Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 24/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 18h ngày 24/11/2017 (GMT +7) của 1324 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 24/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8179.08 trên tổng giá trị $136,578,571,857

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $421.87 trên tổng giá trị $40,466,895,988

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1682.40 trên tổng giá trị $28,297,442,250

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.241572 trên tổng giá trị $9,330,204,051

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $562.63 trên tổng giá trị $4,336,471,211

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng GRE Greencoin (GRE) đang có giá hiện tại $0.000414 trên tổng giá trị $1,473,714 đã biến động tăng 65.75% trong 1h qua

    + Đồng FC2 FuelCoin (FC2) đang có giá hiện tại $0.004680 trên tổng giá trị $475,574 đã biến động tăng 50.25% trong 1h qua

    + Đồng HDLB HODL Bucks (HDLB) đang có giá hiện tại $0.067243 trên tổng giá trị đã biến động tăng 40.52% trong 1h qua

    + Đồng ROOFS Roofs (ROOFS) đang có giá hiện tại $0.000328 trên tổng giá trị $42,694 đã biến động tăng 33.55% trong 1h qua

    + Đồng TFL TrueFlip (TFL) đang có giá hiện tại $0.727198 trên tổng giá trị $4,543,000 đã biến động tăng 33.45% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5513.70% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000052 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1077.60% trong 24h qua

    + Đồng MOJO MojoCoin (MOJO) đang có giá hiện tại $0.152376 trên tổng giá trị $1,848,347 đã biến động tăng 769.43% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.083953 trên tổng giá trị $359,150 đã biến động tăng 607.63% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.16 trên tổng giá trị $7,643,337 đã biến động tăng 488.71% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.032455 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2024.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng MOJO MojoCoin (MOJO) đang có giá hiện tại $0.152376 trên tổng giá trị $1,848,347 đã biến động tăng 1358.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010994 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1259.82% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị $27,404 đã biến động tăng 540.88% trong 7 ngày qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.692093 trên tổng giá trị $4,633,655 đã biến động tăng 527.82% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 24/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PND Pandacoin PND $690,812 $0.000021 32,514,916,898 LowVol 0.54% -30.90% -23.78%
702 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -10.46%
703 NET NetCoin NET $651,164 $0.000827 787,126,712 LowVol -8.87% -13.79% 6.06%
704 MAX MaxCoin MAX $650,983 $0.010674 60,990,621 LowVol 0.20% 1.52% 15.03%
705 ELE Elementrem ELE $634,176 $0.024631 25,746,976 LowVol -0.94% -15.52% -13.70%
706 TES TeslaCoin TES $612,488 $0.008345 73,398,060 LowVol 0.22% -0.85% -11.81%
707 RIYA Etheriya RIYA $603,541 $0.381618 1,581,531 LowVol 0.16% 2.92% 11.24%
708 ITI iTicoin ITI $582,176 $18.19 32,000 LowVol 0.01% 8.74% 7.75%
709 HBN HoboNickels HBN $578,352 $0.009688 59,696,358 LowVol -1.47% -1.76% -5.30%
710 BITS Bitstar BITS $576,800 $0.024992 23,079,737 LowVol -3.57% 7.43% -12.40%
711 UFO UFO Coin UFO $572,006 $0.000164 3,483,447,512 LowVol 0.20% 0.74% -28.69%
712 USC Ultimate Secu… USC $551,985 $0.053367 10,343,113 LowVol 0.16% 0.74% -3.31%
713 SMC SmartCoin SMC $549,100 $0.023352 23,514,230 LowVol 0.32% -4.29% 46.00%
714 KOBO Kobocoin KOBO $537,351 $0.021755 24,700,248 LowVol 0.26% -16.95% -5.96%
715 POST PostCoin POST $515,573 $0.032491 15,868,233 LowVol 9.94% 46.11% 88.43%
716 V Version V $498,357 $0.001067 466,910,166 LowVol 0.16% 19.61% 24.37%
717 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -39.29%
718 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 64.11% 146.57%
719 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -24.81% -5.48%
720 TROLL Trollcoin TROLL $467,016 $0.000827 565,039,372 LowVol 0.17% -11.10% -0.48%
721 TALK BTCtalkcoin TALK $458,373 $0.007020 65,290,635 LowVol 0.04% -11.33%
722 RBIES Rubies RBIES $457,151 $0.043893 10,415,252 LowVol 0.20% 92.59% 92.55%
723 FUCK FuckToken FUCK $456,632 $0.008885 51,392,878 LowVol 2.50% -43.83% -41.04%
724 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol
725 OPAL Opal OPAL $425,206 $0.028079 15,143,405 LowVol 0.89% 83.93% 55.16%
726 FNC FinCoin FNC $420,525 $0.032653 12,878,667 LowVol 0.15% 1.81% -24.97%
727 VAL Valorbit VAL $389,364 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.20% 0.74% 4.80%
728 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -22.40%
729 NOBL NobleCoin NOBL $380,263 $0.000164 2,313,543,484 LowVol -33.09% -32.47% -27.39%
730 CFT CryptoForecast CFT $370,120 $0.008046 46,000,000 LowVol 0.16% 7.67% -22.66%
731 E4ROW E4ROW E4ROW $359,150 $0.083953 4,278,000 LowVol 2.45% 607.63% -48.93%
732 BUCKS SwagBucks BUCKS $358,066 $1.14 313,851 LowVol 0.16% 1.65% 5.15%
733 DVC Devcoin DVC $347,644 $0.000023 15,131,257,500 5.07% 84.00%
734 ICN iCoin ICN $344,926 $0.011823 29,174,413 LowVol 0.20% 22.94% 30.12%
735 PXC Phoenixcoin PXC $333,745 $0.005370 62,144,528 LowVol 0.09% -2.33% -7.83%
736 SHDW Shadow Token SHDW $325,475 $0.046496 7,000,000 LowVol -1.11% 11.64%
737 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol -0.58% 20.66%
738 AU AurumCoin AU $311,755 $1.05 296,216 LowVol -2.82% -41.29% 5.74%
739 GUN Guncoin GUN $295,803 $0.001509 196,082,728 LowVol -0.07% -0.47% 12.90%
740 NEWB Newbium NEWB $287,363 $0.005747 50,000,000 LowVol 0.16% 0.74% -8.08%
741 PR Prototanium PR $279,506 $1.43 195,824 LowVol 0.16% 48.79% 37.42%
742 TRI Triangles TRI $272,662 $3.74 72,891 LowVol 0.21% 0.51% -3.17%
743 BRIT BritCoin BRIT $272,521 $0.012814 21,268,092 LowVol -2.06% -34.67% -31.92%
