Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 24/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 15h ngày 24/11/2017 (GMT +7) của 1324 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 24/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8263.58 trên tổng giá trị $137,986,184,361

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $411.74 trên tổng giá trị $39,494,493,117

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1634.65 trên tổng giá trị $27,493,975,242

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.242118 trên tổng giá trị $9,351,292,138

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $559.57 trên tổng giá trị $4,312,703,045

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.12 trên tổng giá trị $7,328,005 đã biến động tăng 51.63% trong 1h qua

    + Đồng LCP Litecoin Plus (LCP) đang có giá hiện tại $0.160322 trên tổng giá trị $108,703 đã biến động tăng 46.11% trong 1h qua

    + Đồng LBTC LiteBitcoin (LBTC) đang có giá hiện tại $0.004257 trên tổng giá trị $13,571 đã biến động tăng 35.23% trong 1h qua

    + Đồng SLEVIN Slevin (SLEVIN) đang có giá hiện tại $0.000329 trên tổng giá trị $23,023 đã biến động tăng 34.51% trong 1h qua

    + Đồng ROC Rasputin Onli… (ROC) đang có giá hiện tại $0.306812 trên tổng giá trị $332,468 đã biến động tăng 33.96% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5359.97% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000080 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1769.36% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.081926 trên tổng giá trị $350,479 đã biến động tăng 614.39% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.12 trên tổng giá trị $7,328,005 đã biến động tăng 483.92% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.021625 trên tổng giá trị đã biến động tăng 461.82% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.021625 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1417.48% trong 7 ngày qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000013 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1254.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị $27,304 đã biến động tăng 535.24% trong 7 ngày qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.693117 trên tổng giá trị $4,640,511 đã biến động tăng 524.88% trong 7 ngày qua

    + Đồng ENV Environ (ENV) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị $282 đã biến động tăng 515.82% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 15h ngày 24/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 DCY Dinastycoin DCY $706,054 $0.000497 1,420,858,063 LowVol 0.78% -11.83% -20.46%
702 WGO WavesGo WGO $697,394 $0.070690 9,865,517 LowVol 0.53% 4.85% 7.05%
703 PND Pandacoin PND $684,446 $0.000021 32,514,916,898 LowVol 4.26% -39.33% -24.90%
704 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -10.02%
705 NET NetCoin NET $662,048 $0.000841 787,126,712 LowVol 2.97% -6.94% 6.01%
706 MAX MaxCoin MAX $651,931 $0.010689 60,989,133 LowVol 0.87% 1.30% 14.46%
707 TES TeslaCoin TES $612,831 $0.008349 73,398,060 LowVol 0.40% 6.06% -8.43%
708 BITS Bitstar BITS $609,810 $0.026422 23,079,737 LowVol 0.88% 13.61% -9.13%
709 RIYA Etheriya RIYA $604,433 $0.382182 1,581,531 LowVol 0.82% 2.55% -3.72%
710 HBN HoboNickels HBN $589,025 $0.009867 59,696,358 LowVol 0.87% -2.36% -3.30%
711 UFO UFO Coin UFO $572,822 $0.000164 3,483,261,262 LowVol 0.87% 0.35% -27.06%
712 NOBL NobleCoin NOBL $570,244 $0.000246 2,313,522,692 LowVol 0.87% 1.25% 1.72%
713 USC Ultimate Secu… USC $552,801 $0.053446 10,343,113 LowVol 0.87% 0.34% -3.09%
714 SMC SmartCoin SMC $538,083 $0.022884 23,513,622 LowVol -1.11% -6.85% 42.90%
715 ITI iTicoin ITI $537,142 $16.79 32,000 LowVol -8.52% -1.31% -1.66%
716 V Version V $499,074 $0.001069 466,890,797 LowVol 0.87% 12.04% 24.47%
717 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -39.63%
718 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 63.21% 148.98%
719 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -25.98% -2.68%
720 TALK BTCtalkcoin TALK $468,438 $0.007175 65,290,635 LowVol 0.57% -9.27%
721 KOBO Kobocoin KOBO $467,761 $0.018937 24,700,248 LowVol 0.78% -29.16% -20.57%
722 TROLL Trollcoin TROLL $467,078 $0.000827 565,029,379 LowVol 0.06% -14.62% -0.68%
723 RBIES Rubies RBIES $457,828 $0.043957 10,415,252 LowVol 3.67% 90.81% 94.68%
724 FUCK FuckToken FUCK $445,608 $0.008671 51,392,878 LowVol 0.03% -40.68% -39.50%
725 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol
726 POST PostCoin POST $431,433 $0.027189 15,868,233 LowVol -1.59% 22.45% 61.64%
727 FNC FinCoin FNC $427,039 $0.033159 12,878,667 LowVol 1.49% 2.63% -25.32%
728 VLT Veltor VLT $425,069 $0.766091 554,855 LowVol -14.15% -1.63% 9.30%
729 OPAL Opal OPAL $423,843 $0.027989 15,143,400 LowVol -0.28% 82.38% 54.89%
730 VAL Valorbit VAL $389,940 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.88% 0.34% 4.90%
731 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -17.79%
732 CFT CryptoForecast CFT $370,666 $0.008058 46,000,000 LowVol 1.17% 0.44% -21.84%
733 BUCKS SwagBucks BUCKS $359,706 $1.15 313,806 LowVol 0.88% -0.58% 4.54%
734 E4ROW E4ROW E4ROW $350,479 $0.081926 4,278,000 LowVol -37.50% 614.39% -50.27%
735 DVC Devcoin DVC $347,629 $0.000023 15,130,607,500 8.94% 81.94%
736 ICN iCoin ICN $345,432 $0.011840 29,174,050 LowVol 0.88% 22.46% 25.50%
737 PXC Phoenixcoin PXC $342,910 $0.005518 62,140,328 LowVol 3.19% -1.60% -5.00%
738 GOOD Goodomy GOOD $331,054 $0.000750 441,349,000 LowVol 1.75% 22.49% -1.19%
739 SHDW Shadow Token SHDW $325,475 $0.046496 7,000,000 LowVol -1.65% 7.46%
740 AU AurumCoin AU $321,921 $1.09 296,216 LowVol 0.87% -36.41% 8.05%
741 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol -1.12% 20.61%
742 GUN Guncoin GUN $311,842 $0.001590 196,072,828 LowVol 3.33% 8.10% 17.51%
743 NEWB Newbium NEWB $287,788 $0.005756 50,000,000 LowVol 0.87% 5.63% -7.57%
744 PR Prototanium PR $279,917 $1.43 195,823 LowVol 0.88% 49.89% 39.31%
