Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 24/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 9h ngày 24/11/2017 (GMT +7) của 1324 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 24/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $7953.04 trên tổng giá trị $132,797,476,008

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $408.57 trên tổng giá trị $39,187,858,860

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1733.16 trên tổng giá trị $29,150,061,369

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.241670 trên tổng giá trị $9,333,989,092

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $569.67 trên tổng giá trị $4,390,310,210

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TGC Tigercoin (TGC) đang có giá hiện tại $0.005881 trên tổng giá trị $256,060 đã biến động tăng 79.03% trong 1h qua

    + Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000238 trên tổng giá trị $5,960,950 đã biến động tăng 48.90% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000238 trên tổng giá trị $9,694,655 đã biến động tăng 48.79% trong 1h qua

    + Đồng BSN Bastonet (BSN) đang có giá hiện tại $0.000954 trên tổng giá trị đã biến động tăng 48.71% trong 1h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.028435 trên tổng giá trị $43,355 đã biến động tăng 40.32% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.129893 trên tổng giá trị $555,682 đã biến động tăng 1040.45% trong 24h qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.669971 trên tổng giá trị $4,485,545 đã biến động tăng 714.35% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012903 trên tổng giá trị đã biến động tăng 566.54% trong 24h qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000232 trên tổng giá trị đã biến động tăng 426.25% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.001031 trên tổng giá trị $9,271 đã biến động tăng 292.08% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KEXCOIN KexCoin (KEXCOIN) đang có giá hiện tại $18.80 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2136.02% trong 7 ngày qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000013 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1232.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012903 trên tổng giá trị đã biến động tăng 903.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị $27,316 đã biến động tăng 522.88% trong 7 ngày qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.669971 trên tổng giá trị $4,485,545 đã biến động tăng 503.03% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 24/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ORB Orbitcoin ORB $859,099 $0.278661 3,082,952 LowVol -3.08% -14.68% 52.21%
702 SHORTY Shorty SHORTY $810,689 $0.008107 100,000,000 LowVol -1.86% -8.77% -1.24%
703 METAL MetalCoin METAL $752,020 $0.009776 76,925,527 LowVol -0.90% 5.31% -8.10%
704 MBI Monster Byte MBI $744,854 $0.044277 16,822,736 LowVol -1.69% -3.38% 1.98%
705 SMC SmartCoin SMC $707,738 $0.030101 23,512,254 LowVol -1.40% 19.45% 85.53%
706 NET NetCoin NET $685,923 $0.000871 787,126,712 LowVol 8.79% -7.53% 4.22%
707 WGO WavesGo WGO $685,495 $0.069484 9,865,517 LowVol -1.49% 3.12% -2.83%
708 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -10.19%
709 CDN Canada eCoin CDN $631,640 $0.006484 97,415,544 LowVol -3.53% -12.86% 4.50%
710 PND Pandacoin PND $631,219 $0.000019 32,514,916,898 LowVol -1.10% -56.40% -35.98%
711 BITS Bitstar BITS $626,783 $0.027157 23,079,737 LowVol 18.92% 10.36% -12.35%
712 TES TeslaCoin TES $600,343 $0.008179 73,398,059 LowVol -0.90% 0.32% -14.40%
713 ITI iTicoin ITI $599,971 $18.75 32,000 LowVol -0.90% 4.18% 9.37%
714 HBN HoboNickels HBN $574,099 $0.009617 59,696,358 LowVol -0.81% -5.20% -6.20%
715 E4ROW E4ROW E4ROW $555,682 $0.129893 4,278,000 LowVol -0.10% 1040.45% -21.15%
716 UFO UFO Coin UFO $553,654 $0.000159 3,482,996,262 LowVol -0.73% -17.76% -19.51%
717 USC Ultimate Secu… USC $534,341 $0.051661 10,343,113 LowVol -0.90% -4.55% -6.69%
718 RIYA Etheriya RIYA $516,343 $0.326483 1,581,531 LowVol -0.78% -20.76% -22.62%
719 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -40.46%
720 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 64.74% 147.15%
721 TROLL Trollcoin TROLL $488,972 $0.000865 565,011,465 LowVol 2.41% -7.88% 1.90%
722 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 0.13%
723 AU AurumCoin AU $461,975 $1.56 296,216 LowVol -1.78% 34.21% 52.45%
724 TALK BTCtalkcoin TALK $455,346 $0.006974 65,290,635 LowVol -0.86% -12.17% -8.05%
725 KOBO Kobocoin KOBO $451,992 $0.018299 24,700,248 LowVol -6.22% -29.56% -35.95%
726 V Version V $450,134 $0.000964 466,852,310 LowVol 1.56% 13.39% 9.66%
727 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol
728 VLT Veltor VLT $411,095 $0.740906 554,855 LowVol -18.25% -24.59% -8.27%
729 FNC FinCoin FNC $408,865 $0.031747 12,878,667 LowVol -0.77% -3.80% -31.02%
730 BUCKS SwagBucks BUCKS $408,426 $1.30 313,725 LowVol -0.01% 14.50% 10.51%
731 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.29% -13.82%
732 VAL Valorbit VAL $376,918 $0.000079 4,742,346,801 LowVol -0.81% -3.32% 0.67%
733 NOBL NobleCoin NOBL $369,309 $0.000160 2,313,487,867 LowVol -0.84% -14.87% -38.30%
734 CFT CryptoForecast CFT $358,634 $0.007796 46,000,000 LowVol -1.15% -6.26% -24.63%
735 DAXX DaxxCoin DAXX $353,891 $0.000713 496,044,220 LowVol -0.77% 8.42% -0.60%
736 DVC Devcoin DVC $347,594 $0.000023 15,129,107,500 12.24% 60.90%
737 SHDW Shadow Token SHDW $325,475 $0.046496 7,000,000 LowVol -1.23% 6.29% 1.66%
738 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol -1.42% 20.13%
739 PXC Phoenixcoin PXC $319,351 $0.005140 62,136,178 LowVol -0.84% -9.34% -15.50%
740 PR Prototanium PR $318,975 $1.63 195,821 LowVol -1.45% 12.53% 58.75%
741 GUN Guncoin GUN $309,790 $0.001580 196,054,978 LowVol -0.77% -4.05% 13.73%
742 JET Jetcoin JET $301,958 $0.062549 4,827,498 LowVol 0.91% -32.56% -56.44%
