Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 25/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 6h ngày 25/11/2017 (GMT +7) của 1329 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 25/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8270.42 trên tổng giá trị $138,110,737,472

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $462.50 trên tổng giá trị $44,368,376,135

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1681.68 trên tổng giá trị $28,286,719,461

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.243899 trên tổng giá trị $9,420,079,470

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $567.10 trên tổng giá trị $4,371,458,558

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TOKEN SwapToken (TOKEN) đang có giá hiện tại $1.8e-07 trên tổng giá trị $2,693 đã biến động tăng 99.15% trong 1h qua

    + Đồng PRL Oyster Pearl (PRL) đang có giá hiện tại $0.009021 trên tổng giá trị $192,001 đã biến động tăng 56.98% trong 1h qua

    + Đồng LCP Litecoin Plus (LCP) đang có giá hiện tại $0.175314 trên tổng giá trị $119,352 đã biến động tăng 54.81% trong 1h qua

    + Đồng LANA LanaCoin (LANA) đang có giá hiện tại $0.000248 trên tổng giá trị $206,772 đã biến động tăng 49.23% trong 1h qua

    + Đồng REX REX (REX) đang có giá hiện tại $0.132446 trên tổng giá trị $1,147,082 đã biến động tăng 44.34% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1705.58% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.19 trên tổng giá trị $7,783,010 đã biến động tăng 467.29% trong 24h qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000306 trên tổng giá trị đã biến động tăng 242.70% trong 24h qua

    + Đồng HYPER Hyper (HYPER) đang có giá hiện tại $0.066040 trên tổng giá trị đã biến động tăng 164.98% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000004 trên tổng giá trị $361,667 đã biến động tăng 163.49% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000083 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1340.72% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011054 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1336.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.021115 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1258.22% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.045917 trên tổng giá trị $698,937 đã biến động tăng 469.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng ENV Environ (ENV) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị $282 đã biến động tăng 433.03% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 25/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 DCY Dinastycoin DCY $713,519 $0.000502 1,420,858,063 LowVol -1.85% 4.67% -9.64%
702 ELE Elementrem ELE $680,161 $0.026416 25,748,164 LowVol -0.07% -12.14% 34.27%
703 METAL MetalCoin METAL $673,118 $0.008750 76,925,527 LowVol -0.04% -12.46% 0.82%
704 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -18.43%
705 NET NetCoin NET $649,941 $0.000826 787,126,712 LowVol -3.29% -6.40% 8.78%
706 MAX MaxCoin MAX $644,509 $0.010566 60,996,093 LowVol -0.04% -3.77% 18.45%
707 TES TeslaCoin TES $601,686 $0.008197 73,398,738 LowVol -0.06% -2.17% -1.78%
708 SDC ShadowCash SDC $578,104 $0.086347 6,695,133 LowVol -88.72% -94.64% -20.34%
709 ITI iTicoin ITI $576,602 $18.02 32,000 LowVol -0.01% -6.00% 16.02%
710 HBN HoboNickels HBN $576,566 $0.009658 59,696,358 LowVol -0.02% -1.77% 1.24%
711 UFO UFO Coin UFO $575,210 $0.000165 3,484,031,262 LowVol -0.04% 1.56% -15.82%
712 SMC SmartCoin SMC $563,918 $0.023979 23,516,982 LowVol 0.06% -3.03% 52.35%
713 NOBL NobleCoin NOBL $543,292 $0.000235 2,313,612,114 LowVol -5.05% 18.04% 3.52%
714 V Version V $540,003 $0.001156 466,989,193 LowVol 7.69% 18.19% 38.01%
715 MAC Machinecoin MAC $529,796 $0.026238 20,192,000 LowVol 4.59% 1.36% -33.60%
716 SAC SACoin SAC $521,019 $0.074295 7,012,865 LowVol -0.02% 7.31% 7.25%
717 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -37.74%
718 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 -0.10% 113.67%
719 USC Ultimate Secu… USC $488,385 $0.047218 10,343,113 LowVol -0.04% -10.60% -1.29%
720 TROLL Trollcoin TROLL $485,279 $0.000859 565,075,064 LowVol -0.04% -6.48% 0.36%
721 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -8.28% -15.20%
722 FXE FuturXe FXE $475,967 $2.02 235,421 LowVol -0.02% 3.22% 5.07%
723 OPAL Opal OPAL $471,649 $0.031145 15,143,413 LowVol -0.08% 67.21% 103.44%
724 IFLT InflationCoin IFLT $453,006 $0.000014 33,120,562,672 LowVol 0.54% 68.68% 123.71%
725 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 15.02%
726 TALK BTCtalkcoin TALK $434,347 $0.006653 65,290,635 LowVol -0.02% -7.04% -21.46%
727 RBIES Rubies RBIES $431,755 $0.041454 10,415,252 LowVol -0.04% 88.11% 84.56%
728 FNC FinCoin FNC $422,651 $0.032818 12,878,667 LowVol -0.02% 1.38% -15.29%
729 E4ROW E4ROW E4ROW $393,307 $0.091937 4,278,000 LowVol 0.35% -31.25% 178.54%
730 BTCR Bitcurrency BTCR $392,009 $0.002311 169,598,616 LowVol -0.04% 73.81% 192.31%
731 VAL Valorbit VAL $391,479 $0.000083 4,742,346,801 LowVol -0.04% 1.75% 6.31%
732 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -26.38%
733 BUCKS SwagBucks BUCKS $372,742 $1.19 314,052 LowVol -0.07% -11.97% 11.40%
734 CFT CryptoForecast CFT $371,961 $0.008086 46,000,000 LowVol -0.09% 0.03% -21.23%
735 UNI Universe UNI $360,764 $0.033680 10,711,463 LowVol -0.04% 2.65% 15.45%
736 ENT Eternity ENT $354,290 $0.086677 4,087,464 LowVol 6.51% 6.21% 11.78%
737 DVC Devcoin DVC $347,687 $0.000023 15,133,157,500 79.94%
738 GOOD Goodomy GOOD $339,474 $0.000769 441,349,000 LowVol -0.03% -21.47% -1.41%
739 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol -0.61% 19.86%
740 SHDW Shadow Token SHDW $316,509 $0.045216 7,000,000 LowVol -0.06% -5.04% 16.63%
741 AU AurumCoin AU $313,598 $1.06 296,216 LowVol -0.02% -37.06% 10.03%
742 SLG Sterlingcoin SLG $311,213 $0.074009 4,205,078 LowVol -0.02% -7.62% -23.93%
743 RIYA Etheriya RIYA $304,796 $0.192722 1,581,531 LowVol -0.04% -42.31% -8.98%
