Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 25/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 2h ngày 25/11/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 25/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8279.36 trên tổng giá trị $138,257,959,928

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $452.42 trên tổng giá trị $43,400,594,377

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1707.80 trên tổng giá trị $28,725,558,908

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.243555 trên tổng giá trị $9,406,793,203

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $563.07 trên tổng giá trị $4,340,199,266

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000300 trên tổng giá trị đã biến động tăng 445.88% trong 1h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000014 trên tổng giá trị đã biến động tăng 135.48% trong 1h qua

    + Đồng XOC Xonecoin (XOC) đang có giá hiện tại $0.041221 trên tổng giá trị $17,313 đã biến động tăng 100.40% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.001577 trên tổng giá trị đã biến động tăng 72.69% trong 1h qua

    + Đồng MARS Marscoin (MARS) đang có giá hiện tại $0.004116 trên tổng giá trị $116,385 đã biến động tăng 62.10% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1565.73% trong 24h qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000300 trên tổng giá trị đã biến động tăng 515.43% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.16 trên tổng giá trị $7,627,051 đã biến động tăng 453.57% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000083 trên tổng giá trị đã biến động tăng 246.19% trong 24h qua

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000083 trên tổng giá trị đã biến động tăng 204.74% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.011061 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1311.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.016114 trên tổng giá trị đã biến động tăng 922.62% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.049062 trên tổng giá trị $746,786 đã biến động tăng 528.80% trong 7 ngày qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.653014 trên tổng giá trị $4,372,016 đã biến động tăng 497.12% trong 7 ngày qua

    + Đồng ENV Environ (ENV) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị $282 đã biến động tăng 439.18% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 25/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 FUCK FuckToken FUCK $684,877 $0.013326 51,392,878 LowVol 17.44% -16.43% -18.58%
702 ITNS IntenseCoin ITNS $673,217 $0.002478 271,654,424 LowVol 0.43% 8.17% -53.11%
703 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -16.09%
704 NET NetCoin NET $655,576 $0.000833 787,126,712 LowVol 0.47% -4.97% 7.28%
705 MAX MaxCoin MAX $644,936 $0.010574 60,994,397 LowVol 0.43% -5.39% 16.39%
706 COLX ColossusCoinXT COLX $644,823 $0.000136 4,741,310,215 LowVol -0.12% 18.10% 11.42%
707 TES TeslaCoin TES $634,633 $0.008646 73,398,335 LowVol -0.05% 1.22% -1.52%
708 ITI iTicoin ITI $582,621 $18.21 32,000 LowVol 0.38% -5.31% 13.57%
709 UFO UFO Coin UFO $575,583 $0.000165 3,483,861,262 LowVol 0.40% 1.34% -25.89%
710 HBN HoboNickels HBN $572,036 $0.009582 59,696,358 LowVol 0.40% -2.84% -2.91%
711 SMC SmartCoin SMC $564,825 $0.024019 23,516,142 LowVol 0.36% -4.07% 50.96%
712 USC Ultimate Secu… USC $555,369 $0.053695 10,343,113 LowVol 0.43% 0.34% 5.15%
713 SAC SACoin SAC $521,380 $0.074346 7,012,849 LowVol 0.42% 7.09% 2.65%
714 MAC Machinecoin MAC $504,585 $0.024989 20,191,975 LowVol -4.25% -4.56% -39.22%
715 V Version V $501,520 $0.001074 466,964,988 LowVol 0.41% 4.22% 26.40%
716 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -38.71%
717 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 64.09% 112.76%
718 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -19.86% -13.50%
719 TROLL Trollcoin TROLL $477,222 $0.000845 565,062,719 LowVol -0.24% -10.59% -1.65%
720 FXE FuturXe FXE $476,276 $2.02 235,421 LowVol 0.43% 3.10% 6.31%
721 OPAL Opal OPAL $470,644 $0.031079 15,143,412 LowVol 2.03% 68.04% 86.59%
722 IFLT InflationCoin IFLT $454,213 $0.000014 33,114,097,250 LowVol -2.38% 87.31% 111.00%
723 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 13.99%
724 RBIES Rubies RBIES $432,056 $0.041483 10,415,252 LowVol 0.43% 93.45% 80.36%
725 TALK BTCtalkcoin TALK $429,806 $0.006583 65,290,635 LowVol 10.28% -10.90% -23.13%
726 FNC FinCoin FNC $422,906 $0.032838 12,878,667 LowVol 0.37% 1.26% -17.95%
727 VAL Valorbit VAL $391,752 $0.000083 4,742,346,801 LowVol 0.40% 5.87%
728 E4ROW E4ROW E4ROW $385,426 $0.090095 4,278,000 LowVol -1.48% 31.92% 171.68%
729 NOBL NobleCoin NOBL $383,306 $0.000166 2,313,588,827 LowVol 0.39% -32.81% -25.33%
730 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -26.78%
731 BUCKS SwagBucks BUCKS $372,907 $1.19 313,987 LowVol -1.48% 0.28% 10.00%
732 CFT CryptoForecast CFT $372,350 $0.008095 46,000,000 LowVol 0.42% -3.83% -22.46%
733 UNI Universe UNI $360,761 $0.033704 10,703,898 LowVol 0.63% -9.62% 16.01%
734 DVC Devcoin DVC $347,662 $0.000023 15,132,057,500 79.33%
735 GOOD Goodomy GOOD $339,477 $0.000769 441,349,000 LowVol 0.57% -17.67% -2.38%
736 POST PostCoin POST $332,993 $0.020985 15,868,233 LowVol 1.16% -4.59% 16.06%
737 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol -0.60% 19.96%
738 SHDW Shadow Token SHDW $316,707 $0.045244 7,000,000 LowVol 0.44% -3.83% 16.09%
739 AU AurumCoin AU $313,811 $1.06 296,216 LowVol 0.40% -44.38% 8.63%
740 RIYA Etheriya RIYA $305,000 $0.192851 1,581,531 LowVol 0.42% -40.36% -13.67%
741 BLN Bolenum BLN $296,973 $0.029697 10,000,000 LowVol -0.68% 0.72% -6.58%
742 GUN Guncoin GUN $291,815 $0.001488 196,104,628 LowVol 0.42% -5.46% 12.06%
743 NEWB Newbium NEWB $287,083 $0.005742 50,000,000 LowVol 0.44% 0.63% 0.39%
744 BTCR Bitcurrency BTCR $280,201 $0.001652 169,598,616 LowVol 0.42% 22.92% 141.70%