744 CAGE CageCoin CAGE $271,976 $0.000003 101,168,328,395 LowVol 18.66% -50.29% -20.29%
745 J Joincoin J $270,612 $0.110526 2,448,402 LowVol 15.20% 14.15% -7.65%
746 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
747 TIT Titcoin TIT $258,110 $0.005173 49,898,202 LowVol -3.18% -0.30% 13.19%
748 VIDZ PureVidz VIDZ $248,512 $0.001984 125,279,775 LowVol 1.96% 0.81% 19.97%
749 BTCR Bitcurrency BTCR $247,660 $0.001460 169,598,616 LowVol 0.00% 11.03% 110.55%
750 ICE iDice ICE $245,589 $0.156325 1,571,013 LowVol 0.20% 169.23% 72.18%
751 Q2C QubitCoin Q2C $242,060 $0.000975 248,173,401 LowVol -0.27% 17.72%
752 FUNK The Cypherfunks FUNK $239,588 $0.000005 46,197,382,499 LowVol 1.01% 1.00% 11.86%
753 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol
754 XPTX PlatinumBAR XPTX $226,576 $0.572052 396,077 LowVol 0.20% -17.42% 2.71%
755 SH Shilling SH $225,268 $0.005747 39,195,825 LowVol 0.20% 10.19% 19.12%
756 TRK Truckcoin TRK $219,382 $0.001419 154,595,835 LowVol 0.27% -1.48% -3.91%
757 GAIA GAIA GAIA $218,561 $0.009068 24,101,381 LowVol 0.33% -16.91% -32.32%
758 BBP BiblePay BBP $216,565 $0.000903 239,791,280 LowVol 0.16% 0.74% 13.29%
759 FLT FlutterCoin FLT $213,040 $0.000661 322,214,524 LowVol 0.25% -26.70% -7.07%
760 I0C I0Coin I0C $211,861 $0.010096 20,984,689 LowVol 0.16% 14.71% 27.95%
761 KAYI Kayicoin KAYI $210,146 $0.000739 284,210,722 LowVol 0.27% -10.67% 17.17%
762 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol
763 NYAN Nyancoin NYAN $201,279 $0.000633 317,896,707 LowVol -24.34% -13.89% -17.44%
764 KUSH KushCoin KUSH $200,875 $0.036888 5,445,524 LowVol 0.17% -5.55% 16.06%
765 XPY PayCoin XPY $199,852 $0.016905 11,822,055 LowVol 0.16% -2.06% 1.74%
766 HODL HOdlcoin HODL $199,709 $0.001314 152,024,520 LowVol 0.20% 0.74% -19.37%
767 CUBE DigiCube CUBE $199,440 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.16% 0.73%
768 UNIC UniCoin UNIC $193,184 $0.065159 2,964,798 LowVol 0.23% -3.90% 12.87%
769 CHESS ChessCoin CHESS $192,972 $0.003571 54,032,769 LowVol 24.44% -4.69% 2.12%
770 888 OctoCoin 888 $185,078 $0.003683 50,252,540 LowVol 0.18% 7.08% 69.45%
771 CCN Cannacoin CCN $185,043 $0.039374 4,699,568 LowVol 0.20% 9.20% 7.85%
772 TTC TittieCoin TTC $179,463 $0.000142 1,259,816,434 LowVol 0.57% -12.32% -7.09%
773 XRA Ratecoin XRA $178,207 $0.001560 114,237,267 LowVol -3.83% -0.47% 2.27%
774 BIGUP BigUp BIGUP $173,525 $0.000082 2,116,381,308 LowVol 0.16% -1.05% 2.84%
775 GLC GlobalCoin GLC $171,225 $0.002627 65,171,010 LowVol 0.20% -2.31% -41.87%
776 FRC Freicoin FRC $169,284 $0.005747 29,454,864 LowVol 0.20% -3.40% -2.19%
777 TGC Tigercoin TGC $168,003 $0.003859 43,536,800 LowVol 0.20% -9.56% -1.24%
778 CTO Crypto CTO $165,307 $0.013711 12,056,268 LowVol 0.16% 0.74% 12.41%
779 RBX Ripto Bux RBX $161,075 $0.000423 381,236,123 LowVol -0.60% 14.27% -10.36%
780 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -1.22%
781 XLC LeviarCoin XLC $160,023 $0.016494 9,701,836 LowVol 30.13% 34.34% -18.34%
782 LEA LeaCoin LEA $155,044 $0.000497 312,198,890 LowVol 0.54% 7.74% 49.22%
783 KED Darsek KED $154,161 $0.011408 13,512,910 LowVol -0.09% -41.29% -6.27%
784 LANA LanaCoin LANA $149,100 $0.000179 834,656,735 LowVol 0.16% -27.84% -23.92%
785 GAP Gapcoin GAP $148,907 $0.012427 11,982,502 LowVol 0.22% 6.61% 22.40%
786 QCN QuazarCoin QCN $148,893 $0.024631 6,044,911 LowVol 0.20% 43.36% 48.43%
787 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 5.83%
788 ACOIN Acoin ACOIN $148,421 $0.121648 1,220,085 LowVol 0.16% -0.63% -35.93%
789 YAC Yacoin YAC $147,438 $0.001232 119,717,445 LowVol 0.20% -5.56% 12.28%
790 WYV Wyvern WYV $145,565 $0.084074 1,731,393 LowVol -0.03% 0.77% 12.22%
791 GRT Grantcoin GRT $141,287 $0.003284 43,020,945 LowVol 0.16% 0.74% -2.23%
792 PX PX PX $140,663 $0.001478 95,179,679 LowVol 0.20% 62.51% 171.60%
793 EMD Emerald Crypto EMD $137,136 $0.007173 19,117,129 LowVol -8.12% -9.19% 4.83%
794 XPD PetroDollar XPD $134,433 $0.002101 63,993,275 LowVol 0.17% -5.95% -22.45%
795 LTB LiteBar LTB $133,664 $0.167689 797,096 LowVol -13.14% 0.16% -47.38%
796 SPACE SpaceCoin SPACE $132,361 $0.006348 20,851,956 LowVol 0.22% -10.17% 4.78%
797 URC Unrealcoin URC $132,071 $0.018802 7,024,402 LowVol 0.20% 20.60%
798 ECA Electra ECA $130,466 $0.000006 21,729,863,118 LowVol 0.21% -62.33% -44.26%
799 XRE RevolverCoin XRE $129,935 $0.005830 22,288,804 LowVol 0.20% -3.34% -12.89%
800 EVO Evotion EVO $128,155 $0.040562 3,159,483 LowVol 0.31% -16.76% -14.47%
801 PHS Philosopher S… PHS $127,400 $0.021183 6,014,340 LowVol 0.16% 22.60% -11.59%
802 MNM Mineum MNM $127,299 $0.013490 9,436,367 LowVol 0.22% -3.09% 3.07%
803 PASL Pascal Lite PASL $126,608 $0.030871 4,101,200 LowVol 0.16% 0.67% 12.09%
804 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 1.20% 23.68%
805 ANTI AntiBitcoin ANTI $121,886 $0.006979 17,465,159 LowVol 0.20% 4.43% 37.04%
806 FRN Francs FRN $119,658 $0.030943 3,867,080 LowVol 6.07% 9.50% 9.31%
807 XCXT CoinonatX XCXT $119,270 $0.007692 15,505,207 LowVol 0.16% -2.65% 3.24%
808 STV Sativacoin STV $119,144 $0.016814 7,085,987 LowVol 0.24% 8.29% 16.22%
809 BUN BunnyCoin BUN $113,473 $0.000001 102,277,658,173 LowVol -18.65% -38.01% -42.37%
810 DRXNE DROXNE DRXNE $112,988 $0.001807 62,525,625 LowVol 0.16% -1.75% 2.95%
811 MAY Theresa May Coin MAY $112,968 $0.004689 24,092,800 LowVol 15.49% -4.53% -22.63%
812 CYP Cypher CYP $112,885 $0.017734 6,365,285 LowVol 0.20% 0.74% 39.28%
813 020 020LondonCoin 020 $112,045 $7.1e-07 156,858,450,248 LowVol 5.87%
814 MRJA GanjaCoin MRJA $111,118 $0.024959 4,451,920 LowVol 0.20% -23.24% -12.51%
815 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 3.74%
816 CNNC Cannation CNNC $109,066 $0.044033 2,476,893 LowVol 0.11% -9.00% -16.88%
817 C2 Coin2.1 C2 $106,710 $0.001067 99,976,323 LowVol -16.79% 34.42% -17.71%
818 CAP Bottlecaps CAP $104,704 $0.000514 203,582,578 LowVol
819 ARCO AquariusCoin ARCO $102,770 $0.069750 1,473,412 LowVol 0.20% -2.87% 18.47%
