Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 24/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 13h ngày 24/11/2017 (GMT +7) của 1324 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 24/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8101.12 trên tổng giá trị $135,272,193,917

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $414.61 trên tổng giá trị $39,768,710,940

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1657.25 trên tổng giá trị $27,873,929,934

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.243449 trên tổng giá trị $9,402,699,179

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $563.62 trên tổng giá trị $4,343,840,882

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000232 trên tổng giá trị đã biến động tăng 387.19% trong 1h qua

    + Đồng ELITE Ethereum Lite (ELITE) đang có giá hiện tại $0.049769 trên tổng giá trị đã biến động tăng 285.81% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.001572 trên tổng giá trị đã biến động tăng 155.77% trong 1h qua

    + Đồng CYDER Cyder (CYDER) đang có giá hiện tại $0.000323 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.70% trong 1h qua

    + Đồng EXN ExchangeN (EXN) đang có giá hiện tại $0.015911 trên tổng giá trị $81,148 đã biến động tăng 96.64% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng PCN PeepCoin (PCN) đang có giá hiện tại $0.000081 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5217.35% trong 24h qua

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000079 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1769.98% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.132337 trên tổng giá trị $566,138 đã biến động tăng 1057.29% trong 24h qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.681328 trên tổng giá trị $4,561,582 đã biến động tăng 731.56% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.019280 trên tổng giá trị đã biến động tăng 649.47% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.019280 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1319.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000014 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1285.79% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị $27,673 đã biến động tăng 539.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng ENV Environ (ENV) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị $282 đã biến động tăng 519.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.681328 trên tổng giá trị $4,561,582 đã biến động tăng 512.76% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 13h ngày 24/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MBI Monster Byte MBI $754,648 $0.044859 16,822,736 LowVol 0.37% -2.20% 2.72%
702 WGO WavesGo WGO $691,978 $0.070141 9,865,517 LowVol 0.14% 3.65% 5.30%
703 CDN Canada eCoin CDN $672,610 $0.006905 97,415,544 LowVol 0.20% -5.19% 9.98%
704 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -9.45%
705 MAX MaxCoin MAX $640,833 $0.010507 60,988,149 LowVol -0.06% 0.16% 12.07%
706 NET NetCoin NET $637,725 $0.000810 787,126,712 LowVol 0.30% -6.81% 0.20%
707 PND Pandacoin PND $619,425 $0.000019 32,514,916,898 LowVol -6.87% -54.65% -34.65%
708 ITI iTicoin ITI $610,141 $19.07 32,000 LowVol 0.37% 6.98% 11.12%
709 TES TeslaCoin TES $605,842 $0.008254 73,398,060 LowVol -0.02% 4.47% -10.48%
710 BITS Bitstar BITS $599,438 $0.025972 23,079,737 LowVol 0.46% 9.59% -12.11%
711 DCY Dinastycoin DCY $597,482 $0.000421 1,420,858,063 LowVol 0.26% -27.36% -35.26%
712 HBN HoboNickels HBN $579,006 $0.009699 59,696,358 LowVol 0.37% -4.91% -5.02%
713 E4ROW E4ROW E4ROW $566,138 $0.132337 4,278,000 LowVol 0.92% 1057.29% -19.64%
714 UFO UFO Coin UFO $563,065 $0.000162 3,483,173,762 LowVol 0.37% -1.78% -24.05%
715 NOBL NobleCoin NOBL $559,618 $0.000242 2,313,511,648 LowVol 0.37% 14.49% -3.23%
716 SMC SmartCoin SMC $544,115 $0.023141 23,513,150 LowVol -0.12% -6.49% 44.11%
717 USC Ultimate Secu… USC $543,399 $0.052537 10,343,113 LowVol 0.37% -1.79% -4.86%
718 RIYA Etheriya RIYA $524,937 $0.331917 1,581,531 LowVol 0.33% -16.59% -22.15%
719 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -39.95%
720 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 62.53% 150.99%
721 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -26.75% -1.10%
722 TROLL Trollcoin TROLL $462,879 $0.000819 565,023,643 LowVol -5.75% -14.28% -1.92%
723 TALK BTCtalkcoin TALK $461,850 $0.007074 65,290,635 LowVol 0.17% -10.67% -7.31%
724 KOBO Kobocoin KOBO $460,445 $0.018641 24,700,248 LowVol -0.33% -27.61% -25.20%
725 V Version V $456,889 $0.000979 466,876,459 LowVol 0.19% 4.96% 13.70%
726 FUCK FuckToken FUCK $449,861 $0.008753 51,392,878 LowVol -43.79% -45.12% -38.58%
727 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol
728 OPAL Opal OPAL $425,464 $0.028096 15,143,394 LowVol -0.86% 80.69% 54.55%
729 VLT Veltor VLT $418,064 $0.753466 554,855 LowVol 0.37% -13.75% 2.38%
730 FNC FinCoin FNC $417,466 $0.032415 12,878,667 LowVol 0.35% -0.42% -28.15%
731 VAL Valorbit VAL $383,308 $0.000081 4,742,346,801 LowVol 0.37% -1.79% 2.93%
732 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -14.96%
733 RBIES Rubies RBIES $375,461 $0.036049 10,415,252 LowVol 0.37% 51.29% 58.00%
734 CFT CryptoForecast CFT $363,532 $0.007903 46,000,000 LowVol 0.16% 1.04% -23.43%
735 BUCKS SwagBucks BUCKS $353,595 $1.13 313,788 LowVol 0.40% -2.36% 0.39%
736 DVC Devcoin DVC $347,621 $0.000023 15,130,257,500 11.08% 76.92%
737 ICN iCoin ICN $339,553 $0.011639 29,173,769 LowVol 19.87% 23.47%
738 PXC Phoenixcoin PXC $329,556 $0.005304 62,138,803 LowVol 0.36% -5.02% -9.20%
739 SHDW Shadow Token SHDW $325,475 $0.046496 7,000,000 LowVol -2.16% 4.57%
740 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol -1.54% 20.34%
741 AU AurumCoin AU $316,444 $1.07 296,216 LowVol 0.19% -25.05% 5.30%
742 GUN Guncoin GUN $299,100 $0.001526 196,065,328 LowVol 0.22% 2.47% 11.47%
