Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 17h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8193.33 trên tổng giá trị $136,798,090,846

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $393.19 trên tổng giá trị $37,707,528,036

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1563.93 trên tổng giá trị $26,301,568,717

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.238689 trên tổng giá trị $9,218,854,316

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $558.55 trên tổng giá trị $4,303,832,232

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.001136 trên tổng giá trị $10,201 đã biến động tăng 333.91% trong 1h qua

    + Đồng BTPL Bitcoin Planet (BTPL) đang có giá hiện tại $0.020879 trên tổng giá trị $114,293 đã biến động tăng 120.19% trong 1h qua

    + Đồng ECA Electra (ECA) đang có giá hiện tại $0.000019 trên tổng giá trị $402,401 đã biến động tăng 65.90% trong 1h qua

    + Đồng CYDER Cyder (CYDER) đang có giá hiện tại $0.000245 trên tổng giá trị đã biến động tăng 49.83% trong 1h qua

    + Đồng CRM Cream (CRM) đang có giá hiện tại $0.008874 trên tổng giá trị $397,278 đã biến động tăng 49.26% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1173.26% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007672 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1059.47% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.000912 trên tổng giá trị $86,815 đã biến động tăng 476.24% trong 24h qua

    + Đồng VGC VegasCoin (VGC) đang có giá hiện tại $0.000812 trên tổng giá trị đã biến động tăng 468.73% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003480 trên tổng giá trị đã biến động tăng 371.35% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000077 trên tổng giá trị đã biến động tăng 6620.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 659.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.007672 trên tổng giá trị đã biến động tăng 646.04% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.158653 trên tổng giá trị $702,923 đã biến động tăng 556.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị $28,028 đã biến động tăng 552.09% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PND Pandacoin PND $1,005,371 $0.000031 32,514,916,898 LowVol -1.56% -55.11% 50.29%
702 ORB Orbitcoin ORB $970,915 $0.314979 3,082,474 LowVol -0.81% -2.03% 93.93%
703 LNK Link Platform LNK $950,260 $20.00 47,503 LowVol 1.50% -33.48% 55.60%
704 CRYPT CryptCoin CRYPT $944,148 $0.155702 6,063,813 LowVol -0.11% -14.31%
705 HTC HitCoin HTC $898,764 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -0.11% -1.19% 10.76%
706 XGR GoldReserve XGR $795,768 $0.046343 17,171,382 LowVol -0.11% 1.05% 117.44%
707 ELE Elementrem ELE $778,539 $0.030241 25,744,215 LowVol -0.11% 17.94% 122.65%
708 NET NetCoin NET $777,666 $0.000988 787,126,712 LowVol 0.05% 0.14% 23.39%
709 MBI Monster Byte MBI $764,637 $0.045453 16,822,736 LowVol -0.06% -8.29% 3.44%
710 CDN Canada eCoin CDN $725,296 $0.007445 97,415,544 LowVol 1.79% 4.59% 21.00%
711 METAL MetalCoin METAL $710,473 $0.009236 76,925,527 LowVol -0.11% -1.19% -7.99%
712 XFT Footy Cash XFT $710,076 $0.156192 4,546,172 LowVol -0.14% -0.56% 16.21%
713 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -2.33% -16.25%
714 JET Jetcoin JET $660,643 $0.136850 4,827,498 LowVol 2.62% 108.72% 86.46%
715 KOBO Kobocoin KOBO $645,245 $0.026123 24,700,248 LowVol 0.07% 34.39% -17.55%
716 BTB BitBar BTB $631,658 $17.96 35,172 LowVol -0.06% -3.60% -22.94%
717 TES TeslaCoin TES $622,723 $0.008484 73,397,542 LowVol 7.85% -1.45% -13.20%
718 HBN HoboNickels HBN $590,380 $0.009890 59,696,358 LowVol -0.11% 0.48% 0.80%
719 RIYA Etheriya RIYA $587,934 $0.371750 1,581,531 LowVol -0.09% -3.28% 0.19%
720 SMC SmartCoin SMC $576,472 $0.024522 23,508,558 LowVol -0.12% -11.64% 51.59%
721 UFO UFO Coin UFO $569,237 $0.000163 3,482,298,762 LowVol -0.11% -1.19% -26.18%
722 NOBL NobleCoin NOBL $562,863 $0.000243 2,313,395,648 LowVol -0.11% 34.36% 2.42%
723 USC Ultimate Secu… USC $549,494 $0.053127 10,343,113 LowVol -0.11% -1.49% -27.44%
724 SDC ShadowCash SDC $548,791 $0.081969 6,695,133 LowVol -1.00% -22.33%
725 TAG TagCoin TAG $536,905 $0.090661 5,922,131 LowVol -4.47% -6.27% -5.98%
726 BITS Bitstar BITS $536,761 $0.023257 23,079,737 LowVol 0.14% 10.22% -21.79%
727 ITI iTicoin ITI $535,686 $16.74 32,000 LowVol -0.11% -6.03% 6.44%
728 AU AurumCoin AU $520,584 $1.76 296,216 LowVol 0.33% 68.28% 83.12%
729 TALK BTCtalkcoin TALK $517,114 $0.007920 65,290,635 LowVol -0.03% 1.35% 9.56%
730 SAC SACoin SAC $515,854 $0.073560 7,012,710 LowVol -10.01% -12.66% -8.57%
731 TROLL Trollcoin TROLL $498,062 $0.000882 564,961,217 LowVol -9.63% 18.25% 11.13%
732 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 1.66% -18.75%
733 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,109 $0.082550 5,428,300 LowVol -0.11% 5.66% 2.17%
734 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 24.26%
735 V Version V $417,729 $0.000895 466,744,779 LowVol 0.06% 29.02% 9.79%
736 FNC FinCoin FNC $414,177 $0.032160 12,878,667 LowVol -0.11% -6.24% -37.74%
737 SLG Sterlingcoin SLG $402,415 $0.095704 4,204,778 LowVol -0.06% 24.01% 10.84%
738 ECA Electra ECA $402,401 $0.000019 21,717,220,664 LowVol 65.90% 128.13% -16.44%
739 VAL Valorbit VAL $387,607 $0.000082 4,742,346,801 LowVol -0.11% 13.03%
740 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.92% -33.10%
741 IFLT InflationCoin IFLT $374,348 $0.000011 33,049,452,099 LowVol -1.31% 37.86% -25.47%
742 BRIT BritCoin BRIT $362,823 $0.017059 21,268,092 LowVol 19.30% 12.64% 0.33%
743 BUCKS SwagBucks BUCKS $352,764 $1.13 313,415 LowVol -0.09% -1.16% -3.52%
744 PXC Phoenixcoin PXC $344,246 $0.005542 62,120,178 LowVol -3.56% -3.58% -19.54%
745 SHDW Shadow Token SHDW $329,971 $0.047139 7,000,000 LowVol -0.13% 12.64%
746 DVC Devcoin DVC $326,830 $0.000022 15,125,257,500 LowVol 0.39% 59.44% 23.46%
747 DAXX DaxxCoin DAXX $324,504 $0.000654 495,965,680 LowVol -9.37% -1.24% -2.44%