820 FIRE Firecoin FIRE $102,621 $1.04 98,412 LowVol -0.58%
821 OHM OHM OHM $101,933 $0.003448 29,559,886 LowVol -48.06% -54.99% -55.98%
822 GP GoldPieces GP $100,816 $0.082625 1,220,161 LowVol 2.82% 7.63% 11.50%
823 HAL Halcyon HAL $99,292 $0.018884 5,258,056 LowVol 0.20% 3.37% 9.74%
824 ARI Aricoin ARI $98,576 $0.000703 140,262,505 LowVol -0.36% 3.01% 12.20%
825 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
826 DLC Dollarcoin DLC $93,462 $0.010263 9,106,714 LowVol 0.20% -0.84% 4.25%
827 GTC Global Tour Coin GTC $93,247 $0.003120 29,887,402 LowVol 0.20% -6.63% -33.22%
828 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol -2.49%
829 BTQ BitQuark BTQ $89,156 $0.009935 8,974,334 LowVol 0.16% 0.74% 17.41%
830 XCO X-Coin XCO $89,032 $0.007189 12,384,976 LowVol -0.58% 1.05%
831 QTL Quatloo QTL $84,276 $0.010918 7,718,883 LowVol 0.21% -2.98% -3.08%
832 611 SixEleven 611 $83,245 $0.193602 429,981 LowVol 0.30% 31.07% 47.63%
833 DUO ParallelCoin DUO $83,082 $0.275452 301,622 LowVol 0.16% 9.48% -1.13%
834 UNITS GameUnits UNITS $82,869 $0.023861 3,472,983 LowVol 0.20% -31.99% 32.43%
835 XCT C-Bit XCT $82,238 $0.000523 157,223,250 LowVol 0.21% -11.68% -17.19%
836 SPT Spots SPT $80,996 $0.003615 22,406,021 LowVol 0.23% 16.58% 47.94%
837 ARG Argentum ARG $80,670 $0.009487 8,503,483 LowVol 0.23% 9.90% 8.90%
838 RED RedCoin RED $79,642 $0.001075 74,107,896 LowVol -5.05% -41.67% 33.33%
839 VC VirtualCoin VC $79,312 $0.007880 10,064,287 LowVol -1.33% -49.45%
840 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $78,857 $0.099428 793,108 LowVol 0.20% 26.42% 19.08%
841 COXST CoExistCoin COXST $77,875 $0.002874 27,100,000 LowVol 0.16% 47.97%
842 SLM Slimcoin SLM $77,264 $0.005173 14,937,439 LowVol 0.20% 4.28%
843 PXI Prime-XI PXI $75,348 $0.004269 17,648,780 LowVol 2.11% 5.90% 8.21%
844 NEVA NevaCoin NEVA $74,748 $0.030859 2,422,265 LowVol 0.17% -10.17% 20.48%
845 BVC BeaverCoin BVC $74,175 $0.023810 3,115,258 LowVol 3.59% 103.62% 46.77%
846 BTPL Bitcoin Planet BTPL $74,094 $0.013507 5,485,470 LowVol 18.11% -22.31% -24.21%
847 JWL Jewels JWL $72,907 $0.003613 20,181,636 LowVol 0.20% -1.50%
848 TSE Tattoocoin (S… TSE $72,860 $0.000806 90,421,856 LowVol 0.12% -27.33% -19.35%
849 CAT Catcoin CAT $71,929 $0.011659 6,169,550 LowVol -18.23% -17.50% -18.11%
850 FLAX Flaxscript FLAX $71,319 $0.012776 5,582,479 LowVol 0.20% 1.64% -28.69%
851 MARS Marscoin MARS $70,657 $0.002499 28,279,074 LowVol 0.00% -10.95% -9.61%
852 MEOW Kittehcoin MEOW $68,500 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 0.64% -20.80% 32.46%
853 SOON SoonCoin SOON $67,534 $0.005419 12,462,620 LowVol 0.16% 0.99% 3.49%
854 ATX Artex Coin ATX $66,261 $0.003528 18,781,750 LowVol 0.16% -11.20% -3.60%
855 SRC SecureCoin SRC $65,436 $0.007994 8,185,541 LowVol -0.62% -1.78% 6.71%
856 ALL Allion ALL $64,724 $0.010440 6,199,359 LowVol -12.75% -7.09% 11.67%
857 MST MustangCoin MST $64,607 $0.102495 630,343 LowVol 0.16% 0.61% 3.05%
858 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,197 $0.001026 59,630,200 LowVol 6.78% 7.72% 38.60%
859 MAR Marijuanacoin MAR $60,303 $0.041116 1,466,669 LowVol 0.47% 4.82% -0.42%
860 CF Californium CF $59,360 $0.024713 2,401,937 LowVol 0.16% -3.12% -11.50%
861 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $58,907 $0.000739 79,719,140 LowVol 0.20% 13.33% 19.32%
862 DRM Dreamcoin DRM $58,326 $0.023810 2,449,632 LowVol 0.20% -1.96%
863 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol 0.70% 9.67%
864 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,314 $0.002299 24,931,054 LowVol 0.16% 0.74% 2.84%
865 HXX Hexx HXX $57,257 $0.038744 1,477,836 LowVol 0.22% -6.84% -1.85%
866 BITZ Bitz BITZ $57,211 $0.028736 1,990,891 LowVol 0.20% 10.19% 32.44%
867 BLC Blakecoin BLC $57,108 $0.003776 15,122,697 LowVol 0.19% -14.64% -43.31%
868 XCRE Creatio XCRE $56,768 $0.002766 20,520,514 LowVol 0.16% 13.15% 17.78%
869 BAS BitAsean BAS $56,668 $0.011334 5,000,000 LowVol 2.45% -13.54% -29.76%
870 DBTC Debitcoin DBTC $56,158 $0.003120 17,999,629 LowVol 0.16% 27.61% 9.01%
871 GPL Gold Pressed … GPL $55,768 $0.219135 254,490 LowVol 0.16% 1.59% 2.04%
872 KURT Kurrent KURT $54,163 $0.005460 9,919,485 LowVol 0.42% 10.29% -31.43%
873 CPN CompuCoin CPN $53,145 $0.002709 19,615,019 LowVol -0.24% -16.93% -10.02%
874 300 300 Token 300 $52,957 $176.52 300 LowVol 0.16% 0.74% -7.49%
875 ICOB ICOBID ICOB $52,533 $0.000492 106,701,874 LowVol 0.16% -15.68% 14.47%
876 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -61.10%
877 IMS Independent M… IMS $52,162 $0.009716 5,368,934 LowVol 0.12% -24.99% -23.12%
878 BSTAR Blackstar BSTAR $51,791 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.16% 4.68%
879 MSCN Master Swiscoin MSCN $51,035 $0.001146 44,541,180 LowVol 0.13% 6.72% -16.54%
880 URO Uro URO $50,157 $0.041544 1,207,310 LowVol 0.20% -3.64%
881 DIBC DIBCOIN DIBC $50,083 $0.010017 5,000,000 LowVol 0.16% 0.74% -25.89%
882 GCC GuccioneCoin GCC $49,966 $0.002463 20,285,537 LowVol 0.16% -2.51% -10.94%
883 EMP EMoneyPower EMP $49,354 $0.005365 9,200,000 LowVol 5.93% -26.53%
884 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.84% 4.89%
885 JIN Jin Coin JIN $49,324 $0.005008 9,848,485 LowVol 0.16% 20.49% -58.76%
886 CRX Chronos CRX $48,968 $0.000664 73,729,962 LowVol 0.16% -27.58% -33.13%
887 ZYD Zayedcoin ZYD $48,701 $0.007800 6,243,840 LowVol 0.16% 2.91% 29.24%
888 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol -0.58% 16.68%
889 PIE PIECoin PIE $47,000 $0.002217 21,201,662 LowVol 0.16% -54.67% -52.48%
890 RPC RonPaulCoin RPC $45,686 $0.051403 888,767 LowVol -2.76% -5.78% -34.85%
891 BRAIN Braincoin BRAIN $45,539 $0.004511 10,094,424 LowVol -1.15% 10.74%
892 WORM HealthyWormCoin WORM $45,336 $0.000408 111,137,294 LowVol 0.11% -8.97%
893 XBTS Beatcoin XBTS $45,308 $0.029717 1,524,686 LowVol 0.41% 27.30% 105.15%
894 PHO Photon PHO $45,160 $0.000002 20,325,846,614 LowVol 1.13% -6.35% 9.01%
895 ARB ARbit ARB $45,155 $0.005829 7,746,145 LowVol 0.20% -9.46% 14.42%
