Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 26/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 8h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1328 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 26/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8874.75 trên tổng giá trị $148,221,078,016

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $458.34 trên tổng giá trị $43,979,966,420

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1569.49 trên tổng giá trị $26,402,588,576

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.251441 trên tổng giá trị $9,711,373,159

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $358.41 trên tổng giá trị $5,975,336,835

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000046 trên tổng giá trị đã biến động tăng 247.33% trong 1h qua

    + Đồng PRN Protean (PRN) đang có giá hiện tại $0.000027 trên tổng giá trị đã biến động tăng 131.03% trong 1h qua

    + Đồng INDIA India Coin (INDIA) đang có giá hiện tại $0.000352 trên tổng giá trị đã biến động tăng 76.51% trong 1h qua

    + Đồng CFD Confido (CFD) đang có giá hiện tại $0.025005 trên tổng giá trị $225,049 đã biến động tăng 55.86% trong 1h qua

    + Đồng UFO UFO Coin (UFO) đang có giá hiện tại $0.000264 trên tổng giá trị $920,904 đã biến động tăng 51.33% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000046 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5819.05% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000088 trên tổng giá trị đã biến động tăng 495.20% trong 24h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.007804 trên tổng giá trị $92,258 đã biến động tăng 494.31% trong 24h qua

    + Đồng FC Facecoin (FC) đang có giá hiện tại $0.004138 trên tổng giá trị đã biến động tăng 474.12% trong 24h qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000056 trên tổng giá trị $27,286 đã biến động tăng 412.03% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000046 trên tổng giá trị đã biến động tăng 4743.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.017439 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1397.90% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 902.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.011293 trên tổng giá trị đã biến động tăng 518.96% trong 7 ngày qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000196 trên tổng giá trị đã biến động tăng 393.00% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 26/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CMP Compcoin CMP $6,366,328 $1.47 4,332,250 LowVol -37.75%
702 ECOB Ecobit ECOB $5,775,911 $0.012996 444,444,444 LowVol 1.18% 17.11% 23.85%
703 STCN Stakecoin STCN $4,844,095 $0.968819 5,000,000 LowVol 0.89% 13.47%
704 PGL Prospectors Gold PGL $4,544,644 $0.070460 64,500,000 LowVol 0.92% 6.63% 24.43%
705 ARC Arcade Token ARC $4,338,976 $2.59 1,677,989 -0.61% 31.00%
706 YASH YashCoin YASH $3,612,025 $0.361193 10,000,262 LowVol 0.84% -2.15% 15.93%
707 PIPL PiplCoin PIPL $2,846,033 $0.034107 83,444,258 LowVol -9.67% 1.50% 25.37%
708 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $2,672,148 $0.075696 35,300,866 LowVol 1.76% 18.71% -14.48%
709 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,647,821 $5.68 465,952 36.70%
710 ZEPH Zephyr ZEPH $2,634,286 $0.020909 125,990,535 60.00%
711 IXC Ixcoin IXC $2,416,260 $0.115065 20,999,088 LowVol 0.19% 15.49% 23.68%
712 AC AsiaCoin AC $2,410,771 $0.002107 1,144,340,697 LowVol 2.39% -1.33% 42.87%
713 ADL Adelphoi ADL $2,396,749 $0.102110 23,472,224 LowVol -3.84% -2.03% 34.57%
714 LOG Woodcoin LOG $2,360,868 $0.293816 8,035,193 LowVol 0.87% 7.47% 12.26%
715 CBX Crypto Bullion CBX $2,345,579 $2.33 1,004,974 LowVol 0.89% 10.24% 5.95%
716 ITT Intelligent T… ITT $2,244,748 $0.229105 9,797,899 LowVol -1.08% 24.99% 70.36%
717 ADST AdShares ADST $2,078,530 $0.174691 11,898,321 LowVol -9.13% -15.01% 14.52%
718 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,044,777 $0.000090 22,833,118,030 LowVol -0.61% 19.72% -35.93%
719 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
720 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.57%
721 CNO Coin(O) CNO $1,379,417 $0.013117 105,164,145 LowVol 0.89% 3.16% 37.42%
722 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol 4.49%
723 PND Pandacoin PND $1,348,332 $0.000041 32,514,916,898 LowVol 5.43% 46.72% 61.36%
724 ETBS Ethbits ETBS $1,247,033 $0.896112 1,391,604 LowVol 0.84% 12.99% -0.26%
725 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 135.54%
726 AHT Bowhead AHT $1,225,648 $0.153206 8,000,000 LowVol 0.84% -6.61% -27.74%
727 RC RussiaCoin RC $1,165,454 $0.139111 8,377,873 LowVol 1.01% 7.56% 49.08%
728 DCY Dinastycoin DCY $1,100,500 $0.000775 1,420,858,063 LowVol 0.88% 53.18% 22.37%
729 CAGE CageCoin CAGE $1,096,806 $0.000011 101,168,328,395 LowVol -0.50% 304.36% 286.37%
730 UTC UltraCoin UTC $1,087,978 $0.024422 44,548,547 LowVol 0.09% 10.91% 12.84%
731 CASINO Casino CASINO $1,007,890 $1.01 1,000,000 LowVol -1.01%
732 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,004,128 $0.165580 6,064,308 LowVol -24.98% -19.60% 22.23%
733 ORB Orbitcoin ORB $1,001,073 $0.324563 3,084,371 LowVol 9.80% 6.53% 36.01%
734 NKA IncaKoin NKA $963,062 $0.000087 11,109,471,828 LowVol 0.73% 4.79% -39.54%
735 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 5.00% 10.59%
736 UFO UFO Coin UFO $920,904 $0.000264 3,485,330,012 LowVol 51.33% 61.06% 12.56%
737 BPC Bitpark Coin BPC $910,515 $0.012140 75,000,000 LowVol 0.73% 19.59% -25.44%
738 SHORTY Shorty SHORTY $907,167 $0.009072 100,000,000 LowVol 0.89% 8.42% 15.32%
739 LNK Link Platform LNK $873,580 $18.39 47,503 LowVol 0.92% -1.67%
740 ANC Anoncoin ANC $836,141 $0.396216 2,110,317 LowVol 0.83% 7.18% 27.58%
741 STRC StarCredits STRC $752,841 $0.167298 4,500,000 LowVol 0.76% 7.45% 15.08%
742 METAL MetalCoin METAL $706,738 $0.009187 76,925,527 LowVol 5.66% 2.57%