743 NEWB Newbium NEWB $282,893 $0.005658 50,000,000 LowVol 0.38% 9.41% -9.24%
744 CAGE CageCoin CAGE $281,594 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -2.84% -44.76% -13.18%
745 PR Prototanium PR $274,398 $1.40 195,823 LowVol 0.38% 47.57% 35.59%
746 TRI Triangles TRI $268,847 $3.69 72,891 LowVol 0.32% 6.58% -12.13%
747 TIT Titcoin TIT $266,546 $0.005342 49,898,202 LowVol 0.28% 2.72% 14.32%
748 NYAN Nyancoin NYAN $265,720 $0.000836 317,851,375 LowVol -0.92% 12.30% 8.79%
749 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
750 ICE iDice ICE $241,769 $0.153894 1,571,013 LowVol -2.08% 158.86% 83.28%
751 Q2C QubitCoin Q2C $240,708 $0.000970 248,172,807 LowVol 0.38% -16.78% 20.11%
752 FUNK The Cypherfunks FUNK $238,880 $0.000005 46,195,744,999 LowVol -0.01% 4.34% 13.45%
753 VIDZ PureVidz VIDZ $236,041 $0.001884 125,279,775 LowVol -2.34% -7.48% 9.07%
754 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol
755 ECA Electra ECA $225,843 $0.000010 21,726,755,505 LowVol -0.90% 42.45% 8.02%
756 GAIA GAIA GAIA $222,810 $0.009245 24,101,381 LowVol -0.66% -26.15% -37.94%
757 XPTX PlatinumBAR XPTX $219,620 $0.555036 395,686 LowVol 0.38% -20.66% -1.78%
758 TRK Truckcoin TRK $217,876 $0.001410 154,559,348 LowVol 0.56% -1.13% -3.93%
759 J Joincoin J $216,290 $0.088339 2,448,402 LowVol 0.40% -9.55% -29.99%
760 BBP BiblePay BBP $213,197 $0.000889 239,791,280 LowVol 0.37% -1.78% 8.78%
761 FLT FlutterCoin FLT $209,281 $0.000650 322,214,524 LowVol 0.50% -25.22% -8.30%
762 HODL HOdlcoin HODL $208,792 $0.001374 151,953,735 LowVol 0.38% -12.62% -16.37%
763 I0C I0Coin I0C $208,559 $0.009939 20,984,680 LowVol 0.36% 9.96% 24.55%
764 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol 0.04% -9.45%
765 BUN BunnyCoin BUN $198,481 $0.000002 102,276,991,926 LowVol 3.93% 15.85% 2.14%
766 KUSH KushCoin KUSH $198,046 $0.036368 5,445,524 LowVol 1.19% -7.87% 14.50%
767 XPY PayCoin XPY $197,036 $0.016667 11,821,981 LowVol 0.20% 2.77% 2.15%
768 CUBE DigiCube CUBE $196,338 $0.000081 2,429,126,009 LowVol 0.37% -1.79% 2.04%
769 UNIC UniCoin UNIC $193,744 $0.065348 2,964,798 LowVol -1.10% -5.13% 12.89%
770 SH Shilling SH $190,054 $0.004850 39,189,625 LowVol 0.38% -7.93% -3.54%
771 CCN Cannacoin CCN $182,087 $0.038745 4,699,566 LowVol 24.79% 7.36% 5.67%
772 TTC TittieCoin TTC $178,627 $0.000142 1,259,816,434 LowVol 0.33% -11.48% -11.81%
773 FRC Freicoin FRC $173,786 $0.005900 29,453,586 LowVol 0.38% -1.78% -3.48%
774 BIGUP BigUp BIGUP $172,572 $0.000082 2,116,350,152 LowVol -0.07% -7.69% 0.60%
775 GLC GlobalCoin GLC $168,562 $0.002586 65,171,010 LowVol 0.38% -4.75% -42.79%
776 MOJO MojoCoin MOJO $165,907 $0.013677 12,130,074 LowVol -2.72% 13.49% 24.77%
777 BOLI Bolivarcoin BOLI $165,606 $0.020013 8,274,975 LowVol -1.35% -9.02% -8.19%
778 CTO Crypto CTO $162,700 $0.013498 12,053,667 LowVol 0.37% -1.78% 9.78%
779 MAD SatoshiMadness MAD $161,070 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -0.03% -2.31% 1.58%
780 RBX Ripto Bux RBX $160,433 $0.000421 381,236,123 LowVol 0.31% 12.67% -11.00%
781 WYV Wyvern WYV $153,879 $0.088909 1,730,739 LowVol 0.37% 5.72% 22.80%
782 LANA LanaCoin LANA $152,037 $0.000182 834,528,858 LowVol 0.28% -28.25% -22.41%
783 KED Darsek KED $151,813 $0.011236 13,511,560 LowVol -12.04% -36.97% -4.04%
784 TGC Tigercoin TGC $151,314 $0.003476 43,536,800 LowVol 0.37% -31.36% -13.28%
785 ACOIN Acoin ACOIN $149,229 $0.122310 1,220,085 LowVol 0.36% -0.73% -23.68%
786 CHESS ChessCoin CHESS $148,711 $0.002752 54,032,769 LowVol -6.17% -26.84% -20.46%
787 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 7.91%
788 GAP Gapcoin GAP $146,532 $0.012230 11,981,473 LowVol 2.04% 3.48% 18.85%
789 LTB LiteBar LTB $146,530 $0.183875 796,898 LowVol 3.14% -5.33% -42.54%
790 XLC LeviarCoin XLC $145,340 $0.014985 9,698,867 LowVol 10.11% 38.38% -33.71%
791 YAC Yacoin YAC $145,145 $0.001212 119,716,874 LowVol 0.38% -7.92% 10.24%
792 XPD PetroDollar XPD $144,236 $0.002254 63,993,275 LowVol -0.35% 5.04% -16.06%
793 MRJA GanjaCoin MRJA $143,496 $0.032232 4,451,920 LowVol -1.83% 7.97%
794 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $139,615 $0.010620 13,146,328 LowVol 0.19% -4.11% 0.49%
795 GRT Grantcoin GRT $139,084 $0.003233 43,019,305 LowVol 0.38% -1.78% -4.39%
796 EMD Emerald Crypto EMD $134,575 $0.007039 19,117,129 LowVol -0.09% 0.02% 3.72%
797 ANTI AntiBitcoin ANTI $134,107 $0.007679 17,465,159 LowVol 0.37% 12.36% 50.39%
798 PHS Philosopher S… PHS $133,683 $0.022227 6,014,340 LowVol 0.38% 27.41% 2.06%
799 URC Unrealcoin URC $130,017 $0.018509 7,024,402 LowVol 0.35% 18.91%
800 XRE RevolverCoin XRE $129,816 $0.005824 22,288,214 LowVol 0.38% -5.07% -15.40%
801 SPACE SpaceCoin SPACE $128,288 $0.006153 20,849,721 LowVol 0.23% -6.45% 13.81%
802 MNM Mineum MNM $127,729 $0.013536 9,436,367 LowVol -0.10% 3.19% 2.28%
803 PASL Pascal Lite PASL $124,546 $0.030391 4,098,150 LowVol 0.38% -1.86% 1.19%
804 EVO Evotion EVO $124,518 $0.039412 3,159,363 LowVol 0.43% -16.65% -25.08%
805 PX PX PX $123,084 $0.001293 95,175,357 LowVol 0.37% 19.23% 123.14%
806 SLING Sling SLING $121,368 $0.112996 1,074,095 LowVol 0.38% -1.71% 21.04%
807 DRXNE DROXNE DRXNE $121,296 $0.001940 62,515,153 LowVol 0.37% 14.36% 9.13%
808 RED RedCoin RED $118,737 $0.001602 74,107,896 LowVol 10.87% -13.68% 84.70%
809 STV Sativacoin STV $117,370 $0.016564 7,085,981 LowVol 0.37% -2.60% 16.49%
810 020 020LondonCoin 020 $112,043 $7.1e-07 156,855,670,248 LowVol 5.24%
811 CYP Cypher CYP $111,128 $0.017458 6,365,285 LowVol 0.38% -1.78% 36.35%
812 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.04% 3.42%
813 FRN Francs FRN $110,656 $0.028615 3,867,080 LowVol 0.88% -2.49% 0.76%
814 BITGOLD bitGold BITGOLD $107,766 $1197.81 89.9694 LowVol 0.23% -7.89% 2.68%
815 CAP Bottlecaps CAP $104,684 $0.000514 203,542,783 LowVol
816 FIRE Firecoin FIRE $102,621 $1.04 98,412 LowVol -1.54%
817 ARCO AquariusCoin ARCO $101,710 $0.069044 1,473,121 LowVol 0.38% -13.35% 16.79%
