Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 26/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 16h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1332 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 26/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8981.79 trên tổng giá trị $150,014,754,759

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $461.66 trên tổng giá trị $44,301,480,987

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1608.13 trên tổng giá trị $27,053,430,279

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250912 trên tổng giá trị $9,690,941,661

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $352.93 trên tổng giá trị $5,884,163,164

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng LEPEN LePen (LEPEN) đang có giá hiện tại $0.000178 trên tổng giá trị đã biến động tăng 159.54% trong 1h qua

    + Đồng BRO Bitradio (BRO) đang có giá hiện tại $0.154424 trên tổng giá trị $907,255 đã biến động tăng 130.24% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.002537 trên tổng giá trị đã biến động tăng 71.92% trong 1h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.013229 trên tổng giá trị đã biến động tăng 71.69% trong 1h qua

    + Đồng EAGLE EagleCoin (EAGLE) đang có giá hiện tại $0.058548 trên tổng giá trị $122,565 đã biến động tăng 60.69% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000026 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3149.63% trong 24h qua

    + Đồng SWP Swapcoin (SWP) đang có giá hiện tại $0.101259 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1709.37% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000089 trên tổng giá trị đã biến động tăng 498.92% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000013 trên tổng giá trị $1,279,972 đã biến động tăng 343.67% trong 24h qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000063 trên tổng giá trị $30,659 đã biến động tăng 314.03% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000026 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3102.32% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011263 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1273.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 918.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.216342 trên tổng giá trị $434,331 đã biến động tăng 556.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.035129 trên tổng giá trị đã biến động tăng 490.92% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 16h ngày 26/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ARC Arcade Token ARC $4,286,608 $2.59 1,657,737 1.78% 25.42%
702 YASH YashCoin YASH $3,631,025 $0.363093 10,000,262 LowVol -0.23% -3.82% 16.99%
703 PIPL PiplCoin PIPL $2,889,700 $0.034630 83,444,258 LowVol 0.37% 4.91% 27.92%
704 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,647,821 $5.68 465,952 31.95%
705 ZEPH Zephyr ZEPH $2,634,286 $0.020909 125,990,535 58.07%
706 LOG Woodcoin LOG $2,394,640 $0.298019 8,035,193 LowVol -0.20% 6.58% 14.36%
707 ZEIT Zeitcoin ZEIT $2,356,545 $0.000064 36,971,157,319 LowVol 37.78% 145.71% -40.76%
708 ITT Intelligent T… ITT $2,249,823 $0.229623 9,797,899 LowVol -0.08% 57.52% 16.47%
709 ADL Adelphoi ADL $2,212,116 $0.094244 23,472,224 LowVol -0.49% -10.65% 22.29%
710 ADST AdShares ADST $2,102,576 $0.176712 11,898,321 LowVol -0.15% -4.71% 16.30%
711 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,082,356 $0.000091 22,834,403,030 LowVol 0.96% 7.04% -27.37%
712 AC AsiaCoin AC $2,037,749 $0.001780 1,144,867,093 LowVol 2.87% -20.20% 21.02%
713 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
714 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.62%
715 CNO Coin(O) CNO $1,400,167 $0.013314 105,164,205 LowVol -0.29% 1.06% 41.58%
716 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol 2.17% -0.97%
717 AHT Bowhead AHT $1,323,456 $0.165432 8,000,000 LowVol 6.15% 0.12% -32.72%
718 CAGE CageCoin CAGE $1,279,972 $0.000013 101,168,328,395 LowVol 0.21% 343.67% 370.39%
719 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 135.20%
720 RC RussiaCoin RC $1,161,048 $0.138585 8,377,873 LowVol -0.23% -11.44% 49.09%
721 DCY Dinastycoin DCY $1,115,403 $0.000785 1,420,858,063 LowVol -0.61% 69.84% 22.43%
722 UTC UltraCoin UTC $1,093,799 $0.024552 44,551,018 LowVol 0.38% 6.94% 14.92%
723 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,019,107 $0.168049 6,064,344 LowVol -0.28% -28.21% 25.34%
724 CASINO Casino CASINO $987,728 $0.987728 1,000,000 LowVol 0.80%
725 NKA IncaKoin NKA $959,165 $0.000086 11,112,573,925 LowVol -0.29% 2.85% -24.77%
726 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 2.68% 11.02%
727 ORB Orbitcoin ORB $942,994 $0.305709 3,084,613 LowVol -0.41% 2.73% 19.97%
728 SHORTY Shorty SHORTY $920,694 $0.009207 100,000,000 LowVol -0.23% 7.60% 17.00%
729 LNK Link Platform LNK $886,610 $18.66 47,503 LowVol -0.23% 6.76%
730 ANC Anoncoin ANC $811,033 $0.384318 2,110,317 LowVol -0.28% -1.81% 21.34%
731 STRC StarCredits STRC $752,414 $0.167203 4,500,000 LowVol -0.41% 6.46% 11.10%
732 PND Pandacoin PND $736,993 $0.000023 32,514,916,898 LowVol 0.30% -38.46% -11.65%
733 METAL MetalCoin METAL $706,738 $0.009187 76,925,527 LowVol 3.32% 2.04%
734 VLT Veltor VLT $704,777 $1.27 554,855 LowVol -0.23% 122.84% 80.75%
735 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -13.82%
736 HBN HoboNickels HBN $651,007 $0.010905 59,696,358 LowVol 1.13% 12.04% 13.34%
737 ITI iTicoin ITI $633,613 $19.80 32,000 LowVol -0.22% 9.17% 21.48%
738 UFO UFO Coin UFO $623,165 $0.000179 3,485,728,762 LowVol -0.28% 6.55% -13.60%
739 MAC Machinecoin MAC $608,995 $0.030157 20,194,225 LowVol -0.23% 15.41% -20.99%
740 FJC FujiCoin FJC $607,134 $0.000508 1,194,760,733 LowVol 12.20% 1.06% 14.30%
741 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 2.42% -22.59%
742 KOBO Kobocoin KOBO $539,896 $0.021858 24,700,248 LowVol -0.41% -2.41% 7.91%
743 BRIA BriaCoin BRIA $537,078 $0.959267 559,884 LowVol 7.51% -19.70% -0.26%
744 USC Ultimate Secu… USC $527,339 $0.050985 10,343,113 LowVol 6.25%