743 ELE Elementrem ELE $703,091 $0.027303 25,751,325 LowVol 7.79% 4.02% 28.31%
744 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -14.15%
745 HBN HoboNickels HBN $641,443 $0.010745 59,696,358 LowVol 1.60% 12.55% 10.78%
746 FJC FujiCoin FJC $635,590 $0.000532 1,194,237,412 LowVol 0.72% 7.54% 20.99%
747 KOBO Kobocoin KOBO $627,080 $0.025388 24,700,248 LowVol 0.84% 1.54% 9.68%
748 ITI iTicoin ITI $625,638 $19.55 32,000 LowVol -8.97% 9.19% 14.79%
749 NOBL NobleCoin NOBL $611,134 $0.000264 2,313,763,074 LowVol 0.88% 36.56% 64.33%
750 EMV Ethereum Movi… EMV $610,301 $0.092939 6,566,666 LowVol -1.06% -92.39% -66.31%
751 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 4.76% -22.63%
752 DSH Dashcoin DSH $564,580 $0.032124 17,574,970 LowVol 3.76% 11.29% 3.40%
753 SAC SACoin SAC $534,279 $0.076184 7,012,971 LowVol 0.89% 3.20% 8.68%
754 USC Ultimate Secu… USC $521,072 $0.050379 10,343,113 LowVol 0.84% 7.37%
755 TALK BTCtalkcoin TALK $497,567 $0.007621 65,290,635 LowVol 0.87% 15.26% 5.20%
756 BITS Bitstar BITS $494,638 $0.021432 23,079,737 LowVol -2.62% -14.31% -13.26%
757 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 118.65%
758 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -17.62%
759 DDF DigitalDevelo… DDF $460,344 $0.089941 5,118,307 LowVol -0.25% -25.30% -8.15%
760 IFLT InflationCoin IFLT $450,123 $0.000014 33,176,321,238 LowVol -0.07% 0.20% 14.75%
761 V Version V $449,771 $0.000963 467,157,876 LowVol 15.30% -16.01% -9.10%
762 VLT Veltor VLT $439,817 $0.792670 554,855 LowVol -17.47% 29.36% 11.83%
763 UNI Universe UNI $439,240 $0.040779 10,771,373 LowVol 12.30% 22.05% 66.72%
764 AMBER AmberCoin AMBER $438,765 $0.010041 43,699,481 LowVol 0.84% 7.44%
765 FC2 FuelCoin FC2 $438,564 $0.004316 101,621,805 LowVol 0.92% 39.37% 14.24%
766 BTCR Bitcurrency BTCR $418,242 $0.002466 169,598,616 LowVol 3.30% 43.16% 102.54%
767 VAL Valorbit VAL $417,680 $0.000088 4,742,346,801 LowVol 0.92% 7.37% 13.08%
768 FNC FinCoin FNC $413,909 $0.032139 12,878,667 LowVol 1.36% 4.03% -18.41%
769 DAXX DaxxCoin DAXX $394,267 $0.000794 496,334,410 LowVol -0.15% 21.17% 6.95%
770 E4ROW E4ROW E4ROW $393,618 $0.092010 4,278,000 LowVol -1.06% -2.92% 40.06%
771 BUCKS SwagBucks BUCKS $384,235 $1.22 314,493 LowVol 0.84% 3.71% 13.60%
772 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -24.63%
773 BIGUP BigUp BIGUP $371,676 $0.000176 2,116,665,138 LowVol 0.84% 115.73% 122.69%
774 ICN iCoin ICN $362,360 $0.012419 29,179,069 LowVol 3.18% 4.41% 27.55%
775 OTX Octanox OTX $359,343 $0.042276 8,500,001 LowVol 0.84% -2.76% 6.43%
776 GOOD Goodomy GOOD $353,294 $0.000800 441,349,000 LowVol 0.40% 4.62% 5.55%
777 SLG Sterlingcoin SLG $352,461 $0.083816 4,205,176 LowVol 0.43% 13.94% 1.69%
778 JET Jetcoin JET $348,554 $0.072202 4,827,498 LowVol 0.84% 21.64% -8.37%
779 DVC Devcoin DVC $347,910 $0.000023 15,142,857,500 77.30%
780 NEWB Newbium NEWB $342,552 $0.006851 50,000,000 LowVol 0.84% 20.21% 6.15%
781 AU AurumCoin AU $339,158 $1.14 296,216 LowVol 0.84% 5.05% 13.17%
782 CFT CryptoForecast CFT $324,114 $0.007046 46,000,000 LowVol 0.84% -24.59% -16.99%
783 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
784 GUN Guncoin GUN $310,653 $0.001584 196,172,728 LowVol 0.88% 8.59% 19.45%
785 OPAL Opal OPAL $306,641 $0.020249 15,143,447 LowVol 0.92% -36.77% -46.36%
786 BRIT BritCoin BRIT $292,066 $0.013733 21,268,092 LowVol 0.89% 8.60% -23.12%
787 XJO Joulecoin XJO $289,672 $0.008432 34,354,240 LowVol 0.22% 2.71% 9.47%
788 Q2C QubitCoin Q2C $284,156 $0.001145 248,177,987 LowVol 0.89% 16.32% 36.64%
789 TIT Titcoin TIT $284,085 $0.005693 49,898,202 LowVol 1.70% 6.52% 15.34%
790 GAIA GAIA GAIA $280,191 $0.011626 24,101,381 LowVol 6.55% 23.93% -14.92%
791 SHDW Shadow Token SHDW $277,435 $0.039634 7,000,000 LowVol -11.82% 6.23%
792 LOT LottoCoin LOT $265,046 $0.000018 14,491,014,421 LowVol -1.38% 11.83% 33.76%
793 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
794 VIDZ PureVidz VIDZ $263,696 $0.002105 125,279,775 LowVol -2.32% 0.54% 4.21%
795 PR Prototanium PR $259,006 $1.32 195,835 LowVol 0.86% 7.28% 25.28%
796 SPEX SproutsExtreme SPEX $252,475 $0.000088 2,866,607,586 LowVol 0.84% 13.10%
797 J Joincoin J $247,764 $0.101194 2,448,402 LowVol 1.05% 10.73% 23.70%
798 TRK Truckcoin TRK $245,585 $0.001586 154,884,552 LowVol 0.29% 5.86% 15.43%
799 TGC Tigercoin TGC $245,407 $0.005637 43,536,800 LowVol 0.89% 31.87% 24.67%
800 FUNK The Cypherfunks FUNK $241,610 $0.000005 46,209,044,999 LowVol -2.13% -15.20% -6.93%
801 NYAN Nyancoin NYAN $241,568 $0.000760 317,972,081 LowVol 0.62% 2.07% 2.02%
802 UNIC UniCoin UNIC $234,536 $0.079090 2,965,421 LowVol 0.47% 23.30% 35.31%
803 FLY Flycoin FLY $227,312 $1.08 210,806 LowVol 0.87%
804 8BIT 8Bit 8BIT $215,702 $0.185245 1,164,415 LowVol 0.77% -1.72% 0.72%
805 CUBE DigiCube CUBE $210,119 $0.000087 2,429,126,009 LowVol 5.45% 11.04%
806 KUSH KushCoin KUSH $209,183 $0.038414 5,445,524 LowVol 9.32% -7.59% 77.34%
807 FLT FlutterCoin FLT $198,675 $0.000617 322,214,524 LowVol 0.92% -10.92% -10.49%
808 LTB LiteBar LTB $198,394 $0.248410 798,654 LowVol 1.59% 29.63% -13.37%
809 I0C I0Coin I0C $194,141 $0.009252 20,984,760 LowVol 0.55% -11.58% -13.77%
810 CCN Cannacoin CCN $192,056 $0.040867 4,699,572 LowVol 0.89% -7.11% 15.15%
811 XPD PetroDollar XPD $190,977 $0.002984 63,993,275 LowVol 0.92% 47.11% 23.57%
812 GAP Gapcoin GAP $190,196 $0.015860 11,992,405 LowVol 0.87% 20.04% 53.12%
813 FRC Freicoin FRC $186,877 $0.006341 29,469,529 LowVol 0.89% 10.43% 10.02%
814 KAYI Kayicoin KAYI $186,800 $0.000657 284,219,000 LowVol 0.54% 0.56% -4.64%
815 XRA Ratecoin XRA $185,353 $0.001621 114,311,882 LowVol 3.38% 9.66% 10.85%
816 KED Darsek KED $184,684 $0.013650 13,529,679 LowVol 0.84% 19.59% 0.56%
817 XRE RevolverCoin XRE $182,603 $0.008191 22,293,286 LowVol 0.43% 29.26% 24.96%
818 BLRY BillaryCoin BLRY $181,355 $0.020169 8,991,777 LowVol 0.84% 38.13%
