Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 24/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 8h ngày 24/11/2017 (GMT +7) của 1324 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 24/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8007.81 trên tổng giá trị $133,711,408,451

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $408.27 trên tổng giá trị $39,158,724,109

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1753.98 trên tổng giá trị $29,500,123,846

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242456 trên tổng giá trị $9,364,346,668

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $563.91 trên tổng giá trị $4,345,839,417

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000233 trên tổng giá trị đã biến động tăng 80.13% trong 1h qua

    + Đồng SYNX Syndicate (SYNX) đang có giá hiện tại $0.434132 trên tổng giá trị $7,099,421 đã biến động tăng 76.52% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị $3,963,721 đã biến động tăng 69.97% trong 1h qua

    + Đồng SAK Sharkcoin (SAK) đang có giá hiện tại $0.003264 trên tổng giá trị đã biến động tăng 48.78% trong 1h qua

    + Đồng TEK TEKcoin (TEK) đang có giá hiện tại $0.000131 trên tổng giá trị $185,258 đã biến động tăng 48.74% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $1.38 trên tổng giá trị $9,226,362 đã biến động tăng 1573.34% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.010876 trên tổng giá trị đã biến động tăng 475.02% trong 24h qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000233 trên tổng giá trị đã biến động tăng 427.97% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.130404 trên tổng giá trị $557,868 đã biến động tăng 357.45% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.001040 trên tổng giá trị $9,350 đã biến động tăng 295.14% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KEXCOIN KexCoin (KEXCOIN) đang có giá hiện tại $18.80 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2125.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000013 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1252.11% trong 7 ngày qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $1.38 trên tổng giá trị $9,226,362 đã biến động tăng 1140.22% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.010876 trên tổng giá trị đã biến động tăng 746.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị $27,439 đã biến động tăng 523.30% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 24/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CRYPT CryptCoin CRYPT $938,636 $0.154791 6,063,894 LowVol -0.50% -2.67% 10.14%
702 BPC Bitpark Coin BPC $891,668 $0.011889 75,000,000 LowVol -3.22% -13.02% 32.20%
703 ORB Orbitcoin ORB $885,699 $0.287292 3,082,923 LowVol -0.94% -13.63% 57.73%
704 HTC HitCoin HTC $881,476 $0.000080 10,996,318,099 LowVol -0.42% -2.56% 2.18%
705 SHORTY Shorty SHORTY $825,658 $0.008257 100,000,000 LowVol -0.53% -7.44% 0.83%
706 METAL MetalCoin METAL $758,470 $0.009860 76,925,527 LowVol -0.50% -7.18%
707 MBI Monster Byte MBI $757,504 $0.045029 16,822,736 LowVol -0.29% -1.75% 3.82%
708 SMC SmartCoin SMC $711,141 $0.030246 23,511,990 LowVol 21.52% 19.55% 85.31%
709 WGO WavesGo WGO $695,654 $0.070514 9,865,517 LowVol -0.42% 4.88% -2.53%
710 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -10.63%
711 CDN Canada eCoin CDN $636,428 $0.006533 97,415,544 LowVol -6.94% -13.11% 5.15%
712 PND Pandacoin PND $632,747 $0.000019 32,514,916,898 LowVol -4.04% -57.23% -35.96%
713 NET NetCoin NET $630,458 $0.000801 787,126,712 LowVol -4.39% -18.40% -4.96%
714 ITI iTicoin ITI $605,117 $18.91 32,000 LowVol -0.53% 4.86% 10.19%
715 TES TeslaCoin TES $604,367 $0.008234 73,398,059 LowVol -0.91% -1.23% -14.69%
716 HBN HoboNickels HBN $579,024 $0.009699 59,696,358 LowVol -0.53% -5.67% -5.50%
717 UFO UFO Coin UFO $558,393 $0.000160 3,482,947,512 LowVol -0.42% -6.36% -20.45%
718 E4ROW E4ROW E4ROW $557,868 $0.130404 4,278,000 LowVol -0.94% 357.45% -20.85%
719 USC Ultimate Secu… USC $538,924 $0.052105 10,343,113 LowVol -0.53% -6.19% -7.09%
720 BITS Bitstar BITS $527,277 $0.022846 23,079,737 LowVol -0.50% -7.26% -26.72%
721 RIYA Etheriya RIYA $520,267 $0.328964 1,581,531 LowVol -0.37% -20.22% -22.07%
722 VLT Veltor VLT $502,643 $0.905899 554,855 LowVol -0.53% -7.86% 10.08%
723 KOBO Kobocoin KOBO $491,382 $0.019894 24,700,248 LowVol -0.53% -26.33% -31.92%
724 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -40.70%
725 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 65.31% 146.04%
726 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -0.20%
727 TROLL Trollcoin TROLL $472,790 $0.000837 565,008,881 LowVol -1.76% -13.54% -1.50%
728 AU AurumCoin AU $464,244 $1.57 296,216 LowVol -2.54% 26.10% 53.20%
729 TALK BTCtalkcoin TALK $459,058 $0.007031 65,290,635 LowVol -0.75% -8.92% -7.21%
730 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol
731 V Version V $443,403 $0.000950 466,845,206 LowVol -0.71% 12.30% 8.78%
732 FNC FinCoin FNC $412,195 $0.032006 12,878,667 LowVol -0.51% -3.13% -30.43%
733 BUCKS SwagBucks BUCKS $408,330 $1.30 313,707 LowVol -1.88% 14.55% 9.09%
734 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.38% -14.82%
735 VAL Valorbit VAL $380,151 $0.000080 4,742,346,801 LowVol -0.53% -2.57% 1.26%
736 NOBL NobleCoin NOBL $372,436 $0.000161 2,313,483,359 LowVol -0.49% -17.13% -39.25%
737 CFT CryptoForecast CFT $361,407 $0.007857 46,000,000 LowVol -1.39% -7.32% -25.12%
738 DAXX DaxxCoin DAXX $356,556 $0.000719 496,038,610 LowVol -0.39% 9.15% 0.66%
739 DVC Devcoin DVC $347,580 $0.000023 15,128,507,500 12.99% 56.76%
740 SHDW Shadow Token SHDW $329,382 $0.047054 7,000,000 LowVol -0.53% 14.42% 2.90%
741 PXC Phoenixcoin PXC $322,044 $0.005183 62,135,678 LowVol -0.55% -10.05% -15.53%
742 PR Prototanium PR $321,099 $1.64 195,821 LowVol 2.51% 8.90% 59.50%
743 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol -1.51% 20.13%
744 GUN Guncoin GUN $312,429 $0.001594 196,052,128 LowVol -0.57% -4.05% 14.64%