743 RBIES Rubies RBIES $297,026 $0.028518 10,415,252 LowVol 27.65% 31.87% 24.91%
744 CAGE CageCoin CAGE $287,139 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -1.14% -42.90% -10.52%
745 OPAL Opal OPAL $284,479 $0.018786 15,143,385 LowVol -0.82% 6.76% 1.69%
746 ICN iCoin ICN $278,917 $0.009561 29,173,213 LowVol -1.43% 1.25%
747 NEWB Newbium NEWB $278,178 $0.005564 50,000,000 LowVol -0.82% 7.69% -9.45%
748 XPTX PlatinumBAR XPTX $265,470 $0.671373 395,413 LowVol -0.81% 10.59% 14.71%
749 NYAN Nyancoin NYAN $265,068 $0.000834 317,851,375 LowVol 2.43% 12.42% 7.91%
750 FUNK The Cypherfunks FUNK $264,923 $0.000006 46,194,082,499 LowVol -0.46% 6.43% 25.90%
751 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 0.00%
752 TRI Triangles TRI $264,246 $3.63 72,891 LowVol -0.77% 4.87% -15.88%
753 TGC Tigercoin TGC $256,060 $0.005881 43,536,800 LowVol 79.03% 30.57% 38.11%
754 TIT Titcoin TIT $251,666 $0.005044 49,898,202 LowVol 0.85% -3.06% 7.15%
755 ICE iDice ICE $249,904 $0.159072 1,571,013 LowVol -0.73% -9.07% 100.29%
756 VIDZ PureVidz VIDZ $239,009 $0.001908 125,279,775 LowVol -1.17% -5.61% 4.13%
757 Q2C QubitCoin Q2C $236,695 $0.000954 248,172,317 LowVol -0.81% -22.37% 17.26%
758 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol
759 FLT FlutterCoin FLT $227,355 $0.000706 322,214,524 LowVol -6.60% -0.27% -0.83%
760 ECA Electra ECA $222,992 $0.000010 21,720,324,412 LowVol -1.75% 18.81% 9.16%
761 GAIA GAIA GAIA $222,009 $0.009211 24,101,381 LowVol 1.96% 0.52% -35.51%
762 LOT LottoCoin LOT $221,333 $0.000015 14,491,014,421 LowVol -0.36% -6.49% 20.97%
763 J Joincoin J $220,960 $0.090247 2,448,402 LowVol -4.14% -7.75% -26.03%
764 MOJO MojoCoin MOJO $215,722 $0.017784 12,129,998 LowVol -0.81% 57.82% 60.21%
765 TRK Truckcoin TRK $214,307 $0.001387 154,530,911 LowVol -1.11% -8.91% -4.87%
766 BBP BiblePay BBP $209,643 $0.000874 239,791,280 LowVol -0.90% -3.32% 6.82%
767 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol -0.38% -8.64%
768 HODL HOdlcoin HODL $205,235 $0.001351 151,896,865 LowVol -6.40% -14.38% -20.99%
769 I0C I0Coin I0C $203,985 $0.009721 20,984,672 LowVol -1.11% -18.52% 19.89%
770 UNIC UniCoin UNIC $203,341 $0.068585 2,964,798 LowVol -1.49% -3.44% 18.25%
771 TTC TittieCoin TTC $202,424 $0.000161 1,259,816,434 LowVol -0.55% 3.67% 0.11%
772 XPY PayCoin XPY $193,543 $0.016372 11,821,917 LowVol 0.96% -4.73% 2.04%
773 CUBE DigiCube CUBE $193,065 $0.000079 2,429,126,009 LowVol -0.90% -3.32% 1.11%
774 SH Shilling SH $186,867 $0.004769 39,185,625 LowVol -0.90% -9.37% -2.15%
775 BUN BunnyCoin BUN $185,779 $0.000002 102,276,796,329 LowVol 13.90% 0.23% -5.75%
776 KUSH KushCoin KUSH $179,761 $0.033011 5,445,524 LowVol 1.13% -11.48% 3.31%
777 GLC GlobalCoin GLC $170,932 $0.002623 65,171,010 LowVol -0.81% -3.31% -42.08%
778 BIGUP BigUp BIGUP $170,169 $0.000080 2,116,320,379 LowVol -1.11% -14.07% -3.05%
779 KED Darsek KED $170,101 $0.012590 13,510,465 LowVol -0.85% -13.91% 14.21%
780 BOLI Bolivarcoin BOLI $170,044 $0.020558 8,271,400 LowVol 2.21% -9.36% -5.96%
781 CTO Crypto CTO $159,961 $0.013273 12,051,605 LowVol -0.73% -3.30% 7.71%
782 MAD SatoshiMadness MAD $159,013 $0.000079 2,000,683,485 LowVol -0.90% 1.14%
783 RBX Ripto Bux RBX $157,804 $0.000414 381,236,123 LowVol -1.05% 10.93% -13.72%
784 FRC Freicoin FRC $156,832 $0.005325 29,451,433 LowVol -8.96% -9.24% -17.07%
785 CHESS ChessCoin CHESS $156,485 $0.002896 54,032,769 LowVol -1.47% -23.68% -16.78%
786 WYV Wyvern WYV $151,271 $0.087427 1,730,253 LowVol -35.87% 4.05% 19.37%
787 EMD Emerald Crypto EMD $150,965 $0.007897 19,117,129 LowVol -1.03% 13.13% 9.30%
788 LANA LanaCoin LANA $149,908 $0.000180 834,399,736 LowVol -1.06% -28.19% -16.96%
789 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol
790 CCN Cannacoin CCN $144,026 $0.030647 4,699,566 LowVol -7.32% -15.13% -17.43%
791 MRJA GanjaCoin MRJA $143,496 $0.032232 4,451,920 LowVol -1.74%
792 XPD PetroDollar XPD $143,129 $0.002237 63,993,275 LowVol -1.11% 2.99% -17.57%
793 YAC Yacoin YAC $142,723 $0.001192 119,714,669 LowVol -0.81% -9.35% 8.23%
794 ACOIN Acoin ACOIN $141,128 $0.115671 1,220,085 LowVol 4.94% -5.98% -12.49%
795 GAP Gapcoin GAP $137,037 $0.011438 11,980,419 LowVol -0.79% -2.70% 10.95%
796 GRT Grantcoin GRT $136,761 $0.003179 43,017,796 LowVol -0.81% -3.32% -6.07%
797 LTB LiteBar LTB $136,087 $0.170807 796,732 LowVol 1.67% -19.43% -47.49%
798 ANTI AntiBitcoin ANTI $131,871 $0.007551 17,465,159 LowVol -0.90% 12.85% 47.63%
799 PHS Philosopher S… PHS $131,454 $0.021857 6,014,340 LowVol -0.81% 25.42% 0.09%
800 URC Unrealcoin URC $127,850 $0.018201 7,024,402 LowVol -15.32% 17.85%
801 XRE RevolverCoin XRE $127,654 $0.005728 22,287,726 LowVol -0.79% -5.85% -18.02%
802 MNM Mineum MNM $126,658 $0.013422 9,436,367 LowVol -0.89% 2.36% -1.72%
803 PASL Pascal Lite PASL $124,351 $0.030361 4,095,750 LowVol -0.90% -1.52% 3.84%
804 DRXNE DROXNE DRXNE $124,215 $0.001987 62,508,411 LowVol -0.90% 21.50% 7.17%
805 EVO Evotion EVO $122,322 $0.038719 3,159,258 LowVol -13.00% -21.83% -25.64%
806 SPACE SpaceCoin SPACE $121,834 $0.005844 20,848,084 LowVol -0.91% -11.95% 7.00%
807 PX PX PX $121,026 $0.001272 95,170,706 LowVol -0.81% -7.55% 89.83%
808 SLING Sling SLING $119,345 $0.111112 1,074,095 LowVol -0.90% -3.24% 18.38%
809 STV Sativacoin STV $115,418 $0.016288 7,085,975 LowVol -0.88% -4.10% 15.93%
810 020 020LondonCoin 020 $112,038 $7.1e-07 156,848,470,248 LowVol 5.84%
811 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.40% 3.93%
812 CYP Cypher CYP $109,276 $0.017167 6,365,285 LowVol -0.90% -3.31% 33.83%
813 FRN Francs FRN $108,704 $0.028110 3,867,080 LowVol -0.74% -4.37% -1.52%
814 CAP Bottlecaps CAP $104,667 $0.000514 203,510,439 LowVol
815 BITGOLD bitGold BITGOLD $104,220 $1158.39 89.9694 LowVol -1.92% -9.88% -0.62%
816 FIRE Firecoin FIRE $102,621 $1.04 98,412 LowVol -1.43%
817 ARCO AquariusCoin ARCO $99,986 $0.067885 1,472,882 LowVol -1.07% -18.66% 16.82%
818 ARI Aricoin ARI $99,777 $0.000711 140,262,505 LowVol -1.63% 5.36% 12.70%