745 TALK BTCtalkcoin TALK $504,048 $0.007720 65,290,635 LowVol -0.33% 13.96% -48.08%
746 BITS Bitstar BITS $494,059 $0.021407 23,079,737 LowVol -0.21% -8.79% -18.44%
747 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 116.62%
748 DDF DigitalDevelo… DDF $487,644 $0.095274 5,118,307 LowVol -0.13% -24.10% -0.75%
749 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -4.98%
750 MZC MazaCoin MZC $481,406 $0.000357 1,349,573,390 LowVol -3.47% 10.24% 52.85%
751 NOBL NobleCoin NOBL $467,948 $0.000202 2,313,815,636 LowVol -16.89% -1.50% 29.96%
752 V Version V $456,720 $0.000978 467,212,384 LowVol -0.30% 5.28% -4.03%
753 UNI Universe UNI $446,627 $0.041386 10,791,623 LowVol -0.23% 20.92% 50.29%
754 GOOD Goodomy GOOD $445,374 $0.001009 441,349,000 LowVol -0.17% 33.04% 46.46%
755 AMBER AmberCoin AMBER $445,306 $0.010190 43,699,481 LowVol -0.23% 5.80% 6.01%
756 VAL Valorbit VAL $423,908 $0.000089 4,742,346,801 LowVol -0.23% 6.55% 15.20%
757 FNC FinCoin FNC $415,452 $0.032259 12,878,667 LowVol -0.21% 6.24% -16.65%
758 ECA Electra ECA $405,070 $0.000019 21,753,726,141 LowVol 38.74% 88.60% 133.08%
759 BUCKS SwagBucks BUCKS $390,241 $1.24 314,662 LowVol -0.35% 5.52% 15.75%
760 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 -2.04% -32.32%
761 IFLT InflationCoin IFLT $382,858 $0.000012 33,197,053,260 LowVol 31.02% -50.46% 36.98%
762 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -24.54%
763 BIGUP BigUp BIGUP $375,612 $0.000177 2,116,746,241 LowVol -0.23% 73.70% 124.67%
764 JET Jetcoin JET $351,399 $0.072267 4,862,509 LowVol -0.23% 63.66% 12.24%
765 BTCR Bitcurrency BTCR $348,679 $0.002056 169,598,616 LowVol -11.74% -10.19% 46.35%
766 NEWB Newbium NEWB $348,525 $0.006970 50,000,000 LowVol -0.23% 19.55% -5.57%
767 DVC Devcoin DVC $347,952 $0.000023 15,144,657,500
768 PIGGY Piggycoin PIGGY $344,005 $0.000707 486,288,498 LowVol -0.33% -6.56% -27.20%
769 SLG Sterlingcoin SLG $337,993 $0.080375 4,205,222 LowVol -0.21% 8.86% -0.29%
770 AU AurumCoin AU $335,023 $1.13 296,216 LowVol -0.24% -4.04% 7.73%
771 BRIT BritCoin BRIT $329,647 $0.015500 21,268,092 LowVol -0.29% 19.97% 0.51%
772 CFT CryptoForecast CFT $328,947 $0.007151 46,000,000 LowVol -0.23% -32.88% -13.80%
773 FC2 FuelCoin FC2 $327,016 $0.003218 101,622,131 LowVol -0.28% 3.65% -13.82%
774 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
775 DAXX DaxxCoin DAXX $314,360 $0.000633 496,381,900 LowVol -0.33% -13.07% -8.11%
776 GUN Guncoin GUN $313,481 $0.001598 196,204,228 LowVol 5.10% 6.67% 20.95%
777 OPAL Opal OPAL $310,860 $0.020528 15,143,456 LowVol -0.22% 6.35% -54.53%
778 ICN iCoin ICN $310,391 $0.010637 29,180,050 LowVol -0.28% -12.57% 0.72%
779 XJO Joulecoin XJO $298,072 $0.008676 34,357,168 LowVol -1.15% 5.62% 18.46%
780 GAIA GAIA GAIA $284,377 $0.011799 24,101,381 LowVol -0.35% 39.82% 0.59%
781 SHDW Shadow Token SHDW $281,572 $0.040225 7,000,000 LowVol -0.23% -12.32% 8.20%
782 VIDZ PureVidz VIDZ $273,692 $0.002185 125,279,775 LowVol -0.30% 14.74% 20.31%
783 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -8.16%
784 TRI Triangles TRI $264,138 $3.62 72,891 LowVol -0.22% 1.89% -26.99%
785 PR Prototanium PR $262,657 $1.34 195,838 LowVol -0.24% -7.42% 25.70%
786 KAYI Kayicoin KAYI $259,730 $0.000914 284,219,471 LowVol 29.79% 38.55% 25.48%
787 LOT LottoCoin LOT $258,062 $0.000018 14,491,014,421 LowVol 1.26% 7.95% 29.76%
788 SPEX SproutsExtreme SPEX $256,240 $0.000089 2,866,607,586 LowVol -0.23%
789 J Joincoin J $249,473 $0.101892 2,448,402 LowVol 0.69% 13.47% 26.69%
790 Q2C QubitCoin Q2C $244,026 $0.000983 248,179,014 LowVol -10.71% -2.34% 15.20%
791 FUNK The Cypherfunks FUNK $239,850 $0.000005 46,212,519,999 LowVol 1.69% -7.69% 2.80%
792 TRK Truckcoin TRK $235,583 $0.001520 154,947,310 LowVol -1.90% -0.54% 9.67%
793 FLY Flycoin FLY $230,699 $1.09 210,806 LowVol -0.23%
794 FLT FlutterCoin FLT $229,575 $0.000712 322,214,524 LowVol -0.22% 1.52% 41.05%
795 NYAN Nyancoin NYAN $227,510 $0.000716 317,972,081 LowVol -0.32% 2.01% -4.20%
796 LANA LanaCoin LANA $223,773 $0.000268 835,266,090 LowVol -0.22% 17.31% 58.63%
797 UNIC UniCoin UNIC $223,183 $0.075258 2,965,563 LowVol 0.32% 14.97% 29.11%
798 8BIT 8Bit 8BIT $218,827 $0.187929 1,164,415 LowVol -0.18% 2.34% 6.51%
799 XPD PetroDollar XPD $210,676 $0.003292 63,993,275 LowVol -0.28% 19.84% 43.49%
800 CUBE DigiCube CUBE $210,119 $0.000087 2,429,126,009 LowVol 3.11% 11.48%
801 CCN Cannacoin CCN $194,943 $0.041481 4,699,573 LowVol -0.27% 10.78% 16.18%
802 GAP Gapcoin GAP $192,670 $0.016063 11,994,516 LowVol -0.29% 18.86% 56.71%
803 FRC Freicoin FRC $189,664 $0.006436 29,469,663 LowVol -0.23% 9.60% 15.20%
804 KED Darsek KED $187,654 $0.013867 13,532,538 LowVol -0.19% 13.52% 3.25%
805 TGC Tigercoin TGC $186,799 $0.004291 43,536,800 LowVol -25.21% -2.18% -7.08%
806 XRE RevolverCoin XRE $185,136 $0.008304 22,294,286 LowVol -0.22% 11.91% 31.13%
807 GLC GlobalCoin GLC $180,590 $0.002771 65,171,010 LowVol -0.28% 10.08% -17.15%
808 XPY PayCoin XPY $176,995 $0.014971 11,822,582 LowVol -0.23% -10.03% 4.99%
809 888 OctoCoin 888 $170,000 $0.003381 50,277,460 LowVol -0.51% 18.58% 58.13%
810 LEA LeaCoin LEA $163,842 $0.000524 312,549,890 LowVol -0.12% 3.85% 38.81%
811 ACOIN Acoin ACOIN $161,565 $0.132421 1,220,085 LowVol -0.23% 7.57% 9.29%
812 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 3.83%
813 ZUR Zurcoin ZUR $157,997 $0.001824 86,620,968 LowVol -0.40% -1.15% 15.19%
814 BITSILVER bitSilver BITSILVER $155,353 $17.61 8,820 LowVol 0.18% 1.81% -2.28%
815 GRT Grantcoin GRT $153,896 $0.003576 43,041,831 LowVol -0.28% 6.55% 15.21%
816 RUPX Rupaya RUPX $151,906 $0.024933 6,092,657 LowVol -0.25% 16.71% 4.73%
817 RBX Ripto Bux RBX $148,888 $0.000391 381,236,123 LowVol 0.52% -6.96% 55.45%
818 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 49.67%
819 CJ Cryptojacks CJ $148,375 $0.000365 406,568,581 LowVol -0.10% 17.82% 6.33%
820 EVO Evotion EVO $147,173 $0.046566 3,160,523 LowVol -0.09% 7.54% 13.16%
821 URC Unrealcoin URC $143,788 $0.020470 7,024,402 LowVol -0.28% 6.55%
