Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 24/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 24/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 24/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8146.54 trên tổng giá trị $136,023,185,707

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $421.35 trên tổng giá trị $40,411,097,479

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1532.94 trên tổng giá trị $25,781,463,964

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.245982 trên tổng giá trị $9,500,530,909

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $568.89 trên tổng giá trị $4,383,903,368

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.020287 trên tổng giá trị đã biến động tăng 97.47% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000162 trên tổng giá trị $4,029,731 đã biến động tăng 62.85% trong 1h qua

    + Đồng EMB EmberCoin (EMB) đang có giá hiện tại $0.000002 trên tổng giá trị $203,896 đã biến động tăng 53.52% trong 1h qua

    + Đồng TEK TEKcoin (TEK) đang có giá hiện tại $0.000158 trên tổng giá trị $223,237 đã biến động tăng 51.45% trong 1h qua

    + Đồng CFD Confido (CFD) đang có giá hiện tại $0.012864 trên tổng giá trị $115,777 đã biến động tăng 49.08% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000081 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1173.53% trong 24h qua

    + Đồng LDCN LandCoin (LDCN) đang có giá hiện tại $0.020287 trên tổng giá trị đã biến động tăng 756.12% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001057 trên tổng giá trị $100,627 đã biến động tăng 573.96% trong 24h qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012228 trên tổng giá trị đã biến động tăng 569.43% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000006 trên tổng giá trị $30,991 đã biến động tăng 241.84% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000048 trên tổng giá trị đã biến động tăng 6189.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng KEXCOIN KexCoin (KEXCOIN) đang có giá hiện tại $18.80 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1370.82% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006476 trên tổng giá trị đã biến động tăng 765.01% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCM BTCMoon (BTCM) đang có giá hiện tại $0.012228 trên tổng giá trị đã biến động tăng 760.57% trong 7 ngày qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000081 trên tổng giá trị đã biến động tăng 657.73% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 24/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BASH LuckChain BASH $1,922,293 $0.002685 715,868,299 LowVol -0.50% 11.65% 6.71%
702 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $1,856,041 $0.000081 22,824,706,766 LowVol -0.51% 0.51% 18.41%
703 AHT Bowhead AHT $1,431,400 $0.178925 8,000,000 LowVol -0.51% 19.21% -33.37%
704 EMV Ethereum Movi… EMV $1,372,991 $0.209085 6,566,666 LowVol 1.90% 3.96% -20.55%
705 ETBS Ethbits ETBS $1,335,450 $0.959648 1,391,604 LowVol 1.50% 26.99% 15.80%
706 ARC Arcade Token ARC $1,248,436 $0.691957 1,804,211 7.95% -57.08%
707 CNO Coin(O) CNO $1,202,522 $0.011435 105,163,402 LowVol -0.50% 11.71% 4.92%
708 AC AsiaCoin AC $1,167,732 $0.001024 1,140,185,289 LowVol -0.37% -36.31% -33.55%
709 CARBON Carboncoin CARBON $1,143,278 $0.000074 15,392,007,540 LowVol -0.47% -10.75% -86.06%
710 IFC Infinitecoin IFC $1,101,361 $0.000012 90,596,274,910 LowVol 0.20% -13.06% -1.27%