745 CHESS ChessCoin CHESS $279,405 $0.005171 54,032,769 LowVol 3.94% 44.30% 47.24%
746 PR Prototanium PR $278,939 $1.42 195,828 LowVol 0.38% 21.11% 35.05%
747 FUNK The Cypherfunks FUNK $277,912 $0.000006 46,200,819,999 LowVol 9.76% 7.89% 20.10%
748 XJO Joulecoin XJO $275,611 $0.008025 34,344,720 LowVol 1.12% -0.19% 9.84%
749 BRIT BritCoin BRIT $270,562 $0.012722 21,268,092 LowVol 0.34% -2.78% -22.01%
750 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
751 XPTX PlatinumBAR XPTX $262,031 $0.660641 396,631 LowVol 0.54% 16.25% 20.07%
752 KUSH KushCoin KUSH $256,316 $0.047069 5,445,524 LowVol 2.91% 42.94% 48.78%
753 TRI Triangles TRI $252,879 $3.47 72,891 LowVol 0.41% -3.64% -4.06%
754 NYAN Nyancoin NYAN $249,157 $0.000784 317,916,050 LowVol -1.63% 2.35% 1.41%
755 8BIT 8Bit 8BIT $248,674 $0.213561 1,164,415 LowVol 11.27% 13.75% 12.65%
756 Q2C QubitCoin Q2C $246,012 $0.000991 248,174,369 LowVol 0.43% 1.34% 15.51%
757 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol
758 VIDZ PureVidz VIDZ $233,914 $0.001867 125,279,775 LowVol -7.29% -1.94% 13.29%
759 J Joincoin J $227,064 $0.092740 2,448,402 LowVol 0.41% -1.91% 4.71%
760 SH Shilling SH $226,710 $0.005783 39,206,225 LowVol 0.43% 18.23% 101.64%
761 FLT FlutterCoin FLT $222,316 $0.000690 322,214,524 LowVol 0.38% -28.52% -1.77%
762 ECA Electra ECA $220,896 $0.000010 21,733,399,789 LowVol -1.48% -24.66% -0.23%
763 TRK Truckcoin TRK $217,977 $0.001409 154,656,999 LowVol -0.45% -3.09% -2.22%
764 BBP BiblePay BBP $217,893 $0.000909 239,791,280 LowVol 0.40% 1.34% 9.15%
765 I0C I0Coin I0C $216,197 $0.010303 20,984,704 LowVol 0.23% 0.49% 31.80%
766 CAGE CageCoin CAGE $215,800 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -1.74% -22.82% -33.97%
767 HODL HOdlcoin HODL $213,650 $0.001404 152,137,655 LowVol 0.43% -9.72% -17.90%
768 KAYI Kayicoin KAYI $211,315 $0.000744 284,211,200 LowVol 0.43% 2.98% 18.59%
769 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol
770 CORG CorgiCoin CORG $205,681 $0.000164 1,251,855,418 LowVol 0.40% -11.64% 28.87%
771 GAIA GAIA GAIA $202,881 $0.008418 24,101,381 LowVol -2.46% -7.92% -38.75%
772 CUBE DigiCube CUBE $200,663 $0.000083 2,429,126,009 LowVol 0.43%
773 TTC TittieCoin TTC $190,545 $0.000151 1,259,816,434 LowVol 0.14% 2.98% 27.10%
774 UNIC UniCoin UNIC $188,475 $0.063571 2,964,798 LowVol 2.17% -2.63% 9.48%
775 OHM OHM OHM $188,039 $0.006361 29,562,317 LowVol 15.39% -9.26% -28.55%
776 TGC Tigercoin TGC $183,419 $0.004213 43,536,800 LowVol 0.71% 12.36% -15.56%
777 XRA Ratecoin XRA $179,368 $0.001570 114,252,771 LowVol 0.42% 0.50% 3.93%
778 FRC Freicoin FRC $170,349 $0.005783 29,459,371 LowVol 0.43% 1.34% -1.55%
779 LTB LiteBar LTB $170,292 $0.213546 797,448 LowVol 0.42% -5.41% -30.26%
780 GLC GlobalCoin GLC $166,891 $0.002561 65,171,010 LowVol -2.71% -4.80% -40.59%
781 CTO Crypto CTO $166,379 $0.013795 12,060,466 LowVol 0.42% 1.34% 13.91%
782 BERN BERNcash BERN $165,675 $0.002326 71,234,301 LowVol -2.13% -4.65% 30.83%
783 EMD Emerald Crypto EMD $164,197 $0.008589 19,117,129 LowVol 21.42% 6.26% 25.97%
784 BIGUP BigUp BIGUP $163,925 $0.000077 2,116,454,853 LowVol -1.43% -7.86% -2.25%
785 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -1.23% 4.16%
786 RBX Ripto Bux RBX $159,344 $0.000418 381,236,123 LowVol 0.44% 8.36% -11.48%
787 BUN BunnyCoin BUN $158,837 $0.000002 102,279,346,092 LowVol -4.97% -31.04% -24.14%
788 LEA LeaCoin LEA $156,150 $0.000500 312,265,290 LowVol -0.30% 9.24% 42.75%
789 ICE iDice ICE $155,694 $0.099104 1,571,013 LowVol -1.50% -19.30% 19.19%
790 KED Darsek KED $155,601 $0.011512 13,515,920 LowVol 0.40% -13.00% 0.82%
791 EVO Evotion EVO $154,101 $0.048772 3,159,640 LowVol 15.34% 7.84% 19.32%
792 XPD PetroDollar XPD $153,961 $0.002406 63,993,275 LowVol -0.88% -4.78% -12.18%
793 GAP Gapcoin GAP $149,623 $0.012485 11,984,592 LowVol 0.39% 6.85% 24.65%
794 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 5.89%
795 YAC Yacoin YAC $148,346 $0.001239 119,719,864 LowVol 0.43% 1.34% 13.49%
796 WYV Wyvern WYV $145,971 $0.084259 1,732,400 LowVol 0.48% -3.64% 12.55%
797 GRT Grantcoin GRT $145,719 $0.003387 43,024,524 LowVol 0.40% 3.88% 3.08%
798 888 OctoCoin 888 $144,459 $0.002874 50,257,780 LowVol 0.17% 8.21% 35.22%
799 XRE RevolverCoin XRE $134,427 $0.006031 22,289,768 LowVol 4.67% 0.78% -7.15%
800 URC Unrealcoin URC $132,881 $0.018917 7,024,402 LowVol 0.40% -6.04% 21.85%
801 SPACE SpaceCoin SPACE $131,226 $0.006293 20,852,761 LowVol 0.10% -30.31% -10.51%
802 XLC LeviarCoin XLC $130,170 $0.013413 9,704,943 LowVol 3.41% 14.73% -7.46%
803 CJ Cryptojacks CJ $129,255 $0.000318 406,568,581 LowVol 0.29% 50.16% -4.38%
804 GTC Global Tour Coin GTC $128,383 $0.004296 29,887,402 LowVol 0.42% 24.68% -19.03%
805 PHS Philosopher S… PHS $128,181 $0.021313 6,014,340 LowVol 0.43% 6.72% -24.56%
806 PASL Pascal Lite PASL $127,885 $0.031143 4,106,400 LowVol 0.43% -4.48% 15.39%
807 MNM Mineum MNM $126,169 $0.013371 9,436,367 LowVol -2.86% -2.47% -0.52%
808 BUMBA BumbaCoin BUMBA $124,128 $0.005535 22,427,580 LowVol 0.39% 4.77% -1.67%
809 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 1.18% 24.19%
810 ANTI AntiBitcoin ANTI $122,634 $0.007022 17,465,159 LowVol 0.42% -6.56% 38.46%
811 STV Sativacoin STV $120,036 $0.016940 7,085,998 LowVol 0.40% 4.02% 15.51%
812 MARS Marscoin MARS $116,385 $0.004116 28,279,074 LowVol 62.10% 56.50% 59.99%
813 AMMO Ammo Rewards AMMO $115,650 $0.001487 77,777,777 LowVol 0.43% 14.01% 23.11%
814 DRXNE DROXNE DRXNE $113,668 $0.001817 62,541,708 LowVol -8.04% -9.10% -1.59%
815 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 0.48% 39.33%
816 C2 Coin2.1 C2 $112,498 $0.001125 99,976,323 LowVol 0.38% 50.60% 2.84%
817 GP GoldPieces GP $112,319 $0.092053 1,220,161 LowVol 0.39% 19.10% 31.87%
818 MRJA GanjaCoin MRJA $112,167 $0.025195 4,451,920 LowVol 0.43% -22.53% 2.65%
819 020 020LondonCoin 020 $112,048 $7.1e-07 156,863,560,248 LowVol 5.86%
820 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol
821 FRN Francs FRN $109,277 $0.028258 3,867,080 LowVol 0.41% -5.05% -2.80%
822 XCXT CoinonatX XCXT $108,591 $0.006996 15,521,776 LowVol -1.64% 9.58% -7.82%
823 CAP Bottlecaps CAP $104,730 $0.000514 203,633,123 LowVol
824 ARI Aricoin ARI $103,744 $0.000740 140,262,505 LowVol -0.69% 14.81% 19.62%
825 FIRE Firecoin FIRE $102,621 $1.04 98,412 LowVol -0.60%
826 PX PX PX $102,220 $0.001074 95,186,240 LowVol 0.43% 1.34% 48.37%
827 HAL Halcyon HAL $99,970 $0.019008 5,259,229 LowVol 1.39% 10.59%
828 QCN QuazarCoin QCN $99,870 $0.016521 6,044,911 LowVol 0.40% -2.60% -4.38%
829 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
830 DLC Dollarcoin DLC $97,044 $0.010656 9,106,714 LowVol 0.40% 4.59% 8.19%
831 RED RedCoin RED $95,228 $0.001285 74,107,896 LowVol -3.98% -18.76% 54.61%
832 UNITS GameUnits UNITS $92,210 $0.026551 3,472,983 LowVol 0.34% -6.03% 38.81%
833 BTQ BitQuark BTQ $89,703 $0.009995 8,974,334 LowVol 0.40% 1.34% -11.48%
834 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol -2.51%
835 ARCO AquariusCoin ARCO $89,142 $0.060480 1,473,896 LowVol 0.63% -20.32% 2.83%
836 XCT C-Bit XCT $88,243 $0.000561 157,223,250 LowVol 0.77% 0.52% -4.99%
837 RUPX Rupaya RUPX $85,773 $0.014082 6,091,156 LowVol 0.41% -30.00% -32.01%
838 QTL Quatloo QTL $85,510 $0.011078 7,718,883 LowVol 2.35% -2.74% -0.94%
839 CAT Catcoin CAT $83,598 $0.013548 6,170,700 LowVol 2.30% -5.77% -1.36%
840 ARG Argentum ARG $81,295 $0.009558 8,505,319 LowVol -3.30% 2.37% 11.05%
841 VC VirtualCoin VC $79,312 $0.007880 10,064,287 LowVol -1.35% -48.98%
842 NEVA NevaCoin NEVA $79,285 $0.032713 2,423,630 LowVol 3.83% 4.08% 24.38%
843 VUC Virta Unique … VUC $79,042 $0.001288 61,389,725 LowVol -3.15% -3.47% -8.22%
844 COXST CoExistCoin COXST $78,353 $0.002891 27,100,000 LowVol 0.40% 1.34% 48.38%
845 SLM Slimcoin SLM $77,738 $0.005204 14,937,439 LowVol 0.42% 1.34% 5.86%
846 SPT Spots SPT $76,539 $0.003416 22,406,021 LowVol -0.86% 5.32% 64.59%
847 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $76,064 $0.095907 793,108 LowVol 0.40% 16.38% 30.73%
848 PXI Prime-XI PXI $75,881 $0.004298 17,654,275 LowVol 0.42% 2.87% 2.18%
849 BVC BeaverCoin BVC $75,454 $0.024221 3,115,258 LowVol 0.78% 49.07% 49.49%
850 BAS BitAsean BAS $74,329 $0.014866 5,000,000 LowVol -1.50% 18.12% -8.35%
851 JWL Jewels JWL $73,354 $0.003635 20,181,636 LowVol 0.42% -0.91% 52.68%
852 MST MustangCoin MST $72,768 $0.115442 630,343 LowVol 12.39% 13.41% 17.19%
853 MEOW Kittehcoin MEOW $72,313 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -1.33% -13.99% 22.06%
854 ALL Allion ALL $72,261 $0.011656 6,199,359 LowVol 0.30% 8.69% 10.01%
855 DUO ParallelCoin DUO $70,747 $0.234554 301,624 LowVol -0.33% -17.30% -8.72%
856 SOON SoonCoin SOON $68,023 $0.005458 12,462,620 LowVol 0.52% 0.55% 4.84%
857 TSE Tattoocoin (S… TSE $67,597 $0.000748 90,421,856 LowVol 0.69% -17.97% -24.56%
858 ATX Artex Coin ATX $66,560 $0.003544 18,781,750 LowVol 0.33% -9.58% 0.32%
859 KIC KibiCoin KIC $65,266 $0.004440 14,701,000 LowVol -5.33% 73.68% 85.15%
860 SRC SecureCoin SRC $64,693 $0.007899 8,190,081 LowVol -6.22% -1.07% -19.07%
861 TAJ TajCoin TAJ $64,293 $0.008157 7,881,846 LowVol -3.81% 5.53% 24.35%
862 IMS Independent M… IMS $63,339 $0.011797 5,368,934 LowVol 1.14% 16.47% -7.84%
863 GCC GuccioneCoin GCC $62,002 $0.003056 20,285,537 LowVol 0.40% 17.18% 18.72%
864 BTPL Bitcoin Planet BTPL $61,126 $0.011138 5,488,218 LowVol -2.90% -17.03% -48.15%
865 DRM Dreamcoin DRM $60,505 $0.024699 2,449,632 LowVol 0.40% 1.68%
866 CF Californium CF $59,726 $0.024865 2,402,044 LowVol 0.43% 0.71% -12.96%
867 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $59,268 $0.000743 79,719,140 LowVol 0.42% 9.13% 26.85%
868 BLC Blakecoin BLC $58,755 $0.003885 15,122,697 LowVol 0.41% 6.83% -38.26%
869 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol 9.85%
870 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,666 $0.002313 24,931,054 LowVol 0.43% 1.34% -18.09%
871 MAR Marijuanacoin MAR $57,344 $0.039066 1,467,857 LowVol 1.97% -4.05% -8.33%
872 BITZ Bitz BITZ $56,958 $0.028609 1,990,891 LowVol 0.28% 46.68%
873 GPL Gold Pressed … GPL $56,130 $0.220478 254,583 LowVol 0.42% -18.03% 6.30%
874 HXX Hexx HXX $54,411 $0.036813 1,478,012 LowVol 0.02% -9.00% 39.61%
875 URO Uro URO $54,155 $0.044856 1,207,310 LowVol 0.42% 26.13%
876 CPN CompuCoin CPN $53,485 $0.002727 19,615,019 LowVol 0.42% -15.24% -3.92%
877 MSCN Master Swiscoin MSCN $53,387 $0.001198 44,546,180 LowVol 0.40% 1.53% -20.96%
878 300 300 Token 300 $53,282 $177.61 300 LowVol 0.42% 1.34% -1.95%
879 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $53,230 $0.006629 8,030,000 LowVol -0.75% 1.74% 30.61%
880 ICOB ICOBID ICOB $52,682 $0.000494 106,701,874 LowVol 0.42% 0.46% 11.16%
881 JOBS JobsCoin JOBS $52,548 $0.000496 106,019,270 LowVol 0.42% 1.35% -16.09%
882 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -60.12%
883 EGAS ETHGAS EGAS $52,163 $0.005135 10,157,540 LowVol -1.57% 2.08% -2.42%
884 ZYD Zayedcoin ZYD $52,094 $0.008343 6,243,840 LowVol 0.42% 7.75% 20.16%
885 POP PopularCoin POP $51,746 $0.000015 3,372,875,244 LowVol 0.83% -4.35% -8.34%
886 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.28% 4.77%
887 DIBC DIBCOIN DIBC $50,391 $0.010078 5,000,000 LowVol 0.42% 1.75% -29.06%
888 CRX Chronos CRX $49,662 $0.000674 73,729,962 LowVol 0.25% -24.48% -28.28%
889 JIN Jin Coin JIN $49,627 $0.005039 9,848,485 LowVol 0.43% 21.22% -58.43%
890 EMP EMoneyPower EMP $49,354 $0.005365 9,200,000 LowVol 0.08% -39.92%
891 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 5.32%
892 CWXT CryptoWorldX … CWXT $49,314 $0.000827 59,630,200 LowVol 0.41% -10.27% 13.43%
893 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol -0.60% 17.85%
894 NRO Neuro NRO $46,935 $0.001322 35,510,934 LowVol 0.42% 42.17% 3.77%
895 PHO Photon PHO $46,211 $0.000002 20,330,565,207 LowVol -0.84% -25.15% -6.67%
