Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 26/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 4h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1329 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 26/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8701.31 trên tổng giá trị $145,322,422,988

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $470.38 trên tổng giá trị $45,133,904,276

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1616.21 trên tổng giá trị $27,188,005,836

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.254165 trên tổng giá trị $9,816,581,858

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $374.69 trên tổng giá trị $6,246,516,234

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SWP Swapcoin (SWP) đang có giá hiện tại $0.225627 trên tổng giá trị đã biến động tăng 337.87% trong 1h qua

    + Đồng YEL Yellow Token (YEL) đang có giá hiện tại $0.004688 trên tổng giá trị đã biến động tăng 144.11% trong 1h qua

    + Đồng 10MT 10M Token (10MT) đang có giá hiện tại $0.003506 trên tổng giá trị đã biến động tăng 102.27% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.002349 trên tổng giá trị đã biến động tăng 70.40% trong 1h qua

    + Đồng ITT Intelligent T… (ITT) đang có giá hiện tại $0.234093 trên tổng giá trị $2,293,620 đã biến động tăng 58.64% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FC Facecoin (FC) đang có giá hiện tại $0.004228 trên tổng giá trị đã biến động tăng 507.50% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000011 trên tổng giá trị $1,134,279 đã biến động tăng 419.59% trong 24h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.006304 trên tổng giá trị $74,521 đã biến động tăng 378.42% trong 24h qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000051 trên tổng giá trị $24,694 đã biến động tăng 377.84% trong 24h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.039510 trên tổng giá trị $60,240 đã biến động tăng 199.29% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.017175 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1104.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 847.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012976 trên tổng giá trị đã biến động tăng 639.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.043974 trên tổng giá trị $669,401 đã biến động tăng 413.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.202774 trên tổng giá trị $407,092 đã biến động tăng 367.64% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 26/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PGL Prospectors Gold PGL $4,475,836 $0.069393 64,500,000 LowVol 0.41% 4.94% -1.87%
702 YASH YashCoin YASH $4,337,164 $0.433705 10,000,262 LowVol 0.41% 18.00% 28.70%
703 ARC Arcade Token ARC $4,330,335 $2.58 1,677,989 LowVol 0.31% 2.73% 33.06%
704 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,647,821 $5.68 465,952 31.72%
705 ZEPH Zephyr ZEPH $2,634,286 $0.020909 125,990,535 59.84%
706 ADL Adelphoi ADL $2,506,200 $0.106773 23,472,224 LowVol 0.09% 8.56% 43.94%
707 LOG Woodcoin LOG $2,325,128 $0.289368 8,035,193 LowVol 0.36% 5.43% 11.75%
708 CBX Crypto Bullion CBX $2,310,055 $2.30 1,004,966 LowVol 2.74% 8.09% 7.16%
709 ITT Intelligent T… ITT $2,293,620 $0.234093 9,797,899 LowVol 58.64% 2.31% 87.72%
710 AC AsiaCoin AC $2,275,347 $0.001989 1,144,080,478 LowVol 1.73% -4.96% 39.02%
711 IXC Ixcoin IXC $2,265,235 $0.107873 20,999,088 LowVol 0.56% -2.52% 16.80%
712 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,025,803 $0.000089 22,832,488,030 LowVol 0.56% 63.83% -6.58%
713 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
714 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.70%
715 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,437,091 $0.236976 6,064,291 LowVol 0.33% 24.92% 74.81%
716 EMV Ethereum Movi… EMV $1,389,047 $0.211530 6,566,666 LowVol -7.84% -82.07% -22.29%
717 CNO Coin(O) CNO $1,364,715 $0.012977 105,164,117 LowVol -3.34% 3.42% 29.67%
718 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol 4.09%
719 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 140.78%
720 ETBS Ethbits ETBS $1,218,259 $0.875435 1,391,604 LowVol 0.61% 5.11% -19.17%
721 AHT Bowhead AHT $1,210,208 $0.151276 8,000,000 LowVol 0.41% 1.24% -35.06%
722 RC RussiaCoin RC $1,139,315 $0.135991 8,377,873 LowVol 1.12% 11.52% 46.02%
723 CAGE CageCoin CAGE $1,134,279 $0.000011 101,168,328,395 LowVol 1.84% 419.59% 291.00%
724 PND Pandacoin PND $1,092,212 $0.000034 32,514,916,898 LowVol -0.05% 36.35% 41.28%
725 LNK Link Platform LNK $1,091,663 $22.98 47,503 LowVol -0.42% 9.78%
726 DCY Dinastycoin DCY $1,079,903 $0.000760 1,420,858,063 LowVol 0.34% 35.83% 20.45%
727 TALK BTCtalkcoin TALK $1,071,178 $0.016406 65,290,635 LowVol -1.08% 148.71% 116.51%
728 UTC UltraCoin UTC $1,059,925 $0.023793 44,547,399 LowVol 0.35% 11.91% 11.06%
729 CASINO Casino CASINO $1,025,000 $1.02 1,000,000 LowVol 0.05%
730 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 4.60% 10.96%
731 NKA IncaKoin NKA $946,167 $0.000085 11,109,377,184 LowVol 0.18% -42.51% -33.86%
732 ORB Orbitcoin ORB $903,716 $0.293009 3,084,261 LowVol 0.27% -2.74% 20.00%
733 SHORTY Shorty SHORTY $893,432 $0.008934 100,000,000 LowVol 0.39% 6.36% 12.48%
734 BPC Bitpark Coin BPC $863,520 $0.011514 75,000,000 LowVol 0.41% 14.52% -30.24%
735 ANC Anoncoin ANC $823,925 $0.390427 2,110,317 LowVol 0.33% 5.19% 26.01%
736 STRC StarCredits STRC $728,753 $0.161945 4,500,000 LowVol 0.41% -0.83% 11.14%
737 NET NetCoin NET $720,676 $0.000916 787,126,712 LowVol -10.05% 3.21% 10.47%
738 ITI iTicoin ITI $711,434 $22.23 32,000 LowVol 0.28% 23.50% 34.84%
739 METAL MetalCoin METAL $706,738 $0.009187 76,925,527 LowVol 0.33% 4.29% 2.91%
740 ELE Elementrem ELE $692,427 $0.026890 25,750,642 LowVol 0.41% 0.04% 2.15%
741 SMC SmartCoin SMC $670,749 $0.028516 23,522,110 LowVol 0.31% 19.30% 66.34%