896 BRAT BRAT BRAT $44,339 $0.000277 160,000,000 LowVol 1.39% 69.33% 18.06%
897 POP PopularCoin POP $44,214 $0.000013 3,372,875,244 LowVol 0.98% -30.16% -30.88%
898 BIP BipCoin BIP $43,774 $0.026901 1,627,261 LowVol 0.17% -2.99% 2.15%
899 SOIL SOILcoin SOIL $43,631 $0.007652 5,702,048 LowVol 0.33% 3.01% 18.26%
900 JOBS JobsCoin JOBS $43,523 $0.000411 106,019,270 LowVol -14.15% 0.74% -22.98%
901 GLT GlobalToken GLT $42,885 $0.001655 25,909,500 LowVol 0.36% -21.78% -38.79%
902 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $42,109 $0.005244 8,030,000 LowVol -0.36% -14.07% -6.99%
903 DRS Digital Rupees DRS $41,939 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.16% 0.74% -18.43%
904 CASH Cashcoin CASH $41,634 $0.000903 46,099,625 LowVol 0.20% -26.12% -23.15%
905 MND MindCoin MND $41,205 $0.003284 12,546,625 LowVol 0.16% 3.33% 12.37%
906 FLVR FlavorCoin FLVR $41,180 $0.001970 20,898,106 LowVol 0.20% -10.45% 14.66%
907 BSC BowsCoin BSC $41,012 $0.007389 5,550,102 LowVol 0.16% 1.88% 28.46%
908 VPRC VapersCoin VPRC $40,930 $0.000052 780,124,964 LowVol 0.80% 75.85% 275.58%
909 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
910 PONZI PonziCoin PONZI $39,450 $0.045814 861,099 LowVol 0.20%
911 KIC KibiCoin KIC $38,711 $0.002633 14,701,000 LowVol -2.51% -20.95% -69.82%
912 STEPS Steps STEPS $38,230 $0.002053 18,625,017 LowVol 4.33%
913 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 21.08%
914 COAL BitCoal COAL $37,179 $0.008262 4,500,000 LowVol 0.23% 20.21% 11.38%
915 EREAL eREAL EREAL $36,512 $0.000546 66,909,634 LowVol 1.80% -13.75% 2.07%
916 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol 0.17%
917 ORLY Orlycoin ORLY $36,106 $0.000985 36,646,779 LowVol 0.20% 0.74% 14.89%
918 NRO Neuro NRO $34,966 $0.000985 35,490,077 LowVol 0.20% -25.86% -17.21%
919 VIP VIP Tokens VIP $34,258 $0.000411 83,450,403 LowVol 0.20% 25.93%
920 SFC Solarflarecoin SFC $33,671 $0.002391 14,083,450 LowVol 0.17% -4.12% -9.74%
921 RBT Rimbit RBT $33,510 $0.000290 115,499,623 LowVol 0.27% -21.20% -27.09%
922 DLISK DAPPSTER DLISK $32,842 $0.000328 100,000,000 LowVol 0.16% 0.74%
923 VLTC Vault Coin VLTC $32,793 $0.001083 30,289,730 LowVol 3.62% 25.75% -10.21%
924 ACP AnarchistsPrime ACP $32,424 $0.007378 4,394,874 LowVol -0.95% -0.64% -1.77%
925 CMT Comet CMT $31,708 $0.036327 872,830 LowVol 0.17% -8.06% -13.05%
926 CRT CRTCoin CRT $31,240 $0.394097 79,270 LowVol 0.20% 0.74% 4.80%
927 PLNC PLNcoin PLNC $30,869 $0.001806 17,089,600 LowVol 0.20% 10.82% -4.23%
928 IMPS ImpulseCoin IMPS $30,568 $0.001510 20,245,510 LowVol -2.49% 20.49%
929 PRX Printerium PRX $30,338 $0.002566 11,821,728 LowVol 0.16% -57.08% -14.44%
930 CAB Cabbage CAB $30,173 $0.002874 10,499,996 LowVol -10.11% -7.21%
931 EGO EGO EGO $29,557 $0.000493 60,000,001 LowVol 0.16% 0.74% 4.80%
932 BENJI BenjiRolls BENJI $29,264 $0.001445 20,252,146 LowVol -21.97% -9.89% -24.62%
933 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -1.47%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -0.73%
935 GBT GameBet Coin GBT $27,932 $0.001314 21,262,780 LowVol 0.20% -15.16% 177.87%
936 VTA Virtacoin VTA $27,404 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 0.35% -3.04% 540.88%
937 LTCR Litecred LTCR $27,300 $0.000903 30,227,750 LowVol 0.20% -7.65% -9.82%
938 PSB Pesobit PSB $27,259 $0.000811 33,608,352
939 KNC KingN Coin KNC $26,373 $13.14 2,008 LowVol 0.20% 0.74% 20.18%
940 DPAY DPAY DPAY $26,122 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.16% 0.74% 110.45%
941 BOAT Doubloon BOAT $26,102 $0.001407 18,547,845 LowVol 0.16% -14.06% -67.58%
942 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,397 $0.028408 894,026 LowVol 0.20% 6.92% 10.95%
943 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
944 BLZ BlazeCoin BLZ $25,083 $0.000041 608,557,394 LowVol 0.45% -17.47% 14.13%
945 ICON Iconic ICON $25,021 $0.042201 592,894 LowVol 0.16% 0.16% -1.83%
946 LIR LetItRide LIR $23,818 $0.000657 36,262,683 LowVol 0.20% 0.74% 40.15%
947 CESC CryptoEscudo CESC $23,663 $0.000164 144,105,100 LowVol 0.20% 0.74% 4.79%
948 SONG SongCoin SONG $23,558 $0.000723 32,565,300 LowVol 0.15% -7.43% 12.94%
949 FUZZ FuzzBalls FUZZ $23,397 $0.004844 4,829,945 LowVol 0.18% -12.50% 6.47%
950 CNC CHNCoin CNC $23,331 $0.000493 47,361,095 LowVol 0.20% 0.74% 26.64%
951 UET Useless Ether… UET $23,305 $0.005877 3,965,716 LowVol 2.45% 3.92% -5.67%
952 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 2.78% 16.95%
953 PLACO PlayerCoin PLACO $23,068 $0.000657 35,120,000 LowVol 0.16% 46.52% -30.22%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,989 $0.000328 70,000,000 LowVol 0.20% 16.97% -30.13%
955 PEX PosEx PEX $21,955 $0.008949 2,453,240 LowVol 0.20% -1.96% 13.67%
956 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol
957 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol 0.19% -15.11%
958 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
959 IBANK iBank IBANK $20,141 $0.004450 4,526,324 LowVol -0.73% -1.28%
960 DES Destiny DES $19,705 $0.012316 1,600,000 LowVol 0.20% 3.50% 29.92%
961 ERY Eryllium ERY $19,397 $0.003744 5,180,855 LowVol -0.10% -24.80% -34.52%
962 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,371 $0.025698 753,776 LowVol 0.16% 1.72% 2.51%
963 LUNA Luna Coin LUNA $18,979 $0.011798 1,608,715 LowVol 0.16% -11.93% 48.47%
964 WBB Wild Beast Block WBB $18,794 $0.113921 164,976 LowVol 6.65% 25.95% -22.52%
965 IMX Impact IMX $17,867 $0.000163 109,509,039 LowVol 0.21% -0.77% 4.13%
966 BIOB BioBar BIOB $17,526 $0.019787 885,756 LowVol 0.16% 0.74%
967 MILO MiloCoin MILO $16,832 $0.001560 10,789,954 LowVol 2.54% -13.94% -47.60%
968 RIDE Ride My Car RIDE $16,630 $0.000164 101,276,976 LowVol 0.16% 0.74% -23.91%
969 TRADE Tradecoin TRADE $15,823 $0.002121 7,459,825 LowVol 0.10% 222.74%
970 DAS DAS DAS $15,724 $0.005995 2,622,886 LowVol -12.84% -15.65% -32.78%
971 ALTC Antilitecoin ALTC $15,524 $0.000493 31,512,613 LowVol 0.16% -13.65% 4.80%
