Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 19h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8165.12 trên tổng giá trị $136,329,024,061

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $400.02 trên tổng giá trị $38,363,684,543

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1519.03 trên tổng giá trị $25,546,742,734

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.240487 trên tổng giá trị $9,288,298,237

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $562.18 trên tổng giá trị $4,331,929,278

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.009263 trên tổng giá trị đã biến động tăng 328.72% trong 1h qua

    + Đồng FC2 FuelCoin (FC2) đang có giá hiện tại $0.004817 trên tổng giá trị $489,475 đã biến động tăng 119.65% trong 1h qua

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị đã biến động tăng 72.22% trong 1h qua

    + Đồng SHA SHACoin (SHA) đang có giá hiện tại $0.000408 trên tổng giá trị đã biến động tăng 67.53% trong 1h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.010029 trên tổng giá trị đã biến động tăng 65.91% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1172.11% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007664 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1057.80% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.010029 trên tổng giá trị đã biến động tăng 528.57% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.000911 trên tổng giá trị $86,657 đã biến động tăng 473.32% trong 24h qua

    + Đồng SH Shilling (SH) đang có giá hiện tại $0.005225 trên tổng giá trị $204,654 đã biến động tăng 444.70% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000074 trên tổng giá trị đã biến động tăng 7067.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007664 trên tổng giá trị đã biến động tăng 784.78% trong 7 ngày qua

    + Đồng KEXCOIN KexCoin (KEXCOIN) đang có giá hiện tại $18.80 trên tổng giá trị đã biến động tăng 764.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 659.44% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000006 trên tổng giá trị $28,648 đã biến động tăng 564.40% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ARC Arcade Token ARC $1,248,436 $0.691957 1,804,211 7.72% -50.86%
702 CNO Coin(O) CNO $1,205,340 $0.011462 105,163,362 LowVol 0.60% 5.70% 2.83%
703 CARBON Carboncoin CARBON $1,094,239 $0.000071 15,392,007,480 LowVol 0.94% -19.21% -86.82%
704 LNK Link Platform LNK $967,599 $20.37 47,503 LowVol 0.10% -34.81% 54.11%
705 CRYPT CryptCoin CRYPT $954,458 $0.157402 6,063,824 LowVol 0.52% -13.90%
706 HTC HitCoin HTC $897,738 $0.000082 10,996,318,099 LowVol 0.52% -1.25% 9.95%
707 MBI Monster Byte MBI $764,210 $0.045427 16,822,736 LowVol 0.54% -15.76% 3.98%
708 METAL MetalCoin METAL $709,662 $0.009225 76,925,527 LowVol 0.52% -1.24% -8.67%
709 XFT Footy Cash XFT $709,270 $0.156014 4,546,196 LowVol 0.52% -0.61% 14.70%
710 NET NetCoin NET $702,208 $0.000892 787,126,712 LowVol -8.76% -10.59% 10.35%
711 CDN Canada eCoin CDN $697,186 $0.007157 97,415,544 LowVol 1.23% -0.05% 15.98%
712 ELE Elementrem ELE $693,587 $0.026941 25,744,455 LowVol -10.35% 5.12% 87.24%
713 JET Jetcoin JET $673,364 $0.139485 4,827,498 LowVol -0.06% 86.41% 92.74%
714 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -1.83% -16.36%
715 KOBO Kobocoin KOBO $650,103 $0.026320 24,700,248 LowVol 1.87% 35.47% -16.89%
716 BTB BitBar BTB $632,362 $17.98 35,172 LowVol 0.86% -3.78% -20.04%
717 TES TeslaCoin TES $622,751 $0.008485 73,397,543 LowVol 0.64% -1.40% -14.35%
718 HBN HoboNickels HBN $589,706 $0.009878 59,696,358 LowVol 0.52% 0.47% 0.17%
719 RIYA Etheriya RIYA $587,714 $0.371611 1,581,531 LowVol 0.57% -3.27% -2.96%
720 SMC SmartCoin SMC $572,719 $0.024362 23,508,974 LowVol 0.00% -11.38% 49.58%
721 UFO UFO Coin UFO $568,590 $0.000163 3,482,298,762 LowVol 0.52% -1.24% -26.72%
722 NOBL NobleCoin NOBL $567,238 $0.000245 2,313,407,476 LowVol 1.57% 16.77% -5.84%
723 TROLL Trollcoin TROLL $556,468 $0.000985 564,968,605 LowVol 13.19% 32.18% 24.41%
724 USC Ultimate Secu… USC $548,867 $0.053066 10,343,113 LowVol 0.52% -1.55% -26.31%
725 SDC ShadowCash SDC $548,791 $0.081969 6,695,133 LowVol -0.95% -22.20%
726 BITS Bitstar BITS $544,414 $0.023588 23,079,737 LowVol 2.07% 11.90% -21.17%
727 AU AurumCoin AU $541,793 $1.83 296,216 LowVol 3.96% 75.29% 89.44%
728 TAG TagCoin TAG $536,347 $0.090557 5,922,746 LowVol 0.52% -3.95% -15.13%
729 ITI iTicoin ITI $536,125 $16.75 32,000 LowVol 1.06% -13.08% 5.79%
730 TALK BTCtalkcoin TALK $518,590 $0.007943 65,290,635 LowVol 1.10% 1.66% 9.32%
731 SAC SACoin SAC $509,541 $0.072660 7,012,719 LowVol -0.04% -12.54% -9.52%
732 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 1.46% -23.77%
733 BRIT BritCoin BRIT $463,566 $0.021796 21,268,092 LowVol 0.52% 57.20% 30.23%
734 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $447,598 $0.082456 5,428,300 LowVol 0.52% 3.11% 0.67%
735 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 23.49%
736 V Version V $417,382 $0.000894 466,757,470 LowVol 0.56% 33.04% 10.64%
737 FNC FinCoin FNC $413,748 $0.032127 12,878,667 LowVol 0.51% -6.14% -37.05%
738 SLG Sterlingcoin SLG $400,173 $0.095168 4,204,912 LowVol 1.79% 23.38% 9.99%
739 BITBTC bitBTC BITBTC $399,308 $8024.23 49.7628 LowVol -1.77% 4.15% 4.94%
740 VAL Valorbit VAL $387,165 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.52% 12.59%
741 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.85% -31.89%
742 PXC Phoenixcoin PXC $375,605 $0.006046 62,121,303 LowVol 14.27% 8.81% -11.97%
743 BUCKS SwagBucks BUCKS $352,503 $1.12 313,481 LowVol 0.54% -0.87% -4.46%
744 DVC Devcoin DVC $334,180 $0.000022 15,126,057,500 LowVol 4.28% 63.08% 24.67%
745 SHDW Shadow Token SHDW $329,671 $0.047096 7,000,000 LowVol 0.54% 12.02%
746 DAXX DaxxCoin DAXX $324,697 $0.000655 495,975,580 LowVol 0.62% -6.14% -3.06%
747 STS Stress STS $322,962 $0.000571 565,134,332 LowVol 0.52% 26.01%
748 BTWTY Bit20 BTWTY $298,660 $293,957 1.016 LowVol 0.52% 20.03% 40.22%
749 GUN Guncoin GUN $291,184 $0.001485 196,024,378 LowVol -3.47% 11.36% 17.42%
750 NEWB Newbium NEWB $285,740 $0.005715 50,000,000 LowVol 0.52% 4.80% -3.82%
751 ECA Electra ECA $284,596 $0.000013 21,717,958,417 LowVol -27.91% 57.63% -30.93%
752 ICN iCoin ICN $281,023 $0.009634 29,171,450 LowVol 0.57% -18.66% -4.16%
753 GAIA GAIA GAIA $265,727 $0.011025 24,101,381 LowVol 2.17% 10.05% -7.70%
754 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -0.02%
755 KED Darsek KED $257,989 $0.019103 13,505,094 LowVol -1.81% 9.69% 57.90%
756 TIT Titcoin TIT $254,092 $0.005092 49,898,202 LowVol -1.27% 1.02% 7.10%
757 VIDZ PureVidz VIDZ $247,350 $0.001974 125,279,775 LowVol 1.24% 9.01% 11.94%
758 Q2C QubitCoin Q2C $243,128 $0.000980 248,170,640 LowVol 0.52% -15.36% 14.44%
759 TRK Truckcoin TRK $240,764 $0.001559 154,423,265 LowVol 12.27% 17.87% 15.23%
760 FUNK The Cypherfunks FUNK $240,044 $0.000005 46,188,744,999 LowVol 3.43% -3.99% -4.82%
761 J Joincoin J $237,025 $0.096808 2,448,402 LowVol -0.12% -4.98% -11.99%
762 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol -0.42%
763 NYAN Nyancoin NYAN $234,224 $0.000737 317,851,375 LowVol 0.71% -1.00% 0.80%
764 MOJO MojoCoin MOJO $233,591 $0.019258 12,129,734 LowVol 15.97% 85.35% 79.60%
765 OPAL Opal OPAL $231,735 $0.015303 15,143,377 LowVol 0.82% -16.05% -17.14%
766 LOT LottoCoin LOT $229,935 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 3.27% 12.14% 25.07%
767 OHM OHM OHM $226,809 $0.007674 29,554,970 LowVol 0.52% -32.22%
768 BBP BiblePay BBP $215,342 $0.000898 239,791,280 LowVol 0.52% 8.63% 20.91%
769 KUSH KushCoin KUSH $213,064 $0.039126 5,445,524 LowVol 0.58% 9.75% 24.59%
770 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol -0.95% -3.36%
771 LANA LanaCoin LANA $205,541 $0.000246 833,869,739 LowVol 0.78% -0.04% 18.14%
772 SH Shilling SH $204,654 $0.005225 39,168,525 LowVol 0.52% 444.70% 46.56%
773 TTC TittieCoin TTC $204,525 $0.000162 1,259,816,434 LowVol 0.23% -2.17% 85.55%
774 XPY PayCoin XPY $202,948 $0.017167 11,821,721 LowVol -0.52% -18.86% -1.41%
775 CHESS ChessCoin CHESS $202,526 $0.003748 54,032,769 LowVol 0.72% 2.77% 16.49%
776 UNIC UniCoin UNIC $198,816 $0.067060 2,964,734 LowVol 1.04% 9.54% 21.87%
777 HODL HOdlcoin HODL $198,155 $0.001306 151,699,030 LowVol 0.52% -15.37% -15.55%
778 CUBE DigiCube CUBE $197,724 $0.000081 2,429,126,009 LowVol 0.29% -1.54% 9.59%
779 TEK TEKcoin TEK $190,829 $0.000135 1,414,054,562 LowVol 1.94% 17.32% 25.54%
780 PR Prototanium PR $188,641 $0.963353 195,817 LowVol 1.55% -10.58% -7.18%
781 I0C I0Coin I0C $185,342 $0.008832 20,984,645 LowVol 3.07% 50.45% 10.50%
782 BIGUP BigUp BIGUP $175,973 $0.000083 2,116,238,245 LowVol 1.16% -7.55% 2.57%
783 GLC GlobalCoin GLC $175,579 $0.002694 65,171,010 LowVol 0.52% -1.24% -37.45%
784 FRC Freicoin FRC $175,475 $0.005960 29,443,560 LowVol 0.52% 9.24% -20.44%
785 TGC Tigercoin TGC $170,609 $0.003919 43,536,800 LowVol -12.28% -15.75% -16.52%
786 CCN Cannacoin CCN $169,982 $0.036170 4,699,565 LowVol 1.09% 14.28% -2.43%
787 CTO Crypto CTO $164,212 $0.013634 12,044,372 LowVol 0.52% 5.89% 18.17%
788 MAD SatoshiMadness MAD $163,336 $0.000082 2,000,683,485 LowVol 0.52% 9.92%
789 EMD Emerald Crypto EMD $160,242 $0.008382 19,117,129 LowVol 17.90% 11.14% 11.89%
790 888 OctoCoin 888 $158,813 $0.003161 50,244,100 LowVol -4.45% -16.62% 52.16%
791 YAC Yacoin YAC $156,359 $0.001306 119,701,633 LowVol 0.52% 43.32% 25.65%
792 EVO Evotion EVO $155,449 $0.049210 3,158,901 LowVol 0.61% 16.80% 19.59%
793 ACOIN Acoin ACOIN $149,169 $0.122261 1,220,085 LowVol 0.40% 0.41% 19.21%
794 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol
795 QCN QuazarCoin QCN $148,052 $0.024492 6,044,911 LowVol 50.78% 17.24% 53.09%
796 MRJA GanjaCoin MRJA $145,018 $0.032574 4,451,920 LowVol 0.52% 31.35% -24.06%
797 WYV Wyvern WYV $144,361 $0.083518 1,728,510 LowVol 0.43% -0.81% 33.46%
798 XPD PetroDollar XPD $143,445 $0.002242 63,993,275 LowVol 1.33% -20.27% -10.43%
799 CORG CorgiCoin CORG $142,660 $0.000114 1,251,855,418 LowVol 1.77% -28.99% 2.00%
800 RBX Ripto Bux RBX $142,643 $0.000374 381,236,123 LowVol 1.56% 2.65% 6.45%
801 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol -1.46% 31.22%
802 GRT Grantcoin GRT $140,460 $0.003266 43,012,137 LowVol 0.52% -1.24% -0.35%
803 SPACE SpaceCoin SPACE $139,901 $0.006712 20,843,166 LowVol -2.32% 7.37% 25.66%
804 GAP Gapcoin GAP $139,818 $0.011675 11,976,360 LowVol 0.50% 0.27% 19.99%
805 LTB LiteBar LTB $138,765 $0.174300 796,128 LowVol 27.79% 18.89% -46.90%
806 XRE RevolverCoin XRE $134,638 $0.006041 22,286,028 LowVol 0.57% -0.61% -14.75%
807 MNM Mineum MNM $131,573 $0.013943 9,436,367 LowVol 0.58% 6.87% 1.67%
808 PASL Pascal Lite PASL $125,492 $0.030697 4,088,150 LowVol 0.57% -6.24% 21.76%
809 UNITS GameUnits UNITS $122,026 $0.035136 3,472,983 LowVol 0.53% -6.72% 41.89%
810 EVIL Evil Coin EVIL $120,399 $0.005728 21,020,383 LowVol 0.35% -9.85% -15.85%
811 ANTI AntiBitcoin ANTI $116,920 $0.006694 17,465,159 LowVol 0.52% -11.98% 12.69%
812 DRXNE DROXNE DRXNE $115,449 $0.001848 62,478,173 LowVol 1.70% 16.34% 6.69%
813 BUMBA BumbaCoin BUMBA $115,333 $0.005143 22,423,950 LowVol 0.52% 5.75% 14.02%
814 CYP Cypher CYP $112,247 $0.017634 6,365,285 LowVol 0.52% 45.97%
815 020 020LondonCoin 020 $112,035 $7.1e-07 156,845,020,248 LowVol 12.73%
816 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.95% 10.25%
817 FRN Francs FRN $110,605 $0.028602 3,867,080 LowVol 1.02% -9.54% 3.84%
818 STV Sativacoin STV $110,024 $0.015527 7,085,959 LowVol 0.48% -49.01% 17.16%
819 ARCO AquariusCoin ARCO $105,890 $0.071934 1,472,047 LowVol 0.52% -11.79% 41.79%
820 CAP Bottlecaps CAP $104,559 $0.000514 203,301,275 LowVol
821 PHS Philosopher S… PHS $104,094 $0.017308 6,014,340 LowVol 0.52% -6.12% -16.77%
822 PIE PIECoin PIE $103,841 $0.004898 21,199,054 LowVol 0.57% 16.18% -18.32%
823 FIRE Firecoin FIRE $103,402 $1.05 98,412 LowVol 0.52% -0.71%
824 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,596 $0.001306 77,777,777 LowVol 0.52% 5.34% 3.96%
825 RUPX Rupaya RUPX $101,438 $0.016656 6,090,039 LowVol -16.03% 16.98% 0.98%
826 GTC Global Tour Coin GTC $100,040 $0.003347 29,887,402 LowVol 0.52% -19.02% -30.69%
827 TSE Tattoocoin (S… TSE $98,882 $0.001094 90,421,856 LowVol -1.63% 65.35% 6.84%
828 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol -0.04%
829 ARI Aricoin ARI $96,204 $0.000686 140,262,505 LowVol 2.12% 2.87% 14.77%
830 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 6.02% 128.27%
831 DLC Dollarcoin DLC $94,421 $0.010368 9,106,714 LowVol 0.52% 0.33% 8.48%
832 GP GoldPieces GP $94,017 $0.077053 1,220,161 LowVol 0.86% 1.05% 15.12%
833 HAL Halcyon HAL $92,662 $0.017634 5,254,656 LowVol 0.52% -10.97% 9.78%
834 ICE iDice ICE $91,934 $0.058519 1,571,013 LowVol 0.08% -65.94% -60.42%
835 ISL IslaCoin ISL $91,695 $0.060577 1,513,704 LowVol 0.52% -9.54%
836 XCO X-Coin XCO $89,512 $0.007227 12,384,976 LowVol 0.17% 2.56% 6.88%
837 CAT Catcoin CAT $89,120 $0.014450 6,167,350 LowVol 3.44% -4.28% 8.34%
838 MCRN MACRON MCRN $88,953 $0.000222 401,421,401 LowVol -0.97% 73.79% 110.75%
839 BTQ BitQuark BTQ $88,652 $0.009878 8,974,334 LowVol 0.57% -1.25% 23.20%
840 MEOW Kittehcoin MEOW $87,503 $0.000004 23,905,669,976 LowVol 2.40% 26.05% 61.93%
841 QTL Quatloo QTL $87,497 $0.011335 7,718,883 LowVol 0.58% -11.02% 2.18%
842 PX PX PX $86,657 $0.000911 95,154,366 LowVol 0.41% 473.32% 71.00%
843 CON PayCon CON $85,179 $0.003697 23,042,604 LowVol 3.54% -10.31% -0.63%
844 VC VirtualCoin VC $80,521 $0.008001 10,064,287 LowVol 0.57% -57.55% -29.58%
845 DUO ParallelCoin DUO $76,154 $0.252490 301,612 LowVol 1.34% 2.84% -5.79%
846 SLM Slimcoin SLM $75,759 $0.005072 14,937,439 LowVol -1.05% 14.97%
847 JWL Jewels JWL $74,143 $0.003674 20,181,636 LowVol 0.52% -2.87%
848 ARG Argentum ARG $73,834 $0.008688 8,498,131 LowVol 1.39% -4.50% 10.34%
849 MARS Marscoin MARS $72,417 $0.002561 28,279,074 LowVol -13.67% -18.37% -3.76%
850 PXI Prime-XI PXI $71,802 $0.004072 17,633,160 LowVol 2.33% -4.90% -8.02%
851 BTPL Bitcoin Planet BTPL $71,431 $0.013047 5,475,038 LowVol -42.13% 8.31% -13.43%
852 FLAX Flaxscript FLAX $70,353 $0.012603 5,582,417 LowVol 0.54% 1.71% -31.35%
853 ATX Artex Coin ATX $69,836 $0.003718 18,781,750 LowVol -9.47% -6.11% -35.76%
854 IMS Independent M… IMS $69,824 $0.013005 5,368,934 LowVol 0.57% 25.70% 23.51%
855 SPT Spots SPT $69,380 $0.003096 22,406,021 LowVol 0.37% 7.81% 24.71%
856 ALL Allion ALL $68,244 $0.011008 6,199,359 LowVol -2.13% 5.15% 26.06%
857 CRX Chronos CRX $67,977 $0.000922 73,729,962 LowVol 2.06% 0.21% -1.28%
858 SOON SoonCoin SOON $66,987 $0.005375 12,462,620 LowVol 0.54% -4.19% 3.21%
859 BAS BitAsean BAS $66,059 $0.013212 5,000,000 LowVol 0.08% 5.80% -18.38%
860 SRC SecureCoin SRC $65,325 $0.007986 8,180,206 LowVol -0.72% -7.12% 64.95%
861 POP PopularCoin POP $64,424 $0.000019 3,372,875,244 LowVol 2.94% 24.37% 22.84%
862 MST MustangCoin MST $64,327 $0.102050 630,343 LowVol 0.52% -1.41% 8.81%
863 611 SixEleven 611 $63,276 $0.147185 429,906 LowVol 1.42% -6.45% 6.95%
864 ICOB ICOBID ICOB $62,526 $0.000586 106,701,874 LowVol 1.17% 31.96% 41.72%
865 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,483 $0.078783 793,108 LowVol 0.52% -33.58% 12.44%
866 HXX Hexx HXX $61,453 $0.041598 1,477,313 LowVol 0.52% -18.37% 29.57%
867 BLC Blakecoin BLC $61,439 $0.004063 15,122,697 LowVol -12.37% -9.11% -40.01%
868 CF Californium CF $61,370 $0.025553 2,401,636 LowVol 0.52% -2.80% -3.07%
869 DRM Dreamcoin DRM $59,596 $0.024329 2,449,632 LowVol 0.52% 9.55%
870 PHO Photon PHO $59,286 $0.000003 20,311,002,705 LowVol 36.00% 2.34% 53.54%
871 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol
872 SCRT SecretCoin SCRT $57,653 $0.013634 4,228,672 LowVol 0.57% -0.65% 14.16%
873 ADCN Asiadigicoin ADCN $56,990 $0.002286 24,931,054 LowVol 0.52% -1.25% -2.09%
874 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,918 $0.000955 59,630,200 LowVol 0.55% 7.48% 22.99%
875 CASH Cashcoin CASH $56,424 $0.001225 46,075,361 LowVol 0.52% 34.66% 31.26%
876 MAR Marijuanacoin MAR $56,274 $0.038458 1,463,263 LowVol 1.30% -6.79% -14.47%
877 GPL Gold Pressed … GPL $55,351 $0.217734 254,215 LowVol 0.52% -0.81% -2.03%
878 KURT Kurrent KURT $55,242 $0.005569 9,919,485 LowVol 17.53% -9.55% -24.32%
879 300 300 Token 300 $52,657 $175.52 300 LowVol 0.52% -1.25% -1.71%
880 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -1.83% -63.46%
881 URO Uro URO $52,141 $0.043187 1,207,310 LowVol 0.52% 3.25% 36.01%
882 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $52,066 $0.000653 79,719,140 LowVol 0.52% 12.87%
883 BITZ Bitz BITZ $52,012 $0.026125 1,990,891 LowVol 0.52% -1.17% 9.81%
884 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol
885 GCC GuccioneCoin GCC $51,339 $0.002531 20,285,537 LowVol 0.52% -6.12% 28.93%
886 E4ROW E4ROW E4ROW $51,152 $0.011957 4,278,000 LowVol 0.08% -89.13% -91.00%
887 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $50,432 $0.006280 8,030,000 LowVol 2.59% 38.48% -73.36%
888 XCRE Creatio XCRE $50,259 $0.002449 20,520,514 LowVol 0.52% -15.20% -14.87%
889 ARB ARbit ARB $49,916 $0.006450 7,739,420 LowVol 0.57% 35.71%
890 DIBC DIBCOIN DIBC $49,800 $0.009960 5,000,000 LowVol 0.52% -5.36% 2.15%
891 ZMC ZetaMicron ZMC $49,012 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.52% -1.25% 9.92%
892 RPC RonPaulCoin RPC $48,550 $0.054653 888,340 LowVol 0.52% -22.07% -15.87%
893 KIC KibiCoin KIC $48,273 $0.003284 14,701,000 LowVol -0.58% -4.45% -66.56%
894 WARP WARP WARP $48,194 $0.044004 1,095,224 LowVol 0.52%
895 ZYD Zayedcoin ZYD $47,406 $0.007593 6,243,840 LowVol 0.52% -5.96% 18.64%
896 EMP EMoneyPower EMP $47,310 $0.005142 9,200,000 LowVol 1.96%
897 BRAIN Braincoin BRAIN $46,150 $0.004572 10,094,424 LowVol 0.52% 2.89% 17.25%
898 EGAS ETHGAS EGAS $46,148 $0.004543 10,157,540 LowVol 3.72% 53.03% 70.40%
899 FLVR FlavorCoin FLVR $46,065 $0.002204 20,898,106 LowVol 0.57% 11.10% 34.24%
900 WORM HealthyWormCoin WORM $45,365 $0.000408 111,133,408 LowVol 0.52% -1.25% -8.40%
901 BIP BipCoin BIP $45,274 $0.027822 1,627,261 LowVol 0.79% 2.94% 8.02%
902 DBTC Debitcoin DBTC $44,085 $0.002449 17,999,624 LowVol 0.52% -5.12% -13.20%
903 JOBS JobsCoin JOBS $43,277 $0.000408 106,019,270 LowVol 0.52% -1.25% -31.29%
904 SOIL SOILcoin SOIL $42,743 $0.007496 5,702,048 LowVol 0.90% 4.30% -4.26%
905 EREAL eREAL EREAL $42,665 $0.000638 66,909,634 LowVol 0.08% -1.49% 33.78%
906 $$$ Money $$$ $42,507 $0.000926 45,887,218 LowVol 2.17% 5.27% -3.94%
907 RBT Rimbit RBT $42,389 $0.000367 115,499,623 LowVol 2.16% 45.19% 3.28%
908 PRX Printerium PRX $41,810 $0.003537 11,821,728 LowVol -50.18% 6.95% 78.76%
909 JIN Jin Coin JIN $41,006 $0.004164 9,848,485 LowVol 0.52% -53.42% -35.11%
910 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
911 BSC BowsCoin BSC $40,327 $0.007266 5,550,102 LowVol 0.52% -1.25% 34.01%
912 MND MindCoin MND $39,948 $0.003184 12,546,625 LowVol 0.52% -3.72% 3.38%
913 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 17.37%
914 BIOS BiosCrypto BIOS $37,397 $0.001796 20,821,709 LowVol 0.52%
915 BVC BeaverCoin BVC $36,970 $0.011867 3,115,258 LowVol 1.96% -25.23% -24.27%
916 XBTS Beatcoin XBTS $36,779 $0.024123 1,524,686 LowVol 7.99% -18.67% -25.17%
917 PULSE Pulse PULSE $36,188 $0.002531 14,298,972 LowVol 0.52%
918 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
919 ORLY Orlycoin ORLY $35,902 $0.000980 36,646,779 LowVol 0.52% 7.73% 19.91%
920 CXT Coinonat CXT $35,520 $0.004119 8,623,200 LowVol 0.88% 8.36% -3.62%
921 CMT Comet CMT $34,922 $0.040010 872,830 LowVol 0.24% -7.19% 1.45%
922 NRO Neuro NRO $34,612 $0.000980 35,330,169 LowVol -32.99% -21.00% -25.95%
923 SFC Solarflarecoin SFC $33,664 $0.002390 14,083,450 LowVol -4.96% -26.93% -21.50%
924 GBT GameBet Coin GBT $32,982 $0.001551 21,262,780 LowVol 0.52% -9.69% 39.23%
925 DLISK DAPPSTER DLISK $32,656 $0.000327 100,000,000 LowVol 0.52% -21.00%
926 BENJI BenjiRolls BENJI $32,589 $0.001609 20,251,896 LowVol 0.98% -4.55% -19.40%
927 ACP AnarchistsPrime ACP $32,581 $0.007413 4,394,874 LowVol 0.31% -4.01% 12.36%
928 CAB Cabbage CAB $32,574 $0.003102 10,499,996 LowVol 0.52% 1.42%
929 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,404 $0.001551 20,245,510 LowVol 0.52% 31.56%
930 CRT CRTCoin CRT $31,064 $0.391872 79,270 LowVol 0.52% -1.25% 9.94%
931 BLZ BlazeCoin BLZ $30,697 $0.000050 608,557,394 LowVol 2.76% 13.04% 36.84%
932 COAL BitCoal COAL $30,576 $0.006795 4,500,000 LowVol 0.93% -9.68% -20.75%
933 BOAT Doubloon BOAT $30,533 $0.001646 18,547,845 LowVol 0.57% 28.45% -61.03%
934 LTCR Litecred LTCR $29,613 $0.000980 30,227,750 LowVol 0.52% 2.07% -17.54%
935 EGO EGO EGO $29,390 $0.000490 60,000,001 LowVol 0.52% -1.25% 9.92%
936 VTA Virtacoin VTA $28,648 $0.000006 5,201,310,113 LowVol 3.59% 157.94% 564.40%
937 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -0.87% -0.46%
938 TAGR TAGRcoin TAGR $28,413 $0.000735 38,669,634 LowVol 0.59%
939 PLNC PLNcoin PLNC $27,904 $0.001633 17,089,600 LowVol 0.52% -34.17% -6.11%
940 PSB Pesobit PSB $27,255 $0.000811 33,603,448
941 VIP VIP Tokens VIP $27,252 $0.000327 83,450,403 LowVol 0.52% -1.25% 46.56%
942 SONG SongCoin SONG $26,791 $0.000823 32,565,300 LowVol 10.44% 40.03% 30.71%
943 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,785 $0.005546 4,829,945 LowVol 0.52% 17.57% 27.49%
944 ERY Eryllium ERY $26,644 $0.005167 5,156,251 LowVol 2.54% 12.49% 29.64%
945 KNC KingN Coin KNC $26,224 $13.06 2,008 LowVol 0.52% -1.25%
946 DPAY DPAY DPAY $25,975 $0.000327 79,541,001 LowVol 0.52% -1.18% 92.18%
947 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
948 ICON Iconic ICON $25,025 $0.042208 592,894 LowVol 0.52% 3.56% 2.23%
949 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 6.52% -20.37%
950 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,794 $0.026615 894,026 LowVol 0.59% -1.25% 11.02%
951 LIR LetItRide LIR $23,683 $0.000653 36,261,127 LowVol 0.52% -1.25% 33.42%
952 VPRC VapersCoin VPRC $23,610 $0.000030 780,124,964 LowVol 0.76% 13.79% 111.32%
953 CESC CryptoEscudo CESC $23,529 $0.000163 144,105,100 LowVol 0.52% -1.25% -26.72%
954 VLTC Vault Coin VLTC $23,303 $0.000769 30,289,200 LowVol 0.56% -14.47% -34.27%
955 CNC CHNCoin CNC $23,138 $0.000490 47,229,887 LowVol 0.53% 19.64% 31.95%
956 BQC BBQCoin BQC $22,828 $0.000450 50,765,854 LowVol 1.31% 0.64% 26.08%
957 KRONE Kronecoin KRONE $22,527 $0.006713 3,355,805 LowVol -9.32% -9.55% -3.97%
958 PEX PosEx PEX $22,432 $0.009144 2,453,240 LowVol 0.52% 22.36%
959 UET Useless Ether… UET $22,126 $0.005579 3,965,716 LowVol 0.08% -10.44% -9.69%
960 LUNA Luna Coin LUNA $21,507 $0.013371 1,608,511 LowVol 0.08% -5.15% 6.67%
961 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol -0.37%
962 ZNE Zonecoin ZNE $20,447 $0.007919 2,581,970 LowVol 0.52% -11.06%
963 IBANK iBank IBANK $20,324 $0.004490 4,526,324 LowVol 0.52% -0.25%
964 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 4.31%
965 MILO MiloCoin MILO $19,638 $0.001820 10,789,954 LowVol 0.57% 7.46% -33.95%
966 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,077 $0.025308 753,776 LowVol 0.52% -2.19% 6.49%
967 DES Destiny DES $19,071 $0.011919 1,600,000 LowVol 0.52% 0.93%
968 DAS DAS DAS $18,872 $0.007195 2,622,886 LowVol 2.06% -2.21% 7.42%
969 ALTC Antilitecoin ALTC $18,009 $0.000571 31,512,613 LowVol 0.52% 15.22% 53.46%
970 IMX Impact IMX $17,946 $0.000164 109,509,034 LowVol 0.04% -7.51% 10.51%
971 XRC Rawcoin XRC $17,634 $0.025017 704,882 LowVol 19.96% 35.02% 166.18%
972 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 60.03%
973 BIOB BioBar BIOB $17,427 $0.019675 885,756 LowVol 0.52% -1.25% 31.29%
974 PLACO PlayerCoin PLACO $17,203 $0.000490 35,120,000 LowVol 20.63% -17.63% -51.47%
975 SLEVIN Slevin SLEVIN $17,144 $0.000245 70,000,000 LowVol -4.05% -25.94% -34.05%
976 RIDE Ride My Car RIDE $16,537 $0.000163 101,276,976 LowVol 0.52% -34.17% -6.48%
977 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,027 $0.001303 12,295,750 LowVol 0.52% -44.80% -35.51%
978 TRADE Tradecoin TRADE $15,834 $0.002123 7,459,775 LowVol 0.52% -14.41% 67.74%
979 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -1.90%
980 SDP SydPak SDP $15,357 $0.096172 159,684 LowVol 0.59% -1.25%
981 WBB Wild Beast Block WBB $14,932 $0.090603 164,806 LowVol 0.52% -17.64% -30.78%
982 SCS Speedcash SCS $14,749 $0.056331 261,831 LowVol 0.52%
983 BNX BnrtxCoin BNX $13,786 $0.000525 26,253,001 LowVol -2.04% -9.32% -10.67%
984 MGM Magnum MGM $12,503 $0.003184 3,926,916 LowVol 0.52% 28.38% 16.05%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,234 $0.001551 7,242,312 LowVol 0.52% -1.25% -19.67%
987 ELS Elysium ELS $11,117 $0.002776 4,005,012 LowVol 0.52% -6.73% 41.07%
988 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,189 $0.001135 8,978,697 LowVol 0.52% 96.22% 146.07%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,427 $0.005640 1,671,379 LowVol -0.49% -0.49% -10.91%
990 SANDG Save and Gain SANDG $9,258 $0.003021 3,064,800 LowVol 0.52% 4.40% 139.24%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 9.97%
992 P7C P7Coin P7C $8,626 $0.000245 35,220,238 LowVol 0.52% 64.95%
993 MRNG MorningStar MRNG $8,381 $0.000257 32,576,065 LowVol 0.52% 3.73% -53.98%
994 ARGUS Argus ARGUS $8,138 $0.007087 1,148,324 LowVol 1.00% 1.98% 27.66%
995 NODC NodeCoin NODC $7,559 $0.004504 1,678,439 LowVol -0.95% -1.05%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $7,457 $0.002219 3,360,417 LowVol -0.42% 49.48% 47.27%
997 MTM MTMGaming MTM $7,242 $0.002414 2,999,967 LowVol -0.47% -66.83% -83.90%
998 CONX Concoin CONX $7,048 $0.009470 744,266 LowVol 0.57% -1.25% 36.08%
999 GEERT GeertCoin GEERT $7,001 $0.001375 5,091,200 LowVol 1.65% -10.48% -43.68%
1000 JS JavaScript Token JS $6,765 $0.000846 7,991,996 LowVol 0.08% 6.45% 10.09%
1001 VOLT Bitvolt VOLT $6,169 $0.000408 15,112,554 LowVol 0.52% -45.14% 0.07%
1002 VRS Veros VRS $6,146 $0.000013 486,609,040 LowVol 0.35% -72.47% -27.71%
1003 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.97%
1004 NANOX Project-X NANOX $4,792 $61229.90 0.078264 LowVol 0.52% -50.95% -35.63%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,663 $0.022013 211,827 LowVol -0.47% 67.27% 71.29%
1006 WBC WalletBuilder… WBC $4,603 $0.245083 18,780 LowVol 0.52% 14.54%
1007 BBC BigBoobsCoin BBC $3,925 $0.020454 191,884 LowVol -1.04% 9.95%
1008 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1009 XNG Enigma XNG $3,163 $0.190221 16,627 LowVol 0.57% -23.53% -14.47%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,037 $0.002204 1,377,917 LowVol 0.52% 11.10% 17.60%
1011 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 4.20% 106.03%
1012 ULA Ulatech ULA $1,973 $0.010993 179,486 LowVol 0.52% 114.68% -17.51%
1013 TOKEN SwapToken TOKEN $1,615 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol 1.44% -12.87% -23.56%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $1,427 $0.000245 5,826,388 LowVol 0.52% 48.13% 50.23%
1015 EBT Ebittree Coin EBT $1,114 $0.000881 1,264,511 LowVol 44.80% -41.14% 137.35%
1016 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -52.11%
1017 ABN Abncoin ABN $840 $0.012409 67,700 LowVol 0.52% 9.92% 57.62%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 0.05% 12.06%
1019 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.51%
1020 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 3.13% 11.84%
1021 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000327 87,140 LowVol 0.52% -76.77% -73.81%
1022 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 71,060 LowVol 0.52% -1.25% 9.92%
1023 BTG Bitcoin Gold BTG $280.81 $143,538,000 -1.92% 15.21% 63.49%
1024 CLUB ClubCoin CLUB $4.98 $17,830,700 1.59% -25.06% 140.25%
1025 REC Regalcoin REC $46.82 $7,583,180 -1.01% 8.36% -16.17%
1026 ORME Ormeus Coin ORME $3.89 $2,639,810 -0.56% -2.36% 139.75%
1027 NULS Nuls NULS $0.637875 $2,507,380 -0.54% -4.34% -18.23%
1028 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $1,558,740 0.00% 0.09% 18.21%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.74 $1,501,210 0.50% -2.08% 15.65%
1030 BTE BitSerial BTE $5.85 $1,420,030 1.10% -1.60%
1031 QASH QASH QASH $0.496202 $1,155,210 5.85% 13.79%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.43 $1,041,890 7.59% 0.79%
1033 PBL Publica PBL $0.349025 $1,031,730 5.56%
1034 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.07 $878,104 0.19% 15.12% 28.74%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.056227 $791,809 -0.15% -4.12% -6.58%
1036 B2X SegWit2x [Fut… B2X $252.65 $626,702 1.21% -6.42% 14.45%
1037 FRST FirstCoin FRST $16.29 $585,518 -1.33% -3.57% -7.52%
1038 ETN Electroneum ETN $0.029654 $552,441 2.00% 2.59% -15.54%
1039 XIN Infinity Econ… XIN $0.043418 $502,712 8.34% -9.10% -27.27%
1040 BT2 BT2 [CST] BT2 $106.26 $479,952 -2.27% 6.10% -29.38%
1041 THS TechShares THS $1.02 $464,840 0.52% -6.78% -3.85%
1042 XUC Exchange Union XUC $5.89 $452,087 1.73% -10.16% 89.81%
1043 WC WINCOIN WC $1.89 $449,931 1.11% -2.02%
1044 INK Ink INK $0.165480 $449,592 -0.63% -3.70%
1045 ADK Aidos Kuneen ADK $38.13 $436,730 0.30% -8.39% 3.97%
1046 B3 B3Coin B3 $0.000297 $433,534 7.11% 25.63% -64.25%
1047 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.17 $344,055 13.29% -20.32%
1048 BOT Bodhi BOT $0.488339 $336,298 -0.77% -8.93%
1049 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000118 $328,628 -4.43% 0.25% -12.64%
1050 TSL Energo TSL $0.032153 $268,096 1.66% -3.88%
1051 INF InfChain INF $0.008980 $267,364 0.37% -8.69%
1052 EAG EA Coin EAG $4.33 $196,146 7.18% -2.70%
1053 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $175,689 0.52% -1.25% 9.31%
1054 SUR Suretly SUR $3.39 $151,979 6.18% 14.85% 30.48%
1055 XCPO Copico XCPO $0.032089 $136,129 -1.71% -1.67%
1056 SISA SISA SISA $0.013972 $124,453 -7.95% -30.04%
1057 UGT UG Token UGT $0.378607 $124,004 -3.13% 11.46% 14.29%
1058 LLT LLToken LLT $0.319082 $114,024 -0.81% -1.49% 26.42%
1059 TER TerraNova TER $2.97 $112,344 3.25% 13.62% -9.96%
1060 XID Sphre AIR XID $0.184120 $111,102 -0.93% -1.93% -3.09%
1061 GMT Mercury Protocol GMT $0.055782 $98,671 2.61% 25.46% 25.01%
1062 PHR Phore PHR $0.457143 $96,571 18.25% 19.41%
1063 HOLD Interstellar … HOLD $0.086790 $92,715 0.97% -22.85% -70.18%
1064 AKY Akuya Coin AKY $0.346970 $84,194 0.93% -29.68% -63.57%
1065 OXY Oxycoin OXY $0.176889 $81,782 -2.68% -0.54% 8.79%
1066 AION Aion AION $0.836911 $72,596 0.79% 6.10% 1.95%
1067 BSR BitSoar BSR $0.168995 $69,091 -7.40% -7.35% 23.59%
1068 B2B B2B B2B $0.647162 $67,756 4.60%
1069 BT1 BT1 [CST] BT1 $7851.41 $58,275 -0.06% -3.09% 8.48%
1070 RMC Russian Minin… RMC $10860.50 $55,317 -6.87% -6.98% 23.40%
1071 DSR Desire DSR $0.207929 $54,484 12.34% -9.28% -56.52%
1072 BPL Blockpool BPL $0.179679 $52,113 0.60% 40.16% -13.85%
1073 EVR Everus EVR $4.14 $51,300 1.49% 0.69% 1.22%
1074 VASH VPNCoin VASH $0.005143 $50,248 3.02% -0.68% 17.77%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.104434 $38,644 2.85% 2.18% 4.56%
1076 ASTRO Astro ASTRO $1.99 $38,482 0.08% 41.46%
1077 ICX ICON ICX $1.01 $38,020 -1.64% -3.50% -1.41%
1078 PAYX Paypex PAYX $0.169496 $34,853 5.07% 23.54%
1079 MCR Macro MCR $2.99 $27,228 12.07% -8.83% 33.99%
1080 PLC PlusCoin PLC $0.000768 $26,026 1.87% 8.15%
1081 BIXC BIXC BIXC $3.52 $24,484 0.52% 6.23%
1082 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.015341 $22,973 0.08% -33.10%
1083 SSS Sharechain SSS $0.002914 $19,623 7.65% -15.72% -44.02%
1084 DGPT DigiPulse DGPT $1.26 $18,371 -12.18% 3.88%
1085 AERM Aerium AERM $1.93 $16,952 15.06% 15.98%
1086 MSD MSD MSD $0.013694 $16,409 1.08% -0.42% 23.44%
1087 MINEX Minex MINEX $0.057795 $15,060 1.09% 0.59% 17.25%
1088 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002790 $12,560 5.50% -3.89% -2.06%
1089 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051809 $12,275 0.08% -2.12% 28.63%
1090 TCOIN T-coin TCOIN $0.000181 $11,576 0.38% -23.81% -31.56%
1091 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001018 $11,319 2.93% -31.10% -97.52%
1092 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002121 $9,916 3.75% 3.24% -23.49%
1093 XID International… XID $0.005878 $8,829 0.57% -1.25% -8.99%
1094 CCT Crystal Clear CCT $0.294773 $8,702 0.08% 24.53% -37.35%
1095 PNX Phantomx PNX $0.026171 $8,496 60.01% 18.12%
1096 DNA EncrypGen DNA $0.047425 $8,210 5.39% -21.69%
1097 BTCM BTCMoon BTCM $0.010029 $8,204 65.91% 528.57% 556.24%
1098 MKR Maker MKR $337.95 $8,203 0.08% -6.37%
1099 STEX STEX STEX $0.229075 $8,171 2.51% -11.81% 66.54%
1100 MGC MergeCoin MGC $0.013389 $8,169 -7.38% 11.11%
1101 MGC GulfCoin MGC $0.003347 $8,042 3.03% -1.60% 1.98%
1102 PRL Oyster Pearl PRL $0.004673 $7,961 5.59% -73.64%
1103 BLX Blockchain Index BLX $2.39 $6,386 0.08% -4.51% 4.36%
1104 STU bitJob STU $0.053064 $6,327 -0.22% 0.71% -38.85%
1105 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.119358 $6,052 3.68% 81.17%
1106 DFS DFSCoin DFS $0.006606 $5,102 0.18% -17.94% -36.63%
1107 ETT EncryptoTel [… ETT $0.062898 $4,984 -1.91% -19.15% 25.87%
1108 OX OX Fina OX $0.000163 $4,923 16.76% -14.08% -12.33%
1109 ACC AdCoin ACC $0.149179 $4,644 10.98% 88.09% 58.67%
1110 BSN Bastonet BSN $0.000816 $4,524 0.52% -2.33% -29.07%
1111 VULC Vulcano VULC $0.007404 $4,364 0.52% 0.25% -3.76%
1112 COR CORION COR $0.995428 $4,047 0.55% 3.98% 38.21%
1113 DEUS DeusCoin DEUS $0.382401 $4,013 0.52% 1.58% 3.13%
1114 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.072986 $3,803 0.52% 12.67% 24.87%
1115 FOR FORCE FOR $0.002187 $3,724 0.15% -18.13% -20.70%
1116 BOS BOScoin BOS $1.11 $3,694 0.52% -3.38% -11.79%
1117 BTBc Bitbase BTBc $0.004490 $3,682 0.52% -42.65% -41.53%
1118 APC AlpaCoin APC $0.015390 $3,615 0.50% -0.52% -65.73%
1119 WIC Wi Coin WIC $0.005560 $3,053 2.73% 72.62% 62.77%
1120 HIGH High Gain HIGH $0.000490 $2,824 0.52% -30.53% -70.87%
1121 XOT Internet of T… XOT $2437.28 $2,796 0.52% -1.25% 6.42%
1122 SND Sand Coin SND $0.864409 $2,749 0.16% 8.21% -5.16%
1123 BTU Bitcoin Unlim… BTU $134.00 $2,731 0.00% -2.71% -14.44%
1124 MCI Musiconomi MCI $0.043794 $2,592 0.15% -24.30% -22.69%
1125 SHND StrongHands SHND $3.2e-08 $2,567 4.13% 20.64% 39.66%
1126 PRES President Trump PRES $0.003915 $2,552 0.52% 12.76% 5.33%
1127 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $1,993 72.22% 1.90% 78.93%
1128 ABC Alphabit ABC $11.48 $1,927 0.52% -18.20% -18.67%
1129 VIU Viuly VIU $0.003238 $1,860 -4.30% 17.67%
1130 IPY Infinity Pay IPY $0.001116 $1,687 1.75% 58.80%
1131 CASH Cash Poker Pro CASH $0.071735 $1,675 8.05% 4.87% -10.71%
1132 TELL Tellurion TELL $0.000086 $1,617 0.91% -36.21% -61.80%
1133 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000245 $1,562 0.52% -50.62% -48.24%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051107 $1,511 0.52% -10.41% -13.50%
1135 HAT Hawala.Today HAT $0.091666 $1,443 0.08% -52.35% -69.05%
1136 DAY Chronologic DAY $4.05 $1,437 0.17% 0.79% -13.33%
1137 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.078825 $1,417 0.29% 2.30% -17.45%
1138 NTC Natcoin NTC $0.392343 $1,340 -0.27% -10.29% -58.31%
1139 IBTC iBTC IBTC $0.007572 $1,321 0.08% -10.94% -35.42%
1140 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043355 $1,290 0.52% -1.42% -5.18%
1141 FLASH Flash FLASH $0.003755 $1,119 0.52% -18.88% -22.91%
1142 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000163 $1,039 0.52% -34.17% -34.34%
1143 TIE TIES Network TIE $0.076241 $1,011 -1.23% -27.27% -30.64%
1144 EFYT Ergo EFYT $10.52 $981 0.50% 0.52% 33.09%
1145 WA WA Space WA $0.015348 $948 0.52% -1.25% -6.05%
1146 GAY GAY Money GAY $0.011855 $884 -7.69% -15.68% -65.72%
1147 SFE SafeCoin SFE $0.000082 $861 0.52% -1.40% 9.95%
1148 EUSD eUSD EUSD $0.000318 $839 0.08% -3.52% -56.84%
1149 QBT Cubits QBT $0.000820 $830 0.58% 5.49% 9.97%
1150 GARY President Joh… GARY $0.110296 $817 0.52% 5.22%
1151 EGOLD eGold EGOLD $0.011677 $792 0.08% 32.77% -4.46%
1152 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006302 $756 -20.47% -64.95% -2.93%
1153 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005880 $751 0.52% -17.24% -7.54%
1154 PEC Peacecoin PEC $0.024574 $736 0.52% -11.27% 419.92%
1155 RCN Rcoin RCN $0.000082 $670 0.52% -1.25% -19.87%
1156 CYDER Cyder CYDER $0.000163 $650 0.52% -34.17% -49.68%
1157 LDCN LandCoin LDCN $0.009263 $647 328.72% 271.87% 290.18%
1158 SIFT Smart Investm… SIFT $3.47 $641 0.08% 6.31% 11.42%
1159 MAGN Magnetcoin MAGN $0.423206 $608 0.60% -5.78% -15.58%
1160 SHA SHACoin SHA $0.000408 $591 67.53% -29.46% -11.58%
1161 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.06 $587 0.52% 7.81% 441.54%
1162 WOW Wowcoin WOW $0.000082 $537 0.04% -46.81% -6.06%
1163 WILD Wild Crypto WILD $0.078691 $534 -0.96% 2.09% 29.56%
1164 EDRC EDRCoin EDRC $0.038406 $534 2.50% -1.21% -2.50%
1165 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 $529 0.52% -1.25% -37.98%
1166 FAP FAPcoin FAP $0.011907 LowVol 0.50% -33.00% -9.27%
1167 STARS StarCash Network STARS $0.279992 LowVol 0.52% 31.88% 20.71%
1168 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.030647 LowVol 0.52% 40.04% 14.52%
1169 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000163 LowVol 0.52% -50.62% -62.06%
1170 TCR TheCreed TCR $0.000408 LowVol 0.52%
1171 NTWK Network Token NTWK $0.003547 LowVol 0.08% 282.38% 14.61%
1172 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -15.17% 10.27% 54.89%
1173 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003429 LowVol 0.52% 7.40% 20.40%
1174 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009062 LowVol 0.57% -2.13% -15.67%
1175 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000492 LowVol 0.66% -0.98% -37.46%
1176 ACES Aces ACES $0.000181 LowVol 0.52% 3.14% -33.59%
1177 DMC DynamicCoin DMC $0.003259 LowVol 27.33% 24.23%
1178 YES Yescoin YES $0.000082 LowVol 0.57% 351.44% 64.67%
1179 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.78% 15.45%
1180 REGA Regacoin REGA $0.002286 LowVol 0.52% -1.25% 0.28%
1181 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.52% -1.25% 10.28%
1182 NBIT netBit NBIT $0.048168 LowVol 0.52% 32.19%
1183 QORA Qora QORA $0.163553 LowVol 0.52% -4.37% -5.04%
1184 LEPEN LePen LEPEN $0.000092 LowVol 10.36% 11.91% 23.96%
1185 SWP Swapcoin SWP $0.079706 LowVol 0.08% -12.99% -21.45%
1186 9COIN 9COIN 9COIN $0.002776 LowVol 0.52% -11.64% 1.18%
1187 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 LowVol 2.32% 17.97% -82.10%
1188 MOTO Motocoin MOTO $0.004495 LowVol 0.75% -53.30% 58.97%
1189 FBL Faceblock FBL $0.002433 LowVol 0.16% 28.64%
1190 INDIA India Coin INDIA $0.000163 LowVol 0.52% -38.17% -37.72%
1191 DBG Digital Bulli… DBG $0.004735 LowVol 0.52% -1.25% 13.87%
1192 BIT First Bitcoin BIT $0.013879 LowVol 0.52% 27.19% 39.54%
1193 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000074 LowVol -0.57% 1.73% 7067.60%
1194 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000001 LowVol 3.43% -29.81% -17.86%
1195 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002761 LowVol -41.97% -13.61%
1196 SKC Skeincoin SKC $0.002449 LowVol 0.52% -12.93% -35.37%
1197 YEL Yellow Token YEL $0.005978 LowVol 0.08% 27.59% -56.31%
1198 EBIT eBIT EBIT $0.001088 LowVol 0.08% 45.56% 16.89%
1199 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol 0.52% -1.25% -25.92%
1200 GRN Granite GRN $0.013144 LowVol 0.52% 8.95% 14.85%
1201 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.52% -1.25% 11.14%
1202 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol 0.52% 25.71%
1203 UTA UtaCoin UTA $0.000735 LowVol 0.52% -1.25%
1204 TOP TopCoin TOP $0.001052 LowVol 0.59% 28.23% 125.25%
1205 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol 0.52% -0.79% 2.07%
1206 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.52% -1.25% -45.03%
1207 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001128 LowVol 5.78% -3.75% -29.60%
1208 HNC Huncoin HNC $0.001470 LowVol 0.57% 4.56% -20.02%
1209 IQT iQuant IQT $0.143091 LowVol 0.52% -12.27% -22.50%
1210 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol 0.52% 1172.11% 659.44%
1211 10MT 10M Token 10MT $0.001479 LowVol 0.08% 10.86% -48.98%
1212 PCN PeepCoin PCN $0.000002 LowVol 4.88% -98.16% -83.10%
1213 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.52% -1.25% 9.95%
1214 DASHS Dashs DASHS $0.030125 LowVol 0.52% -1.78% 26.78%
1215 SAK Sharkcoin SAK $0.002035 LowVol 4.06% 15.04% 14.76%
1216 ANTX Antimatter ANTX $0.000023 LowVol 1.00% -71.89% -68.71%
1217 EXRN EXRNchain EXRN $4e-07 LowVol 0.08% -21.67% -39.12%
1218 ELC Elacoin ELC $0.069039 LowVol -0.30% 4.68% 11.75%
1219 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003266 LowVol 0.57% -3.66% 13.24%
1220 EDOGE EtherDoge EDOGE $4e-07 LowVol 0.08% 8.76% 21.75%
1221 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol 0.52% -1.25% 64.88%
1222 BEST BestChain BEST $0.001176 LowVol 1.22% -3.81% -0.61%
1223 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001796 LowVol 0.52% -1.25% 12.27%
1224 DON Donationcoin DON $0.000522 LowVol 1.76% 25.54% 40.38%
1225 XQN Quotient XQN $0.005552 LowVol 0.52% -4.67% -8.60%
1226 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001306 LowVol -26.90% -43.99% -65.32%
1227 IRL IrishCoin IRL $0.002776 LowVol 0.52% 20.06%
1228 MARX MarxCoin MARX $0.000689 LowVol -50.54% -24.54% -16.59%
1229 BET BetaCoin BET $0.001796 LowVol 0.57% -20.61% -49.60%
1230 SKR Sakuracoin SKR $0.000802 LowVol 0.83% -8.56% 15.01%
1231 BXC Bitcedi BXC $0.001333 LowVol 2.39% 7.81% 5.47%
1232 UR UR UR $0.000499 LowVol 2.19% 23.48% 6.70%
1233 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.52% -1.25% -16.46%
1234 FC Facecoin FC $0.004782 LowVol 0.08% 63.14% -25.21%
1235 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol 0.52% -1.25% -21.67%
1236 ASC AsicCoin ASC $0.000686 LowVol 2.00% 2.35% 146.96%
1237 ASN Aseancoin ASN $0.003021 LowVol 0.52% -13.00% -48.81%
1238 AIB Advanced Inte… AIB $0.003410 LowVol 0.52% 5.76% 22.34%
1239 AXIOM Axiom AXIOM $0.012573 LowVol 0.52% -0.60% 9.52%
1240 FUTC FutCoin FUTC $0.001470 LowVol 0.52% -1.25% -13.98%
1241 ACN Avoncoin ACN $0.000408 LowVol 0.52% -1.25% 28.13%
1242 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008339 LowVol 0.48% -10.93% 3.01%
1243 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol -49.72% -50.62% -45.03%
1244 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.52% -1.24% 9.92%
1245 POKE PokeCoin POKE $0.000163 LowVol 0.57% -26.72%
1246 PI PiCoin PI $0.001878 LowVol 5.14%
1247 XRY Royalties XRY $0.068006 LowVol 0.52% 17.24%
1248 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007664 LowVol 0.52% 1057.80% 784.78%
1249 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001388 LowVol 0.52% -1.25% -5.41%
1250 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002857 LowVol 0.52% 1.24%
1251 BUB Bubble BUB $0.011021 LowVol 0.52% -8.68% -66.18%
1252 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.032949 LowVol -0.47% -10.20% 9.28%
1253 TODAY TodayCoin TODAY $0.000653 LowVol 0.52% -21.00% -19.69%
1254 QBC Quebecoin QBC $0.001388 LowVol 0.52% -1.25% -6.57%
1255 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002857 LowVol 0.52% 15.54%
1256 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol 0.52% -1.24% 0.43%
1257 RHFC RHFCoin RHFC $0.000898 LowVol 0.52% 18.96%
1258 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.52%
1259 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073068 LowVol 0.52% -1.13% -28.83%
1260 AV AvatarCoin AV $0.025145 LowVol 0.52% -3.06% 14.69%
1261 CYC Cycling Coin CYC $0.001225 LowVol 0.52% 23.44%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000408 LowVol 0.52% 64.60% 9.80%
1263 GML GameLeagueCoin GML $0.006939 LowVol 0.52% -7.88%
1264 SHELL ShellCoin SHELL $0.019104 LowVol 0.52%
1265 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.52% -1.25% 9.92%
1266 HCC Happy Creator… HCC $0.000408 LowVol 0.52% -1.25% -5.08%
1267 DUB Dubstep DUB $0.001633 LowVol 0.52% -1.11%
1268 SJCX Storjcoin X SJCX $0.178224 LowVol 7.36% -74.40% -74.64%
1269 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000046 LowVol 0.08% 8.76% 16.72%
1270 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.57% -1.25% 9.94%
1271 HDLB HODL Bucks HDLB $0.059434 LowVol 12.58% 27.69% -2.81%
1272 PRN Protean PRN $0.000080 LowVol 12.92% 0.08% 33.39%
1273 FID BITFID FID $0.081640 LowVol 0.52% -1.25% -45.04%
1274 CBD CBD Crystals CBD $0.001143 LowVol 0.52%
1275 OMC Omicron OMC $0.130134 LowVol 0.52% 40.18%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011511 LowVol 0.52% -0.54% 0.55%
1277 NBE BitCentavo NBE $7.3e-07 LowVol 1.96% 15.10%
1278 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.217897 LowVol 0.52% -1.25% 10.97%
1279 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002857 LowVol 0.52% 14.09%
1280 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol 0.52% -10.02% -12.04%
1281 HYPER Hyper HYPER $0.024900 LowVol 0.52% 33.40%
1282 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.52% -1.25%
1283 LTH LAthaan LTH $0.000571 LowVol 0.57% 37.95% 28.45%
1284 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol 0.52% -0.95% -26.25%
1285 VGC VegasCoin VGC $0.000205 LowVol 4.28% 41.24% 53.49%
1286 BGR Bongger BGR $0.000113 LowVol 2.07% 3.00% 85.75%
1287 KASHH KashhCoin KASHH $0.000005 LowVol 4.53% -76.00% -73.75%
1288 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 7.62%
1289 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol -1.15%
1290 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol -0.99% -15.04%
1291 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -1.40% 10.10%
1292 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 0.05%
1293 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -2.90%
1294 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -29.73%
1295 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol -1.46% -13.01%
1296 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1297 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 8.18%
1298 OP Operand OP $0.000731 LowVol -10.52%
1299 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 14.07%
1300 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -0.87% 10.36%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 4.66%
1302 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1303 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol -0.36% 1.65%
1304 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1305 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol -30.74% -38.67%
1306 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -1.15% 9.12%
1307 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 11.15%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol -0.34% 75.08%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -28.33%
1311 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -1.11% -79.98%
1312 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068224 LowVol 8.80%
1313 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.51% 10.74%
1314 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1315 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1316 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.68% 10.55%
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 7.56%
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07 -45.11%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 764.98%
1320 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -77.45% -83.51%

Quay lại phần 1

Phản hồi