744 CRM Cream CRM $300,638 $0.006714 44,775,542 LowVol -0.81% -18.00% -47.45%
745 BLN Bolenum BLN $300,423 $0.030042 10,000,000 LowVol 0.19% -1.13% -4.64%
746 NEWB Newbium NEWB $286,847 $0.005737 50,000,000 LowVol -0.02% 0.86% 12.01%
747 XJO Joulecoin XJO $279,578 $0.008140 34,346,064 LowVol -0.33% 1.64% 12.28%
748 TRUMP TrumpCoin TRUMP $279,126 $0.042640 6,546,045 LowVol -0.04% -11.26% -7.07%
749 FUNK The Cypherfunks FUNK $277,506 $0.000006 46,202,407,499 LowVol -0.86% 4.44% 18.71%
750 ECA Electra ECA $276,396 $0.000013 21,735,045,466 LowVol 26.56% 17.99% 37.35%
751 GUN Guncoin GUN $275,619 $0.001405 196,114,528 LowVol -5.54% -14.58% 7.24%
752 VIDZ PureVidz VIDZ $272,010 $0.002171 125,279,775 LowVol -0.02% 12.57% 29.75%
753 BRIT BritCoin BRIT $270,953 $0.012740 21,268,092 LowVol -0.02% -2.36% -20.32%
754 NYAN Nyancoin NYAN $266,218 $0.000837 317,927,803 LowVol -0.21% 15.79% 9.15%
755 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
756 KUSH KushCoin KUSH $260,697 $0.047874 5,445,524 LowVol -0.03% 45.38% 52.68%
757 CHESS ChessCoin CHESS $253,488 $0.004691 54,032,769 LowVol -0.36% 50.09% 31.72%
758 TRI Triangles TRI $252,930 $3.47 72,891 LowVol -0.03% -6.55% -2.90%
759 Q2C QubitCoin Q2C $245,841 $0.000991 248,174,824 LowVol -0.02% 1.59% 16.78%
760 WYV Wyvern WYV $243,032 $0.140252 1,732,821 LowVol -0.02% 12.16% 93.28%
761 PR Prototanium PR $242,933 $1.24 195,828 LowVol -0.04% -14.09% 23.04%
762 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 9.01%
763 BBP BiblePay BBP $235,390 $0.000908 259,226,517 LowVol -0.04% 1.59% 9.21%
764 CAGE CageCoin CAGE $230,176 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 3.36% -22.69% -24.18%
765 SH Shilling SH $226,575 $0.005778 39,210,225 LowVol -0.04% 18.52% 249.78%
766 FLT FlutterCoin FLT $224,508 $0.000697 322,214,524 LowVol -0.04% -9.57% 0.58%
767 J Joincoin J $224,238 $0.091585 2,448,402 LowVol 0.02% -2.07% 8.54%
768 I0C I0Coin I0C $216,409 $0.010313 20,984,711 LowVol -0.06% 3.34% 20.34%
769 8BIT 8Bit 8BIT $215,354 $0.184946 1,164,415 LowVol -0.90% -1.91% -2.03%
770 GAIA GAIA GAIA $213,050 $0.008840 24,101,381 LowVol -0.10% 8.27% -38.27%
771 TRK Truckcoin TRK $210,428 $0.001360 154,684,163 LowVol 0.53% -8.34% -3.04%
772 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol
773 ATOM Atomic Coin ATOM $205,133 $0.015718 13,051,159 LowVol 0.01% -13.56% -18.59%
774 CORG CorgiCoin CORG $203,037 $0.000162 1,251,855,418 LowVol -0.03% -8.67% 17.96%
775 HODL HOdlcoin HODL $201,010 $0.001321 152,189,080 LowVol -0.07% -9.71% -22.00%
776 CUBE DigiCube CUBE $200,523 $0.000083 2,429,126,009 LowVol -0.02% 1.57%
777 UNIC UniCoin UNIC $197,157 $0.066499 2,964,798 LowVol 5.81% 4.74% 14.67%
778 TTC TittieCoin TTC $194,351 $0.000154 1,259,816,434 LowVol -0.04% 6.73% 44.00%
779 TGC Tigercoin TGC $190,479 $0.004375 43,536,800 LowVol 3.88% 31.30% -11.39%
780 KAYI Kayicoin KAYI $188,019 $0.000662 284,211,490 LowVol -0.02% -8.95% 7.97%
781 OHM OHM OHM $187,910 $0.006356 29,562,739 LowVol -0.07% 14.18% -38.49%
782 BUN BunnyCoin BUN $175,869 $0.000002 102,280,698,305 LowVol 1.51% 2.73% -15.67%
783 BIGUP BigUp BIGUP $171,116 $0.000081 2,116,480,385 LowVol -0.04% -2.04% 3.31%
784 FRC Freicoin FRC $170,244 $0.005778 29,461,860 LowVol -0.04% -1.83% -1.14%
785 GLC GlobalCoin GLC $166,775 $0.002559 65,171,010 LowVol -0.04% -4.58% -33.35%
786 EMD Emerald Crypto EMD $166,655 $0.008718 19,117,129 LowVol -0.04% 7.56% 30.79%
787 CTO Crypto CTO $166,288 $0.013786 12,062,302 LowVol -0.02% 1.57% 15.01%
788 BERN BERNcash BERN $166,086 $0.002332 71,234,301 LowVol -2.63% -1.79% 33.81%
789 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -0.92% 5.08%
790 GAP Gapcoin GAP $159,381 $0.013298 11,985,412 LowVol 0.57% 13.95% 33.54%
791 RBX Ripto Bux RBX $159,360 $0.000418 381,236,123 LowVol -0.04% -0.53% -9.38%
792 LEA LeaCoin LEA $156,172 $0.000500 312,283,290 LowVol -0.01% 2.30% 44.04%
793 KED Darsek KED $155,405 $0.011497 13,517,007 LowVol -0.04% -11.63% 1.99%
794 LTB LiteBar LTB $152,946 $0.191755 797,612 LowVol 1.50% -12.65% -35.29%
795 888 OctoCoin 888 $151,957 $0.003024 50,258,020 LowVol -4.07% -17.05% 44.29%
796 GRT Grantcoin GRT $149,174 $0.003467 43,025,944 LowVol -0.02% 6.65% 7.25%
797 YAC Yacoin YAC $148,653 $0.001242 119,720,121 LowVol 1.86% 15.67%
798 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 7.31%
799 ICE iDice ICE $146,392 $0.093183 1,571,013 LowVol -7.54% -42.80% 17.52%
800 EVO Evotion EVO $137,243 $0.043435 3,159,700 LowVol 1.28% -4.78% 6.11%
801 URC Unrealcoin URC $132,789 $0.018904 7,024,402 LowVol -0.07% -11.65% 23.39%
802 XRE RevolverCoin XRE $132,511 $0.005945 22,290,202 LowVol -0.05% 1.03% -5.07%
803 XPD PetroDollar XPD $132,466 $0.002070 63,993,275 LowVol -0.04% -17.59% -23.54%
804 CJ Cryptojacks CJ $129,033 $0.000317 406,568,581 LowVol -0.04% 25.56% -7.87%
805 XLC LeviarCoin XLC $128,406 $0.013229 9,706,375 LowVol -0.04% 14.51% 3.31%
806 GTC Global Tour Coin GTC $128,294 $0.004293 29,887,402 LowVol -0.04% 32.07% -15.10%
807 PHS Philosopher S… PHS $128,092 $0.021298 6,014,340 LowVol -0.04% -4.53% -23.00%
808 SPACE SpaceCoin SPACE $127,352 $0.006106 20,856,585 LowVol -0.52% -0.83% -12.34%
809 MNM Mineum MNM $124,571 $0.013201 9,436,367 LowVol -1.19% -3.80% -0.77%
810 BUMBA BumbaCoin BUMBA $124,045 $0.005531 22,428,002 LowVol -0.02% 1.59% -2.55%
811 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 1.49% 24.96%
812 ANTI AntiBitcoin ANTI $118,223 $0.006769 17,465,159 LowVol -0.07% -12.32% 35.30%
813 PASL Pascal Lite PASL $117,011 $0.028480 4,108,600 LowVol -4.33% -10.94% 6.40%
814 TEK TEKcoin TEK $116,742 $0.000083 1,414,054,562 LowVol -1.98% -3.00% -13.87%
815 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 0.80%
816 C2 Coin2.1 C2 $112,585 $0.001126 99,976,323 LowVol 0.12% 15.92% -2.31%
817 STV Sativacoin STV $112,124 $0.015823 7,086,003 LowVol -0.07% -2.76% 9.34%
818 020 020LondonCoin 020 $112,050 $7.1e-07 156,865,980,248 LowVol 7.91%