972 SCS Speedcash SCS $15,478 $0.059115 261,831 LowVol 0.20% 5.12%
973 SDP SydPak SDP $15,445 $0.096718 159,689 LowVol 0.20% 0.74% 37.27%
974 BNX BnrtxCoin BNX $13,691 $0.000521 26,297,501 LowVol -4.59% -10.62% -16.94%
975 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol 0.00% -44.09% -49.79%
976 VRS Veros VRS $13,451 $0.000028 486,609,040 LowVol -3.95% 122.54% 38.07%
977 RSGP RSGPcoin RSGP $12,767 $7.39 1,727 LowVol 0.16% 7.72%
978 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $12,228 $0.000986 12,404,500 LowVol 0.20% -24.23% -52.04%
979 XRC Rawcoin XRC $12,013 $0.017042 704,882 LowVol 7.95% -9.37% 104.21%
980 P7C P7Coin P7C $11,567 $0.000328 35,220,238 LowVol 0.16% 34.33% 109.60%
981 ELS Elysium ELS $11,509 $0.002874 4,005,012 LowVol 0.16% 3.70% 2.48%
982 SOCC SocialCoin SOCC $11,484 $0.008292 1,384,879 LowVol 0.16% -60.25% -35.08%
983 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
984 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,326 $0.001560 7,260,438 LowVol 0.20% 0.74% -23.42%
985 CRTM Corethum CRTM $9,969 $0.003988 2,500,000 LowVol 1.56% -5.42%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,746 $0.005831 1,671,379 LowVol 0.40% 2.80% -6.11%
987 GEERT GeertCoin GEERT $9,539 $0.001874 5,091,200 LowVol 0.18% 36.90% 7.31%
988 SANDG Save and Gain SANDG $9,011 $0.002940 3,064,800 LowVol -2.49%
989 ARGUS Argus ARGUS $8,837 $0.007695 1,148,324 LowVol 0.90% 9.23% 38.89%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol
991 VOLT Bitvolt VOLT $8,686 $0.000575 15,112,554 LowVol 0.16% 41.04% 22.27%
992 XOC Xonecoin XOC $8,621 $0.020526 420,000 LowVol 0.20%
993 NODC NodeCoin NODC $7,993 $0.004762 1,678,439 LowVol 0.16% 8.93%
994 MTM MTMGaming MTM $7,487 $0.002496 2,999,967 LowVol 0.26% 2.79% -66.51%
995 CCM100 CCMiner CCM100 $7,338 $0.002184 3,360,417 LowVol 0.26% -2.16% 74.02%
996 JS JavaScript Token JS $7,122 $0.000891 7,991,996 LowVol 2.50% 6.12% -33.17%
997 CONX Concoin CONX $6,966 $0.009360 744,266 LowVol 0.16% -1.00% 26.90%
998 GRIM Grimcoin GRIM $6,586 $0.000638 10,324,802 LowVol 0.25% -3.37% -46.38%
999 DIX Dix Asset DIX $6,360 $6.4e-08 100,000,000,000 LowVol 9.77% 7.09% 60.89%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -49.32%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,934 $0.000660 8,987,822 LowVol 0.20% -39.12% -13.79%
1002 MRNG MorningStar MRNG $5,363 $0.000165 32,583,835 LowVol 0.16% -35.79% -59.82%
1003 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,821 $0.022758 211,827 LowVol 0.33% 2.80%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,781 LowVol -0.09% -11.26%
1005 BBC BigBoobsCoin BBC $3,988 $0.020454 194,971 2.07%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,153 $0.189659 16,627 LowVol 0.20% -0.12% -11.44%
1008 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,055 $0.002217 1,377,917 LowVol 0.16% 0.74% 13.01%
1009 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 62.71%
1010 GSR GeyserCoin GSR $2,443 $0.052136 46,864 LowVol 0.16% 63.61% 58.07%
1011 EBT Ebittree Coin EBT $1,973 $0.001560 1,264,511 LowVol 0.16% 127.64% 236.79%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $1,437 $9.4e-08 15,320,585,365 LowVol 0.17% -16.86% -33.95%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $957 $0.000164 5,826,388 LowVol 0.20% -32.84% -30.13%
1014 ULA Ulatech ULA $885 $0.004926 179,736 LowVol 0.16% -53.25% -40.74%
1015 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -6.98%
1016 SOJ Sojourn SOJ $757 $0.001560 485,214 LowVol 0.16% -7.14%
1017 ABN Abncoin ABN $706 $0.010423 67,700 LowVol 0.16% -15.86% 13.42%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 480.45%
1019 FDC Future Digita… FDC $204 $0.000074 2,753,201 LowVol 0.23% 12.94%
1020 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000321 87,140 LowVol -1.61% -66.49%
1021 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 71,888 LowVol 0.16% 0.74% 4.80%
1022 BTG Bitcoin Gold BTG $374.13 $378,706,000 7.67% 31.24% 152.38%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $4.93 $7,317,150 8.37% 1.02% 126.12%
1024 INK Ink INK $0.164584 $6,866,310 0.33% -2.62%
1025 ORME Ormeus Coin ORME $3.77 $6,551,580 1.02% -4.24% 28.17%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $1.75 $4,144,340 0.00% 4.51% 13.97%
1027 XUC Exchange Union XUC $7.40 $4,013,810 4.43% 26.70% 146.07%
1028 QASH QASH QASH $0.527881 $3,269,030 -2.48% 8.99%
1029 NULS Nuls NULS $0.620408 $2,990,480 2.80% -3.32% -12.00%
1030 REC Regalcoin REC $44.72 $2,933,450 1.83% -5.13% -15.97%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $9.87 $2,890,810 0.06% 2.07% 17.60%
1032 BTE BitSerial BTE $5.58 $1,236,280 7.57% -4.51%
1033 FRST FirstCoin FRST $16.64 $1,001,540 0.41% 0.47% -4.91%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $8081.09 $970,490 0.25% 2.57% 6.72%
1035 WC WINCOIN WC $1.87 $955,495 1.08% -0.28%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $5.14 $912,581 -0.56% 0.94%
1037 YOYOW YOYOW YOYOW $0.061507 $686,389 1.80% 9.31% 8.70%
1038 THS TechShares THS $0.959123 $580,236 0.19% -4.91% -7.29%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $239.79 $577,713 0.37% -4.74% -38.98%
1040 TSL Energo TSL $0.032270 $549,206 2.44% 1.44%
1041 ETN Electroneum ETN $0.028739 $457,881 -0.68% -1.86% -20.66%
1042 B3 B3Coin B3 $0.000554 $434,228 0.39% 96.31% 4.81%
1043 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.97 $424,719 -0.09% -4.70% 18.04%
1044 PBL Publica PBL $0.257672 $406,988 -3.59% -18.06%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.79 $343,194 9.48% -19.76%
1046 BT2 BT2 [CST] BT2 $160.76 $335,863 19.80% 49.56% -19.74%
1047 XIN Infinity Econ… XIN $0.042448 $307,367 6.59% 3.21% -26.64%
1048 ADK Aidos Kuneen ADK $39.41 $288,231 -2.45% 3.99% 1.86%
1049 BTCM BTCMoon BTCM $0.032455 $242,746 15.93% 375.31% 2024.38%
1050 INF InfChain INF $0.008621 $222,536 -4.91% -2.83%
1051 EAG EA Coin EAG $4.02 $205,702 -2.62% -3.60% -39.32%
1052 BOT Bodhi BOT $0.492116 $177,615 1.68% -1.26%
1053 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $176,687 0.16% 0.74% 4.80%
1054 RMC Russian Minin… RMC $11490.50 $151,065 0.16% -0.60% 18.13%
1055 SUR Suretly SUR $3.82 $138,946 5.10% 18.74% 44.84%
1056 AION Aion AION $0.922411 $136,340 2.46% 11.39% 13.93%
1057 XID Sphre AIR XID $0.181635 $127,543 1.27% -1.98% -4.21%
1058 XCPO Copico XCPO $0.030077 $119,368 0.29% -7.61%
1059 AKY Akuya Coin AKY $0.367003 $109,365 -0.40% 3.27% -57.61%
1060 UGT UG Token UGT $0.398786 $106,529 2.45% 4.46% 22.88%
1061 LLT LLToken LLT $0.305441 $85,995 1.86% -4.18% 24.72%
1062 EVR Everus EVR $4.08 $73,640 0.63% -0.54% 4.24%
1063 MSD MSD MSD $0.013782 $70,299 0.48% 1.29% 47.49%
1064 PHR Phore PHR $0.381380 $69,515 0.37% -7.57%
1065 MAG Magnet MAG $0.198937 $64,717 -11.47%
1066 B2B B2B B2B $0.667422 $60,179 4.16% 3.48%
1067 OXY Oxycoin OXY $0.179528 $55,099 0.20% -2.00% 15.62%
1068 SPANK SpankChain SPANK $0.032140 $47,087 1.97%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.100652 $44,823 4.28% -1.92% 0.10%
1070 HOLD Interstellar … HOLD $0.098134 $44,310 -1.15% 14.28% -69.27%
1071 PAYX Paypex PAYX $0.213240 $39,127 3.04% 31.91% -51.43%
1072 DSR Desire DSR $0.171660 $38,763 6.21% -11.66% -52.92%
1073 GMT Mercury Protocol GMT $0.059186 $37,135 2.48% 10.38% 35.26%
1074 ASTRO Astro ASTRO $1.57 $34,704 2.50% -19.29% -22.78%
1075 ICX ICON ICX $1.03 $34,339 4.71% 1.61% 1.70%
1076 DNA EncrypGen DNA $0.067112 $31,405 2.50% 51.39%
1077 VASH VPNCoin VASH $0.005008 $30,358 1.87% -1.37% 28.16%
1078 SISA SISA SISA $0.014975 $24,429 -0.39% 5.91% -86.19%
1079 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.015851 $22,666 4.45% -4.49%
1080 TER TerraNova TER $2.51 $22,264 -10.40% -18.64% -26.60%
1081 SSS Sharechain SSS $0.003456 $22,016 22.09% 25.07% -22.41%
1082 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004120 $16,662 4.45% 50.66% 59.02%
1083 MCR Macro MCR $2.29 $16,624 0.00% -17.26% -11.21%
1084 DGPT DigiPulse DGPT $1.49 $16,431 1.15% 8.91%
1085 STEX STEX STEX $0.200218 $16,122 4.64% -9.31% 43.84%
1086 PRL Oyster Pearl PRL $0.004439 $13,200 -11.04% -5.02%
1087 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000288 $13,063 2.26% 141.92% 156.98%
1088 WILD Wild Crypto WILD $0.084002 $12,814 2.03% 6.38% 30.17%
1089 BSR BitSoar BSR $0.179807 $11,653 0.16% 1.30% 36.56%
1090 PLC PlusCoin PLC $0.000655 $11,441 1.86% -11.23% -30.89%
1091 STU bitJob STU $0.044222 $11,145 2.26% -16.23% -44.27%
1092 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001306 $10,583 0.89% 32.57% -95.65%
1093 MUT Mutual Coin MUT $0.005066 $9,926 -1.28%
1094 WIC Wi Coin WIC $0.004463 $9,695 0.22% -18.17% 37.07%
1095 XID International… XID $0.005911 $8,880 0.16% 0.74% -17.87%
1096 CCT Crystal Clear CCT $0.293696 $7,251 2.51% 1.25% -28.42%
1097 COR CORION COR $0.927770 $7,168 -2.95% -4.89% 34.42%
1098 SMART SmartBillions SMART $0.425724 $7,089 -4.73%
1099 PNX Phantomx PNX $0.014614 $7,085 -18.21% -32.83%
1100 ACC AdCoin ACC $0.170000 $7,011 5.90% 18.84% 61.66%
1101 MINEX Minex MINEX $0.049775 $6,817 -4.53% -17.26% -0.83%
1102 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054569 $6,211 2.45% 6.15% 37.93%
1103 IBTC iBTC IBTC $0.008080 $6,002 3.25% 7.54% -20.20%
1104 BOS BOScoin BOS $1.06 $5,882 0.16% -4.44% -24.09%
1105 BPL Blockpool BPL $0.174154 $5,714 0.17% -2.60% -6.56%
1106 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002190 $5,627 8.53% 4.99% -24.26%
1107 AERM Aerium AERM $1.89 $5,611 -0.05% 2.26%
1108 VULC Vulcano VULC $0.007968 $5,429 0.41% -5.46% -3.09%
1109 TCOIN T-coin TCOIN $0.000204 $5,041 2.55% 12.82% -20.29%
1110 MGC GulfCoin MGC $0.003117 $4,664 -2.44% -6.09% -5.65%
1111 BTBc Bitbase BTBc $0.005008 $4,630 3.60% 10.89% -53.65%
1112 BTU Bitcoin Unlim… BTU $128.20 $4,416 0.17% -4.35% -21.35%
1113 EDRC EDRCoin EDRC $0.054374 $4,220 -32.15% 44.36% 25.60%
1114 DEUS DeusCoin DEUS $0.384573 $4,036 0.16% 0.74% 4.11%
1115 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073209 $3,923 0.16% 0.48% 50.17%
1116 MGC MergeCoin MGC $0.011987 $3,801 -5.10% -15.37%
1117 APC AlpaCoin APC $0.015475 $3,635 0.20% 0.72% -54.36%
1118 BLX Blockchain Index BLX $2.38 $3,548 2.45% -0.41% 21.34%
1119 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.068928 $3,087 0.17% -12.13% -26.11%
1120 VIU Viuly VIU $0.003220 $3,013 25.36% 1.06%
1121 EFYT Ergo EFYT $9.47 $2,921 0.67% -9.92% 19.79%
1122 LDCN LandCoin LDCN $0.006046 $2,872 0.16% 32.93% 36.21%
1123 XOT Internet of T… XOT $2451.12 $2,812 0.16% 0.74% 4.69%
1124 NTC Natcoin NTC $0.262732 $2,798 -34.59% -33.14% -69.92%
1125 OX OX Fina OX $0.000163 $2,665 -0.07% 3.15% -21.10%
1126 PRES President Trump PRES $0.003917 $2,622 0.19% 0.22% -15.22%
1127 HIGH High Gain HIGH $0.000575 $2,437 0.16% 23.25% -65.64%
1128 DAY Chronologic DAY $4.66 $2,434 2.23% 15.90% 1.13%
1129 IPY Infinity Pay IPY $0.001855 $2,335 13.20% 68.88%
1130 DFS DFSCoin DFS $0.006162 $2,128 -0.01% -7.04% -43.47%
1131 FOR FORCE FOR $0.002344 $2,074 0.03% 7.00% -14.34%
1132 ABC Alphabit ABC $11.51 $1,910 0.20% 0.44% -14.56%
1133 TIE TIES Network TIE $0.073249 $1,731 2.50% -4.22% -19.87%
1134 SHND StrongHands SHND $3.1e-08 $1,731 10.15% -2.52% 27.70%
1135 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051397 $1,519 0.20% 0.74% -30.67%
1136 MKR Maker MKR $355.96 $1,470 2.45% 6.14%
1137 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.116095 $1,460 9.83% 3.60% -30.25%
1138 BSN Bastonet BSN $0.000739 $1,309 -5.10% -9.33% -29.83%
1139 SND Sand Coin SND $0.755574 $1,300 2.45% -11.90% 8.78%
1140 PEC Peacecoin PEC $0.024713 $1,256 0.16% 0.74% 410.01%
1141 NAMO NamoCoin NAMO $0.000083 $1,160 0.37% -31.14% -54.26%
1142 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003364 $996 8.06% -24.55%
1143 WA WA Space WA $0.015435 $954 0.16% 0.74% 6.27%
1144 CYDER Cyder CYDER $0.000246 $893 0.16% 26.47% -37.12%
1145 GARY President Joh… GARY $0.110922 $822 0.20% 0.74% 12.37%
1146 XQN Quotient XQN $0.005090 $727 0.16% -8.15% 4.84%
1147 STARS StarCash Network STARS $0.212631 $597 0.16% -23.93% -13.86%
1148 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.09 $591 0.20% 0.74% 54.70%
1149 MCI Musiconomi MCI $0.062973 $554 2.33% 44.78% 6.53%
1150 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008003 LowVol 1.43% 4.36% 48.70%
1151 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039975 LowVol -9.34% -7.64% -13.34%
1152 EUSD eUSD EUSD $0.000239 LowVol 2.45% -24.18% -64.84%
1153 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 9.04% -50.78% -33.75%
1154 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol 1.13% -26.12% 20.57%
1155 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003284 LowVol 0.20% 0.74% -4.73%
1156 FLASH Flash FLASH $0.003764 LowVol 0.13% -0.51% -13.53%
1157 ETT EncryptoTel [… ETT $0.057813 LowVol 0.16% -9.57% 16.06%
1158 DMC DynamicCoin DMC $0.002850 LowVol -1.48% 11.56% -4.82%
1159 GAY GAY Money GAY $0.012361 LowVol 0.82% -1.84% -66.26%
1160 FBL Faceblock FBL $0.001135 LowVol 2.46% -53.01% -99.50%
1161 MAGN Magnetcoin MAGN $0.394206 LowVol -0.01% -6.67% -24.19%
1162 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000246 LowVol 0.20% 51.11% -37.12%
1163 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.16% 0.74% 4.79%
1164 NBIT netBit NBIT $0.040553 LowVol 0.16% -15.66% 5.75%
1165 SIFT Smart Investm… SIFT $3.36 LowVol 2.50% -2.39% 7.69%
1166 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000559 LowVol 0.10% 13.86% -27.50%
1167 FAP FAPcoin FAP $0.020781 LowVol 1.37% 74.88% 36.83%
1168 FC Facecoin FC $0.002309 LowVol 2.45% -47.10% -45.57%
1169 SAK Sharkcoin SAK $0.001993 LowVol -0.94% -0.27% 8.17%
1170 X2 X2 X2 $0.000164 LowVol 0.16% 101.49% 110.66%
1171 EBIT eBIT EBIT $0.000840 LowVol 6.90% -6.21% 16.85%
1172 INDIA India Coin INDIA $0.000164 LowVol 0.16% 0.74% -34.58%
1173 9COIN 9COIN 9COIN $0.002792 LowVol 0.16% 0.74% 13.70%
1174 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009196 LowVol -6.52% 1.65% -18.63%
1175 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 LowVol 0.20% 0.74% 0.28%
1176 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol 0.35% -7.64% -81.41%
1177 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.58% 47.31% 14.85%
1178 10MT 10M Token 10MT $0.003526 LowVol 2.56% 142.75% 22.69%
1179 ACES Aces ACES $0.000165 LowVol 0.20% -8.24% -20.12%
1180 MONETA Moneta MONETA $0.000246 LowVol 0.20% -30.80%
1181 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% -0.81% 5.97%
1182 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001197 LowVol 0.16% 10.04% -34.95%
1183 BIT First Bitcoin BIT $0.013958 LowVol 0.20% 0.74% 26.56%
1184 YEL Yellow Token YEL $0.004617 LowVol 2.45% -22.15% -7.47%
1185 HAT Hawala.Today HAT $0.102423 LowVol 2.46% 14.25% -47.80%
1186 WOW Wowcoin WOW $0.000101 LowVol 0.18% 7.87% -27.09%
1187 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000164 LowVol 0.20% -14.69% -31.73%
1188 HNC Huncoin HNC $0.001067 LowVol 0.16% -27.24% -45.51%
1189 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006622 LowVol 0.16% 12.81% 7.57%
1190 SHA SHACoin SHA $0.000164 LowVol -29.83% -51.66% -68.81%
1191 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003038 LowVol 0.16% -11.25% -0.51%
1192 UTA UtaCoin UTA $0.000739 LowVol 0.16% 0.74%
1193 TELL Tellurion TELL $0.000171 LowVol 0.36% 99.29% -47.89%
1194 GRN Granite GRN $0.013137 LowVol 3.43% -4.60% 12.49%
1195 REGA Regacoin REGA $0.002299 LowVol 0.16% 0.74% 7.51%
1196 MARX MarxCoin MARX $0.000893 LowVol 0.03% -24.96% -12.15%
1197 PRIMU Primulon PRIMU $0.000164 LowVol 0.20% 0.74% -20.20%
1198 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000241 LowVol 4.70% 425.28% 222.63%
1199 DBG Digital Bulli… DBG $0.004762 LowVol 0.20% 0.74%
1200 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.16% 0.74% -47.60%
1201 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.16% 5.04%
1202 QBT Cubits QBT $0.001559 LowVol 0.20% 90.52% 134.38%
1203 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol 0.20% -0.09% -8.81%
1204 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002463 LowVol 0.16% -13.65% -4.73%
1205 AV AvatarCoin AV $0.032759 LowVol 0.20% 30.51% 29.85%
1206 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.16% 0.74% 4.80%
1207 BEST BestChain BEST $0.001086 LowVol 0.18% -7.31% -8.06%
1208 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.16% 5513.70% 147.78%
1209 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.013148 LowVol 0.16% -57.03% 2.69%
1210 TEAM TeamUp TEAM $0.000164 LowVol 0.20% 4.80%
1211 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000328 LowVol 0.20% 34.32% -34.97%
1212 OP Operand OP $0.000985 LowVol 0.20%
1213 BUB Bubble BUB $0.013137 LowVol 0.20% 19.40% -56.83%
1214 DISK DarkLisk DISK $0.000739 LowVol 0.16% 4.31%
1215 RCN Rcoin RCN $0.000082 LowVol 0.16% 0.74% -21.83%
1216 FLAP FlappyCoin FLAP $7.9e-07 LowVol -98.97% -3.89%
1217 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001970 LowVol 0.16% 9.90% 18.20%
1218 LEPEN LePen LEPEN $0.000037 LowVol -1.62% -56.79% -52.47%
1219 IQT iQuant IQT $0.178784 LowVol 0.27% 23.42% -11.24%
1220 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol 0.20% 4.97%
1221 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 LowVol 2.45% 6.15% 27.19%
1222 EGOLD eGold EGOLD $0.010074 LowVol 2.45% -13.05% -6.80%
1223 MOTO Motocoin MOTO $0.002753 LowVol 0.00% -38.62% -8.53%
1224 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002086 LowVol 0.20% 23.85% -19.24%
1225 EXRN EXRNchain EXRN $4.2e-07 LowVol -12.18% -20.16% -40.39%
1226 TOP TopCoin TOP $0.000912 LowVol 0.17% -13.16% 21.73%
1227 SKR Sakuracoin SKR $0.000796 LowVol -8.32% -0.05% 12.00%
1228 ASN Aseancoin ASN $0.002956 LowVol 0.16% -1.98% -35.55%
1229 TODAY TodayCoin TODAY $0.000903 LowVol 0.16% 38.52% 2.34%
1230 SYNC Sync SYNC $410.52 LowVol 0.20% 0.72%
1231 TCR TheCreed TCR $0.000246 LowVol 0.16% -39.55% -14.21%
1232 PRN Protean PRN $0.000069 LowVol -0.13% -3.50% 154.80%