896 ACP AnarchistsPrime ACP $46,030 $0.010474 4,394,874 LowVol 8.88% 40.88% 45.48%
897 BRAIN Braincoin BRAIN $45,539 $0.004511 10,094,424 LowVol -1.17% 11.20%
898 RBT Rimbit RBT $45,046 $0.000390 115,499,623 LowVol 0.22% 40.29% 37.46%
899 RPC RonPaulCoin RPC $45,002 $0.050634 888,767 LowVol 0.41% -5.66% -32.74%
900 ARB ARbit ARB $44,922 $0.005797 7,748,460 LowVol 0.17% 11.88%
901 BIP BipCoin BIP $43,956 $0.027012 1,627,261 LowVol 0.43% -1.94% 2.22%
902 BIOS BiosCrypto BIOS $43,001 $0.002065 20,821,709 LowVol 0.40% -1.71%
903 GLT GlobalToken GLT $42,830 $0.001652 25,923,800 LowVol 0.15% -16.65% -43.11%
904 COAL BitCoal COAL $42,749 $0.009500 4,500,000 LowVol 0.43% -3.85% 32.25%
905 DRS Digital Rupees DRS $42,196 $0.000083 510,802,961 LowVol 0.40% 1.34% 5.88%
906 CASH Cashcoin CASH $41,894 $0.000909 46,103,928 LowVol 0.43% -25.68% -22.35%
907 VPRC VapersCoin VPRC $41,644 $0.000053 780,124,964 LowVol -0.45% 65.48% 285.40%
908 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol 0.70% 14.95%
909 BSC BowsCoin BSC $40,805 $0.007352 5,550,102 LowVol -0.37% 0.46% 29.09%
910 BENJI BenjiRolls BENJI $40,709 $0.002010 20,252,246 LowVol 0.69% -3.32% 8.70%
911 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
912 PIE PIECoin PIE $40,284 $0.001900 21,202,520 LowVol -3.76% -27.58% -58.97%
913 SOIL SOILcoin SOIL $39,698 $0.006962 5,702,048 LowVol 0.36% -5.31% 4.99%
914 MND MindCoin MND $39,385 $0.003139 12,546,625 LowVol 0.40% -2.16% 27.93%
915 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol 0.48%
916 STEPS Steps STEPS $38,464 $0.002065 18,625,017 LowVol 0.43%
917 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol
918 KURT Kurrent KURT $37,770 $0.003808 9,919,485 LowVol -9.47% -20.97% -41.23%
919 WORM HealthyWormCoin WORM $36,723 $0.000330 111,138,604 LowVol -18.93% -16.23%
920 VLTC Vault Coin VLTC $36,454 $0.001203 30,290,940 LowVol 0.42% 56.96% 5.28%
921 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol 0.18%
922 PLNC PLNcoin PLNC $35,293 $0.002065 17,089,600 LowVol 0.42% 15.16% 12.18%
923 BRAT BRAT BRAT $35,066 $0.000219 160,000,000 LowVol -8.25% 34.42% -14.12%
924 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 0.28%
925 CAB Cabbage CAB $33,828 $0.003222 10,499,996 LowVol 0.43% 3.06%
926 IMPS ImpulseCoin IMPS $33,448 $0.001652 20,245,510 LowVol 0.43% 6.68% 31.07%
927 ORLY Orlycoin ORLY $33,300 $0.000909 36,646,779 LowVol 0.43% -1.79%
928 DLISK DAPPSTER DLISK $33,043 $0.000330 100,000,000 LowVol 0.43% 1.34%
929 EREAL eREAL EREAL $31,648 $0.000473 66,909,634 LowVol -10.13% -35.63% -8.09%
930 SFC Solarflarecoin SFC $31,520 $0.002238 14,083,450 LowVol -0.11% -11.89% -35.03%
931 CRT CRTCoin CRT $31,432 $0.396514 79,270 LowVol 0.40% 1.34% 5.88%
932 CMT Comet CMT $30,566 $0.035019 872,830 LowVol -0.47% -9.15% -16.88%
933 EGO EGO EGO $29,486 $0.000491 60,000,001 LowVol 0.48% 4.98%
934 G3N G3N G3N $29,359 $0.003883 7,561,891 LowVol 0.43% 16.31%
935 VTA Virtacoin VTA $28,269 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.07% -8.12% 100.64%
936 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -0.74% 17.26%
937 GBT GameBet Coin GBT $28,103 $0.001322 21,262,780 LowVol 0.40% -9.50% 79.05%
938 LTCR Litecred LTCR $27,467 $0.000909 30,227,750 LowVol 0.40% -1.88% -5.81%
939 PSB Pesobit PSB $27,261 $0.000811 33,610,040
940 KNC KingN Coin KNC $26,535 $13.22 2,008 LowVol 0.43% 1.34% 17.85%
941 BOAT Doubloon BOAT $26,395 $0.001423 18,547,845 LowVol 0.07% -19.55% -64.47%
942 DPAY DPAY DPAY $26,283 $0.000330 79,541,001 LowVol 0.42%
943 BLZ BlazeCoin BLZ $26,018 $0.000043 608,557,394 LowVol -1.98% -0.45% 22.75%
944 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
945 UET Useless Ether… UET $25,010 $0.006307 3,965,716 LowVol 21.64% 7.35% 1.82%
946 ICON Iconic ICON $24,342 $0.041056 592,894 LowVol 0.42% 1.75% -8.89%
947 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,076 $0.026930 894,026 LowVol 0.40% 1.34% 1.45%
948 LIR LetItRide LIR $23,965 $0.000661 36,263,268 LowVol 0.42% 1.34% 10.92%
949 FUZZ FuzzBalls FUZZ $23,939 $0.004956 4,829,945 LowVol 0.40% -21.62% 8.15%
950 CESC CryptoEscudo CESC $23,808 $0.000165 144,105,100 LowVol 0.43% 1.34% 5.88%
951 CNC CHNCoin CNC $23,501 $0.000496 47,415,743 LowVol 0.43% 1.27% 6.90%
952 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 17.45%
953 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,130 $0.000330 70,000,000 LowVol 0.43% 35.13% -29.62%
954 SONG SongCoin SONG $21,919 $0.000673 32,565,300 LowVol -0.04% -22.26% 10.55%
955 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 0.48%
956 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 18.09%
957 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol 0.17% 2.38%
958 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
959 IBANK iBank IBANK $20,141 $0.004450 4,526,324 LowVol -0.74% 5.62%
960 WBB Wild Beast Block WBB $20,083 $0.121698 165,026 LowVol -0.27% 17.44% -12.66%
961 XBTS Beatcoin XBTS $19,880 $0.013038 1,524,686 LowVol 1.67% -49.41% -15.14%
962 DES Destiny DES $19,657 $0.012286 1,600,000 LowVol 0.48% 30.14%
963 LUNA Luna Coin LUNA $19,511 $0.012128 1,608,744 LowVol 1.50% -9.93% 33.70%
964 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,490 $0.025856 753,776 LowVol 0.43% 1.34% 2.74%
965 ERY Eryllium ERY $18,652 $0.003594 5,190,020 LowVol 0.95% -5.76% -51.46%
966 IMX Impact IMX $18,092 $0.000165 109,509,041 LowVol 5.24% 0.30% 7.93%
967 BIOB BioBar BIOB $17,634 $0.019908 885,756 LowVol 0.43%
968 PLACO PlayerCoin PLACO $17,407 $0.000496 35,120,000 LowVol 0.43% 1.34% -44.89%
969 XOC Xonecoin XOC $17,313 $0.041221 420,000 LowVol 100.40% 102.22%
970 MILO MiloCoin MILO $16,935 $0.001570 10,789,954 LowVol 0.42% 10.97% -47.06%
971 RIDE Ride My Car RIDE $16,732 $0.000165 101,276,976 LowVol 0.42% 1.34% -29.41%
972 DAS DAS DAS $16,087 $0.006133 2,622,886 LowVol -0.85% -15.42% -3.93%
973 TRADE Tradecoin TRADE $15,823 $0.002121 7,459,825 LowVol 0.08% 168.32%