819 LEA LeaCoin LEA $179,331 $0.000574 312,469,690 LowVol 2.40% 16.53% 58.28%
820 GLC GlobalCoin GLC $177,937 $0.002730 65,171,010 LowVol 0.92% 7.36% -14.26%
821 XPY PayCoin XPY $174,666 $0.014774 11,822,539 LowVol 0.89% -12.95% 8.62%
822 RBX Ripto Bux RBX $164,534 $0.000432 381,236,123 LowVol 0.87% 3.85% 34.37%
823 ZUR Zurcoin ZUR $162,973 $0.001882 86,605,386 LowVol -2.00% -4.41% 23.07%
824 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 3.38%
825 ACOIN Acoin ACOIN $160,512 $0.131558 1,220,085 LowVol 0.92% 11.51% 7.90%
826 EUC Eurocoin EUC $159,448 $0.012844 12,414,004 LowVol -1.58% 6.34% 59.20%
827 XVP Virtacoinplus XVP $158,538 $0.017355 9,134,750 LowVol 6.45% 12.57% 158.64%
828 888 OctoCoin 888 $155,231 $0.003088 50,274,660 LowVol 0.76% 6.40% 45.41%
829 BITSILVER bitSilver BITSILVER $154,624 $17.53 8,820 LowVol 1.43% 6.39% 1.41%
830 GRT Grantcoin GRT $151,625 $0.003523 43,038,782 LowVol 0.89% 5.32% 12.78%
831 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 49.06%
832 SH Shilling SH $148,202 $0.003777 39,240,882 LowVol -37.33% -34.23% -17.82%
833 C2 Coin2.1 C2 $147,829 $0.001479 99,976,323 LowVol 1.77% 32.21% 48.65%
834 CJ Cryptojacks CJ $146,231 $0.000360 406,568,581 LowVol 0.76% 14.05% 11.51%
835 EVO Evotion EVO $143,069 $0.045270 3,160,337 LowVol 0.87% 5.36% 8.52%
836 URC Unrealcoin URC $141,057 $0.020081 7,024,402 LowVol 0.87% 6.90%
837 STV Sativacoin STV $137,323 $0.019379 7,086,040 LowVol 0.40% 32.13% 20.54%
838 YAC Yacoin YAC $137,089 $0.001145 119,731,770 LowVol 0.89% 16.31% 1.77%
839 SPACE SpaceCoin SPACE $134,537 $0.006447 20,867,220 LowVol -0.04% 7.36% 15.15%
840 BUMBA BumbaCoin BUMBA $132,365 $0.005901 22,431,098 LowVol 0.84% 7.37% -4.95%
841 RED RedCoin RED $127,792 $0.001724 74,107,896 LowVol -7.10% 27.87% 107.24%
842 GTC Global Tour Coin GTC $126,351 $0.004228 29,887,402 LowVol 0.84% -0.89% 8.55%
843 ANTI AntiBitcoin ANTI $126,135 $0.007222 17,465,159 LowVol 0.84% 7.37% 40.49%
844 TEK TEKcoin TEK $124,065 $0.000088 1,414,054,562 LowVol 0.83% 6.86% -2.55%
845 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 62.85%
846 ARI Aricoin ARI $123,710 $0.000882 140,262,505 LowVol 0.79% 33.81% 41.64%
847 ICE iDice ICE $123,278 $0.078470 1,571,013 LowVol -0.91% -17.21% 39.02%
848 PRC PRCoin PRC $123,199 $0.008023 15,356,400 LowVol 0.51% -13.45% -12.57%
849 HAL Halcyon HAL $122,390 $0.023252 5,263,689 LowVol 0.84% 38.49%
850 FIRE Firecoin FIRE $121,874 $1.24 98,412 LowVol 0.89% 17.95%
851 CORG CorgiCoin CORG $121,030 $0.000097 1,251,855,418 LowVol 0.82% -40.39% -42.61%
852 TTC TittieCoin TTC $120,125 $0.000095 1,259,816,434 LowVol 0.78% -34.41% -36.63%
853 HMP HempCoin HMP $119,486 $0.000088 1,356,645,470 LowVol 0.75% 13.07%
854 OHM OHM OHM $117,200 $0.003963 29,571,053 LowVol -8.02% -37.25% -64.61%
855 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,142 $1302.02 89.9694 LowVol 1.49% 0.45% 1.42%
856 HONEY Honey HONEY $116,154 $0.369936 313,984 LowVol -0.39% 7.79% -29.84%
857 MAY Theresa May Coin MAY $114,722 $0.004742 24,193,200 LowVol 1.00% -9.20% -2.91%
858 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 36.01%
859 020 020LondonCoin 020 $112,061 $7.1e-07 156,881,820,248 LowVol 4.08%
860 XCT C-Bit XCT $109,935 $0.000699 157,223,250 LowVol 2.55% 28.48% 0.19%
861 PX PX PX $109,021 $0.001145 95,217,297 LowVol 0.89% 7.37% 30.17%
862 FLAX Flaxscript FLAX $108,726 $0.019476 5,582,599 LowVol 0.90% 24.37% -8.65%
863 ARCO AquariusCoin ARCO $107,466 $0.072826 1,475,644 LowVol 12.72% 15.22% 22.13%
864 ECA Electra ECA $106,410 $0.000005 21,748,631,791 LowVol 1.41% -56.80% -66.76%
865 CAP Bottlecaps CAP $104,841 $0.000514 203,847,876 LowVol
866 DLC Dollarcoin DLC $104,269 $0.011450 9,106,714 LowVol 0.87% 8.20% 19.51%
867 BTQ BitQuark BTQ $102,753 $0.011450 8,974,334 LowVol 0.84% 15.36% -53.98%
868 QTL Quatloo QTL $99,494 $0.012890 7,718,883 LowVol 0.91% 15.35% -2.05%
869 ISL IslaCoin ISL $99,056 $0.065439 1,513,704 LowVol 0.92% 13.80%
870 MRJA GanjaCoin MRJA $98,809 $0.022195 4,451,920 LowVol 0.84% -11.28% -21.16%
871 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
872 MNM Mineum MNM $97,850 $0.010370 9,436,367 LowVol 0.84% -21.62% -22.01%
873 ARG Argentum ARG $97,539 $0.011458 8,512,357 LowVol 0.89% 24.21% 36.12%
874 DIBC DIBCOIN DIBC $93,685 $0.018737 5,000,000 LowVol 0.03% 87.23% 40.52%
875 PRX Printerium PRX $92,258 $0.007804 11,821,728 LowVol 0.84% 494.31% 242.07%
876 GPU GPU Coin GPU $90,414 $0.002234 40,477,042 LowVol 0.81% 34.86% 43.29%
877 MAR Marijuanacoin MAR $89,037 $0.060476 1,472,261 LowVol 1.64% 56.38% 48.78%
878 DUO ParallelCoin DUO $87,951 $0.291586 301,628 LowVol 0.90% 25.17% 6.38%
879 VC VirtualCoin VC $87,754 $0.008719 10,064,287 LowVol 0.84% 13.31%
880 PXI Prime-XI PXI $87,262 $0.004937 17,674,570 LowVol 0.84% 12.88% 13.67%
881 MARS Marscoin MARS $87,240 $0.003085 28,279,074 LowVol 0.81% 17.24% 9.39%
882 SLM Slimcoin SLM $82,883 $0.005549 14,937,439 LowVol 0.84% 7.37% 4.63%
883 BVC BeaverCoin BVC $82,861 $0.026599 3,115,258 LowVol 0.92% 1.64% 48.08%
884 CRX Chronos CRX $78,702 $0.001067 73,729,962 LowVol 0.86% 37.52% 21.79%
885 TSE Tattoocoin (S… TSE $78,232 $0.000865 90,421,856 LowVol 0.83% 16.98% 13.32%
886 BLC Blakecoin BLC $75,184 $0.004972 15,122,697 LowVol 0.71% 28.61% -5.92%
887 BAS BitAsean BAS $73,608 $0.014722 5,000,000 LowVol 2.15% -5.31% -14.60%
888 SOON SoonCoin SOON $73,518 $0.005899 12,462,620 LowVol 0.84% -2.60% 14.75%
889 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 36.62%
890 SPT Spots SPT $73,016 $0.003259 22,406,021 LowVol 0.89% -3.81% 38.04%
891 PHO Photon PHO $71,008 $0.000003 20,349,832,797 LowVol -1.73% 30.22% 34.85%
892 MST MustangCoin MST $70,211 $0.111386 630,343 LowVol 0.87% -2.79% 13.65%
893 BTPL Bitcoin Planet BTPL $68,182 $0.012404 5,496,929 LowVol 4.57% 13.10% -33.16%
894 ADCN Asiadigicoin ADCN $68,070 $0.002730 24,931,054 LowVol 0.89% 18.87% -11.65%
895 XCRE Creatio XCRE $67,907 $0.003309 20,520,514 LowVol 0.84% -13.41% 19.13%