711 NKA IncaKoin NKA $964,905 $0.000087 11,091,445,324 LowVol 1.00% -17.94% 13.03%
712 CRYPT CryptCoin CRYPT $952,432 $0.157067 6,063,857 LowVol 1.03%
713 LNK Link Platform LNK $920,537 $19.38 47,503 LowVol 1.19% 5.73% 56.03%
714 HTC HitCoin HTC $894,435 $0.000081 10,996,318,099 LowVol -0.51% 0.05% 6.67%
715 METAL MetalCoin METAL $769,625 $0.010005 76,925,527 LowVol -0.50% 8.39% -3.52%
716 MBI Monster Byte MBI $761,964 $0.045294 16,822,736 LowVol -0.11% 5.60% 5.01%
717 NET NetCoin NET $711,119 $0.000903 787,126,712 LowVol 0.94% -1.83% 8.95%
718 CDN Canada eCoin CDN $681,685 $0.006998 97,415,544 LowVol 9.96% -1.34% 12.05%
719 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -14.40%
720 TES TeslaCoin TES $627,770 $0.008553 73,397,667 LowVol -0.46% 1.68% -17.27%
721 ITI iTicoin ITI $614,013 $19.19 32,000 LowVol -0.50% 7.63% 16.76%
722 KOBO Kobocoin KOBO $605,223 $0.024503 24,700,248 LowVol 0.73% 24.35% -23.70%
723 HBN HoboNickels HBN $587,536 $0.009842 59,696,358 LowVol 0.33% 2.26% -2.11%
724 SMC SmartCoin SMC $576,845 $0.024536 23,510,230 LowVol -2.03% -3.92% 48.87%
725 USC Ultimate Secu… USC $572,086 $0.055311 10,343,113 LowVol -0.51% -1.62% -11.89%
726 NOBL NobleCoin NOBL $570,043 $0.000246 2,313,440,402 LowVol -0.45% 0.95% -11.46%
727 AU AurumCoin AU $568,891 $1.92 296,216 LowVol -0.45% 86.56% 93.76%
728 UFO UFO Coin UFO $566,545 $0.000163 3,482,593,762 LowVol -0.50% -0.28% -23.81%
729 SDC ShadowCash SDC $548,791 $0.081969 6,695,133 LowVol 0.39% -23.87%
730 BITS Bitstar BITS $538,243 $0.023321 23,079,737 LowVol -1.16% 2.46% -24.80%
731 RIYA Etheriya RIYA $505,081 $0.319362 1,581,531 LowVol -0.12% -21.81% -21.69%
732 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 -35.95%
733 V Version V $480,519 $0.001029 466,795,124 LowVol -0.50% 53.74% 21.89%
734 TALK BTCtalkcoin TALK $472,034 $0.007230 65,290,635 LowVol -1.19% -7.22% -2.65%
735 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $446,762 $0.082302 5,428,300 LowVol -0.32% -5.78% -0.96%
736 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 22.76%
737 FNC FinCoin FNC $416,795 $0.032363 12,878,667 LowVol -0.49% -1.24% -32.00%
738 VAL Valorbit VAL $388,387 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.51%
739 CFT CryptoForecast CFT $387,750 $0.008429 46,000,000 LowVol 0.54% 28.02% -15.85%
740 NAUT NautilusCoin NAUT $381,921 $0.023605 16,180,000 0.48% -26.83%
741 DAXX DaxxCoin DAXX $361,845 $0.000730 496,002,700 LowVol 21.53% 12.05% 5.58%
742 PXC Phoenixcoin PXC $358,727 $0.005774 62,127,703 LowVol 6.01% 3.73% -10.99%
743 BUCKS SwagBucks BUCKS $350,931 $1.12 313,586 LowVol -0.54% -1.48% -7.80%
744 DVC Devcoin DVC $347,543 $0.000023 15,126,857,500 40.21% 25.37%
745 SHDW Shadow Token SHDW $328,495 $0.046928 7,000,000 LowVol -0.40% 6.60%
746 STS Stress STS $321,774 $0.000569 565,134,332 LowVol -0.51% 22.20%
747 BTWTY Bit20 BTWTY $297,561 $292,875 1.016 LowVol -0.50% 1.41% 42.34%
748 GUN Guncoin GUN $296,529 $0.001513 196,038,028 LowVol -1.57% -0.19% 14.99%
749 ECA Electra ECA $292,429 $0.000013 21,720,292,954 LowVol -0.31% 64.96% 16.15%
750 MOJO MojoCoin MOJO $284,749 $0.023475 12,129,848 LowVol -0.24% 118.36% 116.11%
751 NEWB Newbium NEWB $284,688 $0.005694 50,000,000 LowVol -0.51% 8.40% -4.85%
752 OPAL Opal OPAL $283,608 $0.018728 15,143,379 LowVol 18.19% 0.67% -0.09%
753 ICN iCoin ICN $279,996 $0.009598 29,172,131 LowVol -0.50% -18.23% -0.05%
754 JET Jetcoin JET $275,988 $0.057170 4,827,498 LowVol -0.48% -29.48% -39.52%
755 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 1.34%