1233 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033254 LowVol -0.60% 0.35% -6.91%
1234 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002792 LowVol 0.16% -2.14% -6.24%
1235 FUTC FutCoin FUTC $0.001478 LowVol 0.16% 0.74% -2.03%
1236 ACN Avoncoin ACN $0.000328 LowVol 0.16% -19.41% -19.63%
1237 SWP Swapcoin SWP $0.083953 LowVol 2.45% 6.14% 62.96%
1238 ZSE ZSEcoin ZSE $0.007636 LowVol 0.16% -8.29% 27.73%
1239 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001396 LowVol 0.16% -0.23% 8.35%
1240 DASHS Dashs DASHS $0.030214 LowVol 0.20% 0.47% 18.88%
1241 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol 0.16% 16.49% 11.41%
1242 YES Yescoin YES $0.000065 LowVol 0.15% -19.83% -11.35%
1243 QBC Quebecoin QBC $0.001396 LowVol 0.20% 0.74% 4.79%
1244 XAU Xaucoin XAU $0.019212 LowVol 0.20% -19.95%
1245 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.20% 0.74% 4.89%
1246 UR UR UR $0.000552 LowVol 0.18% 11.34% 15.41%
1247 WINK Wink WINK $0.000209 LowVol 0.20% -14.63% 29.56%
1248 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010994 LowVol 43.70% 1259.82%
1249 BITOK Bitok BITOK $0.000078 LowVol -4.37% -3.81%
1250 BXC Bitcedi BXC $0.001163 LowVol 0.54% -12.28% -6.36%
1251 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000411 LowVol 0.16% 0.74% 4.80%
1252 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.20% 0.74% 4.63%
1253 MBL MobileCash MBL $0.000328 LowVol 0.20% 0.74% -16.16%
1254 RHFC RHFCoin RHFC $0.000903 LowVol 0.16% 0.74% 15.28%
1255 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067407 LowVol 0.16% 0.79%
1256 ELC Elacoin ELC $0.073401 LowVol 4.60% -2.26% 12.20%
1257 VGC VegasCoin VGC $0.000166 LowVol 0.17% -50.97% -62.70%
1258 HDLB HODL Bucks HDLB $0.067243 LowVol 40.52% 22.84% 24.05%
1259 GAIN UGAIN GAIN $0.001067 LowVol 0.20% -13.11%
1260 AIB Advanced Inte… AIB $0.003785 LowVol 0.16% 11.20% 13.16%
1261 POKE PokeCoin POKE $0.000246 LowVol 0.16% 51.11% 214.40%
1262 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.16% 0.74%
1263 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073483 LowVol 0.20% 0.74% -6.44%
1264 BGR Bongger BGR $0.000149 LowVol 0.47% 33.57%
1265 BET BetaCoin BET $0.002792 LowVol 0.20% 55.69% 0.15%
1266 ANTX Antimatter ANTX $0.000081 LowVol -0.71% 252.38% 3.90%
1267 AXIOM Axiom AXIOM $0.012644 LowVol 0.16% 0.74% 4.79%
1268 SKC Skeincoin SKC $0.002545 LowVol 0.20% 4.10% -31.14%
1269 PRM PrismChain PRM $0.000985 LowVol 0.16% 2.58%
1270 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.219463 LowVol 0.20% 0.89% 5.41%
1271 XRY Royalties XRY $0.068392 LowVol 0.16% 0.74% 11.78%
1272 LKC LinkedCoin LKC $0.000164 LowVol 0.20%
1273 LTH LAthaan LTH $0.000411 LowVol 0.20% -28.04%
1274 HCC Happy Creator… HCC $0.000411 LowVol 0.16% 0.74% -20.85%
1275 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol 0.16% -13.12% -65.69%
1276 XDE2 XDE II XDE2 $2.63 LowVol 0.16% 0.47% -18.10%
1277 CASH Cash Poker Pro CASH $0.075557 LowVol 2.45% 8.39% -8.64%
1278 KASHH KashhCoin KASHH $0.000052 LowVol -2.09% 1077.60%
1279 DON Donationcoin DON $0.000407 LowVol 0.00% -19.82% -2.60%
1280 CC CyberCoin CC $0.000164 LowVol 0.20%
1281 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124223 LowVol 0.20% -6.92%
1282 CYC Cycling Coin CYC $0.001149 LowVol 0.16% -5.97%
1283 NBE BitCentavo NBE $7.4e-07 LowVol 1.14% 3.06%
1284 NTWK Network Token NTWK $0.003736 LowVol 2.45% 6.15% 298.69%
1285 IRL IrishCoin IRL $0.002792 LowVol 0.20% 0.99% 30.68%
1286 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000328 LowVol 0.16% 0.74% 39.29%
1287 OMC Omicron OMC $0.093105 LowVol 0.20% -28.33%
1288 OPES Opescoin OPES $0.001970 LowVol 0.20% 9.39%
1289 FID BITFID FID $0.082104 LowVol -0.07% 0.74% -47.44%
1290 HYPER Hyper HYPER $0.024917 LowVol 0.24% 25.85%
1291 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -0.89%
1292 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol 2.14% 14.62% -68.57%
1293 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008216 LowVol 0.23% -28.50% -32.41%
1294 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -31.35%
1295 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol -10.39%
1296 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol 0.70%
1297 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002806 LowVol -1.61% 20.02%
1298 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1299 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1300 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 9.25%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol
1302 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.24% 4.28%
1303 SFE SafeCoin SFE $0.000081 LowVol -0.48% 3.53%
1304 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1305 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.68% 4.73%
1306 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -6.12%
1307 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -0.73% -20.01%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.24%
1310 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol 0.16% -47.90%
1311 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 67.15%
1312 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol -93.50%
1313 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol -0.01%
1314 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -31.40%
1315 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1316 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol 4.73% 7.79%
1317 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 4.99%
1318 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol -2.13%
1319 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1320 ASC AsicCoin ASC $0.000708 4.71% 336.22%
1321 MRC microCoin MRC $0.000080 2.08%
1322 QORA Qora QORA $0.079614 -50.63% -20.97%
1323 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 28.95%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -84.78%

Quay lại phần 1

Phản hồi