Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 25/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 20h ngày 25/11/2017 (GMT +7) của 1329 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 25/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8600.07 trên tổng giá trị $143,624,824,030

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $467.05 trên tổng giá trị $44,810,509,586

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1596.86 trên tổng giá trị $26,861,400,843

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.248681 trên tổng giá trị $9,604,774,037

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $605.90 trên tổng giá trị $4,671,248,380

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng IPY Infinity Pay (IPY) đang có giá hiện tại $0.004189 trên tổng giá trị đã biến động tăng 281.84% trong 1h qua

    + Đồng FUCK FuckToken (FUCK) đang có giá hiện tại $0.009299 trên tổng giá trị $477,894 đã biến động tăng 127.73% trong 1h qua

    + Đồng USDE USDe (USDE) đang có giá hiện tại $0.000172 trên tổng giá trị $194,524 đã biến động tăng 73.89% trong 1h qua

    + Đồng POKE PokeCoin (POKE) đang có giá hiện tại $0.000257 trên tổng giá trị đã biến động tăng 52.17% trong 1h qua

    + Đồng RUNNERS Runners (RUNNERS) đang có giá hiện tại $0.000257 trên tổng giá trị đã biến động tăng 52.17% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng EAGLE EagleCoin (EAGLE) đang có giá hiện tại $0.148442 trên tổng giá trị $310,752 đã biến động tăng 324.71% trong 24h qua

    + Đồng ULA Ulatech (ULA) đang có giá hiện tại $0.018570 trên tổng giá trị $3,342 đã biến động tăng 274.57% trong 24h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.006774 trên tổng giá trị $80,084 đã biến động tăng 273.84% trong 24h qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.162204 trên tổng giá trị $325,643 đã biến động tăng 204.64% trong 24h qua

    + Đồng FBL Faceblock (FBL) đang có giá hiện tại $0.002793 trên tổng giá trị đã biến động tăng 141.25% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.015484 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1366.40% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 774.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012523 trên tổng giá trị đã biến động tăng 737.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.048907 trên tổng giá trị $744,467 đã biến động tăng 464.21% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.001972 trên tổng giá trị $334,494 đã biến động tăng 424.19% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 25/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ITT Intelligent T… ITT $1,436,715 $0.146635 9,797,899 LowVol -0.29% -31.52% -17.35%
702 INPAY InPay INPAY $1,352,290 $0.135229 10,000,000 LowVol 1.45% -6.05% -3.49%
703 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 154.34%
704 ETBS Ethbits ETBS $1,200,038 $0.862342 1,391,604 LowVol -1.78% -6.30% -38.78%
705 RC RussiaCoin RC $1,156,967 $0.138098 8,377,873 LowVol 1.29% 11.34% 59.42%
706 PND Pandacoin PND $1,143,153 $0.000035 32,514,916,898 LowVol 3.50% 54.28% 31.34%
707 LNK Link Platform LNK $1,091,663 $22.98 47,503 LowVol 1.03% 48.78%
708 UTC UltraCoin UTC $1,038,977 $0.023324 44,544,830 LowVol 1.47% 2.86% 10.35%
709 CASINO Casino CASINO $955,232 $0.955232 1,000,000 LowVol -1.99% 19.03%
710 NKA IncaKoin NKA $953,390 $0.000086 11,109,116,146 LowVol 1.44% -44.89% -24.56%
711 HTC HitCoin HTC $942,945 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 1.45% 4.39% 11.09%
712 ORB Orbitcoin ORB $932,684 $0.302426 3,084,007 LowVol 1.25% -0.33% 30.35%
713 BPC Bitpark Coin BPC $878,160 $0.011709 75,000,000 LowVol 19.11% 9.52% -30.15%
714 SHORTY Shorty SHORTY $874,660 $0.008747 100,000,000 LowVol 1.45% 4.26% 6.53%
715 ANC Anoncoin ANC $814,650 $0.386032 2,110,317 LowVol 1.41% 1.35% 25.03%
716 NET NetCoin NET $744,749 $0.000946 787,126,712 LowVol 1.46% 14.11% 19.07%
717 STRC StarCredits STRC $720,437 $0.160097 4,500,000 LowVol 1.45% -15.70% 6.98%
718 METAL MetalCoin METAL $699,222 $0.009090 76,925,527 LowVol 1.45% -10.15% 2.40%
719 BTB BitBar BTB $695,111 $19.75 35,197 LowVol 5.00% 4.37% 9.04%
720 AHT Bowhead AHT $688,752 $0.086094 8,000,000 LowVol 1.45% -39.27% -66.66%
721 ELE Elementrem ELE $684,494 $0.026583 25,749,520 LowVol 1.45% 8.54% -12.16%
722 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -16.10%
723 DCY Dinastycoin DCY $655,928 $0.000462 1,420,858,063 LowVol 1.33% -22.64% -23.64%
724 TES TeslaCoin TES $652,381 $0.008888 73,398,800 LowVol 1.36% -6.44% 13.35%
725 HBN HoboNickels HBN $644,995 $0.010805 59,696,358 LowVol 7.41% 11.33% 14.44%
726 CDN Canada eCoin CDN $618,298 $0.006347 97,415,544 LowVol 5.79% -9.06% -1.74%
727 RIYA Etheriya RIYA $610,378 $0.385941 1,581,531 LowVol 1.44% 2.03% -37.83%
728 SDC ShadowCash SDC $600,523 $0.089695 6,695,133 LowVol 1.45% -86.77% -17.68%
729 UFO UFO Coin UFO $597,635 $0.000172 3,484,712,512 LowVol 1.47% -12.30% -7.22%
730 SMC SmartCoin SMC $580,733 $0.024691 23,520,222 LowVol 1.47% -18.27% 55.63%
731 MAC Machinecoin MAC $576,984 $0.028573 20,193,050 LowVol 1.36% 6.80% -34.81%
732 ITI iTicoin ITI $550,166 $17.19 32,000 LowVol -2.74% -5.26% 11.47%
733 SAC SACoin SAC $541,229 $0.077176 7,012,922 LowVol 1.45% -6.17% 11.09%
734 VLT Veltor VLT $517,806 $0.933228 554,855 LowVol 49.28% 24.42% 33.65%
735 USC Ultimate Secu… USC $507,326 $0.049050 10,343,113 LowVol 1.45% -8.25% 5.04%
736 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 78.88%
737 IFLT InflationCoin IFLT $484,935 $0.000015 33,147,542,820 LowVol 1.26% 18.51% 28.09%
738 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -13.18%
739 DDF DigitalDevelo… DDF $472,418 $0.092300 5,118,307 LowVol -1.42% -14.17% -7.70%
740 TALK BTCtalkcoin TALK $453,188 $0.006941 65,290,635 LowVol 1.44% -2.54% -24.52%
741 AMBER AmberCoin AMBER $427,189 $0.009776 43,699,481 LowVol 1.45% 9.18%
742 V Version V $417,158 $0.000893 467,080,010 LowVol -0.56% -16.48% 2.65%