745 JET Jetcoin JET $304,538 $0.063084 4,827,498 LowVol 11.38% -24.54% -54.10%
746 CAGE CageCoin CAGE $289,061 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -1.47% -41.98% -10.50%
747 OPAL Opal OPAL $286,920 $0.018947 15,143,383 LowVol -0.43% 1.46% 2.15%
748 NEWB Newbium NEWB $280,564 $0.005611 50,000,000 LowVol -0.50% 8.50% -8.64%
749 ICN iCoin ICN $278,915 $0.009561 29,173,063 LowVol -1.52% 1.24%
750 NYAN Nyancoin NYAN $268,454 $0.000845 317,851,375 LowVol 22.80% 13.87% 9.34%
751 XPTX PlatinumBAR XPTX $267,680 $0.677131 395,315 LowVol -0.42% 19.53% 14.71%
752 TRI Triangles TRI $266,476 $3.66 72,891 LowVol -0.57% 5.66% -15.19%
753 FUNK The Cypherfunks FUNK $266,284 $0.000006 46,193,757,499 LowVol -0.31% 7.31% 26.22%
754 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 0.32%
755 ICE iDice ICE $251,763 $0.160255 1,571,013 LowVol -0.60% -29.66% 104.42%
756 TIT Titcoin TIT $249,582 $0.005002 49,898,202 LowVol 0.27% -4.24% 5.75%
757 VIDZ PureVidz VIDZ $240,839 $0.001922 125,279,775 LowVol -0.61% -4.79% 3.37%
758 Q2C QubitCoin Q2C $238,725 $0.000962 248,172,182 LowVol -0.50% -26.55% 16.88%
759 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol -0.07%
760 WYV Wyvern WYV $235,772 $0.136274 1,730,135 LowVol -0.53% 62.06% 84.46%
761 RBIES Rubies RBIES $232,048 $0.022280 10,415,252 LowVol 0.11% 3.27% -2.29%
762 J Joincoin J $230,789 $0.094261 2,448,402 LowVol -0.49% -3.68% -22.06%
763 ECA Electra ECA $224,380 $0.000010 21,720,324,412 LowVol -1.95% 20.32% 8.70%
764 LOT LottoCoin LOT $222,460 $0.000015 14,491,014,421 LowVol -0.48% -0.79% 21.72%
765 HODL HOdlcoin HODL $219,152 $0.001443 151,882,950 LowVol -0.42% -8.23% -16.16%
766 MOJO MojoCoin MOJO $217,572 $0.017937 12,129,986 LowVol -0.42% 59.03% 61.26%
767 TRK Truckcoin TRK $215,856 $0.001397 154,523,980 LowVol -1.80% -7.11% -4.19%
768 GAIA GAIA GAIA $215,486 $0.008941 24,101,381 LowVol 12.63% -4.39% -36.58%
769 BBP BiblePay BBP $211,441 $0.000882 239,791,280 LowVol -0.45% -2.57% 7.80%
770 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol -0.47% -8.49%
771 I0C I0Coin I0C $205,587 $0.009797 20,984,670 LowVol -0.94% -15.71% 20.33%
772 UNIC UniCoin UNIC $204,661 $0.069030 2,964,798 LowVol -0.63% -4.05% 18.99%
773 TTC TittieCoin TTC $203,526 $0.000162 1,259,816,434 LowVol 14.34% 12.16% 0.98%
774 BTCS Bitcoin Scrypt BTCS $195,256 $0.011887 16,426,175 LowVol -2.31% -9.10% -30.18%
775 CUBE DigiCube CUBE $194,721 $0.000080 2,429,126,009 LowVol -0.45% -2.56% 2.13%
776 XPY PayCoin XPY $190,546 $0.016118 11,821,890 LowVol -1.20% -6.85% 0.60%
777 SH Shilling SH $188,465 $0.004810 39,184,625 LowVol -0.53% -8.50% 0.81%
778 KUSH KushCoin KUSH $177,770 $0.032645 5,445,524 LowVol -0.54% -6.99% 1.73%
779 GLC GlobalCoin GLC $172,398 $0.002645 65,171,010 LowVol -0.50% -2.57% -41.58%
780 FRC Freicoin FRC $172,340 $0.005852 29,451,029 LowVol -0.50% 2.49% -11.27%
781 BIGUP BigUp BIGUP $171,505 $0.000081 2,116,319,634 LowVol -0.95% -13.19% -2.86%
782 KED Darsek KED $171,365 $0.012684 13,510,098 LowVol -0.52% -13.02% 13.82%
783 BOLI Bolivarcoin BOLI $163,329 $0.019746 8,271,400 LowVol -1.38% -13.13% -9.71%
784 CTO Crypto CTO $161,327 $0.013387 12,051,075 LowVol -0.42% -2.57% 8.66%
785 MAD SatoshiMadness MAD $160,377 $0.000080 2,000,683,485 LowVol -0.42% 2.18%
786 RBX Ripto Bux RBX $159,410 $0.000418 381,236,123 LowVol -0.48% 12.20% -11.90%
787 CCN Cannacoin CCN $158,950 $0.033822 4,699,566 LowVol -4.36% -9.21% -9.26%
788 CHESS ChessCoin CHESS $158,620 $0.002936 54,032,769 LowVol -0.65% -24.16% -15.68%
789 EMD Emerald Crypto EMD $152,234 $0.007963 19,117,129 LowVol -0.85% 10.42% 9.23%
790 LANA LanaCoin LANA $151,297 $0.000181 834,396,400 LowVol 2.36% -27.37% -13.77%
791 URC Unrealcoin URC $150,906 $0.021483 7,024,402 LowVol -0.50% 39.57%
792 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol
793 XPD PetroDollar XPD $144,508 $0.002258 63,993,275 LowVol -2.61% 12.87% -17.26%
794 YAC Yacoin YAC $143,945 $0.001202 119,713,712 LowVol -0.50% -6.12% 9.15%
795 MRJA GanjaCoin MRJA $143,496 $0.032232 4,451,920 LowVol 0.27% 6.79%
796 TGC Tigercoin TGC $143,088 $0.003287 43,536,800 LowVol -0.50% -35.67% -27.22%
797 EVO Evotion EVO $140,490 $0.044470 3,159,231 LowVol -0.56% -9.98% -12.74%
798 GAP Gapcoin GAP $138,193 $0.011535 11,980,134 LowVol -0.31% -1.96% 11.90%
799 GRT Grantcoin GRT $137,933 $0.003206 43,017,336 LowVol -0.45% -2.56% -5.27%
800 LTB LiteBar LTB $134,529 $0.168857 796,706 LowVol -18.16% -22.61% -48.45%
801 ACOIN Acoin ACOIN $133,785 $0.109652 1,220,085 LowVol -0.79% -10.95% -10.01%
802 ANTI AntiBitcoin ANTI $133,002 $0.007615 17,465,159 LowVol -0.50% 14.27% 48.89%
803 PHS Philosopher S… PHS $132,582 $0.022044 6,014,340 LowVol -0.42% 26.26% 0.86%
804 XRE RevolverCoin XRE $128,731 $0.005776 22,287,600 LowVol -0.53% -5.13% -17.92%
805 MNM Mineum MNM $127,733 $0.013536 9,436,367 LowVol -0.53% 3.28% -1.71%
806 PASL Pascal Lite PASL $125,406 $0.030621 4,095,350 LowVol -0.50% -2.47% 5.20%
807 DRXNE DROXNE DRXNE $125,276 $0.002004 62,506,704 LowVol -0.53% 22.88% 7.34%
808 SPACE SpaceCoin SPACE $122,829 $0.005892 20,847,774 LowVol -0.69% -11.27% 7.53%
809 PX PX PX $122,062 $0.001283 95,169,216 LowVol 17.89% -7.12% 77.86%
810 SLING Sling SLING $120,368 $0.112065 1,074,095 LowVol -0.50% -2.50% 19.04%
811 STV Sativacoin STV $116,393 $0.016426 7,085,974 LowVol 0.16% -3.32% 16.95%
812 020 020LondonCoin 020 $112,038 $7.1e-07 156,848,470,248 LowVol 6.23%
813 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.47% 4.07%
814 CYP Cypher CYP $110,214 $0.017315 6,365,285 LowVol -0.50% -2.56% 35.00%
815 FRN Francs FRN $109,598 $0.028341 3,867,080 LowVol -0.28% -2.44% -0.43%
816 BITGOLD bitGold BITGOLD $106,166 $1180.02 89.9694 LowVol -1.11% -7.26% 1.02%
817 CAP Bottlecaps CAP $104,663 $0.000514 203,502,769 LowVol
818 FIRE Firecoin FIRE $102,621 $1.04 98,412 LowVol -1.46%
819 ARCO AquariusCoin ARCO $101,095 $0.068640 1,472,821 LowVol 5.69% -18.69% 19.11%