974 PRX Printerium PRX $15,625 $0.001322 11,821,728 LowVol 0.43% -61.07% -73.87%
975 ALTC Antilitecoin ALTC $15,619 $0.000496 31,512,613 LowVol 0.43% 1.34% 5.88%
976 SCS Speedcash SCS $15,573 $0.059477 261,831 LowVol 0.43% 4.16% 16.69%
977 SDP SydPak SDP $15,540 $0.097311 159,691 LowVol 0.39% 0.76% 38.59%
978 SOCC SocialCoin SOCC $12,927 $0.009335 1,384,879 LowVol 0.42% -4.61% -14.44%
979 RSGP RSGPcoin RSGP $12,710 $7.36 1,727 LowVol 0.28% -10.83%
980 GBC GBCGoldCoin GBC $12,503 $0.001100 11,361,817 LowVol 0.00% -8.30% -51.15%
981 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $12,167 $0.000977 12,450,750 LowVol 0.52% -12.72% -56.35%
982 FRAZ Frazcoin FRAZ $11,877 $0.001322 8,987,822 LowVol 0.43% 21.12% 57.52%
983 ELS Elysium ELS $11,579 $0.002891 4,005,012 LowVol 0.43% -2.06% 2.23%
984 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
985 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,431 $0.001570 7,283,166 LowVol 0.42% -22.62%
986 QBK Qibuck Asset QBK $10,970 $0.006563 1,671,379 LowVol 4.97% 13.32% 8.43%
987 BNX BnrtxCoin BNX $10,858 $0.000410 26,466,001 LowVol 0.28% -37.49% -34.27%
988 MRNG MorningStar MRNG $10,316 $0.000317 32,585,506 LowVol 0.42% 53.54% -44.91%
989 VRS Veros VRS $10,208 $0.000021 486,609,040 LowVol 0.44% -22.80% 31.32%
990 SANDG Save and Gain SANDG $9,011 $0.002940 3,064,800 LowVol -2.51%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,907 $0.000083 107,829,281 LowVol 0.43%
992 GEERT GeertCoin GEERT $8,734 $0.001715 5,091,200 LowVol 0.36% 18.85% 3.23%
993 P7C P7Coin P7C $8,728 $0.000248 35,220,238 LowVol 0.43% -23.99% 38.17%
994 MTM MTMGaming MTM $8,427 $0.002809 2,999,967 LowVol 5.28% 13.32% -62.18%
995 CCM100 CCMiner CCM100 $8,260 $0.002458 3,360,417 LowVol 4.97% 7.86% 100.80%
996 ARGUS Argus ARGUS $8,081 $0.007037 1,148,324 LowVol -15.20% -9.95% 24.38%
997 NODC NodeCoin NODC $7,991 $0.004761 1,678,439 LowVol 0.70% 19.31%
998 VOLT Bitvolt VOLT $7,490 $0.000496 15,112,554 LowVol 0.40% -3.44% 5.88%
999 JS JavaScript Token JS $7,449 $0.000932 7,991,996 LowVol -18.21% 3.38% -37.67%
1000 CONX Concoin CONX $7,009 $0.009417 744,266 LowVol 0.42% -6.69% 13.43%
1001 DIX Dix Asset DIX $6,562 $6.6e-08 100,000,000,000 LowVol -1.20% 0.66% 69.35%
1002 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -37.74%
1003 OCEAN BurstOcean OCEAN $5,426 $0.025616 211,827 LowVol 5.19% 13.23%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,781 LowVol -0.08% -10.48%
1005 GRIM Grimcoin GRIM $4,205 $0.000407 10,324,802 LowVol -2.14% -32.34% -60.89%
1006 BBC BigBoobsCoin BBC $4,007 $0.020454 195,895 2.32%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 XNG Enigma XNG $3,173 $0.190822 16,627 LowVol 0.43% 1.15% 5.42%
1009 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,073 $0.002230 1,377,917 LowVol 0.43% 1.35% 18.54%
1010 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 64.28%
1011 ULA Ulatech ULA $2,851 $0.015861 179,736 LowVol 0.42% 84.97% 91.58%
1012 EBT Ebittree Coin EBT $1,969 $0.001557 1,264,511 LowVol 32.50% 157.44%
1013 TOKEN SwapToken TOKEN $1,346 $8.8e-08 15,320,585,365 LowVol 4.71% -5.66% -41.77%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $963 $0.000165 5,826,388 LowVol 0.42% 1.34% -29.59%
1015 MNC MantraCoin MNC $768 $0.000165 4,650,380 LowVol 0.40% -25.24%
1016 SOJ Sojourn SOJ $762 $0.001570 485,214 LowVol 0.42% -19.33%
1017 ABN Abncoin ABN $760 $0.011233 67,700 LowVol 7.57% -8.10% 3.82%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 439.18%
1019 FDC Future Digita… FDC $204 $0.000074 2,753,201 LowVol -2.81% -13.89% 13.57%
1020 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000321 87,140 LowVol -1.63% -65.33%
1021 APW AppleCoin APW $6 $0.000083 72,099 LowVol 0.43% 1.34% 5.88%
1022 BTG Bitcoin Gold BTG $389.58 $505,489,000 -0.96% 36.07% 155.01%
1023 BCD Bitcoin Diamo… BCD $68.83 $20,407,100 -6.72%
1024 INK Ink INK $0.168690 $7,118,690 -0.71% 6.19%
1025 CLUB ClubCoin CLUB $4.82 $6,794,190 2.34% -3.51% 118.10%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $1.81 $4,532,840 0.20% 5.67% 18.22%
1027 XUC Exchange Union XUC $7.45 $4,338,540 0.13% 25.82% 145.73%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $3.78 $3,754,070 0.35% -7.14% 6.15%
1029 QASH QASH QASH $0.598556 $2,629,860 1.12% 17.80%
1030 NULS Nuls NULS $0.588900 $2,615,150 1.47% -2.51% -15.10%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $9.86 $2,518,640 0.05% 0.24% 12.42%
1032 REC Regalcoin REC $43.99 $2,221,710 0.58% -4.74% -13.40%
1033 WC WINCOIN WC $1.86 $1,279,070 -0.62% 0.06%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $8102.66 $980,294 0.01% 1.45% 7.67%
1035 FRST FirstCoin FRST $16.72 $925,576 2.58% 1.25% -3.84%
1036 BTE BitSerial BTE $5.22 $849,161 -0.40% -7.09%
1037 GRX GOLD Reward T… GRX $4.99 $796,527 -1.85% 11.78% 20.16%
1038 YOYOW YOYOW YOYOW $0.059264 $788,293 0.13% 3.51% 7.03%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $284.62 $684,730 4.19% 12.14% -5.64%
1040 TSL Energo TSL $0.031377 $568,626 -3.31% -0.93%
1041 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.97 $567,949 -1.52% -4.91% 18.73%
1042 BT2 BT2 [CST] BT2 $121.75 $492,356 -0.41% 5.26% -21.42%
1043 B3 B3Coin B3 $0.000643 $416,425 5.12% 63.14% 29.20%
1044 ETN Electroneum ETN $0.028593 $407,109 -0.50% -2.79% -17.74%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.042791 $287,676 -1.02% 1.28% -25.77%
1046 ADK Aidos Kuneen ADK $37.83 $283,717 -2.96% -1.87% 0.34%
1047 THS TechShares THS $0.962941 $273,601 0.38% 5.11% -6.72%
1048 BOT Bodhi BOT $0.455253 $268,335 -1.31% -11.38%
1049 BTCM BTCMoon BTCM $0.016114 $261,776 -3.75% 56.77% 922.62%
1050 PBL Publica PBL $0.192307 $239,383 1.74% -35.20%
1051 INF InfChain INF $0.008426 $217,782 -1.50% -0.16%
1052 SUR Suretly SUR $3.91 $188,890 1.31% 8.55% 39.02%
1053 UGT UG Token UGT $0.436910 $188,290 -2.57% 8.17% 31.96%
1054 AION Aion AION $1.10 $185,439 9.91% 24.47% 37.41%
1055 EAG EA Coin EAG $4.05 $180,464 0.42% -1.13% -35.51%