818 ARI Aricoin ARI $99,757 $0.000711 140,262,505 LowVol -0.94% 6.11% 13.27%
819 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
820 OHM OHM OHM $97,956 $0.003314 29,559,291 LowVol 0.38% -57.16% -57.81%
821 HAL Halcyon HAL $97,734 $0.018590 5,257,288 LowVol 0.37% -2.89% 8.56%
822 QCN QuazarCoin QCN $97,718 $0.016165 6,044,911 LowVol 0.37% -5.70% -2.80%
823 GP GoldPieces GP $97,419 $0.079841 1,220,161 LowVol 0.28% 4.00% 5.29%
824 C2 Coin2.1 C2 $96,969 $0.000970 99,976,323 LowVol 0.38% -15.72% -33.85%
825 DLC Dollarcoin DLC $92,008 $0.010103 9,106,714 LowVol 0.38% -3.32% 2.08%
826 GTC Global Tour Coin GTC $89,381 $0.002991 29,887,402 LowVol -7.15% -22.28% -28.14%
827 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol -3.44%
828 CON PayCon CON $89,221 $0.003872 23,042,604 LowVol -1.36% 8.56% 0.31%
829 XCO X-Coin XCO $89,032 $0.007189 12,384,976 LowVol 0.30% -1.68% 3.99%
830 BTQ BitQuark BTQ $87,769 $0.009780 8,974,334 LowVol 0.37% -1.79% 15.28%
831 CAT Catcoin CAT $86,758 $0.014064 6,168,900 LowVol 0.37% 5.09% -4.02%
832 ARG Argentum ARG $84,554 $0.009945 8,502,289 LowVol 12.98% 3.77% 15.62%
833 611 SixEleven 611 $83,558 $0.194331 429,978 LowVol -0.99% 27.00% 39.59%
834 QTL Quatloo QTL $83,134 $0.010770 7,718,883 LowVol 0.26% -4.95% -4.79%
835 DUO ParallelCoin DUO $81,791 $0.271173 301,620 LowVol 0.38% 3.42% -2.69%
836 UNITS GameUnits UNITS $81,592 $0.023493 3,472,983 LowVol 0.34% -36.76% 12.57%
837 XCT C-Bit XCT $81,078 $0.000516 157,223,250 LowVol 0.11% -13.48% -12.78%
838 TSE Tattoocoin (S… TSE $80,593 $0.000891 90,421,856 LowVol 0.29% -0.70% -14.32%
839 RUPX Rupaya RUPX $79,994 $0.013134 6,090,664 LowVol 0.34% -22.64% -41.88%
840 SPT Spots SPT $79,695 $0.003557 22,406,021 LowVol 0.57% 10.91% 33.41%
841 VC VirtualCoin VC $79,312 $0.007880 10,064,287 LowVol -2.30% -36.61%
842 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $77,630 $0.097881 793,108 LowVol 0.38% 23.26% 12.36%
843 ATX Artex Coin ATX $77,303 $0.004116 18,781,750 LowVol 0.37% -5.53% 0.23%
844 COXST CoExistCoin COXST $76,664 $0.002829 27,100,000 LowVol 0.38% 46.32%
845 SLM Slimcoin SLM $76,063 $0.005092 14,937,439 LowVol 0.35% -0.21% 3.76%
846 NEVA NevaCoin NEVA $73,792 $0.030474 2,421,445 LowVol 0.09% -11.85% 19.70%
847 PXI Prime-XI PXI $72,613 $0.004115 17,645,315 LowVol 0.34% -3.36% -0.79%
848 JWL Jewels JWL $71,773 $0.003556 20,181,636 LowVol 0.37% -3.96%
849 FLAX Flaxscript FLAX $70,344 $0.012601 5,582,478 LowVol 0.32% 4.48% -27.42%
850 MARS Marscoin MARS $68,432 $0.002420 28,279,074 LowVol -38.73% -11.18% -13.69%
851 MEOW Kittehcoin MEOW $68,331 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 0.52% -19.73% 27.99%
852 SOON SoonCoin SOON $66,535 $0.005339 12,462,620 LowVol 0.35% -1.52% 1.30%
853 ALL Allion ALL $65,804 $0.010615 6,199,359 LowVol 0.13% 1.26% 14.64%
854 SRC SecureCoin SRC $64,056 $0.007826 8,184,686 LowVol 0.43% -6.24% 13.37%
855 MST MustangCoin MST $63,669 $0.101007 630,343 LowVol 0.37% -1.85% 1.62%
856 BLC Blakecoin BLC $60,728 $0.004016 15,122,697 LowVol 0.37% 10.01% -34.26%
857 BTPL Bitcoin Planet BTPL $60,557 $0.011043 5,483,673 LowVol 0.37% 13.31% -33.93%
858 MAR Marijuanacoin MAR $59,222 $0.040399 1,465,921 LowVol 0.34% 0.72% -1.89%
859 IMS Independent M… IMS $59,074 $0.011003 5,368,934 LowVol 0.38% -14.56% -13.03%
860 CF Californium CF $58,623 $0.024410 2,401,636 LowVol 0.38% -5.23% -12.99%
861 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $57,991 $0.000727 79,719,140 LowVol 0.37% 25.73% 15.76%
862 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol -0.27% 9.04%
863 DRM Dreamcoin DRM $57,419 $0.023440 2,449,632 LowVol 0.37% -4.41%
864 HXX Hexx HXX $56,601 $0.038303 1,477,739 LowVol 0.44% -10.12% -21.96%
865 ADCN Asiadigicoin ADCN $56,422 $0.002263 24,931,054 LowVol 0.38% -1.78% -6.68%
866 BITZ Bitz BITZ $56,321 $0.028289 1,990,891 LowVol 0.37% 7.43% 19.21%
867 BVC BeaverCoin BVC $56,256 $0.018058 3,115,258 LowVol 0.37% 54.79% 9.54%
868 CASH Cashcoin CASH $55,886 $0.001212 46,095,566 LowVol 0.38% -1.78% 2.90%
869 XCRE Creatio XCRE $55,885 $0.002723 20,520,514 LowVol 0.37% 4.65% 16.50%
870 BAS BitAsean BAS $55,828 $0.011166 5,000,000 LowVol 0.81% -2.21% -31.55%
871 GPL Gold Pressed … GPL $54,887 $0.215726 254,431 LowVol -18.82% 0.50% -0.93%
872 CPN CompuCoin CPN $52,709 $0.002687 19,615,019 LowVol 0.24% -7.94% -10.99%
873 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -60.68%
874 GCC GuccioneCoin GCC $52,468 $0.002586 20,285,537 LowVol 0.38% 1.39% -11.78%
875 300 300 Token 300 $52,133 $173.78 300 LowVol 0.37% -1.77% -8.39%
876 ICOB ICOBID ICOB $51,723 $0.000485 106,701,874 LowVol 0.36% -16.16% 16.94%
877 JOBS JobsCoin JOBS $51,415 $0.000485 106,019,270 LowVol 0.38% -1.78% -11.62%
878 BSTAR Blackstar BSTAR $50,985 $0.000081 630,795,971 LowVol 0.38% 3.71%
879 URO Uro URO $49,377 $0.040898 1,207,310 LowVol 0.38% -6.05%
880 EMP EMoneyPower EMP $49,354 $0.005365 9,200,000 LowVol 6.12% -23.48%
881 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.13% 4.62%
882 DIBC DIBCOIN DIBC $49,304 $0.009861 5,000,000 LowVol 0.37% -5.64% -23.25%
883 JIN Jin Coin JIN $48,557 $0.004930 9,848,485 LowVol 0.37% 17.46% -59.51%
884 MSCN Master Swiscoin MSCN $48,289 $0.001084 44,538,430 LowVol 0.26% -2.41% -21.49%
885 GLT GlobalToken GLT $48,247 $0.001862 25,909,400 LowVol 0.02% -8.70% -30.77%
886 CRX Chronos CRX $48,096 $0.000652 73,729,962 LowVol 0.34% -27.71% -35.88%
887 ZYD Zayedcoin ZYD $47,944 $0.007679 6,243,840 LowVol 0.37% 0.08% 39.64%
888 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol -1.54%
889 KURT Kurrent KURT $46,469 $0.004685 9,919,485 LowVol -8.66% 2.62% -43.25%
890 RPC RonPaulCoin RPC $45,953 $0.051705 888,767 LowVol 0.37% -12.15% -37.76%
891 BRAIN Braincoin BRAIN $45,539 $0.004511 10,094,424 LowVol 0.06% -1.81% 10.44%
892 WORM HealthyWormCoin WORM $45,336 $0.000408 111,136,390 LowVol -0.87% -13.45%
893 BIP BipCoin BIP $45,327 $0.027855 1,627,261 LowVol 0.38% -11.68% 4.64%
