Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 24/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 11h ngày 24/11/2017 (GMT +7) của 1324 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 24/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8093.18 trên tổng giá trị $135,138,195,793

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $412.22 trên tổng giá trị $39,538,948,699

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1667.13 trên tổng giá trị $28,039,834,574

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244773 trên tổng giá trị $9,453,835,859

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $569.82 trên tổng giá trị $4,391,523,168

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MGM Magnum (MGM) đang có giá hiện tại $0.006044 trên tổng giá trị $23,746 đã biến động tăng 81.26% trong 1h qua

    + Đồng YEL Yellow Token (YEL) đang có giá hiện tại $0.004100 trên tổng giá trị đã biến động tăng 42.89% trong 1h qua

    + Đồng GEERT GeertCoin (GEERT) đang có giá hiện tại $0.001872 trên tổng giá trị $9,530 đã biến động tăng 41.81% trong 1h qua

    + Đồng NOBL NobleCoin (NOBL) đang có giá hiện tại $0.000241 trên tổng giá trị $558,043 đã biến động tăng 39.60% trong 1h qua

    + Đồng EAGLE EagleCoin (EAGLE) đang có giá hiện tại $0.034891 trên tổng giá trị $73,042 đã biến động tăng 36.38% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000078 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1748.86% trong 24h qua

    + Đồng E4ROW E4ROW (E4ROW) đang có giá hiện tại $0.131223 trên tổng giá trị $561,372 đã biến động tăng 1053.69% trong 24h qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.679360 trên tổng giá trị $4,548,406 đã biến động tăng 727.64% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.013313 trên tổng giá trị đã biến động tăng 523.98% trong 24h qua

    + Đồng ELTC2 eLTC (ELTC2) đang có giá hiện tại $0.000234 trên tổng giá trị đã biến động tăng 432.44% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000014 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1251.81% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.013313 trên tổng giá trị đã biến động tăng 908.10% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị $27,875 đã biến động tăng 541.27% trong 7 ngày qua

    + Đồng SDC ShadowCash (SDC) đang có giá hiện tại $0.679360 trên tổng giá trị $4,548,406 đã biến động tăng 511.25% trong 7 ngày qua