756 J Joincoin J $259,979 $0.106183 2,448,402 LowVol 12.65% 7.63% -4.17%
757 FUNK The Cypherfunks FUNK $258,461 $0.000006 46,190,932,499 LowVol -0.02% 9.07% 16.25%
758 TIT Titcoin TIT $255,678 $0.005124 49,898,202 LowVol 0.00% 1.07% 7.44%
759 TRI Triangles TRI $253,291 $3.47 72,891 LowVol -2.04% -7.40% -16.74%
760 CAGE CageCoin CAGE $252,139 $0.000002 101,168,328,395 LowVol 4.31% -46.41% -26.32%
761 GAIA GAIA GAIA $249,517 $0.010353 24,101,381 LowVol -0.36% -3.14% -15.91%
762 NYAN Nyancoin NYAN $242,926 $0.000764 317,851,375 LowVol -0.57% 15.43% 2.19%
763 Q2C QubitCoin Q2C $242,234 $0.000976 248,171,305 LowVol -0.50% -11.19% 16.80%
764 VIDZ PureVidz VIDZ $241,923 $0.001931 125,279,775 LowVol -0.49% 7.32% 1.72%
765 LOT LottoCoin LOT $237,150 $0.000016 14,491,014,421 LowVol -0.02% 37.59% 24.89%
766 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.92%
767 HODL HOdlcoin HODL $234,568 $0.001545 151,779,495 LowVol -5.48% 18.42% -3.99%
768 CORG CorgiCoin CORG $232,968 $0.000186 1,251,855,418 LowVol 0.49% 115.76% 74.21%
769 BXT BitTokens BXT $228,849 $0.410123 558,000 LowVol -0.59% -47.55% 76.65%
770 TRK Truckcoin TRK $226,060 $0.001463 154,467,739 LowVol -0.54% 9.46% 3.99%
771 I0C I0Coin I0C $217,483 $0.010364 20,984,656 LowVol -0.51% 49.06% 27.68%
772 BBP BiblePay BBP $214,549 $0.000895 239,791,280 LowVol -0.51% -0.28% 17.34%
773 FLY Flycoin FLY $207,491 $0.984278 210,806 LowVol 0.39% -5.83%
774 OHM OHM OHM $206,747 $0.006995 29,555,604 LowVol -0.51% -8.57% -25.55%
775 XPY PayCoin XPY $206,179 $0.017441 11,821,799 LowVol 8.77% -1.10% 7.26%
776 UNIC UniCoin UNIC $204,256 $0.068894 2,964,798 LowVol -1.17% 10.92% 22.32%
777 CUBE DigiCube CUBE $197,724 $0.000081 2,429,126,009 LowVol -0.21% 6.75%
778 SPACE SpaceCoin SPACE $194,973 $0.009353 20,845,150 LowVol 0.20% 45.10% 72.00%
779 PR Prototanium PR $192,038 $0.980692 195,818 LowVol -0.46% -9.53% -2.46%
780 SH Shilling SH $191,190 $0.004880 39,175,325 LowVol -0.51% -4.93% 24.95%
781 TTC TittieCoin TTC $184,683 $0.000147 1,259,816,434 LowVol 7.02% -12.43% 19.41%
782 KUSH KushCoin KUSH $178,934 $0.032859 5,445,524 LowVol -0.51% 0.25% 0.91%
783 KED Darsek KED $178,547 $0.013218 13,507,451 LowVol -0.49% -19.03% 9.90%
784 BIGUP BigUp BIGUP $177,884 $0.000084 2,116,284,245 LowVol -0.49% -3.68% 1.35%
785 CCN Cannacoin CCN $176,633 $0.037585 4,699,565 LowVol -0.47% 0.34% 1.36%
786 GLC GlobalCoin GLC $174,932 $0.002684 65,171,010 LowVol -0.50% -0.27% -39.29%
787 EVIL Evil Coin EVIL $171,998 $0.008182 21,020,383 LowVol 38.85% 35.83% 25.75%
788 FRC Freicoin FRC $167,659 $0.005694 29,446,117 LowVol -4.59% 5.77% -22.69%
789 CTO Crypto CTO $163,647 $0.013584 12,047,280 LowVol -0.51% -12.35% 14.93%
790 TGC Tigercoin TGC $162,898 $0.003742 43,536,800 LowVol -0.51% -10.43% -30.41%
791 MAD SatoshiMadness MAD $162,735 $0.000081 2,000,683,485 LowVol -0.50% 6.69%
792 ICE iDice ICE $162,047 $0.103148 1,571,013 LowVol -0.28% -37.29% -9.14%
793 LANA LanaCoin LANA $160,700 $0.000193 833,960,229 LowVol -0.49% -21.22% 10.05%
794 CHESS ChessCoin CHESS $158,237 $0.002929 54,032,769 LowVol -0.49% -19.87% -12.65%
795 EMD Emerald Crypto EMD $153,893 $0.008050 19,117,129 LowVol -6.13% 17.20% 5.53%
796 ACOIN Acoin ACOIN $148,970 $0.122098 1,220,085 LowVol -0.49% 0.78% 27.65%
797 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol
798 YAC Yacoin YAC $146,050 $0.001220 119,704,478 LowVol -0.50% -0.16% 14.32%
799 MRJA GanjaCoin MRJA $144,484 $0.032454 4,451,920 LowVol -0.50% 32.63% -24.72%
