Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 26/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 15h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1332 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 26/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $9027.83 trên tổng giá trị $150,782,699,298

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $460.78 trên tổng giá trị $44,216,523,454

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1620.86 trên tổng giá trị $27,267,464,390

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250630 trên tổng giá trị $9,680,050,011

    + Đồng BTG Bitcoin Gold (BTG) đang có giá hiện tại $355.91 trên tổng giá trị $5,933,826,646

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng XP XP (XP) đang có giá hiện tại $0.000011 trên tổng giá trị $1,876,482 đã biến động tăng 67.46% trong 1h qua

    + Đồng GBC GBCGoldCoin (GBC) đang có giá hiện tại $0.001460 trên tổng giá trị $16,587 đã biến động tăng 60.47% trong 1h qua

    + Đồng VLT Veltor (VLT) đang có giá hiện tại $1.28 trên tổng giá trị $707,601 đã biến động tăng 57.60% trong 1h qua

    + Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000172 trên tổng giá trị $1,032,068 đã biến động tăng 34.74% trong 1h qua

    + Đồng APC AlpaCoin (APC) đang có giá hiện tại $0.024923 trên tổng giá trị đã biến động tăng 32.11% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000026 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3227.50% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000090 trên tổng giá trị đã biến động tăng 499.37% trong 24h qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000062 trên tổng giá trị $30,198 đã biến động tăng 465.28% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000013 trên tổng giá trị $1,273,810 đã biến động tăng 351.84% trong 24h qua

    + Đồng FUCK FuckToken (FUCK) đang có giá hiện tại $0.016168 trên tổng giá trị $830,894 đã biến động tăng 297.22% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000026 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3112.57% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.017770 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1934.20% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 920.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.224564 trên tổng giá trị $450,838 đã biến động tăng 564.03% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.035270 trên tổng giá trị đã biến động tăng 482.60% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 26/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CREDO Credo CREDO $9,170,599 $0.016677 549,891,703 LowVol 2.00% -26.85% -18.91%
702 CMP Compcoin CMP $6,366,760 $1.47 4,332,544 LowVol -35.60%
703 ECOB Ecobit ECOB $5,515,333 $0.012410 444,444,444 LowVol -0.32% 10.11% 26.87%
704 STCN Stakecoin STCN $4,936,030 $0.987206 5,000,000 LowVol -0.14% 15.87%
705 PGL Prospectors Gold PGL $4,630,894 $0.071797 64,500,000 LowVol -0.14% -14.57% -9.95%
706 ARC Arcade Token ARC $4,317,930 $2.59 1,669,850 1.16% 26.04%
707 YASH YashCoin YASH $3,645,576 $0.364548 10,000,262 LowVol -0.14% -2.52% 17.42%
708 PIPL PiplCoin PIPL $2,882,090 $0.034539 83,444,258 LowVol 0.75% 5.30% 28.15%
709 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,647,821 $5.68 465,952 33.21%
710 ZEPH Zephyr ZEPH $2,634,286 $0.020909 125,990,535 58.29%
711 LOG Woodcoin LOG $2,403,511 $0.299123 8,035,193 LowVol -0.14% 7.99% 14.74%
712 ITT Intelligent T… ITT $2,258,073 $0.230465 9,797,899 LowVol 2.00% 57.11% 22.15%
713 ADL Adelphoi ADL $2,229,941 $0.095003 23,472,224 LowVol -6.81% -10.05% 23.62%
714 ADST AdShares ADST $2,110,596 $0.177386 11,898,321 LowVol 0.95% -3.61% 16.69%
715 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,064,214 $0.000090 22,834,153,030 LowVol 0.06% 5.81% -27.92%
716 AC AsiaCoin AC $2,048,609 $0.001789 1,144,806,851 LowVol 11.82% -17.23% 22.20%
717 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
718 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.58%
719 CNO Coin(O) CNO $1,405,803 $0.013368 105,164,200 LowVol -0.14% 3.10% 45.25%
720 EMV Ethereum Movi… EMV $1,365,072 $0.207879 6,566,666 LowVol 2.00% -80.41% -26.75%
721 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol 3.11% -0.84%
722 CAGE CageCoin CAGE $1,273,810 $0.000013 101,168,328,395 LowVol 1.51% 351.84% 357.62%
723 AHT Bowhead AHT $1,248,912 $0.156114 8,000,000 LowVol -0.17% -6.11% -34.68%
724 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 135.01%
725 RC RussiaCoin RC $1,165,756 $0.139147 8,377,873 LowVol -0.15% -9.64% 49.65%
726 DCY Dinastycoin DCY $1,129,386 $0.000795 1,420,858,063 LowVol 0.00% 64.88% 22.68%
727 UTC UltraCoin UTC $1,090,622 $0.024480 44,550,643 LowVol -0.04% 8.79% 14.36%
728 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,023,187 $0.168722 6,064,338 LowVol -0.14% -27.23% 25.81%
729 CASINO Casino CASINO $973,628 $0.973628 1,000,000 LowVol -1.58%
730 NKA IncaKoin NKA $963,255 $0.000087 11,112,528,285 LowVol -0.15% 4.23% -28.25%
731 ORB Orbitcoin ORB $948,851 $0.307612 3,084,570 LowVol 1.69% 3.83% 22.34%
732 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 3.65% 10.98%
733 BPC Bitpark Coin BPC $928,155 $0.012375 75,000,000 LowVol -0.05% 23.13% -19.62%
734 SHORTY Shorty SHORTY $924,383 $0.009244 100,000,000 LowVol -0.14% 9.05% 17.92%
735 LNK Link Platform LNK $890,163 $18.74 47,503 LowVol -0.14% 9.14%
736 ANC Anoncoin ANC $814,283 $0.385858 2,110,317 LowVol -0.14% -0.55% 24.31%
737 STRC StarCredits STRC $758,295 $0.168510 4,500,000 LowVol -0.14% 7.66% 11.95%
738 PND Pandacoin PND $737,012 $0.000023 32,514,916,898 LowVol -42.88% -35.48% -12.68%
739 VLT Veltor VLT $707,601 $1.28 554,855 LowVol 57.60% 114.16% 81.24%
740 METAL MetalCoin METAL $706,738 $0.009187 76,925,527 LowVol 4.29% 2.16%
741 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -13.90%
742 ITI iTicoin ITI $636,032 $19.88 32,000 LowVol -0.14% 9.67% 21.15%