743 FNC FinCoin FNC $407,579 $0.031648 12,878,667 LowVol 2.36% -2.85% -13.69%
744 VAL Valorbit VAL $406,661 $0.000086 4,742,346,801 LowVol 1.47% 4.26% 10.70%
745 E4ROW E4ROW E4ROW $398,288 $0.093102 4,278,000 LowVol -0.29% 8.70% 179.61%
746 NOBL NobleCoin NOBL $396,898 $0.000172 2,313,693,954 LowVol 1.19% 4.01% -16.63%
747 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -23.00%
748 DAXX DaxxCoin DAXX $380,932 $0.000768 496,259,110 LowVol 1.42% 10.37% 8.68%
749 UNI Universe UNI $375,838 $0.034986 10,742,389 LowVol 1.45% -5.79% 33.91%
750 BUCKS SwagBucks BUCKS $374,521 $1.19 314,285 LowVol 0.96% 0.09% 11.64%
751 ICN iCoin ICN $362,793 $0.012434 29,177,744 LowVol 1.48% 4.98% 34.27%
752 AU AurumCoin AU $356,830 $1.20 296,216 LowVol 1.45% 14.23% 22.69%
753 DVC Devcoin DVC $347,823 $0.000023 15,139,057,500 79.33%
754 ROC Rasputin Onli… ROC $343,015 $0.316545 1,083,622 LowVol -0.29% 18.03% -55.00%
755 BTCR Bitcurrency BTCR $334,494 $0.001972 169,598,616 LowVol 1.45% 14.10% 424.19%
756 SHDW Shadow Token SHDW $328,091 $0.046870 7,000,000 LowVol 1.39% 24.77%
757 FC2 FuelCoin FC2 $322,423 $0.003173 101,621,341 LowVol 1.45% -5.19% -10.38%
758 GOOD Goodomy GOOD $321,489 $0.000728 441,349,000 LowVol -8.32% 12.47% -6.03%
759 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
760 SLG Sterlingcoin SLG $317,062 $0.075399 4,205,127 LowVol 1.46% -10.58% -19.33%
761 NEWB Newbium NEWB $298,017 $0.005960 50,000,000 LowVol 1.46% 3.52% 13.76%
762 OPAL Opal OPAL $296,053 $0.019550 15,143,428 LowVol 0.96% -30.93% 37.98%
763 BIGUP BigUp BIGUP $293,503 $0.000139 2,116,572,517 LowVol -3.24% 72.61% 78.58%
764 PR Prototanium PR $286,428 $1.46 195,831 LowVol 1.41% 2.29% 39.62%
765 GUN Guncoin GUN $285,737 $0.001457 196,145,428 LowVol 1.44% -7.91% 10.72%
766 BRIT BritCoin BRIT $280,860 $0.013206 21,268,092 LowVol 1.45% 3.53% -32.25%
767 TRK Truckcoin TRK $273,778 $0.001769 154,792,345 LowVol 1.34% 27.38% 37.76%
768 TIT Titcoin TIT $273,744 $0.005486 49,898,202 LowVol -0.61% 2.67% 12.24%
769 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
770 FUNK The Cypherfunks FUNK $260,143 $0.000006 46,204,607,499 LowVol 0.20% 3.68% 10.56%
771 BXT BitTokens BXT $256,706 $0.460059 557,985 LowVol -4.88% -31.75% 81.26%
772 Q2C QubitCoin Q2C $255,376 $0.001029 248,176,521 LowVol 1.49% 24.73%
773 CFT CryptoForecast CFT $252,451 $0.005488 46,000,000 LowVol 1.45% -31.91% -38.79%
774 LOT LottoCoin LOT $246,391 $0.000017 14,491,014,421 LowVol 0.72% 18.49% 26.20%
775 BBP BiblePay BBP $245,307 $0.000943 260,062,280 LowVol 1.45% 4.26% 17.09%
776 VIDZ PureVidz VIDZ $242,921 $0.001939 125,279,775 LowVol 1.43% -12.32% 2.08%
777 JET Jetcoin JET $240,643 $0.049848 4,827,498 LowVol 17.95% -16.40% -65.96%
778 ATOM Atomic Coin ATOM $239,568 $0.018347 13,057,830 LowVol -0.33% -5.77% -7.65%
779 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 6.64%
780 J Joincoin J $234,327 $0.095706 2,448,402 LowVol 1.07% 5.40% -4.14%
781 SH Shilling SH $232,105 $0.005917 39,227,975 LowVol 2.77% 160.52%
782 FLT FlutterCoin FLT $230,663 $0.000716 322,214,524 LowVol 1.49% 7.95% 3.03%
783 8BIT 8Bit 8BIT $226,033 $0.194117 1,164,415 LowVol 3.04% 3.83% 14.48%
784 BUN BunnyCoin BUN $222,153 $0.000002 102,283,581,027 LowVol 0.31% 64.59% 12.19%
785 NYAN Nyancoin NYAN $218,574 $0.000687 317,961,545 LowVol 1.15% -15.65% -9.13%
786 CHESS ChessCoin CHESS $213,184 $0.003945 54,032,769 LowVol 1.44% 1.81% 4.60%
787 HODL HOdlcoin HODL $209,079 $0.001372 152,387,520 LowVol 1.45% -1.88% -15.24%
788 CUBE DigiCube CUBE $208,300 $0.000086 2,429,126,009 LowVol 1.45% 4.25%
789 RBIES Rubies RBIES $207,857 $0.019957 10,415,252 LowVol -13.68% -52.87% -17.43%
790 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol
791 GAIA GAIA GAIA $206,647 $0.008574 24,101,381 LowVol 1.45% -6.54% -28.29%
792 TGC Tigercoin TGC $205,333 $0.004716 43,536,800 LowVol 1.47% 18.43% 2.53%
793 UNIC UniCoin UNIC $202,120 $0.068165 2,965,176 LowVol 1.74% 3.87% 16.23%
794 SPACE SpaceCoin SPACE $198,281 $0.009504 20,862,420 LowVol -0.40% 30.49% 74.41%
795 KUSH KushCoin KUSH $197,080 $0.036191 5,445,524 LowVol 1.44% -3.54% 8.35%
796 KAYI Kayicoin KAYI $189,136 $0.000665 284,212,329 LowVol 0.89% -10.17% 13.61%
797 XPD PetroDollar XPD $186,494 $0.002914 63,993,275 LowVol 1.45% 16.02% 37.16%
798 I0C I0Coin I0C $182,951 $0.008718 20,984,737 LowVol -15.11% -16.00% -43.05%
799 CCN Cannacoin CCN $178,925 $0.038073 4,699,572 LowVol 1.21% -3.51% -2.09%
800 FRC Freicoin FRC $176,885 $0.006003 29,468,183 LowVol 1.47% 4.26% 8.38%
801 GLC GlobalCoin GLC $173,243 $0.002658 65,171,010 LowVol 4.86% 1.00% -11.21%
802 CTO Crypto CTO $172,840 $0.014320 12,069,503 LowVol 1.45% 4.26% 19.38%
803 EMD Emerald Crypto EMD $170,406 $0.008914 19,117,129 LowVol 1.48% 19.55% 26.06%
804 BOLI Bolivarcoin BOLI $170,039 $0.020513 8,289,375 LowVol 5.04% 4.79% 1.67%
805 GAP Gapcoin GAP $168,591 $0.014062 11,989,026 LowVol 2.82% 17.37% 39.44%
806 KED Darsek KED $168,140 $0.012434 13,522,930 LowVol -0.60% 8.61% 10.66%
807 XRE RevolverCoin XRE $167,963 $0.007535 22,291,870 LowVol 1.56% 29.93% 24.10%
808 LTB LiteBar LTB $165,078 $0.206831 798,130 LowVol 1.56% -29.82% -27.89%
809 ZUR Zurcoin ZUR $163,295 $0.001886 86,581,131 LowVol 1.45% -5.63% 23.90%
810 LEA LeaCoin LEA $162,341 $0.000520 312,351,490 LowVol 1.28% 4.70% 56.26%
811 RBX Ripto Bux RBX $161,373 $0.000423 381,236,123 LowVol 1.39% 3.87% -4.59%
812 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 4.30%
813 BITSILVER bitSilver BITSILVER $153,369 $17.39 8,820 LowVol -1.93% 5.43% 2.85%
814 RED RedCoin RED $152,590 $0.002059 74,107,896 LowVol 3.60% 61.40% 135.32%
815 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 31.88%
816 GRT Grantcoin GRT $147,607 $0.003430 43,033,543 LowVol 1.45% 4.26% 7.16%
817 888 OctoCoin 888 $143,926 $0.002863 50,263,780 LowVol 0.16% -7.26% 35.29%
818 EVO Evotion EVO $139,775 $0.044231 3,160,070 LowVol 1.49% 1.43% 4.33%