800 WYV Wyvern WYV $144,029 $0.083292 1,729,211 LowVol -0.50% 0.11% 19.28%
801 XPD PetroDollar XPD $142,859 $0.002232 63,993,275 LowVol -0.49% -9.72% -18.11%
802 RBX Ripto Bux RBX $142,109 $0.000373 381,236,123 LowVol 0.47% 4.02% -7.15%
803 EVO Evotion EVO $141,926 $0.044927 3,159,048 LowVol -5.80% 0.53% 6.01%
804 URC Unrealcoin URC $141,126 $0.020091 7,024,402 LowVol -0.51% -0.29% 37.40%
805 GRT Grantcoin GRT $139,951 $0.003254 43,014,566 LowVol -0.51% -2.38% -2.26%
806 GAP Gapcoin GAP $139,541 $0.011650 11,977,984 LowVol -0.50% -0.12% 16.65%
807 XRE RevolverCoin XRE $134,146 $0.006019 22,286,710 LowVol -0.50% -1.53% -15.76%
808 PASL Pascal Lite PASL $133,117 $0.032536 4,091,400 LowVol 5.57% 2.42% 28.84%
809 UNITS GameUnits UNITS $127,198 $0.036625 3,472,983 LowVol -0.51% 8.09% 50.24%
810 MNM Mineum MNM $126,771 $0.013434 9,436,367 LowVol -0.48% 1.77% -2.21%
811 GTC Global Tour Coin GTC $126,413 $0.004230 29,887,402 LowVol 0.79% 26.48% -0.06%
812 DRXNE DROXNE DRXNE $124,885 $0.001999 62,488,782 LowVol -0.49% 29.65% 8.85%
813 PHS Philosopher S… PHS $119,855 $0.019928 6,014,340 LowVol -0.50% 19.33% -6.49%
814 FRN Francs FRN $118,028 $0.030521 3,867,080 LowVol -0.73% 1.18% 7.23%
815 ANTI AntiBitcoin ANTI $116,490 $0.006670 17,465,159 LowVol -0.50% -13.31% 19.18%
816 STV Sativacoin STV $115,214 $0.016259 7,085,966 LowVol -0.40% -10.37% 19.40%
817 BITGOLD bitGold BITGOLD $114,676 $1274.61 89.9694 LowVol 0.54% -0.30% 3.87%
818 ARCO AquariusCoin ARCO $112,383 $0.076327 1,472,384 LowVol 5.54% 3.97% 45.69%
819 020 020LondonCoin 020 $112,038 $7.1e-07 156,848,470,248 LowVol 11.25%
820 CYP Cypher CYP $111,834 $0.017569 6,365,285 LowVol -0.50% 41.36%
821 HMP HempCoin HMP $111,091 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.39% 7.39%
822 ARI Aricoin ARI $105,535 $0.000752 140,262,505 LowVol -0.45% 13.07% 24.08%
823 CAP Bottlecaps CAP $104,613 $0.000514 203,405,384 LowVol
824 FIRE Firecoin FIRE $103,022 $1.05 98,412 LowVol -0.50% 0.37%
825 PX PX PX $100,627 $0.001057 95,163,298 LowVol -0.51% 573.96% 34.85%
826 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol
827 QCN QuazarCoin QCN $98,338 $0.016268 6,044,911 LowVol -0.50% -9.09% -8.23%
828 HAL Halcyon HAL $98,318 $0.018708 5,255,354 LowVol -0.50% 8.72% 13.35%
829 PIE PIECoin PIE $96,565 $0.004555 21,199,688 LowVol -0.51% 9.38% -28.87%
830 CON PayCon CON $95,572 $0.004148 23,042,604 LowVol -1.92% 1.81% 9.75%
831 DLC Dollarcoin DLC $92,592 $0.010167 9,106,714 LowVol -0.51% -1.85% 5.24%
832 ISL IslaCoin ISL $91,358 $0.060354 1,513,704 LowVol -0.50% -8.63%
833 XCO X-Coin XCO $89,182 $0.007201 12,384,976 LowVol -0.51% 0.32% 3.94%
834 QTL Quatloo QTL $88,553 $0.011472 7,718,883 LowVol -0.50% 12.68% 3.95%
835 BTQ BitQuark BTQ $88,326 $0.009842 8,974,334 LowVol -0.50% -0.26% 19.51%
836 CAT Catcoin CAT $88,291 $0.014316 6,167,400 LowVol 0.65% 1.01% 6.72%
837 MEOW Kittehcoin MEOW $86,971 $0.000004 23,905,669,976 LowVol -1.34% 26.03% 60.52%
838 DUO ParallelCoin DUO $85,597 $0.283796 301,614 LowVol -0.49% 16.23% 4.25%
839 XCT C-Bit XCT $85,560 $0.000544 157,223,250 LowVol -9.39% -14.03% -11.91%
840 TSE Tattoocoin (S… TSE $82,495 $0.000912 90,421,856 LowVol -11.65% 39.81% -17.87%
841 VC VirtualCoin VC $80,225 $0.007971 10,064,287 LowVol -0.50% -57.14% -31.66%
842 ARG Argentum ARG $78,347 $0.009218 8,499,466 LowVol 5.89% 2.66% 14.62%
843 COXST CoExistCoin COXST $77,150 $0.002847 27,100,000 LowVol -0.50% -20.33% 6.05%
