Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 20h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8187.13 trên tổng giá trị $136,697,333,004

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $393.86 trên tổng giá trị $37,772,662,594

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1488.22 trên tổng giá trị $25,028,753,741

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242113 trên tổng giá trị $9,351,099,024

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $565.86 trên tổng giá trị $4,360,355,413

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EXN ExchangeN (EXN) đang có giá hiện tại $0.016454 trên tổng giá trị $83,916 đã biến động tăng 91.93% trong 1h qua

    + Đồng BTBc Bitbase (BTBc) đang có giá hiện tại $0.006866 trên tổng giá trị đã biến động tăng 53.00% trong 1h qua

    + Đồng RUNNERS Runners (RUNNERS) đang có giá hiện tại $0.000245 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.33% trong 1h qua

    + Đồng WOW Wowcoin (WOW) đang có giá hiện tại $0.000164 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.02% trong 1h qua

    + Đồng 808 808Coin (808) đang có giá hiện tại $0.000246 trên tổng giá trị $223,588 đã biến động tăng 47.64% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1177.65% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012255 trên tổng giá trị đã biến động tăng 638.68% trong 24h qua

    + Đồng SH Shilling (SH) đang có giá hiện tại $0.005232 trên tổng giá trị $204,921 đã biến động tăng 605.87% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.000911 trên tổng giá trị $86,678 đã biến động tăng 477.42% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 371.65% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 7453.20% trong 7 ngày qua

    + Đồng KEXCOIN KexCoin (KEXCOIN) đang có giá hiện tại $18.80 trên tổng giá trị đã biến động tăng 927.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006508 trên tổng giá trị đã biến động tăng 725.64% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012255 trên tổng giá trị đã biến động tăng 698.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 661.87% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 FYP FlypMe FYP $1,514,960 $0.085889 17,638,681 LowVol -0.43% 10.75% 6.27%
702 AHT Bowhead AHT $1,438,512 $0.179814 8,000,000 LowVol 0.18% 21.04% -29.96%
703 REX REX REX $1,364,303 $0.157527 8,660,756 LowVol -1.05% 24.94% -6.64%
704 ARC Arcade Token ARC $1,248,436 $0.691957 1,804,211 8.01% -54.33%
705 CNO Coin(O) CNO $1,207,864 $0.011486 105,163,370 LowVol 0.24% 6.70% 2.99%
706 CARBON Carboncoin CARBON $1,101,475 $0.000072 15,392,007,494 LowVol 0.46% -20.28% -88.00%
707 LNK Link Platform LNK $956,768 $20.14 47,503 LowVol -0.93% -37.50% 52.03%
708 CRYPT CryptCoin CRYPT $955,672 $0.157602 6,063,830 LowVol 0.22% -14.20%
709 HTC HitCoin HTC $898,880 $0.000082 10,996,318,099 LowVol 0.26% -0.93% 9.47%
710 MBI Monster Byte MBI $763,781 $0.045402 16,822,736 LowVol 0.11% -15.50% 4.36%
711 NET NetCoin NET $716,096 $0.000910 787,126,712 LowVol 1.20% -8.32% 11.98%
712 METAL MetalCoin METAL $710,564 $0.009237 76,925,527 LowVol 0.22% -0.74% -9.03%
713 XFT Footy Cash XFT $710,172 $0.156212 4,546,210 LowVol 0.18% -0.11% 13.55%
714 CDN Canada eCoin CDN $703,743 $0.007224 97,415,544 LowVol 0.60% -0.27% 16.73%
715 ELE Elementrem ELE $694,470 $0.026975 25,744,562 LowVol 0.18% 5.67% 80.91%
716 KOBO Kobocoin KOBO $687,729 $0.027843 24,700,248 LowVol 4.89% 43.13% -12.17%
717 JET Jetcoin JET $665,403 $0.137836 4,827,498 LowVol -1.05% 72.48% 91.10%
718 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -1.59% -16.32%
719 TES TeslaCoin TES $624,436 $0.008508 73,397,543 LowVol 0.28% 0.21% -14.51%
720 ITI iTicoin ITI $616,992 $19.28 32,000 LowVol 13.98% 2.88% 21.09%
721 HBN HoboNickels HBN $590,456 $0.009891 59,696,358 LowVol 0.26% 1.50% -0.16%
722 SMC SmartCoin SMC $571,109 $0.024293 23,509,190 LowVol 0.02% -11.42% 48.30%
723 NOBL NobleCoin NOBL $570,099 $0.000246 2,313,414,781 LowVol 0.43% 4.46% -9.00%
724 UFO UFO Coin UFO $569,311 $0.000163 3,482,298,762 LowVol 0.22% -0.74% -27.02%
725 AU AurumCoin AU $558,192 $1.88 296,216 LowVol 2.05% 81.38% 94.09%
726 BITS Bitstar BITS $549,891 $0.023826 23,079,737 LowVol 1.31% 13.58% -20.60%
727 USC Ultimate Secu… USC $549,565 $0.053133 10,343,113 LowVol 0.18% -1.04% -24.91%
728 SDC ShadowCash SDC $548,791 $0.081969 6,695,133 LowVol -0.56% -22.46%
729 TAG TagCoin TAG $528,762 $0.089276 5,922,771 LowVol -1.32% -4.29% -18.66%
730 TALK BTCtalkcoin TALK $522,462 $0.008002 65,290,635 LowVol 0.45% 0.42% 9.58%
731 RIYA Etheriya RIYA $507,613 $0.320963 1,581,531 LowVol -13.55% -16.13% -17.53%
732 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 1.69% -26.40%
733 V Version V $482,881 $0.001035 466,763,613 LowVol 15.72% 54.39% 26.47%
734 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,167 $0.082561 5,428,300 LowVol 0.26% -2.90% 0.20%
735 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 23.17%
736 BITBTC bitBTC BITBTC $428,999 $8620.88 49.7628 LowVol 5.88% 10.23% 12.50%
737 FNC FinCoin FNC $414,267 $0.032167 12,878,667 LowVol 0.18% -5.64% -36.36%
738 VAL Valorbit VAL $387,657 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.26% 12.31%
739 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.47% -31.52%
740 BUCKS SwagBucks BUCKS $352,933 $1.13 313,518 LowVol 0.20% -0.38% -4.97%
741 DVC Devcoin DVC $346,454 $0.000023 15,126,307,500 LowVol 1.28% 69.60% 28.26%
742 PXC Phoenixcoin PXC $337,286 $0.005429 62,122,003 LowVol -10.16% -2.09% -20.62%
743 CFT CryptoForecast CFT $332,141 $0.007220 46,000,000 LowVol 0.74% -3.48% -21.49%
744 SHDW Shadow Token SHDW $329,916 $0.047131 7,000,000 LowVol 0.16% 11.30%
745 DAXX DaxxCoin DAXX $325,217 $0.000656 495,980,590 LowVol 0.17% -7.11% -3.44%
746 STS Stress STS $323,373 $0.000572 565,134,332 LowVol 0.18% 24.55%
747 BTWTY Bit20 BTWTY $299,040 $294,331 1.016 LowVol 0.18% 9.77% 40.33%