819 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
820 OHM OHM OHM $96,320 $0.003259 29,558,289 LowVol -0.90% -57.83% -58.59%
821 HAL Halcyon HAL $96,094 $0.018280 5,256,728 LowVol -0.90% -5.38% 6.68%
822 QCN QuazarCoin QCN $96,089 $0.015896 6,044,911 LowVol -0.81% -25.46% -9.30%
823 GP GoldPieces GP $95,912 $0.078606 1,220,161 LowVol -0.87% 2.51% 3.57%
824 GTC Global Tour Coin GTC $95,017 $0.003179 29,887,402 LowVol -0.90% -5.68% -20.92%
825 CON PayCon CON $93,283 $0.004048 23,042,604 LowVol -0.94% 13.97% 4.73%
826 CACH CacheCoin CACH $90,807 $0.021646 4,195,132 LowVol -2.70% -21.77% -8.23%
827 DLC Dollarcoin DLC $90,474 $0.009935 9,106,714 LowVol -0.90% -4.85% 0.19%
828 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol -0.75% -5.25%
829 XCO X-Coin XCO $87,607 $0.007074 12,384,976 LowVol -0.81% -3.12% 1.32%
830 BTQ BitQuark BTQ $86,306 $0.009617 8,974,334 LowVol -0.90% -3.32% 13.17%
831 CAT Catcoin CAT $85,305 $0.013829 6,168,400 LowVol -1.30% 1.62% -4.69%
832 611 SixEleven 611 $83,708 $0.194689 429,960 LowVol -1.65% 27.43% 34.44%
833 MEOW Kittehcoin MEOW $82,542 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -1.19% -4.40% 51.42%
834 QTL Quatloo QTL $81,054 $0.010501 7,718,883 LowVol -1.06% -9.36% -7.32%
835 DUO ParallelCoin DUO $80,427 $0.266653 301,616 LowVol -0.81% 9.21% -4.06%
836 UNITS GameUnits UNITS $80,297 $0.023120 3,472,983 LowVol -0.90% -37.69% -0.93%
837 XCT C-Bit XCT $80,014 $0.000509 157,223,250 LowVol -0.87% -22.41% -10.70%
838 TSE Tattoocoin (S… TSE $79,287 $0.000877 90,421,856 LowVol -0.80% -1.46% -18.20%
839 VC VirtualCoin VC $78,390 $0.007789 10,064,287 LowVol -0.81% -44.27% -35.24%
840 ARG Argentum ARG $77,618 $0.009130 8,501,332 LowVol -1.88% -2.58% 6.81%
841 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $76,336 $0.096249 793,108 LowVol 18.71% 21.32% 11.01%
842 COXST CoExistCoin COXST $75,386 $0.002782 27,100,000 LowVol -0.90% 18.05%
843 SLM Slimcoin SLM $74,795 $0.005007 14,937,439 LowVol -0.73% -1.77% 4.09%
844 PXI Prime-XI PXI $74,188 $0.004205 17,642,570 LowVol -0.83% -1.73% -2.28%
845 NEVA NevaCoin NEVA $73,668 $0.030432 2,420,795 LowVol 0.33% -11.81% 18.29%
846 FLAX Flaxscript FLAX $71,422 $0.012794 5,582,460 LowVol 1.22% 13.09% -26.86%
847 JWL Jewels JWL $70,577 $0.003497 20,181,636 LowVol -0.90% -5.47%
848 HXX Hexx HXX $67,449 $0.045647 1,477,635 LowVol -1.39% 5.98% -5.54%
849 GPL Gold Pressed … GPL $66,720 $0.262282 254,382 LowVol -0.90% 21.94% 20.29%
850 MARS Marscoin MARS $66,147 $0.002339 28,279,074 LowVol -3.08% -6.05% -16.97%
851 SOON SoonCoin SOON $65,264 $0.005237 12,462,620 LowVol -0.81% -4.60% -1.63%
852 CPN CompuCoin CPN $64,987 $0.003313 19,615,019 LowVol -0.82% -0.54% 10.27%
853 ALL Allion ALL $64,913 $0.010471 6,199,359 LowVol -1.21% -0.90% 12.78%
854 SRC SecureCoin SRC $63,087 $0.007709 8,184,046 LowVol -0.90% -13.87% 28.85%
855 MST MustangCoin MST $62,562 $0.099250 630,343 LowVol -0.73% -3.56% -0.06%
856 SPT Spots SPT $60,900 $0.002718 22,406,021 LowVol -2.61% -12.31% 2.02%
857 BTPL Bitcoin Planet BTPL $59,928 $0.010932 5,481,723 LowVol -0.73% -5.07% -31.41%
858 BLC Blakecoin BLC $59,797 $0.003954 15,122,697 LowVol -0.78% 9.58% -33.11%
859 MAR Marijuanacoin MAR $58,287 $0.039777 1,465,344 LowVol -1.02% -2.46% -4.61%
860 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol -0.18% 8.87%
861 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $57,852 $0.007204 8,030,000 LowVol -0.57% 51.87% 28.56%
862 IMS Independent M… IMS $57,844 $0.010774 5,368,934 LowVol -0.90% -15.24% -13.19%
863 CF Californium CF $57,646 $0.024003 2,401,636 LowVol -0.90% -6.84% -14.55%
864 ICOB ICOBID ICOB $57,355 $0.000538 106,701,874 LowVol -0.90% -6.88% 32.66%
865 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $57,024 $0.000715 79,719,140 LowVol -0.90% 23.77% 13.42%
866 ATX Artex Coin ATX $56,725 $0.003020 18,781,750 LowVol -0.73% -26.05% -32.60%
867 DRM Dreamcoin DRM $56,462 $0.023049 2,449,632 LowVol -0.73% -5.91% -0.43%
868 ADCN Asiadigicoin ADCN $55,482 $0.002225 24,931,054 LowVol -0.73% -3.32% -11.62%
869 BITZ Bitz BITZ $55,382 $0.027818 1,990,891 LowVol -0.82% 5.74% 14.04%
870 BVC BeaverCoin BVC $55,318 $0.017757 3,115,258 LowVol -0.90% 48.83% 7.34%
871 XCRE Creatio XCRE $54,954 $0.002678 20,520,514 LowVol -0.90% -2.91% 4.54%
872 CASH Cashcoin CASH $54,951 $0.001192 46,092,472 LowVol -0.73% 10.22% 1.00%
873 BAS BitAsean BAS $54,916 $0.010983 5,000,000 LowVol -0.10% -0.86% -34.13%
874 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -60.73%
875 GCC GuccioneCoin GCC $51,593 $0.002543 20,285,537 LowVol -0.73% -4.13% -6.72%
876 300 300 Token 300 $51,264 $170.88 300 LowVol -0.90% -3.32%
877 JOBS JobsCoin JOBS $50,558 $0.000477 106,019,270 LowVol -0.73% -3.31% -16.64%
878 KURT Kurrent KURT $50,211 $0.005062 9,919,485 LowVol -5.72% 2.38% -38.35%
879 BSTAR Blackstar BSTAR $50,135 $0.000079 630,795,971 LowVol -0.90%
880 MSCN Master Swiscoin MSCN $50,117 $0.001125 44,535,810 LowVol -0.60% 2.25% -18.91%
881 EMP EMoneyPower EMP $49,354 $0.005365 9,200,000 LowVol 5.79% -22.99%
882 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.04% 4.44%
883 URO Uro URO $48,554 $0.040217 1,207,310 LowVol -1.00% -7.52%
884 DIBC DIBCOIN DIBC $48,482 $0.009696 5,000,000 LowVol 1.32% -7.13% -26.07%
885 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol -1.45%
886 JIN Jin Coin JIN $47,748 $0.004848 9,848,485 LowVol -0.90% 2.80% -59.64%
887 GLT GlobalToken GLT $47,655 $0.001839 25,909,400 LowVol -0.54% -20.64% -30.79%
888 CWXT CryptoWorldX … CWXT $47,379 $0.000795 59,630,200 LowVol -14.02% -18.74% 4.12%
889 ZYD Zayedcoin ZYD $47,144 $0.007551 6,243,840 LowVol -0.90% -3.32% 33.40%
890 CRX Chronos CRX $46,996 $0.000637 73,729,962 LowVol -0.67% -29.06% -35.96%
891 WORM HealthyWormCoin WORM $45,336 $0.000408 111,135,804 LowVol -0.76% -13.59%
892 RPC RonPaulCoin RPC $45,187 $0.050843 888,767 LowVol -0.81% -14.16% -38.06%
893 BRAIN Braincoin BRAIN $44,929 $0.004451 10,094,424 LowVol -0.81% 0.26% 8.77%