743 HBN HoboNickels HBN $632,184 $0.010590 59,696,358 LowVol -0.14% 9.81% 10.04%
744 UFO UFO Coin UFO $625,652 $0.000179 3,485,681,262 LowVol -0.14% 7.95% -15.92%
745 MAC Machinecoin MAC $611,087 $0.030260 20,194,200 LowVol -0.17% 17.39% -21.91%
746 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol 3.34% -22.53%
747 NOBL NobleCoin NOBL $563,919 $0.000244 2,313,809,120 LowVol -0.24% 5.18% 56.66%
748 KOBO Kobocoin KOBO $542,650 $0.021969 24,700,248 LowVol -0.31% -1.02% 6.68%
749 FJC FujiCoin FJC $542,033 $0.000454 1,194,676,077 LowVol -6.48% -8.97% 0.64%
750 USC Ultimate Secu… USC $527,339 $0.050985 10,343,113 LowVol 7.25%
751 TALK BTCtalkcoin TALK $506,508 $0.007758 65,290,635 LowVol -0.25% 15.76% -42.52%
752 BITS Bitstar BITS $496,127 $0.021496 23,079,737 LowVol -0.26% -8.56% -17.60%
753 DDF DigitalDevelo… DDF $489,485 $0.095634 5,118,307 LowVol 4.38% -24.26% -0.40%
754 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 117.44%
755 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -4.87%
756 MZC MazaCoin MZC $477,467 $0.000354 1,349,573,390 LowVol -3.73% 9.90% 51.56%
757 V Version V $458,682 $0.000982 467,203,295 LowVol -0.15% 17.75% -4.19%
758 UNI Universe UNI $448,279 $0.041552 10,788,278 LowVol -0.17% 22.51% 53.24%
759 GOOD Goodomy GOOD $447,091 $0.001013 441,349,000 LowVol 0.78% 32.92% 43.60%
760 AMBER AmberCoin AMBER $447,089 $0.010231 43,699,481 LowVol -0.12% 6.49%
761 VAL Valorbit VAL $425,607 $0.000090 4,742,346,801 LowVol -0.17% 7.95% 15.64%
762 FNC FinCoin FNC $416,947 $0.032375 12,878,667 LowVol -0.13% 8.04% -16.49%
763 OTX Octanox OTX $404,306 $0.047565 8,500,001 LowVol -0.17% 7.95% 14.33%
764 BTCR Bitcurrency BTCR $395,738 $0.002333 169,598,616 LowVol -0.14% 14.49% 69.38%
765 BUCKS SwagBucks BUCKS $391,778 $1.25 314,641 LowVol -0.10% 6.95% 16.20%
766 E4ROW E4ROW E4ROW $387,884 $0.090669 4,278,000 0.19% -2.63% -27.35%
767 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -24.86%
768 BIGUP BigUp BIGUP $377,112 $0.000178 2,116,740,271 LowVol -0.14% 102.08% 125.65%
769 JET Jetcoin JET $350,267 $0.072557 4,827,498 LowVol -0.17% 47.19% 9.12%
770 NEWB Newbium NEWB $349,920 $0.006998 50,000,000 LowVol -0.15% 21.14% -4.86%
771 DVC Devcoin DVC $347,945 $0.000023 15,144,357,500
772 PIGGY Piggycoin PIGGY $345,673 $0.000711 486,288,488 LowVol 3.20% -2.25% -24.93%
773 SLG Sterlingcoin SLG $338,850 $0.080579 4,205,210 LowVol -0.13% 10.11% -0.22%
774 AU AurumCoin AU $336,421 $1.14 296,216 LowVol -3.45% -2.77% 8.33%
775 BRIT BritCoin BRIT $330,980 $0.015562 21,268,092 LowVol -0.03% 21.51% 0.53%
776 CFT CryptoForecast CFT $330,265 $0.007180 46,000,000 LowVol -0.14% -31.97% -15.11%
777 FC2 FuelCoin FC2 $328,326 $0.003231 101,622,075 LowVol -0.17% -1.09% -13.34%
778 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
779 DAXX DaxxCoin DAXX $316,020 $0.000637 496,374,910 LowVol -0.44% -12.31% -8.04%
780 OPAL Opal OPAL $312,072 $0.020608 15,143,455 LowVol -0.10% 7.60% -56.29%
781 ICN iCoin ICN $311,635 $0.010680 29,179,881 LowVol -0.14% -11.40% 3.22%
782 XJO Joulecoin XJO $302,075 $0.008792 34,356,684 LowVol 0.63% 8.19% 19.32%
783 GUN Guncoin GUN $298,743 $0.001523 196,199,578 LowVol -3.31% 2.76% 15.23%
784 IFLT InflationCoin IFLT $293,894 $0.000009 33,194,234,624 LowVol -0.58% -61.94% 2.61%
785 ECA Electra ECA $292,903 $0.000013 21,752,934,354 LowVol -0.66% 27.31% 59.39%
786 Q2C QubitCoin Q2C $289,550 $0.001167 248,178,841 LowVol -0.14% 16.95% 36.65%
787 GAIA GAIA GAIA $285,507 $0.011846 24,101,381 LowVol -0.12% 40.28% 0.39%
788 SHDW Shadow Token SHDW $282,700 $0.040386 7,000,000 LowVol -0.10% -11.20% 8.54%
789 VIDZ PureVidz VIDZ $274,790 $0.002193 125,279,775 LowVol 4.08% 15.99% 21.81%
790 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
791 PR Prototanium PR $263,760 $1.35 195,838 LowVol -0.11% -2.82% 26.60%
792 SPEX SproutsExtreme SPEX $257,267 $0.000090 2,866,607,586 LowVol -0.17%
793 LOT LottoCoin LOT $255,469 $0.000018 14,491,014,421 LowVol 0.00% 6.53% 28.73%
794 TGC Tigercoin TGC $250,064 $0.005744 43,536,800 LowVol -0.10% 32.91% 24.35%
795 J Joincoin J $248,018 $0.101298 2,448,402 LowVol 0.22% 11.29% 25.34%
796 TRK Truckcoin TRK $236,475 $0.001526 154,937,750 LowVol -10.60% 2.63% 9.97%
797 FUNK The Cypherfunks FUNK $236,140 $0.000005 46,211,857,499 LowVol 0.37% -13.28% 0.13%
798 FLY Flycoin FLY $231,625 $1.10 210,806 LowVol -0.14%
799 FLT FlutterCoin FLT $230,428 $0.000715 322,214,524 LowVol -0.25% 2.53% 33.25%
800 NYAN Nyancoin NYAN $228,493 $0.000719 317,972,081 LowVol -0.10% 2.90% -2.14%
801 LANA LanaCoin LANA $224,528 $0.000269 835,251,481 LowVol -0.17% 10.15% 59.06%
802 UNIC UniCoin UNIC $223,252 $0.075281 2,965,563 LowVol 0.27% 20.16% 29.14%
803 8BIT 8Bit 8BIT $219,595 $0.188588 1,164,415 LowVol -0.13% 3.22% 5.84%
804 XPD PetroDollar XPD $211,521 $0.003305 63,993,275 LowVol -0.14% 22.49% 43.26%
805 CUBE DigiCube CUBE $210,119 $0.000087 2,429,126,009 LowVol 4.06% 11.45%
806 KAYI Kayicoin KAYI $200,546 $0.000706 284,219,393 LowVol 3.97% 8.51% -1.15%
807 CCN Cannacoin CCN $195,690 $0.041640 4,699,573 LowVol -0.15% 6.65% 16.62%
808 GAP Gapcoin GAP $193,444 $0.016128 11,994,163 LowVol -0.17% 20.51% 57.21%
809 XRA Ratecoin XRA $190,931 $0.001670 114,325,182 LowVol -0.62% 16.24% 16.88%
810 FRC Freicoin FRC $190,424 $0.006462 29,469,529 LowVol -0.14% 11.04% 15.12%
811 KED Darsek KED $188,332 $0.013917 13,532,155 LowVol -0.15% 16.65% 3.30%
812 XRE RevolverCoin XRE $185,852 $0.008336 22,294,148 LowVol -0.17% 12.74% 31.24%
813 GLC GlobalCoin GLC $181,314 $0.002782 65,171,010 LowVol -0.14% 11.55% -16.32%
814 XPY PayCoin XPY $177,703 $0.015031 11,822,576 LowVol -0.14% -12.52% 5.45%
815 888 OctoCoin 888 $171,094 $0.003403 50,276,500 LowVol 2.60% 20.38% 59.63%
816 LEA LeaCoin LEA $164,370 $0.000526 312,549,290 LowVol 0.16% 5.32% 40.27%
817 ACOIN Acoin ACOIN $162,214 $0.132953 1,220,085 LowVol -0.17% 9.09% 9.52%
818 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 4.02%
819 ZUR Zurcoin ZUR $158,967 $0.001835 86,618,427 LowVol -0.22% 0.36% 16.95%