    + Đồng KEXCOIN KexCoin (KEXCOIN) đang có giá hiện tại $18.80 trên tổng giá trị đã biến động tăng 488.60% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 24/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CRYPT CryptCoin CRYPT $943,696 $0.155625 6,063,910 LowVol 0.26% -1.86% 11.96%
702 HTC HitCoin HTC $886,227 $0.000081 10,996,318,099 LowVol 0.34% -1.76% 2.08%
703 SHORTY Shorty SHORTY $822,050 $0.008221 100,000,000 LowVol 0.34% -7.20% -0.21%
704 METAL MetalCoin METAL $762,559 $0.009913 76,925,527 LowVol 0.21% 6.94% -0.62%
705 MBI Monster Byte MBI $752,468 $0.044729 16,822,736 LowVol -0.32% -2.34% 2.91%
706 BPC Bitpark Coin BPC $751,680 $0.010022 75,000,000 LowVol -15.98% -34.60% -0.87%
707 WGO WavesGo WGO $693,802 $0.070326 9,865,517 LowVol 0.07% 3.93% 1.63%
708 CDN Canada eCoin CDN $671,307 $0.006891 97,415,544 LowVol 1.17% -7.10% 10.71%
709 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -9.59%
710 MAX MaxCoin MAX $638,970 $0.010477 60,987,277 LowVol -0.51% 0.24% 11.67%
711 NET NetCoin NET $636,178 $0.000808 787,126,712 LowVol -7.40% -6.68% -1.71%
712 ITI iTicoin ITI $608,378 $19.01 32,000 LowVol 0.26% 5.88% 10.87%
713 TES TeslaCoin TES $605,376 $0.008248 73,398,060 LowVol 0.19% 4.72% -11.88%
714 BITS Bitstar BITS $597,186 $0.025875 23,079,737 LowVol 0.21% 5.80% -15.04%
715 DCY Dinastycoin DCY $596,127 $0.000420 1,420,858,063 LowVol 1.49% -24.19% -37.91%
716 PND Pandacoin PND $595,329 $0.000018 32,514,916,898 LowVol 1.42% -57.63% -39.40%
717 HBN HoboNickels HBN $577,334 $0.009671 59,696,358 LowVol -0.49% -3.37% -5.36%
718 UFO UFO Coin UFO $561,423 $0.000161 3,483,072,512 LowVol 0.26% -14.49% -19.40%
719 E4ROW E4ROW E4ROW $561,372 $0.131223 4,278,000 LowVol -0.05% 1053.69% -20.29%
720 NOBL NobleCoin NOBL $558,043 $0.000241 2,313,497,434 LowVol 39.60% 28.41% -3.62%
721 SMC SmartCoin SMC $545,798 $0.023213 23,512,694 LowVol -7.43% -6.85% 44.41%
722 USC Ultimate Secu… USC $541,829 $0.052386 10,343,113 LowVol 0.26% -1.75% -5.11%
723 RIYA Etheriya RIYA $523,550 $0.331040 1,581,531 LowVol 0.06% -19.47% -21.85%
724 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -40.18%
725 BTWTY Bit20 BTWTY $489,285 $481,580 1.016 63.28% 149.35%
726 BTSR BTSR BTSR $483,017 $0.147070 3,284,266 -26.49% -0.10%
727 TROLL Trollcoin TROLL $473,134 $0.000837 565,017,522 LowVol 0.22% -11.09% -0.49%
728 TALK BTCtalkcoin TALK $461,033 $0.007061 65,290,635 LowVol 0.22% -10.65% -7.20%
729 KOBO Kobocoin KOBO $457,337 $0.018516 24,700,248 LowVol 0.27% -25.16% -31.46%
730 V Version V $456,454 $0.000978 466,864,149 LowVol 0.26% 13.76% 12.52%
731 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol
732 VLT Veltor VLT $416,856 $0.751289 554,855 LowVol 0.26% -21.66% -2.75%
733 FNC FinCoin FNC $416,342 $0.032328 12,878,667 LowVol 0.74% -0.82% -29.37%
734 BUCKS SwagBucks BUCKS $411,718 $1.31 313,750 LowVol 0.49% 15.94% 13.98%
735 VAL Valorbit VAL $382,200 $0.000081 4,742,346,801 LowVol 0.26% -1.75% 2.57%
736 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 -0.11% -12.28%
737 GUN Guncoin GUN $377,270 $0.001924 196,058,578 LowVol 20.29% 21.41% 39.22%
738 RBIES Rubies RBIES $374,377 $0.035945 10,415,252 LowVol 12.84% 53.68% 57.30%
739 CFT CryptoForecast CFT $362,730 $0.007885 46,000,000 LowVol 0.20% 0.56% -23.10%
740 DVC Devcoin DVC $347,606 $0.000023 15,129,607,500 11.93% 70.21%
741 PXC Phoenixcoin PXC $328,501 $0.005287 62,137,803 LowVol -1.20% -5.12% -10.56%
742 SHDW Shadow Token SHDW $325,475 $0.046496 7,000,000 LowVol -1.92% 1.93%
743 OPAL Opal OPAL $323,305 $0.021350 15,143,389 LowVol 0.34% 36.76% 16.87%
744 STS Stress STS $320,522 $0.000567 565,134,332 LowVol -1.23% 20.26%
745 AU AurumCoin AU $310,866 $1.05 296,216 LowVol 0.31% 5.65% 2.73%
746 JET Jetcoin JET $305,738 $0.063333 4,827,498 LowVol 0.34% -49.09% -56.35%
747 CAGE CageCoin CAGE $288,502 $0.000003 101,168,328,395 LowVol -0.34% -42.91% -10.22%
748 NEWB Newbium NEWB $282,076 $0.005642 50,000,000 LowVol 0.26% 9.43% -8.91%
749 ICN iCoin ICN $278,920 $0.009561 29,173,506 LowVol -1.22% 1.36%
750 FUNK The Cypherfunks FUNK $268,182 $0.000006 46,194,869,999 LowVol -0.40% 12.83% 28.11%
751 TRI Triangles TRI $268,135 $3.68 72,891 LowVol 0.31% 6.63% -13.67%
752 PR Prototanium PR $267,099 $1.36 195,822 LowVol -18.21% 23.34% 32.31%
753 NYAN Nyancoin NYAN $266,278 $0.000838 317,851,375 LowVol -0.01% 13.09% 8.73%
754 TIT Titcoin TIT $265,787 $0.005327 49,898,202 LowVol 4.52% 2.83% 14.37%
755 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol
756 ICE iDice ICE $253,175 $0.161154 1,571,013 LowVol 0.18% 126.58% 97.91%
757 VIDZ PureVidz VIDZ $241,569 $0.001928 125,279,775 LowVol 0.18% -4.34% 8.26%
758 Q2C QubitCoin Q2C $240,012 $0.000967 248,172,559 LowVol 0.26% -9.88% 20.85%
759 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol
760 ECA Electra ECA $226,860 $0.000010 21,725,967,468 LowVol 1.33% 35.93% 11.18%
761 LOT LottoCoin LOT $224,414 $0.000015 14,491,014,421 LowVol -0.33% -2.33% 21.64%
762 GAIA GAIA GAIA $223,502 $0.009273 24,101,381 LowVol 0.26% -20.90% -36.72%
763 XPTX PlatinumBAR XPTX $218,905 $0.553433 395,540 LowVol -0.44% -20.55% -3.62%
764 MOJO MojoCoin MOJO $218,746 $0.018033 12,130,036 LowVol 0.26% 60.37% 63.20%
765 TRK Truckcoin TRK $216,192 $0.001399 154,544,628 LowVol -3.86% -7.57% -4.66%
766 J Joincoin J $215,538 $0.088032 2,448,402 LowVol -2.20% -9.64% -29.00%
767 BBP BiblePay BBP $212,581 $0.000887 239,791,280 LowVol 0.26% -1.75% 8.42%
768 FLT FlutterCoin FLT $208,377 $0.000647 322,214,524 LowVol 0.32% -24.84% -8.68%
769 HODL HOdlcoin HODL $208,150 $0.001370 151,925,300 LowVol 0.26% -15.07% -18.03%
770 I0C I0Coin I0C $207,969 $0.009910 20,984,676 LowVol 1.08% -3.08% 23.42%
771 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol -0.14% -9.10%
772 TTC TittieCoin TTC $205,225 $0.000163 1,259,816,434 LowVol -0.12% -2.25% 1.23%
773 XPY PayCoin XPY $196,956 $0.016660 11,821,963 LowVol 0.67% 0.41% 3.06%
774 CUBE DigiCube CUBE $195,771 $0.000081 2,429,126,009 LowVol 0.26% -1.76% 2.08%
775 KUSH KushCoin KUSH $194,438 $0.035706 5,445,524 LowVol 0.21% -10.01% 12.51%
776 UNIC UniCoin UNIC $194,306 $0.065538 2,964,798 LowVol 1.21% -5.37% 13.15%
777 SH Shilling SH $189,496 $0.004836 39,187,675 LowVol 0.26% -7.89% -3.87%
778 BUN BunnyCoin BUN $181,241 $0.000002 102,276,836,746 LowVol -0.09% 3.85% -7.52%
779 FRC Freicoin FRC $173,279 $0.005883 29,452,644 LowVol 9.23% -1.32% -5.22%