820 ARI Aricoin ARI $100,356 $0.000715 140,262,505 LowVol -1.36% 3.22% 13.53%
821 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
822 OHM OHM OHM $97,146 $0.003287 29,558,104 LowVol -25.85% -57.50% -58.23%
823 HAL Halcyon HAL $96,915 $0.018437 5,256,574 LowVol -0.53% -4.64% 7.67%
824 QCN QuazarCoin QCN $96,913 $0.016032 6,044,911 LowVol -0.50% -27.15% -9.44%
825 GP GoldPieces GP $96,716 $0.079265 1,220,161 LowVol -0.61% 1.28% 6.04%
826 GTC Global Tour Coin GTC $95,832 $0.003206 29,887,402 LowVol -0.42% -4.95% -20.25%
827 CON PayCon CON $94,042 $0.004081 23,042,604 LowVol -0.74% 15.11% 5.43%
828 DLC Dollarcoin DLC $91,250 $0.010020 9,106,714 LowVol -0.53% -4.11% 1.06%
829 ISL IslaCoin ISL $90,034 $0.059479 1,513,704 LowVol -0.42% -7.39%
830 XCO X-Coin XCO $88,359 $0.007134 12,384,976 LowVol -0.50% -2.41% 1.94%
831 BTQ BitQuark BTQ $87,046 $0.009699 8,974,334 LowVol -0.53% -2.57% 14.13%
832 CAT Catcoin CAT $86,530 $0.014028 6,168,300 LowVol -0.53% 0.04% -2.40%
833 611 SixEleven 611 $84,177 $0.195781 429,955 LowVol 5.72% 28.26% 35.09%
834 MEOW Kittehcoin MEOW $82,479 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 6.50% -1.21% 51.05%
835 QTL Quatloo QTL $81,679 $0.010582 7,718,883 LowVol -0.61% -8.74% -6.62%
836 DUO ParallelCoin DUO $81,117 $0.268940 301,616 LowVol -0.50% 5.11% -3.37%
837 UNITS GameUnits UNITS $80,985 $0.023319 3,472,983 LowVol -0.54% -37.19% -1.64%
838 XCT C-Bit XCT $80,680 $0.000513 157,223,250 LowVol -5.56% -21.82% -9.89%
839 TSE Tattoocoin (S… TSE $79,954 $0.000884 90,421,856 LowVol -0.24% -0.28% -18.72%
840 VC VirtualCoin VC $79,063 $0.007856 10,064,287 LowVol -0.45% -43.84% -34.59%
841 ARG Argentum ARG $78,056 $0.009182 8,501,143 LowVol 1.81% -1.30% 7.86%
842 COXST CoExistCoin COXST $76,033 $0.002806 27,100,000 LowVol -0.45% 13.92%
843 SLM Slimcoin SLM $75,436 $0.005050 14,937,439 LowVol -0.42% -1.00% 4.80%
844 PXI Prime-XI PXI $74,822 $0.004241 17,641,895 LowVol -0.43% -2.39% -2.07%
845 NEVA NevaCoin NEVA $73,360 $0.030307 2,420,575 LowVol -0.73% -12.23% 17.21%
846 JWL Jewels JWL $71,182 $0.003527 20,181,636 LowVol -0.42% -3.30%
847 FLAX Flaxscript FLAX $69,779 $0.012500 5,582,460 LowVol 0.64% 10.83% -28.85%
848 HXX Hexx HXX $67,873 $0.045934 1,477,609 LowVol 25.43% 6.21% -2.18%
849 MARS Marscoin MARS $67,776 $0.002397 28,279,074 LowVol -1.61% -6.60% -14.70%
850 GPL Gold Pressed … GPL $67,289 $0.264531 254,372 LowVol -0.45% 22.85% 21.44%
851 SOON SoonCoin SOON $65,822 $0.005282 12,462,620 LowVol -0.50% -4.55% -0.78%
852 ALL Allion ALL $65,743 $0.010605 6,199,359 LowVol -1.25% -6.13% 14.21%
853 CPN CompuCoin CPN $65,526 $0.003341 19,615,019 LowVol -0.54% -0.99% 12.48%
854 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $64,276 $0.081043 793,108 LowVol -0.50% 2.07% -6.40%
855 SRC SecureCoin SRC $63,675 $0.007781 8,183,686 LowVol -0.51% -15.62% 35.82%
856 MST MustangCoin MST $63,099 $0.100102 630,343 LowVol -0.53% -2.82% 0.80%
857 SPT Spots SPT $62,689 $0.002798 22,406,021 LowVol -0.70% -10.00% 4.42%
858 BTPL Bitcoin Planet BTPL $60,308 $0.011002 5,481,621 LowVol -19.25% -15.88% -30.25%
859 BLC Blakecoin BLC $60,298 $0.003987 15,122,697 LowVol -0.52% 1.62% -33.18%
860 MAR Marijuanacoin MAR $58,917 $0.040211 1,465,212 LowVol -1.83% -1.53% -4.47%
861 MCRN MACRON MCRN $58,422 $0.000146 401,421,401 LowVol -0.53% -24.51% -18.88%
862 IMS Independent M… IMS $58,340 $0.010866 5,368,934 LowVol -0.53% -14.90% -10.86%
863 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $58,157 $0.007242 8,030,000 LowVol -0.39% 52.38% 29.17%
864 CF Californium CF $58,140 $0.024209 2,401,636 LowVol -0.45% -8.60% -13.82%
865 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol -0.25% 8.86%
866 ICOB ICOBID ICOB $57,846 $0.000542 106,701,874 LowVol -0.55% -6.09% 32.71%
867 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $57,513 $0.000721 79,719,140 LowVol -0.50% 24.73% 14.20%
868 ATX Artex Coin ATX $57,211 $0.003046 18,781,750 LowVol -0.53% -24.81% -33.07%
869 DRM Dreamcoin DRM $56,946 $0.023247 2,449,632 LowVol -0.42% -4.91% 0.32%
870 ADCN Asiadigicoin ADCN $55,958 $0.002245 24,931,054 LowVol -0.42% -2.57% -10.87%
871 BITZ Bitz BITZ $55,857 $0.028056 1,990,891 LowVol -0.42% 6.56% 15.01%
872 BVC BeaverCoin BVC $55,793 $0.017909 3,115,258 LowVol 1.58% 35.10% 8.21%
873 XCRE Creatio XCRE $55,425 $0.002701 20,520,514 LowVol -0.53% -2.15% 2.55%
874 CASH Cashcoin CASH $55,421 $0.001202 46,091,746 LowVol -0.50% 23.21% 3.61%
875 BAS BitAsean BAS $55,132 $0.011026 5,000,000 LowVol -0.94% -0.51% -34.40%
876 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,076 $0.000924 59,630,200 LowVol -0.53% -6.46% 17.67%
877 KURT Kurrent KURT $53,289 $0.005372 9,919,485 LowVol 19.32% 7.93% -34.16%
878 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -60.83%
879 GCC GuccioneCoin GCC $52,035 $0.002565 20,285,537 LowVol -2.46% -5.36% -3.40%
880 300 300 Token 300 $51,704 $172.35 300 LowVol -0.53% -2.57%
881 JOBS JobsCoin JOBS $50,992 $0.000481 106,019,270 LowVol -0.53% -2.57% -17.34%
882 BSTAR Blackstar BSTAR $50,565 $0.000080 630,795,971 LowVol -0.53%
883 MSCN Master Swiscoin MSCN $50,407 $0.001132 44,535,040 LowVol -5.03% -3.15% -18.91%
884 EMP EMoneyPower EMP $49,354 $0.005365 9,200,000 LowVol 5.78%
885 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.11% 4.44%
886 URO Uro URO $49,067 $0.040642 1,207,310 LowVol -0.34% -6.62%
887 DIBC DIBCOIN DIBC $48,898 $0.009780 5,000,000 LowVol 6.45% -6.41% -24.42%
888 JIN Jin Coin JIN $48,157 $0.004890 9,848,485 LowVol -0.53% -2.62% -59.07%
889 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol -1.22%
890 ZYD Zayedcoin ZYD $47,549 $0.007615 6,243,840 LowVol -0.53% -2.57% 31.70%
891 CRX Chronos CRX $47,331 $0.000642 73,729,962 LowVol -0.54% -28.43% -35.10%
892 RPC RonPaulCoin RPC $45,577 $0.051281 888,767 LowVol -0.50% -18.89% -36.67%
893 WORM HealthyWormCoin WORM $45,336 $0.000408 111,135,758 LowVol -0.84% -14.28%
894 BRAIN Braincoin BRAIN $45,314 $0.004489 10,094,424 LowVol -0.53% 1.04% 9.71%