820 BITSILVER bitSilver BITSILVER $154,841 $17.56 8,820 LowVol -1.80% 2.63% -2.37%
821 GRT Grantcoin GRT $154,512 $0.003590 43,041,341 LowVol -0.14% 7.95% 15.63%
822 CJ Cryptojacks CJ $148,762 $0.000366 406,568,581 LowVol -17.87% 17.31% 7.54%
823 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 49.57%
824 RBX Ripto Bux RBX $147,930 $0.000388 381,236,123 LowVol -0.60% -7.43% 57.99%
825 EVO Evotion EVO $147,742 $0.046747 3,160,487 LowVol 0.49% 8.97% 16.21%
826 URC Unrealcoin URC $144,364 $0.020552 7,024,402 LowVol -0.14% 7.95%
827 YAC Yacoin YAC $139,693 $0.001167 119,733,724 LowVol -0.14% 16.95% 11.71%
828 XVP Virtacoinplus XVP $137,995 $0.015107 9,134,750 LowVol -1.20% -5.38% 139.90%
829 EUC Eurocoin EUC $135,647 $0.010927 12,414,229 LowVol -0.10% 0.27% 44.04%
830 BUMBA BumbaCoin BUMBA $134,882 $0.006013 22,431,866 LowVol -0.17% 7.96% -3.09%
831 C2 Coin2.1 C2 $134,037 $0.001341 99,976,323 LowVol -10.07% 16.59% 46.06%
832 SPACE SpaceCoin SPACE $131,473 $0.006300 20,870,041 LowVol -0.25% -34.55% 14.93%
833 GTC Global Tour Coin GTC $128,749 $0.004308 29,887,402 LowVol -0.14% 42.57% 10.85%
834 ANTI AntiBitcoin ANTI $128,187 $0.007340 17,465,159 LowVol 7.64% 43.28%
835 TEK TEKcoin TEK $127,065 $0.000090 1,414,054,562 LowVol -0.09% 6.42% 8.22%
836 SH Shilling SH $124,771 $0.003179 39,249,298 LowVol -0.14% -45.32% -30.63%
837 HAL Halcyon HAL $124,738 $0.023693 5,264,776 LowVol -0.14% 44.61%
838 FIRE Firecoin FIRE $124,188 $1.26 98,412 LowVol -0.17% 18.56%
839 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 63.31%
840 HMP HempCoin HMP $121,754 $0.000090 1,356,645,470 LowVol -0.10% 15.63%
841 RED RedCoin RED $121,604 $0.001641 74,107,896 LowVol -0.11% 20.56% 85.08%
842 PRC PRCoin PRC $119,957 $0.007808 15,363,600 LowVol -0.17% -16.89% -18.36%
843 OHM OHM OHM $119,432 $0.004039 29,572,791 LowVol -0.14% -14.71%
844 MCRN MACRON MCRN $119,313 $0.000297 401,421,401 LowVol -0.17% 212.93% 73.73%
845 HONEY Honey HONEY $118,317 $0.376824 313,984 LowVol -0.17% 4.26% -27.76%
846 BITGOLD bitGold BITGOLD $117,385 $1304.72 89.9694 LowVol -0.59% 2.76% 2.59%
847 MAY Theresa May Coin MAY $117,345 $0.004846 24,213,400 LowVol -0.14% 1.27% -3.35%
848 ARI Aricoin ARI $115,222 $0.000821 140,262,505 LowVol -0.57% 9.95% 34.42%
849 TTC TittieCoin TTC $114,822 $0.000091 1,259,816,434 LowVol -0.28% -38.22% -40.97%
850 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 36.40%
851 020 020LondonCoin 020 $112,065 $7.1e-07 156,886,070,248 LowVol 3.01%
852 I0C I0Coin I0C $110,405 $0.005261 20,984,773 LowVol -2.49% -47.88% -50.05%
853 PX PX PX $109,319 $0.001148 95,224,601 LowVol 6.22% 5.67%
854 FLAX Flaxscript FLAX $109,254 $0.019570 5,582,615 LowVol -0.18% 29.65% -7.11%
855 HXX Hexx HXX $108,745 $0.073530 1,478,914 LowVol 20.19% 75.11% 95.29%
856 MNM Mineum MNM $107,027 $0.011342 9,436,367 LowVol -21.50% -3.43% -14.88%
857 DLC Dollarcoin DLC $106,248 $0.011667 9,106,714 LowVol -0.14% 8.83% 24.30%
858 ARCO AquariusCoin ARCO $105,729 $0.071629 1,476,056 LowVol -3.02% 10.60% 22.84%
859 XCT C-Bit XCT $105,487 $0.000671 157,223,250 LowVol -2.78% 6.10% -3.29%
860 CAP Bottlecaps CAP $104,859 $0.000514 203,884,009 LowVol
861 QTL Quatloo QTL $103,266 $0.013378 7,718,883 LowVol 1.76% 12.14% -7.85%
862 BLRY BillaryCoin BLRY $101,679 $0.011308 8,991,781 LowVol -0.17% -31.34%
863 ISL IslaCoin ISL $100,936 $0.066681 1,513,704 LowVol -0.14% 16.20%
864 ARG Argentum ARG $99,072 $0.011636 8,514,064 LowVol -0.10% 15.71% 38.61%
865 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
866 PRX Printerium PRX $92,953 $0.007863 11,821,728 LowVol -0.55% 19.72% 265.65%
867 GPU GPU Coin GPU $91,516 $0.002261 40,477,042 LowVol -0.17% 18.35% 43.30%
868 MARS Marscoin MARS $91,166 $0.003224 28,279,074 LowVol -0.11% 7.67% 28.92%
869 PXI Prime-XI PXI $90,337 $0.005110 17,679,375 LowVol -0.11% -2.14% 16.14%
870 VC VirtualCoin VC $89,420 $0.008885 10,064,287 LowVol -0.17% 4.58% 15.81%
871 DUO ParallelCoin DUO $89,075 $0.295312 301,630 LowVol 0.27% 26.61% 0.96%
872 SLM Slimcoin SLM $84,456 $0.005654 14,937,439 LowVol -0.17% 7.99% 7.90%
873 MRJA GanjaCoin MRJA $82,306 $0.018488 4,451,920 LowVol -0.14% -27.11% -31.17%
874 ICE iDice ICE $80,390 $0.051171 1,571,013 LowVol -14.73% -45.05% -16.83%
875 MST MustangCoin MST $79,634 $0.126334 630,343 LowVol -0.14% 8.98% 29.91%
876 CRX Chronos CRX $78,946 $0.001071 73,729,962 LowVol -0.29% 39.75% 28.07%
877 MAR Marijuanacoin MAR $76,182 $0.051708 1,473,317 LowVol -0.32% 22.90% 29.02%
878 SOON SoonCoin SOON $76,072 $0.006104 12,462,620 LowVol -0.17% 14.50% 19.16%
879 CPN CompuCoin CPN $75,692 $0.003859 19,615,019 LowVol -0.14% 7.91% 10.67%
880 ALL Allion ALL $75,119 $0.012117 6,199,359 LowVol -6.10% -15.23% 48.32%
881 IMS Independent M… IMS $74,747 $0.013922 5,368,934 LowVol -0.21% -1.64% 7.60%
882 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 22.91%
883 BLC Blakecoin BLC $72,034 $0.004763 15,122,697 LowVol -0.49% 21.64% -8.37%
884 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $71,467 $0.000896 79,719,140 LowVol -0.14% 7.84% 34.48%
885 TSE Tattoocoin (S… TSE $70,206 $0.000776 90,421,856 LowVol -5.43% 3.79% -0.07%
886 BTPL Bitcoin Planet BTPL $70,029 $0.012740 5,496,929 LowVol -18.75% 11.96% -35.39%
887 XCRE Creatio XCRE $69,148 $0.003370 20,520,514 LowVol -0.14% 7.15% 17.93%
888 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $68,758 $0.086695 793,108 LowVol -0.14% -23.99% 48.54%
889 SPT Spots SPT $68,166 $0.003042 22,406,021 LowVol 4.63% -3.01% 34.34%
890 XLC LeviarCoin XLC $67,274 $0.006921 9,720,714 LowVol -0.90% -55.59% -79.62%
891 POP PopularCoin POP $66,351 $0.000020 3,372,875,244 LowVol -3.27% 17.12% 30.85%
892 BIOS BiosCrypto BIOS $65,403 $0.003141 20,821,709 LowVol -0.10% 9.40% 183.20%
893 ADCN Asiadigicoin ADCN $64,886 $0.002603 24,931,054 LowVol -3.47% 11.81% -6.66%
894 BAS BitAsean BAS $64,674 $0.012935 5,000,000 LowVol 2.00% -0.80% -31.11%
895 DRM Dreamcoin DRM $63,755 $0.026026 2,449,632 LowVol -0.14% 4.70%
