Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 24/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 24/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 24/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8181.96 trên tổng giá trị $136,614,079,755

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $414.45 trên tổng giá trị $39,748,509,988

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1517.14 trên tổng giá trị $25,515,658,769

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.248338 trên tổng giá trị $9,591,526,392

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $568.71 trên tổng giá trị $4,382,464,477

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.015590 trên tổng giá trị đã biến động tăng 319.42% trong 1h qua

    + Đồng PIE PIECoin (PIE) đang có giá hiện tại $0.004576 trên tổng giá trị $97,007 đã biến động tăng 166.62% trong 1h qua

    + Đồng FAZZ Fazzcoin (FAZZ) đang có giá hiện tại $0.012593 trên tổng giá trị đã biến động tăng 75.35% trong 1h qua

    + Đồng BOAT Doubloon (BOAT) đang có giá hiện tại $0.002502 trên tổng giá trị $46,406 đã biến động tăng 62.76% trong 1h qua

    + Đồng XRC Rawcoin (XRC) đang có giá hiện tại $0.025739 trên tổng giá trị $18,143 đã biến động tăng 57.90% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1178.40% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012673 trên tổng giá trị đã biến động tăng 614.32% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001062 trên tổng giá trị $101,088 đã biến động tăng 578.05% trong 24h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.015590 trên tổng giá trị đã biến động tăng 552.40% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000006 trên tổng giá trị $31,149 đã biến động tăng 194.08% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000048 trên tổng giá trị đã biến động tăng 6030.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng KEXCOIN KexCoin (KEXCOIN) đang có giá hiện tại $18.80 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1325.00% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012673 trên tổng giá trị đã biến động tăng 775.48% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006506 trên tổng giá trị đã biến động tăng 769.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 662.14% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 24/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EMV Ethereum Movi… EMV $1,356,726 $0.206608 6,566,666 LowVol 0.63% 2.82% -21.41%
702 ETBS Ethbits ETBS $1,323,209 $0.950852 1,391,604 LowVol 0.47% 26.08% 19.97%
703 ARC Arcade Token ARC $1,248,436 $0.691957 1,804,211 8.04% -57.04%
704 CNO Coin(O) CNO $1,208,054 $0.011487 105,163,397 LowVol -0.12% 8.40% 4.35%
705 REX REX REX $1,188,585 $0.137238 8,660,756 LowVol -2.69% -3.13% -9.64%
706 AC AsiaCoin AC $1,171,551 $0.001028 1,140,140,218 LowVol -38.50% -36.34% -34.50%
707 BPC Bitpark Coin BPC $1,153,215 $0.015376 75,000,000 LowVol 1.69% -11.34% 82.43%
708 CARBON Carboncoin CARBON $1,148,319 $0.000075 15,392,007,533 LowVol -0.16% -15.31% -85.82%
709 IFC Infinitecoin IFC $1,104,885 $0.000012 90,596,274,910 LowVol -49.78% -8.44% 2.23%
710 NKA IncaKoin NKA $970,071 $0.000087 11,091,443,396 LowVol -0.42% -31.25% 13.93%
711 LNK Link Platform LNK $913,986 $19.24 47,503 LowVol -5.70% 2.08% 52.64%
712 HTC HitCoin HTC $898,530 $0.000082 10,996,318,099 LowVol 0.03% 0.68% 7.52%
713 CRYPT CryptCoin CRYPT $864,626 $0.142587 6,063,852 LowVol -9.51%
714 METAL MetalCoin METAL $773,148 $0.010051 76,925,527 LowVol -0.03% 8.68% -2.75%
715 PND Pandacoin PND $763,545 $0.000023 32,514,916,898 LowVol -10.36% -63.46% -13.19%
716 MBI Monster Byte MBI $762,487 $0.045325 16,822,736 LowVol 0.02% 5.38% 5.06%
717 NET NetCoin NET $704,435 $0.000895 787,126,712 LowVol -1.10% -4.74% 8.28%
718 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -14.78%
719 TES TeslaCoin TES $630,774 $0.008594 73,397,561 LowVol -0.83% 2.49% -16.57%
720 ITI iTicoin ITI $616,810 $19.28 32,000 LowVol -0.03% 8.31% 17.89%
721 CDN Canada eCoin CDN $615,582 $0.006319 97,415,544 LowVol -7.89% -11.56% 1.14%
722 KOBO Kobocoin KOBO $592,542 $0.023989 24,700,248 LowVol -4.74% 21.48% -24.96%
723 SMC SmartCoin SMC $588,592 $0.025036 23,510,118 LowVol -0.47% -0.76% 51.72%
724 HBN HoboNickels HBN $585,348 $0.009805 59,696,358 LowVol -0.02% 1.77% -2.31%
725 USC Ultimate Secu… USC $574,706 $0.055564 10,343,113 LowVol -0.03% 0.29% -12.46%
726 NOBL NobleCoin NOBL $572,504 $0.000247 2,313,435,885 LowVol -0.40% 0.65% -12.26%
727 AU AurumCoin AU $571,921 $1.93 296,216 LowVol -2.76% 87.01% 95.46%
728 UFO UFO Coin UFO $569,132 $0.000163 3,482,547,512 LowVol -0.02% -0.11% -24.92%
729 SDC ShadowCash SDC $548,791 $0.081969 6,695,133 LowVol 0.10% -23.62%
730 BITS Bitstar BITS $544,349 $0.023586 23,079,737 LowVol -0.03% 6.82% -23.25%
731 RIYA Etheriya RIYA $507,058 $0.320612 1,581,531 LowVol 0.31% -21.70% -21.12%
732 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -34.81%
733 V Version V $482,718 $0.001034 466,791,392 LowVol -0.04% 54.94% 22.82%
734 TALK BTCtalkcoin TALK $476,507 $0.007298 65,290,635 LowVol -7.52% -16.01% -1.49%
735 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $447,993 $0.082529 5,428,300 LowVol -0.03% -8.54% -0.69%
736 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 22.79%
737 FNC FinCoin FNC $418,631 $0.032506 12,878,667 LowVol -0.03% -0.98% -32.36%
738 CFT CryptoForecast CFT $388,866 $0.008454 46,000,000 LowVol 0.22% 19.85% -14.48%
739 VAL Valorbit VAL $388,387 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.42%
740 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 0.19% -28.02%
741 BUCKS SwagBucks BUCKS $352,636 $1.12 313,577 LowVol 0.01% -0.83% -7.06%
742 DVC Devcoin DVC $347,540 $0.000023 15,126,757,500 40.89% 25.12%
743 PXC Phoenixcoin PXC $336,211 $0.005412 62,126,953 LowVol -0.11% -2.03% -18.38%
744 SHDW Shadow Token SHDW $329,671 $0.047096 7,000,000 LowVol -0.01% 7.60%