745 CAGE CageCoin CAGE $278,297 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -1.27% -46.54% -14.23%
746 TRI Triangles TRI $273,303 $3.75 72,891 LowVol 0.81% 7.02% -7.58%
747 TIT Titcoin TIT $272,748 $0.005466 49,898,202 LowVol 2.15% 5.13% 18.09%
748 NYAN Nyancoin NYAN $267,548 $0.000842 317,851,375 LowVol -1.00% 13.59% 9.86%
749 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
750 ICE iDice ICE $245,953 $0.156557 1,571,013 LowVol 0.87% 178.94% 80.95%
751 VIDZ PureVidz VIDZ $244,066 $0.001948 125,279,775 LowVol 2.59% -2.10% 16.92%
752 Q2C QubitCoin Q2C $242,060 $0.000975 248,173,045 LowVol 0.02% -5.23% 20.57%
753 FUNK The Cypherfunks FUNK $238,479 $0.000005 46,196,394,999 LowVol 0.03% 3.35% 12.81%
754 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol
755 XPTX PlatinumBAR XPTX $226,790 $0.572898 395,864 LowVol 0.87% -17.75% 2.36%
756 ECA Electra ECA $225,080 $0.000010 21,727,793,351 LowVol -0.83% 9.29% 5.40%
757 GAIA GAIA GAIA $222,986 $0.009252 24,101,381 LowVol -0.46% -25.26% -35.08%
758 TRK Truckcoin TRK $219,330 $0.001419 154,575,057 LowVol 0.02% 2.03% -2.46%
759 BBP BiblePay BBP $216,885 $0.000904 239,791,280 LowVol 0.87% 0.34% 10.90%
760 J Joincoin J $213,280 $0.087110 2,448,402 LowVol -3.74% -10.44% -30.83%
761 FLT FlutterCoin FLT $212,785 $0.000660 322,214,524 LowVol 0.76% -24.61% -7.20%
762 HODL HOdlcoin HODL $212,445 $0.001398 151,982,170 LowVol 0.87% 3.71% -14.28%
763 I0C I0Coin I0C $212,136 $0.010109 20,984,683 LowVol 0.87% 10.50% 27.45%
764 KAYI Kayicoin KAYI $210,219 $0.000740 284,210,556 LowVol 1.36% -11.20% 16.97%
765 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol -8.82%
766 KUSH KushCoin KUSH $201,123 $0.036934 5,445,524 LowVol 0.67% -5.95% 16.39%
767 XPY PayCoin XPY $199,922 $0.016911 11,822,004 LowVol 0.56% -0.44% 2.90%
768 CUBE DigiCube CUBE $199,735 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.87% 0.35% 4.29%
769 OHM OHM OHM $196,874 $0.006660 29,559,598 LowVol 27.87% -13.54% -15.02%
770 BUN BunnyCoin BUN $194,530 $0.000002 102,277,283,232 LowVol -2.35% 9.17% 0.21%
771 CHESS ChessCoin CHESS $193,848 $0.003588 54,032,769 LowVol 29.22% -4.37% 3.36%
772 SH Shilling SH $193,356 $0.004934 39,192,375 LowVol 0.87% -5.93% -1.65%
773 UNIC UniCoin UNIC $192,645 $0.064977 2,964,798 LowVol -1.20% -4.41% 12.50%
774 CCN Cannacoin CCN $185,226 $0.039413 4,699,566 LowVol 0.87% 9.35% 7.82%
775 TTC TittieCoin TTC $179,242 $0.000142 1,259,816,434 LowVol 0.54% -10.88% -10.99%
776 GLC GlobalCoin GLC $171,478 $0.002631 65,171,010 LowVol 0.87% -2.69% -41.65%
777 BIGUP BigUp BIGUP $169,991 $0.000080 2,116,357,712 LowVol -2.47% -5.96% 0.87%
778 FRC Freicoin FRC $169,530 $0.005756 29,453,989 LowVol -1.53% -3.77% -2.09%
779 TGC Tigercoin TGC $168,251 $0.003865 43,536,800 LowVol 10.20% -15.79% -0.97%
780 CTO Crypto CTO $165,530 $0.013732 12,054,712 LowVol 0.82% 0.37% 12.00%
781 RBX Ripto Bux RBX $162,969 $0.000427 381,236,123 LowVol 0.89% 15.68% -9.67%
782 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -1.75% 2.25%
783 KED Darsek KED $156,914 $0.011613 13,512,151 LowVol 2.49% -40.71% -2.79%
784 LTB LiteBar LTB $155,068 $0.194567 796,990 LowVol 0.81% 2.18% -38.99%
785 LEA LeaCoin LEA $155,007 $0.000497 312,167,490 LowVol 0.11% 13.44% 51.02%
786 LANA LanaCoin LANA $154,472 $0.000185 834,590,328 LowVol 0.76% -27.51% -21.09%
787 ACOIN Acoin ACOIN $151,822 $0.124436 1,220,085 LowVol 0.83% 1.27% -23.73%
788 EMD Emerald Crypto EMD $149,529 $0.007822 19,117,129 LowVol 10.31% 2.68% 14.31%
789 GAP Gapcoin GAP $149,033 $0.012438 11,981,890 LowVol 0.87% 5.63% 21.14%
790 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 6.76%
791 YAC Yacoin YAC $147,656 $0.001233 119,716,874 LowVol 0.87% -5.92% 12.40%
792 WYV Wyvern WYV $146,030 $0.084363 1,730,974 LowVol 0.87% 0.64% 12.87%
793 XPD PetroDollar XPD $145,311 $0.002271 63,993,275 LowVol 0.07% 10.92% -15.62%
794 MRJA GanjaCoin MRJA $143,496 $0.032232 4,451,920 LowVol -1.41% 7.74%
795 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $141,743 $0.010782 13,146,478 LowVol 0.61% 2.50% 2.62%
796 GRT Grantcoin GRT $141,493 $0.003289 43,019,795 LowVol 0.88% 0.34% -2.61%
797 MOJO MojoCoin MOJO $137,672 $0.011350 12,130,106 LowVol -11.05% -27.21% 5.30%
798 ANTI AntiBitcoin ANTI $136,427 $0.007811 17,465,159 LowVol 0.82% 16.29% 53.33%
799 URC Unrealcoin URC $132,267 $0.018830 7,024,402 LowVol 0.82% 21.04%
800 XRE RevolverCoin XRE $131,958 $0.005920 22,288,458 LowVol 0.85% -3.03% -13.18%
801 SPACE SpaceCoin SPACE $130,298 $0.006249 20,850,542 LowVol 0.70% -5.14% 10.67%
802 EVO Evotion EVO $127,698 $0.040419 3,159,395 LowVol 1.38% -17.75% -19.73%
803 PHS Philosopher S… PHS $127,589 $0.021214 6,014,340 LowVol -5.36% 22.11% -4.68%
804 MNM Mineum MNM $127,399 $0.013501 9,436,367 LowVol -1.11% 0.50% 3.21%
805 PASL Pascal Lite PASL $126,746 $0.030917 4,099,600 LowVol 0.87% -1.55% 8.58%
806 PX PX PX $125,214 $0.001316 95,176,445 LowVol 0.82% 43.72% 132.28%
807 SLING Sling SLING $123,468 $0.114951 1,074,095 LowVol 0.82% 0.42% 23.25%
808 DRXNE DROXNE DRXNE $123,395 $0.001974 62,519,484 LowVol 0.88% 12.68% 14.07%
809 STV Sativacoin STV $119,312 $0.016838 7,085,983 LowVol 0.84% 1.73% 17.89%
810 XCXT CoinonatX XCXT $118,384 $0.007640 15,495,249 LowVol 0.80% -12.44% 2.12%
811 XLC LeviarCoin XLC $117,864 $0.012151 9,699,799 LowVol -24.57% 6.68% -44.27%
812 CYP Cypher CYP $113,051 $0.017761 6,365,285 LowVol 0.88% 0.35% 38.99%
813 FRN Francs FRN $112,921 $0.029201 3,867,080 LowVol 0.97% 2.32% 3.00%
814 020 020LondonCoin 020 $112,044 $7.1e-07 156,856,940,248 LowVol 5.73%
815 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 3.56%
816 CAP Bottlecaps CAP $104,692 $0.000514 203,558,444 LowVol
817 ARCO AquariusCoin ARCO $103,444 $0.070215 1,473,238 LowVol 0.77% -3.76% 19.12%
818 FIRE Firecoin FIRE $102,621 $1.04 98,412 LowVol -1.12%
819 HAL Halcyon HAL $99,430 $0.018912 5,257,572 LowVol 0.88% 0.88% 10.69%