822 XRA Ratecoin XRA $143,082 $0.001252 114,327,410 LowVol -24.62% -7.19% -12.59%
823 YAC Yacoin YAC $139,136 $0.001162 119,734,191 LowVol -0.28% 15.41% 12.04%
824 XVP Virtacoinplus XVP $137,440 $0.015046 9,134,750 LowVol -0.35% -4.35% 139.81%
825 BUMBA BumbaCoin BUMBA $134,345 $0.005989 22,432,012 LowVol -0.23% 6.55% -3.46%
826 RED RedCoin RED $133,621 $0.001803 74,107,896 LowVol 6.08% 31.56% 100.60%
827 C2 Coin2.1 C2 $133,502 $0.001335 99,976,323 LowVol -0.28% 12.26% 45.58%
828 SPACE SpaceCoin SPACE $131,463 $0.006299 20,870,617 LowVol 0.15% -34.60% 13.55%
829 EUC Eurocoin EUC $131,235 $0.010571 12,414,304 LowVol -1.59% -4.09% 40.66%
830 GTC Global Tour Coin GTC $128,235 $0.004291 29,887,402 LowVol -0.23% 42.07% 10.24%
831 ANTI AntiBitcoin ANTI $128,187 $0.007340 17,465,159 LowVol 6.62% 43.33%
832 TEK TEKcoin TEK $126,521 $0.000089 1,414,054,562 LowVol -0.31% 5.58% 8.37%
833 ARI Aricoin ARI $124,622 $0.000888 140,262,505 LowVol 8.44% 17.72% 45.74%
834 SH Shilling SH $124,280 $0.003166 39,251,383 LowVol -0.23% -45.84% -30.86%
835 HAL Halcyon HAL $124,245 $0.023598 5,264,977 LowVol -0.35% 44.09%
836 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 63.44%
837 FIRE Firecoin FIRE $123,692 $1.26 98,412 LowVol -0.28% 17.05%
838 HMP HempCoin HMP $121,268 $0.000089 1,356,645,470 LowVol -0.23% 15.20%
839 PRC PRCoin PRC $119,496 $0.007777 15,365,800 LowVol -0.23% -17.96% -19.07%
840 OHM OHM OHM $118,956 $0.004022 29,572,904 LowVol -0.35% 2.68%
841 HONEY Honey HONEY $117,824 $0.375254 313,984 LowVol -0.24% 2.72% -29.50%
842 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol 3.47% 2.07%
843 MAY Theresa May Coin MAY $116,901 $0.004827 24,218,400 LowVol -0.28% -0.09% -3.99%
844 CORG CorgiCoin CORG $116,660 $0.000093 1,251,855,418 LowVol -47.07% -47.34% -36.47%
845 TTC TittieCoin TTC $113,877 $0.000090 1,259,816,434 LowVol -0.84% -39.00% -39.63%
846 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 33.91%
847 020 020LondonCoin 020 $112,065 $7.1e-07 156,886,820,248 LowVol 2.75%
848 I0C I0Coin I0C $111,988 $0.005337 20,984,775 LowVol 1.43% -47.59% -49.42%
849 PX PX PX $109,320 $0.001148 95,225,368 LowVol 5.27% 5.68%
850 FLAX Flaxscript FLAX $108,815 $0.019492 5,582,618 LowVol -0.23% 27.24% -7.43%
851 HXX Hexx HXX $108,313 $0.073237 1,478,944 LowVol -0.76% 72.83% 97.81%
852 CNNC Cannation CNNC $108,149 $0.043663 2,476,893 LowVol 1.53% 9.95% -20.60%
853 DLC Dollarcoin DLC $105,824 $0.011620 9,106,714 LowVol -0.35% 7.31% 24.86%
854 XCT C-Bit XCT $105,200 $0.000669 157,223,250 LowVol -0.11% 12.62% -3.26%
855 ARCO AquariusCoin ARCO $105,110 $0.071207 1,476,133 LowVol -0.34% 8.97% 22.51%
856 MNM Mineum MNM $105,081 $0.011136 9,436,367 LowVol -1.65% -6.06% -16.34%
857 CAP Bottlecaps CAP $104,863 $0.000514 203,892,186 LowVol
858 QTL Quatloo QTL $103,512 $0.013410 7,718,883 LowVol 0.38% 11.08% -8.14%
859 BLRY BillaryCoin BLRY $101,274 $0.011263 8,991,782 LowVol -0.28% -37.55% 80.80%
860 ISL IslaCoin ISL $100,533 $0.066415 1,513,704 LowVol -0.23% 15.67%
861 MCRN MACRON MCRN $98,973 $0.000247 401,421,401 LowVol -16.65% 125.62% 42.59%
862 ARG Argentum ARG $98,676 $0.011589 8,514,370 LowVol -0.50% 14.74% 38.04%
863 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
864 PRX Printerium PRX $92,582 $0.007831 11,821,728 LowVol -0.23% 18.17% 267.97%
865 GPU GPU Coin GPU $91,383 $0.002258 40,477,042 LowVol -0.02% 14.71% 42.10%
866 MARS Marscoin MARS $90,815 $0.003211 28,279,074 LowVol -0.22% 6.45% 31.16%
867 PXI Prime-XI PXI $89,974 $0.005089 17,680,300 LowVol -0.29% -2.95% 14.37%
868 VC VirtualCoin VC $89,063 $0.008849 10,064,287 LowVol -0.23% 3.74% 15.29%
869 DUO ParallelCoin DUO $88,648 $0.293897 301,630 LowVol -0.20% 24.85% -0.14%
870 MAR Marijuanacoin MAR $86,201 $0.058500 1,473,528 LowVol 11.04% 37.74% 47.15%
871 SLM Slimcoin SLM $84,119 $0.005631 14,937,439 LowVol -0.23% 6.55% 8.37%
872 MRJA GanjaCoin MRJA $81,977 $0.018414 4,451,920 LowVol -0.28% -28.05% -29.16%
873 ICE iDice ICE $80,075 $0.050970 1,571,013 LowVol -0.24% -44.66% -23.17%
874 MST MustangCoin MST $79,316 $0.125830 630,343 LowVol -0.23% 7.56% 29.43%
875 SOON SoonCoin SOON $75,768 $0.006080 12,462,620 LowVol -0.29% 13.04% 18.72%
876 CPN CompuCoin CPN $75,390 $0.003844 19,615,019 LowVol -0.35% 6.47% 10.38%
877 BTPL Bitcoin Planet BTPL $75,375 $0.013712 5,496,929 LowVol 7.82% 20.54% -29.57%
878 ALL Allion ALL $74,819 $0.012069 6,199,359 LowVol -0.23% -17.00% 44.26%
879 IMS Independent M… IMS $74,434 $0.013864 5,368,934 LowVol -0.24% -7.50% 6.43%
880 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 22.93%
881 CRX Chronos CRX $72,692 $0.000986 73,729,962 LowVol -4.13% 29.01% 19.32%
882 BLC Blakecoin BLC $71,551 $0.004731 15,122,697 LowVol -0.44% 19.87% -9.26%
883 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $71,182 $0.000893 79,719,140 LowVol -0.35% 6.37% 33.95%
884 XCRE Creatio XCRE $70,718 $0.003446 20,520,514 LowVol 2.44% 8.63% 20.80%
885 TSE Tattoocoin (S… TSE $69,925 $0.000773 90,421,856 LowVol -0.23% 2.36% -0.54%
886 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $68,484 $0.086349 793,108 LowVol -0.28% -23.33% 47.99%
887 SPT Spots SPT $67,920 $0.003031 22,406,021 LowVol -0.25% -5.15% 34.62%
888 POP PopularCoin POP $65,732 $0.000019 3,372,875,244 LowVol -0.27% 16.27% 29.73%
889 BIOS BiosCrypto BIOS $65,142 $0.003129 20,821,709 LowVol -0.23% 15.73% 172.57%
890 ADCN Asiadigicoin ADCN $64,628 $0.002592 24,931,054 LowVol -0.23% 10.36% -5.46%
891 BAS BitAsean BAS $64,438 $0.012887 5,000,000 LowVol -0.08% -0.54% -32.30%
892 XLC LeviarCoin XLC $63,510 $0.006533 9,721,025 LowVol -5.43% -59.10% -80.93%
893 DRM Dreamcoin DRM $63,501 $0.025923 2,449,632 LowVol -0.28% 3.34%
894 BITZ Bitz BITZ $63,176 $0.031733 1,990,891 LowVol -0.23% 27.74%
895 SCRT SecretCoin SCRT $62,747 $0.014838 4,228,672 LowVol -0.35% 14.09%
896 TOR Torcoin TOR $62,127 $0.196494 316,179 LowVol -0.54% -5.99% 9.75%
897 ICOB ICOBID ICOB $60,141 $0.000564 106,701,874 LowVol -0.37% 6.31% 35.14%
898 WORM HealthyWormCoin WORM $59,610 $0.000536 111,145,126 LowVol -0.23% 59.83%