748 GUN Guncoin GUN $294,486 $0.001502 196,027,378 LowVol -1.07% 13.06% 18.12%
749 NEWB Newbium NEWB $286,103 $0.005722 50,000,000 LowVol 0.18% 5.35% -4.19%
750 ECA Electra ECA $284,227 $0.000013 21,717,958,417 LowVol 4.67% 58.30% -27.52%
751 ICN iCoin ICN $281,382 $0.009646 29,171,525 LowVol 0.22% -16.57% -2.21%
752 GAIA GAIA GAIA $271,958 $0.011284 24,101,381 LowVol 2.55% 2.34% -5.84%
753 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 0.37%
754 KED Darsek KED $260,458 $0.019285 13,505,432 LowVol 0.35% 10.82% 58.33%
755 TIT Titcoin TIT $254,977 $0.005110 49,898,202 LowVol -0.28% 1.77% 6.90%
756 VIDZ PureVidz VIDZ $249,512 $0.001992 125,279,775 LowVol 0.44% 10.39% 11.67%
757 HODL HOdlcoin HODL $248,031 $0.001635 151,712,945 LowVol 25.33% 12.35% 5.34%
758 FUNK The Cypherfunks FUNK $247,681 $0.000005 46,189,232,499 LowVol 1.92% -1.92% 0.25%
759 Q2C QubitCoin Q2C $243,437 $0.000981 248,170,751 LowVol 0.26% -14.92% 14.79%
760 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol -0.04%
761 J Joincoin J $235,283 $0.096097 2,448,402 LowVol -0.70% -5.47% -12.19%
762 NYAN Nyancoin NYAN $234,983 $0.000739 317,851,375 LowVol 0.28% -0.90% 0.77%
763 MOJO MojoCoin MOJO $233,495 $0.019250 12,129,756 LowVol 0.04% 86.65% 80.41%
764 LOT LottoCoin LOT $233,436 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 0.28% 12.95% 24.77%
765 OPAL Opal OPAL $232,795 $0.015373 15,143,378 LowVol 0.30% -16.11% -17.22%
766 TRK Truckcoin TRK $227,628 $0.001474 154,431,950 LowVol -6.50% 11.87% 7.73%
767 OHM OHM OHM $227,098 $0.007684 29,555,067 LowVol 0.18% -30.70%
768 I0C I0Coin I0C $215,955 $0.010291 20,984,647 LowVol 15.08% 75.56% 28.16%
769 BBP BiblePay BBP $215,616 $0.000899 239,791,280 LowVol 0.22% 9.19% 20.42%
770 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol -0.56% -3.84%
771 LANA LanaCoin LANA $206,368 $0.000247 833,884,250 LowVol 0.39% 0.73% 24.04%
772 SH Shilling SH $204,921 $0.005232 39,169,775 LowVol 0.22% 605.87% 45.96%
773 TTC TittieCoin TTC $204,912 $0.000163 1,259,816,434 LowVol 0.20% -1.85% 73.82%
774 CHESS ChessCoin CHESS $204,432 $0.003783 54,032,769 LowVol 0.73% 4.51% 16.77%
775 XPY PayCoin XPY $200,105 $0.016927 11,821,730 LowVol -1.35% -9.47% -1.66%
776 UNIC UniCoin UNIC $199,195 $0.067188 2,964,734 LowVol -0.72% 9.98% 21.50%
777 CUBE DigiCube CUBE $197,724 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -1.16% 9.00%
778 PR Prototanium PR $191,496 $0.977933 195,817 LowVol 1.10% -9.03% -5.52%
779 KUSH KushCoin KUSH $180,039 $0.033062 5,445,524 LowVol -15.45% -4.87% 4.13%
780 TEK TEKcoin TEK $178,820 $0.000126 1,414,054,562 LowVol -5.63% -6.36% 15.91%
781 BIGUP BigUp BIGUP $177,328 $0.000084 2,116,244,551 LowVol 0.39% -7.97% 2.88%
782 GLC GlobalCoin GLC $175,801 $0.002698 65,171,010 LowVol 0.22% -0.71% -37.71%
783 FRC Freicoin FRC $175,700 $0.005967 29,443,897 LowVol 0.22% 9.82% -20.92%
784 CCN Cannacoin CCN $171,028 $0.036392 4,699,565 LowVol 0.33% 14.98% -1.80%
785 TGC Tigercoin TGC $170,825 $0.003924 43,536,800 LowVol 0.22% -16.41% -20.86%
786 CTO Crypto CTO $164,427 $0.013651 12,044,901 LowVol 0.18% 1.87% 17.68%
787 MAD SatoshiMadness MAD $163,543 $0.000082 2,000,683,485 LowVol 0.26% 9.50%
788 EMD Emerald Crypto EMD $162,891 $0.008521 19,117,129 LowVol 1.38% 15.03% 13.84%
789 888 OctoCoin 888 $159,705 $0.003179 50,245,140 LowVol 0.34% -15.52% 52.24%
790 YAC Yacoin YAC $156,559 $0.001308 119,702,594 LowVol 0.22% 43.44% 25.11%
791 ACOIN Acoin ACOIN $149,410 $0.122459 1,220,085 LowVol -0.01% -0.55% 21.63%
792 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol
793 CORG CorgiCoin CORG $145,698 $0.000116 1,251,855,418 LowVol 1.77% -27.37% 5.01%
794 MRJA GanjaCoin MRJA $145,203 $0.032616 4,451,920 LowVol 0.18% 32.04% -24.16%
795 XPD PetroDollar XPD $144,814 $0.002263 63,993,275 LowVol 0.47% -18.62% -12.75%
796 WYV Wyvern WYV $144,697 $0.083706 1,728,644 LowVol 0.28% -0.27% 33.39%
797 SPACE SpaceCoin SPACE $142,476 $0.006836 20,843,572 LowVol 1.08% 11.30% 27.55%
798 RBX Ripto Bux RBX $142,431 $0.000374 381,236,123 LowVol 0.07% 3.27% 5.31%
799 EVO Evotion EVO $141,837 $0.044901 3,158,916 LowVol -7.53% 6.48% 9.93%
800 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol -1.03% 32.38%
801 GRT Grantcoin GRT $140,640 $0.003270 43,012,527 LowVol 0.22% -0.74% -0.62%
802 GAP Gapcoin GAP $140,186 $0.011705 11,976,684 LowVol 0.31% 0.20% 19.65%
803 XRE RevolverCoin XRE $134,810 $0.006049 22,286,162 LowVol 0.18% 0.35% -14.99%
804 PASL Pascal Lite PASL $125,667 $0.030736 4,088,650 LowVol 0.18% -5.75% 23.46%
805 UNITS GameUnits UNITS $122,352 $0.035230 3,472,983 LowVol 0.31% -15.30% 43.08%
806 EVIL Evil Coin EVIL $121,666 $0.005788 21,020,383 LowVol 0.48% -8.36% -14.72%
807 DRXNE DROXNE DRXNE $120,717 $0.001932 62,479,613 LowVol 2.92% 23.68% 10.56%
808 ANTI AntiBitcoin ANTI $117,069 $0.006703 17,465,159 LowVol 0.18% -11.53% 12.66%
809 BITGOLD bitGold BITGOLD $116,231 $1291.89 89.9694 LowVol 0.56% 8.88% 3.41%
810 BUMBA BumbaCoin BUMBA $115,481 $0.005150 22,424,062 LowVol 0.18% 5.11% 16.20%
811 FRN Francs FRN $114,442 $0.029594 3,867,080 LowVol 3.31% -4.35% 6.81%
812 CYP Cypher CYP $112,389 $0.017657 6,365,285 LowVol 0.22% 45.34%
813 020 020LondonCoin 020 $112,036 $7.1e-07 156,845,560,248 LowVol 12.84%
814 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.56% 9.69%
815 STV Sativacoin STV $110,605 $0.015609 7,085,960 LowVol 0.58% -48.64% 17.14%
816 ARCO AquariusCoin ARCO $105,975 $0.071988 1,472,111 LowVol 0.17% -10.46% 41.85%
817 ARI Aricoin ARI $104,743 $0.000747 140,262,505 LowVol 7.78% 12.74% 25.29%
818 CAP Bottlecaps CAP $104,572 $0.000514 203,326,196 LowVol
819 PHS Philosopher S… PHS $104,227 $0.017330 6,014,340 LowVol 0.18% -4.75% -17.17%
820 PIE PIECoin PIE $103,974 $0.004905 21,199,226 LowVol 0.18% 16.78% -19.56%
821 TSE Tattoocoin (S… TSE $103,709 $0.001147 90,421,856 LowVol 4.90% 74.09% 9.26%
822 FIRE Firecoin FIRE $103,533 $1.05 98,412 LowVol 0.26% -0.39%