819 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol
820 RUPX Rupaya RUPX $109,854 $0.018035 6,091,315 LowVol -0.04% -12.16% -7.55%
821 FRN Francs FRN $109,851 $0.028407 3,867,080 LowVol 1.16% -1.52% -2.63%
822 XCXT CoinonatX XCXT $108,061 $0.006957 15,532,262 LowVol 0.00% -6.19% -7.94%
823 CAP Bottlecaps CAP $104,742 $0.000514 203,656,591 LowVol
824 FIRE Firecoin FIRE $103,986 $1.06 98,412 LowVol -0.02% 0.70%
825 UNITS GameUnits UNITS $103,858 $0.029905 3,472,983 LowVol 12.83% 22.56% 45.17%
826 DRXNE DROXNE DRXNE $103,275 $0.001651 62,547,980 LowVol -9.13% -17.66% -11.46%
827 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,728 $0.001321 77,777,777 LowVol -11.13% 1.59% 14.40%
828 PX PX PX $102,151 $0.001073 95,188,138 LowVol -0.07% -0.88% 19.86%
829 HAL Halcyon HAL $99,981 $0.019008 5,259,830 LowVol 1.69% 13.08%
830 QCN QuazarCoin QCN $99,801 $0.016510 6,044,911 LowVol -0.04% -1.11% -10.32%
831 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
832 DLC Dollarcoin DLC $96,976 $0.010649 9,106,714 LowVol -0.07% 4.84%
833 RED RedCoin RED $95,341 $0.001287 74,107,896 LowVol -0.05% -5.70% 53.11%
834 GP GoldPieces GP $94,720 $0.077629 1,220,161 LowVol 1.68% -1.40% 12.90%
835 ARI Aricoin ARI $92,843 $0.000662 140,262,505 LowVol -0.08% -9.27% 9.00%
836 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $89,826 $0.113258 793,108 LowVol -0.04% 37.84% 59.60%
837 BTQ BitQuark BTQ $89,640 $0.009989 8,974,334 LowVol -0.07% 1.56% -30.39%
838 ARCO AquariusCoin ARCO $89,458 $0.060686 1,474,112 LowVol 0.07% -7.82% 4.52%
839 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol -2.22%
840 QTL Quatloo QTL $86,747 $0.011238 7,718,883 LowVol -0.04% 3.27% 2.02%
841 VUC Virta Unique … VUC $85,021 $0.001385 61,391,625 LowVol -0.04% 3.32% -0.03%
842 CAT Catcoin CAT $82,525 $0.013373 6,171,000 LowVol -0.04% -5.96% -5.94%
843 XCT C-Bit XCT $82,409 $0.000524 157,223,250 LowVol -6.11% -3.39% -8.98%
844 MARS Marscoin MARS $79,610 $0.002815 28,279,074 LowVol -15.37% 13.58% 15.50%
845 VC VirtualCoin VC $79,312 $0.007880 10,064,287 LowVol -1.04% -48.29%
846 COXST CoExistCoin COXST $78,298 $0.002889 27,100,000 LowVol -0.04% 1.59%
847 ARG Argentum ARG $78,099 $0.009181 8,506,201 LowVol -1.69% 0.53% 9.91%
848 NEVA NevaCoin NEVA $78,049 $0.032196 2,424,230 LowVol -0.07% 4.29% 22.26%
849 SLM Slimcoin SLM $77,684 $0.005201 14,937,439 LowVol -0.07% 1.59% 7.23%
850 SPT Spots SPT $77,481 $0.003458 22,406,021 LowVol -1.08% 21.13% 63.64%
851 PXI Prime-XI PXI $77,303 $0.004378 17,656,760 LowVol -0.02% 2.93% 2.12%
852 BVC BeaverCoin BVC $76,457 $0.024543 3,115,258 LowVol -0.03% 40.07% 51.66%
853 BAS BitAsean BAS $75,848 $0.015170 5,000,000 LowVol 18.27% 13.68% -6.54%
854 SOON SoonCoin SOON $75,011 $0.006019 12,462,620 LowVol -0.95% 12.38% 18.30%
855 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 0.87% 53.84%
856 MEOW Kittehcoin MEOW $72,727 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -0.09% -13.58% 14.87%
857 MST MustangCoin MST $72,717 $0.115361 630,343 LowVol -0.02% 13.67% 19.38%
858 DUO ParallelCoin DUO $70,856 $0.234913 301,626 LowVol -0.04% -14.72% -4.83%
859 IMS Independent M… IMS $70,396 $0.013112 5,368,934 LowVol 11.16% 26.11% 3.54%
860 TAJ TajCoin TAJ $68,284 $0.008661 7,884,053 LowVol 5.27% 17.24% 28.26%
861 BTPL Bitcoin Planet BTPL $68,224 $0.012428 5,489,711 LowVol 11.91% -9.39% -45.25%
862 TSE Tattoocoin (S… TSE $67,334 $0.000745 90,421,856 LowVol -0.02% -16.84% -17.85%
863 ATX Artex Coin ATX $66,513 $0.003541 18,781,750 LowVol -0.04% -4.63% -1.25%
864 GPU GPU Coin GPU $65,755 $0.001625 40,477,042 LowVol -8.23% -10.08% -0.60%
865 HXX Hexx HXX $63,817 $0.043175 1,478,107 LowVol 15.43% 14.88% 73.67%
866 KIC KibiCoin KIC $63,695 $0.004333 14,701,000 LowVol 0.13% 71.64% 99.05%
867 PHO Photon PHO $61,771 $0.000003 20,333,088,344 LowVol 33.26% 34.50% 20.31%
868 DRM Dreamcoin DRM $60,463 $0.024682 2,449,632 LowVol -0.02% 2.77%
869 CF Californium CF $59,488 $0.024765 2,402,096 LowVol -0.38% 1.07% -15.31%
870 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $59,227 $0.000743 79,719,140 LowVol -0.02% 1.59% 32.66%
871 BLC Blakecoin BLC $58,633 $0.003877 15,122,697 LowVol -0.10% -2.33% -34.60%
872 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol
873 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,625 $0.002311 24,931,054 LowVol -0.02% 1.59% -27.01%
874 ALL Allion ALL $57,539 $0.009281 6,199,359 LowVol -17.66% -12.33% -15.29%
875 MAR Marijuanacoin MAR $57,133 $0.038908 1,468,405 LowVol -0.11% -5.32% -6.35%
876 CASH Cashcoin CASH $57,093 $0.001238 46,108,497 LowVol -0.04% 1.57% 14.43%
877 BITZ Bitz BITZ $56,958 $0.028609 1,990,891 LowVol 0.60% 48.68%
878 GPL Gold Pressed … GPL $56,144 $0.220490 254,631 LowVol -0.02% -17.77% 7.77%
879 POP PopularCoin POP $54,960 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 5.01% 1.22% 0.85%
880 URO Uro URO $54,117 $0.044824 1,207,310 LowVol -0.04% 9.84% 26.82%
881 GCC GuccioneCoin GCC $53,586 $0.002642 20,285,537 LowVol -2.56% -0.48% 4.00%
882 300 300 Token 300 $53,245 $177.48 300 LowVol -0.04% 1.59% 4.02%
883 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -57.47%
884 JOBS JobsCoin JOBS $52,511 $0.000495 106,019,270 LowVol -0.02% 1.59% -23.63%
885 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,499 $0.000880 59,630,200 LowVol -8.49% -2.24% 24.22%
886 ZYD Zayedcoin ZYD $52,058 $0.008338 6,243,840 LowVol -0.02% 8.01% 21.71%
887 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.60% 6.20%
888 ICOB ICOBID ICOB $51,282 $0.000481 106,701,874 LowVol -2.64% -4.85% 5.21%
889 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $51,163 $0.006372 8,030,000 LowVol -0.01% -12.98% 35.56%
890 DIBC DIBCOIN DIBC $50,356 $0.010071 5,000,000 LowVol -0.02% 6.25% -27.54%
891 CPN CompuCoin CPN $50,216 $0.002560 19,615,019 LowVol -0.05% -24.34% -8.06%
892 MSCN Master Swiscoin MSCN $50,075 $0.001124 44,548,350 LowVol 0.75% -3.94% -28.45%
893 CRX Chronos CRX $49,669 $0.000674 73,729,962 LowVol -0.54% -12.46% -27.04%