742 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -14.39%
743 MAC Machinecoin MAC $658,988 $0.032634 20,193,425 LowVol 0.35% 30.46% -30.23%
744 RIYA Etheriya RIYA $624,439 $0.394832 1,581,531 LowVol 0.30% 105.37% -40.41%
745 UFO UFO Coin UFO $604,611 $0.000173 3,485,151,262 LowVol 0.33% 5.33% -25.17%
746 NOBL NobleCoin NOBL $602,062 $0.000260 2,313,743,803 LowVol 0.41% 17.36% 40.63%
747 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -87.05% -17.26%
748 HBN HoboNickels HBN $600,665 $0.010062 59,696,358 LowVol -8.33% 1.90% 4.50%
749 BITS Bitstar BITS $584,441 $0.025323 23,079,737 LowVol 0.64% -1.27% 1.08%
750 SAC SACoin SAC $547,480 $0.078067 7,012,955 LowVol 0.36% 5.33% 11.73%
751 FJC FujiCoin FJC $533,323 $0.000447 1,194,041,368 LowVol -7.20% -3.34% 7.55%
752 VLT Veltor VLT $529,367 $0.954064 554,855 LowVol 0.41% 73.03% 35.05%
753 USC Ultimate Secu… USC $513,183 $0.049616 10,343,113 LowVol 0.41% 5.33% 6.45%
754 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 106.18%
755 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -21.13%
756 KOBO Kobocoin KOBO $478,325 $0.019365 24,700,248 LowVol 0.44% -28.85% -22.31%
757 DDF DigitalDevelo… DDF $463,171 $0.090493 5,118,307 LowVol 0.34% -24.22% -9.95%
758 UNI Universe UNI $432,190 $0.040161 10,761,414 LowVol 0.41% 19.53% 59.26%
759 AMBER AmberCoin AMBER $432,121 $0.009888 43,699,481 LowVol 0.39% 10.40%
760 FC2 FuelCoin FC2 $431,924 $0.004250 101,621,673 LowVol 0.36% 33.48% 11.16%
761 V Version V $412,775 $0.000884 467,134,969 LowVol 0.72% -17.48% -12.80%
762 VAL Valorbit VAL $411,356 $0.000087 4,742,346,801 LowVol 0.36% 5.33% 11.43%
763 FNC FinCoin FNC $405,965 $0.031522 12,878,667 LowVol -1.04% -3.75% -20.16%
764 E4ROW E4ROW E4ROW $402,189 $0.094013 4,278,000 LowVol 0.35% 2.73% 176.29%
765 BTCR Bitcurrency BTCR $397,200 $0.002342 169,598,616 LowVol 0.41% 7.65% 160.19%
766 OTX Octanox OTX $383,395 $0.045105 8,500,001 LowVol 0.41% 3.34% 13.93%
767 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -23.86%
768 GOOD Goodomy GOOD $378,589 $0.000858 441,349,000 LowVol 0.45% 11.69% 11.32%
769 BUCKS SwagBucks BUCKS $378,329 $1.20 314,425 LowVol -3.45% 1.57% 12.31%
770 BIGUP BigUp BIGUP $367,124 $0.000173 2,116,649,106 LowVol 0.41% 115.89% 121.64%
771 IFLT InflationCoin IFLT $359,326 $0.000011 33,168,694,442 LowVol -14.38% -18.92% -19.13%
772 DAXX DaxxCoin DAXX $355,259 $0.000716 496,309,090 LowVol -9.31% 1.34% -3.69%
773 DVC Devcoin DVC $347,890 $0.000023 15,141,957,500 78.22%
774 JET Jetcoin JET $343,277 $0.071109 4,827,498 LowVol -3.52% 19.10% -22.62%
775 AU AurumCoin AU $334,022 $1.13 296,216 LowVol 0.36% 6.77% 12.69%
776 SLG Sterlingcoin SLG $333,979 $0.079421 4,205,163 LowVol -2.22% 1.85% -1.71%
777 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
778 CFT CryptoForecast CFT $319,207 $0.006939 46,000,000 LowVol 0.41% -14.03% -18.20%
779 SHDW Shadow Token SHDW $311,221 $0.044460 7,000,000 LowVol -1.46% 19.56%
780 GUN Guncoin GUN $305,926 $0.001560 196,159,378 LowVol 0.36% 5.41% 17.70%
781 OPAL Opal OPAL $301,963 $0.019940 15,143,442 LowVol 0.39% -35.95% -25.12%
782 ICN iCoin ICN $298,656 $0.010235 29,178,731 LowVol 0.33% -14.28% 5.48%
783 TIT Titcoin TIT $294,495 $0.005902 49,898,202 LowVol 3.17% 13.68% 15.72%
784 TRK Truckcoin TRK $292,413 $0.001888 154,856,651 LowVol 0.39% 40.65% 35.09%
785 PR Prototanium PR $291,342 $1.49 195,834 LowVol 0.08% 15.48% 41.01%
786 NEWB Newbium NEWB $290,336 $0.005807 50,000,000 LowVol 0.42% 1.46% -4.89%
787 BRIT BritCoin BRIT $286,860 $0.013488 21,268,092 LowVol 0.38% 6.16% -30.27%
788 Q2C QubitCoin Q2C $279,852 $0.001128 248,177,541 LowVol 8.92% 14.11% 33.39%
789 VIDZ PureVidz VIDZ $269,071 $0.002148 125,279,775 LowVol 0.39% -0.10% 2.95%
790 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
791 GAIA GAIA GAIA $261,290 $0.010841 24,101,381 LowVol 0.33% 23.30% -22.08%
792 LOT LottoCoin LOT $259,517 $0.000018 14,491,014,421 LowVol 0.66% 16.79% 31.38%
793 CHESS ChessCoin CHESS $258,822 $0.004790 54,032,769 LowVol 3.81% 1.75% 12.71%
794 TGC Tigercoin TGC $253,021 $0.005812 43,536,800 LowVol 1.85% 37.92% 22.73%
795 J Joincoin J $242,339 $0.098978 2,448,402 LowVol 0.38% 8.73% 15.26%
796 UNIC UniCoin UNIC $240,485 $0.081098 2,965,354 LowVol 0.28% 29.43% 38.83%
797 FUNK The Cypherfunks FUNK $237,675 $0.000005 46,207,282,499 LowVol -13.40% -15.08% -6.91%
798 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 6.11%
799 NYAN Nyancoin NYAN $235,655 $0.000741 317,972,081 LowVol -0.39% -9.80% -1.09%
800 SH Shilling SH $234,840 $0.005985 39,237,175 LowVol 0.41% 3.83% 35.82%
801 BUN BunnyCoin BUN $227,732 $0.000002 102,285,623,009 LowVol 1.03% 34.89% 38.72%
802 FLY Flycoin FLY $223,869 $1.06 210,806 LowVol 0.36%
803 FLT FlutterCoin FLT $223,341 $0.000693 322,214,524 LowVol 0.35% 0.21% -6.03%
804 8BIT 8Bit 8BIT $212,378 $0.182390 1,164,415 LowVol 0.07% -3.44% -0.07%
805 CUBE DigiCube CUBE $210,119 $0.000087 2,429,126,009 LowVol 5.04% 10.74%
806 HODL HOdlcoin HODL $198,428 $0.001301 152,505,495 LowVol 0.33% -5.36% -14.73%
807 KAYI Kayicoin KAYI $193,650 $0.000681 284,218,785 LowVol 0.42% -4.31% 3.54%
808 KUSH KushCoin KUSH $190,366 $0.034958 5,445,524 LowVol -4.11% -26.31% 35.03%
809 CCN Cannacoin CCN $189,146 $0.040248 4,699,572 LowVol -8.85% -18.35% 12.34%
810 XPD PetroDollar XPD $188,085 $0.002939 63,993,275 LowVol 0.91% 42.41% 25.32%
811 GAP Gapcoin GAP $187,296 $0.015619 11,991,305 LowVol 0.41% 18.38% 51.47%
812 I0C I0Coin I0C $186,659 $0.008895 20,984,753 LowVol -1.17% -13.54% -27.26%
813 FRC Freicoin FRC $178,934 $0.006072 29,469,327 LowVol 0.36% 5.31% 8.03%
814 BLRY BillaryCoin BLRY $178,610 $0.019864 8,991,775 LowVol 0.33% 4.42%
815 KED Darsek KED $176,021 $0.013011 13,528,445 LowVol 0.33% 13.44% 0.09%
816 GLC GlobalCoin GLC $175,243 $0.002689 65,171,010 LowVol 0.36% 5.31% -14.34%
817 LEA LeaCoin LEA $170,645 $0.000546 312,428,290 LowVol 0.69% 9.45% 56.02%