1056 MEN PeopleCoin MEN $0.000083 $177,770 0.40% 1.34% 5.88%
1057 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.64 $158,614 3.56% -10.54%
1058 XID Sphre AIR XID $0.183512 $130,094 -0.03% -1.51% -1.51%
1059 XCPO Copico XCPO $0.025023 $118,235 -1.93% -20.97%
1060 BSR BitSoar BSR $0.181984 $103,743 0.56% 8.38% 48.24%
1061 MSD MSD MSD $0.013794 $77,245 0.59% -0.09% 47.10%
1062 MAG Magnet MAG $0.253852 $70,905 15.75% 18.52%
1063 LLT LLToken LLT $0.304157 $68,908 -1.19% -2.57% 20.62%
1064 ICX ICON ICX $1.08 $66,849 -0.47% -0.16% 8.50%
1065 PHR Phore PHR $0.396888 $58,475 1.96% -10.77%
1066 OXY Oxycoin OXY $0.170824 $51,011 3.42% -5.77% 11.09%
1067 GMT Mercury Protocol GMT $0.064188 $45,342 -2.07% 12.54% 67.65%
1068 EVR Everus EVR $4.12 $40,483 -0.24% 0.05% 14.28%
1069 DSR Desire DSR $0.132077 $35,748 -17.09% -35.57% -60.14%
1070 GBG Golos Gold GBG $0.102231 $33,760 0.89% -0.41% 2.37%
1071 AKY Akuya Coin AKY $0.339928 $31,374 -8.44% -21.12% -58.95%
1072 PAYX Paypex PAYX $0.226467 $30,057 -1.78% 33.20% -50.16%
1073 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.015774 $26,699 -2.87% -13.89%
1074 SPANK SpankChain SPANK $0.036037 $25,561 2.80% 15.68%
1075 SISA SISA SISA $0.014882 $22,543 8.08% 2.51% -83.27%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.071175 $20,545 -1.72% 13.93%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.005039 $20,536 2.10% 0.90% 29.03%
1078 HOLD Interstellar … HOLD $0.094634 $20,261 -2.38% -3.88% -69.82%
1079 COR CORION COR $0.980712 $20,219 5.50% 5.42% 44.15%
1080 ASTRO Astro ASTRO $1.76 $20,095 7.83% 22.17% -0.35%
1081 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004678 $19,806 -1.57% 66.22% 67.39%
1082 TER TerraNova TER $2.07 $19,047 -3.08% -23.74% -36.16%
1083 SSS Sharechain SSS $0.003345 $18,200 5.67% 15.89% -16.09%
1084 BPL Blockpool BPL $0.187518 $17,119 12.63% 6.15% 9.47%
1085 B2B B2B B2B $0.576608 $17,036 -1.92% -24.12%
1086 CCT Crystal Clear CCT $0.280815 $16,577 -1.56% 16.78% -25.25%
1087 RMC Russian Minin… RMC $11990.40 $16,557 0.42% 3.19% 27.09%
1088 MCR Macro MCR $2.11 $14,599 15.32% -27.13% -22.54%
1089 MUT Mutual Coin MUT $0.003717 $14,597 -13.84% -10.23%
1090 PRL Oyster Pearl PRL $0.005440 $14,438 22.78% -36.98%
1091 DGPT DigiPulse DGPT $1.06 $14,079 -14.09% -33.41%
1092 AERM Aerium AERM $1.74 $13,547 -7.08% -6.98% 93.42%
1093 PLC PlusCoin PLC $0.000680 $12,013 -5.81% -17.13% -15.34%
1094 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002203 $11,670 -1.22% 108.04% -89.24%
1095 WILD Wild Crypto WILD $0.091120 $11,546 1.01% -8.92% 17.19%
1096 VOT VoteCoin VOT $0.006939 $11,518 13.74%
1097 BTU Bitcoin Unlim… BTU $119.25 $11,393 -8.85% -14.43% -25.30%
1098 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000285 $9,738 -24.76% 103.63% 154.78%
1099 STEX STEX STEX $0.243047 $9,728 -2.42% 13.92% 74.91%
1100 WIC Wi Coin WIC $0.003766 $9,063 0.09% -32.45% 10.55%
1101 XID International… XID $0.005948 $8,934 0.40% 1.34% -17.37%
1102 IBTC iBTC IBTC $0.009910 $8,357 -21.21% 23.08% -5.46%
1103 BOS BOScoin BOS $1.12 $8,194 0.42% 1.12% -19.03%
1104 PNX Phantomx PNX $0.022946 $7,846 3.43% 21.27%
1105 MINEX Minex MINEX $0.049567 $6,799 0.42% -26.71% -8.94%
1106 VIU Viuly VIU $0.004555 $6,249 -3.19% 49.36%
1107 SMART SmartBillions SMART $0.405427 $6,088 -1.50% 6.45%
1108 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002489 $5,832 -1.97% 24.16% -10.94%
1109 TCOIN T-coin TCOIN $0.000202 $5,648 0.42% 9.51% -21.84%
1110 MGC GulfCoin MGC $0.003055 $5,535 0.42% -2.48% -0.47%
1111 BLX Blockchain Index BLX $2.39 $4,732 -1.57% -0.12% 19.10%
1112 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054057 $4,326 -1.57% 7.35% 25.32%
1113 MGC MergeCoin MGC $0.013135 $4,245 0.63% 1.34%
1114 MKR Maker MKR $360.38 $4,217 -1.50% 1.28%
1115 DEUS DeusCoin DEUS $0.386932 $4,061 0.42% 1.34% -2.63%
1116 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073658 $3,947 0.42% 1.08% 20.53%
1117 FOR FORCE FOR $0.001819 $3,892 6.16% -18.67% -37.22%
1118 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.049988 $3,776 -7.66% -34.40% -41.62%
1119 APC AlpaCoin APC $0.015567 $3,657 0.41% 1.31% -46.65%
1120 EDRC EDRCoin EDRC $0.042579 $3,657 1.72% 11.43% 4.84%
1121 BTBc Bitbase BTBc $0.004543 $3,376 0.42% -11.90% -56.56%
1122 DFS DFSCoin DFS $0.007499 $3,289 -2.70% 3.35% -27.19%
1123 XOT Internet of T… XOT $2466.15 $2,829 0.43% 1.34% 5.77%
1124 OX OX Fina OX $0.000165 $2,769 0.37% 1.44% -23.03%
1125 SHND StrongHands SHND $3.7e-08 $2,729 0.67% -8.76% 64.27%
1126 PRES President Trump PRES $0.003950 $2,606 0.42% 1.08% -9.98%
1127 ZBC Zilbercoin ZBC $0.045476 $2,488 4.41% 4.64% 0.76%
1128 STU bitJob STU $0.029763 $2,293 -4.10% -43.97% -64.82%
1129 ETT EncryptoTel [… ETT $0.104876 $2,257 2.77% 61.46% 66.10%
1130 NTC Natcoin NTC $0.402415 $2,250 0.43% 1.39% -53.68%
1131 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000578 $2,165 77.35% 147.06%
1132 HIGH High Gain HIGH $0.000743 $1,986 0.42% 39.46% -54.63%
1133 ABC Alphabit ABC $11.59 $1,933 0.43% 1.07% -16.98%
1134 SND Sand Coin SND $0.635170 $1,856 -1.55% -9.39% -14.31%
1135 BSN Bastonet BSN $0.000743 $1,662 -3.16% 1.65% -30.51%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051712 $1,529 0.42% 1.35% -33.42%
1137 ACC AdCoin ACC $0.164025 $1,403 -1.87% -7.55% 59.36%
1138 IPY Infinity Pay IPY $0.002257 $1,373 -4.23% 97.74%
1139 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.104168 $1,307 -3.70% -3.30% -1.63%
1140 VULC Vulcano VULC $0.007680 $1,118 0.36% 7.72% -21.28%
1141 DAY Chronologic DAY $3.65 $1,020 -1.02% -17.70% -17.06%
1142 WA WA Space WA $0.015530 $959 0.43% 1.34% 12.46%
1143 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003305 $890 0.38% 30.51%
1144 TIE TIES Network TIE $0.078608 $886 -1.57% 7.66% 5.48%
1145 BGR Bongger BGR $0.000152 $831 -0.87% 47.86% 5.38%
1146 GARY President Joh… GARY $0.111602 $827 0.42% 1.34% 13.49%
1147 LDCN LandCoin LDCN $0.012186 $672 -4.42% -21.62% 210.43%