820 QCN QuazarCoin QCN $99,409 $0.016445 6,044,911 LowVol 0.88% -1.04% -0.90%
821 ARI Aricoin ARI $99,316 $0.000708 140,262,505 LowVol -0.99% 5.09% 12.99%
822 GP GoldPieces GP $98,969 $0.081111 1,220,161 LowVol 0.76% 6.01% 7.24%
823 C2 Coin2.1 C2 $98,647 $0.000987 99,976,323 LowVol 0.82% 9.01% -30.78%
824 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
825 RED RedCoin RED $96,798 $0.001306 74,107,896 LowVol 0.78% -23.15% 55.71%
826 MAY Theresa May Coin MAY $94,901 $0.003940 24,086,800 LowVol -4.25% -29.10% -35.82%
827 DLC Dollarcoin DLC $93,600 $0.010278 9,106,714 LowVol 0.87% -1.24% 4.07%
828 GTC Global Tour Coin GTC $90,927 $0.003042 29,887,402 LowVol 0.88% -21.85% -30.13%
829 CON PayCon CON $90,471 $0.003926 23,042,604 LowVol 0.55% 9.55% 1.58%
830 BTQ BitQuark BTQ $89,288 $0.009949 8,974,334 LowVol 0.88% 0.37% 17.54%
831 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol -3.03%
832 XCO X-Coin XCO $89,032 $0.007189 12,384,976 LowVol -1.25% 2.98%
833 CAT Catcoin CAT $88,262 $0.014307 6,169,050 LowVol 0.87% 4.46% -0.17%
834 QTL Quatloo QTL $84,291 $0.010920 7,718,883 LowVol 0.66% 1.07% -3.17%
835 ARG Argentum ARG $84,014 $0.009881 8,502,775 LowVol -0.81% 5.30% 14.59%
836 DUO ParallelCoin DUO $83,205 $0.275861 301,620 LowVol 0.88% 10.01% -0.87%
837 611 SixEleven 611 $83,106 $0.193277 429,981 LowVol -1.00% 28.54% 42.85%
838 UNITS GameUnits UNITS $82,995 $0.023897 3,472,983 LowVol 0.87% -34.77% 21.51%
839 XCT C-Bit XCT $82,533 $0.000525 157,223,250 LowVol 0.91% -10.24% -14.05%
840 SPT Spots SPT $81,070 $0.003618 22,406,021 LowVol 0.87% 14.84% 36.50%
841 VC VirtualCoin VC $79,312 $0.007880 10,064,287 LowVol -1.86% -44.93%
842 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $78,973 $0.099575 793,108 LowVol 0.87% 25.93% 14.74%
843 ATX Artex Coin ATX $78,641 $0.004187 18,781,750 LowVol 0.87% -2.84% 7.78%
844 COXST CoExistCoin COXST $77,991 $0.002878 27,100,000 LowVol 0.82% 48.46%
845 SLM Slimcoin SLM $77,379 $0.005180 14,937,439 LowVol 0.82% 1.96% 5.23%
846 TSE Tattoocoin (S… TSE $75,034 $0.000830 90,421,856 LowVol -7.65% -14.28% -18.89%
847 NEVA NevaCoin NEVA $74,835 $0.030900 2,421,805 LowVol 0.40% -10.61% 21.16%
848 ALL Allion ALL $74,403 $0.012002 6,199,359 LowVol 12.19% 7.95% 30.26%
849 PXI Prime-XI PXI $74,007 $0.004194 17,646,680 LowVol 1.06% 2.20% 3.48%
850 JWL Jewels JWL $73,015 $0.003618 20,181,636 LowVol 0.82% -1.87%
851 FLAX Flaxscript FLAX $71,444 $0.012798 5,582,478 LowVol 0.68% 3.44% -26.99%
852 MARS Marscoin MARS $71,370 $0.002524 28,279,074 LowVol -10.94% -15.90% -9.38%
853 MEOW Kittehcoin MEOW $68,435 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 0.09% -18.61% 30.50%
854 SOON SoonCoin SOON $67,651 $0.005428 12,462,620 LowVol 0.78% 0.63% 4.02%
855 SRC SecureCoin SRC $65,850 $0.008045 8,184,861 LowVol 0.90% -3.05% 11.15%
856 MST MustangCoin MST $64,738 $0.102702 630,343 LowVol 0.88% 0.26% 3.42%
857 BTPL Bitcoin Planet BTPL $61,584 $0.011229 5,484,494 LowVol 1.22% 15.55% -34.10%
858 IMS Independent M… IMS $60,097 $0.011193 5,368,934 LowVol 0.87% -12.81% -11.32%
859 MAR Marijuanacoin MAR $59,928 $0.040873 1,466,205 LowVol 0.65% 1.84% -0.66%
860 CF Californium CF $59,440 $0.024750 2,401,636 LowVol 0.65% -3.51% -11.55%
861 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $58,994 $0.000740 79,719,140 LowVol 0.87% 19.39% 18.13%
862 DRM Dreamcoin DRM $58,412 $0.023845 2,449,632 LowVol 0.82% -2.34%
863 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol 0.18% 9.28%
864 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,399 $0.002302 24,931,054 LowVol 0.82% 0.35% -2.01%
865 HXX Hexx HXX $57,300 $0.038774 1,477,790 LowVol 0.41% -9.77% -14.11%
866 BITZ Bitz BITZ $57,295 $0.028779 1,990,891 LowVol 0.82% 9.77% 25.89%
867 BVC BeaverCoin BVC $57,229 $0.018371 3,115,258 LowVol 0.88% 58.33% 12.30%
868 BLC Blakecoin BLC $57,086 $0.003775 15,122,697 LowVol -5.69% -8.28% -39.39%
869 XCRE Creatio XCRE $56,852 $0.002770 20,520,514 LowVol 0.82% 12.69% 22.80%
870 GPL Gold Pressed … GPL $55,842 $0.219459 254,455 LowVol 0.87% 3.20% 1.42%
871 BAS BitAsean BAS $55,300 $0.011060 5,000,000 LowVol 0.10% -11.24% -32.01%
872 KURT Kurrent KURT $54,151 $0.005459 9,919,485 LowVol 16.20% 13.94% -32.93%
873 CPN CompuCoin CPN $53,472 $0.002726 19,615,019 LowVol 0.71% -5.11% -9.51%
874 GCC GuccioneCoin GCC $53,375 $0.002631 20,285,537 LowVol 0.82% 3.61% -8.22%
875 300 300 Token 300 $53,036 $176.78 300 LowVol 0.87% 0.34% -6.91%
876 ICOB ICOBID ICOB $52,609 $0.000493 106,701,874 LowVol 0.86% -14.95% 17.36%
877 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -60.85%
878 JOBS JobsCoin JOBS $52,305 $0.000493 106,019,270 LowVol 0.87% 5.08% -10.08%
879 PIE PIECoin PIE $52,298 $0.002467 21,201,376 LowVol 16.33% -49.83% -47.37%
880 BSTAR Blackstar BSTAR $51,867 $0.000082 630,795,971 LowVol 0.87% 5.29%
881 URO Uro URO $50,231 $0.041606 1,207,310 LowVol 0.87% -4.02%
882 DIBC DIBCOIN DIBC $50,158 $0.010032 5,000,000 LowVol 0.87% -2.46% -22.16%
883 JIN Jin Coin JIN $49,397 $0.005016 9,848,485 LowVol 0.87% 20.01% -58.72%
884 EMP EMoneyPower EMP $49,354 $0.005365 9,200,000 LowVol 6.70% -23.78%
885 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.29% 4.85%
886 CRX Chronos CRX $49,120 $0.000666 73,729,962 LowVol 0.77% -26.49% -34.18%
887 GLT GlobalToken GLT $48,902 $0.001887 25,909,400 LowVol 0.53% -7.69% -23.48%
888 ZYD Zayedcoin ZYD $48,773 $0.007811 6,243,840 LowVol 0.87% 2.50% 37.99%
889 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol -1.13% 17.48%
890 RPC RonPaulCoin RPC $47,647 $0.053610 888,767 LowVol 2.82% -6.31% -34.58%
891 DBTC Debitcoin DBTC $45,881 $0.002549 17,999,629 LowVol 0.82% 3.72% -13.40%
892 BRAIN Braincoin BRAIN $45,539 $0.004511 10,094,424 LowVol -1.69% 10.69%
893 WORM HealthyWormCoin WORM $45,336 $0.000408 111,136,742 LowVol -0.44% -12.95%
894 XBTS Beatcoin XBTS $45,262 $0.029686 1,524,686 LowVol -0.06% 19.89% 100.35%
895 ARB ARbit ARB $45,217 $0.005838 7,745,235 LowVol 0.82% -9.82% 15.16%