818 XPY PayCoin XPY $170,260 $0.014401 11,822,516 LowVol -9.93% -18.36% 13.74%
819 ZUR Zurcoin ZUR $165,138 $0.001907 86,597,385 LowVol 0.33% -1.23% 24.90%
820 SPACE SpaceCoin SPACE $163,240 $0.007823 20,865,737 LowVol -0.12% 26.73% 34.30%
821 RBX Ripto Bux RBX $162,150 $0.000425 381,236,123 LowVol 0.37% 1.95% 10.79%
822 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 3.78%
823 ACOIN Acoin ACOIN $156,681 $0.128418 1,220,085 LowVol -0.05% 8.21% 5.33%
824 888 OctoCoin 888 $156,062 $0.003104 50,272,620 LowVol -0.06% 4.03% 44.66%
825 BITSILVER bitSilver BITSILVER $153,248 $17.37 8,820 LowVol -2.40% 5.04% 1.92%
826 GRT Grantcoin GRT $149,324 $0.003470 43,037,302 LowVol 0.41% 1.10% 10.55%
827 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 49.56%
828 CJ Cryptojacks CJ $144,174 $0.000355 406,568,581 LowVol 0.41% 12.06% 11.04%
829 EVO Evotion EVO $141,874 $0.044894 3,160,245 LowVol 0.59% -2.90% 6.14%
830 XRE RevolverCoin XRE $141,160 $0.006332 22,292,856 LowVol 0.33% 6.00% -2.16%
831 RED RedCoin RED $139,115 $0.001877 74,107,896 LowVol -2.12% 46.27% 113.58%
832 URC Unrealcoin URC $138,922 $0.019777 7,024,402 LowVol 0.41% 4.85% 29.37%
833 C2 Coin2.1 C2 $137,091 $0.001371 99,976,323 LowVol -1.90% 22.24% 36.00%
834 STV Sativacoin STV $136,785 $0.019304 7,086,033 LowVol 1.34% 20.03% 20.63%
835 YAC Yacoin YAC $135,012 $0.001128 119,731,152 LowVol 0.33% -9.18% -1.65%
836 MNM Mineum MNM $131,195 $0.013903 9,436,367 LowVol 0.33% 4.26% 6.62%
837 BUMBA BumbaCoin BUMBA $130,358 $0.005812 22,430,662 LowVol 0.41% 5.33% -4.93%
838 ICE iDice ICE $125,632 $0.079969 1,571,013 LowVol 1.04% -20.56% 37.97%
839 VEC2 VectorAI VEC2 $125,165 $0.007551 16,576,301 LowVol 55.78% 6.71% 113.40%
840 GTC Global Tour Coin GTC $124,438 $0.004164 29,887,402 LowVol 0.36% -2.77% 7.19%
841 ANTI AntiBitcoin ANTI $124,225 $0.007113 17,465,159 LowVol 0.33% 5.33% 38.82%
842 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 63.40%
843 TEK TEKcoin TEK $122,089 $0.000086 1,414,054,562 LowVol -37.74% -29.17% -14.61%
844 PRC PRCoin PRC $121,973 $0.007945 15,353,000 LowVol 0.36% -14.63% -13.80%
845 FIRE Firecoin FIRE $120,030 $1.22 98,412 LowVol 8.52% 15.71%
846 OHM OHM OHM $117,988 $0.003990 29,570,244 LowVol 0.36% -37.08% -64.20%
847 BITGOLD bitGold BITGOLD $116,100 $1290.44 89.9694 LowVol -2.30% -1.16% 0.48%
848 CORG CorgiCoin CORG $115,712 $0.000092 1,251,855,418 LowVol 0.29% -43.40% -47.22%
849 HONEY Honey HONEY $115,429 $0.367627 313,984 LowVol 0.64% 23.07% -30.18%
850 TTC TittieCoin TTC $114,605 $0.000091 1,259,816,434 LowVol -0.65% -40.14% -39.40%
851 HAL Halcyon HAL $113,219 $0.021512 5,263,134 LowVol 0.39% 27.21%
852 MAY Theresa May Coin MAY $112,733 $0.004662 24,180,000 LowVol 0.00% -34.25% -3.83%
853 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 36.46%
854 020 020LondonCoin 020 $112,060 $7.1e-07 156,879,500,248 LowVol 4.67%
855 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 5.11%
856 ARI Aricoin ARI $109,574 $0.000781 140,262,505 LowVol 0.76% 14.19% 24.50%
857 XCT C-Bit XCT $108,184 $0.000688 157,223,250 LowVol 0.44% 23.48% 2.14%
858 PX PX PX $107,365 $0.001128 95,212,904 LowVol 0.36% 5.33% 32.71%
859 FLAX Flaxscript FLAX $105,602 $0.018916 5,582,597 LowVol 0.35% 10.98% -7.08%
860 CAP Bottlecaps CAP $104,823 $0.000514 203,813,511 LowVol
861 DLC Dollarcoin DLC $102,690 $0.011276 9,106,714 LowVol 1.06% 6.15% 18.73%
862 BTQ BitQuark BTQ $101,197 $0.011276 8,974,334 LowVol 0.33% 13.17% -58.28%
863 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
864 QTL Quatloo QTL $97,919 $0.012686 7,718,883 LowVol 0.27% 13.15% 4.40%
865 MRJA GanjaCoin MRJA $97,313 $0.021859 4,451,920 LowVol 0.41% -12.97% -15.85%
866 ARG Argentum ARG $96,443 $0.011331 8,511,502 LowVol 0.35% 24.12% 34.82%
867 ARCO AquariusCoin ARCO $94,350 $0.063948 1,475,426 LowVol 0.16% 5.85% 6.99%
868 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol
869 VC VirtualCoin VC $88,172 $0.008761 10,064,287 LowVol 0.36%
870 DUO ParallelCoin DUO $87,009 $0.288464 301,628 LowVol 0.41% 23.16% 9.14%
871 PXI Prime-XI PXI $85,921 $0.004862 17,672,065 LowVol 1.24% 10.74% 0.77%
872 MARS Marscoin MARS $85,583 $0.003026 28,279,074 LowVol 0.44% -13.98% 4.43%
873 GPU GPU Coin GPU $83,158 $0.002054 40,477,042 LowVol -3.83% 15.31% 32.19%
874 SLM Slimcoin SLM $81,628 $0.005465 14,937,439 LowVol 0.36% 5.33% 6.43%
875 BVC BeaverCoin BVC $81,607 $0.026196 3,115,258 LowVol 0.41% 6.91% 47.21%
876 IMS Independent M… IMS $80,923 $0.015072 5,368,934 LowVol 0.36% 28.15% 32.04%
877 DIBC DIBCOIN DIBC $77,380 $0.015476 5,000,000 LowVol 29.79% 54.04% 17.08%
878 CRX Chronos CRX $77,350 $0.001049 73,729,962 LowVol 0.60% 55.39% 17.00%
879 TSE Tattoocoin (S… TSE $77,059 $0.000852 90,421,856 LowVol 0.43% 14.73% 12.53%
880 PRX Printerium PRX $74,521 $0.006304 11,821,728 LowVol 0.36% 378.42% 161.29%
881 CPN CompuCoin CPN $73,161 $0.003730 19,615,019 LowVol -1.58% 45.01% 5.63%
882 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol -0.25% 46.91%
883 SOON SoonCoin SOON $72,397 $0.005809 12,462,620 LowVol -2.50% 0.20% 12.54%
884 BLC Blakecoin BLC $72,287 $0.004780 15,122,697 LowVol -1.59% 23.51% -3.47%
885 MAR Marijuanacoin MAR $71,761 $0.048760 1,471,735 LowVol -7.42% 25.35% 19.07%
886 MST MustangCoin MST $69,149 $0.109701 630,343 LowVol 0.36% -4.68% 11.83%
887 XLC LeviarCoin XLC $67,010 $0.006896 9,716,694 LowVol -18.34% -47.60% -78.31%
888 XCRE Creatio XCRE $66,979 $0.003264 20,520,514 LowVol 0.40% -14.93% 26.83%
889 GLT GlobalToken GLT $66,886 $0.002580 25,924,100 LowVol 0.39% 56.65% 53.36%
890 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $66,456 $0.083792 793,108 LowVol 0.41% -22.87% 42.20%
891 SPT Spots SPT $66,080 $0.002949 22,406,021 LowVol -4.45% -14.38% 19.22%
892 BAS BitAsean BAS $65,810 $0.013162 5,000,000 LowVol 0.33% -2.11% -20.59%
893 BTPL Bitcoin Planet BTPL $63,848 $0.011615 5,496,929 LowVol 0.85% 3.11% -38.08%
