Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 24/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 1h ngày 24/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 24/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8158.18 trên tổng giá trị $136,217,743,324

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $421.61 trên tổng giá trị $40,435,878,112

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1556.84 trên tổng giá trị $26,183,499,475

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245204 trên tổng giá trị $9,470,482,316

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $569.17 trên tổng giá trị $4,386,096,978

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.95% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000162 trên tổng giá trị $4,046,471 đã biến động tăng 64.45% trong 1h qua

    + Đồng TEK TEKcoin (TEK) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị $224,196 đã biến động tăng 57.71% trong 1h qua

    + Đồng CFD Confido (CFD) đang có giá hiện tại $0.013195 trên tổng giá trị $118,757 đã biến động tăng 52.35% trong 1h qua

    + Đồng 808 808Coin (808) đang có giá hiện tại $0.000247 trên tổng giá trị $224,475 đã biến động tăng 47.51% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1178.85% trong 24h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.019759 trên tổng giá trị đã biến động tăng 735.63% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001062 trên tổng giá trị $101,047 đã biến động tăng 577.00% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012308 trên tổng giá trị đã biến động tăng 568.67% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000006 trên tổng giá trị $31,409 đã biến động tăng 264.27% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000048 trên tổng giá trị đã biến động tăng 6223.14% trong 7 ngày qua

    + Đồng KEXCOIN KexCoin (KEXCOIN) đang có giá hiện tại $18.80 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1380.48% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006503 trên tổng giá trị đã biến động tăng 768.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012308 trên tổng giá trị đã biến động tăng 767.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 660.64% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 24/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BASH LuckChain BASH $1,930,310 $0.002696 715,868,299 LowVol -0.04% 11.14% 7.07%
702 ADL Adelphoi ADL $1,929,774 $0.082215 23,472,224 LowVol -1.08% -20.10% 24.64%
703 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,864,302 $0.000082 22,824,771,766 LowVol 0.02% 0.98% 19.18%
704 AHT Bowhead AHT $1,437,368 $0.179671 8,000,000 LowVol -0.03% 13.91% -33.20%
705 EMV Ethereum Movi… EMV $1,384,542 $0.210844 6,566,666 LowVol 2.44% 4.78% -19.90%
706 ETBS Ethbits ETBS $1,345,777 $0.967069 1,391,604 LowVol 2.07% 27.88% 16.31%
707 ARC Arcade Token ARC $1,248,436 $0.691957 1,804,211 7.86% -57.09%
708 CNO Coin(O) CNO $1,207,907 $0.011486 105,163,406 LowVol -0.02% 13.01% 5.35%
709 AC AsiaCoin AC $1,172,621 $0.001028 1,140,204,778 LowVol 0.07% -35.83% -33.01%
710 CARBON Carboncoin CARBON $1,148,459 $0.000075 15,392,007,544 LowVol -0.01% -9.04% -86.18%
711 IFC Infinitecoin IFC $1,101,361 $0.000012 90,596,274,910 LowVol 0.00% -13.98% -1.68%
712 NKA IncaKoin NKA $970,804 $0.000088 11,091,446,285 LowVol 1.44% -13.87% 13.66%
713 CRYPT CryptCoin CRYPT $956,404 $0.157722 6,063,858 LowVol 1.68%
714 LNK Link Platform LNK $927,178 $19.52 47,503 LowVol 1.69% 6.52% 57.69%
715 HTC HitCoin HTC $898,167 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -0.04% 0.43% 7.04%
716 METAL MetalCoin METAL $772,832 $0.010046 76,925,527 LowVol -0.04% 8.87% -3.19%
717 MBI Monster Byte MBI $763,143 $0.045364 16,822,736 LowVol 0.03% 5.80% 5.16%
718 NET NetCoin NET $718,222 $0.000912 787,126,712 LowVol 1.53% -0.16% 9.97%
719 CDN Canada eCoin CDN $685,105 $0.007033 97,415,544 LowVol 7.82% -1.09% 12.62%
720 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -14.30%
721 TES TeslaCoin TES $632,607 $0.008619 73,397,690 LowVol -0.02% 2.49% -16.74%
722 ITI iTicoin ITI $616,576 $19.27 32,000 LowVol -0.04% 7.88% 17.11%
723 KOBO Kobocoin KOBO $609,911 $0.024692 24,700,248 LowVol 2.60% 25.32% -23.10%
724 HBN HoboNickels HBN $589,987 $0.009883 59,696,358 LowVol 0.82% 2.71% -1.76%
725 SMC SmartCoin SMC $579,749 $0.024659 23,510,374 LowVol -1.53% -3.74% 49.65%
726 AU AurumCoin AU $577,339 $1.95 296,216 LowVol -0.03% 89.39% 96.49%
727 USC Ultimate Secu… USC $574,473 $0.055542 10,343,113 LowVol -0.03% -1.57% -11.59%
728 NOBL NobleCoin NOBL $573,484 $0.000248 2,313,442,936 LowVol 0.04% 1.67% -10.66%
729 UFO UFO Coin UFO $568,913 $0.000163 3,482,612,512 LowVol -0.03% 0.17% -23.17%
730 SDC ShadowCash SDC $548,791 $0.081969 6,695,133 LowVol 0.42% -23.93%
731 BITS Bitstar BITS $540,488 $0.023418 23,079,737 LowVol -0.68% 2.21% -24.61%
732 RIYA Etheriya RIYA $506,506 $0.320263 1,581,531 LowVol 0.02% -21.57% -21.55%
733 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -36.21%
734 V Version V $482,570 $0.001034 466,796,911 LowVol -0.04% 54.21% 22.33%
735 TALK BTCtalkcoin TALK $474,309 $0.007265 65,290,635 LowVol -0.66% -4.32% -2.25%
736 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $446,762 $0.082302 5,428,300 LowVol -0.24% -5.00% -0.95%
737 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 22.76%
738 FNC FinCoin FNC $418,468 $0.032493 12,878,667 LowVol -0.01% -0.83% -31.58%
739 CFT CryptoForecast CFT $390,883 $0.008497 46,000,000 LowVol 0.63% 31.08% -15.42%
740 VAL Valorbit VAL $388,387 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.51%
741 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 0.51% -26.49%
742 DAXX DaxxCoin DAXX $363,391 $0.000733 496,003,570 LowVol 18.35% 12.17% 5.94%
743 PXC Phoenixcoin PXC $360,371 $0.005800 62,127,853 LowVol 6.50% 4.18% -10.50%
744 BUCKS SwagBucks BUCKS $352,402 $1.12 313,592 LowVol -0.07% -1.14% -7.45%
745 DVC Devcoin DVC $347,544 $0.000023 15,126,907,500 40.18% 25.48%