899 300 300 Token 300 $58,728 $195.76 300 LowVol -0.23% 8.53% 13.14%
900 GCC GuccioneCoin GCC $58,025 $0.002860 20,285,537 LowVol -0.23% 6.55% -0.36%
901 KURT Kurrent KURT $57,615 $0.005808 9,919,485 LowVol -0.23% 9.90% 0.48%
902 DIBC DIBCOIN DIBC $55,456 $0.011091 5,000,000 LowVol -1.92% 8.37% -14.90%
903 URO Uro URO $54,715 $0.045320 1,207,310 LowVol -0.28% -0.53% 30.76%
904 $$$ Money $$$ $53,934 $0.001175 45,887,218 LowVol -6.73% 7.38% 14.40%
905 ZMC ZetaMicron ZMC $53,663 $0.000089 600,344,291 LowVol -0.23% 6.55% 15.20%
906 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,118 $0.000891 59,630,200 LowVol -0.28% 5.92% 32.96%
907 PHO Photon PHO $53,007 $0.000003 20,355,206,751 LowVol 1.60% 10.49% 20.75%
908 RPC RonPaulCoin RPC $52,845 $0.059390 889,794 LowVol -0.77% 15.81% -4.26%
909 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -42.30%
910 BVC BeaverCoin BVC $51,805 $0.016629 3,115,258 LowVol -0.08% -34.43% -7.28%
911 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 5.35%
912 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol 2.17% -46.05%
913 BRAIN Braincoin BRAIN $51,432 $0.005095 10,094,424 LowVol -0.23% 6.53% 31.59%
914 ZYD Zayedcoin ZYD $51,347 $0.008224 6,243,840 LowVol -0.23% 7.72% 43.88%
915 WARP WARP WARP $51,299 $0.046839 1,095,224 LowVol -0.23% 16.00%
916 NRO Neuro NRO $51,271 $0.001430 35,848,737 LowVol -0.23% 6.55% 10.71%
917 SOIL SOILcoin SOIL $51,103 $0.008962 5,702,048 LowVol -0.95% 17.76% 31.58%
918 KIC KibiCoin KIC $50,339 $0.003424 14,701,000 LowVol -0.56% -13.74% -6.29%
919 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $50,073 $0.006236 8,030,000 LowVol -0.34% -1.63% 16.38%
920 PIE PIECoin PIE $48,838 $0.002682 18,212,103 LowVol -0.23% 22.94% -56.25%
921 DRS Digital Rupees DRS $45,660 $0.000089 510,802,961 LowVol -0.23% 6.55% -32.11%
922 COXST CoExistCoin COXST $45,630 $0.001684 27,100,000 LowVol 0.55%
923 CASH Cashcoin CASH $45,384 $0.000983 46,156,407 LowVol -0.28% 6.53% 7.02%
924 ARB ARbit ARB $44,985 $0.005797 7,759,335 LowVol 6.30%
925 BSC BowsCoin BSC $43,853 $0.007901 5,550,102 LowVol 4.65% 14.13%
926 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol 2.05% -51.62%
927 COAL BitCoal COAL $43,249 $0.009611 4,500,000 LowVol -0.08% -1.20% 25.79%
928 MND MindCoin MND $42,618 $0.003397 12,546,625 LowVol -0.28% 6.89% 38.83%
929 SFC Solarflarecoin SFC $41,599 $0.002954 14,083,450 LowVol -3.26% 9.96% -17.85%
930 ITZ Interzone ITZ $41,584 $0.025963 1,601,651 LowVol -2.45% 3.52% -27.97%
931 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol 5.55%
932 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
933 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol -30.03%
934 ORLY Orlycoin ORLY $39,309 $0.001073 36,646,779 LowVol -0.23% 16.24% 25.68%
935 CESC CryptoEscudo CESC $38,644 $0.000268 144,105,100 LowVol -0.28% 59.72% 72.81%
936 STEPS Steps STEPS $38,292 $0.002056 18,625,017 LowVol -1.92% 14.94%
937 EREAL eREAL EREAL $37,695 $0.000563 66,909,634 LowVol 5.89% -10.01% 56.63%
938 PULSE Pulse PULSE $37,067 $0.002592 14,298,972 LowVol -0.23% 23.20%
939 OFF Cthulhu Offer… OFF $36,823 $0.014042 2,622,273 LowVol -5.39% 35.43% -8.84%
940 CMT Comet CMT $35,432 $0.040594 872,830 LowVol -0.20% 11.65% -11.10%
941 BENJI BenjiRolls BENJI $34,740 $0.001715 20,252,496 LowVol -0.23% 12.05% 9.29%
942 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 66.08%
943 CRT CRTCoin CRT $34,012 $0.429061 79,270 LowVol -0.35% 6.53% 15.20%
944 ICON Iconic ICON $32,487 $0.054795 592,894 LowVol -0.23% 11.72% 64.83%
945 BLZ BlazeCoin BLZ $32,229 $0.000053 608,557,394 LowVol 0.88% 18.24% 40.12%
946 EGO EGO EGO $32,180 $0.000536 60,000,001 LowVol -0.30% 28.30%
947 PLNC PLNcoin PLNC $32,080 $0.001877 17,089,600 LowVol -0.28% 1.71% -3.23%
948 CAB Cabbage CAB $31,880 $0.003036 10,499,996 LowVol 3.41% 9.13%
949 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,286 $0.000447 70,000,000 LowVol -0.23% 6.55% 15.20%
950 GBT GameBet Coin GBT $30,662 $0.001442 21,262,780 LowVol 7.44% 16.16%
951 VRS Veros VRS $30,659 $0.000063 486,609,040 LowVol 1.67% 314.03% 110.66%
952 G3N G3N G3N $30,417 $0.004022 7,561,891 LowVol 2.02% 19.93%
953 VTA Virtacoin VTA $29,202 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -1.36% 3.56% 166.22%
954 KNC KingN Coin KNC $28,713 $14.30 2,008 LowVol -0.23% 0.83% 13.62%
955 LIR LetItRide LIR $28,460 $0.000785 36,265,872 LowVol 3.92% 38.21%
956 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 9.43%
957 DPAY DPAY DPAY $28,030 $0.000352 79,541,001 LowVol 5.01% 5.69%
958 PSB Pesobit PSB $27,267 $0.000811 33,618,191
959 LTCR Litecred LTCR $27,117 $0.000897 30,227,750 LowVol -0.27% 7.04% -11.10%
960 DLISK DAPPSTER DLISK $26,563 $0.000266 100,000,000 LowVol 5.54% -41.09%
961 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,052 $0.029140 894,026 LowVol -0.23% 6.55% 12.22%
962 DES Destiny DES $26,030 $0.016269 1,600,000 LowVol -0.23% 43.80%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $25,393 $0.005257 4,829,945 LowVol -0.22% 6.84% 13.77%
964 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
965 MILO MiloCoin MILO $23,450 $0.002173 10,789,954 LowVol -0.23% 32.00% -26.85%
966 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 9.35%
967 ZNE Zonecoin ZNE $21,926 $0.008492 2,581,970 LowVol -0.23% 53.59%
968 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 5.41%
969 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,561 $0.028604 753,776 LowVol -1.22% 6.48% 17.40%
970 IBANK iBank IBANK $21,378 $0.004723 4,526,324 LowVol 4.26% 1.25%
971 CNC CHNCoin CNC $21,278 $0.000447 47,608,727 LowVol -0.23% -11.21% 28.09%
972 MGM Magnum MGM $21,097 $0.005363 3,933,691 LowVol -0.23% 6.55% 86.88%
973 XBTS Beatcoin XBTS $21,087 $0.013830 1,524,686 LowVol -0.53% -7.55% -57.67%
974 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 14.71%
975 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
976 IMX Impact IMX $19,556 $0.000179 109,509,041 LowVol -0.27% 6.43% -1.25%
977 BNX BnrtxCoin BNX $18,943 $0.000715 26,486,001 LowVol -0.56% 6.66% 19.91%