894 ADCN Asiadigicoin ADCN $62,715 $0.002516 24,931,054 LowVol 0.33% 9.09% -20.17%
895 DRM Dreamcoin DRM $61,620 $0.025155 2,449,632 LowVol 0.33% 2.16%
896 BITZ Bitz BITZ $61,306 $0.030793 1,990,891 LowVol 0.39%
897 XBTS Beatcoin XBTS $60,240 $0.039510 1,524,686 LowVol 7.04% 199.29% 3.73%
898 POP PopularCoin POP $59,738 $0.000018 3,372,875,244 LowVol 0.03% 14.51% 18.02%
899 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol
900 GCC GuccioneCoin GCC $56,307 $0.002776 20,285,537 LowVol 0.41% -5.71% 2.10%
901 300 300 Token 300 $55,948 $186.49 300 LowVol 0.36% 5.33% 2.01%
902 ICOB ICOBID ICOB $55,755 $0.000523 106,701,874 LowVol -1.06% 6.15% 1.02%
903 PIE PIECoin PIE $55,006 $0.002602 21,137,913 LowVol 0.41% 28.69% -55.67%
904 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $54,349 $0.006768 8,030,000 LowVol 0.45% 6.45% 39.81%
905 $$$ Money $$$ $53,206 $0.001159 45,887,218 LowVol 0.11% -5.72% 4.37%
906 URO Uro URO $53,095 $0.043978 1,207,310 LowVol -1.65% 27.59%
907 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -50.68%
908 PHO Photon PHO $52,233 $0.000003 20,347,145,820 LowVol 0.83% 12.69% -5.96%
909 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 5.29%
910 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol 4.08% -16.61%
911 RPC RonPaulCoin RPC $50,603 $0.056880 889,647 LowVol 0.36% 12.08% -16.80%
912 BRAIN Braincoin BRAIN $49,909 $0.004944 10,094,424 LowVol 0.36% 24.88%
913 WARP WARP WARP $49,780 $0.045452 1,095,224 LowVol 0.33% 12.59%
914 NRO Neuro NRO $49,646 $0.001388 35,771,456 LowVol 0.41% 5.33% 14.56%
915 SOIL SOILcoin SOIL $49,521 $0.008685 5,702,048 LowVol 0.15% 24.47% 35.70%
916 WORM HealthyWormCoin WORM $48,203 $0.000434 111,143,081 LowVol 0.41% 31.66%
917 KIC KibiCoin KIC $48,056 $0.003269 14,701,000 LowVol 0.49% -25.41% 27.30%
918 MCRN MACRON MCRN $47,130 $0.000117 401,421,401 LowVol 0.36% 15.01% -42.85%
919 JOBS JobsCoin JOBS $45,981 $0.000434 106,019,270 LowVol 0.41% -12.22% -30.04%
920 ARB ARbit ARB $44,965 $0.005797 7,756,025 LowVol 7.13%
921 COAL BitCoal COAL $44,498 $0.009888 4,500,000 LowVol 0.36% 6.16% 24.13%
922 DRS Digital Rupees DRS $44,308 $0.000087 510,802,961 LowVol 0.41% 5.33% -26.17%
923 COXST CoExistCoin COXST $44,071 $0.001626 27,100,000 LowVol 0.48% -43.58%
924 EREAL eREAL EREAL $44,033 $0.000658 66,909,634 LowVol -0.18% 36.97% 62.33%
925 CASH Cashcoin CASH $44,031 $0.000954 46,146,551 LowVol 0.33% -8.55% 6.83%
926 CMT Comet CMT $43,914 $0.050313 872,830 LowVol 17.93% 44.04% 17.15%
927 BSC BowsCoin BSC $43,328 $0.007807 5,550,102 LowVol 0.41% 6.51% 39.23%
928 EMP EMoneyPower EMP $43,093 $0.004684 9,200,000 LowVol 0.36% -60.03%
929 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol
930 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
931 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,646 $0.015119 2,622,273 LowVol 0.39% 2.36%
932 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol
933 STEPS Steps STEPS $39,273 $0.002109 18,625,017 LowVol 2.42%
934 SFC Solarflarecoin SFC $39,119 $0.002778 14,083,450 LowVol 0.41% 24.41% -35.33%
935 ORLY Orlycoin ORLY $38,145 $0.001041 36,646,779 LowVol 0.33% 14.91% 31.42%
936 ITZ Interzone ITZ $37,838 $0.023775 1,591,462 LowVol -2.95% -6.69% -38.71%
937 CESC CryptoEscudo CESC $37,499 $0.000260 144,105,100 LowVol 0.33% 58.00% 67.60%
938 PULSE Pulse PULSE $35,969 $0.002515 14,298,972 LowVol 0.33% 18.21%
939 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol
940 CRT CRTCoin CRT $33,005 $0.416357 79,270 LowVol 0.33% 5.33% 11.73%
941 BENJI BenjiRolls BENJI $32,955 $0.001627 20,252,446 LowVol -2.95% -11.63% -11.36%
942 PLNC PLNcoin PLNC $32,612 $0.001908 17,089,600 LowVol 0.36% 3.75% -1.69%
943 BLZ BlazeCoin BLZ $32,337 $0.000053 608,557,394 LowVol 3.82% 18.77% 44.32%
944 CAB Cabbage CAB $31,880 $0.003036 10,499,996 LowVol 0.42% 1.86%
945 ICON Iconic ICON $31,525 $0.053172 592,894 LowVol 0.33% 29.82% 60.75%
946 BOAT Doubloon BOAT $31,499 $0.001698 18,547,845 LowVol 4.77% 19.65% -52.80%
947 G3N G3N G3N $30,829 $0.004077 7,561,891 LowVol 0.36% 5.31% 25.04%
948 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,359 $0.000434 70,000,000 LowVol 0.36% 31.66% 11.35%
949 GBT GameBet Coin GBT $29,510 $0.001388 21,262,780 LowVol 0.41% 15.41%
950 EGO EGO EGO $29,486 $0.000491 60,000,001 LowVol
951 VTA Virtacoin VTA $28,786 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -1.10% 0.42% 47.72%
952 LIR LetItRide LIR $28,311 $0.000781 36,265,127 LowVol 0.41% 18.50% 44.37%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 17.24%
954 KNC KingN Coin KNC $27,863 $13.88 2,008 LowVol 0.33% 5.28% 12.32%
955 DPAY DPAY DPAY $27,598 $0.000347 79,541,001 LowVol 0.41% 5.33%
956 PSB Pesobit PSB $27,265 $0.000811 33,615,582
957 UET Useless Ether… UET $26,098 $0.006581 3,965,716 LowVol 0.33% 43.82% 1.79%
958 DLISK DAPPSTER DLISK $26,022 $0.000260 100,000,000 LowVol 0.41%
959 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,281 $0.028278 894,026 LowVol 0.33% 5.33% 8.16%
960 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
961 CNC CHNCoin CNC $24,747 $0.000520 47,550,383 LowVol 0.33% 5.33% 40.65%
962 VRS Veros VRS $24,694 $0.000051 486,609,040 LowVol -19.35% 377.84% 7.47%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $24,635 $0.005101 4,829,945 LowVol 0.33% 3.23% -8.50%
964 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 13.48%
965 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 5.08%
966 ZNE Zonecoin ZNE $21,276 $0.008240 2,581,970 LowVol 0.41% 58.43%
967 IBANK iBank IBANK $21,201 $0.004684 4,526,324 LowVol 0.33%
968 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,119 $0.028017 753,776 LowVol 0.41% 8.70% 14.94%
969 MILO MiloCoin MILO $21,108 $0.001956 10,789,954 LowVol 1.53% 25.03% -33.68%
970 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 17.58%
971 MGM Magnum MGM $20,465 $0.005204 3,932,251 LowVol 0.33% 11.98%