896 BITZ Bitz BITZ $63,429 $0.031860 1,990,891 LowVol -0.14%
897 SCRT SecretCoin SCRT $62,998 $0.014898 4,228,672 LowVol -0.14%
898 TOR Torcoin TOR $62,566 $0.197882 316,179 LowVol -0.37% -8.59% 5.59%
899 ICOB ICOBID ICOB $60,406 $0.000566 106,701,874 LowVol -0.15% 8.25% 31.73%
900 WORM HealthyWormCoin WORM $59,849 $0.000538 111,144,830 LowVol -0.14% 61.93%
901 300 300 Token 300 $58,963 $196.54 300 LowVol -0.10% 10.00% 11.81%
902 GCC GuccioneCoin GCC $58,257 $0.002872 20,285,537 LowVol -0.17% 7.92% 0.01%
903 DIBC DIBCOIN DIBC $58,021 $0.011604 5,000,000 LowVol -0.48% 14.41% -11.63%
904 $$$ Money $$$ $58,007 $0.001264 45,887,218 LowVol -0.56% 16.54% 22.18%
905 KURT Kurrent KURT $57,846 $0.005832 9,919,485 LowVol 2.95% 11.38% 0.24%
906 URO Uro URO $54,934 $0.045501 1,207,310 LowVol -0.17% 0.80% 31.93%
907 ZMC ZetaMicron ZMC $53,878 $0.000090 600,344,291 LowVol -0.14% 7.95% 15.63%
908 CWXT CryptoWorldX … CWXT $53,388 $0.000895 59,630,200 LowVol 2.54% 6.39% 35.41%
909 RPC RonPaulCoin RPC $53,311 $0.059914 889,794 LowVol -0.44% 18.32% -4.51%
910 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -41.94%
911 PHO Photon PHO $52,137 $0.000003 20,354,322,015 LowVol 0.51% 8.36% 15.74%
912 BVC BeaverCoin BVC $51,934 $0.016671 3,115,258 LowVol -0.06% -33.69% -7.01%
913 SOIL SOILcoin SOIL $51,930 $0.009107 5,702,048 LowVol -0.54% 21.53% 35.22%
914 BRAIN Braincoin BRAIN $51,638 $0.005116 10,094,424 LowVol -0.17% 7.92% 33.52%
915 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 5.32%
916 ZYD Zayedcoin ZYD $51,553 $0.008257 6,243,840 LowVol -0.17% 9.18% 47.75%
917 WARP WARP WARP $51,505 $0.047027 1,095,224 LowVol -0.17% 16.51%
918 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol 3.14% -41.94%
919 NRO Neuro NRO $51,467 $0.001436 35,841,680 LowVol -0.14% 7.95% 13.37%
920 KIC KibiCoin KIC $50,702 $0.003449 14,701,000 LowVol -0.15% -13.82% 0.11%
921 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $50,270 $0.006260 8,030,000 LowVol -0.17% 0.34% 16.03%
922 PIE PIECoin PIE $49,809 $0.002692 18,500,064 LowVol -0.17% 24.56% -56.09%
923 DRS Digital Rupees DRS $45,843 $0.000090 510,802,961 LowVol -0.14% 7.99% -31.77%
924 CASH Cashcoin CASH $45,564 $0.000987 46,154,772 LowVol -0.14% -0.73% 6.61%
925 COXST CoExistCoin COXST $45,317 $0.001672 27,100,000 LowVol -0.11%
926 ARB ARbit ARB $44,981 $0.005797 7,758,750 LowVol 6.71%
927 BSC BowsCoin BSC $43,853 $0.007901 5,550,102 LowVol 5.57% 14.48%
928 COAL BitCoal COAL $43,354 $0.009634 4,500,000 LowVol -0.10% 1.56% 27.47%
929 EMP EMoneyPower EMP $43,319 $0.004709 9,200,000 LowVol 3.01% -51.66%
930 SFC Solarflarecoin SFC $43,075 $0.003059 14,083,450 LowVol 1.24% 14.92% -16.25%
931 ITZ Interzone ITZ $42,820 $0.026757 1,600,340 LowVol -0.14% 7.74% -25.06%
932 MND MindCoin MND $42,788 $0.003410 12,546,625 LowVol -0.10% 4.35% 41.36%
933 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol 5.89%
934 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
935 ORLY Orlycoin ORLY $39,467 $0.001077 36,646,779 LowVol -0.14% 17.81% 26.15%
936 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol
937 STEPS Steps STEPS $39,273 $0.002109 18,625,017 LowVol 1.43% 18.25%
938 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,987 $0.014868 2,622,273 LowVol -0.12% 44.71% -5.66%
939 CESC CryptoEscudo CESC $38,799 $0.000269 144,105,100 LowVol -0.14% 61.93% 73.46%
940 PULSE Pulse PULSE $37,215 $0.002603 14,298,972 LowVol -0.14% 24.07%
941 CMT Comet CMT $35,577 $0.040761 872,830 LowVol 1.73% 13.33% -10.82%
942 BENJI BenjiRolls BENJI $34,879 $0.001722 20,252,496 LowVol -0.54% 13.40% 7.75%
943 CRT CRTCoin CRT $34,148 $0.430781 79,270 LowVol -0.17% 7.92% 15.63%
944 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 71.62%
945 ICON Iconic ICON $32,618 $0.055014 592,894 LowVol -0.14% 21.86% 65.85%
946 EGO EGO EGO $32,309 $0.000538 60,000,001 LowVol -0.14% 33.82%
947 PLNC PLNcoin PLNC $32,208 $0.001885 17,089,600 LowVol -0.14% 3.05% -2.87%
948 BLZ BlazeCoin BLZ $32,055 $0.000053 608,557,394 LowVol -0.37% 17.43% 39.77%
949 CAB Cabbage CAB $31,880 $0.003036 10,499,996 LowVol 4.35% 5.84%
950 SLEVIN Slevin SLEVIN $31,411 $0.000449 70,000,000 LowVol -0.17% 7.95% 15.63%
951 G3N G3N G3N $30,790 $0.004072 7,561,891 LowVol 4.24% 23.80%
952 GBT GameBet Coin GBT $30,662 $0.001442 21,262,780 LowVol 0.28% 8.45% 16.12%
953 VRS Veros VRS $30,198 $0.000062 486,609,040 LowVol 0.12% 465.28% 88.69%
954 VTA Virtacoin VTA $29,882 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -2.44% 5.87% 173.07%
955 KNC KingN Coin KNC $28,828 $14.36 2,008 LowVol -0.14% 5.66% 12.32%
956 LIR LetItRide LIR $28,460 $0.000785 36,265,787 LowVol 4.92% 41.92%
957 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 10.61%
958 DPAY DPAY DPAY $28,030 $0.000352 79,541,001 LowVol 6.01% -1.32%
959 PSB Pesobit PSB $27,267 $0.000811 33,617,904
960 LTCR Litecred LTCR $27,235 $0.000901 30,227,750 LowVol -0.69% -1.33% -9.19%
961 DLISK DAPPSTER DLISK $26,563 $0.000266 100,000,000 LowVol 6.48% -38.52%
962 OS76 OsmiumCoin OS76 $26,157 $0.029257 894,026 LowVol -0.17% 7.95% 12.36%
963 DES Destiny DES $26,134 $0.016334 1,600,000 LowVol -0.14% 45.06%
964 FUZZ FuzzBalls FUZZ $25,491 $0.005278 4,829,945 LowVol -0.10% 7.77% 14.33%
965 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
966 MILO MiloCoin MILO $23,544 $0.002182 10,789,954 LowVol -0.14% 33.74% -26.06%
967 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 9.55%
968 ZNE Zonecoin ZNE $22,014 $0.008526 2,581,970 LowVol -0.14% 60.23%
969 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 5.47%
970 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,850 $0.028988 753,776 LowVol -0.10% 9.00% 18.94%
971 IBANK iBank IBANK $21,378 $0.004723 4,526,324 LowVol 5.24% 1.57%
972 CNC CHNCoin CNC $21,360 $0.000449 47,601,599 LowVol -0.14% -10.04% 28.90%
973 XBTS Beatcoin XBTS $21,284 $0.013959 1,524,686 LowVol -0.84% -5.81% -59.96%
974 MGM Magnum MGM $21,182 $0.005385 3,933,691 LowVol -0.17% 7.99% 87.81%