894 POP PopularCoin POP $44,723 $0.000013 3,372,875,244 LowVol -0.73% -29.39% -27.59%
895 BIP BipCoin BIP $44,571 $0.027390 1,627,261 LowVol -0.89% -15.59% 1.73%
896 PHO Photon PHO $44,350 $0.000002 20,319,948,372 LowVol -0.37% -23.12% 7.80%
897 DBTC Debitcoin DBTC $44,349 $0.002464 17,999,629 LowVol -0.81% -2.99% -17.60%
898 TSTR Tristar Coin TSTR $43,957 $0.008743 5,027,857 LowVol 3.99% -26.65% -33.43%
899 PIE PIECoin PIE $43,810 $0.002066 21,200,623 LowVol -0.90% -58.11% -63.68%
900 ARB ARbit ARB $43,683 $0.005643 7,741,095 LowVol -0.81% -13.11% 12.22%
901 XBTS Beatcoin XBTS $43,355 $0.028435 1,524,686 LowVol 40.32% 7.44% 98.77%
902 SOIL SOILcoin SOIL $41,584 $0.007293 5,702,048 LowVol 2.11% -10.07% 8.40%
903 DRS Digital Rupees DRS $40,598 $0.000079 510,802,961 LowVol -0.81% -3.32% -49.52%
904 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
905 MND MindCoin MND $39,888 $0.003179 12,546,625 LowVol -0.73% -0.25% 0.08%
906 FLVR FlavorCoin FLVR $39,863 $0.001907 20,898,106 LowVol -0.90% -7.19% 10.19%
907 BSC BowsCoin BSC $39,701 $0.007153 5,550,102 LowVol -0.81% -2.22% 26.62%
908 PONZI PonziCoin PONZI $38,189 $0.044349 861,099 LowVol -0.81%
909 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 20.09%
910 EREAL eREAL EREAL $38,077 $0.000569 66,909,634 LowVol -6.75% -22.11% 10.00%
911 KIC KibiCoin KIC $37,297 $0.002537 14,701,000 LowVol -1.11% -28.91% -59.17%
912 CMT Comet CMT $37,271 $0.042702 872,830 LowVol -1.03% -6.13% 3.15%
913 BENJI BenjiRolls BENJI $37,224 $0.001838 20,251,946 LowVol -1.38% 16.33% -2.73%
914 RBT Rimbit RBT $36,829 $0.000319 115,499,623 LowVol -15.92% -8.87% -18.08%
915 VPRC VapersCoin VPRC $36,580 $0.000047 780,124,964 LowVol -12.86% 10.86% 220.93%
916 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol -0.69%
917 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
918 SFC Solarflarecoin SFC $34,953 $0.002482 14,083,450 LowVol -0.91% -22.73% 8.43%
919 ORLY Orlycoin ORLY $34,952 $0.000954 36,646,779 LowVol -0.81% -3.31% 10.17%
920 COAL BitCoal COAL $34,856 $0.007746 4,500,000 LowVol -0.89% 15.84% -7.29%
921 VIP VIP Tokens VIP $33,163 $0.000397 83,450,403 LowVol -0.90% -3.29% 68.24%
922 CAB Cabbage CAB $32,547 $0.003100 10,499,996 LowVol -0.90% -0.77%
923 ACP AnarchistsPrime ACP $31,883 $0.007255 4,394,874 LowVol -0.73% -3.84% -10.45%
924 DLISK DAPPSTER DLISK $31,792 $0.000318 100,000,000 LowVol -0.73% -3.20%
925 NRO Neuro NRO $30,985 $0.000874 35,440,892 LowVol -0.90% -18.20% -31.18%
926 IMPS ImpulseCoin IMPS $30,568 $0.001510 20,245,510 LowVol -0.75% -4.02% 19.93%
927 CRT CRTCoin CRT $30,242 $0.381501 79,270 LowVol -0.81% -3.31% 1.01%
928 PLNC PLNcoin PLNC $29,882 $0.001749 17,089,600 LowVol -0.81% 6.34% -11.13%
929 LTCR Litecred LTCR $28,830 $0.000954 30,227,750 LowVol -0.81% -3.32% -3.08%
930 EGO EGO EGO $28,613 $0.000477 60,000,001 LowVol -0.90% -3.32% 1.01%
931 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -6.06%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $27,661 $0.000715 38,669,634 LowVol -0.81%
933 VTA Virtacoin VTA $27,316 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -1.83% 0.97% 522.88%
934 PSB Pesobit PSB $27,258 $0.000811 33,606,469
935 GBT GameBet Coin GBT $27,039 $0.001272 21,262,780 LowVol -0.90% -4.98% 8.64%
936 DPAY DPAY DPAY $26,111 $0.000328 79,541,001 LowVol -0.18% 108.61%
937 PRX Printerium PRX $25,732 $0.002177 11,821,728 LowVol -10.31% -73.36% 17.25%
938 KNC KingN Coin KNC $25,530 $12.72 2,008 LowVol -0.90% -3.32%
939 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
940 BOAT Doubloon BOAT $25,083 $0.001352 18,547,845 LowVol -0.93% -13.11% -69.82%
941 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,586 $0.027500 894,026 LowVol -0.81% 2.61% 7.54%
942 BLZ BlazeCoin BLZ $24,571 $0.000040 608,557,394 LowVol 5.81% -16.95% 10.44%
943 ICON Iconic ICON $24,174 $0.040773 592,894 LowVol -0.90% -4.07% -7.30%
944 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 2.33% 16.50%
945 SONG SongCoin SONG $23,193 $0.000712 32,565,300 LowVol -1.07% -5.74% 5.84%
946 LIR LetItRide LIR $23,057 $0.000636 36,262,161 LowVol -0.73% -14.05% 34.67%
947 CESC CryptoEscudo CESC $22,907 $0.000159 144,105,100 LowVol -0.81% -3.31% -25.09%
948 CNC CHNCoin CNC $22,571 $0.000477 47,313,839 LowVol -0.81% 16.07% 21.77%
949 UET Useless Ether… UET $22,536 $0.005683 3,965,716 LowVol -12.59% -1.83% -6.80%
950 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,358 $0.004629 4,829,945 LowVol -19.82% -32.16% -3.61%
951 PEX PosEx PEX $21,253 $0.008663 2,453,240 LowVol -0.73% -5.90% 8.99%
952 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol
953 KRONE Kronecoin KRONE $20,710 $0.006146 3,369,968 LowVol -0.88% -18.06% -17.40%
954 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol -0.68% -20.91%
955 VLTC Vault Coin VLTC $20,226 $0.000668 30,289,230 LowVol -0.81% -47.26% -47.27%
956 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 0.04%
957 IBANK iBank IBANK $19,786 $0.004371 4,526,324 LowVol -0.90% -7.41%
958 PLACO PlayerCoin PLACO $19,539 $0.000556 35,120,000 LowVol -0.90% -3.32% -38.26%
959 LUNA Luna Coin LUNA $19,163 $0.011912 1,608,680 LowVol 1.12% -14.50% 46.71%
960 DES Destiny DES $19,075 $0.011922 1,600,000 LowVol -0.90% 7.20%
961 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $18,752 $0.024877 753,776 LowVol -0.90% -3.32% -1.20%
962 DAS DAS DAS $18,474 $0.007043 2,622,886 LowVol -0.81% 22.39% -6.96%
963 ERY Eryllium ERY $17,661 $0.003415 5,171,753 LowVol -0.35% -28.21% -26.40%
964 IMX Impact IMX $17,350 $0.000158 109,509,039 LowVol -0.98% -3.99% 0.67%
965 BIOB BioBar BIOB $16,966 $0.019155 885,756 LowVol -0.90% -3.32%
966 WBB Wild Beast Block WBB $16,749 $0.101540 164,949 LowVol -0.86% 2.16% -33.01%
967 SLEVIN Slevin SLEVIN $16,691 $0.000238 70,000,000 LowVol -0.90% -27.49% -47.08%
968 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,193 $0.001309 12,371,500 LowVol -0.64% -6.71% -28.16%
