Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 25/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 25/11/2017 (GMT +7) của 1326 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 25/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8217.26 trên tổng giá trị $137,219,408,446

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $455.78 trên tổng giá trị $43,721,846,959

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1672.88 trên tổng giá trị $28,137,925,244

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.243331 trên tổng giá trị $9,398,141,680

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $564.27 trên tổng giá trị $4,349,347,790

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FFC FireFlyCoin (FFC) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.08% trong 1h qua

    + Đồng BXT BitTokens (BXT) đang có giá hiện tại $0.766852 trên tổng giá trị $427,892 đã biến động tăng 68.43% trong 1h qua

    + Đồng CXT Coinonat (CXT) đang có giá hiện tại $0.008977 trên tổng giá trị $77,408 đã biến động tăng 67.48% trong 1h qua

    + Đồng XRY Royalties (XRY) đang có giá hiện tại $0.067867 trên tổng giá trị đã biến động tăng 65.14% trong 1h qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.091339 trên tổng giá trị $183,374 đã biến động tăng 63.57% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000075 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1443.29% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.090521 trên tổng giá trị $387,248 đã biến động tăng 627.76% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.17 trên tổng giá trị $7,663,102 đã biến động tăng 462.98% trong 24h qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000226 trên tổng giá trị đã biến động tăng 370.58% trong 24h qua

    + Đồng ANTX Antimatter (ANTX) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 247.22% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010962 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1292.13% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.017151 trên tổng giá trị đã biến động tăng 987.95% trong 7 ngày qua

    + Đồng GB GoldBlocks (GB) đang có giá hiện tại $0.045578 trên tổng giá trị $693,762 đã biến động tăng 492.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.648040 trên tổng giá trị $4,338,714 đã biến động tăng 490.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng ENV Environ (ENV) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị $282 đã biến động tăng 450.59% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 25/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 STRC StarCredits STRC $730,535 $0.162341 4,500,000 LowVol -14.13% -32.84% -15.02%
702 PND Pandacoin PND $707,112 $0.000022 32,514,916,898 LowVol -5.75% -10.14% -24.94%
703 ITNS IntenseCoin ITNS $689,421 $0.002538 271,654,424 LowVol 10.05% 10.77% -51.73%
704 SMC SmartCoin SMC $686,708 $0.029202 23,515,622 LowVol -1.63% 16.76% 82.84%
705 TES TeslaCoin TES $665,526 $0.009067 73,398,061 LowVol -0.03% 5.27% 1.33%
706 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -14.89%
707 NET NetCoin NET $649,705 $0.000825 787,126,712 LowVol 0.03% -8.37% 5.66%
708 MAX MaxCoin MAX $639,144 $0.010479 60,993,381 LowVol 0.00% -0.52% 14.28%
709 ELE Elementrem ELE $632,361 $0.024560 25,747,607 LowVol 0.00% -2.20% 13.03%
710 COLX ColossusCoinXT COLX $631,780 $0.000133 4,741,310,215 LowVol -8.18% 15.70% 8.81%
711 BITS Bitstar BITS $580,712 $0.025161 23,079,737 LowVol -0.43% 6.91% -10.30%
712 ITI iTicoin ITI $579,347 $18.10 32,000 LowVol 0.18% -6.02% 10.99%
713 UFO UFO Coin UFO $570,407 $0.000164 3,483,761,262 LowVol 0.00% 0.25% -29.98%
714 HBN HoboNickels HBN $566,908 $0.009497 59,696,358 LowVol -1.71% -3.39% -4.96%
715 USC Ultimate Secu… USC $550,391 $0.053213 10,343,113 LowVol 0.00% -3.70% 1.23%
716 MAC Machinecoin MAC $535,031 $0.026497 20,191,975 LowVol -0.60% -1.11% -35.15%
717 SAC SACoin SAC $516,705 $0.073680 7,012,841 LowVol -0.01% 6.02% -0.92%
718 V Version V $497,075 $0.001065 466,951,569 LowVol -0.01% 2.99% 24.90%
719 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -39.01%
720 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 63.79% 112.42%
721 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -24.89% -12.12%
722 TROLL Trollcoin TROLL $471,058 $0.000834 565,056,012 LowVol 0.32% -11.12% -2.30%
723 IFLT InflationCoin IFLT $461,957 $0.000014 33,110,702,939 LowVol 1.38% 93.64% 86.86%
724 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 13.71%
725 OPAL Opal OPAL $438,609 $0.028964 15,143,412 LowVol -0.14% 73.19% 67.57%
726 RBIES Rubies RBIES $428,182 $0.041111 10,415,252 LowVol -0.01% 91.54% 79.03%
727 FUCK FuckToken FUCK $426,092 $0.008291 51,392,878 LowVol -0.41% -47.37% -49.18%
728 FNC FinCoin FNC $419,626 $0.032583 12,878,667 LowVol 0.00% 0.27% -19.54%
729 BUCKS SwagBucks BUCKS $413,653 $1.32 313,954 LowVol 3.94% 17.23% 21.60%
730 VAL Valorbit VAL $388,239 $0.000082 4,742,346,801 LowVol -0.01% 4.54%
731 E4ROW E4ROW E4ROW $387,248 $0.090521 4,278,000 LowVol -0.38% 627.76% 84.10%
732 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -24.44%
733 NOBL NobleCoin NOBL $379,950 $0.000164 2,313,579,691 LowVol 0.11% -33.69% -26.32%
734 CFT CryptoForecast CFT $369,054 $0.008023 46,000,000 LowVol 0.01% -4.77% -23.54%
735 POST PostCoin POST $367,864 $0.023182 15,868,233 LowVol 3.98% 6.49% 30.42%
736 TALK BTCtalkcoin TALK $359,975 $0.005513 65,290,635 LowVol -22.23% -26.70% -36.02%
737 UNI Universe UNI $356,512 $0.033320 10,699,742 LowVol 0.00% -12.08% 14.22%
738 DVC Devcoin DVC $347,656 $0.000023 15,131,807,500 80.55%
739 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol -0.78% 20.06%
740 SHDW Shadow Token SHDW $313,693 $0.044813 7,000,000 LowVol -4.81% 15.07%
741 AU AurumCoin AU $311,003 $1.05 296,216 LowVol -0.01% -46.07% 7.25%
742 GUN Guncoin GUN $305,222 $0.001556 196,100,428 LowVol -4.88% -1.14% 16.84%
743 RIYA Etheriya RIYA $302,273 $0.191127 1,581,531 LowVol 0.00% -40.25% -16.07%