975 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 15.67%
976 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
977 IMX Impact IMX $19,635 $0.000179 109,509,041 LowVol -0.24% 7.87% -3.11%
978 BNX BnrtxCoin BNX $19,086 $0.000721 26,485,501 LowVol -0.22% 8.56% 20.72%
979 UET Useless Ether… UET $18,320 $0.004620 3,965,716 LowVol 2.09% -29.13% -26.83%
980 RIDE Ride My Car RIDE $18,178 $0.000179 101,276,976 LowVol -0.17% -28.03% 12.52%
981 XOC Xonecoin XOC $18,129 $0.043164 420,000 LowVol 4.08% 19.82%
982 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 5.83%
983 SDP SydPak SDP $17,156 $0.107426 159,698 LowVol -0.10% 9.73% 17.46%
984 ALTC Antilitecoin ALTC $16,969 $0.000538 31,512,613 LowVol -0.17% 7.92% 28.59%
985 WBB Wild Beast Block WBB $16,935 $0.102399 165,382 LowVol -0.14% -15.62% -19.32%
986 DAS DAS DAS $16,661 $0.006352 2,622,886 LowVol -0.05% -0.42% 27.82%
987 GBC GBCGoldCoin GBC $16,587 $0.001460 11,361,817 LowVol 60.47% 55.47% -29.83%
988 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 12.17%
989 ELS Elysium ELS $15,456 $0.003859 4,005,012 LowVol -0.14% -3.29% 9.08%
990 RSGP RSGPcoin RSGP $13,954 $8.08 1,727 LowVol -0.14% -16.56%
991 SOCC SocialCoin SOCC $12,677 $0.009154 1,384,879 LowVol -0.14% 7.95% -25.70%
992 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,410 $0.001701 7,296,454 -0.39% 7.72%
993 ARGUS Argus ARGUS $11,941 $0.010399 1,148,324 LowVol 0.90% 32.07% 79.41%
994 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
995 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 20.23%
996 MRNG MorningStar MRNG $11,289 $0.000346 32,593,910 LowVol 4.07% -1.96% -6.54%
997 DIX Dix Asset DIX $10,556 $1.1e-07 100,000,000,000 LowVol 2.35% 33.87% 61.79%
998 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $10,375 $0.000822 12,616,000 LowVol -2.04% -28.62% -72.87%
999 GEERT GeertCoin GEERT $9,935 $0.001951 5,091,200 LowVol -0.20% 7.71% -4.65%
1000 SLFI Selfiecoin SLFI $9,677 $0.000090 107,829,281 LowVol -0.14% 7.92% 15.63%
1001 P7C P7Coin P7C $9,401 $0.000267 35,220,238 LowVol 7.05% 9.09%
1002 SANDG Save and Gain SANDG $8,884 $0.002899 3,064,800 LowVol 5.67% 12.93%
1003 NODC NodeCoin NODC $8,285 $0.004936 1,678,439 LowVol -0.14% 23.19%
1004 VOLT Bitvolt VOLT $8,138 $0.000538 15,112,554 LowVol -14.43% -7.47% -8.10%
1005 MTM MTMGaming MTM $8,058 $0.002686 2,999,967 LowVol -1.58%
1006 TRADE Tradecoin TRADE $8,056 $0.001077 7,480,171 LowVol -0.14% -49.79%
1007 CCM100 CCMiner CCM100 $7,897 $0.002350 3,360,417 LowVol -1.58% -2.83% 58.26%
1008 CONX Concoin CONX $7,615 $0.010231 744,266 LowVol -0.14% 7.99% 8.58%
1009 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,665 $0.000628 9,017,698 LowVol -0.14% -29.09% 18.05%
1011 JS JavaScript Token JS $5,556 $0.000695 7,991,996 LowVol 2.00% -27.84% -11.70%
1012 NANOX Project-X NANOX $5,268 $67309.50 0.078264 LowVol -0.17% 4.47% -24.03%
1013 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol
1014 BBC BigBoobsCoin BBC $4,109 $0.020454 200,907 5.59%
1015 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1016 XNG Enigma XNG $3,283 $0.197441 16,627 LowVol -0.17% 5.17% -14.94%
1017 LEX Lex4All LEX $2,939 $0.002939 1,000,000 LowVol -1.58% 121.11%
1018 GSR GeyserCoin GSR $2,889 $0.061656 46,864 LowVol -0.14% 27.81% 90.78%
1019 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,873 $0.013564 211,827 LowVol -1.58% -2.83% -31.96%
1020 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,844 $0.002064 1,377,917 LowVol -0.14% -8.01% -5.98%
1021 EBT Ebittree Coin EBT $2,503 $0.001980 1,264,511 LowVol -0.14% 10.93% 74.93%
1022 TOKEN SwapToken TOKEN $1,850 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 19.21% -37.94% 4.08%
1023 ULA Ulatech ULA $1,447 $0.007925 182,536 LowVol -46.32% -56.47% -11.70%
1024 DGCS Digital Credits DGCS $1,031 $0.000177 5,826,388 LowVol 6.46% -26.19%
1025 ABN Abncoin ABN $857 $0.012665 67,700 LowVol 2.86% 27.90% 14.30%
1026 MNC MantraCoin MNC $835 $0.000179 4,650,380 LowVol -0.14% 7.99% -39.37%
1027 SOJ Sojourn SOJ $701 $0.001445 485,214 LowVol -0.14% -58.86%
1028 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1029 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol -0.83% 14.45%
1030 CALC CaliphCoin CALC $54 $0.000622 87,140 LowVol -0.14% -32.67% -40.76%
1031 BCD Bitcoin Diamo… BCD $80.09 $34,820,300 -2.22% -3.89%
1032 INK Ink INK $0.168287 $7,671,950 1.62% -1.08%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.17 $4,834,510 -7.43% -10.68% -35.64%
1034 QASH QASH QASH $0.714059 $4,483,960 3.00% 2.21%
1035 CLUB ClubCoin CLUB $5.58 $2,906,760 -1.93% 8.67% 147.75%
1036 REC Regalcoin REC $43.92 $2,393,760 -0.78% -2.95% -5.50%
1037 NULS Nuls NULS $0.620272 $2,194,000 -1.27% -1.02% -21.60%
1038 FRGC Fargocoin FRGC $9.64 $2,002,740 1.45% -3.66% 4.16%
1039 ATMC ATMCoin ATMC $1.85 $1,704,350 0.00% 2.34% 22.38%
1040 BTE BitSerial BTE $4.61 $1,301,010 -0.64% -9.54% -21.29%
1041 AI POLY AI AI $19.30 $1,140,410 -4.04% -3.59%
1042 FRST FirstCoin FRST $15.38 $1,128,360 0.08% -7.38% -9.00%
1043 GRX GOLD Reward T… GRX $5.41 $1,037,510 5.77% 13.61% 53.40%
1044 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.11 $666,607 0.49% 2.35% 26.33%
1045 B2X SegWit2x [Fut… B2X $267.62 $578,204 0.40% 0.63% 27.13%
1046 SIC Swisscoin SIC $0.000179 $479,646 -12.61% -3.90% -97.66%
1047 ETN Electroneum ETN $0.026333 $437,677 -1.67% -5.01% -16.91%
1048 BOT Bodhi BOT $0.505668 $369,858 -0.27% 3.18%
1049 WC WINCOIN WC $1.57 $361,613 -4.89% -6.16%
1050 THS TechShares THS $0.969983 $348,480 -0.14% 9.43% -3.37%
1051 BT2 BT2 [CST] BT2 $122.11 $348,292 1.61% 4.89% 24.96%
1052 SUR Suretly SUR $4.16 $246,808 6.44% -2.80% 42.96%
1053 ADK Aidos Kuneen ADK $35.00 $240,931 -0.14% -7.04% -5.96%
1054 AION Aion AION $1.15 $223,311 2.09% -11.31% 32.98%
1055 MKR Maker MKR $397.74 $193,556 2.09% -2.91%
1056 XIN Infinity Econ… XIN $0.046668 $170,559 -2.40% 3.21% 0.35%
1057 EAG EA Coin EAG $4.04 $154,989 -0.28% -0.89% -28.57%