746 SHDW Shadow Token SHDW $329,644 $0.047092 7,000,000 LowVol -0.02% 6.83%
747 STS Stress STS $323,117 $0.000572 565,134,332 LowVol -0.02% 22.67%
748 BTWTY Bit20 BTWTY $298,803 $294,097 1.016 LowVol -0.03% 1.86% 43.08%
749 GUN Guncoin GUN $297,955 $0.001520 196,039,678 LowVol -1.14% 0.69% 15.40%
750 ECA Electra ECA $293,733 $0.000014 21,720,324,412 LowVol 0.05% 66.14% 20.86%
751 MOJO MojoCoin MOJO $285,938 $0.023573 12,129,854 LowVol 0.09% 118.46% 116.94%
752 NEWB Newbium NEWB $285,876 $0.005718 50,000,000 LowVol -0.03% 9.22% -4.53%
753 OPAL Opal OPAL $284,962 $0.018818 15,143,379 LowVol 18.72% 1.12% 0.37%
754 ICN iCoin ICN $281,165 $0.009638 29,172,188 LowVol -0.03% -18.03% 0.42%
755 JET Jetcoin JET $277,152 $0.057411 4,827,498 LowVol 0.01% -29.21% -39.89%
756 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 1.36%
757 J Joincoin J $261,061 $0.106625 2,448,402 LowVol 12.63% 8.13% -3.81%
758 FUNK The Cypherfunks FUNK $261,028 $0.000006 46,190,932,499 LowVol 0.25% 10.16% 17.73%
759 TIT Titcoin TIT $256,937 $0.005149 49,898,202 LowVol 0.32% 1.54% 8.03%
760 TRI Triangles TRI $254,455 $3.49 72,891 LowVol -0.93% -6.95% -16.43%
761 CAGE CageCoin CAGE $253,391 $0.000003 101,168,328,395 LowVol 3.19% -46.18% -26.03%
762 NYAN Nyancoin NYAN $245,256 $0.000772 317,851,375 LowVol -1.90% 15.83% 3.09%
763 GAIA GAIA GAIA $244,217 $0.010133 24,101,381 LowVol -2.88% -5.18% -18.04%
764 VIDZ PureVidz VIDZ $243,698 $0.001945 125,279,775 LowVol 0.10% 7.77% 2.35%
765 Q2C QubitCoin Q2C $243,244 $0.000980 248,171,354 LowVol -0.03% -10.35% 17.39%
766 LOT LottoCoin LOT $238,582 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 0.13% 38.42% 25.78%
767 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.95%
768 HODL HOdlcoin HODL $235,553 $0.001552 151,783,730 LowVol -5.04% 18.95% -3.84%
769 CORG CorgiCoin CORG $232,687 $0.000186 1,251,855,418 LowVol -0.27% 120.53% 73.09%
770 BXT BitTokens BXT $229,803 $0.411834 558,000 LowVol -0.12% -45.85% 77.14%
771 TRK Truckcoin TRK $227,926 $0.001476 154,469,845 LowVol -0.05% 9.93% 4.69%
772 I0C I0Coin I0C $219,516 $0.010461 20,984,657 LowVol -0.02% 46.25% 28.80%
773 BBP BiblePay BBP $215,445 $0.000898 239,791,280 LowVol -0.03% 0.17% 17.74%
774 OHM OHM OHM $207,610 $0.007024 29,555,645 LowVol -0.03% -8.26% -24.84%
775 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol 0.42% -5.94%
776 XPY PayCoin XPY $207,039 $0.017513 11,821,800 LowVol 9.30% -0.66% 8.02%
777 UNIC UniCoin UNIC $198,789 $0.067050 2,964,798 LowVol -3.47% 7.62% 18.95%
778 CUBE DigiCube CUBE $197,724 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.18% 6.67%
779 SPACE SpaceCoin SPACE $197,246 $0.009462 20,845,246 LowVol 0.54% 46.50% 73.89%
780 PR Prototanium PR $193,477 $0.988041 195,819 LowVol 0.02% -9.17% -1.82%
781 SH Shilling SH $191,990 $0.004901 39,175,875 LowVol -0.01% -4.53% 24.66%
782 TTC TittieCoin TTC $185,502 $0.000147 1,259,816,434 LowVol -0.02% -12.02% 18.89%
783 KUSH KushCoin KUSH $179,682 $0.032996 5,445,524 LowVol -0.03% 0.69% 1.38%
784 KED Darsek KED $179,501 $0.013289 13,507,562 LowVol 0.01% -18.56% 10.62%
785 BIGUP BigUp BIGUP $179,058 $0.000085 2,116,289,478 LowVol -0.02% -3.02% 1.86%
786 CCN Cannacoin CCN $178,319 $0.037944 4,699,565 LowVol 0.04% 1.31% 2.31%
787 GLC GlobalCoin GLC $175,662 $0.002695 65,171,010 LowVol -0.03% 0.16% -39.09%
788 EVIL Evil Coin EVIL $172,765 $0.008219 21,020,383 LowVol 39.06% 36.93% 26.53%
789 FRC Freicoin FRC $168,360 $0.005718 29,446,319 LowVol -3.00% 6.23% -22.43%
790 CTO Crypto CTO $164,332 $0.013640 12,047,452 LowVol -0.01% -11.96% 15.30%
791 TGC Tigercoin TGC $163,578 $0.003757 43,536,800 LowVol -0.03% -10.50% -30.30%
792 MAD SatoshiMadness MAD $163,414 $0.000082 2,000,683,485 LowVol -0.03% 7.06%
793 ICE iDice ICE $162,796 $0.103625 1,571,013 LowVol 0.21% -36.97% -7.92%
794 LANA LanaCoin LANA $161,579 $0.000194 833,969,712 LowVol 0.02% -20.76% 10.61%
795 CHESS ChessCoin CHESS $159,255 $0.002947 54,032,769 LowVol 0.07% -19.04% -12.25%
796 EMD Emerald Crypto EMD $155,239 $0.008120 19,117,129 LowVol -5.47% 18.92% 6.57%
797 ACOIN Acoin ACOIN $150,078 $0.123006 1,220,085 LowVol -0.02% 1.40% 28.17%
798 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol
799 YAC Yacoin YAC $146,660 $0.001225 119,704,706 LowVol -0.03% 0.25% 14.70%
800 MRJA GanjaCoin MRJA $145,088 $0.032590 4,451,920 LowVol -0.03% 33.23% -24.41%
801 WYV Wyvern WYV $144,634 $0.083639 1,729,261 LowVol -0.03% 0.55% 19.53%
802 XPD PetroDollar XPD $143,806 $0.002247 63,993,275 LowVol -0.02% -7.15% -17.61%
803 EVO Evotion EVO $142,534 $0.045119 3,159,056 LowVol -5.34% 1.02% 6.30%
804 RBX Ripto Bux RBX $142,340 $0.000373 381,236,123 LowVol 0.29% 4.97% -7.48%
805 URC Unrealcoin URC $141,715 $0.020175 7,024,402 LowVol -0.04% 0.15% 37.83%
806 GRT Grantcoin GRT $140,536 $0.003267 43,014,656 LowVol -0.01% -2.14% -1.91%
807 GAP Gapcoin GAP $140,122 $0.011698 11,978,092 LowVol -0.03% 0.32% 17.05%
808 XRE RevolverCoin XRE $134,706 $0.006044 22,286,750 LowVol -0.01% -1.17% -15.39%
809 PASL Pascal Lite PASL $133,674 $0.032672 4,091,450 LowVol 6.06% 3.20% 29.30%
810 UNITS GameUnits UNITS $127,730 $0.036778 3,472,983 LowVol -0.03% 7.89% 50.86%
811 MNM Mineum MNM $127,289 $0.013489 9,436,367 LowVol -0.01% 2.25% -1.88%
812 DRXNE DROXNE DRXNE $125,636 $0.002010 62,490,459 LowVol -0.02% 30.48% 9.23%
813 PHS Philosopher S… PHS $120,355 $0.020011 6,014,340 LowVol -0.03% 19.21% -6.17%
814 FRN Francs FRN $118,590 $0.030666 3,867,080 LowVol -0.26% 0.99% 7.86%
815 ANTI AntiBitcoin ANTI $116,976 $0.006698 17,465,159 LowVol -0.01% -13.08% 19.86%
816 STV Sativacoin STV $115,641 $0.016320 7,085,966 LowVol -0.05% -5.97% 19.80%
817 BITGOLD bitGold BITGOLD $114,821 $1276.22 89.9694 LowVol 0.10% 0.52% 4.04%
818 ARCO AquariusCoin ARCO $112,853 $0.076646 1,472,404 LowVol 6.07% 4.23% 45.96%
819 CYP Cypher CYP $112,300 $0.017643 6,365,285 LowVol -0.01% 41.84%
820 020 020LondonCoin 020 $112,038 $7.1e-07 156,848,470,248 LowVol 11.07%
821 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.42% 7.33%
822 ARI Aricoin ARI $106,504 $0.000759 140,262,505 LowVol 0.21% 14.12% 25.12%
823 CAP Bottlecaps CAP $104,617 $0.000514 203,412,989 LowVol
824 FIRE Firecoin FIRE $103,452 $1.05 98,412 LowVol -0.03% 0.78%
825 PX PX PX $101,047 $0.001062 95,163,529 LowVol -0.04% 577.00% 35.44%
826 QCN QuazarCoin QCN $98,748 $0.016336 6,044,911 LowVol -0.01% -8.69% -7.93%
827 HAL Halcyon HAL $98,729 $0.018786 5,255,427 LowVol -0.03% 9.19% 13.74%
828 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
829 GTC Global Tour Coin GTC $97,647 $0.003267 29,887,402 LowVol -22.67% -2.28% -22.48%
830 PIE PIECoin PIE $96,968 $0.004574 21,199,715 LowVol -0.01% 8.80% -28.62%
831 CON PayCon CON $96,152 $0.004173 23,042,604 LowVol -1.44% 2.45% 10.36%
832 DLC Dollarcoin DLC $92,979 $0.010210 9,106,714 LowVol -0.03% -1.41% 5.64%
833 ISL IslaCoin ISL $91,739 $0.060606 1,513,704 LowVol -0.03% -8.24%
834 XCO X-Coin XCO $89,555 $0.007231 12,384,976 LowVol -0.01% 0.76% 4.35%
835 QTL Quatloo QTL $88,945 $0.011523 7,718,883 LowVol -0.01% 12.39% 4.39%
836 BTQ BitQuark BTQ $88,695 $0.009883 8,974,334 LowVol -0.04% 0.17% 19.92%
837 CAT Catcoin CAT $88,659 $0.014375 6,167,400 LowVol 1.12% 2.06% 6.91%
838 MEOW Kittehcoin MEOW $87,555 $0.000004 23,905,669,976 LowVol -0.79% 27.34% 61.49%
839 DUO ParallelCoin DUO $86,213 $0.285840 301,614 LowVol -0.02% 17.10% 4.93%
840 XCT C-Bit XCT $85,799 $0.000546 157,223,250 LowVol -8.96% -13.76% -11.48%
841 TSE Tattoocoin (S… TSE $82,892 $0.000917 90,421,856 LowVol -5.94% 40.53% -17.44%
842 VC VirtualCoin VC $80,560 $0.008005 10,064,287 LowVol -0.03% -56.95% -31.44%
843 ARG Argentum ARG $78,791 $0.009270 8,499,541 LowVol 6.37% 3.27% 15.10%
844 COXST CoExistCoin COXST $77,472 $0.002859 27,100,000 LowVol -0.01% -19.98% 5.55%
845 MARS Marscoin MARS $77,185 $0.002729 28,279,074 LowVol 3.02% 10.27% 1.25%
846 SLM Slimcoin SLM $76,865 $0.005146 14,937,439 LowVol -0.01% 1.79% 7.40%
847 SPT Spots SPT $76,817 $0.003428 22,406,021 LowVol -0.73% 11.67% 28.43%
848 PXI Prime-XI PXI $74,182 $0.004206 17,637,225 LowVol 2.00% -2.03% -4.67%
849 JWL Jewels JWL $74,179 $0.003676 20,181,636 LowVol -0.03% 12.21%
850 BTPL Bitcoin Planet BTPL $71,273 $0.013011 5,478,004 LowVol -41.00% 3.04% -12.88%
851 ATX Artex Coin ATX $70,567 $0.003757 18,781,750 LowVol 24.31% -11.78% -31.33%
852 FLAX Flaxscript FLAX $70,407 $0.012612 5,582,418 LowVol -0.02% -3.33% -28.24%
853 GPL Gold Pressed … GPL $68,540 $0.269540 254,284 LowVol 5.97% 24.42% 28.52%
854 611 SixEleven 611 $68,515 $0.159369 429,913 LowVol 0.16% 14.71% 12.80%
855 SOON SoonCoin SOON $67,075 $0.005382 12,462,620 LowVol -0.05% -2.70% 5.87%
856 ALL Allion ALL $67,030 $0.010812 6,199,359 LowVol -2.89% 3.50% 20.51%
857 CRX Chronos CRX $66,477 $0.000902 73,729,962 LowVol 0.16% -5.61% -2.24%
858 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $65,493 $0.082577 793,108 LowVol -0.03% -2.96% 5.15%
859 SRC SecureCoin SRC $65,228 $0.007972 8,181,711 LowVol -2.07% -6.06% 77.24%
860 MST MustangCoin MST $64,293 $0.101997 630,343 LowVol -0.02% -0.09% 5.91%
861 CPN CompuCoin CPN $63,480 $0.003236 19,615,019 LowVol -0.03% 17.00% 13.27%
862 PHO Photon PHO $61,826 $0.000003 20,314,836,562 LowVol 0.14% 7.31% 57.72%
863 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,684 $0.001034 59,630,200 LowVol 0.29% 16.89% 17.58%
864 CF Californium CF $61,399 $0.025566 2,401,636 LowVol -0.04% -1.41% -6.15%
865 HXX Hexx HXX $60,554 $0.040986 1,477,456 LowVol -0.01% -18.46% 13.42%
866 MAR Marijuanacoin MAR $59,751 $0.040809 1,464,175 LowVol 0.02% 1.61% -4.10%
867 DRM Dreamcoin DRM $59,625 $0.024340 2,449,632 LowVol -0.01% 7.65%
868 BAS BitAsean BAS $59,478 $0.011895 5,000,000 LowVol 2.33% 11.67% -26.98%
869 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol 0.64% 12.03%
870 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,018 $0.002287 24,931,054 LowVol -0.01% 7.64% -5.64%
871 BITZ Bitz BITZ $56,915 $0.028588 1,990,891 LowVol -0.03% 9.56% 20.87%
872 XCRE Creatio XCRE $56,690 $0.002763 20,520,514 LowVol -0.04% -4.45% -6.40%
873 CASH Cashcoin CASH $56,462 $0.001225 46,084,318 LowVol -0.03% 36.58% 23.03%
874 POP PopularCoin POP $55,148 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 0.07% 4.81% -1.27%
875 MSCN Master Swiscoin MSCN $54,713 $0.001229 44,531,140 LowVol 4.90% -4.75% -14.31%
876 E4ROW E4ROW E4ROW $54,125 $0.012652 4,278,000 LowVol 2.33% -88.48% -92.31%
877 IMS Independent M… IMS $54,069 $0.010071 5,368,934 LowVol -10.03% -21.05% -1.39%
878 EREAL eREAL EREAL $53,496 $0.000800 66,909,634 LowVol 19.92% 22.33% 53.94%
879 GCC GuccioneCoin GCC $53,021 $0.002614 20,285,537 LowVol -0.03% -2.87% 26.10%
880 300 300 Token 300 $52,683 $175.61 300 LowVol -0.04% 12.26%
881 ICOB ICOBID ICOB $52,682 $0.000494 106,701,874 LowVol -0.06% 2.21% 19.85%
882 BLC Blakecoin BLC $52,563 $0.003476 15,122,697 LowVol -10.84% -13.09% -46.87%
883 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -63.26%
884 URO Uro URO $52,281 $0.043304 1,207,310 LowVol 1.12%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $52,091 $0.000653 79,719,140 LowVol -0.04% 14.30% 4.08%
886 JOBS JobsCoin JOBS $51,957 $0.000490 106,019,270 LowVol -0.01% 20.20% -19.38%
887 BSTAR Blackstar BSTAR $51,523 $0.000082 630,795,971 LowVol -0.04%
888 ARB ARbit ARB $50,015 $0.006461 7,741,095 LowVol 0.37% 32.32%
889 DIBC DIBCOIN DIBC $49,824 $0.009965 5,000,000 LowVol 2.48% -3.78% -11.50%
890 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.79% 7.70%
891 EMP EMoneyPower EMP $49,327 $0.005362 9,200,000 LowVol 0.09% 7.37%
892 BVC BeaverCoin BVC $48,854 $0.015682 3,115,258 LowVol -0.01% 0.17% -2.55%
893 RPC RonPaulCoin RPC $48,820 $0.054957 888,340 LowVol -0.03% -19.37% -23.26%
894 ZYD Zayedcoin ZYD $48,449 $0.007759 6,243,840 LowVol -0.01% -4.34% 20.57%
895 WARP WARP WARP $48,217 $0.044025 1,095,224 LowVol -0.03% 3.13%
896 BRAIN Braincoin BRAIN $46,172 $0.004574 10,094,424 LowVol -0.03% 3.88% 15.71%
897 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $46,037 $0.005733 8,030,000 LowVol -0.89% 34.22% -24.86%
898 COAL BitCoal COAL $45,443 $0.010098 4,500,000 LowVol 0.09% 23.85% 16.77%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,387 $0.000408 111,134,500 LowVol -0.02% 0.17% -11.53%
900 TSTR Tristar Coin TSTR $45,174 $0.008985 5,027,857 LowVol -0.02% -24.01% -31.53%
901 BIP BipCoin BIP $44,847 $0.027560 1,627,261 LowVol -0.01% 1.81% 4.34%
902 BOAT Doubloon BOAT $43,661 $0.002354 18,547,845 LowVol -5.91% 36.85% -45.56%
903 XBTS Beatcoin XBTS $43,646 $0.028626 1,524,686 LowVol 0.08% -3.23% 18.03%
904 SOIL SOILcoin SOIL $43,076 $0.007554 5,702,048 LowVol 0.01% -5.50% 0.25%
905 MCRN MACRON MCRN $42,484 $0.000106 401,421,401 LowVol -0.04% -41.96% 11.09%
906 DRS Digital Rupees DRS $41,722 $0.000082 510,802,961 LowVol -0.04% 0.17% -46.47%
907 JIN Jin Coin JIN $41,025 $0.004166 9,848,485 LowVol -0.02% -17.61% -63.39%
908 FLVR FlavorCoin FLVR $40,966 $0.001960 20,898,106 LowVol -0.01% 0.17% 16.53%
909 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
910 BSC BowsCoin BSC $40,346 $0.007269 5,550,102 LowVol -0.01% 0.16% 31.78%
911 PRX Printerium PRX $40,222 $0.003402 11,821,728 LowVol -0.04% 4.30% 82.43%
912 MND MindCoin MND $39,967 $0.003185 12,546,625 LowVol -0.04% 1.54% 4.95%
913 DBTC Debitcoin DBTC $39,695 $0.002205 17,999,629 LowVol -0.02% -14.11% -23.95%
914 PONZI PonziCoin PONZI $39,246 $0.045577 861,099 LowVol -0.03%
915 BENJI BenjiRolls BENJI $38,268 $0.001890 20,251,896 LowVol 0.01% 17.66% -4.85%
916 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 23.86%
917 KIC KibiCoin KIC $38,017 $0.002586 14,701,000 LowVol -13.80% -26.67% -20.14%
918 SFC Solarflarecoin SFC $36,810 $0.002614 14,083,450 LowVol 0.55% -6.65% -22.51%
919 PULSE Pulse PULSE $36,206 $0.002532 14,298,972 LowVol -0.04% 0.24%
920 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
921 CMT Comet CMT $34,328 $0.039329 872,830 LowVol 6.64% -7.42% -3.76%
922 VIP VIP Tokens VIP $34,081 $0.000408 83,450,403 LowVol -0.04% 24.75% 78.46%
923 GBT GameBet Coin GBT $32,998 $0.001552 21,262,780 LowVol -0.02% -9.37% 35.91%
924 ORLY Orlycoin ORLY $32,926 $0.000898 36,646,779 LowVol -0.01% 0.16% 7.04%
925 ACP AnarchistsPrime ACP $32,740 $0.007450 4,394,874 LowVol -0.01% -1.37% -4.39%
926 DLISK DAPPSTER DLISK $32,672 $0.000327 100,000,000 LowVol -0.03%
927 CAB Cabbage CAB $32,590 $0.003104 10,499,996 LowVol -0.04% 2.87%
928 CXT Coinonat CXT $32,294 $0.003745 8,623,200 LowVol -0.01% 2.16% -4.10%
929 NRO Neuro NRO $31,748 $0.000898 35,336,050 LowVol -0.02% -26.54% -36.23%
930 RBT Rimbit RBT $31,714 $0.000275 115,499,623 LowVol 6.83% -5.46% -17.60%
931 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,419 $0.001552 20,245,510 LowVol -0.04% 25.36%
932 VTA Virtacoin VTA $31,409 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 0.12% 264.27% 617.36%
933 CRT CRTCoin CRT $31,079 $0.392059 79,270 LowVol -0.03% 0.17% 7.04%
934 PLNC PLNcoin PLNC $30,709 $0.001797 17,089,600 LowVol -0.03% -26.54% -5.79%
935 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,605 $0.006337 4,829,945 LowVol 14.17% 27.39% 35.17%
936 EGO EGO EGO $29,404 $0.000490 60,000,001 LowVol -0.01% 0.16% 7.04%
937 SONG SongCoin SONG $29,138 $0.000895 32,565,300 LowVol 0.28% 42.33% 34.92%
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -3.12%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $28,426 $0.000735 38,669,634 LowVol -0.04%
940 PSB Pesobit PSB $27,256 $0.000811 33,604,772
941 LTCR Litecred LTCR $27,159 $0.000898 30,227,750 LowVol -0.02% -7.11% -20.19%
942 BLZ BlazeCoin BLZ $26,449 $0.000043 608,557,394 LowVol -0.09% -10.32% 23.69%
943 KNC KingN Coin KNC $26,236 $13.07 2,008 LowVol -0.04% 0.17%
944 DPAY DPAY DPAY $26,111 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.64% 115.10%
945 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
946 VLTC Vault Coin VLTC $23,989 $0.000792 30,289,210 LowVol 6.49% -41.16% -34.80%
947 ICON Iconic ICON $23,971 $0.040431 592,894 LowVol -0.04% -3.35% 3.16%
948 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,805 $0.026627 894,026 LowVol -0.04% -4.73% 7.78%
949 VPRC VapersCoin VPRC $23,797 $0.000031 780,124,964 LowVol 0.01% 19.58% 113.28%
950 LIR LetItRide LIR $23,694 $0.000653 36,261,582 LowVol -0.01% -1.83% 40.80%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,541 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.03% 0.16% -28.63%
952 UET Useless Ether… UET $23,412 $0.005904 3,965,716 LowVol 2.49% -7.04% -3.72%
953 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.51% 29.01%
954 CNC CHNCoin CNC $23,180 $0.000490 47,265,087 LowVol -0.01% 20.28% 28.56%
955 KRONE Kronecoin KRONE $22,009 $0.006546 3,362,055 LowVol -0.57% -13.33% -9.68%
956 PEX PosEx PEX $21,841 $0.008903 2,453,240 LowVol -0.01% 15.52%
957 LUNA Luna Coin LUNA $21,670 $0.013471 1,608,655 LowVol -0.07% 14.93% 10.90%
958 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 1.01%
959 ZNE Zonecoin ZNE $20,457 $0.007923 2,581,970 LowVol -0.03% 1.28% -14.73%
960 IBANK iBank IBANK $20,334 $0.004492 4,526,324 LowVol -0.04% -1.86%
961 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 2.43%
962 DES Destiny DES $19,603 $0.012252 1,600,000 LowVol -0.04% 1.00%
963 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,271 $0.025566 753,776 LowVol -0.01% 0.16% 4.70%
964 DAS DAS DAS $19,058 $0.007266 2,622,886 LowVol 0.01% 27.30% 31.55%
965 ERY Eryllium ERY $18,713 $0.003624 5,163,252 LowVol -3.29% -20.91% -8.55%
966 IMX Impact IMX $18,218 $0.000166 109,509,034 LowVol 0.02% 52.02% 7.70%
967 BIOB BioBar BIOB $17,453 $0.019704 885,756 LowVol 0.26% 30.86%
968 BNX BnrtxCoin BNX $17,387 $0.000662 26,268,501 LowVol 21.06% 18.82% 5.43%
969 PLACO PlayerCoin PLACO $17,211 $0.000490 35,120,000 LowVol 5.87% -24.09% -51.18%
970 SLEVIN Slevin SLEVIN $17,153 $0.000245 70,000,000 LowVol -0.03% -24.88% -36.68%
971 RIDE Ride My Car RIDE $16,544 $0.000163 101,276,976 LowVol -0.04% 0.17% 7.04%
972 WBB Wild Beast Block WBB $15,856 $0.096159 164,890 LowVol -16.82% 28.51% -27.85%
973 TRADE Tradecoin TRADE $15,842 $0.002124 7,459,775 LowVol -0.03% -13.19% 74.12%
974 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.69%
975 ALTC Antilitecoin ALTC $15,443 $0.000490 31,512,613 LowVol -0.04% -12.10% 22.02%
976 SDP SydPak SDP $15,365 $0.096218 159,685 LowVol -0.03% 0.17%
977 MILO MiloCoin MILO $15,292 $0.001417 10,789,954 LowVol -0.04% -26.06% -44.69%
978 SCS Speedcash SCS $14,756 $0.056358 261,831 LowVol -0.01%
979 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,962 $0.001133 12,327,250 LowVol -13.33% -35.48% -36.34%
980 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol 0.00% -44.19% -57.02%
981 RSGP RSGPcoin RSGP $12,700 $7.35 1,727 LowVol -0.03% 18.83%
982 MGM Magnum MGM $12,511 $0.003185 3,927,636 LowVol -0.04% 30.22% 0.07%
983 ELS Elysium ELS $12,431 $0.003104 4,005,012 LowVol -0.01% -2.40% 21.59%
984 VRS Veros VRS $11,637 $0.000024 486,609,040 LowVol 20.16% 10.63% -7.35%
985 P7C P7Coin P7C $11,507 $0.000327 35,220,238 LowVol -0.01% 0.40% 114.08%
986 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
987 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,267 $0.001553 7,257,112 -0.02% 0.21% -21.75%
988 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,780 $0.001089 8,984,572 LowVol -4.15% 90.82% 119.51%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,646 $0.005771 1,671,379 LowVol 0.95% 0.51% -10.39%
990 ARGUS Argus ARGUS $9,320 $0.008116 1,148,324 LowVol 0.01% 12.16% 43.93%
991 SANDG Save and Gain SANDG $9,262 $0.003022 3,064,800 LowVol -0.04% 2.95% 134.41%
992 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 8.01%
993 VOLT Bitvolt VOLT $8,641 $0.000572 15,112,554 LowVol -0.02% -22.09% 45.09%
994 CONX Concoin CONX $7,964 $0.010700 744,266 LowVol -0.02% 12.18% 50.76%
995 NODC NodeCoin NODC $7,951 $0.004737 1,678,439 LowVol -0.04% 5.63% 3.66%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $7,630 $0.002271 3,360,417 LowVol 1.05% 0.50% 48.14%
997 GEERT GeertCoin GEERT $7,437 $0.001461 5,091,200 LowVol 5.24% -0.26% -37.58%
998 MTM MTMGaming MTM $7,410 $0.002470 2,999,967 LowVol 1.07% -66.50% -77.71%
999 JS JavaScript Token JS $7,158 $0.000896 7,991,996 LowVol 2.49% -10.52% -7.14%
1000 MRNG MorningStar MRNG $6,890 $0.000211 32,577,859 LowVol 0.43% -16.18% -60.72%
1001 DIX Dix Asset DIX $6,553 $6.6e-08 100,000,000,000 LowVol -1.25% -1.17% 62.97%
1002 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -63.39%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,794 $61259.20 0.078264 LowVol -0.04% -50.25% -28.82%
1004 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,771 $0.022524 211,827 LowVol 0.90% 68.95% 71.28%
1005 WBC WalletBuilder… WBC $4,605 $0.245200 18,780 LowVol -0.03% 0.26% 13.33%
1006 BBC BigBoobsCoin BBC $3,941 $0.020454 192,682 7.22%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 GSR GeyserCoin GSR $3,437 $0.073348 46,864 LowVol -0.03% 8.66% 217.23%
1009 XNG Enigma XNG $3,166 $0.190393 16,627 LowVol -0.04% -19.33% -16.68%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,039 $0.002205 1,377,917 LowVol -0.03% 13.21% 7.28%
1011 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 2.85% 75.88%
1012 ULA Ulatech ULA $1,557 $0.008677 179,486 LowVol -0.04% 12.93% -35.97%
1013 EBT Ebittree Coin EBT $1,420 $0.001123 1,264,511 LowVol 0.77% 34.35% 65.70%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,356 $8.8e-08 15,320,585,365 LowVol 0.71% -37.76% -31.68%
1015 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -47.30%
1016 DGCS Digital Credits DGCS $952 $0.000163 5,826,388 LowVol -0.03% -15.12% 4.23%
1017 ABN Abncoin ABN $841 $0.012415 67,700 LowVol -0.01% 11.95% 48.82%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 11.06%
1019 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.03%
1020 FDC Future Digita… FDC $242 $0.000088 2,753,201 LowVol 0.02% 29.88%
1021 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000327 87,140 LowVol -0.03% -74.90% -74.65%
1022 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 71,360 LowVol -0.01% 0.17% 7.04%
1023 BTG Bitcoin Gold BTG $289.63 $150,612,000 -0.12% 17.92% 75.09%
1024 CLUB ClubCoin CLUB $4.97 $10,786,900 0.17% -17.04% 134.37%
1025 ORME Ormeus Coin ORME $3.97 $6,472,570 -1.11% 0.90% 100.92%
1026 REC Regalcoin REC $46.42 $3,828,390 -0.47% 5.87% -16.53%
1027 NULS Nuls NULS $0.583921 $2,411,370 -4.58% -9.58% -25.74%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.84 $2,013,540 0.01% -0.63% 17.93%
1029 ATMC ATMCoin ATMC $1.75 $1,814,660 0.18% 3.26% 19.55%
1030 QASH QASH QASH $0.524599 $1,741,180 -1.80% 21.39%
1031 BTE BitSerial BTE $5.23 $1,388,080 0.41% -9.78%
1032 PBL Publica PBL $0.302491 $1,295,190 -12.03%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.58 $1,031,700 4.60% -10.35%
1034 FRST FirstCoin FRST $16.55 $856,144 0.31% -0.59% -6.37%
1035 WC WINCOIN WC $1.88 $722,495 0.55% 0.69%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057461 $696,414 0.02% 1.99% -5.16%
1037 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.07 $656,937 0.55% -6.32% 27.24%
1038 B2X SegWit2x [Fut… B2X $254.39 $589,556 -0.51% -2.16% -3.19%
1039 INK Ink INK $0.164778 $578,509 -0.33% -5.99%
1040 ETN Electroneum ETN $0.029346 $539,465 -1.62% 0.35% -20.20%
1041 THS TechShares THS $0.975443 $515,341 -0.95% -10.17% -8.28%
1042 B3 B3Coin B3 $0.000345 $481,820 -4.50% 43.10% -55.42%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.039859 $449,498 -1.05% -15.36% -34.15%
1044 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.01 $420,530 6.78% -27.30%
1045 XUC Exchange Union XUC $5.99 $416,518 1.88% -10.54% 82.88%
1046 ADK Aidos Kuneen ADK $38.63 $360,221 2.59% -1.69% 2.73%
1047 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000139 $351,773 12.40% 23.76% 7.43%
1048 BOT Bodhi BOT $0.521465 $329,188 2.15% -0.36%
1049 BT2 BT2 [CST] BT2 $116.63 $292,607 -0.54% 19.45% -31.53%
1050 TSL Energo TSL $0.032299 $235,310 1.04% -4.26%
1051 INF InfChain INF $0.008658 $204,981 1.26% -5.83%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11482.30 $197,485 -1.73% 2.86% 26.45%
1053 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $175,773 -0.03% 0.17% 6.70%
1054 EAG EA Coin EAG $4.10 $170,458 -4.56% -2.25% -36.67%
1055 SUR Suretly SUR $3.50 $157,453 2.39% 13.82% 30.47%
1056 UGT UG Token UGT $0.417464 $147,871 2.49% 22.69% 28.13%
1057 XCPO Copico XCPO $0.032182 $138,344 3.78% 0.41%
1058 AKY Akuya Coin AKY $0.436982 $134,271 2.44% -6.77% -53.90%
1059 LLT LLToken LLT $0.306235 $132,068 3.43% -6.06% 24.58%
1060 XID Sphre AIR XID $0.186348 $111,162 0.40% -0.84% -2.35%
1061 HOLD Interstellar … HOLD $0.098384 $110,314 -0.29% -11.96% -67.39%
1062 PHR Phore PHR $0.448311 $105,939 11.97% 11.49%
1063 SISA SISA SISA $0.015388 $104,605 4.19% -16.08% -85.71%
1064 B2B B2B B2B $0.756211 $102,870 14.78% 0.60%
1065 EVR Everus EVR $4.13 $86,223 3.09% 4.80% -0.36%
1066 AION Aion AION $0.885478 $81,575 0.02% 12.44% 7.66%
1067 TER TerraNova TER $2.72 $80,582 -0.02% -0.48% -17.79%
1068 OXY Oxycoin OXY $0.182253 $78,063 0.39% 10.34% 9.87%
1069 BTCM BTCMoon BTCM $0.012308 $71,899 -2.74% 568.67% 767.15%
1070 BSR BitSoar BSR $0.168258 $68,919 -7.18% 5.36% 21.55%
1071 VASH VPNCoin VASH $0.005146 $62,439 9.84% 3.45% 20.83%
1072 GMT Mercury Protocol GMT $0.057584 $53,140 -1.47% 16.01% 31.01%
1073 BT1 BT1 [CST] BT1 $8012.77 $51,957 0.06% 0.52% 8.57%
1074 ASTRO Astro ASTRO $1.51 $40,064 -2.16% 0.14% -51.50%
1075 ICX ICON ICX $1.11 $35,794 -1.82% 8.85% 9.42%
1076 PAYX Paypex PAYX $0.181326 $34,951 7.12% 30.57% -53.08%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.105730 $34,930 2.89% 4.30% 4.36%
1078 PLC PlusCoin PLC $0.000806 $26,912 8.50% 11.55% -40.75%
1079 DNA EncrypGen DNA $0.062781 $24,533 2.49% -6.55%
1080 BIXC BIXC BIXC $3.52 $24,496 -0.03% 7.75%
1081 DSR Desire DSR $0.195215 $24,139 -5.64% -8.40% -59.03%
1082 SSS Sharechain SSS $0.003310 $23,238 15.51% 27.96% -38.52%
1083 MSD MSD MSD $0.013940 $21,740 0.03% 3.47% 24.86%
1084 STEX STEX STEX $0.214474 $18,464 -4.78% -16.63% 53.00%
1085 DGPT DigiPulse DGPT $1.58 $18,447 0.01% 19.60%
1086 MCR Macro MCR $2.96 $16,458 12.40% 0.05% 27.74%
1087 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019464 $16,227 12.49% -3.56%
1088 AERM Aerium AERM $1.97 $15,470 21.73% 12.42%
1089 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050603 $14,690 2.39% 2.25% 22.53%
1090 PRL Oyster Pearl PRL $0.008150 $13,779 17.21% -46.87%
1091 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001030 $12,594 2.91% -31.11% -96.82%
1092 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002937 $12,528 -1.43% -1.88% -1.86%
1093 STU bitJob STU $0.054732 $11,564 1.55% -3.54% -34.45%
1094 BPL Blockpool BPL $0.182080 $11,272 5.96% -3.81% -19.43%
1095 LTG LiteCoin Gold LTG $0.001614 $10,185 -27.39% -34.33% -40.73%
1096 WIC Wi Coin WIC $0.005796 $9,780 0.15% 74.41% 74.92%
1097 TCOIN T-coin TCOIN $0.000184 $9,525 -0.95% -9.92% -32.42%
1098 MINEX Minex MINEX $0.057085 $9,002 -0.03% 11.05% 10.05%
1099 ACC AdCoin ACC $0.189070 $8,957 -11.29% 78.20% 94.45%
1100 XID International… XID $0.005881 $8,834 -0.03% 0.17% -9.32%
1101 VULC Vulcano VULC $0.007086 $8,227 -0.05% 0.59% -33.19%
1102 MGC GulfCoin MGC $0.003185 $6,790 -2.13% -6.94% -7.92%
1103 CCT Crystal Clear CCT $0.240701 $6,744 0.65% -8.93% -49.32%
1104 PNX Phantomx PNX $0.019296 $6,494 7.27% -14.48%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.012987 $6,479 2.57% 9.09%
1106 MKR Maker MKR $357.59 $6,120 2.44% 17.76%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.112308 $5,590 3.89%
1108 BSN Bastonet BSN $0.000980 $5,177 33.29% 1.58% -13.32%
1109 COR CORION COR $0.923306 $4,607 -4.35% -0.23% 25.41%
1110 BTBc Bitbase BTBc $0.004737 $4,486 -6.46% -32.09% -53.11%
1111 BOS BOScoin BOS $1.10 $4,229 -0.03% 4.20% -15.68%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.382584 $4,015 -0.02% 2.49% 2.13%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073021 $3,805 -0.04% 9.98% 49.27%
1114 FOR FORCE FOR $0.002188 $3,795 -10.37% -8.29% -28.20%
1115 APC AlpaCoin APC $0.015397 $3,617 -0.01% -1.59% -65.78%
1116 EFYT Ergo EFYT $9.63 $3,249 0.10% -7.23% 23.28%
1117 HIGH High Gain HIGH $0.000572 $3,164 -8.74% -26.41% -66.42%
1118 IPY Infinity Pay IPY $0.001147 $3,046 -17.51% 42.09%
1119 OX OX Fina OX $0.000163 $2,971 -0.03% 4.96% -6.47%
1120 DFS DFSCoin DFS $0.006905 $2,919 -2.37% -16.67% -37.12%
1121 VIU Viuly VIU $0.003373 $2,803 -5.50% 27.57%
1122 XOT Internet of T… XOT $2438.44 $2,797 -0.01% 0.21% 4.75%
1123 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $2,785 0.00% 0.28% 22.89%
1124 PRES President Trump PRES $0.003916 $2,572 -0.02% 1.78% -6.11%
1125 WILD Wild Crypto WILD $0.103175 $2,558 35.17% 29.04% 70.43%
1126 SHND StrongHands SHND $4.3e-08 $2,400 1.03% 67.39% 79.50%
1127 DAY Chronologic DAY $4.27 $2,332 2.17% 17.04% -9.04%
1128 IBTC iBTC IBTC $0.008222 $2,321 -1.01% 6.71% -24.69%
1129 BLX Blockchain Index BLX $2.39 $2,303 -3.41% 1.54% 3.60%
1130 LDCN LandCoin LDCN $0.019759 $2,137 40.40% 735.63% 497.72%
1131 ABC Alphabit ABC $11.49 $1,938 0.02% -10.30% -16.15%
1132 ETT EncryptoTel [… ETT $0.065232 $1,845 1.61% -6.90% 26.59%
1133 BTU Bitcoin Unlim… BTU $134.00 $1,838 0.00% -7.66% -19.14%
1134 FLASH Flash FLASH $0.004492 $1,740 -0.01% -1.62% -8.89%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.048516 $1,671 5.72% 18.34% -16.79%
1136 PEC Peacecoin PEC $0.024585 $1,656 -1.32% -44.16% 331.84%
1137 HAT Hawala.Today HAT $0.102049 $1,551 7.20% -14.37% -61.70%
1138 SND Sand Coin SND $0.704490 $1,524 2.49% 13.02% -23.48%
1139 NTC Natcoin NTC $0.393474 $1,517 -0.24% 0.53% -58.85%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051131 $1,511 -0.03% -25.00% -32.71%
1141 TIE TIES Network TIE $0.073374 $1,419 2.49% -28.30% -31.66%
1142 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000327 $1,363 -0.04% -19.87% -33.32%
1143 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.012574 $1,285 7.26% -19.84% 116.17%
1144 EUSD eUSD EUSD $0.000240 $1,180 -26.86% -15.77% -66.76%
1145 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000245 $1,068 16.65% 0.17% 0.25%
1146 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043548 $1,045 -0.05% 0.92% -7.90%
1147 GAY GAY Money GAY $0.012680 $988 -0.01% -9.60% -76.44%
1148 WA WA Space WA $0.015356 $949 -0.03% 0.17% -8.51%
1149 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.076391 $939 0.67% -6.41% -18.46%
1150 CYDER Cyder CYDER $0.000163 $863 -50.01% -43.23% -59.27%
1151 GARY President Joh… GARY $0.110348 $817 -0.02% 0.89% 12.41%
1152 BAT BatCoin BAT $0.000002 $816 6.50% 7.29% 17.27%
1153 SFE SafeCoin SFE $0.000082 $805 -0.04% 0.32% 7.06%
1154 EGOLD eGold EGOLD $0.012229 $706 2.39% 39.27% 14.08%
1155 SIFT Smart Investm… SIFT $3.67 $678 2.39% 12.67% 15.43%
1156 WOW Wowcoin WOW $0.000088 $624 4.50% -13.82% -10.36%
1157 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.06 $587 -0.04% 1.59% 132.35%
1158 RCN Rcoin RCN $0.000082 $580 -0.01% 0.17% -25.41%
1159 MAGN Magnetcoin MAGN $0.394345 $566 -0.03% -0.91% -23.04%
1160 TELL Tellurion TELL $0.000130 $552 34.16% 55.96% -44.30%
1161 FAP FAPcoin FAP $0.008179 $552 0.03% -45.31% -39.72%
1162 TCR TheCreed TCR $0.000408 LowVol -0.02% 46.38%
1163 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000163 LowVol -33.36% -33.22% -62.52%
1164 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003022 LowVol -0.03% -4.77% 4.38%
1165 SHA SHACoin SHA $0.000327 LowVol -0.01% -19.87% -31.42%
1166 ACES Aces ACES $0.000159 LowVol -0.31% -9.33% -33.27%
1167 STARS StarCash Network STARS $0.374504 LowVol -0.04% 78.77% 75.63%
1168 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009066 LowVol -2.24% -0.85% -19.16%
1169 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 LowVol -0.01% -6.25% -38.49%
1170 YES Yescoin YES $0.000082 LowVol -0.04% 15.15% 85.33%
1171 DMC DynamicCoin DMC $0.002709 LowVol 7.10% 1.30%
1172 REGA Regacoin REGA $0.002287 LowVol -0.03% 0.17% 7.07%
1173 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.78% 15.45%
1174 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000563 LowVol 10.16% 18.69% -31.98%
1175 EDRC EDRCoin EDRC $0.041702 LowVol 0.10% 5.20% 1.70%
1176 XQN Quotient XQN $0.004411 LowVol -0.01% -39.13% -17.30%
1177 NBIT netBit NBIT $0.040349 LowVol -0.64% -12.97% 8.25%
1178 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -1.61% -20.82% -85.78%
1179 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.01% 0.17% 9.54%
1180 YEL Yellow Token YEL $0.006324 LowVol 2.39% 117.44% -53.45%
1181 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003231 LowVol -0.02% 6.00%
1182 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -3.43% 15.82% 17.91%
1183 SWP Swapcoin SWP $0.084338 LowVol 2.39% -12.64% -17.11%
1184 9COIN 9COIN 9COIN $0.002777 LowVol -0.01% 0.17% -0.08%
1185 BIT First Bitcoin BIT $0.011843 LowVol -0.03% -17.94% 18.48%
1186 DBG Digital Bulli… DBG $0.005064 LowVol -0.04% 6.46% 18.51%
1187 LEPEN LePen LEPEN $0.000091 LowVol -1.87% 11.32% 18.68%
1188 FBL Faceblock FBL $0.002743 LowVol 8.01% 15.74% -98.93%
1189 INDIA India Coin INDIA $0.000163 LowVol -17.68% -33.22% -37.33%
1190 GRN Granite GRN $0.012497 LowVol -0.01% 4.97% 8.03%
1191 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.044723 LowVol -0.04% 54.81% 276.49%
1192 HNC Huncoin HNC $0.000898 LowVol -38.91% -35.19% -52.90%
1193 QORA Qora QORA $0.161895 LowVol -0.04% -0.47% 24.98%
1194 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005973 LowVol 2.75% 1.76% -4.00%
1195 VOYA Voyacoin VOYA $1.91 LowVol -0.03% -0.23% -2.87%
1196 PCN PeepCoin PCN $0.000025 LowVol -0.01% -69.71% 212.50%
1197 EBIT eBIT EBIT $0.000633 LowVol 2.33% -26.67% -27.58%
1198 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.04% 0.17% 7.04%
1199 IQT iQuant IQT $0.141935 LowVol 0.08% -11.60% -25.68%
1200 BEST BestChain BEST $0.001167 LowVol -1.73% 12.71% 1.44%
1201 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol -0.03% -22.75%
1202 UTA UtaCoin UTA $0.000735 LowVol -0.04% 0.17%
1203 TOP TopCoin TOP $0.000826 LowVol -0.04% 6.30% 65.20%
1204 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol -0.03% 1178.85% 660.64%
1205 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.04% 0.17% -46.46%
1206 SAK Sharkcoin SAK $0.002323 LowVol -0.81% 28.09% 22.89%
1207 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002042 LowVol -0.04% 13.83% 15.95%
1208 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.04% 0.17%
1209 MOTO Motocoin MOTO $0.003122 LowVol -3.99% -54.03% 7.07%
1210 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -0.04% -26.49% 7.04%
1211 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003512 LowVol -0.04% 5.98% 13.19%
1212 AV AvatarCoin AV $0.032590 LowVol -0.03% 27.29% 37.59%
1213 ELC Elacoin ELC $0.071135 LowVol 0.02% 9.18% 12.04%
1214 MONETA Moneta MONETA $0.000245 LowVol -0.02% -12.05%
1215 ANTX Antimatter ANTX $0.000024 LowVol 0.03% -71.06% -69.07%
1216 PRIMU Primulon PRIMU $0.000234 LowVol -0.03% 52.07% 23.84%
1217 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 LowVol 2.39% 15.26% 28.13%
1218 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001071 LowVol -0.02% -0.96% -43.54%
1219 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.04% 0.17% 7.06%
1220 BUB Bubble BUB $0.011190 LowVol -0.03% -14.32% -67.83%
1221 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002450 LowVol -0.04% -3.31%
1222 CASH Cash Poker Pro CASH $0.075904 LowVol 2.49% 30.41% -1.44%
1223 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001806 LowVol -0.04% -23.45% -54.88%
1224 SKC Skeincoin SKC $0.003104 LowVol -0.03% 21.78% -7.44%
1225 DASHS Dashs DASHS $0.030139 LowVol -0.04% 18.83% 48.38%
1226 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol -0.04% 0.17% 60.56%
1227 MARX MarxCoin MARX $0.000868 LowVol -0.01% -11.20% 1.27%
1228 EXRN EXRNchain EXRN $4.2e-07 LowVol -48.80% -42.37% -43.39%
1229 DISK DarkLisk DISK $0.000572 LowVol -0.03% -24.20%
1230 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol -0.01% 7.04%
1231 QBT Cubits QBT $0.001083 LowVol 8.28% 47.59% 30.56%
1232 DON Donationcoin DON $0.000484 LowVol 0.04% 16.22% 25.29%
1233 UR UR UR $0.000566 LowVol 0.93% 20.76% 36.38%
1234 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002777 LowVol -0.01% -0.38%
1235 BXC Bitcedi BXC $0.001313 LowVol 3.60% 2.16% 3.70%
1236 ANI Animecoin ANI $0.000163 LowVol 99.95% 10.62% 13.53%
1237 BET BetaCoin BET $0.001797 LowVol -0.01% -19.12% -46.97%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.000653 LowVol -0.03% -19.87% -28.15%
1239 SYNC Sync SYNC $408.39 LowVol -0.03% -33.22%
1240 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008608 LowVol 2.31% -8.03% -29.00%
1241 SKR Sakuracoin SKR $0.000655 LowVol -0.42% -22.98% -8.11%
1242 FC Facecoin FC $0.005060 LowVol 2.39% 72.89% -21.32%
1243 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001225 LowVol -0.01% -11.62% -10.04%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.003022 LowVol -0.01% -11.76% -29.45%
1245 AIB Advanced Inte… AIB $0.003411 LowVol -0.03% -6.32% 22.34%
1246 FUTC FutCoin FUTC $0.001470 LowVol -0.01% 0.16% -16.22%
1247 POKE PokeCoin POKE $0.000245 LowVol -0.01% 42.05%
1248 AXIOM Axiom AXIOM $0.012578 LowVol -0.03% 0.82% 7.01%
1249 PI PiCoin PI $0.001879 LowVol -0.01% -17.56%
1250 10MT 10M Token 10MT $0.001573 LowVol 2.67% -13.78% -43.65%
1251 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000048 LowVol 0.59% -33.72% 6223.14%
1252 XRY Royalties XRY $0.068039 LowVol -0.04% 14.33%
1253 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.01% 0.16% 9.40%
1254 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033715 LowVol 0.90% -8.54% 12.34%
1255 QBC Quebecoin QBC $0.001389 LowVol -0.01% 0.16% -9.02%
1256 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000408 LowVol -0.01% 66.95% 41.82%
1257 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol -0.04% 0.17% -12.36%
1258 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006503 LowVol -0.04% -16.84% 768.55%
1259 HCC Happy Creator… HCC $0.000408 LowVol -0.03% -14.13% 1.40%
1260 RHFC RHFCoin RHFC $0.000898 LowVol -0.04% 0.17% 15.72%
1261 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067058 LowVol -0.04% -1.75%
1262 PRN Protean PRN $0.000078 LowVol 0.96% 42.39%
1263 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218328 LowVol -0.03% 0.32% 7.18%
1264 GAIN UGAIN GAIN $0.001062 LowVol -0.02% 35.25% -14.50%
1265 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol -0.04% 0.24%
1266 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073103 LowVol -0.01% 0.17% -18.56%
1267 SHELL ShellCoin SHELL $0.017071 LowVol -0.04%
1268 GML GameLeagueCoin GML $0.006943 LowVol -0.03%
1269 CYC Cycling Coin CYC $0.001143 LowVol -0.01% -6.51%
1270 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008168 LowVol -0.01% -28.46% -30.48%
1271 LKC LinkedCoin LKC $0.000163 LowVol -0.03%
1272 LTH LAthaan LTH $0.000408 LowVol -0.04% -8.68%
1273 ACN Avoncoin ACN $0.000408 LowVol -0.04% 25.21% 21.28%
1274 SJCX Storjcoin X SJCX $0.189352 LowVol 1.30% -72.43% -71.56%
1275 XDE2 XDE II XDE2 $2.61 LowVol -0.01% -0.10% -24.06%
1276 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000049 LowVol 2.39% 15.26% 22.84%
1277 HDLB HODL Bucks HDLB $0.059462 LowVol -0.03% 29.52% -3.90%
1278 FID BITFID FID $0.081679 LowVol -0.03% 0.17% -46.48%
1279 CBD CBD Crystals CBD $0.001143 LowVol -0.01% -23.00%
1280 OMC Omicron OMC $0.130196 LowVol -0.04% 41.97%
1281 NBE BitCentavo NBE $7.6e-07 LowVol 0.09% 7.29% 18.78%
1282 IRL IrishCoin IRL $0.002777 LowVol -0.01% 8.71% 22.02%
1283 NTWK Network Token NTWK $0.003753 LowVol 2.33% 4.07% 20.61%
1284 VGC VegasCoin VGC $0.000220 LowVol 0.12% 44.81% 62.38%
1285 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol -0.02% 0.17% -14.37%
1286 HYPER Hyper HYPER $0.024912 LowVol -0.01% 30.07%
1287 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.04% 0.17%
1288 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002859 LowVol -0.01% 0.24% 24.90%
1289 OPES Opescoin OPES $0.001960 LowVol -0.04% 4.50% -11.17%
1290 BGR Bongger BGR $0.000103 LowVol 0.11% -5.93%
1291 KASHH KashhCoin KASHH $0.000005 LowVol -0.03% -43.22% -71.97%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 0.38% -17.02%
1293 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.04% 9.35%
1294 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -21.57%
1295 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol 0.65%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -4.99%
1297 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1298 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 7.09%
1299 OP Operand OP $0.000731 LowVol -12.68%
1300 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 11.68%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 3.99%
1302 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1303 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 1.01% 0.02%
1304 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.62% 7.55%
1305 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.22% 2.28%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 34.68%
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol 0.11% -47.90%
1309 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 1.04% 71.17%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -30.33%
1311 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol 0.26% -80.08%
1312 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.87% 7.79%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.69% 7.60%
1316 ASC AsicCoin ASC $0.000708 6.19% 181.46%
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 4.69%
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07 -84.78%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 1380.48%
1320 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -74.41% -84.23%

Quay lại phần 1

Phản hồi