744 BLN Bolenum BLN $296,302 $0.029630 10,000,000 LowVol -0.02% 0.55% -7.74%
745 GOOD Goodomy GOOD $284,681 $0.000645 441,349,000 LowVol -0.07% -33.34% -17.75%
746 NEWB Newbium NEWB $284,486 $0.005690 50,000,000 LowVol -0.71% -0.46% -3.95%
747 BTCR Bitcurrency BTCR $277,104 $0.001634 169,598,616 LowVol -20.02% 23.11% 139.10%
748 PR Prototanium PR $276,493 $1.41 195,827 LowVol -0.78% 42.95% 32.22%
749 TRI Triangles TRI $276,214 $3.79 72,891 LowVol -9.98% 7.68% 4.40%
750 NYAN Nyancoin NYAN $275,206 $0.000866 317,911,543 LowVol 36.22% 11.12% 11.99%
751 XJO Joulecoin XJO $270,139 $0.007866 34,344,044 LowVol 0.32% -3.33% 7.34%
752 BRIT BritCoin BRIT $268,365 $0.012618 21,268,092 LowVol -0.03% -19.75% -26.14%
753 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
754 CHESS ChessCoin CHESS $263,839 $0.004883 54,032,769 LowVol -0.25% 55.79% 39.03%
755 XPTX PlatinumBAR XPTX $259,490 $0.654418 396,521 LowVol 0.00% 9.87% 18.47%
756 VIDZ PureVidz VIDZ $251,939 $0.002011 125,279,775 LowVol 0.00% 3.39% 22.47%
757 FUNK The Cypherfunks FUNK $244,750 $0.000005 46,200,169,999 LowVol -11.16% -5.14% 6.97%
758 Q2C QubitCoin Q2C $243,806 $0.000982 248,174,133 LowVol 0.25% 14.04%
759 KUSH KushCoin KUSH $238,076 $0.043720 5,445,524 LowVol 2.29% 32.49% 37.98%
760 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol
761 SH Shilling SH $224,663 $0.005731 39,203,625 LowVol 0.00% 16.96% 60.85%
762 ECA Electra ECA $224,364 $0.000010 21,732,491,254 LowVol 0.67% -23.52% -1.60%
763 8BIT 8Bit 8BIT $222,566 $0.191140 1,164,415 LowVol 0.09% 0.75% -1.05%
764 FLT FlutterCoin FLT $221,485 $0.000687 322,214,524 LowVol 4.24% -29.75% -3.21%
765 J Joincoin J $220,756 $0.090163 2,448,402 LowVol -0.68% -6.08% -6.31%
766 CAGE CageCoin CAGE $218,560 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -4.10% -11.48% -34.16%
767 TRK Truckcoin TRK $218,469 $0.001413 154,643,259 LowVol 2.78% -4.80% -2.75%
768 BBP BiblePay BBP $215,940 $0.000901 239,791,280 LowVol 0.00% 0.25% 9.48%
769 I0C I0Coin I0C $214,831 $0.010238 20,984,700 LowVol 0.08% -2.07% 30.32%
770 GAIA GAIA GAIA $213,898 $0.008875 24,101,381 LowVol 0.43% -14.43% -34.20%
771 HODL HOdlcoin HODL $211,695 $0.001392 152,109,220 LowVol -0.01% -13.71% -18.49%
772 KAYI Kayicoin KAYI $209,423 $0.000737 284,211,087 LowVol -0.04% 1.49% 16.85%
773 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol
774 CORG CorgiCoin CORG $203,886 $0.000163 1,251,855,418 LowVol 0.33% -10.10% 26.05%
775 CUBE DigiCube CUBE $198,864 $0.000082 2,429,126,009 LowVol -0.01%
776 UNIC UniCoin UNIC $195,880 $0.066069 2,964,798 LowVol 1.02% -5.24% 14.13%
777 TTC TittieCoin TTC $187,142 $0.000149 1,259,816,434 LowVol -0.52% 8.41% 18.74%
778 XRA Ratecoin XRA $187,062 $0.001637 114,249,334 LowVol 4.31% 4.50% 7.49%
779 TGC Tigercoin TGC $178,210 $0.004093 43,536,800 LowVol -0.01% 7.95% -17.06%
780 GLC GlobalCoin GLC $170,730 $0.002620 65,171,010 LowVol 0.00% -2.78% -41.10%
781 FRC Freicoin FRC $168,814 $0.005731 29,458,093 LowVol 0.00% -2.13% -2.43%
782 LTB LiteBar LTB $168,789 $0.211674 797,402 LowVol -18.64% 0.59% -31.74%
783 BIGUP BigUp BIGUP $166,772 $0.000079 2,116,437,627 LowVol 0.85% -6.73% -1.31%
784 CTO Crypto CTO $164,873 $0.013672 12,059,407 LowVol -0.01% 0.25% 12.49%
785 BERN BERNcash BERN $163,118 $0.002290 71,234,301 LowVol -5.34% -3.07% 28.01%
786 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -1.41% 3.81%
787 RBX Ripto Bux RBX $160,994 $0.000422 381,236,123 LowVol 6.09% 12.48% -11.18%
788 BUN BunnyCoin BUN $160,209 $0.000002 102,278,201,385 LowVol 0.17% -31.42% -22.48%
789 ICE iDice ICE $156,430 $0.099573 1,571,013 LowVol -0.38% -3.73% 17.22%
790 LEA LeaCoin LEA $155,418 $0.000498 312,253,690 LowVol -0.05% 5.28% 42.79%
791 KED Darsek KED $154,263 $0.011414 13,515,328 LowVol 0.19% -22.83% -2.94%
792 XPD PetroDollar XPD $153,146 $0.002393 63,993,275 LowVol 0.48% 4.59% -12.84%
793 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 5.50%
794 GAP Gapcoin GAP $148,297 $0.012375 11,983,906 LowVol -14.16% 5.81% 22.92%
795 YAC Yacoin YAC $147,016 $0.001228 119,719,756 LowVol 0.00% 0.25% 11.94%
796 WYV Wyvern WYV $144,500 $0.083422 1,732,153 LowVol -0.01% -0.24% 7.33%
797 GRT Grantcoin GRT $144,410 $0.003357 43,023,665 LowVol 2.50% 2.76% 1.37%
798 888 OctoCoin 888 $139,870 $0.002783 50,255,660 LowVol 0.13% -4.71% 30.20%
799 EVO Evotion EVO $139,310 $0.044091 3,159,608 LowVol -27.85% -6.22% 7.18%
800 EMD Emerald Crypto EMD $134,433 $0.007032 19,117,129 LowVol 0.00% -16.77% 2.03%
801 URC Unrealcoin URC $131,689 $0.018747 7,024,402 LowVol -0.01% -5.90% 20.30%
802 XRE RevolverCoin XRE $131,418 $0.005896 22,289,502 LowVol 0.02% -2.43% -9.76%
803 SPACE SpaceCoin SPACE $130,577 $0.006262 20,852,761 LowVol -0.22% -28.49% -9.20%
804 XLC LeviarCoin XLC $129,824 $0.013378 9,704,304 LowVol -11.83% 10.43% -15.35%
805 MNM Mineum MNM $129,200 $0.013692 9,436,367 LowVol -7.71% 1.22% 1.70%
806 GTC Global Tour Coin GTC $127,232 $0.004257 29,887,402 LowVol -0.01% 5.14% -20.06%
807 PHS Philosopher S… PHS $127,032 $0.021122 6,014,340 LowVol -0.01% 8.06% -23.20%
808 PASL Pascal Lite PASL $126,703 $0.030864 4,105,250 LowVol 0.00% -1.94% 14.02%
809 SLING Sling SLING $123,846 $0.115303 1,074,095 LowVol 1.00% 23.73%
810 BUMBA BumbaCoin BUMBA $123,015 $0.005485 22,427,326 LowVol 0.00% 7.21% -1.55%
811 DRXNE DROXNE DRXNE $123,011 $0.001967 62,536,969 LowVol 4.33% -2.14% 7.50%
812 ANTI AntiBitcoin ANTI $121,534 $0.006959 17,465,159 LowVol 0.00% 1.74% 36.71%
813 STV Sativacoin STV $118,964 $0.016789 7,085,995 LowVol -0.01% 2.93% 14.06%
814 CYP Cypher CYP $112,611 $0.017691 6,365,285 LowVol 0.30% 38.28%
815 020 020LondonCoin 020 $112,047 $7.1e-07 156,862,230,248 LowVol 5.37%
816 C2 Coin2.1 C2 $111,555 $0.001116 99,976,323 LowVol 4.85% 46.38% 0.57%
817 GP GoldPieces GP $111,379 $0.091282 1,220,161 LowVol 7.76% 18.60% 30.15%
818 MRJA GanjaCoin MRJA $111,161 $0.024969 4,451,920 LowVol 0.02% -23.36% -2.87%