894 DBTC Debitcoin DBTC $45,100 $0.002506 17,999,629 LowVol 0.37% 1.11% -16.19%
895 XBTS Beatcoin XBTS $45,081 $0.029567 1,524,686 LowVol -0.24% 17.12% 99.19%
896 PHO Photon PHO $45,062 $0.000002 20,322,700,885 LowVol 0.25% -22.72% 8.86%
897 POP PopularCoin POP $44,771 $0.000013 3,372,875,244 LowVol -0.68% -26.26% -29.09%
898 PIE PIECoin PIE $44,554 $0.002101 21,201,110 LowVol 0.37% -57.44% -58.08%
899 ARB ARbit ARB $44,444 $0.005739 7,744,700 LowVol 0.38% -11.72% 13.23%
900 CWXT CryptoWorldX … CWXT $43,261 $0.000725 59,630,200 LowVol -0.23% -25.57% -2.28%
901 SOIL SOILcoin SOIL $42,751 $0.007497 5,702,048 LowVol 0.36% 6.98% 15.94%
902 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $42,597 $0.005305 8,030,000 LowVol 0.09% 12.38% -5.48%
903 DRS Digital Rupees DRS $41,286 $0.000081 510,802,961 LowVol 0.38% -1.78% -42.56%
904 MND MindCoin MND $40,564 $0.003233 12,546,625 LowVol 0.38% 0.74% 1.28%
905 FLVR FlavorCoin FLVR $40,539 $0.001940 20,898,106 LowVol 0.35% -12.71% 12.25%
906 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
907 BSC BowsCoin BSC $40,374 $0.007274 5,550,102 LowVol 0.37% -0.67%
908 KIC KibiCoin KIC $40,138 $0.002730 14,701,000 LowVol 0.58% -14.18% -69.82%
909 PONZI PonziCoin PONZI $38,837 $0.045101 861,099 LowVol 0.38%
910 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 20.29%
911 BENJI BenjiRolls BENJI $37,991 $0.001876 20,252,096 LowVol -0.85% 15.43% -1.70%
912 RBT Rimbit RBT $37,389 $0.000324 115,499,623 LowVol 0.24% -5.04% -19.64%
913 EREAL eREAL EREAL $37,354 $0.000558 66,909,634 LowVol -2.83% -8.46% 6.05%
914 VPRC VapersCoin VPRC $37,182 $0.000048 780,124,964 LowVol 0.31% 4.55% 227.61%
915 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol -0.79%
916 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
917 ORLY Orlycoin ORLY $35,544 $0.000970 36,646,779 LowVol 0.37% -1.78% 12.16%
918 COAL BitCoal COAL $34,704 $0.007712 4,500,000 LowVol 0.38% 16.51% -3.53%
919 NRO Neuro NRO $34,405 $0.000970 35,471,650 LowVol 0.38% -6.12% -20.89%
920 VIP VIP Tokens VIP $33,725 $0.000404 83,450,403 LowVol 0.38% 2.80% 69.91%
921 CAB Cabbage CAB $33,099 $0.003152 10,499,996 LowVol 0.37% 0.79%
922 SFC Solarflarecoin SFC $32,908 $0.002337 14,083,450 LowVol 0.32% -27.33% 11.44%
923 DLISK DAPPSTER DLISK $32,331 $0.000323 100,000,000 LowVol 0.37% -1.78%
924 ACP AnarchistsPrime ACP $32,168 $0.007319 4,394,874 LowVol -0.42% -3.85% -6.69%
925 CRT CRTCoin CRT $30,754 $0.387968 79,270 LowVol 0.37% -1.78% 2.89%
926 IMPS ImpulseCoin IMPS $30,568 $0.001510 20,245,510 LowVol -3.43% 20.13%
927 PLNC PLNcoin PLNC $30,389 $0.001778 17,089,600 LowVol 0.37% 8.03% -9.52%
928 LTCR Litecred LTCR $29,318 $0.000970 30,227,750 LowVol 0.38% -1.78% -2.55%
929 EGO EGO EGO $29,098 $0.000485 60,000,001 LowVol 0.38% -1.79% 2.90%
930 PRX Printerium PRX $28,560 $0.002416 11,821,728 LowVol 6.30% -69.33% 27.22%
931 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -5.90%
932 TAGR TAGRcoin TAGR $28,130 $0.000727 38,669,634 LowVol 0.38% -1.93%
933 CMT Comet CMT $27,888 $0.031951 872,830 LowVol -2.65% -23.49% -22.75%
934 VTA Virtacoin VTA $27,673 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -1.32% 1.69% 539.98%
935 GBT GameBet Coin GBT $27,498 $0.001293 21,262,780 LowVol 0.37% -3.80%
936 BLZ BlazeCoin BLZ $27,300 $0.000045 608,557,394 LowVol -0.76% 7.89% 23.01%
937 PSB Pesobit PSB $27,258 $0.000811 33,607,288
938 BOAT Doubloon BOAT $27,088 $0.001460 18,547,845 LowVol 5.86% -10.55% -67.44%
939 KNC KingN Coin KNC $25,963 $12.93 2,008 LowVol 0.37% -1.78%
940 DPAY DPAY DPAY $25,716 $0.000323 79,541,001 LowVol -1.78% 105.76%
941 PLACO PlayerCoin PLACO $25,548 $0.000727 35,120,000 LowVol 0.37% 26.29% -22.87%
942 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
943 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,002 $0.027966 894,026 LowVol 0.37% 4.25% 9.54%
944 ICON Iconic ICON $24,632 $0.041545 592,894 LowVol 0.57% -2.36% -6.08%
945 SONG SongCoin SONG $23,458 $0.000720 32,565,300 LowVol -0.33% -5.08% 8.89%
946 LIR LetItRide LIR $23,448 $0.000647 36,262,442 LowVol 0.37% -6.14% 37.19%
947 CESC CryptoEscudo CESC $23,295 $0.000162 144,105,100 LowVol 0.37% -1.78% -13.13%
948 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 2.44% 16.64%
949 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,976 $0.004757 4,829,945 LowVol 0.37% -30.35% 4.02%
950 CNC CHNCoin CNC $22,962 $0.000485 47,330,559 LowVol 0.38% 17.91% 24.33%
951 UET Useless Ether… UET $22,960 $0.005790 3,965,716 LowVol 0.92% 4.76% -4.49%
952 VLTC Vault Coin VLTC $22,957 $0.000758 30,289,250 LowVol 0.21% -39.27% -38.83%
953 PEX PosEx PEX $21,613 $0.008810 2,453,240 LowVol 0.38% -4.41% 11.04%
954 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol
955 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol -0.79% -20.61%
956 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
957 IBANK iBank IBANK $20,122 $0.004445 4,526,324 LowVol 0.38% -1.93% -5.70%
958 DES Destiny DES $19,398 $0.012124 1,600,000 LowVol 0.38% 0.76% 20.58%
959 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,070 $0.025299 753,776 LowVol 0.37% -1.58% 0.64%
960 LUNA Luna Coin LUNA $18,702 $0.011626 1,608,696 LowVol 0.38% -14.58% 61.91%
961 DAS DAS DAS $18,688 $0.007125 2,622,886 LowVol 0.37% 46.66% -18.38%
962 KRONE Kronecoin KRONE $18,479 $0.005475 3,375,318 LowVol -9.95% -27.17% -25.11%
963 IMX Impact IMX $17,615 $0.000161 109,509,039 LowVol 0.25% -2.73% 2.38%
964 ERY Eryllium ERY $17,299 $0.003342 5,175,855 LowVol -15.46% -30.71% -29.22%
965 BIOB BioBar BIOB $17,254 $0.019479 885,756 LowVol 0.37% -1.79%
966 WBB Wild Beast Block WBB $17,154 $0.103979 164,976 LowVol 0.68% 7.85% -32.72%
967 SLEVIN Slevin SLEVIN $16,974 $0.000242 70,000,000 LowVol 0.37% -26.33% -48.55%
968 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,459 $0.001330 12,379,000 LowVol 0.25% -5.03% -29.22%
969 RIDE Ride My Car RIDE $16,372 $0.000162 101,276,976 LowVol 0.37% -1.78% -11.93%
970 TRADE Tradecoin TRADE $15,677 $0.002101 7,459,775 LowVol 0.37% -14.57% 140.65%
971 ELS Elysium ELS $15,538 $0.003880 4,005,012 LowVol 8.26% 38.64% 36.04%
972 ALTC Antilitecoin ALTC $15,282 $0.000485 31,512,613 LowVol 0.37% -15.82% 2.90%
973 SCS Speedcash SCS $15,237 $0.058195 261,831 LowVol 0.37% -2.23%
974 SDP SydPak SDP $15,204 $0.095214 159,688 LowVol 0.38% -1.78% 36.13%
975 MILO MiloCoin MILO $15,132 $0.001402 10,789,954 LowVol 0.37% -21.73% -50.12%
976 BNX BnrtxCoin BNX $15,001 $0.000571 26,279,501 LowVol -0.21% 6.68% -9.17%
977 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol 0.00% -44.19% -56.32%
978 VRS Veros VRS $13,024 $0.000027 486,609,040 LowVol 0.46% 113.22% 16.46%
979 RSGP RSGPcoin RSGP $12,568 $7.28 1,727 LowVol 0.37% 13.37%
980 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
981 P7C P7Coin P7C $11,387 $0.000323 35,220,238 LowVol 0.37% -1.78% 105.78%
982 SOCC SocialCoin SOCC $11,305 $0.008163 1,384,879 LowVol -0.61% -61.25% -31.22%
983 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,270 $0.001553 7,259,425 -0.70% -23.98%
984 XRC Rawcoin XRC $10,959 $0.015547 704,882 LowVol -5.75% -12.95% 89.07%
985 CRTM Corethum CRTM $10,111 $0.004044 2,500,000 LowVol 9.66% 92.93%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,647 $0.005772 1,671,379 LowVol 0.68% -0.27% -8.06%
987 GEERT GeertCoin GEERT $9,582 $0.001882 5,091,200 LowVol 0.60% 10.55% 0.85%
988 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,089 $0.001011 8,987,822 LowVol -2.74% 284.04% 66.37%
989 SANDG Save and Gain SANDG $9,011 $0.002940 3,064,800 LowVol -3.43%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol
991 VOLT Bitvolt VOLT $8,550 $0.000566 15,112,554 LowVol 19.97% 4.89% 20.04%
992 XOC Xonecoin XOC $8,487 $0.020207 420,000 LowVol 0.38%
993 ARGUS Argus ARGUS $8,279 $0.007209 1,148,324 LowVol -1.22% -8.37% 31.53%
994 NODC NodeCoin NODC $7,868 $0.004688 1,678,439 LowVol 0.37% 4.09% 2.90%
995 MTM MTMGaming MTM $7,411 $0.002470 2,999,967 LowVol 0.68% -32.68% -67.21%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $7,264 $0.002162 3,360,417 LowVol 0.79% -5.05% 57.51%
997 GRIM Grimcoin GRIM $7,229 $0.000700 10,324,802 LowVol 13.81% 6.73% -44.33%
998 JS JavaScript Token JS $7,017 $0.000878 7,991,996 LowVol 0.91% -45.15% -23.37%
999 CONX Concoin CONX $6,858 $0.009214 744,266 LowVol 0.37% -3.47% 27.82%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -60.19%
1001 DIX Dix Asset DIX $5,596 $5.6e-08 100,000,000,000 LowVol -4.82% -6.37% 41.79%
1002 MRNG MorningStar MRNG $5,279 $0.000162 32,582,149 LowVol 0.37% -37.52% -64.33%
1003 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,772 $0.022527 211,827 LowVol 0.68% -0.26%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,781 LowVol -1.05% -11.00%
1005 BBC BigBoobsCoin BBC $3,972 $0.020454 194,194 3.50%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,133 $0.188407 16,627 LowVol 0.37% -1.75% -19.55%
1008 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 60.98%
1009 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,007 $0.002182 1,377,917 LowVol 0.38% -1.78% 6.67%
1010 GSR GeyserCoin GSR $2,644 $0.056417 46,864 LowVol 0.37% 55.81% 92.37%
1011 EBT Ebittree Coin EBT $1,942 $0.001536 1,264,511 LowVol 27.18% 149.68% 181.87%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $1,323 $8.6e-08 15,320,585,365 LowVol -0.49% 0.50% -31.75%
1013 ULA Ulatech ULA $1,091 $0.006072 179,736 LowVol -21.28% -40.47% -31.54%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $942 $0.000162 5,826,388 LowVol 0.37% -34.53% -31.40%
1015 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 6.15%
1016 SOJ Sojourn SOJ $745 $0.001536 485,214 LowVol -32.22%
1017 ABN Abncoin ABN $711 $0.010499 67,700 LowVol -11.83% -14.41% 22.63%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 519.58%
1019 FDC Future Digita… FDC $207 $0.000075 2,753,201 LowVol -1.71% 13.00%
1020 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000321 87,140 LowVol -2.56% -71.24%
1021 APW AppleCoin APW $6 $0.000081 71,674 LowVol 0.37% -1.78% 2.90%
1022 BTG Bitcoin Gold BTG $348.05 $230,901,000 8.39% 34.57% 140.52%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $4.53 $10,634,400 -9.07% -22.24% 107.79%
1024 ORME Ormeus Coin ORME $3.77 $6,939,200 0.10% -1.64% 37.37%
1025 ATMC ATMCoin ATMC $1.75 $4,143,890 0.00% 3.25% 14.78%
1026 QASH QASH QASH $0.537443 $3,684,240 3.71% 12.23%
1027 REC Regalcoin REC $43.80 $3,412,240 -0.12% -5.49% -17.03%
1028 NULS Nuls NULS $0.543930 $2,534,590 0.39% -19.81% -22.67%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.81 $2,049,000 -0.29% 1.09% 18.42%
1030 INK Ink INK $0.149814 $1,404,130 -2.72% -19.90%
1031 BTE BitSerial BTE $5.32 $1,358,860 2.53% -11.41%
1032 FRST FirstCoin FRST $16.44 $971,304 1.55% -1.20% -5.11%
1033 BT1 BT1 [CST] BT1 $7954.68 $925,237 0.36% -0.57% 4.59%
1034 WC WINCOIN WC $1.85 $891,367 2.19% -1.29%
1035 GRX GOLD Reward T… GRX $4.04 $863,201 8.56% -19.55%
1036 THS TechShares THS $1.05 $629,868 -2.94% 6.33% 1.15%
1037 PBL Publica PBL $0.232278 $532,191 10.52% -27.32%
1038 XUC Exchange Union XUC $6.98 $527,711 23.52% 9.05% 127.16%
1039 ETN Electroneum ETN $0.029134 $512,570 0.70% -1.36% -21.81%
1040 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057459 $502,342 3.49% 0.50% 1.39%
1041 B2X SegWit2x [Fut… B2X $249.51 $480,786 -0.73% -2.24% -34.08%
1042 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.66 $453,198 -4.90% -46.35%
1043 B3 B3Coin B3 $0.000529 $436,359 7.33% 69.42% -10.56%
1044 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.05 $385,476 -0.68% -7.57% 22.58%
1045 BT2 BT2 [CST] BT2 $138.94 $362,848 7.19% 18.89% -30.60%
1046 XIN Infinity Econ… XIN $0.041868 $335,310 0.19% -2.09% -29.61%
1047 ADK Aidos Kuneen ADK $39.84 $278,506 0.81% 2.39% 2.83%
1048 EAG EA Coin EAG $4.19 $235,362 0.63% 0.99% -37.12%
1049 TSL Energo TSL $0.030403 $224,091 -1.70% -5.33%
1050 BOT Bodhi BOT $0.475962 $208,212 -1.55% -8.51%
1051 INF InfChain INF $0.007840 $180,056 0.03% -15.92%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11658.60 $179,808 0.37% 2.95% 21.16%
1053 MEN PeopleCoin MEN $0.000081 $173,939 0.37% -1.78% 2.90%
1054 AION Aion AION $0.909148 $136,720 -3.54% 13.59% 13.71%
1055 XID Sphre AIR XID $0.180890 $127,740 0.51% -3.46% -5.04%
1056 AKY Akuya Coin AKY $0.370994 $125,695 1.81% -12.05% -56.21%
1057 XCPO Copico XCPO $0.028289 $122,861 -4.54% -11.11%
1058 BTCM BTCMoon BTCM $0.019280 $115,678 31.66% 649.47% 1319.86%
1059 UGT UG Token UGT $0.384581 $100,510 0.56% 4.05% 18.59%
1060 LLT LLToken LLT $0.298532 $96,546 -7.11% -5.54% 22.51%
1061 SISA SISA SISA $0.015010 $81,740 3.47% -37.41% -88.38%
1062 B2B B2B B2B $0.583918 $77,717 0.92% -12.91%
1063 BSR BitSoar BSR $0.182264 $75,213 1.72% -1.85% 27.24%
1064 EVR Everus EVR $4.04 $72,152 0.29% -1.67% 3.69%
1065 SUR Suretly SUR $3.62 $66,063 0.92% 16.67% 37.11%
1066 HOLD Interstellar … HOLD $0.099469 $59,349 -0.81% 18.45% -69.32%
1067 TER TerraNova TER $2.71 $57,922 0.37% -14.23% -20.35%
1068 OXY Oxycoin OXY $0.156651 $57,355 0.36% -5.15% -2.07%
1069 MAG Magnet MAG $0.234397 $56,520 -32.15%
1070 SPANK SpankChain SPANK $0.032865 $50,493 0.92%
1071 PAYX Paypex PAYX $0.206770 $42,167 15.24% 47.42% -54.32%
1072 GMT Mercury Protocol GMT $0.057068 $40,967 0.91% 14.39% 28.23%
1073 PHR Phore PHR $0.378277 $40,800 0.16% -16.56%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.098751 $40,139 1.51% -4.55% -2.61%
1075 VASH VPNCoin VASH $0.004688 $34,670 2.13% -17.45% 16.04%
1076 ASTRO Astro ASTRO $1.55 $33,713 8.72% -8.44% -30.08%
1077 DSR Desire DSR $0.195646 $33,204 -0.81% 1.89% -53.84%
1078 MSD MSD MSD $0.014003 $32,298 0.97% 2.84% 44.93%
1079 ICX ICON ICX $1.09 $30,246 0.91% 3.57% 4.79%
1080 DNA EncrypGen DNA $0.066158 $23,523 0.91% 14.97%
1081 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.013796 $22,786 8.25% -15.46%
1082 SSS Sharechain SSS $0.002911 $21,689 0.01% -1.86% -40.78%
1083 DGPT DigiPulse DGPT $1.39 $16,220 1.64% -6.39%
1084 PRL Oyster Pearl PRL $0.004549 $14,796 -18.75% 13.56%
1085 PLC PlusCoin PLC $0.000670 $14,301 -13.82% -8.06% -33.37%
1086 MCR Macro MCR $2.27 $14,219 0.37% -1.35% -11.53%
1087 STEX STEX STEX $0.186530 $13,155 -9.11% -18.51% 34.12%
1088 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049625 $11,845 0.92% 0.16% 34.20%
1089 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001014 $11,774 -15.21% -23.53% -96.59%
1090 WIC Wi Coin WIC $0.003790 $11,740 -4.91% 7.60% 22.62%
1091 STU bitJob STU $0.038986 $11,681 0.83% -22.44% -48.04%
1092 MINEX Minex MINEX $0.048562 $11,493 0.37% -17.31% -1.72%
1093 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004135 $11,365 0.92% 44.67% 64.69%
1094 MUT Mutual Coin MUT $0.005989 $11,081 0.60%
1095 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000311 $10,936 -8.65% 158.91% 152.47%
1096 TCOIN T-coin TCOIN $0.000242 $10,177 0.37% 20.20% -10.63%
1097 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002036 $9,590 4.51% -12.20% -29.42%
1098 XID International… XID $0.005820 $8,741 0.38% -1.78% -16.57%
1099 BPL Blockpool BPL $0.183126 $8,046 0.38% -3.23% -7.02%
1100 VULC Vulcano VULC $0.007821 $7,374 0.96% 10.60% -0.19%
1101 AERM Aerium AERM $1.61 $6,928 0.39% -13.69%
1102 COR CORION COR $0.975656 $6,693 0.37% 4.52% 43.46%
1103 MGC MergeCoin MGC $0.012690 $6,310 -0.89% -14.12%
1104 ACC AdCoin ACC $0.130240 $6,246 0.32% 25.75% 28.22%
1105 BTBc Bitbase BTBc $0.004769 $6,157 0.38% -37.33% -54.55%
1106 SMART SmartBillions SMART $0.621572 $6,025 12.20%
1107 MGC GulfCoin MGC $0.002991 $6,002 -2.25% -10.81% -12.14%
1108 IBTC iBTC IBTC $0.007952 $5,978 -15.62% -5.56% -21.50%
1109 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.103135 $5,355 -4.72% -4.02%
1110 BOS BOScoin BOS $0.905258 $5,300 -12.18% -16.02% -35.25%
1111 PNX Phantomx PNX $0.017408 $4,915 29.18% -33.32%
1112 BSN Bastonet BSN $0.000970 $4,586 0.37% -5.08% -2.84%
1113 BTU Bitcoin Unlim… BTU $130.41 $4,448 0.41% -6.54% -20.21%
1114 WILD Wild Crypto WILD $0.087875 $4,358 0.64% 7.49% 43.70%
1115 HIGH High Gain HIGH $0.000566 $4,123 0.37% -18.30% -66.70%
1116 DEUS DeusCoin DEUS $0.378592 $3,973 0.37% -1.79% 6.76%
1117 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.072070 $3,862 0.38% -2.03% 52.40%
1118 DFS DFSCoin DFS $0.006051 $3,786 -12.07% -20.48% -45.03%
1119 BLX Blockchain Index BLX $2.34 $3,744 0.91% 0.59% 14.89%
1120 APC AlpaCoin APC $0.015241 $3,579 0.36% -1.73% -58.35%
1121 EFYT Ergo EFYT $9.44 $3,048 0.06% -11.58% 20.45%
1122 LDCN LandCoin LDCN $0.005975 $2,812 0.50% 172.67% 39.60%
1123 CCT Crystal Clear CCT $0.168197 $2,785 -11.27% -11.61% -61.00%
1124 NTC Natcoin NTC $0.323387 $2,778 0.37% -22.64% -65.64%
1125 XOT Internet of T… XOT $2413.00 $2,768 0.37% -1.79% 2.79%
1126 VIU Viuly VIU $0.002921 $2,681 3.49% 13.49%
1127 PRES President Trump PRES $0.003865 $2,550 0.41% -2.10% -16.57%
1128 IPY Infinity Pay IPY $0.000641 $2,533 0.91% -42.36%
1129 OX OX Fina OX $0.000161 $2,422 0.38% 7.15% -17.90%
1130 DAY Chronologic DAY $4.59 $2,399 0.87% 18.23% -4.70%
1131 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.049769 $2,218 285.81% -43.73% -47.97%
1132 FOR FORCE FOR $0.002311 $2,090 4.12% -3.43% -19.33%
1133 ABC Alphabit ABC $11.33 $1,880 0.38% -2.07% -15.78%
1134 TIE TIES Network TIE $0.072163 $1,705 0.91% -2.40% -21.95%
1135 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.050597 $1,496 0.38% -1.78% -27.01%
1136 SHND StrongHands SHND $3.2e-08 $1,494 7.44% 8.81% 38.96%
1137 FLASH Flash FLASH $0.003795 $1,473 0.37% -13.25% -19.22%
1138 EDRC EDRCoin EDRC $0.035705 $1,421 -1.35% -5.16% -20.94%
1139 PEC Peacecoin PEC $0.024329 $1,375 0.05% -27.20% 399.88%
1140 SND Sand Coin SND $0.720627 $1,280 1.94% -12.83% -6.00%
1141 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000323 $1,229 0.37% -31.99% -34.76%
1142 MKR Maker MKR $350.68 $1,198 0.91% 7.61%
1143 NAMO NamoCoin NAMO $0.000084 $1,172 0.33% -48.58% -50.40%
1144 CYDER Cyder CYDER $0.000323 $1,084 100.70% 37.15% -24.26%
1145 ETT EncryptoTel [… ETT $0.057086 $973 0.36% -10.56% 11.05%
1146 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003070 $955 0.37% -19.00%
1147 WA WA Space WA $0.015195 $939 0.37% -1.79% -10.07%
1148 STARS StarCash Network STARS $0.209621 $918 0.38% -11.30% -14.84%
1149 GARY President Joh… GARY $0.109197 $809 0.38% -1.78% 10.32%
1150 SFE SafeCoin SFE $0.000081 $796 0.38% -1.78% 2.90%
1151 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000162 $722 0.37% -34.52% -38.43%
1152 XQN Quotient XQN $0.004284 $715 0.37% -23.44% -12.04%
1153 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006643 $619 0.37% -29.66% 18.97%
1154 SHA SHACoin SHA $0.000404 $585 0.38% -22.99% -23.50%
1155 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.01 $581 0.37% -1.79% 51.89%
1156 ZBC Zilbercoin ZBC $0.038592 $574 -13.41% -20.25% -18.36%
1157 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000242 $569 0.38% -19.62% -38.26%
1158 WOW Wowcoin WOW $0.000086 $524 0.89% -23.85% -39.06%
1159 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.68% -34.59% -32.18%
1160 MCI Musiconomi MCI $0.062284 LowVol 0.83% 46.72% 6.80%
1161 EUSD eUSD EUSD $0.000236 LowVol 0.92% -22.50% -67.28%
1162 GAY GAY Money GAY $0.012090 LowVol 0.38% -11.07% -75.28%
1163 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003233 LowVol 0.38% -1.79% -4.08%
1164 FBL Faceblock FBL $0.002126 LowVol 0.92% -54.49% -99.14%
1165 DMC DynamicCoin DMC $0.002975 LowVol 7.31% 19.97% -1.17%
1166 SAK Sharkcoin SAK $0.002479 LowVol -0.60% 24.30% 31.28%
1167 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000162 LowVol 0.37% -31.48% -11.30%
1168 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.41% 14.10%
1169 FAP FAPcoin FAP $0.019831 LowVol 0.60% 29.91% 15.83%
1170 RCN Rcoin RCN $0.000081 LowVol 0.38% -1.78% -21.74%
1171 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000553 LowVol 0.28% 19.30% -29.40%
1172 FC Facecoin FC $0.002275 LowVol -53.74% -26.91% -58.33%
1173 ACES Aces ACES $0.000205 LowVol 14.73% 9.38% -0.28%
1174 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009053 LowVol 1.27% -1.78% -20.68%
1175 FFC FireFlyCoin FFC $0.000081 LowVol 0.37% -1.78% 2.89%
1176 NBIT netBit NBIT $0.039922 LowVol 0.38% -17.77% 4.01%
1177 SIFT Smart Investm… SIFT $3.31 LowVol 0.92% -0.26% 6.53%
1178 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol 0.56% -21.56% -80.42%
1179 CME Cashme CME $0.000081 LowVol 0.37% 3.62%
1180 INDIA India Coin INDIA $0.000162 LowVol 0.38% -29.97% -37.13%
1181 TELL Tellurion TELL $0.000167 LowVol 0.39% 83.41% -43.57%
1182 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.46% 50.94% 18.91%
1183 9COIN 9COIN 9COIN $0.002748 LowVol 0.37% -1.78% 7.74%
1184 MAGN Magnetcoin MAGN $0.388902 LowVol 0.37% -8.68% -25.69%
1185 REGA Regacoin REGA $0.002263 LowVol 0.38% -1.78% 6.71%
1186 10MT 10M Token 10MT $0.003845 LowVol 10.23% 180.14% 29.35%
1187 X2 X2 X2 $0.000081 LowVol 0.37% -1.78% 2.83%
1188 MONETA Moneta MONETA $0.000242 LowVol 0.38% -16.77%
1189 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol -2.71% -7.80% 2.83%
1190 PRIMU Primulon PRIMU $0.000162 LowVol 0.38% -1.78% -22.99%
1191 BIT First Bitcoin BIT $0.013740 LowVol 17.69% 9.95% 33.95%
1192 YEL Yellow Token YEL $0.004135 LowVol 0.92% -27.69% -16.47%
1193 DBG Digital Bulli… DBG $0.004688 LowVol 0.37% -5.05% 5.82%
1194 HAT Hawala.Today HAT $0.100904 LowVol 0.92% -13.02% -53.99%
1195 TOP TopCoin TOP $0.000949 LowVol 3.71% 3.21% 52.62%
1196 RUBIT RubleBit RUBIT $0.002991 LowVol 0.37% -13.47% -0.23%
1197 MARX MarxCoin MARX $0.000881 LowVol -0.37% -24.19% -12.63%
1198 HNC Huncoin HNC $0.000970 LowVol 0.37% -30.89% -52.50%
1199 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005959 LowVol 0.75% 0.10% -4.66%
1200 UTA UtaCoin UTA $0.000727 LowVol 0.37% -1.79%
1201 EBIT eBIT EBIT $0.001572 LowVol 155.77% 163.91% 92.23%
1202 GBRC Global Busine… GBRC $0.000081 LowVol 0.37% -1.79% -48.55%
1203 XTD XTD Coin XTD $0.000081 LowVol 0.37% 2.57%
1204 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001206 LowVol 0.36% 12.73% -37.54%
1205 GRN Granite GRN $0.012528 LowVol 0.38% -18.95% 9.48%
1206 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000232 LowVol 387.19% 423.81% 479.71%
1207 BEST BestChain BEST $0.001104 LowVol -0.20% -3.55% -2.84%
1208 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002425 LowVol 0.37% -15.81% -6.46%
1209 AV AvatarCoin AV $0.032250 LowVol 0.38% 27.22% 27.50%
1210 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.1e-07 LowVol 0.91% 8.50% 25.55%
1211 IQT iQuant IQT $0.152254 LowVol 1.29% -4.41% -23.41%
1212 VOYA Voyacoin VOYA $1.89 LowVol 0.37% -2.24% -8.14%
1213 PCN PeepCoin PCN $0.000081 LowVol 0.37% 5217.35% 226.94%
1214 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000081 LowVol 0.37% -1.78% 2.90%
1215 EGOLD eGold EGOLD $0.012154 LowVol 0.91% 8.84% 38.71%
1216 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.012775 LowVol 0.38% -58.54% 210.45%
1217 ASN Aseancoin ASN $0.002910 LowVol 0.37% -5.43% -15.69%
1218 TEAM TeamUp TEAM $0.000162 LowVol 0.38% 2.90%
1219 OP Operand OP $0.000970 LowVol 0.38%
1220 DISK DarkLisk DISK $0.000727 LowVol 0.37% 2.98%
1221 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001697 LowVol 0.37% -6.24% -3.28%
1222 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001873 LowVol 2.30% -12.46% -32.88%
1223 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000014 LowVol 1.40% -81.66% 1285.79%
1224 QBT Cubits QBT $0.000894 LowVol 0.26% 8.66% 23.35%
1225 CASH Cash Poker Pro CASH $0.074437 LowVol 0.91% 8.50% -9.03%
1226 BUB Bubble BUB $0.011073 LowVol 0.37% -0.32% -64.76%
1227 KARMA Karmacoin KARMA $0.000081 LowVol 0.38% 2.90%
1228 MOTO Motocoin MOTO $0.003859 LowVol 0.38% -34.27% 23.85%
1229 SKR Sakuracoin SKR $0.000785 LowVol 12.47% -0.61% 7.90%
1230 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033720 LowVol 0.68% -0.25% 1.78%
1231 BET BetaCoin BET $0.002748 LowVol 0.38% 28.49% -2.80%
1232 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002748 LowVol 0.38% -12.12% -7.37%
1233 EXRN EXRNchain EXRN $4.1e-07 LowVol 0.92% -45.76% -37.22%
1234 SYNC Sync SYNC $404.13 LowVol 0.38%
1235 TODAY TodayCoin TODAY $0.000808 LowVol 0.37% 22.78% -14.25%
1236 TCR TheCreed TCR $0.000242 LowVol 0.37% -41.08% -14.88%
1237 PRN Protean PRN $0.000071 LowVol 8.61% -9.76% 263.19%
1238 ACN Avoncoin ACN $0.000323 LowVol 0.37% -1.78% -21.70%
1239 ZSE ZSEcoin ZSE $0.007364 LowVol -5.25% -16.76% -37.83%
1240 FUTC FutCoin FUTC $0.001455 LowVol 0.37% -1.79% -20.18%
1241 SWP Swapcoin SWP $0.082708 LowVol 0.91% 8.50% 18.12%
1242 DON Donationcoin DON $0.000403 LowVol 0.31% 0.22% -0.84%
1243 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001374 LowVol 0.35% 4.36% 3.73%
1244 UR UR UR $0.000545 LowVol -0.28% 12.72% 14.99%
1245 DASHS Dashs DASHS $0.029744 LowVol 0.37% -2.04% 18.60%
1246 ELC Elacoin ELC $0.069473 LowVol -0.92% -17.45% 5.92%
1247 ANI Animecoin ANI $0.000162 LowVol 0.37% -1.78% 2.89%
1248 YES Yescoin YES $0.000076 LowVol 0.51% -7.86% 7.41%
1249 SKC Skeincoin SKC $0.002506 LowVol 0.38% 1.50% -37.28%
1250 WINK Wink WINK $0.000205 LowVol 0.37% -16.76% 28.11%
1251 UNC UNCoin UNC $0.000081 LowVol 0.37% -1.78% 4.03%
1252 BXC Bitcedi BXC $0.001217 LowVol -0.51% -12.77% -0.16%
1253 BITOK Bitok BITOK $0.000081 LowVol 0.37% -1.78%
1254 QBC Quebecoin QBC $0.001374 LowVol 0.37% -1.79% -4.18%
1255 XAU Xaucoin XAU $0.019156 LowVol 0.38% -21.61%
1256 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000404 LowVol 0.38% -1.78% 21.25%
1257 MBL MobileCash MBL $0.000323 LowVol 0.37% -1.79% -17.68%
1258 RHFC RHFCoin RHFC $0.000889 LowVol 0.37% -1.78% 13.19%
1259 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.066359 LowVol 0.38% -3.65%
1260 VGC VegasCoin VGC $0.000163 LowVol 0.19% -78.98% -35.47%
1261 GAIN UGAIN GAIN $0.001051 LowVol 0.37% -16.40%
1262 AIB Advanced Inte… AIB $0.003726 LowVol 0.37% 8.40% 15.58%
1263 TERA TeraCoin TERA $0.000081 LowVol 0.38% -1.78%
1264 PI PiCoin PI $0.001859 LowVol 0.37% 2.54% 3.27%
1265 GUC GoldUnionCoin GUC $0.072340 LowVol 0.37% -1.78% -8.18%
1266 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.216049 LowVol 0.37% -1.63% 3.00%
1267 AXIOM Axiom AXIOM $0.012447 LowVol 0.38% -1.83% 2.90%
1268 ANTX Antimatter ANTX $0.000081 LowVol 0.37% 247.81% 2.90%
1269 PRM PrismChain PRM $0.000970 LowVol 0.38% -5.02%
1270 XRY Royalties XRY $0.067328 LowVol 0.37% -1.78% 10.38%
1271 LKC LinkedCoin LKC $0.000162 LowVol 0.37%
1272 POKE PokeCoin POKE $0.000242 LowVol 0.38% 47.11% 208.69%
1273 HDLB HODL Bucks HDLB $0.047203 LowVol 0.37% -11.75% -13.15%
1274 LTH LAthaan LTH $0.000404 LowVol 0.37% -29.85%
1275 BGR Bongger BGR $0.000148 LowVol 0.25% 32.94%
1276 SJCX Storjcoin X SJCX $0.189310 LowVol -0.66% -70.25%
1277 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008083 LowVol 0.37% -30.34% -33.71%
1278 HCC Happy Creator… HCC $0.000404 LowVol 0.38% -1.78% 2.90%
1279 BIRDS Birds BIRDS $0.000081 LowVol 0.37% -12.03% -67.78%
1280 XDE2 XDE II XDE2 $2.59 LowVol 0.37% -2.04% -24.84%
1281 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000647 LowVol 0.37% -91.63%
1282 CC CyberCoin CC $0.000162 LowVol 0.35% 96.41%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001132 LowVol 0.37% -1.93% -24.18%
1284 OMC Omicron OMC $0.091657 LowVol 0.38% -1.25%
1285 IRL IrishCoin IRL $0.002748 LowVol 0.37% 7.71% 24.54%
1286 OPES Opescoin OPES $0.001940 LowVol 0.38% 24.84%
1287 CYC Cycling Coin CYC $0.001132 LowVol 0.37% -8.33%
1288 NBE BitCentavo NBE $7.4e-07 LowVol 0.26% 3.21%
1289 KASHH KashhCoin KASHH $0.000079 LowVol 0.42% 1769.98%
1290 NTWK Network Token NTWK $0.003681 LowVol 0.92% 8.50% 238.34%
1291 SHELL ShellCoin SHELL $0.016893 LowVol 0.37% -11.51%
1292 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000323 LowVol 0.37% -1.78% -1.21%
1293 IFC Infinitecoin IFC LowVol
1294 HYPER Hyper HYPER $0.024917 LowVol -0.72% 25.36%
1295 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol -1.84%
1296 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -31.63%
1297 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol -0.27%
1298 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -7.75%
1299 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002806 LowVol -2.56% 19.03%
1300 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1301 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1302 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 8.36%
1303 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol
1304 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.72% 4.05%
1305 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1306 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.29% 4.46%
1307 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -6.37%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.72%
1310 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.80% -48.04%
1311 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 0.17% 65.77%
1312 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol -93.48%
1313 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol -0.98%
1314 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -31.72%
1315 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1316 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 4.71%
1317 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1318 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1319 FID BITFID FID $0.081559 LowVol -0.89% -48.09%
1320 ASC AsicCoin ASC $0.000708 4.95% 263.13%
1321 MRC microCoin MRC $0.000080 1.68%
1322 QORA Qora QORA $0.079614 -46.83% -34.57%
1323 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 193.07%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -70.60% -84.05%

Quay lại phần 1

Phản hồi