823 MNM Mineum MNM $102,074 $0.010817 9,436,367 LowVol -22.38% -16.77% -20.97%
824 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,726 $0.001308 77,777,777 LowVol 0.22% 5.88% 2.48%
825 RUPX Rupaya RUPX $101,528 $0.016671 6,090,075 LowVol 0.14% 17.45% 1.78%
826 GTC Global Tour Coin GTC $100,167 $0.003351 29,887,402 LowVol 0.22% -18.60% -29.66%
827 QCN QuazarCoin QCN $98,826 $0.016349 6,044,911 LowVol -22.04% -19.73% -2.23%
828 HAL Halcyon HAL $98,796 $0.018801 5,254,773 LowVol 4.77% -4.48% 16.46%
829 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
830 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 6.72% 109.47%
831 DLC Dollarcoin DLC $94,541 $0.010382 9,106,714 LowVol 0.22% 0.54% 8.32%
832 GP GoldPieces GP $94,258 $0.077251 1,220,161 LowVol 0.32% 1.97% 15.14%
833 ISL IslaCoin ISL $91,812 $0.060654 1,513,704 LowVol 0.26% -9.07%
834 ICE iDice ICE $90,848 $0.057827 1,571,013 LowVol -1.05% -66.10% -59.30%
835 MEOW Kittehcoin MEOW $90,632 $0.000004 23,905,669,976 LowVol 2.92% 32.62% 68.03%
836 XCO X-Coin XCO $89,626 $0.007237 12,384,976 LowVol 0.22% -0.14% 6.38%
837 MCRN MACRON MCRN $89,066 $0.000222 401,421,401 LowVol 0.22% 71.75% 120.41%
838 BTQ BitQuark BTQ $88,765 $0.009891 8,974,334 LowVol 0.26% -0.74% 22.65%
839 CAT Catcoin CAT $87,721 $0.014223 6,167,350 LowVol -0.76% -5.06% 7.34%
840 QTL Quatloo QTL $87,713 $0.011363 7,718,883 LowVol 0.34% -4.86% 2.62%
841 CON PayCon CON $86,776 $0.003766 23,042,604 LowVol 1.09% -7.77% 0.87%
842 PX PX PX $86,678 $0.000911 95,156,039 LowVol 0.14% 477.42% 59.36%
843 VC VirtualCoin VC $80,624 $0.008011 10,064,287 LowVol 0.22% -57.33% -29.86%
844 DUO ParallelCoin DUO $76,887 $0.254918 301,614 LowVol 0.46% 4.15% -5.36%
845 SLM Slimcoin SLM $75,759 $0.005072 14,937,439 LowVol -0.67% 13.87%
846 JWL Jewels JWL $74,238 $0.003678 20,181,636 LowVol 0.26% -2.90%
847 ARG Argentum ARG $74,035 $0.008712 8,498,347 LowVol -0.02% -3.86% 10.39%
848 PXI Prime-XI PXI $72,269 $0.004098 17,633,855 LowVol 0.50% -3.85% -7.34%
849 BTPL Bitcoin Planet BTPL $71,531 $0.013063 5,475,740 LowVol 0.18% 9.36% -13.10%
850 MARS Marscoin MARS $71,462 $0.002527 28,279,074 LowVol -1.91% -18.78% -5.31%
851 SPT Spots SPT $71,071 $0.003172 22,406,021 LowVol 2.23% 11.16% 25.33%
852 FLAX Flaxscript FLAX $70,414 $0.012613 5,582,417 LowVol 0.18% 1.70% -30.91%
853 IMS Independent M… IMS $69,916 $0.013022 5,368,934 LowVol 0.27% 18.39% 25.68%
854 CRX Chronos CRX $69,130 $0.000938 73,729,962 LowVol 1.04% -0.56% 0.93%
855 ALL Allion ALL $68,688 $0.011080 6,199,359 LowVol 0.35% 6.19% 26.23%
856 611 SixEleven 611 $67,186 $0.156280 429,907 LowVol 3.74% -0.63% 12.95%
857 SOON SoonCoin SOON $67,109 $0.005385 12,462,620 LowVol 0.25% -3.51% 3.09%
858 POP PopularCoin POP $66,429 $0.000020 3,372,875,244 LowVol 2.33% 28.50% 26.58%
859 SRC SecureCoin SRC $65,448 $0.008001 8,180,441 LowVol -0.24% -6.57% 72.72%
860 BAS BitAsean BAS $65,278 $0.013055 5,000,000 LowVol -1.04% 4.82% -19.70%
861 MST MustangCoin MST $64,408 $0.102180 630,343 LowVol 0.22% -0.90% 8.37%
862 ICOB ICOBID ICOB $62,953 $0.000590 106,701,874 LowVol 0.29% 33.38% 42.13%
863 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,562 $0.078883 793,108 LowVol 0.22% -33.25% 10.43%
864 BLC Blakecoin BLC $62,075 $0.004105 15,122,697 LowVol 1.45% -4.26% -39.69%
865 HXX Hexx HXX $61,531 $0.041651 1,477,327 LowVol 0.22% -17.95% 29.04%
866 CF Californium CF $61,448 $0.025586 2,401,636 LowVol 0.22% -2.30% -3.59%
867 PHO Photon PHO $60,878 $0.000003 20,311,559,761 LowVol 15.23% 5.40% 57.82%
868 MAR Marijuanacoin MAR $60,704 $0.041481 1,463,419 LowVol 7.56% 1.63% -6.98%
869 DRM Dreamcoin DRM $59,672 $0.024360 2,449,632 LowVol 0.18% 9.10%
870 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol
871 SCRT SecretCoin SCRT $57,726 $0.013651 4,228,672 LowVol 0.22% -0.26% 13.60%
872 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,063 $0.002289 24,931,054 LowVol 0.22% -0.74% -2.50%
873 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,970 $0.000955 59,630,200 LowVol 0.18% 5.54% 19.04%
874 ATX Artex Coin ATX $56,806 $0.003025 18,781,750 LowVol -15.98% -27.39% -47.18%
875 CASH Cashcoin CASH $56,499 $0.001226 46,077,607 LowVol 0.18% 35.39% 32.36%
876 GPL Gold Pressed … GPL $55,424 $0.218011 254,226 LowVol 0.18% -0.32% -1.05%
877 KURT Kurrent KURT $55,312 $0.005576 9,919,485 LowVol 0.21% -5.57% -24.60%
878 300 300 Token 300 $52,724 $175.75 300 LowVol 0.18% 4.84% -2.05%
879 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -1.58% -63.46%
880 URO Uro URO $52,207 $0.043242 1,207,310 LowVol 0.26% 3.77% 35.59%
881 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $52,132 $0.000654 79,719,140 LowVol 0.26% 13.44%
882 BITZ Bitz BITZ $52,078 $0.026158 1,990,891 LowVol 0.22% -0.74% 10.00%
883 KIC KibiCoin KIC $51,632 $0.003512 14,701,000 LowVol 6.20% -8.83% -57.03%
884 GCC GuccioneCoin GCC $51,405 $0.002534 20,285,537 LowVol 0.26% -6.60% 28.00%
885 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol
886 E4ROW E4ROW E4ROW $50,548 $0.011816 4,278,000 LowVol -1.05% -89.23% -91.78%
887 XCRE Creatio XCRE $50,323 $0.002452 20,520,514 LowVol 0.22% -14.77% -15.24%
888 ARB ARbit ARB $49,981 $0.006458 7,739,700 LowVol 0.26% 35.13%
889 DIBC DIBCOIN DIBC $49,864 $0.009973 5,000,000 LowVol 0.18% -4.65% 1.47%
890 BIP BipCoin BIP $49,610 $0.030487 1,627,261 LowVol 9.69% 13.23% 18.09%
891 ZMC ZetaMicron ZMC $49,074 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.18% -0.74% 9.47%
892 RPC RonPaulCoin RPC $48,612 $0.054722 888,340 LowVol 0.22% -21.66% -17.47%
893 EMP EMoneyPower EMP $48,579 $0.005280 9,200,000 LowVol 2.82%
894 WARP WARP WARP $48,255 $0.044060 1,095,224 LowVol 0.22%
895 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $47,641 $0.005933 8,030,000 LowVol -5.14% 31.21% -71.94%
896 ZYD Zayedcoin ZYD $47,467 $0.007602 6,243,840 LowVol 0.18% -7.66% 15.94%
897 EGAS ETHGAS EGAS $46,403 $0.004568 10,157,540 LowVol 0.69% 54.38% 77.40%
