Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 25/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 12h ngày 25/11/2017 (GMT +7) của 1329 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 25/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8232.54 trên tổng giá trị $137,481,664,469

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $467.67 trên tổng giá trị $44,866,991,742

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1600.48 trên tổng giá trị $26,921,393,996

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.247512 trên tổng giá trị $9,559,623,901

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $591.58 trên tổng giá trị $4,560,462,438

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị $4,063,011 đã biến động tăng 96.61% trong 1h qua

    + Đồng BSR BitSoar (BSR) đang có giá hiện tại $0.406230 trên tổng giá trị đã biến động tăng 83.29% trong 1h qua

    + Đồng SMART SmartBillions (SMART) đang có giá hiện tại $0.691944 trên tổng giá trị đã biến động tăng 65.89% trong 1h qua

    + Đồng WILD Wild Crypto (WILD) đang có giá hiện tại $0.099719 trên tổng giá trị đã biến động tăng 54.91% trong 1h qua

    + Đồng INDIA India Coin (INDIA) đang có giá hiện tại $0.000246 trên tổng giá trị đã biến động tăng 49.95% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.014962 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2219.85% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.20 trên tổng giá trị $7,867,982 đã biến động tăng 483.63% trong 24h qua

    + Đồng EAGLE EagleCoin (EAGLE) đang có giá hiện tại $0.123287 trên tổng giá trị $258,092 đã biến động tăng 239.88% trong 24h qua

    + Đồng IPY Infinity Pay (IPY) đang có giá hiện tại $0.002324 trên tổng giá trị đã biến động tăng 221.33% trong 24h qua

    + Đồng IFLT InflationCoin (IFLT) đang có giá hiện tại $0.000026 trên tổng giá trị $847,257 đã biến động tăng 202.24% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3430.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.014962 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1853.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.016218 trên tổng giá trị đã biến động tăng 961.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng SH Shilling (SH) đang có giá hiện tại $0.005745 trên tổng giá trị $225,295 đã biến động tăng 642.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.047360 trên tổng giá trị $720,908 đã biến động tăng 469.99% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 12h ngày 25/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 NET NetCoin NET $710,953 $0.000903 787,126,712 LowVol -0.02% 11.70% 18.92%
702 STRC StarCredits STRC $701,303 $0.155845 4,500,000 LowVol 0.03% -22.35% 3.23%
703 ELE Elementrem ELE $676,195 $0.026261 25,748,734 LowVol -0.03% -11.96% 17.68%
704 METAL MetalCoin METAL $669,181 $0.008699 76,925,527 LowVol -0.02% -12.25% -1.13%
705 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -18.46%
706 MAX MaxCoin MAX $640,762 $0.010504 60,998,797 LowVol -0.02% -0.04% 18.93%
707 TES TeslaCoin TES $587,095 $0.007999 73,398,782 LowVol 0.19% -3.15% -0.89%
708 RIYA Etheriya RIYA $583,582 $0.368998 1,581,531 LowVol -0.03% 11.04% 19.43%
709 SDC ShadowCash SDC $574,722 $0.085842 6,695,133 LowVol -0.02% -87.37% -20.62%
710 ITI iTicoin ITI $573,261 $17.91 32,000 LowVol -0.02% -5.57% 16.28%
711 UFO UFO Coin UFO $571,897 $0.000164 3,484,353,762 LowVol -0.01% 1.80% 4.59%
712 HBN HoboNickels HBN $568,293 $0.009520 59,696,358 LowVol -1.84% -1.73% 0.54%
713 SMC SmartCoin SMC $564,279 $0.023993 23,518,374 LowVol 0.78% 3.46% 52.56%
714 MAC Machinecoin MAC $531,370 $0.026315 20,192,300 LowVol 2.55% 0.74% -34.94%
715 SAC SACoin SAC $517,972 $0.073860 7,012,890 LowVol -0.03% 7.53% 7.16%
716 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -37.35%
717 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 89.24%
718 USC Ultimate Secu… USC $488,074 $0.047188 10,343,113 LowVol 0.49% -9.95% 1.85%
719 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -16.13%
720 CFT CryptoForecast CFT $479,426 $0.010422 46,000,000 LowVol -0.02% 32.00% 1.10%
721 FXE FuturXe FXE $473,189 $2.01 235,421 LowVol -0.02% 3.50% 4.98%
722 TROLL Trollcoin TROLL $456,736 $0.000808 565,092,470 LowVol 0.05% -5.14% -5.62%
723 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 14.60%
724 TALK BTCtalkcoin TALK $431,861 $0.006614 65,290,635 LowVol -0.02% -6.41% -21.80%
725 NOBL NobleCoin NOBL $400,846 $0.000173 2,313,648,185 LowVol 0.10% -28.20% -12.34%
726 E4ROW E4ROW E4ROW $397,600 $0.092941 4,278,000 LowVol 0.27% -29.27% 181.68%
727 VAL Valorbit VAL $389,188 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.00% 1.80% 6.77%
728 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -26.28%
729 FNC FinCoin FNC $381,909 $0.029654 12,878,667 LowVol -0.02% -8.28% -17.27%
730 BUCKS SwagBucks BUCKS $360,946 $1.15 314,150 LowVol -2.10% -1.49% 8.35%
731 BXT BitTokens BXT $360,663 $0.646367 557,985 LowVol -0.02% -15.40% 141.91%
732 UNI Universe UNI $359,100 $0.033483 10,724,796 LowVol -0.02% -12.92% 20.01%
733 OPAL Opal OPAL $348,096 $0.022987 15,143,416 LowVol -28.78% -13.22% 62.31%
734 DVC Devcoin DVC $347,765 $0.000023 15,136,557,500 81.00%
735 AU AurumCoin AU $341,554 $1.15 296,216 LowVol 1.47% 8.76% 20.45%
736 GOOD Goodomy GOOD $340,339 $0.000771 441,349,000 LowVol 0.04% -18.28% 0.13%
737 ENT Eternity ENT $333,782 $0.081656 4,087,643 LowVol -0.02% -4.27% 7.82%
738 DAXX DaxxCoin DAXX $326,918 $0.000659 496,209,310 LowVol 0.06% -15.95% -4.26%
739 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
740 V Version V $315,544 $0.000676 467,028,281 LowVol 0.40% -31.43% -18.82%
741 SHDW Shadow Token SHDW $314,782 $0.044969 7,000,000 LowVol 0.01% 15.98%
742 SLG Sterlingcoin SLG $306,616 $0.072915 4,205,099 LowVol -0.02% -7.60% -28.03%
743 BLN Bolenum BLN $297,081 $0.029708 10,000,000 LowVol -1.43% 1.65% -5.03%
744 BTCR Bitcurrency BTCR $292,286 $0.001723 169,598,616 LowVol 0.00% 16.62% 173.68%
745 FUNK The Cypherfunks FUNK $287,041 $0.000006 46,203,444,999 LowVol 0.50% 16.21% 22.74%
746 NEWB Newbium NEWB $285,141 $0.005703 50,000,000 LowVol -0.02% 1.07% 22.90%
747 GAIA GAIA GAIA $278,079 $0.011538 24,101,381 LowVol 0.40% 24.03% -10.83%
748 JET Jetcoin JET $274,478 $0.056857 4,827,498 LowVol -3.34% -10.20% -61.27%
749 GUN Guncoin GUN $273,419 $0.001394 196,127,128 LowVol -5.46% -14.24% 7.11%
750 CAGE CageCoin CAGE $272,571 $0.000003 101,168,328,395 LowVol 0.35% -5.45% -3.22%
751 TRUMP TrumpCoin TRUMP $270,102 $0.041262 6,546,049 LowVol 0.08% -9.48% -13.59%
752 BRIT BritCoin BRIT $269,073 $0.012651 21,268,092 LowVol -0.01% -2.19% -26.46%
753 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
754 RBIES Rubies RBIES $264,271 $0.025374 10,415,252 LowVol -34.22% -29.43% 13.46%
755 TIT Titcoin TIT $261,955 $0.005250 49,898,202 LowVol 0.10% -1.30% 11.52%
756 CHESS ChessCoin CHESS $257,667 $0.004769 54,032,769 LowVol 0.00% 64.13% 29.07%
757 TRI Triangles TRI $250,591 $3.44 72,891 LowVol -0.03% -6.58% -3.82%
758 Q2C QubitCoin Q2C $244,403 $0.000985 248,175,560 LowVol -0.02% 1.80% 16.12%
759 ECA Electra ECA $244,050 $0.000011 21,737,610,697 LowVol 0.17% 7.37% 24.82%
760 WYV Wyvern WYV $241,712 $0.139431 1,733,557 LowVol -0.02% 57.23% 101.43%
761 PR Prototanium PR $241,521 $1.23 195,828 LowVol -0.02% -15.83% 26.66%
762 LOT LottoCoin LOT $240,191 $0.000017 14,491,014,421 LowVol 0.47% 13.42% 23.12%
763 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 7.53%
764 VIDZ PureVidz VIDZ $234,940 $0.001875 125,279,775 LowVol 0.12% -2.44% 4.78%
765 BBP BiblePay BBP $234,388 $0.000903 259,642,223 LowVol -0.02% 1.81% 14.47%
766 8BIT 8Bit 8BIT $231,759 $0.199035 1,164,415 LowVol 0.00% 5.22% 10.92%
767 TRK Truckcoin TRK $229,345 $0.001482 154,730,733 LowVol -0.53% 5.07% 10.31%
768 SH Shilling SH $225,295 $0.005745 39,218,175 LowVol -0.02% 18.76% 642.01%
769 NYAN Nyancoin NYAN $223,709 $0.000704 317,941,746 LowVol 0.38% -16.46% -8.12%
770 FLT FlutterCoin FLT $223,125 $0.000692 322,214,524 LowVol -0.02% 6.99% 0.46%
771 J Joincoin J $222,131 $0.090725 2,448,402 LowVol -0.01% 2.79% -6.89%
772 I0C I0Coin I0C $220,138 $0.010490 20,984,723 LowVol 0.01% 5.93% -14.91%
773 KUSH KushCoin KUSH $219,717 $0.040348 5,445,524 LowVol 0.00% 12.08% 28.13%
774 ATOM Atomic Coin ATOM $215,432 $0.016503 13,054,013 LowVol -0.03% -11.18% -12.41%
775 CORG CorgiCoin CORG $207,493 $0.000166 1,251,855,418 LowVol -0.01% -5.83% -16.91%
776 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol
777 SPACE SpaceCoin SPACE $200,521 $0.009613 20,858,889 LowVol 0.48% 56.47% 47.51%
778 HODL HOdlcoin HODL $199,947 $0.001313 152,274,385 LowVol 0.00% -4.18% -21.59%
779 CUBE DigiCube CUBE $199,350 $0.000082 2,429,126,009 LowVol -0.02% 1.80%
780 OHM OHM OHM $186,818 $0.006319 29,563,848 LowVol -0.03% 91.18% -42.70%
781 TGC Tigercoin TGC $185,792 $0.004267 43,536,800 LowVol -0.01% 20.69% -1.97%
782 BIGUP BigUp BIGUP $184,578 $0.000087 2,116,520,631 LowVol 0.12% 6.93% 12.13%
783 UNIC UniCoin UNIC $184,523 $0.062238 2,964,813 LowVol 0.07% -5.83% 6.97%
784 TTC TittieCoin TTC $184,132 $0.000146 1,259,816,434 LowVol 3.66% -0.32% 18.78%
785 KAYI Kayicoin KAYI $178,384 $0.000628 284,211,854 LowVol 0.01% -13.30% 4.31%
786 FRC Freicoin FRC $169,267 $0.005745 29,465,022 LowVol -0.02% -1.07% -2.50%
787 GLC GlobalCoin GLC $165,800 $0.002544 65,171,010 LowVol -0.02% -1.38% -17.55%
788 CTO Crypto CTO $165,358 $0.013705 12,065,410 LowVol -0.01% 1.80% 14.84%
789 EMD Emerald Crypto EMD $163,171 $0.008535 19,117,129 LowVol -0.03% 17.26% 27.72%
790 XRE RevolverCoin XRE $162,676 $0.007298 22,290,900 LowVol 23.40% 25.62% 21.92%
791 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 0.03% 5.11%
792 BUN BunnyCoin BUN $159,692 $0.000002 102,281,130,299 LowVol -0.65% -16.41% -21.68%
793 RBX Ripto Bux RBX $158,520 $0.000416 381,236,123 LowVol 0.01% -1.01% -8.88%
794 GAP Gapcoin GAP $158,370 $0.013212 11,986,831 LowVol -0.02% 11.04% 32.92%
795 LTB LiteBar LTB $155,985 $0.195527 797,768 LowVol 2.54% 3.13% -33.20%
796 KED Darsek KED $154,370 $0.011418 13,519,363 LowVol -0.02% -8.78% 1.68%
797 LEA LeaCoin LEA $153,849 $0.000493 312,304,090 LowVol 0.00% -0.84% 46.39%
798 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 7.97%
799 ICE iDice ICE $146,011 $0.092941 1,571,013 LowVol 0.15% -41.05% 12.18%
800 888 OctoCoin 888 $141,302 $0.002811 50,261,300 LowVol 0.69% -23.21% 34.88%
801 GRT Grantcoin GRT $141,249 $0.003283 43,028,764 LowVol -0.01% 1.81% 2.06%
802 EVO Evotion EVO $133,760 $0.042331 3,159,849 LowVol 0.00% 7.73% 0.64%
803 XLC LeviarCoin XLC $132,481 $0.013645 9,709,370 LowVol 0.17% 4.35% 6.57%
804 PASL Pascal Lite PASL $132,274 $0.032170 4,111,700 LowVol 1.26% 6.13% 20.99%
805 URC Unrealcoin URC $132,012 $0.018793 7,024,402 LowVol 0.00% 1.80% 23.30%
806 XPD PetroDollar XPD $127,290 $0.001989 63,993,275 LowVol 0.02% -12.23% -21.45%
807 CJ Cryptojacks CJ $125,861 $0.000310 406,568,581 LowVol -0.02% 9.48% -10.34%
808 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 2.32% 34.70%
809 BUMBA BumbaCoin BUMBA $123,323 $0.005498 22,428,728 LowVol -0.02% 1.80% -5.23%
810 PHS Philosopher S… PHS $118,458 $0.019696 6,014,340 LowVol -0.02% -11.16% -23.67%
811 TEK TEKcoin TEK $118,269 $0.000084 1,414,054,562 LowVol 0.85% -36.56% -28.44%
812 YAC Yacoin YAC $117,901 $0.000985 119,720,700 LowVol -0.02% -18.56% -8.43%
813 ANTI AntiBitcoin ANTI $117,531 $0.006729 17,465,159 LowVol -0.02% -12.13% 35.17%
814 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 1.61% 6.98%
815 C2 Coin2.1 C2 $112,479 $0.001125 99,976,323 LowVol 0.03% 16.30% 0.16%
816 020 020LondonCoin 020 $112,052 $7.1e-07 156,869,010,248 LowVol 7.09%
817 RED RedCoin RED $111,909 $0.001510 74,107,896 LowVol 5.41% 5.76% 83.82%
818 HONEY Honey HONEY $111,368 $0.354694 313,984 LowVol 0.04% -5.52% -20.10%
819 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol
820 MNM Mineum MNM $110,747 $0.011736 9,436,367 LowVol -11.53% -13.45% -8.81%
821 FRN Francs FRN $110,667 $0.028618 3,867,080 LowVol 0.07% 0.74% -0.26%
822 XCXT CoinonatX XCXT $106,020 $0.006823 15,538,067 LowVol -0.01% -5.01% -8.93%
823 CAP Bottlecaps CAP $104,760 $0.000514 203,691,740 LowVol
824 RUPX Rupaya RUPX $103,594 $0.017006 6,091,568 LowVol 0.11% 29.79% -11.62%
825 ARI Aricoin ARI $103,427 $0.000737 140,262,505 LowVol 11.76% 2.79% 22.46%
826 FIRE Firecoin FIRE $103,377 $1.05 98,412 LowVol -0.02%
827 STV Sativacoin STV $102,797 $0.014507 7,086,010 LowVol 0.04% -12.19% 1.29%
828 DRXNE DROXNE DRXNE $102,762 $0.001643 62,559,325 LowVol -3.99% -16.56% -11.27%
829 XCT C-Bit XCT $102,441 $0.000652 157,223,250 LowVol 14.51% 26.44% 10.34%
830 PX PX PX $101,561 $0.001067 95,195,344 LowVol -0.01% -17.27% 3.37%
831 HAL Halcyon HAL $99,995 $0.019008 5,260,594 LowVol 2.52% 14.63%
832 QCN QuazarCoin QCN $99,217 $0.016413 6,044,911 LowVol -0.02% 1.80% -11.59%
833 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
834 DLC Dollarcoin DLC $96,409 $0.010587 9,106,714 LowVol 0.00% 5.06% 15.48%
835 ARCO AquariusCoin ARCO $94,335 $0.063979 1,474,467 LowVol -0.01% -7.09% 10.84%
836 GP GoldPieces GP $94,163 $0.077173 1,220,161 LowVol -0.04% -3.15% 12.96%
837 PXI Prime-XI PXI $91,368 $0.005173 17,660,895 LowVol -0.05% 25.91% 24.50%
838 GTC Global Tour Coin GTC $90,752 $0.003036 29,887,402 LowVol -14.84% -4.08% -32.78%
839 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $89,300 $0.112595 793,108 LowVol -0.02% 15.33% 59.45%
840 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol
841 BTQ BitQuark BTQ $89,116 $0.009930 8,974,334 LowVol -0.01% 1.81% -44.34%
842 UNITS GameUnits UNITS $86,600 $0.024935 3,472,983 LowVol 3.19% 6.38% 9.57%
843 QTL Quatloo QTL $86,303 $0.011181 7,718,883 LowVol -0.02% 3.99% 2.22%
844 CAT Catcoin CAT $82,042 $0.013295 6,171,000 LowVol -0.03% -5.22% -10.58%
845 VUC Virta Unique … VUC $79,444 $0.001294 61,395,175 LowVol 0.31% 6.79% -5.65%
846 VC VirtualCoin VC $79,312 $0.007880 10,064,287 LowVol -0.27% -48.04%
847 COXST CoExistCoin COXST $77,807 $0.002871 27,100,000 LowVol 1.75%
848 ARG Argentum ARG $77,383 $0.009096 8,507,650 LowVol 1.69% -0.78% 9.45%
849 BVC BeaverCoin BVC $77,341 $0.024826 3,115,258 LowVol -6.94% 37.84% 53.66%
850 SLM Slimcoin SLM $77,230 $0.005170 14,937,439 LowVol -0.02% 1.80% 7.16%
851 MARS Marscoin MARS $74,204 $0.002624 28,279,074 LowVol 0.09% -17.52% 12.28%
852 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 2.19% 52.69%
853 MST MustangCoin MST $71,939 $0.114126 630,343 LowVol -0.01% 13.29% 19.19%
854 IMS Independent M… IMS $71,605 $0.013337 5,368,934 LowVol 0.16% 21.68% 7.79%
855 DUO ParallelCoin DUO $69,476 $0.230338 301,626 LowVol -0.02% -14.84% -6.60%
856 GPU GPU Coin GPU $69,289 $0.001712 40,477,042 LowVol -5.83% 1.10% 9.71%
857 SPT Spots SPT $68,932 $0.003077 22,406,021 LowVol 0.16% -12.98% 36.35%
858 TSE Tattoocoin (S… TSE $66,882 $0.000740 90,421,856 LowVol -0.03% -16.85% -5.55%
859 ATX Artex Coin ATX $66,278 $0.003529 18,781,750 LowVol 0.00% -14.02% 5.59%
860 SOON SoonCoin SOON $65,690 $0.005271 12,462,620 LowVol -0.68% -1.01% 4.29%
861 BAS BitAsean BAS $65,059 $0.013012 5,000,000 LowVol 0.15% 17.22% -22.56%
862 KIC KibiCoin KIC $60,880 $0.004141 14,701,000 LowVol -0.56% 53.77% 43.82%
863 DRM Dreamcoin DRM $60,109 $0.024538 2,449,632 LowVol -0.02% 4.96%
864 BTPL Bitcoin Planet BTPL $59,623 $0.010855 5,492,482 LowVol -0.48% -1.62% -50.90%
865 CF Californium CF $59,142 $0.024620 2,402,176 LowVol -0.03% 1.12% -19.95%
866 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $58,881 $0.000739 79,719,140 LowVol -0.02% 1.82% 37.78%
867 BLC Blakecoin BLC $58,549 $0.003872 15,122,697 LowVol 0.01% -3.37% -27.45%
868 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol
869 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,288 $0.002298 24,931,054 LowVol -0.01% 1.81% -24.46%
870 BITZ Bitz BITZ $56,958 $0.028609 1,990,891 LowVol 1.42% 49.47%
871 MAR Marijuanacoin MAR $56,834 $0.038681 1,469,300 LowVol -0.02% -4.04% -5.74%
872 CASH Cashcoin CASH $56,767 $0.001231 46,114,376 LowVol -0.01% 1.80% 27.96%
873 POP PopularCoin POP $56,620 $0.000017 3,372,875,244 LowVol 2.43% 25.63% 4.05%
874 CRX Chronos CRX $56,551 $0.000767 73,729,962 LowVol 0.07% 17.87% -13.41%
875 GPL Gold Pressed … GPL $55,830 $0.219200 254,699 LowVol -0.02% -14.96% 7.15%
876 HXX Hexx HXX $55,465 $0.037521 1,478,265 LowVol -0.01% -2.63% 56.51%
877 ALL Allion ALL $54,417 $0.008778 6,199,359 LowVol -0.03% -17.26% -14.77%
878 EGAS ETHGAS EGAS $53,811 $0.005298 10,157,540 LowVol 0.15% 57.16% 11.26%
879 URO Uro URO $53,800 $0.044562 1,207,310 LowVol -0.02% 9.25% 25.75%
880 GCC GuccioneCoin GCC $53,272 $0.002626 20,285,537 LowVol 0.00% 1.82% 6.77%
881 300 300 Token 300 $52,933 $176.44 300 LowVol -0.03% 1.81% 9.71%
882 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -53.79%
883 ZYD Zayedcoin ZYD $51,754 $0.008289 6,243,840 LowVol -0.03% 8.23% 21.61%
884 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 1.39% 6.73%
885 KURT Kurrent KURT $51,286 $0.005170 9,919,485 LowVol 0.00% 2.47% -0.87%
886 ICOB ICOBID ICOB $50,894 $0.000477 106,701,874 LowVol -0.01% -1.34% -0.28%
887 CWXT CryptoWorldX … CWXT $50,238 $0.000842 59,630,200 LowVol 4.07% 15.77% 21.45%
888 DIBC DIBCOIN DIBC $50,061 $0.010012 5,000,000 LowVol -0.02% 1.80% -27.63%
889 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 7.31%
890 JIN Jin Coin JIN $49,302 $0.005006 9,848,485 LowVol -0.03% 1.80% -58.31%
891 $$$ Money $$$ $49,127 $0.001071 45,887,218 LowVol -0.28% -5.40% -6.30%
892 TSTR Tristar Coin TSTR $48,763 $0.009699 5,027,857 LowVol -0.01% -0.24% -26.34%
893 CPN CompuCoin CPN $48,330 $0.002464 19,615,019 LowVol 0.03% -14.03% -12.17%
894 PHO Photon PHO $48,158 $0.000002 20,337,118,809 LowVol 0.47% 6.99% 4.70%
895 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol 20.05%
896 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $47,258 $0.005885 8,030,000 LowVol -9.07% 3.16% 26.41%
897 BIP BipCoin BIP $47,141 $0.028969 1,627,261 LowVol -0.03% 4.27% 10.21%
898 BRAIN Braincoin BRAIN $45,563 $0.004514 10,094,424 LowVol -0.02% 0.14% 13.94%
899 ARB ARbit ARB $44,938 $0.005797 7,751,290 LowVol 1.30% 9.70%
900 RPC RonPaulCoin RPC $44,431 $0.049960 889,342 LowVol -0.02% -3.12% -32.31%
901 JOBS JobsCoin JOBS $43,503 $0.000410 106,019,270 LowVol 0.00% -15.15% -33.29%
902 PIE PIECoin PIE $43,447 $0.002052 21,176,295 LowVol -0.02% -2.12% -55.39%
903 GLT GlobalToken GLT $42,550 $0.001641 25,923,900 LowVol -0.02% -11.88% -27.82%
904 RBT Rimbit RBT $42,145 $0.000365 115,499,623 LowVol -0.44% 12.90% 44.64%
905 DRS Digital Rupees DRS $41,920 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.00% 1.81% 7.16%
906 ACP AnarchistsPrime ACP $41,635 $0.009473 4,394,874 LowVol 19.91% 29.07% 11.12%
907 EMP EMoneyPower EMP $41,526 $0.004514 9,200,000 LowVol -0.03% -64.02%
908 COAL BitCoal COAL $41,362 $0.009191 4,500,000 LowVol -0.66% 19.49% 31.12%
909 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol 1.82%
910 BSC BowsCoin BSC $40,993 $0.007386 5,550,102 LowVol -0.03% 1.80% 32.11%
911 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
912 MND MindCoin MND $40,157 $0.003201 12,546,625 LowVol 2.18% -0.73% 31.20%
913 SOIL SOILcoin SOIL $39,672 $0.006957 5,702,048 LowVol 0.01% -6.78% -2.92%
914 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol 1.60%
915 VPRC VapersCoin VPRC $38,630 $0.000050 780,124,964 LowVol 0.27% 4.14% 285.44%
916 STEPS Steps STEPS $38,212 $0.002052 18,625,017 LowVol -0.01%
917 NRO Neuro NRO $38,072 $0.001067 35,686,112 LowVol -0.03% 11.03% -27.96%
918 WORM HealthyWormCoin WORM $36,484 $0.000328 111,140,360 LowVol -0.03% -14.27%
919 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol
920 VLTC Vault Coin VLTC $36,011 $0.001189 30,292,900 LowVol 0.02% 57.03% 9.63%
921 MCRN MACRON MCRN $34,771 $0.000087 401,421,401 LowVol -0.02% -14.59% -68.36%
922 SFC Solarflarecoin SFC $34,758 $0.002468 14,083,450 LowVol 10.56% 5.85% -29.08%
923 EREAL eREAL EREAL $34,202 $0.000511 66,909,634 LowVol 0.27% -10.18% 12.75%
924 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 1.40%
925 ORLY Orlycoin ORLY $33,082 $0.000903 36,646,779 LowVol -0.02% -6.68% 16.35%
926 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,568 $0.001559 20,245,510 LowVol -0.03%
927 CRT CRTCoin CRT $31,226 $0.393920 79,270 LowVol -0.02% 1.80% 7.15%
928 CMT Comet CMT $31,096 $0.035626 872,830 LowVol -0.12% 13.70% -12.96%
929 PLNC PLNcoin PLNC $30,855 $0.001805 17,089,600 LowVol -0.02% 1.80% -5.71%
930 BRAT BRAT BRAT $30,342 $0.000190 160,000,000 LowVol 0.10% 6.27% -29.87%
931 CAB Cabbage CAB $30,159 $0.002872 10,499,996 LowVol -0.01% -8.64%
932 EGO EGO EGO $29,486 $0.000491 60,000,001 LowVol 1.61% 6.94%
933 G3N G3N G3N $29,167 $0.003857 7,561,891 LowVol 0.00% 20.68%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 0.42% 13.86%
935 VTA Virtacoin VTA $28,005 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 0.40% -0.04% -10.95%
936 GBT GameBet Coin GBT $27,920 $0.001313 21,262,780 LowVol 0.00% 1.81% 22.47%
937 BENJI BenjiRolls BENJI $27,831 $0.001374 20,252,246 LowVol 0.06% -27.25% -24.61%
938 BOAT Doubloon BOAT $27,408 $0.001478 18,547,845 LowVol 2.95% 5.09% -54.54%
939 LTCR Litecred LTCR $27,288 $0.000903 30,227,750 LowVol -0.02% -6.68% -9.34%
940 PSB Pesobit PSB $27,262 $0.000811 33,612,106
941 BLZ BlazeCoin BLZ $27,106 $0.000045 608,557,394 LowVol 2.71% 1.38% 40.56%
942 LIR LetItRide LIR $26,785 $0.000739 36,264,021 LowVol 0.00% 14.53% 25.17%
943 OFF Cthulhu Offer… OFF $26,610 $0.010148 2,622,273 LowVol -0.01% -14.10%
944 KNC KingN Coin KNC $26,394 $13.15 2,008 LowVol 1.93% 38.59%
945 DPAY DPAY DPAY $26,111 $0.000328 79,541,001 LowVol -0.01% 1.52%
946 PLACO PlayerCoin PLACO $25,940 $0.000739 35,120,000 LowVol -0.02% 2.44% -19.43%
947 KRONE Kronecoin KRONE $25,873 $0.007604 3,402,691 LowVol 4.98% 24.17% -0.26%
948 UET Useless Ether… UET $25,800 $0.006506 3,965,716 LowVol 9.25% 13.17% 26.02%
949 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
950 RIDE Ride My Car RIDE $24,934 $0.000246 101,276,976 LowVol -0.02% 52.70% 7.16%
951 DLISK DAPPSTER DLISK $24,620 $0.000246 100,000,000 LowVol -25.03% -23.65%
952 ICON Iconic ICON $24,231 $0.040869 592,894 LowVol -0.03% -1.25% 2.42%
953 SONG SongCoin SONG $24,041 $0.000738 32,565,300 LowVol 2.09% 2.18% 23.74%
954 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,919 $0.026754 894,026 LowVol -0.01% -4.09% 1.26%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $23,783 $0.004924 4,829,945 LowVol 0.00% 4.01% -19.56%
956 CESC CryptoEscudo CESC $23,652 $0.000164 144,105,100 LowVol -0.01% 1.80% -12.33%
957 CNC CHNCoin CNC $23,370 $0.000492 47,460,799 LowVol -0.02% 1.76% 22.80%
958 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 19.64%
959 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,979 $0.000328 70,000,000 LowVol -0.02% 35.73% -29.51%
960 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 1.60%
961 ERY Eryllium ERY $21,642 $0.004159 5,203,413 LowVol 17.39% 4.09% -14.40%
962 LUNA Luna Coin LUNA $21,129 $0.013131 1,609,052 LowVol -5.73% 13.26% 0.09%
963 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 18.72%
964 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol 6.62%
965 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
966 XBTS Beatcoin XBTS $20,108 $0.013189 1,524,686 LowVol -0.03% -55.40% -57.20%
967 IBANK iBank IBANK $20,059 $0.004432 4,526,324 LowVol 0.00% 0.03% 7.16%
968 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,795 $0.026261 753,776 LowVol 2.21% 4.07% 8.58%
969 WBB Wild Beast Block WBB $19,793 $0.119810 165,202 LowVol -0.03% 15.85% -6.37%
970 DES Destiny DES $19,657 $0.012286 1,600,000 LowVol 1.60% 33.15%
971 IMX Impact IMX $17,974 $0.000164 109,509,041 LowVol -0.03% 2.20% 30.38%
972 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 2.34%
973 MILO MiloCoin MILO $17,379 $0.001611 10,789,954 LowVol 3.26% 15.15% -41.70%
974 BNX BnrtxCoin BNX $17,340 $0.000655 26,482,501 LowVol 15.86% 14.45% 9.97%
975 XOC Xonecoin XOC $17,200 $0.040951 420,000 LowVol -0.01% 103.20%
976 DAS DAS DAS $16,759 $0.006390 2,622,886 LowVol 0.43% -10.32% 32.49%
977 TRADE Tradecoin TRADE $15,823 $0.002121 7,459,850 LowVol 1.19% 61.66%
978 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 2.80% 18.41%
979 ALTC Antilitecoin ALTC $15,517 $0.000492 31,512,613 LowVol -0.02% 1.80% 7.16%
980 PRX Printerium PRX $15,495 $0.001311 11,821,728 LowVol -43.25% -72.81%
981 SDP SydPak SDP $15,438 $0.096674 159,693 LowVol -0.02% 1.80% 40.90%
982 MGM Magnum MGM $14,517 $0.003693 3,930,911 LowVol -0.03% -38.92% -15.01%
983 MRNG MorningStar MRNG $13,635 $0.000418 32,587,527 LowVol 0.00% 158.92% -12.40%
984 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,603 $0.001088 12,503,250 LowVol -1.44% -17.54% -45.61%
985 ELS Elysium ELS $13,476 $0.003365 4,005,012 LowVol 10.80% 1.77% 23.94%
986 RSGP RSGPcoin RSGP $12,710 $7.36 1,727 LowVol 1.39% 17.19%
987 FRAZ Frazcoin FRAZ $11,800 $0.001313 8,987,822 LowVol -0.02% 26.98% 110.49%
988 SOCC SocialCoin SOCC $11,593 $0.008371 1,384,879 LowVol -0.02% 1.72% 12.08%
989 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
990 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,363 $0.001559 7,287,660 LowVol -0.02% -21.41%
991 CRTM Corethum CRTM $11,359 $0.004543 2,500,000 LowVol 0.27% 19.76%
992 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 18.91% 20.70%
993 GBC GBCGoldCoin GBC $10,668 $0.000939 11,361,817 LowVol 0.00% -21.75% -63.27%
994 SLFI Selfiecoin SLFI $8,849 $0.000082 107,829,281 LowVol -0.02%
995 VOLT Bitvolt VOLT $8,682 $0.000574 15,112,554 LowVol -0.02% 20.36% 15.64%
996 P7C P7Coin P7C $8,671 $0.000246 35,220,238 LowVol -0.02% -23.65% 7.17%
997 MTM MTMGaming MTM $8,463 $0.002821 2,999,967 LowVol -0.97% 15.44%
998 GEERT GeertCoin GEERT $8,414 $0.001653 5,091,200 LowVol 4.86% -11.66% 5.99%
999 SANDG Save and Gain SANDG $8,300 $0.002708 3,064,800 LowVol -0.02%
1000 CCM100 CCMiner CCM100 $8,295 $0.002468 3,360,417 LowVol -0.98% 15.44% 133.00%
1001 DIX Dix Asset DIX $8,035 $8e-08 100,000,000,000 LowVol -0.31% 36.86% 114.92%
1002 NODC NodeCoin NODC $7,991 $0.004761 1,678,439 LowVol 1.83% 21.89%
1003 ARGUS Argus ARGUS $7,965 $0.006936 1,148,324 LowVol 8.72% -4.58% 24.74%
1004 JS JavaScript Token JS $7,684 $0.000961 7,991,996 LowVol 0.15% 10.30% -42.53%
1005 CONX Concoin CONX $6,963 $0.009356 744,266 LowVol -0.02% 1.80% 9.71%
1006 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -36.57%
1007 VRS Veros VRS $5,329 $0.000011 486,609,040 LowVol 0.00% -58.95% -78.83%
1008 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,782 LowVol 1.73%
1009 NANOX Project-X NANOX $4,528 $57857.00 0.078264 LowVol -0.02% -4.30% -24.69%
1010 GRIM Grimcoin GRIM $4,358 $0.000422 10,324,802 LowVol 0.01% -33.57% -55.69%
1011 BBC BigBoobsCoin BBC $4,038 $0.020454 197,435 6.83%
1012 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1013 ULA Ulatech ULA $3,307 $0.018383 179,886 LowVol 2.06% 144.79% 149.53%
1014 XNG Enigma XNG $3,097 $0.186291 16,627 LowVol -0.01% -0.86% -4.42%
1015 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,053 $0.002216 1,377,917 LowVol -0.02% 1.80% 21.79%
1016 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 67.92%
1017 OCEAN BurstOcean OCEAN $3,018 $0.014247 211,827 LowVol -0.97% -36.07% -25.51%
1018 TOKEN SwapToken TOKEN $2,818 $1.8e-07 15,320,585,365 LowVol 0.38% 105.94% 51.71%
1019 EBT Ebittree Coin EBT $2,802 $0.002216 1,264,511 LowVol -0.02% 66.44% 160.91%
1020 DGCS Digital Credits DGCS $956 $0.000164 5,826,388 LowVol -0.01% 1.82% -32.59%
1021 ABN Abncoin ABN $778 $0.011489 67,700 LowVol 4.52% 0.25% 4.22%
1022 MNC MantraCoin MNC $763 $0.000164 4,650,380 LowVol -0.02% -34.68%
1023 SOJ Sojourn SOJ $757 $0.001559 485,214 LowVol -0.02% 1.42% -18.46%
1024 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 430.41%
1025 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol 0.25% 0.93% 19.22%
1026 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000321 87,140 LowVol -71.67%
1027 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 72,348 LowVol -0.02% 1.80% -25.52%
1028 BTG Bitcoin Gold BTG $382.98 $521,587,000 1.86% 15.42% 135.34%
1029 BCD Bitcoin Diamo… BCD $72.67 $28,886,100 0.46%
1030 INK Ink INK $0.172835 $8,227,810 -0.53% 12.81%
1031 ATMC ATMCoin ATMC $1.80 $5,112,530 0.00% 3.28% 17.87%
1032 ORME Ormeus Coin ORME $3.64 $4,897,640 -0.55% -3.87% -16.16%
1033 CLUB ClubCoin CLUB $4.91 $3,576,580 1.33% 3.60% 124.44%
1034 QASH QASH QASH $0.666609 $3,504,100 -1.81% 26.24%
1035 FRGC Fargocoin FRGC $9.89 $2,628,330 -0.48% 0.66% 12.40%
1036 NULS Nuls NULS $0.609954 $2,369,960 -0.15% 12.10% -10.35%
1037 REC Regalcoin REC $44.22 $2,214,980 -0.37% 0.84% -9.41%
1038 AI POLY AI AI $19.92 $1,159,510 -1.48%
1039 WC WINCOIN WC $1.50 $1,001,510 -14.58% -17.71%
1040 BTE BitSerial BTE $4.92 $989,398 1.53% -5.59%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.67 $960,210 0.83% 2.75% -1.88%
1042 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.94 $819,391 -0.97% -5.53% 18.06%
1043 B2X SegWit2x [Fut… B2X $271.33 $766,686 2.53% 8.54% 1.95%
1044 GRX GOLD Reward T… GRX $5.05 $644,709 2.78% 29.46% 33.11%
1045 AION Aion AION $1.33 $506,577 17.58% 44.76% 65.62%
1046 TSL Energo TSL $0.031326 $504,052 -1.92% 1.82%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $120.69 $452,853 3.25% -8.14% -15.54%
1048 ETN Electroneum ETN $0.027960 $443,452 0.79% -3.71% -14.76%
1049 BOT Bodhi BOT $0.477046 $420,638 -2.11% -1.66%
1050 THS TechShares THS $0.783031 $408,454 -19.40% -24.20% -21.51%
1051 B3 B3Coin B3 $0.000575 $378,311 -9.32% 11.57% 41.47%
1052 SIC Swisscoin SIC $0.000164 $354,230 -30.02% -97.92%
1053 PBL Publica PBL $0.241623 $324,011 9.85% 9.02%
1054 BTCM BTCMoon BTCM $0.016218 $267,929 -3.06% 3.40% 961.55%
1055 ADK Aidos Kuneen ADK $37.75 $258,041 0.33% -4.32% 1.69%
1056 XIN Infinity Econ… XIN $0.046039 $244,745 0.02% 10.10% -15.83%
1057 UGT UG Token UGT $0.446074 $226,654 0.15% 15.40% 38.31%
1058 MKR Maker MKR $413.59 $224,558 4.99% 18.77%
1059 SUR Suretly SUR $4.18 $220,502 4.39% 15.93% 57.50%
1060 INF InfChain INF $0.008453 $192,186 -1.12% 8.16%
1061 EAG EA Coin EAG $4.02 $179,283 -0.03% -4.14% -31.94%
1062 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $176,607 -0.03% 1.80% 7.16%
1063 BSR BitSoar BSR $0.406230 $146,747 83.29% 123.92% 204.09%
1064 XID Sphre AIR XID $0.185901 $124,111 0.44% 3.13% 5.82%
1065 XCPO Copico XCPO $0.025472 $109,186 1.50% -13.16%
1066 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.56 $81,107 5.21% -8.08%
1067 MSD MSD MSD $0.013392 $80,997 1.48% -3.73% 44.94%
1068 GMT Mercury Protocol GMT $0.067892 $75,739 1.78% 19.81% 64.76%
1069 BT1 BT1 [CST] BT1 $7839.61 $64,693 -2.83% -1.10% 6.34%
1070 LLT LLToken LLT $0.313801 $62,138 -0.66% -0.06% 18.10%
1071 ICX ICON ICX $1.10 $62,003 0.14% 1.78% 6.96%
1072 MAG Magnet MAG $0.206151 $48,455 -0.03% -30.58%
1073 B2B B2B B2B $0.645925 $46,700 16.78% 11.06%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.098146 $41,048 -0.56% -0.27% -0.50%
1075 PHR Phore PHR $0.410331 $40,075 -0.02% 8.52%
1076 OXY Oxycoin OXY $0.175768 $39,998 0.00% 11.17% 7.60%
1077 DSR Desire DSR $0.150902 $34,659 2.52% -21.92% -72.83%
1078 AKY Akuya Coin AKY $0.263598 $30,944 -21.44% -29.19% -64.18%
1079 COR CORION COR $0.952794 $26,272 -0.02% -2.08% 50.07%
1080 VASH VPNCoin VASH $0.005088 $23,475 -0.02% 9.17% 29.88%
1081 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003550 $23,430 3.24% -8.40% 45.79%
1082 SPANK SpankChain SPANK $0.045076 $22,659 -0.62% 42.90%
1083 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002691 $22,371 -5.38% 142.38% -32.81%
1084 ACC Accelerator N… ACC $6.28 $22,080 -0.42%
1085 ASTRO Astro ASTRO $1.77 $22,051 0.27% 22.30% 5.39%
1086 DNA EncrypGen DNA $0.060876 $20,414 0.27% -7.32%
1087 BTU Bitcoin Unlim… BTU $133.43 $19,286 13.76% 2.60% -13.90%
1088 MUT Mutual Coin MUT $0.008198 $17,438 44.33% 43.76%
1089 WILD Wild Crypto WILD $0.099719 $16,320 54.91% 14.14% 34.33%
1090 HOLD Interstellar … HOLD $0.097518 $16,104 -0.09% -2.60% -67.49%
1091 SSS Sharechain SSS $0.003413 $15,964 -0.33% 12.77% -8.23%
1092 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046470 $14,142 -8.96% -5.70% 27.47%
1093 STEX STEX STEX $0.272383 $13,898 17.29% 32.44% 94.42%
1094 TER TerraNova TER $2.39 $13,436 -0.02% -11.61% -24.08%
1095 MCR Macro MCR $1.89 $13,406 -0.03% -16.81% -33.15%
1096 PLC PlusCoin PLC $0.000594 $13,242 -14.63% -17.27% -6.91%
1097 SISA SISA SISA $0.014240 $12,518 2.22% -4.77% -84.60%
1098 EVR Everus EVR $4.00 $12,494 2.72% -0.78% 9.22%
1099 BPL Blockpool BPL $0.167744 $12,419 -0.03% -7.33% 8.04%
1100 AERM Aerium AERM $1.75 $12,169 -0.68% 5.87% 51.77%
1101 DGPT DigiPulse DGPT $1.03 $12,069 -6.02% -24.64%
1102 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.018589 $11,988 -0.25% 42.42%
1103 RMC Russian Minin… RMC $12304.60 $9,931 -0.03% 5.97% 31.46%
1104 BLX Blockchain Index BLX $2.39 $9,254 0.27% 2.98% 17.88%
1105 WIC Wi Coin WIC $0.003146 $8,933 -0.06% -20.48% -14.91%
1106 XID International… XID $0.005909 $8,876 -0.02% 1.80% -5.32%
1107 MINEX Minex MINEX $0.046945 $8,298 -3.40% -5.73% -1.12%
1108 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002436 $7,148 1.49% 22.74% 11.05%
1109 BOS BOScoin BOS $1.11 $6,926 -0.02% 11.65% -10.51%
1110 PNX Phantomx PNX $0.016404 $6,447 -10.42% 14.73%
1111 FOR FORCE FOR $0.002809 $6,192 -0.04% 25.91% 0.34%
1112 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000139 $6,174 5.79% -50.57% 3.69%
1113 VIU Viuly VIU $0.004152 $6,024 -1.76% 46.62%
1114 MGC GulfCoin MGC $0.003118 $5,553 -0.03% 2.21% 12.13%
1115 TRIA CombiCoin TRIA $7.92 $5,404 -9.03%
1116 EDRC EDRCoin EDRC $0.038997 $5,344 -0.02% 6.94% -2.13%
1117 TCOIN T-coin TCOIN $0.000203 $5,180 -0.31% -15.98% -20.53%
1118 DAY Chronologic DAY $4.20 $5,162 -0.81% -7.80% -6.19%
1119 IBTC iBTC IBTC $0.011153 $5,025 -10.32% 24.36% 20.93%
1120 HYPER Hyper HYPER $0.065653 $4,384 -0.02% 238.89%
1121 DEUS DeusCoin DEUS $0.384400 $4,034 0.00% 1.80% -0.12%
1122 SMART SmartBillions SMART $0.691944 $3,869 65.89% 27.95%
1123 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073368 $3,823 0.00% 2.07% 22.66%
1124 STU bitJob STU $0.046649 $3,789 0.11% 20.36% -41.64%
1125 APC AlpaCoin APC $0.015468 $3,634 -0.02% 1.75% -41.25%
1126 MGC MergeCoin MGC $0.012885 $3,503 -0.03% 0.93%
1127 SHND StrongHands SHND $3.4e-08 $3,361 10.37% 16.35% 25.39%
1128 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.098890 $3,285 -8.12% -7.81% 119.12%
1129 XOT Internet of T… XOT $2450.02 $2,810 -0.02% 1.81% 7.05%
1130 OX OX Fina OX $0.000163 $2,766 0.00% 1.53% 10.71%
1131 PRES President Trump PRES $0.003922 $2,578 0.07% 1.69% -14.62%
1132 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000410 $2,233 -0.03% 27.25% 78.60%
1133 ZBC Zilbercoin ZBC $0.042171 $2,180 -0.03% -0.29% -3.29%
1134 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.036213 $2,092 -4.21% 45.86% -56.78%
1135 ETT EncryptoTel [… ETT $0.091143 $2,087 -0.02% 60.08% -11.20%
1136 SND Sand Coin SND $0.864224 $2,021 -0.51% 21.53% 18.85%
1137 DFS DFSCoin DFS $0.007714 $1,950 -0.51% 17.63% -22.38%
1138 ABC Alphabit ABC $11.52 $1,923 -0.02% 1.95% -11.87%
1139 IPY Infinity Pay IPY $0.002324 $1,738 -32.25% 221.33%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051374 $1,519 -0.02% 1.80% -30.34%
1141 ACC AdCoin ACC $0.127428 $1,375 -0.23% -8.87% 23.02%
1142 BTBc Bitbase BTBc $0.004596 $1,299 -0.30% -3.32% -54.66%
1143 BSN Bastonet BSN $0.000903 $1,257 22.18% -6.68% -5.67%
1144 BAT BatCoin BAT $0.000002 $1,056 0.46% -7.21% -37.56%
1145 PEC Peacecoin PEC $0.024292 $1,000 -0.02% -0.10% 417.61%
1146 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 $978 -22.22% 1.79% 7.97%
1147 VULC Vulcano VULC $0.008838 $965 -0.16% 14.02% 3.55%
1148 CYDER Cyder CYDER $0.000328 $963 -33.35% 59.22% -12.17%
1149 WA WA Space WA $0.015428 $953 0.00% 1.81% 12.99%
1150 HIGH High Gain HIGH $0.000739 $934 -0.02% 30.88% -45.28%
1151 HAT Hawala.Today HAT $0.141735 $927 0.27% 41.38% -38.70%
1152 BGR Bongger BGR $0.000159 $867 0.43% 17.07% 12.03%
1153 GARY President Joh… GARY $0.110872 $821 0.00% 1.80% 14.71%
1154 PRN Protean PRN $0.000012 $637 -1.73% -81.30% -76.04%
1155 NTC Natcoin NTC $0.302697 $613 -0.01% -6.15% -65.65%
1156 NAMO NamoCoin NAMO $0.000149 $593 0.01% 77.61% 6.62%
1157 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.09 $590 -0.02% 1.80% 49.47%
1158 FLAP FlappyCoin FLAP $7.9e-07 $569 0.50% -94.10% -45.43%
1159 TELL Tellurion TELL $0.000322 LowVol -5.54% 88.63% 5.28%
1160 MCI Musiconomi MCI $0.060693 LowVol -0.27% -1.72% 10.92%
1161 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol 0.47% -8.91%
1162 POKE PokeCoin POKE $0.000164 LowVol -0.02% -32.13%
1163 SKR Sakuracoin SKR $0.000984 LowVol -0.04% 35.63% 70.55%
1164 SIFT Smart Investm… SIFT $3.55 LowVol 0.15% 8.21% 7.27%
1165 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000410 LowVol 7.12% 27.25% -20.67%
1166 EBIT eBIT EBIT $0.001371 LowVol 0.27% 47.03% 71.91%
1167 DMC DynamicCoin DMC $0.002824 LowVol -2.78% -1.51% 0.25%
1168 MAGN Magnetcoin MAGN $0.418620 LowVol -0.01% 7.75% -9.66%
1169 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -0.02% 1.80% 7.15%
1170 TIE TIES Network TIE $0.084111 LowVol 0.15% 17.40% 37.14%
1171 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol 2.71% -23.11% -86.62%
1172 9COIN 9COIN 9COIN $0.002790 LowVol -0.03% 1.80% 1.24%
1173 BEST BestChain BEST $0.001231 LowVol -0.01% 11.23% 3.89%
1174 SHA SHACoin SHA $0.000328 LowVol -0.01% -18.56% -15.11%
1175 QBT Cubits QBT $0.001260 LowVol -15.64% 41.13% 70.13%
1176 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol -0.02% -49.10% -18.86%
1177 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.004432 LowVol -31.66% -65.22% -86.37%
1178 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000494 LowVol -0.01% -10.20% -36.34%
1179 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003289 LowVol 24.29% 7.42%
1180 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.02% 7.16%
1181 LDCN LandCoin LDCN $0.003632 LowVol -0.02% -39.02% 9.48%
1182 ACN Avoncoin ACN $0.000328 LowVol -0.03% 1.80% -20.34%
1183 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001766 LowVol -0.02% -4.23% -22.44%
1184 EXRN EXRNchain EXRN $4.6e-07 LowVol 0.15% 13.17% -37.23%
1185 FLASH Flash FLASH $0.003651 LowVol 0.08% -3.54% -21.26%
1186 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% -0.79% -1.90%
1187 ACES Aces ACES $0.000093 LowVol -0.03% -48.91% -52.44%
1188 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 LowVol -0.02% 1.80% -24.84%
1189 BUB Bubble BUB $0.010751 LowVol -0.03% -2.66% -60.12%
1190 MOTO Motocoin MOTO $0.002555 LowVol -0.01% -33.60% -9.83%
1191 XAU Xaucoin XAU $0.027738 LowVol 46.92% 45.18% 22.77%
1192 SWP Swapcoin SWP $0.092941 LowVol 0.39% 13.18% 11.30%
1193 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.42% 11.98% 42.78%
1194 VOYA Voyacoin VOYA $1.88 LowVol 14.08% -0.32% -13.27%
1195 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009766 LowVol -0.02% 8.87% -1.90%
1196 UTA UtaCoin UTA $0.000739 LowVol -0.02% 1.80%
1197 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003036 LowVol -4.32% 1.80% 1.61%
1198 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056270 LowVol 0.15% -23.87% -47.40%
1199 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001116 LowVol 0.02% -7.27% -37.88%
1200 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.03% 1.80% -47.03%
1201 BIT First Bitcoin BIT $0.013705 LowVol -0.01% 12.91% 17.33%
1202 X2 X2 X2 $0.000164 LowVol -0.02% 83.63% 114.32%
1203 CYC Cycling Coin CYC $0.000985 LowVol -0.03% -12.73%
1204 YES Yescoin YES $0.000007 LowVol 0.47% -90.69% -84.58%
1205 XRY Royalties XRY $0.067951 LowVol -0.02% 1.19% 13.61%
1206 ELC Elacoin ELC $0.060097 LowVol -0.02% -14.21% 14.88%
1207 DON Donationcoin DON $0.000492 LowVol 19.96% 22.35% 15.04%
1208 TCR TheCreed TCR $0.000246 LowVol -0.02% 1.82% 7.16%
1209 LEPEN LePen LEPEN $0.000047 LowVol -2.76% -43.29% -37.09%
1210 IRL IrishCoin IRL $0.002708 LowVol 8.92% -1.20% 31.65%
1211 AV AvatarCoin AV $0.025933 LowVol 0.00% -19.38% 5.04%
1212 MARX MarxCoin MARX $0.000845 LowVol -0.02% -4.58% -12.04%
1213 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000309 LowVol 0.15% 114.56% 223.13%
1214 EUSD eUSD EUSD $0.000153 LowVol 0.39% -34.47% -76.60%
1215 IQT iQuant IQT $0.112100 LowVol 3.32% -25.24% -35.55%
1216 GAY GAY Money GAY $0.010661 LowVol -0.01% -11.59% -55.53%
1217 NTWK Network Token NTWK $0.001212 LowVol 4.47% -66.82% -52.75%
1218 UR UR UR $0.000492 LowVol 0.01% -10.01% 4.49%
1219 GMX GoldMaxCoin GMX $0.014962 LowVol 36.12% 2219.85% 1853.43%
1220 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.6e-07 LowVol 0.15% 13.17% 40.84%
1221 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048419 LowVol -0.02% 3.21% -3.15%
1222 RCN Rcoin RCN $0.000082 LowVol -0.02% 1.81% 7.16%
1223 WOW Wowcoin WOW $0.000087 LowVol 0.00% 0.40% 13.97%
1224 GRN Granite GRN $0.015182 LowVol -0.02% 21.50% 32.01%
1225 TOP TopCoin TOP $0.001009 LowVol 9.89% 9.68% 9.80%
1226 SAK Sharkcoin SAK $0.002140 LowVol 7.20% -14.75% 14.51%
1227 HNC Huncoin HNC $0.001313 LowVol -5.90% 35.73% -14.27%
1228 DBG Digital Bulli… DBG $0.005991 LowVol -0.01% 28.14%
1229 EGOLD eGold EGOLD $0.010223 LowVol 0.15% -15.29% -7.92%
1230 YEL Yellow Token YEL $0.004647 LowVol 0.15% 15.04% -58.14%
1231 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000164 LowVol -0.02% 1.81% -28.56%
1232 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007288 LowVol 30.71% 9.85% 156.66%
1233 10MT 10M Token 10MT $0.002696 LowVol 11.54% -24.99% -48.50%
1234 DASHS Dashs DASHS $0.030201 LowVol 13.65% 1.80% 3.12%
1235 ZSE ZSEcoin ZSE $0.007640 LowVol -0.26% -1.98% 50.63%
1236 INDIA India Coin INDIA $0.000246 LowVol 49.95% 52.70% -3.89%
1237 KASHH KashhCoin KASHH $0.000079 LowVol -0.03% 0.36% 332.90%
1238 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.02% 1.80% -46.42%