819 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol
820 XCXT CoinonatX XCXT $110,047 $0.007093 15,514,070 LowVol -2.04% -2.81% -7.10%
821 RUPX Rupaya RUPX $109,557 $0.017986 6,091,074 LowVol 0.04% -10.49% -13.67%
822 FRN Francs FRN $108,259 $0.027995 3,867,080 LowVol 0.33% -8.22% -3.36%
823 CNNC Cannation CNNC $105,860 $0.042739 2,476,893 LowVol 0.37% 3.15% -23.36%
824 CAP Bottlecaps CAP $104,724 $0.000514 203,620,329 LowVol
825 ARI Aricoin ARI $104,661 $0.000746 140,262,505 LowVol 0.48% 0.09% 19.92%
826 FIRE Firecoin FIRE $102,621 $1.04 98,412 LowVol -0.78%
827 OHM OHM OHM $101,642 $0.003438 29,560,844 LowVol 0.00% -52.03% -57.60%
828 PX PX PX $101,302 $0.001064 95,184,227 LowVol 0.02% 0.25% 69.33%
829 HAL Halcyon HAL $99,965 $0.019008 5,258,982 LowVol 1.21% 10.21%
830 QCN QuazarCoin QCN $98,975 $0.016373 6,044,911 LowVol -0.01% -3.65% -5.53%
831 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
832 DLC Dollarcoin DLC $96,174 $0.010561 9,106,714 LowVol 0.00% 3.46% 6.92%
833 RED RedCoin RED $95,168 $0.001284 74,107,896 LowVol -0.01% -21.48% 56.06%
834 ARCO AquariusCoin ARCO $93,396 $0.063372 1,473,775 LowVol -8.88% -12.57% 7.38%
835 QTL Quatloo QTL $92,840 $0.012028 7,718,883 LowVol -2.56% 4.41% 7.03%
836 UNITS GameUnits UNITS $91,493 $0.026344 3,472,983 LowVol 9.29% -25.94% 42.00%
837 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol -2.68%
838 BTQ BitQuark BTQ $88,898 $0.009906 8,974,334 LowVol -0.01% 0.25% -4.68%
839 ARG Argentum ARG $87,883 $0.010333 8,504,893 LowVol 0.86% 11.93% 19.53%
840 XCT C-Bit XCT $87,217 $0.000555 157,223,250 LowVol 6.16% -4.93% -8.93%
841 CAT Catcoin CAT $81,834 $0.013262 6,170,350 LowVol 0.00% -6.92% -2.89%
842 VC VirtualCoin VC $79,312 $0.007880 10,064,287 LowVol -1.53% -49.16%
843 NEVA NevaCoin NEVA $77,738 $0.032080 2,423,275 LowVol 2.45% 1.98% 22.38%
844 COXST CoExistCoin COXST $77,650 $0.002865 27,100,000 LowVol 0.02% 0.32% 48.22%
845 SPT Spots SPT $77,058 $0.003439 22,406,021 LowVol 14.14% 0.07% 60.29%
846 SLM Slimcoin SLM $77,041 $0.005158 14,937,439 LowVol 0.00% 0.25% 4.19%
847 ALL Allion ALL $75,560 $0.012188 6,199,359 LowVol 0.49% 10.54% 18.24%
848 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $75,383 $0.095047 793,108 LowVol -15.37% 15.13% 25.04%
849 PXI Prime-XI PXI $75,179 $0.004259 17,652,905 LowVol -0.01% 2.86% 3.20%
850 BAS BitAsean BAS $74,680 $0.014936 5,000,000 LowVol 11.25% 24.85% -7.08%
851 BVC BeaverCoin BVC $73,960 $0.023741 3,115,258 LowVol 0.00% 51.43% 46.55%
852 JWL Jewels JWL $72,697 $0.003602 20,181,636 LowVol -0.01% -1.98%
853 MEOW Kittehcoin MEOW $72,362 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -0.48% -17.35% 26.70%
854 FLAX Flaxscript FLAX $72,152 $0.012925 5,582,480 LowVol -8.70% 2.52% -29.58%
855 DUO ParallelCoin DUO $70,691 $0.234369 301,624 LowVol 0.62% -17.04% -10.65%
856 MARS Marscoin MARS $69,580 $0.002460 28,279,074 LowVol -3.11% -6.76% -6.21%
857 SRC SecureCoin SRC $68,534 $0.008370 8,188,176 LowVol 0.03% 3.68% -5.41%
858 SOON SoonCoin SOON $67,355 $0.005405 12,462,620 LowVol 0.02% 0.29% 3.17%
859 TSE Tattoocoin (S… TSE $66,822 $0.000739 90,421,856 LowVol 26.12% -26.34% -25.91%
860 ATX Artex Coin ATX $66,027 $0.003515 18,781,750 LowVol -0.01% 9.38% 3.71%
861 MST MustangCoin MST $64,437 $0.102226 630,343 LowVol 0.00% 0.25% 3.09%
862 KIC KibiCoin KIC $62,478 $0.004250 14,701,000 LowVol -11.45% 33.87% 55.70%
863 IMS Independent M… IMS $62,239 $0.011592 5,368,934 LowVol 12.58% 4.69% -9.46%
864 BTPL Bitcoin Planet BTPL $61,771 $0.011257 5,487,266 LowVol 0.74% -37.37% -46.80%
865 GCC GuccioneCoin GCC $61,446 $0.003029 20,285,537 LowVol 23.32% 15.92% 17.21%
866 CF Californium CF $59,190 $0.024642 2,402,013 LowVol 0.02% -3.13% -12.08%
867 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $58,737 $0.000737 79,719,140 LowVol -0.01% 12.78% 22.60%
868 BLC Blakecoin BLC $58,209 $0.003849 15,122,697 LowVol -11.29% 1.09% -40.03%
869 DRM Dreamcoin DRM $58,157 $0.023741 2,449,632 LowVol 0.02% -2.44%
870 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol 9.14%
871 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,148 $0.002292 24,931,054 LowVol 0.00% 0.25% -13.87%
872 BITZ Bitz BITZ $56,958 $0.028609 1,990,891 LowVol -0.15% 0.10% 46.14%
873 MAR Marijuanacoin MAR $55,851 $0.038057 1,467,551 LowVol -7.16% -6.66% -10.76%
874 GPL Gold Pressed … GPL $55,622 $0.218502 254,560 LowVol -0.01% -10.42% 4.72%
875 HXX Hexx HXX $54,283 $0.036728 1,477,959 LowVol -1.67% -11.57% 34.68%
876 URO Uro URO $53,669 $0.044453 1,207,310 LowVol -0.01% 2.71% 25.18%
877 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $53,432 $0.006654 8,030,000 LowVol -0.02% 15.25% 26.59%
878 CPN CompuCoin CPN $53,012 $0.002703 19,615,019 LowVol 0.01% -17.61% -5.56%
879 300 300 Token 300 $52,804 $176.01 300 LowVol 0.00% 0.25% -5.26%
880 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -61.28%
881 EGAS ETHGAS EGAS $52,410 $0.005160 10,157,540 LowVol -0.38% 4.63% -36.02%
882 ICOB ICOBID ICOB $52,222 $0.000489 106,701,874 LowVol -0.18% -0.92% 10.52%
883 JOBS JobsCoin JOBS $52,077 $0.000491 106,019,270 LowVol 0.02% 1.20% -13.54%
884 ZYD Zayedcoin ZYD $51,627 $0.008269 6,243,840 LowVol 0.00% 6.58% 22.09%
885 BSTAR Blackstar BSTAR $51,562 $0.000082 630,795,971 LowVol -0.15% 0.12% 4.38%
886 DIBC DIBCOIN DIBC $49,939 $0.009988 5,000,000 LowVol 0.00% 2.16% -29.17%
887 EMP EMoneyPower EMP $49,354 $0.005365 9,200,000 LowVol 0.29% -37.23%
888 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 4.95%
889 JIN Jin Coin JIN $49,182 $0.004994 9,848,485 LowVol 0.00% 19.91% -58.86%
890 CRX Chronos CRX $48,922 $0.000664 73,729,962 LowVol 0.03% -26.38% -30.56%
891 CWXT CryptoWorldX … CWXT $48,889 $0.000820 59,630,200 LowVol -15.80% -19.08% 12.19%
892 EREAL eREAL EREAL $48,454 $0.000724 66,909,634 LowVol 57.82% 2.72% 37.76%
893 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol -0.78% 17.46%
894 PIE PIECoin PIE $46,866 $0.002210 21,202,335 LowVol 0.00% -34.39% -52.34%
895 NRO Neuro NRO $46,497 $0.001310 35,497,438 LowVol 0.00% 44.36% 4.58%
896 PHO Photon PHO $45,975 $0.000002 20,329,451,095 LowVol -0.19% -25.53% -3.34%
897 BRAIN Braincoin BRAIN $45,539 $0.004511 10,094,424 LowVol -1.35% 10.79%
898 RPC RonPaulCoin RPC $45,531 $0.051230 888,767 LowVol -0.20% -6.57% -32.22%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,337 $0.000408 111,138,345 LowVol -0.09% -0.26%
900 RBT Rimbit RBT $45,132 $0.000391 115,499,623 LowVol 0.11% 49.42% 24.40%
901 POP PopularCoin POP $45,056 $0.000013 3,372,875,244 LowVol -0.02% -24.28% -22.92%
902 ARB ARbit ARB $44,918 $0.005797 7,747,910 LowVol -0.26% -3.08% 12.59%
903 KURT Kurrent KURT $44,320 $0.004468 9,919,485 LowVol 2.22% -9.87% -39.24%
904 BIP BipCoin BIP $43,562 $0.026770 1,627,261 LowVol -0.01% -6.33% 1.14%
905 GLT GlobalToken GLT $42,655 $0.001645 25,923,800 LowVol 0.05% -17.40% -41.40%
906 COAL BitCoal COAL $42,366 $0.009415 4,500,000 LowVol 0.00% -6.31% 33.58%
907 DRS Digital Rupees DRS $41,818 $0.000082 510,802,961 LowVol -0.01% -9.55% 4.54%
908 CASH Cashcoin CASH $41,518 $0.000901 46,103,525 LowVol 0.00% -26.48% -23.34%
909 VPRC VapersCoin VPRC $41,379 $0.000053 780,124,964 LowVol -0.10% 74.09% 281.88%
910 FLVR FlavorCoin FLVR $41,169 $0.001970 20,898,106 LowVol 0.52% 14.08%
911 BSC BowsCoin BSC $40,893 $0.007368 5,550,102 LowVol 0.00% 1.25% 28.94%
912 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
913 BENJI BenjiRolls BENJI $39,680 $0.001959 20,252,196 LowVol -1.24% 2.96% 5.20%
914 SOIL SOILcoin SOIL $39,373 $0.006905 5,702,048 LowVol 0.01% -8.37% 3.79%
915 PONZI PonziCoin PONZI $39,355 $0.045703 861,099 LowVol 0.30%
916 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 20.38%
917 STEPS Steps STEPS $38,119 $0.002047 18,625,017 LowVol -0.01%
918 MND MindCoin MND $38,004 $0.003029 12,546,625 LowVol -7.51% -4.89% 18.39%
919 BRAT BRAT BRAT $37,688 $0.000236 160,000,000 LowVol -1.84% 43.85% -3.59%
920 SFC Solarflarecoin SFC $37,001 $0.002627 14,083,450 LowVol 0.39% 3.51% -27.87%
921 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol -0.02%
922 VLTC Vault Coin VLTC $36,144 $0.001193 30,290,250 LowVol 0.08% 56.68% 1.72%
923 ACP AnarchistsPrime ACP $35,934 $0.008176 4,394,874 LowVol 10.52% 9.80% 13.68%
924 PLNC PLNcoin PLNC $34,977 $0.002047 17,089,600 LowVol 13.92% 12.33%
925 VIP VIP Tokens VIP $34,107 $0.000409 83,450,403 LowVol -0.16% 1.75%
926 CAB Cabbage CAB $33,524 $0.003193 10,499,996 LowVol 0.00% 2.89%
927 IMPS ImpulseCoin IMPS $33,149 $0.001637 20,245,510 LowVol 0.00% 5.53% 30.03%
928 ORLY Orlycoin ORLY $33,002 $0.000901 36,646,779 LowVol -8.32% 0.26%
929 DLISK DAPPSTER DLISK $32,747 $0.000327 100,000,000 LowVol -0.01% 0.25%
930 CRT CRTCoin CRT $31,150 $0.392959 79,270 LowVol 0.00% 0.25% 4.54%
931 CMT Comet CMT $30,901 $0.035403 872,830 LowVol -9.13% -7.38% -16.28%
932 EGO EGO EGO $29,486 $0.000491 60,000,001 LowVol 0.30% 4.59%
933 G3N G3N G3N $29,096 $0.003848 7,561,891 LowVol 0.00% 10.88%
934 VTA Virtacoin VTA $28,837 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 0.69% -8.09% 202.15%
935 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -0.92% 16.85%
936 GBT GameBet Coin GBT $27,851 $0.001310 21,262,780 LowVol -0.01% -15.58% 98.95%
937 PSB Pesobit PSB $27,260 $0.000811 33,609,599
938 LTCR Litecred LTCR $27,221 $0.000901 30,227,750 LowVol 0.02% 0.25% -7.02%
939 BLZ BlazeCoin BLZ $26,365 $0.000043 608,557,394 LowVol 1.99% -0.40% 20.60%
940 KNC KingN Coin KNC $26,297 $13.10 2,008 LowVol -0.01% 0.25% 12.57%
941 BOAT Doubloon BOAT $26,199 $0.001413 18,547,845 LowVol 0.66% -33.32% -65.65%
942 DPAY DPAY DPAY $26,047 $0.000327 79,541,001 LowVol 0.00% 107.96%
943 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
944 ICON Iconic ICON $24,123 $0.040688 592,894 LowVol 0.00% 0.66% -7.86%
945 WBB Wild Beast Block WBB $23,874 $0.144684 165,005 LowVol 0.29% 36.44% 1.99%
946 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,860 $0.026689 894,026 LowVol -0.01% 0.25% 1.16%
947 LIR LetItRide LIR $23,750 $0.000655 36,263,134 LowVol -0.01% 0.25% 17.06%
948 FUZZ FuzzBalls FUZZ $23,726 $0.004912 4,829,945 LowVol -0.01% -15.76% 7.18%
949 CESC CryptoEscudo CESC $23,595 $0.000164 144,105,100 LowVol 0.00% 0.25% 4.54%
950 CNC CHNCoin CNC $23,286 $0.000491 47,406,063 LowVol 0.00% 0.20% 8.27%
951 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 17.01%
952 SONG SongCoin SONG $22,933 $0.000704 32,565,300 LowVol -7.75% -20.99% 14.55%
953 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,923 $0.000327 70,000,000 LowVol 0.00% 33.67% -30.30%
954 PEX PosEx PEX $21,902 $0.008928 2,453,240 LowVol 0.30%
955 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 17.80%
956 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol -0.01% -2.90%
957 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
958 IBANK iBank IBANK $20,141 $0.004450 4,526,324 LowVol -0.93% 4.79%
959 DES Destiny DES $19,657 $0.012286 1,600,000 LowVol 0.30% 29.66%
960 XBTS Beatcoin XBTS $19,454 $0.012759 1,524,686 LowVol -53.55% -55.38% -14.66%
961 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,315 $0.025624 753,776 LowVol -0.01% 0.25% 1.84%
962 LUNA Luna Coin LUNA $18,917 $0.011759 1,608,735 LowVol 0.00% -12.66% 41.99%
963 ERY Eryllium ERY $18,080 $0.003485 5,187,620 LowVol -6.44% -11.00% -53.12%
964 UET Useless Ether… UET $17,949 $0.004526 3,965,716 LowVol -0.38% -22.02% -29.05%
965 BIOB BioBar BIOB $17,476 $0.019730 885,756 LowVol 0.00% 0.04%
966 PLACO PlayerCoin PLACO $17,251 $0.000491 35,120,000 LowVol 0.00% 10.49% -45.59%
967 IMX Impact IMX $17,202 $0.000157 109,509,039 LowVol 0.46% -5.55% 0.89%
968 MILO MiloCoin MILO $16,783 $0.001555 10,789,954 LowVol -0.01% 9.78% -47.73%
969 RIDE Ride My Car RIDE $16,582 $0.000164 101,276,976 LowVol 0.00% 0.25% -30.31%
970 DAS DAS DAS $16,005 $0.006102 2,622,886 LowVol -0.20% -15.97% -13.21%
971 TRADE Tradecoin TRADE $15,823 $0.002121 7,459,825 LowVol -0.10% 193.99%
972 PRX Printerium PRX $15,485 $0.001310 11,821,728 LowVol 0.00% -61.49% -71.78%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $15,479 $0.000491 31,512,613 LowVol 0.02% 0.26% 4.54%
974 SCS Speedcash SCS $15,433 $0.058944 261,831 LowVol -0.01% 4.61% 15.24%
975 SDP SydPak SDP $15,400 $0.096439 159,690 LowVol 0.00% 0.26% 36.83%
976 SOCC SocialCoin SOCC $12,811 $0.009251 1,384,879 LowVol 0.00% -21.55% -20.26%
977 RSGP RSGPcoin RSGP $12,710 $7.36 1,727 LowVol -0.15% -6.81% -17.04%
978 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $12,040 $0.000968 12,438,500 LowVol -0.51% -23.97% -56.56%
979 FRAZ Frazcoin FRAZ $11,771 $0.001310 8,987,822 LowVol 7.66% 16.31% 52.60%
980 VRS Veros VRS $11,543 $0.000024 486,609,040 LowVol -1.02% 11.80% 69.90%
981 ELS Elysium ELS $11,476 $0.002865 4,005,012 LowVol 0.00% -5.73% 4.55%
982 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
983 BNX BnrtxCoin BNX $11,330 $0.000429 26,416,001 LowVol -7.20% -31.29% -31.54%
984 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,321 $0.001555 7,278,463 LowVol 0.00% 0.13% -23.60%
985 CRTM Corethum CRTM $11,063 $0.004425 2,500,000 LowVol -0.32% -22.23%
986 MRNG MorningStar MRNG $10,223 $0.000314 32,585,171 LowVol 0.00% 48.94% -39.86%
987 QBK Qibuck Asset QBK $10,058 $0.006018 1,671,379 LowVol 1.33% 5.20% -2.12%
988 ARGUS Argus ARGUS $9,499 $0.008272 1,148,324 LowVol -5.01% 1.44% 46.05%
989 GBC GBCGoldCoin GBC $9,328 $0.000821 11,361,817 LowVol 0.00% -31.58% -62.82%
990 SANDG Save and Gain SANDG $9,011 $0.002940 3,064,800 LowVol -2.68%
991 JS JavaScript Token JS $9,007 $0.001127 7,991,996 LowVol 18.92% 27.99% -24.58%
992 SLFI Selfiecoin SLFI $8,828 $0.000082 107,829,281 LowVol
993 P7C P7Coin P7C $8,650 $0.000246 35,220,238 LowVol -0.01% -20.38% 48.32%
994 GEERT GeertCoin GEERT $8,598 $0.001689 5,091,200 LowVol 0.02% 19.39% 0.97%
995 XOC Xonecoin XOC $8,596 $0.020467 420,000 LowVol -0.01%
996 NODC NodeCoin NODC $7,991 $0.004761 1,678,439 LowVol 0.51% 16.21%
997 MTM MTMGaming MTM $7,727 $0.002576 2,999,967 LowVol 1.33% 5.20% -65.29%
998 CCM100 CCMiner CCM100 $7,573 $0.002254 3,360,417 LowVol 1.35% 0.21% 83.22%
999 VOLT Bitvolt VOLT $7,423 $0.000491 15,112,554 LowVol 20.00% -14.07% 4.54%
1000 CONX Concoin CONX $6,946 $0.009333 744,266 LowVol 0.00% -9.29% 15.42%
1001 DIX Dix Asset DIX $6,733 $6.7e-08 100,000,000,000 LowVol 0.54% 2.59% 72.26%
1002 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -31.60%
1003 GRIM Grimcoin GRIM $5,662 $0.000548 10,324,802 LowVol 0.15% -12.52% -49.17%
1004 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,975 $0.023488 211,827 LowVol 1.33% 5.20%
1005 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,781 LowVol -0.29% -10.81%
1006 BBC BigBoobsCoin BBC $4,000 $0.020454 195,566 1.29%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 XNG Enigma XNG $3,144 $0.189112 16,627 LowVol 0.00% -0.53% 1.13%
1009 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,046 $0.002210 1,377,917 LowVol 0.00% 0.25% 16.65%
1010 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 63.48%
1011 EBT Ebittree Coin EBT $1,969 $0.001557 1,264,511 LowVol 42.90% 174.10%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $1,278 $8.3e-08 15,320,585,365 LowVol 0.10% -12.64% -46.87%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $954 $0.000164 5,826,388 LowVol -0.01% -14.09% -30.31%
1014 ULA Ulatech ULA $892 $0.004965 179,736 LowVol -42.77% -42.26%
1015 MNC MantraCoin MNC $761 $0.000164 4,650,380 LowVol 0.00% -21.58%
1016 SOJ Sojourn SOJ $755 $0.001555 485,214 LowVol 0.00% -20.35%
1017 ABN Abncoin ABN $704 $0.010393 67,700 LowVol -0.01% -16.27% 0.03%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 450.59%
1019 FDC Future Digita… FDC $211 $0.000076 2,753,201 LowVol 1.35% -12.84% 16.83%
1020 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000321 87,140 LowVol -1.81% -64.26%
1021 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 72,045 LowVol 0.00% 0.25% 4.54%
1022 BTG Bitcoin Gold BTG $399.41 $499,890,000 4.21% 38.97% 161.21%
1023 BCD Bitcoin Diamo… BCD $62.97 $12,623,100
1024 INK Ink INK $0.169612 $7,343,680 -0.29% 4.72%
1025 CLUB ClubCoin CLUB $4.98 $6,827,950 2.04% -1.25% 124.92%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $1.81 $4,531,650 0.00% 3.54% 17.88%
1027 XUC Exchange Union XUC $7.40 $4,327,520 1.40% 24.95% 144.70%
1028 ORME Ormeus Coin ORME $3.74 $3,670,280 -0.13% -8.04% 12.97%
1029 QASH QASH QASH $0.587904 $2,924,240 -0.30% 14.33%
1030 NULS Nuls NULS $0.581471 $2,585,070 -1.77% -3.80% -16.93%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $9.85 $2,518,510 0.00% 0.05% 13.41%
1032 REC Regalcoin REC $43.42 $2,345,470 -1.31% -6.43% -16.12%
1033 WC WINCOIN WC $1.87 $1,244,930 0.22% -0.30%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $8053.05 $974,198 -0.58% 0.63% 6.64%
1035 BTE BitSerial BTE $5.26 $962,070 0.02% -3.15%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $5.02 $855,886 -0.36% 14.77% 20.23%
1037 YOYOW YOYOW YOYOW $0.058985 $809,412 -0.97% 2.70% 5.83%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.41 $765,647 0.17% -0.34% -6.09%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $268.25 $655,142 -0.13% 5.01% -15.49%
1040 TSL Energo TSL $0.032295 $577,228 -2.78% 1.84%
1041 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.03 $520,175 -0.51% -1.64% 21.88%
1042 BT2 BT2 [CST] BT2 $126.86 $502,723 -3.25% 11.63% -23.55%
1043 ETN Electroneum ETN $0.028653 $421,512 0.81% -3.39% -18.42%
1044 B3 B3Coin B3 $0.000638 $415,565 13.64% 73.61% 23.86%
1045 ADK Aidos Kuneen ADK $40.11 $302,916 3.80% 5.15% 5.57%
1046 XIN Infinity Econ… XIN $0.043717 $292,420 0.59% 5.24% -24.24%
1047 BOT Bodhi BOT $0.472042 $268,854 1.97% -8.13%
1048 BTCM BTCMoon BTCM $0.017151 $263,812 -25.49% 39.57% 987.95%
1049 THS TechShares THS $0.902605 $256,976 -0.99% -7.15% -12.96%
1050 PBL Publica PBL $0.219169 $256,064 -6.10% -34.40%
1051 INF InfChain INF $0.008923 $236,024 3.53% 3.41%
1052 UGT UG Token UGT $0.443495 $189,654 -0.61% 8.59% 34.54%
1053 EAG EA Coin EAG $4.01 $178,846 0.00% -3.99% -37.16%
1054 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $176,177 -0.01% 0.25% 4.54%
1055 SUR Suretly SUR $3.82 $173,916 2.29% 10.74% 38.41%
1056 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.47 $170,531 -9.33% -24.53%
1057 XID Sphre AIR XID $0.182486 $130,611 0.14% -1.83% -2.72%
1058 XCPO Copico XCPO $0.026586 $121,274 5.93% -15.40%
1059 BSR BitSoar BSR $0.180106 $96,887 3.27% 1.59% 44.57%
1060 AION Aion AION $0.986327 $87,630 -0.38% 13.26% 23.09%
1061 MSD MSD MSD $0.013603 $77,285 0.19% -2.14% 44.99%
1062 MAG Magnet MAG $0.261973 $71,250 16.96%
1063 LLT LLToken LLT $0.309917 $65,796 1.37% 2.57% 23.03%
1064 ICX ICON ICX $1.07 $63,683 -0.16% -4.56% 6.95%
1065 PHR Phore PHR $0.415797 $62,742 -0.76% 1.64%
1066 EVR Everus EVR $4.08 $49,132 4.05% -0.10% 10.56%
1067 OXY Oxycoin OXY $0.163976 $48,218 -0.01% -8.93% 6.67%
1068 GMT Mercury Protocol GMT $0.064955 $46,951 -0.32% 11.38% 63.17%
1069 GBG Golos Gold GBG $0.099292 $42,882 -0.23% -3.46% -0.77%
1070 ASTRO Astro ASTRO $1.81 $37,834 -0.14% 13.35% -1.51%
1071 DSR Desire DSR $0.154809 $36,944 8.88% -24.59% -52.99%
1072 PAYX Paypex PAYX $0.227428 $34,693 0.02% 31.84% -49.72%
1073 AKY Akuya Coin AKY $0.381498 $28,199 -1.44% -7.74% -54.49%
1074 HOLD Interstellar … HOLD $0.097881 $27,773 1.69% -0.29% -69.09%
1075 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014483 $26,634 -1.23% -20.91%
1076 B2B B2B B2B $0.589402 $26,172 -6.66% -13.69%
1077 SPANK SpankChain SPANK $0.034660 $23,361 -0.35%
1078 SISA SISA SISA $0.013765 $22,145 -0.79% -7.68% -84.30%
1079 COR CORION COR $0.950471 $21,095 -2.35% -0.25% 38.93%
1080 RMC Russian Minin… RMC $12038.40 $20,958 -1.10% 3.49% 24.93%
1081 DNA EncrypGen DNA $0.072186 $20,223 -0.32% 25.03%
1082 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004700 $19,900 -0.38% 56.84% 68.01%
1083 VASH VPNCoin VASH $0.004912 $18,880 2.58% 2.00% 25.73%
1084 TER TerraNova TER $2.05 $18,629 -18.89% -27.07% -38.83%
1085 SSS Sharechain SSS $0.002868 $18,352 -13.16% -2.67% -30.09%
1086 DGPT DigiPulse DGPT $1.23 $17,108 -2.95% -17.43%
1087 CCT Crystal Clear CCT $0.282128 $16,656 25.63% 16.98% -25.86%
1088 MCR Macro MCR $2.24 $15,205 -0.07% -18.35% -16.71%
1089 MUT Mutual Coin MUT $0.004175 $14,096 -2.19%
1090 BPL Blockpool BPL $0.153582 $14,022 -10.08% -13.77% -13.40%
1091 WILD Wild Crypto WILD $0.089306 $13,612 -0.27% 9.27% 20.04%
1092 MINEX Minex MINEX $0.052805 $11,825 0.00% -9.47% -4.34%
1093 PLC PlusCoin PLC $0.000748 $11,807 5.22% 3.92% -11.34%
1094 AERM Aerium AERM $1.74 $11,481 -16.19% -0.27% 87.48%
1095 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002233 $11,387 12.68% 118.19% -91.04%
1096 VOT VoteCoin VOT $0.006140 $11,295
1097 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000382 $10,391 0.86% 199.17% 241.46%
1098 STEX STEX STEX $0.249385 $9,981 0.54% 10.15% 79.70%
1099 XID International… XID $0.005894 $8,854 -0.01% 0.25% -19.92%
1100 WIC Wi Coin WIC $0.004038 $8,826 1.15% -30.19% 16.36%
1101 BOS BOScoin BOS $1.11 $8,635 9.59% 0.25% -20.53%
1102 BTU Bitcoin Unlim… BTU $123.19 $8,033 -3.07% -8.07% -23.45%
1103 PRL Oyster Pearl PRL $0.004536 $8,006 -19.26% -34.13%
1104 PNX Phantomx PNX $0.014579 $7,670 0.00% -19.33%
1105 IBTC iBTC IBTC $0.010378 $7,201 14.28% 28.95% -0.26%
1106 STU bitJob STU $0.038308 $6,795 -21.05% -30.59% -54.86%
1107 TCOIN T-coin TCOIN $0.000196 $6,312 -20.34% 5.42% -25.03%
1108 SMART SmartBillions SMART $0.407343 $6,246 -0.32%
1109 VIU Viuly VIU $0.004587 $6,169 -0.03% 34.47%
1110 MGC GulfCoin MGC $0.003028 $5,494 0.00% -6.10% -3.39%
1111 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002086 $5,364 -6.62% 2.90% -26.21%
1112 BLX Blockchain Index BLX $2.40 $4,754 -0.38% -2.32% 21.23%
1113 EDRC EDRCoin EDRC $0.043347 $4,397 4.07% 4.01% 4.68%
1114 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.054312 $4,347 -0.32% 9.17% 25.79%
1115 MKR Maker MKR $362.08 $4,237 -2.78% 2.95%
1116 DEUS DeusCoin DEUS $0.383463 $4,024 0.00% 0.25% -2.74%
1117 MGC MergeCoin MGC $0.012935 $4,003 0.00% 1.25%
1118 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.072997 $3,912 0.00% -0.01% 26.99%
1119 FOR FORCE FOR $0.001706 $3,850 -25.45% -24.47% -42.34%
1120 BTBc Bitbase BTBc $0.004585 $3,774 -5.36% -8.80% -56.71%
1121 APC AlpaCoin APC $0.015431 $3,625 0.00% 0.25% -50.10%
1122 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.068778 $3,548 -1.62% -8.98% -20.95%
1123 DFS DFSCoin DFS $0.007624 $3,194 -2.58% 9.52% -26.67%
1124 XOT Internet of T… XOT $2444.04 $2,804 0.00% 0.25% 4.43%
1125 HIGH High Gain HIGH $0.000982 $2,734 -0.01% 76.77% -40.68%
1126 OX OX Fina OX $0.000164 $2,728 0.02% 3.92% -23.71%
1127 PRES President Trump PRES $0.003915 $2,583 -0.01% 0.00% -10.87%
1128 SHND StrongHands SHND $3.6e-08 $2,409 -5.04% -11.44% 50.86%
1129 NTC Natcoin NTC $0.398858 $2,392 15.45% 1.38% -53.84%
1130 ETT EncryptoTel [… ETT $0.101551 $2,225 36.86% 58.15% 98.97%
1131 ACC AdCoin ACC $0.174610 $2,183 -0.13% -8.23% 66.38%
1132 IPY Infinity Pay IPY $0.002851 $2,161 -1.27% 89.10%
1133 ZBC Zilbercoin ZBC $0.040711 $2,080 -11.14% -8.51% -10.89%
1134 LDCN LandCoin LDCN $0.005982 $1,953 -1.05% -50.97% 58.09%
1135 ABC Alphabit ABC $11.50 $1,924 0.02% 0.11% -18.02%
1136 BSN Bastonet BSN $0.000901 $1,581 -12.50% 13.36% -15.80%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051249 $1,515 0.00% 0.25% -31.43%
1138 SND Sand Coin SND $0.857960 $1,303 4.91% 17.12% 23.25%
1139 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.095948 $1,205 -10.57% -11.81% -19.03%
1140 WA WA Space WA $0.015391 $951 0.00% 0.25% 11.04%
1141 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003357 $905 0.00% 3.92%
1142 TIE TIES Network TIE $0.078979 $890 -0.32% 9.28% -3.32%
1143 CYDER Cyder CYDER $0.000327 $873 0.00% 20.28% -16.37%
1144 BGR Bongger BGR $0.000151 $826 -0.21% 47.10% 4.38%
1145 GARY President Joh… GARY $0.110602 $819 0.02% 0.26% 11.99%
1146 VULC Vulcano VULC $0.007451 $796 -6.57% 1.96% -22.34%
1147 DAY Chronologic DAY $3.66 $747 -0.48% -13.57% -17.81%
1148 PEC Peacecoin PEC $0.012280 $640 -0.01% -50.40% 141.25%
1149 EFYT Ergo EFYT $9.50 $605 0.90% -2.80% 21.59%
1150 MCI Musiconomi MCI $0.067655 $595 -0.36% 44.76% 15.56%
1151 STARS StarCash Network STARS $0.212010 $591 0.00% -43.12% -5.68%
1152 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.08 $589 0.00% 0.25% 59.64%
1153 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 $576 0.00% 247.22% 4.53%
1154 SIFT Smart Investm… SIFT $3.49 $534 -10.39% -3.20% 9.77%
1155 FLAP FlappyCoin FLAP $7.6e-07 $521 -3.85% -98.38% -9.62%
1156 FFC FireFlyCoin FFC $0.000163 LowVol 99.08% 99.56% 108.09%
1157 NAMO NamoCoin NAMO $0.000097 LowVol 0.89% -37.67% -37.41%
1158 MAGN Magnetcoin MAGN $0.425897 LowVol 0.03% 7.99% -18.46%
1159 XQN Quotient XQN $0.005076 LowVol 0.00% 15.11% -4.64%
1160 EUSD eUSD EUSD $0.000258 LowVol -0.38% -15.19% -59.96%
1161 IFC Infinitecoin IFC $0.000017 LowVol -0.19% -6.04% 19.95%
1162 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003275 LowVol 0.00% -6.20% -4.96%
1163 FBL Faceblock FBL $0.001223 LowVol -0.32% -52.83% -99.35%
1164 DMC DynamicCoin DMC $0.002865 LowVol -4.18% 11.43% -2.43%
1165 SAK Sharkcoin SAK $0.002343 LowVol -0.31% 4.91% 30.68%
1166 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000546 LowVol 0.76% 4.77% -29.13%
1167 FC Facecoin FC $0.002490 LowVol -0.32% -49.98% -30.11%
1168 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000246 LowVol 0.00% 28.89% -37.27%
1169 EBIT eBIT EBIT $0.000903 LowVol -0.32% 45.20% 14.11%
1170 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000491 LowVol 0.00% 50.38% -5.51%
1171 GAY GAY Money GAY $0.011220 LowVol 0.01% -11.48% -56.51%
1172 9COIN 9COIN 9COIN $0.002783 LowVol 0.00% 0.25% 8.20%
1173 SHA SHACoin SHA $0.000327 LowVol 0.00% 0.25% -35.21%
1174 10MT 10M Token 10MT $0.003762 LowVol -9.58% 143.85% 43.22%
1175 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 LowVol -0.01% 0.25% -13.05%
1176 QBT Cubits QBT $0.001239 LowVol 26.60% 26.77% 84.24%
1177 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol 2.66% 24.39% -77.99%
1178 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001770 LowVol -12.07% -4.39% -25.70%
1179 INDIA India Coin INDIA $0.000164 LowVol -0.01% -13.05% -34.71%
1180 FAP FAPcoin FAP $0.024807 LowVol -0.27% 203.28% 73.11%
1181 YEL Yellow Token YEL $0.004979 LowVol -0.38% -19.93% -34.46%
1182 WEC Wowecoin WEC $0.126000 LowVol 0.00% -0.79% -1.90%
1183 X2 X2 X2 $0.000164 LowVol -0.01% 100.50% 111.00%
1184 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 2.72% 2.50% 20.51%
1185 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000226 LowVol -13.82% 370.58% 151.75%
1186 HAT Hawala.Today HAT $0.171989 LowVol 54.76% 76.75% -15.19%
1187 HNC Huncoin HNC $0.001310 LowVol 0.00% 0.23% -24.00%
1188 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009169 LowVol -0.01% 0.37% -12.34%
1189 ACN Avoncoin ACN $0.000327 LowVol -3.44% -19.36% -16.37%
1190 UTA UtaCoin UTA $0.000737 LowVol -0.01% 0.25%
1191 MARX MarxCoin MARX $0.000833 LowVol 9.09% -2.41% -18.31%
1192 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000164 LowVol -0.01% -18.88% -30.30%
1193 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001146 LowVol -2.91% 7.30% -36.23%
1194 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.00%
1195 VOYA Voyacoin VOYA $1.64 LowVol 0.00% -14.37% -23.01%
1196 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.00% 0.25% -47.73%
1197 MONETA Moneta MONETA $0.000327 LowVol 0.02% 33.68% -16.37%
1198 PRIMU Primulon PRIMU $0.000167 LowVol 0.35% -24.01% -19.74%
1199 ACES Aces ACES $0.000166 LowVol 0.00% 4.02% -19.51%
1200 MOTO Motocoin MOTO $0.002187 LowVol -3.78% -38.14% -23.45%
1201 DBG Digital Bulli… DBG $0.005976 LowVol 0.02% 18.46%
1202 PRN Protean PRN $0.000026 LowVol -61.52% -27.53% -13.59%
1203 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol 17.52% -19.75% -34.83%
1204 GRN Granite GRN $0.013180 LowVol 0.02% 5.37% 11.31%
1205 XRY Royalties XRY $0.067867 LowVol 65.14% -0.23% 10.97%
1206 TEAM TeamUp TEAM $0.000164 LowVol -0.01% 4.14%
1207 OP Operand OP $0.001064 LowVol 0.00% 8.77%
1208 EXRN EXRNchain EXRN $4.5e-07 LowVol -0.32% -36.46% -45.72%
1209 DON Donationcoin DON $0.000412 LowVol -6.04% -13.45% -0.87%
1210 FLASH Flash FLASH $0.004256 LowVol 15.24% -1.76% -6.44%
1211 TELL Tellurion TELL $0.000082 LowVol 0.05% -31.66% -75.20%
1212 ASN Aseancoin ASN $0.003684 LowVol -0.01% 21.93% -27.04%
1213 BIT First Bitcoin BIT $0.013917 LowVol -0.01% 17.54% 33.55%
1214 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.5e-07 LowVol -0.32% 9.17% 36.49%
1215 BUB Bubble BUB $0.013099 LowVol 0.02% 17.09% -55.13%
1216 WOW Wowcoin WOW $0.000087 LowVol 0.20% 1.22% -28.80%
1217 EGOLD eGold EGOLD $0.010863 LowVol -0.32% -9.83% -1.18%
1218 SKR Sakuracoin SKR $0.000828 LowVol 8.50% 12.61% 28.02%
1219 LEPEN LePen LEPEN $0.000036 LowVol -7.56% -60.48% -54.22%
1220 BEST BestChain BEST $0.001227 LowVol 0.66% 4.11% 1.44%
1221 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003111 LowVol 0.00% 2.29% 0.98%
1222 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003111 LowVol -48.71% -92.85% -88.02%
1223 RCN Rcoin RCN $0.000082 LowVol 0.00% 0.25% -28.41%
1224 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.034320 LowVol 1.33% 2.77% -2.33%
1225 UR UR UR $0.000435 LowVol 0.68% -22.69% -5.73%
1226 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol -0.01% 242.28% 287.97%
1227 IRL IrishCoin IRL $0.002865 LowVol 0.00% 3.21% 35.52%
1228 POKE PokeCoin POKE $0.000164 LowVol 0.00% -33.16% 108.18%
1229 SWP Swapcoin SWP $0.090521 LowVol -0.38% 9.17% 60.16%
1230 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.02% 0.26% -29.19%
1231 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.00% 0.25% 4.54%
1232 FUTC FutCoin FUTC $0.001474 LowVol -0.01% 0.25% -1.05%
1233 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006844 LowVol -6.22% 17.27% 11.10%
1234 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008034 LowVol -0.01% -5.10% 141.11%
1235 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002456 LowVol -0.01% 0.25% -4.96%
1236 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.01%
1237 XAU Xaucoin XAU $0.019157 LowVol 0.00% -0.87% -16.95%
1238 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006933 LowVol 10.29% -28.20% 33.82%
1239 VGC VegasCoin VGC $0.000164 LowVol 0.05% -25.11% -58.31%
1240 QBC Quebecoin QBC $0.001392 LowVol 0.00% 0.25% 4.54%
1241 BET BetaCoin BET $0.001801 LowVol 0.00% 0.25% -34.44%
1242 TOP TopCoin TOP $0.000738 LowVol -17.65% -7.03% -15.25%
1243 REGA Regacoin REGA $0.002292 LowVol 0.00% 0.25% -1.04%
1244 WINK Wink WINK $0.000208 LowVol -0.01% -15.04% 34.98%
1245 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010962 LowVol -0.01% 68.60% 1292.13%
1246 CLINT Clinton CLINT $0.009087 LowVol 0.02% 5.21%
1247 TODAY TodayCoin TODAY $0.000737 LowVol -18.19% 9.10% -7.88%
1248 LKC LinkedCoin LKC $0.000164 LowVol 0.25%
1249 BITOK Bitok BITOK $0.000078 LowVol -0.35% -4.59%
1250 KASHH KashhCoin KASHH $0.000075 LowVol 43.05% 1443.29% 331.84%
1251 BXC Bitcedi BXC $0.001189 LowVol -9.00% -7.07% -4.96%
1252 YES Yescoin YES $0.000056 LowVol -0.98% -31.98% -27.66%
1253 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol -0.01% 0.25% -11.25%
1254 RHFC RHFCoin RHFC $0.000901 LowVol 0.00% 0.25% 14.39%
1255 ELC Elacoin ELC $0.058983 LowVol 0.01% -17.04% -8.28%
1256 AIB Advanced Inte… AIB $0.003774 LowVol 0.02% 10.47% 10.64%
1257 SYNC Sync SYNC $409.33 LowVol 0.00% 0.25%
1258 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.00% 0.25%
1259 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073271 LowVol 0.00% 0.25% 2.55%
1260 HDLB HODL Bucks HDLB $0.067049 LowVol 0.00% 12.79% 22.91%
1261 DASHS Dashs DASHS $0.030127 LowVol 0.00% -0.02% 23.98%
1262 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol 0.00% -15.68% -24.41%
1263 PRM PrismChain PRM $0.000982 LowVol -0.01% 11.37%
1264 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000409 LowVol 0.02% 0.26% 9.49%
1265 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001965 LowVol 0.00% -3.76% 14.90%
1266 AXIOM Axiom AXIOM $0.012607 LowVol 0.02% 0.26% 4.46%
1267 EGG EggCoin EGG $0.031846 LowVol -30.11%
1268 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol 0.00% -13.54% -60.34%
1269 SKC Skeincoin SKC $0.002538 LowVol 0.00% -18.21% -22.80%
1270 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.02% 0.26% 4.54%
1271 TCR TheCreed TCR $0.000246 LowVol 0.00% -39.85% -1.19%
1272 NBIT netBit NBIT $0.018256 LowVol 0.00% -54.94% -52.42%
1273 IQT iQuant IQT $0.162891 LowVol -10.81% 15.25% -19.00%
1274 CASH Cash Poker Pro CASH $0.075132 LowVol -0.32% 0.68% -8.94%
1275 DCRE DeltaCredits DCRE $0.123864 LowVol 0.00%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008023 LowVol 0.02% -1.75% -14.01%
1277 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002783 LowVol -0.01% 0.25% -6.46%
1278 NBE BitCentavo NBE $7.5e-07 LowVol -0.19% -0.66%
1279 DISK DarkLisk DISK $0.000737 LowVol -0.01% 28.90% 4.54%
1280 DUB Dubstep DUB $0.001719 LowVol -0.01%
1281 NTWK Network Token NTWK $0.004028 LowVol -0.32% 9.17% 183.29%
1282 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001392 LowVol 0.00% 13.62% 11.08%
1283 RICHX RichCoin RICHX $0.005894 LowVol
1284 OMC Omicron OMC $0.092837 LowVol -0.01% -28.68%
1285 OPES Opescoin OPES $0.001965 LowVol -0.01% 0.25% -2.68%
1286 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.01% 0.25%
1287 FID BITFID FID $0.081866 LowVol -0.01% 0.24% -47.89%
1288 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol -0.15% 0.10% 4.09%
1289 HYPER Hyper HYPER $0.024917 LowVol 0.05%
1290 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -1.08%
1291 SJCX Storjcoin X SJCX $0.198611 LowVol 7.04% -68.35%
1292 SHELL ShellCoin SHELL $0.017090 LowVol 0.13%
1293 CYC Cycling Coin CYC $0.001144 LowVol -0.15% 0.10%
1294 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218493 LowVol -0.15% 0.11%
1295 AV AvatarCoin AV $0.032751 LowVol 0.52% 29.20%
1296 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002806 LowVol -1.81%
1297 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1298 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1299 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 11.49%
1300 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.05% 4.33%
1301 SFE SafeCoin SFE $0.000081 LowVol -0.67% 3.58%
1302 HCC Happy Creator… HCC $0.000410 LowVol 0.30% -37.16%
1303 GAIN UGAIN GAIN $0.001065 LowVol 0.30% -10.43%
1304 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 4.78%
1305 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -2.17%
1306 LTH LAthaan LTH $0.000410 LowVol 0.30%
1307 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -0.92% -10.07%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -48.05%
1310 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 69.01%
1311 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol 0.30% -10.34%
1312 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol -0.15% 0.10% 39.18%
1313 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol -93.53%
1314 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol -0.21%
1315 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -31.66%
1316 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1317 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067224 LowVol 0.27%
1318 PI PiCoin PI $0.001911 LowVol 1.74% -11.72%
1319 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 5.03%
1320 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol -0.93%
1321 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1322 ASC AsicCoin ASC $0.000708 74.55%
1323 MRC microCoin MRC $0.000080 1.64%
1324 QORA Qora QORA $0.079614 -50.81% -11.00%
1325 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 0.28%
1326 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -85.32%

Quay lại phần 1

Phản hồi