896 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $67,478 $0.085080 793,108 LowVol 0.89% -24.40% 45.26%
897 XLC LeviarCoin XLC $64,613 $0.006649 9,717,980 LowVol 0.92% -50.21% -82.47%
898 IMS Independent M… IMS $63,073 $0.011748 5,368,934 LowVol 0.40% -11.09% -1.77%
899 DRM Dreamcoin DRM $62,568 $0.025542 2,449,632 LowVol 0.89% 4.14%
900 BITZ Bitz BITZ $62,248 $0.031266 1,990,891 LowVol 0.84%
901 SCRT SecretCoin SCRT $61,825 $0.014620 4,228,672 LowVol 0.84%
902 POP PopularCoin POP $59,587 $0.000018 3,372,875,244 LowVol -0.72% 7.37% 19.53%
903 GLT GlobalToken GLT $59,148 $0.002282 25,924,200 LowVol 0.86% 39.07% 25.75%
904 ICOB ICOBID ICOB $59,081 $0.000554 106,701,874 LowVol 2.05% 15.97% 11.05%
905 300 300 Token 300 $57,865 $192.88 300 LowVol 0.84% 9.37% 2.16%
906 GCC GuccioneCoin GCC $57,172 $0.002818 20,285,537 LowVol 0.92% 7.37% -2.20%
907 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $55,018 $0.006852 8,030,000 LowVol 0.54% 5.70% 31.99%
908 $$$ Money $$$ $54,319 $0.001184 45,887,218 LowVol 0.42% 11.00% 6.84%
909 URO Uro URO $53,911 $0.044654 1,207,310 LowVol 0.89% 0.25% 29.12%
910 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -42.81%
911 RPC RonPaulCoin RPC $52,480 $0.058979 889,794 LowVol 0.92% 18.70% -10.19%
912 PIE PIECoin PIE $52,313 $0.002642 19,798,770 LowVol 0.84% 28.84% -57.06%
913 MCRN MACRON MCRN $51,837 $0.000129 401,421,401 LowVol -0.89% 27.63% -25.37%
914 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 4.94%
915 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol 4.49% -16.18%
916 SOIL SOILcoin SOIL $51,410 $0.009016 5,702,048 LowVol 0.93% 29.68% 40.90%
917 CESC CryptoEscudo CESC $50,768 $0.000352 144,105,100 LowVol 0.89% 114.74% 126.15%
918 BRAIN Braincoin BRAIN $50,676 $0.005020 10,094,424 LowVol 0.87% 11.50% 26.38%
919 WARP WARP WARP $50,546 $0.046151 1,095,224 LowVol 0.84% 13.95%
920 NRO Neuro NRO $50,440 $0.001409 35,793,960 LowVol 0.84% 15.80% 17.83%
921 WORM HealthyWormCoin WORM $48,945 $0.000440 111,143,867 LowVol 0.84% 34.21%
922 KIC KibiCoin KIC $48,929 $0.003328 14,701,000 LowVol 0.19% -20.82% 31.17%
923 CWXT CryptoWorldX … CWXT $48,286 $0.000810 59,630,200 LowVol 0.86% -6.27% 29.05%
924 COAL BitCoal COAL $47,164 $0.010481 4,500,000 LowVol 0.92% 13.07% 35.41%
925 JOBS JobsCoin JOBS $46,688 $0.000440 106,019,270 LowVol 0.89% -5.73% -24.91%
926 CMT Comet CMT $45,179 $0.051762 872,830 LowVol 0.77% 48.61% 15.83%
927 DRS Digital Rupees DRS $44,989 $0.000088 510,802,961 LowVol 0.84% 7.37% -31.59%
928 ARB ARbit ARB $44,972 $0.005797 7,757,120 LowVol 6.33%
929 CASH Cashcoin CASH $44,711 $0.000969 46,150,253 LowVol 0.92% -21.26% 8.09%
930 COXST CoExistCoin COXST $44,479 $0.001641 27,100,000 LowVol 0.68% -42.89%
931 BSC BowsCoin BSC $43,994 $0.007927 5,550,102 LowVol 0.84% 6.71%
932 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol 4.37% -51.64%
933 SFC Solarflarecoin SFC $42,036 $0.002985 14,083,450 LowVol 0.84% 33.92% -25.18%
934 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol
935 ITZ Interzone ITZ $41,157 $0.025818 1,594,153 LowVol -1.18% 9.23% -31.98%
936 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
937 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,186 $0.015325 2,622,273 LowVol 0.64% -27.42% -4.31%
938 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol
939 STEPS Steps STEPS $39,273 $0.002109 18,625,017 LowVol 2.83%
940 ORLY Orlycoin ORLY $38,732 $0.001057 36,646,779 LowVol 0.84% 17.13% 28.89%
941 PULSE Pulse PULSE $36,522 $0.002554 14,298,972 LowVol 0.89% 21.45%
942 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 75.52%
943 CRT CRTCoin CRT $33,512 $0.422757 79,270 LowVol 0.89% 7.37% 13.08%
944 BLZ BlazeCoin BLZ $32,982 $0.000054 608,557,394 LowVol -1.10% 10.75% 45.89%
945 BENJI BenjiRolls BENJI $32,408 $0.001600 20,252,446 LowVol 0.25% 4.17% -7.12%
946 ICON Iconic ICON $32,010 $0.053990 592,894 LowVol 0.92% 32.17% 64.68%
947 CAB Cabbage CAB $31,880 $0.003036 10,499,996 LowVol 5.75%
948 EGO EGO EGO $31,707 $0.000528 60,000,001 LowVol 0.89%
949 PLNC PLNcoin PLNC $31,608 $0.001850 17,089,600 LowVol -3.70% 2.49% -5.09%
950 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,826 $0.000440 70,000,000 LowVol 0.84% 34.21% 13.08%
951 G3N G3N G3N $30,790 $0.004072 7,561,891 LowVol 5.61% 24.39%
952 GBT GameBet Coin GBT $29,963 $0.001409 21,262,780 LowVol 0.89% 7.37% 13.08%
953 VTA Virtacoin VTA $29,940 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 0.55% 4.72% 139.48%
954 LIR LetItRide LIR $28,460 $0.000785 36,265,368 LowVol 6.30% 43.93%
955 KNC KingN Coin KNC $28,291 $14.09 2,008 LowVol 0.92% 9.66%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 16.86%
957 DPAY DPAY DPAY $28,022 $0.000352 79,541,001 LowVol 0.87% 7.37%
958 VRS Veros VRS $27,286 $0.000056 486,609,040 LowVol 1.06% 412.03% 21.76%
959 PSB Pesobit PSB $27,266 $0.000811 33,616,388
960 DLISK DAPPSTER DLISK $26,422 $0.000264 100,000,000 LowVol 0.84%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,670 $0.028712 894,026 LowVol 0.84% 7.37% 9.71%
962 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $25,061 $0.005189 4,829,945 LowVol 0.89% 5.42% 4.07%
964 UET Useless Ether… UET $23,718 $0.005981 3,965,716 LowVol -1.06% 26.20% -8.73%
965 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 10.85%
966 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 5.16%
967 ZNE Zonecoin ZNE $21,604 $0.008367 2,581,970 LowVol 0.84% 60.33%
968 XBTS Beatcoin XBTS $21,515 $0.014111 1,524,686 LowVol -65.56% 7.05% -63.03%
969 MILO MiloCoin MILO $21,433 $0.001986 10,789,954 LowVol 0.84% 27.45% -32.89%
970 IBANK iBank IBANK $21,378 $0.004723 4,526,324 LowVol 0.17% 6.67%
971 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,377 $0.028360 753,776 LowVol 0.84% 10.46% 15.96%
972 BNX BnrtxCoin BNX $21,082 $0.000796 26,484,501 LowVol 2.32% 52.79% 35.52%
973 CNC CHNCoin CNC $20,945 $0.000440 47,560,943 LowVol 0.89% -10.53% 24.26%
