.28% 42.38%
1144 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $864 -0.52% -15.37% 31.24%
1145 EGOLD eGold EGOLD $0.012807 $855 1.04% 34.51% 79.77%
1146 DAY Chronologic DAY $5.11 $847 25.83% 10.04% 16.18%
1147 HIGH High Gain HIGH $0.000747 $819 1.00% 3.88% -27.19%
1148 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000467 $813 1.00% 2.17% -6.74%
1149 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.125472 $782 9.32% 11.76% 140.56%
1150 SIFT Smart Investm… SIFT $3.16 $739 -0.61% -12.13% -8.66%
1151 WA WA Space WA $0.026140 $668 1.00% 10.45% 93.52%
1152 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000562 $629 1.28% -17.27% -35.48%
1153 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073011 $623 1.08% 14.83% -14.18%
1154 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 $561 51.62% 46.50% 47.76%
1155 GAY GAY Money GAY $0.014841 $554 0.99% 18.27% -28.30%
1156 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007749 $522 6.04% 2.53% 96.75%
1157 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol 0.35% 1330.37% 9.22%
1158 BIT First Bitcoin BIT $0.014377 LowVol 24.43% -0.54% 21.01%
1159 TIE TIES Network TIE $0.083113 LowVol 1.08% -20.51% -15.87%
1160 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 1.08% -2.34% 29.11%
1161 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.034353 LowVol 0.83% 2.98% 27.84%
1162 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051346 LowVol 1.00% 0.54% -14.17%
1163 CYDER Cyder CYDER $0.000373 LowVol 1.00% 1.53% -5.45%
1164 EBIT eBIT EBIT $0.000827 LowVol 16.48% 3.07% 37.82%
1165 IPY Infinity Pay IPY $0.001378 LowVol -39.31% -16.47%
1166 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.010363 LowVol 0.99% 6.89% 6.88%
1167 PRIMU Primulon PRIMU $0.000187 LowVol 1.00% 7.85% 7.85%
1168 REGA Regacoin REGA $0.002054 LowVol 1.00% -5.09% 17.01%
1169 GRN Granite GRN $0.015031 LowVol 1.00% 14.41% 25.75%
1170 SWP Swapcoin SWP $0.091838 LowVol 1.08% 77.57% 53.70%
1171 RCN Rcoin RCN $0.000093 LowVol 1.00% 7.85% 1.69%
1172 MBL MobileCash MBL $0.000373 LowVol 1.00% -10.23% 18.20%
1173 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003548 LowVol 1.00% 7.85% 19.34%
1174 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol 9.76% -98.26% -83.86%
1175 ANI Animecoin ANI $0.000093 LowVol 1.00% 7.85% 15.84%
1176 GMX GoldMaxCoin GMX $0.004038 LowVol -42.23% -75.57% 493.69%
1177 FC Facecoin FC $0.004132 LowVol 1.08% -2.31% 16.17%
1178 FLASH Flash FLASH $0.005127 LowVol 0.99% 19.16% 31.61%
1179 DMC DynamicCoin DMC $0.003454 LowVol 20.46% 16.44% 15.40%
1180 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001952 LowVol 0.99% -37.07% -14.62%
1181 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.097558 LowVol 0.88% 15.01% 83.96%
1182 MONETA Moneta MONETA $0.000373 LowVol 0.88% 43.80% 45.92%
1183 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000373 LowVol 34.66% 115.71% 25.26%
1184 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.33% -27.36% -22.82%
1185 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.74% 12.95% -36.01%
1186 BGR Bongger BGR $0.000123 LowVol 0.69% -3.76% 56.40%
1187 MAGN Magnetcoin MAGN $0.448784 LowVol 0.98% 5.92% 3.94%
1188 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001027 LowVol -7.42% -9.83% -32.77%
1189 POKE PokeCoin POKE $0.000093 LowVol 1.00% -64.05% -60.60%
1190 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1191 MARX MarxCoin MARX $0.000844 LowVol 0.99% -24.34% 14.16%
1192 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000373 LowVol 27.52% 115.71% -22.84%
1193 DON Donationcoin DON $0.000652 LowVol 39.86% 50.56% 46.53%
1194 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000149 LowVol 15.26% -42.39% 260.77%
1195 MINEX Minex MINEX $0.052581 LowVol 0.96% 4.97% -7.34%
1196 10MT 10M Token 10MT $0.002533 LowVol 1.09% 45.60% -46.50%
1197 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000107 LowVol -4.82% -38.12% -48.18%