1148 CYDER Cyder CYDER $0.000330 $653 0.40% 72.41% -15.29%
1149 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 $619 0.39% 102.69% 111.77%
1150 EFYT Ergo EFYT $9.69 $617 0.56% 0.33% 24.31%
1151 STARS StarCash Network STARS $0.213928 $596 0.42% -35.36% 0.23%
1152 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.12 $594 0.43% 1.34% 59.90%
1153 ANTX Antimatter ANTX $0.000083 $582 0.40% 246.19% 5.87%
1154 PEC Peacecoin PEC $0.012639 $580 2.43% -48.63% 149.23%
1155 MCI Musiconomi MCI $0.067371 $567 -1.48% 29.42% 16.43%
1156 FLAP FlappyCoin FLAP $7.6e-07 $523 -0.99% -98.03% -19.62%
1157 NAMO NamoCoin NAMO $0.000147 $515 -0.17% -6.09% 3.57%
1158 MAGN Magnetcoin MAGN $0.429689 LowVol 0.41% 9.25% -16.60%
1159 XQN Quotient XQN $0.004543 LowVol -1.68% 3.22% -16.00%
1160 EUSD eUSD EUSD $0.000257 LowVol -1.57% 5.08% -59.96%
1161 SIFT Smart Investm… SIFT $3.42 LowVol -1.48% -1.84% 7.84%
1162 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -0.83% 36.79% 14.81%
1163 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003304 LowVol 0.42% -5.73% -3.74%
1164 POKE PokeCoin POKE $0.000165 LowVol 0.40% -32.44% 109.98%
1165 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol 0.43% 1.34% -15.90%
1166 FBL Faceblock FBL $0.001218 LowVol -1.57% -53.07% -99.31%
1167 SAK Sharkcoin SAK $0.002335 LowVol -0.46% 9.29% 30.49%
1168 FC Facecoin FC $0.002478 LowVol -1.57% -50.79% -29.39%
1169 DMC DynamicCoin DMC $0.002733 LowVol -3.10% 6.60% -6.13%
1170 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000497 LowVol -6.19% -9.59% -35.41%
1171 EBIT eBIT EBIT $0.001577 LowVol 72.69% 103.84% 88.81%
1172 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000496 LowVol 0.43% 52.02% -6.64%
1173 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000248 LowVol 0.42% 48.02% -36.47%
1174 GAY GAY Money GAY $0.011398 LowVol -1.03% -9.28% -49.00%
1175 9COIN 9COIN 9COIN $0.002809 LowVol 0.43% 1.34% 8.00%
1176 SHA SHACoin SHA $0.000330 LowVol 0.43% -9.65% -32.34%
1177 HAT Hawala.Today HAT $0.185790 LowVol 6.83% 59.95% -10.70%
1178 10MT 10M Token 10MT $0.003992 LowVol 5.32% 146.91% 51.61%
1179 TURBO TurboCoin TURBO $0.000083 LowVol 0.43% 5.88%
1180 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001786 LowVol 0.43% -1.23% -24.59%
1181 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol 0.39% -9.65% -33.89%
1182 YEL Yellow Token YEL $0.004955 LowVol -1.57% -21.26% -44.72%
1183 FAP FAPcoin FAP $0.024846 LowVol -0.85% 202.17% 74.03%
1184 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% -0.79% -1.90%
1185 ACES Aces ACES $0.000167 LowVol 0.39% 1.61% -18.45%
1186 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol 0.42% 102.69% 113.63%
1187 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000300 LowVol 445.88% 515.43% 236.35%
1188 QBT Cubits QBT $0.001127 LowVol -9.78% -2.55% 65.04%
1189 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -1.08% 7.83% 26.12%
1190 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009252 LowVol 0.42% 2.26% -8.83%
1191 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 LowVol 10.65% 39.77% -75.90%
1192 UTA UtaCoin UTA $0.000743 LowVol 0.42% 1.34%
1193 MARX MarxCoin MARX $0.000840 LowVol 0.42% -2.63% -17.15%
1194 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001156 LowVol 0.42% 8.26% -38.53%
1195 ACN Avoncoin ACN $0.000330 LowVol 0.43% -6.26% -15.29%
1196 MOTO Motocoin MOTO $0.002795 LowVol 6.73% -11.46% -2.23%
1197 XTD XTD Coin XTD $0.000083 LowVol 0.43% 1.35%
1198 VOYA Voyacoin VOYA $1.65 LowVol 0.40% -13.44% -22.76%
1199 GBRC Global Busine… GBRC $0.000083 LowVol 0.40% 1.34% -47.18%
1200 PRIMU Primulon PRIMU $0.000168 LowVol 0.42% -24.27% -20.60%
1201 PRN Protean PRN $0.000027 LowVol 1.38% -65.60% -21.25%
1202 LEPEN LePen LEPEN $0.000053 LowVol 0.12% -40.93% -31.94%
1203 DBG Digital Bulli… DBG $0.006030 LowVol 0.43% 8.36%
1204 XRY Royalties XRY $0.068399 LowVol 0.31% 0.93% 12.26%
1205 BAT BatCoin BAT $0.000001 LowVol -9.40% -33.90% -50.04%
1206 GRN Granite GRN $0.013300 LowVol 0.42% 6.64% 12.80%
1207 TEAM TeamUp TEAM $0.000165 LowVol 0.43% 1.31% 5.06%
1208 DON Donationcoin DON $0.000413 LowVol -0.19% -8.14% 4.57%
1209 FLASH Flash FLASH $0.004328 LowVol 1.14% -3.46% -5.20%
1210 BUB Bubble BUB $0.013795 LowVol 4.04% 23.54% -51.54%
1211 TELL Tellurion TELL $0.000083 LowVol 0.40% -60.05% -74.43%
1212 ASN Aseancoin ASN $0.003717 LowVol 0.42% 23.26% -25.32%
1213 BIT First Bitcoin BIT $0.014043 LowVol 0.39% 22.59% 22.86%
1214 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 LowVol -1.57% 7.35% 35.76%
1215 RCN Rcoin RCN $0.000083 LowVol 0.42% 1.34% -25.81%
1216 WOW Wowcoin WOW $0.000087 LowVol -0.11% -0.56% -19.89%
1217 XAU Xaucoin XAU $0.019000 LowVol -1.32% -1.66% -17.32%
1218 EGOLD eGold EGOLD $0.010811 LowVol -1.57% -11.16% -0.47%
1219 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003139 LowVol 0.43% 4.08% 1.24%
1220 SKR Sakuracoin SKR $0.000752 LowVol -9.41% 3.86% 20.67%
1221 HNC Huncoin HNC $0.001404 LowVol 0.42% 52.14% -14.33%
1222 EXRN EXRNchain EXRN $4.5e-07 LowVol -1.50% -29.00% -46.00%
1223 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003139 LowVol 0.42% -93.00% -89.66%
1224 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033196 LowVol 5.28% -1.90% -3.48%
1225 PCN PeepCoin PCN $0.000083 LowVol 0.42% 204.74% 424.89%
1226 IRL IrishCoin IRL $0.002891 LowVol 0.43% 4.33% 37.26%
1227 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000083 LowVol 0.42% 1.34% 5.88%
1228 SWP Swapcoin SWP $0.090095 LowVol -1.50% 7.35% 39.54%
1229 UR UR UR $0.000331 LowVol 0.41% -40.81% -28.76%
1230 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol 0.43% -32.44% -29.41%
1231 CME Cashme CME $0.000083 LowVol 0.40% 1.34% -35.53%
1232 FUTC FutCoin FUTC $0.001487 LowVol 0.43% 1.34% -0.66%
1233 KASHH KashhCoin KASHH $0.000079 LowVol 0.46% 1565.73% 345.48%
1234 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006482 LowVol -6.96% -40.15% 34.59%