748 STS Stress STS $323,331 $0.000572 565,134,332 LowVol -0.14%
749 BTWTY Bit20 BTWTY $299,002 $294,293 1.016 LowVol -0.11% 24.94% 40.74%
750 GUN Guncoin GUN $288,814 $0.001473 196,021,228 LowVol 0.11% 10.42% 16.77%
751 NEWB Newbium NEWB $286,066 $0.005721 50,000,000 LowVol -0.11% 4.88% -3.11%
752 ICN iCoin ICN $281,342 $0.009645 29,171,194 LowVol -0.11% -21.22% -7.52%
753 KED Darsek KED $264,942 $0.019619 13,504,163 LowVol -0.02% 18.75% 63.59%
754 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol -0.08%
755 GAIA GAIA GAIA $262,399 $0.010887 24,101,381 LowVol -12.75% 16.61% -8.76%
756 TIT Titcoin TIT $261,257 $0.005236 49,898,202 LowVol 0.40% 3.59% 10.47%
757 VIDZ PureVidz VIDZ $246,470 $0.001967 125,279,775 LowVol -0.01% 8.60% 13.17%
758 Q2C QubitCoin Q2C $243,405 $0.000981 248,170,391 LowVol -0.11% -15.30% 13.65%
759 J Joincoin J $237,553 $0.097024 2,448,402 LowVol -0.10% -4.63% -13.07%
760 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol -0.48%
761 FUNK The Cypherfunks FUNK $234,886 $0.000005 46,187,844,999 LowVol 0.58% -9.55% -9.72%
762 NYAN Nyancoin NYAN $234,196 $0.000737 317,849,521 LowVol -0.09% -0.65% 1.09%
763 OPAL Opal OPAL $231,547 $0.015290 15,143,377 LowVol -0.07% -15.71% -16.70%
764 OHM OHM OHM $227,067 $0.007683 29,554,726 LowVol -0.11% -32.76%
765 LOT LottoCoin LOT $224,959 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 0.40% 10.60% 26.06%
766 TRK Truckcoin TRK $217,004 $0.001405 154,408,623 LowVol 0.26% 6.19% 5.48%
767 BBP BiblePay BBP $215,588 $0.000899 239,791,280 LowVol -0.11% 8.70% 21.80%
768 KUSH KushCoin KUSH $213,299 $0.039170 5,445,524 LowVol -0.11% 9.87% 27.05%
769 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol -1.00% -2.76%
770 UNIC UniCoin UNIC $206,068 $0.069506 2,964,734 LowVol 5.20% 13.71% 26.95%
771 XPY PayCoin XPY $205,499 $0.017383 11,821,696 LowVol -0.78% -21.34% -2.49%
772 LANA LanaCoin LANA $205,437 $0.000246 833,852,657 LowVol -4.67% -0.08% 8.26%
773 TTC TittieCoin TTC $205,390 $0.000163 1,259,816,434 LowVol -0.10% 0.49% 101.41%
774 SH Shilling SH $204,876 $0.005231 39,166,325 LowVol -0.14% 143.00% 43.80%
775 CHESS ChessCoin CHESS $202,865 $0.003754 54,032,769 LowVol -0.06% 1.32% 17.72%
776 MOJO MojoCoin MOJO $202,801 $0.016719 12,129,700 LowVol 0.28% 64.27% 53.79%
777 CUBE DigiCube CUBE $198,540 $0.000082 2,429,126,009 LowVol -0.11% -1.19% 10.74%
778 HODL HOdlcoin HODL $198,344 $0.001308 151,670,595 LowVol -0.14% -20.95% -14.63%
779 TGC Tigercoin TGC $195,712 $0.004495 43,536,800 LowVol -0.11% 8.14% 6.96%
780 PR Prototanium PR $187,556 $0.957813 195,816 LowVol 0.04% -11.03% -8.55%
781 BOLI Bolivarcoin BOLI $182,888 $0.022131 8,264,075 LowVol -0.05% 4.63% 0.10%
782 I0C I0Coin I0C $182,605 $0.008702 20,984,642 LowVol -6.25% 42.70% 9.16%
783 GLC GlobalCoin GLC $175,779 $0.002697 65,171,010 LowVol -0.11% -2.39% -36.99%
784 FRC Freicoin FRC $175,668 $0.005967 29,442,215 LowVol -0.11% 9.29% -19.59%
785 BIGUP BigUp BIGUP $175,469 $0.000083 2,116,232,013 LowVol -0.26% -5.89% 2.61%
786 CCN Cannacoin CCN $169,545 $0.036077 4,699,565 LowVol -0.04% 14.18% -3.25%
787 CTO Crypto CTO $164,385 $0.013649 12,043,359 LowVol -0.11% -5.39% 19.02%
788 MAD SatoshiMadness MAD $163,522 $0.000082 2,000,683,485 LowVol -0.14% 10.73%
789 TEK TEKcoin TEK $162,420 $0.000115 1,414,054,562 LowVol 0.18% 36.56% 9.07%
790 SPACE SpaceCoin SPACE $160,811 $0.007716 20,841,380 LowVol 16.64% 12.29% 45.05%
791 YAC Yacoin YAC $156,537 $0.001308 119,701,413 LowVol -0.11% 43.72% 26.57%
792 EMD Emerald Crypto EMD $155,521 $0.008135 19,117,129 LowVol -0.64% 8.82% 8.09%
793 EVO Evotion EVO $155,509 $0.049230 3,158,840 LowVol -1.48% 18.13% 17.52%
794 ACOIN Acoin ACOIN $149,987 $0.122932 1,220,085 LowVol -0.31% 2.79% 16.06%
795 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol
796 MRJA GanjaCoin MRJA $145,184 $0.032612 4,451,920 LowVol -0.11% 31.42% -23.63%
797 WYV Wyvern WYV $144,649 $0.083695 1,728,294 LowVol -0.11% -0.41% 20.50%
798 XPD PetroDollar XPD $142,866 $0.002233 63,993,275 LowVol 8.57% -22.12% -4.17%
799 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol -1.51% 28.43%
800 CORG CorgiCoin CORG $141,248 $0.000113 1,251,855,418 LowVol 0.26% -29.83% 3.02%
801 GRT Grantcoin GRT $140,618 $0.003269 43,011,307 LowVol -0.14% -1.19% 0.17%
802 RBX Ripto Bux RBX $140,227 $0.000368 381,236,123 LowVol -0.25% -0.48% 5.36%
803 GAP Gapcoin GAP $139,996 $0.011690 11,975,928 LowVol -0.13% -17.54% 20.90%
804 XRE RevolverCoin XRE $134,790 $0.006048 22,285,776 LowVol -0.11% -1.07% -13.73%
805 MNM Mineum MNM $131,778 $0.013965 9,436,367 LowVol 1.03% 6.95% 1.02%
806 PASL Pascal Lite PASL $125,927 $0.030813 4,086,750 LowVol 0.15% -5.93% 18.80%
807 EVIL Evil Coin EVIL $122,352 $0.005821 21,020,383 LowVol -0.02% -9.28% -15.72%
808 UNITS GameUnits UNITS $122,159 $0.035174 3,472,983 LowVol -1.17% 32.07% 41.99%
809 RUPX Rupaya RUPX $121,579 $0.019964 6,089,962 LowVol -0.11% 40.27% 21.93%
810 ANTI AntiBitcoin ANTI $117,054 $0.006702 17,465,159 LowVol -0.11% -11.93% 13.50%
811 BUMBA BumbaCoin BUMBA $115,464 $0.005149 22,423,716 LowVol -0.11% 6.82% 10.26%
812 DRXNE DROXNE DRXNE $114,586 $0.001834 62,472,637 LowVol -1.42% 11.70% 7.33%
813 BTPL Bitcoin Planet BTPL $114,293 $0.020879 5,474,047 LowVol 120.19% 73.24% 37.45%
814 CYP Cypher CYP $112,375 $0.017654 6,365,285 LowVol -0.14% 47.16%
815 020 020LondonCoin 020 $112,034 $7.1e-07 156,843,720,248 LowVol 0.28% 12.78%
816 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -1.00% 10.94%
817 STV Sativacoin STV $110,569 $0.015604 7,085,957 LowVol -0.13% -48.68% 18.49%
818 LTB LiteBar LTB $110,144 $0.138355 796,100 LowVol -27.11% 6.45% -57.46%
819 ARCO AquariusCoin ARCO $106,002 $0.072016 1,471,928 LowVol -0.11% -12.45% 41.49%
820 CAP Bottlecaps CAP $104,534 $0.000514 203,250,791 LowVol
821 PHS Philosopher S… PHS $104,213 $0.017327 6,014,340 LowVol -0.11% -6.69% -16.14%
822 PIE PIECoin PIE $103,957 $0.004904 21,198,432 LowVol -0.11% 9.96% -17.43%