894 JIN Jin Coin JIN $49,592 $0.005036 9,848,485 LowVol -0.04% 1.59% -58.28%
895 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 6.77%
896 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol -0.61% 19.45%
897 NRO Neuro NRO $46,968 $0.001321 35,560,211 LowVol -0.04% 47.77% -2.03%
898 BRAIN Braincoin BRAIN $45,539 $0.004511 10,094,424 LowVol -0.86% 12.71%
899 RPC RonPaulCoin RPC $44,929 $0.050528 889,189 LowVol -1.64% -16.24% -31.92%
900 ARB ARbit ARB $44,928 $0.005797 7,749,565 LowVol 0.46% 11.21%
901 BIP BipCoin BIP $43,926 $0.026994 1,627,261 LowVol -0.04% -3.71% 3.08%
902 PIE PIECoin PIE $43,757 $0.002064 21,202,942 LowVol -0.04% 3.94% -55.07%
903 GLT GlobalToken GLT $42,801 $0.001651 25,923,800 LowVol -0.04% -12.98% -38.77%
904 RBT Rimbit RBT $42,463 $0.000368 115,499,623 LowVol -0.07% 10.87% 53.82%
905 DRS Digital Rupees DRS $42,167 $0.000083 510,802,961 LowVol -0.04% 1.59% 7.25%
906 COAL BitCoal COAL $41,976 $0.009328 4,500,000 LowVol -0.02% -3.73% 28.29%
907 EMP EMoneyPower EMP $41,770 $0.004540 9,200,000 LowVol -51.92%
908 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol 1.00%
909 BSC BowsCoin BSC $40,776 $0.007347 5,550,102 LowVol -0.05% 0.46% 30.75%
910 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
911 MND MindCoin MND $40,393 $0.003219 12,546,625 LowVol -0.04% -0.95% 33.54%
912 SOIL SOILcoin SOIL $39,899 $0.006997 5,702,048 LowVol -0.04% -3.24% 2.96%
913 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol 0.80%
914 EGAS ETHGAS EGAS $38,755 $0.003815 10,157,540 LowVol 0.35% -21.62% -9.84%
915 STEPS Steps STEPS $38,437 $0.002064 18,625,017 LowVol -0.05%
916 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 25.00%
917 BIOS BiosCrypto BIOS $37,814 $0.001816 20,821,709 LowVol -0.02% -10.13%
918 KURT Kurrent KURT $37,743 $0.003805 9,919,485 LowVol -0.02% -17.23% -35.92%
919 VPRC VapersCoin VPRC $37,297 $0.000048 780,124,964 LowVol -0.14% -7.24% 249.37%
920 WORM HealthyWormCoin WORM $36,698 $0.000330 111,139,340 LowVol -0.04% -14.20%
921 VLTC Vault Coin VLTC $36,359 $0.001200 30,291,660 LowVol -0.27% 71.25% 11.69%
922 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol
923 BRAT BRAT BRAT $35,257 $0.000220 160,000,000 LowVol -15.71% 33.54% -19.71%
924 ACP AnarchistsPrime ACP $34,913 $0.007944 4,394,874 LowVol -0.10% 7.12% 4.31%
925 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 0.60%
926 IMPS ImpulseCoin IMPS $33,425 $0.001651 20,245,510 LowVol -0.04% 6.94%
927 ORLY Orlycoin ORLY $33,277 $0.000908 36,646,779 LowVol -0.04% -6.88%
928 DLISK DAPPSTER DLISK $33,123 $0.000331 100,000,000 LowVol 1.91%
929 BENJI BenjiRolls BENJI $32,849 $0.001622 20,252,246 LowVol -6.81% 7.42% -11.17%
930 EREAL eREAL EREAL $32,295 $0.000483 66,909,634 LowVol 0.35% -21.86% -1.46%
931 SFC Solarflarecoin SFC $31,539 $0.002239 14,083,450 LowVol -0.03% -11.32% -38.45%
932 CRT CRTCoin CRT $31,410 $0.396238 79,270 LowVol -0.04% 1.56% 7.23%
933 PLNC PLNcoin PLNC $31,036 $0.001816 17,089,600 LowVol -0.04% 1.57% -3.15%
934 BLZ BlazeCoin BLZ $31,003 $0.000051 608,557,394 LowVol 10.35% 27.98% 56.05%
935 CMT Comet CMT $30,574 $0.035029 872,830 LowVol -0.05% -8.48% -15.72%
936 CAB Cabbage CAB $30,337 $0.002889 10,499,996 LowVol -0.04% -8.83%
937 EGO EGO EGO $29,486 $0.000491 60,000,001 LowVol 0.80% 6.41%
938 G3N G3N G3N $29,339 $0.003880 7,561,891 LowVol -0.04% 20.78%
939 VTA Virtacoin VTA $28,773 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -0.38% 2.05% 26.69%
940 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -0.43% 18.27%
941 GBT GameBet Coin GBT $28,084 $0.001321 21,262,780 LowVol 1.57% 42.61%
942 LTCR Litecred LTCR $27,448 $0.000908 30,227,750 LowVol -0.02% -6.88% -6.17%
943 PSB Pesobit PSB $27,261 $0.000811 33,610,821
944 LIR LetItRide LIR $26,942 $0.000743 36,263,544 LowVol 12.48% 14.29% 23.51%
945 BOAT Doubloon BOAT $26,454 $0.001426 18,547,845 LowVol 0.02% 0.01% -60.22%
946 KNC KingN Coin KNC $26,394 $13.15 2,008 LowVol 1.12% 23.48%
947 DPAY DPAY DPAY $26,264 $0.000330 79,541,001 LowVol -0.04%
948 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
949 KRONE Kronecoin KRONE $24,628 $0.007257 3,393,868 LowVol -1.27% 12.42% -4.15%
950 ICON Iconic ICON $24,374 $0.041110 592,894 LowVol -0.04% -0.60% -5.23%
951 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,059 $0.026911 894,026 LowVol -0.02% -3.03% 1.34%
952 FUZZ FuzzBalls FUZZ $23,923 $0.004953 4,829,945 LowVol -0.02% -17.16% 8.34%
953 CESC CryptoEscudo CESC $23,792 $0.000165 144,105,100 LowVol -0.04% 1.57% 1.34%
954 CNC CHNCoin CNC $23,495 $0.000495 47,436,863 LowVol -0.04% 1.53% 7.25%
955 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 19.02%
956 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,114 $0.000330 70,000,000 LowVol -0.04% 35.45% -29.35%
957 SONG SongCoin SONG $23,093 $0.000709 32,565,300 LowVol -0.25% -8.37% 19.13%
958 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 0.78%
959 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 19.15%
960 ERY Eryllium ERY $20,650 $0.003975 5,195,302 LowVol 10.43% -2.92% -36.33%
961 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol -0.09% 6.06%
962 XBTS Beatcoin XBTS $20,227 $0.013266 1,524,686 LowVol -0.02% -37.62% -35.74%
963 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
964 IBANK iBank IBANK $20,141 $0.004450 4,526,324 LowVol -0.43% 7.06%
965 WBB Wild Beast Block WBB $19,896 $0.120513 165,097 LowVol -0.02% 15.20% -11.71%
966 DES Destiny DES $19,657 $0.012286 1,600,000 LowVol 0.78% 31.43%
967 LUNA Luna Coin LUNA $19,496 $0.012118 1,608,927 LowVol -0.04% -10.55% 15.74%
968 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,476 $0.025838 753,776 LowVol -0.02% 1.59% 4.09%
969 UET Useless Ether… UET $18,230 $0.004597 3,965,716 LowVol 0.35% -25.81% -19.82%
970 IMX Impact IMX $18,080 $0.000165 109,509,041 LowVol -0.02% 1.81% 18.71%
971 BIOB BioBar BIOB $17,622 $0.019894 885,756 LowVol -0.04% 2.34%
972 PLACO PlayerCoin PLACO $17,395 $0.000495 35,120,000 LowVol -0.04% -12.92% -46.13%