844 SLM Slimcoin SLM $76,545 $0.005124 14,937,439 LowVol -0.51% 1.33% 6.95%
845 SPT Spots SPT $76,505 $0.003414 22,406,021 LowVol -0.97% 11.95% 28.12%
846 MARS Marscoin MARS $76,478 $0.002704 28,279,074 LowVol 1.62% 8.90% 0.30%
847 JWL Jewels JWL $73,870 $0.003660 20,181,636 LowVol -0.51% 10.64%
848 PXI Prime-XI PXI $73,778 $0.004183 17,637,015 LowVol 1.57% -2.65% -5.16%
849 BTPL Bitcoin Planet BTPL $70,974 $0.012957 5,477,792 LowVol -41.55% 3.05% -13.17%
850 ATX Artex Coin ATX $70,274 $0.003742 18,781,750 LowVol 23.70% -13.15% -31.38%
851 FLAX Flaxscript FLAX $70,122 $0.012561 5,582,418 LowVol -0.47% -3.56% -28.54%
852 GPL Gold Pressed … GPL $68,254 $0.268420 254,280 LowVol 13.14% 23.86% 28.10%
853 611 SixEleven 611 $67,917 $0.157978 429,911 LowVol -0.48% 13.47% 11.88%
854 SOON SoonCoin SOON $66,783 $0.005359 12,462,620 LowVol -0.53% -3.51% 5.49%
855 ALL Allion ALL $66,538 $0.010733 6,199,359 LowVol -3.53% 2.71% 19.74%
856 SRC SecureCoin SRC $66,304 $0.008104 8,181,631 LowVol -0.50% -4.52% 80.36%
857 CRX Chronos CRX $65,904 $0.000894 73,729,962 LowVol -0.46% -6.44% -2.96%
858 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $65,221 $0.082234 793,108 LowVol -0.51% -5.76% 5.03%
859 MST MustangCoin MST $64,026 $0.101573 630,343 LowVol -0.50% -0.52% 5.55%
860 CPN CompuCoin CPN $62,964 $0.003210 19,615,019 LowVol -1.52% 16.19% 12.44%
861 PHO Photon PHO $61,740 $0.000003 20,314,639,954 LowVol 0.20% 7.16% 57.80%
862 CWXT CryptoWorldX … CWXT $61,421 $0.001030 59,630,200 LowVol -0.20% 15.77% 17.19%
863 CF Californium CF $61,144 $0.025459 2,401,636 LowVol -0.50% -1.83% -6.47%
864 HXX Hexx HXX $60,299 $0.040813 1,477,451 LowVol -0.51% -18.83% 14.27%
865 MAR Marijuanacoin MAR $59,509 $0.040645 1,464,115 LowVol -0.36% 1.03% -4.55%
866 DRM Dreamcoin DRM $59,377 $0.024239 2,449,632 LowVol -0.50% 7.23%
867 BAS BitAsean BAS $58,981 $0.011796 5,000,000 LowVol 1.91% 10.17% -27.61%
868 SCRT SecretCoin SCRT $57,956 $0.013705 4,228,672 LowVol 0.62% 12.07%
869 ADCN Asiadigicoin ADCN $56,781 $0.002278 24,931,054 LowVol -0.50% 6.93% -5.76%
870 BITZ Bitz BITZ $56,678 $0.028469 1,990,891 LowVol -0.51% 9.07% 20.49%
871 XCRE Creatio XCRE $56,455 $0.002751 20,520,514 LowVol -0.51% -4.88% -6.70%
872 CASH Cashcoin CASH $56,226 $0.001220 46,083,817 LowVol -0.50% 35.98% 22.92%
873 POP PopularCoin POP $54,537 $0.000016 3,372,875,244 LowVol -0.35% 3.55% -1.89%
874 IMS Independent M… IMS $53,844 $0.010029 5,368,934 LowVol -10.45% -21.15% -1.30%
875 E4ROW E4ROW E4ROW $53,673 $0.012546 4,278,000 LowVol 1.90% -88.57% -92.37%
876 EREAL eREAL EREAL $53,049 $0.000793 66,909,634 LowVol 20.76% 21.39% 52.81%
877 GCC GuccioneCoin GCC $52,800 $0.002603 20,285,537 LowVol -0.51% -3.30% 26.07%
878 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -63.26%
879 300 300 Token 300 $52,464 $174.88 300 LowVol -0.50% 14.53%
880 ICOB ICOBID ICOB $52,426 $0.000491 106,701,874 LowVol -0.47% 2.32% 19.15%
881 BLC Blakecoin BLC $52,337 $0.003461 15,122,697 LowVol -11.08% -13.57% -47.24%
882 URO Uro URO $52,281 $0.043304 1,207,310 LowVol 1.34%
883 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $51,875 $0.000651 79,719,140 LowVol -0.50% 13.82% 3.65%
884 JOBS JobsCoin JOBS $51,741 $0.000488 106,019,270 LowVol -0.50% 19.67% -19.68%
885 MSCN Master Swiscoin MSCN $51,463 $0.001156 44,531,140 LowVol -1.33% -9.54% -19.42%
886 BSTAR Blackstar BSTAR $51,309 $0.000081 630,795,971 LowVol -0.50%
887 ARB ARbit ARB $50,015 $0.006461 7,741,080 LowVol 0.37% 32.42%