978 UET Useless Ether… UET $18,253 $0.004603 3,965,716 LowVol -0.08% -28.96% -25.97%
979 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol 3.11% 19.18%
980 RIDE Ride My Car RIDE $18,106 $0.000179 101,276,976 LowVol -0.23% -28.97% 7.41%
981 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 5.83%
982 SDP SydPak SDP $17,087 $0.106997 159,699 LowVol -0.23% 8.27% 16.81%
983 ALTC Antilitecoin ALTC $16,901 $0.000536 31,512,613 LowVol -0.23% 6.55% 21.28%
984 WBB Wild Beast Block WBB $16,867 $0.101991 165,382 LowVol -0.28% -16.76% -19.31%
985 DAS DAS DAS $16,645 $0.006346 2,622,886 LowVol 0.07% -0.22% 27.68%
986 GBC GBCGoldCoin GBC $16,182 $0.001424 11,361,817 LowVol 13.15% 51.68% -33.87%
987 VPRC VapersCoin VPRC $15,826 $0.000020 780,124,964 LowVol -61.53% -70.42% 30.93%
988 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 11.82%
989 ELS Elysium ELS $15,394 $0.003844 4,005,012 LowVol -0.23% -4.16% 10.83%
990 RSGP RSGPcoin RSGP $13,898 $8.05 1,727 LowVol -0.23% -16.89%
991 SOCC SocialCoin SOCC $12,627 $0.009118 1,384,879 LowVol -0.23% 6.55% -25.97%
992 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,411 $0.001701 7,296,881 0.13% 6.71%
993 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
994 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 20.12%
995 MRNG MorningStar MRNG $11,337 $0.000348 32,594,373 LowVol 0.60% -9.94% -8.30%
996 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $10,673 $0.000845 12,624,000 LowVol 2.97% -28.49% -72.84%
997 DIX Dix Asset DIX $10,472 $1e-07 100,000,000,000 LowVol -0.49% 32.93% 68.23%
998 GEERT GeertCoin GEERT $9,896 $0.001944 5,091,200 LowVol -0.23% 6.44% -4.70%
999 SLFI Selfiecoin SLFI $9,639 $0.000089 107,829,281 LowVol -0.23% 6.53% 15.20%
1000 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 6.03% 6.08%
1001 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 4.71% 12.67%
1002 ARGUS Argus ARGUS $8,435 $0.007345 1,148,324 LowVol -29.20% -8.59% 26.40%
1003 NODC NodeCoin NODC $8,252 $0.004916 1,678,439 LowVol -0.35% 20.69%
1004 MTM MTMGaming MTM $8,174 $0.002725 2,999,967 LowVol 0.80%
1005 VOLT Bitvolt VOLT $8,105 $0.000536 15,112,554 LowVol -0.23% -8.67% -8.48%
1006 TRADE Tradecoin TRADE $8,025 $0.001073 7,481,871 LowVol -0.23% -50.34%
1007 CCM100 CCMiner CCM100 $8,012 $0.002384 3,360,417 LowVol 0.80% -0.69% 64.99%
1008 CONX Concoin CONX $7,584 $0.010190 744,266 LowVol -0.23% 6.55% 4.79%
1009 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,643 $0.000626 9,017,698 LowVol -0.23% -18.58% 15.30%
1011 JS JavaScript Token JS $5,536 $0.000693 7,991,996 LowVol -0.08% -26.66% -12.36%
1012 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol
1013 NANOX Project-X NANOX $4,198 $53632.70 0.078264 LowVol -20.18% -20.09% -40.62%
1014 BBC BigBoobsCoin BBC $4,112 $0.020454 201,019 5.48%
1015 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1016 XNG Enigma XNG $3,270 $0.196653 16,627 LowVol -0.23% 4.13% -15.15%
1017 LEX Lex4All LEX $2,982 $0.002982 1,000,000 LowVol 0.80% 124.09%
1018 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,887 $0.013629 211,827 -0.16% -1.63% -32.70%
1019 GSR GeyserCoin GSR $2,878 $0.061409 46,864 LowVol -0.23% 19.75% 85.38%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,833 $0.002056 1,377,917 LowVol -0.23% -9.23% -5.45%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $2,477 $0.001959 1,264,511 LowVol -0.86% 0.66% 63.74%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $1,724 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -6.62% -40.01% -3.12%
1023 ULA Ulatech ULA $1,582 $0.008659 182,711 LowVol 9.44% -52.50% -0.75%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,031 $0.000177 5,826,388 LowVol 5.48% -28.25%
1025 ABN Abncoin ABN $854 $0.012614 67,700 LowVol -0.06% 44.43% 14.90%
1026 MNC MantraCoin MNC $831 $0.000179 4,650,380 LowVol -0.35% 6.53% -38.10%
1027 SOJ Sojourn SOJ $698 $0.001439 485,214 LowVol -0.28% 6.42% -61.92%
1028 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1029 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol -0.66% 13.62%
1030 CALC CaliphCoin CALC $55 $0.000627 87,140 LowVol 0.79% -32.29% -39.95%
1031 BCD Bitcoin Diamo… BCD $80.60 $30,245,500 0.49% -8.54%
1032 INK Ink INK $0.165979 $7,057,540 -0.03% -1.78%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.31 $4,675,160 5.28% -6.71% -32.92%
1034 QASH QASH QASH $0.693853 $4,327,590 -1.23% -1.79%
1035 CLUB ClubCoin CLUB $5.64 $2,762,960 1.32% 9.06% 150.75%
1036 REC Regalcoin REC $43.01 $2,432,530 -1.64% -5.83% -6.74%
1037 NULS Nuls NULS $0.616533 $2,150,980 -0.44% -2.30% -23.55%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.63 $2,002,740 -0.64% -3.36% 3.26%
1039 ATMC ATMCoin ATMC $1.85 $1,704,280 0.00% 2.34% 22.45%
1040 BTE BitSerial BTE $4.58 $1,233,520 -0.81% -9.68% -23.07%
1041 GRX GOLD Reward T… GRX $5.74 $1,163,680 6.44% 21.59% 62.19%
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.06 $678,205 -2.02% -1.85% 23.48%
1043 FRST FirstCoin FRST $15.22 $672,302 -0.83% -8.61% -9.89%
1044 B2X SegWit2x [Fut… B2X $266.23 $594,436 -0.74% 0.40% 27.15%
1045 THS TechShares THS $0.981976 $501,653 0.99% 11.52% -2.27%
1046 ETN Electroneum ETN $0.023719 $419,056 -9.96% -14.94% -25.09%
1047 BOT Bodhi BOT $0.502781 $373,967 0.01% 2.34%
1048 WC WINCOIN WC $1.53 $354,731 -2.08% -9.52%
1049 BT2 BT2 [CST] BT2 $120.79 $337,043 -0.74% 2.61% 24.36%
1050 SIC Swisscoin SIC $0.000179 $318,740 -7.90% -0.34% -97.68%
1051 ADK Aidos Kuneen ADK $34.84 $241,565 -0.40% -7.33% -6.52%
1052 SUR Suretly SUR $4.10 $241,517 -1.20% -6.08% 39.90%
1053 AION Aion AION $1.07 $219,842 -6.79% -16.76% 23.14%
1054 MKR Maker MKR $395.83 $194,861 -0.20% -1.56%
1055 XIN Infinity Econ… XIN $0.047286 $172,930 1.66% 3.89% 1.64%
1056 EAG EA Coin EAG $3.75 $172,906 -3.29% -9.04% -33.12%
1057 BT1 BT1 [CST] BT1 $8770.48 $135,015 0.47% 6.60% 15.06%
1058 AI POLY AI AI $20.02 $133,459 1.67% 1.01%
1059 B3 B3Coin B3 $0.000536 $133,377 -0.23% -5.62% 73.75%
1060 TSL Energo TSL $0.032240 $132,420 0.96% 0.13%