973 XOC Xonecoin XOC $17,301 $0.041192 420,000 LowVol -0.04% 102.78%
974 MILO MiloCoin MILO $16,923 $0.001568 10,789,954 LowVol -0.04% 11.24% -46.51%
975 RIDE Ride My Car RIDE $16,721 $0.000165 101,276,976 LowVol -0.04% 1.59% -28.50%
976 DAS DAS DAS $16,126 $0.006148 2,622,886 LowVol -0.05% -14.67% 21.36%
977 TRADE Tradecoin TRADE $15,823 $0.002121 7,459,850 LowVol 0.40% 105.50%
978 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 1.99% 18.10%
979 PRX Printerium PRX $15,614 $0.001321 11,821,728 LowVol -0.02% -48.57% -74.10%
980 ALTC Antilitecoin ALTC $15,608 $0.000495 31,512,613 LowVol -0.02% -9.78% 7.23%
981 SDP SydPak SDP $15,529 $0.097243 159,692 LowVol -0.04% -0.02% 40.38%
982 MRNG MorningStar MRNG $13,713 $0.000421 32,586,323 LowVol 1.91% 154.94% -30.51%
983 SOCC SocialCoin SOCC $12,918 $0.009328 1,384,879 LowVol -0.02% 5.06% -1.78%
984 RSGP RSGPcoin RSGP $12,710 $7.36 1,727 LowVol 0.60% -2.51%
985 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,917 $0.000956 12,468,750 LowVol 0.06% -17.70% -55.40%
986 FRAZ Frazcoin FRAZ $11,869 $0.001321 8,987,822 LowVol -0.02% 25.23% 73.61%
987 ELS Elysium ELS $11,571 $0.002889 4,005,012 LowVol -0.04% 1.59% -0.90%
988 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
989 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,429 $0.001568 7,286,566 LowVol -0.02% -21.63%
990 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 17.14% 16.43%
991 CRTM Corethum CRTM $11,236 $0.004494 2,500,000 LowVol -30.76% -40.67%
992 BNX BnrtxCoin BNX $10,887 $0.000411 26,481,501 LowVol -0.03% -35.98% -33.25%
993 GBC GBCGoldCoin GBC $10,668 $0.000939 11,361,817 LowVol -14.65% -21.75% -61.68%
994 SANDG Save and Gain SANDG $9,011 $0.002940 3,064,800 LowVol -2.22%
995 SLFI Selfiecoin SLFI $8,901 $0.000083 107,829,281 LowVol -0.05%
996 GEERT GeertCoin GEERT $8,744 $0.001717 5,091,200 LowVol -0.07% 28.03% 6.90%
997 P7C P7Coin P7C $8,722 $0.000248 35,220,238 LowVol -0.07% -23.81% 20.81%
998 MTM MTMGaming MTM $8,397 $0.002799 2,999,967 LowVol 1.05% 12.85%
999 CCM100 CCMiner CCM100 $8,231 $0.002449 3,360,417 LowVol 1.05% 9.75% 112.56%
1000 NODC NodeCoin NODC $7,991 $0.004761 1,678,439 LowVol 1.02% 21.28%
1001 JS JavaScript Token JS $7,601 $0.000951 7,991,996 LowVol 0.35% 3.76% -40.97%
1002 VOLT Bitvolt VOLT $7,485 $0.000495 15,112,554 LowVol -0.02% 21.91% 4.97%
1003 ARGUS Argus ARGUS $7,436 $0.006475 1,148,324 LowVol -9.40% -12.66% 15.70%
1004 DIX Dix Asset DIX $7,379 $7.4e-08 100,000,000,000 LowVol 0.09% 14.58% 94.64%
1005 CONX Concoin CONX $7,004 $0.009411 744,266 LowVol -0.02% -9.21% 11.15%
1006 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -36.89%
1007 VRS Veros VRS $5,165 $0.000011 486,609,040 LowVol 0.05% -65.04% -57.90%
1008 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,813 $0.022722 211,827 LowVol -10.13% 0.45% 21.93%
1009 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,781 LowVol -7.84%
1010 NANOX Project-X NANOX $4,555 $58197.50 0.078264 LowVol -0.04% -4.50% -24.03%
1011 GRIM Grimcoin GRIM $4,237 $0.000410 10,324,802 LowVol 0.06% -34.50% -60.00%
1012 BBC BigBoobsCoin BBC $4,018 $0.020454 196,434 5.05%
1013 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1014 XNG Enigma XNG $3,116 $0.187388 16,627 LowVol -0.02% -0.44% 5.39%
1015 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,071 $0.002229 1,377,917 LowVol -0.02% 1.59% 20.76%
1016 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 66.88%
1017 ULA Ulatech ULA $2,849 $0.015849 179,736 LowVol -0.04% 96.03% 109.39%
1018 TOKEN SwapToken TOKEN $2,693 $1.8e-07 15,320,585,365 LowVol 99.15% 41.08% 25.77%
1019 EBT Ebittree Coin EBT $1,969 $0.001557 1,264,511 LowVol 27.69% 100.75%
1020 DGCS Digital Credits DGCS $962 $0.000165 5,826,388 LowVol -0.07% 1.56% -29.34%
1021 MNC MantraCoin MNC $768 $0.000165 4,650,380 LowVol -0.04% -28.50%
1022 SOJ Sojourn SOJ $761 $0.001568 485,214 LowVol -0.07% -18.46%
1023 ABN Abncoin ABN $748 $0.011055 67,700 LowVol -0.07% -2.56% 1.20%
1024 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 433.03%
1025 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol -0.44% -2.66% 19.50%
1026 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000321 87,140 LowVol -1.34% -68.00%
1027 APW AppleCoin APW $6 $0.000083 72,194 LowVol -0.04% 1.59% -2.75%
1028 BTG Bitcoin Gold BTG $390.78 $532,907,000 2.41% 35.30% 149.88%
1029 BCD Bitcoin Diamo… BCD $67.79 $22,572,600 -0.04%
1030 CLUB ClubCoin CLUB $4.59 $6,919,920 -5.16% -5.81% 109.53%
1031 ATMC ATMCoin ATMC $1.80 $5,112,900 0.00% 3.29% 17.86%
1032 INK Ink INK $0.171010 $4,816,060 1.57% 0.30%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.82 $4,628,070 -0.04% -3.74% -2.50%
1034 QASH QASH QASH $0.643091 $2,815,090 -2.41% 25.46%
1035 NULS Nuls NULS $0.582095 $2,653,380 -0.37% -2.95% -14.29%
1036 REC Regalcoin REC $40.88 $2,487,100 -6.20% -10.62% -16.66%
1037 FRGC Fargocoin FRGC $9.88 $2,479,620 -0.01% 0.65% 11.68%
1038 WC WINCOIN WC $1.88 $1,303,620 1.89% 1.73%
1039 AI POLY AI AI $14.83 $1,132,390 0.92%
1040 BTE BitSerial BTE $4.74 $1,057,740 -1.29% -16.39%
1041 BT1 BT1 [CST] BT1 $8098.27 $977,603 -0.04% 3.58% 8.92%
1042 FRST FirstCoin FRST $16.59 $960,218 -0.15% 0.70% -3.21%
1043 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.97 $760,232 -1.08% -4.15% 19.43%
1044 B2X SegWit2x [Fut… B2X $272.97 $713,497 -1.13% 7.95% 0.56%
1045 GRX GOLD Reward T… GRX $4.93 $691,198 -2.32% 18.90% 20.09%
1046 THS TechShares THS $0.977098 $585,398 0.21% 9.42% -2.65%
1047 TSL Energo TSL $0.032300 $567,648 0.82% 2.80%
1048 BT2 BT2 [CST] BT2 $118.21 $502,863 -0.62% -3.22% -17.78%
1049 ETN Electroneum ETN $0.028174 $427,655 -1.10% -4.51% -16.75%
1050 B3 B3Coin B3 $0.000571 $416,627 -10.51% 20.57% 22.74%
1051 BOT Bodhi BOT $0.496150 $391,019 4.88% -3.07%
1052 AION Aion AION $1.50 $319,073 -2.95% 75.58% 88.13%
1053 PBL Publica PBL $0.207724 $289,635 -4.02% -20.70%
1054 XIN Infinity Econ… XIN $0.046558 $281,297 0.49% 11.36% -17.51%