974 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 17.03%
975 MGM Magnum MGM $20,784 $0.005284 3,932,971 LowVol 0.84% 41.07%
976 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
977 DES Destiny DES $19,657 $0.012286 1,600,000 LowVol
978 DAS DAS DAS $18,471 $0.007042 2,622,886 LowVol 51.07% 11.70% 39.14%
979 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol 5.45%
980 RIDE Ride My Car RIDE $17,840 $0.000176 101,276,976 LowVol 0.84% -28.42% 13.08%
981 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 5.58%
982 WBB Wild Beast Block WBB $17,596 $0.106395 165,382 LowVol 0.51% -11.16% -16.96%
983 ELS Elysium ELS $17,284 $0.004316 4,005,012 LowVol -0.51% 50.92% 37.36%
984 SDP SydPak SDP $16,836 $0.105425 159,697 LowVol 0.84% 9.10% 15.00%
985 ALTC Antilitecoin ALTC $16,653 $0.000528 31,512,613 LowVol 0.84% 7.37% 13.54%
986 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol
987 RSGP RSGPcoin RSGP $13,694 $7.93 1,727 LowVol 0.87% -18.40%
988 SOCC SocialCoin SOCC $12,441 $0.008984 1,384,879 LowVol 0.87% -0.67% -32.15%
989 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,209 $0.001673 7,295,826 LowVol 0.84% 7.37%
990 ARGUS Argus ARGUS $11,598 $0.010100 1,148,324 LowVol 36.12% 56.47% 69.40%
991 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
992 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 19.21%
993 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,018 $0.000875 12,588,750 LowVol 7.36% 5.16% -67.72%
994 MRNG MorningStar MRNG $11,001 $0.000338 32,592,180 LowVol 0.75% -19.27% -8.27%
995 DIX Dix Asset DIX $10,340 $1e-07 100,000,000,000 LowVol -3.84% 32.85% 32.51%
996 GBC GBCGoldCoin GBC $10,337 $0.000910 11,361,817 LowVol 0.00% -3.11% -52.09%
997 GEERT GeertCoin GEERT $9,718 $0.001909 5,091,200 LowVol 0.15% 11.00% -0.90%
998 SLFI Selfiecoin SLFI $9,497 $0.000088 107,829,281 LowVol 0.84% 7.36% 13.08%
999 VOLT Bitvolt VOLT $9,317 $0.000617 15,112,554 LowVol 0.87% 9.55% 6.32%
1000 P7C P7Coin P7C $9,306 $0.000264 35,220,238 LowVol 0.92% 7.37% 13.08%
1001 TRADE Tradecoin TRADE $9,212 $0.001233 7,471,196 LowVol 0.84% -42.96%
1002 SANDG Save and Gain SANDG $8,908 $0.002906 3,064,800 LowVol 0.92% 7.58% 13.17%
1003 MTM MTMGaming MTM $8,341 $0.002780 2,999,967 LowVol -1.07% -2.11%
1004 CCM100 CCMiner CCM100 $8,175 $0.002433 3,360,417 LowVol -1.07% -2.11% 62.44%
1005 NODC NodeCoin NODC $8,131 $0.004844 1,678,439 LowVol 0.84% 21.95%
1006 CONX Concoin CONX $7,473 $0.010041 744,266 LowVol 0.87% 7.37% 3.31%
1007 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1008 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,551 $0.000617 9,004,073 LowVol 0.84% -53.02% 58.95%
1009 JS JavaScript Token JS $5,533 $0.000692 7,991,996 LowVol -1.06% -29.38% -52.07%
1010 NANOX Project-X NANOX $5,170 $66055.80 0.078264 LowVol 16.44% 14.22% -17.58%
1011 GRIM Grimcoin GRIM $4,745 $0.000460 10,324,802 LowVol 2.67% 0.34% -50.50%
1012 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol
1013 BBC BigBoobsCoin BBC $4,092 $0.020454 200,067 5.05%
1014 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1015 ULA Ulatech ULA $3,454 $0.019073 181,086 LowVol 0.84% 21.10% 87.13%
1016 XNG Enigma XNG $3,222 $0.193764 16,627 LowVol 0.84% 4.06% -16.65%
1017 LEX Lex4All LEX $3,042 $0.003042 1,000,000 LowVol -1.07% 127.70%
1018 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,974 $0.014041 211,827 LowVol -1.01% -30.46% -26.67%
1019 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,791 $0.002026 1,377,917 LowVol 0.84% -8.54% -13.31%
1020 GSR GeyserCoin GSR $2,064 $0.044037 46,864 LowVol 0.87% 12.78% 47.32%
1021 MNC MantraCoin MNC $1,599 $0.000344 4,650,380 LowVol 109.55% 10.34%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $1,465 $9.6e-08 15,320,585,365 LowVol -1.13% -44.65% -19.64%
1023 DGCS Digital Credits DGCS $1,026 $0.000176 5,826,388 LowVol 0.89% 7.37% -24.62%
1024 ABN Abncoin ABN $809 $0.011946 67,700 LowVol 0.87% 18.97% 3.76%
1025 SOJ Sojourn SOJ $688 $0.001418 485,214 LowVol 0.87% -9.03% -57.25%
1026 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1027 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol 0.69%
1028 CALC CaliphCoin CALC $53 $0.000610 87,140 LowVol 0.87% -46.09%
1029 APW AppleCoin APW $6 $0.000088 72,884 LowVol 0.92% 7.37% -33.54%
1030 BCD Bitcoin Diamo… BCD $91.42 $44,507,000 -2.92% 27.18%
1031 INK Ink INK $0.172608 $9,745,520 3.03% -2.02%
1032 ORME Ormeus Coin ORME $3.27 $6,761,660 0.49% -11.09% -34.09%
1033 QASH QASH QASH $0.712459 $4,980,060 -0.83% 9.34%
1034 CLUB ClubCoin CLUB $5.48 $3,434,410 1.97% 15.39% 142.42%
1035 REC Regalcoin REC $43.59 $2,692,040 -2.72% 0.64% -10.54%
1036 NULS Nuls NULS $0.605812 $2,156,090 -0.78% 1.01% -18.85%
1037 FRGC Fargocoin FRGC $9.77 $1,931,360 0.43% -1.04% 10.54%
1038 ATMC ATMCoin ATMC $1.85 $1,696,760 0.00% 2.33% 21.60%
1039 BTE BitSerial BTE $4.42 $1,309,580 -0.27% -6.40% -12.01%
1040 AI POLY AI AI $18.57 $1,274,970 -2.27% 5.59%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.40 $1,253,790 1.29% -0.92% -3.89%
1042 GRX GOLD Reward T… GRX $5.48 $831,334 -0.37% 5.15% 53.13%
1043 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.05 $575,686 1.15% 3.77% 22.31%
1044 B2X SegWit2x [Fut… B2X $262.14 $574,783 0.55% -4.16% 31.29%
1045 SIC Swisscoin SIC $0.000264 $494,901 0.89% 32.90% -96.58%
1046 BT2 BT2 [CST] BT2 $116.52 $449,568 1.64% 0.03% 15.69%
1047 ETN Electroneum ETN $0.028229 $439,470 2.94% 0.86% -11.77%
1048 WC WINCOIN WC $1.56 $407,502 -0.57% -14.11%
1049 THS TechShares THS $0.969046 $390,055 0.83% -2.17% -3.51%
1050 AION Aion AION $1.15 $356,052 -1.05% -21.83% 37.80%
1051 BOT Bodhi BOT $0.506870 $321,769 -0.51% 3.70%
1052 ADK Aidos Kuneen ADK $36.10 $249,593 -1.56% -2.56% -3.33%
1053 SUR Suretly SUR $3.89 $218,300 -1.06% -8.86% 38.16%
1054 MKR Maker MKR $391.04 $198,374 -1.05% -5.19%
1055 UGT UG Token UGT $0.446082 $176,873 -1.05% -2.88% 35.60%