780 KED Darsek KED $172,456 $0.012764 13,511,035 LowVol 0.22% -13.01% 13.26%
781 BIGUP BigUp BIGUP $172,111 $0.000081 2,116,330,897 LowVol 0.27% -11.47% -0.77%
782 GLC GlobalCoin GLC $168,075 $0.002579 65,171,010 LowVol 0.26% -4.73% -42.99%
783 BOLI Bolivarcoin BOLI $168,052 $0.020312 8,273,425 LowVol -0.09% -9.58% -6.89%
784 LTB LiteBar LTB $164,463 $0.206415 796,760 LowVol 18.37% 0.67% -35.75%
785 CTO Crypto CTO $162,217 $0.013459 12,052,613 LowVol 0.34% -1.76% 9.38%
786 MAD SatoshiMadness MAD $161,241 $0.000081 2,000,683,485 LowVol 0.26% 2.08%
787 RBX Ripto Bux RBX $160,185 $0.000420 381,236,123 LowVol 0.22% 12.31% -11.95%
788 CHESS ChessCoin CHESS $158,556 $0.002934 54,032,769 LowVol 0.21% -21.73% -15.31%
789 WYV Wyvern WYV $153,414 $0.088652 1,730,507 LowVol 0.26% 5.75% 23.31%
790 EMD Emerald Crypto EMD $152,745 $0.007990 19,117,129 LowVol 0.20% 13.59% 13.79%
791 LANA LanaCoin LANA $151,671 $0.000182 834,511,319 LowVol 0.32% -27.96% -20.59%
792 TGC Tigercoin TGC $150,877 $0.003465 43,536,800 LowVol -41.74% -15.43% -11.62%
793 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 24.64%
794 CCN Cannacoin CCN $145,987 $0.031064 4,699,566 LowVol -0.11% -13.58% -15.59%
795 XPD PetroDollar XPD $145,471 $0.002273 63,993,275 LowVol 0.66% -2.75% -15.29%
796 YAC Yacoin YAC $144,724 $0.001209 119,715,590 LowVol 0.26% -7.90% 9.86%
797 MRJA GanjaCoin MRJA $143,496 $0.032232 4,451,920 LowVol -1.53% 8.63%
798 ACOIN Acoin ACOIN $142,701 $0.116960 1,220,085 LowVol 0.27% -4.74% -18.52%
799 GAP Gapcoin GAP $138,962 $0.011599 11,980,946 LowVol 0.23% -1.13% 12.65%
800 GRT Grantcoin GRT $138,680 $0.003224 43,018,516 LowVol 0.26% -1.76% -4.70%
801 ANTI AntiBitcoin ANTI $133,719 $0.007656 17,465,159 LowVol 0.26% 6.89% 49.86%
802 PHS Philosopher S… PHS $133,296 $0.022163 6,014,340 LowVol 0.26% 27.44% 1.84%
803 URC Unrealcoin URC $129,641 $0.018456 7,024,402 LowVol 0.26% 18.84%
804 XRE RevolverCoin XRE $129,438 $0.005808 22,287,972 LowVol 0.19% -4.33% -15.95%
805 MNM Mineum MNM $128,432 $0.013610 9,436,367 LowVol 0.32% 4.06% 1.63%
806 SPACE SpaceCoin SPACE $128,019 $0.006140 20,848,980 LowVol 0.21% -6.55% 13.09%
807 DRXNE DROXNE DRXNE $125,965 $0.002015 62,511,188 LowVol 0.25% 20.99% 10.93%
808 PASL Pascal Lite PASL $124,136 $0.030303 4,096,500 LowVol 0.26% -1.52% 1.12%
809 EVO Evotion EVO $124,050 $0.039265 3,159,301 LowVol 0.36% -16.72% -26.35%
810 PX PX PX $122,725 $0.001289 95,173,258 LowVol 0.26% -6.01% 122.58%
811 SLING Sling SLING $121,017 $0.112669 1,074,095 LowVol 0.34% -1.68% 20.63%
812 STV Sativacoin STV $117,035 $0.016516 7,085,978 LowVol 0.23% -2.57% 17.00%
813 020 020LondonCoin 020 $112,042 $7.1e-07 156,854,340,248 LowVol 5.14%
814 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.14% 3.61%
815 CYP Cypher CYP $110,808 $0.017408 6,365,285 LowVol 0.30% -1.76% 35.88%
816 FRN Francs FRN $109,615 $0.028346 3,867,080 LowVol 0.05% -3.17% -0.51%
817 BITGOLD bitGold BITGOLD $109,273 $1214.56 89.9694 LowVol 2.43% -6.67% 4.73%
818 CAP Bottlecaps CAP $104,676 $0.000514 203,527,586 LowVol
819 FIRE Firecoin FIRE $102,621 $1.04 98,412 LowVol -1.23%
820 ARCO AquariusCoin ARCO $101,396 $0.068836 1,473,002 LowVol 0.26% -16.16% 17.08%
821 ARI Aricoin ARI $100,151 $0.000714 140,262,505 LowVol 0.09% 7.08% 13.58%
822 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
823 OHM OHM OHM $97,671 $0.003304 29,558,541 LowVol 0.26% -57.14% -57.96%
824 HAL Halcyon HAL $97,445 $0.018536 5,256,970 LowVol 0.34% -3.84% 8.18%
825 QCN QuazarCoin QCN $97,435 $0.016119 6,044,911 LowVol -13.97% -12.68% -7.08%
826 GP GoldPieces GP $97,188 $0.079652 1,220,161 LowVol 0.24% 4.09% 5.03%
827 C2 Coin2.1 C2 $96,689 $0.000967 99,976,323 LowVol -9.53% -9.94% -34.15%
828 GTC Global Tour Coin GTC $96,349 $0.003224 29,887,402 LowVol 0.34% -4.14% -19.74%
829 CON PayCon CON $94,443 $0.004099 23,042,604 LowVol 0.31% 15.46% 6.34%
830 DLC Dollarcoin DLC $91,742 $0.010074 9,106,714 LowVol 0.26% -3.29% 1.71%
831 ISL IslaCoin ISL $89,255 $0.058965 1,513,704 LowVol -3.13%
832 XCO X-Coin XCO $88,835 $0.007173 12,384,976 LowVol 0.26% -1.55% 3.44%
833 BTQ BitQuark BTQ $87,516 $0.009752 8,974,334 LowVol 0.34% -1.75% 14.88%
834 CAT Catcoin CAT $86,501 $0.014023 6,168,450 LowVol 0.26% 3.06% -5.47%
835 611 SixEleven 611 $83,990 $0.195340 429,970 LowVol 0.00% 28.10% 36.51%
836 QTL Quatloo QTL $82,946 $0.010746 7,718,883 LowVol 1.38% -6.92% -5.06%
837 DUO ParallelCoin DUO $81,555 $0.270390 301,620 LowVol 0.26% 5.75% -2.37%
838 UNITS GameUnits UNITS $81,421 $0.023444 3,472,983 LowVol 0.21% -36.69% 5.02%
839 XCT C-Bit XCT $81,104 $0.000516 157,223,250 LowVol 0.20% -20.36% -10.26%
840 TSE Tattoocoin (S… TSE $80,395 $0.000889 90,421,856 LowVol 0.21% -0.61% -15.85%
841 FLAX Flaxscript FLAX $80,070 $0.014343 5,582,478 LowVol 0.26% 25.42% -17.45%
842 RUPX Rupaya RUPX $79,774 $0.013098 6,090,595 LowVol 2.38% -24.99% -40.71%
843 VC VirtualCoin VC $79,489 $0.007898 10,064,287 LowVol 0.21% -30.23% -34.63%
844 SPT Spots SPT $78,900 $0.003521 22,406,021 LowVol 21.59% 10.55% 31.74%
845 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $77,406 $0.097598 793,108 LowVol 0.26% 23.29% 12.33%
846 ATX Artex Coin ATX $77,046 $0.004102 18,781,750 LowVol 0.02% -3.62% -8.86%
847 COXST CoExistCoin COXST $76,443 $0.002821 27,100,000 LowVol 0.26% 32.27%
848 SLM Slimcoin SLM $75,843 $0.005077 14,937,439 LowVol 0.26% -0.16% 4.77%
849 ARG Argentum ARG $75,107 $0.008834 8,501,812 LowVol -1.35% -7.03% 2.79%
850 NEVA NevaCoin NEVA $73,573 $0.030388 2,421,125 LowVol 0.16% -12.01% 19.27%
851 PXI Prime-XI PXI $72,401 $0.004103 17,643,985 LowVol -3.54% -3.17% -3.13%
852 JWL Jewels JWL $71,566 $0.003546 20,181,636 LowVol 0.26% -3.94%
853 MARS Marscoin MARS $67,884 $0.002401 28,279,074 LowVol 0.24% -1.57% -14.78%
854 GPL Gold Pressed … GPL $67,661 $0.265957 254,407 LowVol 0.26% 24.22% 21.94%
855 MEOW Kittehcoin MEOW $67,557 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -18.40% -22.17% 24.85%
856 SOON SoonCoin SOON $66,352 $0.005324 12,462,620 LowVol 0.50% -1.45% 0.13%
857 CPN CompuCoin CPN $65,814 $0.003355 19,615,019 LowVol 0.20% 7.97% 11.12%
858 ALL Allion ALL $65,703 $0.010598 6,199,359 LowVol 0.21% 4.83% 14.28%
859 SRC SecureCoin SRC $63,971 $0.007816 8,184,561 LowVol 0.25% -8.01% 20.30%
860 MST MustangCoin MST $63,489 $0.100721 630,343 LowVol 0.31% -1.91% 1.40%
861 BLC Blakecoin BLC $60,633 $0.004009 15,122,697 LowVol 0.21% 12.37% -31.90%
862 BTPL Bitcoin Planet BTPL $60,371 $0.011011 5,482,635 LowVol -1.26% 4.73% -32.32%
863 MAR Marijuanacoin MAR $59,071 $0.040304 1,465,638 LowVol 0.06% 2.04% -1.83%
864 IMS Independent M… IMS $58,655 $0.010925 5,368,934 LowVol 0.26% -14.15% -13.75%
865 HXX Hexx HXX $58,507 $0.039594 1,477,677 LowVol 0.19% -4.62% -21.15%
866 CF Californium CF $58,454 $0.024339 2,401,636 LowVol 0.21% -5.21% -13.26%
867 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol 0.05% 8.98%
868 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $57,823 $0.000725 79,719,140 LowVol 0.26% 25.78% 15.35%
869 DRM Dreamcoin DRM $57,253 $0.023372 2,449,632 LowVol 0.26% -4.39%
870 ADCN Asiadigicoin ADCN $56,260 $0.002257 24,931,054 LowVol 0.26% -1.75% -8.50%
871 BITZ Bitz BITZ $56,158 $0.028208 1,990,891 LowVol 0.26% 7.45% 15.76%
872 BVC BeaverCoin BVC $56,093 $0.018006 3,115,258 LowVol 0.26% 54.46% 9.05%
873 XCRE Creatio XCRE $55,724 $0.002716 20,520,514 LowVol 0.34% -1.33% 11.36%
874 CASH Cashcoin CASH $55,723 $0.001209 46,093,854 LowVol 0.26% -1.76% 2.54%
875 BAS BitAsean BAS $55,478 $0.011096 5,000,000 LowVol -0.05% 0.28% -32.41%
876 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -60.62%
877 GCC GuccioneCoin GCC $52,316 $0.002579 20,285,537 LowVol 0.21% 1.42% -10.00%
878 300 300 Token 300 $51,983 $173.28 300 LowVol 0.26% -1.74%
879 ICOB ICOBID ICOB $51,577 $0.000483 106,701,874 LowVol -11.01% -16.10% 18.51%
880 JOBS JobsCoin JOBS $51,267 $0.000484 106,019,270 LowVol 0.26% -1.75% -12.69%
881 KURT Kurrent KURT $50,910 $0.005132 9,919,485 LowVol -0.08% 10.35% -37.88%
882 BSTAR Blackstar BSTAR $50,838 $0.000081 630,795,971 LowVol 0.26% 4.06%
883 EMP EMoneyPower EMP $49,354 $0.005365 9,200,000 LowVol 6.21% -22.85%
884 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.19% 4.56%
885 URO Uro URO $49,234 $0.040780 1,207,310 LowVol 0.26% -6.03%
886 DIBC DIBCOIN DIBC $49,162 $0.009832 5,000,000 LowVol 0.26% -5.61% -23.75%
887 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $48,509 $0.006041 8,030,000 LowVol -15.78% 28.43% 8.59%
888 JIN Jin Coin JIN $48,417 $0.004916 9,848,485 LowVol 0.26% 17.52% -59.47%
889 GLT GlobalToken GLT $48,199 $0.001860 25,909,400 LowVol 0.20% -8.50% -36.62%
890 MSCN Master Swiscoin MSCN $48,185 $0.001082 44,537,020 LowVol -4.47% -0.52% -21.99%
891 CRX Chronos CRX $47,963 $0.000651 73,729,962 LowVol 0.25% -27.57% -35.27%
892 WARP WARP WARP $47,830 $0.043671 1,095,224 LowVol -1.23%
893 ZYD Zayedcoin ZYD $47,805 $0.007656 6,243,840 LowVol 0.34% -1.34% 39.14%
894 RPC RonPaulCoin RPC $45,821 $0.051555 888,767 LowVol 0.26% -12.03% -37.71%
895 BRAIN Braincoin BRAIN $45,558 $0.004513 10,094,424 LowVol 0.26% 0.87% 10.41%
896 WORM HealthyWormCoin WORM $45,336 $0.000408 111,136,108 LowVol -0.54% -13.50%
897 BIP BipCoin BIP $45,196 $0.027774 1,627,261 LowVol 0.33% -8.07% 3.79%
898 POP PopularCoin POP $45,139 $0.000013 3,372,875,244 LowVol -0.32% -25.31% -28.72%
899 XBTS Beatcoin XBTS $45,113 $0.029589 1,524,686 LowVol 3.11% 15.03% 100.09%
900 DBTC Debitcoin DBTC $44,970 $0.002498 17,999,629 LowVol 0.34% -1.64% -16.41%
901 PHO Photon PHO $44,967 $0.000002 20,321,554,004 LowVol -0.42% -22.83% 8.57%
902 PIE PIECoin PIE $44,425 $0.002095 21,200,807 LowVol 0.26% -57.42% -60.88%
903 ARB ARbit ARB $44,313 $0.005722 7,744,100 LowVol 0.26% -11.71% 13.35%
904 CWXT CryptoWorldX … CWXT $43,658 $0.000732 59,630,200 LowVol 0.93% -24.80% -1.24%
905 SOIL SOILcoin SOIL $42,633 $0.007477 5,702,048 LowVol 1.29% -4.21% 14.95%
906 DRS Digital Rupees DRS $41,167 $0.000081 510,802,961 LowVol 0.34% -1.75% -48.50%
907 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
908 MND MindCoin MND $40,447 $0.003224 12,546,625 LowVol 0.26% 0.76% 1.17%
909 FLVR FlavorCoin FLVR $40,422 $0.001934 20,898,106 LowVol 0.21% -12.67% 11.86%
910 BSC BowsCoin BSC $40,257 $0.007253 5,550,102 LowVol 0.34% -0.65%
911 KIC KibiCoin KIC $39,690 $0.002700 14,701,000 LowVol 5.12% -18.54% -67.59%
912 PONZI PonziCoin PONZI $38,724 $0.044971 861,099 LowVol 0.26%
913 EREAL eREAL EREAL $38,466 $0.000575 66,909,634 LowVol -0.05% -12.01% 11.10%
914 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 20.22%
915 BENJI BenjiRolls BENJI $38,144 $0.001883 20,251,996 LowVol 1.85% 16.97% -0.06%
916 RBT Rimbit RBT $37,309 $0.000323 115,499,623 LowVol 0.26% -4.96% -18.71%
917 VPRC VapersCoin VPRC $37,093 $0.000048 780,124,964 LowVol -0.26% 7.82% 224.73%
918 PULSE Pulse PULSE $36,189 $0.002531 14,298,972 LowVol -0.48%
919 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
920 ORLY Orlycoin ORLY $35,442 $0.000967 36,646,779 LowVol 0.26% -1.76% 11.85%
921 COAL BitCoal COAL $34,604 $0.007690 4,500,000 LowVol -2.65% 16.48% -6.56%
922 NRO Neuro NRO $34,293 $0.000967 35,459,091 LowVol 9.32% -9.30% -22.00%
923 VIP VIP Tokens VIP $33,628 $0.000403 83,450,403 LowVol 0.34% -1.75% 69.91%
924 CAB Cabbage CAB $33,003 $0.003143 10,499,996 LowVol 0.21% 0.83%
925 SFC Solarflarecoin SFC $32,822 $0.002331 14,083,450 LowVol 0.27% -27.26% 21.01%
926 ACP AnarchistsPrime ACP $32,329 $0.007356 4,394,874 LowVol 0.26% -1.62% -8.82%
927 DLISK DAPPSTER DLISK $32,237 $0.000322 100,000,000 LowVol 0.21% -1.75%
928 CRT CRTCoin CRT $30,665 $0.386847 79,270 LowVol 0.26% -1.75% 2.53%
929 IMPS ImpulseCoin IMPS $30,568 $0.001510 20,245,510 LowVol -3.12% 20.06%
930 PLNC PLNcoin PLNC $30,301 $0.001773 17,089,600 LowVol 0.26% 8.07% -9.77%
931 LTCR Litecred LTCR $29,234 $0.000967 30,227,750 LowVol 0.26% -1.75% -1.63%
932 EGO EGO EGO $29,014 $0.000484 60,000,001 LowVol 0.26% -1.75% 2.53%
933 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -5.96%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $28,049 $0.000725 38,669,634 LowVol 0.34%
935 VTA Virtacoin VTA $27,875 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -0.13% 3.01% 541.27%
936 GBT GameBet Coin GBT $27,418 $0.001289 21,262,780 LowVol 0.26% -1.76% 9.40%
937 PSB Pesobit PSB $27,258 $0.000811 33,606,888
938 DPAY DPAY DPAY $26,111 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.05% 108.82%
939 PRX Printerium PRX $26,093 $0.002207 11,821,728 LowVol 0.26% -72.68% 17.91%
940 KNC KingN Coin KNC $25,888 $12.89 2,008 LowVol 0.21% -1.75%
941 PLACO PlayerCoin PLACO $25,474 $0.000725 35,120,000 LowVol 29.01% 26.33% -21.61%
942 BOAT Doubloon BOAT $25,425 $0.001371 18,547,845 LowVol 0.25% -16.32% -69.57%
943 BLZ BlazeCoin BLZ $25,200 $0.000041 608,557,394 LowVol 2.06% -1.04% 13.22%
944 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
945 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,930 $0.027885 894,026 LowVol 0.34% 4.27% 9.16%
946 ICON Iconic ICON $24,513 $0.041344 592,894 LowVol 0.26% -2.51% -6.50%
947 CMT Comet CMT $23,715 $0.027170 872,830 LowVol -36.18% -38.41% -34.05%
948 SONG SongCoin SONG $23,487 $0.000721 32,565,300 LowVol 0.49% -4.52% 7.57%
949 LIR LetItRide LIR $23,380 $0.000645 36,262,313 LowVol 0.34% -12.67% 36.70%
950 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 2.63% 16.57%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,228 $0.000161 144,105,100 LowVol 0.26% -1.75% -19.08%
952 VLTC Vault Coin VLTC $22,947 $0.000758 30,289,240 LowVol 6.78% -40.67% -39.60%
953 CNC CHNCoin CNC $22,891 $0.000484 47,321,319 LowVol 0.25% 17.94% 23.75%
954 UET Useless Ether… UET $22,766 $0.005741 3,965,716 LowVol -0.05% 3.35% -5.48%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $22,671 $0.004694 4,829,945 LowVol 0.21% -31.06% -0.41%
956 ERY Eryllium ERY $21,663 $0.004187 5,173,855 LowVol 0.21% -12.33% -10.28%
957 PEX PosEx PEX $21,551 $0.008785 2,453,240 LowVol 0.26% -4.38% 10.65%
958 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol
959 ZNE Zonecoin ZNE $20,450 $0.007920 2,581,970 LowVol -0.47% -20.66%
960 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol
961 IBANK iBank IBANK $20,063 $0.004433 4,526,324 LowVol 0.34% -6.02%
962 DES Destiny DES $19,342 $0.012089 1,600,000 LowVol 0.26% 14.07%
963 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,014 $0.025226 753,776 LowVol 0.26% -1.75% 0.29%
964 DAS DAS DAS $18,732 $0.007142 2,622,886 LowVol 0.11% 51.44% -12.37%
965 LUNA Luna Coin LUNA $18,648 $0.011592 1,608,687 LowVol -1.91% -16.28% 62.26%
966 IMX Impact IMX $17,576 $0.000160 109,509,039 LowVol 0.23% -2.57% 2.09%
967 BIOB BioBar BIOB $17,204 $0.019423 885,756 LowVol 0.26% -1.75%
968 WBB Wild Beast Block WBB $17,016 $0.103142 164,976 LowVol 0.26% 4.48% -33.58%
969 SLEVIN Slevin SLEVIN $16,925 $0.000242 70,000,000 LowVol 0.21% -26.31% -47.83%
970 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,420 $0.001327 12,371,500 LowVol 0.26% -5.48% -28.08%
971 RIDE Ride My Car RIDE $16,324 $0.000161 101,276,976 LowVol 0.34% -1.75% -5.23%
972 TRADE Tradecoin TRADE $15,631 $0.002095 7,459,775 LowVol 0.34% -14.85% 120.15%
973 ALTC Antilitecoin ALTC $15,238 $0.000484 31,512,613 LowVol 0.21% -15.78% 2.54%
974 SCS Speedcash SCS $15,193 $0.058027 261,831 LowVol 0.26% -2.24%
975 SDP SydPak SDP $15,161 $0.094939 159,687 LowVol 0.34% -1.75% 36.71%
976 MILO MiloCoin MILO $15,089 $0.001398 10,789,954 LowVol 0.26% -27.73% -48.04%
977 BNX BnrtxCoin BNX $15,003 $0.000571 26,279,001 LowVol 0.15% -7.78% -9.21%
978 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol 0.00% -44.19% -58.00%
979 VRS Veros VRS $12,980 $0.000027 486,609,040 LowVol 0.40% 112.78% 14.73%
980 RSGP RSGPcoin RSGP $12,532 $7.26 1,727 LowVol 0.26% 13.23%
981 SOCC SocialCoin SOCC $11,496 $0.008301 1,384,879 LowVol 0.34% -60.47% -27.76%
982 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
983 P7C P7Coin P7C $11,354 $0.000322 35,220,238 LowVol 0.26% -1.76% 105.05%
984 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,270 $0.001553 7,259,304 -0.38% -24.03%
985 ELS Elysium ELS $10,974 $0.002740 4,005,012 LowVol 0.26% -1.75% -6.89%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,558 $0.005719 1,671,379 LowVol 0.01% -0.99% -9.26%
987 GEERT GeertCoin GEERT $9,530 $0.001872 5,091,200 LowVol 41.81% 3.27% -2.48%
988 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,498 $0.001057 8,987,822 LowVol 1.29% 302.59% 82.46%
989 CRTM Corethum CRTM $9,226 $0.003691 2,500,000 LowVol -0.05% 66.89%
990 SANDG Save and Gain SANDG $9,011 $0.002940 3,064,800 LowVol -3.13%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol
992 XOC Xonecoin XOC $8,462 $0.020148 420,000 LowVol 0.26%
993 ARGUS Argus ARGUS $8,384 $0.007301 1,148,324 LowVol 0.74% -7.30% 29.93%
994 NODC NodeCoin NODC $7,846 $0.004674 1,678,439 LowVol 0.26% 3.64% 2.53%
995 MTM MTMGaming MTM $7,343 $0.002448 2,999,967 LowVol 0.01% -65.06% -67.64%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $7,197 $0.002142 3,360,417 LowVol 0.01% -5.76% 51.03%
997 JS JavaScript Token JS $6,957 $0.000871 7,991,996 LowVol -0.05% -45.32% -18.66%
998 CONX Concoin CONX $6,838 $0.009188 744,266 LowVol 0.26% -3.44% 27.15%
999 VOLT Bitvolt VOLT $6,090 $0.000403 15,112,554 LowVol 0.34% -29.82% -14.25%
1000 DIX Dix Asset DIX $6,063 $6.1e-08 100,000,000,000 LowVol -3.12% 56.64%
1001 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -63.62%
1002 MRNG MorningStar MRNG $5,264 $0.000162 32,580,277 LowVol 0.34% -37.49% -66.14%
1003 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,728 $0.022321 211,827 LowVol 0.01% -0.99%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $4,591 $0.244440 18,780 LowVol -0.73%
1005 BBC BigBoobsCoin BBC $3,967 $0.020454 193,956 4.09%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,124 $0.187863 16,627 LowVol 0.21% -1.71% -20.20%
1008 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 60.35%
1009 PIZZA PizzaCoin PIZZA $2,998 $0.002176 1,377,917 LowVol 0.34% -1.76% 4.46%
1010 GSR GeyserCoin GSR $2,636 $0.056254 46,864 LowVol 19.01% -2.40% 102.53%
1011 EBT Ebittree Coin EBT $1,528 $0.001208 1,264,511 LowVol 0.26% 51.28% 85.50%
1012 ULA Ulatech ULA $1,441 $0.008019 179,736 LowVol 0.26% -19.63% -9.19%
1013 TOKEN SwapToken TOKEN $1,326 $8.7e-08 15,320,585,365 LowVol -28.34% -1.78% -27.81%
1014 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -22.44%
1015 DGCS Digital Credits DGCS $939 $0.000161 5,826,388 LowVol 0.21% -34.50% -28.34%
1016 ABN Abncoin ABN $835 $0.012331 67,700 LowVol 0.26% -4.25% 43.92%
1017 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 7.09%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol
1019 FDC Future Digita… FDC $209 $0.000076 2,753,201 LowVol -0.09% 13.23%
1020 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000321 87,140 LowVol 0.00% -18.65% -72.77%
1021 APW AppleCoin APW $6 $0.000081 71,625 LowVol 0.26% -1.75% 2.52%
1022 BTG Bitcoin Gold BTG $325.79 $185,505,000 6.12% 30.31% 124.95%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $4.66 $10,413,900 4.94% -20.68% 115.08%
1024 ORME Ormeus Coin ORME $3.79 $7,024,250 -2.15% 0.50% 43.82%
1025 ATMC ATMCoin ATMC $1.75 $4,143,700 0.00% 3.27% 14.94%
1026 QASH QASH QASH $0.534355 $3,662,980 6.84% -2.18%
1027 REC Regalcoin REC $43.77 $3,476,310 1.28% -5.31% -17.44%
1028 NULS Nuls NULS $0.521317 $2,314,740 -10.91% -23.05% -27.47%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.81 $2,049,000 0.03% 1.43% 18.41%
1030 INK Ink INK $0.155683 $1,402,320 -2.83% -18.28%
1031 BTE BitSerial BTE $5.15 $1,379,230 -3.39% -12.71%
1032 FRST FirstCoin FRST $16.07 $940,488 -0.07% -3.36% -7.30%
1033 BT1 BT1 [CST] BT1 $7970.59 $922,432 1.84% -0.09% 4.89%
1034 GRX GOLD Reward T… GRX $4.04 $863,584 -4.49% -21.18%
1035 WC WINCOIN WC $1.83 $842,914 -0.24% -1.36%
1036 THS TechShares THS $0.973801 $579,450 9.05% -1.42% -6.03%
1037 PBL Publica PBL $0.225670 $564,538 -10.93% -32.22%
1038 YOYOW YOYOW YOYOW $0.056822 $516,280 -0.52% -0.64% -0.90%
1039 ETN Electroneum ETN $0.029131 $510,886 0.54% -0.81% -23.02%
1040 B2X SegWit2x [Fut… B2X $251.08 $496,784 1.25% 0.90% -28.41%
1041 B3 B3Coin B3 $0.000564 $455,826 7.13% 81.22% -10.65%
1042 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.78 $451,528 2.06% -43.83%
1043 BT2 BT2 [CST] BT2 $126.08 $348,163 -4.42% 7.81% -34.95%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.041828 $340,223 0.24% 0.47% -31.03%
1045 ADK Aidos Kuneen ADK $39.41 $315,912 0.21% -2.81% 1.53%
1046 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.07 $315,864 2.78% -9.39% 24.35%
1047 XUC Exchange Union XUC $5.65 $256,608 -3.57% -11.30% 80.74%
1048 TSL Energo TSL $0.030403 $222,564 -1.28% -7.49%
1049 BOT Bodhi BOT $0.490818 $220,244 -2.57% -7.31%
1050 EAG EA Coin EAG $4.21 $215,812 7.22% 0.62% -36.85%
1051 INF InfChain INF $0.007979 $206,472 -2.42% -16.74%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11563.70 $182,052 0.34% -2.19% 23.23%
1053 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000146 $176,833 -0.05% 15.39% 18.62%
1054 MEN PeopleCoin MEN $0.000081 $173,436 0.34% -1.75% 2.53%
1055 AION Aion AION $0.901292 $135,567 4.62% 13.17% 12.74%
1056 AKY Akuya Coin AKY $0.351064 $131,746 -4.89% -21.26% -59.16%
1057 XCPO Copico XCPO $0.030545 $123,784 3.90% -8.72%
1058 XID Sphre AIR XID $0.180315 $123,130 0.12% -3.84% -5.62%
1059 SISA SISA SISA $0.015515 $104,754 4.83% -27.35% -88.21%
1060 BTCM BTCMoon BTCM $0.013313 $100,156 6.80% 523.98% 908.10%
1061 LLT LLToken LLT $0.315934 $92,635 3.73% -0.15% 30.14%
1062 UGT UG Token UGT $0.381342 $88,174 0.03% 4.69% 17.75%
1063 B2B B2B B2B $0.579002 $83,935 -10.33% -21.68%
1064 HOLD Interstellar … HOLD $0.101508 $76,421 -4.00% 16.61% -68.69%
1065 BSR BitSoar BSR $0.182946 $73,524 0.83% -1.70% 26.29%
1066 SUR Suretly SUR $3.59 $65,507 -0.60% 18.78% 34.97%
1067 EVR Everus EVR $4.03 $63,331 -0.14% -0.27% 3.60%
1068 OXY Oxycoin OXY $0.156226 $62,155 0.33% -4.42% -3.77%
1069 TER TerraNova TER $2.70 $57,110 0.05% -11.32% -18.83%
1070 MAG Magnet MAG $0.274017 $53,863 0.34%
1071 SPANK SpankChain SPANK $0.028344 $46,907 -3.69%
1072 GMT Mercury Protocol GMT $0.056588 $40,896 0.04% 15.79% 27.56%
1073 ASTRO Astro ASTRO $1.35 $40,771 -10.46% -5.57% -43.47%
1074 VASH VPNCoin VASH $0.004594 $40,721 -7.75% -20.34% 13.07%
1075 PHR Phore PHR $0.378788 $40,685 -5.68% -11.47%
1076 PAYX Paypex PAYX $0.161973 $40,485 4.80% 14.52% -63.91%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.098625 $35,176 -1.11% -4.76% -3.22%
1078 MSD MSD MSD $0.013880 $35,147 1.41% 2.05% 38.68%
1079 ICX ICON ICX $1.08 $32,014 0.01% -0.64% 3.61%
1080 DSR Desire DSR $0.179106 $31,659 -4.84% -2.29% -60.59%
1081 DNA EncrypGen DNA $0.065601 $23,588 -0.05% 8.15%
1082 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.012781 $23,045 3.22% -19.68%
1083 SSS Sharechain SSS $0.003190 $21,425 6.13% 16.59% -37.17%
1084 STEX STEX STEX $0.220478 $18,982 -3.00% -7.49% 58.38%
1085 DGPT DigiPulse DGPT $1.37 $17,412 0.14% -16.93%
1086 PRL Oyster Pearl PRL $0.004105 $15,477 0.04% -50.77%
1087 PLC PlusCoin PLC $0.000663 $15,095 -12.01% -15.93% -38.95%
1088 MCR Macro MCR $2.27 $14,361 0.34% -1.25% -8.74%
1089 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049207 $11,745 -0.05% -3.26% 33.47%
1090 STU bitJob STU $0.038691 $11,692 -8.93% -22.38% -48.51%
1091 NEOG NEO GOLD NEOG $0.000985 $11,596 -14.18% -26.72% -96.71%
1092 WIC Wi Coin WIC $0.003555 $11,511 1.48% -0.85% 12.06%
1093 MINEX Minex MINEX $0.048423 $11,464 -14.59% -18.13% -2.40%
1094 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004101 $11,269 8.63% 44.22% 62.87%
1095 MUT Mutual Coin MUT $0.005239 $10,702 4.49%
1096 TCOIN T-coin TCOIN $0.000242 $9,899 0.21% 22.12% -11.13%
1097 BPL Blockpool BPL $0.182588 $9,736 7.10% -0.79% -11.06%
1098 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002040 $9,447 -1.18% -11.26% -29.04%
1099 XID International… XID $0.005803 $8,716 0.34% -1.75% -15.42%
1100 AERM Aerium AERM $1.80 $8,380 0.26% -0.97%
1101 MGC MergeCoin MGC $0.012814 $7,720 0.21% -9.00%
1102 ACC AdCoin ACC $0.159733 $7,653 0.24% 47.06% 58.01%
1103 VULC Vulcano VULC $0.007707 $7,277 0.25% 12.83% -16.31%
1104 COR CORION COR $0.972838 $6,723 0.34% 4.92% 39.45%
1105 BTBc Bitbase BTBc $0.004755 $6,236 -9.85% -34.42% -55.47%
1106 SMART SmartBillions SMART $0.455164 $6,172 0.04%
1107 MGC GulfCoin MGC $0.003063 $6,122 -3.87% -10.04% -11.48%
1108 IBTC iBTC IBTC $0.009431 $6,020 0.04% 26.30% -6.58%
1109 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.106222 $5,177 -1.74% -1.86%
1110 BSN Bastonet BSN $0.000967 $4,906 0.34% -1.75% -3.42%
1111 PNX Phantomx PNX $0.013626 $4,533 0.19% -42.02%
1112 HIGH High Gain HIGH $0.000564 $4,281 0.26% -25.86% -66.96%
1113 BLX Blockchain Index BLX $2.32 $4,270 -0.05% -2.11% 10.75%
1114 DEUS DeusCoin DEUS $0.377498 $3,962 0.34% -1.75% 6.80%
1115 DFS DFSCoin DFS $0.006656 $3,886 -9.01% -15.51% -40.12%
1116 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.071862 $3,851 0.34% -2.00% 51.86%
1117 WILD Wild Crypto WILD $0.087125 $3,599 0.16% 4.29% 42.58%
1118 APC AlpaCoin APC $0.015198 $3,569 0.25% -1.70% -60.13%
1119 BTU Bitcoin Unlim… BTU $129.92 $3,267 0.14% -11.01% -21.17%
1120 EFYT Ergo EFYT $9.48 $3,061 0.26% -11.42% 21.59%
1121 BOS BOScoin BOS $1.03 $3,029 0.34% -9.65% -25.83%
1122 NTC Natcoin NTC $0.322453 $2,863 -9.37% -23.88% -66.30%
1123 LDCN LandCoin LDCN $0.005950 $2,809 -2.17% 172.23% 39.45%
1124 XOT Internet of T… XOT $2406.03 $2,760 0.26% -1.75% 2.43%
1125 VIU Viuly VIU $0.002825 $2,684 -0.98% 7.42%
1126 PRES President Trump PRES $0.003864 $2,541 0.26% -1.81% -16.65%
1127 IPY Infinity Pay IPY $0.000902 $2,538 -37.12% -19.93%
1128 OX OX Fina OX $0.000161 $2,415 0.25% 16.24% -17.30%
1129 DAY Chronologic DAY $4.55 $2,379 0.06% 17.92% -5.32%
1130 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.012904 $2,129 -64.29% -85.37% -86.35%
1131 FOR FORCE FOR $0.002160 $2,049 -1.86% -12.53% -27.74%
1132 CCT Crystal Clear CCT $0.198134 $1,953 -0.22% -3.90% -54.87%
1133 ABC Alphabit ABC $11.29 $1,875 0.34% -2.04% -15.91%
1134 TIE TIES Network TIE $0.071555 $1,691 0.04% -2.71% -24.44%
1135 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.050451 $1,491 0.26% -1.75% -32.85%
1136 EDRC EDRCoin EDRC $0.036214 $1,483 0.15% -7.49% -19.72%
1137 FLASH Flash FLASH $0.003784 $1,471 0.34% -15.84% -21.27%
1138 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $1,458 -6.73% -1.24% 28.94%
1139 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000322 $1,327 0.34% -34.50% -34.18%
1140 PEC Peacecoin PEC $0.024339 $1,313 0.21% -28.46% 380.41%
1141 MKR Maker MKR $347.73 $1,188 -0.05% 6.73%
1142 NAMO NamoCoin NAMO $0.000084 $1,170 0.20% -48.57% -49.20%
1143 ETT EncryptoTel [… ETT $0.056917 $1,101 0.25% -6.28% 8.85%
1144 CYDER Cyder CYDER $0.000161 $1,075 0.26% -34.50% -64.11%
1145 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000161 $1,066 0.26% -34.50% -38.64%
1146 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003060 $969 -0.43% -24.96%
1147 WA WA Space WA $0.015152 $936 0.26% -1.75% -13.29%
1148 STARS StarCash Network STARS $0.209015 $915 0.26% -0.40% -12.85%
1149 GARY President Joh… GARY $0.108881 $806 0.21% -1.75% 9.94%
1150 SFE SafeCoin SFE $0.000081 $794 0.26% -1.76% 2.53%
1151 SND Sand Coin SND $0.709624 $742 0.36% -13.70% -12.83%
1152 XQN Quotient XQN $0.004271 $713 0.30% -23.43% -12.35%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.044605 $658 0.33% -7.67% -6.37%
1154 HAT Hawala.Today HAT $0.100054 $654 -2.30% -41.29% -56.69%
1155 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006653 $626 8.23% -33.94% 17.42%
1156 WOW Wowcoin WOW $0.000085 $604 0.28% -39.84% -35.37%
1157 SHA SHACoin SHA $0.000403 $583 0.26% -29.83% -26.76%
1158 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.00 $580 0.26% -1.75% 51.36%
1159 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000242 $567 0.26% -26.31% -40.53%
1160 RCN Rcoin RCN $0.000081 $506 0.26% -1.75% -26.86%
1161 SIFT Smart Investm… SIFT $3.28 LowVol -0.05% -0.54% 5.99%
1162 FAP FAPcoin FAP $0.018974 LowVol 0.24% 34.91% 11.33%
1163 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -0.26% -36.26% -32.88%
1164 GAY GAY Money GAY $0.012053 LowVol 0.27% 4.65% -78.73%
1165 MCI Musiconomi MCI $0.061208 LowVol -0.08% 36.46% 5.48%
1166 EUSD eUSD EUSD $0.000234 LowVol 0.04% -22.74% -68.29%
1167 DMC DynamicCoin DMC $0.002915 LowVol 0.02% 18.83% -3.46%
1168 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003224 LowVol 0.34% -1.75% -2.87%
1169 FBL Faceblock FBL $0.002108 LowVol -8.25% -41.11% -99.16%
1170 SAK Sharkcoin SAK $0.002486 LowVol -23.52% 23.26% 27.63%
1171 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000161 LowVol 0.26% -34.49% -17.64%
1172 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.78% 16.57%
1173 ACES Aces ACES $0.000157 LowVol 0.34% -29.61% -23.27%
1174 TELL Tellurion TELL $0.000165 LowVol -20.51% 81.53% -40.52%
1175 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000552 LowVol 5.55% 12.08% -30.85%
1176 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.008946 LowVol 0.34% -2.62% -21.77%
1177 NBIT netBit NBIT $0.039807 LowVol 0.33% -17.75% 3.72%
1178 COUPE Coupecoin COUPE $0.000010 LowVol 5.81% -28.23% -81.11%
1179 FFC FireFlyCoin FFC $0.000081 LowVol 0.34% -1.75% 2.52%
1180 CME Cashme CME $0.000081 LowVol 0.26% 3.92%
1181 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.48% 58.44% 20.64%
1182 INDIA India Coin INDIA $0.000161 LowVol 0.26% -19.61% -39.23%
1183 9COIN 9COIN 9COIN $0.002740 LowVol 0.26% -1.76% 4.62%
1184 MAGN Magnetcoin MAGN $0.390010 LowVol 0.25% -3.91% -25.53%
1185 REGA Regacoin REGA $0.002257 LowVol 0.26% -1.76% 6.33%
1186 10MT 10M Token 10MT $0.003490 LowVol -0.05% 155.73% 17.57%
1187 X2 X2 X2 $0.000081 LowVol 0.26% -1.76% 2.53%
1188 MONETA Moneta MONETA $0.000242 LowVol 0.26% -8.97%
1189 LEPEN LePen LEPEN $0.000083 LowVol 0.67% -5.84% 5.61%
1190 PRIMU Primulon PRIMU $0.000161 LowVol 0.34% -1.75% -23.45%
1191 YEL Yellow Token YEL $0.004100 LowVol 42.89% -27.80% -20.20%
1192 DBG Digital Bulli… DBG $0.004674 LowVol 0.34% -5.02% 6.08%
1193 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005904 LowVol 0.26% -0.68% -5.87%
1194 BIT First Bitcoin BIT $0.011686 LowVol 0.21% 3.23% 10.07%
1195 IQT iQuant IQT $0.148180 LowVol 0.26% -7.09% -25.17%
1196 RUBIT RubleBit RUBIT $0.002982 LowVol 0.34% -11.09% 0.53%
1197 TOP TopCoin TOP $0.000873 LowVol -12.12% 8.57% 31.64%
1198 HNC Huncoin HNC $0.000967 LowVol 0.21% -30.65% -52.36%
1199 MARX MarxCoin MARX $0.000891 LowVol 0.37% 15.36% -9.76%
1200 UTA UtaCoin UTA $0.000725 LowVol 0.26% -1.75%
1201 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001203 LowVol 0.26% 12.80% -39.02%
1202 GBRC Global Busine… GBRC $0.000081 LowVol 0.26% -1.75% -48.74%
1203 XTD XTD Coin XTD $0.000081 LowVol 0.34% 2.34%
1204 EBIT eBIT EBIT $0.000615 LowVol -60.55% -32.57% -26.34%
1205 GRN Granite GRN $0.012492 LowVol 0.26% -11.26% 10.14%
1206 BEST BestChain BEST $0.001105 LowVol 0.23% -1.36% -1.77%
1207 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002418 LowVol 0.34% -15.79% -6.79%
1208 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000234 LowVol -0.05% 432.44% 486.70%
1209 AV AvatarCoin AV $0.032157 LowVol 0.26% 27.27% 27.06%
1210 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.1e-07 LowVol 0.04% 8.17% 24.54%
1211 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000081 LowVol 0.34% -1.75% 2.52%
1212 EGOLD eGold EGOLD $0.012052 LowVol 0.04% 11.87% 51.72%
1213 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.012738 LowVol 0.26% -58.33% 209.07%
1214 ASN Aseancoin ASN $0.002901 LowVol 0.26% -3.11%
1215 VOYA Voyacoin VOYA $1.89 LowVol 0.34% -2.20% -8.46%
1216 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001827 LowVol 0.26% -14.33% -38.66%
1217 TEAM TeamUp TEAM $0.000161 LowVol 0.26% 2.53%
1218 OP Operand OP $0.000967 LowVol 0.26% 11.89%
1219 DISK DarkLisk DISK $0.000725 LowVol 0.34%
1220 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001692 LowVol 0.26% -6.21% -6.36%
1221 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000014 LowVol 0.54% -80.88% 1251.81%