898 MSCN Master Swiscoin MSCN $46,279 $0.001039 44,528,900 LowVol -0.56% -5.73% -27.34%
899 BRAIN Braincoin BRAIN $46,209 $0.004578 10,094,424 LowVol 0.22% 2.94% 17.77%
900 FLVR FlavorCoin FLVR $46,124 $0.002207 20,898,106 LowVol 0.22% 11.67% 33.64%
901 WORM HealthyWormCoin WORM $45,422 $0.000409 111,133,549 LowVol 0.22% -0.74% -8.78%
902 COAL BitCoal COAL $44,807 $0.009957 4,500,000 LowVol 46.65% 32.87% 15.35%
903 DBTC Debitcoin DBTC $44,141 $0.002452 17,999,624 LowVol 0.18% -5.12% -13.58%
904 $$$ Money $$$ $43,350 $0.000945 45,887,218 LowVol 1.33% -3.51% -5.41%
905 JOBS JobsCoin JOBS $43,332 $0.000409 106,019,270 LowVol 0.22% -0.74% -31.58%
906 RBT Rimbit RBT $43,232 $0.000374 115,499,623 LowVol 1.21% 48.55% 8.07%
907 XBTS Beatcoin XBTS $43,032 $0.028223 1,524,686 LowVol 15.66% -3.09% -12.91%
908 SOIL SOILcoin SOIL $42,923 $0.007528 5,702,048 LowVol 0.45% 5.24% -3.61%
909 EREAL eREAL EREAL $42,160 $0.000630 66,909,634 LowVol -1.05% -6.10% 30.74%
910 PRX Printerium PRX $41,863 $0.003541 11,821,728 LowVol 0.18% 7.50% 80.54%
911 JIN Jin Coin JIN $41,058 $0.004169 9,848,485 LowVol 0.18% -53.31% -45.96%
912 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
913 BSC BowsCoin BSC $40,378 $0.007275 5,550,102 LowVol 0.26% -0.74% 33.50%
914 MND MindCoin MND $39,999 $0.003188 12,546,625 LowVol 0.26% -3.22% 3.11%
915 CXT Coinonat CXT $38,282 $0.004439 8,623,200 LowVol 8.37% 17.55% 5.39%
916 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 18.28%
917 BVC BeaverCoin BVC $37,963 $0.012186 3,115,258 LowVol 2.84% -22.93% -22.65%
918 BIOS BiosCrypto BIOS $37,445 $0.001798 20,821,709 LowVol 0.26%
919 PULSE Pulse PULSE $36,234 $0.002534 14,298,972 LowVol 0.22%
920 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
921 ORLY Orlycoin ORLY $35,948 $0.000981 36,646,779 LowVol 0.22% 8.29% 19.45%
922 SFC Solarflarecoin SFC $33,903 $0.002407 14,083,450 LowVol 0.37% -18.43% -23.52%
923 GBT GameBet Coin GBT $33,024 $0.001553 21,262,780 LowVol 0.22% -10.19% 38.70%
924 BENJI BenjiRolls BENJI $32,844 $0.001622 20,251,896 LowVol 0.60% -3.58% -19.13%
925 DLISK DAPPSTER DLISK $32,698 $0.000327 100,000,000 LowVol 0.18% -20.74%
926 ACP AnarchistsPrime ACP $32,622 $0.007423 4,394,874 LowVol 0.23% -2.16% 9.17%
927 CAB Cabbage CAB $32,616 $0.003106 10,499,996 LowVol 0.18% 1.95%
928 NRO Neuro NRO $31,768 $0.000899 35,330,169 LowVol -8.17% -27.21% -33.90%
929 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,444 $0.001553 20,245,510 LowVol 0.26% 29.63%
930 CRT CRTCoin CRT $31,103 $0.392370 79,270 LowVol 0.26% -0.74% 9.49%
931 CMT Comet CMT $30,651 $0.035117 872,830 LowVol -10.48% -18.23% -11.69%
932 LTCR Litecred LTCR $29,651 $0.000981 30,227,750 LowVol 0.26% -0.27% -17.90%
933 BOAT Doubloon BOAT $29,630 $0.001598 18,547,845 LowVol -1.92% 24.76% -62.46%
934 VTA Virtacoin VTA $29,614 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 2.22% 167.51% 583.89%
935 EGO EGO EGO $29,428 $0.000490 60,000,001 LowVol 0.18% -0.74% 9.47%
936 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -0.66% -0.99%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,449 $0.000736 38,669,634 LowVol 0.22%
938 PLNC PLNcoin PLNC $27,939 $0.001635 17,089,600 LowVol 0.18% -33.83% -8.11%
939 SONG SongCoin SONG $27,465 $0.000843 32,565,300 LowVol 2.04% 43.70% 32.59%
940 VIP VIP Tokens VIP $27,286 $0.000327 83,450,403 LowVol 0.22% -0.74% 45.96%
941 PSB Pesobit PSB $27,255 $0.000811 33,603,662
942 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,819 $0.005553 4,829,945 LowVol 0.18% 18.14% 26.91%
943 KNC KingN Coin KNC $26,257 $13.08 2,008 LowVol 0.22% -0.74%
944 BLZ BlazeCoin BLZ $26,063 $0.000043 608,557,394 LowVol -15.47% -3.89% 17.11%
945 DPAY DPAY DPAY $26,008 $0.000327 79,541,001 LowVol 0.18% -0.74% 98.45%
946 ERY Eryllium ERY $25,578 $0.004959 5,157,952 LowVol -1.92% 8.24% 24.63%
947 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
948 ICON Iconic ICON $25,057 $0.042262 592,894 LowVol 0.18% 4.09% 3.33%
949 GBC GBCGoldCoin GBC $23,910 $0.002104 11,361,817 LowVol -2.12% -2.12% -22.39%
950 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,824 $0.026648 894,026 LowVol 0.18% -0.72% 10.50%
951 LIR LetItRide LIR $23,713 $0.000654 36,261,198 LowVol 0.22% -0.74% 34.65%
952 VPRC VapersCoin VPRC $23,707 $0.000030 780,124,964 LowVol 0.38% 14.55% 112.49%
953 CESC CryptoEscudo CESC $23,559 $0.000163 144,105,100 LowVol 0.18% -0.74% -27.02%
954 BQC BBQCoin BQC $23,177 $0.000457 50,765,854 LowVol 1.72% 2.55% 28.82%
955 CNC CHNCoin CNC $23,177 $0.000491 47,236,487 LowVol 0.25% 20.15% 31.43%
956 VLTC Vault Coin VLTC $22,587 $0.000746 30,289,210 LowVol -3.02% -25.63% -36.71%
957 KRONE Kronecoin KRONE $22,500 $0.006702 3,357,105 LowVol -0.07% -9.41% -4.87%
958 PEX PosEx PEX $22,460 $0.009155 2,453,240 LowVol 0.26% 21.77%
959 UET Useless Ether… UET $21,865 $0.005513 3,965,716 LowVol -0.99% -10.67% -10.75%
960 LUNA Luna Coin LUNA $21,534 $0.013388 1,608,515 LowVol 0.03% -4.67% 5.70%
961 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 0.02%
962 ZNE Zonecoin ZNE $20,473 $0.007929 2,581,970 LowVol 0.26% -11.16%
963 IBANK iBank IBANK $20,350 $0.004496 4,526,324 LowVol 0.18% 0.35%
964 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 3.75%
965 DES Destiny DES $19,095 $0.011935 1,600,000 LowVol 0.22% 0.56%
966 DAS DAS DAS $18,970 $0.007233 2,622,886 LowVol 0.58% -3.12% 19.76%
967 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $18,485 $0.024523 753,776 LowVol -3.05% -4.86% 2.66%
968 MILO MiloCoin MILO $18,119 $0.001679 10,789,954 LowVol -7.65% -5.09% -37.78%
969 IMX Impact IMX $18,107 $0.000165 109,509,034 LowVol 0.79% -1.96% 10.59%
970 ALTC Antilitecoin ALTC $18,032 $0.000572 31,512,613 LowVol 0.22% 15.81% 52.86%
971 XRC Rawcoin XRC $17,638 $0.025022 704,882 LowVol 7.63% 37.94% 169.00%
972 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 66.12%
973 BIOB BioBar BIOB $17,450 $0.019700 885,756 LowVol 0.22% -0.74% 31.15%