1061 UGT UG Token UGT $0.441651 $127,193 -0.08% -1.49% 29.08%
1062 BTU Bitcoin Unlim… BTU $125.54 $125,316 4.84% 1.23% -20.84%
1063 EVR Everus EVR $5.22 $121,417 0.88% 28.36% 42.28%
1064 XID Sphre AIR XID $0.198019 $120,761 -0.10% 4.15% 6.93%
1065 XCPO Copico XCPO $0.031109 $116,985 0.25% 15.65%
1066 GMT Mercury Protocol GMT $0.046957 $112,777 1.05% -43.98% 1.70%
1067 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.23 $98,474 -8.37% -14.16%
1068 INF InfChain INF $0.008224 $90,588 -3.72% -9.23%
1069 LLT LLToken LLT $0.324952 $87,067 -0.24% -1.67% -3.64%
1070 BSR BitSoar BSR $0.284253 $76,065 -0.23% -14.37% 111.92%
1071 PHR Phore PHR $0.484823 $75,313 0.88% 17.62%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.010565 $62,959 1.45% -20.76% 460.10%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.103994 $54,427 -0.75% 4.33% 6.74%
1074 MSD MSD MSD $0.012617 $47,402 -4.56% -6.99% 17.65%
1075 PLX PlexCoin PLX $0.145245 $40,383 -7.14%
1076 SISA SISA SISA $0.022836 $36,908 8.48% 58.54% -79.35%
1077 MUT Mutual Coin MUT $0.006409 $36,803 -4.62% 6.05%
1078 OXY Oxycoin OXY $0.163005 $35,139 -1.10% -3.72% 3.69%
1079 FLIXX Flixxo FLIXX $0.100413 $34,971 5.90%
1080 BPL Blockpool BPL $0.165635 $34,900 21.32% -2.90% -10.25%
1081 COR CORION COR $0.920686 $34,028 -0.28% -5.47% 27.53%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.038718 $33,752 -6.80% -8.19%
1083 DSR Desire DSR $0.115445 $33,114 -5.30% -27.11% -55.97%
1084 ICX ICON ICX $1.06 $28,421 4.40% -3.99% 2.19%
1085 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002669 $28,201 -10.96% -15.17% -14.77%
1086 AKY Akuya Coin AKY $0.299449 $27,786 -4.56% -14.84% -59.21%
1087 ASTRO Astro ASTRO $1.83 $24,662 -0.58% 5.28% 23.12%
1088 VASH VPNCoin VASH $0.004916 $20,744 -0.23% -3.93% 21.45%
1089 B2B B2B B2B $0.556925 $20,406 -6.25% -3.53%
1090 DEUS DeusCoin DEUS $0.392949 $19,391 -0.23% 0.00% 2.50%
1091 SSS Sharechain SSS $0.003250 $18,620 3.99% -6.94% -10.92%
1092 HOLD Interstellar … HOLD $0.100420 $17,354 4.46% 2.74% -47.76%
1093 BOS BOScoin BOS $1.31 $16,077 -0.30% 14.33% 2.62%
1094 RMC Russian Minin… RMC $13047.50 $15,572 4.92% 3.82% 31.95%
1095 FUDD DimonCoin FUDD $0.005034 $14,310 -4.05%
1096 MCR Macro MCR $2.06 $13,453 -0.23% -4.02% -38.85%
1097 TER TerraNova TER $2.49 $13,308 -0.26% 1.99% -11.90%
1098 ACC Accelerator N… ACC $4.02 $13,234 -3.81% -17.49%
1099 AERM Aerium AERM $2.04 $12,754 1.44% 6.58% -2.83%
1100 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003227 $11,499 -22.15% 8.11% 47.12%
1101 DGPT DigiPulse DGPT $1.38 $9,385 15.83% 34.47%
1102 TCOIN T-coin TCOIN $0.000268 $9,172 -0.35% 6.53% 57.15%
1103 GRN Granite GRN $0.014302 $8,809 -0.28% 6.24% 22.21%
1104 VIU Viuly VIU $0.003984 $7,994 -8.03% -6.20%
1105 DNA EncrypGen DNA $0.069031 $7,728 -0.07% 1.96%
1106 MGC GulfCoin MGC $0.003307 $7,017 -0.23% 2.29% 11.91%
1107 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046027 $6,589 -0.08% -7.97% 1.77%
1108 BLX Blockchain Index BLX $2.34 $6,394 -3.69% -2.84% 19.46%
1109 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002329 $5,781 -5.20% -10.06% 2.62%
1110 TRIA CombiCoin TRIA $5.85 $5,687 -0.08% -24.61%
1111 APC AlpaCoin APC $0.024114 $5,515 -1.79% 52.50% -23.04%
1112 PNX Phantomx PNX $0.017740 $5,188 -0.23% -0.52%
1113 WIC Wi Coin WIC $0.003308 $4,625 -0.18% -13.53% 1.14%
1114 PLC PlusCoin PLC $0.000507 $4,179 1.58% -8.61% -26.59%
1115 DFS DFSCoin DFS $0.009852 $4,067 -0.11% 21.14% 24.73%
1116 NAMO NamoCoin NAMO $0.000169 $3,671 45.49% 10.78% -38.01%
1117 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003215 $3,576 -0.17% -0.49%
1118 FOR FORCE FOR $0.002127 $3,387 -11.10% -17.72% -18.11%
1119 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.45 $3,235 -0.23% 4.86% 53.13%
1120 WILD Wild Crypto WILD $0.106667 $3,211 -0.15% 0.59% 37.16%
1121 MEN PeopleCoin MEN $0.000089 $3,132 -0.23% 6.55% 15.35%
1122 XTD XTD Coin XTD $0.000089 $2,922 -14.44% -1.65% 15.20%
1123 IBTC iBTC IBTC $0.009712 $2,708 0.36% -13.78% 24.93%
1124 NTC Natcoin NTC $0.250375 $2,687 -20.20% -19.15% -65.13%
1125 IQT iQuant IQT $0.118730 $2,511 -0.69% 0.20% -27.88%
1126 SMART SmartBillions SMART $0.460269 $2,419 -0.08% 9.39%
1127 VULC Vulcano VULC $0.013128 $2,371 42.78% 45.01% 36.65%
1128 SND Sand Coin SND $0.798566 $2,358 2.15% -7.23% 33.14%
1129 MCI Musiconomi MCI $0.053775 $2,342 -0.09% -15.32% -13.72%
1130 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000133 $2,339 0.61% -6.37% 7.21%
1131 OX OX Fina OX $0.000176 $2,283 -0.27% 7.28% -10.15%
1132 STEX STEX STEX $0.202886 $2,091 -0.43% -24.02% 30.93%
1133 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 $2,038 2.22% -13.62% -82.99%
1134 STU bitJob STU $0.048472 $1,965 -0.76% -1.23% -40.88%
1135 BTBc Bitbase BTBc $0.006078 $1,864 -0.23% 20.54% -36.80%
1136 BSN Bastonet BSN $0.000983 $1,675 -0.23% 30.23% 8.11%
1137 MGC MergeCoin MGC $0.014570 $1,625 -0.35% 10.55%
1138 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043431 $1,561 -0.22% 1.22% 6.44%
1139 ANTX Antimatter ANTX $0.000089 $1,525 -14.51% 6.56% 170.92%
1140 HAT Hawala.Today HAT $0.192232 $1,441 32.48% 11.64% -13.25%
1141 SIFT Smart Investm… SIFT $3.54 $1,429 -0.08% 0.11% 2.28%
1142 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073183 $1,384 -0.08% 28.90% -40.00%
1143 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $1,347 -6.95% -17.56% 30.29%
1144 XOT Internet of T… XOT $2668.58 $1,259 -0.23% 6.55% 15.08%
1145 LEPEN LePen LEPEN $0.000178 $1,222 159.54% 121.79% 22.95%
1146 ACC AdCoin ACC $0.098239 $1,205 -0.24% -19.88% 9.63%
1147 SPORT SportsCoin SPORT $0.000894 $1,160 3.20% 52.22% 17.10%
1148 PRES President Trump PRES $0.004363 $1,143 -0.31% 8.72% 6.16%
1149 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.048717 $1,045 -6.44% 3.43% -48.43%
1150 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.017030 $998 12.03% 0.24%
1151 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.061499 $991 -0.23% 17.10% -9.00%
1152 GARY President Joh… GARY $0.109858 $960 -0.23% -3.07% 12.91%