1198 EUSD eUSD EUSD $0.000149 LowVol 8.06% -39.32% -73.87%
1199 BITOK Bitok BITOK $0.000093 LowVol 1.00% 347.84%
1200 MOTO Motocoin MOTO $0.002520 LowVol 0.76% 5.85% -14.20%
1201 VOYA Voyacoin VOYA $1.83 LowVol -2.08% 4.79% -19.59%
1202 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000467 LowVol 1.00% 7.85% 47.76%
1203 AV AvatarCoin AV $0.029314 LowVol 1.00% 7.46% 18.35%
1204 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005805 LowVol -0.65% -12.07% 1.42%
1205 HYPER Hyper HYPER $0.021597 LowVol -0.40% -25.95% -12.91%
1206 YEL Yellow Token YEL $0.002296 LowVol 1.08% -9.97% -45.09%
1207 ACES Aces ACES $0.000106 LowVol 1.00% -46.84% -48.87%
1208 LDCN LandCoin LDCN $0.006299 LowVol 2.87% 17.64% -12.46%
1209 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 9.88% -1.41% 33.61%
1210 ETT EncryptoTel [… ETT $0.075051 LowVol -0.74% -14.76% 15.30%
1211 FLAP FlappyCoin FLAP $8.9e-07 LowVol -0.12% -10.75% 5.55%
1212 XRY Royalties XRY $0.075370 LowVol 0.97% 4.65% 37.99%
1213 STARS StarCash Network STARS $0.253838 LowVol 1.63% 14.23% 11.87%
1214 QBT Cubits QBT $0.001860 LowVol 0.61% -17.43% 154.51%
1215 TOP TopCoin TOP $0.000653 LowVol 1.01% -34.03% -28.68%
1216 AIB Advanced Inte… AIB $0.003424 LowVol 1.00% 7.29% 5.04%
1217 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006473 LowVol 0.88% 20.70% -20.83%
1218 EDRC EDRCoin EDRC $0.048109 LowVol -9.22% 27.99% 29.57%
1219 INDIA India Coin INDIA $0.000187 LowVol 1.00% -28.12% -24.55%
1220 FBL Faceblock FBL $0.001790 LowVol -27.02% 40.76% -98.45%
1221 UR UR UR $0.000569 LowVol 0.96% -6.66% 18.80%
1222 CLINT Clinton CLINT $0.010083 LowVol 1.00% 1.97%
1223 CYC Cycling Coin CYC $0.000934 LowVol 0.88% -10.12% -18.15%
1224 NBIT netBit NBIT $0.047332 LowVol 1.00% 10.47% 21.87%
1225 ACN Avoncoin ACN $0.000373 LowVol 0.93% -8.64% -8.52%
1226 PEC Peacecoin PEC $0.036689 LowVol 1.00% 39.43% 587.59%
1227 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001867 LowVol 0.93% 2.72% 5.82%
1228 FFC FireFlyCoin FFC $0.000093 LowVol -19.79% 7.85% 18.22%
1229 ASN Aseancoin ASN $0.003361 LowVol 1.00% -12.78%
1230 SKR Sakuracoin SKR $0.000842 LowVol 1.07% -5.99% 46.17%
1231 TELL Tellurion TELL $0.000156 LowVol 1.00% -28.47% -54.28%
1232 BEST BestChain BEST $0.001107 LowVol 1.28% 4.14% -11.14%
1233 BXC Bitcedi BXC $0.002087 LowVol 0.79% 41.77% 74.12%
1234 BET BetaCoin BET $0.002801 LowVol 1.00% 27.74% 12.42%
1235 IFC Infinitecoin IFC $0.000013 LowVol 0.82% -15.44% -4.31%
1236 UNC UNCoin UNC $0.000093 LowVol 1.00% 7.85% 18.20%
1237 IRL IrishCoin IRL $0.002987 LowVol 1.00% 13.78% 29.63%
1238 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.268122 LowVol 1.00% 27.16%
1239 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000373 LowVol 0.93% 43.80% -5.45%
1240 FAP FAPcoin FAP $0.011390 LowVol 0.99% -19.99%
1241 SKC Skeincoin SKC $0.003174 LowVol 1.00% 0.61% -1.48%
1242 DASHS Dashs DASHS $0.033328 LowVol -0.74% 16.97% 26.04%
1243 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001587 LowVol 1.00% 7.85% 2.32%
1244 TODAY TodayCoin TODAY $0.001120 LowVol 1.00% 29.42% 48.59%
1245 MAVRO Mavro MAVRO $0.012603 LowVol 7.85% 1.47%
1246 BIRDS Birds BIRDS $0.000093 LowVol 1.00% -48.76%
1247 VGC VegasCoin VGC $0.000187 LowVol 0.99% 7.85% -52.01%
1248 KARMA Karmacoin KARMA $0.000093 LowVol 0.95% 7.86% 18.20%
1249 GOLF Golfcoin GOLF $0.000093 LowVol 1.00% 7.85% 18.20%
1250 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.057228 LowVol 1.00% -13.65%
1251 UTA UtaCoin UTA $0.001027 LowVol 1.00% 7.85% 79.92%
1252 ELC Elacoin ELC $0.073516 LowVol 0.95% 11.32% 32.88%
1253 SHA SHACoin SHA $0.000560 LowVol 0.95% 10.93% 18.19%
1254 RHFC RHFCoin RHFC $0.001307 LowVol 9.90% 54.33% 50.42%
1255 HNC Huncoin HNC $0.001027 LowVol 1.00% -9.13% -40.69%
1256 FUTC FutCoin FUTC $0.001867 LowVol 0.93% 13.53% 24.41%
1257 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000093 LowVol 1.00% 7.81% 18.19%