974 PLACO PlayerCoin PLACO $17,225 $0.000490 35,120,000 LowVol 0.18% -21.44% -52.15%
975 SLEVIN Slevin SLEVIN $17,166 $0.000245 70,000,000 LowVol 0.18% -25.55% -34.32%
976 RIDE Ride My Car RIDE $16,557 $0.000163 101,276,976 LowVol 0.18% -29.28% -3.47%
977 TRADE Tradecoin TRADE $15,855 $0.002125 7,459,775 LowVol 0.18% -13.97% 66.32%
978 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -1.52%
979 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $15,706 $0.001277 12,300,500 LowVol -1.95% -38.15% -36.90%
980 SDP SydPak SDP $15,377 $0.096294 159,684 LowVol 0.22% -0.74%
981 WBB Wild Beast Block WBB $14,952 $0.090718 164,814 LowVol 0.26% -17.24% -30.76%
982 SCS Speedcash SCS $14,768 $0.056403 261,831 LowVol 0.22%
983 BNX BnrtxCoin BNX $13,954 $0.000531 26,254,501 LowVol 0.55% -7.82% -10.02%
984 MGM Magnum MGM $12,520 $0.003188 3,927,061 LowVol 0.18% 29.04% 15.28%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,254 $0.001553 7,245,936 LowVol 0.18% -0.74% -20.00%
987 ELS Elysium ELS $11,131 $0.002779 4,005,012 LowVol 0.18% -6.25% 41.20%
988 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,202 $0.001136 8,978,697 LowVol 0.18% 97.26% 148.84%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,361 $0.005601 1,671,379 LowVol -1.43% -1.45% -12.07%
990 SANDG Save and Gain SANDG $9,270 $0.003025 3,064,800 LowVol 0.22% 4.36% 138.25%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 9.43%
992 P7C P7Coin P7C $8,637 $0.000245 35,220,238 LowVol 0.26% 64.25%
993 ARGUS Argus ARGUS $8,218 $0.007156 1,148,324 LowVol 1.05% 3.73% 29.06%
994 MRNG MorningStar MRNG $8,115 $0.000249 32,576,273 LowVol -3.12% 0.83% -55.46%
995 NODC NodeCoin NODC $7,559 $0.004504 1,678,439 LowVol -0.56% -2.22%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $7,405 $0.002204 3,360,417 LowVol -1.43% 48.05% 45.31%
997 MTM MTMGaming MTM $7,191 $0.002397 2,999,967 LowVol -1.43% -67.15% -83.34%
998 GEERT GeertCoin GEERT $7,083 $0.001391 5,091,200 LowVol 0.75% -8.05% -42.76%
999 CONX Concoin CONX $7,057 $0.009482 744,266 LowVol 0.22% -0.74% 35.64%
1000 JS JavaScript Token JS $6,685 $0.000836 7,991,996 LowVol -1.05% 5.48% 0.19%
1001 VRS Veros VRS $6,186 $0.000013 486,609,040 LowVol 0.67% -69.88% -32.90%
1002 VOLT Bitvolt VOLT $6,177 $0.000409 15,112,554 LowVol 0.18% -44.85% 2.73%
1003 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -62.11%
1004 NANOX Project-X NANOX $4,798 $61307.80 0.078264 LowVol 0.22% -50.70% -34.84%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,631 $0.021861 211,827 LowVol -1.43% 65.57% 69.01%
1006 WBC WalletBuilder… WBC $4,608 $0.245395 18,780 LowVol 0.18% 14.07%
1007 BBC BigBoobsCoin BBC $3,927 $0.020454 191,989 LowVol -0.78% 9.40%
1008 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1009 XNG Enigma XNG $3,167 $0.190463 16,627 LowVol 0.26% -21.18% -14.84%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,041 $0.002207 1,377,917 LowVol 0.22% 11.67% 15.84%
1011 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 3.91% 99.58%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $1,591 $1e-07 15,320,585,365 LowVol -1.81% -13.73% -23.73%
1013 ULA Ulatech ULA $1,559 $0.008684 179,486 LowVol -11.64% 68.07% -35.40%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $1,429 $0.000245 5,826,388 LowVol 0.26% 48.89% 50.64%
1015 EBT Ebittree Coin EBT $1,302 $0.001030 1,264,511 LowVol 16.99% -29.12% 176.90%
1016 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -48.97%
1017 ABN Abncoin ABN $841 $0.012425 67,700 LowVol 0.18% 9.13% 56.97%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 11.65%
1019 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.21%
1020 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 3.22% 11.42%
1021 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000327 87,140 LowVol 0.26% -76.72% -73.94%
1022 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 71,060 LowVol 0.18% -0.74% 9.50%
1023 BTG Bitcoin Gold BTG $288.43 $145,692,000 2.24% 20.17% 67.80%
1024 CLUB ClubCoin CLUB $4.79 $16,107,500 -3.74% -28.46% 129.51%
1025 REC Regalcoin REC $46.83 $6,863,340 -0.18% -0.58% -16.23%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $1.74 $3,372,590 11.91% 3.15% 21.63%
1027 ORME Ormeus Coin ORME $3.91 $2,713,190 -0.52% 0.15% 133.29%
1028 NULS Nuls NULS $0.633742 $2,402,800 -0.56% -3.23% -19.07%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.74 $1,500,930 0.04% -1.46% 15.60%
1030 BTE BitSerial BTE $5.80 $1,254,130 -1.32% 0.72%
1031 QASH QASH QASH $0.509544 $1,110,720 2.60% 17.77%
1032 PBL Publica PBL $0.377076 $1,069,710 8.18%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.74 $1,039,160 -12.43% -11.77%
1034 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.07 $873,515 0.46% 12.41% 28.56%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.056309 $756,826 0.28% -3.26% -6.62%
1036 FRST FirstCoin FRST $16.64 $639,983 0.79% -1.02% -5.74%
1037 B2X SegWit2x [Fut… B2X $255.64 $618,816 1.00% -3.13% 13.76%
1038 THS TechShares THS $1.00 $570,586 -1.20% -9.25% -5.49%
1039 ETN Electroneum ETN $0.029781 $556,269 0.81% 3.11% -15.47%
1040 XIN Infinity Econ… XIN $0.044361 $530,546 2.37% -6.02% -26.02%
1041 WC WINCOIN WC $1.89 $480,283 0.42% -0.78%
1042 BT2 BT2 [CST] BT2 $110.30 $464,213 2.74% 9.31% -27.58%
1043 INK Ink INK $0.152558 $454,313 -7.32% -10.45%
1044 XUC Exchange Union XUC $5.70 $443,483 -3.07% -11.44% 82.12%
1045 B3 B3Coin B3 $0.000299 $430,233 4.04% 25.03% -63.76%
1046 ADK Aidos Kuneen ADK $32.71 $389,262 -13.43% -21.78% -11.35%
1047 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.37 $351,393 6.70% -14.85%
1048 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000140 $325,241 18.61% 13.55% 4.41%
1049 BOT Bodhi BOT $0.502224 $313,506 2.62% -5.08%
1050 TSL Energo TSL $0.032273 $270,417 0.67% -3.03%
1051 INF InfChain INF $0.008828 $228,674 -0.28% -9.88%
1052 EAG EA Coin EAG $4.33 $209,553 1.08% 0.98% -33.54%
1053 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $175,912 0.22% -0.74% 8.82%