1153 ABC Alphabit ABC $14.93 $939 -0.28% 26.79% 25.37%
1154 CYDER Cyder CYDER $0.000268 $914 -0.23% -8.76% -27.67%
1155 NTWK Network Token NTWK $0.002537 $855 71.92% 110.81% 6.49%
1156 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000447 $830 -0.23% -22.98% -16.06%
1157 EGOLD eGold EGOLD $0.013348 $712 -0.08% 31.39% 75.71%
1158 PRN Protean PRN $0.000030 $686 0.07% 200.39% -49.67%
1159 LDCN LandCoin LDCN $0.005733 $658 -0.10% 47.29% 20.35%
1160 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.013229 $644 71.69% 130.38% 232.56%
1161 WA WA Space WA $0.025029 $641 -0.23% 58.69% 75.61%
1162 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000538 $615 -0.22% 4.28% -25.53%
1163 EXRN EXRNchain EXRN $9.2e-07 $586 -0.07% -31.09% 2.22%
1164 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000358 $537 -0.23% 3.78% -0.41%
1165 SAK Sharkcoin SAK $0.002320 $529 -0.29% 6.69% 29.98%
1166 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.106550 $524 -9.05% -0.98% 174.30%
1167 TIE TIES Network TIE $0.083309 LowVol -18.54% -8.17% -7.80%
1168 RCN Rcoin RCN $0.000089 LowVol -0.23% 6.55% 15.20%
1169 HIGH High Gain HIGH $0.000894 LowVol 10.85% 10.25% -16.24%
1170 RHFC RHFCoin RHFC $0.001214 LowVol -0.24% 31.55% 21.25%
1171 PEC Peacecoin PEC $0.035129 LowVol -0.35% 41.38% 490.92%
1172 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002105 LowVol 6.17% -25.87% -7.58%
1173 DAY Chronologic DAY $4.35 LowVol -0.13% 3.74% -0.40%
1174 IPY Infinity Pay IPY $0.001257 LowVol -45.42% -51.60%
1175 YEL Yellow Token YEL $0.001381 LowVol -0.08% -70.16% -69.72%
1176 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.074103 LowVol -0.23% -1.20% 36.66%
1177 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol -0.08% -0.54% 29.27%
1178 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009922 LowVol -0.23% 4.88% 1.47%
1179 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032200 LowVol 0.80% -0.69% 17.24%
1180 BIT First Bitcoin BIT $0.011173 LowVol -0.23% -20.25% -8.24%
1181 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049163 LowVol -0.23% -0.67% -16.97%
1182 EUSD eUSD EUSD $0.000139 LowVol -0.08% -20.81% -76.66%
1183 FC Facecoin FC $0.004142 LowVol -0.08% -0.55% 16.32%
1184 REGA Regacoin REGA $0.002235 LowVol -0.23% -31.99% 50.21%
1185 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 2.29% 5.74% 53.02%
1186 PRIMU Primulon PRIMU $0.000179 LowVol -0.23% -0.24% 11.11%
1187 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003307 LowVol -0.23% 6.55% 14.73%
1188 DMC DynamicCoin DMC $0.003237 LowVol -0.07% 11.60% 13.48%
1189 GAY GAY Money GAY $0.011826 LowVol -0.27% 8.43% -45.88%
1190 MBL MobileCash MBL $0.000358 LowVol -0.23% 6.55% 15.20%
1191 EBIT eBIT EBIT $0.000788 LowVol -0.08% -42.31% 1.07%
1192 EFYT Ergo EFYT $9.38 LowVol -0.15% 26.06%
1193 MARX MarxCoin MARX $0.000811 LowVol -17.57% 2.61% 0.29%
1194 QBT Cubits QBT $0.001854 LowVol -0.40% 26.61% 165.53%
1195 MONETA Moneta MONETA $0.000358 LowVol -0.35% 6.50% 15.97%
1196 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 0.89% 8.84% -21.44%
1197 MAGN Magnetcoin MAGN $0.429300 LowVol -0.25% 0.35% 10.15%
1198 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000268 LowVol -0.23% 6.55% -26.79%
1199 ANI Animecoin ANI $0.000089 LowVol -36.52% -46.72% -8.25%
1200 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001110 LowVol -0.34% 7.59% -18.83%
1201 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1202 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000123 LowVol -0.22% -26.53% -26.77%
1203 HYPER Hyper HYPER $0.027852 LowVol 11.98% -28.44% 32.07%
1204 AV AvatarCoin AV $0.027978 LowVol -1.18% 5.54% 11.39%
1205 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005488 LowVol 0.27% -8.80% -19.58%
1206 STARS StarCash Network STARS $0.224436 LowVol -0.30% 6.97% -34.63%
1207 SWP Swapcoin SWP $0.101259 LowVol -0.08% 1709.37% 13.62%
1208 FLASH Flash FLASH $0.004903 LowVol -0.22% 15.47% 12.47%
1209 MINEX Minex MINEX $0.050406 LowVol -0.21% 5.04% -17.67%
1210 PRM PrismChain PRM $0.001073 LowVol -0.23% 6.34%
1211 BITOK Bitok BITOK $0.000089 LowVol -0.23% 498.92% 134.55%
1212 DON Donationcoin DON $0.000448 LowVol -0.33% -10.97% -10.37%
1213 TOP TopCoin TOP $0.000882 LowVol -0.29% -14.26% 6.21%
1214 SKR Sakuracoin SKR $0.000808 LowVol -9.82% -3.91% 46.79%
1215 ETT EncryptoTel [… ETT $0.073103 LowVol -0.23% 4.76% 10.48%
1216 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005918 LowVol -3.40% -18.38% 36.98%
1217 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 1.44% 54.11% -1.26%
1218 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000179 LowVol -0.23% 6.55% -30.68%
1219 10MT 10M Token 10MT $0.002514 LowVol 8.23% 5.23% -50.81%
1220 HNC Huncoin HNC $0.001073 LowVol -0.30% -20.09% -37.15%
1221 UNC UNCoin UNC $0.000089 LowVol -0.23% 6.50% 15.21%
1222 SKC Skeincoin SKC $0.003397 LowVol -0.28% 18.85% 18.24%
1223 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000057 LowVol -71.08% -77.80% 38.27%
1224 VOYA Voyacoin VOYA $1.65 LowVol -7.86% -7.87% -27.63%
1225 MOTO Motocoin MOTO $0.003030 LowVol -2.32% 16.76% 4.40%
1226 FFC FireFlyCoin FFC $0.000089 LowVol -0.35% 6.48% 15.21%
1227 UR UR UR $0.000616 LowVol -0.39% 11.59% 22.16%
1228 OMC Omicron OMC $0.100740 LowVol -0.23% 15.60%
1229 CYC Cycling Coin CYC $0.000983 LowVol -0.23% -2.33% -19.01%
1230 9COIN 9COIN 9COIN $0.002950 LowVol -0.23% 3.42% 11.81%
1231 INDIA India Coin INDIA $0.000179 LowVol -0.23% -28.97% -24.07%
1232 AIB Advanced Inte… AIB $0.003373 LowVol -0.42% -17.94% 4.08%
1233 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003039 LowVol -0.23% 6.55% 3.15%
1234 ACN Avoncoin ACN $0.000358 LowVol -0.35% 6.53% -7.83%
1235 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001788 LowVol -4.98% -6.21% -11.96%
1236 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001609 LowVol -0.30% 12.75% 3.68%
1237 DASHS Dashs DASHS $0.032537 LowVol 6.17% 5.39% 12.12%
1238 BEST BestChain BEST $0.000994 LowVol -0.16% -21.04% -11.04%
1239 ACES Aces ACES $0.000193 LowVol -2.49% 90.32% -5.67%