895 BIP BipCoin BIP $44,952 $0.027624 1,627,261 LowVol -0.53% -21.13% 2.37%
896 POP PopularCoin POP $44,914 $0.000013 3,372,875,244 LowVol -0.47% -31.72% -25.69%
897 DBTC Debitcoin DBTC $44,729 $0.002485 17,999,629 LowVol -0.53% -2.22% -16.89%
898 PHO Photon PHO $44,581 $0.000002 20,319,424,084 LowVol -0.33% -22.73% 8.80%
899 PIE PIECoin PIE $44,186 $0.002084 21,200,528 LowVol -0.53% -57.78% -64.33%
900 ARB ARbit ARB $44,058 $0.005691 7,741,095 LowVol -0.42% -12.43% 13.36%
901 RBT Rimbit RBT $43,798 $0.000379 115,499,623 LowVol -0.51% 6.50% -0.94%
902 TSTR Tristar Coin TSTR $42,319 $0.008417 5,027,857 LowVol -0.53% -29.45% -36.08%
903 VPRC VapersCoin VPRC $42,088 $0.000054 780,124,964 LowVol 4.93% 53.63% 270.15%
904 DRS Digital Rupees DRS $40,946 $0.000080 510,802,961 LowVol -0.50% -2.57% -49.06%
905 EREAL eREAL EREAL $40,898 $0.000611 66,909,634 LowVol -0.94% -17.72% 19.32%
906 SOIL SOILcoin SOIL $40,704 $0.007139 5,702,048 LowVol -0.52% -7.29% 3.98%
907 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
908 MND MindCoin MND $40,230 $0.003206 12,546,625 LowVol -0.53% -0.43% 1.12%
909 FLVR FlavorCoin FLVR $40,205 $0.001924 20,898,106 LowVol -0.53% -2.57% 11.13%
910 BSC BowsCoin BSC $40,041 $0.007214 5,550,102 LowVol -0.53% -1.48% 27.52%
911 PONZI PonziCoin PONZI $38,517 $0.044730 861,099 LowVol -0.53%
912 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 20.09%
913 KIC KibiCoin KIC $37,700 $0.002564 14,701,000 LowVol 2.31% -28.36% -49.47%
914 CMT Comet CMT $37,439 $0.042894 872,830 LowVol 13.85% -6.38% 3.33%
915 BENJI BenjiRolls BENJI $37,380 $0.001846 20,251,946 LowVol 26.04% 17.33% -2.62%
916 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol -0.77%
917 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
918 ORLY Orlycoin ORLY $35,252 $0.000962 36,646,779 LowVol -0.53% -2.57% 11.13%
919 SFC Solarflarecoin SFC $35,241 $0.002502 14,083,450 LowVol -0.32% -21.74% 1.90%
920 COAL BitCoal COAL $35,152 $0.007812 4,500,000 LowVol -18.17% 8.46% -7.29%
921 VIP VIP Tokens VIP $33,447 $0.000401 83,450,403 LowVol -0.53% -2.49% 69.95%
922 CAB Cabbage CAB $32,826 $0.003126 10,499,996 LowVol -0.42% 0.22%
923 ACP AnarchistsPrime ACP $32,156 $0.007317 4,394,874 LowVol -0.53% -3.14% -9.61%
924 DLISK DAPPSTER DLISK $32,064 $0.000321 100,000,000 LowVol -0.53% -2.36%
925 NRO Neuro NRO $31,248 $0.000882 35,438,133 LowVol -0.53% -17.56% -32.95%
926 IMPS ImpulseCoin IMPS $30,835 $0.001523 20,245,510 LowVol -0.53% -4.53% 20.98%
927 XBTS Beatcoin XBTS $30,744 $0.020164 1,524,686 LowVol -1.96% -29.23% 37.79%
928 CRT CRTCoin CRT $30,501 $0.384773 79,270 LowVol -0.50% -2.57% 1.87%
929 PLNC PLNcoin PLNC $30,138 $0.001764 17,089,600 LowVol -0.53% 7.17% -10.35%
930 LTCR Litecred LTCR $29,077 $0.000962 30,227,750 LowVol -0.50% -2.57% -4.14%
931 EGO EGO EGO $28,858 $0.000481 60,000,001 LowVol -0.53% -2.57% 1.87%
932 PRX Printerium PRX $28,678 $0.002426 11,821,728 LowVol -0.50% -70.46% 31.27%
933 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -6.07%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $27,898 $0.000721 38,669,634 LowVol -0.50%
935 FUZZ FuzzBalls FUZZ $27,876 $0.005772 4,829,945 LowVol -0.41% -15.48% 20.15%
936 VTA Virtacoin VTA $27,439 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.12% 1.84% 523.30%
937 GBT GameBet Coin GBT $27,271 $0.001283 21,262,780 LowVol -0.50% -13.14% 9.72%
938 PSB Pesobit PSB $27,257 $0.000811 33,606,287
939 DPAY DPAY DPAY $26,111 $0.000328 79,541,001 LowVol -0.25% 108.59%
940 UET Useless Ether… UET $25,856 $0.006520 3,965,716 LowVol -0.72% 17.71% 6.45%
941 KNC KingN Coin KNC $25,749 $12.83 2,008 LowVol -0.53% -2.57%
942 BOAT Doubloon BOAT $25,296 $0.001364 18,547,845 LowVol -3.82% -10.72% -69.43%
943 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
944 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,796 $0.027736 894,026 LowVol -0.42% 2.73% 8.46%
945 ICON Iconic ICON $24,381 $0.041123 592,894 LowVol -0.53% -3.32% -5.15%
946 SONG SongCoin SONG $23,348 $0.000717 32,565,300 LowVol -1.36% -5.46% 6.53%
947 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 2.28% 17.06%
948 LIR LetItRide LIR $23,254 $0.000641 36,262,068 LowVol -0.53% -13.40% 35.83%
949 CESC CryptoEscudo CESC $23,103 $0.000160 144,105,100 LowVol -0.50% -2.57% -26.64%
950 BLZ BlazeCoin BLZ $23,083 $0.000038 608,557,394 LowVol -1.03% -24.12% 3.88%
951 CNC CHNCoin CNC $22,761 $0.000481 47,308,471 LowVol -0.50% 16.96% 22.74%
952 PEX PosEx PEX $21,435 $0.008738 2,453,240 LowVol -0.50% -5.17% 9.94%
953 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol
954 KRONE Kronecoin KRONE $20,888 $0.006198 3,369,968 LowVol -4.39% -17.39% -16.95%
955 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol -0.76% -21.04%
956 VLTC Vault Coin VLTC $20,399 $0.000673 30,289,230 LowVol -0.53% -46.26% -47.05%
957 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol -0.04%
958 IBANK iBank IBANK $19,956 $0.004409 4,526,324 LowVol -0.53% -6.62%
959 PLACO PlayerCoin PLACO $19,707 $0.000561 35,120,000 LowVol -0.53% -2.57% -36.61%
960 DES Destiny DES $19,239 $0.012024 1,600,000 LowVol -0.45% 5.68%
961 LUNA Luna Coin LUNA $18,942 $0.011775 1,608,677 LowVol -12.59% -15.55% 35.83%
962 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $18,913 $0.025090 753,776 LowVol -0.53% -2.57% -0.35%
963 DAS DAS DAS $18,619 $0.007099 2,622,886 LowVol -0.49% 23.25% -2.57%
964 ERY Eryllium ERY $17,697 $0.003422 5,171,653 LowVol -2.76% -28.08% -26.03%
965 ALTC Antilitecoin ALTC $17,683 $0.000561 31,512,613 LowVol -0.50% -2.57% 22.62%
966 IMX Impact IMX $17,494 $0.000160 109,509,039 LowVol -0.69% -3.19% 1.51%
967 BIOB BioBar BIOB $17,112 $0.019319 885,756 LowVol -0.42% -2.57%
968 WBB Wild Beast Block WBB $16,898 $0.102446 164,949 LowVol -0.53% 3.30% -31.52%
969 SLEVIN Slevin SLEVIN $16,834 $0.000240 70,000,000 LowVol -0.50% -26.93% -45.86%
970 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,244 $0.001313 12,369,500 LowVol -1.64% -6.47% -28.11%