745 STS Stress STS $323,248 $0.000572 565,134,332 LowVol 0.03% 22.96%
746 GUN Guncoin GUN $301,344 $0.001537 196,037,128 LowVol -5.38% 2.81% 17.63%
747 BTWTY Bit20 BTWTY $298,923 $294,216 1.016 LowVol -0.02% 1.58% 42.40%
748 ECA Electra ECA $293,757 $0.000014 21,719,891,047 LowVol 0.22% 65.16% 0.94%
749 MOJO MojoCoin MOJO $286,053 $0.023583 12,129,836 LowVol 24.95% 122.73% 117.59%
750 NEWB Newbium NEWB $285,992 $0.005720 50,000,000 LowVol -0.02% 7.42% -4.31%
751 DAXX DaxxCoin DAXX $284,482 $0.000574 495,999,730 LowVol -12.24% -12.14% -16.68%
752 ICN iCoin ICN $281,277 $0.009642 29,172,038 LowVol -0.02% -17.36% 0.12%
753 JET Jetcoin JET $277,204 $0.057422 4,827,498 LowVol -0.02% -29.18% -36.28%
754 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 1.04%
755 FUNK The Cypherfunks FUNK $259,524 $0.000006 46,190,882,499 LowVol 1.13% 9.23% 15.12%
756 TRI Triangles TRI $258,453 $3.55 72,891 LowVol 0.03% -5.91% -14.76%
757 TIT Titcoin TIT $256,862 $0.005148 49,898,202 LowVol 0.36% 1.51% 7.34%
758 GAIA GAIA GAIA $250,433 $0.010391 24,101,381 LowVol -0.87% -11.76% -14.55%
759 HODL HOdlcoin HODL $248,028 $0.001634 151,769,815 LowVol -0.03% 24.86% 2.26%
760 NYAN Nyancoin NYAN $244,394 $0.000769 317,851,375 LowVol -0.90% 16.57% 3.12%
761 Q2C QubitCoin Q2C $243,343 $0.000981 248,171,223 LowVol -0.03% -12.66% 16.98%
762 VIDZ PureVidz VIDZ $243,084 $0.001940 125,279,775 LowVol -0.99% 8.42% 3.06%
763 CAGE CageCoin CAGE $242,780 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 0.06% -48.23% -28.66%
764 OPAL Opal OPAL $239,873 $0.015840 15,143,379 LowVol -0.25% -14.85% -15.49%
765 LOT LottoCoin LOT $238,082 $0.000016 14,491,014,421 LowVol -0.42% 32.87% 24.71%
766 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.63%
767 J Joincoin J $234,026 $0.095583 2,448,402 LowVol 1.21% -3.78% -13.54%
768 CORG CorgiCoin CORG $234,006 $0.000187 1,251,855,418 LowVol 8.29% 77.42% 77.66%
769 BXT BitTokens BXT $230,092 $0.412351 558,000 LowVol 3.56% -49.32% 76.58%
770 TRK Truckcoin TRK $227,144 $0.001471 154,461,853 LowVol -2.64% 11.66% 5.15%
771 I0C I0Coin I0C $218,557 $0.010415 20,984,655 LowVol -1.22% 72.58% 28.49%
772 BBP BiblePay BBP $215,532 $0.000899 239,791,280 LowVol -0.02% -0.11% 18.27%
773 OHM OHM OHM $207,693 $0.007027 29,555,511 LowVol -3.85% -27.84%
774 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol 0.13% -5.56%
775 UNIC UniCoin UNIC $205,221 $0.069219 2,964,798 LowVol -3.45% 12.53% 23.24%
776 CUBE DigiCube CUBE $197,724 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.47% 7.10%
777 SPACE SpaceCoin SPACE $194,881 $0.009349 20,844,958 LowVol 28.30% 45.28% 72.27%
778 PR Prototanium PR $192,953 $0.985370 195,818 LowVol -0.82% -7.95% -1.76%
779 SH Shilling SH $192,062 $0.004903 39,174,575 LowVol -0.03% 23.99% 28.25%
780 XPY PayCoin XPY $189,480 $0.016028 11,821,793 LowVol -0.03% -9.37% -2.18%
781 TTC TittieCoin TTC $185,529 $0.000147 1,259,816,434 LowVol 16.92% -12.05% 24.32%
782 KUSH KushCoin KUSH $179,754 $0.033009 5,445,524 LowVol -0.03% 0.43% 1.18%
783 KED Darsek KED $179,375 $0.013280 13,507,168 LowVol -27.70% -18.96% 9.68%
784 BIGUP BigUp BIGUP $178,728 $0.000084 2,116,275,346 LowVol -0.32% -5.85% 2.40%
785 CCN Cannacoin CCN $177,504 $0.037770 4,699,565 LowVol -1.93% 0.63% 1.92%
786 GLC GlobalCoin GLC $175,733 $0.002696 65,171,010 LowVol -0.02% -0.09% -38.82%
787 FRC Freicoin FRC $175,644 $0.005965 29,445,915 LowVol -0.02% 10.50% -19.70%
788 CTO Crypto CTO $164,391 $0.013646 12,046,950 LowVol -0.02% -12.20% 15.84%
789 EMD Emerald Crypto EMD $163,875 $0.008572 19,117,129 LowVol -0.65% 21.84% 12.85%
790 TGC Tigercoin TGC $163,644 $0.003759 43,536,800 LowVol -1.85% -8.62% -30.19%
791 MAD SatoshiMadness MAD $163,480 $0.000082 2,000,683,485 LowVol -0.03% 7.53%
792 ICE iDice ICE $162,521 $0.103450 1,571,013 LowVol 0.04% -37.35% -12.30%
793 LANA LanaCoin LANA $161,444 $0.000194 833,931,809 LowVol -0.31% -21.08% 11.25%
794 CHESS ChessCoin CHESS $158,983 $0.002942 54,032,769 LowVol -16.96% -20.73% -11.64%
795 EVO Evotion EVO $150,594 $0.047671 3,159,032 LowVol -0.06% 6.28% 14.01%
796 ACOIN Acoin ACOIN $149,686 $0.122685 1,220,085 LowVol -0.89% 1.47% 29.53%
797 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol
798 YAC Yacoin YAC $146,719 $0.001226 119,704,009 LowVol -0.02% 0.24% 15.21%
799 MRJA GanjaCoin MRJA $145,146 $0.032603 4,451,920 LowVol -0.02% 32.88% -24.39%
800 WYV Wyvern WYV $144,683 $0.083673 1,729,144 LowVol -0.02% 0.26% 21.41%
801 XPD PetroDollar XPD $143,538 $0.002243 63,993,275 LowVol -0.68% -18.07% -17.56%
802 RBX Ripto Bux RBX $142,223 $0.000373 381,236,123 LowVol -0.27% 3.92% -4.79%
803 URC Unrealcoin URC $141,772 $0.020183 7,024,402 LowVol 2.35% -0.07% 38.41%
804 GRT Grantcoin GRT $140,591 $0.003268 43,014,336 LowVol 0.03% -1.61% -1.65%
805 GAP Gapcoin GAP $140,178 $0.011703 11,977,831 LowVol 0.04% 0.06% 17.55%
806 XRE RevolverCoin XRE $134,760 $0.006047 22,286,638 LowVol -0.03% -0.70% -15.44%
807 UNITS GameUnits UNITS $127,780 $0.036793 3,472,983 LowVol -0.03% 11.48% 51.04%
808 MNM Mineum MNM $127,346 $0.013495 9,436,367 LowVol -0.01% 1.66% -1.46%
809 GTC Global Tour Coin GTC $126,992 $0.004249 29,887,402 LowVol -2.95% 26.69% -1.48%
810 PASL Pascal Lite PASL $126,023 $0.030805 4,090,950 LowVol 0.24% -4.65% 22.44%
811 DRXNE DROXNE DRXNE $125,470 $0.002008 62,487,478 LowVol -0.41% 30.03% 10.50%
812 EVIL Evil Coin EVIL $123,869 $0.005893 21,020,383 LowVol -0.94% -3.81% -10.14%
813 BTPL Bitcoin Planet BTPL $120,504 $0.022000 5,477,518 LowVol -1.58% 77.62% 48.02%
814 PHS Philosopher S… PHS $120,403 $0.020019 6,014,340 LowVol 2.99% 21.76% -5.83%
815 FRN Francs FRN $118,798 $0.030720 3,867,080 LowVol 1.00% 3.00% 7.54%
816 ANTI AntiBitcoin ANTI $117,023 $0.006700 17,465,159 LowVol -0.02% -12.47% 18.59%
817 STV Sativacoin STV $115,750 $0.016335 7,085,965 LowVol 0.14% -25.21% 20.40%
818 BITGOLD bitGold BITGOLD $114,940 $1277.54 89.9694 LowVol 0.78% -0.54% 3.76%
819 CYP Cypher CYP $112,346 $0.017650 6,365,285 LowVol -0.02% 42.49%
820 020 020LondonCoin 020 $112,037 $7.1e-07 156,848,140,248 LowVol 12.08%
821 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.10% 7.75%
822 ARCO AquariusCoin ARCO $106,418 $0.072278 1,472,345 LowVol 0.06% -1.29% 39.41%
823 ARI Aricoin ARI $106,027 $0.000756 140,262,505 LowVol -1.15% 13.43% 25.06%
824 CAP Bottlecaps CAP $104,608 $0.000514 203,395,515 LowVol
825 FIRE Firecoin FIRE $103,493 $1.05 98,412 LowVol -0.02% 0.74%
826 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,686 $0.001307 77,777,777 LowVol -0.02% 6.55% -2.42%
827 PX PX PX $101,088 $0.001062 95,162,978 LowVol -0.02% 578.05% 37.38%
828 QCN QuazarCoin QCN $98,788 $0.016342 6,044,911 LowVol -7.71% -6.64% -4.90%
829 HAL Halcyon HAL $98,765 $0.018794 5,255,242 LowVol 0.03% 8.93% 14.31%
830 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
831 CON PayCon CON $97,422 $0.004228 23,042,604 LowVol 6.69% 4.12% 12.24%
832 PIE PIECoin PIE $97,007 $0.004576 21,199,627 LowVol 166.62% 10.83% -28.30%
833 XCT C-Bit XCT $94,577 $0.000602 157,223,250 LowVol -0.04% -3.20% -3.20%
834 DLC Dollarcoin DLC $93,016 $0.010214 9,106,714 LowVol -0.02% -1.68% 5.86%
835 ISL IslaCoin ISL $91,776 $0.060630 1,513,704 LowVol 0.03% -8.46%
836 XCO X-Coin XCO $89,591 $0.007234 12,384,976 LowVol -0.03% 0.49% 4.46%
837 QTL Quatloo QTL $88,961 $0.011525 7,718,883 LowVol -0.06% 13.88% 4.50%
838 BTQ BitQuark BTQ $88,730 $0.009887 8,974,334 LowVol 0.03% -0.07% 20.46%
839 MEOW Kittehcoin MEOW $88,446 $0.000004 23,905,669,976 LowVol -0.72% 26.94% 63.24%
840 CAT Catcoin CAT $87,687 $0.014218 6,167,350 LowVol -0.02% -2.44% 7.12%
841 DUO ParallelCoin DUO $86,007 $0.285155 301,614 LowVol 0.30% 16.42% 4.98%
842 TSE Tattoocoin (S… TSE $82,876 $0.000917 90,421,856 LowVol -16.04% 40.06% -17.64%
843 VC VirtualCoin VC $80,592 $0.008008 10,064,287 LowVol -0.03% -57.06% -31.11%
844 COXST CoExistCoin COXST $77,504 $0.002860 27,100,000 LowVol 0.02% -20.08% 15.56%
845 SPT Spots SPT $77,489 $0.003458 22,406,021 LowVol 1.29% 16.12% 30.68%
846 SLM Slimcoin SLM $76,896 $0.005148 14,937,439 LowVol 0.03% 1.54% 7.44%
847 JWL Jewels JWL $74,209 $0.003677 20,181,636 LowVol -0.03% 6.22%
848 ARG Argentum ARG $73,991 $0.008706 8,499,295 LowVol -7.33% -3.30% 8.63%
849 MARS Marscoin MARS $73,235 $0.002590 28,279,074 LowVol 2.12% -0.81% -3.74%
850 PXI Prime-XI PXI $72,621 $0.004118 17,636,540 LowVol -0.53% -4.27% -6.55%
851 FLAX Flaxscript FLAX $70,439 $0.012618 5,582,417 LowVol 0.06% -2.36% -28.54%
852 ALL Allion ALL $68,959 $0.011124 6,199,359 LowVol -0.52% 6.33% 24.60%
853 GPL Gold Pressed … GPL $68,565 $0.269649 254,273 LowVol 23.77% 24.06% 29.22%
854 611 SixEleven 611 $68,250 $0.158753 429,911 LowVol -1.09% 10.66% 12.74%
855 SOON SoonCoin SOON $67,113 $0.005385 12,462,620 LowVol -0.08% -4.92% 6.37%
856 SRC SecureCoin SRC $66,606 $0.008141 8,181,406 LowVol 1.82% -4.34% 81.95%
857 CRX Chronos CRX $66,224 $0.000898 73,729,962 LowVol -1.22% -5.93% -2.40%
858 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $65,519 $0.082611 793,108 LowVol 0.03% -13.99% 6.86%
859 MST MustangCoin MST $64,319 $0.102038 630,343 LowVol -0.02% -0.37% 6.42%
860 CPN CompuCoin CPN $63,270 $0.003226 19,615,019 LowVol -4.00% 17.19% 13.37%
861 PHO Photon PHO $61,937 $0.000003 20,314,312,274 LowVol 0.58% 7.39% 59.48%
862 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,526 $0.001032 59,630,200 LowVol 0.00% 14.76% 17.85%
863 CF Californium CF $61,424 $0.025576 2,401,636 LowVol 0.03% -1.68% -5.73%
864 HXX Hexx HXX $60,575 $0.041000 1,477,433 LowVol -4.06% -18.66% 18.45%
865 IMS Independent M… IMS $60,097 $0.011193 5,368,934 LowVol -4.21% -10.95% 12.69%
866 MAR Marijuanacoin MAR $59,765 $0.040823 1,464,008 LowVol 0.09% 0.45% -4.99%
867 DRM Dreamcoin DRM $59,649 $0.024350 2,449,632 LowVol -0.03% 7.85%
868 BLC Blakecoin BLC $58,959 $0.003899 15,122,697 LowVol -0.06% -2.55% -41.32%
869 BAS BitAsean BAS $58,283 $0.011657 5,000,000 LowVol 0.84% 3.66% -28.85%
870 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol 0.33% 12.30%
871 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,041 $0.002288 24,931,054 LowVol -0.03% 5.09% -4.58%
872 BITZ Bitz BITZ $56,938 $0.028599 1,990,891 LowVol -0.02% 9.25% 21.21%
873 ATX Artex Coin ATX $56,784 $0.003023 18,781,750 LowVol -0.02% -32.84% -44.26%
874 XCRE Creatio XCRE $56,713 $0.002764 20,520,514 LowVol -0.03% -4.52% -5.91%
875 CASH Cashcoin CASH $56,483 $0.001226 46,083,005 LowVol -0.02% 36.21% 25.80%
876 POP PopularCoin POP $54,800 $0.000016 3,372,875,244 LowVol -19.64% 4.16% 0.84%
877 GCC GuccioneCoin GCC $53,042 $0.002615 20,285,537 LowVol 0.03% -3.10% 27.70%
878 E4ROW E4ROW E4ROW $53,037 $0.012398 4,278,000 LowVol 0.63% -88.70% -92.46%
879 300 300 Token 300 $52,704 $175.68 300 LowVol -0.02% 29.05%
880 ICOB ICOBID ICOB $52,670 $0.000494 106,701,874 LowVol -0.38% 5.51% 19.29%
881 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -63.31%
882 URO Uro URO $52,281 $0.043304 1,207,310 LowVol 2.18%
883 MSCN Master Swiscoin MSCN $52,126 $0.001171 44,530,620 LowVol 6.39% -5.48% -18.48%
884 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $52,112 $0.000654 79,719,140 LowVol -0.03% 14.13% 4.16%
885 JOBS JobsCoin JOBS $51,978 $0.000490 106,019,270 LowVol -0.03% 19.87% -19.21%
886 BSTAR Blackstar BSTAR $51,544 $0.000082 630,795,971 LowVol -0.03%
887 ARB ARbit ARB $50,013 $0.006461 7,740,880 LowVol 0.28% 32.86%
888 EMP EMoneyPower EMP $49,417 $0.005371 9,200,000 LowVol 0.66%
889 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.47% 8.14%
890 BVC BeaverCoin BVC $48,874 $0.015689 3,115,258 LowVol 0.03% -0.09% -2.16%
891 RPC RonPaulCoin RPC $48,840 $0.054979 888,340 LowVol -0.02% -19.53% -22.92%
892 DIBC DIBCOIN DIBC $48,619 $0.009724 5,000,000 LowVol -0.02% -6.40% -11.82%
893 ZYD Zayedcoin ZYD $48,469 $0.007763 6,243,840 LowVol 0.03% -6.61% 19.14%
894 WARP WARP WARP $48,237 $0.044043 1,095,224 LowVol -0.03%
895 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $46,463 $0.005786 8,030,000 LowVol 0.02% 34.76% -28.85%
896 BOAT Doubloon BOAT $46,406 $0.002502 18,547,845 LowVol 62.76% 48.74% -41.89%
897 BRAIN Braincoin BRAIN $46,191 $0.004576 10,094,424 LowVol -0.02% 3.59% 16.19%
898 COAL BitCoal COAL $45,509 $0.010113 4,500,000 LowVol 0.52% 24.26% 16.54%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,405 $0.000409 111,134,406 LowVol 0.03% -0.11% -11.14%
900 TSTR Tristar Coin TSTR $45,192 $0.008988 5,027,857 LowVol 0.03% -24.22% -31.24%
901 BIP BipCoin BIP $44,871 $0.027575 1,627,261 LowVol -10.01% 3.09% 4.84%
902 KURT Kurrent KURT $44,317 $0.004468 9,919,485 LowVol -9.88% -17.70% -41.24%
903 EREAL eREAL EREAL $44,237 $0.000661 66,909,634 LowVol 0.57% 0.96% 28.69%
904 XBTS Beatcoin XBTS $43,541 $0.028557 1,524,686 LowVol -0.61% -3.07% 10.75%
905 SOIL SOILcoin SOIL $43,070 $0.007554 5,702,048 LowVol -0.11% 3.40% -0.78%
906 MCRN MACRON MCRN $42,502 $0.000106 401,421,401 LowVol -0.02% -42.12% 15.26%
907 JIN Jin Coin JIN $41,042 $0.004167 9,848,485 LowVol 0.03% -17.83% -63.00%
908 FLVR FlavorCoin FLVR $40,983 $0.001961 20,898,106 LowVol -0.02% -0.11% 16.87%
909 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
910 BSC BowsCoin BSC $40,362 $0.007272 5,550,102 LowVol -0.02% -0.11% 32.01%
911 PRX Printerium PRX $40,239 $0.003404 11,821,728 LowVol -0.03% 4.03% 80.65%
912 MND MindCoin MND $39,983 $0.003187 12,546,625 LowVol -0.02% 0.02% 4.81%
913 DBTC Debitcoin DBTC $39,711 $0.002206 17,999,624 LowVol -0.03% -14.33% -23.61%
914 PONZI PonziCoin PONZI $39,262 $0.045595 861,099 LowVol -0.03%
915 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 22.81%
916 BENJI BenjiRolls BENJI $38,118 $0.001882 20,251,896 LowVol 1.18% 16.45% -5.80%
917 KIC KibiCoin KIC $38,072 $0.002590 14,701,000 LowVol -30.01% -28.30% -34.37%
918 SFC Solarflarecoin SFC $36,767 $0.002611 14,083,450 LowVol 7.13% -7.97% -24.20%
919 PULSE Pulse PULSE $36,220 $0.002533 14,298,972 LowVol -0.03% 0.19%
920 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
921 CMT Comet CMT $34,667 $0.039718 872,830 LowVol 2.31% -7.23% -2.47%
922 VIP VIP Tokens VIP $34,094 $0.000409 83,450,403 LowVol -0.03% 24.44% 79.20%
923 GBT GameBet Coin GBT $33,011 $0.001553 21,262,780 LowVol -0.02% -9.62% 36.19%
924 ORLY Orlycoin ORLY $32,939 $0.000899 36,646,779 LowVol 0.03% -0.07% 7.52%
925 ACP AnarchistsPrime ACP $32,754 $0.007453 4,394,874 LowVol 0.06% -1.45% -2.56%
926 DLISK DAPPSTER DLISK $32,685 $0.000327 100,000,000 LowVol -0.03%
927 CAB Cabbage CAB $32,603 $0.003105 10,499,996 LowVol -0.02% 2.59%
928 CXT Coinonat CXT $32,310 $0.003747 8,623,200 LowVol -6.34% 1.59% -5.29%
929 NRO Neuro NRO $31,761 $0.000899 35,336,050 LowVol -0.03% -26.75% -36.24%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,432 $0.001553 20,245,510 LowVol -0.03% 25.67%
931 VTA Virtacoin VTA $31,149 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -2.10% 194.08% 612.70%
932 CRT CRTCoin CRT $31,091 $0.392217 79,270 LowVol -0.02% -0.09% 7.52%
933 PLNC PLNcoin PLNC $30,721 $0.001798 17,089,600 LowVol -0.02% -26.75% -5.38%
934 RBT Rimbit RBT $29,585 $0.000256 115,499,623 LowVol -0.97% -10.08% -21.61%
935 EGO EGO EGO $29,416 $0.000490 60,000,001 LowVol 0.03% -0.11% 7.52%
936 SONG SongCoin SONG $29,009 $0.000891 32,565,300 LowVol -0.47% 43.71% 34.78%
937 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -2.74%
938 TAGR TAGRcoin TAGR $28,438 $0.000735 38,669,634 LowVol -0.03%
939 PSB Pesobit PSB $27,256 $0.000811 33,604,535
940 LTCR Litecred LTCR $27,170 $0.000899 30,227,750 LowVol -0.03% -8.43% -21.46%
941 FUZZ FuzzBalls FUZZ $26,808 $0.005550 4,829,945 LowVol -0.02% 12.43% 18.92%
942 BLZ BlazeCoin BLZ $26,332 $0.000043 608,557,394 LowVol -1.65% -9.21% 23.17%
943 KNC KingN Coin KNC $26,247 $13.07 2,008 LowVol -0.02% -0.11%
944 DPAY DPAY DPAY $26,111 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.33% 115.97%
945 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
946 ICON Iconic ICON $23,981 $0.040447 592,894 LowVol 0.03% -2.21% 2.42%
947 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,815 $0.026638 894,026 LowVol -0.03% -3.23% 8.33%
948 VPRC VapersCoin VPRC $23,787 $0.000030 780,124,964 LowVol -0.24% 18.78% 113.92%
949 LIR LetItRide LIR $23,704 $0.000654 36,261,492 LowVol -0.03% -0.11% 39.71%
950 CESC CryptoEscudo CESC $23,550 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.03% -0.11% -28.32%
951 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.31% 30.80%
952 CNC CHNCoin CNC $23,184 $0.000491 47,261,127 LowVol -0.01% 20.00% 29.10%
953 UET Useless Ether… UET $22,942 $0.005785 3,965,716 LowVol 0.57% -9.66% -5.93%
954 VLTC Vault Coin VLTC $22,526 $0.000744 30,289,210 LowVol -0.03% -45.65% -38.24%
955 KRONE Kronecoin KRONE $22,098 $0.006574 3,361,605 LowVol -1.84% -11.30% -8.66%
956 PEX PosEx PEX $21,850 $0.008907 2,453,240 LowVol -0.02% 16.03%
957 LUNA Luna Coin LUNA $21,686 $0.013481 1,608,651 LowVol 0.27% 11.77% 5.81%
958 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 0.69%
959 ZNE Zonecoin ZNE $20,465 $0.007926 2,581,970 LowVol -0.03% 1.24% -13.61%
960 IBANK iBank IBANK $20,342 $0.004494 4,526,324 LowVol -0.03% -1.44%
961 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 2.57%
962 DES Destiny DES $19,611 $0.012257 1,600,000 LowVol -0.02% 1.43%
963 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,278 $0.025576 753,776 LowVol -0.03% -0.11% 5.17%
964 DAS DAS DAS $19,072 $0.007271 2,622,886 LowVol 0.13% 26.99% 31.90%
965 WBB Wild Beast Block WBB $19,062 $0.115622 164,861 LowVol 4.21% 64.75% -11.74%
966 ERY Eryllium ERY $18,713 $0.003625 5,162,452 LowVol -15.47% -20.63% -8.60%
967 IMX Impact IMX $18,204 $0.000166 109,509,034 LowVol -0.37% 63.65% 8.27%
968 BIOB BioBar BIOB $17,453 $0.019704 885,756 LowVol -0.06% -0.05% 30.87%
969 PLACO PlayerCoin PLACO $17,218 $0.000490 35,120,000 LowVol 19.98% -27.11% -51.64%
970 SLEVIN Slevin SLEVIN $17,160 $0.000245 70,000,000 LowVol -0.02% -25.08% -35.49%
971 RIDE Ride My Car RIDE $16,551 $0.000163 101,276,976 LowVol -0.03% -0.11% 7.52%
972 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $16,109 $0.001307 12,322,000 LowVol -0.39% -27.88% -26.10%
973 TRADE Tradecoin TRADE $15,848 $0.002125 7,459,775 LowVol -0.02% -13.43% 69.97%
974 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.91%
975 ALTC Antilitecoin ALTC $15,450 $0.000490 31,512,613 LowVol -0.02% -8.16% 24.40%
976 SDP SydPak SDP $15,371 $0.096257 159,685 LowVol -0.03% -0.11%
977 MILO MiloCoin MILO $15,298 $0.001418 10,789,954 LowVol -0.03% -26.19% -45.63%
978 SCS Speedcash SCS $14,762 $0.056381 261,831 LowVol -0.03%
979 BNX BnrtxCoin BNX $13,648 $0.000520 26,268,001 LowVol -22.33% -9.59% -17.21%
980 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol 0.00% -44.19% -56.80%
981 RSGP RSGPcoin RSGP $12,705 $7.36 1,727 LowVol -12.51% 19.37%
982 MGM Magnum MGM $12,516 $0.003187 3,927,636 LowVol -0.03% 29.86% 4.07%
983 ELS Elysium ELS $12,436 $0.003105 4,005,012 LowVol 1.82% 0.20% 23.49%
984 P7C P7Coin P7C $11,512 $0.000327 35,220,238 LowVol 9.13% 0.68% 115.03%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,267 $0.001553 7,256,967 LowVol -0.02% -0.11% -21.43%
987 FRAZ Frazcoin FRAZ $10,198 $0.001136 8,978,697 LowVol -0.02% 98.51% 144.09%
988 VRS Veros VRS $9,704 $0.000020 486,609,040 LowVol 0.54% -28.58% -20.51%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,569 $0.005725 1,671,379 LowVol 1.21% 0.10% -11.16%
990 ARGUS Argus ARGUS $9,325 $0.008120 1,148,324 LowVol 0.07% 17.57% 45.23%
991 SANDG Save and Gain SANDG $9,266 $0.003023 3,064,800 LowVol 0.03% 2.66% 134.86%
992 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 8.16%
993 VOLT Bitvolt VOLT $8,644 $0.000572 15,112,554 LowVol -0.02% -22.31% 47.98%
994 CONX Concoin CONX $7,967 $0.010704 744,266 LowVol 5.15% 12.30% 51.18%
995 NODC NodeCoin NODC $7,955 $0.004739 1,678,439 LowVol -0.03% 5.34% 3.65%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $7,570 $0.002253 3,360,417 LowVol 1.54% 1.98% 46.87%
997 MTM MTMGaming MTM $7,351 $0.002450 2,999,967 LowVol 1.03% -66.63% -79.03%
998 GEERT GeertCoin GEERT $7,057 $0.001386 5,091,200 LowVol -0.67% -5.80% -41.01%
999 JS JavaScript Token JS $7,014 $0.000878 7,991,996 LowVol 0.63% 10.71% -7.86%
1000 MRNG MorningStar MRNG $6,848 $0.000210 32,577,712 LowVol 0.03% -15.95% -61.12%
1001 DIX Dix Asset DIX $6,618 $6.6e-08 100,000,000,000 LowVol 1.56% -0.57% 64.22%
1002 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -62.58%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,796 $61283.90 0.078264 LowVol -0.02% -50.39% -30.81%
1004 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,733 $0.022346 211,827 LowVol 1.03% 68.27% 70.17%
1005 WBC WalletBuilder… WBC $4,607 $0.245299 18,780 LowVol 0.03% 13.48%
1006 BBC BigBoobsCoin BBC $3,939 $0.020454 192,584 7.64%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 GSR GeyserCoin GSR $3,439 $0.073377 46,864 LowVol -3.83% 8.40% 218.65%
1009 XNG Enigma XNG $3,167 $0.190471 16,627 LowVol -0.03% -13.32% -16.32%
1010 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,040 $0.002206 1,377,917 LowVol -0.03% 12.38% 8.89%
1011 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 3.26% 79.29%
1012 ULA Ulatech ULA $1,558 $0.008680 179,486 LowVol -0.02% 65.01% -35.87%
1013 EBT Ebittree Coin EBT $1,420 $0.001123 1,264,511 LowVol 6.27% 20.75% 84.55%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,340 $8.7e-08 15,320,585,365 LowVol -15.29% -37.98% -32.99%
1015 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -47.07%
1016 DGCS Digital Credits DGCS $952 $0.000163 5,826,388 LowVol -33.34% -2.79% 1.97%
1017 ABN Abncoin ABN $841 $0.012420 67,700 LowVol -0.03% 10.62% 49.79%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 11.18%
1019 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.12%
1020 FDC Future Digita… FDC $240 $0.000087 2,753,201 LowVol 19.30% 28.89%
1021 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000327 87,140 LowVol -0.03% -74.89% -74.51%
1022 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 71,331 LowVol -0.02% -0.11% 7.52%
1023 BTG Bitcoin Gold BTG $288.09 $151,946,000 1.51% 18.64% 71.68%
1024 CLUB ClubCoin CLUB $4.91 $11,143,700 -4.12% -15.02% 131.64%
1025 ORME Ormeus Coin ORME $3.97 $6,332,350 -0.29% 0.97% 107.58%
1026 REC Regalcoin REC $46.13 $3,806,410 0.50% 3.20% -17.19%
1027 NULS Nuls NULS $0.591728 $2,459,660 -3.58% -9.18% -24.71%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.84 $2,013,090 0.03% -0.65% 17.73%
1029 ATMC ATMCoin ATMC $1.74 $1,821,520 0.00% 3.04% 19.49%
1030 QASH QASH QASH $0.535107 $1,669,560 8.93% 23.89%
1031 BTE BitSerial BTE $5.29 $1,430,430 -5.57% -7.85%
1032 PBL Publica PBL $0.336673 $1,252,250 -3.19%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.42 $1,006,830 6.05% -14.58%
1034 FRST FirstCoin FRST $16.50 $851,459 0.13% -1.18% -6.70%
1035 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.07 $738,571 0.89% 0.52% 27.26%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057208 $698,486 -0.22% 0.68% -5.38%
1037 WC WINCOIN WC $1.89 $664,097 0.04% 0.37%
1038 THS TechShares THS $0.985474 $608,343 -0.36% -11.49% -7.08%
1039 B2X SegWit2x [Fut… B2X $255.34 $605,214 -0.44% -1.21% -1.76%
1040 ETN Electroneum ETN $0.029538 $545,664 -0.51% 1.29% -19.02%
1041 B3 B3Coin B3 $0.000344 $480,824 -1.37% 41.79% -56.22%
1042 INK Ink INK $0.165407 $460,108 3.45% -4.69%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.040774 $447,143 -7.19% -14.16% -32.61%
1044 XUC Exchange Union XUC $5.80 $422,849 -2.50% -13.30% 78.31%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $1.80 $414,804 -10.92% -34.07%
1046 ADK Aidos Kuneen ADK $36.85 $353,932 -4.26% -8.15% -1.45%
1047 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000124 $344,876 0.63% 5.65% -5.00%
1048 BOT Bodhi BOT $0.510689 $318,262 -1.37% -2.30%
1049 BT2 BT2 [CST] BT2 $116.37 $297,275 3.80% 19.28% -30.62%
1050 TSL Energo TSL $0.031351 $230,591 -1.65% -6.74%
1051 INF InfChain INF $0.008498 $202,596 -2.69% -8.86%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11684.70 $197,213 -0.30% 6.03% 29.39%
1053 EAG EA Coin EAG $4.33 $186,494 3.38% 2.88% -32.70%
1054 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $175,844 -0.02% -0.11% 7.00%
1055 SUR Suretly SUR $3.43 $155,432 0.57% 14.45% 28.02%
1056 UGT UG Token UGT $0.409078 $144,907 0.63% 20.40% 25.08%
1057 XCPO Copico XCPO $0.031378 $137,455 1.80% -4.67%
1058 AKY Akuya Coin AKY $0.428988 $137,081 10.51% -9.53% -54.94%
1059 LLT LLToken LLT $0.295869 $130,244 0.35% -9.00% 20.50%
1060 XID Sphre AIR XID $0.185985 $111,257 0.10% -1.21% -2.42%
1061 HOLD Interstellar … HOLD $0.097507 $110,928 -0.86% -10.71% -67.38%
1062 SISA SISA SISA $0.014111 $106,962 -2.76% -23.80% -85.84%
1063 PHR Phore PHR $0.400388 $103,721 2.49% 0.24%
1064 B2B B2B B2B $0.661145 $94,187 -0.41%
1065 TER TerraNova TER $2.72 $87,739 -9.15% 2.43% -17.63%
1066 EVR Everus EVR $4.13 $86,326 2.52% 3.99% -0.52%
1067 AION Aion AION $0.899142 $85,048 5.94% 14.79% 9.02%
1068 OXY Oxycoin OXY $0.181453 $77,947 0.84% 8.35% 9.71%
1069 BTCM BTCMoon BTCM $0.012673 $70,763 3.65% 614.32% 775.48%
1070 BSR BitSoar BSR $0.183852 $68,946 -0.02% 14.67% 35.05%
1071 VASH VPNCoin VASH $0.004576 $55,593 -6.69% -8.30% 7.21%
1072 BT1 BT1 [CST] BT1 $8008.29 $51,928 0.20% 0.40% 8.84%
1073 GMT Mercury Protocol GMT $0.058641 $48,316 0.46% 20.61% 33.32%
1074 PAYX Paypex PAYX $0.169418 $35,926 0.19% 20.92% -52.68%
1075 ICX ICON ICX $1.13 $35,222 0.25% 12.92% 11.40%
1076 ASTRO Astro ASTRO $1.55 $32,344 -2.08% 4.27% -51.51%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.102719 $29,762 -0.46% 1.42% 1.69%
1078 PLC PlusCoin PLC $0.000770 $28,661 20.87% 8.06% -43.20%
1079 BIXC BIXC BIXC $3.52 $24,505 -0.02% 7.45%
1080 DNA EncrypGen DNA $0.061520 $24,069 24.33% -7.34%
1081 SSS Sharechain SSS $0.003424 $23,472 13.28% 41.35% -36.30%
1082 DSR Desire DSR $0.204613 $22,467 1.32% -4.79% -56.72%
1083 DGPT DigiPulse DGPT $1.59 $21,528 25.52% 25.07%
1084 MSD MSD MSD $0.013939 $20,553 0.42% 3.27% 24.91%
1085 STEX STEX STEX $0.216581 $18,646 -8.25% -15.38% 54.83%
1086 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.017141 $17,584 -10.03% -16.63%
1087 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.049586 $14,394 0.57% -1.88% 20.95%
1088 AERM Aerium AERM $1.58 $13,162 -12.13% -8.89%
1089 PRL Oyster Pearl PRL $0.006658 $12,998 33.56% -61.21%
1090 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001099 $12,614 10.77% -24.53% -96.67%
1091 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003041 $12,307 2.08% -3.82% 1.03%
1092 MCR Macro MCR $2.46 $12,172 -2.93% -17.24% 6.49%
1093 BPL Blockpool BPL $0.171887 $10,715 -1.53% -9.31% -22.75%
1094 WIC Wi Coin WIC $0.005782 $9,720 -1.11% 76.11% 75.17%
1095 MINEX Minex MINEX $0.057110 $9,120 -0.02% 2.91% 10.86%
1096 ACC AdCoin ACC $0.213130 $8,952 22.09% 121.67% 119.91%
1097 XID International… XID $0.005883 $8,837 -0.02% -0.11% -9.21%
1098 TCOIN T-coin TCOIN $0.000186 $8,815 -0.14% -12.19% -31.72%
1099 VULC Vulcano VULC $0.007089 $8,223 -6.23% -1.78% -29.10%
1100 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002224 $8,117 12.96% -8.09% -18.34%
1101 STU bitJob STU $0.055628 $7,058 -1.02% 4.43% -33.92%
1102 MGC GulfCoin MGC $0.003268 $6,793 0.34% -3.67% -4.83%
1103 PNX Phantomx PNX $0.017751 $6,760 0.06% -19.35%
1104 CCT Crystal Clear CCT $0.239964 $6,606 -0.63% -7.58% -49.60%
1105 MGC MergeCoin MGC $0.012665 $6,317 -0.03% 5.06%
1106 MKR Maker MKR $350.41 $5,997 0.50% 14.96%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.106471 $5,317 -1.45%
1108 BSN Bastonet BSN $0.000654 $5,129 0.03% -28.77% -43.15%
1109 COR CORION COR $0.923639 $4,859 -2.59% -0.62% 26.60%
1110 BTBc Bitbase BTBc $0.005066 $4,176 0.03% -27.61% -48.86%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.382739 $4,017 -0.02% 2.10% 2.67%
1112 FOR FORCE FOR $0.002442 $3,823 11.51% -0.68% -18.18%
1113 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073051 $3,807 -0.03% 13.47% 45.31%
1114 BOS BOScoin BOS $1.10 $3,717 -0.02% 4.45% -15.25%
1115 APC AlpaCoin APC $0.015403 $3,618 -0.02% -4.61% -66.10%
1116 EFYT Ergo EFYT $9.61 $3,244 -1.64% -6.82% 22.98%
1117 HIGH High Gain HIGH $0.000490 $3,173 -8.71% -40.07% -71.07%
1118 OX OX Fina OX $0.000163 $2,998 8.53% 0.79% -5.48%
1119 VIU Viuly VIU $0.003608 $2,991 6.93% 33.97%
1120 DFS DFSCoin DFS $0.006881 $2,976 -0.58% -19.25% -36.96%
1121 XOT Internet of T… XOT $2439.43 $2,798 0.03% -0.08% 4.95%
1122 SHND StrongHands SHND $4.3e-08 $2,616 5.98% 72.56% 78.96%
1123 PRES President Trump PRES $0.003918 $2,573 0.01% 5.59% -4.49%
1124 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $2,541 0.40% 6.73% 29.04%
1125 IBTC iBTC IBTC $0.008206 $2,359 5.14% 12.13% -25.29%
1126 IPY Infinity Pay IPY $0.001229 $2,338 -39.94% 27.51%
1127 ETT EncryptoTel [… ETT $0.064199 $2,336 0.84% -14.12% 25.27%
1128 DAY Chronologic DAY $4.19 $2,288 -0.61% 15.37% -10.72%
1129 ABC Alphabit ABC $11.49 $1,936 0.04% -15.45% -16.52%
1130 BTU Bitcoin Unlim… BTU $134.00 $1,838 0.00% -8.94% -18.68%
1131 FLASH Flash FLASH $0.004494 $1,741 7.53% -1.89% -8.80%
1132 PEC Peacecoin PEC $0.024922 $1,656 0.64% -51.73% 346.39%
1133 LDCN LandCoin LDCN $0.015590 $1,626 319.42% 552.40% 392.52%
1134 MCI Musiconomi MCI $0.046042 $1,620 0.49% 12.46% -21.11%
1135 TIE TIES Network TIE $0.071900 $1,554 0.01% -29.71% -32.32%
1136 HAT Hawala.Today HAT $0.095453 $1,515 0.57% -29.41% -64.29%
1137 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051152 $1,512 -0.02% -25.53% -30.35%
1138 SND Sand Coin SND $0.690334 $1,493 -8.62% 16.33% -24.43%
1139 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000327 $1,364 -0.03% -20.09% -33.47%
1140 NTC Natcoin NTC $0.395082 $1,357 0.49% 0.66% -58.63%
1141 BLX Blockchain Index BLX $2.48 $1,317 0.63% 6.92% 7.75%
1142 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.012593 $1,291 75.35% -26.25% 115.67%
1143 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000245 $1,069 50.04% -0.11% -1.63%
1144 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043566 $1,044 -6.49% 0.61% -7.49%
1145 GAY GAY Money GAY $0.012683 $989 -0.04% -9.63% -73.98%
1146 WA WA Space WA $0.015362 $949 -0.03% -0.11% -8.11%
1147 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.076057 $888 0.17% -5.40% -18.79%
1148 EUSD eUSD EUSD $0.000330 $870 0.57% 15.29% -54.33%
1149 SFE SafeCoin SFE $0.000082 $862 -0.02% 0.31% 7.52%
1150 GARY President Joh… GARY $0.110393 $818 -0.03% 2.60% 12.62%
1151 EGOLD eGold EGOLD $0.011983 $708 0.46% 37.05% 7.45%
1152 BAT BatCoin BAT $0.000002 $667 -15.04% -11.72% 1.67%
1153 SIFT Smart Investm… SIFT $3.59 $665 0.63% 10.57% 14.04%
1154 CYDER Cyder CYDER $0.000327 $640 0.03% 11.44% -15.21%
1155 WOW Wowcoin WOW $0.000084 $625 -0.29% -25.07% -13.61%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.07 $588 -0.02% 4.03% 154.53%
1157 RCN Rcoin RCN $0.000082 $580 -0.03% -0.11% -21.11%
1158 MAGN Magnetcoin MAGN $0.394399 $566 -0.14% -2.84% -22.76%
1159 TELL Tellurion TELL $0.000096 $552 0.41% 15.56% -58.40%
1160 FAP FAPcoin FAP $0.008179 $552 -0.02% -43.49% -39.42%
1161 TCR TheCreed TCR $0.000409 LowVol 0.03% 67.81%
1162 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003023 LowVol -0.03% -7.22% 4.47%
1163 WILD Wild Crypto WILD $0.076419 LowVol 0.19% -9.53% 26.54%
1164 SHA SHACoin SHA $0.000327 LowVol -0.03% -20.09% -30.22%
1165 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000245 LowVol 49.97% -0.11% -43.58%
1166 ACES Aces ACES $0.000160 LowVol -0.03% -9.50% -36.01%
1167 STARS StarCash Network STARS $0.374655 LowVol -0.05% 78.28% 77.69%
1168 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009070 LowVol -0.91% -1.12% -18.72%
1169 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 LowVol -0.03% -0.11% -39.51%
1170 YES Yescoin YES $0.000082 LowVol -0.03% 13.12% 88.11%
1171 REGA Regacoin REGA $0.002288 LowVol -0.03% -0.11% 5.28%
1172 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.78% 15.45%
1173 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000564 LowVol 15.00% 16.12% -31.65%
1174 EDRC EDRCoin EDRC $0.041607 LowVol -0.65% 1.47% 2.36%
1175 XQN Quotient XQN $0.004412 LowVol -0.02% -33.37% -18.29%
1176 DMC DynamicCoin DMC $0.002404 LowVol -9.91% -11.24%
1177 NBIT netBit NBIT $0.040611 LowVol -0.03% -12.49% 9.22%
1178 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -4.99% -17.19% -85.72%
1179 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.02% -0.11% 9.62%
1180 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003231 LowVol -0.18% -1.97%
1181 YEL Yellow Token YEL $0.006197 LowVol 0.57% 113.38% -56.61%
1182 SWP Swapcoin SWP $0.082643 LowVol 0.63% -9.51% -18.68%
1183 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -0.37% 19.00% 21.55%
1184 9COIN 9COIN 9COIN $0.002778 LowVol -0.02% -0.11% 0.16%
1185 BIT First Bitcoin BIT $0.011848 LowVol 0.03% -18.14% 19.65%
1186 DBG Digital Bulli… DBG $0.005066 LowVol 6.87% 5.06% 19.04%
1187 LEPEN LePen LEPEN $0.000090 LowVol -0.56% 10.96% 18.83%
1188 FBL Faceblock FBL $0.002523 LowVol 0.50% 34.60% -99.01%
1189 INDIA India Coin INDIA $0.000163 LowVol -0.02% -33.41% -38.67%
1190 SKC Skeincoin SKC $0.003105 LowVol -0.03% 17.99% -6.35%
1191 GRN Granite GRN $0.012502 LowVol -0.20% 4.70% 7.49%
1192 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.044741 LowVol -0.34% 27.70% 225.13%
1193 QORA Qora QORA $0.161960 LowVol -0.02% -3.49% 22.15%
1194 VOYA Voyacoin VOYA $1.91 LowVol -0.03% -0.36% -2.08%
1195 PCN PeepCoin PCN $0.000025 LowVol 9.65% -69.64% 221.54%
1196 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005814 LowVol 0.02% -2.38% -6.23%
1197 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.02% -0.11% 7.54%
1198 EBIT eBIT EBIT $0.000620 LowVol 0.57% -15.00% -29.04%
1199 IQT iQuant IQT $0.141859 LowVol 0.79% -11.96% -25.40%
1200 BIRDS Birds BIRDS $0.000095 LowVol 0.03% -13.17%
1201 UTA UtaCoin UTA $0.000735 LowVol 0.03% -0.11%
1202 TOP TopCoin TOP $0.000825 LowVol 10.40% 6.20% 67.72%
1203 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol -0.03% 1178.40% 662.14%
1204 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.03% -0.11% -46.24%
1205 MOTO Motocoin MOTO $0.003031 LowVol -28.38% -50.06% 4.65%
1206 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.03% -30.53% 7.52%
1207 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002043 LowVol -0.02% 13.51% 17.71%
1208 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.03% -0.11%
1209 SAK Sharkcoin SAK $0.002333 LowVol 11.26% 30.00% 25.13%
1210 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003514 LowVol -0.03% 4.90% 15.10%
1211 AV AvatarCoin AV $0.032603 LowVol -0.02% 26.93% 39.20%
1212 ELC Elacoin ELC $0.070916 LowVol -0.88% 8.53% 12.16%
1213 MONETA Moneta MONETA $0.000245 LowVol -0.02% -15.20%
1214 ANTX Antimatter ANTX $0.000024 LowVol 0.23% -71.12% -68.92%
1215 PRIMU Primulon PRIMU $0.000234 LowVol 9.44% 70.26% 21.59%
1216 BEST BestChain BEST $0.001185 LowVol -0.96% 14.09% 1.88%
1217 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.1e-07 LowVol 0.57% 13.11% 25.71%
1218 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001071 LowVol 0.83% -1.36% -41.20%
1219 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.03% -0.09% 7.52%
1220 BUB Bubble BUB $0.011194 LowVol 0.03% -11.80% -67.95%
1221 EXRN EXRNchain EXRN $8.3e-07 LowVol 0.57% 13.11% 13.51%
1222 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002451 LowVol 0.03% -3.10%
1223 CASH Cash Poker Pro CASH $0.074379 LowVol 0.57% 23.68% -3.30%
1224 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001807 LowVol -6.13% -23.44% -55.52%
1225 DASHS Dashs DASHS $0.030152 LowVol -0.02% 10.65% 49.60%
1226 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol -0.02% -0.11% 61.28%
1227 MARX MarxCoin MARX $0.000867 LowVol 1.47% -9.53% 2.07%
1228 DISK DarkLisk DISK $0.000572 LowVol -0.02% -24.09%
1229 HNC Huncoin HNC $0.001471 LowVol -0.02% 5.77% -23.09%
1230 KARMA Karmacoin KARMA $0.000082 LowVol -0.02% 7.53%
1231 DON Donationcoin DON $0.000482 LowVol -1.48% 15.55% 25.61%
1232 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002778 LowVol -0.03% -0.56%
1233 BET BetaCoin BET $0.001798 LowVol -0.02% -19.34% -47.83%
1234 UR UR UR $0.000561 LowVol -0.83% 22.04% 31.28%
1235 IRL IrishCoin IRL $0.002778 LowVol 0.03% 7.47% 22.12%
1236 TODAY TodayCoin TODAY $0.000654 LowVol -0.03% -20.09% -27.08%
1237 SYNC Sync SYNC $408.56 LowVol -0.03% -33.41%
1238 BXC Bitcedi BXC $0.001262 LowVol -1.32% -1.12% -0.76%
1239 SKR Sakuracoin SKR $0.000658 LowVol -17.06% -21.35% -7.26%
1240 FC Facecoin FC $0.004959 LowVol 0.57% 69.66% -22.80%
1241 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001226 LowVol 0.03% -11.86% -10.83%
1242 ASN Aseancoin ASN $0.003023 LowVol -0.02% -12.00% -33.01%
1243 AIB Advanced Inte… AIB $0.003413 LowVol -0.03% -5.64% 23.90%
1244 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008414 LowVol -0.02% -10.28% -25.30%
1245 FUTC FutCoin FUTC $0.001471 LowVol -0.02% -0.09% -15.86%
1246 QBT Cubits QBT $0.000974 LowVol 14.56% 30.55% 18.22%
1247 POKE PokeCoin POKE $0.000245 LowVol -0.02% 33.53%
1248 10MT 10M Token 10MT $0.001537 LowVol 0.57% -7.98% -46.14%
1249 AXIOM Axiom AXIOM $0.012584 LowVol 0.03% 0.57% 7.42%
1250 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol -0.02% -50.04% -42.96%
1251 PI PiCoin PI $0.001879 LowVol 0.03% -17.54%
1252 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000048 LowVol -5.72% -35.35% 6030.09%
1253 XRY Royalties XRY $0.068066 LowVol -0.02% 14.68%
1254 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.02% -0.11% 9.47%
1255 QBC Quebecoin QBC $0.001389 LowVol -0.02% -0.11% -8.60%
1256 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033448 LowVol 1.21% -8.91% 11.49%
1257 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000409 LowVol -0.02% 66.48% 39.59%
1258 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol -0.03% -0.11% -10.59%
1259 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006506 LowVol -0.02% -17.07% 769.38%
1260 HCC Happy Creator… HCC $0.000409 LowVol -0.03% -9.62% 0.41%
1261 RHFC RHFCoin RHFC $0.000899 LowVol -0.03% 0.10% 15.97%
1262 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.067086 LowVol -0.02% -2.02%
1263 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218416 LowVol -0.02% 0.04% 7.64%
1264 GAIN UGAIN GAIN $0.001062 LowVol -0.03% 19.96% -14.31%
1265 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol -0.02% 0.19%
1266 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073132 LowVol -0.03% -0.11% -20.02%
1267 SHELL ShellCoin SHELL $0.017078 LowVol -0.03%
1268 GML GameLeagueCoin GML $0.006946 LowVol -0.02%
1269 CYC Cycling Coin CYC $0.001144 LowVol -0.03% -6.77%
1270 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008171 LowVol -0.03% -28.65% -30.16%
1271 LKC LinkedCoin LKC $0.000163 LowVol -0.03%
1272 LTH LAthaan LTH $0.000409 LowVol -0.03% -8.63%
1273 ACN Avoncoin ACN $0.000409 LowVol -0.03% 15.21% 22.16%
1274 SJCX Storjcoin X SJCX $0.187042 LowVol 1.47% -72.85% -72.03%
1275 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol -0.02% -0.37% -23.73%
1276 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000048 LowVol 0.57% 13.11% 20.52%
1277 HDLB HODL Bucks HDLB $0.059486 LowVol 0.03% 29.17% -4.17%
1278 FID BITFID FID $0.081712 LowVol -0.02% -0.11% -46.24%
1279 CBD CBD Crystals CBD $0.001144 LowVol -0.02% -22.86%
1280 OMC Omicron OMC $0.130249 LowVol -0.02% 41.72%
1281 NBE BitCentavo NBE $7.6e-07 LowVol 0.66% 19.55%
1282 NTWK Network Token NTWK $0.003678 LowVol 0.63% 21.54% 18.33%
1283 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol -0.02% -0.11% -13.99%
1284 HYPER Hyper HYPER $0.024922 LowVol -0.02% 30.65%
1285 VGC VegasCoin VGC $0.000218 LowVol -2.79% 44.21% 61.12%
1286 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.03% -0.11%
1287 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002860 LowVol 0.03% 0.19% 25.44%
1288 OPES Opescoin OPES $0.001961 LowVol -0.03% 4.23% -11.00%
1289 BGR Bongger BGR $0.000103 LowVol 0.60% -5.86%
1290 PRN Protean PRN $0.000004 LowVol -94.69% -92.66%
1291 KASHH KashhCoin KASHH $0.000005 LowVol -2.79% -62.00% -72.20%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 0.06% -16.69%
1293 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.36% 9.38%
1294 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -18.91%
1295 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol 0.33%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -4.62%
1297 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1298 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 7.17%
1299 OP Operand OP $0.000731 LowVol -12.56%
1300 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 12.09%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 3.99%
1302 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1303 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 0.69% 1.09%
1304 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.31% 7.96%
1305 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol -0.09% 3.34%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 28.32%
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol -0.21% -47.35%
1309 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 0.72% 71.87%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -30.17%
1311 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol -0.06% -80.08%
1312 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.55% 8.23%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.38% 8.04%
1316 ASC AsicCoin ASC $0.000708 6.08% 181.01%
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 5.09%
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07 -80.84%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 1325.00%
1320 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -74.38% -84.11%

Quay lại phần 1

Phản hồi