1240 EDRC EDRCoin EDRC $0.046947 LowVol 0.09% 18.54% 27.54%
1241 POKE PokeCoin POKE $0.000268 LowVol -0.23% 59.83% 28.82%
1242 ASN Aseancoin ASN $0.003218 LowVol -0.23% -14.76% 15.20%
1243 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011263 LowVol -36.59% -28.26% 1273.73%
1244 BXC Bitcedi BXC $0.001262 LowVol -0.02% -12.39% 5.91%
1245 ELC Elacoin ELC $0.070365 LowVol -0.29% 14.52% 21.15%
1246 SHA SHACoin SHA $0.000447 LowVol -0.28% 31.35% 9.18%
1247 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000026 LowVol -21.75% 3149.63% 3102.32%
1248 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -1.36% -98.35% -94.71%
1249 HCC Happy Creator… HCC $0.000358 LowVol -0.30% 6.48% -30.00%
1250 FBL Faceblock FBL $0.001245 LowVol -0.08% -55.14% -99.10%
1251 XRY Royalties XRY $0.073746 LowVol -0.45% 5.86% 8.24%
1252 XQN Quotient XQN $0.004827 LowVol -0.23% 4.60% -31.62%
1253 DUB Dubstep DUB $0.001877 LowVol -0.23% 6.55% 17.38%
1254 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000536 LowVol -0.23% 27.86% 72.81%
1255 FAP FAPcoin FAP $0.010905 LowVol -0.23% -21.92%
1256 KARMA Karmacoin KARMA $0.000089 LowVol -0.28% 6.04% 15.27%
1257 FUTC FutCoin FUTC $0.001788 LowVol -0.23% 18.39% 17.84%
1258 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010053 LowVol 0.04% 15.99% 9.81%
1259 IRL IrishCoin IRL $0.002860 LowVol -0.35% 3.25% 27.41%
1260 GOLF Golfcoin GOLF $0.000089 LowVol -0.23% 6.55% 15.20%
1261 TELL Tellurion TELL $0.000100 LowVol -60.97% -71.10% -67.08%
1262 BIRDS Birds BIRDS $0.000089 LowVol -0.23% -45.51%
1263 VGC VegasCoin VGC $0.000179 LowVol -0.29% 6.56% -50.09%
1264 UTA UtaCoin UTA $0.000983 LowVol -0.23% 30.23% 61.40%
1265 BET BetaCoin BET $0.002682 LowVol -0.35% 45.27% 6.59%
1266 EGG EggCoin EGG $0.033967 LowVol -0.23% 4.09% -2.06%
1267 NBIT netBit NBIT $0.045320 LowVol -0.23% 9.13% 9.45%
1268 AXIOM Axiom AXIOM $0.013766 LowVol -0.23% 6.55% 14.53%
1269 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000089 LowVol -0.30% 6.55% 15.20%
1270 DBG Digital Bulli… DBG $0.005274 LowVol -0.23% -13.88% 13.83%
1271 RICHX RichCoin RICHX $0.005900 LowVol -0.23% -2.33% 4.22%
1272 SFE SafeCoin SFE $0.000089 LowVol -0.23% 6.55% 15.20%
1273 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000089 LowVol -0.23% 6.55% 15.20%
1274 WOW Wowcoin WOW $0.000102 LowVol -0.80% -12.99% -14.71%
1275 CC CyberCoin CC $0.000089 LowVol -0.35% 6.48% 6.36%
1276 X2 X2 X2 $0.000089 LowVol -0.23% -46.72% -42.41%
1277 BGR Bongger BGR $0.000124 LowVol 1.77% 7.25% 60.89%
1278 DCRE DeltaCredits DCRE $0.145076 LowVol -0.35% 14.88% 20.54%
1279 XDE2 XDE II XDE2 $2.86 LowVol -0.23% -5.74%
1280 DISK DarkLisk DISK $0.000894 LowVol -0.23% 52.22% 23.62%
1281 FID BITFID FID $0.089388 LowVol -0.23% 6.64% -42.37%
1282 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008671 LowVol -0.23% 5.46% -6.81%
1283 BUB Bubble BUB $0.011710 LowVol -0.23% 5.54% -46.34%
1284 PAYP PayPeer PAYP $0.000089 LowVol -0.23% 15.28%
1285 PDG PinkDog PDG $0.000179 LowVol -0.23%
1286 GBRC Global Busine… GBRC $0.000089 LowVol -0.31% 6.55% -42.40%
1287 TODAY TodayCoin TODAY $0.000894 LowVol -0.23% 18.39% -1.29%
1288 NBE BitCentavo NBE $8.7e-07 LowVol 1.77% 10.50% 24.98%
1289 YES Yescoin YES $0.000004 LowVol -2.03% -67.00% -94.01%
1290 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol -1.36% -95.44% -88.63%
1291 QBC Quebecoin QBC $0.001529 LowVol 7.23% -6.04%
1292 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 4.14%
1293 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -26.21%
1294 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.46%
1295 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 6.04% 53.54%
1296 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -5.80%
1297 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 5.55%
1298 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 1.39% -16.77%
1299 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 3.95% -17.93%
1300 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003209 LowVol 3.39% 20.01%
1301 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 5.18% -10.15%
1302 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 35.52%
1303 OP Operand OP $0.000784 LowVol 3.76% -8.15%
1304 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 6.36% 8.16%
1305 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 3.58%
1306 CLINT Clinton CLINT $0.009376 LowVol 0.69% -6.97%
1307 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 5.29%
1308 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 1.83% -4.67%
1309 XID International… XID $0.007393 LowVol 22.40% 18.79%
1310 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 70.38%
1311 LTH LAthaan LTH $0.000616 LowVol 4.81% 13.46%
1312 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 6.25% -0.32%
1313 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol 2.11%
1314 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -6.77%
1315 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1316 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 2.60%
1317 MAVRO Mavro MAVRO $0.011961 LowVol 5.61% 2.50%
1318 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol 1.55% 452.35%
1319 BIXC BIXC BIXC $3.61 LowVol 0.49% 6.86% 16.00%
1320 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 98.61%
1321 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 2.60% -33.46%
1322 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -78.83%
1323 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol 3.33%
1324 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -8.76%
1325 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol 0.49% 7.33% 16.04%
1326 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1327 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 5.06% -7.94%
1328 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1329 ASC AsicCoin ASC $0.000708 918.01%
1330 MRC microCoin MRC $0.000080
1331 QORA Qora QORA $0.079614 -45.21%
1332 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi