Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 25/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 10h ngày 25/11/2017 (GMT +7) của 1329 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 25/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8222.59 trên tổng giá trị $137,314,473,765

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $470.64 trên tổng giá trị $45,151,353,971

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1597.59 trên tổng giá trị $26,872,642,023

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.246264 trên tổng giá trị $9,511,422,559

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $585.36 trên tổng giá trị $4,512,364,045

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FC Facecoin (FC) đang có giá hiện tại $0.004205 trên tổng giá trị đã biến động tăng 484.10% trong 1h qua

    + Đồng EAGLE EagleCoin (EAGLE) đang có giá hiện tại $0.124178 trên tổng giá trị $259,957 đã biến động tăng 187.62% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.001378 trên tổng giá trị đã biến động tăng 92.23% trong 1h qua

    + Đồng PRL Oyster Pearl (PRL) đang có giá hiện tại $0.011178 trên tổng giá trị $237,910 đã biến động tăng 79.74% trong 1h qua

    + Đồng MGM Magnum (MGM) đang có giá hiện tại $0.006066 trên tổng giá trị $23,840 đã biến động tăng 68.52% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010976 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1611.34% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.20 trên tổng giá trị $7,910,994 đã biến động tăng 490.16% trong 24h qua

    + Đồng EAGLE EagleCoin (EAGLE) đang có giá hiện tại $0.124178 trên tổng giá trị $259,957 đã biến động tăng 331.72% trong 24h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000004 trên tổng giá trị $324,788 đã biến động tăng 225.77% trong 24h qua

    + Đồng IPY Infinity Pay (IPY) đang có giá hiện tại $0.003458 trên tổng giá trị đã biến động tăng 179.80% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2982.02% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010976 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1334.73% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.017765 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1037.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng SH Shilling (SH) đang có giá hiện tại $0.005738 trên tổng giá trị $225,010 đã biến động tăng 535.23% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.047299 trên tổng giá trị $719,965 đã biến động tăng 468.19% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 25/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -18.89%
702 DDF DigitalDevelo… DDF $651,775 $0.127342 5,118,307 LowVol 6.00% 18.43% 32.06%
703 MAX MaxCoin MAX $639,978 $0.010492 60,997,941 LowVol 0.19% 0.64% 18.75%
704 HBN HoboNickels HBN $587,175 $0.009836 59,696,358 LowVol 3.66% 1.59% 3.99%
705 TES TeslaCoin TES $584,082 $0.007958 73,398,775 LowVol -2.94% -3.24% -2.44%
706 RIYA Etheriya RIYA $582,872 $0.368549 1,581,531 LowVol 0.19% 11.83% 57.10%
707 SDC ShadowCash SDC $574,023 $0.085737 6,695,133 LowVol 0.19% -87.98% -20.63%
708 ITI iTicoin ITI $572,563 $17.89 32,000 LowVol 0.20% -5.37% 16.50%
709 UFO UFO Coin UFO $571,190 $0.000164 3,484,268,762 LowVol 0.20% 2.24% -2.99%
710 SMC SmartCoin SMC $559,409 $0.023786 23,517,934 LowVol 0.08% -9.75% 51.48%
711 V Version V $539,302 $0.001155 467,017,349 LowVol 0.38% 18.81% 38.85%
712 SAC SACoin SAC $517,341 $0.073770 7,012,882 LowVol 0.19% 8.00% 7.15%
713 MAC Machinecoin MAC $505,915 $0.025055 20,192,025 LowVol 0.18% -3.55% -36.85%
714 IFLT InflationCoin IFLT $498,713 $0.000015 33,129,617,650 LowVol 14.59% 78.56% 125.33%
715 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -37.20%
716 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 94.16%
717 OPAL Opal OPAL $486,123 $0.032101 15,143,415 LowVol -0.02% 49.69% 126.37%
718 USC Ultimate Secu… USC $484,937 $0.046885 10,343,113 LowVol 0.19% -10.03% 1.30%
719 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -16.26%
720 CFT CryptoForecast CFT $478,842 $0.010410 46,000,000 LowVol 0.22% 32.49% -2.03%
721 FXE FuturXe FXE $472,617 $2.01 235,421 LowVol 0.20% 3.96% 4.97%
722 TROLL Trollcoin TROLL $456,205 $0.000807 565,088,120 LowVol -4.22% -4.89% -5.48%
723 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 14.73%
724 TALK BTCtalkcoin TALK $431,326 $0.006606 65,290,635 LowVol 0.19% -6.03% -22.02%
725 RBIES Rubies RBIES $428,706 $0.041161 10,415,252 LowVol 0.20% 29.25% 86.23%
726 E4ROW E4ROW E4ROW $399,775 $0.093449 4,278,000 LowVol -1.28% -28.47% 183.12%
727 NOBL NobleCoin NOBL $398,996 $0.000172 2,313,638,124 LowVol -0.58% -11.69% -17.33%
728 VAL Valorbit VAL $388,715 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.19% 2.24% 6.44%
729 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -26.33%
730 FNC FinCoin FNC $381,524 $0.029625 12,878,667 LowVol 0.16% -7.63% -19.79%
731 BUCKS SwagBucks BUCKS $369,721 $1.18 314,124 LowVol 0.19% -8.21% 11.13%
732 BXT BitTokens BXT $360,225 $0.645581 557,985 LowVol 0.19% -14.86% 142.08%
733 UNI Universe UNI $358,531 $0.033443 10,720,812 LowVol 0.82% -7.47% 16.95%
734 DVC Devcoin DVC $347,736 $0.000023 15,135,257,500 80.68%
735 GOOD Goodomy GOOD $339,932 $0.000770 441,349,000 LowVol 0.71% -18.27% -0.13%
736 AU AurumCoin AU $336,187 $1.13 296,216 LowVol 0.20% -8.12% 18.68%
737 ENT Eternity ENT $333,371 $0.081557 4,087,587 LowVol -0.60% -12.18% 5.71%
738 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol
739 SHDW Shadow Token SHDW $314,278 $0.044897 7,000,000 LowVol 0.16% -3.65% 15.38%
740 SLG Sterlingcoin SLG $306,222 $0.072822 4,205,093 LowVol -0.75% -7.28% -28.18%
741 BLN Bolenum BLN $302,783 $0.030278 10,000,000 LowVol -0.75% 2.14% -3.37%
742 BTCR Bitcurrency BTCR $291,930 $0.001721 169,598,616 LowVol 0.20% 16.88% 139.18%
743 GUN Guncoin GUN $288,811 $0.001473 196,124,728 LowVol 0.06% -11.62% 13.25%
744 JET Jetcoin JET $285,127 $0.059063 4,827,498 LowVol -0.11% -6.28% -59.01%
745 NEWB Newbium NEWB $284,782 $0.005696 50,000,000 LowVol 0.20% 1.49% 19.94%
746 FUNK The Cypherfunks FUNK $284,181 $0.000006 46,203,307,499 LowVol -0.42% 7.42% 22.88%
747 GAIA GAIA GAIA $278,318 $0.011548 24,101,381 LowVol 3.96% 25.05% -14.43%
748 CAGE CageCoin CAGE $272,498 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -0.01% -5.72% -5.93%
749 TRUMP TrumpCoin TRUMP $269,270 $0.041135 6,546,048 LowVol 0.11% -10.07% -12.93%
750 BRIT BritCoin BRIT $268,746 $0.012636 21,268,092 LowVol 0.19% -1.78% -23.28%
751 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
752 TIT Titcoin TIT $261,241 $0.005235 49,898,202 LowVol -1.39% 1.54% 11.55%
753 CHESS ChessCoin CHESS $257,288 $0.004762 54,032,769 LowVol 1.87% 63.02% 30.15%
754 TRI Triangles TRI $250,294 $3.43 72,891 LowVol 0.20% -6.13% -3.66%
755 Q2C QubitCoin Q2C $244,106 $0.000984 248,175,338 LowVol 0.19% 2.26% 14.44%
756 ECA Electra ECA $243,980 $0.000011 21,736,022,526 LowVol 0.28% 8.47% 24.96%
757 WYV Wyvern WYV $241,391 $0.139262 1,733,357 LowVol 0.20% 48.98% 96.54%
758 PR Prototanium PR $241,233 $1.23 195,828 LowVol 0.19% -24.24% 26.25%
759 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 7.94%
760 BBP BiblePay BBP $233,973 $0.000902 259,498,932 LowVol 0.19% 2.24% 12.69%
761 VIDZ PureVidz VIDZ $233,554 $0.001864 125,279,775 LowVol -5.71% -3.01% 6.50%
762 8BIT 8Bit 8BIT $231,502 $0.198814 1,164,415 LowVol 0.21% 5.45% 8.46%
763 TRK Truckcoin TRK $229,218 $0.001482 154,717,816 LowVol 0.10% 4.64% 8.84%
764 SH Shilling SH $225,010 $0.005738 39,216,225 LowVol 0.20% 19.28% 535.23%
765 NYAN Nyancoin NYAN $223,776 $0.000704 317,938,250 LowVol -0.08% -16.14% -7.97%
766 FLT FlutterCoin FLT $222,854 $0.000692 322,214,524 LowVol 0.19% 3.88% 0.46%
767 J Joincoin J $222,613 $0.090922 2,448,402 LowVol 0.15% 1.84% -3.26%
768 I0C I0Coin I0C $219,941 $0.010481 20,984,719 LowVol 0.24% 6.80% -5.83%
769 KUSH KushCoin KUSH $219,394 $0.040289 5,445,524 LowVol -0.53% 16.27% 29.80%
770 ATOM Atomic Coin ATOM $215,141 $0.016482 13,053,245 LowVol -1.61% -10.23% -12.82%
771 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol
772 CORG CorgiCoin CORG $207,197 $0.000166 1,251,855,418 LowVol 1.43% -5.56% -3.11%
773 HODL HOdlcoin HODL $199,672 $0.001311 152,250,790 LowVol 0.19% -4.21% -22.08%
774 CUBE DigiCube CUBE $199,108 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.19% 2.26%
775 OHM OHM OHM $186,589 $0.006311 29,563,659 LowVol 0.19% 92.02% -42.66%
776 TGC Tigercoin TGC $185,566 $0.004262 43,536,800 LowVol 0.19% -15.62% -9.92%
777 UNIC UniCoin UNIC $185,474 $0.062559 2,964,799 LowVol -0.10% -5.44% 7.65%
778 KAYI Kayicoin KAYI $184,835 $0.000650 284,211,756 LowVol -0.18% -9.68% 7.85%
779 BIGUP BigUp BIGUP $184,522 $0.000087 2,116,510,683 LowVol 3.78% 7.60% 12.00%
780 BUN BunnyCoin BUN $178,311 $0.000002 102,280,969,255 LowVol -0.18% -2.80% -12.89%
781 TTC TittieCoin TTC $177,351 $0.000141 1,259,816,434 LowVol -0.33% -11.60% 16.27%
782 FRC Freicoin FRC $169,056 $0.005738 29,464,215 LowVol 0.19% 4.31% -2.11%
783 GLC GlobalCoin GLC $165,598 $0.002541 65,171,010 LowVol 0.19% -2.08% -22.78%
784 CTO Crypto CTO $165,146 $0.013688 12,064,559 LowVol 0.20% 2.26% 14.83%
785 EMD Emerald Crypto EMD $163,024 $0.008528 19,117,129 LowVol 0.00% 8.89% 28.65%
786 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 0.44% 5.24%
787 GAP Gapcoin GAP $158,247 $0.013202 11,986,525 LowVol 0.20% 14.44% 32.20%
788 RBX Ripto Bux RBX $158,237 $0.000415 381,236,123 LowVol 0.16% -0.74% -9.21%
789 KED Darsek KED $154,194 $0.011406 13,518,549 LowVol 0.20% -10.20% 1.72%
790 LEA LeaCoin LEA $153,647 $0.000492 312,300,690 LowVol 0.20% -0.63% 45.63%
791 LTB LiteBar LTB $150,197 $0.188292 797,682 LowVol -1.52% 2.27% -35.74%
792 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 7.99%
793 ICE iDice ICE $146,810 $0.093449 1,571,013 LowVol -1.28% -41.72% 13.13%
794 GRT Grantcoin GRT $141,074 $0.003279 43,027,694 LowVol 0.19% 2.26% 2.04%
795 888 OctoCoin 888 $140,233 $0.002790 50,260,380 LowVol 0.29% -23.32% 33.96%
796 EVO Evotion EVO $133,592 $0.042279 3,159,806 LowVol 0.19% 6.63% 1.56%
797 URC Unrealcoin URC $131,851 $0.018770 7,024,402 LowVol 0.20% 1.31% 23.30%
798 XLC LeviarCoin XLC $131,723 $0.013568 9,708,584 LowVol 0.30% 16.60% 6.59%
799 XRE RevolverCoin XRE $131,616 $0.005905 22,290,704 LowVol 0.20% 2.20% -3.03%
800 CJ Cryptojacks CJ $128,089 $0.000315 406,568,581 LowVol 0.16% 7.44% -8.84%
801 GTC Global Tour Coin GTC $127,388 $0.004262 29,887,402 LowVol 0.20% 32.92% -8.79%
802 XPD PetroDollar XPD $127,084 $0.001986 63,993,275 LowVol -1.75% -12.04% -23.34%
803 PASL Pascal Lite PASL $127,028 $0.030901 4,110,750 LowVol 0.20% 2.16% 15.48%
804 MNM Mineum MNM $124,868 $0.013233 9,436,367 LowVol 0.13% -2.27% 1.19%
805 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 2.90% 26.02%
806 BUMBA BumbaCoin BUMBA $123,172 $0.005492 22,428,524 LowVol 0.20% 2.26% -3.79%
807 WOMEN WomenCoin WOMEN $119,057 $0.002692 44,220,400 LowVol 0.19% 21.36% 2.09%
808 PHS Philosopher S… PHS $118,314 $0.019672 6,014,340 LowVol 0.20% -10.77% -24.82%
809 YAC Yacoin YAC $117,757 $0.000984 119,720,538 LowVol 0.19% -18.19% -8.17%
810 ANTI AntiBitcoin ANTI $117,388 $0.006721 17,465,159 LowVol 0.20% -11.73% 35.17%
811 TEK TEKcoin TEK $116,025 $0.000082 1,414,054,562 LowVol 0.20% -37.37% -23.64%
812 SPACE SpaceCoin SPACE $113,493 $0.005441 20,858,302 LowVol -8.52% -10.01% -20.79%
813 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 2.17%
814 020 020LondonCoin 020 $112,052 $7.1e-07 156,868,440,248 LowVol 7.32%
815 C2 Coin2.1 C2 $111,510 $0.001115 99,976,323 LowVol 0.20% 7.40% -4.09%
816 HONEY Honey HONEY $111,203 $0.354169 313,984 LowVol 2.44% -1.34% -15.56%
817 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol
818 FRN Francs FRN $110,534 $0.028583 3,867,080 LowVol 0.38% 1.09% -0.69%
819 DRXNE DROXNE DRXNE $107,685 $0.001721 62,555,675 LowVol 0.20% -14.12% -6.84%
820 XCXT CoinonatX XCXT $105,865 $0.006815 15,534,245 LowVol 0.19% -0.42% -8.62%
821 CAP Bottlecaps CAP $104,755 $0.000514 203,681,802 LowVol
822 RUPX Rupaya RUPX $103,535 $0.016997 6,091,499 LowVol 0.26% 32.11% -7.87%
823 FIRE Firecoin FIRE $103,252 $1.05 98,412 LowVol 0.19%
824 STV Sativacoin STV $102,516 $0.014467 7,086,009 LowVol 0.16% -11.95% 0.97%
825 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,003 $0.001311 77,777,777 LowVol 0.20% 2.24% 14.29%
826 PX PX PX $101,436 $0.001066 95,194,444 LowVol 0.19% -16.93% -0.24%
827 RED RedCoin RED $100,281 $0.001353 74,107,896 LowVol 0.17% -5.40% 62.90%
828 HAL Halcyon HAL $99,992 $0.019008 5,260,397 LowVol 3.11% 14.46%
829 QCN QuazarCoin QCN $99,097 $0.016393 6,044,911 LowVol 0.19% -0.43% -10.56%
830 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
831 DLC Dollarcoin DLC $96,292 $0.010574 9,106,714 LowVol 0.20% 5.52% 15.15%
832 ARCO AquariusCoin ARCO $94,193 $0.063887 1,474,370 LowVol -0.57% -6.70% 10.70%
833 GP GoldPieces GP $94,066 $0.077093 1,220,161 LowVol 0.20% -2.73% 12.98%
834 ARI Aricoin ARI $92,400 $0.000659 140,262,505 LowVol 0.18% -7.90% 9.46%
835 PXI Prime-XI PXI $91,471 $0.005180 17,659,740 LowVol 19.38% 23.66% 23.46%
836 XCT C-Bit XCT $89,335 $0.000568 157,223,250 LowVol 0.19% 10.70% -2.16%
837 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol -0.13%
838 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $89,191 $0.112458 793,108 LowVol 0.19% 16.89% 59.43%
839 BTQ BitQuark BTQ $89,007 $0.009918 8,974,334 LowVol 0.19% 2.25% -40.20%
840 QTL Quatloo QTL $86,199 $0.011167 7,718,883 LowVol 0.20% 5.08% 2.25%
841 UNITS GameUnits UNITS $83,894 $0.024156 3,472,983 LowVol -18.59% 3.59% 8.79%
842 BVC BeaverCoin BVC $82,643 $0.026529 3,115,258 LowVol -0.13% 48.11% 64.55%
843 CAT Catcoin CAT $81,942 $0.013279 6,171,000 LowVol 0.19% -4.81% -8.96%
844 VC VirtualCoin VC $79,312 $0.007880 10,064,287 LowVol 0.33% -47.97%
845 VUC Virta Unique … VUC $79,155 $0.001289 61,394,125 LowVol 0.21% 6.95% -6.52%
846 COXST CoExistCoin COXST $77,807 $0.002871 27,100,000 LowVol 2.33%
847 SLM Slimcoin SLM $77,136 $0.005164 14,937,439 LowVol 0.20% 2.26% 7.15%
848 ARG Argentum ARG $76,934 $0.009043 8,507,263 LowVol -1.52% 0.56% 8.91%
849 CFD Confido CFD $75,407 $0.008379 9,000,000 LowVol -0.83% -7.49% -98.76%
850 MEOW Kittehcoin MEOW $74,327 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -0.01% -6.70% 17.88%
851 MARS Marscoin MARS $74,123 $0.002621 28,279,074 LowVol 6.68% -0.89% 11.12%
852 JWL Jewels JWL $73,153 $0.003625 20,181,636 LowVol 2.78% 53.12%
853 MST MustangCoin MST $72,188 $0.114522 630,343 LowVol 0.19% 14.37% 19.75%
854 IMS Independent M… IMS $71,399 $0.013299 5,368,934 LowVol 0.10% 22.33% 7.26%
855 DUO ParallelCoin DUO $69,394 $0.230065 301,626 LowVol -0.60% -14.45% -6.28%
856 SPT Spots SPT $68,662 $0.003064 22,406,021 LowVol -4.28% -0.50% 37.41%
857 GPU GPU Coin GPU $68,209 $0.001685 40,477,042 LowVol 0.12% -6.08% 7.12%
858 TSE Tattoocoin (S… TSE $66,801 $0.000739 90,421,856 LowVol 0.21% -16.48% -10.83%
859 SOON SoonCoin SOON $66,500 $0.005336 12,462,620 LowVol -12.97% 0.96% 5.68%
860 ATX Artex Coin ATX $66,007 $0.003514 18,781,750 LowVol 0.19% -5.55% 1.90%
861 BAS BitAsean BAS $65,415 $0.013083 5,000,000 LowVol -14.29% 18.43% -21.43%
862 KIC KibiCoin KIC $60,782 $0.004135 14,701,000 LowVol -4.76% 59.68% 70.82%
863 DRM Dreamcoin DRM $60,036 $0.024508 2,449,632 LowVol 0.20% 5.43%
864 BTPL Bitcoin Planet BTPL $59,701 $0.010871 5,491,826 LowVol -0.77% -1.55% -51.53%
865 CF Californium CF $59,069 $0.024590 2,402,155 LowVol 0.20% 1.57% -18.76%
866 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $58,809 $0.000738 79,719,140 LowVol 0.19% 2.26% 36.31%
867 BLC Blakecoin BLC $58,452 $0.003865 15,122,697 LowVol 0.19% -3.07% -29.84%
868 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol
869 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,219 $0.002295 24,931,054 LowVol 0.20% 2.24% -26.06%
870 BITZ Bitz BITZ $56,958 $0.028609 1,990,891 LowVol 1.98% 49.61%
871 MAR Marijuanacoin MAR $56,751 $0.038631 1,469,045 LowVol 0.20% -3.72% -6.54%
872 CASH Cashcoin CASH $56,696 $0.001229 46,113,028 LowVol 0.19% 2.26% 23.23%
873 CRX Chronos CRX $56,541 $0.000767 73,729,962 LowVol -1.23% 18.77% -14.56%
874 GPL Gold Pressed … GPL $55,758 $0.218933 254,682 LowVol 0.19% -17.24% 7.27%
875 HXX Hexx HXX $55,401 $0.037478 1,478,224 LowVol 0.20% -10.28% 56.51%
876 ALL Allion ALL $54,351 $0.008767 6,199,359 LowVol -0.22% -16.94% -16.81%
877 EGAS ETHGAS EGAS $54,105 $0.005327 10,157,540 LowVol -1.28% 58.91% 18.30%
878 MSCN Master Swiscoin MSCN $54,093 $0.001214 44,550,850 LowVol 8.26% 9.33% -19.89%
879 POP PopularCoin POP $54,030 $0.000016 3,372,875,244 LowVol -1.06% 19.75% -0.56%
880 URO Uro URO $53,735 $0.044508 1,207,310 LowVol 0.19% 9.73% 25.39%
881 GCC GuccioneCoin GCC $53,208 $0.002623 20,285,537 LowVol 0.20% 2.24% 4.63%
882 300 300 Token 300 $52,869 $176.23 300 LowVol 0.19% 2.24% 9.46%
883 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -53.64%
884 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $52,172 $0.006497 8,030,000 LowVol 0.15% -5.48% 39.46%
885 ZYD Zayedcoin ZYD $51,691 $0.008279 6,243,840 LowVol 0.20% 8.70% 21.59%
886 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol 1.98% 6.85%
887 KURT Kurrent KURT $51,223 $0.005164 9,919,485 LowVol 37.26% 0.73% -4.09%
888 ICOB ICOBID ICOB $50,913 $0.000477 106,701,874 LowVol 0.18% -7.62% -1.51%
889 DIBC DIBCOIN DIBC $50,000 $0.010000 5,000,000 LowVol 0.20% 2.24% -27.59%
890 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 7.43%
891 JIN Jin Coin JIN $49,242 $0.005000 9,848,485 LowVol 0.20% 2.24% -58.24%
892 $$$ Money $$$ $48,885 $0.001065 45,887,218 LowVol 0.14% -3.21% -5.93%
893 TSTR Tristar Coin TSTR $48,630 $0.009672 5,027,857 LowVol 0.20% -3.03% -25.70%
894 CPN CompuCoin CPN $48,255 $0.002460 19,615,019 LowVol -6.05% -24.68% -11.85%
895 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol 20.18%
896 PHO Photon PHO $47,636 $0.000002 20,335,873,625 LowVol -0.04% 6.17% 2.33%
897 CWXT CryptoWorldX … CWXT $47,456 $0.000796 59,630,200 LowVol -4.41% 5.93% 13.73%
898 BIP BipCoin BIP $47,084 $0.028934 1,627,261 LowVol 0.19% 4.73% 10.06%
899 BRAIN Braincoin BRAIN $45,507 $0.004508 10,094,424 LowVol 0.19% 0.44% 13.75%
900 ARB ARbit ARB $44,935 $0.005797 7,750,805 LowVol 1.87% 9.83%
901 RPC RonPaulCoin RPC $44,159 $0.049656 889,306 LowVol 0.20% -3.16% -32.65%
902 JOBS JobsCoin JOBS $43,450 $0.000410 106,019,270 LowVol 0.20% -14.80% -37.10%
903 PIE PIECoin PIE $43,449 $0.002049 21,203,337 LowVol 0.20% -1.69% -55.36%
904 GLT GlobalToken GLT $42,499 $0.001639 25,923,900 LowVol 0.20% -11.51% -32.13%
905 RBT Rimbit RBT $42,194 $0.000365 115,499,623 LowVol -0.14% 11.39% 47.32%
906 DRS Digital Rupees DRS $41,869 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.19% 2.25% 7.15%
907 COAL BitCoal COAL $41,680 $0.009262 4,500,000 LowVol 0.20% 19.10% 29.06%
908 EMP EMoneyPower EMP $41,475 $0.004508 9,200,000 LowVol 0.20% -59.31%
909 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol 2.39%
910 BSC BowsCoin BSC $40,943 $0.007377 5,550,102 LowVol 0.20% 2.26% 32.10%
911 BRAT BRAT BRAT $40,696 $0.000254 160,000,000 LowVol 3.73% 50.67% -8.80%
912 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
913 SOIL SOILcoin SOIL $39,627 $0.006950 5,702,048 LowVol 0.22% -5.58% -2.43%
914 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol 2.18%
915 MND MindCoin MND $39,079 $0.003115 12,546,625 LowVol 0.19% -2.85% 28.36%
916 VPRC VapersCoin VPRC $38,295 $0.000049 780,124,964 LowVol -0.04% 2.84% 276.41%
917 STEPS Steps STEPS $38,166 $0.002049 18,625,017 LowVol 0.19%
918 NRO Neuro NRO $37,984 $0.001066 35,646,946 LowVol 0.19% 17.56% -25.48%
919 WORM HealthyWormCoin WORM $36,439 $0.000328 111,140,010 LowVol 0.19% -14.28%
920 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol
921 VLTC Vault Coin VLTC $36,128 $0.001193 30,292,590 LowVol 0.20% 67.12% 12.84%
922 MCRN MACRON MCRN $34,729 $0.000087 401,421,401 LowVol -2.78% -16.40% -68.38%
923 ACP AnarchistsPrime ACP $34,666 $0.007888 4,394,874 LowVol 0.20% 7.80% -9.91%
924 EREAL eREAL EREAL $34,389 $0.000514 66,909,634 LowVol -1.43% -10.21% 10.64%
925 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol 1.98%
926 DLISK DAPPSTER DLISK $33,123 $0.000331 100,000,000 LowVol 3.31%
927 ORLY Orlycoin ORLY $33,042 $0.000902 36,646,779 LowVol 0.20% -6.28%
928 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,530 $0.001557 20,245,510 LowVol 0.20% 3.15%
929 SFC Solarflarecoin SFC $31,399 $0.002230 14,083,450 LowVol 0.27% -6.31% -35.98%
930 CRT CRTCoin CRT $31,188 $0.393441 79,270 LowVol 0.20% 2.26% 7.15%
931 PLNC PLNcoin PLNC $30,817 $0.001803 17,089,600 LowVol 0.20% 2.24% -5.71%
932 CMT Comet CMT $30,386 $0.034813 872,830 LowVol 0.20% -7.39% -15.25%
933 CAB Cabbage CAB $30,123 $0.002869 10,499,996 LowVol 0.20% -8.24%
934 EGO EGO EGO $29,486 $0.000491 60,000,001 LowVol 2.17% 7.06%
935 G3N G3N G3N $29,132 $0.003852 7,561,891 LowVol 0.20% 20.67%
936 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol 0.92% 16.24%
937 VTA Virtacoin VTA $28,029 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.01% 0.80% -10.31%
938 GBT GameBet Coin GBT $27,885 $0.001311 21,262,780 LowVol 0.20% 2.24% 22.45%
939 BENJI BenjiRolls BENJI $27,774 $0.001371 20,252,246 LowVol 0.19% -26.35% -25.27%
940 PSB Pesobit PSB $27,262 $0.000811 33,611,757
941 LTCR Litecred LTCR $27,254 $0.000902 30,227,750 LowVol 0.19% -6.26% -8.75%
942 LIR LetItRide LIR $26,752 $0.000738 36,263,870 LowVol 0.19% 15.04% 22.58%
943 BOAT Doubloon BOAT $26,580 $0.001433 18,547,845 LowVol 0.20% 5.05% -56.30%
944 OFF Cthulhu Offer… OFF $26,574 $0.010134 2,622,273 LowVol -51.92% -13.89%
945 KNC KingN Coin KNC $26,394 $13.15 2,008 LowVol 2.49% 39.34%
946 DPAY DPAY DPAY $26,079 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.20%
947 BLZ BlazeCoin BLZ $25,299 $0.000042 608,557,394 LowVol -3.07% 1.17% 30.85%
948 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
949 RIDE Ride My Car RIDE $24,904 $0.000246 101,276,976 LowVol 0.20% 53.37% 7.15%
950 KRONE Kronecoin KRONE $24,609 $0.007237 3,400,541 LowVol 0.64% 9.85% -5.23%
951 ICON Iconic ICON $24,202 $0.040820 592,894 LowVol 0.20% -0.73% -0.26%
952 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,889 $0.026721 894,026 LowVol 0.20% -3.67% 1.25%
953 FUZZ FuzzBalls FUZZ $23,754 $0.004918 4,829,945 LowVol 0.19% 3.09% -8.46%
954 CESC CryptoEscudo CESC $23,624 $0.000164 144,105,100 LowVol 0.19% 2.26% -12.36%
955 SONG SongCoin SONG $23,467 $0.000721 32,565,300 LowVol 0.27% 0.36% 20.66%
956 CNC CHNCoin CNC $23,338 $0.000492 47,453,143 LowVol 0.19% 2.22% 16.68%
957 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 19.77%
958 PLACO PlayerCoin PLACO $23,029 $0.000656 35,120,000 LowVol 0.20% 6.66% -27.42%
959 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,951 $0.000328 70,000,000 LowVol 0.20% 36.33% -29.24%
960 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 2.17%
961 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 18.84%
962 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol 6.73%
963 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
964 XBTS Beatcoin XBTS $20,084 $0.013173 1,524,686 LowVol 0.21% -54.09% -52.16%
965 IBANK iBank IBANK $20,034 $0.004426 4,526,324 LowVol 0.20% 0.38% 7.15%
966 WBB Wild Beast Block WBB $19,768 $0.119679 165,174 LowVol 0.21% 16.72% -7.54%
967 DES Destiny DES $19,657 $0.012286 1,600,000 LowVol 2.18% 32.66%
968 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,339 $0.025656 753,776 LowVol 0.19% 2.24% 7.14%
969 LUNA Luna Coin LUNA $19,316 $0.012005 1,609,048 LowVol -0.10% 2.24% -1.38%
970 UET Useless Ether… UET $18,530 $0.004672 3,965,716 LowVol -1.28% -18.73% -11.38%
971 ERY Eryllium ERY $18,370 $0.003532 5,200,608 LowVol -1.83% -12.29% -29.56%
972 IMX Impact IMX $17,952 $0.000164 109,509,041 LowVol 0.20% 2.61% 28.55%
973 BIOB BioBar BIOB $17,612 $0.019884 885,756 LowVol 2.91%
974 XOC Xonecoin XOC $17,179 $0.040901 420,000 LowVol 0.20% 104.12%
975 MILO MiloCoin MILO $16,804 $0.001557 10,789,954 LowVol 0.20% 11.96% -44.55%
976 DAS DAS DAS $16,579 $0.006321 2,622,886 LowVol -0.04% -11.03% 29.28%
977 TRADE Tradecoin TRADE $15,823 $0.002121 7,459,850 LowVol 1.76% 72.80%
978 SCS Speedcash SCS $15,623 $0.059669 261,831 LowVol 3.38% 18.54%
979 ALTC Antilitecoin ALTC $15,498 $0.000492 31,512,613 LowVol 0.19% 1.35% 7.14%
980 PRX Printerium PRX $15,495 $0.001311 11,821,728 LowVol 0.00% -41.17% -74.54%
981 SDP SydPak SDP $15,419 $0.096557 159,693 LowVol 0.22% 2.06% 40.43%
982 BNX BnrtxCoin BNX $14,943 $0.000564 26,481,501 LowVol 0.19% -0.94% -7.06%
983 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,780 $0.001103 12,495,250 LowVol 4.73% -16.46% -45.94%
984 MRNG MorningStar MRNG $13,619 $0.000418 32,587,211 LowVol 0.20% 160.05% -18.28%
985 RSGP RSGPcoin RSGP $12,710 $7.36 1,727 LowVol 1.96% 15.62%
986 FRAZ Frazcoin FRAZ $11,785 $0.001311 8,987,822 LowVol 0.19% 25.74% 100.52%
987 SOCC SocialCoin SOCC $11,578 $0.008361 1,384,879 LowVol 0.20% 1.96% -2.63%
988 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
989 CRTM Corethum CRTM $11,421 $0.004568 2,500,000 LowVol -1.28% 24.33%
990 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,349 $0.001557 7,287,494 LowVol 0.20% -21.65%
991 QBK Qibuck Asset QBK $11,347 $0.006789 1,671,379 19.52% 20.28%
992 ELS Elysium ELS $11,161 $0.002787 4,005,012 LowVol -1.72% 1.86% -1.33%
993 GBC GBCGoldCoin GBC $10,668 $0.000939 11,361,817 LowVol 0.00% -21.75% -63.72%
994 GEERT GeertCoin GEERT $8,925 $0.001753 5,091,200 LowVol 0.24% 13.98% 11.95%
995 SLFI Selfiecoin SLFI $8,838 $0.000082 107,829,281 LowVol 0.20%
996 VOLT Bitvolt VOLT $8,671 $0.000574 15,112,554 LowVol 0.20% 43.14% 15.87%
997 P7C P7Coin P7C $8,661 $0.000246 35,220,238 LowVol 0.19% -23.30% 7.17%
998 MTM MTMGaming MTM $8,409 $0.002803 2,999,967 LowVol 0.40% 15.30%
999 SANDG Save and Gain SANDG $8,290 $0.002705 3,064,800 LowVol 0.20% -8.12%
1000 CCM100 CCMiner CCM100 $8,242 $0.002453 3,360,417 LowVol 0.66% 15.30% 126.19%
1001 NODC NodeCoin NODC $7,991 $0.004761 1,678,439 LowVol 2.39% 22.02%
1002 DIX Dix Asset DIX $7,929 $7.9e-08 100,000,000,000 LowVol -3.79% 29.38% 112.64%
1003 JS JavaScript Token JS $7,726 $0.000967 7,991,996 LowVol -1.28% 11.53% -40.71%
1004 ARGUS Argus ARGUS $7,392 $0.006437 1,148,324 LowVol -0.30% -11.37% 15.75%
1005 CONX Concoin CONX $6,955 $0.009344 744,266 LowVol 0.20% 2.19% 10.34%
1006 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -36.50%
1007 VRS Veros VRS $5,328 $0.000011 486,609,040 LowVol 0.04% -58.69% -74.82%
1008 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,781 LowVol -1.16%
1009 NANOX Project-X NANOX $4,523 $57786.60 0.078264 LowVol 0.20% -3.89% -24.41%
1010 GRIM Grimcoin GRIM $4,275 $0.000414 10,324,802 LowVol -21.20% -32.24% -57.63%
1011 BBC BigBoobsCoin BBC $4,032 $0.020454 197,141 6.95%
1012 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1013 XNG Enigma XNG $3,094 $0.186065 16,627 LowVol 0.19% -0.43% -0.57%
1014 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,049 $0.002213 1,377,917 LowVol 0.20% 2.26% 21.76%
1015 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 68.32%
1016 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,999 $0.014156 211,827 LowVol 0.40% -36.15% -25.32%
1017 ULA Ulatech ULA $2,831 $0.015738 179,886 LowVol 0.22% 98.12% 114.21%
1018 TOKEN SwapToken TOKEN $2,644 $1.7e-07 15,320,585,365 LowVol 0.38% 59.92% 38.18%
1019 EBT Ebittree Coin EBT $1,969 $0.001557 1,264,511 LowVol 29.54% 77.45%
1020 DGCS Digital Credits DGCS $955 $0.000164 5,826,388 LowVol 0.19% 2.24% -29.07%
1021 MNC MantraCoin MNC $762 $0.000164 4,650,380 LowVol 0.20% -31.30%
1022 SOJ Sojourn SOJ $756 $0.001557 485,214 LowVol 0.22% -18.49%
1023 ABN Abncoin ABN $679 $0.010034 67,700 LowVol 0.20% -17.73% -8.47%
1024 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 435.45%
1025 FDC Future Digita… FDC $212 $0.000077 2,753,201 LowVol 0.54% 1.12% 19.64%
1026 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000321 87,140 LowVol 0.60% -70.87%
1027 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 72,305 LowVol 0.20% 2.24% -17.46%
1028 BTG Bitcoin Gold BTG $377.91 $542,679,000 -1.88% 23.17% 134.88%
1029 BCD Bitcoin Diamo… BCD $73.04 $28,082,400 -2.73%
1030 INK Ink INK $0.171732 $7,456,620 -1.83% 7.95%
1031 ATMC ATMCoin ATMC $1.80 $5,112,540 0.00% 3.28% 17.88%
1032 ORME Ormeus Coin ORME $3.67 $4,784,710 0.45% -4.00% -13.66%
1033 CLUB ClubCoin CLUB $4.86 $4,078,550 0.37% 9.28% 123.75%
1034 QASH QASH QASH $0.657058 $3,252,510 -0.13% 28.99%
1035 NULS Nuls NULS $0.598527 $2,508,840 0.19% 4.17% -11.43%
1036 FRGC Fargocoin FRGC $9.87 $2,475,690 0.02% 0.68% 11.88%
1037 REC Regalcoin REC $43.58 $2,236,620 -0.05% -0.06% -10.47%
1038 WC WINCOIN WC $1.84 $1,215,940 4.46% 1.09%
1039 AI POLY AI AI $20.07 $1,149,980 8.54%
1040 BTE BitSerial BTE $4.88 $995,146 1.39% -7.70%
1041 FRST FirstCoin FRST $16.59 $961,073 0.15% 3.06% -2.35%
1042 BT1 BT1 [CST] BT1 $8058.24 $949,789 0.21% 2.62% 9.31%
1043 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.96 $861,067 -0.77% -3.37% 19.49%
1044 B2X SegWit2x [Fut… B2X $273.61 $762,259 -2.67% 9.98% 3.78%
1045 GRX GOLD Reward T… GRX $4.90 $712,531 -5.34% 19.32% 22.53%
1046 THS TechShares THS $0.967270 $580,135 -2.41% 5.71% -3.09%
1047 TSL Energo TSL $0.032248 $526,210 0.96% 3.97%
1048 AION Aion AION $1.20 $451,559 -14.51% 37.91% 50.47%
1049 BT2 BT2 [CST] BT2 $114.55 $447,149 -0.01% -11.17% -20.67%
1050 ETN Electroneum ETN $0.027636 $422,496 -0.24% -4.42% -16.33%
1051 BOT Bodhi BOT $0.489542 $414,013 -0.42% -1.54%
1052 SIC Swisscoin SIC $0.000246 $394,873 25.26% -96.91%
1053 B3 B3Coin B3 $0.000575 $381,650 0.19% 14.02% 36.51%
1054 PBL Publica PBL $0.188344 $305,687 -1.40% -22.35%
1055 ADK Aidos Kuneen ADK $37.29 $302,383 18.97% -4.42% 1.05%
1056 BTCM BTCMoon BTCM $0.017765 $265,287 -2.46% 37.24% 1037.46%
1057 XIN Infinity Econ… XIN $0.045901 $243,590 0.11% 9.70% -16.90%
1058 MKR Maker MKR $366.78 $225,786 -11.94% 5.98%
1059 INF InfChain INF $0.008852 $207,617 1.30% 10.34%
1060 UGT UG Token UGT $0.443830 $202,735 -3.45% 15.02% 36.68%
1061 EAG EA Coin EAG $4.02 $179,065 0.22% -0.29% -32.29%
1062 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $176,392 0.19% 2.24% 7.15%
1063 BSR BitSoar BSR $0.148360 $141,155 -20.22% -17.89% 11.12%
1064 SUR Suretly SUR $3.94 $139,790 -1.28% 9.78% 44.58%
1065 XID Sphre AIR XID $0.185693 $128,074 0.14% 3.36% 5.02%
1066 XCPO Copico XCPO $0.024548 $113,396 -1.97% -16.55%
1067 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.62 $90,241 1.34% -5.47%
1068 MSD MSD MSD $0.013133 $77,649 -1.05% -4.34% 41.63%
1069 GMT Mercury Protocol GMT $0.065697 $71,848 -4.18% 16.15% 58.73%
1070 LLT LLToken LLT $0.315259 $68,352 1.34% 1.67% 19.91%
1071 ICX ICON ICX $1.10 $62,159 -1.67% 2.54% 8.37%
1072 MAG Magnet MAG $0.227622 $53,307 -5.97% -20.62%
1073 B2B B2B B2B $0.552462 $46,558 -3.00% -11.41%
1074 PHR Phore PHR $0.410613 $44,085 -1.79% 4.85%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.098190 $40,421 0.82% -1.17% -0.31%
1076 OXY Oxycoin OXY $0.170396 $38,183 3.74% 9.43% 5.87%
1077 DSR Desire DSR $0.160951 $35,007 2.36% -15.36% -58.30%
1078 SPANK SpankChain SPANK $0.045313 $26,802 12.87% 53.76%
1079 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003464 $26,757 6.37% -9.63% 40.83%
1080 COR CORION COR $0.951635 $26,148 1.62% -1.41% 50.43%
1081 AKY Akuya Coin AKY $0.363113 $25,044 0.81% -1.19% -51.41%
1082 VASH VPNCoin VASH $0.005082 $23,263 0.47% 4.60% 29.53%
1083 ASTRO Astro ASTRO $1.78 $22,730 -0.72% 20.46% 7.05%
1084 ACC Accelerator N… ACC $6.14 $21,671 5.00%
1085 DNA EncrypGen DNA $0.063478 $20,381 -14.70% -2.81%
1086 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002013 $19,446 -9.17% 81.40% -50.40%
1087 MUT Mutual Coin MUT $0.005672 $16,511 31.39% 12.77%
1088 SSS Sharechain SSS $0.003496 $16,339 2.21% 10.79% -7.11%
1089 HOLD Interstellar … HOLD $0.097430 $16,074 1.67% -6.46% -67.81%
1090 BTU Bitcoin Unlim… BTU $114.86 $15,914 -5.47% -11.40% -25.79%
1091 PLC PlusCoin PLC $0.000701 $14,914 -1.28% -3.92% 4.26%
1092 TER TerraNova TER $2.42 $14,258 0.20% -8.18% -22.73%
1093 AERM Aerium AERM $1.99 $13,413 0.20% 12.43% 79.28%
1094 MCR Macro MCR $1.89 $13,389 6.87% -16.45% -33.15%
1095 BPL Blockpool BPL $0.167540 $13,143 0.22% -2.94% 11.67%
1096 SISA SISA SISA $0.013754 $13,008 4.79% -7.93% -85.24%
1097 WILD Wild Crypto WILD $0.096883 $12,716 -1.27% 12.59% 29.74%
1098 EVR Everus EVR $3.78 $12,647 0.19% -5.91% 4.84%
1099 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019318 $11,946 -12.97% 51.22%
1100 STEX STEX STEX $0.228462 $11,428 -3.79% 6.02% 63.82%
1101 DGPT DigiPulse DGPT $1.27 $10,662 -47.19% -7.03%
1102 RMC Russian Minin… RMC $12289.30 $10,017 11.38% 6.78% 32.00%
1103 BLX Blockchain Index BLX $2.41 $9,305 -0.50% 4.13% 17.11%
1104 WIC Wi Coin WIC $0.003144 $8,974 0.19% -11.65% -14.41%
1105 XID International… XID $0.005902 $8,865 0.20% 2.26% -7.79%
1106 MINEX Minex MINEX $0.049183 $8,517 0.20% -10.14% 1.49%
1107 BOS BOScoin BOS $1.11 $6,908 0.20% 9.24% -11.93%
1108 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002283 $6,746 -0.48% 14.78% 0.39%
1109 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.056069 $6,607 -0.20% 14.44% 47.27%
1110 PNX Phantomx PNX $0.022076 $6,411 0.20% 62.83%
1111 FOR FORCE FOR $0.002807 $6,314 0.19% 29.50% 2.31%
1112 VIU Viuly VIU $0.004286 $6,254 -6.59% 50.76%
1113 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000141 $5,977 -4.87% -15.21% 9.11%
1114 MGC GulfCoin MGC $0.003196 $5,539 2.45% 3.10% 11.64%
1115 EDRC EDRCoin EDRC $0.038950 $5,338 0.20% 7.82% -2.40%
1116 TCOIN T-coin TCOIN $0.000204 $5,099 0.19% -15.38% -22.30%
1117 IBTC iBTC IBTC $0.010373 $5,030 -1.28% 10.46% 9.60%
1118 TRIA CombiCoin TRIA $8.77 $4,605 8.26%
1119 HYPER Hyper HYPER $0.065573 $4,378 0.19%
1120 SMART SmartBillions SMART $0.420523 $4,196 -40.13% -7.61%
1121 DEUS DeusCoin DEUS $0.383933 $4,029 0.20% 2.24% -0.13%
1122 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.103852 $3,885 -1.28% -3.07% 130.45%
1123 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073278 $3,818 0.19% 2.50% 18.77%
1124 APC AlpaCoin APC $0.015450 $3,629 0.20% 2.18% -41.85%
1125 STU bitJob STU $0.049081 $3,564 -0.37% 20.25% -39.31%
1126 MGC MergeCoin MGC $0.012869 $3,491 0.22% -1.20%
1127 DFS DFSCoin DFS $0.007671 $3,243 -0.06% 15.98% -24.48%
1128 DAY Chronologic DAY $4.14 $3,187 -9.40% -8.68% -6.29%
1129 SHND StrongHands SHND $3.1e-08 $3,161 -0.90% 5.32% 20.08%
1130 XOT Internet of T… XOT $2447.04 $2,807 0.20% 2.24% 7.04%
1131 OX OX Fina OX $0.000163 $2,764 6.07% 1.61% 0.60%
1132 PRES President Trump PRES $0.003914 $2,590 0.19% 1.88% -14.72%
1133 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.037866 $2,544 18.28% 29.05% -54.88%
1134 ZBC Zilbercoin ZBC $0.045184 $2,332 0.16% 1.83% 4.20%
1135 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000410 $2,158 0.20% 27.80% 78.58%
1136 ETT EncryptoTel [… ETT $0.091033 $2,085 0.35% 57.63% -8.78%
1137 SND Sand Coin SND $0.936670 $1,937 5.70% 32.90% 26.33%
1138 ABC Alphabit ABC $11.50 $1,921 0.23% 2.39% -11.98%
1139 IPY Infinity Pay IPY $0.003458 $1,664 46.11% 179.80%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051311 $1,517 0.20% 2.24% -30.35%
1141 ACC AdCoin ACC $0.127805 $1,386 0.19% -16.99% 25.32%
1142 BTBc Bitbase BTBc $0.004590 $1,288 2.02% -4.66% -54.63%
1143 BSN Bastonet BSN $0.000820 $1,234 0.22% -14.80% -14.45%
1144 BAT BatCoin BAT $0.000002 $991 -0.61% -13.48% -41.10%
1145 CYDER Cyder CYDER $0.000410 $957 25.25% 155.61% 7.15%
1146 WA WA Space WA $0.015410 $952 0.20% 2.24% 13.49%
1147 VULC Vulcano VULC $0.008838 $948 10.12% 10.73% 1.18%
1148 HAT Hawala.Today HAT $0.142510 $932 -1.54% 40.81% -38.25%
1149 HIGH High Gain HIGH $0.000738 $881 -16.75% 34.63% -47.30%
1150 BGR Bongger BGR $0.000157 $862 -0.12% 48.42% 10.61%
1151 GARY President Joh… GARY $0.110737 $820 0.20% 2.24% 14.70%
1152 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 $723 0.19% 2.23% 7.14%
1153 NTC Natcoin NTC $0.302341 $608 -23.30% -8.60% -65.65%
1154 PRN Protean PRN $0.000012 $595 8.07% -79.23% -73.62%
1155 NAMO NamoCoin NAMO $0.000149 $592 48.62% 78.38% 20.24%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.08 $590 0.19% 2.25% 49.46%
1157 PEC Peacecoin PEC $0.024262 $575 0.19% 0.28% 431.90%
1158 FLAP FlappyCoin FLAP $7.9e-07 $564 -0.01% -94.17% -42.78%
1159 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002628 LowVol -5.62% -12.70%
1160 MCI Musiconomi MCI $0.061075 LowVol -0.66% 0.03% 11.08%
1161 TELL Tellurion TELL $0.000342 LowVol 0.50% 73.33% 9.67%
1162 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -0.04% -9.11%
1163 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 LowVol 0.19% 2.24% -23.54%
1164 POKE PokeCoin POKE $0.000164 LowVol 0.19% -31.84%
1165 SKR Sakuracoin SKR $0.000983 LowVol -4.98% 41.23% 71.26%
1166 SIFT Smart Investm… SIFT $3.57 LowVol -1.40% 9.44% 9.03%
1167 FC Facecoin FC $0.004205 LowVol 484.10% -14.18% 27.38%
1168 SAK Sharkcoin SAK $0.002042 LowVol 0.21% -32.49% 6.62%
1169 EBIT eBIT EBIT $0.001378 LowVol 92.23% 11.39% 57.16%
1170 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000328 LowVol 0.20% 2.24% -37.65%
1171 DMC DynamicCoin DMC $0.002872 LowVol 0.20% 0.14% 1.64%
1172 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.19% 2.24% 7.15%
1173 MAGN Magnetcoin MAGN $0.418081 LowVol 6.26% 7.79% -11.33%
1174 TIE TIES Network TIE $0.084571 LowVol -1.28% 18.71% 50.72%
1175 9COIN 9COIN 9COIN $0.002787 LowVol 0.22% 2.24% 1.22%
1176 BEST BestChain BEST $0.001229 LowVol 0.22% 11.53% 3.74%
1177 SHA SHACoin SHA $0.000328 LowVol 0.19% -18.19% -14.29%
1178 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000494 LowVol 0.14% -6.98% -36.23%
1179 COUPE Coupecoin COUPE $0.000007 LowVol -3.38% -22.44% -85.84%
1180 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol 0.20% -48.88% -7.70%
1181 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006475 LowVol 46.62% -48.90% -79.76%
1182 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.20% 7.15%
1183 ACN Avoncoin ACN $0.000328 LowVol 0.19% 2.24% -20.17%
1184 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001764 LowVol 0.20% -2.93% -21.33%
1185 QBT Cubits QBT $0.001323 LowVol 0.14% 5.84% 81.79%
1186 FLASH Flash FLASH $0.003638 LowVol -17.62% -3.37% -20.68%
1187 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% -0.79% -1.90%
1188 LDCN LandCoin LDCN $0.003849 LowVol -26.90% -36.62% 15.40%
1189 ACES Aces ACES $0.000093 LowVol 0.20% -41.28% -53.14%
1190 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol -1.28% 128.89% 28.98%
1191 BUB Bubble BUB $0.010738 LowVol 0.19% -2.22% -60.17%
1192 MOTO Motocoin MOTO $0.002474 LowVol 0.04% -35.72% -12.60%
1193 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 1.43% 10.74% 41.17%
1194 VOYA Voyacoin VOYA $1.65 LowVol -12.19% -12.25% -23.55%
1195 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009754 LowVol 0.20% 9.63% -1.66%
1196 UTA UtaCoin UTA $0.000738 LowVol 0.20% 2.24%
1197 SWP Swapcoin SWP $0.093449 LowVol -1.43% 14.44% 6.75%
1198 CASH Cash Poker Pro CASH $0.056578 LowVol -1.54% -22.98% -45.79%
1199 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001114 LowVol 0.20% -6.91% -39.20%
1200 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.19% 2.26% -46.95%
1201 BIT First Bitcoin BIT $0.013688 LowVol 0.19% 17.76% 16.23%
1202 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.19% 2.24%
1203 X2 X2 X2 $0.000164 LowVol 0.19% 84.22% 114.29%
1204 CYC Cycling Coin CYC $0.000984 LowVol 0.19% -12.35%
1205 YES Yescoin YES $0.000007 LowVol 0.32% -90.97% -86.38%
1206 ELC Elacoin ELC $0.060024 LowVol 0.19% -14.01% 13.04%
1207 IRL IrishCoin IRL $0.002869 LowVol 5.22% 5.27% 39.10%
1208 XRY Royalties XRY $0.067868 LowVol -0.05% 1.63% 13.59%
1209 TCR TheCreed TCR $0.000246 LowVol 0.19% 2.24% 7.15%
1210 LEPEN LePen LEPEN $0.000049 LowVol -1.46% -40.64% -34.63%
1211 AV AvatarCoin AV $0.025902 LowVol 0.19% -19.01% 5.38%
1212 MARX MarxCoin MARX $0.000844 LowVol 0.20% -4.76% -13.37%
1213 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000311 LowVol -1.28% 46.22% 223.37%
1214 DON Donationcoin DON $0.000410 LowVol 0.19% 2.42% 1.66%
1215 EUSD eUSD EUSD $0.000154 LowVol -1.42% -33.72% -76.20%
1216 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003197 LowVol 0.19% 7.79% 5.80%
1217 GAY GAY Money GAY $0.010731 LowVol 0.23% -10.48% -54.88%
1218 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.7e-07 LowVol -1.40% 14.44% 41.56%
1219 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048360 LowVol 0.19% 4.68% -4.30%
1220 WOW Wowcoin WOW $0.000087 LowVol 0.25% 2.78% 12.49%
1221 RCN Rcoin RCN $0.000082 LowVol 0.19% 2.26% 7.15%
1222 XAU Xaucoin XAU $0.018852 LowVol 0.20% -0.78% -16.47%
1223 GRN Granite GRN $0.015164 LowVol 0.19% 23.12% 31.09%
1224 DBG Digital Bulli… DBG $0.005984 LowVol 0.20% 28.69%
1225 FBL Faceblock FBL $0.001263 LowVol -1.28% -43.24% -98.98%
1226 EGOLD eGold EGOLD $0.010279 LowVol -1.28% -14.33% -3.26%
1227 YEL Yellow Token YEL $0.004672 LowVol 16.13% 42.99% -58.03%
1228 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000164 LowVol 0.19% 2.24% -28.57%
1229 TOP TopCoin TOP $0.000920 LowVol 0.20% -2.81% 0.63%
1230 HNC Huncoin HNC $0.001393 LowVol 0.19% 44.85% -8.93%
1231 UR UR UR $0.000328 LowVol 0.20% -39.61% -29.09%
1232 10MT 10M Token 10MT $0.002437 LowVol -1.28% -29.88% -55.16%
1233 INDIA India Coin INDIA $0.000164 LowVol 0.20% 2.24% -35.67%
1234 KASHH KashhCoin KASHH $0.000079 LowVol 1.04% 153.62% 331.54%
1235 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005236 LowVol -1.90% -17.79% 71.03%
1236 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.20% 2.24% -46.43%
1237 FUTC FutCoin FUTC $0.001475 LowVol 0.19% 2.26% -2.83%
1238 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000410 LowVol 0.19% 2.24% 33.93%
1239 WINK Wink WINK $0.000246 LowVol 0.23% 20.65% 58.15%
1240 ASN Aseancoin ASN $0.003689 LowVol 0.20% 27.22% -26.95%
1241 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.20% -48.87%
1242 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.19% 2.24% 2982.02%
1243 VGC VegasCoin VGC $0.000164 LowVol 0.13% 0.35% 7.16%
1244 SYNC Sync SYNC $409.83 LowVol 0.19% 2.26%
1245 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000246 LowVol 0.20% 2.24% -27.21%
1246 QBC Quebecoin QBC $0.001393 LowVol 0.19% 2.24% 7.44%
1247 REGA Regacoin REGA $0.002295 LowVol 0.20% 2.24% 8.78%
1248 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.19% 2.26% 7.16%
1249 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010976 LowVol 0.20% 1611.34% 1334.73%
1250 CLINT Clinton CLINT $0.009098 LowVol 0.19% 7.15%
1251 LKC LinkedCoin LKC $0.000164 LowVol 0.19% 2.24%
1252 HCC Happy Creator… HCC $0.000328 LowVol 0.19% -18.19% -46.43%
1253 OP Operand OP $0.000738 LowVol 0.20% -23.32%
1254 BET BetaCoin BET $0.001803 LowVol 0.19% -33.83% -30.53%
1255 MBL MobileCash MBL $0.000328 LowVol 0.22% 2.24% 7.15%
1256 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005902 LowVol 0.20% 0.48% -2.61%
1257 RHFC RHFCoin RHFC $0.000902 LowVol 0.20% 2.24% -29.47%
1258 ZSE ZSEcoin ZSE $0.007648 LowVol -2.41% -5.73% 84.96%
1259 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.20% 2.24%
1260 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073360 LowVol 0.22% 2.24% -31.04%
1261 STARS StarCash Network STARS $0.204999 LowVol 0.20% -1.40% -0.29%
1262 MAVRO Mavro MAVRO $0.015984 LowVol 69.87%
1263 RICHX RichCoin RICHX $0.005902 LowVol 0.19%
1264 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.22% 7.15%
1265 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003033 LowVol 0.19% 8.83%
1266 AIB Advanced Inte… AIB $0.004016 LowVol 0.19% 8.67% 44.90%
1267 AXIOM Axiom AXIOM $0.012623 LowVol 0.20% 2.26% 7.15%
1268 EGG EggCoin EGG $0.031885 LowVol 0.20%
1269 DASHS Dashs DASHS $0.030164 LowVol 0.19% 9.27% 8.66%
1270 BXC Bitcedi BXC $0.001230 LowVol 0.08% 0.98% -0.47%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008033 LowVol 0.19% 0.22% -0.94%
1272 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002787 LowVol 0.19% 2.26% -4.69%
1273 OPES Opescoin OPES $0.001639 LowVol 0.19% -14.78% -20.63%
1274 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.20% 2.26% 7.16%
1275 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001393 LowVol 0.19% 2.26% 14.25%
1276 IQT iQuant IQT $0.141425 LowVol -2.90% -4.05% -20.35%
1277 TODAY TodayCoin TODAY $0.000738 LowVol 0.20% -7.98% -3.57%
1278 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124016 LowVol 0.20%
1279 XQN Quotient XQN $0.004508 LowVol 0.19% 6.12% -20.38%
1280 MONETA Moneta MONETA $0.000328 LowVol 0.20% 36.35% -14.17%
1281 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001803 LowVol 0.19% 7.13% 4.08%
1282 NBE BitCentavo NBE $7.8e-07 LowVol -0.12% 6.16% 17.05%
1283 DUB Dubstep DUB $0.001721 LowVol 0.19%
1284 DISK DarkLisk DISK $0.000574 LowVol 0.19% -20.48% -19.04%
1285 NTWK Network Token NTWK $0.001169 LowVol -1.28% -67.84% -53.19%
1286 PRIMU Primulon PRIMU $0.000246 LowVol 7.12% 53.37% 41.21%
1287 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol 0.20% 2.24% 7.15%
1288 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.19% 5.29%
1289 BITOK Bitok BITOK $0.000015 LowVol -0.04% -81.49%
1290 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033126 LowVol 0.40% -0.18% 2.53%
1291 AMIS AMIS AMIS $1168.11 LowVol -1.28% -50.43%
1292 FID BITFID FID $0.081967 LowVol 0.19%
1293 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol 1.98%
1294 SKC Skeincoin SKC $0.002539 LowVol 2.16% -10.25%
1295 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol 1.10%
1296 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol 8.39% -67.65%
1297 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol 2.01%
1298 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol 1.96%
1299 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002462 LowVol 2.38% -3.39%
1300 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol 58.85%
1301 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1302 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 7.07%
1303 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 6.79%
1304 PRM PrismChain PRM $0.000986 LowVol 0.38% 2.05% 17.13%
1305 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 2.18% -7.21%
1306 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 6.83%
1307 OMC Omicron OMC $0.093304 LowVol 2.63% 8.50%
1308 LTH LAthaan LTH $0.000410 LowVol 2.17%
1309 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003299 LowVol 2.88% -1.85%
1310 TEAM TeamUp TEAM $0.000166 LowVol 3.26%
1311 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol 0.94% -1.29%
1312 NBIT netBit NBIT $0.018345 LowVol -53.67% -55.30%
1313 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1314 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol
1315 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol 2.17% 6.46%
1316 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol 14.93%
1317 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol
1318 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1319 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol 2.14%
1320 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol 3.64% 0.62%
1321 EFYT Ergo EFYT $9.74 LowVol 3.11% 32.96%
1322 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol 2.62% -47.85%
1323 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol 1.36%
1324 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1325 FAP FAPcoin FAP $0.025417 LowVol 34.63% 76.80%
1326 ASC AsicCoin ASC $0.000708 55.15%
1327 MRC microCoin MRC $0.000080
1328 QORA Qora QORA $0.079614 -15.37%
1329 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 0.93%

Quay lại phần 1

Phản hồi