1056 XIN Infinity Econ… XIN $0.047032 $173,509 7.35% 2.66% 3.02%
1057 BT1 BT1 [CST] BT1 $8488.25 $152,760 0.43% 5.32% 12.05%
1058 B3 B3Coin B3 $0.000608 $141,602 2.60% 4.81% 87.16%
1059 TSL Energo TSL $0.031323 $126,358 -2.86% -2.28%
1060 XID Sphre AIR XID $0.196848 $122,512 0.29% 5.76% 8.12%
1061 BTU Bitcoin Unlim… BTU $118.06 $120,883 -1.20% -4.90% -24.76%
1062 EVR Everus EVR $4.76 $115,875 -6.85% 18.13% 31.79%
1063 LLT LLToken LLT $0.330585 $115,851 -2.07% 6.33% 4.59%
1064 XCPO Copico XCPO $0.026654 $107,820 -3.24% 6.74%
1065 GMT Mercury Protocol GMT $0.047086 $95,125 -2.10% -32.61% 3.77%
1066 ZZC ZoZoCoin ZZC $0.986434 $95,050 -5.89% -36.16%
1067 BTCM BTCMoon BTCM $0.011293 $85,752 -4.90% -39.82% 518.96%
1068 INF InfChain INF $0.008631 $80,022 -0.10% -3.12%
1069 BSR BitSoar BSR $0.281486 $71,023 0.84% 50.92% 108.37%
1070 PHR Phore PHR $0.459888 $62,689 -8.37% 12.52%
1071 GBG Golos Gold GBG $0.103306 $62,092 0.15% 5.52% 5.02%
1072 EAG EA Coin EAG $4.32 $59,709 0.84% 7.47% -24.07%
1073 MSD MSD MSD $0.013883 $49,165 0.70% 3.84% 35.84%
1074 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002942 $39,380 2.10% 22.58% -17.15%
1075 B2B B2B B2B $0.558579 $37,313 -8.66% -7.43%
1076 AKY Akuya Coin AKY $0.352474 $37,278 0.91% 0.15% -53.30%
1077 DSR Desire DSR $0.119957 $33,954 -16.95% -22.04% -62.89%
1078 OXY Oxycoin OXY $0.179823 $33,733 0.83% 8.16% 14.06%
1079 COR CORION COR $1.01 $33,073 0.84% 8.23% 46.52%
1080 MUT Mutual Coin MUT $0.008253 $32,603 1.78% 71.01%
1081 SISA SISA SISA $0.018227 $29,065 2.30% 34.28% -84.04%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.042301 $24,263 -3.69% 0.34%
1083 ASTRO Astro ASTRO $1.71 $23,931 -4.68% -2.55% 6.86%
1084 DEUS DeusCoin DEUS $0.390963 $21,982 0.84% 1.75% 1.11%
1085 VASH VPNCoin VASH $0.005196 $20,970 0.87% 4.12% 25.83%
1086 ACC Accelerator N… ACC $4.99 $20,757 7.41% -3.52%
1087 SSS Sharechain SSS $0.002894 $17,719 -5.96% -15.48% -22.32%
1088 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046005 $16,122 -1.05% -13.48% 23.26%
1089 ICX ICON ICX $1.13 $14,760 -3.62% 1.22% 10.11%
1090 TER TerraNova TER $2.46 $13,837 0.26% 3.53% -14.25%
1091 HOLD Interstellar … HOLD $0.095685 $13,822 -0.72% 0.51% -60.52%
1092 BPL Blockpool BPL $0.171745 $11,731 1.52% 2.17% -4.38%
1093 DNA EncrypGen DNA $0.057047 $10,536 -4.72% -23.30%
1094 MCR Macro MCR $2.04 $10,315 0.84% 27.01% -40.08%
1095 GRN Granite GRN $0.014180 $9,838 -1.56% -1.21% 21.14%
1096 APC AlpaCoin APC $0.013653 $9,762 4.53% -11.69% -60.62%
1097 PLC PlusCoin PLC $0.000725 $8,687 -1.05% 4.90% 7.12%
1098 RMC Russian Minin… RMC $12644.10 $8,399 0.82% 10.78% 26.82%
1099 WILD Wild Crypto WILD $0.081706 $8,230 -0.66% -25.46% 4.35%
1100 TRIA CombiCoin TRIA $7.08 $8,216 -1.05% -18.24%
1101 XTD XTD Coin XTD $0.000088 $8,160 0.84% 7.37% 13.08%
1102 PNX Phantomx PNX $0.017100 $7,979 18.24% -15.96%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000240 $7,675 0.84% 17.85% 29.98%
1104 BOS BOScoin BOS $1.21 $7,636 2.41% 9.10% 0.48%
1105 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003680 $7,413 -1.06% 11.90% 57.99%
1106 MGC GulfCoin MGC $0.003259 $7,363 -1.81% 6.45% 17.75%
1107 DGPT DigiPulse DGPT $1.20 $7,048 -0.64% -29.39%
1108 VIU Viuly VIU $0.003334 $6,859 -7.66% -22.68%
1109 AERM Aerium AERM $1.95 $6,028 0.42% 0.94% -15.12%
1110 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002375 $5,550 -6.89% 0.28% 10.91%
1111 IQT iQuant IQT $0.117277 $4,783 0.77% -19.59% -36.84%
1112 WIC Wi Coin WIC $0.003363 $4,680 0.60% 5.87% 7.69%
1113 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000528 $4,295 21.06% 61.06% -3.08%
1114 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003561 $3,748 5.31% 12.52%
1115 BLX Blockchain Index BLX $2.44 $3,672 -1.05% 1.19% 19.19%
1116 DFS DFSCoin DFS $0.009550 $3,534 0.84% 25.25% 13.25%
1117 MGC MergeCoin MGC $0.013563 $3,428 2.17% 5.32%
1118 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.124009 $3,391 12.11% 13.44% 215.82%
1119 FOR FORCE FOR $0.002335 $3,372 0.87% -16.08% -19.67%
1120 MEN PeopleCoin MEN $0.000088 $3,301 0.84% 7.37%
1121 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.37 $3,188 0.89% 5.67% 51.38%
1122 IBTC iBTC IBTC $0.010121 $3,095 -1.06% -13.79% 28.32%
1123 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000133 $3,075 11.49% -20.00% 0.64%
1124 SMART SmartBillions SMART $0.503570 $3,045 -1.05% -23.26%
1125 DAY Chronologic DAY $4.23 $2,812 -0.99% -21.61% -7.04%
1126 OX OX Fina OX $0.000242 $2,669 0.65% 56.68% 52.92%
1127 MCI Musiconomi MCI $0.053612 $2,331 -7.03% -12.91% -8.00%
1128 STEX STEX STEX $0.219730 $2,198 -3.84% -2.03% 47.09%
1129 NTC Natcoin NTC $0.308437 $2,189 8.31% -22.06% -60.17%
1130 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 $2,158 -0.70% -17.37% -89.67%
1131 SND Sand Coin SND $0.690075 $2,072 -1.08% -22.13% 14.05%
1132 STU bitJob STU $0.045006 $2,041 -6.42% -15.92% -46.68%
1133 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.016117 $2,034 -0.75% -18.95%
1134 VULC Vulcano VULC $0.008964 $1,978 -16.76% 8.54% 0.79%
1135 CYDER Cyder CYDER $0.000352 $1,667 0.87% 7.37% 10.03%
1136 ZBC Zilbercoin ZBC $0.042798 $1,618 0.80% -5.37% -2.04%
1137 SHND StrongHands SHND $3.1e-08 $1,525 -1.59% -3.63% 36.29%
1138 BTBc Bitbase BTBc $0.005020 $1,495 0.84% 11.16% -56.40%
1139 HAT Hawala.Today HAT $0.155554 $1,367 -10.95% 1.61% -30.43%
1140 SIFT Smart Investm… SIFT $3.45 $1,334 -1.05% -4.48% 0.71%
1141 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056126 $1,295 -1.06% -2.19% -53.22%
1142 PEC Peacecoin PEC $0.026775 $1,253 0.87% 62.74% 346.39%
1143 XOT Internet of T… XOT $2629.37 $1,240 0.84% 7.37% 12.94%
1144 PRES President Trump PRES $0.004279 $1,182 0.84% 9.26% 5.19%
1145 EUSD eUSD EUSD $0.000207 $1,174 -1.06% 32.38% -68.54%
1146 EXRN EXRNchain EXRN $9.2e-07 $1,135 -1.05% -2.92% 10.23%
1147 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.060595 $1,045 0.84% 18.00% -9.16%