972 BNX BnrtxCoin BNX $20,432 $0.000771 26,484,001 LowVol 1.86% 88.24% 39.76%
973 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
974 DES Destiny DES $19,657 $0.012286 1,600,000 LowVol
975 CRTM Corethum CRTM $19,625 $0.007850 2,500,000 LowVol 0.35% 26.14%
976 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol 5.04%
977 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 0.19% 10.16%
978 RIDE Ride My Car RIDE $17,570 $0.000173 101,276,976 LowVol 0.41% 5.33% 11.74%
979 WBB Wild Beast Block WBB $17,477 $0.105675 165,382 LowVol 0.36% -12.20% -17.24%
980 ELS Elysium ELS $17,370 $0.004337 4,005,012 LowVol 0.41% 50.47% 45.93%
981 SDP SydPak SDP $16,581 $0.103829 159,696 LowVol 0.33% 7.03% 13.24%
982 ALTC Antilitecoin ALTC $16,401 $0.000520 31,512,613 LowVol 0.41% 5.33% 12.38%
983 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 17.90%
984 RSGP RSGPcoin RSGP $13,486 $7.81 1,727 LowVol 0.41% -10.50%
985 SOCC SocialCoin SOCC $12,253 $0.008848 1,384,879 LowVol 0.36% -4.92% -17.73%
986 MRNG MorningStar MRNG $12,135 $0.000372 32,591,074 LowVol 0.34% -7.14% 9.51%
987 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,023 $0.001648 7,295,127 LowVol 0.33% 5.33%
988 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
989 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,417 $0.000909 12,566,500 LowVol 0.07% -4.46% -65.93%
990 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 2.57% 18.58%
991 DIX Dix Asset DIX $10,812 $1.1e-07 100,000,000,000 LowVol 0.10% 53.94% 42.51%
992 GBC GBCGoldCoin GBC $10,337 $0.000910 11,361,817 LowVol 0.00% -17.31% -56.83%
993 GEERT GeertCoin GEERT $9,593 $0.001884 5,091,200 LowVol 0.48% 10.03% 3.94%
994 SLFI Selfiecoin SLFI $9,353 $0.000087 107,829,281 LowVol 0.41% 5.33% 11.35%
995 VOLT Bitvolt VOLT $9,176 $0.000607 15,112,554 LowVol 0.41% 22.89% 13.71%
996 P7C P7Coin P7C $9,165 $0.000260 35,220,238 LowVol 0.33% 5.33% 11.74%
997 DAS DAS DAS $9,100 $0.003470 2,622,886 LowVol 0.36% -43.56% -32.24%
998 TRADE Tradecoin TRADE $9,071 $0.001214 7,469,471 LowVol 0.41% -40.11%
999 SANDG Save and Gain SANDG $8,773 $0.002862 3,064,800 LowVol 0.41% 11.64%
1000 MTM MTMGaming MTM $8,483 $0.002828 2,999,967 LowVol 0.05% 0.73%
1001 CCM100 CCMiner CCM100 $8,314 $0.002474 3,360,417 LowVol 0.05% 0.73% 81.19%
1002 ARGUS Argus ARGUS $8,253 $0.007187 1,148,324 LowVol 0.17% 0.81% 16.74%
1003 NODC NodeCoin NODC $7,991 $0.004761 1,678,439 LowVol 20.25%
1004 CONX Concoin CONX $7,360 $0.009888 744,266 LowVol 0.36% 5.33% 0.01%
1005 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1006 JS JavaScript Token JS $5,654 $0.000707 7,991,996 LowVol 0.35% -25.28% -62.80%
1007 FRAZ Frazcoin FRAZ $4,686 $0.000520 9,004,073 LowVol 0.41% -60.49% 24.59%
1008 GRIM Grimcoin GRIM $4,604 $0.000446 10,324,802 LowVol 0.22% 4.33% -50.95%
1009 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol
1010 NANOX Project-X NANOX $4,413 $56381.70 0.078264 LowVol 0.41% 3.53% -33.44%
1011 BBC BigBoobsCoin BBC $4,084 $0.020454 199,647 5.49%
1012 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1013 ULA Ulatech ULA $3,384 $0.018775 180,236 LowVol 0.36% 18.74% 104.85%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,227 $0.002342 1,377,917 LowVol 0.33% 5.33% 0.56%
1015 XNG Enigma XNG $3,173 $0.190830 16,627 LowVol 0.41% 2.01% -17.07%
1016 LEX Lex4All LEX $3,094 $0.003094 1,000,000 LowVol 0.05% 122.68%
1017 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,025 $0.014279 211,827 LowVol 0.05% -44.22% -25.95%
1018 GSR GeyserCoin GSR $2,793 $0.059591 46,864 LowVol 0.36% 57.89% 95.40%
1019 EBT Ebittree Coin EBT $2,456 $0.001942 1,264,511 LowVol 0.33% 214.58%
1020 MNC MantraCoin MNC $1,599 $0.000344 4,650,380 LowVol 108.72% 10.71%
1021 TOKEN SwapToken TOKEN $1,401 $9.1e-08 15,320,585,365 LowVol -1.75% -3.67% -23.37%
1022 DGCS Digital Credits DGCS $1,011 $0.000173 5,826,388 LowVol 0.41% 5.33% -25.51%
1023 ABN Abncoin ABN $795 $0.011745 67,700 LowVol 0.41% 6.14% 2.88%
1024 SOJ Sojourn SOJ $678 $0.001396 485,214 LowVol 0.41% -10.76% -54.49%
1025 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1026 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol 1.10%
1027 CALC CaliphCoin CALC $102 $0.001172 87,140 LowVol 0.41% -0.61%
1028 APW AppleCoin APW $6 $0.000087 72,785 LowVol 0.36% 5.33% -36.45%
1029 BCD Bitcoin Diamo… BCD $86.86 $42,295,600 -0.62% 28.58%
1030 INK Ink INK $0.169264 $10,454,100 -0.60% 0.34%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $3.22 $6,655,400 -0.30% -14.93% -34.53%
1032 QASH QASH QASH $0.703542 $3,836,870 0.03% 11.96%
1033 ATMC ATMCoin ATMC $1.85 $3,454,720 -0.01% 2.39% 21.10%
1034 CLUB ClubCoin CLUB $5.51 $3,414,450 -0.42% 17.26% 144.84%
1035 REC Regalcoin REC $44.46 $2,839,690 -2.38% 3.02% -9.93%
1036 NULS Nuls NULS $0.607870 $2,248,480 0.61% 4.33% -17.56%
1037 FRGC Fargocoin FRGC $9.70 $1,928,230 -0.09% -1.78% 9.96%
1038 BTE BitSerial BTE $4.65 $1,536,030 0.14% -6.70%
1039 FRST FirstCoin FRST $16.14 $1,369,090 -0.43% -2.91% -5.14%
1040 AI POLY AI AI $18.64 $1,264,910 4.77% 23.67%
1041 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.12 $719,903 -0.62% 7.59% 27.46%
1042 GRX GOLD Reward T… GRX $4.70 $698,121 -13.01% -6.85% 27.71%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $255.07 $555,571 0.27% -9.62% 26.38%
1044 SIC Swisscoin SIC $0.000260 $505,065 17.09% -96.65%
1045 WC WINCOIN WC $1.56 $452,679 -0.68% -15.71%
1046 ETN Electroneum ETN $0.027776 $450,538 0.22% -2.31% -13.46%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $112.98 $447,875 -0.01% -6.24% 6.80%
1048 AION Aion AION $1.17 $413,094 8.65% -35.36% 42.49%
1049 THS TechShares THS $0.980225 $394,885 -2.96% 1.31% -2.60%
1050 MKR Maker MKR $399.56 $390,077 -1.39% 5.49%
1051 BOT Bodhi BOT $0.536324 $342,815 2.32% 10.15%
1052 PBL Publica PBL $0.117302 $305,446 -16.40% -41.27%
1053 ADK Aidos Kuneen ADK $36.86 $290,802 0.36% -3.96% -1.64%