823 FIRE Firecoin FIRE $103,520 $1.05 98,412 LowVol -0.11% -0.65%
824 HAL Halcyon HAL $101,782 $0.019371 5,254,397 LowVol -0.11% 4.11% 21.26%
825 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,712 $0.001308 77,777,777 LowVol -0.11% 5.40% 6.86%
826 TSE Tattoocoin (S… TSE $101,188 $0.001119 90,421,856 LowVol -0.09% 69.12% 13.75%
827 GTC Global Tour Coin GTC $100,154 $0.003351 29,887,402 LowVol -0.11% -18.97% -32.70%
828 QCN QuazarCoin QCN $98,814 $0.016347 6,044,911 LowVol -0.11% -3.86% 3.48%
829 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 0.14%
830 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 5.26% 184.84%
831 ARI Aricoin ARI $95,337 $0.000680 140,262,505 LowVol 0.11% 1.41% 12.65%
832 MCRN MACRON MCRN $95,045 $0.000237 401,421,401 LowVol -0.11% 114.94% 106.83%
833 DLC Dollarcoin DLC $94,529 $0.010380 9,106,714 LowVol -0.11% 0.40% 8.73%
834 GP GoldPieces GP $93,820 $0.076891 1,220,161 LowVol 0.68% 0.75% 13.02%
835 ISL IslaCoin ISL $91,800 $0.060646 1,513,704 LowVol -0.11% -8.40%
836 PRX Printerium PRX $91,724 $0.007759 11,821,728 LowVol -0.11% 195.06% 289.70%
837 ICE iDice ICE $90,198 $0.057414 1,571,013 LowVol 1.81% -66.60% -61.89%
838 XCO X-Coin XCO $89,927 $0.007261 12,384,976 LowVol -0.11% 10.77% 8.08%
839 BTQ BitQuark BTQ $88,754 $0.009890 8,974,334 LowVol -0.11% -1.50% 24.06%
840 QTL Quatloo QTL $87,561 $0.011344 7,718,883 LowVol 5.09% -8.74% 1.60%
841 MARS Marscoin MARS $87,400 $0.003091 28,279,074 LowVol 2.27% -0.51% 16.78%
842 PX PX PX $86,815 $0.000912 95,152,112 LowVol -0.12% 476.24% 99.32%
843 CAT Catcoin CAT $86,693 $0.014058 6,166,800 LowVol -0.40% -7.13% 3.41%
844 MEOW Kittehcoin MEOW $85,639 $0.000004 23,905,669,976 LowVol -0.25% 26.56% 53.72%
845 CON PayCon CON $83,340 $0.003617 23,042,604 LowVol -0.01% -11.19% -2.14%
846 ATX Artex Coin ATX $80,729 $0.004298 18,781,750 LowVol -0.11% 16.61% -25.77%
847 VC VirtualCoin VC $80,613 $0.008010 10,064,287 LowVol -0.11% -58.04% -29.06%
848 DUO ParallelCoin DUO $75,846 $0.251468 301,612 LowVol 0.00% 2.12% -5.64%
849 SLM Slimcoin SLM $75,759 $0.005072 14,937,439 LowVol -0.05% -1.10% 15.90%
850 JWL Jewels JWL $74,228 $0.003678 20,181,636 LowVol -0.11% 7.58%
851 ARG Argentum ARG $73,409 $0.008639 8,497,612 LowVol -2.54% -5.98% 10.00%
852 BLC Blakecoin BLC $71,310 $0.004715 15,122,697 LowVol 7.13% 12.08% -30.69%
853 PXI Prime-XI PXI $70,831 $0.004017 17,631,745 LowVol -0.37% -6.31% -9.76%
854 FLAX Flaxscript FLAX $70,402 $0.012611 5,582,417 LowVol 0.28% 1.37% -32.31%
855 ALL Allion ALL $70,285 $0.011338 6,199,359 LowVol -0.05% 3.41% 30.96%
856 IMS Independent M… IMS $69,901 $0.013020 5,368,934 LowVol 1.53% 25.92% 20.26%
857 SPT Spots SPT $69,544 $0.003104 22,406,021 LowVol -0.10% 7.34% 26.93%
858 SRC SecureCoin SRC $68,539 $0.008380 8,179,266 LowVol -0.08% -2.60% 58.73%
859 CRX Chronos CRX $67,372 $0.000914 73,729,962 LowVol 0.11% 7.50% -3.56%
860 SOON SoonCoin SOON $67,057 $0.005381 12,462,620 LowVol -0.08% -4.12% 3.95%
861 BAS BitAsean BAS $64,809 $0.012962 5,000,000 LowVol 1.81% 3.41% -20.02%
862 MST MustangCoin MST $64,400 $0.102166 630,343 LowVol -0.11% -1.24% 9.53%
863 611 SixEleven 611 $62,985 $0.146510 429,904 LowVol -0.64% -6.21% 7.13%
864 MAR Marijuanacoin MAR $62,979 $0.043049 1,462,974 LowVol 2.80% 2.29% -6.22%
865 POP PopularCoin POP $62,876 $0.000019 3,372,875,244 LowVol 0.45% 22.84% 20.49%
866 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,554 $0.078872 793,108 LowVol -0.11% -33.55% 16.07%
867 ICOB ICOBID ICOB $62,338 $0.000584 106,701,874 LowVol -0.02% 32.69% 41.67%
868 HXX Hexx HXX $61,621 $0.041713 1,477,264 LowVol -2.78% -5.88% 30.71%
869 CF Californium CF $61,440 $0.025583 2,401,636 LowVol -0.11% -2.74% -2.03%
870 DRM Dreamcoin DRM $59,664 $0.024356 2,449,632 LowVol -0.11% 10.39%
871 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol
872 SCRT SecretCoin SCRT $57,719 $0.013649 4,228,672 LowVol -0.14% -0.59% 14.52%
873 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,055 $0.002289 24,931,054 LowVol -0.11% -1.19% -1.36%
874 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,951 $0.000955 59,630,200 LowVol -0.06% 14.59% 31.57%
875 CASH Cashcoin CASH $56,481 $0.001226 46,069,079 LowVol -0.11% 34.74% 28.84%
876 GPL Gold Pressed … GPL $53,522 $0.210557 254,193 LowVol -0.12% -4.32% -5.91%
877 300 300 Token 300 $52,717 $175.72 300 LowVol -0.11% -1.19% -1.00%
878 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -2.35% -63.38%
879 URO Uro URO $52,200 $0.043237 1,207,310 LowVol -0.11% 3.31% 37.02%
880 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $52,126 $0.000654 79,719,140 LowVol -0.11% 12.93% 0.32%
881 BITZ Bitz BITZ $52,071 $0.026155 1,990,891 LowVol -0.11% -0.90% 9.32%
882 NRO Neuro NRO $51,978 $0.001471 35,330,169 LowVol -0.11% 18.58% 18.06%
883 GCC GuccioneCoin GCC $51,398 $0.002534 20,285,537 LowVol -0.11% -4.27% 29.95%
884 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol
885 XCRE Creatio XCRE $50,316 $0.002452 20,520,514 LowVol -0.11% -15.15% -14.23%
886 E4ROW E4ROW E4ROW $50,186 $0.011731 4,278,000 LowVol 1.81% -89.36% -89.35%
887 ARB ARbit ARB $49,969 $0.006457 7,738,830 LowVol -0.11% 36.68%
888 DIBC DIBCOIN DIBC $49,857 $0.009971 5,000,000 LowVol -2.11% -8.42% 3.54%
889 ZMC ZetaMicron ZMC $49,068 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.11% -1.19% 10.73%
890 KIC KibiCoin KIC $49,031 $0.003335 14,701,000 LowVol 9.47% 1.52% -73.82%
891 RPC RonPaulCoin RPC $48,607 $0.054717 888,340 LowVol 0.17% -19.73% -11.74%
892 WARP WARP WARP $48,249 $0.044054 1,095,224 LowVol -0.11%
893 $$$ Money $$$ $47,951 $0.001045 45,887,218 LowVol 3.59% 25.74% 11.14%
894 ZYD Zayedcoin ZYD $47,461 $0.007601 6,243,840 LowVol -0.11% -2.24% 23.96%
895 KURT Kurrent KURT $47,299 $0.004768 9,919,485 LowVol -0.11% -23.09% -34.88%
896 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $46,536 $0.005795 8,030,000 LowVol 36.02% 23.26% -78.06%
897 EMP EMoneyPower EMP $46,317 $0.005034 9,200,000 LowVol 0.42%