971 RIDE Ride My Car RIDE $16,237 $0.000160 101,276,976 LowVol -0.53% -2.57% 1.87%
972 TRADE Tradecoin TRADE $15,548 $0.002084 7,459,775 LowVol -0.53% -15.56% 96.99%
973 SDP SydPak SDP $15,322 $0.095953 159,687 LowVol -0.42% -0.99%
974 SCS Speedcash SCS $15,112 $0.057716 261,831 LowVol -0.53%
975 MILO MiloCoin MILO $15,008 $0.001391 10,789,954 LowVol -0.53% -28.24% -44.86%
976 BNX BnrtxCoin BNX $14,968 $0.000570 26,277,001 LowVol -11.19% -13.40% -9.84%
977 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol 0.00% -44.19% -58.51%
978 VRS Veros VRS $12,897 $0.000027 486,609,040 LowVol -0.38% 110.88% 6.59%
979 RSGP RSGPcoin RSGP $12,464 $7.22 1,727 LowVol -0.53% 13.10%
980 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
981 P7C P7Coin P7C $11,293 $0.000321 35,220,238 LowVol -0.53% -2.57% 103.75%
982 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,269 $0.001553 7,258,299 -0.69% -24.11%
983 ELS Elysium ELS $11,237 $0.002806 4,005,012 LowVol -0.53% 0.29% -2.13%
984 SOCC SocialCoin SOCC $11,212 $0.008096 1,384,879 LowVol -0.53% -62.10% -27.31%
985 MGM Magnum MGM $11,022 $0.002806 3,928,496 LowVol -4.19% -29.58% -32.80%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,565 $0.005723 1,671,379 LowVol -0.55% -2.86% -9.99%
987 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,350 $0.001040 8,987,822 LowVol -0.45% 295.14% 105.24%
988 SANDG Save and Gain SANDG $9,090 $0.002966 3,064,800 LowVol -0.53% -1.53% 124.56%
989 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 5.38%
990 CRTM Corethum CRTM $8,562 $0.003425 2,500,000 LowVol -58.15% -27.74%
991 XOC Xonecoin XOC $8,417 $0.020040 420,000 LowVol -0.53%
992 ARGUS Argus ARGUS $8,390 $0.007306 1,148,324 LowVol -0.61% 12.02% 28.38%
993 NODC NodeCoin NODC $7,804 $0.004649 1,678,439 LowVol -0.53% 2.74% 1.54%
994 MTM MTMGaming MTM $7,348 $0.002449 2,999,967 LowVol -0.55% -67.62% -67.90%
995 CCM100 CCMiner CCM100 $7,202 $0.002143 3,360,417 LowVol -0.55% -7.53% 43.72%
996 CONX Concoin CONX $6,921 $0.009299 744,266 LowVol -9.03% -2.76% 28.10%
997 JS JavaScript Token JS $6,914 $0.000865 7,991,996 LowVol -4.41% -45.78% -14.61%
998 GEERT GeertCoin GEERT $6,628 $0.001302 5,091,200 LowVol -0.92% -27.56% -36.53%
999 DIX Dix Asset DIX $6,104 $6.1e-08 100,000,000,000 LowVol -2.51% -7.44% 59.76%
1000 VOLT Bitvolt VOLT $6,057 $0.000401 15,112,554 LowVol -0.53% -26.31% -11.17%
1001 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -63.83%
1002 MRNG MorningStar MRNG $5,235 $0.000161 32,579,564 LowVol -1.55% -38.21% -68.26%
1003 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,731 $0.022336 211,827 LowVol -0.46% -2.86% 70.79%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,780 LowVol -1.03% 9.08%
1005 BBC BigBoobsCoin BBC $3,958 $0.020454 193,522 3.98%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,107 $0.186855 16,627 LowVol -0.50% -5.59% -20.71%
1008 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 0.32% 58.95%
1009 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,982 $0.002164 1,377,917 LowVol -0.50% -2.57% 2.09%
1010 GSR GeyserCoin GSR $2,209 $0.047135 46,864 LowVol -0.53% -13.43% 84.58%
1011 TOKEN SwapToken TOKEN $1,712 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol 12.85% 0.82% -5.92%
1012 EBT Ebittree Coin EBT $1,520 $0.001202 1,264,511 LowVol -0.45% 49.45% 54.58%
1013 ULA Ulatech ULA $1,432 $0.007976 179,511 LowVol -0.45% -19.59% -30.35%
1014 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -32.50%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $934 $0.000160 5,826,388 LowVol -0.50% -35.04% -28.83%
1016 ABN Abncoin ABN $830 $0.012265 67,700 LowVol -0.42% -5.05% 40.51%
1017 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $210 $0.000076 2,753,201 LowVol -2.58% 12.29%
1020 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000321 87,140 LowVol -0.50% -75.64% -74.44%
1021 APW AppleCoin APW $6 $0.000080 71,553 LowVol -0.53% -2.57% 1.87%
1022 BTG Bitcoin Gold BTG $288.35 $152,403,000 -1.86% 16.12% 91.25%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $4.13 $9,047,760 -12.00% -31.45% 89.36%
1024 ORME Ormeus Coin ORME $3.89 $6,955,010 -0.01% 1.25% 59.75%
1025 ATMC ATMCoin ATMC $1.75 $4,143,540 0.00% 3.29% 16.07%
1026 REC Regalcoin REC $44.91 $3,420,090 -1.24% -4.95% -16.57%
1027 QASH QASH QASH $0.485163 $3,306,650 -1.27% 4.62%
1028 NULS Nuls NULS $0.613016 $2,437,540 4.76% -10.13% -17.46%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.80 $2,049,000 -0.07% 0.17% 18.03%
1030 INK Ink INK $0.155753 $1,450,610 -1.41% -17.67%
1031 BTE BitSerial BTE $5.72 $1,290,650 3.28% -3.45%
1032 FRST FirstCoin FRST $16.14 $916,526 -0.54% -3.97% -7.70%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.24 $883,051 -0.94% -20.94%
1034 PBL Publica PBL $0.263840 $785,457 3.15% -28.62%
1035 WC WINCOIN WC $1.81 $715,581 -0.53% -2.42%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.056458 $592,057 -0.71% -2.32% -2.98%
1037 B2X SegWit2x [Fut… B2X $247.91 $552,540 -1.47% -4.37% -22.90%
1038 ETN Electroneum ETN $0.028717 $495,573 -1.71% -2.69% -25.13%
1039 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.84 $461,340 3.91% -34.51%
1040 THS TechShares THS $0.878730 $453,614 -0.53% -11.15% -15.62%
1041 B3 B3Coin B3 $0.000419 $446,371 -13.50% 49.54% -39.61%
1042 XUC Exchange Union XUC $5.80 $394,849 0.36% -12.61% 79.34%
1043 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000135 $341,890 -1.72% 15.57% 8.31%
1044 ADK Aidos Kuneen ADK $36.48 $332,805 -5.65% -9.37% -5.38%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.038718 $325,431 -4.67% -7.50% -37.04%
1046 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.01 $316,530 -0.85% -8.79% 20.58%
1047 BOT Bodhi BOT $0.510446 $313,031 -0.75% -5.69%
1048 BT2 BT2 [CST] BT2 $131.00 $298,011 3.20% 17.11% -29.94%
1049 TSL Energo TSL $0.031325 $233,987 -0.11% -5.26%
1050 INF InfChain INF $0.008096 $201,364 -4.22% -17.05%