1054 SUR Suretly SUR $3.95 $223,083 -1.70% 0.68% 42.55%
1055 UGT UG Token UGT $0.455795 $186,353 0.35% 2.70% 39.95%
1056 B3 B3Coin B3 $0.000606 $180,360 4.96% -1.97% 77.63%
1057 BT1 BT1 [CST] BT1 $8259.29 $148,724 0.20% 2.22% 9.99%
1058 XIN Infinity Econ… XIN $0.044498 $148,603 -4.51% -3.22% -5.77%
1059 BTU Bitcoin Unlim… BTU $122.78 $124,314 3.49% -2.39% -22.98%
1060 XID Sphre AIR XID $0.197052 $124,279 0.17% 6.50% 10.13%
1061 TSL Energo TSL $0.032244 $119,572 0.00% 0.55%
1062 GMT Mercury Protocol GMT $0.050239 $108,484 1.90% -22.81% 11.38%
1063 LLT LLToken LLT $0.334655 $107,274 0.15% 9.47% 9.24%
1064 XCPO Copico XCPO $0.027223 $106,031 2.69% 5.56%
1065 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.39 $94,334 0.41% -15.16%
1066 EVR Everus EVR $4.29 $87,709 0.76% 4.08% 16.70%
1067 INF InfChain INF $0.008587 $87,123 0.41% -3.45%
1068 BTCM BTCMoon BTCM $0.012976 $83,434 2.33% -31.79% 639.43%
1069 BSR BitSoar BSR $0.277571 $72,368 0.36% 52.31% 106.34%
1070 MSD MSD MSD $0.013510 $54,689 0.20% -1.70% 36.32%
1071 EAG EA Coin EAG $4.25 $53,007 -0.67% 5.33% -26.14%
1072 PHR Phore PHR $0.478630 $50,275 3.46% 24.09%
1073 MAG Magnet MAG $0.193519 $44,784 -3.24% -20.07%
1074 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002513 $44,595 -6.56% 18.36% -28.96%
1075 B2B B2B B2B $0.569848 $43,488 4.87% 2.25%
1076 COR CORION COR $0.971499 $41,371 -1.35% 2.04% 43.45%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.103741 $37,349 1.45% 4.71% 5.57%
1078 AKY Akuya Coin AKY $0.347138 $35,126 -0.19% 0.00% -54.51%
1079 DSR Desire DSR $0.147987 $34,019 10.07% -3.42% -55.85%
1080 OXY Oxycoin OXY $0.177811 $33,870 3.61% 6.52% 13.94%
1081 ACC Accelerator N… ACC $5.42 $28,881 21.34% 41.22%
1082 ASTRO Astro ASTRO $1.81 $27,643 0.35% 7.29% 11.37%
1083 MUT Mutual Coin MUT $0.006393 $26,617 8.57% 43.90%
1084 ICX ICON ICX $1.20 $24,868 1.68% 9.63% 20.59%
1085 DEUS DeusCoin DEUS $0.387906 $21,258 0.41% 0.56% -0.11%
1086 VASH VPNCoin VASH $0.004857 $19,734 0.41% -3.36% 18.55%
1087 SSS Sharechain SSS $0.003189 $17,714 9.04% -7.36% -14.15%
1088 SISA SISA SISA $0.016021 $17,108 1.92% 17.18% -85.82%
1089 SPANK SpankChain SPANK $0.045601 $16,964 -2.64% 7.35%
1090 TER TerraNova TER $2.38 $16,051 -5.25% 14.71% -20.42%
1091 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047007 $14,928 0.33% -6.61% 36.23%
1092 HOLD Interstellar … HOLD $0.094937 $11,769 3.12% -0.37% -64.13%
1093 PLC PlusCoin PLC $0.000740 $11,688 31.71% 1.47% 12.95%
1094 MCR Macro MCR $2.01 $10,535 -2.38% 2.42% -39.88%
1095 BLX Blockchain Index BLX $2.49 $10,376 0.33% 3.68% 24.46%
1096 RMC Russian Minin… RMC $12459.50 $10,058 0.16% 2.80% 24.83%
1097 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003674 $10,013 3.04% 25.69% 40.81%
1098 WILD Wild Crypto WILD $0.072111 $9,463 -2.55% -34.28% -7.54%
1099 TRIA CombiCoin TRIA $5.88 $9,368 -16.38% -31.62%
1100 APC AlpaCoin APC $0.013793 $9,365 -0.21% -11.13% -59.04%
1101 GRN Granite GRN $0.013445 $9,184 -0.19% 1.41% 15.24%
1102 VIU Viuly VIU $0.004635 $8,914 1.09% -1.97%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000260 $8,004 4.97% 28.88% 35.20%
1104 XTD XTD Coin XTD $0.000087 $7,707 0.36% 5.33% 11.33%
1105 PNX Phantomx PNX $0.020527 $7,554 32.13% -10.23%
1106 MGC GulfCoin MGC $0.003296 $6,948 0.36% 8.23% 20.22%
1107 DGPT DigiPulse DGPT $1.20 $6,904 10.74% 1.00%
1108 DNA EncrypGen DNA $0.061109 $6,728 -14.46% -15.40%
1109 AERM Aerium AERM $1.91 $6,525 0.01% -0.21% -14.15%
1110 FOR FORCE FOR $0.002209 $5,883 5.77% 18.68% -23.90%
1111 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002237 $5,620 -11.34% -5.55% 4.34%
1112 BOS BOScoin BOS $1.21 $5,092 0.98% 9.76% -0.07%
1113 WIC Wi Coin WIC $0.003339 $4,838 0.57% -9.96% 5.79%
1114 HYPER Hyper HYPER $0.026759 $4,806 -14.52% -60.42% 37.88%
1115 IQT iQuant IQT $0.115705 $4,712 0.47% -21.88% -38.60%
1116 DAY Chronologic DAY $4.26 $4,688 -9.36% 15.14% -6.14%
1117 SMART SmartBillions SMART $0.423060 $4,342 0.35% -11.77%
1118 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000434 $4,228 0.41% 28.09% -19.00%
1119 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.016993 $3,967 11.27% -15.86%
1120 MGC MergeCoin MGC $0.013185 $3,757 0.41% 0.69%
1121 IBTC iBTC IBTC $0.010341 $3,736 -2.75% -3.46% 24.12%
1122 STU bitJob STU $0.044873 $3,221 -3.57% -10.63% -45.52%
1123 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.29 $3,139 0.33% 3.66% 50.97%
1124 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000136 $3,138 7.78% -53.78% 0.24%
1125 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.111375 $3,043 -5.31% 4.91% 167.66%
1126 BPL Blockpool BPL $0.165415 $2,995 -1.98% -8.91% -8.20%
1127 OX OX Fina OX $0.000107 $2,448 -39.64% -32.15% -27.53%
1128 DFS DFSCoin DFS $0.008949 $2,384 3.35% 15.91% 2.69%
1129 STEX STEX STEX $0.229764 $2,299 0.10% 4.95% 56.42%
1130 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 $2,260 0.11% -25.24% -89.27%
1131 SND Sand Coin SND $0.827317 $2,246 17.74% 11.97% 36.50%
1132 NTC Natcoin NTC $0.261784 $2,155 0.41% -34.74% -66.88%
1133 SHND StrongHands SHND $3e-08 $1,884 -1.10% -8.67% 27.03%
1134 MCI Musiconomi MCI $0.059326 $1,675 -1.04% -2.30% 5.33%
1135 CYDER Cyder CYDER $0.000347 $1,642 -16.89% 5.33% 11.73%
1136 ZBC Zilbercoin ZBC $0.042271 $1,573 0.84% -6.81% -3.52%
1137 BTBc Bitbase BTBc $0.004857 $1,389 0.41% 7.25% -59.42%
1138 BAT BatCoin BAT $0.000002 $1,299 -32.09% 11.87% -42.46%
1139 EUSD eUSD EUSD $0.000179 $1,251 -15.08% -21.19% -73.06%
1140 PEC Peacecoin PEC $0.026369 $1,235 0.41% 109.78% 339.26%
1141 XOT Internet of T… XOT $2589.57 $1,222 0.41% 5.33% 11.63%
1142 SIFT Smart Investm… SIFT $3.60 $1,187 0.35% 3.40% 3.49%
1143 PRES President Trump PRES $0.004294 $1,158 0.52% 9.16% 2.54%
1144 MEN PeopleCoin MEN $0.000087 $1,130 0.41% 5.33%
1145 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 $1,077 8.06% 2.73% 23.25%
1146 PRN Protean PRN $0.000005 $1,063 0.34% -78.23% -87.83%