1239 FUTC FutCoin FUTC $0.001477 LowVol -0.02% 1.80% -3.56%
1240 WINK Wink WINK $0.000246 LowVol -0.02% 20.12% 58.77%
1241 ASN Aseancoin ASN $0.003693 LowVol -0.03% 27.25% -26.94%
1242 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.02% -49.10%
1243 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol -0.03% 1.80% 3430.79%
1244 VGC VegasCoin VGC $0.000164 LowVol 0.00% 0.43% 7.22%
1245 SYNC Sync SYNC $410.33 LowVol -0.02% 1.80%
1246 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000246 LowVol -0.01% 1.80% -26.90%
1247 QBC Quebecoin QBC $0.001395 LowVol -0.02% 1.80% 7.93%
1248 REGA Regacoin REGA $0.002298 LowVol -0.02% 1.80% 9.32%
1249 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.02% 1.80% 7.16%
1250 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000410 LowVol 0.00% 1.81% 33.95%
1251 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002462 LowVol -0.03% 1.80% -3.83%
1252 CLINT Clinton CLINT $0.009109 LowVol -0.01% 7.16%
1253 LKC LinkedCoin LKC $0.000164 LowVol -0.01% 1.81% 5.87%
1254 MAVRO Mavro MAVRO $0.011079 LowVol -30.77% 17.61%
1255 HCC Happy Creator… HCC $0.000328 LowVol -0.02% -18.56% -46.42%
1256 OP Operand OP $0.000739 LowVol 0.00% -23.65%
1257 BET BetaCoin BET $0.001805 LowVol -0.02% -34.13% -29.28%
1258 MBL MobileCash MBL $0.000328 LowVol -0.02% 1.80% 7.16%
1259 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005909 LowVol -0.03% -0.22% -2.62%
1260 RHFC RHFCoin RHFC $0.000903 LowVol -0.02% 1.80% -26.95%
1261 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol -0.02% 1.80%
1262 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073450 LowVol -0.02% 1.80% -35.72%
1263 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001395 LowVol -0.03% 1.82% 13.11%
1264 STARS StarCash Network STARS $0.205249 LowVol -0.02% -1.82% -9.46%
1265 PRIMU Primulon PRIMU $0.000175 LowVol -28.82% 8.72% 8.22%
1266 RICHX RichCoin RICHX $0.005909 LowVol -0.03%
1267 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.02% 7.15%
1268 FC Facecoin FC $0.004182 LowVol 0.39% 1.64% 26.73%
1269 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.02% 1.81%
1270 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003036 LowVol -0.02%
1271 AIB Advanced Inte… AIB $0.004021 LowVol -0.02% 8.20% 50.02%
1272 AXIOM Axiom AXIOM $0.012638 LowVol 0.00% 1.81% 7.16%
1273 EGG EggCoin EGG $0.031924 LowVol -0.02%
1274 BXC Bitcedi BXC $0.001239 LowVol 0.38% 1.42% -0.80%
1275 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008043 LowVol -0.02% -0.24% -0.50%
1276 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002790 LowVol -0.03% 1.80% -4.36%
1277 OPES Opescoin OPES $0.001641 LowVol -0.02% -15.17% -20.63%
1278 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.00% 1.81% 7.16%
1279 TODAY TodayCoin TODAY $0.000739 LowVol -0.02% -8.38% -3.56%
1280 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124167 LowVol -0.02%
1281 XQN Quotient XQN $0.004514 LowVol -0.02% 5.65% -22.10%
1282 MONETA Moneta MONETA $0.000328 LowVol -0.02% 35.74% -13.86%
1283 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001805 LowVol -0.03% 6.66% 6.37%
1284 NBE BitCentavo NBE $7.9e-07 LowVol 0.47% 7.01% 18.06%
1285 DUB Dubstep DUB $0.001723 LowVol -0.02%
1286 DISK DarkLisk DISK $0.000574 LowVol -0.01% -20.82% -20.41%
1287 LTH LAthaan LTH $0.000574 LowVol -0.02% 42.52%
1288 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol -0.02% 1.80% 7.16%
1289 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.03% 5.59%
1290 BITOK Bitok BITOK $0.000015 LowVol 0.52% -81.40%
1291 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033338 LowVol -0.99% -0.07% 3.66%
1292 AMIS AMIS AMIS $1161.76 LowVol 0.27% -41.08%
1293 FID BITFID FID $0.082067 LowVol -0.02%
1294 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol 1.39%
1295 SKC Skeincoin SKC $0.002539 LowVol 1.59% -9.96%
1296 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol
1297 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol 5.42% -67.41%
1298 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol 1.44%
1299 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 1.40%
1300 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 58.86%
1301 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1302 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 6.96%
1303 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 6.68%
1304 PRM PrismChain PRM $0.000986 LowVol 1.87% 15.07%
1305 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 1.60% -7.31%
1306 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 6.71%
1307 OMC Omicron OMC $0.093304 LowVol 2.06% 8.12%
1308 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003299 LowVol 2.31% -0.44%
1309 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol 2.69%
1310 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol 0.43% -1.40%
1311 NBIT netBit NBIT $0.018345 LowVol -53.93% -56.36%
1312 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1313 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol
1314 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol 1.60% 6.49%
1315 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol 14.49%
1316 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1317 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1318 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol 1.58%
1319 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol 3.07% 9.80%
1320 EFYT Ergo EFYT $9.74 LowVol 3.15% 37.02%
1321 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol 2.05% -46.65%
1322 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol 1.25%
1323 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1324 FAP FAPcoin FAP $0.025417 LowVol 30.70% 74.91%
1325 FBL Faceblock FBL $0.001264 LowVol -40.27% -98.97%
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 94.81%
1327 MRC microCoin MRC $0.000080
1328 QORA Qora QORA $0.079614 -15.65%
1329 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 1.54%

Quay lại phần 1

Phản hồi