1051 EAG EA Coin EAG $4.01 $189,754 -1.47% -4.54% -39.49%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11501.70 $181,076 -0.53% -3.60% 22.46%
1053 MEN PeopleCoin MEN $0.000080 $172,506 -0.42% -2.57% 1.87%
1054 UGT UG Token UGT $0.403428 $145,002 5.45% 12.53% 24.46%
1055 AKY Akuya Coin AKY $0.320644 $133,031 -15.37% -31.71% -63.06%
1056 AION Aion AION $0.815320 $132,572 -0.70% 2.06% 1.51%
1057 XCPO Copico XCPO $0.030621 $130,448 7.89% -9.36%
1058 LLT LLToken LLT $0.304398 $116,845 -2.53% -5.16% 24.68%
1059 XID Sphre AIR XID $0.179579 $111,875 -0.77% -4.61% -6.43%
1060 SISA SISA SISA $0.014504 $106,081 -7.05% -23.18% -89.31%
1061 B2B B2B B2B $0.629134 $96,178 -2.32% -19.57%
1062 BTCM BTCMoon BTCM $0.010876 $88,436 9.13% 475.02% 746.09%
1063 HOLD Interstellar … HOLD $0.104945 $83,134 2.53% 17.18% -67.30%
1064 BSR BitSoar BSR $0.165132 $66,622 -8.53% -11.55% 12.78%
1065 VASH VPNCoin VASH $0.005050 $62,750 -0.69% -4.33% 20.24%
1066 OXY Oxycoin OXY $0.158843 $61,694 -1.58% -2.95% -3.22%
1067 EVR Everus EVR $4.08 $59,710 -0.79% 3.97% 2.12%
1068 BT1 BT1 [CST] BT1 $7462.81 $59,027 -3.83% -6.69% -1.69%
1069 PHR Phore PHR $0.393590 $55,454 -2.49% -24.48%
1070 SUR Suretly SUR $3.34 $54,441 -0.94% 7.53% 23.66%
1071 GMT Mercury Protocol GMT $0.056806 $51,873 0.47% 15.53% 28.77%
1072 MAG Magnet MAG $0.224531 $51,638 -7.93%
1073 TER TerraNova TER $2.42 $51,193 -0.78% -20.17% -28.28%
1074 ASTRO Astro ASTRO $1.57 $44,585 -0.97% 12.89% -37.90%
1075 SPANK SpankChain SPANK $0.031501 $44,327 -1.44%
1076 PAYX Paypex PAYX $0.152812 $39,965 -0.94% 16.35% -65.96%
1077 ICX ICON ICX $1.01 $38,761 -0.59% -8.00% -2.57%
1078 GBG Golos Gold GBG $0.104736 $37,985 7.08% 4.81% 2.08%
1079 DSR Desire DSR $0.204092 $29,764 3.02% 8.38% -57.09%
1080 MSD MSD MSD $0.013419 $25,392 -1.27% -2.34% 27.07%
1081 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.013773 $23,549 -11.65% -31.68%
1082 DNA EncrypGen DNA $0.065192 $23,375 -0.94% 10.86%
1083 SSS Sharechain SSS $0.003324 $21,835 -2.70% 31.39% -36.53%
1084 MUT Mutual Coin MUT $0.005210 $18,467 -22.91%
1085 DGPT DigiPulse DGPT $1.47 $17,259 -0.84% -18.19%
1086 STEX STEX STEX $0.199761 $17,198 -2.51% -20.53% 43.26%
1087 PLC PlusCoin PLC $0.000856 $17,193 17.66% -4.57% -24.33%
1088 PRL Oyster Pearl PRL $0.004663 $15,922 -2.44% -70.98%
1089 MCR Macro MCR $2.26 $14,284 -0.53% -2.08% -5.91%
1090 MINEX Minex MINEX $0.056698 $13,424 -0.53% -3.17% 12.38%
1091 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.048900 $13,175 -0.94% -8.06% 27.37%
1092 WIC Wi Coin WIC $0.003493 $11,338 -0.64% -0.28% 7.33%
1093 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001071 $11,327 9.68% -23.70% -96.26%
1094 STU bitJob STU $0.039079 $11,137 -0.90% -26.18% -50.41%
1095 TCOIN T-coin TCOIN $0.000240 $9,848 -0.53% 21.57% -14.77%
1096 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003374 $9,813 -4.16% 8.07% 26.81%
1097 MGC MergeCoin MGC $0.014670 $9,513 1.81% 21.91%
1098 LTG LiteCoin Gold LTG $0.001936 $9,221 -3.00% -17.53% -31.34%
1099 AERM Aerium AERM $1.77 $8,894 -0.45% 9.14%
1100 BPL Blockpool BPL $0.170005 $8,679 -0.57% -3.40% -21.95%
1101 XID International… XID $0.005772 $8,669 -0.45% -2.57% -14.43%
1102 ACC AdCoin ACC $0.158898 $7,613 36.65% 44.36% 57.80%
1103 VULC Vulcano VULC $0.010007 $7,366 -0.77% 36.95% -5.84%
1104 SMART SmartBillions SMART $0.447819 $6,843 -11.61%
1105 MGC GulfCoin MGC $0.003046 $6,696 -0.45% -11.80% -14.03%
1106 BTBc Bitbase BTBc $0.004649 $6,287 -0.82% -36.40% -59.21%
1107 COR CORION COR $0.939006 $6,284 -0.57% 0.17% 32.38%
1108 IBTC iBTC IBTC $0.009984 $5,998 -0.94% 35.80% -5.10%
1109 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.107977 $5,265 0.74% 5.91%
1110 PNX Phantomx PNX $0.017354 $5,196 7.30% -23.91%
1111 BSN Bastonet BSN $0.000561 $4,815 -19.71% -43.17% -45.02%
1112 BLX Blockchain Index BLX $2.31 $4,297 -0.94% -3.71% 5.85%
1113 HIGH High Gain HIGH $0.000561 $4,006 -0.45% -17.61% -67.32%
1114 DEUS DeusCoin DEUS $0.375474 $3,940 -0.42% -2.57% 3.58%
1115 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.071664 $3,734 -0.42% -2.57% 51.29%
1116 APC AlpaCoin APC $0.015118 $3,550 -0.41% -2.50% -64.30%
1117 WILD Wild Crypto WILD $0.083608 $3,396 -0.79% -1.81% 37.21%
1118 FOR FORCE FOR $0.002148 $3,382 -0.45% -54.40% -30.52%
1119 BTU Bitcoin Unlim… BTU $129.62 $3,231 -0.18% -11.22% -22.27%
1120 BOS BOScoin BOS $0.953916 $3,169 -12.32% -15.98% -31.10%
1121 EFYT Ergo EFYT $9.49 $3,153 -0.37% -11.32% 22.31%
1122 XOT Internet of T… XOT $2393.13 $2,745 -0.50% -2.57% 1.77%
1123 LDCN LandCoin LDCN $0.005961 $2,731 -0.18% 174.45% 54.22%
1124 NTC Natcoin NTC $0.335318 $2,697 -16.05% -33.81% -65.57%
1125 DFS DFSCoin DFS $0.006384 $2,616 -9.92% -19.51% -43.55%
1126 IPY Infinity Pay IPY $0.001506 $2,608 -0.94% 36.25%
1127 PRES President Trump PRES $0.003843 $2,527 -0.53% -2.64% -17.18%
1128 CCT Crystal Clear CCT $0.197523 $2,506 -18.05% -29.74% -55.68%
1129 OX OX Fina OX $0.000161 $2,466 -0.47% 7.74% -11.79%
1130 DAY Chronologic DAY $4.52 $2,364 -0.90% 16.96% -5.84%
1131 VIU Viuly VIU $0.003303 $2,362 -0.89% 22.87%
1132 ABC Alphabit ABC $11.23 $1,865 -0.50% -2.64% -16.20%
1133 ETT EncryptoTel [… ETT $0.062764 $1,787 -0.44% -0.20% 18.94%
1134 TIE TIES Network TIE $0.071109 $1,681 -0.94% -3.61% -28.80%
1135 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.055544 $1,675 24.39% -30.36% -41.84%
1136 SHND StrongHands SHND $3.2e-08 $1,643 -1.68% -3.02% 39.34%
1137 EDRC EDRCoin EDRC $0.036059 $1,495 3.42% -12.54% -19.13%
1138 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.050181 $1,483 -0.53% -2.57% -35.42%
1139 PEC Peacecoin PEC $0.024129 $1,480 -0.53% -36.23% 323.64%
1140 FLASH Flash FLASH $0.003764 $1,463 -0.53% -18.29% -24.53%
1141 HAT Hawala.Today HAT $0.158925 $1,456 -0.94% 17.07% -34.19%
1142 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000321 $1,321 -0.45% -22.91% -33.37%
1143 MKR Maker MKR $345.56 $1,180 -0.70% 5.84%
1144 NAMO NamoCoin NAMO $0.000084 $1,165 -1.72% -49.03% -48.35%
