Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 24/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 24/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 24/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8190.90 trên tổng giá trị $136,763,350,818

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $412.02 trên tổng giá trị $39,515,934,685

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1506.98 trên tổng giá trị $25,344,785,222

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.248771 trên tổng giá trị $9,608,250,095

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $568.18 trên tổng giá trị $4,378,403,421

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PIE PIECoin (PIE) đang có giá hiện tại $0.004577 trên tổng giá trị $97,035 đã biến động tăng 166.39% trong 1h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.009229 trên tổng giá trị đã biến động tăng 147.90% trong 1h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.012596 trên tổng giá trị đã biến động tăng 86.95% trong 1h qua

    + Đồng BOAT Doubloon (BOAT) đang có giá hiện tại $0.002503 trên tổng giá trị $46,420 đã biến động tăng 62.37% trong 1h qua

    + Đồng XRC Rawcoin (XRC) đang có giá hiện tại $0.025740 trên tổng giá trị $18,144 đã biến động tăng 57.08% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1178.89% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012644 trên tổng giá trị đã biến động tăng 617.21% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001063 trên tổng giá trị $101,116 đã biến động tăng 578.81% trong 24h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.009229 trên tổng giá trị đã biến động tăng 284.98% trong 24h qua

    + Đồng BLRY BillaryCoin (BLRY) đang có giá hiện tại $0.018391 trên tổng giá trị $165,363 đã biến động tăng 191.77% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000048 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5999.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng KEXCOIN KexCoin (KEXCOIN) đang có giá hiện tại $18.80 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1314.28% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006508 trên tổng giá trị đã biến động tăng 769.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012644 trên tổng giá trị đã biến động tăng 767.11% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 662.48% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 24/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EMV Ethereum Movi… EMV $1,346,718 $0.205084 6,566,666 LowVol -0.52% 2.08% -21.97%
702 ETBS Ethbits ETBS $1,315,164 $0.945071 1,391,604 LowVol -0.42% 25.43% 20.69%
703 ARC Arcade Token ARC $1,248,436 $0.691957 1,804,211 8.05% -57.03%
704 CNO Coin(O) CNO $1,208,717 $0.011494 105,163,397 LowVol -0.13% 7.62% 4.17%
705 REX REX REX $1,179,829 $0.136227 8,660,756 LowVol -12.51% -3.07% -10.73%
706 AC AsiaCoin AC $1,171,939 $0.001028 1,140,140,218 LowVol -36.67% -36.28% -34.59%
707 BPC Bitpark Coin BPC $1,160,873 $0.015478 75,000,000 LowVol 4.47% -9.55% 83.84%
708 CARBON Carboncoin CARBON $1,149,209 $0.000075 15,392,007,533 LowVol 1.13% -16.31% -85.94%
709 IFC Infinitecoin IFC $1,099,839 $0.000012 90,596,274,910 LowVol -49.99% -7.79% 2.43%
710 CRYPT CryptCoin CRYPT $955,578 $0.157586 6,063,852 LowVol -0.10%
711 NKA IncaKoin NKA $942,467 $0.000085 11,091,443,396 LowVol -3.02% -34.38% 10.70%
712 LNK Link Platform LNK $909,331 $19.14 47,503 LowVol -6.38% -3.37% 51.40%
713 HTC HitCoin HTC $898,790 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -0.07% 7.61%
714 METAL MetalCoin METAL $773,371 $0.010053 76,925,527 LowVol -0.07% 8.69% -2.66%
715 PND Pandacoin PND $767,856 $0.000024 32,514,916,898 LowVol -9.88% -63.37% -12.22%
716 MBI Monster Byte MBI $762,936 $0.045352 16,822,736 LowVol -0.09% 5.37% 5.08%
717 NET NetCoin NET $707,654 $0.000899 787,126,712 LowVol -0.68% -4.55% 8.84%
718 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -14.86%
719 TES TeslaCoin TES $632,936 $0.008623 73,397,561 LowVol -0.53% 3.17% -16.07%
720 ITI iTicoin ITI $616,986 $19.28 32,000 LowVol -0.06% 8.38% 18.07%
721 CDN Canada eCoin CDN $616,509 $0.006329 97,415,544 LowVol -7.77% -11.69% 1.29%
722 KOBO Kobocoin KOBO $594,693 $0.024076 24,700,248 LowVol -4.44% 21.88% -24.61%
723 SMC SmartCoin SMC $589,211 $0.025062 23,510,118 LowVol -0.43% -0.45% 51.83%
724 HBN HoboNickels HBN $585,518 $0.009808 59,696,358 LowVol -0.07% 1.78% -2.25%
725 AU AurumCoin AU $577,629 $1.95 296,216 LowVol -1.38% 88.79% 97.51%
726 USC Ultimate Secu… USC $574,872 $0.055580 10,343,113 LowVol -0.09% 0.65% -12.80%
727 NOBL NobleCoin NOBL $573,600 $0.000248 2,313,435,885 LowVol -0.25% 0.75% -12.36%
728 UFO UFO Coin UFO $569,296 $0.000163 3,482,547,512 LowVol -0.07% -0.13% -25.22%
729 SDC ShadowCash SDC $548,791 $0.081969 6,695,133 LowVol 0.04% -23.57%
730 BITS Bitstar BITS $544,506 $0.023592 23,079,737 LowVol -0.07% 7.55% -23.05%
731 RIYA Etheriya RIYA $506,016 $0.319953 1,581,531 LowVol -0.04% -21.90% -21.24%
732 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -34.54%
733 V Version V $482,896 $0.001035 466,791,392 LowVol -0.11% 54.91% 22.93%
734 TALK BTCtalkcoin TALK $478,244 $0.007325 65,290,635 LowVol -7.18% -16.72% -1.08%
735 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,122 $0.082553 5,428,300 LowVol -0.07% -9.16% -0.65%
736 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 22.78%
737 FNC FinCoin FNC $418,747 $0.032515 12,878,667 LowVol -0.07% -1.17% -32.49%
738 VAL Valorbit VAL $388,387 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.39%
739 CFT CryptoForecast CFT $386,636 $0.008405 46,000,000 LowVol -0.24% 17.43% -14.73%
740 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 0.13% -28.28%
741 BUCKS SwagBucks BUCKS $352,740 $1.12 313,577 LowVol -0.07% -0.78% -6.99%
742 DVC Devcoin DVC $347,540 $0.000023 15,126,757,500 41.23% 25.02%
743 PXC Phoenixcoin PXC $341,312 $0.005494 62,126,953 LowVol 1.32% -0.56% -17.55%
744 SHDW Shadow Token SHDW $329,791 $0.047113 7,000,000 LowVol -0.10% 7.79%
745 STS Stress STS $323,341 $0.000572 565,134,332 LowVol -0.06% 23.00%
746 GUN Guncoin GUN $301,452 $0.001538 196,037,128 LowVol -11.70% 3.01% 17.85%
747 BTWTY Bit20 BTWTY $299,010 $294,301 1.016 LowVol -0.07% 1.54% 42.32%
748 ECA Electra ECA $293,751 $0.000014 21,719,891,047 LowVol 0.13% 65.06% -2.03%
749 MOJO MojoCoin MOJO $286,136 $0.023589 12,129,836 LowVol 24.89% 123.55% 117.74%
750 NEWB Newbium NEWB $286,075 $0.005721 50,000,000 LowVol -0.10% 7.05% -4.19%
751 DAXX DaxxCoin DAXX $284,597 $0.000574 495,999,730 LowVol -12.36% -12.16% -16.59%
752 ICN iCoin ICN $281,358 $0.009645 29,172,038 LowVol -0.07% -17.23% 0.08%
753 JET Jetcoin JET $277,262 $0.057434 4,827,498 LowVol -0.12% -29.17% -35.57%
754 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 0.97%
755 FUNK The Cypherfunks FUNK $260,712 $0.000006 46,190,882,499 LowVol 1.76% 9.15% 15.25%
756 TRI Triangles TRI $258,528 $3.55 72,891 LowVol -0.10% -6.04% -14.69%
757 TIT Titcoin TIT $255,618 $0.005123 49,898,202 LowVol -0.17% 1.01% 6.68%
758 GAIA GAIA GAIA $251,435 $0.010432 24,101,381 LowVol -0.50% -12.42% -14.16%
759 HODL HOdlcoin HODL $248,100 $0.001635 151,769,815 LowVol -0.06% 24.83% 2.41%
760 NYAN Nyancoin NYAN $245,397 $0.000772 317,851,375 LowVol -0.50% 17.01% 3.62%
761 VIDZ PureVidz VIDZ $243,853 $0.001946 125,279,775 LowVol -0.62% 8.67% 3.54%
762 Q2C QubitCoin Q2C $243,413 $0.000981 248,171,223 LowVol -0.07% -13.04% 16.79%
763 CAGE CageCoin CAGE $242,217 $0.000002 101,168,328,395 LowVol -0.34% -48.30% -28.74%
764 OPAL Opal OPAL $240,157 $0.015859 15,143,379 LowVol -0.23% -14.76% -15.40%
765 LOT LottoCoin LOT $238,197 $0.000016 14,491,014,421 LowVol -0.53% 31.36% 24.50%
766 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.56%
767 J Joincoin J $234,093 $0.095611 2,448,402 LowVol -0.11% -3.99% -13.48%
768 CORG CorgiCoin CORG $232,791 $0.000186 1,251,855,418 LowVol 7.84% 69.65% 77.31%
769 BXT BitTokens BXT $230,158 $0.412470 558,000 LowVol 5.60% -49.48% 75.94%
770 TRK Truckcoin TRK $228,183 $0.001477 154,461,853 LowVol -2.18% 12.33% 5.75%
771 I0C I0Coin I0C $219,648 $0.010467 20,984,655 LowVol -0.72% 73.72% 29.14%
772 BBP BiblePay BBP $215,594 $0.000899 239,791,280 LowVol -0.07% -0.15% 18.40%
773 OHM OHM OHM $207,753 $0.007029 29,555,511 LowVol -7.29% -28.39%
774 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol 0.04% -5.49%
775 UNIC UniCoin UNIC $205,974 $0.069473 2,964,798 LowVol -3.15% 13.00% 23.77%
776 CUBE DigiCube CUBE $197,724 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.55% 7.17%
777 SPACE SpaceCoin SPACE $196,240 $0.009414 20,844,958 LowVol 29.30% 46.31% 73.52%
778 PR Prototanium PR $193,576 $0.988551 195,818 LowVol -0.70% -7.71% -1.48%
779 SH Shilling SH $192,117 $0.004904 39,174,575 LowVol -0.06% 29.53% 28.94%
780 XPY PayCoin XPY $189,534 $0.016033 11,821,793 LowVol -0.06% -9.39% -2.35%
781 TTC TittieCoin TTC $185,625 $0.000147 1,259,816,434 LowVol 0.64% -12.00% 25.50%
782 KUSH KushCoin KUSH $179,806 $0.033019 5,445,524 LowVol -0.14% 0.39% 1.15%
783 KED Darsek KED $179,618 $0.013298 13,507,168 LowVol -27.33% -18.94% 9.65%
784 BIGUP BigUp BIGUP $179,173 $0.000085 2,116,275,346 LowVol 0.05% -6.30% 2.69%
785 CCN Cannacoin CCN $178,417 $0.037965 4,699,565 LowVol -2.02% 1.10% 2.43%
786 GLC GlobalCoin GLC $175,784 $0.002697 65,171,010 LowVol -0.07% -0.13% -38.77%
787 FRC Freicoin FRC $175,695 $0.005967 29,445,915 LowVol -0.07% 10.47% -19.84%
788 CTO Crypto CTO $164,438 $0.013650 12,046,950 LowVol -0.07% -12.24% 15.97%
789 EMD Emerald Crypto EMD $164,377 $0.008598 19,117,129 LowVol -0.39% 21.63% 13.34%
790 TGC Tigercoin TGC $163,691 $0.003760 43,536,800 LowVol -3.09% -8.13% -30.43%
791 MAD SatoshiMadness MAD $163,527 $0.000082 2,000,683,485 LowVol -0.10% 7.62%
792 ICE iDice ICE $162,452 $0.103406 1,571,013 LowVol -0.11% -37.43% -13.07%
793 LANA LanaCoin LANA $161,680 $0.000194 833,931,809 LowVol -0.25% -21.02% 11.00%
794 CHESS ChessCoin CHESS $159,310 $0.002948 54,032,769 LowVol -19.49% -20.65% -11.33%
795 TEK TEKcoin TEK $152,318 $0.000108 1,414,054,562 LowVol -0.62% -24.80% -7.33%
796 EVO Evotion EVO $150,656 $0.047691 3,159,032 LowVol -0.08% 6.28% 14.44%
797 ACOIN Acoin ACOIN $150,174 $0.123085 1,220,085 LowVol -0.45% 1.05% 29.92%
798 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol
799 YAC Yacoin YAC $146,761 $0.001226 119,704,009 LowVol -0.07% 0.22% 15.31%
800 MRJA GanjaCoin MRJA $145,188 $0.032613 4,451,920 LowVol -0.10% 32.80% -24.39%
801 WYV Wyvern WYV $144,725 $0.083697 1,729,144 LowVol -0.07% 0.22% 21.87%
802 XPD PetroDollar XPD $143,901 $0.002249 63,993,275 LowVol -0.39% -18.70% -17.28%
803 URC Unrealcoin URC $141,814 $0.020189 7,024,402 LowVol 4.15% -0.13% 38.30%
804 RBX Ripto Bux RBX $141,313 $0.000371 381,236,123 LowVol -3.06% 3.21% -4.89%
805 GRT Grantcoin GRT $140,632 $0.003269 43,014,336 LowVol -0.06% -1.55% -1.60%
806 GAP Gapcoin GAP $140,212 $0.011706 11,977,831 LowVol -0.06% 0.00% 17.66%
807 XRE RevolverCoin XRE $134,799 $0.006048 22,286,638 LowVol -0.10% -0.59% -15.46%
808 UNITS GameUnits UNITS $127,819 $0.036804 3,472,983 LowVol -0.10% 12.17% 51.16%
809 MNM Mineum MNM $127,365 $0.013497 9,436,367 LowVol -0.10% 1.77% -1.37%
810 GTC Global Tour Coin GTC $127,029 $0.004250 29,887,402 LowVol -1.05% 25.11% -1.88%
811 PASL Pascal Lite PASL $126,060 $0.030814 4,090,950 LowVol 0.21% -4.98% 22.56%
812 DRXNE DROXNE DRXNE $125,712 $0.002012 62,487,478 LowVol -0.31% 30.23% 10.77%
813 EVIL Evil Coin EVIL $124,295 $0.005913 21,020,383 LowVol -0.50% -3.84% -10.00%
814 BTPL Bitcoin Planet BTPL $120,538 $0.022006 5,477,518 LowVol -0.50% 77.81% 48.17%
815 PHS Philosopher S… PHS $120,438 $0.020025 6,014,340 LowVol 7.91% 21.74% -5.76%
816 FRN Francs FRN $118,890 $0.030744 3,867,080 LowVol 2.12% 3.02% 7.77%
817 ANTI AntiBitcoin ANTI $117,057 $0.006702 17,465,159 LowVol -0.10% -12.35% 18.36%
818 STV Sativacoin STV $115,685 $0.016326 7,085,965 LowVol -0.02% -26.56% 20.40%
819 BITGOLD bitGold BITGOLD $114,304 $1270.48 89.9694 LowVol -0.11% -0.86% 3.10%
820 CYP Cypher CYP $112,378 $0.017655 6,365,285 LowVol -0.10% 42.62%
821 020 020LondonCoin 020 $112,037 $7.1e-07 156,848,140,248 LowVol 12.20%
822 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.04% 7.81%
823 ARI Aricoin ARI $106,535 $0.000760 140,262,505 LowVol -0.70% 13.94% 25.75%
824 ARCO AquariusCoin ARCO $106,449 $0.072299 1,472,345 LowVol 0.01% -1.33% 39.75%
825 CAP Bottlecaps CAP $104,608 $0.000514 203,395,515 LowVol
826 FIRE Firecoin FIRE $103,523 $1.05 98,412 LowVol -0.07% 0.71%
827 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,715 $0.001308 77,777,777 LowVol -0.10% 6.51% -2.34%
828 PX PX PX $101,116 $0.001063 95,162,978 LowVol -0.06% 578.81% 37.86%
829 QCN QuazarCoin QCN $98,817 $0.016347 6,044,911 LowVol -0.10% -6.67% -4.22%
830 HAL Halcyon HAL $98,794 $0.018799 5,255,242 LowVol -0.06% 8.85% 14.44%
831 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
832 CON PayCon CON $97,622 $0.004237 23,042,604 LowVol 19.81% 4.53% 12.56%
833 PIE PIECoin PIE $97,035 $0.004577 21,199,627 LowVol 166.39% 10.66% -28.24%
834 XCT C-Bit XCT $94,558 $0.000601 157,223,250 LowVol -0.36% -2.59% -3.41%
835 DLC Dollarcoin DLC $93,042 $0.010217 9,106,714 LowVol -0.10% -1.72% 5.90%
836 ISL IslaCoin ISL $91,803 $0.060648 1,513,704 LowVol -0.10% -8.53%
837 XCO X-Coin XCO $89,617 $0.007236 12,384,976 LowVol -0.10% 0.45% 4.49%
838 QTL Quatloo QTL $89,002 $0.011530 7,718,883 LowVol -0.10% 13.90% 4.55%
839 BTQ BitQuark BTQ $88,756 $0.009890 8,974,334 LowVol -0.06% -0.14% 20.56%
840 MEOW Kittehcoin MEOW $88,559 $0.000004 23,905,669,976 LowVol -0.38% 27.15% 63.37%
841 CAT Catcoin CAT $87,712 $0.014222 6,167,350 LowVol -0.07% -1.94% 7.39%
842 DUO ParallelCoin DUO $86,269 $0.286023 301,614 LowVol 1.69% 16.72% 5.34%
843 TSE Tattoocoin (S… TSE $82,948 $0.000917 90,421,856 LowVol -16.04% 40.08% -17.62%
844 VC VirtualCoin VC $80,616 $0.008010 10,064,287 LowVol -0.10% -57.08% -31.07%
845 COXST CoExistCoin COXST $77,526 $0.002861 27,100,000 LowVol -20.06% 16.85%
846 SPT Spots SPT $77,459 $0.003457 22,406,021 LowVol 1.10% 16.66% 30.80%
847 SLM Slimcoin SLM $76,918 $0.005149 14,937,439 LowVol -0.10% 1.46% 7.42%
848 MARS Marscoin MARS $75,998 $0.002687 28,279,074 LowVol 5.92% 1.70% -0.04%
849 JWL Jewels JWL $74,230 $0.003678 20,181,636 LowVol -0.10% 5.22%
850 ARG Argentum ARG $74,092 $0.008717 8,499,295 LowVol -7.28% -3.23% 8.87%
851 PXI Prime-XI PXI $72,761 $0.004126 17,636,540 LowVol -0.39% -4.08% -6.38%
852 FLAX Flaxscript FLAX $70,445 $0.012619 5,582,417 LowVol -0.10% -2.04% -28.67%
853 ALL Allion ALL $69,094 $0.011145 6,199,359 LowVol -0.32% 6.51% 24.90%
854 GPL Gold Pressed … GPL $68,584 $0.269727 254,273 LowVol 23.64% 24.01% 29.36%
855 611 SixEleven 611 $68,556 $0.159466 429,911 LowVol -0.66% 10.27% 13.33%
856 SOON SoonCoin SOON $67,143 $0.005388 12,462,620 LowVol -0.10% -4.98% 6.48%
857 SRC SecureCoin SRC $66,633 $0.008145 8,181,406 LowVol 0.78% -4.36% 82.13%
858 CRX Chronos CRX $66,512 $0.000902 73,729,962 LowVol -0.82% -5.50% -1.98%
859 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $65,538 $0.082635 793,108 LowVol -0.06% -16.83% 7.20%
860 MST MustangCoin MST $64,338 $0.102068 630,343 LowVol -0.07% -0.41% 6.48%
861 CPN CompuCoin CPN $62,808 $0.003202 19,615,019 LowVol -4.74% 16.42% 12.65%
862 PHO Photon PHO $61,654 $0.000003 20,314,312,274 LowVol -0.06% 6.88% 58.92%
863 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,533 $0.001032 59,630,200 LowVol -0.07% 14.69% 18.01%
864 CF Californium CF $61,442 $0.025583 2,401,636 LowVol -0.10% -1.72% -5.63%
865 HXX Hexx HXX $60,595 $0.041014 1,477,433 LowVol -4.11% -18.72% 19.24%
866 IMS Independent M… IMS $60,114 $0.011197 5,368,934 LowVol -5.55% -10.81% 13.31%
867 MAR Marijuanacoin MAR $59,756 $0.040817 1,464,008 LowVol -0.06% 0.23% -5.23%
868 DRM Dreamcoin DRM $59,666 $0.024357 2,449,632 LowVol -0.07% 7.89%
869 BLC Blakecoin BLC $58,953 $0.003898 15,122,697 LowVol -0.10% -2.32% -41.50%
870 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol 0.26% 12.35%
871 BAS BitAsean BAS $57,852 $0.011570 5,000,000 LowVol -0.23% 1.80% -29.47%
872 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,057 $0.002289 24,931,054 LowVol -0.06% 4.87% -4.41%
873 BITZ Bitz BITZ $56,954 $0.028607 1,990,891 LowVol -0.07% 9.21% 21.19%
874 ATX Artex Coin ATX $56,800 $0.003024 18,781,750 LowVol -0.06% -33.14% -44.27%
875 XCRE Creatio XCRE $56,730 $0.002765 20,520,514 LowVol -0.10% -4.48% -5.85%
876 CASH Cashcoin CASH $56,499 $0.001226 46,083,005 LowVol -0.07% 36.19% 26.26%
877 POP PopularCoin POP $55,160 $0.000016 3,372,875,244 LowVol -19.23% 4.93% 2.01%
878 GCC GuccioneCoin GCC $53,058 $0.002616 20,285,537 LowVol -0.06% -3.17% 28.02%
879 ICOB ICOBID ICOB $52,741 $0.000494 106,701,874 LowVol -0.45% 6.26% 19.33%
880 300 300 Token 300 $52,719 $175.73 300 LowVol -0.10% 32.66%
881 E4ROW E4ROW E4ROW $52,646 $0.012306 4,278,000 LowVol -0.49% -88.78% -92.51%
882 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -63.32%
883 URO Uro URO $52,281 $0.043304 1,207,310 LowVol 0.00% 2.32%
884 MSCN Master Swiscoin MSCN $52,151 $0.001171 44,530,620 LowVol 9.49% -4.83% -18.47%
885 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $52,127 $0.000654 79,719,140 LowVol -0.10% 14.12% 4.16%
886 JOBS JobsCoin JOBS $51,993 $0.000490 106,019,270 LowVol -0.10% 19.82% -19.18%
887 BSTAR Blackstar BSTAR $51,558 $0.000082 630,795,971 LowVol -0.10%
888 ARB ARbit ARB $50,013 $0.006461 7,740,880 LowVol 0.22% 32.91%
889 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.43% 8.20%
890 EMP EMoneyPower EMP $49,192 $0.005347 9,200,000 LowVol -0.15%
891 BVC BeaverCoin BVC $48,888 $0.015693 3,115,258 LowVol -0.07% -0.12% -2.05%
892 RPC RonPaulCoin RPC $48,854 $0.054995 888,340 LowVol -0.07% -19.53% -22.75%
893 DIBC DIBCOIN DIBC $48,633 $0.009727 5,000,000 LowVol -0.06% -6.44% -11.48%
894 ZYD Zayedcoin ZYD $48,483 $0.007765 6,243,840 LowVol -0.10% -7.00% 18.87%
895 WARP WARP WARP $48,251 $0.044055 1,095,224 LowVol -0.06%
896 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $46,468 $0.005787 8,030,000 LowVol -0.08% 34.67% -32.24%
897 BOAT Doubloon BOAT $46,420 $0.002503 18,547,845 LowVol 62.37% 50.46% -41.85%
898 BRAIN Braincoin BRAIN $46,204 $0.004577 10,094,424 LowVol -0.06% 3.55% 16.29%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,418 $0.000409 111,134,406 LowVol -0.10% -0.15% -11.06%
900 COAL BitCoal COAL $45,358 $0.010080 4,500,000 LowVol 0.02% 24.39% 16.06%
901 TSTR Tristar Coin TSTR $45,205 $0.008991 5,027,857 LowVol -0.06% -24.25% -31.18%
902 BIP BipCoin BIP $44,865 $0.027571 1,627,261 LowVol -11.93% 3.01% 4.89%
903 KURT Kurrent KURT $44,329 $0.004469 9,919,485 LowVol -15.98% -18.18% -41.13%
904 EREAL eREAL EREAL $43,911 $0.000656 66,909,634 LowVol -0.49% -0.50% 28.06%
905 XBTS Beatcoin XBTS $43,617 $0.028608 1,524,686 LowVol -0.56% -2.34% 9.74%
906 SOIL SOILcoin SOIL $43,087 $0.007556 5,702,048 LowVol -0.17% 5.24% -1.05%
907 MCRN MACRON MCRN $42,514 $0.000106 401,421,401 LowVol -0.10% -42.14% 15.21%
908 JIN Jin Coin JIN $41,054 $0.004169 9,848,485 LowVol -0.10% -17.86% -62.91%
909 FLVR FlavorCoin FLVR $40,995 $0.001962 20,898,106 LowVol -0.07% -0.15% 16.95%
910 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
911 BSC BowsCoin BSC $40,374 $0.007274 5,550,102 LowVol -0.10% -0.15% 32.07%
912 PRX Printerium PRX $40,250 $0.003405 11,821,728 LowVol -0.10% 3.98% 80.22%
913 MND MindCoin MND $39,995 $0.003188 12,546,625 LowVol -0.09% -0.20% 4.72%
914 KIC KibiCoin KIC $39,858 $0.002711 14,701,000 LowVol -27.17% -26.84% -33.45%
915 DBTC Debitcoin DBTC $39,723 $0.002207 17,999,624 LowVol -0.10% -14.36% -23.54%
916 PONZI PonziCoin PONZI $39,273 $0.045608 861,099 LowVol -0.07%
917 BENJI BenjiRolls BENJI $38,273 $0.001890 20,251,896 LowVol 9.70% 16.60% -5.54%
918 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 22.71%
919 SFC Solarflarecoin SFC $36,840 $0.002616 14,083,450 LowVol 7.35% -7.96% -24.35%
920 PULSE Pulse PULSE $36,231 $0.002534 14,298,972 LowVol -0.06% 0.16%
921 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
922 VIP VIP Tokens VIP $34,104 $0.000409 83,450,403 LowVol -0.10% 24.47% 79.35%
923 GBT GameBet Coin GBT $33,021 $0.001553 21,262,780 LowVol -0.06% -9.66% 36.31%
924 ORLY Orlycoin ORLY $32,949 $0.000899 36,646,779 LowVol -0.06% -0.15% 7.61%
925 ACP AnarchistsPrime ACP $32,753 $0.007453 4,394,874 LowVol -0.10% -1.49% -1.94%
926 DLISK DAPPSTER DLISK $32,694 $0.000327 100,000,000 LowVol -0.07%
927 CAB Cabbage CAB $32,612 $0.003106 10,499,996 LowVol -0.06% 2.55%
928 CXT Coinonat CXT $32,319 $0.003748 8,623,200 LowVol -8.70% 1.50% -5.50%
929 NRO Neuro NRO $31,770 $0.000899 35,336,050 LowVol -0.07% -26.78% -36.24%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,441 $0.001553 20,245,510 LowVol -0.07% 25.75%
931 VTA Virtacoin VTA $31,414 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -1.26% 187.40% 618.87%
932 CRT CRTCoin CRT $31,100 $0.392331 79,270 LowVol -0.10% -0.15% 7.62%
933 PLNC PLNcoin PLNC $30,730 $0.001798 17,089,600 LowVol -0.07% -26.76% -5.29%
934 CMT Comet CMT $29,729 $0.034060 872,830 LowVol -12.33% -20.51% -16.31%
935 RBT Rimbit RBT $29,709 $0.000257 115,499,623 LowVol -0.33% -8.43% -20.98%
936 EGO EGO EGO $29,425 $0.000490 60,000,001 LowVol -0.10% -0.15% 7.61%
937 SONG SongCoin SONG $29,039 $0.000892 32,565,300 LowVol -0.65% 44.06% 34.97%
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -2.69%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $28,446 $0.000736 38,669,634 LowVol -0.10%
940 PSB Pesobit PSB $27,256 $0.000811 33,604,535
941 LTCR Litecred LTCR $27,177 $0.000899 30,227,750 LowVol -0.07% -8.47% -21.68%
942 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,816 $0.005552 4,829,945 LowVol -0.10% 12.79% 18.99%
943 BLZ BlazeCoin BLZ $26,459 $0.000043 608,557,394 LowVol -1.21% -8.37% 23.49%
944 KNC KingN Coin KNC $26,255 $13.08 2,008 LowVol -0.07% -0.15%
945 DPAY DPAY DPAY $26,111 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.26% 116.10%
946 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
947 ICON Iconic ICON $23,988 $0.040459 592,894 LowVol -0.07% -1.99% 2.29%
948 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,822 $0.026646 894,026 LowVol -0.06% -2.95% 8.41%
949 VPRC VapersCoin VPRC $23,809 $0.000031 780,124,964 LowVol -0.21% 18.99% 114.17%
950 LIR LetItRide LIR $23,711 $0.000654 36,261,492 LowVol -0.07% -0.15% 39.40%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,557 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.10% -0.15% -28.25%
952 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.27% 31.06%
953 CNC CHNCoin CNC $23,189 $0.000491 47,261,127 LowVol -0.07% 19.99% 29.21%
954 UET Useless Ether… UET $22,773 $0.005742 3,965,716 LowVol -0.56% -9.46% -6.67%
955 VLTC Vault Coin VLTC $22,533 $0.000744 30,289,210 LowVol -0.10% -45.78% -38.13%
956 KRONE Kronecoin KRONE $22,118 $0.006580 3,361,605 LowVol -2.67% -11.24% -8.48%
957 PEX PosEx PEX $21,856 $0.008909 2,453,240 LowVol -0.06% 16.13%
958 LUNA Luna Coin LUNA $21,692 $0.013485 1,608,651 LowVol 0.16% 10.56% 4.87%
959 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 0.62%
960 ZNE Zonecoin ZNE $20,471 $0.007928 2,581,970 LowVol -0.07% 1.21% -13.41%
961 IBANK iBank IBANK $20,348 $0.004495 4,526,324 LowVol -0.10% -1.36%
962 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 2.58%
963 DES Destiny DES $19,616 $0.012260 1,600,000 LowVol -0.09% 1.52%
964 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,284 $0.025583 753,776 LowVol -0.10% -0.15% 5.27%
965 WBB Wild Beast Block WBB $19,067 $0.115656 164,861 LowVol 8.66% 64.41% -11.69%
966 DAS DAS DAS $19,058 $0.007266 2,622,886 LowVol -0.11% 26.81% 31.82%
967 ERY Eryllium ERY $18,628 $0.003608 5,162,452 LowVol -14.91% -21.04% -9.10%
968 IMX Impact IMX $18,230 $0.000166 109,509,034 LowVol -0.24% 59.04% 8.53%
969 BIOB BioBar BIOB $17,453 $0.019704 885,756 LowVol -0.12% -0.12% 30.85%
970 PLACO PlayerCoin PLACO $17,223 $0.000490 35,120,000 LowVol 19.91% -27.14% -51.65%
971 SLEVIN Slevin SLEVIN $17,164 $0.000245 70,000,000 LowVol -0.06% -25.11% -35.43%
972 RIDE Ride My Car RIDE $16,556 $0.000163 101,276,976 LowVol -0.07% -0.15% 7.61%
973 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,114 $0.001308 12,322,000 LowVol -0.23% -28.28% -26.12%
974 TRADE Tradecoin TRADE $15,853 $0.002125 7,459,775 LowVol -0.07% -13.46% 68.84%
975 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.93%
976 ALTC Antilitecoin ALTC $15,454 $0.000490 31,512,613 LowVol -0.10% -7.41% 24.85%
977 SDP SydPak SDP $15,375 $0.096284 159,685 LowVol -0.07% -0.15%
978 MILO MiloCoin MILO $15,303 $0.001418 10,789,954 LowVol -0.10% -26.20% -45.81%
979 SCS Speedcash SCS $14,767 $0.056398 261,831 LowVol -0.10%
980 BNX BnrtxCoin BNX $13,796 $0.000525 26,268,001 LowVol -21.52% -8.63% -16.34%
981 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol 0.00% -44.19% -56.76%
982 RSGP RSGPcoin RSGP $12,709 $7.36 1,727 LowVol -19.28% 19.47%
983 MGM Magnum MGM $12,520 $0.003188 3,927,636 LowVol -0.07% 29.85% 4.80%
984 ELS Elysium ELS $12,439 $0.003106 4,005,012 LowVol 7.44% 0.75% 23.80%
985 P7C P7Coin P7C $11,515 $0.000327 35,220,238 LowVol 21.67% 115.27%
986 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
987 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,270 $0.001553 7,256,967 LowVol -0.07% -0.15% -21.36%
988 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,201 $0.001136 8,978,697 LowVol -0.10% 98.43% 145.97%
989 VRS Veros VRS $9,707 $0.000020 486,609,040 LowVol 0.47% -31.23% -20.07%
990 QBK Qibuck Asset QBK $9,520 $0.005696 1,671,379 LowVol 0.20% -0.36% -11.62%
991 ARGUS Argus ARGUS $9,317 $0.008114 1,148,324 LowVol -0.14% 18.55% 45.30%
992 SANDG Save and Gain SANDG $9,269 $0.003024 3,064,800 LowVol -0.07% 2.62% 134.96%
993 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 8.18%
994 VOLT Bitvolt VOLT $8,647 $0.000572 15,112,554 LowVol -0.10% -22.34% 48.53%
995 CONX Concoin CONX $7,969 $0.010707 744,266 LowVol 10.44% 12.31% 51.27%
996 NODC NodeCoin NODC $7,957 $0.004741 1,678,439 LowVol -0.10% 5.30% 3.65%
997 CCM100 CCMiner CCM100 $7,531 $0.002241 3,360,417 LowVol 0.03% 4.48% 46.10%
998 MTM MTMGaming MTM $7,313 $0.002438 2,999,967 LowVol -0.08% -66.79% -79.35%
999 GEERT GeertCoin GEERT $7,077 $0.001390 5,091,200 LowVol -0.44% -5.60% -40.90%
1000 JS JavaScript Token JS $6,963 $0.000871 7,991,996 LowVol -0.49% 9.90% -8.25%
1001 MRNG MorningStar MRNG $6,850 $0.000210 32,577,712 LowVol -0.10% -15.79% -61.14%
1002 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -62.47%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,798 $61301.70 0.078264 LowVol -0.10% -50.41% -31.33%
1004 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,709 $0.022231 211,827 LowVol -0.08% 67.49% 69.35%
1005 WBC WalletBuilder… WBC $4,608 $0.245370 18,780 LowVol -0.10% 13.51%
1006 BBC BigBoobsCoin BBC $3,939 $0.020454 192,584 7.70%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 GSR GeyserCoin GSR $3,440 $0.073399 46,864 LowVol -5.42% 8.36% 218.93%
1009 XNG Enigma XNG $3,168 $0.190526 16,627 LowVol -0.06% -12.12% -16.25%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,041 $0.002207 1,377,917 LowVol -0.10% 12.33% 9.09%
1011 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 3.31% 79.93%
1012 ULA Ulatech ULA $1,558 $0.008683 179,486 LowVol -0.10% 68.86% -35.85%
1013 EBT Ebittree Coin EBT $1,421 $0.001123 1,264,511 LowVol 7.90% 16.93% 88.44%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,350 $8.8e-08 15,320,585,365 LowVol -14.70% -37.40% -32.61%
1015 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -47.04%
1016 DGCS Digital Credits DGCS $952 $0.000163 5,826,388 LowVol -33.40% -0.15% 0.46%
1017 ABN Abncoin ABN $841 $0.012424 67,700 LowVol -0.09% 10.35% 49.98%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 11.12%
1019 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.11%
1020 FDC Future Digita… FDC $242 $0.000088 2,753,201 LowVol 20.67% 30.22%
1021 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000327 87,140 LowVol -0.10% -74.89% -74.49%
1022 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 71,331 LowVol -0.06% -0.15% 7.63%
1023 BTG Bitcoin Gold BTG $290.01 $153,529,000 1.89% 19.54% 72.57%
1024 CLUB ClubCoin CLUB $4.92 $11,211,200 -3.77% -14.53% 132.10%
1025 ORME Ormeus Coin ORME $4.01 $6,303,660 1.92% 2.12% 111.06%
1026 REC Regalcoin REC $47.12 $3,791,940 2.19% 5.11% -15.41%
1027 NULS Nuls NULS $0.582624 $2,423,400 -3.57% -10.83% -25.85%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.85 $2,013,000 0.02% -0.65% 17.70%
1029 ATMC ATMCoin ATMC $1.74 $1,821,400 0.00% 3.03% 19.62%
1030 QASH QASH QASH $0.532845 $1,664,600 8.32% 23.31%
1031 BTE BitSerial BTE $5.22 $1,426,800 -7.96% -9.12%
1032 PBL Publica PBL $0.345947 $1,230,640 -0.84%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.41 $988,625 3.22% -14.89%
1034 FRST FirstCoin FRST $16.49 $847,924 0.18% -1.32% -6.78%
1035 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.07 $744,094 0.99% 2.05% 27.56%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057467 $702,242 -0.25% 0.96% -4.92%
1037 WC WINCOIN WC $1.84 $644,836 -2.03% -2.18%
1038 THS TechShares THS $0.985758 $608,518 -0.43% -11.73% -7.00%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $255.89 $603,233 -0.24% -0.81% -1.25%
1040 ETN Electroneum ETN $0.029984 $551,613 0.45% 2.96% -17.68%
1041 B3 B3Coin B3 $0.000398 $481,194 15.16% 65.28% -49.38%
1042 INK Ink INK $0.165212 $460,405 2.95% -4.64%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.039642 $446,123 -9.75% -16.59% -34.51%
1044 XUC Exchange Union XUC $5.95 $422,915 -0.22% -11.05% 83.12%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.65 $401,458 -20.13% -39.40%
1046 ADK Aidos Kuneen ADK $38.50 $369,734 -0.07% -4.32% 3.03%
1047 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000123 $342,333 -0.44% 4.02% -5.93%
1048 BOT Bodhi BOT $0.509763 $317,648 -0.71% -2.35%
1049 BT2 BT2 [CST] BT2 $117.83 $280,379 8.17% 20.37% -29.50%
1050 TSL Energo TSL $0.032273 $235,798 2.08% -3.85%
1051 INF InfChain INF $0.008500 $201,963 -2.22% -9.07%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11688.10 $197,270 -0.35% 5.90% 29.53%
1053 EAG EA Coin EAG $4.33 $189,346 1.97% 2.64% -32.62%
1054 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $175,895 -0.07% -0.15% 7.08%
1055 SUR Suretly SUR $3.41 $154,286 -0.44% 13.64% 27.11%
1056 UGT UG Token UGT $0.406063 $143,839 -0.44% 19.52% 24.07%
1057 AKY Akuya Coin AKY $0.416851 $137,053 7.82% -12.09% -56.23%
1058 XCPO Copico XCPO $0.030652 $136,783 -2.91% -7.09%
1059 LLT LLToken LLT $0.294381 $132,170 -1.87% -9.45% 19.84%
1060 HOLD Interstellar … HOLD $0.098832 $111,859 2.04% -9.09% -66.86%
1061 XID Sphre AIR XID $0.185386 $110,399 -0.32% -1.55% -2.71%
1062 SISA SISA SISA $0.016047 $107,705 7.75% -13.51% -83.53%
1063 PHR Phore PHR $0.400504 $103,751 4.15% 0.28%
1064 B2B B2B B2B $0.656270 $93,382 -2.49%
1065 TER TerraNova TER $2.73 $93,117 -8.98% 2.58% -17.60%
1066 AION Aion AION $0.901996 $83,508 7.30% 15.46% 9.35%
1067 OXY Oxycoin OXY $0.181443 $78,041 2.73% 8.29% 9.75%
1068 EVR Everus EVR $3.91 $72,347 -7.19% -1.84% -5.90%
1069 BTCM BTCMoon BTCM $0.012644 $70,691 1.68% 617.21% 767.11%
1070 BSR BitSoar BSR $0.183905 $68,966 -0.06% 14.62% 35.48%
1071 VASH VPNCoin VASH $0.004577 $55,609 -6.74% -8.33% 6.93%
1072 BT1 BT1 [CST] BT1 $8008.71 $51,957 0.23% 0.34% 8.89%
1073 GMT Mercury Protocol GMT $0.058199 $47,845 -0.08% 20.59% 32.36%
1074 PAYX Paypex PAYX $0.168169 $35,661 -1.97% 20.21%
1075 ICX ICON ICX $1.13 $35,339 -0.22% 13.09% 11.01%
1076 ASTRO Astro ASTRO $1.48 $32,512 -12.92% -0.13% -53.19%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.102673 $30,354 -0.50% 1.45% 1.67%
1078 PLC PlusCoin PLC $0.000756 $27,963 19.86% 6.12% -43.46%
1079 BIXC BIXC BIXC $3.52 $24,513 -0.06% 7.41%
1080 DNA EncrypGen DNA $0.061067 $23,892 23.61% -7.34%
1081 SSS Sharechain SSS $0.002517 $23,470 -9.73% 5.71% -53.16%
1082 DSR Desire DSR $0.210515 $22,472 0.95% -2.21% -55.51%
1083 DGPT DigiPulse DGPT $1.58 $21,583 23.01% 25.15%
1084 MSD MSD MSD $0.013939 $20,554 0.39% 3.21% 24.90%
1085 STEX STEX STEX $0.218338 $18,797 -8.46% -14.59% 56.16%
1086 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.017935 $17,983 -7.68% -12.88%
1087 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049220 $14,288 -0.56% -2.99% 20.26%
1088 AERM Aerium AERM $1.58 $13,091 -12.18% -8.79%
1089 PRL Oyster Pearl PRL $0.007359 $12,728 47.07% -57.13%
1090 NEOG NEO GOLD NEOG $0.000908 $12,439 -9.58% -37.46% -97.26%
1091 MCR Macro MCR $2.46 $12,176 -3.48% -17.28% 6.58%
1092 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002953 $12,110 -3.28% -5.61% -1.92%
1093 BPL Blockpool BPL $0.171934 $10,718 -3.85% -9.42% -22.56%
1094 WIC Wi Coin WIC $0.005786 $9,712 -1.22% 76.63% 75.39%
1095 MINEX Minex MINEX $0.057126 $9,122 -0.08% -0.74% 11.02%
1096 ACC AdCoin ACC $0.213297 $8,929 27.64% 126.97% 120.17%
1097 XID International… XID $0.005885 $8,840 -0.07% -0.15% -9.17%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000186 $8,818 -0.22% -13.19% -31.70%
1099 VULC Vulcano VULC $0.007092 $8,729 -6.30% -2.34% -28.17%
1100 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002222 $8,393 12.12% -7.36% -18.38%
1101 STU bitJob STU $0.052984 $7,004 -6.19% 0.52% -37.19%
1102 CCT Crystal Clear CCT $0.238179 $6,916 -1.93% -8.25% -49.99%
1103 MGC GulfCoin MGC $0.003269 $6,795 1.01% -3.45% -4.68%
1104 PNX Phantomx PNX $0.017756 $6,762 -0.03% -19.17%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.012669 $6,318 -0.06% 4.74%
1106 MKR Maker MKR $347.82 $5,953 -0.56% 12.96%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.108627 $5,426 -0.22%
1108 BSN Bastonet BSN $0.000654 $5,150 -5.16% -28.09% -43.09%
1109 BTBc Bitbase BTBc $0.005068 $4,177 -0.07% -27.64% -48.64%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.382849 $4,018 -0.10% 2.02% 2.67%
1111 FOR FORCE FOR $0.002442 $3,825 11.46% -1.38% -17.84%
1112 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073072 $3,808 -0.07% 13.43% 44.55%
1113 BOS BOScoin BOS $1.10 $3,718 -0.10% 3.96% -15.16%
1114 APC AlpaCoin APC $0.015407 $3,619 -0.07% -5.33% -66.11%
1115 COR CORION COR $0.997924 $3,297 6.60% 7.27% 36.99%
1116 EFYT Ergo EFYT $9.62 $3,247 -4.24% -6.77% 23.05%
1117 HIGH High Gain HIGH $0.000736 $3,156 43.08% -10.13% -56.61%
1118 DFS DFSCoin DFS $0.007270 $3,140 5.04% -14.71% -33.34%
1119 OX OX Fina OX $0.000163 $2,999 8.40% 1.59% -5.47%
1120 VIU Viuly VIU $0.003500 $2,978 6.79% 29.21%
1121 XOT Internet of T… XOT $2440.13 $2,799 -0.10% -0.15% 5.00%
1122 SHND StrongHands SHND $4.3e-08 $2,642 18.44% 75.94% 80.77%
1123 PRES President Trump PRES $0.003919 $2,573 -0.06% 6.33% -4.13%
1124 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $2,541 0.32% 9.58% 30.23%
1125 ETT EncryptoTel [… ETT $0.064221 $2,337 0.96% -15.10% 25.46%
1126 IPY Infinity Pay IPY $0.001566 $2,310 -20.61% 61.55%
1127 DAY Chronologic DAY $4.17 $2,272 -2.00% 15.86% -11.33%
1128 IBTC iBTC IBTC $0.009762 $1,940 24.62% 33.29% -11.23%
1129 ABC Alphabit ABC $11.49 $1,931 -0.06% -15.53% -16.64%
1130 BTU Bitcoin Unlim… BTU $134.00 $1,838 0.00% -9.25% -18.60%
1131 SND Sand Coin SND $0.685244 $1,820 -15.02% 13.56% -25.00%
1132 FLASH Flash FLASH $0.004495 $1,742 12.19% -1.93% -8.77%
1133 PEC Peacecoin PEC $0.024929 $1,656 1.00% -52.96% 348.05%
1134 MCI Musiconomi MCI $0.045787 $1,610 -0.45% 11.83% -21.56%
1135 TIE TIES Network TIE $0.071369 $1,543 -1.05% -30.22% -32.69%
1136 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051166 $1,513 -0.07% -25.23% -29.90%
1137 HAT Hawala.Today HAT $0.094749 $1,504 -0.49% -31.83% -64.61%
1138 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000327 $1,364 -0.10% -20.12% -33.55%
1139 NTC Natcoin NTC $0.394625 $1,356 0.27% 0.49% -58.68%
1140 BLX Blockchain Index BLX $2.46 $1,307 -0.56% 5.96% 6.99%
1141 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.012596 $1,291 86.95% -26.59% 114.58%
1142 GAY GAY Money GAY $0.012687 $1,047 -0.12% -9.70% -73.50%
1143 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043578 $1,045 -4.70% 0.56% -7.41%
1144 LDCN LandCoin LDCN $0.009229 $1,031 147.90% 284.98% 193.99%
1145 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000163 $994 -0.10% -33.43% -34.64%
1146 WA WA Space WA $0.015366 $949 -0.10% -0.15% -8.04%
1147 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.075866 $886 -0.21% -4.85% -19.01%
1148 EUSD eUSD EUSD $0.000327 $864 -0.49% 14.13% -54.66%
1149 SFE SafeCoin SFE $0.000082 $862 -0.10% 0.29% 7.61%
1150 GARY President Joh… GARY $0.110425 $818 -0.10% 2.93% 12.67%
1151 BAT BatCoin BAT $0.000002 $813 -0.69% 3.42% 19.08%
1152 EGOLD eGold EGOLD $0.011895 $703 -1.25% 36.05% 5.92%
1153 SIFT Smart Investm… SIFT $3.57 $660 -0.49% 9.76% 13.38%
1154 CYDER Cyder CYDER $0.000327 $640 11.94% 9.71% -14.66%
1155 WOW Wowcoin WOW $0.000085 $625 -0.24% -26.17% -13.38%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.07 $588 -0.06% 4.39% 159.04%
1157 RCN Rcoin RCN $0.000082 $580 -0.10% -0.15% -20.37%
1158 MAGN Magnetcoin MAGN $0.394616 $567 -0.22% -3.38% -22.68%
1159 TELL Tellurion TELL $0.000097 $553 0.89% 15.90% -58.23%
1160 FAP FAPcoin FAP $0.008180 $552 -0.08% -42.66% -39.37%
1161 TCR TheCreed TCR $0.000409 LowVol -0.10%
1162 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003024 LowVol -0.10% -7.64% 4.35%
1163 WILD Wild Crypto WILD $0.076197 LowVol -0.33% -10.10% 26.23%
1164 SHA SHACoin SHA $0.000327 LowVol -0.10% -20.12% -30.00%
1165 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000245 LowVol 49.85% -0.15% -43.53%
1166 ACES Aces ACES $0.000160 LowVol -0.10% -9.50% -36.69%
1167 STARS StarCash Network STARS $0.374764 LowVol -0.11% 78.21% 78.12%
1168 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009073 LowVol -0.97% -1.16% -18.62%
1169 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 LowVol -0.06% -0.15% -39.68%
1170 YES Yescoin YES $0.000082 LowVol -0.10% 17.35% 88.52%
1171 REGA Regacoin REGA $0.002289 LowVol -0.10% -0.15% 4.82%
1172 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.78% 15.45%
1173 DMC DynamicCoin DMC $0.002777 LowVol 8.70% 2.50%
1174 EDRC EDRCoin EDRC $0.041717 LowVol -0.54% 1.12% 2.79%
1175 XQN Quotient XQN $0.004414 LowVol -0.10% -32.29% -18.41%
1176 NBIT netBit NBIT $0.040623 LowVol -0.06% -12.51% 9.30%
1177 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000485 LowVol -1.43% -0.88% -41.09%
1178 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -12.95% -16.68% -85.79%
1179 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.09% -0.15% 9.61%
1180 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003234 LowVol -0.19% -1.74%
1181 YEL Yellow Token YEL $0.006152 LowVol -0.49% 111.83% -57.16%
1182 SWP Swapcoin SWP $0.082034 LowVol -0.49% -10.17% -19.26%
1183 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.85% 18.89% 21.21%
1184 LEPEN LePen LEPEN $0.000095 LowVol 5.89% 16.23% 24.58%
1185 9COIN 9COIN 9COIN $0.002779 LowVol -0.07% -0.15% 0.21%
1186 BIT First Bitcoin BIT $0.011852 LowVol -0.07% -18.20% 19.87%
1187 DBG Digital Bulli… DBG $0.005068 LowVol 6.79% 4.82% 19.14%
1188 FBL Faceblock FBL $0.002504 LowVol -0.49% 33.62% -99.00%
1189 INDIA India Coin INDIA $0.000245 LowVol 39.89% -0.15% -8.27%
1190 SKC Skeincoin SKC $0.003106 LowVol -0.07% 17.33% -6.30%
1191 GRN Granite GRN $0.012505 LowVol -0.54% 4.64% 7.56%
1192 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.044754 LowVol -2.88% 23.78% 217.24%
1193 QORA Qora QORA $0.162007 LowVol -0.07% -4.40% 21.64%
1194 VOYA Voyacoin VOYA $1.91 LowVol -0.10% -0.37% -1.90%
1195 PCN PeepCoin PCN $0.000025 LowVol 8.84% -69.84% 221.28%
1196 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005815 LowVol -0.02% -2.62% -6.16%
1197 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.07% -0.15% 7.61%
1198 EBIT eBIT EBIT $0.000615 LowVol -0.49% -12.79% -29.58%
1199 IQT iQuant IQT $0.141853 LowVol 0.61% -12.02% -25.36%
1200 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol -0.07% -11.17%
1201 UTA UtaCoin UTA $0.000736 LowVol -0.06% -0.15%
1202 TOP TopCoin TOP $0.000827 LowVol 16.15% 6.53% 68.64%
1203 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol -0.07% 1178.89% 662.48%
1204 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.06% -0.15% -46.19%
1205 MOTO Motocoin MOTO $0.003037 LowVol -28.26% -48.84% 4.94%
1206 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -0.06% -29.86% 7.61%
1207 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002043 LowVol -0.07% 13.47% 17.96%
1208 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.10% -0.15%
1209 SAK Sharkcoin SAK $0.002344 LowVol 9.65% 30.76% 25.88%
1210 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003515 LowVol -0.06% 4.83% 15.42%
1211 AV AvatarCoin AV $0.032613 LowVol -0.06% 26.88% 39.51%
1212 ELC Elacoin ELC $0.071179 LowVol -0.55% 8.86% 12.65%
1213 MONETA Moneta MONETA $0.000245 LowVol -0.06% -15.74%
1214 BEST BestChain BEST $0.001190 LowVol -0.57% 14.47% 2.04%
1215 PRIMU Primulon PRIMU $0.000234 LowVol 20.80% 74.05% 21.20%
1216 ANTX Antimatter ANTX $0.000024 LowVol -0.07% -71.19% -68.95%
1217 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.1e-07 LowVol -0.49% 12.28% 24.82%
1218 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001072 LowVol 0.54% -1.39% -40.75%
1219 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.10% -0.15% 7.61%
1220 BUB Bubble BUB $0.011198 LowVol -0.09% -11.29% -67.90%
1221 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002452 LowVol -0.07% -3.05%
1222 EXRN EXRNchain EXRN $8.2e-07 LowVol -0.49% 12.28% 13.41%
1223 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001807 LowVol -9.70% -23.42% -55.56%
1224 CASH Cash Poker Pro CASH $0.073830 LowVol -0.49% 21.76% -3.99%
1225 DASHS Dashs DASHS $0.030160 LowVol -0.10% 9.30% 49.07%
1226 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol -0.10% -0.15% 61.42%
1227 MARX MarxCoin MARX $0.000869 LowVol 3.21% -9.08% 2.30%
1228 DISK DarkLisk DISK $0.000572 LowVol -0.06% -24.06%
1229 HNC Huncoin HNC $0.001471 LowVol -0.10% 5.72% -22.98%
1230 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol -0.07% 7.62%
1231 DON Donationcoin DON $0.000485 LowVol -0.77% 16.15% 26.46%
1232 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002779 LowVol -0.10% -0.60%
1233 BET BetaCoin BET $0.001798 LowVol -0.07% -19.37% -48.00%
1234 IRL IrishCoin IRL $0.002779 LowVol -0.07% 7.15% 22.12%
1235 TODAY TodayCoin TODAY $0.000654 LowVol -0.10% -20.12% -26.93%
1236 SYNC Sync SYNC $408.68 LowVol -0.07% -33.43%
1237 UR UR UR $0.000561 LowVol -0.98% 22.73% 30.41%
1238 BXC Bitcedi BXC $0.001268 LowVol -0.89% -0.63% -0.38%
1239 SKR Sakuracoin SKR $0.000660 LowVol -17.56% -21.18% -6.90%
1240 FC Facecoin FC $0.004922 LowVol -0.49% 68.43% -23.34%
1241 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001226 LowVol -0.09% -11.88% -11.09%
1242 ASN Aseancoin ASN $0.003024 LowVol -0.10% -12.04% -33.37%
1243 AIB Advanced Inte… AIB $0.003414 LowVol -0.07% -5.51% 24.18%
1244 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008417 LowVol -0.07% -10.29% -24.24%
1245 FUTC FutCoin FUTC $0.001471 LowVol -0.10% -0.15% -15.78%
1246 QBT Cubits QBT $0.000980 LowVol 19.14% 30.88% 19.23%
1247 POKE PokeCoin POKE $0.000245 LowVol -0.10% 31.92%
1248 10MT 10M Token 10MT $0.001526 LowVol -0.56% -7.07% -46.75%
1249 AXIOM Axiom AXIOM $0.012587 LowVol -0.06% 0.53% 7.53%
1250 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol -0.07% -50.06% -42.91%
1251 PI PiCoin PI $0.001880 LowVol -0.10% -17.56%
1252 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000048 LowVol 5.41% -35.95% 5999.71%
1253 XRY Royalties XRY $0.068086 LowVol -0.07% 14.78%
1254 NTWK Network Token NTWK $0.003651 LowVol -0.49% 24.96% 17.49%
1255 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.10% -0.15% 9.49%
1256 QBC Quebecoin QBC $0.001389 LowVol -0.07% -0.15% -8.52%
1257 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033276 LowVol 0.34% -9.33% 10.96%
1258 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000409 LowVol -0.07% 66.42% 39.17%
1259 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol -0.10% -0.15% -10.25%
1260 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006508 LowVol -0.06% -17.07% 769.59%
1261 HCC Happy Creator… HCC $0.000409 LowVol -0.10% -8.74% 0.24%
1262 RHFC RHFCoin RHFC $0.000899 LowVol -0.10% 0.08% 16.03%
1263 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067105 LowVol -0.10% -2.06%
1264 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218479 LowVol -0.10% 0.00% 7.73%
1265 GAIN UGAIN GAIN $0.001063 LowVol -0.10% 17.59% -14.26%
1266 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol -0.10% 0.16%
1267 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073153 LowVol -0.07% -0.15% -20.28%
1268 SHELL ShellCoin SHELL $0.017083 LowVol -0.07%
1269 GML GameLeagueCoin GML $0.006948 LowVol -0.10%
1270 CYC Cycling Coin CYC $0.001144 LowVol -0.07% -6.81%
1271 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008174 LowVol -0.10% -28.68% -30.12%
1272 LKC LinkedCoin LKC $0.000163 LowVol -0.06%
1273 LTH LAthaan LTH $0.000409 LowVol -0.10% -8.62%
1274 ACN Avoncoin ACN $0.000409 LowVol -0.10% 13.71% 22.66%
1275 SJCX Storjcoin X SJCX $0.186868 LowVol 1.30% -72.90% -72.06%
1276 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol -0.10% -0.41% -23.66%
1277 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000048 LowVol -0.49% 12.28% 19.66%
1278 HDLB HODL Bucks HDLB $0.059504 LowVol -0.07% 29.11% -4.09%
1279 FID BITFID FID $0.081736 LowVol -0.10% -0.15% -46.19%
1280 CBD CBD Crystals CBD $0.001144 LowVol -0.10% -22.83%
1281 OMC Omicron OMC $0.130286 LowVol -0.06% 41.73%
1282 NBE BitCentavo NBE $7.6e-07 LowVol -0.12% 19.12%
1283 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol -0.07% -0.15% -13.91%
1284 HYPER Hyper HYPER $0.024929 LowVol -0.10% 30.78%
1285 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.07% -0.15%
1286 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002861 LowVol -0.10% 0.16% 25.57%
1287 OPES Opescoin OPES $0.001962 LowVol -0.10% 4.19% -10.92%
1288 VGC VegasCoin VGC $0.000220 LowVol -1.39% 45.91% 62.77%
1289 BGR Bongger BGR $0.000102 LowVol -0.15% -6.30%
1290 PRN Protean PRN $0.000004 LowVol -94.69% -92.66%
1291 KASHH KashhCoin KASHH $0.000005 LowVol -1.29% -63.76% -71.92%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 0.00% -16.64%
1293 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.42% 9.33%
1294 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -18.56%
1295 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol 0.26%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -4.54%
1297 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1298 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 7.17%
1299 OP Operand OP $0.000731 LowVol -12.51%
1300 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 12.15%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 3.95%
1302 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1303 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 0.62% 1.08%
1304 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.24% 8.03%
1305 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -0.16% 3.55%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 27.13%
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.28% -46.34%
1309 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 0.65% 71.97%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -30.14%
1311 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -0.13% -80.08%
1312 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.48% 8.29%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.31% 8.10%
1316 ASC AsicCoin ASC $0.000708 6.07% 180.74%
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 5.17%
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07 -79.94%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 1314.28%
1320 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -74.54% -84.10%

Quay lại phần 1

Phản hồi