888 ZMC ZetaMicron ZMC $49,339 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.76% 7.78%
889 EMP EMoneyPower EMP $49,260 $0.005354 9,200,000 LowVol 0.20% 7.23%
890 BVC BeaverCoin BVC $48,652 $0.015617 3,115,258 LowVol -0.51% -0.27% -2.87%
891 RPC RonPaulCoin RPC $48,617 $0.054728 888,340 LowVol -0.50% -19.73% -23.52%
892 DIBC DIBCOIN DIBC $48,397 $0.009679 5,000,000 LowVol -0.51% -6.56% -13.80%
893 ZYD Zayedcoin ZYD $48,248 $0.007727 6,243,840 LowVol -0.51% -5.14% 19.88%
894 WARP WARP WARP $48,017 $0.043842 1,095,224 LowVol -0.51% 2.73%
895 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $46,263 $0.005761 8,030,000 LowVol -0.48% 34.78% -25.65%
896 KURT Kurrent KURT $46,208 $0.004658 9,919,485 LowVol 4.22% -11.76% -39.18%
897 BRAIN Braincoin BRAIN $45,980 $0.004555 10,094,424 LowVol -0.51% 3.42% 15.29%
898 COAL BitCoal COAL $45,348 $0.010077 4,500,000 LowVol 0.02% 23.56% 16.46%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,198 $0.000407 111,134,454 LowVol -0.51% -0.28% -11.83%
900 TSTR Tristar Coin TSTR $44,986 $0.008947 5,027,857 LowVol -0.51% -24.35% -31.76%
901 BIP BipCoin BIP $44,672 $0.027452 1,627,261 LowVol -0.44% 1.69% 4.02%
902 BOAT Doubloon BOAT $43,477 $0.002344 18,547,845 LowVol -6.36% 35.79% -45.75%
903 XBTS Beatcoin XBTS $43,354 $0.028435 1,524,686 LowVol -0.29% -3.92% 15.91%
904 SOIL SOILcoin SOIL $42,879 $0.007520 5,702,048 LowVol -0.41% -5.17% -0.46%
905 MCRN MACRON MCRN $42,308 $0.000105 401,421,401 LowVol -0.50% -42.21% 12.02%
906 DRS Digital Rupees DRS $41,548 $0.000081 510,802,961 LowVol -0.51% -0.28% -46.65%
907 JIN Jin Coin JIN $40,855 $0.004148 9,848,485 LowVol -0.51% -17.97% -63.48%
908 FLVR FlavorCoin FLVR $40,796 $0.001952 20,898,106 LowVol -0.51% -0.28% 16.10%
909 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
910 BSC BowsCoin BSC $40,178 $0.007239 5,550,102 LowVol -0.51% -0.28% 31.29%
911 PRX Printerium PRX $40,055 $0.003388 11,821,728 LowVol -0.50% 3.84% 81.42%
912 MND MindCoin MND $39,801 $0.003172 12,546,625 LowVol -0.51% 0.94% 4.64%
913 DBTC Debitcoin DBTC $39,530 $0.002196 17,999,624 LowVol -0.50% -14.48% -24.19%
914 PONZI PonziCoin PONZI $39,083 $0.045387 861,099 LowVol -0.51%
915 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 23.81%
916 BENJI BenjiRolls BENJI $37,945 $0.001874 20,251,896 LowVol -0.40% 16.83% -5.75%
917 KIC KibiCoin KIC $37,939 $0.002581 14,701,000 LowVol -23.80% -26.83% -23.36%
918 SFC Solarflarecoin SFC $36,595 $0.002598 14,083,450 LowVol 1.22% -7.24% -23.26%
919 PULSE Pulse PULSE $36,055 $0.002522 14,298,972 LowVol -0.51% -0.18%
920 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
921 VIP VIP Tokens VIP $33,939 $0.000407 83,450,403 LowVol -0.50% 24.21% 77.79%
922 GBT GameBet Coin GBT $32,861 $0.001545 21,262,780 LowVol -0.50% -9.78% 35.39%
923 ORLY Orlycoin ORLY $32,789 $0.000895 36,646,779 LowVol -0.50% -0.26% 6.67%
924 ACP AnarchistsPrime ACP $32,604 $0.007419 4,394,874 LowVol -0.48% -1.78% -4.49%
925 DLISK DAPPSTER DLISK $32,536 $0.000325 100,000,000 LowVol -0.50%
926 CAB Cabbage CAB $32,454 $0.003091 10,499,996 LowVol -0.51% 2.42%
927 CXT Coinonat CXT $32,165 $0.003730 8,623,200 LowVol -0.48% 1.66% -4.71%
928 NRO Neuro NRO $31,616 $0.000895 35,336,050 LowVol -0.50% -26.87% -36.50%
929 RBT Rimbit RBT $31,487 $0.000273 115,499,623 LowVol 6.56% -5.99% -17.79%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,288 $0.001545 20,245,510 LowVol -0.50% 24.88%
931 VTA Virtacoin VTA $30,991 $0.000006 5,201,310,113 LowVol -0.38% 241.84% 608.25%
932 CRT CRTCoin CRT $30,949 $0.390429 79,270 LowVol -0.50% -0.27% 6.67%
933 PLNC PLNcoin PLNC $30,581 $0.001789 17,089,600 LowVol -0.50% -26.87% -6.11%
934 FUZZ FuzzBalls FUZZ $30,478 $0.006310 4,829,945 LowVol 13.63% 26.83% 34.71%
935 CMT Comet CMT $29,701 $0.034029 872,830 LowVol -6.89% -19.92% -16.70%
936 EGO EGO EGO $29,282 $0.000488 60,000,001 LowVol -0.51% -0.28% 6.67%
937 SONG SongCoin SONG $28,895 $0.000887 32,565,300 LowVol -0.09% 42.13% 33.92%
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -3.06%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $28,308 $0.000732 38,669,634 LowVol -0.50%
940 PSB Pesobit PSB $27,256 $0.000811 33,604,682
941 LTCR Litecred LTCR $27,046 $0.000895 30,227,750 LowVol -0.51% -7.95% -20.82%
942 BLZ BlazeCoin BLZ $26,186 $0.000043 608,557,394 LowVol -0.31% -11.13% 22.57%
943 KNC KingN Coin KNC $26,127 $13.01 2,008 LowVol -0.51% -0.28%
944 DPAY DPAY DPAY $26,111 $0.000328 79,541,001 LowVol 0.62% 115.26%
945 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
946 VLTC Vault Coin VLTC $23,889 $0.000789 30,289,210 LowVol 6.00% -41.56% -34.99%
947 ICON Iconic ICON $23,872 $0.040263 592,894 LowVol -0.51% -3.52% 2.59%
948 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,707 $0.026517 894,026 LowVol -0.51% -4.82% 7.43%
949 VPRC VapersCoin VPRC $23,679 $0.000030 780,124,964 LowVol -0.48% 18.76% 112.40%
950 LIR LetItRide LIR $23,596 $0.000651 36,261,555 LowVol -0.51% -1.30% 40.03%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,443 $0.000163 144,105,100 LowVol -0.50% -0.28% -28.87%
952 BQC BBQCoin BQC $23,259 $0.000458 50,765,854 3.50% 29.34%
953 UET Useless Ether… UET $23,217 $0.005854 3,965,716 LowVol 1.90% -8.79% -4.58%
954 CNC CHNCoin CNC $23,084 $0.000488 47,263,767 LowVol -0.47% 19.76% 28.13%
955 KRONE Kronecoin KRONE $21,932 $0.006524 3,362,055 LowVol -1.32% -12.40% -9.87%
956 PEX PosEx PEX $21,750 $0.008866 2,453,240 LowVol -0.50% 15.12%
957 LUNA Luna Coin LUNA $21,580 $0.013415 1,608,654 LowVol -0.53% 14.31% 9.59%
958 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 0.98%
959 ZNE Zonecoin ZNE $20,372 $0.007890 2,581,970 LowVol -0.50% 0.86% -14.89%
960 IBANK iBank IBANK $20,249 $0.004474 4,526,324 LowVol -0.51% -2.22%
961 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 2.46%
962 DES Destiny DES $19,521 $0.012201 1,600,000 LowVol -0.50% 0.64%
963 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,191 $0.025459 753,776 LowVol -0.51% -0.28% 4.36%
964 DAS DAS DAS $18,991 $0.007241 2,622,886 LowVol -0.33% 26.81% 31.17%
965 ERY Eryllium ERY $18,634 $0.003609 5,163,052 LowVol -7.80% -21.12% -8.84%
966 IMX Impact IMX $18,119 $0.000165 109,509,034 LowVol -0.50% 53.26% 7.24%
967 BIOB BioBar BIOB $17,453 $0.019704 885,756 LowVol 0.24% 30.87%
968 BNX BnrtxCoin BNX $17,256 $0.000657 26,268,501 LowVol 26.01% 16.13% 4.64%
969 PLACO PlayerCoin PLACO $17,140 $0.000488 35,120,000 LowVol 8.54% -25.48% -51.55%
970 SLEVIN Slevin SLEVIN $17,081 $0.000244 70,000,000 LowVol -0.51% -25.21% -36.70%
971 RIDE Ride My Car RIDE $16,476 $0.000163 101,276,976 LowVol -0.51% -0.28% 6.67%
972 WBB Wild Beast Block WBB $15,789 $0.095760 164,876 LowVol -17.22% 30.78% -27.94%
973 TRADE Tradecoin TRADE $15,776 $0.002115 7,459,775 LowVol -0.50% -13.57% 73.22%
974 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.72%
975 ALTC Antilitecoin ALTC $15,379 $0.000488 31,512,613 LowVol -0.51% -11.71% 22.08%
976 SDP SydPak SDP $15,301 $0.095818 159,685 LowVol -0.50% -0.28%