1054 SUR Suretly SUR $3.35 $149,565 -1.05% 12.69% 28.72%
1055 XCPO Copico XCPO $0.031724 $136,192 1.26% -3.18%
1056 AKY Akuya Coin AKY $0.371525 $130,295 9.04% -23.12% -61.21%
1057 UGT UG Token UGT $0.374133 $122,913 -1.05% 10.74% 12.79%
1058 TER TerraNova TER $3.31 $117,407 11.60% 29.27% 0.30%
1059 PHR Phore PHR $0.380926 $115,882 -16.63% -0.24%
1060 LLT LLToken LLT $0.306867 $114,489 -3.58% -5.95% 22.67%
1061 XID Sphre AIR XID $0.183823 $113,798 -0.09% -2.00% -3.26%
1062 SISA SISA SISA $0.014142 $112,507 6.37% -26.06%
1063 GMT Mercury Protocol GMT $0.056308 $100,155 1.08% 28.75% 26.09%
1064 HOLD Interstellar … HOLD $0.087060 $90,213 0.25% -19.41% -70.16%
1065 RMC Russian Minin… RMC $12013.10 $87,578 9.28% 6.90% 35.64%
1066 OXY Oxycoin OXY $0.178508 $82,851 0.96% 0.82% 8.93%
1067 AION Aion AION $0.827017 $72,340 -1.05% 4.10% 0.47%
1068 BSR BitSoar BSR $0.169210 $68,552 0.18% -2.61% 23.24%
1069 B2B B2B B2B $0.665687 $66,595 3.00%
1070 BT1 BT1 [CST] BT1 $7975.51 $63,492 1.50% -1.31% 9.73%
1071 DSR Desire DSR $0.188669 $54,944 -8.84% -18.72% -60.11%
1072 VASH VPNCoin VASH $0.005150 $54,780 0.53% 1.27% 17.78%
1073 EVR Everus EVR $4.15 $51,284 0.35% 1.34% 0.97%
1074 BPL Blockpool BPL $0.185008 $42,987 3.02% 20.45% -12.84%
1075 ASTRO Astro ASTRO $1.96 $38,027 -0.97% 39.55%
1076 GBG Golos Gold GBG $0.103252 $37,042 -0.65% 1.22% 3.04%
1077 ICX ICON ICX $1.01 $34,554 -0.06% -2.74% -1.02%
1078 PAYX Paypex PAYX $0.168035 $32,442 -0.73% 23.48%
1079 PLC PlusCoin PLC $0.000632 $25,664 -17.57% -9.46%
1080 BIXC BIXC BIXC $3.53 $24,515 0.18% 6.78%
1081 MCR Macro MCR $2.99 $24,165 0.22% -4.71% 33.43%
1082 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.015936 $24,039 4.02% -27.34%
1083 SSS Sharechain SSS $0.003158 $20,214 7.51% 6.61% -39.79%
1084 DGPT DigiPulse DGPT $1.25 $16,904 -0.31% 3.71%
1085 AERM Aerium AERM $1.93 $15,663 0.10% 10.81%
1086 MSD MSD MSD $0.013710 $15,397 0.37% 0.73% 23.48%
1087 MINEX Minex MINEX $0.057297 $14,935 -0.65% 0.01% 15.08%
1088 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002757 $12,412 -1.05% -2.40% -3.80%
1089 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001065 $11,399 5.68% -25.97% -97.29%
1090 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047258 $11,225 -8.65% -8.36% 17.07%
1091 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002172 $10,452 4.23% 6.30% -20.86%
1092 BTCM BTCMoon BTCM $0.012255 $9,512 23.21% 638.68% 698.45%
1093 CCT Crystal Clear CCT $0.259947 $8,931 -8.41% 5.02% -44.85%
1094 XID International… XID $0.005886 $8,841 0.22% -0.74% -9.02%
1095 TCOIN T-coin TCOIN $0.000187 $8,678 3.44% -19.97% -28.83%
1096 PNX Phantomx PNX $0.026248 $8,303 7.73% 26.55%
1097 DNA EncrypGen DNA $0.046864 $8,113 -1.05% -22.41%
1098 MKR Maker MKR $333.96 $8,106 -1.05% -7.22%
1099 STEX STEX STEX $0.226071 $8,064 -1.11% -10.35% 63.61%
1100 VULC Vulcano VULC $0.010035 $8,016 3.29% 34.58% 27.15%
1101 PRL Oyster Pearl PRL $0.004618 $7,867 -1.05% -73.75%
1102 MGC MergeCoin MGC $0.013406 $7,454 0.18% 7.74%
1103 STU bitJob STU $0.052505 $6,726 -0.92% -0.38% -39.63%
1104 MGC GulfCoin MGC $0.003351 $6,662 1.83% 0.74% 1.33%
1105 BLX Blockchain Index BLX $2.36 $6,311 -1.04% -3.59% 3.13%
1106 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.109455 $5,534 -3.52% 66.56%
1107 ACC AdCoin ACC $0.166856 $5,278 6.57% 104.71% 76.54%
1108 ETT EncryptoTel [… ETT $0.060205 $5,023 -4.42% -23.30% 19.90%
1109 DFS DFSCoin DFS $0.006662 $4,882 0.96% -15.94% -36.53%
1110 BSN Bastonet BSN $0.000817 $4,613 0.18% -1.83% -29.05%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.382888 $4,018 0.18% 2.32% 2.72%
1112 FOR FORCE FOR $0.002190 $3,812 0.18% -17.53% -22.44%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073079 $3,808 0.18% 12.99% 28.29%
1114 BOS BOScoin BOS $1.11 $3,698 0.18% -2.88% -12.20%
1115 APC AlpaCoin APC $0.015409 $3,620 0.25% -4.07% -65.10%
1116 BTBc Bitbase BTBc $0.006866 $3,526 53.00% -10.22% -10.08%
1117 WIC Wi Coin WIC $0.005577 $3,040 0.36% 65.91% 63.33%
1118 SHND StrongHands SHND $4.2e-08 $2,895 27.01% 55.11% 78.40%
1119 HIGH High Gain HIGH $0.000572 $2,886 16.87% -17.70% -66.06%
1120 OX OX Fina OX $0.000163 $2,872 0.10% -13.75% -10.45%
1121 XOT Internet of T… XOT $2440.38 $2,799 0.18% -0.74% 5.81%
1122 COR CORION COR $1.00 $2,784 0.84% 6.51% 38.57%
1123 BTU Bitcoin Unlim… BTU $134.00 $2,731 0.00% -7.68% -16.09%
1124 SND Sand Coin SND $0.854191 $2,716 -1.05% 13.14% -6.50%
1125 MCI Musiconomi MCI $0.043370 $2,564 -0.85% -25.80% -25.00%
1126 PRES President Trump PRES $0.003920 $2,554 0.22% 13.35% 3.32%
1127 EFYT Ergo EFYT $10.37 $2,122 -1.20% -0.20% 31.69%
1128 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $2,032 -0.61% -0.70% 66.02%
1129 ABC Alphabit ABC $11.49 $1,930 0.26% -17.78% -18.26%
1130 VIU Viuly VIU $0.003834 $1,843 18.56% 36.65%
1131 TELL Tellurion TELL $0.000089 $1,657 2.99% -1.67% -60.90%
1132 CASH Cash Poker Pro CASH $0.070887 $1,656 -1.05% 4.47% -10.67%
1133 NTC Natcoin NTC $0.426930 $1,601 8.77% 4.55% -54.85%
1134 IPY Infinity Pay IPY $0.001105 $1,584 -0.84% 16.27%
1135 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000327 $1,566 33.57% -31.30% -32.16%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051172 $1,513 0.18% -9.94% -17.33%
1137 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.065910 $1,448 -16.30% -13.48% -30.58%
1138 DAY Chronologic DAY $4.04 $1,434 -0.20% 11.75% -13.75%
1139 HAT Hawala.Today HAT $0.090582 $1,426 -1.05% -51.87% -69.36%
1140 IBTC iBTC IBTC $0.007483 $1,251 -1.04% -4.95% -35.15%
1141 FLASH Flash FLASH $0.003760 $1,121 0.18% -18.46% -23.11%
1142 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000245 $1,061 50.33% -0.74% -1.91%
1143 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043412 $1,020 0.26% -1.04% -5.69%
1144 TIE TIES Network TIE $0.075219 $999 -1.21% -27.21% -31.33%
1145 GAY GAY Money GAY $0.012842 $970 5.30% -8.33% -64.69%