1058 BT1 BT1 [CST] BT1 $8736.86 $148,683 -1.25% 7.85% 14.62%
1059 TSL Energo TSL $0.031318 $130,755 -2.06% -2.80%
1060 UGT UG Token UGT $0.443271 $128,714 1.97% -1.75% 29.93%
1061 B3 B3Coin B3 $0.000538 $124,287 -6.62% -6.54% 73.75%
1062 EVR Everus EVR $5.18 $120,436 4.40% 27.34% 42.46%
1063 XID Sphre AIR XID $0.198503 $119,349 0.62% 5.63% 7.27%
1064 BTU Bitcoin Unlim… BTU $119.77 $118,374 -0.02% -4.24% -24.14%
1065 XCPO Copico XCPO $0.030877 $118,172 3.03% 20.38%
1066 GMT Mercury Protocol GMT $0.046602 $113,313 -3.27% -41.64% 0.70%
1067 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.40 $101,419 -1.41% -6.06%
1068 INF InfChain INF $0.008616 $96,614 4.19% -4.01%
1069 LLT LLToken LLT $0.329266 $92,700 2.14% -0.63% -1.83%
1070 BSR BitSoar BSR $0.285392 $80,075 -0.17% -16.38% 112.22%
1071 PHR Phore PHR $0.487677 $74,289 -0.15% 17.96%
1072 BTCM BTCMoon BTCM $0.010296 $65,040 1.23% -26.05% 447.18%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.105218 $57,601 -0.06% 5.92% 7.87%
1074 MSD MSD MSD $0.013243 $43,238 -2.21% -1.31% 24.73%
1075 PLX PlexCoin PLX $0.156156 $42,537 2.64%
1076 OXY Oxycoin OXY $0.165809 $39,500 -0.14% -1.08% 5.66%
1077 MUT Mutual Coin MUT $0.006731 $36,775 -5.56% 6.76%
1078 SISA SISA SISA $0.018652 $36,239 -18.55% 33.60% -83.23%
1079 FLIXX Flixxo FLIXX $0.095092 $34,699 -7.08%
1080 COR CORION COR $0.924375 $34,165 -0.14% -4.20% 32.26%
1081 DSR Desire DSR $0.124825 $33,720 7.41% -19.60% -53.06%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.041659 $30,889 1.86% 4.17%
1083 AKY Akuya Coin AKY $0.314290 $30,797 1.93% -11.57% -57.75%
1084 NEOG NEO GOLD NEOG $0.003039 $30,124 5.21% -6.53% -5.10%
1085 ICX ICON ICX $1.02 $28,194 0.53% -7.81% -0.97%
1086 ASTRO Astro ASTRO $1.85 $26,936 2.00% 7.27% 24.47%
1087 BPL Blockpool BPL $0.121964 $25,698 -15.10% -27.82% -34.96%
1088 VASH VPNCoin VASH $0.004936 $21,180 -6.46% -2.43% 21.24%
1089 B2B B2B B2B $0.595728 $20,485 2.01% 0.90%
1090 DEUS DeusCoin DEUS $0.394523 $19,625 -0.77% 1.35% 3.09%
1091 SSS Sharechain SSS $0.003271 $18,905 3.04% -5.69% -12.59%
1092 BOS BOScoin BOS $1.32 $16,141 -0.14% 15.87% 4.62%
1093 HOLD Interstellar … HOLD $0.090423 $13,940 -3.81% -6.89% -54.33%
1094 FUDD DimonCoin FUDD $0.005261 $13,589 -35.57%
1095 TER TerraNova TER $2.50 $13,361 -0.32% 3.33% -11.63%
1096 RMC Russian Minin… RMC $12150.20 $13,174 -0.10% -2.34% 22.83%
1097 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004158 $12,598 2.00% 45.73% 89.46%
1098 ACC Accelerator N… ACC $4.19 $11,287 -10.81% -21.44%
1099 MCR Macro MCR $2.07 $11,235 -0.75% 2.27% -38.76%
1100 AERM Aerium AERM $2.00 $9,828 3.56% 8.99% -6.97%
1101 DGPT DigiPulse DGPT $1.19 $9,637 -11.33% 14.65%
1102 TCOIN T-coin TCOIN $0.000269 $9,220 13.27% 7.95% 57.74%
1103 GRN Granite GRN $0.014359 $8,844 -0.85% 8.04% 23.03%
1104 VIU Viuly VIU $0.004340 $8,720 21.32% 5.33%
1105 XTD XTD Coin XTD $0.000090 $8,554 -0.14% -0.22% 15.64%
1106 DNA EncrypGen DNA $0.069284 $7,793 2.00% 9.31%
1107 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046196 $6,613 2.09% -9.35% 4.05%
1108 TRIA CombiCoin TRIA $5.87 $6,488 2.00% -27.43%
1109 BLX Blockchain Index BLX $2.43 $6,417 4.91% 0.53% 23.00%
1110 MGC GulfCoin MGC $0.003321 $6,210 -0.62% 3.16% 12.76%
1111 APC AlpaCoin APC $0.024923 $5,716 32.11% 59.11% -22.09%
1112 PLC PlusCoin PLC $0.000500 $5,245 2.00% -11.66% -27.69%
1113 PNX Phantomx PNX $0.017811 $5,214 13.09% -3.23%
1114 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002483 $5,025 -2.66% -3.32% 11.57%
1115 WIC Wi Coin WIC $0.003320 $4,664 8.50% -3.57% 2.79%
1116 DFS DFSCoin DFS $0.009885 $4,080 -0.06% 23.61% 23.83%
1117 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003229 $3,573 -0.15% -0.46%
1118 FOR FORCE FOR $0.002527 $3,289 -33.31% -6.18% -5.00%
1119 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.48 $3,248 -0.14% 6.27% 53.79%
1120 WILD Wild Crypto WILD $0.107082 $3,226 1.21% -2.83% 36.38%
1121 MEN PeopleCoin MEN $0.000090 $3,145 -0.14% 7.95% 15.91%
1122 SMART SmartBillions SMART $0.461956 $3,115 2.00% 7.20%
1123 IBTC iBTC IBTC $0.009706 $2,934 2.00% -9.30% 25.17%
1124 IQT iQuant IQT $0.120337 $2,617 0.48% -16.48% -27.84%
1125 OX OX Fina OX $0.000177 $2,443 -0.28% 8.16% -5.91%
1126 MGC MergeCoin MGC $0.014629 $2,362 -0.14% 12.08%
1127 MCI Musiconomi MCI $0.053973 $2,351 1.99% -13.24% -12.92%
1128 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000133 $2,347 2.38% -7.59% 6.11%
1129 SND Sand Coin SND $0.784005 $2,269 11.66% -9.47% 31.86%
1130 STEX STEX STEX $0.204521 $2,107 -14.26% -23.51% 32.23%
1131 NAMO NamoCoin NAMO $0.000090 $2,024 -0.19% -38.97% -68.80%
1132 COUPE Coupecoin COUPE $0.000006 $1,994 1.57% -16.52% -85.13%
1133 STU bitJob STU $0.049015 $1,977 8.52% -0.21% -40.98%
1134 VULC Vulcano VULC $0.009210 $1,912 -0.20% 3.19% -3.70%
1135 NTC Natcoin NTC $0.314290 $1,825 -0.14% 2.45% -57.15%
1136 BTBc Bitbase BTBc $0.006103 $1,730 21.25% 28.80% -37.70%
1137 BSN Bastonet BSN $0.000987 $1,682 -0.14% 31.94% 8.47%
1138 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043598 $1,567 -1.29% 2.71% 5.83%
1139 HAT Hawala.Today HAT $0.145516 $1,540 2.00% -15.51% -35.08%
1140 SIFT Smart Investm… SIFT $3.56 $1,434 2.00% -0.15% 3.01%
1141 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073451 $1,389 2.09% 30.28% -39.71%
1142 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.015244 $1,310 2.00% -13.48%
1143 XOT Internet of T… XOT $2679.28 $1,264 -0.14% 7.99% 15.51%
1144 ACC AdCoin ACC $0.098647 $1,211 -7.54% -20.55% 11.50%
1145 SPORT SportsCoin SPORT $0.000897 $1,164 24.88% 54.22% 18.33%
1146 PRES President Trump PRES $0.004378 $1,153 -0.10% 10.22% 6.51%
1147 EXRN EXRNchain EXRN $9.2e-07 $1,122 2.00% 8.34% 3.33%
1148 SHND StrongHands SHND $3e-08 $1,084 -5.11% -7.42% 46.19%
1149 EUSD eUSD EUSD $0.000140 $1,056 2.00% -19.66% -76.91%
1150 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001986 $1,008 -0.18% -10.75% -13.30%
1151 BIXC BIXC BIXC $3.60 $996 -0.17% 6.76% 15.67%