969 RIDE Ride My Car RIDE $16,099 $0.000159 101,276,976 LowVol -0.81% -3.32% 0.66%
970 TRADE Tradecoin TRADE $15,415 $0.002066 7,459,775 LowVol -0.90% -16.21% 102.71%
971 ALTC Antilitecoin ALTC $15,028 $0.000477 31,512,613 LowVol -15.05% -17.14% 2.75%
972 SCS Speedcash SCS $14,983 $0.057225 261,831 LowVol -0.82%
973 SDP SydPak SDP $14,951 $0.093627 159,687 LowVol -2.47% -3.31%
974 MILO MiloCoin MILO $14,880 $0.001379 10,789,954 LowVol -0.90% -28.80% -46.55%
975 BNX BnrtxCoin BNX $14,859 $0.000565 26,278,001 LowVol -6.79% -13.99% -10.34%
976 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol 0.00% -44.19% -58.52%
977 VRS Veros VRS $12,767 $0.000026 486,609,040 LowVol -1.06% 109.09% 7.62%
978 RSGP RSGPcoin RSGP $12,358 $7.16 1,727 LowVol -0.90% 12.00%
979 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
980 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,269 $0.001553 7,258,337 -0.61% -24.12%
981 P7C P7Coin P7C $11,197 $0.000318 35,220,238 LowVol -0.81% -3.32% 102.02%
982 SOCC SocialCoin SOCC $11,117 $0.008027 1,384,879 LowVol -0.90% -61.86% -28.01%
983 MGM Magnum MGM $10,928 $0.002782 3,928,501 LowVol -0.81% -34.21% -35.51%
984 ELS Elysium ELS $10,823 $0.002702 4,005,012 LowVol -3.73% -3.32% -9.64%
985 QBK Qibuck Asset QBK $9,360 $0.005600 1,671,379 LowVol -2.84% -4.86% -11.57%
986 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,271 $0.001031 8,987,822 LowVol -0.90% 292.08% 91.65%
987 CRTM Corethum CRTM $9,133 $0.003653 2,500,000 LowVol 6.84% -2.46%
988 SANDG Save and Gain SANDG $9,011 $0.002940 3,064,800 LowVol -0.91% -3.19% 122.47%
989 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 5.50%
990 XOC Xonecoin XOC $8,345 $0.019870 420,000 LowVol -0.90%
991 ARGUS Argus ARGUS $8,321 $0.007246 1,148,324 LowVol -0.84% 3.67% 27.85%
992 NODC NodeCoin NODC $7,737 $0.004610 1,678,439 LowVol -0.90% 1.95% 0.95%
993 MTM MTMGaming MTM $7,190 $0.002397 2,999,967 LowVol -2.57% -68.26% -68.46%
994 CCM100 CCMiner CCM100 $7,047 $0.002097 3,360,417 LowVol -2.84% -9.44% 43.12%
995 JS JavaScript Token JS $6,887 $0.000862 7,991,996 LowVol -0.23% -45.96% -13.76%
996 CONX Concoin CONX $6,744 $0.009061 744,266 LowVol -2.52% -4.98% 24.97%
997 GEERT GeertCoin GEERT $6,576 $0.001292 5,091,200 LowVol -0.94% -28.66% -35.48%
998 DIX Dix Asset DIX $6,017 $6e-08 100,000,000,000 LowVol -1.54% 57.89%
999 VOLT Bitvolt VOLT $6,006 $0.000397 15,112,554 LowVol -0.90% -30.39% -13.15%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -63.76%
1001 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $5,277 $0.006236 846,302 LowVol -4.25% -15.44% -5.61%
1002 MRNG MorningStar MRNG $5,191 $0.000159 32,579,894 LowVol -0.90% -38.50% -67.89%
1003 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,630 $0.021856 211,827 LowVol -2.57% -4.77% 68.73%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,780 LowVol -0.96%
1005 BBC BigBoobsCoin BBC $3,962 $0.020454 193,683 3.98%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,080 $0.185266 16,627 LowVol -0.73% -3.26% -21.39%
1008 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 -0.05% 59.58%
1009 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,957 $0.002146 1,377,917 LowVol -0.81% -3.31% 1.34%
1010 GSR GeyserCoin GSR $2,190 $0.046734 46,864 LowVol -0.90% -14.37% 77.75%
1011 TOKEN SwapToken TOKEN $1,692 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -1.78% 6.99% -6.56%
1012 EBT Ebittree Coin EBT $1,507 $0.001192 1,264,511 LowVol -0.90% 48.29% 58.51%
1013 ULA Ulatech ULA $1,421 $0.007909 179,736 LowVol -0.90% -20.22% -20.89%
1014 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -28.48%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $926 $0.000159 5,826,388 LowVol -0.90% -35.55% -29.43%
1016 ABN Abncoin ABN $823 $0.012160 67,700 LowVol -0.90% -5.79% 39.01%
1017 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $209 $0.000076 2,753,201 LowVol -1.89% 12.26%
1020 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000318 87,140 LowVol -0.90% -69.81% -74.16%
1021 APW AppleCoin APW $6 $0.000079 71,575 LowVol -0.90% -3.32% 1.01%
1022 BTG Bitcoin Gold BTG $288.31 $148,763,000 0.19% 14.95% 94.25%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $4.10 $9,743,320 1.56% -31.26% 88.81%
1024 ORME Ormeus Coin ORME $3.79 $6,794,640 -2.37% 0.38% 51.49%
1025 ATMC ATMCoin ATMC $1.75 $4,143,440 0.00% 3.27% 15.55%
1026 REC Regalcoin REC $43.63 $3,457,820 -2.80% -6.69% -18.45%
1027 QASH QASH QASH $0.498090 $3,417,500 2.24% 1.51%
1028 NULS Nuls NULS $0.607512 $2,475,750 -0.04% -10.27% -17.30%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.79 $2,049,000 -0.09% 0.07% 18.01%
1030 INK Ink INK $0.166841 $1,422,370 6.94% -13.33%
1031 BTE BitSerial BTE $5.29 $1,318,260 -4.79% -10.19%
1032 FRST FirstCoin FRST $16.05 $915,969 -0.72% -4.26% -7.94%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.15 $866,126 -1.83% -22.11%
1034 WC WINCOIN WC $1.78 $740,681 -1.27% -4.05%
1035 PBL Publica PBL $0.253299 $593,206 -3.84% -28.49%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.056844 $585,482 0.73% -1.03% -1.70%
1037 ETN Electroneum ETN $0.028814 $509,640 0.15% -2.36% -24.68%
1038 B2X SegWit2x [Fut… B2X $247.15 $508,012 -0.87% -2.63% -25.13%
1039 THS TechShares THS $0.882622 $455,652 0.40% -11.09% -15.24%
1040 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.67 $454,806 -8.26% -44.24%
1041 B3 B3Coin B3 $0.000477 $445,136 6.01% 66.74% -29.33%
1042 ADK Aidos Kuneen ADK $38.13 $347,212 4.55% -5.77% -1.39%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.042124 $336,760 4.22% 1.50% -31.43%
1044 XUC Exchange Union XUC $5.64 $325,756 -2.10% -13.07% 76.03%
1045 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.99 $272,276 -0.46% -11.33% 19.90%
1046 BOT Bodhi BOT $0.504009 $271,665 -1.14% -7.12%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $118.51 $266,625 -11.11% 3.24% -37.66%
1048 TSL Energo TSL $0.031325 $224,198 0.00% -5.57%
1049 INF InfChain INF $0.008107 $193,508 -0.90% -17.88%
1050 EAG EA Coin EAG $3.89 $191,806 -3.04% -7.45% -41.54%
1051 RMC Russian Minin… RMC $11403.90 $179,536 -0.90% -4.57% 21.56%
1052 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000143 $175,045 6.44% 14.72% 14.79%
1053 MEN PeopleCoin MEN $0.000079 $171,039 -0.90% -3.32% 1.01%
1054 UGT UG Token UGT $0.401848 $142,264 -0.23% 10.98% 24.05%
1055 AKY Akuya Coin AKY $0.357577 $132,423 -5.61% -23.68% -58.46%
1056 AION Aion AION $0.852340 $131,576 4.85% 6.77% 6.37%
1057 XCPO Copico XCPO $0.027818 $124,579 -5.96% -19.13%
1058 LLT LLToken LLT $0.318171 $114,954 4.53% -0.35% 30.67%
1059 XID Sphre AIR XID $0.178719 $112,900 -0.41% -4.95% -6.77%
1060 SISA SISA SISA $0.015683 $103,611 8.08% -17.88% -88.28%
1061 BTCM BTCMoon BTCM $0.012903 $93,780 18.59% 566.54% 903.98%
1062 B2B B2B B2B $0.642260 $91,099 2.25% -18.10%
1063 EVR Everus EVR $3.97 $86,558 -2.70% 0.96% 0.47%
1064 HOLD Interstellar … HOLD $0.106390 $83,018 0.37% 20.00% -66.99%
1065 BSR BitSoar BSR $0.177954 $69,839 6.18% -4.60% 21.99%
1066 OXY Oxycoin OXY $0.154073 $67,019 -3.04% -5.85% -5.76%
1067 BT1 BT1 [CST] BT1 $7828.36 $65,887 4.85% -2.05% 3.03%
1068 VASH VPNCoin VASH $0.004928 $57,871 -2.47% -10.05% 18.94%
1069 SUR Suretly SUR $3.57 $54,587 7.08% 17.98% 32.22%
1070 PHR Phore PHR $0.397396 $53,031 0.61% -17.99%
1071 MAG Magnet MAG $0.278098 $50,811 6.22%
1072 TER TerraNova TER $2.40 $50,758 -3.86% -22.81% -28.72%
1073 SPANK SpankChain SPANK $0.029786 $45,819 -5.29%
1074 ASTRO Astro ASTRO $1.57 $41,953 -0.26% 15.76% -37.23%
1075 GMT Mercury Protocol GMT $0.057059 $40,823 0.61% 16.73% 29.10%
1076 PAYX Paypex PAYX $0.154243 $40,655 1.10% 14.38% -65.62%
1077 ICX ICON ICX $1.07 $35,540 6.02% -2.58% 2.99%
1078 GBG Golos Gold GBG $0.097611 $35,013 -3.18% -3.51% -4.74%
1079 MSD MSD MSD $0.013611 $34,490 0.61% -0.83% 30.88%
1080 DSR Desire DSR $0.198200 $29,628 -1.20% 9.82% -58.14%
1081 DNA EncrypGen DNA $0.064936 $23,284 -0.23% 6.89%
1082 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.014397 $23,004 4.70% -24.13%
1083 SSS Sharechain SSS $0.003202 $20,444 -1.66% 24.10% -38.26%
1084 STEX STEX STEX $0.196933 $16,954 -1.54% 41.19%
1085 DGPT DigiPulse DGPT $1.36 $16,948 -7.66% -26.51%
1086 PRL Oyster Pearl PRL $0.004063 $16,062 -12.73% -74.12%
1087 PLC PlusCoin PLC $0.000730 $15,605 -14.53% -12.63% -34.28%
1088 MCR Macro MCR $2.24 $14,162 -0.81% -2.83% -7.55%
1089 MUT Mutual Coin MUT $0.004769 $13,843 -8.52%
1090 MINEX Minex MINEX $0.056216 $13,310 -0.90% -5.16% 12.48%
1091 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048709 $12,670 -0.23% -8.36% 29.49%
1092 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001124 $11,532 4.38% -18.77% -96.13%
1093 WIC Wi Coin WIC $0.003466 $11,179 -0.83% -0.33% 6.42%
1094 STU bitJob STU $0.042080 $11,101 7.82% -17.65% -45.37%
1095 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003604 $10,843 7.01% 20.20% 38.13%
1096 TCOIN T-coin TCOIN $0.000238 $9,765 -0.90% 20.58% -15.27%
1097 LTG LiteCoin Gold LTG $0.001920 $9,156 -0.83% -16.59% -32.16%
1098 AERM Aerium AERM $1.75 $8,818 -0.90% 3.82%
1099 XID International… XID $0.005723 $8,596 -0.73% -3.30% -15.26%
1100 MGC MergeCoin MGC $0.013114 $8,507 -10.32% 3.42%
1101 BPL Blockpool BPL $0.168562 $8,283 -0.90% -5.27% -21.23%
1102 ACC AdCoin ACC $0.157567 $7,549 -0.82% 43.25% 55.88%
1103 VULC Vulcano VULC $0.007523 $7,318 -24.86% 5.49% -27.63%
1104 SMART SmartBillions SMART $0.450553 $6,678 0.77%
1105 MGC GulfCoin MGC $0.003020 $6,639 -0.90% -12.48% -14.37%
1106 COR CORION COR $0.947711 $6,347 0.54% 1.27% 34.30%
1107 BTBc Bitbase BTBc $0.004689 $6,119 -4.38% -34.99% -58.21%
1108 IBTC iBTC IBTC $0.009336 $5,975 -6.34% 29.42% -9.14%
1109 PNX Phantomx PNX $0.013447 $5,130 -16.49% -39.78%
1110 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.102846 $5,013 -6.21% 1.59%
1111 BSN Bastonet BSN $0.000954 $4,845 48.71% -3.32% -4.35%
1112 BLX Blockchain Index BLX $2.30 $4,226 -0.10% -4.57% 6.79%
1113 HIGH High Gain HIGH $0.000477 $4,218 -14.98% -30.39% -72.25%
1114 DEUS DeusCoin DEUS $0.372281 $3,907 -0.81% -3.31% 4.01%
1115 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.070869 $3,798 -1.16% -3.58% 49.62%
1116 APC AlpaCoin APC $0.014994 $3,520 -0.87% -3.23% -63.49%
1117 WILD Wild Crypto WILD $0.083152 $3,377 -0.34% -2.04% 36.42%
1118 BTU Bitcoin Unlim… BTU $129.25 $3,219 -0.27% -11.47% -22.09%
1119 EFYT Ergo EFYT $9.33 $3,101 -1.67% -12.87% 20.24%
1120 BOS BOScoin BOS $0.961699 $2,923 0.74% -16.77% -30.73%
1121 NTC Natcoin NTC $0.317997 $2,884 -5.10% -29.00% -67.27%
1122 LDCN LandCoin LDCN $0.006379 $2,753 7.02% 192.45% 59.12%
1123 XOT Internet of T… XOT $2372.77 $2,722 -0.90% -3.32% 0.91%
1124 VIU Viuly VIU $0.002862 $2,717 -13.24% 5.82%
1125 DFS DFSCoin DFS $0.006333 $2,595 -0.61% -22.26% -43.79%
1126 IPY Infinity Pay IPY $0.001421 $2,511 -5.52% 24.60%
1127 PRES President Trump PRES $0.003810 $2,506 -0.90% -3.39% -17.89%
1128 CCT Crystal Clear CCT $0.196753 $2,496 -0.23% -23.61% -55.74%
1129 OX OX Fina OX $0.000159 $2,411 -0.95% 3.83% -15.03%
1130 DAY Chronologic DAY $4.50 $2,354 -0.29% 16.51% -6.10%
1131 FOR FORCE FOR $0.002130 $1,897 -0.90% -54.42% -29.95%
1132 ABC Alphabit ABC $11.14 $1,849 -0.90% -3.47% -16.99%
1133 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.052205 $1,741 -5.84% -36.80% -45.12%
1134 TIE TIES Network TIE $0.070830 $1,674 -0.23% -3.84% -27.94%
1135 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $1,519 -12.98% -10.85% 25.03%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.049754 $1,471 -0.90% -3.32% -35.46%
1137 EDRC EDRCoin EDRC $0.035879 $1,465 -1.06% -12.80% -19.96%
1138 FLASH Flash FLASH $0.003732 $1,451 -0.81% -18.92% -24.32%
1139 HAT Hawala.Today HAT $0.101411 $1,404 -36.00% -35.72% -57.31%
1140 PEC Peacecoin PEC $0.024003 $1,395 -0.57% -33.26% 347.15%
1141 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000318 $1,309 -0.90% -28.24% -33.93%
1142 ETT EncryptoTel [… ETT $0.061957 $1,187 -1.25% 0.13% 17.47%
1143 MKR Maker MKR $344.21 $1,176 -0.10% 5.49%
1144 NAMO NamoCoin NAMO $0.000083 $1,155 -0.79% -49.39% -48.84%
1145 CYDER Cyder CYDER $0.000159 $1,060 -0.90% -35.55% -66.55%
1146 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000159 $1,051 -0.90% -35.55% -39.51%
1147 WA WA Space WA $0.014942 $923 -0.81% -3.31% -17.13%
1148 STARS StarCash Network STARS $0.206126 $903 -0.90% -2.00% -12.08%
1149 GARY President Joh… GARY $0.107377 $795 -0.90% -3.32% 8.28%
1150 SFE SafeCoin SFE $0.000079 $783 -0.81% -3.32% 1.00%
1151 XQN Quotient XQN $0.004212 $703 -0.90% -24.64% -13.65%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043994 $649 -0.73% -9.13% -8.82%
1153 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006138 $636 -9.67% -20.33% 6.50%
1154 WOW Wowcoin WOW $0.000084 $596 -1.08% -37.00% -31.90%
1155 SHA SHACoin SHA $0.000397 $575 -0.81% -30.94% -26.71%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.93 $572 -0.90% -3.32% 49.11%
1157 GAY GAY Money GAY $0.011876 $565 -0.81% -2.39% -79.45%
1158 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000238 $548 -0.90% -24.87% -43.20%
1159 BAT BatCoin BAT $0.000002 $538 -0.72% -18.87% -13.35%
1160 RCN Rcoin RCN $0.000079 LowVol -0.90% -3.32% -31.57%
1161 SIFT Smart Investm… SIFT $3.25 LowVol 3.79% -1.69% 4.32%
1162 FAP FAPcoin FAP $0.018736 LowVol -0.57% 33.66% 10.11%
1163 MCI Musiconomi MCI $0.060606 LowVol -0.27% 29.51% 4.87%
1164 TCR TheCreed TCR $0.000238 LowVol -0.90% -33.07% -11.63%
1165 EUSD eUSD EUSD $0.000231 LowVol -0.10% -23.84% -68.71%
1166 SND Sand Coin SND $0.700184 LowVol -0.10% -6.29% -17.90%
1167 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003179 LowVol -0.90% -3.32% -2.96%
1168 DMC DynamicCoin DMC $0.002846 LowVol 0.76% 14.23% -7.02%
1169 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.78% 15.45%
1170 ACES Aces ACES $0.000154 LowVol -0.82% -37.42% -25.37%
1171 TELL Tellurion TELL $0.000208 LowVol -1.55% 129.46% -21.68%
1172 REGA Regacoin REGA $0.002225 LowVol -0.90% -3.32% 4.75%
1173 NBIT netBit NBIT $0.039261 LowVol -0.90% -19.06% 2.25%
1174 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008822 LowVol -0.90% -4.19% -23.46%
1175 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol 1.83% -23.14% -82.96%
1176 FFC FireFlyCoin FFC $0.000079 LowVol -0.73% -3.30% 1.01%
1177 CME Cashme CME $0.000079 LowVol -0.90% -3.84%
1178 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000518 LowVol -0.82% 4.95% -36.17%
1179 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.85% 62.74% 20.77%
1180 INDIA India Coin INDIA $0.000159 LowVol -0.90% -3.32% -42.56%
1181 9COIN 9COIN 9COIN $0.002702 LowVol -0.90% -3.32% 0.61%
1182 MAGN Magnetcoin MAGN $0.384758 LowVol -0.84% -2.23% -26.83%
1183 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol -1.28% -5.09% 3.84%
1184 FBL Faceblock FBL $0.002275 LowVol -0.23% 11.44% -99.10%
1185 10MT 10M Token 10MT $0.003455 LowVol 1.00% 152.76% 22.98%
1186 X2 X2 X2 $0.000079 LowVol -50.40% -3.32% 1.01%
1187 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002851 LowVol -0.82% -42.39%
1188 MONETA Moneta MONETA $0.000238 LowVol -0.81% -0.79%
1189 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000159 LowVol -0.90% -35.54% -23.85%
1190 PRIMU Primulon PRIMU $0.000159 LowVol -0.90% -3.32% -24.68%
1191 GRN Granite GRN $0.011922 LowVol -0.81% -3.97% 4.86%
1192 DBG Digital Bulli… DBG $0.004610 LowVol -0.90% -6.55% 5.18%
1193 YEL Yellow Token YEL $0.002841 LowVol -0.23% -33.95% -53.13%
1194 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005823 LowVol -0.73% -2.30% -8.19%
1195 RUBIT RubleBit RUBIT $0.002941 LowVol -0.90% -8.02% 0.13%
1196 TOP TopCoin TOP $0.001008 LowVol -0.79% 25.05% 52.42%
1197 BIT First Bitcoin BIT $0.011525 LowVol -0.90% 1.58% 7.70%
1198 EBIT eBIT EBIT $0.001542 LowVol -0.23% 73.97% 81.05%
1199 IQT iQuant IQT $0.146134 LowVol -0.87% -9.55% -26.12%
1200 MARX MarxCoin MARX $0.000878 LowVol -1.04% 6.10% -9.07%
1201 HNC Huncoin HNC $0.000954 LowVol -29.98% -31.76% -52.77%
1202 UTA UtaCoin UTA $0.000715 LowVol -0.90% -3.32%
1203 SAK Sharkcoin SAK $0.003249 LowVol -1.89% 59.88% 66.82%
1204 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001186 LowVol -0.82% 10.98% -39.69%
1205 GBRC Global Busine… GBRC $0.000079 LowVol -0.90% -3.32% -49.49%
1206 QBT Cubits QBT $0.001498 LowVol -3.37% 82.17% 88.25%
1207 BEST BestChain BEST $0.001094 LowVol -1.26% 1.60% -2.13%
1208 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002384 LowVol -0.90% -17.06% -8.17%
1209 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000232 LowVol -0.23% 426.25% 481.25%
1210 AV AvatarCoin AV $0.031712 LowVol -0.81% 25.26% 25.16%
1211 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.1e-07 LowVol -0.23% 6.91% 23.20%
1212 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000079 LowVol -0.73% -3.31% 1.00%
1213 EGOLD eGold EGOLD $0.011930 LowVol -0.23% 22.89% 59.04%
1214 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.012562 LowVol -0.90% -59.09% 218.42%
1215 VOYA Voyacoin VOYA $1.86 LowVol -0.90% -3.76% -9.02%
1216 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001802 LowVol -0.81% -16.58% -43.83%
1217 TEAM TeamUp TEAM $0.000159 LowVol -0.90% 0.97%
1218 OP Operand OP $0.000954 LowVol -0.90% 11.11%
1219 DISK DarkLisk DISK $0.000715 LowVol -0.81% -7.71%
1220 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001669 LowVol -0.73% -7.69% -10.29%
1221 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000013 LowVol -0.26% -81.05% 1232.09%
1222 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073063 LowVol -0.10% 6.91% -9.68%
1223 BUB Bubble BUB $0.010889 LowVol -0.81% -1.88% -67.14%
1224 ASN Aseancoin ASN $0.002941 LowVol -0.90% 6.78%
1225 KARMA Karmacoin KARMA $0.000079 LowVol -0.81% 1.01%
1226 PCN PeepCoin PCN $0.000079 LowVol -0.90% 419.37%
1227 MOTO Motocoin MOTO $0.003795 LowVol -0.65% -35.31% 20.81%
1228 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032715 LowVol -2.84% -4.86% 5.53%
1229 BET BetaCoin BET $0.002702 LowVol -0.81% 20.42% -6.10%
1230 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002702 LowVol -0.73% -13.49% -6.62%
1231 EXRN EXRNchain EXRN $4.1e-07 LowVol -0.23% -34.69% -45.51%
1232 SYNC Sync SYNC $397.40 LowVol -0.81%
1233 SKR Sakuracoin SKR $0.000693 LowVol -0.65% -17.71% -5.16%
1234 UR UR UR $0.000538 LowVol 1.54% 9.50% 19.10%
1235 TODAY TodayCoin TODAY $0.000795 LowVol -0.81% 20.84% -15.82%
1236 FC Facecoin FC $0.004871 LowVol -0.10% 60.36% -24.32%
1237 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008049 LowVol -2.20% -10.47% -53.36%
1238 ACN Avoncoin ACN $0.000318 LowVol -0.90% -3.32% -18.56%
1239 POKE PokeCoin POKE $0.000238 LowVol -0.90% 203.04%
1240 ELC Elacoin ELC $0.069247 LowVol -0.93% -14.51% 5.45%
1241 DASHS Dashs DASHS $0.024003 LowVol -0.90% -9.39% -4.97%
1242 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001351 LowVol -0.90% -2.54% 0.27%
1243 FUTC FutCoin FUTC $0.001431 LowVol -0.81% -3.30% -21.04%
1244 SWP Swapcoin SWP $0.081181 LowVol -0.23% 3.97% -6.44%
1245 DON Donationcoin DON $0.000397 LowVol -0.86% -7.70% -0.20%
1246 BIRDS Birds BIRDS $0.000079 LowVol -0.90% -3.32% -66.54%
1247 PI PiCoin PI $0.001828 LowVol -0.90% -14.02%
1248 ANI Animecoin ANI $0.000159 LowVol -0.81% -3.32% 6.90%
1249 PRN Protean PRN $0.000059 LowVol -1.05% -25.86% 115.74%
1250 SKC Skeincoin SKC $0.002464 LowVol -0.90% -0.09% -40.10%
1251 YES Yescoin YES $0.000079 LowVol -1.36% -1.37% 18.13%
1252 WINK Wink WINK $0.000202 LowVol -0.81% -18.07% 26.94%
1253 UNC UNCoin UNC $0.000079 LowVol -0.81% -3.31% 3.65%
1254 BXC Bitcedi BXC $0.001209 LowVol -1.34% -12.86% -0.98%
1255 BITOK Bitok BITOK $0.000079 LowVol -0.81% -3.32%
1256 QBC Quebecoin QBC $0.001351 LowVol -0.73% -3.31% -10.80%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.018837 LowVol -0.81% -22.60%
1258 MBL MobileCash MBL $0.000318 LowVol -0.90% -3.32% -19.20%
1259 VGC VegasCoin VGC $0.000162 LowVol -0.90% -14.43% 20.04%
1260 RHFC RHFCoin RHFC $0.000874 LowVol -0.90% -3.32% 11.10%
1261 XTD XTD Coin XTD $0.000079 LowVol -0.90% -3.53% 1.01%
1262 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.065253 LowVol -0.81% -5.16%
1263 GAIN UGAIN GAIN $0.001033 LowVol -0.90% -17.94%
1264 AIB Advanced Inte… AIB $0.003664 LowVol -0.90% 6.83% 19.21%
1265 AXIOM Axiom AXIOM $0.012240 LowVol -0.90% -3.95% 1.01%
1266 TERA TeraCoin TERA $0.000079 LowVol -0.73% -3.31%
1267 ANTX Antimatter ANTX $0.000079 LowVol -0.90% 252.24% 0.99%
1268 GUC GoldUnionCoin GUC $0.071134 LowVol -0.81% -3.32% -9.87%
1269 SHELL ShellCoin SHELL $0.016611 LowVol -0.73% -2.82%
1270 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.212448 LowVol -0.73% -3.15% 1.12%
1271 GML GameLeagueCoin GML $0.006756 LowVol -0.81% -2.82%
1272 CYC Cycling Coin CYC $0.001113 LowVol -0.90% -9.77%
1273 LKC LinkedCoin LKC $0.000159 LowVol -0.90%
1274 LTH LAthaan LTH $0.000397 LowVol -0.81% -30.95%
1275 TRICK TrickyCoin TRICK $0.007948 LowVol -0.90% -31.43% -34.49%
1276 SJCX Storjcoin X SJCX $0.177266 LowVol -5.09% -74.40% -72.82%
1277 HCC Happy Creator… HCC $0.000397 LowVol -0.73% -3.31% 1.00%
1278 HDLB HODL Bucks HDLB $0.045701 LowVol -0.81% -14.47% -20.53%
1279 XRY Royalties XRY $0.066206 LowVol -0.90% -3.32% 8.26%
1280 XDE2 XDE II XDE2 $2.54 LowVol -0.90% -3.58% -28.34%
1281 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000397 LowVol -0.81% -3.32% 36.99%
1282 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000636 LowVol -0.36% -91.76%
1283 OMC Omicron OMC $0.090130 LowVol -0.73% -2.67%
1284 CBD CBD Crystals CBD $0.001113 LowVol -0.90% -25.58%
1285 IRL IrishCoin IRL $0.002702 LowVol -0.81% 6.05% 19.33%
1286 OPES Opescoin OPES $0.001907 LowVol -0.81% -14.32%
1287 NBE BitCentavo NBE $7.3e-07 LowVol -0.48% 1.28% 11.47%
1288 NTWK Network Token NTWK $0.003613 LowVol -0.23% 6.91% 86.53%
1289 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000318 LowVol -0.90% -3.32% -19.10%
1290 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002782 LowVol -0.81% -3.32% 17.83%
1291 CC CyberCoin CC $0.000159 LowVol -0.90% 93.35%
1292 BGR Bongger BGR $0.000098 LowVol -0.48% -11.93%
1293 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol -2.06% -1.27% -76.15%
1294 IFC Infinitecoin IFC LowVol
1295 HYPER Hyper HYPER $0.024917 LowVol -0.61% 26.03%
1296 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -31.74%
1297 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol -0.18%
1298 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -7.87%
1299 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1300 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1301 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 8.27%
1302 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol
1303 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.63% 3.49%
1304 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1305 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol -11.71%
1306 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.20% 4.27%
1307 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -5.75%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.63%
1310 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.71% -48.20%
1311 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 0.23% 65.99%
1312 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol -0.87%
1313 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -31.83%
1314 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1315 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 4.54%
1316 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 FID BITFID FID $0.081559 LowVol -0.79% -48.17%
1319 ASC AsicCoin ASC $0.000708 4.64% 213.18%
1320 MRC microCoin MRC $0.000080 1.50%
1321 QORA Qora QORA $0.079614 -51.45% -36.24%
1322 AMIS AMIS AMIS $177.07 -93.20%
1323 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 2136.02%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -70.59% -84.28%

Quay lại phần 1

Phản hồi