1055 BTCM BTCMoon BTCM $0.021115 $268,490 17.01% 119.01% 1258.22%
1056 ADK Aidos Kuneen ADK $38.80 $252,975 0.41% 0.16% 4.28%
1057 INF InfChain INF $0.008915 $227,589 -0.04% 6.84%
1058 UGT UG Token UGT $0.445776 $189,028 0.31% 14.71% 35.48%
1059 EAG EA Coin EAG $4.05 $180,338 -0.04% -1.46% -33.10%
1060 MEN PeopleCoin MEN $0.000083 $177,647 -0.04% 1.59% 7.25%
1061 SUR Suretly SUR $4.58 $140,535 17.39% 32.61% 62.05%
1062 XID Sphre AIR XID $0.185955 $124,261 0.12% 1.35% 2.54%
1063 XCPO Copico XCPO $0.026415 $119,376 0.59% -8.35%
1064 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.50 $111,637 -7.11% -14.71%
1065 BSR BitSoar BSR $0.187718 $107,693 0.06% 8.74% 48.08%
1066 MKR Maker MKR $390.67 $105,620 0.38% 10.25%
1067 MSD MSD MSD $0.013704 $76,535 -0.64% 0.32% 48.85%
1068 LLT LLToken LLT $0.306154 $69,611 0.15% -3.22% 19.97%
1069 PHR Phore PHR $0.405069 $57,748 3.16% 0.54%
1070 MAG Magnet MAG $0.247566 $54,058 -10.12% -20.68%
1071 ICX ICON ICX $1.11 $53,379 1.36% 7.42% 7.18%
1072 GMT Mercury Protocol GMT $0.066481 $51,827 1.45% 19.35% 74.90%
1073 OXY Oxycoin OXY $0.170124 $50,442 2.69% 0.87% 8.35%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.097743 $42,841 -1.38% -2.89% -0.92%
1075 EVR Everus EVR $4.13 $40,465 -0.06% -0.13% 15.94%
1076 DSR Desire DSR $0.161684 $34,340 -1.14% -17.27% -49.18%
1077 AKY Akuya Coin AKY $0.343406 $31,391 -2.16% -10.71% -55.61%
1078 B2B B2B B2B $0.599188 $27,024 1.94% -9.43%
1079 SPANK SpankChain SPANK $0.045946 $26,902 0.00% 43.54%
1080 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002926 $26,600 3.37% -15.71% 13.04%
1081 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.017468 $24,544 -9.50% -3.28%
1082 SISA SISA SISA $0.014128 $21,664 8.32% -6.86% -84.61%
1083 HOLD Interstellar … HOLD $0.093899 $20,732 -1.73% -5.01% -69.77%
1084 VASH VPNCoin VASH $0.004953 $20,199 -1.68% -2.28% 24.41%
1085 ASTRO Astro ASTRO $1.78 $19,290 1.12% 19.87% 6.07%
1086 RMC Russian Minin… RMC $12384.10 $18,045 -0.04% 6.95% 32.73%
1087 DNA EncrypGen DNA $0.072083 $18,003 -0.25% 15.60%
1088 SSS Sharechain SSS $0.003406 $17,706 -1.72% 4.29% -12.00%
1089 COR CORION COR $0.972848 $17,142 -0.04% 2.36% 50.32%
1090 MUT Mutual Coin MUT $0.004598 $15,456 -6.96% -17.46%
1091 ACC Accelerator N… ACC $4.76 $14,890 28.46%
1092 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002366 $14,366 5.77% 148.60% -80.14%
1093 BPL Blockpool BPL $0.171373 $13,902 -0.04% -0.67% 9.01%
1094 MCR Macro MCR $1.97 $13,764 -0.38% -16.24% -30.49%
1095 AERM Aerium AERM $2.04 $13,353 1.78% 9.03% 99.63%
1096 BTU Bitcoin Unlim… BTU $127.00 $13,220 -0.02% -7.09% -19.16%
1097 TER TerraNova TER $2.22 $12,406 6.93% -13.69% -29.28%
1098 DGPT DigiPulse DGPT $1.19 $11,630 1.46% -23.77%
1099 WILD Wild Crypto WILD $0.110054 $11,588 -1.09% 28.48% 40.47%
1100 STEX STEX STEX $0.212629 $10,636 0.07% 0.88% 53.17%
1101 PLC PlusCoin PLC $0.000695 $10,172 -3.41% -14.21% -3.12%
1102 XID International… XID $0.005944 $8,928 -0.07% 1.58% -12.38%
1103 WIC Wi Coin WIC $0.003697 $8,750 -0.05% -6.91% 9.12%
1104 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000204 $8,629 -31.73% 49.80% 65.63%
1105 MINEX Minex MINEX $0.049532 $8,594 -0.04% -16.93% -7.97%
1106 BOS BOScoin BOS $1.10 $8,147 -0.05% 0.09% -16.03%
1107 VIU Viuly VIU $0.004527 $6,684 -2.16% 51.48%
1108 PNX Phantomx PNX $0.022916 $6,486 -0.04% 31.83%
1109 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002505 $5,966 5.03% 20.25% -2.09%
1110 MGC GulfCoin MGC $0.003053 $5,498 -0.04% -1.13% 4.08%
1111 EDRC EDRCoin EDRC $0.038404 $5,356 0.53% 16.16% -3.97%
1112 TCOIN T-coin TCOIN $0.000205 $5,172 0.10% -5.11% -19.41%
1113 TRIA CombiCoin TRIA $8.68 $5,055 0.31%
1114 IBTC iBTC IBTC $0.012562 $4,825 14.26% 25.98% 23.37%
1115 HYPER Hyper HYPER $0.066040 $4,409 -3.29% 164.98%
1116 SMART SmartBillions SMART $0.533235 $4,368 6.98% -2.85%
1117 MGC MergeCoin MGC $0.013125 $4,242 -0.02% -1.28%
1118 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050565 $4,221 0.35% 0.81% 23.41%
1119 FOR FORCE FOR $0.001973 $4,196 -0.02% -12.86% -30.91%
1120 DEUS DeusCoin DEUS $0.386662 $4,058 -0.04% 1.59% -1.60%
1121 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073606 $3,945 -0.02% 1.33% 15.97%
1122 APC AlpaCoin APC $0.015556 $3,655 -0.02% 1.55% -43.52%
1123 DFS DFSCoin DFS $0.008399 $3,500 8.48% 16.11% -17.00%
1124 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.050105 $2,948 0.08% -14.59% -39.04%
1125 SHND StrongHands SHND $3.6e-08 $2,834 10.25% 9.33% 68.83%
1126 XOT Internet of T… XOT $2464.44 $2,827 -0.02% 1.59% 7.14%
1127 PRES President Trump PRES $0.003941 $2,609 -0.02% 1.18% -9.42%
1128 OX OX Fina OX $0.000156 $2,486 0.02% -3.92% -15.67%
1129 STU bitJob STU $0.052601 $2,460 -0.30% 29.27% -36.14%
1130 ZBC Zilbercoin ZBC $0.045464 $2,346 -0.03% 8.57% 3.67%
1131 ETT EncryptoTel [… ETT $0.106544 $2,343 -0.02% 65.59% 28.71%
1132 NTC Natcoin NTC $0.402124 $2,199 -0.04% -1.40% -54.91%
1133 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000413 $2,174 -28.62% 26.99% 78.71%
1134 ABC Alphabit ABC $11.58 $1,933 -0.04% 1.52% -15.89%
1135 SND Sand Coin SND $0.859612 $1,657 0.32% 21.07% 15.30%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051676 $1,528 -0.04% 1.59% -31.47%
1137 BTBc Bitbase BTBc $0.004540 $1,410 -0.04% -4.40% -56.10%
1138 IPY Infinity Pay IPY $0.002298 $1,401 0.15% 70.05%
1139 BSN Bastonet BSN $0.000825 $1,357 -0.07% 3.59% -18.06%
1140 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.103600 $1,300 -0.87% -5.74% 52.79%
1141 HIGH High Gain HIGH $0.000908 $1,217 -0.04% 17.85% -43.71%
1142 ACC AdCoin ACC $0.134130 $1,102 -18.27% -13.83% 32.17%
1143 BLX Blockchain Index BLX $2.39 $1,084 0.35% 0.88% 16.37%
1144 VULC Vulcano VULC $0.008265 $1,014 -0.12% 1.68% -9.91%
1145 WA WA Space WA $0.015519 $959 -0.02% 1.58% 13.91%
1146 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003303 $945 -0.04% 29.25%
1147 DAY Chronologic DAY $3.74 $925 0.46% -19.15% -13.63%
1148 HAT Hawala.Today HAT $0.147886 $919 -14.01% -3.92% -34.99%