1145 CYDER Cyder CYDER $0.000160 $1,069 -0.53% -35.05% -66.68%
1146 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000160 $1,060 -0.45% -35.05% -38.99%
1147 WA WA Space WA $0.015070 $931 -0.42% -2.57% -17.84%
1148 STARS StarCash Network STARS $0.207896 $913 -0.74% -1.23% -10.55%
1149 GARY President Joh… GARY $0.108297 $802 -0.53% -2.57% 9.23%
1150 SFE SafeCoin SFE $0.000080 $790 -0.42% -2.57% 1.87%
1151 XQN Quotient XQN $0.004249 $709 -0.45% -24.06% -12.92%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.044368 $655 -0.53% -8.44% -8.51%
1153 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006791 $640 -33.46% -17.01% 16.95%
1154 WOW Wowcoin WOW $0.000085 $601 -0.88% -34.30% -28.95%
1155 SHA SHACoin SHA $0.000401 $580 -0.42% -30.41% -25.20%
1156 GAY GAY Money GAY $0.011977 $580 -1.80% -6.08% -79.30%
1157 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.97 $577 -0.53% -2.57% 50.38%
1158 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000240 $552 -0.53% -17.13% -43.58%
1159 BAT BatCoin BAT $0.000002 $541 -0.67% -20.07% -10.96%
1160 RCN Rcoin RCN $0.000080 $503 -0.53% -2.57% -30.98%
1161 FAP FAPcoin FAP $0.018867 LowVol -0.91% 34.24% 11.23%
1162 MCI Musiconomi MCI $0.060860 LowVol -1.22% 30.84% 5.54%
1163 TCR TheCreed TCR $0.000240 LowVol -0.50% -26.93% -8.56%
1164 EUSD eUSD EUSD $0.000232 LowVol -0.94% -23.48% -68.73%
1165 SND Sand Coin SND $0.702936 LowVol -0.94% 9.28% -18.37%
1166 DMC DynamicCoin DMC $0.002829 LowVol -0.23% 6.98% -7.71%
1167 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003206 LowVol -0.53% -2.57% -1.74%
1168 SIFT Smart Investm… SIFT $3.14 LowVol -0.94% -5.43% 0.43%
1169 YES Yescoin YES $0.000080 LowVol -0.50% 12.01% 24.98%
1170 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.78% 15.45%
1171 ACES Aces ACES $0.000155 LowVol -0.53% -37.30% -25.17%
1172 TELL Tellurion TELL $0.000209 LowVol -1.79% 131.37% -19.23%
1173 REGA Regacoin REGA $0.002245 LowVol -0.53% -2.57% 5.65%
1174 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -0.44% -25.92% -83.74%
1175 NBIT netBit NBIT $0.039598 LowVol -0.42% -18.10% 3.12%
1176 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008898 LowVol -0.53% -3.44% -22.87%
1177 CME Cashme CME $0.000080 LowVol -0.50% -2.70%
1178 FFC FireFlyCoin FFC $0.000080 LowVol -0.42% -2.56% 1.86%
1179 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000522 LowVol -0.21% 5.69% -36.17%
1180 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.63% 69.32% 21.45%
1181 INDIA India Coin INDIA $0.000160 LowVol -0.53% -7.70% -43.38%
1182 9COIN 9COIN 9COIN $0.002725 LowVol -0.45% -2.57% 0.27%
1183 YEL Yellow Token YEL $0.002852 LowVol -0.72% -16.25% -59.34%
1184 MAGN Magnetcoin MAGN $0.388019 LowVol -0.49% -1.48% -26.26%
1185 10MT 10M Token 10MT $0.003431 LowVol -0.95% 150.59% 26.45%
1186 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol -1.58% -1.97% 4.84%
1187 FBL Faceblock FBL $0.002284 LowVol -0.94% 12.51% -99.10%
1188 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002874 LowVol -0.59% -39.00%
1189 X2 X2 X2 $0.000160 LowVol -0.50% 94.86% 103.74%
1190 MONETA Moneta MONETA $0.000240 LowVol -0.42% 1.86%
1191 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000160 LowVol -0.50% -35.04% -26.56%
1192 PRIMU Primulon PRIMU $0.000160 LowVol -0.45% -2.57% -21.07%
1193 EBIT eBIT EBIT $0.001548 LowVol -0.94% 78.67% 80.81%
1194 GRN Granite GRN $0.012024 LowVol -0.53% -3.22% 5.02%
1195 DBG Digital Bulli… DBG $0.004649 LowVol -0.42% -5.82% 6.25%
1196 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005873 LowVol -0.45% -1.54% -7.68%
1197 RUBIT RubleBit RUBIT $0.002966 LowVol -0.50% -7.31% 1.12%
1198 TOP TopCoin TOP $0.001016 LowVol -0.60% 26.11% 63.20%
1199 BIT First Bitcoin BIT $0.011623 LowVol -0.45% 2.37% 8.61%
1200 IQT iQuant IQT $0.147358 LowVol -0.55% -8.96% -25.30%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.000887 LowVol -0.55% 5.38% -7.13%
1202 UTA UtaCoin UTA $0.000721 LowVol -0.50% -2.57%
1203 HNC Huncoin HNC $0.001363 LowVol -0.50% -2.57% -32.29%
1204 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001196 LowVol -0.50% 11.63% -37.03%
1205 SAK Sharkcoin SAK $0.003264 LowVol 48.78% 57.56% 68.68%
1206 GBRC Global Busine… GBRC $0.000080 LowVol -0.53% -2.57% -49.06%
1207 QBT Cubits QBT $0.001589 LowVol -0.30% 93.09% 95.80%
1208 BEST BestChain BEST $0.001102 LowVol -1.23% 2.35% -1.06%
1209 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002405 LowVol -0.42% -16.35% -7.39%
1210 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000233 LowVol 80.13% 427.97% 483.65%
1211 AV AvatarCoin AV $0.031984 LowVol -0.53% 26.21% 26.23%
1212 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000080 LowVol -0.53% -2.57% 1.87%
1213 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.1e-07 LowVol -0.70% 7.26% 23.66%
1214 EGOLD eGold EGOLD $0.011976 LowVol -0.94% 29.24% 59.36%
1215 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.012670 LowVol -0.45% -58.78% 232.50%
1216 VOYA Voyacoin VOYA $1.88 LowVol -0.50% -3.02% -7.80%
1217 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001817 LowVol -0.53% -16.36% -45.52%
1218 TEAM TeamUp TEAM $0.000160 LowVol -0.53% 1.69%
1219 OP Operand OP $0.000962 LowVol -0.42% 12.22%
1220 DISK DarkLisk DISK $0.000721 LowVol -0.53% -6.99%
1221 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001683 LowVol -11.65% -7.00% -10.77%
1222 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000013 LowVol -0.33% -80.83% 1252.11%
1223 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073350 LowVol -0.94% 9.37% -8.76%
1224 BUB Bubble BUB $0.010982 LowVol -0.50% -1.13% -67.09%
1225 SWP Swapcoin SWP $0.081500 LowVol -0.94% 4.32% -10.69%
1226 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol -0.53% 1.87%
1227 PCN PeepCoin PCN $0.000080 LowVol -0.53% 516.77%
1228 ASN Aseancoin ASN $0.002966 LowVol -0.53% 7.70%
1229 BET BetaCoin BET $0.002725 LowVol -0.50% 21.44% -7.79%