896 PHO Photon PHO $44,937 $0.000002 20,323,847,765 LowVol 0.05% -22.52% 9.07%
897 POP PopularCoin POP $44,504 $0.000013 3,372,875,244 LowVol -0.45% -27.78% -30.23%
898 CWXT CryptoWorldX … CWXT $44,005 $0.000738 59,630,200 LowVol 0.87% -23.69% -0.83%
899 BIP BipCoin BIP $43,840 $0.026941 1,627,261 LowVol -1.31% -8.16% 1.85%
900 SOIL SOILcoin SOIL $43,360 $0.007604 5,702,048 LowVol 0.71% 8.77% 18.44%
901 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $42,832 $0.005334 8,030,000 LowVol 0.26% 21.49% -5.71%
902 DRS Digital Rupees DRS $42,001 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.82% 0.34% -33.96%
903 CASH Cashcoin CASH $41,694 $0.000904 46,097,267 LowVol -8.59% -26.41% -23.07%
904 MND MindCoin MND $41,266 $0.003289 12,546,625 LowVol 0.87% 2.92% 5.26%
905 FLVR FlavorCoin FLVR $41,240 $0.001973 20,898,106 LowVol 0.82% -10.80% 14.43%
906 BSC BowsCoin BSC $41,072 $0.007400 5,550,102 LowVol 0.82% 1.50% 29.47%
907 KIC KibiCoin KIC $40,520 $0.002756 14,701,000 LowVol 0.72% -11.07% -69.80%
908 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
909 PONZI PonziCoin PONZI $39,509 $0.045882 861,099 LowVol 0.82%
910 BENJI BenjiRolls BENJI $38,480 $0.001900 20,252,096 LowVol 0.81% 18.06% -0.62%
911 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 20.57%
912 VPRC VapersCoin VPRC $37,244 $0.000048 780,124,964 LowVol 0.21% 13.82% 234.10%
913 EREAL eREAL EREAL $37,001 $0.000553 66,909,634 LowVol 0.00% -11.40% 6.52%
914 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol -0.34%
915 ORLY Orlycoin ORLY $36,159 $0.000987 36,646,779 LowVol 0.88% 0.34% 14.39%
916 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
917 RBT Rimbit RBT $35,817 $0.000310 115,499,623 LowVol 0.45% -10.99% -23.21%
918 COAL BitCoal COAL $35,530 $0.007896 4,500,000 LowVol 1.54% 12.45% 1.70%
919 NRO Neuro NRO $35,011 $0.000987 35,483,020 LowVol 0.82% -7.17% -18.47%
920 VIP VIP Tokens VIP $34,309 $0.000411 83,450,403 LowVol 0.87% 22.01% 73.11%
921 SFC Solarflarecoin SFC $33,678 $0.002391 14,083,450 LowVol 0.90% -24.37% -0.54%
922 CAB Cabbage CAB $33,671 $0.003207 10,499,996 LowVol 0.87% 2.98%
923 DLISK DAPPSTER DLISK $32,890 $0.000329 100,000,000 LowVol 0.82% 0.37%
924 ACP AnarchistsPrime ACP $32,169 $0.007320 4,394,874 LowVol -0.02% -3.67% -4.76%
925 CMT Comet CMT $31,675 $0.036290 872,830 LowVol 0.80% -10.16% -12.51%
926 CRT CRTCoin CRT $31,286 $0.394681 79,270 LowVol 0.87% 0.35% 4.91%
927 PLNC PLNcoin PLNC $30,914 $0.001809 17,089,600 LowVol 0.82% 10.39% -7.71%
928 IMPS ImpulseCoin IMPS $30,568 $0.001510 20,245,510 LowVol -3.03% 20.39%
929 PRX Printerium PRX $30,383 $0.002570 11,821,728 LowVol 0.82% -66.97% 12.48%
930 LTCR Litecred LTCR $29,826 $0.000987 30,227,750 LowVol 0.82% 0.34% -2.00%
931 EGO EGO EGO $29,601 $0.000493 60,000,001 LowVol 0.87% 0.34% 4.91%
932 VLTC Vault Coin VLTC $29,313 $0.000968 30,289,260 LowVol 26.61% -23.63% -20.90%
933 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -5.69%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $28,157 $0.000728 38,669,634 LowVol -1.27%
935 GBT GameBet Coin GBT $27,973 $0.001316 21,262,780 LowVol 0.87% -12.01% 179.81%
936 VTA Virtacoin VTA $27,304 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -1.64% -0.66% 535.24%
937 PSB Pesobit PSB $27,259 $0.000811 33,607,697
938 KNC KingN Coin KNC $26,412 $13.16 2,008 LowVol 0.87% 0.34%
939 DPAY DPAY DPAY $26,161 $0.000329 79,541,001 LowVol 0.87% 0.34% 109.79%
940 BOAT Doubloon BOAT $26,141 $0.001409 18,547,845 LowVol -2.69% -12.70% -68.26%
941 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,435 $0.028450 894,026 LowVol 0.87% 6.49% 11.68%
942 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
943 ICON Iconic ICON $25,058 $0.042264 592,894 LowVol 0.87% -0.24% -2.30%
944 BLZ BlazeCoin BLZ $24,821 $0.000041 608,557,394 LowVol -1.55% -15.19% 12.47%
945 LIR LetItRide LIR $23,854 $0.000658 36,262,549 LowVol 0.87% 0.34% 39.86%
946 CESC CryptoEscudo CESC $23,698 $0.000164 144,105,100 LowVol 0.87% 0.35% -4.72%
947 SONG SongCoin SONG $23,572 $0.000724 32,565,300 LowVol -0.14% -5.36% 11.02%
948 FUZZ FuzzBalls FUZZ $23,365 $0.004838 4,829,945 LowVol 0.86% -26.32% 6.14%
949 CNC CHNCoin CNC $23,362 $0.000493 47,345,079 LowVol 0.87% 19.80% 26.79%
950 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 2.94% 16.91%
951 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,023 $0.000329 70,000,000 LowVol 34.51% 0.34% -30.07%
952 UET Useless Ether… UET $22,743 $0.005735 3,965,716 LowVol 0.07% -9.07% -6.52%
953 PEX PosEx PEX $21,987 $0.008963 2,453,240 LowVol 0.82% -2.34% 13.24%
954 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol
955 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol -0.36% -20.44%
956 PLACO PlayerCoin PLACO $20,214 $0.000576 35,120,000 LowVol -21.53% 10.84% -38.84%
957 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
958 IBANK iBank IBANK $20,141 $0.004450 4,526,324 LowVol -1.27% -4.20%
959 DES Destiny DES $19,734 $0.012334 1,600,000 LowVol 0.88% 3.09% 29.78%
960 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,400 $0.025736 753,776 LowVol 0.87% 0.84% 2.61%
961 ERY Eryllium ERY $19,359 $0.003739 5,177,855 LowVol 11.00% -23.88% -24.17%
962 DAS DAS DAS $19,101 $0.007282 2,622,886 LowVol 0.05% 2.52% -19.29%
963 LUNA Luna Coin LUNA $19,007 $0.011815 1,608,703 LowVol 0.82% -12.33% 56.35%
964 KRONE Kronecoin KRONE $18,986 $0.005621 3,377,368 LowVol -7.90% -24.87% -22.18%
965 IMX Impact IMX $17,886 $0.000163 109,509,039 LowVol 0.72% -1.04% 4.19%
966 BIOB BioBar BIOB $17,552 $0.019816 885,756 LowVol 0.87% 0.34%
967 WBB Wild Beast Block WBB $17,451 $0.105778 164,976 LowVol 0.87% 15.43% -30.57%
968 RIDE Ride My Car RIDE $16,655 $0.000164 101,276,976 LowVol 0.82% 0.34% -16.09%
969 MILO MiloCoin MILO $16,039 $0.001486 10,789,954 LowVol 0.87% -5.87% -49.08%
970 TRADE Tradecoin TRADE $15,823 $0.002121 7,459,775 LowVol 0.03% -5.33% 180.68%
971 ELS Elysium ELS $15,807 $0.003947 4,005,012 LowVol 0.88% 41.66% 40.51%
972 ALTC Antilitecoin ALTC $15,547 $0.000493 31,512,613 LowVol 0.82% -13.98% 4.91%
973 SCS Speedcash SCS $15,501 $0.059202 261,831 LowVol 0.82% 1.07%
974 SDP SydPak SDP $15,468 $0.096861 159,688 LowVol 0.87% 0.34% 38.11%
975 BNX BnrtxCoin BNX $15,122 $0.000575 26,280,001 LowVol 0.12% -2.23% -8.23%
976 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol 0.00% -44.19% -54.19%
977 VRS Veros VRS $13,295 $0.000027 486,609,040 LowVol 1.05% 120.85% 20.29%
978 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,166 $0.001063 12,387,750 LowVol 1.60% -21.30% -44.69%
979 RSGP RSGPcoin RSGP $12,785 $7.40 1,727 LowVol 0.87% 15.49%
980 P7C P7Coin P7C $11,584 $0.000329 35,220,238 LowVol 0.88% 7.61% 109.80%
981 SOCC SocialCoin SOCC $11,501 $0.008305 1,384,879 LowVol 0.87% -60.41% -31.94%
982 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
983 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,342 $0.001562 7,259,763 LowVol 0.37% -23.33%
984 XRC Rawcoin XRC $11,126 $0.015783 704,882 LowVol 0.75% -8.99% 93.42%
985 CRTM Corethum CRTM $10,241 $0.004096 2,500,000 LowVol 2.28% 94.85%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,679 $0.005791 1,671,379 LowVol -1.18% 0.70% -7.25%
987 GEERT GeertCoin GEERT $9,550 $0.001876 5,091,200 LowVol -0.90% 31.62% 3.43%
988 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,246 $0.001029 8,987,822 LowVol 0.87% 292.31% 59.43%
989 SANDG Save and Gain SANDG $9,011 $0.002940 3,064,800 LowVol -3.03%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol
991 ARGUS Argus ARGUS $8,780 $0.007646 1,148,324 LowVol 5.13% 4.35% 39.09%
992 VOLT Bitvolt VOLT $8,698 $0.000576 15,112,554 LowVol 0.82% 34.46% 22.39%
993 XOC Xonecoin XOC $8,634 $0.020556 420,000 LowVol 0.88%
994 NODC NodeCoin NODC $8,005 $0.004769 1,678,439 LowVol 0.87% 5.61%
995 MTM MTMGaming MTM $7,435 $0.002479 2,999,967 LowVol -1.11% 0.67% -66.93%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $7,288 $0.002169 3,360,417 LowVol -1.11% -4.18% 63.90%
997 CONX Concoin CONX $6,976 $0.009374 744,266 LowVol 0.87% -1.39% 30.57%
998 JS JavaScript Token JS $6,950 $0.000870 7,991,996 LowVol 0.00% -33.98% -29.03%
999 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -55.68%
1000 GSR GeyserCoin GSR $5,780 $0.123338 46,864 LowVol 0.82% 284.93% 300.97%
1001 GRIM Grimcoin GRIM $5,754 $0.000557 10,324,802 LowVol -19.51% -11.19% -55.12%
1002 DIX Dix Asset DIX $5,461 $5.5e-08 100,000,000,000 LowVol -0.78% -6.89% 38.73%
1003 MRNG MorningStar MRNG $5,371 $0.000165 32,582,437 LowVol 0.88% -36.17% -61.79%
1004 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,788 $0.022602 211,827 LowVol -1.11% 0.67%
1005 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,781 LowVol -0.64% -10.93%
1006 BBC BigBoobsCoin BBC $3,978 $0.020454 194,502 3.05%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 XNG Enigma XNG $3,158 $0.189940 16,627 LowVol 0.87% -0.52% -16.48%
1009 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,059 $0.002220 1,377,917 LowVol 0.82% 0.34% 10.37%
1010 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 61.85%
1011 EBT Ebittree Coin EBT $1,976 $0.001562 1,264,511 LowVol 0.87% 208.54% 247.89%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $1,606 $1e-07 15,320,585,365 LowVol 0.06% 16.82% -21.13%
1013 DGCS Digital Credits DGCS $958 $0.000164 5,826,388 LowVol 0.82% -33.09% -30.06%
1014 ULA Ulatech ULA $887 $0.004934 179,736 LowVol 0.87% -52.84% -44.55%
1015 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 5.99%
1016 SOJ Sojourn SOJ $758 $0.001562 485,214 LowVol 0.82% -5.09%
1017 ABN Abncoin ABN $711 $0.010496 67,700 LowVol 0.87% -6.15% 22.14%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 515.82%
1019 FDC Future Digita… FDC $204 $0.000074 2,753,201 LowVol -1.76% 11.99%
1020 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000321 87,140 LowVol -2.15% -69.51%
1021 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 71,802 LowVol 0.87% 0.34% 4.91%
1022 BTG Bitcoin Gold BTG $342.01 $338,277,000 0.14% 29.05% 134.71%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $4.47 $10,755,400 -0.02% -19.10% 105.22%
1024 ORME Ormeus Coin ORME $3.67 $6,569,530 -2.06% -6.77% 30.82%
1025 INK Ink INK $0.158930 $6,503,300 1.12% -8.76%
1026 ATMC ATMCoin ATMC $1.75 $4,143,790 0.00% 3.24% 14.37%
1027 XUC Exchange Union XUC $7.72 $3,778,290 2.56% 26.73% 154.83%
1028 QASH QASH QASH $0.534570 $3,516,770 -0.46% 9.06%
1029 REC Regalcoin REC $42.95 $3,420,010 -1.13% -7.08% -18.82%
1030 NULS Nuls NULS $0.551468 $2,548,200 0.28% -17.40% -21.22%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $9.85 $1,897,450 2.01% 1.33% 18.75%
1032 BTE BitSerial BTE $5.10 $1,279,390 -1.54% -14.18%
1033 FRST FirstCoin FRST $16.58 $1,001,850 0.74% -0.39% -5.12%
1034 BT1 BT1 [CST] BT1 $8100.65 $970,392 1.01% 1.70% 6.76%
1035 WC WINCOIN WC $1.87 $939,028 0.69% -0.49%
1036 GRX GOLD Reward T… GRX $4.14 $865,509 0.96% -15.87%
1037 THS TechShares THS $0.974628 $589,808 -6.96% -3.39% -5.83%
1038 B2X SegWit2x [Fut… B2X $247.70 $585,577 1.15% -1.83% -36.72%
1039 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057223 $506,986 2.06% 1.10% 1.34%
1040 ETN Electroneum ETN $0.029366 $490,147 0.42% -0.25% -20.15%
1041 TSL Energo TSL $0.031348 $477,246 1.71% -1.09%
1042 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.81 $455,748 -0.95% -40.72%
1043 PBL Publica PBL $0.241430 $434,528 0.38% -18.08%
1044 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.93 $415,895 0.68% -9.56% 15.89%
1045 B3 B3Coin B3 $0.000493 $406,573 -10.23% 93.02% -12.67%
1046 BT2 BT2 [CST] BT2 $152.67 $365,559 3.30% 38.19% -25.45%
1047 XIN Infinity Econ… XIN $0.043086 $328,940 0.95% 7.23% -26.53%
1048 ADK Aidos Kuneen ADK $40.53 $280,857 0.88% 10.76% 4.77%
1049 EAG EA Coin EAG $4.11 $219,968 0.30% -0.41% -38.17%
1050 BOT Bodhi BOT $0.467305 $203,952 2.27% -9.08%
1051 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $176,948 0.88% 0.34% 4.91%
1052 INF InfChain INF $0.007894 $172,718 0.58% -13.01%
1053 BTCM BTCMoon BTCM $0.021625 $156,831 11.99% 461.82% 1417.48%
1054 RMC Russian Minin… RMC $11793.20 $154,394 0.60% 5.53% 21.74%
1055 AION Aion AION $0.900551 $134,664 0.03% 12.19% 12.23%
1056 XCPO Copico XCPO $0.029587 $133,581 -0.54% -7.54%
1057 XID Sphre AIR XID $0.180731 $125,471 0.31% -3.36% -4.85%
1058 AKY Akuya Coin AKY $0.357926 $117,561 -6.85% -4.79% -57.79%
1059 UGT UG Token UGT $0.401438 $114,133 3.80% 10.68% 24.31%
1060 LLT LLToken LLT $0.305515 $92,280 -0.38% -3.62% 25.02%
1061 OXY Oxycoin OXY $0.160499 $80,946 -8.09% -1.99% 1.33%
1062 PHR Phore PHR $0.406543 $80,479 1.38% -13.38%
1063 BSR BitSoar BSR $0.180895 $76,501 -1.58% -1.04% 27.33%
1064 EVR Everus EVR $4.07 $73,522 0.47% -0.43% 3.97%
1065 B2B B2B B2B $0.614444 $66,291 6.23% -8.16%
1066 SUR Suretly SUR $3.52 $65,415 -1.71% 9.04% 33.67%
1067 MAG Magnet MAG $0.213785 $57,672 -2.86%
1068 SISA SISA SISA $0.014754 $57,518 0.51% -27.67% -87.86%
1069 HOLD Interstellar … HOLD $0.098783 $55,205 -1.28% 13.33% -69.44%
1070 TER TerraNova TER $2.48 $54,281 -5.30% -20.77% -27.59%
1071 SPANK SpankChain SPANK $0.031442 $45,173 -1.17%
1072 GBG Golos Gold GBG $0.096862 $43,906 0.40% -5.67% -4.08%
1073 GMT Mercury Protocol GMT $0.057758 $41,668 0.45% 16.35% 29.25%
1074 PAYX Paypex PAYX $0.208993 $36,679 2.16% 46.15% -53.39%
1075 DSR Desire DSR $0.191783 $35,751 -2.47% 3.78% -51.64%
1076 MSD MSD MSD $0.014158 $33,736 0.87% 4.08% 50.95%
1077 ICX ICON ICX $0.989736 $33,349 0.47% 2.29% -4.68%
1078 ASTRO Astro ASTRO $1.54 $33,313 0.03% -22.84% -28.31%
1079 VASH VPNCoin VASH $0.004605 $31,685 -1.14% -15.20% 15.66%
1080 DNA EncrypGen DNA $0.054362 $31,430 -17.05% 23.69%
1081 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.013629 $22,674 -9.24% -20.35%
1082 SSS Sharechain SSS $0.003126 $21,494 8.17% 8.07% -33.93%
1083 MCR Macro MCR $2.36 $16,420 3.19% -2.33% -7.90%
1084 DGPT DigiPulse DGPT $1.41 $15,829 1.25% -5.28%
1085 PRL Oyster Pearl PRL $0.005293 $15,120 15.49% 63.47%
1086 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004048 $13,762 14.45% 45.96% 59.08%
1087 WIC Wi Coin WIC $0.005424 $13,571 3.70% 38.56% 71.29%
1088 MINEX Minex MINEX $0.055129 $12,995 0.87% -7.09% 11.60%
1089 STEX STEX STEX $0.182048 $12,839 -0.78% -16.69% 31.16%
1090 WILD Wild Crypto WILD $0.082408 $12,561 -4.72% 5.01% 34.28%
1091 PLC PlusCoin PLC $0.000671 $11,842 1.59% -4.79% -31.16%
1092 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000315 $11,601 4.73% 178.41% 158.57%
1093 STU bitJob STU $0.040511 $11,530 2.94% -20.62% -47.55%
1094 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.053252 $11,256 0.10% 7.17% 42.39%
1095 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001425 $11,103 28.12% 20.66% -95.27%
1096 XID International… XID $0.005920 $8,893 0.88% 0.34% -16.31%
1097 MGC GulfCoin MGC $0.003207 $8,729 0.87% -2.50% -4.52%
1098 MUT Mutual Coin MUT $0.004909 $8,362 -8.86%
1099 TCOIN T-coin TCOIN $0.000189 $8,226 -6.99% -1.96% -29.36%
1100 BPL Blockpool BPL $0.186288 $8,167 0.87% 2.15% -2.27%
1101 LTG LiteCoin Gold LTG $0.001984 $7,702 -2.91% -6.94% -31.14%
1102 ACC AdCoin ACC $0.162210 $7,517 0.75% 53.88% 57.57%
1103 VULC Vulcano VULC $0.007960 $7,029 0.93% 8.53% 8.82%
1104 PNX Phantomx PNX $0.013575 $6,823 -9.32% -51.03%
1105 COR CORION COR $0.992538 $6,813 0.87% 6.15% 48.42%
1106 SMART SmartBillions SMART $0.483459 $6,476 -7.25%
1107 AERM Aerium AERM $1.75 $5,988 7.21% -8.25%
1108 IBTC iBTC IBTC $0.009344 $5,947 4.74% 11.15% -7.82%
1109 BTBc Bitbase BTBc $0.004851 $5,400 0.14% -19.98% -54.69%
1110 BOS BOScoin BOS $1.05 $5,277 0.87% -3.61% -24.64%
1111 BTU Bitcoin Unlim… BTU $130.49 $5,021 3.19% -4.23% -19.97%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.385142 $4,042 0.87% 0.34% 7.50%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073317 $3,929 0.87% 0.08% 55.38%
1114 MGC MergeCoin MGC $0.011265 $3,888 -5.98% -24.55%
1115 BLX Blockchain Index BLX $2.32 $3,708 0.00% -0.56% 17.18%
1116 APC AlpaCoin APC $0.015497 $3,641 0.80% 0.36% -57.22%
1117 EFYT Ergo EFYT $9.53 $3,007 1.04% -9.80% 21.34%
1118 LDCN LandCoin LDCN $0.006055 $2,876 0.82% 174.47% 30.39%
1119 XOT Internet of T… XOT $2454.75 $2,816 0.87% 0.34% 4.80%
1120 HIGH High Gain HIGH $0.000576 $2,743 0.88% -0.11% -65.81%
1121 VIU Viuly VIU $0.002608 $2,709 -5.92% 0.22%
1122 NTC Natcoin NTC $0.255309 $2,704 -21.72% -36.11% -72.19%
1123 OX OX Fina OX $0.000164 $2,671 2.34% -0.01% -16.46%
1124 DFS DFSCoin DFS $0.006081 $2,620 -0.96% -10.00% -44.45%
1125 PRES President Trump PRES $0.003932 $2,594 0.82% 0.07% -14.93%
1126 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.060547 $2,515 23.28% -29.25% -35.99%
1127 IPY Infinity Pay IPY $0.000636 $2,503 0.06% -43.35%
1128 DAY Chronologic DAY $4.56 $2,380 0.10% 17.15% -3.77%
1129 CCT Crystal Clear CCT $0.189462 $2,283 15.32% -25.37% -55.41%
1130 FOR FORCE FOR $0.002351 $2,151 0.88% 5.80% -14.39%
1131 BSN Bastonet BSN $0.000822 $2,014 0.87% -13.59% -18.49%
1132 SHND StrongHands SHND $3.1e-08 $1,990 -1.80% 3.36% 35.50%
1133 ABC Alphabit ABC $11.52 $1,913 0.87% 0.04% -14.32%
1134 TIE TIES Network TIE $0.071480 $1,689 0.00% -3.60% -19.94%
1135 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051473 $1,522 0.82% 0.34% -24.22%
1136 FLASH Flash FLASH $0.003861 $1,417 0.82% -11.27% -15.76%
1137 EDRC EDRCoin EDRC $0.037795 $1,392 -3.95% 0.54% -16.27%
1138 PEC Peacecoin PEC $0.024750 $1,283 0.87% -16.81% 405.15%
1139 SND Sand Coin SND $0.737333 $1,268 0.94% -11.06% 2.28%
1140 NAMO NamoCoin NAMO $0.000086 $1,190 0.73% -45.40% -50.84%
1141 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.116842 $1,188 10.32% 10.66% -29.19%
1142 MKR Maker MKR $347.37 $1,184 0.03% 7.17%
1143 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003123 $970 0.87% -41.41%
1144 WA WA Space WA $0.015458 $955 0.82% 0.35% -3.66%
1145 GARY President Joh… GARY $0.111086 $823 0.82% 0.34% 12.48%
1146 STARS StarCash Network STARS $0.213144 $783 0.85% -23.41% -16.31%
1147 CYDER Cyder CYDER $0.000329 $737 0.82% 80.50% -17.90%
1148 XQN Quotient XQN $0.005098 $728 18.02% -8.51% 4.91%
1149 ZBC Zilbercoin ZBC $0.039737 $592 1.75% -17.11% -14.90%
1150 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.10 $591 0.87% 0.35% 54.87%
1151 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.007894 LowVol 6.46% -11.18% 43.65%
1152 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000247 LowVol 0.87% 24.44% -37.05%
1153 ETT EncryptoTel [… ETT $0.057843 LowVol 0.48% -9.08% 14.12%
1154 EUSD eUSD EUSD $0.000233 LowVol 0.00% -23.45% -66.85%
1155 IFC Infinitecoin IFC $0.000016 LowVol -23.82% 20.69%
1156 GAY GAY Money GAY $0.012292 LowVol 0.84% -12.94% -71.02%
1157 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003289 LowVol 0.82% 0.37% -3.71%
1158 BAT BatCoin BAT $0.000001 LowVol -12.34% -40.67% -39.92%
1159 DMC DynamicCoin DMC $0.002937 LowVol 1.51% 22.79% -2.10%
1160 MCI Musiconomi MCI $0.061700 LowVol 0.07% 45.76% 5.26%
1161 SHA SHACoin SHA $0.000411 LowVol 0.82% -1.78% -21.97%
1162 FBL Faceblock FBL $0.002105 LowVol 0.00% -24.89% -99.11%
1163 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% 0.00% 10.94%
1164 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000329 LowVol 0.87% -9.75% -33.47%
1165 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000164 LowVol 0.87% -33.11% -36.94%
1166 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.82% 0.37% 4.91%
1167 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009209 LowVol 0.88% 0.91% -19.04%
1168 FAP FAPcoin FAP $0.020427 LowVol 0.45% 62.01% 19.08%
1169 NBIT netBit NBIT $0.040613 LowVol 0.87% -16.00% 5.97%
1170 X2 X2 X2 $0.000164 LowVol 0.88% 100.68% 109.75%
1171 FC Facecoin FC $0.002253 LowVol 0.03% -33.26% -54.70%
1172 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.82% 0.53% 5.21%
1173 SAK Sharkcoin SAK $0.001993 LowVol -9.88% -1.09% 7.23%
1174 SIFT Smart Investm… SIFT $3.28 LowVol 0.03% -1.45% 5.36%
1175 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000164 LowVol 0.87% -15.08% -2.50%
1176 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000557 LowVol 0.66% 25.07% -28.04%
1177 INDIA India Coin INDIA $0.000164 LowVol 0.82% -6.22% -35.06%
1178 RCN Rcoin RCN $0.000082 LowVol 0.82% 0.34% -23.63%
1179 TELL Tellurion TELL $0.000167 LowVol -0.25% 91.69% -46.19%
1180 9COIN 9COIN 9COIN $0.002796 LowVol 0.87% 0.34% 12.66%
1181 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol 13.90% -1.67% -80.98%
1182 MAGN Magnetcoin MAGN $0.395626 LowVol 0.88% -6.76% -24.22%
1183 EBIT eBIT EBIT $0.001229 LowVol -16.96% 144.49% 58.10%
1184 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -1.12% 48.00% 17.81%
1185 10MT 10M Token 10MT $0.003792 LowVol -0.76% 175.58% 27.54%
1186 MONETA Moneta MONETA $0.000247 LowVol 0.82% -22.14%
1187 ACES Aces ACES $0.000173 LowVol 0.82% -16.86% -15.83%
1188 BIT First Bitcoin BIT $0.013978 LowVol 0.87% 0.34% 36.59%
1189 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001199 LowVol -1.19% 12.57% -36.46%
1190 HAT Hawala.Today HAT $0.108317 LowVol 8.40% 28.81% -45.21%
1191 DBG Digital Bulli… DBG $0.004769 LowVol 0.87% -2.19%
1192 YEL Yellow Token YEL $0.004506 LowVol 10.01% -21.41% -9.09%
1193 WOW Wowcoin WOW $0.000100 LowVol -3.75% 18.51% -33.09%
1194 REGA Regacoin REGA $0.002302 LowVol 0.82% 0.35% 8.80%
1195 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003042 LowVol 0.88% -11.60% 1.33%
1196 PRIMU Primulon PRIMU $0.000164 LowVol 0.87% 0.34% -21.03%
1197 MARX MarxCoin MARX $0.000896 LowVol 0.82% -36.76% -11.68%
1198 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006063 LowVol 0.87% 2.33% -2.23%
1199 UTA UtaCoin UTA $0.000740 LowVol 0.87% 0.34%
1200 HNC Huncoin HNC $0.000987 LowVol 0.87% -32.05% -51.58%
1201 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.82% 0.34% -47.55%
1202 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.87% 4.60%
1203 LEPEN LePen LEPEN $0.000063 LowVol -16.44% -27.38% -20.03%
1204 VOYA Voyacoin VOYA $1.93 LowVol 0.82% -0.12% -7.26%
1205 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000229 LowVol 0.03% 417.37% 361.09%
1206 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002467 LowVol 0.87% -14.00% -4.63%
1207 GRN Granite GRN $0.012745 LowVol 0.88% -15.68% 10.77%
1208 AV AvatarCoin AV $0.032808 LowVol 0.87% 29.98% 29.99%
1209 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.1e-07 LowVol 0.03% 7.17% 24.27%
1210 BEST BestChain BEST $0.001086 LowVol -2.31% -6.05% -5.62%
1211 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.88% 5359.97% 189.47%
1212 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.82% 0.34% 4.91%
1213 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.013167 LowVol 2.20% -57.14% 118.76%
1214 TEAM TeamUp TEAM $0.000164 LowVol 0.87% 4.90%
1215 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000013 LowVol -6.16% -83.23% 1254.05%
1216 OP Operand OP $0.000987 LowVol 0.87%
1217 BUB Bubble BUB $0.013156 LowVol 17.75% 18.92% -57.85%
1218 DISK DarkLisk DISK $0.000740 LowVol 0.88% 4.86%
1219 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001727 LowVol 0.82% -4.22% -0.12%
1220 QBT Cubits QBT $0.000908 LowVol 0.74% 10.71% 30.17%
1221 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073733 LowVol 0.03% 7.17% -10.80%
1222 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol 0.87% 4.91%
1223 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033832 LowVol -1.11% 0.67% -1.20%
1224 IQT iQuant IQT $0.152005 LowVol 0.28% -4.27% -23.87%
1225 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002796 LowVol 0.88% -8.42% -6.14%
1226 EGOLD eGold EGOLD $0.009831 LowVol -18.34% -12.22% 3.01%
1227 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002047 LowVol 8.35% -0.77% -24.47%
1228 MOTO Motocoin MOTO $0.002769 LowVol -28.82% -49.75% -9.79%
1229 SKR Sakuracoin SKR $0.000812 LowVol 2.55% 4.38% 13.28%
1230 TOP TopCoin TOP $0.000913 LowVol 0.29% -13.52% 37.00%
1231 EXRN EXRNchain EXRN $4.1e-07 LowVol 0.03% -46.42% -37.86%
1232 ASN Aseancoin ASN $0.002960 LowVol 0.87% -2.54% -23.77%
1233 TODAY TodayCoin TODAY $0.000904 LowVol 0.87% 37.98% -3.83%
1234 SYNC Sync SYNC $411.13 LowVol 0.87%
1235 PRN Protean PRN $0.000069 LowVol -3.70% -4.12% 209.91%
1236 TCR TheCreed TCR $0.000247 LowVol 0.87% -39.79% -14.11%
1237 FUTC FutCoin FUTC $0.001480 LowVol 0.82% 0.35% -13.72%
1238 ACN Avoncoin ACN $0.000329 LowVol 0.88% -12.39% -20.18%
1239 SWP Swapcoin SWP $0.081926 LowVol 0.00% 7.17% 32.21%
1240 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001398 LowVol 0.87% 2.48% 6.81%
1241 UR UR UR $0.000549 LowVol 0.12% 12.88% 14.78%
1242 ZSE ZSEcoin ZSE $0.007647 LowVol 1.76% -9.50% -17.34%
1243 DASHS Dashs DASHS $0.030259 LowVol 0.87% 0.07% 21.22%
1244 QBC Quebecoin QBC $0.001398 LowVol 0.87% 0.35% 1.24%
1245 ELC Elacoin ELC $0.070386 LowVol 0.53% -18.79% 7.55%
1246 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol 0.87% 0.35% 4.91%
1247 SKC Skeincoin SKC $0.002549 LowVol 0.87% 1.51% -33.52%
1248 WINK Wink WINK $0.000209 LowVol 0.87% -14.97% 30.03%
1249 YES Yescoin YES $0.000076 LowVol 0.80% -6.70% 6.63%
1250 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.82% 0.35% 5.54%
1251 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol 0.87% 0.34%
1252 XAU Xaucoin XAU $0.019487 LowVol 0.82% -20.14%
1253 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000411 LowVol 0.82% 0.36% 14.55%
1254 BXC Bitcedi BXC $0.001178 LowVol -1.32% -12.85% -3.94%
1255 MBL MobileCash MBL $0.000329 LowVol 0.88% 0.34% -16.08%
1256 RHFC RHFCoin RHFC $0.000904 LowVol 0.87% 0.34% 15.39%
1257 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067507 LowVol 0.87% -1.63%
1258 VGC VegasCoin VGC $0.000166 LowVol 0.65% -79.08% -49.56%
1259 GAIN UGAIN GAIN $0.001069 LowVol 0.87% -14.43%
1260 AIB Advanced Inte… AIB $0.003791 LowVol 0.82% 10.79% 15.99%
1261 POKE PokeCoin POKE $0.000247 LowVol 0.87% 50.51% 214.71%
1262 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.87% 0.34%
1263 PI PiCoin PI $0.001891 LowVol 0.87% 4.90% 6.60%
1264 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073592 LowVol 0.82% 0.34% -6.38%
1265 BET BetaCoin BET $0.002796 LowVol 0.87% 49.42% -0.44%
1266 AXIOM Axiom AXIOM $0.012663 LowVol 0.88% 0.34% 4.90%
1267 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol 0.82% 255.50% 4.91%
1268 PRM PrismChain PRM $0.000987 LowVol 0.82% -1.39%
1269 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.219788 LowVol 0.82% 0.49% 5.05%
1270 XRY Royalties XRY $0.068493 LowVol 0.87% 0.34% 12.21%
1271 LKC LinkedCoin LKC $0.000164 LowVol 0.82%
1272 BGR Bongger BGR $0.000150 LowVol 1.53% 35.29%
1273 HDLB HODL Bucks HDLB $0.048019 LowVol 0.88% -9.85% -11.46%
1274 LTH LAthaan LTH $0.000411 LowVol 0.82% -28.31%
1275 SJCX Storjcoin X SJCX $0.191162 LowVol 0.38% -69.91%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008223 LowVol 0.87% -28.83% -32.48%
1277 HCC Happy Creator… HCC $0.000411 LowVol 0.82% 0.34% -6.51%
1278 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol 0.82% -13.46% -67.09%
1279 DON Donationcoin DON $0.000405 LowVol 0.19% -1.21% -2.84%
1280 XDE2 XDE II XDE2 $2.63 LowVol 0.87% 0.07% -21.41%
1281 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000658 LowVol 0.87% -91.45%
1282 CC CyberCoin CC $0.000164 LowVol 0.87% 100.63%
1283 IRL IrishCoin IRL $0.002796 LowVol 0.82% 10.06% 28.51%
1284 OPES Opescoin OPES $0.001973 LowVol 0.82% 20.36%
1285 CYC Cycling Coin CYC $0.001151 LowVol 0.82% -6.32%
1286 NBE BitCentavo NBE $7.4e-07 LowVol 0.06% 3.48%
1287 KASHH KashhCoin KASHH $0.000080 LowVol 0.94% 1769.36%
1288 NTWK Network Token NTWK $0.003646 LowVol 0.03% 7.17% 299.57%
1289 SHELL ShellCoin SHELL $0.017185 LowVol 0.82% -10.35%
1290 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000329 LowVol 0.82% 0.34% 24.81%
1291 OMC Omicron OMC $0.093243 LowVol 0.82% -20.14%
1292 HYPER Hyper HYPER $0.024917 LowVol -0.29% 25.53%
1293 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -1.42%
1294 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -31.48%
1295 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol 0.18%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -7.52%
1297 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002806 LowVol -2.15% 19.34%
1298 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1299 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1300 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 8.63%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol
1302 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.29% 4.23%
1303 SFE SafeCoin SFE $0.000081 LowVol -1.02% 3.48%
1304 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1305 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.13% 4.68%
1306 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -6.15%
1307 CBD CBD Crystals CBD $0.001133 LowVol -1.27% -23.94%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.31%
1310 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.39% -47.93%
1311 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol -0.13% 66.16%
1312 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol -93.49%
1313 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol -0.55%
1314 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -31.57%
1315 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1316 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 4.94%
1317 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1318 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1319 FID BITFID FID $0.081559 LowVol -0.47% -47.99%
1320 ASC AsicCoin ASC $0.000708 5.53% 300.23%
1321 MRC microCoin MRC $0.000080 1.90%
1322 QORA Qora QORA $0.079614 -51.01% -29.77%
1323 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 96.15%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -84.24%

Quay lại phần 1

Phản hồi