1149 BGR Bongger BGR $0.000153 $838 -0.08% 51.54% 7.22%
1150 GARY President Joh… GARY $0.111525 $826 -0.02% 1.59% 15.38%
1151 CYDER Cyder CYDER $0.000330 $612 -0.04% 60.59% -14.20%
1152 ANTX Antimatter ANTX $0.000083 $598 -0.04% 21.19% 7.24%
1153 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.12 $594 -0.04% 1.58% 58.74%
1154 PEC Peacecoin PEC $0.012630 $573 -0.02% -48.36% 152.44%
1155 PRN Protean PRN $0.000012 $523 -54.99% -81.75% -71.17%
1156 FLAP FlappyCoin FLAP $7.6e-07 $517 -0.16% -94.53% -34.20%
1157 MCI Musiconomi MCI $0.060770 LowVol 0.15% -2.64% 8.07%
1158 SIFT Smart Investm… SIFT $3.49 LowVol 0.35% 8.58% 9.16%
1159 TELL Tellurion TELL $0.000328 LowVol 7.32% 52.23% 3.26%
1160 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -0.08% 0.81%
1161 TIE TIES Network TIE $0.080215 LowVol 0.32% 10.16% 33.41%
1162 NAMO NamoCoin NAMO $0.000104 LowVol -29.48% 22.16% -6.59%
1163 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -0.02% 1.59% -20.82%
1164 POKE PokeCoin POKE $0.000165 LowVol -0.02% -32.27% 110.26%
1165 DMC DynamicCoin DMC $0.003024 LowVol 3.57% 11.91% 5.78%
1166 FC Facecoin FC $0.000699 LowVol 0.32% -86.06% -79.37%
1167 FBL Faceblock FBL $0.001243 LowVol 0.35% -48.30% -99.15%
1168 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000330 LowVol -0.04% 1.59% -38.72%
1169 FFC FireFlyCoin FFC $0.000083 LowVol -14.63% 1.59% 7.25%
1170 GAY GAY Money GAY $0.010745 LowVol -0.04% -12.51% -52.55%
1171 EBIT eBIT EBIT $0.000696 LowVol -24.97% -52.91% -23.30%
1172 MAGN Magnetcoin MAGN $0.397002 LowVol -0.02% 0.89% -19.45%
1173 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000559 LowVol 12.50% 6.06% -26.81%
1174 SAK Sharkcoin SAK $0.001747 LowVol -1.52% -18.08% -1.35%
1175 9COIN 9COIN 9COIN $0.002807 LowVol -0.02% 1.59% 6.15%
1176 SHA SHACoin SHA $0.000330 LowVol -0.02% -18.73% -23.66%
1177 LDCN LandCoin LDCN $0.005287 LowVol -0.04% -19.29% 55.84%
1178 TURBO TurboCoin TURBO $0.000083 LowVol -0.02% 7.25%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001779 LowVol -0.02% -4.04% -19.77%
1180 10MT 10M Token 10MT $0.001792 LowVol 0.44% -69.83% -61.25%
1181 YEL Yellow Token YEL $0.005057 LowVol 0.32% 72.87% -52.78%
1182 EUSD eUSD EUSD $0.000152 LowVol 0.35% -27.83% -76.26%
1183 QBT Cubits QBT $0.001252 LowVol -0.05% -15.68% 77.34%
1184 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% -0.79% -1.90%
1185 ACES Aces ACES $0.000170 LowVol -0.04% 7.93% -14.44%
1186 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000306 LowVol 0.35% 242.70% 227.17%
1187 EXRN EXRNchain EXRN $9.2e-07 LowVol 0.35% 120.02% 16.68%
1188 BUB Bubble BUB $0.010814 LowVol -0.02% -2.86% -61.01%
1189 MOTO Motocoin MOTO $0.002493 LowVol -0.02% -31.03% -12.38%
1190 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 1.69% -21.92% -83.98%
1191 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009246 LowVol -0.02% 2.51% -3.22%
1192 MARX MarxCoin MARX $0.000839 LowVol -0.14% -2.74% -16.17%
1193 UTA UtaCoin UTA $0.000743 LowVol -0.04% 1.59%
1194 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol -0.04% 15.73% 115.36%
1195 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.17% 5.53% 31.69%
1196 VOYA Voyacoin VOYA $1.89 LowVol -0.02% -0.54% -11.57%
1197 ACN Avoncoin ACN $0.000330 LowVol -0.04% 1.59% -15.71%
1198 SWP Swapcoin SWP $0.091937 LowVol -4.74% 10.01% 15.20%
1199 GBRC Global Busine… GBRC $0.000083 LowVol -0.04% 1.56% -46.99%
1200 CASH Cash Poker Pro CASH $0.082284 LowVol 7.83% 9.40% -14.19%
1201 XTD XTD Coin XTD $0.000083 LowVol -0.04% 1.59%
1202 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001156 LowVol -0.04% -2.01% -41.34%
1203 CYC Cycling Coin CYC $0.000991 LowVol -0.07% -12.94%
1204 STARS StarCash Network STARS $0.206457 LowVol -0.04% -2.13% 1.50%
1205 TCR TheCreed TCR $0.000330 LowVol -0.02% 35.45% 43.00%
1206 DON Donationcoin DON $0.000495 LowVol -0.04% 3.19% 28.77%
1207 LEPEN LePen LEPEN $0.000049 LowVol 0.38% -43.18% -35.50%
1208 XRY Royalties XRY $0.068516 LowVol -0.02% 1.22% 13.95%
1209 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.04% -30.00% -46.98%
1210 BIT First Bitcoin BIT $0.013951 LowVol -0.04% 26.69% 20.90%
1211 ASN Aseancoin ASN $0.003715 LowVol -0.02% 23.56% -22.71%
1212 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048704 LowVol -0.04% -5.58% -9.36%
1213 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003137 LowVol -0.05% 4.34% 1.87%
1214 FLASH Flash FLASH $0.004458 LowVol -0.02% 16.83% -5.11%
1215 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 0.35% 10.01% 39.04%
1216 RCN Rcoin RCN $0.000083 LowVol -0.02% 1.59% -16.87%
1217 WOW Wowcoin WOW $0.000088 LowVol -0.09% 1.64% -11.50%
1218 XAU Xaucoin XAU $0.018986 LowVol -0.07% -1.43% -16.38%
1219 SKR Sakuracoin SKR $0.000757 LowVol -0.05% 7.09% 27.31%
1220 HNC Huncoin HNC $0.001403 LowVol -0.04% 31.58% -8.84%
1221 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol -0.04% -11.94% -28.50%
1222 ANI Animecoin ANI $0.000165 LowVol -0.04% 1.59% 114.50%
1223 GRN Granite GRN $0.013291 LowVol -0.02% 8.50% 14.19%
1224 DBG Digital Bulli… DBG $0.006026 LowVol -0.02% 22.21%
1225 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033079 LowVol 1.05% -2.30% 2.01%
1226 UR UR UR $0.000331 LowVol -0.02% -38.68% -28.70%
1227 QBC Quebecoin QBC $0.001403 LowVol -0.02% 1.59% 7.25%
1228 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -0.04% 1.59% -33.90%
1229 IRL IrishCoin IRL $0.002889 LowVol -0.04% 4.56% 39.00%
1230 EGOLD eGold EGOLD $0.011033 LowVol 0.35% -10.17% 2.77%
1231 CME Cashme CME $0.000083 LowVol -0.07% 1.59% -45.42%
1232 FUTC FutCoin FUTC $0.001486 LowVol -0.07% 1.56% -1.03%
1233 KASHH KashhCoin KASHH $0.000079 LowVol -0.02% 1705.58% 341.35%
1234 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000413 LowVol -0.07% 1.57% 25.20%
1235 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006477 LowVol -0.04% -35.64% 70.47%
1236 CC CyberCoin CC $0.000083 LowVol -0.02% -49.20%