1258 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003454 LowVol 1.00% 7.80% 24.94%
1259 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003174 LowVol 0.88% 7.85% 5.75%
1260 9COIN 9COIN 9COIN $0.002707 LowVol 1.00% 4.26% -6.53%
1261 DCRE DeltaCredits DCRE $0.141343 LowVol 0.61% 15.86%
1262 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009632 LowVol -11.20% 5.81% 7.97%
1263 GML GameLeagueCoin GML $0.007842 LowVol -17.27%
1264 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000093 LowVol 1.00% 18.19%
1265 XDE2 XDE II XDE2 $2.80 LowVol 1.00% 1.10% -9.46%
1266 RICHX RichCoin RICHX $0.006162 LowVol 1.00% -1.15% 6.85%
1267 SFE SafeCoin SFE $0.000093 LowVol 0.95% 7.78% 18.26%
1268 AXIOM Axiom AXIOM $0.014377 LowVol 0.93% 7.84% 17.58%
1269 CC CyberCoin CC $0.000093 LowVol 1.00% 14.29%
1270 X2 X2 X2 $0.000093 LowVol 0.93% -41.00%
1271 DUB Dubstep DUB $0.002054 LowVol 1.00% 12.99% 21.46%
1272 YES Yescoin YES $0.000055 LowVol 1.53% 395.82% 110.39%
1273 DISK DarkLisk DISK $0.000934 LowVol 0.95% 53.99% 18.19%
1274 DBG Digital Bulli… DBG $0.005601 LowVol 0.88% 9.67% 18.19%
1275 WOW Wowcoin WOW $0.000125 LowVol 7.05% 7.25% 4.95%
1276 GBRC Global Busine… GBRC $0.000093 LowVol 0.93% 7.85% -39.85%
1277 QBC Quebecoin QBC $0.001680 LowVol 0.95% 14.20% 1.30%
1278 KASHH KashhCoin KASHH $0.000066 LowVol 1.36% -23.65% 18.38%
1279 TRICK TrickyCoin TRICK $0.009056 LowVol 1.00% 8.98% -20.94%
1280 LTH LAthaan LTH $0.000654 LowVol 7.85% 18.19%
1281 NBE BitCentavo NBE $8.6e-07 LowVol 0.88% -25.40%
1282 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 0.93% 36.00%
1283 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.54%
1284 XQN Quotient XQN $0.004829 LowVol 3.32% -32.75%
1285 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 2.79% 23.21%
1286 EGG EggCoin EGG $0.034256 LowVol 4.14% -12.77%
1287 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol 3.26% -36.47%
1288 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -7.54%
1289 CME Cashme CME $0.000085 LowVol -46.16%
1290 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 0.75% -15.07%
1291 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 1.94% -6.33%
1292 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 1.71%
1293 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol 4.14% 14.11%
1294 OP Operand OP $0.000784 LowVol 0.58% -9.83%
1295 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 3.08% 9.06%
1296 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 1.74%
1297 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 3.44%
1298 HCC Happy Creator… HCC $0.000357 LowVol 2.96% -40.66%
1299 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol -27.89%
1300 XID International… XID $0.007393 LowVol 2.90% 17.01%
1301 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 117.00%
1302 OMC Omicron OMC $0.103857 LowVol 6.46% 19.06%
1303 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 2.97% -2.53%
1304 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol -25.21%
1305 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -4.84%
1306 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1307 PDG PinkDog PDG $0.000180 LowVol 3.72%
1308 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol
1309 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol -0.04% 565.29%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 21.04%
1311 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol -34.46%
1312 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -79.24%
1313 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -3.06%
1314 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 4.02% 14.30%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 1.82% 11.58%
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 FID BITFID FID $0.089869 LowVol 3.82% -43.11%
1319 ASC AsicCoin ASC $0.000708 900.31%
1320 MRC microCoin MRC $0.000080

Quay lại phần 1

Phản hồi