1152 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.061745 $995 -0.10% 18.65% -8.66%
1153 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.052160 $980 -0.10% 19.98% -43.12%
1154 GARY President Joh… GARY $0.110298 $964 -0.14% -1.76% 13.19%
1155 ABC Alphabit ABC $14.99 $942 -0.17% 28.45% 23.66%
1156 CYDER Cyder CYDER $0.000269 $922 -4.68% 7.99% -26.01%
1157 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000449 $883 -0.14% -14.83% -15.73%
1158 ANTX Antimatter ANTX $0.000090 $871 -0.14% -5.07% 197.03%
1159 SWP Swapcoin SWP $0.101630 $838 2.00% 269.01% 9.85%
1160 10MT 10M Token 10MT $0.002329 $782 -27.13% -5.62% -54.92%
1161 NTWK Network Token NTWK $0.001480 $764 1.98% 22.20% -39.54%
1162 EGOLD eGold EGOLD $0.013397 $715 2.00% 30.76% 68.06%
1163 PRN Protean PRN $0.000030 $689 0.50% 188.55% -48.14%
1164 LDCN LandCoin LDCN $0.005741 $663 -0.08% 49.50% 28.85%
1165 IPY Infinity Pay IPY $0.002310 $658 2.09% -24.34%
1166 WA WA Space WA $0.025129 $644 -0.14% 60.78% 74.46%
1167 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000540 $617 -0.14% 8.12% -24.72%
1168 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 $574 2.00% -0.80% 30.23%
1169 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.122413 $567 3.44% 13.11% 215.06%
1170 HIGH High Gain HIGH $0.000808 $548 -0.14% 2.54% -26.57%
1171 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000359 $543 -0.14% -7.03% 2.74%
1172 SAK Sharkcoin SAK $0.002330 $531 -0.17% 7.80% 29.59%
1173 RCN Rcoin RCN $0.000090 LowVol -0.14% 7.95% 15.64%
1174 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007718 LowVol -0.14% 50.85% 83.66%
1175 RHFC RHFCoin RHFC $0.001219 LowVol 19.14% 33.34% 18.27%
1176 PEC Peacecoin PEC $0.035270 LowVol -0.14% 43.33% 482.60%
1177 DAY Chronologic DAY $4.36 LowVol 1.31% 3.58% 0.14%
1178 TIE TIES Network TIE $0.102554 LowVol 2.00% 20.61% 14.03%
1179 YEL Yellow Token YEL $0.001386 LowVol 2.00% -70.23% -70.33%
1180 REGA Regacoin REGA $0.002244 LowVol -0.14% -30.39% 46.55%
1181 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.074399 LowVol -7.63% 0.10% 35.95%
1182 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009962 LowVol -0.14% 3.98% 1.85%
1183 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.031740 LowVol -1.58% -2.83% 12.76%
1184 HDLB HODL Bucks HDLB $0.049360 LowVol -0.14% 0.67% -16.76%
1185 BIT First Bitcoin BIT $0.011218 LowVol -25.26% -19.17% -5.83%
1186 ANI Animecoin ANI $0.000179 LowVol -0.14% 7.95% 84.20%
1187 FC Facecoin FC $0.004157 LowVol 2.00% -0.79% 17.16%
1188 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 21.05% 5.62% 51.49%
1189 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003321 LowVol -0.17% 7.99% 16.20%
1190 PRIMU Primulon PRIMU $0.000179 LowVol -0.14% 1.11% 12.92%
1191 DMC DynamicCoin DMC $0.003241 LowVol 0.83% 11.12% 14.20%
1192 GAY GAY Money GAY $0.011881 LowVol -0.23% 10.10% -46.21%
1193 MBL MobileCash MBL $0.000359 LowVol -14.42% 7.95% 15.64%
1194 EBIT eBIT EBIT $0.000790 LowVol 2.09% -42.45% 7.52%
1195 EFYT Ergo EFYT $9.41 LowVol -0.14% 26.76%
1196 QBT Cubits QBT $0.001865 LowVol 14.10% 41.40% 166.87%
1197 MONETA Moneta MONETA $0.000359 LowVol -0.17% 7.92% 15.97%
1198 HYPER Hyper HYPER $0.024914 LowVol -0.86% -40.31% 20.70%
1199 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.34% 8.18% -22.35%
1200 MAGN Magnetcoin MAGN $0.431126 LowVol -0.15% 1.71% 8.57%
1201 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000269 LowVol -0.10% 7.99% -24.86%
1202 INDIA India Coin INDIA $0.000179 LowVol -0.14% -28.01% -23.62%
1203 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1204 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001115 LowVol -0.59% 6.77% -16.80%
1205 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000124 LowVol -0.14% -25.55% -25.88%
1206 STARS StarCash Network STARS $0.225335 LowVol -0.14% 8.41% -37.48%
1207 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005476 LowVol -0.17% -8.53% -17.38%
1208 FLASH Flash FLASH $0.004923 LowVol -0.18% 17.12% 10.23%
1209 MINEX Minex MINEX $0.050595 LowVol -0.20% 6.43% -17.45%
1210 PRM PrismChain PRM $0.001077 LowVol -0.17% 6.74%
1211 BITOK Bitok BITOK $0.000090 LowVol -0.14% 499.37% 108.97%
1212 SKR Sakuracoin SKR $0.000898 LowVol -0.15% 5.45% 62.40%
1213 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006137 LowVol -1.11% -15.93% 48.81%
1214 TOP TopCoin TOP $0.000886 LowVol -0.19% -13.13% 6.74%
1215 ETT EncryptoTel [… ETT $0.073396 LowVol 0.48% 8.67% 10.04%
1216 MARX MarxCoin MARX $0.000986 LowVol -6.98% 25.85% 19.16%
1217 IFC Infinitecoin IFC $0.000012 LowVol 0.72% 11.61% -2.34%
1218 DON Donationcoin DON $0.000450 LowVol -0.59% -9.70% -10.98%
1219 HNC Huncoin HNC $0.001077 LowVol -0.14% -19.01% -35.72%
1220 UNC UNCoin UNC $0.000090 LowVol -0.12% 7.92% 15.64%
1221 KARMA Karmacoin KARMA $0.000090 LowVol -0.14% 6.80% 15.93%
1222 SKC Skeincoin SKC $0.003410 LowVol -0.14% 6.75% 21.33%
1223 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000196 LowVol 2.00% -23.90% 381.28%
1224 AV AvatarCoin AV $0.028360 LowVol -0.14% 7.99% 12.91%
1225 MOTO Motocoin MOTO $0.003066 LowVol -11.07% 18.95% 6.13%
1226 UR UR UR $0.000619 LowVol -0.22% 19.44% 20.88%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000090 LowVol -0.17% 7.95% 15.64%
1228 OMC Omicron OMC $0.101144 LowVol -0.14% 15.99%
1229 CYC Cycling Coin CYC $0.000987 LowVol -0.14% -1.07% -20.28%
1230 9COIN 9COIN 9COIN $0.002962 LowVol -0.17% 4.81% 12.24%
1231 ACN Avoncoin ACN $0.000359 LowVol -0.17% 7.99% -7.50%
1232 TURBO TurboCoin TURBO $0.000090 LowVol -0.14% 7.99% 15.63%
1233 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003051 LowVol -0.10% 7.99% 3.80%
1234 AIB Advanced Inte… AIB $0.003393 LowVol 0.50% -16.70% 5.44%
1235 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000179 LowVol -0.14% 7.99% -28.98%
1236 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001615 LowVol -0.14% 14.34% 4.07%
1237 DASHS Dashs DASHS $0.032668 LowVol 19.17% 6.82% 11.41%
1238 BEST BestChain BEST $0.000997 LowVol -0.30% -20.02% -10.33%