819 URC Unrealcoin URC $137,335 $0.019551 7,024,402 LowVol 1.47% 3.80% 27.30%
820 ICE iDice ICE $133,484 $0.084967 1,571,013 LowVol -5.54% -45.74% 11.98%
821 BUMBA BumbaCoin BUMBA $126,942 $0.005660 22,429,698 LowVol 1.47% 2.70% -3.22%
822 PHS Philosopher S… PHS $126,355 $0.021009 6,014,340 LowVol 1.49% -1.00% -9.21%
823 C2 Coin2.1 C2 $126,296 $0.001263 99,976,323 LowVol 1.45% 18.15% 39.04%
824 CJ Cryptojacks CJ $126,113 $0.000310 406,568,581 LowVol -1.22% 9.22% -1.88%
825 PASL Pascal Lite PASL $124,527 $0.030270 4,113,850 LowVol 1.45% -2.18% 15.23%
826 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 64.37%
827 YAC Yacoin YAC $123,196 $0.001029 119,722,805 LowVol 1.47% -16.59% -9.33%
828 ANTI AntiBitcoin ANTI $122,808 $0.007032 17,465,159 LowVol 1.45% 0.58% 39.07%
829 TEK TEKcoin TEK $121,564 $0.000086 1,414,054,562 LowVol 1.35% -37.26% -37.80%
830 HONEY Honey HONEY $118,512 $0.377447 313,984 LowVol 1.17% 36.26% -25.88%
831 OHM OHM OHM $116,638 $0.003945 29,569,291 LowVol 1.45% 14.19% -64.51%
832 BITGOLD bitGold BITGOLD $116,224 $1291.82 89.9694 LowVol -0.68% -2.10% 3.15%
833 CACH CacheCoin CACH $115,835 $0.027612 4,195,132 LowVol 1.47% 14.46% 15.81%
834 CAGE CageCoin CAGE $114,743 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -59.30% -55.11% -63.41%
835 MNM Mineum MNM $114,691 $0.012154 9,436,367 LowVol 1.35% -16.45% -0.62%
836 MAY Theresa May Coin MAY $114,095 $0.004723 24,159,600 LowVol -0.03% -48.60% -3.07%
837 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol -0.56% 29.13%
838 CORG CorgiCoin CORG $112,157 $0.000090 1,251,855,418 LowVol 1.53% -49.88% -62.71%
839 020 020LondonCoin 020 $112,056 $7.1e-07 156,874,240,248 LowVol 5.93%
840 TTC TittieCoin TTC $111,470 $0.000088 1,259,816,434 LowVol 1.37% -38.11% -39.85%
841 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 5.40%
842 STV Sativacoin STV $110,118 $0.015540 7,086,019 LowVol 1.36% -7.76% 2.30%
843 FIRE Firecoin FIRE $108,018 $1.10 98,412 LowVol 1.45%
844 XCT C-Bit XCT $107,856 $0.000686 157,223,250 LowVol 1.46% 30.79% 11.18%
845 PX PX PX $106,128 $0.001115 95,202,341 LowVol 1.45% -22.38% 10.69%
846 CAP Bottlecaps CAP $104,788 $0.000514 203,745,271 LowVol
847 QCN QuazarCoin QCN $103,671 $0.017150 6,044,911 LowVol 1.45% -7.37% -3.66%
848 HAL Halcyon HAL $100,021 $0.019008 5,261,930 LowVol 0.02% 14.13%
849 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
850 DLC Dollarcoin DLC $97,614 $0.010719 9,106,714 LowVol 1.45% 3.07% 16.81%
851 GP GoldPieces GP $97,510 $0.079916 1,220,161 LowVol 0.61% -3.79% 14.99%
852 ARI Aricoin ARI $96,064 $0.000685 140,262,505 LowVol 1.32% -3.88% 11.37%
853 QTL Quatloo QTL $95,976 $0.012434 7,718,883 LowVol 1.45% 0.28% 12.31%
854 BTQ BitQuark BTQ $93,117 $0.010376 8,974,334 LowVol 1.45% 4.26% -53.69%
855 ARCO AquariusCoin ARCO $92,856 $0.062956 1,474,935 LowVol 1.42% -9.90% 6.96%
856 PXI Prime-XI PXI $92,715 $0.005248 17,666,180 LowVol 1.12% 22.65% 15.04%
857 GTC Global Tour Coin GTC $92,264 $0.003087 29,887,402 LowVol 1.45% -27.82% -25.11%
858 UNITS GameUnits UNITS $90,323 $0.026007 3,472,983 LowVol 1.36% 7.48% 5.52%
859 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol
860 CAT Catcoin CAT $87,313 $0.014149 6,171,000 LowVol 0.94% 10.37% -5.52%
861 VC VirtualCoin VC $87,165 $0.008661 10,064,287 LowVol 1.47% -43.42%
862 MARS Marscoin MARS $86,162 $0.003047 28,279,074 LowVol 3.68% 20.84% 25.75%
863 ARG Argentum ARG $85,941 $0.010099 8,509,561 LowVol 1.49% 6.07% 20.89%
864 VUC Virta Unique … VUC $85,687 $0.001396 61,398,275 LowVol 0.62% 8.74% 0.84%
865 IMS Independent M… IMS $84,603 $0.015758 5,368,934 LowVol 0.74% 49.73% 31.78%
866 XLC LeviarCoin XLC $83,039 $0.008549 9,713,580 LowVol -41.00% -43.88% -37.93%
867 GPU GPU Coin GPU $81,437 $0.002012 40,477,042 LowVol 1.41% 15.31% 30.47%
868 BVC BeaverCoin BVC $80,778 $0.025930 3,115,258 LowVol 1.42% 8.71% 55.51%
869 PRX Printerium PRX $80,084 $0.006774 11,821,728 LowVol 1.45% 273.84% 126.99%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $79,595 $0.014485 5,494,898 LowVol 1.45% 21.90% -28.61%
871 SLM Slimcoin SLM $79,396 $0.005315 14,937,439 LowVol 2.58% 9.30%
872 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $78,891 $0.099471 793,108 LowVol 1.45% -4.69% 47.45%
873 COXST CoExistCoin COXST $77,807 $0.002871 27,100,000 LowVol -0.26%
874 CON PayCon CON $77,152 $0.003348 23,042,604 LowVol 1.47% -1.57% -13.39%
875 SPT Spots SPT $75,407 $0.003365 22,406,021 LowVol 2.43% 0.44% 38.25%
876 DUO ParallelCoin DUO $74,668 $0.247550 301,626 LowVol 2.93% -6.06% 2.00%
877 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 0.16% 51.48%
878 CPN CompuCoin CPN $72,326 $0.003687 19,615,019 LowVol 1.47% 35.80% 20.60%
879 GPL Gold Pressed … GPL $72,105 $0.282995 254,794 LowVol 1.40% 28.92% 35.81%
880 TSE Tattoocoin (S… TSE $69,784 $0.000772 90,421,856 LowVol 1.45% 0.52% 4.04%
881 SOON SoonCoin SOON $69,727 $0.005595 12,462,620 LowVol 1.42% 3.06% 9.00%
882 MST MustangCoin MST $68,978 $0.109430 630,343 LowVol -7.15% 6.57% 12.78%
883 GLT GlobalToken GLT $66,112 $0.002550 25,923,900 LowVol -1.14% 54.07% 44.54%
884 BLC Blakecoin BLC $65,692 $0.004344 15,122,697 LowVol 1.95% 12.83% -13.75%
885 BAS BitAsean BAS $65,171 $0.013034 5,000,000 LowVol -0.29% 12.73% -19.40%
886 MAR Marijuanacoin MAR $63,678 $0.043304 1,470,478 LowVol 1.45% 5.35% 7.07%
887 DRM Dreamcoin DRM $62,807 $0.025639 2,449,632 LowVol 1.45% 7.50%
888 ICOB ICOBID ICOB $60,116 $0.000563 106,701,874 LowVol 5.51% 13.91% 23.66%
889 ADCN Asiadigicoin ADCN $59,860 $0.002401 24,931,054 LowVol 1.45% 4.26% -18.82%
890 KIC KibiCoin KIC $58,333 $0.003968 14,701,000 LowVol 0.56% 35.52% 26.55%
891 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol
892 POP PopularCoin POP $57,416 $0.000017 3,372,875,244 LowVol 0.50% 29.13% 6.15%
893 BITZ Bitz BITZ $56,958 $0.028609 1,990,891 LowVol -0.62% 48.01%
894 CRX Chronos CRX $56,627 $0.000768 73,729,962 LowVol 0.76% 15.30% -10.94%
895 URO Uro URO $56,216 $0.046563 1,207,310 LowVol 1.47% 10.98% 34.22%
