Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 23h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8205.55 trên tổng giá trị $137,007,346,262

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $412.79 trên tổng giá trị $39,589,633,707

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1499.83 trên tổng giá trị $25,224,422,158

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244822 trên tổng giá trị $9,455,728,380

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $567.65 trên tổng giá trị $4,374,228,018

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CYDER Cyder (CYDER) đang có giá hiện tại $0.000327 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.66% trong 1h qua

    + Đồng RUPX Rupaya [OLD] (RUPX) đang có giá hiện tại $0.045084 trên tổng giá trị đã biến động tăng 85.40% trong 1h qua

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000162 trên tổng giá trị đã biến động tăng 71.78% trong 1h qua

    + Đồng ICE iDice (ICE) đang có giá hiện tại $0.103444 trên tổng giá trị $162,512 đã biến động tăng 71.35% trong 1h qua

    + Đồng BTPL Bitcoin Planet (BTPL) đang có giá hiện tại $0.021907 trên tổng giá trị $119,984 đã biến động tăng 64.21% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1179.74% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 597.81% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001062 trên tổng giá trị $101,092 đã biến động tăng 582.61% trong 24h qua

    + Đồng SH Shilling (SH) đang có giá hiện tại $0.004903 trên tổng giá trị $192,068 đã biến động tăng 208.20% trong 24h qua

    + Đồng BLRY BillaryCoin (BLRY) đang có giá hiện tại $0.018468 trên tổng giá trị $166,060 đã biến động tăng 192.36% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000053 trên tổng giá trị đã biến động tăng 6402.35% trong 7 ngày qua

    + Đồng KEXCOIN KexCoin (KEXCOIN) đang có giá hiện tại $18.80 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1241.94% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006506 trên tổng giá trị đã biến động tăng 769.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 708.13% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 663.32% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 REX REX REX $1,429,848 $0.165095 8,660,756 LowVol 0.39% 23.54% 5.17%
702 EMV Ethereum Movi… EMV $1,355,156 $0.206369 6,566,666 LowVol 0.39% 2.89% -21.38%
703 ETBS Ethbits ETBS $1,321,948 $0.949946 1,391,604 LowVol -0.71% 26.79% 29.67%
704 ARC Arcade Token ARC $1,248,436 $0.691957 1,804,211 8.23% -56.97%
705 CNO Coin(O) CNO $1,209,337 $0.011500 105,163,392 LowVol -0.06% 7.84% 3.50%
706 CARBON Carboncoin CARBON $1,150,500 $0.000075 15,392,007,524 LowVol 9.97% -21.75% -86.93%
707 BPC Bitpark Coin BPC $1,133,820 $0.015118 75,000,000 LowVol 41.24% -3.73% 74.23%
708 NKA IncaKoin NKA $977,485 $0.000088 11,091,439,330 LowVol 2.46% -43.77% 15.03%
709 LNK Link Platform LNK $972,078 $20.46 47,503 LowVol -0.62% -18.06% 58.95%
710 CRYPT CryptCoin CRYPT $955,359 $0.157550 6,063,847 LowVol -0.17% -15.37%
711 HTC HitCoin HTC $898,582 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -0.11% 8.03%
712 METAL MetalCoin METAL $773,186 $0.010051 76,925,527 LowVol 8.73% 8.44% -2.30%
713 MBI Monster Byte MBI $764,037 $0.045417 16,822,736 LowVol 0.18% 0.60% 5.15%
714 NET NetCoin NET $714,465 $0.000908 787,126,712 LowVol 1.66% -3.21% 10.30%
715 CDN Canada eCoin CDN $668,448 $0.006862 97,415,544 LowVol 3.10% -6.09% 9.90%
716 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -15.34%
717 TES TeslaCoin TES $637,507 $0.008686 73,397,543 LowVol 7.00% 6.07% -14.48%
718 KOBO Kobocoin KOBO $623,508 $0.025243 24,700,248 LowVol -4.24% 27.62% -20.37%
719 ITI iTicoin ITI $616,845 $19.28 32,000 LowVol -0.10% 8.61% 18.91%
720 SMC SmartCoin SMC $591,592 $0.025164 23,509,822 LowVol 2.84% -1.40% 52.18%
721 AU AurumCoin AU $589,745 $1.99 296,216 LowVol 5.01% 92.31% 102.43%
722 HBN HoboNickels HBN $585,382 $0.009806 59,696,358 LowVol -0.27% 1.81% -2.06%
723 NOBL NobleCoin NOBL $574,989 $0.000249 2,313,430,135 LowVol 0.46% 0.92% -13.54%
724 USC Ultimate Secu… USC $574,739 $0.055567 10,343,113 LowVol -0.11% 2.68% -14.90%
725 UFO UFO Coin UFO $569,152 $0.000163 3,482,477,512 LowVol -0.16% -0.38% -27.10%
726 SDC ShadowCash SDC $548,791 $0.081969 6,695,133 LowVol -0.17% -23.26%
727 BITS Bitstar BITS $544,379 $0.023587 23,079,737 LowVol -0.16% 11.30% -22.09%
728 TALK BTCtalkcoin TALK $515,259 $0.007892 65,290,635 LowVol 0.41% -10.61% 6.90%
729 RIYA Etheriya RIYA $506,216 $0.320080 1,581,531 LowVol 0.36% -21.54% -20.88%
730 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -32.81%
731 V Version V $482,875 $0.001034 466,784,494 LowVol -0.13% 54.67% 23.46%
732 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,018 $0.082534 5,428,300 LowVol -0.12% -11.63% -0.64%
733 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 22.75%
734 FNC FinCoin FNC $418,655 $0.032508 12,878,667 LowVol -0.63% -2.30% -33.40%
735 CFT CryptoForecast CFT $388,644 $0.008449 46,000,000 LowVol 1.94% 8.74% -13.24%
736 VAL Valorbit VAL $388,387 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.02% -0.19%
737 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.08% -30.21%
738 GUN Guncoin GUN $361,090 $0.001842 196,035,928 LowVol 22.09% 28.17% 42.43%
739 BUCKS SwagBucks BUCKS $352,683 $1.12 313,566 LowVol -0.15% -0.35% -6.55%
740 DVC Devcoin DVC $347,540 $0.000023 15,126,757,500 -0.79% 46.88% 25.71%
741 UNI Universe UNI $339,272 $0.031870 10,645,658 LowVol 1.18% 4.34% 23.46%
742 PXC Phoenixcoin PXC $336,647 $0.005419 62,125,803 LowVol 1.48% -1.87% -19.72%
743 SHDW Shadow Token SHDW $329,856 $0.047122 7,000,000 LowVol -0.07% 8.56%
744 DAXX DaxxCoin DAXX $324,032 $0.000653 495,995,230 LowVol -0.49% -0.27% -4.59%
745 STS Stress STS $323,266 $0.000572 565,134,332 LowVol -0.11% 23.35%
746 BTWTY Bit20 BTWTY $298,941 $294,233 1.016 LowVol -0.17% 0.00% 41.55%
747 ECA Electra ECA $293,157 $0.000013 21,719,200,242 LowVol 0.01% 64.40% -13.77%