1148 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 $1,000 -1.06% -2.92% 33.40%
1149 BIXC BIXC BIXC $3.53 $978 0.87% 13.08%
1150 ABC Alphabit ABC $14.71 $948 0.84% 27.77% 12.89%
1151 GARY President Joh… GARY $0.070492 $946 0.84% -36.39% -28.39%
1152 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003164 $894 0.84% 79.21% 25.01%
1153 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.043136 $864 1.07% 15.76% -50.71%
1154 SWP Swapcoin SWP $0.220819 $807 -1.06% 132.99% 128.77%
1155 ANTX Antimatter ANTX $0.000088 $736 0.84% 7.38% 342.24%
1156 10MT 10M Token 10MT $0.003431 $731 -1.08% 49.30% -21.08%
1157 NAMO NamoCoin NAMO $0.000089 $724 0.78% -12.97% -73.61%
1158 EGOLD eGold EGOLD $0.013341 $712 28.57% 24.82% 29.02%
1159 PRN Protean PRN $0.000027 $703 131.03% 133.71% -34.14%
1160 ACC AdCoin ACC $0.126040 $678 0.84% -5.75% 40.26%
1161 LDCN LandCoin LDCN $0.005545 $665 0.87% 4.43% 144.05%
1162 WA WA Space WA $0.024661 $634 8.74% 59.91% 67.13%
1163 BSN Bastonet BSN $0.000969 $613 0.87% 18.11% 17.07%
1164 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000352 $610 0.84% -14.10%
1165 TIE TIES Network TIE $0.102131 $609 -1.08% 20.75% 30.00%
1166 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007662 $557 0.84% 124.83% 34.81%
1167 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.076889 $529 -8.50% 5.05% 33.96%
1168 IPY Infinity Pay IPY $0.002299 LowVol -1.05% -5.58%
1169 SAK Sharkcoin SAK $0.003079 LowVol 0.93% 53.24% 68.03%
1170 RCN Rcoin RCN $0.000088 LowVol 0.84% 7.37% 13.08%
1171 RHFC RHFCoin RHFC $0.000857 LowVol 0.85% -4.98% -26.62%
1172 HIGH High Gain HIGH $0.000705 LowVol 0.84% -20.91% -41.92%
1173 DMC DynamicCoin DMC $0.003142 LowVol 0.15% 7.88% 10.86%
1174 YEL Yellow Token YEL $0.004589 LowVol -1.08% 68.82% -50.45%
1175 TCR TheCreed TCR $0.000352 LowVol 0.87% 17.11% 13.47%
1176 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 1.31% 15.50% -30.79%
1177 NTWK Network Token NTWK $0.002298 LowVol -1.05% 93.89% 9.43%
1178 REGA Regacoin REGA $0.002202 LowVol 0.84% -4.13% 13.90%
1179 ANI Animecoin ANI $0.000176 LowVol 41.16% 98.20% 84.06%
1180 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003259 LowVol -1.79% 3.64% 13.89%
1181 MINEX Minex MINEX $0.050469 LowVol 0.62% 2.54% -16.14%
1182 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051964 LowVol 0.87% 7.37% -16.39%
1183 BIT First Bitcoin BIT $0.011362 LowVol 0.84% -17.61% 4.26%
1184 FLASH Flash FLASH $0.004393 LowVol 0.38% -0.80% -2.81%
1185 QBT Cubits QBT $0.003038 LowVol 0.78% 129.05% 325.40%
1186 PRIMU Primulon PRIMU $0.000176 LowVol 0.92% -22.95% 5.57%
1187 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000531 LowVol 0.82% 2.45% -28.10%
1188 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009864 LowVol 0.84% 2.59% 0.26%
1189 EFYT Ergo EFYT $9.23 LowVol 0.82% 28.14%
1190 HYPER Hyper HYPER $0.032383 LowVol 0.89% -50.65% 66.30%
1191 MONETA Moneta MONETA $0.000264 LowVol 0.84% -19.47%
1192 GAY GAY Money GAY $0.014711 LowVol -2.78% 37.27% -42.15%
1193 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001094 LowVol -4.94% -2.38% -14.17%
1194 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.17% -12.28% 17.95%
1195 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000127 LowVol 0.84% -22.51% -37.62%
1196 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000264 LowVol 51.26% 7.37% -16.06%
1197 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032857 LowVol -1.01% -2.11% 1.91%
1198 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1199 FC Facecoin FC $0.004138 LowVol -1.06% 474.12% -11.05%
1200 INDIA India Coin INDIA $0.000352 LowVol 76.51% 114.74% 81.93%
1201 ETT EncryptoTel [… ETT $0.072063 LowVol 1.01% -8.03% 2.29%
1202 AV AvatarCoin AV $0.027831 LowVol 0.92% 7.75% 10.63%
1203 STARS StarCash Network STARS $0.221138 LowVol 0.84% 7.79% -38.15%
1204 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005374 LowVol 0.84% -9.00% -22.33%
1205 EBIT eBIT EBIT $0.000782 LowVol -1.06% 8.93% 64.62%
1206 HNC Huncoin HNC $0.001057 LowVol 0.84% -24.21% -45.54%
1207 PRM PrismChain PRM $0.001057 LowVol 0.84% 7.37% 4.38%
1208 BITOK Bitok BITOK $0.000088 LowVol 0.87% 495.20% 15.65%
1209 TOP TopCoin TOP $0.000914 LowVol 0.80% -5.03% 6.38%
1210 MARX MarxCoin MARX $0.001128 LowVol 0.83% 33.57% 29.02%
1211 XAU Xaucoin XAU $0.029769 LowVol 0.92% 57.79% 60.32%
1212 DON Donationcoin DON $0.000617 LowVol 0.92% 40.15% 23.20%
1213 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000176 LowVol 0.87% 7.37% -33.13%
1214 FBL Faceblock FBL $0.001245 LowVol -1.05% -2.81% -99.11%
1215 GMX GoldMaxCoin GMX $0.017439 LowVol 0.84% 58.77% 1397.90%
1216 SKR Sakuracoin SKR $0.000792 LowVol 0.86% -25.27% 40.11%
1217 MOTO Motocoin MOTO $0.003323 LowVol -1.99% 33.78% 12.35%
1218 UNC UNCoin UNC $0.000088 LowVol 0.84% 7.37% 13.08%
1219 TURBO TurboCoin TURBO $0.000088 LowVol 0.87% 7.37% 13.08%
1220 YES Yescoin YES $0.000015 LowVol 38.34% 160.58% -70.20%
1221 SKC Skeincoin SKC $0.003347 LowVol 0.89% 22.17%
1222 UR UR UR $0.000637 LowVol 0.74% 93.94% 25.20%
1223 DASHS Dashs DASHS $0.026863 LowVol 0.84% -11.01% -6.98%
1224 9COIN 9COIN 9COIN $0.002642 LowVol 0.84% -5.26% -0.25%
1225 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000196 LowVol -1.05% -37.96% 393.00%
1226 FFC FireFlyCoin FFC $0.000088 LowVol 0.84% 7.37% 13.07%
1227 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001850 LowVol 0.84% 2.49% -19.03%
1228 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007717 LowVol 0.87% 26.05% 106.42%
1229 KARMA Karmacoin KARMA $0.000088 LowVol 0.89%
1230 ACN Avoncoin ACN $0.000440 LowVol 0.84% 34.21% 7.68%
1231 IRL IrishCoin IRL $0.002818 LowVol 0.89% -1.05% 13.69%
1232 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol -1.69% -8.39% 11.72%
1233 EDRC EDRCoin EDRC $0.044751 LowVol 8.71% 8.95% 14.14%
1234 OMC Omicron OMC $0.099260 LowVol 0.92% 13.44%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001585 LowVol 0.84% 13.69% 1.77%
1236 FUTC FutCoin FUTC $0.001761 LowVol 0.92% 19.30% 3.85%
1237 XRY Royalties XRY $0.073278 LowVol 0.84% 7.64% 8.81%
1238 AIB Advanced Inte… AIB $0.003527 LowVol 0.84% -12.25% 29.61%
1239 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002995 LowVol 0.92% 7.37%
1240 XID International… XID $0.007310 LowVol 0.84% 23.77% 16.05%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $1.78 LowVol 0.89% -5.61% -23.27%
1242 BXC Bitcedi BXC $0.001673 LowVol 0.84% 36.65% 34.08%
1243 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010168 LowVol 0.84% 29.07% 5.46%
1244 UTA UtaCoin UTA $0.000969 LowVol 0.84% 31.23% 32.67%
1245 BEST BestChain BEST $0.001142 LowVol 1.30% -7.14% 3.64%
1246 MAGN Magnetcoin MAGN $0.443480 LowVol -3.84% 12.42% -0.42%
1247 POKE PokeCoin POKE $0.000264 LowVol 0.89% 61.06%
1248 ACES Aces ACES $0.000193 LowVol 0.84% 32.08% -4.61%
1249 SHA SHACoin SHA $0.000528 LowVol 0.84% 61.06% 24.46%
1250 CYC Cycling Coin CYC $0.001057 LowVol 0.84% 7.37%
1251 ELC Elacoin ELC $0.069315 LowVol 4.06% 15.38% -4.63%
1252 SPORT SportsCoin SPORT $0.000705 LowVol 0.89%
1253 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 0.87% 7.36% -1.12%
1254 HCC Happy Creator… HCC $0.000352 LowVol 0.92% 7.37% -24.62%
1255 XQN Quotient XQN $0.004756 LowVol 0.89% 5.42% -29.34%
1256 GOLF Golfcoin GOLF $0.000088 LowVol 0.89% 7.55% 13.17%
1257 NBIT netBit NBIT $0.043597 LowVol 0.84% -3.54%
1258 DUB Dubstep DUB $0.001850 LowVol 0.89% 7.37% 18.73%
1259 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002642 LowVol 0.89%
1260 MBL MobileCash MBL $0.000440 LowVol 0.84% 34.21% 41.35%
1261 MAVRO Mavro MAVRO $0.011890 LowVol 0.84% -25.68% 24.62%
1262 TELL Tellurion TELL $0.000225 LowVol 5.85% -33.75% -4.91%
1263 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000046 LowVol 247.33% 5819.05% 4743.63%
1264 DBG Digital Bulli… DBG $0.005196 LowVol 0.84% -13.22%
1265 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000528 LowVol 21.04% 28.84% 69.61%
1266 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003347 LowVol 0.84% 2.82%
1267 LEPEN LePen LEPEN $0.000062 LowVol -14.98% 26.13% -58.37%
1268 WOW Wowcoin WOW $0.000118 LowVol 0.85% 35.36% 6.27%
1269 BIRDS Birds BIRDS $0.000088 LowVol 0.92% 7.12% -38.68%
1270 VGC VegasCoin VGC $0.000176 LowVol 0.84% 7.29% -35.08%
1271 FAP FAPcoin FAP $0.010657 LowVol 0.89% -23.99%
1272 GBRC Global Busine… GBRC $0.000088 LowVol 0.87% 7.37% -43.46%
1273 BET BetaCoin BET $0.002642 LowVol 0.92% 46.40% -14.90%
1274 EGG EggCoin EGG $0.033468 LowVol 0.92% 4.89% 10.46%
1275 KASHH KashhCoin KASHH $0.000083 LowVol -5.51% 5.69% 337.75%
1276 AXIOM Axiom AXIOM $0.013563 LowVol 0.92% 7.37% 13.18%
1277 RICHX RichCoin RICHX $0.005813 LowVol 0.92% -1.58%
1278 BUB Bubble BUB $0.011538 LowVol 0.87% 7.37% -50.94%
1279 CC CyberCoin CC $0.000088 LowVol 0.84% 7.37% 13.08%
1280 X2 X2 X2 $0.000088 LowVol 0.84% -46.32%
1281 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008455 LowVol 0.92% 5.17% -0.41%
1282 DCRE DeltaCredits DCRE $0.142945 LowVol 0.84% 15.18% 21.41%
1283 XDE2 XDE II XDE2 $2.82 LowVol 0.84% 13.08%
1284 FID BITFID FID $0.088075 LowVol 0.89% 7.37% -43.38%
1285 PAYP PayPeer PAYP $0.000088 LowVol 0.84%
1286 BGR Bongger BGR $0.000125 LowVol -26.16% -20.31% 63.76%
1287 QBC Quebecoin QBC $0.001497 LowVol 0.89% 7.37% -8.16%
1288 PDG PinkDog PDG $0.000176 LowVol 0.87%
1289 LTH LAthaan LTH $0.000617 LowVol 0.84%
1290 TODAY TodayCoin TODAY $0.000881 LowVol 0.84% 19.30%
1291 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 0.07% 6.51%
1292 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol
1293 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.04%
1294 NBE BitCentavo NBE $7.8e-07 LowVol 0.78% 14.37%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol
1296 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol
1297 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 3.69% 9.20%
1298 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 0.09% 6.32% -20.03%
1299 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003209 LowVol 5.74%
1300 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 58.44%
1301 OP Operand OP $0.000784 LowVol 6.13%
1302 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 3.49%
1303 DISK DarkLisk DISK $0.000604 LowVol 5.21% -10.15%
1304 CLINT Clinton CLINT $0.009376 LowVol 2.98%
1305 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 4.89%
1306 SFE SafeCoin SFE $0.000087 LowVol 5.70% 11.31%
1307 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 4.16% 9.70%
1308 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 63.70%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol 6.25%
1310 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol
1311 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1312 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000085 LowVol 4.15% 9.68%
1313 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000087 LowVol 5.66% 11.28%
1314 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 4.93%
1315 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol -0.83% 241.96%
1316 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1317 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 4.93% -33.71%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -78.86%
1319 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol
1320 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol
1321 PCN PeepCoin PCN $0.000087 LowVol 5.46% 117.89%
1322 ASN Aseancoin ASN $0.003857 LowVol 4.49% 23.93%
1323 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1324 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1325 ASC AsicCoin ASC $0.000708 902.24%
1326 MRC microCoin MRC $0.000080
1327 QORA Qora QORA $0.079614 -35.35%
1328 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 -0.34%

Quay lại phần 1

Phản hồi