896 GCC GuccioneCoin GCC $55,664 $0.002744 20,285,537 LowVol 1.45% 11.21% 18.28%
897 300 300 Token 300 $55,310 $184.37 300 LowVol 1.45% 4.26% 15.97%
898 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -56.12%
899 DIBC DIBCOIN DIBC $52,308 $0.010462 5,000,000 LowVol 1.45% 4.26% -23.66%
900 $$$ Money $$$ $51,627 $0.001125 45,887,218 LowVol -0.65% -6.98% 0.06%
901 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol -0.62% 5.90%
902 JIN Jin Coin JIN $51,516 $0.005231 9,848,485 LowVol 1.45% 4.26%
903 PHO Photon PHO $49,412 $0.000002 20,342,034,011 LowVol 0.32% -6.50% -3.59%
904 NRO Neuro NRO $49,031 $0.001372 35,736,291 LowVol 1.45% 36.49% -9.43%
905 RPC RonPaulCoin RPC $48,779 $0.054835 889,569 LowVol 1.86% 6.47% -23.50%
906 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $48,277 $0.006012 8,030,000 LowVol 1.74% 10.05% 29.94%
907 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol 14.08%
908 BRAIN Braincoin BRAIN $47,608 $0.004716 10,094,424 LowVol -2.11% 19.48%
909 PIE PIECoin PIE $47,145 $0.002230 21,145,620 LowVol 1.45% 0.40% -54.53%
910 COAL BitCoal COAL $45,920 $0.010204 4,500,000 LowVol 1.45% 13.81% 42.75%
911 JOBS JobsCoin JOBS $45,456 $0.000429 106,019,270 LowVol 1.45% 2.00% -16.83%
912 ARB ARbit ARB $44,951 $0.005797 7,753,610 LowVol -0.72% 8.80%
913 SOIL SOILcoin SOIL $44,495 $0.007803 5,702,048 LowVol 1.45% 10.21% 14.67%
914 DRS Digital Rupees DRS $43,802 $0.000086 510,802,961 LowVol 1.45% 4.26% -10.65%
915 CASH Cashcoin CASH $43,502 $0.000943 46,119,236 LowVol 1.49% 4.26% 1.84%
916 EMP EMoneyPower EMP $43,390 $0.004716 9,200,000 LowVol 1.45% -73.27%
917 ACP AnarchistsPrime ACP $42,892 $0.009760 4,394,874 LowVol 1.47% 34.05% 64.24%
918 BSC BowsCoin BSC $42,833 $0.007718 5,550,102 LowVol 1.45% 4.25% 37.00%
919 MCRN MACRON MCRN $42,810 $0.000107 401,421,401 LowVol 1.45% 3.31% -61.02%
920 SFC Solarflarecoin SFC $42,220 $0.002998 14,083,450 LowVol 10.90% 14.53% -25.00%
921 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol -0.22%
922 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
923 ITZ Interzone ITZ $39,776 $0.025101 1,584,631 LowVol -0.18% 37.09% -44.88%
924 RBT Rimbit RBT $39,562 $0.000343 115,499,623 LowVol 1.18% 2.95% 33.37%
925 VPRC VapersCoin VPRC $39,379 $0.000050 780,124,964 LowVol -21.53% -3.92% 295.85%
926 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -0.56%
927 STEPS Steps STEPS $39,273 $0.002109 18,625,017 LowVol 2.55%
928 MND MindCoin MND $38,732 $0.003087 12,546,625 LowVol 1.47% -6.17% 21.00%
929 WORM HealthyWormCoin WORM $38,122 $0.000343 111,141,445 LowVol 1.45% -11.29%
930 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol 14.61%
931 ORLY Orlycoin ORLY $34,567 $0.000943 36,646,779 LowVol 1.45% -4.43% 22.22%
932 BENJI BenjiRolls BENJI $34,394 $0.001698 20,252,246 LowVol 2.63% -17.00% -6.80%
933 EREAL eREAL EREAL $34,262 $0.000512 66,909,634 LowVol -1.09% -5.41% 20.42%
934 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol -0.62%
935 CRT CRTCoin CRT $32,628 $0.411605 79,270 LowVol 1.47% 4.26% 11.09%
936 PLNC PLNcoin PLNC $32,240 $0.001887 17,089,600 LowVol 1.47% 4.11% -2.24%
937 CMT Comet CMT $32,083 $0.036757 872,830 LowVol 0.42% -5.22% -9.31%
938 CAB Cabbage CAB $31,513 $0.003001 10,499,996 LowVol 1.45% 0.24%
939 BLZ BlazeCoin BLZ $31,496 $0.000052 608,557,394 LowVol 12.98% 19.41% 44.22%
940 ICON Iconic ICON $31,166 $0.052565 592,894 LowVol 1.45% 25.84% 41.90%
941 BOAT Doubloon BOAT $30,608 $0.001650 18,547,845 LowVol -3.78% 17.05% -50.34%
942 G3N G3N G3N $30,477 $0.004030 7,561,891 LowVol 1.47% 4.39% 24.32%
943 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,013 $0.000429 70,000,000 LowVol 1.45% 30.33% 10.37%
944 EGO EGO EGO $29,486 $0.000491 60,000,001 LowVol -0.56% 6.00%
945 GBT GameBet Coin GBT $29,173 $0.001372 21,262,780 LowVol 1.45% 4.26% 25.71%
946 FUZZ FuzzBalls FUZZ $28,733 $0.005949 4,829,945 LowVol 1.45% 21.83% -4.88%
947 VTA Virtacoin VTA $28,215 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 0.47% 0.33% -11.65%
948 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 11.98%
949 LIR LetItRide LIR $27,987 $0.000772 36,264,494 LowVol 1.45% 17.29% 43.55%
950 OFF Cthulhu Offer… OFF $27,797 $0.010600 2,622,273 LowVol 1.46% -15.63%
951 KNC KingN Coin KNC $27,545 $13.72 2,008 LowVol -9.07% 4.26% 33.92%
952 KRONE Kronecoin KRONE $27,305 $0.008003 3,411,761 LowVol -0.69% 11.71% 8.40%
953 DPAY DPAY DPAY $27,283 $0.000343 79,541,001 LowVol 1.45% 4.26%
954 PSB Pesobit PSB $27,264 $0.000811 33,613,807
955 RIDE Ride My Car RIDE $26,054 $0.000257 101,276,976 LowVol 1.45% 56.39% 26.93%
956 DLISK DAPPSTER DLISK $25,725 $0.000257 100,000,000 LowVol 1.46% -21.80%
957 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
958 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,992 $0.027955 894,026 LowVol 1.45% -1.30% 5.63%
959 CESC CryptoEscudo CESC $24,714 $0.000172 144,105,100 LowVol 1.49% 4.25% 2.63%
960 LUNA Luna Coin LUNA $24,454 $0.015196 1,609,200 LowVol 12.36% 28.57% 11.62%
961 CNC CHNCoin CNC $24,444 $0.000515 47,509,023 LowVol 1.47% 4.26% 30.88%
962 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 18.72%
963 UET Useless Ether… UET $22,153 $0.005586 3,965,716 LowVol -0.29% -6.83% -6.07%
964 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol -0.56%
965 IBANK iBank IBANK $20,959 $0.004631 4,526,324 LowVol 1.45% 10.88%
966 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 17.79%
967 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $20,749 $0.027526 753,776 LowVol 1.76% 6.92% 12.97%
968 LTCR Litecred LTCR $20,736 $0.000686 30,227,750 LowVol 1.45% -24.18% -14.05%
969 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol 31.43%
970 MILO MiloCoin MILO $20,427 $0.001893 10,789,954 LowVol 15.54% 21.15% -33.48%
971 MGM Magnum MGM $20,229 $0.005145 3,931,826 LowVol 1.47% -13.12% 18.24%
972 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
973 WBB Wild Beast Block WBB $19,731 $0.119358 165,306 LowVol -3.28% -4.34% -7.25%
974 DES Destiny DES $19,657 $0.012286 1,600,000 LowVol -0.56%
975 XBTS Beatcoin XBTS $19,603 $0.012857 1,524,686 LowVol 1.45% -54.44% -65.46%
976 BNX BnrtxCoin BNX $18,167 $0.000686 26,483,001 LowVol 1.35% 41.18% 35.01%
977 XOC Xonecoin XOC $17,972 $0.042790 420,000 LowVol 1.45% 108.09%
978 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 0.31% 21.27%
979 ALTC Antilitecoin ALTC $16,213 $0.000515 31,512,613 LowVol 1.45% 4.26% 11.09%
980 SDP SydPak SDP $16,132 $0.101015 159,695 LowVol 1.47% 4.26% 33.91%
981 VRS Veros VRS $16,097 $0.000033 486,609,040 LowVol 0.30% 18.49% -43.09%
982 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,978 $0.001275 12,533,500 LowVol 2.28% 29.34% -56.53%
983 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 0.76% 17.52%
984 ELS Elysium ELS $14,081 $0.003516 4,005,012 LowVol 1.45% 22.12% 29.81%
985 RSGP RSGPcoin RSGP $12,710 $7.36 1,727 LowVol -0.62% 14.19%
986 GBC GBCGoldCoin GBC $12,498 $0.001100 11,361,817 LowVol 18.12% 18.75% -54.75%
987 SOCC SocialCoin SOCC $12,113 $0.008747 1,384,879 LowVol 1.45% 1.21% 120.36%
988 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,877 $0.001629 7,289,901 LowVol 1.45% 4.26% -18.37%
989 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
990 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 14.69% 17.84%
991 TRADE Tradecoin TRADE $9,597 $0.001286 7,461,221 LowVol -17.32%
992 GEERT GeertCoin GEERT $9,497 $0.001865 5,091,200 LowVol 1.01% -9.51% 14.55%
993 ARGUS Argus ARGUS $9,434 $0.008215 1,148,324 LowVol 1.44% -7.86% 39.92%
994 SLFI Selfiecoin SLFI $9,246 $0.000086 107,829,281 LowVol 1.45% 10.37%
995 VOLT Bitvolt VOLT $9,071 $0.000600 15,112,554 LowVol 1.45% 16.22% 24.84%
996 P7C P7Coin P7C $9,061 $0.000257 35,220,238 LowVol 1.47% -14.30% 11.09%
997 DAS DAS DAS $8,997 $0.003430 2,622,886 LowVol -1.03% -42.85% -30.24%
998 SANDG Save and Gain SANDG $8,673 $0.002830 3,064,800 LowVol 1.45% 13.82%
999 MTM MTMGaming MTM $8,378 $0.002793 2,999,967 10.23%
1000 NODC NodeCoin NODC $7,991 $0.004761 1,678,439 LowVol -0.22% 20.87%
1001 CCM100 CCMiner CCM100 $7,748 $0.002306 3,360,417 LowVol -2.54% 4.01% 116.72%
1002 DIX Dix Asset DIX $7,635 $7.6e-08 100,000,000,000 LowVol -1.48% 18.70% 53.28%
1003 CONX Concoin CONX $7,276 $0.009776 744,266 LowVol 1.45% 4.26% 8.65%
1004 MRNG MorningStar MRNG $7,042 $0.000216 32,589,020 LowVol -49.45% 14.39% -44.06%
1005 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -37.19%
1006 GRIM Grimcoin GRIM $5,827 $0.000564 10,324,802 LowVol 1.45% -4.28% -37.87%
1007 JS JavaScript Token JS $5,618 $0.000703 7,991,996 LowVol -0.29% -24.02% -60.83%
1008 NANOX Project-X NANOX $5,369 $68600.80 0.078264 LowVol 1.45% 45.21% -17.79%
1009 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol 9.74%
1010 BBC BigBoobsCoin BBC $4,063 $0.020454 198,625 5.99%
1011 EBT Ebittree Coin EBT $3,662 $0.002896 1,264,511 LowVol 1.45% 85.33% 403.86%
1012 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1013 ULA Ulatech ULA $3,342 $0.018570 179,961 LowVol 1.48% 274.57% 159.80%
1014 XNG Enigma XNG $3,208 $0.192940 16,627 LowVol 1.45% 1.55% -13.78%
1015 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,190 $0.002315 1,377,917 LowVol 1.45% 4.26% 11.34%
1016 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 63.83%
1017 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,819 $0.013307 211,827 LowVol -2.54% -42.40% -31.42%
1018 FRAZ Frazcoin FRAZ $2,314 $0.000257 8,993,948 LowVol 1.45% -61.10% -53.39%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $1,738 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -17.94% 21.62% -5.34%
1020 MNC MantraCoin MNC $1,595 $0.000343 4,650,380 LowVol 1.45% 109.12% 12.64%
1021 DGCS Digital Credits DGCS $999 $0.000172 5,826,388 LowVol 1.45% 4.26% -27.63%
1022 ABN Abncoin ABN $778 $0.011493 67,700 LowVol 1.65% 10.08% 3.46%
1023 SOJ Sojourn SOJ $666 $0.001372 485,214 LowVol 1.45% -12.20% -35.67%
1024 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 420.92%
1025 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol 1.40% 17.97%
1026 CALC CaliphCoin CALC $82 $0.000943 87,140 LowVol 1.45% -19.38%
1027 APW AppleCoin APW $6 $0.000086 72,564 LowVol 1.45% 4.26% -20.03%
1028 BTG Bitcoin Gold BTG $381.61 $232,528,000 -0.72% -3.45% 133.25%
1029 BCD Bitcoin Diamo… BCD $95.11 $58,709,200 -7.06%
1030 INK Ink INK $0.172984 $9,135,330 0.68% 3.31%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $3.46 $7,480,280 -0.01% -8.07% -27.01%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $1.85 $4,602,230 -0.02% 2.55% 20.89%
1033 QASH QASH QASH $0.696597 $3,864,380 1.36% 19.67%
1034 CLUB ClubCoin CLUB $5.39 $3,225,330 2.17% 16.84% 142.28%
1035 REC Regalcoin REC $47.05 $2,478,350 1.13% 4.88% -4.66%
1036 NULS Nuls NULS $0.596414 $2,214,400 1.40% -0.82% -15.32%
1037 FRGC Fargocoin FRGC $9.82 $1,737,810 1.05% -0.83% 12.13%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.34 $1,441,350 0.65% -1.59% -3.90%
1039 AI POLY AI AI $20.73 $1,289,800 2.19%
1040 BTE BitSerial BTE $5.14 $1,264,890 0.07% -4.80%
1041 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.15 $864,877 0.74% 5.44% 30.11%
1042 WC WINCOIN WC $1.71 $851,901 -0.40% -8.63%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $261.47 $597,562 -1.47% 9.05% 7.16%
1044 GRX GOLD Reward T… GRX $4.64 $590,237 -7.94% 1.95% 32.50%
1045 BT2 BT2 [CST] BT2 $110.11 $561,551 -4.29% -23.94% -12.86%
1046 AION Aion AION $1.19 $542,360 -5.51% 26.01% 45.30%
1047 SIC Swisscoin SIC $0.000172 $516,637 -18.84% -97.80%
1048 THS TechShares THS $0.908099 $503,487 1.47% -5.26% -10.55%
1049 ETN Electroneum ETN $0.028459 $473,757 -0.44% -1.52% -12.68%
1050 PBL Publica PBL $0.166361 $339,579 -8.23% -28.53%
1051 BOT Bodhi BOT $0.497337 $338,185 1.23% 6.48%
1052 MKR Maker MKR $409.65 $334,304 0.86% 12.80%
1053 XIN Infinity Econ… XIN $0.046734 $269,674 4.85% 9.48% -10.27%
1054 B3 B3Coin B3 $0.000593 $257,097 9.61% -3.40% 69.07%