1230 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002725 LowVol -0.53% -12.83% -5.15%
1231 UR UR UR $0.000527 LowVol -1.41% 5.43% 19.38%
1232 EXRN EXRNchain EXRN $4.1e-07 LowVol -0.94% -27.04% -45.31%
1233 MOTO Motocoin MOTO $0.003824 LowVol -0.53% -34.93% 23.09%
1234 SYNC Sync SYNC $400.81 LowVol -0.50%
1235 TODAY TodayCoin TODAY $0.000802 LowVol -0.45% 21.79% -15.11%
1236 SKR Sakuracoin SKR $0.000695 LowVol -0.80% -17.86% -4.56%
1237 FC Facecoin FC $0.004890 LowVol -0.94% 60.89% -25.43%
1238 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008126 LowVol -1.34% -9.14% -52.64%
1239 ACN Avoncoin ACN $0.000321 LowVol -0.53% -2.57% -16.37%
1240 ELC Elacoin ELC $0.069812 LowVol -0.72% -13.69% 6.34%
1241 DASHS Dashs DASHS $0.024209 LowVol -0.53% -1.59% -2.21%
1242 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001363 LowVol -0.53% -2.57% 0.89%
1243 POKE PokeCoin POKE $0.000240 LowVol -0.53% 169.02%
1244 FUTC FutCoin FUTC $0.001443 LowVol -0.53% -2.57% -20.23%
1245 DON Donationcoin DON $0.000400 LowVol -16.72% -9.59% 0.68%
1246 BIRDS Birds BIRDS $0.000080 LowVol -0.53% -2.57% -64.15%
1247 PI PiCoin PI $0.001844 LowVol -0.53% -16.92%
1248 ANI Animecoin ANI $0.000160 LowVol -0.53% -2.57% 7.82%
1249 PRN Protean PRN $0.000060 LowVol -0.97% -25.20% 107.31%
1250 SKC Skeincoin SKC $0.002485 LowVol -0.50% 0.68% -38.23%
1251 WINK Wink WINK $0.000204 LowVol 15.98% -17.43% 28.31%
1252 UNC UNCoin UNC $0.000080 LowVol -0.42% -2.57%
1253 BITOK Bitok BITOK $0.000080 LowVol -0.53% -2.57%
1254 BXC Bitcedi BXC $0.001217 LowVol -1.55% -12.13% -0.91%
1255 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033433 LowVol -0.65% -5.94% 9.73%
1256 XAU Xaucoin XAU $0.018998 LowVol -0.50% -21.87%
1257 MBL MobileCash MBL $0.000321 LowVol -0.50% -2.57% -18.50%
1258 VGC VegasCoin VGC $0.000163 LowVol -0.86% -13.07% 20.49%
1259 RHFC RHFCoin RHFC $0.000882 LowVol -0.50% -2.57% 12.06%
1260 XTD XTD Coin XTD $0.000080 LowVol -0.45% -2.68% 1.87%
1261 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.065812 LowVol -0.53% -4.43%
1262 GAIN UGAIN GAIN $0.001042 LowVol -0.53% -17.23%
1263 AIB Advanced Inte… AIB $0.003696 LowVol -0.45% 7.90% 21.20%
1264 AXIOM Axiom AXIOM $0.012345 LowVol -0.50% -3.20% 1.87%
1265 TERA TeraCoin TERA $0.000080 LowVol -0.53% -2.57%
1266 ANTX Antimatter ANTX $0.000080 LowVol -0.53% 256.04% 1.87%
1267 GUC GoldUnionCoin GUC $0.071744 LowVol -0.53% -2.57% -9.10%
1268 SHELL ShellCoin SHELL $0.016754 LowVol -0.45%
1269 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.214270 LowVol -0.42% -2.42% 1.98%
1270 GML GameLeagueCoin GML $0.006814 LowVol -0.50%
1271 CYC Cycling Coin CYC $0.001122 LowVol -0.53% -9.07%
1272 LKC LinkedCoin LKC $0.000160 LowVol -0.42%
1273 LTH LAthaan LTH $0.000401 LowVol -0.53% -30.40%
1274 SJCX Storjcoin X SJCX $0.187785 LowVol -1.15% -72.90% -71.25%
1275 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008016 LowVol -0.50% -30.90% -33.85%
1276 HCC Happy Creator… HCC $0.000401 LowVol -0.53% -2.57% 1.87%
1277 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046093 LowVol -0.53% -13.81% -20.96%
1278 XRY Royalties XRY $0.066774 LowVol -0.53% -2.57% 9.18%
1279 XDE2 XDE II XDE2 $2.57 LowVol -0.53% -2.83% -27.73%
1280 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000401 LowVol -0.50% -2.57% 41.28%
1281 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000644 LowVol -89.99% -91.71%
1282 OMC Omicron OMC $0.090903 LowVol -0.42%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001122 LowVol -0.53% -25.05%
1284 IRL IrishCoin IRL $0.002725 LowVol -0.53% 6.86% 19.43%
1285 OPES Opescoin OPES $0.001924 LowVol -0.45% -14.86%
1286 NBE BitCentavo NBE $7.3e-07 LowVol -0.35% 1.81% 12.77%
1287 QBC Quebecoin QBC $0.001363 LowVol -0.53% -2.57% -11.17%
1288 NTWK Network Token NTWK $0.003627 LowVol -0.94% 7.26% 69.06%
1289 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000321 LowVol -0.53% -2.57% -18.27%
1290 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002806 LowVol -0.45% -2.56% 18.84%
1291 CC CyberCoin CC $0.000160 LowVol -0.50% 94.87%
1292 BGR Bongger BGR $0.000099 LowVol -0.17% -11.49%
1293 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol -2.20% -0.17% -75.91%
1294 IFC Infinitecoin IFC LowVol
1295 HYPER Hyper HYPER $0.024917 LowVol -0.70% 26.20%
1296 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -31.75%
1297 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol -0.25%
1298 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -7.88%
1299 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1300 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 3.46%
1301 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 8.26%
1302 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol
1303 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.71% 3.20%
1304 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1305 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol -11.92%
1306 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.27% 4.27%
1307 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -4.98%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.70%
1310 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.79% -48.27%
1311 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 0.14% 66.00%
1312 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol -0.95%
1313 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -31.84%
1314 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1315 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.08% 4.53%
1316 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 FID BITFID FID $0.081559 LowVol -0.87% -48.17%
1319 ASC AsicCoin ASC $0.000708 4.63% 203.91%
1320 MRC microCoin MRC $0.000080 1.50%
1321 QORA Qora QORA $0.079614 -51.49% -34.02%
1322 AMIS AMIS AMIS $177.07 -93.17%
1323 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 2125.98%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -72.13% -84.27%

Quay lại phần 1

Phản hồi