748 NEWB Newbium NEWB $286,008 $0.005720 50,000,000 LowVol -0.17% 5.77% -4.28%
749 ICN iCoin ICN $281,292 $0.009643 29,171,894 LowVol -0.11% -16.54% -0.37%
750 JET Jetcoin JET $277,248 $0.057431 4,827,498 LowVol 1.13% -29.14% -30.84%
751 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 0.76%
752 TRI Triangles TRI $258,468 $3.55 72,891 LowVol -0.17% -6.94% -15.21%
753 FUNK The Cypherfunks FUNK $257,328 $0.000006 46,190,507,499 LowVol 2.88% 5.48% 11.37%
754 TIT Titcoin TIT $255,961 $0.005130 49,898,202 LowVol 0.51% 1.68% 6.35%
755 GAIA GAIA GAIA $252,836 $0.010490 24,101,381 LowVol 4.66% -15.20% -13.32%
756 KED Darsek KED $248,589 $0.018405 13,506,664 LowVol -2.71% 10.50% 50.39%
757 HODL HOdlcoin HODL $248,019 $0.001634 151,755,900 LowVol -0.17% 23.03% 3.23%
758 NYAN Nyancoin NYAN $247,015 $0.000777 317,851,375 LowVol 2.44% 15.34% 4.77%
759 VIDZ PureVidz VIDZ $245,761 $0.001962 125,279,775 LowVol 5.60% 9.22% 5.63%
760 Q2C QubitCoin Q2C $243,357 $0.000981 248,171,105 LowVol -0.17% -14.61% 15.49%
761 CAGE CageCoin CAGE $243,251 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -40.23% -47.66% -27.89%
762 OPAL Opal OPAL $240,589 $0.015887 15,143,378 LowVol 0.21% -14.41% -15.26%
763 LOT LottoCoin LOT $240,087 $0.000017 14,491,014,421 LowVol 2.26% 24.62% 24.14%
764 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.35%
765 J Joincoin J $235,257 $0.096086 2,448,402 LowVol -0.14% -4.51% -12.81%
766 TRK Truckcoin TRK $234,033 $0.001515 154,453,491 LowVol 1.80% 15.29% 9.20%
767 MOJO MojoCoin MOJO $228,885 $0.018870 12,129,810 LowVol -3.31% 83.13% 74.75%
768 OHM OHM OHM $227,025 $0.007681 29,555,337 LowVol -0.11% -25.27%
769 I0C I0Coin I0C $221,898 $0.010574 20,984,653 LowVol 1.75% 77.20% 30.66%
770 CORG CorgiCoin CORG $215,946 $0.000173 1,251,855,418 LowVol 0.49% 28.79% 66.95%
771 BBP BiblePay BBP $215,544 $0.000899 239,791,280 LowVol -0.17% -0.13% 18.83%
772 UNIC UniCoin UNIC $213,132 $0.071888 2,964,798 LowVol 3.23% 17.41% 28.50%
773 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol -0.17% -5.08%
774 CHESS ChessCoin CHESS $197,891 $0.003662 54,032,769 LowVol 0.96% -1.03% 11.37%
775 CUBE DigiCube CUBE $197,724 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.77% 7.62%
776 PR Prototanium PR $195,058 $0.996118 195,818 LowVol 1.15% -7.18% -1.54%
777 SH Shilling SH $192,068 $0.004903 39,173,475 LowVol -0.11% 208.20% 33.10%
778 XPY PayCoin XPY $189,490 $0.016029 11,821,785 LowVol 0.04% -9.64% -3.52%
779 TTC TittieCoin TTC $184,319 $0.000146 1,259,816,434 LowVol 14.65% -12.34% 32.08%
780 CCN Cannacoin CCN $180,332 $0.038372 4,699,565 LowVol 1.27% 4.32% 3.76%
781 KUSH KushCoin KUSH $179,764 $0.033011 5,445,524 LowVol -0.36% 0.17% 1.28%
782 BIGUP BigUp BIGUP $179,195 $0.000085 2,116,263,122 LowVol 0.72% -9.82% 2.92%
783 GLC GlobalCoin GLC $175,743 $0.002697 65,171,010 LowVol -0.16% -0.37% -38.53%
784 FRC Freicoin FRC $175,652 $0.005965 29,445,512 LowVol -0.16% 10.19% -20.77%
785 TGC Tigercoin TGC $170,769 $0.003922 43,536,800 LowVol -0.16% -5.73% -28.17%
786 EMD Emerald Crypto EMD $165,191 $0.008641 19,117,129 LowVol 0.80% 19.03% 14.79%
787 CTO Crypto CTO $164,394 $0.013647 12,046,439 LowVol -0.17% -12.44% 16.35%
788 MAD SatoshiMadness MAD $163,489 $0.000082 2,000,683,485 LowVol -0.17% 8.03%
789 ICE iDice ICE $162,512 $0.103444 1,571,013 LowVol 71.35% -37.60% -17.03%
790 LANA LanaCoin LANA $162,063 $0.000194 833,916,723 LowVol -0.44% -20.96% 8.68%
791 LTB LiteBar LTB $155,722 $0.195567 796,262 LowVol -13.99% 2.27% -41.35%
792 TEK TEKcoin TEK $153,701 $0.000109 1,414,054,562 LowVol 2.18% -25.84% -6.50%
793 SPACE SpaceCoin SPACE $152,000 $0.007292 20,844,628 LowVol 2.21% 14.45% 34.88%
794 ACOIN Acoin ACOIN $151,139 $0.123876 1,220,085 LowVol -0.11% -2.46% 30.26%
795 EVO Evotion EVO $150,661 $0.047693 3,159,001 LowVol 5.01% 6.08% 16.77%
796 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol
797 YAC Yacoin YAC $146,727 $0.001226 119,703,670 LowVol -0.16% -0.37% 15.75%
798 MRJA GanjaCoin MRJA $145,154 $0.032605 4,451,920 LowVol -0.17% 32.50% -24.48%
799 WYV Wyvern WYV $144,681 $0.083678 1,729,021 LowVol -0.11% -0.05% 24.53%
800 XPD PetroDollar XPD $144,592 $0.002259 63,993,275 LowVol 0.78% -18.48% -16.63%
801 RBX Ripto Bux RBX $144,043 $0.000378 381,236,123 LowVol -3.05% 5.07% 0.30%
802 GRT Grantcoin GRT $140,598 $0.003269 43,013,787 LowVol -0.17% -0.93% -1.40%
803 GAP Gapcoin GAP $140,171 $0.011703 11,977,474 LowVol -0.10% -0.23% 18.10%
804 XRE RevolverCoin XRE $134,767 $0.006047 22,286,522 LowVol -0.16% 0.07% -15.69%
805 GTC Global Tour Coin GTC $134,326 $0.004494 29,887,402 LowVol 33.99% 23.13% 1.21%
806 URC Unrealcoin URC $133,745 $0.019040 7,024,402 LowVol 0.19% -6.03% 29.05%
807 UNITS GameUnits UNITS $127,792 $0.036796 3,472,983 LowVol 0.82% 10.28% 51.75%
808 MNM Mineum MNM $127,340 $0.013495 9,436,367 LowVol 20.30% 2.54% -1.02%
809 DRXNE DROXNE DRXNE $126,148 $0.002019 62,485,245 LowVol 0.54% 30.56% 12.21%
810 PASL Pascal Lite PASL $125,678 $0.030725 4,090,350 LowVol -0.12% -5.80% 22.81%
811 EVIL Evil Coin EVIL $125,141 $0.005953 21,020,383 LowVol 1.57% -4.96% -10.82%
812 BUMBA BumbaCoin BUMBA $122,774 $0.005475 22,424,410 LowVol 6.22% 11.25% 31.02%
813 BTPL Bitcoin Planet BTPL $119,984 $0.021907 5,476,858 LowVol 64.21% 80.45% 47.81%
814 ANTI AntiBitcoin ANTI $117,030 $0.006701 17,465,159 LowVol -0.17% -11.61% 16.82%
815 STV Sativacoin STV $115,639 $0.016320 7,085,964 LowVol 0.07% -40.27% 20.89%
816 FRN Francs FRN $115,139 $0.029774 3,867,080 LowVol 0.17% -0.77% 5.30%
817 BITGOLD bitGold BITGOLD $114,668 $1274.52 89.9694 LowVol -0.04% 0.59% 2.97%
818 CYP Cypher CYP $112,352 $0.017651 6,365,285 LowVol -0.11% 43.15%
819 020 020LondonCoin 020 $112,037 $7.1e-07 156,847,520,248 LowVol 12.76%
820 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.18% 8.25%
821 ARI Aricoin ARI $107,585 $0.000767 140,262,505 LowVol 1.67% 15.15% 27.62%
822 ARCO AquariusCoin ARCO $106,329 $0.072220 1,472,283 LowVol -0.01% -2.76% 40.50%
823 CAP Bottlecaps CAP $104,597 $0.000514 203,374,322 LowVol
824 PHS Philosopher S… PHS $104,192 $0.017324 6,014,340 LowVol -0.16% 5.08% -18.25%
825 FIRE Firecoin FIRE $103,499 $1.05 98,412 LowVol -0.11% 0.18%
826 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,692 $0.001307 77,777,777 LowVol -0.11% 6.26% -2.00%
827 PX PX PX $101,092 $0.001062 95,161,804 LowVol 4.36% 582.61% 40.33%
828 QCN QuazarCoin QCN $98,794 $0.016343 6,044,911 LowVol -0.11% -7.87% -4.09%
829 HAL Halcyon HAL $98,770 $0.018795 5,255,177 LowVol -0.12% 5.68% 14.96%
830 TSE Tattoocoin (S… TSE $98,731 $0.001092 90,421,856 LowVol -5.84% 66.39% -2.21%
831 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
832 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol -0.43% 61.75%
833 XCT C-Bit XCT $95,070 $0.000605 157,223,250 LowVol 0.61% -0.24% -3.65%
834 DLC Dollarcoin DLC $93,021 $0.010215 9,106,714 LowVol -0.11% -1.95% 6.04%
835 ISL IslaCoin ISL $91,781 $0.060634 1,513,704 LowVol -0.11% -8.75%
836 XCO X-Coin XCO $89,596 $0.007234 12,384,976 LowVol -0.17% 0.22% 4.72%
837 MEOW Kittehcoin MEOW $89,519 $0.000004 23,905,669,976 LowVol 3.37% 28.78% 64.50%
838 QTL Quatloo QTL $89,018 $0.011532 7,718,883 LowVol -0.08% 13.92% 4.65%
839 BTQ BitQuark BTQ $88,736 $0.009888 8,974,334 LowVol -0.16% -0.37% 21.04%
840 CAT Catcoin CAT $87,692 $0.014219 6,167,350 LowVol -0.17% -3.25% 8.88%
841 DUO ParallelCoin DUO $86,781 $0.287722 301,614 LowVol 9.22% 17.12% 5.59%
842 VC VirtualCoin VC $80,597 $0.008008 10,064,287 LowVol -0.17% -57.18% -30.81%
843 ARG Argentum ARG $79,924 $0.009404 8,499,070 LowVol 7.21% 4.15% 18.13%
844 CON PayCon CON $78,351 $0.003400 23,042,604 LowVol 1.23% -15.68% -9.56%
845 SLM Slimcoin SLM $76,900 $0.005148 14,937,439 LowVol -0.16% 1.23% 7.46%
846 SPT Spots SPT $75,925 $0.003389 22,406,021 LowVol -1.01% 17.72% 29.21%
847 JWL Jewels JWL $74,213 $0.003677 20,181,636 LowVol -0.11% -0.07%
848 PXI Prime-XI PXI $73,032 $0.004141 17,635,800 LowVol 0.60% -3.35% -6.02%
849 MARS Marscoin MARS $71,842 $0.002540 28,279,074 LowVol 1.14% -9.58% -5.15%
850 FLAX Flaxscript FLAX $70,432 $0.012617 5,582,417 LowVol -0.11% -0.66% -29.32%
851 ALL Allion ALL $69,340 $0.011185 6,199,359 LowVol 0.55% 7.00% 25.81%
852 611 SixEleven 611 $69,184 $0.160926 429,911 LowVol 1.98% 6.42% 14.81%
853 POP PopularCoin POP $68,492 $0.000020 3,372,875,244 LowVol 1.83% 31.09% 29.13%
854 SOON SoonCoin SOON $67,154 $0.005388 12,462,620 LowVol -0.11% -5.18% 7.89%
855 CRX Chronos CRX $67,118 $0.000910 73,729,962 LowVol 1.56% -4.20% -0.99%
856 SRC SecureCoin SRC $66,390 $0.008115 8,181,081 LowVol -3.03% -4.90% 82.22%
857 CPN CompuCoin CPN $66,044 $0.003367 19,615,019 LowVol 1.16% 20.87% 18.85%
858 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $65,523 $0.082615 793,108 LowVol -11.61% -26.47% 9.14%
859 IMS Independent M… IMS $65,339 $0.012170 5,368,934 LowVol 5.83% -0.91% 23.15%
860 MST MustangCoin MST $64,323 $0.102044 630,343 LowVol -0.17% -0.64% 6.93%
861 HXX Hexx HXX $63,134 $0.042733 1,477,411 LowVol -3.25% -15.49% 28.36%
862 PHO Photon PHO $61,718 $0.000003 20,313,689,682 LowVol 1.27% 7.06% 59.88%
863 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,516 $0.001032 59,630,200 LowVol -0.16% 14.43% 18.91%
864 CF Californium CF $61,427 $0.025577 2,401,636 LowVol -0.12% -1.95% -5.29%
865 MAR Marijuanacoin MAR $59,739 $0.040809 1,463,867 LowVol 3.60% -0.81% -6.48%
866 DRM Dreamcoin DRM $59,652 $0.024352 2,449,632 LowVol -0.16% 7.94%
867 BLC Blakecoin BLC $59,137 $0.003910 15,122,697 LowVol 4.38% -4.09% -42.34%
868 BAS BitAsean BAS $58,092 $0.011618 5,000,000 LowVol 0.40% -3.44% -29.78%
869 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol 0.06% 12.75%
870 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,044 $0.002288 24,931,054 LowVol -0.11% 1.84% -3.81%
871 BITZ Bitz BITZ $56,941 $0.028601 1,990,891 LowVol -0.12% 8.96% 20.92%
872 ATX Artex Coin ATX $56,787 $0.003024 18,781,750 LowVol -0.12% -35.65% -44.74%
873 XCRE Creatio XCRE $56,717 $0.002764 20,520,514 LowVol 12.17% -4.25% -5.54%
874 CASH Cashcoin CASH $56,485 $0.001226 46,081,992 LowVol -0.16% 35.86% 29.34%
875 GPL Gold Pressed … GPL $55,414 $0.217938 254,265 LowVol -0.11% -0.02% 3.21%
876 KURT Kurrent KURT $55,028 $0.005547 9,919,485 LowVol -0.11% 1.37% -26.21%
877 KIC KibiCoin KIC $54,124 $0.003682 14,701,000 LowVol -3.63% -8.91% -23.82%
878 GCC GuccioneCoin GCC $53,045 $0.002615 20,285,537 LowVol -0.16% -3.40% 29.11%
879 ICOB ICOBID ICOB $52,989 $0.000497 106,701,874 LowVol 0.81% 8.14% 19.26%
880 E4ROW E4ROW E4ROW $52,976 $0.012383 4,278,000 LowVol 0.39% -88.69% -92.45%
881 300 300 Token 300 $52,707 $175.69 300 LowVol 46.43% 59.47% -3.32%
882 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -63.36%
883 URO Uro URO $52,281 $0.043304 1,207,310 LowVol 0.06% 3.58% 34.02%
884 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $52,115 $0.000654 79,719,140 LowVol -0.12% 13.86% 4.39%
885 JOBS JobsCoin JOBS $51,981 $0.000490 106,019,270 LowVol 19.86% 19.55% -18.98%
886 BSTAR Blackstar BSTAR $51,547 $0.000082 630,795,971 LowVol
887 BIP BipCoin BIP $50,897 $0.031278 1,627,261 LowVol 0.37% 16.61% 19.53%
888 ARB ARbit ARB $50,012 $0.006461 7,740,595 LowVol -0.03% -0.28% 33.46%
889 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.19% 8.68%
890 EMP EMoneyPower EMP $49,244 $0.005353 9,200,000 LowVol 0.66%
891 BVC BeaverCoin BVC $48,877 $0.015690 3,115,258 LowVol 0.89% -0.38% -1.70%
892 RPC RonPaulCoin RPC $48,843 $0.054982 888,340 LowVol -0.18% -20.05% -21.34%
893 DIBC DIBCOIN DIBC $48,621 $0.009724 5,000,000 LowVol -2.57% -6.65% -8.51%
894 ZYD Zayedcoin ZYD $48,471 $0.007763 6,243,840 LowVol -0.12% -7.22% 17.10%
895 WARP WARP WARP $48,239 $0.044045 1,095,224 LowVol -0.11%
896 MSCN Master Swiscoin MSCN $47,570 $0.001068 44,530,240 LowVol 0.64% -9.87% -25.78%
897 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $46,442 $0.005784 8,030,000 LowVol 3.79% 33.46% -50.74%
898 BRAIN Braincoin BRAIN $46,193 $0.004576 10,094,424 LowVol -0.11% 3.32% 16.74%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,408 $0.000409 111,134,139 LowVol -0.11% -0.38% -10.72%
900 COAL BitCoal COAL $45,372 $0.010083 4,500,000 LowVol 0.72% 28.04% 15.61%
901 TSTR Tristar Coin TSTR $45,195 $0.008989 5,027,857 LowVol 4.59% -24.43% -30.45%
902 EREAL eREAL EREAL $44,186 $0.000660 66,909,634 LowVol 0.39% -3.57% 29.69%
903 XBTS Beatcoin XBTS $43,951 $0.028827 1,524,686 LowVol 1.65% 2.30% 3.86%
904 SOIL SOILcoin SOIL $43,152 $0.007568 5,702,048 LowVol 3.99% 6.19% -1.98%
905 MCRN MACRON MCRN $42,504 $0.000106 401,421,401 LowVol -6.94% -42.27% 14.78%
906 JIN Jin Coin JIN $41,044 $0.004168 9,848,485 LowVol -0.17% -18.09% -62.69%
907 FLVR FlavorCoin FLVR $40,985 $0.001961 20,898,106 LowVol -0.17% -0.38% 17.33%
908 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
909 BSC BowsCoin BSC $40,365 $0.007273 5,550,102 LowVol -0.17% -0.38% 32.12%
910 PRX Printerium PRX $40,241 $0.003404 11,821,728 LowVol 0.06% 3.74% 78.31%
911 MND MindCoin MND $39,985 $0.003187 12,546,625 LowVol -0.17% -2.19% 4.30%
912 DBTC Debitcoin DBTC $39,713 $0.002206 17,999,624 LowVol -0.11% -14.54% -23.24%
913 PONZI PonziCoin PONZI $39,264 $0.045598 861,099 LowVol -0.17%
914 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 21.54%
915 PIE PIECoin PIE $36,379 $0.001716 21,199,469 LowVol -0.16% -58.87% -72.98%
916 PULSE Pulse PULSE $36,222 $0.002533 14,298,972 LowVol -0.17% -0.41%
917 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
918 CXT Coinonat CXT $35,377 $0.004102 8,623,200 LowVol -6.26% 10.62% 2.00%
919 SFC Solarflarecoin SFC $34,333 $0.002438 14,083,450 LowVol 0.84% -14.53% -29.50%
920 VIP VIP Tokens VIP $34,096 $0.000409 83,450,403 LowVol 24.81% 24.53% 80.05%
921 CMT Comet CMT $33,903 $0.038843 872,830 LowVol 0.28% -9.53% -4.18%
922 GBT GameBet Coin GBT $33,013 $0.001553 21,262,780 LowVol -0.11% -9.86% 36.83%
923 BENJI BenjiRolls BENJI $32,964 $0.001628 20,251,896 LowVol 0.48% -1.83% -19.19%
924 ORLY Orlycoin ORLY $32,941 $0.000899 36,646,779 LowVol -0.11% -0.37% 8.04%
925 ACP AnarchistsPrime ACP $32,746 $0.007451 4,394,874 LowVol -0.17% -1.49% 0.53%
926 DLISK DAPPSTER DLISK $32,687 $0.000327 100,000,000 LowVol -0.17%
927 CAB Cabbage CAB $32,605 $0.003105 10,499,996 LowVol -0.17% 2.32%
928 VTA Virtacoin VTA $32,015 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 3.62% 189.80% 633.62%
929 NRO Neuro NRO $31,760 $0.000899 35,333,050 LowVol -15.53% -26.95% -36.31%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,434 $0.001553 20,245,510 LowVol -0.16% 26.15%
931 CRT CRTCoin CRT $31,093 $0.392240 79,270 LowVol -0.16% -0.38% 8.03%
932 PLNC PLNcoin PLNC $30,723 $0.001798 17,089,600 LowVol -0.16% -26.95% -4.94%
933 RBT Rimbit RBT $29,896 $0.000259 115,499,623 LowVol 1.77% -2.06% -19.34%
934 EGO EGO EGO $29,418 $0.000490 60,000,001 LowVol -0.11% -0.38% 8.03%
935 SONG SongCoin SONG $29,249 $0.000898 32,565,300 LowVol 1.85% 48.06% 36.51%
936 BOAT Doubloon BOAT $28,579 $0.001541 18,547,845 LowVol -0.01% 0.34% -64.01%
937 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -2.29%
938 TAGR TAGRcoin TAGR $28,440 $0.000735 38,669,634 LowVol -0.12%
939 PSB Pesobit PSB $27,256 $0.000811 33,604,318
940 LTCR Litecred LTCR $27,171 $0.000899 30,227,750 LowVol -0.17% -8.68% -23.22%
941 BLZ BlazeCoin BLZ $26,921 $0.000044 608,557,394 LowVol 2.83% -4.38% 24.63%
942 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,810 $0.005551 4,829,945 LowVol -0.12% 14.88% 22.67%
943 KNC KingN Coin KNC $26,248 $13.07 2,008 LowVol -0.12% -0.38%
944 DPAY DPAY DPAY $26,111 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.05% 117.05%
945 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
946 ICON Iconic ICON $23,982 $0.040450 592,894 LowVol -0.11% -0.75% 1.38%
947 VPRC VapersCoin VPRC $23,848 $0.000031 780,124,964 LowVol 0.33% 18.10% 114.84%
948 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,816 $0.026640 894,026 LowVol -0.17% -1.22% 8.91%
949 LIR LetItRide LIR $23,705 $0.000654 36,261,426 LowVol -0.11% -0.39% 38.19%
950 CESC CryptoEscudo CESC $23,552 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.11% -0.38% -27.98%
951 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 0.53% 3.19% 30.60%
952 CNC CHNCoin CNC $23,182 $0.000491 47,257,519 LowVol -0.16% 19.95% 29.71%
953 KRONE Kronecoin KRONE $23,012 $0.006847 3,360,805 LowVol 2.47% -7.54% -4.04%
954 UET Useless Ether… UET $22,915 $0.005778 3,965,716 LowVol 0.40% -3.17% -6.17%
955 VLTC Vault Coin VLTC $22,528 $0.000744 30,289,210 LowVol -0.33% -45.96% -37.72%
956 PEX PosEx PEX $21,851 $0.008907 2,453,240 LowVol -0.16% 16.62%
957 ERY Eryllium ERY $21,834 $0.004230 5,161,152 LowVol -15.57% -7.62% 6.04%
958 LUNA Luna Coin LUNA $21,609 $0.013433 1,608,649 LowVol -0.32% 3.74% 3.38%
959 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 0.41%
960 ZNE Zonecoin ZNE $20,466 $0.007927 2,581,970 LowVol -0.11% 0.68% -12.26%
961 IBANK iBank IBANK $20,343 $0.004494 4,526,324 LowVol -0.11% -0.97%
962 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 2.66%
963 DES Destiny DES $19,612 $0.012257 1,600,000 LowVol -0.16% 1.91%
964 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,280 $0.025577 753,776 LowVol 4.21% -0.38% 5.70%
965 DAS DAS DAS $19,059 $0.007266 2,622,886 LowVol 0.13% 17.13% 32.02%
966 IMX Impact IMX $18,274 $0.000167 109,509,034 LowVol 0.61% 29.24% 9.46%
967 BNX BnrtxCoin BNX $17,619 $0.000671 26,267,501 LowVol 16.63% 20.60% 7.61%
968 BIOB BioBar BIOB $17,444 $0.019694 885,756 LowVol -0.11% -0.38% 30.70%
969 SLEVIN Slevin SLEVIN $17,161 $0.000245 70,000,000 LowVol -0.11% -25.29% -35.18%
970 RSGP RSGPcoin RSGP $16,935 $9.81 1,727 LowVol -0.11% 59.84%
971 WBB Wild Beast Block WBB $16,768 $0.101716 164,847 LowVol 10.62% 36.02% -22.72%
972 RIDE Ride My Car RIDE $16,552 $0.000163 101,276,976 LowVol -0.16% -0.38% 6.93%
973 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,115 $0.001308 12,316,750 LowVol 2.97% -29.90% -27.99%
974 TRADE Tradecoin TRADE $15,849 $0.002125 7,459,775 LowVol -0.11% -13.66% 65.25%
975 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -1.13%
976 ALTC Antilitecoin ALTC $15,451 $0.000490 31,512,613 LowVol -0.17% -2.63% 27.45%
977 SDP SydPak SDP $15,372 $0.096262 159,685 LowVol -0.17% -0.38%
978 MILO MiloCoin MILO $15,299 $0.001418 10,789,954 LowVol -1.74% -26.32% -46.06%
979 SCS Speedcash SCS $14,763 $0.056384 261,831 LowVol -0.16%
980 PLACO PlayerCoin PLACO $14,349 $0.000409 35,120,000 LowVol -0.12% -39.42% -59.83%
981 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol -42.98% -44.19% -56.51%
982 MGM Magnum MGM $12,517 $0.003187 3,927,636 LowVol -0.11% 29.52% 9.76%
983 XRC Rawcoin XRC $11,540 $0.016372 704,882 LowVol 1.72% -8.56% 82.93%
984 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
985 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,265 $0.001553 7,255,356 LowVol -0.12% -0.38% -21.03%
986 ELS Elysium ELS $11,127 $0.002778 4,005,012 LowVol -0.12% -7.34% 17.16%
987 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,199 $0.001136 8,978,697 LowVol -0.11% 97.99% 149.21%
988 VRS Veros VRS $9,650 $0.000020 486,609,040 LowVol 55.94% -42.82% -15.62%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,510 $0.005690 1,671,379 LowVol 0.30% -0.03% -11.62%
990 ARGUS Argus ARGUS $9,323 $0.008119 1,148,324 LowVol 0.98% 20.96% 46.72%
991 SANDG Save and Gain SANDG $9,266 $0.003024 3,064,800 LowVol -0.11% 2.39% 135.12%
992 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 8.25%
993 VOLT Bitvolt VOLT $8,645 $0.000572 15,112,554 LowVol 16.54% -22.52% 51.24%
994 P7C P7Coin P7C $8,634 $0.000245 35,220,238 LowVol -0.17% 62.04%
995 NODC NodeCoin NODC $7,955 $0.004740 1,678,439 LowVol -0.12% 5.05% 3.55%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $7,522 $0.002238 3,360,417 LowVol 0.14% 18.71% 46.10%
997 MTM MTMGaming MTM $7,305 $0.002435 2,999,967 LowVol 0.25% -66.68% -80.48%
998 GEERT GeertCoin GEERT $7,117 $0.001398 5,091,200 LowVol 0.93% -5.01% -41.25%
999 CONX Concoin CONX $7,055 $0.009479 744,266 LowVol -0.16% -0.50% 34.22%
1000 JS JavaScript Token JS $7,006 $0.000877 7,991,996 LowVol 0.37% 10.78% -5.94%
1001 MRNG MorningStar MRNG $6,848 $0.000210 32,577,560 LowVol -0.11% -14.86% -61.31%
1002 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -62.37%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,797 $61287.50 0.078264 LowVol -0.16% -50.52% -33.13%
1004 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,704 $0.022207 211,827 LowVol 0.41% 68.04% 69.69%
1005 WBC WalletBuilder… WBC $4,607 $0.245313 18,780 LowVol -0.16% 13.51%
1006 BBC BigBoobsCoin BBC $3,936 $0.020454 192,451 8.10%
1007 GSR GeyserCoin GSR $3,711 $0.079183 46,864 LowVol -0.12% 16.71% 245.47%
1008 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1009 XNG Enigma XNG $3,167 $0.190481 16,627 LowVol -0.17% -4.18% -15.92%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,040 $0.002206 1,377,917 LowVol -0.12% 12.07% 10.75%
1011 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 3.77% 84.17%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $1,586 $1e-07 15,320,585,365 LowVol 2.51% -25.14% -21.57%
1013 ULA Ulatech ULA $1,558 $0.008681 179,486 LowVol -0.11% 68.46% -35.84%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $1,428 $0.000245 5,826,388 LowVol -0.17% 49.43% 47.94%
1015 EBT Ebittree Coin EBT $1,315 $0.001040 1,264,511 LowVol 0.89% -9.04% 99.58%
1016 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -46.80%
1017 ABN Abncoin ABN $841 $0.012421 67,700 LowVol -0.17% 8.78% 50.90%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 10.98%
1019 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.01%
1020 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 2.70% 10.75%
1021 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000327 87,140 LowVol -0.17% -74.36%
1022 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 71,302 LowVol -0.11% -0.38% 8.03%
1023 BTG Bitcoin Gold BTG $284.17 $148,738,000 1.10% 17.75% 67.59%
1024 CLUB ClubCoin CLUB $5.15 $12,622,900 4.86% -11.09% 143.26%
1025 REC Regalcoin REC $46.57 $3,978,870 -0.97% 1.72% -16.33%
1026 ORME Ormeus Coin ORME $3.90 $3,789,420 0.97% -0.31% 111.12%
1027 NULS Nuls NULS $0.598183 $2,444,730 -0.37% -10.05% -23.75%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.84 $2,012,940 1.03% -0.70% 17.44%
1029 ATMC ATMCoin ATMC $1.74 $1,828,550 -0.02% 3.01% 20.48%
1030 QASH QASH QASH $0.488396 $1,559,250 -0.41% 14.37%
1031 PBL Publica PBL $0.349339 $1,202,910 0.39%
1032 BTE BitSerial BTE $5.70 $1,187,510 -1.00% -0.60%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.33 $1,161,000 0.37% -16.85%
1034 FRST FirstCoin FRST $16.60 $858,274 -1.41% -0.94% -6.18%
1035 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.06 $791,621 -4.12% 8.42% 26.37%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057544 $692,414 -1.14% 0.22% -4.73%
1037 THS TechShares THS $0.988798 $674,301 -0.32% -12.03% -6.45%
1038 WC WINCOIN WC $1.86 $634,872 -0.80% -1.62%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $255.75 $581,596 1.13% -0.55% 0.99%
1040 ETN Electroneum ETN $0.029961 $560,072 -0.77% 3.81% -16.70%
1041 B3 B3Coin B3 $0.000340 $488,075 -9.60% 43.82% -57.27%
1042 INK Ink INK $0.160152 $451,428 0.36% -6.16%
1043 XUC Exchange Union XUC $5.97 $441,714 -0.23% -9.61% 85.29%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.044372 $432,181 3.72% -6.93% -26.56%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.13 $383,421 0.96% -22.87%
1046 ADK Aidos Kuneen ADK $38.49 $374,952 0.53% -7.11% 3.55%
1047 BT2 BT2 [CST] BT2 $111.24 $347,024 8.59% 11.39% -31.98%
1048 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000124 $344,477 0.39% -0.08% -6.27%
1049 BOT Bodhi BOT $0.514011 $317,189 0.14% -0.33%
1050 TSL Energo TSL $0.031351 $220,164 -0.49% -6.36%
1051 INF InfChain INF $0.008744 $206,323 0.67% -7.73%
1052 EAG EA Coin EAG $4.25 $192,908 0.38% 1.18% -33.22%
1053 RMC Russian Minin… RMC $11717.30 $191,476 7.30% 5.30% 30.56%
1054 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $175,854 -0.11% -0.38% 7.44%
1055 SUR Suretly SUR $3.43 $155,281 0.39% 14.15% 28.75%
1056 UGT UG Token UGT $0.408605 $143,187 3.54% 19.51% 24.66%
1057 XCPO Copico XCPO $0.031876 $139,356 -1.83% -4.03%
1058 LLT LLToken LLT $0.295278 $139,086 -8.46% -8.99% 19.73%
1059 AKY Akuya Coin AKY $0.408583 $134,733 11.22% -13.11% -57.08%
1060 AION Aion AION $0.825907 $123,974 0.39% 7.54% 0.19%
1061 XID Sphre AIR XID $0.186167 $111,778 0.26% -1.05% -2.20%
1062 SISA SISA SISA $0.016238 $109,846 33.19% -12.70%
1063 PHR Phore PHR $0.380800 $109,762 -0.12% -3.09%
1064 HOLD Interstellar … HOLD $0.097618 $109,530 3.96% -7.95% -66.84%
1065 TER TerraNova TER $2.91 $103,815 -0.12% 15.40% -11.86%
1066 OXY Oxycoin OXY $0.177110 $74,941 -3.08% 5.55% 7.61%
1067 B2B B2B B2B $0.681017 $72,593 0.39%
1068 BSR BitSoar BSR $0.183862 $68,950 -0.17% 14.36% 36.37%
1069 GMT Mercury Protocol GMT $0.057844 $66,344 0.39% 25.59% 31.01%
1070 EVR Everus EVR $4.25 $62,078 0.33% 5.36% 2.15%
1071 BTCM BTCMoon BTCM $0.012118 $60,996 2.33% 597.81% 708.13%
1072 VASH VPNCoin VASH $0.004903 $57,322 -0.12% -2.01% 13.17%
1073 BT1 BT1 [CST] BT1 $7988.34 $55,473 0.10% -0.40% 8.87%
1074 ASTRO Astro ASTRO $1.82 $39,150 0.39% 25.02%
1075 ICX ICON ICX $1.13 $35,639 0.16% 15.13% 11.38%
1076 PAYX Paypex PAYX $0.175413 $30,371 0.39% 26.60%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.102411 $29,971 -0.95% 0.71% 1.63%
1078 PLC PlusCoin PLC $0.000620 $26,671 0.37% -12.97% -54.29%
1079 BIXC BIXC BIXC $3.52 $24,507 -0.11% 7.17%
1080 SSS Sharechain SSS $0.002738 $23,555 -1.28% 22.70% -48.75%
1081 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019923 $23,436 0.39% -3.88%
1082 DSR Desire DSR $0.209595 $22,060 4.18% -4.37% -55.20%
1083 MSD MSD MSD $0.013862 $19,398 0.13% 2.71% 24.20%
1084 DGPT DigiPulse DGPT $1.30 $18,514 0.18% 7.16%
1085 AERM Aerium AERM $1.80 $14,759 0.16% 2.57%
1086 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049529 $14,378 0.39% -2.99% 21.94%
1087 MCR Macro MCR $2.45 $13,918 -15.01% -17.57% 7.05%
1088 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003096 $12,752 0.40% 5.78% 3.32%
1089 PRL Oyster Pearl PRL $0.005011 $12,591 0.39% -70.76%
1090 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001060 $12,227 7.30% -24.63% -96.89%
1091 BPL Blockpool BPL $0.171892 $11,038 -0.76% -8.62% -22.29%
1092 MKR Maker MKR $350.00 $9,644 0.39% 7.50%
1093 LTG LiteCoin Gold LTG $0.001981 $9,477 -3.47% -14.09% -26.97%
1094 MINEX Minex MINEX $0.057113 $9,120 -1.72% -6.29% 11.83%
1095 VULC Vulcano VULC $0.007560 $9,090 -1.91% 0.60% -17.19%
1096 XID International… XID $0.005884 $8,838 -0.17% -0.38% -9.17%
1097 WIC Wi Coin WIC $0.005876 $8,751 0.03% 76.86% 76.80%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000186 $8,733 -0.15% -18.58% -31.58%
1099 STEX STEX STEX $0.237870 $8,466 -2.90% -6.37% 70.48%
1100 DNA EncrypGen DNA $0.049116 $7,797 0.39% -21.91%
1101 MGC GulfCoin MGC $0.003269 $7,480 4.23% -2.10% -3.95%
1102 ACC AdCoin ACC $0.168727 $7,115 1.66% 106.81% 75.73%
1103 STU bitJob STU $0.056530 $7,112 2.69% 14.17% -33.97%
1104 CCT Crystal Clear CCT $0.243769 $6,950 4.30% -2.60% -48.90%
1105 PNX Phantomx PNX $0.017747 $6,610 -0.29% -16.56%
1106 MGC MergeCoin MGC $0.012666 $6,317 -0.16% 2.88%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.107049 $5,363 -3.22%
1108 BSN Bastonet BSN $0.000654 $5,062 -12.88% -23.69% -42.94%
1109 BTBc Bitbase BTBc $0.005066 $4,046 -3.71% -28.50% -45.85%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.382761 $4,017 -0.11% 1.66% 2.57%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073055 $3,807 -0.11% 13.17% 39.99%
1112 FOR FORCE FOR $0.002189 $3,798 -0.11% -14.80% -25.46%
1113 BOS BOScoin BOS $1.10 $3,718 -0.11% 1.12% -14.69%
1114 APC AlpaCoin APC $0.015404 $3,618 -0.11% -5.18% -66.12%
1115 DFS DFSCoin DFS $0.006920 $3,209 0.09% -18.11% -35.88%
1116 HIGH High Gain HIGH $0.000490 $3,043 -0.11% -40.23% -71.07%
1117 COR CORION COR $0.923989 $3,043 -0.12% -1.30% 27.08%
1118 SND Sand Coin SND $0.895228 $2,847 0.39% 35.14% -2.10%
1119 XOT Internet of T… XOT $2439.57 $2,798 -0.11% -0.41% 5.25%
1120 SHND StrongHands SHND $3.3e-08 $2,773 3.73% 31.38% 38.01%
1121 VIU Viuly VIU $0.003093 $2,755 -0.13% 10.90%
1122 PRES President Trump PRES $0.003916 $2,601 -0.17% 10.93% -2.48%
1123 OX OX Fina OX $0.000150 $2,594 -7.99% -3.80% -13.15%
1124 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $2,545 71.78% 13.50% 37.10%
1125 ETT EncryptoTel [… ETT $0.063558 $2,526 1.08% -20.34% 24.83%
1126 IPY Infinity Pay IPY $0.001834 $2,285 0.39% 83.05%
1127 EFYT Ergo EFYT $10.38 $2,123 0.40% 0.49% 32.65%
1128 BLX Blockchain Index BLX $2.48 $2,121 0.40% 5.72% 7.80%
1129 ABC Alphabit ABC $11.49 $1,931 -0.10% -15.72% -17.09%
1130 IBTC iBTC IBTC $0.007842 $1,864 0.40% 6.74% -29.66%
1131 BTU Bitcoin Unlim… BTU $134.00 $1,838 0.00% -10.00% -18.10%
1132 MCI Musiconomi MCI $0.046002 $1,618 0.27% 12.41% -21.27%
1133 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051155 $1,512 -0.16% -20.87% -27.13%
1134 HAT Hawala.Today HAT $0.095342 $1,488 0.37% -40.95% -64.99%
1135 NTC Natcoin NTC $0.393354 $1,445 -4.50% 0.16% -58.80%
1136 FLASH Flash FLASH $0.003759 $1,426 -0.11% -18.17% -23.69%
1137 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000327 $1,324 -0.17% -20.30% -33.95%
1138 CASH Cash Poker Pro CASH $0.074293 $1,287 0.39% 16.89% -3.26%
1139 TIE TIES Network TIE $0.072229 $1,184 0.40% -29.27% -32.04%
1140 ZBC Zilbercoin ZBC $0.046907 $1,110 7.95% 7.99% 0.07%
1141 GAY GAY Money GAY $0.012688 $1,047 1.01% -9.10% -70.16%
1142 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.075951 $1,002 7.89% 0.48% -19.29%
1143 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000163 $994 -33.41% -33.59% -35.35%
1144 WA WA Space WA $0.015363 $949 -0.11% -0.39% -7.69%
1145 PEC Peacecoin PEC $0.024597 $925 -0.53% -59.75% 351.69%
1146 EUSD eUSD EUSD $0.000329 $869 0.39% 13.12% -54.31%
1147 SFE SafeCoin SFE $0.000082 $862 -0.11% -0.29% 8.03%
1148 QBT Cubits QBT $0.000822 $831 -0.08% 7.68% 0.69%
1149 BAT BatCoin BAT $0.000002 $830 -18.58% 4.64% 22.65%
1150 DAY Chronologic DAY $4.33 $822 0.04% 28.89% -7.49%
1151 EGOLD eGold EGOLD $0.012093 $820 0.39% 38.52% 3.36%
1152 GARY President Joh… GARY $0.110399 $818 -0.11% 4.95% 12.95%
1153 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006334 $805 11.25% -63.02% 4.95%
1154 LDCN LandCoin LDCN $0.003718 $668 -4.08% 53.56% 24.47%
1155 SIFT Smart Investm… SIFT $3.59 $664 0.39% 10.63% 15.12%
1156 CYDER Cyder CYDER $0.000327 $640 99.66% 9.49% -12.45%
1157 WOW Wowcoin WOW $0.000085 $626 3.30% -35.30% -12.28%
1158 TELL Tellurion TELL $0.000096 $608 1.37% 14.91% -58.35%
1159 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.07 $588 -0.11% 7.17% 189.49%
1160 MAGN Magnetcoin MAGN $0.395530 $570 0.02% -7.05% -22.23%
1161 FAP FAPcoin FAP $0.008180 $552 -0.12% -41.18% -39.07%
1162 RCN Rcoin RCN $0.000082 $535 -0.17% -0.38% -21.96%
1163 TCR TheCreed TCR $0.000409 LowVol -0.12%
1164 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003024 LowVol -7.61% -7.85% 4.08%
1165 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000163 LowVol -7.80% -37.07% -62.20%
1166 WILD Wild Crypto WILD $0.076450 LowVol 0.07% -10.48% 26.98%
1167 SHA SHACoin SHA $0.000327 LowVol -0.16% -20.30% -28.75%
1168 ACES Aces ACES $0.000160 LowVol -0.17% -9.48% -39.67%
1169 STARS StarCash Network STARS $0.374802 LowVol 18.81% 77.86% 80.54%
1170 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 LowVol -0.12% -0.38% -39.92%
1171 YES Yescoin YES $0.000082 LowVol -0.11% 70.31% 90.54%
1172 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009152 LowVol -0.11% -0.13% -17.39%
1173 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.78% 15.45%
1174 REGA Regacoin REGA $0.002288 LowVol -0.16% -0.38% 3.13%
1175 EDRC EDRCoin EDRC $0.041952 LowVol -0.74% -2.50% 4.24%
1176 XQN Quotient XQN $0.004413 LowVol -8.11% -24.94% -19.75%
1177 DMC DynamicCoin DMC $0.002453 LowVol -4.07% -9.59%
1178 NBIT netBit NBIT $0.040613 LowVol -0.16% -13.01% 9.68%
1179 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -13.52% -7.01% -85.25%
1180 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.17% -0.37% 9.46%
1181 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003238 LowVol 0.15% -0.38%
1182 YEL Yellow Token YEL $0.006190 LowVol 0.39% 113.51% -57.76%
1183 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000492 LowVol -0.04% -0.84% -39.88%
1184 SWP Swapcoin SWP $0.082547 LowVol 0.39% -9.46% -18.69%
1185 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 9.15% 22.40% 22.02%
1186 9COIN 9COIN 9COIN $0.002778 LowVol -0.11% -1.02% 0.36%
1187 BIT First Bitcoin BIT $0.011849 LowVol -0.17% -15.41% 21.04%
1188 LEPEN LePen LEPEN $0.000086 LowVol 0.70% 6.34% 14.13%
1189 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005809 LowVol -0.17% -3.99% -6.14%
1190 QORA Qora QORA $0.161970 LowVol -0.17% -9.54% 14.71%
1191 FBL Faceblock FBL $0.002520 LowVol 0.39% 34.68% -98.95%
1192 INDIA India Coin INDIA $0.000163 LowVol -14.37% -33.58% -39.99%
1193 SKC Skeincoin SKC $0.003105 LowVol 21.83% 14.71% -5.89%
1194 DBG Digital Bulli… DBG $0.004740 LowVol -0.17% -3.25% 11.89%
1195 EBIT eBIT EBIT $0.000619 LowVol 0.39% 10.06% -29.25%
1196 PCN PeepCoin PCN $0.000023 LowVol -2.49% -72.51% 204.38%
1197 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.045084 LowVol 85.40% 9.35% 176.51%
1198 GRN Granite GRN $0.012584 LowVol 0.22% 5.09% 8.34%
1199 VOYA Voyacoin VOYA $1.91 LowVol -0.16% -0.45% -0.96%
1200 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.11% -0.39% 8.03%
1201 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol -0.11% 2.93%
1202 UTA UtaCoin UTA $0.000735 LowVol -0.11% -0.38%
1203 IQT iQuant IQT $0.140834 LowVol -1.59% -12.83% -25.57%
1204 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol -0.16% 1179.74% 663.32%
1205 HNC Huncoin HNC $0.001471 LowVol -0.16% 5.48% -22.43%
1206 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.17% -0.38% -45.99%
1207 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -0.11% -30.13% 8.03%
1208 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002043 LowVol -0.17% 13.20% 19.74%
1209 MOTO Motocoin MOTO $0.004226 LowVol 1.29% -16.64% 47.04%
1210 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.16% -0.38%
1211 SAK Sharkcoin SAK $0.002106 LowVol 0.60% 18.72% 14.75%
1212 10MT 10M Token 10MT $0.001535 LowVol 0.40% 4.51% -46.68%
1213 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.1e-07 LowVol 0.39% 13.17% 25.76%
1214 EXRN EXRNchain EXRN $8.3e-07 LowVol 0.39% 13.17% 18.76%
1215 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003514 LowVol 7.32% 4.48% 17.39%
1216 NTWK Network Token NTWK $0.003673 LowVol 0.39% 60.33% 18.38%
1217 ELC Elacoin ELC $0.071705 LowVol 1.69% 9.42% 13.97%
1218 AV AvatarCoin AV $0.032605 LowVol -0.11% 26.60% 41.17%
1219 MONETA Moneta MONETA $0.000245 LowVol -0.11% -18.98%
1220 BEST BestChain BEST $0.001200 LowVol 1.43% 13.97% 1.53%
1221 ANTX Antimatter ANTX $0.000024 LowVol 0.29% -71.24% -68.81%
1222 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol -0.11% 40.38% -17.13%
1223 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001999 LowVol -0.16% -13.62% -50.19%
1224 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001062 LowVol -0.72% -2.40% -38.51%
1225 BUB Bubble BUB $0.011195 LowVol -0.11% -8.25% -67.43%
1226 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002452 LowVol -10.15% -2.92%
1227 TOP TopCoin TOP $0.000665 LowVol -0.54% -15.65% 37.98%
1228 DASHS Dashs DASHS $0.030153 LowVol -0.11% 1.83% 45.67%
1229 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol -0.11% -0.37% 62.04%
1230 DISK DarkLisk DISK $0.000572 LowVol -0.11% -24.03%
1231 MARX MarxCoin MARX $0.000831 LowVol 12.10% -13.07% -1.56%
1232 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol -0.09% 8.04%
1233 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.11% -0.38% 8.03%
1234 DON Donationcoin DON $0.000490 LowVol 1.90% 18.02% 29.02%
1235 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002778 LowVol -0.17% -0.89%
1236 BET BetaCoin BET $0.001798 LowVol -0.11% -19.57% -48.94%
1237 UR UR UR $0.000567 LowVol 1.36% 31.72% 32.38%
1238 IRL IrishCoin IRL $0.002778 LowVol -0.11% 6.66% 22.52%
1239 TODAY TodayCoin TODAY $0.000654 LowVol -0.11% -20.30% -25.60%
1240 SYNC Sync SYNC $408.58 LowVol -0.11% -33.59%
1241 SKR Sakuracoin SKR $0.000794 LowVol -1.83% -5.02% 12.08%
1242 BXC Bitcedi BXC $0.001281 LowVol 1.82% 0.72% 0.10%
1243 FC Facecoin FC $0.004953 LowVol 0.39% 69.76% -22.76%
1244 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001226 LowVol -0.11% -12.10% -13.01%
1245 ASN Aseancoin ASN $0.003024 LowVol -0.11% -12.24% -35.75%
1246 AIB Advanced Inte… AIB $0.003413 LowVol -0.16% -5.73% 25.33%
1247 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008415 LowVol -0.01% -10.22% -17.28%
1248 FUTC FutCoin FUTC $0.001471 LowVol -0.17% -0.38% -15.42%
1249 POKE PokeCoin POKE $0.000245 LowVol -0.16% 23.95%
1250 ACN Avoncoin ACN $0.000409 LowVol -0.11% 5.47% 25.57%
1251 AXIOM Axiom AXIOM $0.012584 LowVol -0.17% 0.27% 7.86%
1252 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol -0.16% -50.19% -44.18%
1253 PI PiCoin PI $0.001879 LowVol -0.11% -17.63%
1254 XRY Royalties XRY $0.068070 LowVol -0.11% 15.22%
1255 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000053 LowVol -18.25% -29.68% 6402.35%
1256 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.17% -0.37% 9.42%
1257 QBC Quebecoin QBC $0.001389 LowVol -0.11% -0.37% -8.18%
1258 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033239 LowVol 0.30% -9.05% 10.53%
1259 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000409 LowVol -0.11% 66.03% 30.64%
1260 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol -0.17% -0.38% -8.31%
1261 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006506 LowVol -0.16% -17.29% 769.31%
1262 HCC Happy Creator… HCC $0.000409 LowVol -0.17% -3.07% -1.01%
1263 RHFC RHFCoin RHFC $0.000899 LowVol -0.12% -0.25% 16.36%
1264 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067089 LowVol -0.11% -2.28%
1265 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218429 LowVol -0.06% -0.22% 8.32%
1266 GAIN UGAIN GAIN $0.001062 LowVol -0.12% 5.14% -14.01%
1267 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol -0.11% -0.41%
1268 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073136 LowVol -0.11% -0.37% -22.04%
1269 SHELL ShellCoin SHELL $0.017079 LowVol -0.11%
1270 GML GameLeagueCoin GML $0.006946 LowVol -0.11%
1271 CYC Cycling Coin CYC $0.001144 LowVol -0.12% -7.02%
1272 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008172 LowVol -0.16% -28.84% -29.83%
1273 LKC LinkedCoin LKC $0.000163 LowVol -0.11%
1274 LTH LAthaan LTH $0.000409 LowVol -0.17% -8.71%
1275 SJCX Storjcoin X SJCX $0.184083 LowVol -0.26% -73.36% -72.52%
1276 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol -0.11% -0.64% -23.34%
1277 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000048 LowVol 0.39% 13.17% 20.57%
1278 HDLB HODL Bucks HDLB $0.059490 LowVol -0.16% 28.82% -3.72%
1279 FID BITFID FID $0.081717 LowVol -0.16% -0.38% -45.99%
1280 CBD CBD Crystals CBD $0.001144 LowVol -0.17% -22.56%
1281 OMC Omicron OMC $0.130256 LowVol -0.12% 41.40%
1282 NBE BitCentavo NBE $7.6e-07 LowVol 0.66% 19.85%
1283 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol -0.09% -0.38% -13.58%
1284 HYPER Hyper HYPER $0.024924 LowVol -0.11% 31.27%
1285 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.17% -0.38%
1286 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002860 LowVol -0.16% -0.36% 26.03%
1287 OPES Opescoin OPES $0.001961 LowVol -0.16% 3.96% -10.57%
1288 VGC VegasCoin VGC $0.000225 LowVol 3.81% 51.01% 66.46%
1289 BGR Bongger BGR $0.000103 LowVol -12.04% -6.15%
1290 PRN Protean PRN $0.000004 LowVol -94.71% -92.76%
1291 KASHH KashhCoin KASHH $0.000005 LowVol 3.78% -70.41% -71.16%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol -0.21% -16.30%
1293 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.62% 9.20%
1294 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -15.27%
1295 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol 0.06%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -4.19%
1297 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1298 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 7.18%
1299 OP Operand OP $0.000731 LowVol -12.15%
1300 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 12.62%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 3.82%
1302 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1303 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 0.41% 1.04%
1304 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.04% 8.47%
1305 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -0.37% 5.29%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 20.52%
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.49% -39.15%
1309 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 0.45% 72.68%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -29.89%
1311 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -0.34% -80.09%
1312 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.27% 8.73%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.10% 8.55%
1316 ASC AsicCoin ASC $0.000708 0.94% 6.12% 178.43%
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 5.59%
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07 -70.02%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 1241.94%
1320 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -75.71% -83.96%

Quay lại phần 1

Phản hồi