1055 ADK Aidos Kuneen ADK $38.50 $232,292 1.45% -4.81% 3.49%
1056 UGT UG Token UGT $0.451489 $231,315 -0.29% 10.53% 40.25%
1057 SUR Suretly SUR $4.50 $221,354 10.38% 18.29% 70.72%
1058 INF InfChain INF $0.009261 $206,485 1.45% 9.77%
1059 MEN PeopleCoin MEN $0.000086 $184,536 1.45% 4.26% 10.88%
1060 BSR BitSoar BSR $0.268401 $164,503 1.45% 53.21% 99.87%
1061 XID Sphre AIR XID $0.194798 $123,778 0.61% 7.08% 11.39%
1062 TSL Energo TSL $0.032248 $118,921 2.94% -0.13%
1063 XCPO Copico XCPO $0.029966 $109,394 11.96% 2.33%
1064 BTCM BTCMoon BTCM $0.012523 $103,339 4.11% -53.28% 737.14%
1065 GMT Mercury Protocol GMT $0.066364 $101,925 -7.41% 9.13% 53.55%
1066 BT1 BT1 [CST] BT1 $8293.26 $92,450 2.24% 2.12% 11.37%
1067 LLT LLToken LLT $0.329246 $90,208 2.83% 6.64% 12.84%
1068 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.29 $77,031 3.05% -22.07%
1069 EVR Everus EVR $4.44 $67,919 10.64% 8.76% 19.08%
1070 EAG EA Coin EAG $4.20 $51,652 -1.07% 3.74% -29.04%
1071 B2B B2B B2B $0.628435 $46,924 12.09% -2.06%
1072 MAG Magnet MAG $0.190539 $46,431 -20.76% -5.91%
1073 MSD MSD MSD $0.013855 $43,986 2.03% 2.05% 45.54%
1074 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003036 $43,976 1.20% 109.39% -13.95%
1075 PHR Phore PHR $0.443718 $39,680 3.64% 10.07%
1076 AKY Akuya Coin AKY $0.342146 $37,088 11.75% -6.67% -55.09%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.098914 $35,281 0.35% -1.32% 0.26%
1078 DSR Desire DSR $0.155955 $34,644 -1.99% 5.54% -71.46%
1079 ICX ICON ICX $1.12 $27,830 0.19% 9.16% 12.45%
1080 ASTRO Astro ASTRO $1.78 $26,325 -0.28% 9.07% 5.19%
1081 VASH VPNCoin VASH $0.005231 $24,650 1.46% 8.67% 31.96%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.046551 $23,480 3.13% 42.85%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $132.98 $22,679 0.62% 4.44% -15.82%
1084 ACC Accelerator N… ACC $4.00 $22,674 -0.05%
1085 OXY Oxycoin OXY $0.175606 $20,689 1.86% 2.50% 9.76%
1086 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003470 $18,618 -1.81% -15.61% 31.72%
1087 SSS Sharechain SSS $0.003072 $17,863 0.18% -1.98% -18.14%
1088 MUT Mutual Coin MUT $0.007014 $16,679 0.51% 72.19%
1089 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046551 $15,929 -0.29% -9.42% 32.90%
1090 AERM Aerium AERM $1.94 $15,645 -4.02% 8.09% 26.30%
1091 HOLD Interstellar … HOLD $0.102252 $15,288 3.04% 5.53% -64.44%
1092 PLC PlusCoin PLC $0.000538 $14,518 -1.06% -20.34% -9.59%
1093 MCR Macro MCR $2.00 $14,167 -5.38% -12.12% -34.05%
1094 SISA SISA SISA $0.014206 $12,998 -1.48% -9.29% -86.82%
1095 COR CORION COR $1.00 $12,626 7.87% 1.27% 51.55%
1096 DGPT DigiPulse DGPT $0.951039 $11,132 -5.62% -30.09%
1097 VIU Viuly VIU $0.004311 $11,064 3.45% -5.94%
1098 TER TerraNova TER $2.48 $10,964 1.45% -3.81% -23.23%
1099 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.016585 $10,959 -0.49% 12.33%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.32 $10,417 -4.64% -3.09% 18.84%
1101 WILD Wild Crypto WILD $0.104435 $9,300 1.62% 22.28% 28.04%
1102 XID International… XID $0.006174 $9,274 1.45% 4.26% -1.25%
1103 DNA EncrypGen DNA $0.072619 $9,095 -0.04% 13.88%
1104 WIC Wi Coin WIC $0.003750 $8,983 1.55% -12.98% 9.71%
1105 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002336 $7,092 -9.20% 7.65% 11.40%
1106 TRIA CombiCoin TRIA $7.91 $6,625 -0.29%
1107 MINEX Minex MINEX $0.049053 $5,964 -0.24% -0.79% 6.93%
1108 XTD XTD Coin XTD $0.000086 $5,898 1.45% 4.26%
1109 FOR FORCE FOR $0.002532 $5,651 1.10% 7.95% -13.24%
1110 RMC Russian Minin… RMC $12876.30 $5,609 1.44% 10.68% 32.29%
1111 IBTC iBTC IBTC $0.012476 $5,589 7.73% 52.70% 41.46%
1112 PNX Phantomx PNX $0.017896 $5,541 -14.30% -24.04%
1113 MGC GulfCoin MGC $0.003259 $5,522 1.45% 2.49% 21.34%
1114 TCOIN T-coin TCOIN $0.000257 $5,198 21.92% 21.18% 14.48%
1115 BPL Blockpool BPL $0.160783 $5,186 1.45% -7.79% -12.67%
1116 HYPER Hyper HYPER $0.032254 $4,703 1.47% 67.21%
1117 STU bitJob STU $0.045035 $4,657 6.96% -1.75% -45.16%
1118 BOS BOScoin BOS $1.11 $4,655 -3.74% 1.70% -11.67%
1119 DAY Chronologic DAY $4.28 $4,623 0.38% 4.71% -7.69%
1120 DEUS DeusCoin DEUS $0.401658 $4,215 1.45% 4.26% 4.48%
1121 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000686 $4,026 35.26% 83.14% 37.16%
1122 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.076661 $3,995 1.45% 4.53% 34.58%
1123 MGC MergeCoin MGC $0.013463 $3,841 1.45% 3.11%
1124 APC AlpaCoin APC $0.016144 $3,795 1.44% 4.14% -40.85%
1125 SMART SmartBillions SMART $0.431028 $3,665 1.46% 9.69%
1126 IQT iQuant IQT $0.109612 $3,364 2.05% -38.86% -37.95%
1127 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000132 $3,206 5.30% -54.90% -11.76%
1128 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043084 $3,157 1.33% 7.64% -2.43%
1129 XOT Internet of T… XOT $2560.01 $2,937 1.45% 4.26% 10.98%
1130 STEX STEX STEX $0.258816 $2,849 -1.48% 26.58% 83.05%
1131 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000257 $2,839 1.45% -21.80% 11.10%
1132 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.101872 $2,781 -5.38% -2.89% 121.11%
1133 PRES President Trump PRES $0.004102 $2,700 1.45% 4.50% -10.57%
1134 OX OX Fina OX $0.000171 $2,633 1.92% 8.29% 19.10%
1135 EDRC EDRCoin EDRC $0.038015 $2,461 1.40% -17.90% -4.62%
1136 DFS DFSCoin DFS $0.008580 $2,409 6.72% 33.81% -8.09%
1137 SHND StrongHands SHND $3.4e-08 $2,302 0.41% -1.87% 18.66%
1138 SND Sand Coin SND $0.675000 $2,249 -22.26% -12.43% 2.82%
1139 ABC Alphabit ABC $12.03 $2,009 1.47% 4.43% -8.29%
1140 ETT EncryptoTel [… ETT $0.075309 $1,855 2.23% 20.07% -13.15%
1141 MCI Musiconomi MCI $0.059565 $1,850 -3.28% -7.20% 9.44%
1142 NTC Natcoin NTC $0.316843 $1,740 1.44% 17.95% -64.54%
1143 BTBc Bitbase BTBc $0.005831 $1,708 1.45% 19.26% -45.86%
1144 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.053680 $1,587 1.45% 4.26% -25.17%
1145 BSN Bastonet BSN $0.000772 $1,397 14.13% 11.83% -18.65%
1146 IPY Infinity Pay IPY $0.004189 $1,373 281.84% 97.19%