898 BRAIN Braincoin BRAIN $46,203 $0.004577 10,094,424 LowVol -0.11% 4.24% 16.10%
899 FLVR FlavorCoin FLVR $46,118 $0.002207 20,898,106 LowVol -0.11% 11.17% 34.66%
900 WORM HealthyWormCoin WORM $45,416 $0.000409 111,132,774 LowVol -0.11% -1.19% -7.72%
901 BIP BipCoin BIP $45,213 $0.027785 1,627,261 LowVol -3.08% -0.30% 7.79%
902 DBTC Debitcoin DBTC $44,135 $0.002452 17,999,624 LowVol -0.11% -4.78% -12.57%
903 PHO Photon PHO $43,529 $0.000002 20,309,855,824 LowVol -24.68% -24.88% 12.79%
904 JOBS JobsCoin JOBS $43,326 $0.000409 106,019,270 LowVol -0.11% -1.19% -30.79%
905 RBT Rimbit RBT $43,044 $0.000373 115,499,623 LowVol 0.66% 30.69% -0.57%
906 SOIL SOILcoin SOIL $42,623 $0.007475 5,702,048 LowVol 6.88% 3.94% -3.52%
907 EREAL eREAL EREAL $41,859 $0.000626 66,909,634 LowVol 1.81% 7.84% 37.26%
908 JIN Jin Coin JIN $41,052 $0.004168 9,848,485 LowVol -0.11% -53.34% -15.96%
909 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
910 BSC BowsCoin BSC $40,373 $0.007274 5,550,102 LowVol -0.14% -1.19% 35.00%
911 MND MindCoin MND $39,993 $0.003188 12,546,625 LowVol -0.11% -3.66% 2.78%
912 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 15.13%
913 BIOS BiosCrypto BIOS $37,440 $0.001798 20,821,709 LowVol -0.11% 8.71%
914 PULSE Pulse PULSE $36,230 $0.002534 14,298,972 LowVol -0.11% 29.69%
915 BVC BeaverCoin BVC $36,195 $0.011619 3,115,258 LowVol 0.42% -26.84% -25.40%
916 EGAS ETHGAS EGAS $36,090 $0.003553 10,157,540 LowVol 5.19% 19.39% 30.56%
917 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
918 ORLY Orlycoin ORLY $35,943 $0.000981 36,646,779 LowVol -0.11% 7.80% 20.80%
919 SFC Solarflarecoin SFC $35,902 $0.002549 14,083,450 LowVol -15.96% -34.71% -7.68%
920 XBTS Beatcoin XBTS $35,757 $0.023452 1,524,686 LowVol -5.91% -23.05% -26.56%
921 CXT Coinonat CXT $35,491 $0.004116 8,623,200 LowVol 0.00% 8.21% -6.77%
922 CMT Comet CMT $35,353 $0.040504 872,830 LowVol -0.12% -6.07% 3.93%
923 GBT GameBet Coin GBT $33,020 $0.001553 21,262,780 LowVol -0.11% 1.94% 40.26%
924 ACP AnarchistsPrime ACP $32,834 $0.007471 4,394,874 LowVol -0.06% -14.14% 20.19%
925 DLISK DAPPSTER DLISK $32,693 $0.000327 100,000,000 LowVol -0.11% -20.95%
926 COAL BitCoal COAL $32,622 $0.007249 4,500,000 LowVol -0.03% -3.69% -14.68%
927 CAB Cabbage CAB $32,612 $0.003106 10,499,996 LowVol -0.14% 1.48%
928 BENJI BenjiRolls BENJI $32,494 $0.001605 20,251,896 LowVol -0.07% -6.08% -19.65%
929 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,440 $0.001553 20,245,510 LowVol -0.11% 33.49%
930 VLTC Vault Coin VLTC $31,394 $0.001036 30,289,200 LowVol -19.75% 17.78% -9.98%
931 CRT CRTCoin CRT $31,099 $0.392319 79,270 LowVol -0.11% -1.19% 10.73%
932 BOAT Doubloon BOAT $30,566 $0.001648 18,547,845 LowVol -0.07% 28.62% -59.90%
933 BLZ BlazeCoin BLZ $30,436 $0.000050 608,557,394 LowVol 0.42% 13.39% 33.18%
934 LTCR Litecred LTCR $29,647 $0.000981 30,227,750 LowVol -0.14% 7.79% -16.94%
935 EGO EGO EGO $29,424 $0.000490 60,000,001 LowVol -0.11% -1.19% 10.73%
936 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -0.93% 1.27%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,445 $0.000736 38,669,634 LowVol -0.11%
938 VTA Virtacoin VTA $28,028 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 0.47% 152.20% 552.09%
939 PLNC PLNcoin PLNC $27,936 $0.001635 17,089,600 LowVol -0.11% -34.13% -1.96%
940 VIP VIP Tokens VIP $27,283 $0.000327 83,450,403 LowVol -0.11% -1.19% 45.98%
941 PSB Pesobit PSB $27,255 $0.000811 33,602,991
942 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,815 $0.005552 4,829,945 LowVol -5.64% 17.67% 28.55%
943 KNC KingN Coin KNC $26,254 $13.08 2,008 LowVol -0.11% -1.19%
944 DPAY DPAY DPAY $26,005 $0.000327 79,541,001 LowVol -0.11% -1.34% 80.59%
945 ERY Eryllium ERY $25,447 $0.004937 5,153,951 LowVol -0.59% 7.08% 22.07%
946 SONG SongCoin SONG $25,243 $0.000775 32,565,300 LowVol 0.33% 36.47% 20.30%
947 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
948 ICON Iconic ICON $25,053 $0.042256 592,894 LowVol -0.11% 3.62% 0.44%
949 KRONE Kronecoin KRONE $24,957 $0.007442 3,353,355 LowVol -0.09% -0.66% 7.51%
950 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 55.00% -20.37%
951 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,821 $0.026645 894,026 LowVol -0.14% -1.19% 11.93%
952 LIR LetItRide LIR $23,710 $0.000654 36,260,962 LowVol -0.14% -1.18% 31.15%
953 CESC CryptoEscudo CESC $23,556 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.11% -1.19% -26.17%
954 CNC CHNCoin CNC $23,155 $0.000490 47,218,535 LowVol 19.86% 19.91% 32.89%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,885 $0.000327 70,000,000 LowVol -0.11% -1.19% -11.41%
956 VPRC VapersCoin VPRC $22,689 $0.000029 780,124,964 LowVol -13.86% 12.12% 101.47%
957 BQC BBQCoin BQC $22,583 $0.000445 50,765,854 LowVol 0.17% 0.51% 15.06%
958 PEX PosEx PEX $22,457 $0.009154 2,453,240 LowVol -0.11% 23.44%
959 UET Useless Ether… UET $21,708 $0.005474 3,965,716 LowVol -16.34% -12.33% -15.79%
960 LUNA Luna Coin LUNA $21,626 $0.013444 1,608,502 LowVol -0.14% -4.67% 8.61%
961 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol -0.42%
962 ZNE Zonecoin ZNE $20,470 $0.007928 2,581,970 LowVol -0.14% -10.49%
963 IBANK iBank IBANK $20,347 $0.004495 4,526,324 LowVol -0.11% -1.90%
964 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 4.96%
965 MILO MiloCoin MILO $19,519 $0.001809 10,789,954 LowVol 2.03% 13.86% -33.92%
966 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,099 $0.025337 753,776 LowVol -0.11% -2.13% 7.27%
967 DES Destiny DES $19,093 $0.011933 1,600,000 LowVol -0.11% 1.69%
968 DAS DAS DAS $18,591 $0.007088 2,622,886 LowVol -0.05% -3.72% -12.75%
969 IMX Impact IMX $18,084 $0.000165 109,509,034 LowVol -0.05% -14.63% 12.25%
970 ALTC Antilitecoin ALTC $18,029 $0.000572 31,512,613 LowVol -0.11% 15.28% 55.02%
971 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 48.52%
972 BIOB BioBar BIOB $17,447 $0.019698 885,756 LowVol -0.11% -1.19% 32.11%
973 BNX BnrtxCoin BNX $17,241 $0.000657 26,251,501 LowVol -0.01% 13.37% 12.40%
974 RIDE Ride My Car RIDE $16,555 $0.000163 101,276,976 LowVol -0.11% -34.12% -11.97%
975 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,035 $0.001305 12,284,750 LowVol -0.13% -50.00% -37.40%
976 TRADE Tradecoin TRADE $15,852 $0.002125 7,459,775 LowVol -0.11% -14.36% 73.18%
977 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -1.95%
978 SDP SydPak SDP $15,375 $0.096282 159,684 LowVol -0.11% -1.18%
979 WBB Wild Beast Block WBB $14,945 $0.090707 164,760 LowVol -0.11% -17.59% -30.39%
980 SCS Speedcash SCS $14,766 $0.056396 261,831 LowVol -0.11%
981 PLACO PlayerCoin PLACO $14,352 $0.000409 35,120,000 LowVol -28.65% -35.78% -57.85%
982 MGM Magnum MGM $12,517 $0.003188 3,926,916 LowVol -0.11% 28.46% 17.17%
983 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
984 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,237 $0.001553 7,235,775 LowVol -0.11% -1.19% -19.08%
985 ELS Elysium ELS $11,130 $0.002779 4,005,012 LowVol -0.11% -6.68% 28.33%
986 XRC Rawcoin XRC $10,266 $0.014564 704,882 LowVol -0.07% -22.48% 57.76%
987 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,201 $0.001136 8,978,697 LowVol 333.91% 96.33% 143.04%
988 QBK Qibuck Asset QBK $9,447 $0.005652 1,671,379 LowVol -0.10% 0.35% -10.10%
989 SANDG Save and Gain SANDG $9,268 $0.003024 3,064,800 LowVol -0.11% 4.46% 141.00%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 10.67%
991 P7C P7Coin P7C $8,636 $0.000245 35,220,238 LowVol -0.14% 66.10%
992 MRNG MorningStar MRNG $8,390 $0.000258 32,575,728 LowVol -0.11% 3.79% -54.37%
993 ARGUS Argus ARGUS $8,090 $0.007045 1,148,324 LowVol 0.07% 1.95% 22.09%
994 NODC NodeCoin NODC $7,559 $0.004504 1,678,439 LowVol -1.00%
995 CCM100 CCMiner CCM100 $7,473 $0.002224 3,360,417 LowVol 0.03% 50.75% 49.39%
996 MTM MTMGaming MTM $7,257 $0.002419 2,999,967 LowVol 0.03% -66.55% -84.61%
997 CONX Concoin CONX $7,056 $0.009481 744,266 LowVol -0.11% -1.19% 37.04%
998 GEERT GeertCoin GEERT $6,962 $0.001367 5,091,200 LowVol 0.03% -9.25% -43.48%
999 JS JavaScript Token JS $6,634 $0.000830 7,991,996 LowVol 1.59% -8.08% 20.14%
1000 VOLT Bitvolt VOLT $6,176 $0.000409 15,112,554 LowVol -0.11% -45.10% -4.89%
1001 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.74%
1002 VRS Veros VRS $5,904 $0.000012 486,609,040 LowVol -0.04% -80.28% -16.92%
1003 DIX Dix Asset DIX $5,626 $5.6e-08 100,000,000,000 LowVol -0.58% -23.03% 21.81%
1004 NANOX Project-X NANOX $4,798 $61299.90 0.078264 LowVol -0.11% -50.92% -37.18%
1005 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,673 $0.022061 211,827 LowVol 0.03% 68.68% 72.85%
1006 WBC WalletBuilder… WBC $4,608 $0.245363 18,780 LowVol -0.11% 15.38%
1007 BBC BigBoobsCoin BBC $3,920 $0.020454 191,653 LowVol -1.09% 10.57%
1008 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1009 XNG Enigma XNG $3,166 $0.190438 16,627 LowVol -0.11% -23.49% -13.85%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,041 $0.002207 1,377,917 LowVol -0.11% 9.89% 23.83%
1011 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 4.85% 109.66%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $2,034 $1.3e-07 15,320,585,365 LowVol 43.97% 35.44% -4.82%
1013 ULA Ulatech ULA $1,755 $0.010427 168,286 LowVol -0.11% 94.74% -20.22%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $1,429 $0.000245 5,826,388 LowVol -0.11% 48.22% 31.64%
1015 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -52.59%
1016 ABN Abncoin ABN $841 $0.012423 67,700 LowVol 3.99% -2.43% 58.78%
1017 EBT Ebittree Coin EBT $774 $0.000612 1,264,511 LowVol 0.33% -59.82% 65.86%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 0.25% 12.67%
1019 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.54%
1020 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 4.59% 11.96%
1021 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000327 87,140 LowVol -0.11% -76.75% -73.57%
1022 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 71,060 LowVol -0.11% -1.19% 10.73%
1023 BTG Bitcoin Gold BTG $299.89 $134,334,000 10.93% 20.67% 74.90%
1024 CLUB ClubCoin CLUB $4.88 $20,046,000 -4.92% -21.05% 135.95%
1025 REC Regalcoin REC $47.11 $7,441,530 1.76% 22.65% -15.48%
1026 NULS Nuls NULS $0.642313 $2,652,420 -3.15% -8.25% -17.31%
1027 ORME Ormeus Coin ORME $3.97 $2,522,140 1.36% -1.49% 160.22%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.60 $1,802,850 -0.83% -4.90% 14.35%
1029 BTE BitSerial BTE $5.93 $1,755,990 -0.16% -2.20%
1030 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $1,558,610 0.00% 0.07% 18.43%
1031 GRX GOLD Reward T… GRX $4.97 $1,057,750 2.10% -9.01%
1032 QASH QASH QASH $0.482025 $1,054,840 0.75% 7.86%
1033 PBL Publica PBL $0.268787 $926,019 6.08%
1034 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.06 $892,437 -0.57% 16.02% 28.76%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.056467 $798,311 -0.39% -4.03% -5.45%
1036 XUC Exchange Union XUC $5.83 $661,155 -1.84% -15.25% 90.99%
1037 BT2 BT2 [CST] BT2 $104.71 $658,139 -2.45% 4.16% -28.93%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.54 $655,737 -0.27% -1.30% -5.90%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $256.73 $627,977 4.32% -6.41% 19.39%
1040 ETN Electroneum ETN $0.029223 $548,309 -0.05% 1.78% -15.92%
1041 XIN Infinity Econ… XIN $0.039650 $489,023 0.67% -17.68% -33.34%
1042 ADK Aidos Kuneen ADK $38.99 $479,937 3.21% -1.77% 7.78%
1043 THS TechShares THS $0.980963 $448,082 -3.35% -10.34% -6.27%
1044 B3 B3Coin B3 $0.000248 $444,974 -2.85% 5.96% -71.07%
1045 INK Ink INK $0.175901 $443,072 1.54% 1.43%
1046 WC WINCOIN WC $1.85 $415,258 -1.52% -3.87%
1047 BOT Bodhi BOT $0.513782 $336,346 1.32% -2.99%
1048 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000116 $323,296 1.81% 4.12% -15.48%
1049 TSL Energo TSL $0.032153 $299,614 0.48% -4.19%
1050 INF InfChain INF $0.008909 $238,119 0.41% -6.36%
1051 EAG EA Coin EAG $4.21 $197,658 0.00% -9.67%
1052 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $175,890 -0.11% -1.19% 9.74%
1053 ZZC ZoZoCoin ZZC $3.03 $165,137 0.62% 9.67%
1054 SUR Suretly SUR $3.14 $148,491 -3.26% 5.32% 20.75%
1055 SISA SISA SISA $0.012835 $147,970 -35.54% -39.23%
1056 XCPO Copico XCPO $0.032126 $129,806 -1.27% -1.44%
1057 TER TerraNova TER $3.09 $123,796 1.48% 18.14% -6.87%
1058 PHR Phore PHR $0.389042 $116,676 -12.89% -1.55%
1059 HOLD Interstellar … HOLD $0.086566 $110,303 -2.65% -23.84% -70.26%
1060 UGT UG Token UGT $0.367558 $109,053 1.81% 4.57% 10.85%
1061 LLT LLToken LLT $0.319393 $107,923 0.90% -1.00% 24.74%
1062 XID Sphre AIR XID $0.186718 $107,691 -0.07% -0.34% -1.71%
1063 GMT Mercury Protocol GMT $0.051026 $91,288 3.56% 13.77% 15.48%
1064 OXY Oxycoin OXY $0.191699 $77,285 17.61% 9.80% 19.95%
1065 BPL Blockpool BPL $0.174923 $74,332 -0.53% 39.29% -14.61%
1066 AION Aion AION $0.821100 $71,472 1.59% 1.58% 0.85%
1067 B2B B2B B2B $0.664015 $68,611 1.54%
1068 BSR BitSoar BSR $0.183573 $68,296 -0.11% -2.57% 34.90%
1069 RMC Russian Minin… RMC $11724.70 $62,095 -0.09% -6.42% 34.23%
1070 AKY Akuya Coin AKY $0.402536 $58,315 4.81% -20.39% -57.43%
1071 BT1 BT1 [CST] BT1 $7928.24 $57,532 -0.38% -2.16% 10.25%
1072 DSR Desire DSR $0.201681 $53,855 7.05% -10.92% -58.83%
1073 EVR Everus EVR $4.09 $50,640 0.23% -0.71% 0.25%
1074 VASH VPNCoin VASH $0.005067 $44,432 -4.23% -4.23% 15.08%
1075 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050830 $39,801 1.81% -7.74% 26.90%
1076 GBG Golos Gold GBG $0.102328 $38,668 -0.33% -0.95% 2.82%
1077 ICX ICON ICX $1.01 $37,095 5.05% -3.43% -2.60%
1078 PAYX Paypex PAYX $0.158258 $36,288 2.66% 15.78%
1079 ASTRO Astro ASTRO $1.89 $35,491 -3.03% 35.80%
1080 BIXC BIXC BIXC $3.52 $24,512 -0.11% 6.29%
1081 PLC PlusCoin PLC $0.000717 $23,370 1.57% 1.89%
1082 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019186 $23,157 2.00% -18.37%
1083 MSD MSD MSD $0.013654 $23,143 0.31% -1.68% 21.96%
1084 MCR Macro MCR $2.71 $21,642 -0.40% -20.28% 22.46%
1085 SSS Sharechain SSS $0.002888 $19,688 7.37% -16.01% -44.14%
1086 DGPT DigiPulse DGPT $1.45 $19,054 3.37% 27.05%
1087 AERM Aerium AERM $2.00 $16,696 -0.10% 21.15%
1088 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002756 $11,590 9.92% -9.26% -3.05%
1089 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001078 $11,178 -3.96% -23.54% -97.50%
1090 DNA EncrypGen DNA $0.041446 $11,087 1.59% -32.74%
1091 MGC MergeCoin MGC $0.014549 $11,003 -0.67% 27.17%
1092 MINEX Minex MINEX $0.064557 $10,472 8.59% 12.30% 33.02%
1093 TCOIN T-coin TCOIN $0.000183 $10,436 -0.52% -25.32% -30.45%
1094 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002321 $9,073 12.66% 5.79% -17.25%
1095 PNX Phantomx PNX $0.026865 $8,913 -2.58% 17.79%
1096 XID International… XID $0.005885 $8,839 -0.11% -1.19% -9.01%
1097 CCT Crystal Clear CCT $0.289202 $8,538 1.59% 27.20% -36.99%
1098 BLX Blockchain Index BLX $2.39 $8,286 1.81% -7.00% 4.46%
1099 MKR Maker MKR $331.57 $8,046 1.59% -4.85%
1100 STEX STEX STEX $0.209612 $7,476 -0.58% -23.03% 54.33%
1101 PRL Oyster Pearl PRL $0.005060 $6,787 3.80% -72.08%
1102 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.121619 $6,209 5.29% 83.67%
1103 BTCM BTCMoon BTCM $0.005827 $5,785 3.32% 255.50% 282.82%
1104 ETT EncryptoTel [… ETT $0.064653 $5,476 -0.11% -22.28% 29.35%
1105 STU bitJob STU $0.052342 $5,367 1.88% -8.94% -40.72%
1106 OX OX Fina OX $0.000163 $4,955 -0.33% -12.71% -14.78%
1107 BSN Bastonet BSN $0.000817 $4,872 -3.33% -2.54% -29.34%
1108 DFS DFSCoin DFS $0.006626 $4,720 -0.42% -15.41% -36.28%
1109 COR CORION COR $0.942659 $4,588 0.84% -1.42% 32.94%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.382838 $4,018 -0.11% 0.17% 4.07%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073069 $3,808 -0.11% 16.22% 23.94%
1112 BOS BOScoin BOS $1.11 $3,649 -0.11% -3.32% -10.89%
1113 APC AlpaCoin APC $0.015407 $3,619 -0.11% -0.24% -67.00%
1114 MGC GulfCoin MGC $0.003433 $3,531 4.98% 0.10% 5.65%
1115 BTBc Bitbase BTBc $0.004577 $3,357 2.23% -43.26% -41.46%
1116 WIC Wi Coin WIC $0.005391 $3,326 -0.10% 85.00% 58.86%
1117 VIU Viuly VIU $0.002957 $3,177 6.40% 6.11%
1118 BTU Bitcoin Unlim… BTU $134.00 $3,082 -0.74% -3.98% -13.29%
1119 ACC AdCoin ACC $0.133582 $2,932 1.49% 69.78% 42.86%
1120 HIGH High Gain HIGH $0.000409 $2,863 -20.54% -37.60% -75.69%
1121 SHND StrongHands SHND $3.2e-08 $2,841 0.32% 30.11% 39.68%
1122 SND Sand Coin SND $0.848079 $2,838 1.81% 13.64% -6.90%
1123 VULC Vulcano VULC $0.007382 $2,802 0.93% -0.33% 0.71%
1124 XOT Internet of T… XOT $2440.06 $2,799 -0.11% -1.19%
1125 FOR FORCE FOR $0.002197 $2,669 -0.53% -15.79% -19.14%
1126 PRES President Trump PRES $0.003920 $2,555 -0.14% 12.82% 6.06%
1127 MCI Musiconomi MCI $0.043111 $2,548 1.29% -24.81% -20.05%
1128 ABC Alphabit ABC $11.49 $1,930 -0.11% -18.15% -18.07%
1129 TELL Tellurion TELL $0.000086 $1,618 -0.05% -59.93% -61.47%
1130 IPY Infinity Pay IPY $0.001099 $1,597 1.59% 80.34%
1131 CASH Cash Poker Pro CASH $0.070380 $1,596 1.81% 2.47% -14.10%
1132 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000245 $1,569 -25.08% -50.59% -47.38%
1133 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.008627 $1,538 -0.28% -51.16% 29.84%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051165 $1,512 -0.11% -10.35% -11.17%
1135 HAT Hawala.Today HAT $0.086020 $1,455 1.81% -51.66% -71.16%
1136 DAY Chronologic DAY $3.97 $1,411 1.77% -4.44% -14.69%
1137 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.078098 $1,410 0.73% -5.22% -18.92%
1138 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000245 $1,409 -0.11% -1.19% -0.85%
1139 IBTC iBTC IBTC $0.007431 $1,404 1.59% -19.02% -40.47%
1140 NTC Natcoin NTC $0.391715 $1,323 0.23% -11.61% -58.37%
1141 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043405 $1,205 -9.39% -0.67% -4.25%
1142 EFYT Ergo EFYT $10.52 $1,200 -0.16% -2.67% 32.56%
1143 FLASH Flash FLASH $0.003760 $1,121 -6.23% -18.83% -22.16%
1144 NAMO NamoCoin NAMO $0.000084 $971 -44.67% -47.24% 8.19%
1145 GAY GAY Money GAY $0.012926 $961 2.34% -8.09% -57.39%
1146 WA WA Space WA $0.015366 $949 -0.11% -1.30% -5.37%
1147 SFE SafeCoin SFE $0.000082 $862 -0.11% -1.19% 10.74%
1148 QBT Cubits QBT $0.000820 $830 -0.10% 7.76% 15.84%
1149 EUSD eUSD EUSD $0.000312 $823 1.59% -10.58% -58.18%
1150 GARY President Joh… GARY $0.110422 $818 -0.11% 5.28%
1151 EGOLD eGold EGOLD $0.011456 $777 1.81% 29.96% -1.70%
1152 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005887 $752 -0.50% -14.40% -9.11%
1153 PEC Peacecoin PEC $0.024602 $737 -0.11% -15.77% 475.05%
1154 RCN Rcoin RCN $0.000082 $671 -0.14% -1.19% -13.42%
1155 TIE TIES Network TIE $0.075854 $659 1.59% -28.76% -31.44%
1156 CYDER Cyder CYDER $0.000245 $645 49.83% -7.20% -24.46%
1157 SIFT Smart Investm… SIFT $3.40 $629 1.81% 4.06% 9.54%
1158 MAGN Magnetcoin MAGN $0.423453 $608 -0.10% -3.79% -15.01%
1159 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.07 $588 -0.11% 7.88% 521.34%
1160 WILD Wild Crypto WILD $0.079102 $576 0.60% 8.68% 29.53%
1161 WOW Wowcoin WOW $0.000082 $540 -2.60% -48.03% -4.41%
1162 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 $513 -0.11% -1.19% -37.68%
1163 EDRC EDRCoin EDRC $0.037269 $512 -0.98% -2.23% -4.66%
1164 FAP FAPcoin FAP $0.011912 LowVol 0.00% -33.01% -8.27%
1165 STARS StarCash Network STARS $0.280312 LowVol -0.08% 31.97% 2.69%
1166 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.030682 LowVol -0.11% 36.62% -0.24%
1167 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000163 LowVol -0.11% -50.59% -62.40%
1168 TCR TheCreed TCR $0.000409 LowVol -0.11%
1169 NTWK Network Token NTWK $0.003480 LowVol 1.81% 371.35% 12.68%
1170 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003433 LowVol -0.11% 9.22% 23.34%
1171 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009072 LowVol -0.11% -2.65% -15.04%
1172 QORA Qora QORA $0.163740 LowVol -0.11% 2.19% -8.71%
1173 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -0.01% -13.28% -85.96%
1174 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000492 LowVol -0.13% -2.07% -36.53%
1175 ACES Aces ACES $0.000181 LowVol 0.15% 4.60% -34.05%
1176 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 0.40% -7.99% 29.54%
1177 YES Yescoin YES $0.000082 LowVol -0.11% 359.39% 51.01%
1178 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.78% 15.45%
1179 INDIA India Coin INDIA $0.000163 LowVol -0.11% -43.53% -37.32%
1180 DMC DynamicCoin DMC $0.002528 LowVol 6.24% -6.77%
1181 SHA SHACoin SHA $0.000409 LowVol -0.11% -29.42% -13.16%
1182 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.11% -1.19% 10.98%
1183 NBIT netBit NBIT $0.048223 LowVol -0.11% 33.84%
1184 REGA Regacoin REGA $0.002289 LowVol -0.11% -1.19% -0.73%
1185 FBL Faceblock FBL $0.002387 LowVol 1.81% 0.77%
1186 LEPEN LePen LEPEN $0.000085 LowVol -0.25% 2.33% 14.58%
1187 SWP Swapcoin SWP $0.078200 LowVol 1.81% -14.84% -22.77%
1188 9COIN 9COIN 9COIN $0.002779 LowVol -0.11% -11.59% 1.62%
1189 MOTO Motocoin MOTO $0.004493 LowVol -0.08% -50.52% 58.49%
1190 DBG Digital Bulli… DBG $0.004741 LowVol -0.11% -1.19% 14.71%
1191 LDCN LandCoin LDCN $0.002208 LowVol -0.11% -7.75% 5.80%
1192 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000077 LowVol -0.14% 5.52% 6620.07%
1193 BIT First Bitcoin BIT $0.013895 LowVol -0.11% 27.26% 37.25%
1194 GRN Granite GRN $0.014957 LowVol -0.11% 21.68% 31.45%
1195 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000001 LowVol 0.40% -30.35% -19.54%
1196 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004858 LowVol -18.54% 59.03%
1197 SKC Skeincoin SKC $0.002452 LowVol -0.11% -12.81% -40.21%
1198 YEL Yellow Token YEL $0.005865 LowVol 1.59% 0.77% -53.69%
1199 EBIT eBIT EBIT $0.000514 LowVol 1.81% -44.01% -41.56%
1200 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol -0.11% -1.19% -28.96%
1201 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.11% -1.19% 11.92%
1202 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol -0.11% 26.62%
1203 UTA UtaCoin UTA $0.000736 LowVol -0.11% -1.19% -46.58%
1204 TOP TopCoin TOP $0.001053 LowVol -0.10% 29.11% 126.82%
1205 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol -0.11% -0.63% 3.08%
1206 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.11% -1.19% -44.63%
1207 HNC Huncoin HNC $0.001471 LowVol -0.11% 4.63% -18.87%
1208 IQT iQuant IQT $0.143249 LowVol -9.64% -4.35% -22.92%
1209 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001063 LowVol -0.11% -9.35% -23.24%
1210 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol -0.11% 1173.26% 659.37%
1211 MARX MarxCoin MARX $0.001446 LowVol 0.37% 36.69% 76.31%
1212 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -0.14% -1.19% 10.73%
1213 10MT 10M Token 10MT $0.001408 LowVol 1.81% 2.66% -50.89%
1214 ELC Elacoin ELC $0.087184 LowVol 0.08% 27.22% 41.95%
1215 DASHS Dashs DASHS $0.030159 LowVol -0.11% -1.72% 15.39%
1216 PCN PeepCoin PCN $0.000001 LowVol -2.40% -98.25% -84.51%
1217 ANTX Antimatter ANTX $0.000023 LowVol 0.07% -72.08% -68.71%
1218 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003269 LowVol -0.11% -3.60% 14.00%
1219 SAK Sharkcoin SAK $0.001983 LowVol -0.18% 19.81% 12.72%
1220 EXRN EXRNchain EXRN $7.8e-07 LowVol 1.81% 112.90% 19.70%
1221 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol -0.11% -1.19% 66.10%
1222 BEST BestChain BEST $0.001172 LowVol -0.01% -5.05% -0.08%
1223 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001798 LowVol -0.11% 0.72% 15.81%
1224 XQN Quotient XQN $0.005558 LowVol -0.11% -7.95% -11.94%
1225 IRL IrishCoin IRL $0.002779 LowVol 9.52% 24.43%
1226 DON Donationcoin DON $0.000465 LowVol 14.29% 12.17% 25.96%
1227 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001798 LowVol -10.30% -22.98% -48.22%
1228 BET BetaCoin BET $0.001798 LowVol -0.11% -20.85% -48.75%
1229 SKR Sakuracoin SKR $0.000801 LowVol 0.10% -11.97% 14.94%
1230 BXC Bitcedi BXC $0.001319 LowVol -0.33% 8.94% 4.85%
1231 UR UR UR $0.000495 LowVol 0.88% 5.25% -2.42%
1232 ANI Animecoin ANI $0.000163 LowVol -0.11% 29.35% 10.75%
1233 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.11% -1.19% -25.22%
1234 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.9e-07 LowVol 1.81% 6.45% 19.70%
1235 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol -0.11% -1.19% -21.03%
1236 ASC AsicCoin ASC $0.000672 LowVol 0.45% 96.64% 114.37%
1237 ASN Aseancoin ASN $0.003024 LowVol -0.11% -12.95% -47.60%
1238 AIB Advanced Inte… AIB $0.003414 LowVol -0.11% 5.82% 19.07%
1239 AXIOM Axiom AXIOM $0.012587 LowVol -0.11% -0.54% 9.86%
1240 FUTC FutCoin FUTC $0.001471 LowVol -0.11% -1.19% -14.73%
1241 ACN Avoncoin ACN $0.000409 LowVol -0.11% -1.19% 28.94%
1242 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008338 LowVol -0.11% -10.58% 3.65%
1243 FC Facecoin FC $0.003519 LowVol 1.81% 19.76% -45.84%
1244 POKE PokeCoin POKE $0.000163 LowVol -0.14% -26.17%
1245 PI PiCoin PI $0.001798 LowVol -0.11%
1246 XRY Royalties XRY $0.068084 LowVol -0.11% 18.10%
1247 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007672 LowVol -0.11% 1059.47% 646.04%
1248 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001389 LowVol -0.11% -1.19% -4.76%
1249 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002861 LowVol -0.11% 2.01%
1250 BUB Bubble BUB $0.011034 LowVol -0.14% -8.63% -65.50%
1251 TODAY TodayCoin TODAY $0.000654 LowVol -0.11% -20.95% -16.52%
1252 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033021 LowVol -0.10% -4.07% 9.52%
1253 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.14% -1.18% 10.73%
1254 QBC Quebecoin QBC $0.001389 LowVol -0.11% -1.19% -6.05%
1255 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002861 LowVol -0.11% 10.80%
1256 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol -0.11% -1.19% 5.18%
1257 RHFC RHFCoin RHFC $0.000899 LowVol -0.11% -1.20%
1258 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.14% -1.19% 10.73%
1259 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol -0.11%
1260 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073151 LowVol -0.11% -0.96% -30.96%
1261 AV AvatarCoin AV $0.025174 LowVol -0.11% -2.79% 16.40%
1262 CYC Cycling Coin CYC $0.001226 LowVol -0.11% 23.52%
1263 GML GameLeagueCoin GML $0.006947 LowVol -0.11% -7.28%
1264 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000409 LowVol -0.11% 64.69% 2.45%
1265 SHELL ShellCoin SHELL $0.019126 LowVol -0.11%
1266 PRN Protean PRN $0.000068 LowVol -2.65% -14.18% 18.16%
1267 HCC Happy Creator… HCC $0.000409 LowVol -0.11% -1.19% -7.07%
1268 DUB Dubstep DUB $0.001635 LowVol -0.11%
1269 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000045 LowVol 1.59% 6.45% 14.76%
1270 FID BITFID FID $0.081733 LowVol -0.11% -1.19% -44.63%
1271 CBD CBD Crystals CBD $0.001144 LowVol -0.14%
1272 OMC Omicron OMC $0.130283 LowVol -0.11% 40.26%
1273 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011524 LowVol -0.11% -0.48% 0.81%
1274 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218146 LowVol -0.11% -1.19% 11.80%
1275 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053127 LowVol -0.11% 14.08% -13.07%
1276 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002861 LowVol -0.11% 14.60%
1277 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol -0.11% -20.95% -11.41%
1278 HYPER Hyper HYPER $0.024929 LowVol -0.11% 29.19%
1279 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.11% -1.18%
1280 LTH LAthaan LTH $0.000572 LowVol -0.11% 38.36% 29.19%
1281 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.11% -1.19% 10.76%
1282 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.11% -25.72%
1283 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol 0.42% -79.44% -74.32%
1284 BGR Bongger BGR $0.000111 LowVol 0.42% 0.81% 82.47%
1285 NBE BitCentavo NBE $7.1e-07 LowVol 0.42% 12.59%
1286 VGC VegasCoin VGC $0.000812 LowVol 0.39% 468.73% 511.38%
1287 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol 7.74%
1288 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol -1.20%
1289 SJCX Storjcoin X SJCX $0.690349 LowVol -0.92% -5.97%
1290 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol -1.04% -14.93%
1291 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -1.45% 10.69%
1292 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 9.71%
1293 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -2.81%
1294 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -33.85%
1295 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol -1.51% -12.45%
1296 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1297 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 8.86%
1298 OP Operand OP $0.000731 LowVol -9.97%
1299 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 14.20%
1300 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -0.92% 11.03%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 5.20%
1302 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1303 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol -0.42% 2.30%
1304 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1305 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol -30.77%
1306 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -1.20% 9.22%
1307 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 11.68%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol -0.39% 75.29%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -28.24%
1311 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -1.16% -79.86%
1312 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068224 LowVol 10.05% 14.91%
1313 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.56% 11.43%
1314 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1315 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1316 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.73% 11.24%
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 8.21%
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07 -45.97%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 247.99%
1320 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -76.90% -83.38%

Quay lại phần 1

Phản hồi