1146 WA WA Space WA $0.015368 $949 0.18% -0.74% -6.45%
1147 SFE SafeCoin SFE $0.000082 $862 0.18% -1.20% 9.47%
1148 QBT Cubits QBT $0.000821 $831 0.20% 5.89% 7.08%
1149 EUSD eUSD EUSD $0.000314 $829 -1.05% 0.44% -57.17%
1150 GARY President Joh… GARY $0.110436 $818 0.18% 5.76% 13.50%
1151 BAT BatCoin BAT $0.000004 $793 9.18% 42.27% 85.82%
1152 EGOLD eGold EGOLD $0.011539 $783 -0.97% 31.56% -6.96%
1153 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005887 $752 0.26% -16.68% -6.75%
1154 PEC Peacecoin PEC $0.024605 $737 0.18% -33.91% 392.14%
1155 RCN Rcoin RCN $0.000082 $671 0.18% -0.74% -20.08%
1156 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.005596 $656 -10.94% -68.46% -12.87%
1157 CYDER Cyder CYDER $0.000163 $651 0.22% -33.83% -50.83%
1158 LDCN LandCoin LDCN $0.009275 $648 11.21% 272.05% 266.80%
1159 SIFT Smart Investm… SIFT $3.43 $634 -1.05% 5.34% 10.11%
1160 MAGN Magnetcoin MAGN $0.424126 $609 0.21% -5.33% -15.86%
1161 FAP FAPcoin FAP $0.008182 $602 -31.25% -51.13% -38.08%
1162 SHA SHACoin SHA $0.000409 $594 0.26% -29.10% -10.71%
1163 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.07 $588 0.22% 8.37% 345.25%
1164 WOW Wowcoin WOW $0.000164 $545 50.02% 6.66% 82.70%
1165 EDRC EDRCoin EDRC $0.038583 $536 0.84% -9.68% -2.56%
1166 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 $529 0.22% -0.74% -39.26%
1167 WILD Wild Crypto WILD $0.074936 $517 -4.66% -8.11% 23.88%
1168 STARS StarCash Network STARS $0.280355 LowVol 0.18% 32.55% 31.97%
1169 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.030686 LowVol 0.18% 45.59% 27.07%
1170 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000163 LowVol 0.18% -50.37% -61.67%
1171 TCR TheCreed TCR $0.000409 LowVol 0.18%
1172 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009074 LowVol 0.18% -1.50% -16.14%
1173 NTWK Network Token NTWK $0.003505 LowVol -1.05% 165.30% 13.26%
1174 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003433 LowVol 0.22% 6.52% 19.66%
1175 ACES Aces ACES $0.000179 LowVol -0.45% 1.68% -34.21%
1176 YES Yescoin YES $0.000082 LowVol 0.18% 371.65% 73.12%
1177 REGA Regacoin REGA $0.002289 LowVol 0.18% -0.74% 0.99%
1178 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol -0.13% -0.78% 15.45%
1179 DMC DynamicCoin DMC $0.002561 LowVol -6.48% -3.52%
1180 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000493 LowVol 0.21% -0.38% -38.01%
1181 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 23.85% -11.24% 2.93%
1182 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.22% -0.74% 10.06%
1183 NBIT netBit NBIT $0.048229 LowVol 0.22% 31.66%
1184 YEL Yellow Token YEL $0.006202 LowVol 3.89% 67.08% -56.25%
1185 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol -4.76% 15.47% -82.91%
1186 SWP Swapcoin SWP $0.078764 LowVol -1.05% -13.79% -22.38%
1187 9COIN 9COIN 9COIN $0.002779 LowVol 0.22% -11.19% 1.00%
1188 LEPEN LePen LEPEN $0.000085 LowVol -5.20% 4.59% 14.38%
1189 MOTO Motocoin MOTO $0.004512 LowVol 0.30% -46.44% 59.25%
1190 BIT First Bitcoin BIT $0.010382 LowVol -25.13% -4.50% 5.13%
1191 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002777 LowVol -10.77% -12.28%
1192 QORA Qora QORA $0.184279 LowVol 12.82% 2.09% 11.42%
1193 FBL Faceblock FBL $0.002405 LowVol -1.04% 27.91%
1194 DBG Digital Bulli… DBG $0.004741 LowVol 0.26% -1.39% 13.38%
1195 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000074 LowVol -0.19% 0.27% 7453.20%
1196 SKC Skeincoin SKC $0.002452 LowVol 0.26% -11.70% -32.66%
1197 PCN PeepCoin PCN $0.000026 LowVol -67.85% 213.16%
1198 EBIT eBIT EBIT $0.001075 LowVol -1.04% 78.83% 14.69%
1199 GRN Granite GRN $0.013079 LowVol -0.36% 8.78% 13.76%
1200 INDIA India Coin INDIA $0.000163 LowVol 0.18% -39.43% -38.80%
1201 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol 0.18% 6.21% -23.86%
1202 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.22% -0.74% 10.75%
1203 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol 0.18% 25.20%
1204 UTA UtaCoin UTA $0.000736 LowVol 0.18% -0.74%
1205 TOP TopCoin TOP $0.001054 LowVol 0.24% 28.19% 124.36%
1206 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol 0.26% -0.28% 1.56%
1207 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.18% -0.74% -45.25%
1208 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001130 LowVol 0.18% -2.17% -30.76%
1209 HNC Huncoin HNC $0.001471 LowVol 0.26% 5.10% -20.61%
1210 IQT iQuant IQT $0.143249 LowVol 0.16% -11.83% -23.00%
1211 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol 0.18% 1177.65% 661.87%
1212 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.26% -0.74% 9.50%
1213 10MT 10M Token 10MT $0.001461 LowVol -1.05% 10.50% -49.59%
1214 DASHS Dashs DASHS $0.030163 LowVol 0.18% -1.27% 33.65%
1215 ANTX Antimatter ANTX $0.000023 LowVol 1.13% -71.49% -68.56%
1216 SAK Sharkcoin SAK $0.002039 LowVol 0.14% 15.42% 13.98%
1217 ELC Elacoin ELC $0.069991 LowVol 0.60% 7.28% 12.69%
1218 EXRN EXRNchain EXRN $3.9e-07 LowVol -1.05% -37.40% -39.84%
1219 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003270 LowVol 0.22% -3.16% 12.96%
1220 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.9e-07 LowVol -1.05% 7.77% 20.32%
1221 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol 0.18% -0.74% 64.20%
1222 BEST BestChain BEST $0.001186 LowVol 0.42% 5.82% -0.25%
1223 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001798 LowVol 0.18% -0.74% 10.50%
1224 DON Donationcoin DON $0.000529 LowVol 0.59% 27.70% 41.56%
1225 XQN Quotient XQN $0.005559 LowVol 0.26% -2.49% -6.16%
1226 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001798 LowVol 30.81% -22.59% -53.69%
1227 BET BetaCoin BET $0.001798 LowVol 0.22% -19.98% -49.82%
1228 UR UR UR $0.000555 LowVol 9.91% 46.49% 22.10%
1229 IRL IrishCoin IRL $0.002779 LowVol 0.18% 15.52%
1230 SKR Sakuracoin SKR $0.000806 LowVol 0.33% -6.06% 15.64%
1231 MARX MarxCoin MARX $0.000696 LowVol 0.37% -18.42% -16.24%
1232 BXC Bitcedi BXC $0.001360 LowVol 0.81% 8.46% 7.06%