1147 EUSD eUSD EUSD $0.000258 $1,222 10.46% 5.84% -60.90%
1148 BAT BatCoin BAT $0.000002 $1,219 0.33% 1.34% -44.08%
1149 GRN Granite GRN $0.013634 $1,119 1.45% 3.00% 17.68%
1150 PRN Protean PRN $0.000005 $1,097 0.16% -92.24% -92.14%
1151 VULC Vulcano VULC $0.009584 $1,067 1.45% 17.97% 19.28%
1152 HAT Hawala.Today HAT $0.142232 $1,055 -1.72% 36.12% -31.42%
1153 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 $1,034 -0.29% 8.70% 39.81%
1154 WA WA Space WA $0.016121 $996 1.45% 4.25% 15.03%
1155 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003078 $968 1.60% 38.02% 17.68%
1156 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 $968 -0.29% 117.40% 10.94%
1157 BIXC BIXC BIXC $3.44 $952 1.45% 11.06%
1158 PEC Peacecoin PEC $0.026068 $934 1.45% 68.83% 367.80%
1159 ACC AdCoin ACC $0.117469 $915 0.99% -32.09% 15.26%
1160 SWP Swapcoin SWP $0.051206 $907 -0.29% -40.21% -10.00%
1161 CYDER Cyder CYDER $0.000343 $889 1.45% 22.10% 5.42%
1162 GARY President Joh… GARY $0.115850 $858 1.47% 4.25% 18.93%
1163 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.043692 $797 9.67% -17.78% -48.36%
1164 10MT 10M Token 10MT $0.001722 $742 -28.38% -54.32% -11.41%
1165 BGR Bongger BGR $0.000129 $694 0.32% -13.18% -0.13%
1166 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.32 $617 1.46% 4.26% 54.98%
1167 HIGH High Gain HIGH $0.000772 $616 1.45% 34.05% -29.04%
1168 CASH Cash Poker Pro CASH $0.082395 $585 -1.29% 15.64% -17.41%
1169 ANTX Antimatter ANTX $0.000086 $541 1.45% 4.35% 52.15%
1170 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003085 LowVol 1.45% -7.14%
1171 TCR TheCreed TCR $0.000343 LowVol 1.45% 39.00% 47.83%
1172 TELL Tellurion TELL $0.000212 LowVol -40.37% 54.15% -6.10%
1173 DMC DynamicCoin DMC $0.002916 LowVol -1.91% 0.92% 3.74%
1174 YEL Yellow Token YEL $0.004655 LowVol -0.28% -1.18% -69.11%
1175 POKE PokeCoin POKE $0.000257 LowVol 52.17% 18.49%
1176 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.005145 LowVol 1.45% -61.30% -72.07%
1177 TIE TIES Network TIE $0.104274 LowVol -0.29% 39.54% 44.44%
1178 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 0.22% -28.78% -88.70%
1179 SIFT Smart Investm… SIFT $3.56 LowVol -0.29% 3.95% 1.86%
1180 FFC FireFlyCoin FFC $0.000086 LowVol 1.45% 4.26% -2.00%
1181 QBT Cubits QBT $0.001725 LowVol 25.84% 52.33% 123.57%
1182 SKR Sakuracoin SKR $0.000858 LowVol 1.42% 7.29% 34.66%
1183 ANI Animecoin ANI $0.000086 LowVol 1.45% -47.87% -32.82%
1184 TURBO TurboCoin TURBO $0.000086 LowVol 1.45% 11.09%
1185 ACN Avoncoin ACN $0.000429 LowVol 26.81% 30.33% 7.08%
1186 9COIN 9COIN 9COIN $0.002916 LowVol 1.45% 4.26% 8.55%
1187 FLAP FlappyCoin FLAP $8.2e-07 LowVol 0.34% -3.69% -52.23%
1188 FLASH Flash FLASH $0.004246 LowVol 1.09% 8.23% -6.15%
1189 BEST BestChain BEST $0.001115 LowVol 1.45% -9.19% 1.15%
1190 REGA Regacoin REGA $0.002315 LowVol -8.70% 0.53% 4.69%
1191 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003173 LowVol 1.46% 3.95% 10.89%
1192 LDCN LandCoin LDCN $0.003915 LowVol 1.82% -34.39% 22.70%
1193 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.18%
1194 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000570 LowVol 1.18% 5.22% -26.26%
1195 MAGN Magnetcoin MAGN $0.416301 LowVol 1.41% 3.40% -7.81%
1196 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000171 LowVol 1.45% 4.26% -24.08%
1197 MOTO Motocoin MOTO $0.002662 LowVol 1.47% 5.18% -10.98%
1198 BUB Bubble BUB $0.011233 LowVol 1.45% -14.64% -57.16%
1199 XAU Xaucoin XAU $0.028984 LowVol 1.46% 50.59% 27.29%
1200 INDIA India Coin INDIA $0.000343 LowVol 15.95% 108.52% 47.77%
1201 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009604 LowVol 1.30% 3.36% -2.22%
1202 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005666 LowVol 1.45% -17.71% -14.42%
1203 UTA UtaCoin UTA $0.000772 LowVol 1.45% 4.26% -11.75%
1204 NAMO NamoCoin NAMO $0.000101 LowVol 0.05% 15.34% -58.95%
1205 HNC Huncoin HNC $0.001201 LowVol -11.23% 6.82% -29.30%
1206 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000257 LowVol 52.17% 56.39% 4.09%
1207 XRY Royalties XRY $0.071345 LowVol 1.51% 24.73% 13.05%
1208 BIT First Bitcoin BIT $0.014578 LowVol 3.27% 4.26% 63.66%
1209 GBRC Global Busine… GBRC $0.000086 LowVol 1.45% 4.26% -14.95%
1210 YES Yescoin YES $0.000011 LowVol 1.86% -82.34% -68.69%
1211 EBIT eBIT EBIT $0.000791 LowVol -30.81% 1.45% 87.76%
1212 CYC Cycling Coin CYC $0.001029 LowVol 1.45% -10.63%
1213 NTWK Network Token NTWK $0.001210 LowVol -0.29% -68.24% -48.78%
1214 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -5.65% -8.39% 41.92%
1215 ELC Elacoin ELC $0.062770 LowVol 1.47% -14.81% -0.51%
1216 ACES Aces ACES $0.000103 LowVol 1.45% -38.05% -40.23%
1217 IRL IrishCoin IRL $0.002658 LowVol -4.70% -6.09% 7.88%
1218 AV AvatarCoin AV $0.027097 LowVol 1.45% -17.44% 8.70%
1219 VOYA Voyacoin VOYA $1.73 LowVol 1.45% -6.06% -22.89%
1220 DON Donationcoin DON $0.000429 LowVol -15.43% -5.75% -9.56%
1221 UR UR UR $0.000596 LowVol 1.42% -0.02% 21.28%
1222 MARX MarxCoin MARX $0.000808 LowVol 1.43% -11.16% -9.02%
1223 EGOLD eGold EGOLD $0.009427 LowVol -0.29% -8.28% -15.64%
1224 FBL Faceblock FBL $0.002793 LowVol -0.29% 141.25% -98.20%
1225 GMX GoldMaxCoin GMX $0.015484 LowVol -1.52% 40.59% 1366.40%
1226 IFC Infinitecoin IFC $0.000014 LowVol 0.40% -12.99% -21.93%
1227 KARMA Karmacoin KARMA $0.000086 LowVol 1.47% 4.26%
1228 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001048 LowVol 1.38% -12.25% -30.95%
1229 GAY GAY Money GAY $0.011916 LowVol 1.40% 1.43% -50.78%
1230 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001801 LowVol 1.45% -8.77% -5.85%
1231 TOP TopCoin TOP $0.000884 LowVol -21.59% -19.99% -1.45%
1232 HDLB HODL Bucks HDLB $0.050593 LowVol 1.45% -24.89% -5.90%
1233 FC Facecoin FC $0.004189 LowVol -0.29% 77.82% -8.12%
1234 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000256 LowVol -0.29% -12.28% 222.17%
1235 RCN Rcoin RCN $0.000086 LowVol 1.45% 4.26% 11.09%
1236 DBG Digital Bulli… DBG $0.006260 LowVol 1.45% 20.04%