1237 PCN PeepCoin PCN $0.000083 LowVol -0.04% 1.59% 1340.72%
1238 VGC VegasCoin VGC $0.000165 LowVol -0.02% -6.44% -6.58%
1239 REGA Regacoin REGA $0.002311 LowVol -0.02% 1.59% 2.25%
1240 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000083 LowVol -0.04% 1.59% 7.25%
1241 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011054 LowVol -0.04% 75.65% 1336.07%
1242 TOP TopCoin TOP $0.000658 LowVol -0.70% -36.18% -28.04%
1243 CLINT Clinton CLINT $0.009163 LowVol -0.04% 7.38%
1244 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol -0.04% 1.57%
1245 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000248 LowVol -0.07% 1.59% -32.33%
1246 HCC Happy Creator… HCC $0.000330 LowVol -0.02% -18.73% -47.81%
1247 ZSE ZSEcoin ZSE $0.007947 LowVol -0.03% -4.98% 142.01%
1248 BET BetaCoin BET $0.001816 LowVol -0.04% -34.16% -32.60%
1249 MBL MobileCash MBL $0.000330 LowVol -0.04% 1.59% 1.66%
1250 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005944 LowVol -0.02% -0.11% -2.08%
1251 RHFC RHFCoin RHFC $0.000908 LowVol -0.04% 1.59% 14.91%
1252 ELC Elacoin ELC $0.059475 LowVol -0.04% -14.67% 3.63%
1253 SYNC Sync SYNC $412.75 LowVol -0.04% 1.59%
1254 TERA TeraCoin TERA $0.000083 LowVol -0.07% 1.57%
1255 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073882 LowVol -0.07% 1.59% -16.88%
1256 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001816 LowVol -0.05% -9.00% 3.99%
1257 WINK Wink WINK $0.000248 LowVol 17.95% 36.69% 63.79%
1258 PRM PrismChain PRM $0.000991 LowVol -0.02% 17.00%
1259 RICHX RichCoin RICHX $0.005944 LowVol -0.04%
1260 AXIOM Axiom AXIOM $0.012713 LowVol -0.04% 1.58% 7.63%
1261 OP Operand OP $0.000825 LowVol -0.02% -15.34%
1262 DASHS Dashs DASHS $0.030378 LowVol -0.02% 17.95% 22.45%
1263 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003054 LowVol -0.02% 7.40%
1264 AIB Advanced Inte… AIB $0.004045 LowVol -0.04% 10.18% 33.88%
1265 EGG EggCoin EGG $0.032112 LowVol -0.02%
1266 BIRDS Birds BIRDS $0.000083 LowVol -0.04% 1.59% -51.10%
1267 BXC Bitcedi BXC $0.001206 LowVol -0.58% -3.89% -2.07%
1268 YES Yescoin YES $0.000005 LowVol -0.44% -94.23% -92.59%
1269 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003137 LowVol -0.04% -88.32% -89.63%
1270 UNC UNCoin UNC $0.000083 LowVol -0.04% 1.59% 7.23%
1271 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001403 LowVol -0.02% 1.59% 13.95%
1272 TODAY TodayCoin TODAY $0.000743 LowVol -0.02% -8.57% -3.06%
1273 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124898 LowVol -0.07%
1274 XQN Quotient XQN $0.004540 LowVol -0.02% 4.95% -18.70%
1275 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002807 LowVol -0.02% 1.59% -4.84%
1276 MONETA Moneta MONETA $0.000330 LowVol -0.05% 35.45% -14.22%
1277 IQT iQuant IQT $0.145931 LowVol 0.02% -2.33% -24.46%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008090 LowVol -0.05% -0.46% -6.81%
1279 NBE BitCentavo NBE $7.6e-07 LowVol -0.05% 1.75% 14.93%
1280 DUB Dubstep DUB $0.001734 LowVol -0.07%
1281 DISK DarkLisk DISK $0.000578 LowVol -0.04% -13.70% -16.59%
1282 PRIMU Primulon PRIMU $0.000228 LowVol 30.35% 28.15% 13.39%
1283 NTWK Network Token NTWK $0.001150 LowVol -69.09% -47.98%
1284 AV AvatarCoin AV $0.025921 LowVol -0.04% -20.06% 6.41%
1285 SFE SafeCoin SFE $0.000083 LowVol -0.02% 1.59% 7.25%
1286 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000083 LowVol -0.04% 1.02%
1287 BITOK Bitok BITOK $0.000014 LowVol -0.08% -82.24%
1288 AMIS AMIS AMIS $1149.21 LowVol -57.87%
1289 FID BITFID FID $0.082550 LowVol -0.04%
1290 BEST BestChain BEST $0.000954 LowVol -0.17% -15.09% -20.18%
1291 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol 0.60%
1292 SKC Skeincoin SKC $0.002539 LowVol 0.77% -15.14%
1293 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -0.61%
1294 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol 5.25% -68.14%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol 0.61%
1296 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 0.58%
1297 OPES Opescoin OPES $0.001987 LowVol 1.87% -4.40%
1298 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002462 LowVol 1.00% -4.21%
1299 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1300 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1301 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 9.31%
1302 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.02% 6.14%
1303 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 0.78% -7.78%
1304 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 6.60%
1305 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 4.92%
1306 OMC Omicron OMC $0.093304 LowVol -7.16% 9.50%
1307 LTH LAthaan LTH $0.000410 LowVol 0.80%
1308 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003299 LowVol -0.11% -3.54% -2.82%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol 1.85% 5.54%
1310 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -0.43% -1.90%
1311 NBIT netBit NBIT $0.018345 LowVol -54.30% -52.93%
1312 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1313 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -47.91%
1314 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 70.93%
1315 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol 0.80% -0.75%
1316 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol 16.15%
1317 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1319 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol 0.77%
1320 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol 2.25% -14.39%
1321 EFYT Ergo EFYT $9.74 LowVol 1.25% 27.02%
1322 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol 0.75%
1323 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1324 FAP FAPcoin FAP $0.025417 LowVol 35.93% 79.64%
1325 ASC AsicCoin ASC $0.000708 9.71%
1326 MRC microCoin MRC $0.000080
1327 QORA Qora QORA $0.079614 -42.45% -14.37%
1328 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 0.47%
1329 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -84.71%

Quay lại phần 1

Phản hồi