1222 QBT Cubits QBT $0.000892 LowVol -41.09% 8.76% 18.67%
1223 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073810 LowVol 0.04% 8.17% -8.83%
1224 BUB Bubble BUB $0.011041 LowVol 0.26% -0.30% -65.64%
1225 KARMA Karmacoin KARMA $0.000081 LowVol 0.26% 2.53%
1226 PCN PeepCoin PCN $0.000081 LowVol 0.26% 290.25%
1227 MOTO Motocoin MOTO $0.003848 LowVol 0.23% -34.26% 21.85%
1228 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033410 LowVol 0.01% -0.99% 3.89%
1229 BET BetaCoin BET $0.002740 LowVol 0.26% 22.57% -3.16%
1230 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002740 LowVol 0.21% -12.10% -6.46%
1231 EXRN EXRNchain EXRN $4.1e-07 LowVol -0.05% -45.92% -41.96%
1232 SYNC Sync SYNC $402.97 LowVol 0.26%
1233 TODAY TodayCoin TODAY $0.000806 LowVol 0.26% 22.82% -14.56%
1234 TCR TheCreed TCR $0.000242 LowVol 0.26% -41.05% -13.20%
1235 FC Facecoin FC $0.004921 LowVol 0.04% 62.25% -17.30%
1236 SKR Sakuracoin SKR $0.000698 LowVol 0.24% -14.70% -5.07%
1237 ACN Avoncoin ACN $0.000322 LowVol 0.26% -1.75% -20.70%
1238 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008156 LowVol 0.29% -9.47% -43.97%
1239 POKE PokeCoin POKE $0.000242 LowVol 0.26% 207.57%
1240 ELC Elacoin ELC $0.070114 LowVol 0.22% -13.39% 6.83%
1241 FUTC FutCoin FUTC $0.001451 LowVol 0.26% -1.75% -20.22%
1242 SWP Swapcoin SWP $0.082012 LowVol -0.05% 8.17% 4.62%
1243 DON Donationcoin DON $0.000402 LowVol 0.24% 0.01% 1.73%
1244 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001370 LowVol 0.34% 2.99% 2.37%
1245 BIRDS Birds BIRDS $0.000081 LowVol 0.26% -2.61% -67.92%
1246 UR UR UR $0.000545 LowVol 0.23% 12.90% 16.18%
1247 DASHS Dashs DASHS $0.029658 LowVol 0.26% -1.98% 17.84%
1248 ANI Animecoin ANI $0.000161 LowVol 0.21% -1.76% 5.46%
1249 YES Yescoin YES $0.000076 LowVol 0.28% -7.59% 7.65%
1250 PRN Protean PRN $0.000060 LowVol 0.33% -24.58% 172.02%
1251 SKC Skeincoin SKC $0.002498 LowVol 0.26% 1.52% -40.23%
1252 WINK Wink WINK $0.000205 LowVol 0.26% -16.74% 28.27%
1253 UNC UNCoin UNC $0.000081 LowVol 0.26% -1.75% 4.47%
1254 BXC Bitcedi BXC $0.001219 LowVol -0.03% -12.17% 0.70%
1255 BITOK Bitok BITOK $0.000081 LowVol 0.26% -1.76%
1256 QBC Quebecoin QBC $0.001370 LowVol 0.26% -1.76% -7.10%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.019101 LowVol 0.21% -21.73%
1258 MBL MobileCash MBL $0.000322 LowVol 0.21% -1.76% -17.97%
1259 AXIOM Axiom AXIOM $0.012411 LowVol 0.26% -2.22% 2.53%
1260 VGC VegasCoin VGC $0.000164 LowVol -0.15% -59.88% -7.80%
1261 RHFC RHFCoin RHFC $0.000887 LowVol 0.26% -1.75% 12.79%
1262 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.066167 LowVol 0.26% -3.62%
1263 GAIN UGAIN GAIN $0.001048 LowVol 0.21% -16.69%
1264 AIB Advanced Inte… AIB $0.003715 LowVol 0.34% 8.45% 17.51%
1265 TERA TeraCoin TERA $0.000081 LowVol 0.26% -1.75%
1266 PI PiCoin PI $0.001854 LowVol 0.21% 2.33% -5.96%
1267 GUC GoldUnionCoin GUC $0.072131 LowVol 0.21% -1.76% -8.50%
1268 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.215425 LowVol 0.21% -1.61% 2.65%
1269 ANTX Antimatter ANTX $0.000081 LowVol 0.26% 250.52% 2.53%
1270 PRM PrismChain PRM $0.000967 LowVol 0.26% -5.36%
1271 CYC Cycling Coin CYC $0.001128 LowVol 0.21% -8.30%
1272 XRY Royalties XRY $0.067134 LowVol 0.34% -1.75% 9.98%
1273 LKC LinkedCoin LKC $0.000161 LowVol 0.26%
1274 SHELL ShellCoin SHELL $0.016844 LowVol 0.26% -6.01%
1275 LTH LAthaan LTH $0.000403 LowVol 0.26% -29.82%
1276 SJCX Storjcoin X SJCX $0.186572 LowVol 1.89% -73.00% -70.99%
1277 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008059 LowVol 0.26% -30.32% -33.79%
1278 HCC Happy Creator… HCC $0.000403 LowVol 0.26% -1.76% 2.53%
1279 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046341 LowVol 0.26% -13.08% -16.69%
1280 XDE2 XDE II XDE2 $2.58 LowVol 0.26% -2.02% -26.96%
1281 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000403 LowVol 0.34% -1.76% 31.32%
1282 GMX GoldMaxCoin GMX $0.000645 LowVol 0.26% -91.63%
1283 CBD CBD Crystals CBD $0.001128 LowVol 0.26% -24.45%
1284 OMC Omicron OMC $0.091393 LowVol 0.26% -1.20%
1285 IRL IrishCoin IRL $0.002740 LowVol 0.34% 7.76% 22.63%
1286 OPES Opescoin OPES $0.001934 LowVol 0.34% 7.03%
1287 NBE BitCentavo NBE $7.4e-07 LowVol -0.38% 3.09% 9.70%
1288 KASHH KashhCoin KASHH $0.000078 LowVol 1748.86% 331.64%
1289 NTWK Network Token NTWK $0.003650 LowVol -0.05% 8.17% 142.10%
1290 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000322 LowVol 0.26% -1.75% -17.24%
1291 CC CyberCoin CC $0.000161 LowVol 0.34% 96.51%
1292 BGR Bongger BGR $0.000100 LowVol -0.42% -10.38%
1293 IFC Infinitecoin IFC LowVol
1294 HYPER Hyper HYPER $0.024917 LowVol -0.41% 25.60%
1295 GML GameLeagueCoin GML $0.006866 LowVol 0.49% -1.46%
1296 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -31.67%
1297 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol 0.05%
1298 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -7.77%
1299 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002806 LowVol -2.24% 19.02%
1300 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1301 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol
1302 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 8.37%
1303 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol
1304 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.41% 3.97%
1305 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1306 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.02% 4.38%
1307 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -6.42%
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.40%
1310 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.48% -48.08%
1311 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 0.45% 65.86%
1312 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol -93.48%
1313 BIXC BIXC BIXC $3.51 LowVol -0.65%
1314 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -31.76%
1315 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol
1316 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 4.64%
1317 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1318 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1319 FID BITFID FID $0.081559 LowVol -0.57% -48.12%
1320 ASC AsicCoin ASC $0.000708 5.03% 234.65%
1321 MRC microCoin MRC $0.000080 1.61%
1322 QORA Qora QORA $0.079614 -48.09% -36.67%
1323 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 488.60%
1324 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -70.86% -84.12%

Quay lại phần 1

Phản hồi