1233 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.18% -0.74% -11.33%
1234 ASC AsicCoin ASC $0.000704 LowVol 3.01% 5.40% 161.20%
1235 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol 0.18% -0.74% -22.00%
1236 FC Facecoin FC $0.004726 LowVol -1.04% 61.65% -26.09%
1237 ASN Aseancoin ASN $0.003025 LowVol 0.18% -12.55% -44.84%
1238 AIB Advanced Inte… AIB $0.003414 LowVol 0.22% 4.78% 24.00%
1239 SYNC Sync SYNC $408.72 LowVol -33.83%
1240 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001471 LowVol 3.50% 5.10% -0.21%
1241 AXIOM Axiom AXIOM $0.012589 LowVol 0.26% -0.09% 9.14%
1242 FUTC FutCoin FUTC $0.001471 LowVol 0.22% -0.74% -14.31%
1243 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008382 LowVol 0.46% -10.28% 3.32%
1244 ACN Avoncoin ACN $0.000409 LowVol 0.18% -0.74% 27.54%
1245 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol 0.18% -50.36% -45.27%
1246 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.22% -0.74% 9.47%
1247 POKE PokeCoin POKE $0.000163 LowVol 0.18% -27.00%
1248 PI PiCoin PI $0.001880 LowVol 0.18%
1249 XRY Royalties XRY $0.068093 LowVol 0.18% 16.76%
1250 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002861 LowVol 0.18% 1.29%
1251 BUB Bubble BUB $0.011035 LowVol 0.26% -8.22% -66.54%
1252 TODAY TodayCoin TODAY $0.000654 LowVol 0.22% -20.59% -21.22%
1253 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032722 LowVol -1.30% -11.06% 8.22%
1254 QBC Quebecoin QBC $0.001390 LowVol 0.22% -0.74% -6.95%
1255 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002861 LowVol 0.22% 17.96%
1256 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol 0.26% -0.74% -1.87%
1257 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006508 LowVol -15.03% 286.62% 725.64%
1258 RHFC RHFCoin RHFC $0.000899 LowVol 0.22% 17.57%
1259 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000409 LowVol 0.26% 65.44% 13.51%
1260 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.18%
1261 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073161 LowVol 0.18% -0.69% -27.24%
1262 AV AvatarCoin AV $0.025177 LowVol 0.18% -2.63% 13.17%
1263 CYC Cycling Coin CYC $0.001226 LowVol 0.18% 18.37%
1264 GML GameLeagueCoin GML $0.006948 LowVol 0.26% -8.23%
1265 SHELL ShellCoin SHELL $0.019128 LowVol 0.18%
1266 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.22% -0.74% 9.47%
1267 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067112 LowVol 3.56%
1268 HCC Happy Creator… HCC $0.000409 LowVol 0.26% -0.74% -4.12%
1269 DUB Dubstep DUB $0.001635 LowVol 0.18% -0.70%
1270 SJCX Storjcoin X SJCX $0.183433 LowVol 2.48% -73.56% -73.36%
1271 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000046 LowVol -1.05% 7.77% 15.35%
1272 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.18% -0.71% 9.81%
1273 HDLB HODL Bucks HDLB $0.059509 LowVol 0.18% 28.35% -2.94%
1274 FID BITFID FID $0.081744 LowVol 0.22% -0.74% -45.27%
1275 CBD CBD Crystals CBD $0.001144 LowVol 0.26%
1276 OMC Omicron OMC $0.130300 LowVol 0.26% 40.89%
1277 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011526 LowVol 0.18% 0.02% 0.23%
1278 NBE BitCentavo NBE $7.5e-07 LowVol 2.82% 18.32%
1279 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218174 LowVol 0.22% -0.74% 10.32%
1280 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002861 LowVol 0.18% 13.91%
1281 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol 0.22% -2.11% -12.43%
1282 HYPER Hyper HYPER $0.024932 LowVol 0.26% 33.02%
1283 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.22% -0.74%
1284 LTH LAthaan LTH $0.000572 LowVol 0.18% 28.28%
1285 VGC VegasCoin VGC $0.000212 LowVol 1.80% 46.53% 58.46%
1286 BGR Bongger BGR $0.000116 LowVol 2.84% 6.12% 90.85%
1287 PRN Protean PRN $0.000008 LowVol -89.99% -90.06% -86.84%
1288 KASHH KashhCoin KASHH $0.000005 LowVol 1.97% -72.85% -72.75%
1289 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 7.25%
1290 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol -0.60% -15.31%
1291 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -1.02% 9.75%
1292 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -4.42%
1293 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -3.30%
1294 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -27.46%
1295 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol -1.08% -13.45%
1296 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1297 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 7.60%
1298 OP Operand OP $0.000731 LowVol -10.98%
1299 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 13.68%
1300 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -0.68% 9.77%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 4.35%
1302 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1303 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 0.02% 1.38%
1304 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1305 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol -30.44% -39.74%
1306 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -0.76% 8.29%
1307 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 10.82%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol 0.04% -0.59% -26.59%
1310 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 0.05% 74.50%
1311 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -28.98%
1312 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -0.73% -80.03%
1313 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.12% 10.15%
1314 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1315 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1316 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.29% 9.96%
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 6.96%
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07 -45.11%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 927.97%
1320 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -77.89% -83.60%

Quay lại phần 1

Phản hồi