1235 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002478 LowVol 0.39% 1.34% -4.01%
1236 CC CyberCoin CC $0.000083 LowVol 0.42% -49.34%
1237 OP Operand OP $0.000826 LowVol 0.43% -15.55%
1238 QBC Quebecoin QBC $0.001404 LowVol 0.42% 1.34% 5.88%
1239 VGC VegasCoin VGC $0.000165 LowVol 0.40% -23.01% -48.40%
1240 BET BetaCoin BET $0.001817 LowVol 0.43% -12.62% -33.44%
1241 ANI Animecoin ANI $0.000165 LowVol 0.42% 10.28% 73.29%
1242 REGA Regacoin REGA $0.002313 LowVol 0.42% 1.34% 0.20%
1243 WINK Wink WINK $0.000210 LowVol 0.42% -14.12% 36.84%
1244 GMX GoldMaxCoin GMX $0.011061 LowVol 0.42% 70.44% 1311.43%
1245 CLINT Clinton CLINT $0.009169 LowVol 0.43% 6.54%
1246 TOP TopCoin TOP $0.000827 LowVol 0.45% -11.88% -11.83%
1247 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol 0.40% 1.34%
1248 ZSE ZSEcoin ZSE $0.007948 LowVol 0.59% -7.74% 139.00%
1249 MBL MobileCash MBL $0.000330 LowVol 0.42% 1.34% -6.84%
1250 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005948 LowVol -7.70% 0.26% -3.05%
1251 RHFC RHFCoin RHFC $0.000909 LowVol 0.42% 1.34% 15.30%
1252 ELC Elacoin ELC $0.059495 LowVol 0.40% -15.59% -4.16%
1253 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000496 LowVol 11.00% 21.61% 37.76%
1254 AIB Advanced Inte… AIB $0.003808 LowVol 0.42% 10.75% 16.04%
1255 SYNC Sync SYNC $413.04 LowVol 0.43% 1.34%
1256 TERA TeraCoin TERA $0.000083 LowVol 0.43% 1.34%
1257 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073933 LowVol 0.42% 1.34% -4.87%
1258 HDLB HODL Bucks HDLB $0.067655 LowVol 0.43% 14.01% 24.40%
1259 DASHS Dashs DASHS $0.030399 LowVol 0.43% 1.07% 27.42%
1260 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001817 LowVol -7.94% -10.82% 4.95%
1261 PRM PrismChain PRM $0.000991 LowVol 0.43% 15.51%
1262 AXIOM Axiom AXIOM $0.012722 LowVol 0.39% 1.34% 5.89%
1263 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003056 LowVol 0.42% 7.14%
1264 EGG EggCoin EGG $0.032134 LowVol 0.42% -29.49%
1265 BIRDS Birds BIRDS $0.000083 LowVol 0.42% -9.92% -56.84%
1266 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002809 LowVol 0.40% 1.34% -5.26%
1267 UNC UNCoin UNC $0.000083 LowVol 0.40% 1.35% 5.88%
1268 TCR TheCreed TCR $0.000248 LowVol 0.40% -29.25% 5.62%
1269 YES Yescoin YES $0.000004 LowVol -2.72% -94.48% -93.89%
1270 BXC Bitcedi BXC $0.001203 LowVol -0.21% -7.16% -3.50%
1271 IQT iQuant IQT $0.164228 LowVol 0.31% 14.74% -17.86%
1272 DISK DarkLisk DISK $0.000578 LowVol -21.89% 1.35% -17.65%
1273 SKC Skeincoin SKC $0.002561 LowVol 0.43% -14.78% -19.88%
1274 TODAY TodayCoin TODAY $0.000743 LowVol 0.43% -4.67% -3.69%
1275 CASH Cash Poker Pro CASH $0.074779 LowVol -1.57% -1.00% -12.38%
1276 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124985 LowVol 0.42%
1277 MONETA Moneta MONETA $0.000330 LowVol 0.40% 35.12% -15.29%
1278 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008096 LowVol 0.40% -0.68% -10.19%
1279 NBE BitCentavo NBE $7.6e-07 LowVol -0.85% -0.16%
1280 DUB Dubstep DUB $0.001735 LowVol 0.43%
1281 NTWK Network Token NTWK $0.004009 LowVol -1.57% 7.35% 135.85%
1282 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001404 LowVol 0.40% 14.44% 12.50%
1283 RICHX RichCoin RICHX $0.005948 LowVol 0.43%
1284 OMC Omicron OMC $0.093676 LowVol 0.42% -27.90%
1285 OPES Opescoin OPES $0.001983 LowVol 0.43% 1.35% -5.71%
1286 SFE SafeCoin SFE $0.000083 LowVol 1.34% 5.88%
1287 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000083 LowVol 0.42% 1.34%
1288 BEST BestChain BEST $0.001121 LowVol -1.37% -2.90% -7.57%
1289 BITOK Bitok BITOK $0.000014 LowVol 135.48% -82.34%
1290 FID BITFID FID $0.082607 LowVol 0.40% 1.37%
1291 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol 0.28% 4.12%
1292 HYPER Hyper HYPER $0.024917 LowVol 0.23%
1293 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -0.90%
1294 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol 6.39% -68.35%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol 0.32%
1296 CYC Cycling Coin CYC $0.001144 LowVol 0.28%
1297 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 0.28%
1298 AV AvatarCoin AV $0.032751 LowVol 0.70% 29.05%
1299 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1300 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1301 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 9.92%
1302 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.23% 4.72%
1303 HCC Happy Creator… HCC $0.000410 LowVol 0.48% -38.58%
1304 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 0.48% -9.10%
1305 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 5.17%
1306 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.00%
1307 LTH LAthaan LTH $0.000410 LowVol 0.48%
1308 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -0.74% -5.83%
1309 NBIT netBit NBIT $0.018345 LowVol -54.46% -51.98%
1310 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1311 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -48.06%
1312 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 69.45%
1313 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol 0.48% -7.48%
1314 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol -93.53%
1315 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol -0.03%
1316 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -31.60%
1317 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1318 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol 0.45%
1319 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol 1.93% -15.48%
1320 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol -0.56%
1321 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1322 ASC AsicCoin ASC $0.000708 44.46%
1323 MRC microCoin MRC $0.000080 1.62%
1324 QORA Qora QORA $0.079614 -50.72% -12.25%
1325 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 -0.02%
1326 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -85.18%

Quay lại phần 1

Phản hồi