1239 EDRC EDRCoin EDRC $0.046927 LowVol -0.14% 18.61% 26.68%
1240 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001885 LowVol -0.14% -1.43% -8.20%
1241 VOYA Voyacoin VOYA $1.79 LowVol -0.43% -3.80% -21.19%
1242 POKE PokeCoin POKE $0.000269 LowVol -0.14% 61.89% 34.18%
1243 BXC Bitcedi BXC $0.001265 LowVol -0.08% -8.01% 5.50%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.003231 LowVol -13.61% 14.04%
1245 ACES Aces ACES $0.000198 LowVol -0.14% 100.06% -2.82%
1246 XRY Royalties XRY $0.074204 LowVol -0.13% 7.71% 9.20%
1247 ELC Elacoin ELC $0.070648 LowVol -0.15% 16.05% 18.38%
1248 SHA SHACoin SHA $0.000449 LowVol -0.14% 34.94% 11.49%
1249 GMX GoldMaxCoin GMX $0.017770 LowVol -0.14% 14.45% 1934.20%
1250 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000026 LowVol -64.52% 3227.50% 3112.57%
1251 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -2.41% -98.30% -95.04%
1252 HCC Happy Creator… HCC $0.000359 LowVol -0.14% 7.95% -27.59%
1253 FBL Faceblock FBL $0.001250 LowVol 2.00% -55.25% -99.10%
1254 GOLF Golfcoin GOLF $0.000090 LowVol -0.14% 7.92% 15.66%
1255 XQN Quotient XQN $0.004846 LowVol -0.17% 5.99% -31.17%
1256 DUB Dubstep DUB $0.001885 LowVol -0.10% 7.99% 18.80%
1257 FAP FAPcoin FAP $0.010949 LowVol -0.14% -21.62%
1258 FUTC FutCoin FUTC $0.001795 LowVol -0.12% 19.92% 17.76%
1259 ZSE ZSEcoin ZSE $0.010086 LowVol 0.04% 24.93% 9.51%
1260 IRL IrishCoin IRL $0.002872 LowVol -0.14% 4.72% 26.81%
1261 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000538 LowVol -0.10% 29.59% 73.45%
1262 BIRDS Birds BIRDS $0.000090 LowVol -0.14% -42.84%
1263 LEPEN LePen LEPEN $0.000069 LowVol -0.18% -11.27% -53.84%
1264 VGC VegasCoin VGC $0.000180 LowVol -0.15% 7.97% -46.78%
1265 UTA UtaCoin UTA $0.000987 LowVol -0.14% 31.99% 56.45%
1266 BET BetaCoin BET $0.002692 LowVol -0.14% 47.21% 6.14%
1267 EGG EggCoin EGG $0.034104 LowVol -0.10% 5.49% 2.39%
1268 NBIT netBit NBIT $0.045501 LowVol -0.14% 10.05% 8.71%
1269 AXIOM Axiom AXIOM $0.013821 LowVol -0.17% 7.95% 15.16%
1270 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000090 LowVol 7.99% 15.64%
1271 DBG Digital Bulli… DBG $0.005295 LowVol -0.10% -12.72% 14.69%
1272 RICHX RichCoin RICHX $0.005923 LowVol -0.17% -1.07% 4.80%
1273 SFE SafeCoin SFE $0.000090 LowVol -0.14% 7.99% 15.63%
1274 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000090 LowVol -0.14% 7.95% 15.63%
1275 BUB Bubble BUB $0.011757 LowVol -0.14% 6.89% -47.62%
1276 WOW Wowcoin WOW $0.000103 LowVol -15.40% -8.59% -13.44%
1277 CC CyberCoin CC $0.000090 LowVol -0.17% 7.92% 6.76%
1278 X2 X2 X2 $0.000090 LowVol -0.14% -46.01% -42.01%
1279 BGR Bongger BGR $0.000122 LowVol 0.51% -2.61% 58.61%
1280 DCRE DeltaCredits DCRE $0.145658 LowVol -0.17% 16.07% 21.71%
1281 XDE2 XDE II XDE2 $2.87 LowVol -0.14% -5.09%
1282 DISK DarkLisk DISK $0.000897 LowVol -0.21% 54.27% 25.30%
1283 FID BITFID FID $0.089746 LowVol -0.14% 7.99% -42.11%
1284 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008705 LowVol -0.12% 6.89% -3.91%
1285 PAYP PayPeer PAYP $0.000090 LowVol -0.14% 15.92%
1286 PDG PinkDog PDG $0.000179 LowVol -0.17%
1287 TODAY TodayCoin TODAY $0.000897 LowVol -0.14% 19.95% -3.35%
1288 NBE BitCentavo NBE $8.5e-07 LowVol 0.51% 8.38% 23.12%
1289 TELL Tellurion TELL $0.000258 LowVol -0.63% -23.24% -15.41%
1290 YES Yescoin YES $0.000004 LowVol -65.99% -94.12%
1291 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol -2.41% -95.22% -86.78%
1292 QBC Quebecoin QBC $0.001529 LowVol 0.16% 8.20% -5.98%
1293 SYNC Sync SYNC $436.83 LowVol 5.09%
1294 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -26.09%
1295 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -68.41%
1296 XAU Xaucoin XAU $0.030073 LowVol 7.02% 58.04%
1297 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -5.62%
1298 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 5.74%
1299 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 2.29% -10.80%
1300 OPES Opescoin OPES $0.001744 LowVol 4.87% -18.45%
1301 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003209 LowVol 4.37% 20.74%
1302 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002647 LowVol 6.17% -9.96%
1303 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 41.54%
1304 OP Operand OP $0.000784 LowVol 4.69% -8.00%
1305 TCR TheCreed TCR $0.000357 LowVol 7.33% 7.43%
1306 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 3.55%
1307 CLINT Clinton CLINT $0.009376 LowVol 1.64% -6.77%
1308 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 5.26%
1309 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 2.75% -0.89%
1310 XID International… XID $0.007393 LowVol 23.55% 18.62%
1311 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 68.81%
1312 LTH LAthaan LTH $0.000616 LowVol 5.87% 13.64%
1313 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003387 LowVol 7.22% 0.28%
1314 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol 4.12%
1315 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -8.23%
1316 GBRC Global Busine… GBRC $0.000090 LowVol 0.15% 8.27% -42.01%
1317 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1318 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 3.57%
1319 MAVRO Mavro MAVRO $0.011961 LowVol 6.61% 4.11%
1320 AMIS AMIS AMIS $1174.93 LowVol 0.92% 415.16%
1321 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol 99.11%
1322 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 3.53% -33.48%
1323 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -78.82%
1324 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol 3.66%
1325 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol -8.67%
1326 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1327 WINK Wink WINK $0.000264 LowVol 6.02% -10.00%
1328 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1329 ASC AsicCoin ASC $0.000708 920.51%
1330 MRC microCoin MRC $0.000080
1331 QORA Qora QORA $0.079614 -44.80%
1332 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi