Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 26/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 26/11/2017 (GMT +7) của 1329 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 26/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8694.08 trên tổng giá trị $145,198,412,945

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $473.97 trên tổng giá trị $45,476,372,843

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1592.05 trên tổng giá trị $26,780,987,485

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.254061 trên tổng giá trị $9,812,565,079

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $636.08 trên tổng giá trị $4,904,109,087

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị $965,631 đã biến động tăng 722.74% trong 1h qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị đã biến động tăng 95.64% trong 1h qua

    + Đồng ESP Espers (ESP) đang có giá hiện tại $0.000164 trên tổng giá trị $3,411,754 đã biến động tăng 78.21% trong 1h qua

    + Đồng FUCK FuckToken (FUCK) đang có giá hiện tại $0.016560 trên tổng giá trị $851,087 đã biến động tăng 74.51% trong 1h qua

    + Đồng PRL Oyster Pearl (PRL) đang có giá hiện tại $0.009936 trên tổng giá trị $211,478 đã biến động tăng 55.14% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.006869 trên tổng giá trị $81,200 đã biến động tăng 416.95% trong 24h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị $965,631 đã biến động tăng 335.57% trong 24h qua

    + Đồng VRS Veros (VRS) đang có giá hiện tại $0.000083 trên tổng giá trị $40,500 đã biến động tăng 269.64% trong 24h qua

    + Đồng TELL Tellurion (TELL) đang có giá hiện tại $0.000216 trên tổng giá trị đã biến động tăng 162.46% trong 24h qua

    + Đồng NBIT netBit (NBIT) đang có giá hiện tại $0.043038 trên tổng giá trị đã biến động tăng 135.71% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.016607 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1226.34% trong 7 ngày qua

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000708 trên tổng giá trị đã biến động tăng 801.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.013326 trên tổng giá trị đã biến động tăng 699.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.049177 trên tổng giá trị $748,587 đã biến động tăng 451.41% trong 7 ngày qua

    + Đồng ENV Environ (ENV) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị $282 đã biến động tăng 418.87% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 26/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LOG Woodcoin LOG $2,330,624 $0.290052 8,035,193 LowVol 1.22% 6.12% 12.42%
702 CBX Crypto Bullion CBX $2,261,234 $2.25 1,004,957 LowVol 1.10% 6.32% 10.04%
703 ATCC ATC Coin ATCC $1,999,438 $0.189953 10,525,960 LowVol
704 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,960,829 $0.000086 22,831,953,030 LowVol 1.04% 65.09% 103.22%
705 FYP FlypMe FYP $1,839,997 $0.104316 17,638,681 LowVol 1.10% 1.26% 30.46%
706 OCT OracleChain OCT $1,679,067 $0.055969 30,000,000 -83.15%
707 EMV Ethereum Movi… EMV $1,522,495 $0.231852 6,566,666 LowVol -46.85% -79.69% -13.75%
708 ALT Altcoin ALT $1,480,801 $12.12 122,175 LowVol -15.73% -18.50% -6.24%
709 ITT Intelligent T… ITT $1,460,347 $0.149047 9,797,899 LowVol -0.23% -34.59% -1.32%
710 CRYPT CryptCoin CRYPT $1,440,488 $0.237537 6,064,269 LowVol -0.97% 69.58% 75.97%
711 CNO Coin(O) CNO $1,362,937 $0.012960 105,164,091 LowVol 1.13% 7.65% 28.60%
712 INPAY InPay INPAY $1,351,730 $0.135173 10,000,000 LowVol 1.43%
713 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $1,226,074 $0.225867 5,428,300 145.65%
714 ETBS Ethbits ETBS $1,218,764 $0.875798 1,391,604 LowVol 1.17% 8.31% -31.38%
715 AHT Bowhead AHT $1,213,064 $0.151633 8,000,000 LowVol 1.13% 7.20% -40.27%
716 PND Pandacoin PND $1,183,413 $0.000036 32,514,916,898 LowVol 2.17% 55.15% 45.33%
717 RC RussiaCoin RC $1,125,894 $0.134389 8,377,873 LowVol 1.53% 5.80% 50.57%
718 LNK Link Platform LNK $1,091,663 $22.98 47,503 LowVol 0.08% 16.56%
719 DCY Dinastycoin DCY $1,081,597 $0.000761 1,420,858,063 LowVol 4.88% 39.11% 18.67%
720 UTC UltraCoin UTC $1,061,779 $0.023835 44,546,119 LowVol 2.10% 5.51% 12.60%
721 CASINO Casino CASINO $1,020,290 $1.02 1,000,000 LowVol 0.54% 26.64%
722 CAGE CageCoin CAGE $965,631 $0.000010 101,168,328,395 LowVol 722.74% 335.57% 213.15%
723 NKA IncaKoin NKA $953,623 $0.000086 11,109,359,663 LowVol 1.15% -25.56% -27.13%
724 HTC HitCoin HTC $947,215 $0.000086 10,996,318,099 LowVol 5.04% 11.34%
725 ORB Orbitcoin ORB $903,579 $0.292976 3,084,139 LowVol 1.07% -3.50% 18.13%
726 SHORTY Shorty SHORTY $895,544 $0.008955 100,000,000 LowVol 7.06% 11.00%
727 BPC Bitpark Coin BPC $895,193 $0.011936 75,000,000 LowVol 0.55% 12.74% -30.67%
728 ANC Anoncoin ANC $825,879 $0.391353 2,110,317 LowVol 1.09% -1.50% 26.45%
729 STRC StarCredits STRC $730,476 $0.162328 4,500,000 LowVol 1.03% -6.17% 10.24%
730 METAL MetalCoin METAL $708,967 $0.009216 76,925,527 LowVol 1.10% -8.46% 3.58%
731 BTB BitBar BTB $698,405 $19.84 35,197 LowVol 4.14% 5.58% 2.50%
732 NET NetCoin NET $688,959 $0.000875 787,126,712 LowVol -7.66% 5.89% 6.07%
733 SMC SmartCoin SMC $667,800 $0.028391 23,521,206 LowVol 3.90% 5.61% 76.18%
734 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -15.00%
735 ITI iTicoin ITI $663,117 $20.72 32,000 LowVol 28.14% 14.47% 29.91%
736 HBN HoboNickels HBN $653,986 $0.010955 59,696,358 LowVol 1.10% 14.61% 14.95%
737 ELE Elementrem ELE $649,269 $0.025214 25,750,031 LowVol 1.03% 1.92% -17.75%
738 CDN Canada eCoin CDN $643,036 $0.006601 97,415,544 LowVol 0.61% -6.00% 6.70%
739 RIYA Etheriya RIYA $619,952 $0.391995 1,581,531 LowVol 1.09% 104.74% -42.98%
740 FJC FujiCoin FJC $611,229 $0.000512 1,193,804,962 LowVol 3.04% 0.45% 28.81%
741 UFO UFO Coin UFO $606,003 $0.000174 3,484,937,512 LowVol 1.03% 6.02% -18.48%
742 SDC ShadowCash SDC $601,820 $0.089889 6,695,133 LowVol -86.15% -17.40%
743 BITS Bitstar BITS $583,260 $0.025271 23,079,737 LowVol -2.03% -0.29% -0.72%
744 SAC SACoin SAC $548,772 $0.078251 7,012,939 LowVol 1.13% 6.02% 12.38%
745 VLT Veltor VLT $530,618 $0.956319 554,855 LowVol 1.13% 30.09% 36.12%
746 USC Ultimate Secu… USC $514,395 $0.049733 10,343,113 LowVol 1.10% -6.70% 6.60%
747 DDF DigitalDevelo… DDF $493,956 $0.096508 5,118,307 LowVol 14.02% -21.83% -6.28%
748 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 93.20%
749 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -17.80%
750 TALK BTCtalkcoin TALK $460,540 $0.007054 65,290,635 LowVol 0.46% 12.59% -24.39%
751 AMBER AmberCoin AMBER $433,143 $0.009912 43,699,481 LowVol 1.03% 10.68%
752 FNC FinCoin FNC $427,698 $0.033210 12,878,667 LowVol 0.36% 1.78% -15.61%
753 VAL Valorbit VAL $412,328 $0.000087 4,742,346,801 LowVol 1.10% 6.02% 11.84%
754 FC2 FuelCoin FC2 $406,437 $0.004000 101,621,513 LowVol 6.43% 16.12% 8.93%
755 E4ROW E4ROW E4ROW $404,841 $0.094633 4,278,000 LowVol -0.28% 3.83% 181.63%
756 NOBL NobleCoin NOBL $402,499 $0.000174 2,313,719,799 LowVol 1.10% 5.77% -16.85%
757 BTCR Bitcurrency BTCR $398,138 $0.002348 169,598,616 LowVol 6.74% 34.03% 283.86%
758 DAXX DaxxCoin DAXX $393,593 $0.000793 496,283,170 LowVol 4.23% 8.57% 9.31%
759 V Version V $392,914 $0.000841 467,109,355 LowVol -4.06% -21.12% -10.94%
760 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -23.51%
761 UNI Universe UNI $381,442 $0.035474 10,752,717 LowVol 1.10% 6.24% 38.71%
762 BUCKS SwagBucks BUCKS $379,102 $1.21 314,370 LowVol 1.03% -4.23% 12.82%
763 GOOD Goodomy GOOD $377,721 $0.000856 441,349,000 LowVol 2.49% 22.90% 10.02%
764 BIGUP BigUp BIGUP $368,009 $0.000174 2,116,611,817 LowVol 1.16% 121.31% 123.91%
765 ICN iCoin ICN $360,244 $0.012346 29,178,288 LowVol 19.55% 4.03% 27.66%
766 SLG Sterlingcoin SLG $351,846 $0.083670 4,205,148 LowVol 1.05% -1.51% 0.47%
767 DVC Devcoin DVC $347,848 $0.000023 15,140,157,500 78.67%
768 IFLT InflationCoin IFLT $341,026 $0.000010 33,156,019,002 LowVol 1.16% -26.06% -22.26%
769 AU AurumCoin AU $327,446 $1.11 296,216 LowVol -8.50% 5.11% 11.97%
770 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
771 CFT CryptoForecast CFT $319,961 $0.006956 46,000,000 LowVol -6.02% -13.45% -18.57%
772 SHDW Shadow Token SHDW $311,221 $0.044460 7,000,000 LowVol -5.44% -0.89% 19.97%
773 GUN Guncoin GUN $306,652 $0.001563 196,153,378 LowVol -0.81% 1.65% 18.58%
774 OPAL Opal OPAL $301,076 $0.019882 15,143,436 LowVol 0.75% -32.74% 30.85%
775 TRK Truckcoin TRK $293,039 $0.001893 154,827,448 LowVol 1.06% 35.17% 40.53%
776 PR Prototanium PR $292,584 $1.49 195,832 LowVol 1.15% 5.33% 41.87%
777 TIT Titcoin TIT $291,496 $0.005842 49,898,202 LowVol 1.03% 5.63% 15.62%
778 NEWB Newbium NEWB $290,965 $0.005819 50,000,000 LowVol -1.04% 1.78% 2.11%
779 BRIT BritCoin BRIT $287,436 $0.013515 21,268,092 LowVol 1.50% 6.91% -30.42%
780 FUNK The Cypherfunks FUNK $277,355 $0.000006 46,204,607,499 LowVol 1.71% 6.67% 12.94%
781 VIDZ PureVidz VIDZ $275,180 $0.002197 125,279,775 LowVol 1.02% 9.56% 6.24%
782 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
783 8BIT 8Bit 8BIT $261,009 $0.224155 1,164,415 LowVol 10.72% 16.77% 28.63%
784 LOT LottoCoin LOT $260,725 $0.000018 14,491,014,421 LowVol 1.63% 18.61% 32.76%
785 GAIA GAIA GAIA $259,803 $0.010780 24,101,381 LowVol 25.39% 23.04% -17.77%
786 Q2C QubitCoin Q2C $258,936 $0.001043 248,177,047 LowVol 1.10% 5.98% 27.66%
787 BUN BunnyCoin BUN $252,288 $0.000002 102,284,071,686 LowVol 2.09% 54.56% 39.38%
788 TGC Tigercoin TGC $249,833 $0.005738 43,536,800 LowVol 1.13% 39.19% 22.94%
789 BBP BiblePay BBP $248,976 $0.000956 260,324,735 LowVol 5.84% 6.02% 16.90%
790 CHESS ChessCoin CHESS $247,922 $0.004588 54,032,769 LowVol 1.31% -7.01% 13.58%
791 JET Jetcoin JET $243,997 $0.050543 4,827,498 LowVol 1.10% -14.99% -58.17%
792 J Joincoin J $241,206 $0.098516 2,448,402 LowVol 0.95% 7.61% 6.33%
793 KLC KiloCoin KLC $238,967 $0.001217 196,297,971 LowVol 1.11% 4.99% -23.51%
794 NYAN Nyancoin NYAN $238,611 $0.000750 317,972,081 LowVol -0.86% -1.92% -0.93%
795 ATOM Atomic Coin ATOM $238,185 $0.018237 13,060,309 LowVol -0.80% 12.36% -7.66%
796 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 6.39%
797 SH Shilling SH $235,371 $0.005999 39,233,175 LowVol 1.03% 4.51% 67.98%
798 FLY Flycoin FLY $224,398 $1.06 210,806 LowVol 1.10%
799 CCN Cannacoin CCN $224,358 $0.047740 4,699,572 LowVol 2.94% -1.38% 28.48%
800 FLT FlutterCoin FLT $224,020 $0.000695 322,214,524 LowVol -4.06% 2.71% -0.48%
801 CUBE DigiCube CUBE $211,203 $0.000087 2,429,126,009 LowVol 1.13% 6.02%
802 UNIC UniCoin UNIC $207,795 $0.070075 2,965,314 LowVol 1.70% 9.07% 19.18%
803 KUSH KushCoin KUSH $199,835 $0.036697 5,445,524 LowVol 1.12% -16.93% 21.55%
804 HODL HOdlcoin HODL $198,822 $0.001304 152,448,625 LowVol 1.03% -6.45% -17.00%
805 XPD PetroDollar XPD $197,645 $0.003089 63,993,275 LowVol 0.17% 28.68% 39.50%
806 GAP Gapcoin GAP $187,659 $0.015651 11,990,165 LowVol 1.04% 20.21% 53.40%
807 I0C I0Coin I0C $186,636 $0.008894 20,984,745 LowVol 0.39% -13.23% -35.25%
808 FRC Freicoin FRC $179,353 $0.006086 29,468,722 LowVol 1.10% 6.02% 11.22%
809 BLRY BillaryCoin BLRY $179,032 $0.019911 8,991,772 LowVol 1.10% 4.69%
810 KAYI Kayicoin KAYI $177,054 $0.000623 284,218,536 LowVol 0.63% -15.61% 0.32%
811 KED Darsek KED $176,391 $0.013042 13,524,927 LowVol 4.54% 14.13% 8.47%
812 GLC GlobalCoin GLC $175,657 $0.002695 65,171,010 LowVol 1.10% 2.88% -12.03%
813 EMD Emerald Crypto EMD $174,418 $0.009124 19,117,129 LowVol 1.10% 29.44% 27.32%
814 LEA LeaCoin LEA $170,028 $0.000544 312,418,090 LowVol 1.51% 9.04% 60.14%
815 BOLI Bolivarcoin BOLI $169,765 $0.020475 8,291,500 LowVol -1.52% 1.21% 1.12%
816 ZUR Zurcoin ZUR $165,572 $0.001912 86,589,762 LowVol 1.13% -7.34% 25.46%
817 LTB LiteBar LTB $164,843 $0.206497 798,282 LowVol 2.61% -14.06% -27.26%
818 RBX Ripto Bux RBX $164,776 $0.000432 381,236,123 LowVol 1.06% 4.35% -2.81%
819 SPACE SpaceCoin SPACE $164,436 $0.007881 20,864,222 LowVol -1.86% 25.62% 39.66%
820 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 4.06%
821 ACOIN Acoin ACOIN $158,822 $0.130173 1,220,085 LowVol 1.06% 7.07% 5.11%
822 QCN QuazarCoin QCN $157,674 $0.026084 6,044,911 LowVol 1.10% 56.85% 56.67%
823 BITSILVER bitSilver BITSILVER $153,763 $17.43 8,820 LowVol -0.07% 5.59% 3.44%
824 XRE RevolverCoin XRE $153,120 $0.006869 22,292,398 LowVol 8.49% 17.74% 8.06%
825 888 OctoCoin 888 $152,736 $0.003038 50,267,180 LowVol 0.86% 8.02% 42.14%
826 GRT Grantcoin GRT $149,671 $0.003478 43,035,522 LowVol 1.03% 4.21% 9.98%
827 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 50.06%
828 EVO Evotion EVO $141,841 $0.044884 3,160,146 LowVol 1.44% -9.73% 5.73%
829 CJ Cryptojacks CJ $141,394 $0.000348 406,568,581 LowVol 2.19% 8.36% 11.20%
830 URC Unrealcoin URC $139,250 $0.019824 7,024,402 LowVol 1.10% 5.56% 29.26%
831 RED RedCoin RED $138,524 $0.001869 74,107,896 LowVol -1.53% 43.95% 108.56%
832 STV Sativacoin STV $138,449 $0.019538 7,086,026 LowVol 3.46% 16.18% 24.06%
833 C2 Coin2.1 C2 $130,388 $0.001304 99,976,323 LowVol 4.62% 18.21% 33.90%
834 BUMBA BumbaCoin BUMBA $128,714 $0.005738 22,430,192 LowVol 1.03% 4.44% -4.13%
835 HONEY Honey HONEY $126,811 $0.403876 313,984 LowVol 1.22% 40.99% -21.72%
836 ICE iDice ICE $125,560 $0.079923 1,571,013 LowVol -0.18% -20.28% 20.35%
837 YAC Yacoin YAC $124,921 $0.001043 119,730,338 LowVol 1.10% -15.19% -10.10%
838 GTC Global Tour Coin GTC $124,732 $0.004173 29,887,402 LowVol 1.10% -2.13% 4.41%
839 ANTI AntiBitcoin ANTI $124,519 $0.007130 17,465,159 LowVol 1.13% 2.28% 39.93%
840 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 63.95%
841 TEK TEKcoin TEK $123,414 $0.000087 1,414,054,562 LowVol 1.00% -25.13% -27.66%
842 PRC PRCoin PRC $123,378 $0.008039 15,347,400 LowVol -11.09% -13.25% -14.57%
843 OHM OHM OHM $118,265 $0.004000 29,569,689 LowVol 1.10% -3.96% -64.08%
844 BITGOLD bitGold BITGOLD $116,517 $1295.07 89.9694 LowVol -0.10% -0.71% 2.88%
845 CORG CorgiCoin CORG $115,723 $0.000092 1,251,855,418 LowVol 2.27% -43.27% -53.92%
846 MAY Theresa May Coin MAY $113,710 $0.004705 24,168,600 LowVol 0.07% -25.54% -2.83%
847 TTC TittieCoin TTC $113,270 $0.000090 1,259,816,434 LowVol 1.05% -40.00% -39.87%
848 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 34.86%
849 020 020LondonCoin 020 $112,058 $7.1e-07 156,876,860,248 LowVol 5.43%
850 FIRE Firecoin FIRE $111,235 $1.13 98,412 LowVol 1.03%
851 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 5.21%
852 HAL Halcyon HAL $108,899 $0.020693 5,262,539 LowVol 1.10% 22.29%
853 XCT C-Bit XCT $108,418 $0.000690 157,223,250 LowVol 1.19% 27.36% 6.96%
854 PX PX PX $107,611 $0.001130 95,206,100 LowVol 1.10% 6.02% 15.93%
855 CAP Bottlecaps CAP $104,808 $0.000514 203,785,349 LowVol
856 BTQ BitQuark BTQ $102,217 $0.011390 8,974,334 LowVol 5.71% 14.78% -54.67%
857 MNM Mineum MNM $101,829 $0.010791 9,436,367 LowVol 10.01% -23.09% -14.28%
858 DLC Dollarcoin DLC $98,975 $0.010868 9,106,714 LowVol 1.03% 2.73% 16.65%
859 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
860 QTL Quatloo QTL $97,596 $0.012644 7,718,883 LowVol 2.13% 8.21% 13.05%
861 ARI Aricoin ARI $97,431 $0.000695 140,262,505 LowVol 1.03% -6.73% 11.90%
862 ARG Argentum ARG $96,889 $0.011385 8,510,578 LowVol 1.11% 12.61% 35.96%
863 ARCO AquariusCoin ARCO $95,580 $0.064792 1,475,189 LowVol 2.05% 0.27% 9.35%
864 GPU GPU Coin GPU $93,893 $0.002320 40,477,042 LowVol 8.26% 34.27% 49.91%
865 XLC LeviarCoin XLC $92,736 $0.009545 9,715,366 LowVol -1.88% -32.37% -58.96%
866 CAT Catcoin CAT $91,212 $0.014781 6,171,000 LowVol 1.10% 11.35% -2.14%
867 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol
868 VC VirtualCoin VC $88,380 $0.008782 10,064,287 LowVol 1.10% -42.58%
869 DUO ParallelCoin DUO $87,207 $0.289123 301,626 LowVol 0.64% 23.34% 15.66%
870 BLC Blakecoin BLC $86,837 $0.005742 15,122,697 LowVol 1.23% 45.40% 15.83%
871 MARS Marscoin MARS $85,796 $0.003034 28,279,074 LowVol 1.16% 20.12% 15.03%
872 PXI Prime-XI PXI $85,326 $0.004829 17,669,340 LowVol 0.30% 13.18% 1.58%
873 BVC BeaverCoin BVC $81,990 $0.026319 3,115,258 LowVol 1.04% 10.35% 52.67%
874 SLM Slimcoin SLM $81,821 $0.005478 14,937,439 LowVol 1.03% 6.02% 10.32%
875 PRX Printerium PRX $81,200 $0.006869 11,821,728 LowVol 1.03% 416.95% 163.78%
876 IMS Independent M… IMS $80,493 $0.014992 5,368,934 LowVol -3.21% 32.23% 30.82%
877 COXST CoExistCoin COXST $77,807 $0.002871 27,100,000 LowVol 0.03%
878 TSE Tattoocoin (S… TSE $77,179 $0.000854 90,421,856 LowVol 1.12% 26.87% 15.23%
879 SOON SoonCoin SOON $74,346 $0.005966 12,462,620 LowVol -14.65% 10.20% 15.96%
880 BAS BitAsean BAS $73,341 $0.014668 5,000,000 LowVol 10.46% 0.05% -9.17%
881 CPN CompuCoin CPN $73,334 $0.003739 19,615,019 LowVol 1.10% 38.10% 13.21%
882 GPL Gold Pressed … GPL $73,214 $0.287286 254,846 LowVol 1.07% 31.25% 37.56%
883 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 0.45% 51.13%
884 MAR Marijuanacoin MAR $72,009 $0.048948 1,471,132 LowVol 5.30% 24.78% 21.68%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $69,313 $0.000869 79,719,140 LowVol 1.13% 17.80% 37.95%
886 MST MustangCoin MST $68,602 $0.108833 630,343 LowVol 1.10% 6.26% 11.37%
887 XCRE Creatio XCRE $67,114 $0.003271 20,520,514 LowVol 0.54% -13.78% 33.61%
888 SPT Spots SPT $67,052 $0.002993 22,406,021 LowVol -0.45% -9.66% 21.06%
889 CRX Chronos CRX $67,042 $0.000909 73,729,962 LowVol 8.01% 36.37% 2.71%
890 GLT GlobalToken GLT $67,041 $0.002586 25,924,100 LowVol 1.04% 57.06% 55.63%
891 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $66,613 $0.083990 793,108 LowVol 1.03% -16.02% 33.30%
892 ADCN Asiadigicoin ADCN $65,031 $0.002608 24,931,054 LowVol 8.32% 13.60% -14.97%
893 BTPL Bitcoin Planet BTPL $64,516 $0.011737 5,496,929 LowVol -3.84% 4.02% -38.57%
894 DRM Dreamcoin DRM $61,766 $0.025214 2,449,632 LowVol 1.10% 4.53%
895 BITZ Bitz BITZ $61,450 $0.030866 1,990,891 LowVol 11.84% 7.74%
896 DIBC DIBCOIN DIBC $59,993 $0.011999 5,000,000 LowVol 1.03% 19.93% -11.44%
897 POP PopularCoin POP $59,753 $0.000018 3,372,875,244 LowVol 1.07% 26.69% 14.81%
898 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol
899 $$$ Money $$$ $57,073 $0.001244 45,887,218 LowVol 8.29% 12.76% 11.32%
900 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $56,562 $0.007044 8,030,000 LowVol 1.12% 5.71% 55.63%
901 GCC GuccioneCoin GCC $56,440 $0.002782 20,285,537 LowVol 1.10% -3.38% 10.97%
902 URO Uro URO $56,389 $0.046707 1,207,310 LowVol 4.89% 35.97%
903 300 300 Token 300 $56,081 $186.94 300 LowVol 1.10% 6.02% 11.20%
904 ICOB ICOBID ICOB $55,666 $0.000522 106,701,874 LowVol 1.06% 6.37% 9.27%
905 PIE PIECoin PIE $55,154 $0.002608 21,144,835 LowVol 1.03% 23.54% -51.88%
906 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -54.17%
907 PHO Photon PHO $52,347 $0.000003 20,344,852,060 LowVol 1.64% 13.08% -5.06%
908 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol -0.14% 5.65%
909 JIN Jin Coin JIN $51,494 $0.005229 9,848,485 LowVol 4.52%
910 RPC RonPaulCoin RPC $50,433 $0.056689 889,647 LowVol 1.06% 11.50% -17.91%
911 WARP WARP WARP $49,898 $0.045560 1,095,224 LowVol 1.03% 14.91%
912 NRO Neuro NRO $49,754 $0.001391 35,764,677 LowVol 1.10% 6.02% 2.55%
913 COAL BitCoal COAL $49,689 $0.011042 4,500,000 LowVol 3.90% 17.08% 45.63%
914 SOIL SOILcoin SOIL $49,577 $0.008695 5,702,048 LowVol 1.13% 25.73% 33.94%
915 KIC KibiCoin KIC $48,361 $0.003290 14,701,000 LowVol 1.71% -28.40% 32.45%
916 BRAIN Braincoin BRAIN $48,272 $0.004782 10,094,424 LowVol 1.10% 21.19%
917 MCRN MACRON MCRN $47,241 $0.000118 401,421,401 LowVol 2.47% 15.03% -50.69%
918 JOBS JobsCoin JOBS $46,090 $0.000435 106,019,270 LowVol 1.03% -11.65% -23.39%
919 ARB ARbit ARB $44,959 $0.005797 7,754,845 LowVol -0.19% 8.00%
920 DRS Digital Rupees DRS $44,412 $0.000087 510,802,961 LowVol 1.03% 6.02% -9.60%
921 CASH Cashcoin CASH $44,112 $0.000956 46,123,064 LowVol 1.13% 6.02% 5.91%
922 EMP EMoneyPower EMP $43,995 $0.004782 9,200,000 LowVol 1.03% -67.21%
923 BSC BowsCoin BSC $43,430 $0.007825 5,550,102 LowVol 1.10% 6.22% 39.11%
924 SFC Solarflarecoin SFC $42,821 $0.003040 14,083,450 LowVol 1.12% 25.14% -27.47%
925 ITZ Interzone ITZ $41,408 $0.026075 1,588,012 LowVol 2.81% 13.06% -38.25%
926 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol
927 VRS Veros VRS $40,500 $0.000083 486,609,040 LowVol 54.15% 269.64% 59.12%
928 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
929 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,740 $0.015155 2,622,273 LowVol 34.59% 14.85%
930 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol
931 STEPS Steps STEPS $39,273 $0.002109 18,625,017 LowVol 2.85%
932 WORM HealthyWormCoin WORM $38,653 $0.000348 111,142,175 LowVol 1.03% 5.69% -10.07%
933 ORLY Orlycoin ORLY $38,235 $0.001043 36,646,779 LowVol 1.03% 12.82% 34.85%
934 CESC CryptoEscudo CESC $37,588 $0.000261 144,105,100 LowVol 24.88% 59.03% 68.57%
935 CMT Comet CMT $36,119 $0.041381 872,830 LowVol 3.39% 14.01% 0.73%
936 PULSE Pulse PULSE $36,054 $0.002521 14,298,972 LowVol 1.13% 16.10%
937 EREAL eREAL EREAL $35,015 $0.000523 66,909,634 LowVol -0.11% -3.42% 25.70%
938 BENJI BenjiRolls BENJI $34,397 $0.001698 20,252,396 LowVol 0.62% -14.43% -8.33%
939 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol -0.14%
940 XBTS Beatcoin XBTS $33,160 $0.021749 1,524,686 LowVol 1.13% 28.92% -42.57%
941 CRT CRTCoin CRT $33,083 $0.417341 79,270 LowVol 1.10% 6.02% 12.38%
942 PLNC PLNcoin PLNC $32,689 $0.001913 17,089,600 LowVol 1.10% -6.77% -1.07%
943 BLZ BlazeCoin BLZ $32,206 $0.000053 608,557,394 LowVol 1.32% 22.45% 46.02%
944 CAB Cabbage CAB $31,953 $0.003043 10,499,996 LowVol 1.10% -4.85%
945 ICON Iconic ICON $31,600 $0.053298 592,894 LowVol 1.03% 30.77% 52.43%
946 G3N G3N G3N $30,901 $0.004086 7,561,891 LowVol 1.13% 6.02% 25.76%
947 SLEVIN Slevin SLEVIN $30,431 $0.000435 70,000,000 LowVol 1.03% 32.53% 11.71%
948 GBT GameBet Coin GBT $29,580 $0.001391 21,262,780 LowVol 1.03% 6.02% 21.18%
949 EGO EGO EGO $29,486 $0.000491 60,000,001 LowVol 6.09%
950 VTA Virtacoin VTA $28,783 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 0.35% -0.02% 9.48%
951 BOAT Doubloon BOAT $28,659 $0.001545 18,547,845 LowVol 0.98% 9.41% -55.16%
952 LIR LetItRide LIR $28,378 $0.000783 36,264,793 LowVol 1.13% 19.27% 46.07%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 16.53%
954 KNC KingN Coin KNC $27,929 $13.91 2,008 LowVol 1.10% 6.02% 22.66%
955 DPAY DPAY DPAY $27,663 $0.000348 79,541,001 LowVol 1.05% 6.02%
956 PSB Pesobit PSB $27,264 $0.000811 33,614,722
957 DLISK DAPPSTER DLISK $26,084 $0.000261 100,000,000 LowVol 1.13% -20.48%
958 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,341 $0.028344 894,026 LowVol 1.10% 6.03% 7.85%
959 FUZZ FuzzBalls FUZZ $25,240 $0.005226 4,829,945 LowVol 0.52% 6.19% -14.18%
960 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
961 CNC CHNCoin CNC $24,795 $0.000522 47,530,319 LowVol 1.10% 6.02% 35.35%
962 UET Useless Ether… UET $24,394 $0.006151 3,965,716 LowVol 2.01% 25.22% -3.13%
963 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 16.47%
964 LTCR Litecred LTCR $22,621 $0.000748 30,227,750 LowVol 5.34% -17.04% 1.65%
965 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol
966 ZNE Zonecoin ZNE $21,327 $0.008260 2,581,970 LowVol 57.86%
967 IBANK iBank IBANK $21,251 $0.004695 4,526,324 LowVol 1.10% 12.38%
968 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $21,169 $0.028084 753,776 LowVol -0.51% 9.41% 15.23%
969 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 17.66%
970 MILO MiloCoin MILO $20,699 $0.001918 10,789,954 LowVol 1.07% 23.12% -34.75%
971 MGM Magnum MGM $20,514 $0.005217 3,932,251 LowVol 1.13% -11.65%
972 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
973 DES Destiny DES $19,657 $0.012286 1,600,000 LowVol
974 BNX BnrtxCoin BNX $18,283 $0.000690 26,483,501 LowVol -0.15% 59.60% 38.19%
975 XOC Xonecoin XOC $18,222 $0.043386 420,000 LowVol 1.13% 100.48%
976 WBB Wild Beast Block WBB $17,725 $0.107191 165,357 LowVol -5.89% -20.59% -16.64%
977 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 0.61% 13.38%
978 RIDE Ride My Car RIDE $17,611 $0.000174 101,276,976 LowVol 1.13% 6.02% -1.30%
979 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,041 $0.001358 12,545,500 LowVol 1.45% 39.85% -55.12%
980 SDP SydPak SDP $16,620 $0.104074 159,696 LowVol 7.73% 13.61%
981 ALTC Antilitecoin ALTC $16,439 $0.000522 31,512,613 LowVol 1.10% 6.02% 12.65%
982 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 1.06% 17.67%
983 ELS Elysium ELS $14,277 $0.003565 4,005,012 LowVol 1.10% 24.20% 25.22%
984 GBC GBCGoldCoin GBC $13,887 $0.001222 11,361,817 LowVol 0.00% 15.61% -48.57%
985 RSGP RSGPcoin RSGP $13,518 $7.83 1,727 LowVol 1.10% 6.21% 2.78%
986 SOCC SocialCoin SOCC $12,282 $0.008868 1,384,879 LowVol 1.03% -4.30% 23.89%
987 MRNG MorningStar MRNG $12,163 $0.000373 32,589,655 LowVol 15.02% 18.75% 4.75%
988 AGLC AgrolifeCoin AGLC $12,046 $0.001652 7,291,652 LowVol 1.13% 6.02%
989 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
990 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 11.44% 17.85%
991 DIX Dix Asset DIX $10,981 $1.1e-07 100,000,000,000 LowVol 1.53% 63.87% 74.52%
992 XRC Rawcoin XRC $10,737 $0.015232 704,882 LowVol -13.64% 7.25% 37.14%
993 ARGUS Argus ARGUS $9,797 $0.008532 1,148,324 LowVol 1.19% 2.00% 40.64%
994 GEERT GeertCoin GEERT $9,616 $0.001889 5,091,200 LowVol 1.13% 11.30% 12.93%
995 SLFI Selfiecoin SLFI $9,375 $0.000087 107,829,281 LowVol 1.03% 5.94% 11.71%
996 VOLT Bitvolt VOLT $9,198 $0.000609 15,112,554 LowVol 1.03% 29.68% 23.08%
997 P7C P7Coin P7C $9,187 $0.000261 35,220,238 LowVol 1.10% 6.02% 12.38%
998 DAS DAS DAS $9,122 $0.003478 2,622,886 LowVol 1.13% -43.36% -31.22%
999 SANDG Save and Gain SANDG $8,794 $0.002869 3,064,800 LowVol 1.03% 12.27%
1000 TRADE Tradecoin TRADE $8,439 $0.001130 7,466,121 LowVol 1.13% -37.26%
1001 MTM MTMGaming MTM $8,378 $0.002793 2,999,967 7.10%
1002 CCM100 CCMiner CCM100 $8,276 $0.002463 3,360,417 LowVol 0.80% 7.95% 101.28%
1003 NODC NodeCoin NODC $7,991 $0.004761 1,678,439 LowVol 20.55%
1004 CONX Concoin CONX $7,377 $0.009912 744,266 LowVol 1.03% 6.02% 4.89%
1005 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -37.23%
1006 JS JavaScript Token JS $5,710 $0.000714 7,991,996 LowVol -0.23% -32.18% -62.63%
1007 NANOX Project-X NANOX $5,444 $69556.80 0.078264 LowVol 1.03% 41.36% -18.92%
1008 FRAZ Frazcoin FRAZ $4,697 $0.000522 9,003,198 LowVol -68.36% -59.11% 7.62%
1009 GRIM Grimcoin GRIM $4,668 $0.000452 10,324,802 LowVol 1.13% -6.04% -50.58%
1010 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol
1011 BBC BigBoobsCoin BBC $4,070 $0.020454 199,003 5.75%
1012 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1013 ULA Ulatech ULA $3,386 $0.018815 179,986 LowVol 1.03% 19.23% 135.81%
1014 XNG Enigma XNG $3,253 $0.195629 16,627 LowVol 1.10% 3.27% -13.64%
1015 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,235 $0.002348 1,377,917 LowVol 1.03% 6.02% 4.33%
1016 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 78.80%
1017 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,011 $0.014214 211,827 LowVol 0.98% -40.22% -26.74%
1018 EBT Ebittree Coin EBT $2,462 $0.001947 1,264,511 LowVol 1.03% 25.02% 245.50%
1019 TOKEN SwapToken TOKEN $1,888 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 1.15% 46.93% 3.24%
1020 MNC MantraCoin MNC $1,599 $0.000344 4,650,380 LowVol 109.60% 11.08%
1021 DGCS Digital Credits DGCS $1,013 $0.000174 5,826,388 LowVol 1.13% 6.02% -25.08%
1022 ABN Abncoin ABN $796 $0.011756 67,700 LowVol -0.09% 12.04% 4.64%
1023 SOJ Sojourn SOJ $679 $0.001400 485,214 LowVol 1.05% -10.17% -46.44%
1024 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 418.87%
1025 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol 1.21% 18.21%
1026 CALC CaliphCoin CALC $105 $0.001209 87,140 LowVol 0.70% 1.07%
1027 APW AppleCoin APW $6 $0.000087 72,683 LowVol 1.15% 6.02% -24.47%
1028 BTG Bitcoin Gold BTG $364.22 $200,418,000 -1.41% -6.92% 125.65%
1029 BCD Bitcoin Diamo… BCD $90.37 $49,269,200 1.96% 30.44%
1030 INK Ink INK $0.175718 $9,954,330 0.64% 3.41%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $3.27 $7,362,870 -1.78% -12.70% -32.17%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $1.85 $4,606,480 0.00% 2.41% 20.83%
1033 QASH QASH QASH $0.707082 $3,575,660 0.79% 19.15%
1034 CLUB ClubCoin CLUB $5.26 $3,279,750 -2.61% 8.61% 135.67%
1035 REC Regalcoin REC $47.80 $2,732,510 1.59% 9.15% -2.94%
1036 NULS Nuls NULS $0.602813 $2,289,990 -0.90% 2.99% -15.89%
1037 FRGC Fargocoin FRGC $9.71 $1,891,500 -1.16% -1.40% 10.41%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.09 $1,526,300 2.67% -1.74% -5.38%
1039 BTE BitSerial BTE $4.90 $1,415,430 1.84% -6.51%
1040 AI POLY AI AI $18.04 $1,268,210 -7.05%
1041 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.21 $827,262 1.43% 9.56% 33.35%
1042 GRX GOLD Reward T… GRX $4.61 $605,969 6.87% -8.83% 25.27%
1043 AION Aion AION $1.23 $570,021 2.52% 24.09% 50.98%
1044 B2X SegWit2x [Fut… B2X $264.60 $531,507 2.11% -1.95% 20.43%
1045 WC WINCOIN WC $1.75 $517,999 1.41% -6.48%
1046 SIC Swisscoin SIC $0.000261 $500,428 41.53% -96.66%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $113.32 $489,929 4.68% -9.79% 0.35%
1048 ETN Electroneum ETN $0.027867 $462,659 1.27% -2.61% -14.17%
1049 PBL Publica PBL $0.134001 $367,121 -18.30% -36.72%
1050 MKR Maker MKR $383.26 $343,368 -6.68% 3.98%
1051 THS TechShares THS $0.900393 $326,623 -0.90% -2.92% -11.09%
1052 BOT Bodhi BOT $0.543213 $305,356 2.75% 16.35%
1053 SUR Suretly SUR $3.97 $245,950 -0.20% 4.04% 44.82%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.046342 $215,901 2.44% 6.86% -6.11%
1055 UGT UG Token UGT $0.458802 $188,991 -0.20% 2.75% 41.81%
1056 B3 B3Coin B3 $0.000521 $177,745 -7.39% -13.26% 52.34%
1057 ADK Aidos Kuneen ADK $39.03 $159,813 1.08% -0.58% 4.58%
1058 XID Sphre AIR XID $0.197037 $126,193 0.38% 7.76% 11.88%
1059 TSL Energo TSL $0.031326 $125,977 -1.65% -3.84%
1060 LLT LLToken LLT $0.339544 $109,594 1.25% 9.22% 12.92%
1061 XCPO Copico XCPO $0.028374 $104,905 5.06% 11.43%
1062 EVR Everus EVR $5.08 $104,183 21.98% 25.98% 36.53%
1063 GMT Mercury Protocol GMT $0.054257 $97,804 -3.35% -16.99% 24.57%
1064 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.36 $89,379 7.49% -14.10%
1065 INF InfChain INF $0.008782 $87,654 1.53% 0.71%
1066 BTCM BTCMoon BTCM $0.013326 $85,346 -3.79% -27.75% 699.52%
1067 BT1 BT1 [CST] BT1 $8073.06 $80,693 0.02% -0.14% 8.06%
1068 BSR BitSoar BSR $0.265185 $76,487 2.79% 49.07% 97.33%
1069 B2B B2B B2B $0.567800 $61,435 5.77% -6.50%
1070 MSD MSD MSD $0.013541 $51,745 1.08% -0.71% 39.27%
1071 EAG EA Coin EAG $4.26 $51,137 1.10% 6.02% -27.70%
1072 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002234 $45,368 -17.83% 4.45% -32.85%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.102202 $42,947 1.76% 2.11% 4.03%
1074 MAG Magnet MAG $0.243884 $40,234 0.22% 2.43%
1075 AKY Akuya Coin AKY $0.348306 $38,623 -1.24% -8.68% -54.22%
1076 DSR Desire DSR $0.147040 $34,441 -5.32% -1.76% -55.71%
1077 PHR Phore PHR $0.449177 $30,840 6.88% 10.33%
1078 OXY Oxycoin OXY $0.167785 $28,868 -3.44% 0.92% 6.97%
1079 MUT Mutual Coin MUT $0.006434 $28,641 26.64% 52.43%
1080 ASTRO Astro ASTRO $1.60 $28,419 -15.91% -8.74% -3.92%
1081 SPANK SpankChain SPANK $0.047308 $26,339 -3.17% 35.61%
1082 ACC Accelerator N… ACC $4.35 $26,239 6.47%
1083 COR CORION COR $1.01 $24,688 1.03% 6.72% 50.57%
1084 ICX ICON ICX $1.18 $22,412 4.41% 8.96% 17.13%
1085 BTU Bitcoin Unlim… BTU $124.28 $22,129 1.04% -2.49% -22.13%
1086 DEUS DeusCoin DEUS $0.380563 $21,484 -1.05% -0.93% -1.22%
1087 VASH VPNCoin VASH $0.004869 $18,982 -3.74% -0.31% 20.92%
1088 SSS Sharechain SSS $0.002938 $17,820 -8.67% -10.34% -20.49%
1089 TER TerraNova TER $2.62 $16,650 -2.00% 15.51% -16.59%
1090 SISA SISA SISA $0.015249 $15,599 -5.61% 10.03% -86.59%
1091 HOLD Interstellar … HOLD $0.101466 $15,227 2.56% 4.73% -63.73%
1092 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047317 $15,189 -0.28% -13.47% 35.95%
1093 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003492 $14,498 -6.47% -26.21% 34.77%
1094 MCR Macro MCR $2.09 $14,260 1.10% -3.07% -34.97%
1095 DGPT DigiPulse DGPT $1.09 $13,012 0.53% -12.18%
1096 PLC PlusCoin PLC $0.000563 $12,849 2.74% -22.18% -8.86%
1097 BLX Blockchain Index BLX $2.47 $10,398 5.96% 2.36% 25.77%
1098 WILD Wild Crypto WILD $0.074646 $9,999 0.20% -16.92% -10.31%
1099 APC AlpaCoin APC $0.013305 $9,357 -12.41% -13.92% -57.11%
1100 VIU Viuly VIU $0.004349 $8,918 0.82% -5.67%
1101 AERM Aerium AERM $2.09 $8,897 -1.61% 8.85% 6.41%
1102 GRN Granite GRN $0.012172 $8,312 -10.98% -7.81% 4.67%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000238 $8,017 3.99% 12.64% 13.59%
1104 PNX Phantomx PNX $0.015472 $7,781 -13.21% -10.22%
1105 XTD XTD Coin XTD $0.000087 $7,725 1.10% 6.02% 11.69%
1106 RMC Russian Minin… RMC $13052.40 $7,461 1.03% 8.39% 31.85%
1107 DNA EncrypGen DNA $0.072158 $7,057 -2.47% -0.46%
1108 TRIA CombiCoin TRIA $8.44 $6,718 -0.23%
1109 MGC GulfCoin MGC $0.003391 $6,060 1.10% 11.39% 23.37%
1110 FOR FORCE FOR $0.002608 $5,914 1.13% 36.26% -10.21%
1111 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002338 $5,902 -1.77% 0.37% 11.42%
1112 WIC Wi Coin WIC $0.003590 $5,108 3.02% -6.91% 10.46%
1113 DAY Chronologic DAY $4.81 $4,858 10.42% 30.58% 4.80%
1114 HYPER Hyper HYPER $0.026218 $4,796 1.10% 35.55%
1115 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.016656 $4,542 -9.92% 7.53%
1116 IQT iQuant IQT $0.111626 $4,541 1.06% -34.67% -40.66%
1117 IBTC iBTC IBTC $0.012539 $4,383 1.72% 16.83% 43.31%
1118 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000435 $3,966 1.10% -11.65% -16.44%
1119 MGC MergeCoin MGC $0.014607 $3,954 1.03% 12.55%
1120 BOS BOScoin BOS $1.13 $3,776 1.03% 3.93% -8.58%
1121 STU bitJob STU $0.042225 $3,658 3.84% 5.51% -48.63%
1122 STEX STEX STEX $0.233342 $3,404 1.39% -6.18% 61.53%
1123 SMART SmartBillions SMART $0.444777 $3,391 -1.33% 8.45%
1124 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000128 $3,270 -5.15% -66.07% -13.16%
1125 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.110682 $3,024 -3.28% 4.01% 151.52%
1126 BPL Blockpool BPL $0.177978 $2,949 1.50% 9.45% -3.76%
1127 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000261 $2,878 1.13% -27.44% 12.81%
1128 SND Sand Coin SND $0.686339 $2,777 -17.13% -6.42% 9.75%
1129 EDRC EDRCoin EDRC $0.037745 $2,339 0.03% -11.07% -5.67%
1130 SHND StrongHands SHND $3.1e-08 $2,297 0.30% -13.12% 22.75%
1131 MINEX Minex MINEX $0.050603 $2,261 2.82% -1.27% 1.60%
1132 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 $2,251 -0.21% -39.24% -89.27%
1133 DFS DFSCoin DFS $0.008241 $2,174 -9.14% 6.85% -9.47%
1134 ZBC Zilbercoin ZBC $0.047397 $1,957 2.51% 10.02% 8.15%
1135 OX OX Fina OX $0.000172 $1,938 2.13% 5.27% 17.94%
1136 MCI Musiconomi MCI $0.060497 $1,909 -0.02% -11.17% 11.04%
1137 BAT BatCoin BAT $0.000003 $1,845 1.54% 55.69% -20.33%
1138 NTC Natcoin NTC $0.321700 $1,773 1.05% -17.05% -61.00%
1139 CYDER Cyder CYDER $0.000174 $1,563 -49.47% -46.99% -43.81%
1140 BTBc Bitbase BTBc $0.004869 $1,368 -3.34% 3.77% -57.28%
1141 VULC Vulcano VULC $0.009117 $1,340 -5.98% 18.59% 12.85%
1142 EUSD eUSD EUSD $0.000263 $1,243 -0.20% 1.10% -60.28%
1143 PEC Peacecoin PEC $0.026432 $1,242 1.03% 114.63% 339.96%
1144 SIFT Smart Investm… SIFT $3.62 $1,195 -0.28% -1.31% 2.65%
1145 MEN PeopleCoin MEN $0.000087 $1,194 1.03% 6.02% 12.39%
1146 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 $1,143 -0.20% 107.67% 23.73%
1147 HAT Hawala.Today HAT $0.152187 $1,112 1.05% 4.28% -27.18%
1148 PRN Protean PRN $0.000005 $1,070 0.64% -87.18% -90.42%
1149 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 $1,051 -0.28% 3.83% 40.82%
1150 BIXC BIXC BIXC $3.48 $965 1.05% 12.34%
1151 SWP Swapcoin SWP $0.052048 $922 -0.23% -42.89% -26.98%
1152 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.003114 $880 0.78% 69.62% 16.92%
1153 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.059982 $880 48.19% -6.33% -26.95%
1154 CASH Cash Poker Pro CASH $0.062931 $874 -0.23% -16.81% -40.67%
1155 ACC AdCoin ACC $0.117257 $814 2.17% -32.41% 21.39%
1156 IPY Infinity Pay IPY $0.001289 $780 -13.90% -52.15%
1157 10MT 10M Token 10MT $0.001751 $751 -0.23% -55.72% -19.55%
1158 ANTX Antimatter ANTX $0.000087 $747 1.13% 6.03% 134.99%
1159 NAMO NamoCoin NAMO $0.000087 $684 -10.28% -26.57% -69.27%
1160 LDCN LandCoin LDCN $0.005407 $637 4.00% -37.05% 92.19%
1161 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007651 $522 2.29% 92.33% -8.75%
1162 BSN Bastonet BSN $0.000869 LowVol 26.38% -4.56% -0.79%
1163 TIE TIES Network TIE $0.104996 LowVol -1.14% 32.04% 50.28%
1164 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.085207 LowVol 7.41% 16.52% 49.23%
1165 HIGH High Gain HIGH $0.000696 LowVol 1.13% -22.87% -37.92%
1166 RCN Rcoin RCN $0.000087 LowVol 1.03% 6.02% 12.38%
1167 RHFC RHFCoin RHFC $0.000846 LowVol -7.73% -6.20% -27.09%
1168 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002956 LowVol 1.03% -11.45%
1169 YEL Yellow Token YEL $0.001940 LowVol -59.08% -61.30% -87.98%
1170 TCR TheCreed TCR $0.000348 LowVol 1.03% 41.36% 49.84%
1171 TELL Tellurion TELL $0.000216 LowVol 0.79% 162.46% 36.95%
1172 DMC DynamicCoin DMC $0.002889 LowVol -2.30% 0.49% 2.49%
1173 9COIN 9COIN 9COIN $0.002608 LowVol -5.29% -6.45% -0.86%
1174 POKE PokeCoin POKE $0.000261 LowVol 1.10% 59.03%
1175 SKR Sakuracoin SKR $0.000956 LowVol 11.02% 19.62% 50.41%
1176 FFC FireFlyCoin FFC $0.000087 LowVol 1.13% -34.13% -0.84%
1177 ETT EncryptoTel [… ETT $0.088669 LowVol 3.84% -1.51% 13.04%
1178 REGA Regacoin REGA $0.002174 LowVol 1.03% -5.34% -2.08%
1179 QBT Cubits QBT $0.002220 LowVol 2.56% 92.37% 192.41%
1180 ANI Animecoin ANI $0.000087 LowVol 1.03% -28.04% -14.78%
1181 TURBO TurboCoin TURBO $0.000087 LowVol 1.03% 5.79% 12.38%
1182 FLASH Flash FLASH $0.004326 LowVol 1.06% 4.52% -2.04%
1183 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000174 LowVol 1.03% 6.02% -21.94%
1184 BEST BestChain BEST $0.000957 LowVol -4.60% -19.47% -10.38%
1185 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol 0.98% 16.98% 55.76%
1186 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% 0.00% -2.33%
1187 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033261 LowVol 0.71% -0.07% 4.18%
1188 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003304 LowVol 1.10% 6.02% 15.42%
1189 FC Facecoin FC $0.004256 LowVol -0.24% 69.78% -25.93%
1190 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009738 LowVol 1.10% 6.02% -0.61%
1191 XAU Xaucoin XAU $0.029388 LowVol 1.03% 53.46% 34.31%
1192 TOP TopCoin TOP $0.001038 LowVol 24.08% 27.35% 16.40%
1193 STARS StarCash Network STARS $0.223201 LowVol -16.52% 5.10% -27.24%
1194 AV AvatarCoin AV $0.027388 LowVol 0.81% 9.60%
1195 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000682 LowVol 3.41% 27.36% -11.78%
1196 INDIA India Coin INDIA $0.000348 LowVol 34.80% 112.04% 74.16%
1197 CYC Cycling Coin CYC $0.001043 LowVol 1.10% -8.95%
1198 PRES President Trump PRES $0.003826 LowVol -4.43% -2.45% -12.04%
1199 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005383 LowVol -5.26% -21.18% -23.36%
1200 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000174 LowVol 1.13% 6.02% -36.70%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.001122 LowVol 1.25% 37.90% 27.97%
1202 HNC Huncoin HNC $0.001130 LowVol -6.12% -15.62% -40.23%
1203 ACES Aces ACES $0.000180 LowVol 1.13% 8.60% 2.04%
1204 BIT First Bitcoin BIT $0.014520 LowVol 1.13% 4.15% 61.21%
1205 YES Yescoin YES $0.000011 LowVol 0.91% -61.90% -63.80%
1206 BUB Bubble BUB $0.011390 LowVol 1.03% -13.09% -54.22%
1207 EBIT eBIT EBIT $0.000804 LowVol -0.23% -11.52% 129.23%
1208 NTWK Network Token NTWK $0.001230 LowVol -0.20% -69.67% -38.60%
1209 ELC Elacoin ELC $0.066340 LowVol 1.40% 12.28% -6.29%
1210 ACN Avoncoin ACN $0.000348 LowVol 1.03% 5.29% -13.49%
1211 MOTO Motocoin MOTO $0.002384 LowVol -6.09% -3.96% -22.50%
1212 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.043473 LowVol -13.41% -15.32% -36.34%
1213 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000002 LowVol 95.64% 118.73% 13.03%
1214 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001142 LowVol 2.59% -1.37% -14.89%
1215 UR UR UR $0.000612 LowVol 1.05% 58.45% 24.04%
1216 FBL Faceblock FBL $0.001280 LowVol -0.24% 3.91% -99.19%
1217 GAY GAY Money GAY $0.013012 LowVol 5.36% 14.80% -48.65%
1218 EGOLD eGold EGOLD $0.009582 LowVol -0.23% -12.39% -14.14%
1219 KARMA Karmacoin KARMA $0.000087 LowVol 1.10% 6.22%
1220 IFC Infinitecoin IFC $0.000015 LowVol 1.48% -7.34% -12.85%
1221 UNC UNCoin UNC $0.000087 LowVol 1.10% 6.02% 12.38%
1222 GMX GoldMaxCoin GMX $0.016607 LowVol 5.24% 51.23% 1226.34%
1223 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001826 LowVol 1.13% -6.14% -15.96%
1224 SKC Skeincoin SKC $0.003304 LowVol 28.06% 29.96% 5.81%
1225 VOYA Voyacoin VOYA $1.75 LowVol 1.13% 6.85% -22.86%
1226 XRY Royalties XRY $0.072339 LowVol 1.10% 16.61% 10.58%
1227 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002956 LowVol 1.03% 6.02%
1228 HDLB HODL Bucks HDLB $0.051298 LowVol 1.10% -23.62% -14.41%
1229 OMC Omicron OMC $0.097988 LowVol 1.13% 5.37% 12.78%
1230 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000261 LowVol -0.28% 44.36% 318.65%
1231 IRL IrishCoin IRL $0.002608 LowVol 1.05% -9.12% 5.35%
1232 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000174 LowVol -5.61% -29.32% -44.20%
1233 FUTC FutCoin FUTC $0.001652 LowVol 4.81% 11.91% -3.67%
1234 XID International… XID $0.007217 LowVol 9.38% 22.22% 15.15%
1235 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001478 LowVol 1.10% 6.02% -0.26%
1236 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009192 LowVol 4.71% 15.32% -1.63%
1237 LEPEN LePen LEPEN $0.000084 LowVol 1.08% 95.50% -34.84%
1238 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006592 LowVol 1.03% -2.92% 86.03%
1239 DASHS Dashs DASHS $0.031561 LowVol 1.03% 4.58% -0.04%
1240 ABC Alphabit ABC $14.61 LowVol 11.72% 26.89% 12.86%
1241 BXC Bitcedi BXC $0.001478 LowVol -13.37% 20.34% 15.77%
1242 MAGN Magnetcoin MAGN $0.424696 LowVol 0.86% -0.44% -5.66%
1243 HCC Happy Creator… HCC $0.000348 LowVol 1.13% -27.27%
1244 UTA UtaCoin UTA $0.000956 LowVol 11.13% 29.58% 26.17%
1245 SAK Sharkcoin SAK $0.001960 LowVol -3.79% -16.46% 2.11%
1246 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000435 LowVol 1.10% 2.04% 30.36%
1247 SHA SHACoin SHA $0.000522 LowVol 21.24% 59.03% 15.86%
1248 PRIMU Primulon PRIMU $0.000174 LowVol 0.78% 4.26% 5.87%
1249 WINK Wink WINK $0.000261 LowVol 1.03% 25.11% 32.91%
1250 XQN Quotient XQN $0.004695 LowVol 1.10% -4.97% -24.39%
1251 MBL MobileCash MBL $0.000435 LowVol 26.41% 32.53% 40.47%
1252 KASHH KashhCoin KASHH $0.000087 LowVol 1.05% 24.99% 369.55%
1253 GOLF Golfcoin GOLF $0.000087 LowVol 1.03% 12.48%
1254 NBIT netBit NBIT $0.043038 LowVol 1.10% 135.71% -3.98%
1255 DUB Dubstep DUB $0.001826 LowVol 1.13% 6.02% 17.66%
1256 AIB Advanced Inte… AIB $0.003206 LowVol -9.12% -15.21% 18.50%
1257 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002608 LowVol 1.10% 6.02%
1258 MAVRO Mavro MAVRO $0.011738 LowVol 1.05% 23.64%
1259 QBC Quebecoin QBC $0.001478 LowVol 1.03% 6.02%
1260 DBG Digital Bulli… DBG $0.005130 LowVol 1.13% -14.31%
1261 SPORT SportsCoin SPORT $0.000609 LowVol 1.10% -12.25%
1262 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003304 LowVol 1.13% 0.72% 4.16%
1263 OP Operand OP $0.000783 LowVol 1.10% -20.65%
1264 WOW Wowcoin WOW $0.000114 LowVol -8.44% 30.76% 34.51%
1265 VGC VegasCoin VGC $0.000174 LowVol 1.10% 5.74% -38.85%
1266 SYNC Sync SYNC $434.73 LowVol 1.13% 6.02%
1267 DON Donationcoin DON $0.000435 LowVol 1.10% 2.81% -1.54%
1268 GBRC Global Busine… GBRC $0.000087 LowVol 1.13% 6.02% -28.88%
1269 EGG EggCoin EGG $0.033039 LowVol 1.10% 3.49% 9.48%
1270 WA WA Space WA $0.022258 LowVol 22.89% 44.37% 56.71%
1271 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003217 LowVol 1.03% 5.70%
1272 BET BetaCoin BET $0.001913 LowVol 1.03% 6.02% -48.74%
1273 RICHX RichCoin RICHX $0.006260 LowVol 1.03% 5.94%
1274 OPES Opescoin OPES $0.001739 LowVol 1.10% -11.65% -17.88%
1275 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008347 LowVol 1.13% 3.86% 0.78%
1276 DCRE DeltaCredits DCRE $0.141113 LowVol 1.13% 13.73%
1277 FID BITFID FID $0.086946 LowVol 1.10% 6.02%
1278 PAYP PayPeer PAYP $0.000087 LowVol 1.10%
1279 AXIOM Axiom AXIOM $0.013390 LowVol 1.03% 6.02% 12.61%
1280 BGR Bongger BGR $0.000131 LowVol 1.57% -13.50% 24.22%
1281 GARY President Joh… GARY $0.122315 LowVol 3.32% 10.40% 25.29%
1282 PDG PinkDog PDG $0.000174 LowVol 1.13%
1283 DISK DarkLisk DISK $0.000609 LowVol 1.13% -17.54% -1.67%
1284 LTH LAthaan LTH $0.000609 LowVol 1.13%
1285 MONETA Moneta MONETA $0.000261 LowVol 1.10% -20.49%
1286 SFE SafeCoin SFE $0.000087 LowVol 1.03% 12.38%
1287 TODAY TodayCoin TODAY $0.000869 LowVol 1.03% 10.96% 12.87%
1288 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000087 LowVol 1.03% 6.02% 12.38%
1289 PCN PeepCoin PCN $0.000087 LowVol 1.03% 6.02% 195.57%
1290 AMIS AMIS AMIS $1182.92 LowVol -0.23% 252.04%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol
1292 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol -67.12%
1293 NBE BitCentavo NBE $7.8e-07 LowVol 3.48% 15.85%
1294 CC CyberCoin CC $0.000086 LowVol 4.40%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol
1296 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol -0.14%
1297 CME Cashme CME $0.000085 LowVol 3.72% -14.84%
1298 X2 X2 X2 $0.000168 LowVol 2.63% 118.30%
1299 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 59.50%
1300 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 6.14%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009376 LowVol 3.00% 9.65%
1302 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 5.59%
1303 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.34 LowVol 0.00% 4.95% 54.11%
1304 PRM PrismChain PRM $0.000986 LowVol 0.14% -2.02%
1305 LKC LinkedCoin LKC $0.000171 LowVol 4.11% 10.44%
1306 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 17.97%
1307 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol 0.94%
1308 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -2.22%
1309 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1310 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000085 LowVol 4.17% 10.42%
1311 TERA TeraCoin TERA $0.000086 LowVol 0.13% 4.95%
1312 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol 5.63%
1313 XOT Internet of T… XOT $2569.54 LowVol 0.00% 4.95% 11.18%
1314 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1315 GUC GoldUnionCoin GUC $0.077033 LowVol 0.13% 4.95% -33.27%
1316 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1317 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol
1318 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol 54.38%
1319 BITOK Bitok BITOK $0.000015 LowVol -62.94% -80.87%
1320 EFYT Ergo EFYT $9.74 LowVol 2.27% 38.72%
1321 ASN Aseancoin ASN $0.003857 LowVol 4.52% 11.61%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol 0.31% -41.40%
1323 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol 0.56%
1324 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1325 FAP FAPcoin FAP $0.025417 LowVol 1.81% 78.15%
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 801.01%
1327 MRC microCoin MRC $0.000080
1328 QORA Qora QORA $0.079614 -21.57%
1329 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 -0.05%

Quay lại phần 1

Phản hồi