1237 SKC Skeincoin SKC $0.002573 LowVol 1.47% 0.89% -16.03%
1238 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006717 LowVol -14.97% -10.39% 99.11%
1239 SAK Sharkcoin SAK $0.002014 LowVol -6.27% 1.51% 8.19%
1240 LEPEN LePen LEPEN $0.000083 LowVol 1.45% 98.93% -19.26%
1241 HCC Happy Creator… HCC $0.000343 LowVol 1.45% -16.71% -35.38%
1242 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008404 LowVol 1.45% 7.45% -6.51%
1243 DASHS Dashs DASHS $0.031556 LowVol 1.45% 4.26% -2.66%
1244 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000257 LowVol 1.45% 4.26% -20.30%
1245 KASHH KashhCoin KASHH $0.000086 LowVol 1.45% 63.57% 367.27%
1246 FUTC FutCoin FUTC $0.001544 LowVol 1.45% 4.26% -0.85%
1247 PRIMU Primulon PRIMU $0.000175 LowVol 1.45% 6.43% 9.71%
1248 WINK Wink WINK $0.000257 LowVol 1.45% 23.03% 52.35%
1249 XQN Quotient XQN $0.004631 LowVol 1.45% -9.19% -24.83%
1250 ASN Aseancoin ASN $0.003859 LowVol 1.45% 29.53% -5.72%
1251 CC CyberCoin CC $0.000086 LowVol 1.46% -44.90%
1252 VGC VegasCoin VGC $0.000172 LowVol 1.47% 3.44% -20.58%
1253 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001458 LowVol 1.49% 4.26% 5.71%
1254 GOLF Golfcoin GOLF $0.000086 LowVol 1.45% 11.09%
1255 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000429 LowVol 1.47% 4.26% 28.85%
1256 NBIT netBit NBIT $0.042447 LowVol 1.45% 30.21% -4.39%
1257 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002573 LowVol 1.45% 4.26%
1258 LKC LinkedCoin LKC $0.000172 LowVol 1.47% 4.11% 11.18%
1259 AIB Advanced Inte… AIB $0.003784 LowVol -8.61% -0.19% 40.08%
1260 QBC Quebecoin QBC $0.001458 LowVol 1.45% 4.26%
1261 MAVRO Mavro MAVRO $0.011576 LowVol 1.45% 21.93%
1262 BET BetaCoin BET $0.001887 LowVol 1.47% -24.65% -43.65%
1263 SPORT SportsCoin SPORT $0.000600 LowVol 1.45% -13.56%
1264 BXC Bitcedi BXC $0.001588 LowVol 1.39% 21.06% 22.33%
1265 MBL MobileCash MBL $0.000343 LowVol 1.45% 4.26% 11.09%
1266 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003259 LowVol 1.46% -0.95% 2.98%
1267 OP Operand OP $0.000772 LowVol 1.45% -24.08%
1268 RHFC RHFCoin RHFC $0.000943 LowVol 1.45% 4.26% -20.01%
1269 SHA SHACoin SHA $0.000429 LowVol 1.45% 59.17% 0.37%
1270 SYNC Sync SYNC $428.75 LowVol 1.45% 4.26%
1271 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 1.45% 4.26%
1272 GUC GoldUnionCoin GUC $0.076747 LowVol 1.45% 4.26% -33.36%
1273 STARS StarCash Network STARS $0.214463 LowVol 1.45% 0.69% -28.49%
1274 WOW Wowcoin WOW $0.000117 LowVol -0.77% 13.26% 49.93%
1275 RICHX RichCoin RICHX $0.006174 LowVol 1.45%
1276 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003173 LowVol 1.47%
1277 AXIOM Axiom AXIOM $0.013206 LowVol 1.45% 4.26% 11.10%
1278 EGG EggCoin EGG $0.033357 LowVol 1.45% 11.13%
1279 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008404 LowVol 1.47% 4.39% 3.20%
1280 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002916 LowVol 1.45% 4.26%
1281 OPES Opescoin OPES $0.001715 LowVol 1.49% -13.12% -17.77%
1282 TODAY TodayCoin TODAY $0.000858 LowVol 12.74% -5.22% 11.15%
1283 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000086 LowVol 1.45% 4.26% 11.09%
1284 PDG PinkDog PDG $0.000172 LowVol 1.45%
1285 DISK DarkLisk DISK $0.000600 LowVol 1.45% -18.91% -10.43%
1286 LTH LAthaan LTH $0.000600 LowVol 1.45% 45.76%
1287 UNC UNCoin UNC $0.000086 LowVol 1.45% 4.25% 11.09%
1288 SFE SafeCoin SFE $0.000086 LowVol 1.45% 11.09%
1289 PCN PeepCoin PCN $0.000086 LowVol 1.45% 4.26% 383.69%
1290 AMIS AMIS AMIS $1163.77 LowVol -0.29% 203.99%
1291 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.031141 LowVol -2.54% -7.76% -3.24%
1292 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol
1293 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -66.89%
1294 NBE BitCentavo NBE $7.8e-07 LowVol 5.86% 16.41%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol
1296 DUB Dubstep DUB $0.001794 LowVol 1.07% 4.13% 16.22%
1297 DCRE DeltaCredits DCRE $0.126900 LowVol 1.97%
1298 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol -0.63%
1299 MONETA Moneta MONETA $0.000340 LowVol 0.65% 23.77% -10.85%
1300 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 0.63% 3.42% -32.89%
1301 X2 X2 X2 $0.000168 LowVol 2.33% 118.09%
1302 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 59.78%
1303 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1304 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 6.12%
1305 CLINT Clinton CLINT $0.009376 LowVol -0.05% 2.96% 9.49%
1306 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 5.84%
1307 PRM PrismChain PRM $0.000986 LowVol -0.15% 2.03%
1308 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol -0.56% -1.70%
1309 OMC Omicron OMC $0.093304 LowVol 0.04% 7.64%
1310 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol 0.65%
1311 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -2.29%
1312 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1313 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000085 LowVol 1.07% 4.13% 10.57%
1314 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol -0.56% 5.65%
1315 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1316 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1317 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol -0.56%
1318 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol 54.43%
1319 BITOK Bitok BITOK $0.000015 LowVol -80.94%
1320 EFYT Ergo EFYT $9.74 LowVol 3.40% 44.63%
1321 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol 0.02% -43.27%
1322 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol 0.46%
1323 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1324 FID BITFID FID $0.084291 LowVol 2.48%
1325 FAP FAPcoin FAP $0.025417 LowVol 11.07% 73.78%
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 774.59%
1327 MRC microCoin MRC $0.000080
1328 QORA Qora QORA $0.079614 -20.28%
1329 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 -0.01%

Quay lại phần 1

Phản hồi