1147 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 $1,021 0.33% 2.73% 38.15%
1148 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.059591 $1,016 0.36% 15.59% -9.98%
1149 VULC Vulcano VULC $0.010698 $994 0.65% 30.19% 27.41%
1150 BIXC BIXC BIXC $3.48 $963 0.41% 11.78%
1151 ACC AdCoin ACC $0.122432 $955 0.20% -22.03% 29.18%
1152 ABC Alphabit ABC $14.49 $941 0.41% 25.35% 11.55%
1153 GARY President Joh… GARY $0.071421 $921 0.41% -35.81% -27.19%
1154 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003116 $880 0.36% 75.43% 18.18%
1155 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.042216 $871 1.79% -15.19% -48.93%
1156 SWP Swapcoin SWP $0.225627 $862 337.87% 139.02% 165.88%
1157 HAT Hawala.Today HAT $0.189325 $830 22.87% 9.65% -12.80%
1158 IPY Infinity Pay IPY $0.002350 $789 0.53% 2.50%
1159 CASH Cash Poker Pro CASH $0.075210 $788 0.35% 3.89% -31.63%
1160 10MT 10M Token 10MT $0.003506 $748 102.27% 5.08% 0.45%
1161 ANTX Antimatter ANTX $0.000087 $743 0.33% 5.34% 273.72%
1162 NAMO NamoCoin NAMO $0.000087 $730 0.67% -39.63% -73.64%
1163 BSN Bastonet BSN $0.000954 $691 0.36% 22.67% 13.79%
1164 LDCN LandCoin LDCN $0.005448 $661 2.17% -39.24% 148.52%
1165 TIE TIES Network TIE $0.104355 $622 0.35% 30.69% 36.42%
1166 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000260 $598 0.41% -54.86% 12.92%
1167 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007460 $522 0.41% 138.38% 17.02%
1168 SAK Sharkcoin SAK $0.003023 LowVol 8.19% 41.22% 58.09%
1169 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085006 LowVol 0.41% 15.77% 48.37%
1170 RCN Rcoin RCN $0.000087 LowVol 0.41% 5.33% 11.73%
1171 RHFC RHFCoin RHFC $0.000844 LowVol 0.37% -6.81% -27.51%
1172 DMC DynamicCoin DMC $0.003189 LowVol 7.77% 10.22% 12.68%
1173 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002776 LowVol -5.49% -15.41%
1174 YEL Yellow Token YEL $0.004688 LowVol 144.11% -6.86% -64.53%
1175 HIGH High Gain HIGH $0.000694 LowVol 0.33% -18.45% -40.75%
1176 TCR TheCreed TCR $0.000347 LowVol 0.41% 6.82%
1177 REGA Regacoin REGA $0.002169 LowVol 0.41% -5.95% -0.50%
1178 SKR Sakuracoin SKR $0.000784 LowVol -9.39% 3.90% 28.38%
1179 MINEX Minex MINEX $0.049789 LowVol 0.71% 0.76% -9.12%
1180 ANI Animecoin ANI $0.000087 LowVol 0.33% -47.33% 11.73%
1181 FFC FireFlyCoin FFC $0.000087 LowVol 0.36% -35.23% 10.26%
1182 BEST BestChain BEST $0.001126 LowVol 0.31% 5.47% 5.07%
1183 FLASH Flash FLASH $0.004316 LowVol 0.45% -1.66% -2.04%
1184 QBT Cubits QBT $0.001430 LowVol -21.06% 15.93% 94.12%
1185 PRIMU Primulon PRIMU $0.000173 LowVol 0.36% -0.15% 3.59%
1186 ETT EncryptoTel [… ETT $0.070816 LowVol -19.06% -32.43% -2.77%
1187 BIT First Bitcoin BIT $0.011363 LowVol -21.30% -18.58% 15.33%
1188 MONETA Moneta MONETA $0.000260 LowVol 0.41% -21.00%
1189 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -4.55% -13.84% 14.03%
1190 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1191 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033415 LowVol 0.05% 0.73% 1.26%
1192 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009715 LowVol 0.41% 5.33% -1.18%
1193 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003296 LowVol 0.41% 5.33% 14.76%
1194 FC Facecoin FC $0.004228 LowVol 0.33% 507.50% -25.52%
1195 ACN Avoncoin ACN $0.000434 LowVol 0.36% 31.66% 6.38%
1196 INDIA India Coin INDIA $0.000173 LowVol 0.41% 5.33% -7.47%
1197 STARS StarCash Network STARS $0.217738 LowVol -1.86% 4.37% -32.29%
1198 EDRC EDRCoin EDRC $0.039741 LowVol 1.14% -9.00% -0.53%
1199 AV AvatarCoin AV $0.027323 LowVol 0.33% 5.42% 8.97%
1200 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000682 LowVol 0.39% 36.12% -10.43%
1201 CYC Cycling Coin CYC $0.001041 LowVol 0.33% 5.30%
1202 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004353 LowVol 0.41% -26.58% -39.88%
1203 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000173 LowVol 0.36% 5.33% -37.65%
1204 TOP TopCoin TOP $0.000882 LowVol 0.14% 33.52% 3.27%
1205 MARX MarxCoin MARX $0.001119 LowVol 0.41% 33.58% 26.66%
1206 PRM PrismChain PRM $0.001041 LowVol 5.33% 3.14%
1207 HNC Huncoin HNC $0.001128 LowVol 0.41% -19.45% -44.31%
1208 YES Yescoin YES $0.000011 LowVol 0.17% 138.19% -71.91%
1209 BUB Bubble BUB $0.011363 LowVol 0.39% -7.54% -52.00%
1210 NTWK Network Token NTWK $0.002349 LowVol 70.40% -42.30% 14.86%
1211 ELC Elacoin ELC $0.066183 LowVol 0.36% 11.54% -11.86%
1212 XAU Xaucoin XAU $0.029319 LowVol 0.33% 54.79% 45.00%
1213 FBL Faceblock FBL $0.001272 LowVol 0.35% 2.80% -99.12%
1214 GMX GoldMaxCoin GMX $0.017175 LowVol 1.01% 55.75% 1104.51%
1215 UR UR UR $0.000612 LowVol 0.25% 85.71% 21.53%
1216 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000173 LowVol 0.41% 5.32% -21.17%
1217 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001137 LowVol 0.16% -1.38% -6.72%
1218 TURBO TurboCoin TURBO $0.000087 LowVol 0.41% 5.33% 11.73%
1219 UNC UNCoin UNC $0.000087 LowVol 0.36% 5.33% 11.73%
1220 DASHS Dashs DASHS $0.026456 LowVol 0.41% -12.70% -9.22%
1221 EGOLD eGold EGOLD $0.009519 LowVol 0.35% -13.33% -15.23%
1222 9COIN 9COIN 9COIN $0.002602 LowVol 0.41% -7.06% -1.43%
1223 SKC Skeincoin SKC $0.003296 LowVol 0.36% 29.27% 9.70%
1224 KARMA Karmacoin KARMA $0.000087 LowVol 0.33%
1225 GAY GAY Money GAY $0.012444 LowVol 0.35% 11.70% -52.16%
1226 IRL IrishCoin IRL $0.002776 LowVol 0.39% -3.70% 11.73%
1227 IFC Infinitecoin IFC $0.000015 LowVol 0.92% -7.63% -5.58%
1228 MOTO Motocoin MOTO $0.002417 LowVol 1.43% -3.48% -20.74%
1229 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001822 LowVol 0.33% 0.54% -22.06%
1230 VOYA Voyacoin VOYA $1.75 LowVol 0.41% 1.60% -24.50%
1231 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051177 LowVol 0.36% -12.53% -17.06%
1232 OMC Omicron OMC $0.097757 LowVol 0.41% 4.81% 12.13%
1233 XRY Royalties XRY $0.072168 LowVol 0.36% 5.61% 7.97%
1234 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002949 LowVol 0.41% 5.33%
1235 EBIT eBIT EBIT $0.000799 LowVol -0.24% -7.14% 105.84%
1236 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000173 LowVol 0.41% -29.78% -44.13%
1237 FUTC FutCoin FUTC $0.001648 LowVol 0.33% 11.18% -3.28%
1238 XID International… XID $0.007200 LowVol 0.33% 21.42% 14.49%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000058 LowVol -75.36% -81.00% 20.52%
1240 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009992 LowVol 7.41% 26.07% 3.98%
1241 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001475 LowVol 0.36% 5.31% -4.99%
1242 ACES Aces ACES $0.000222 LowVol 0.33% 32.57% 16.42%
1243 FLAP FlappyCoin FLAP $9e-07 LowVol -8.66% 16.93% -24.21%
1244 BXC Bitcedi BXC $0.001475 LowVol 0.34% 22.02% 18.44%
1245 MAGN Magnetcoin MAGN $0.423818 LowVol 0.23% 2.38% -5.71%
1246 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006857 LowVol 0.41% 6.12% 84.97%
1247 UTA UtaCoin UTA $0.000954 LowVol 0.41% 28.74% 27.31%
1248 POKE PokeCoin POKE $0.000260 LowVol 0.41% 58.00%
1249 SHA SHACoin SHA $0.000520 LowVol 0.36% 58.00% 16.05%
1250 WINK Wink WINK $0.000260 LowVol 0.36% 24.29% 12.96%
1251 HCC Happy Creator… HCC $0.000347 LowVol 0.41% 5.33% -25.51%
1252 XQN Quotient XQN $0.004684 LowVol 0.41% 3.40% -27.52%
1253 TELL Tellurion TELL $0.000200 LowVol -13.70% -15.73% 7.87%
1254 EFYT Ergo EFYT $9.06 LowVol 26.92%
1255 GOLF Golfcoin GOLF $0.000087 LowVol 0.41% 12.01%
1256 AIB Advanced Inte… AIB $0.003275 LowVol 1.99% -18.31% 20.93%
1257 NBIT netBit NBIT $0.042937 LowVol 0.41% -5.36%
1258 DUB Dubstep DUB $0.001822 LowVol 0.39% 5.33% 17.16%
1259 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002602 LowVol 0.41% 5.36%
1260 MBL MobileCash MBL $0.000434 LowVol 0.33% 31.66% 39.67%
1261 MAVRO Mavro MAVRO $0.011710 LowVol 0.36% 23.34%
1262 DBG Digital Bulli… DBG $0.005118 LowVol 0.41% -14.87%
1263 SPORT SportsCoin SPORT $0.000607 LowVol 0.33% -12.30%
1264 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003296 LowVol 0.41% 0.06% 3.56%
1265 BIRDS Birds BIRDS $0.000087 LowVol 5.33% -36.84%
1266 WOW Wowcoin WOW $0.000114 LowVol -0.87% 30.25% 16.36%
1267 SYNC Sync SYNC $433.70 LowVol 0.36% 5.33%
1268 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000434 LowVol 0.41% 5.33% 33.26%
1269 FAP FAPcoin FAP $0.010496 LowVol 0.41% -58.38% -24.96%
1270 LEPEN LePen LEPEN $0.000072 LowVol -0.09% 43.85% -51.01%
1271 DON Donationcoin DON $0.000434 LowVol 0.40% -11.36% -5.57%
1272 GBRC Global Busine… GBRC $0.000087 LowVol 0.33% 5.33% -39.34%
1273 BET BetaCoin BET $0.002602 LowVol 0.36% 43.63% -26.73%
1274 EGG EggCoin EGG $0.032962 LowVol 0.36% 2.89% 9.01%
1275 WA WA Space WA $0.025328 LowVol 0.41% 63.60% 74.92%
1276 KASHH KashhCoin KASHH $0.000087 LowVol 0.41% 10.56% 363.98%
1277 AXIOM Axiom AXIOM $0.013358 LowVol 0.41% 5.33% 11.93%
1278 OP Operand OP $0.000781 LowVol 0.41% -5.20%
1279 RICHX RichCoin RICHX $0.005725 LowVol 0.08% -3.45%
1280 CC CyberCoin CC $0.000087 LowVol 5.31% 11.28%
1281 OPES Opescoin OPES $0.001735 LowVol 0.36% -12.68% -19.32%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008327 LowVol 0.33% 3.18% -1.59%
1283 DCRE DeltaCredits DCRE $0.140781 LowVol 0.41% 12.99% 19.27%
1284 XDE2 XDE II XDE2 $2.78 LowVol 0.41% 11.82%
1285 FID BITFID FID $0.086741 LowVol 0.41% 5.33%
1286 BGR Bongger BGR $0.000163 LowVol 34.02% 6.54% 92.54%
1287 PAYP PayPeer PAYP $0.000087 LowVol 0.41%
1288 QBC Quebecoin QBC $0.001475 LowVol 0.36% 5.33%
1289 PDG PinkDog PDG $0.000173 LowVol 0.41%
1290 LTH LAthaan LTH $0.000607 LowVol 0.36%
1291 TODAY TodayCoin TODAY $0.000867 LowVol 0.33% 17.03% 12.92%
1292 AMIS AMIS AMIS $1175.17 LowVol 0.35% 2.75% 245.37%
1293 VGC VegasCoin VGC $0.000173 LowVol 5.11% -37.42%
1294 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol
1295 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -67.46%
1296 NBE BitCentavo NBE $7.8e-07 LowVol 3.37% 15.01%
1297 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol
1298 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol
1299 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 3.29% 9.57%
1300 X2 X2 X2 $0.000168 LowVol 2.20% 118.50%
1301 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003209 LowVol 5.33%
1302 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 58.96%
1303 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 4.95%
1304 DISK DarkLisk DISK $0.000604 LowVol 4.80% -6.32%
1305 CLINT Clinton CLINT $0.009376 LowVol 2.57% 9.97%
1306 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 5.24%
1307 SFE SafeCoin SFE $0.000087 LowVol 5.28% 11.68%
1308 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 3.75% 10.06%
1309 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 40.00%
1310 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol 0.00% 6.03%
1311 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol
1312 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1313 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000085 LowVol 3.74% 10.05%
1314 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000087 LowVol 5.25% 11.65%
1315 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 4.52%
1316 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1317 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 4.52% -33.49%
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1319 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol
1320 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol
1321 BITOK Bitok BITOK $0.000015 LowVol 3.72% -80.82%
1322 PCN PeepCoin PCN $0.000087 LowVol 5.04% 143.91%
1323 ASN Aseancoin ASN $0.003857 LowVol 4.09% 18.54%
1324 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol 0.65%
1325 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 847.62%
1327 MRC microCoin MRC $0.000080
1328 QORA Qora QORA $0.079614 -28.44%
1329 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 -0.34%

Quay lại phần 1

Phản hồi