977 MILO MiloCoin MILO $15,228 $0.001411 10,789,954 LowVol -0.50% -26.36% -45.05%
978 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,981 $0.001215 12,326,750 LowVol -6.99% -31.12% -31.60%
979 SCS Speedcash SCS $14,695 $0.056124 261,831 LowVol -0.50%
980 GBC GBCGoldCoin GBC $13,634 $0.001200 11,361,817 LowVol 0.00% -44.19% -56.99%
981 RSGP RSGPcoin RSGP $12,648 $7.32 1,727 LowVol -0.51% 18.43%
982 MGM Magnum MGM $12,459 $0.003172 3,927,636 LowVol -0.51% 29.64% 0.41%
983 ELS Elysium ELS $12,379 $0.003091 4,005,012 LowVol -0.51% -2.56% 21.42%
984 VRS Veros VRS $11,582 $0.000024 486,609,040 LowVol 19.64% 4.08% -7.32%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 P7C P7Coin P7C $11,459 $0.000325 35,220,238 LowVol -0.51% 0.05% 113.35%
987 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,267 $0.001553 7,257,068 -0.05% 0.18% -21.69%
988 FRAZ Frazcoin FRAZ $9,733 $0.001084 8,978,697 LowVol -4.60% 89.99% 120.56%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,639 $0.005767 1,671,379 LowVol 0.78% 0.54% -10.46%
990 ARGUS Argus ARGUS $9,286 $0.008087 1,148,324 LowVol -0.28% 12.71% 43.44%
991 SANDG Save and Gain SANDG $9,224 $0.003010 3,064,800 LowVol -0.51% 2.49% 133.51%
992 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 8.04%
993 VOLT Bitvolt VOLT $8,605 $0.000569 15,112,554 LowVol -0.50% -22.44% 45.05%
994 CONX Concoin CONX $7,931 $0.010656 744,266 LowVol -0.51% 11.79% 50.20%
995 NODC NodeCoin NODC $7,918 $0.004718 1,678,439 LowVol -0.51% 5.16% 3.22%
996 CCM100 CCMiner CCM100 $7,625 $0.002269 3,360,417 LowVol 0.79% 0.54% 48.02%
997 MTM MTMGaming MTM $7,405 $0.002468 2,999,967 LowVol 0.78% -66.49% -77.89%
998 GEERT GeertCoin GEERT $7,379 $0.001449 5,091,200 LowVol 4.56% -1.12% -38.15%
999 JS JavaScript Token JS $7,098 $0.000888 7,991,996 LowVol 1.90% -7.38% -7.72%
1000 MRNG MorningStar MRNG $6,861 $0.000211 32,577,783 LowVol 0.15% -16.37% -60.91%
1001 DIX Dix Asset DIX $6,544 $6.5e-08 100,000,000,000 LowVol -1.37% -1.71% 62.77%
1002 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -63.24%
1003 NANOX Project-X NANOX $4,774 $61004.60 0.078264 LowVol -0.50% -50.47% -29.49%
1004 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,768 $0.022509 211,827 LowVol 0.79% 69.01% 71.21%
1005 WBC WalletBuilder… WBC $4,586 $0.244181 18,780 LowVol -0.50% -0.13% 12.88%
1006 BBC BigBoobsCoin BBC $3,940 $0.020454 192,647 7.30%
1007 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1008 GSR GeyserCoin GSR $3,423 $0.073043 46,864 LowVol -0.51% 8.18% 216.15%
1009 XNG Enigma XNG $3,152 $0.189602 16,627 LowVol -0.50% -18.63% -16.96%
1010 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 2.96% 76.49%
1011 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,026 $0.002196 1,377,917 LowVol -0.50% 12.19% 7.03%
1012 ULA Ulatech ULA $1,551 $0.008641 179,486 LowVol -0.51% 18.21% -36.22%
1013 EBT Ebittree Coin EBT $1,414 $0.001118 1,264,511 LowVol 2.16% 31.98% 68.12%
1014 TOKEN SwapToken TOKEN $1,340 $8.7e-08 15,320,585,365 LowVol -0.05% -38.47% -32.57%
1015 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -47.26%
1016 DGCS Digital Credits DGCS $948 $0.000163 5,826,388 LowVol -0.51% -13.46% 3.55%
1017 ABN Abncoin ABN $837 $0.012364 67,700 LowVol -0.50% 11.45% 48.37%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol 11.13%
1019 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.03%
1020 FDC Future Digita… FDC $238 $0.000087 2,753,201 LowVol -1.23% 28.04%
1021 CALC CaliphCoin CALC $28 $0.000325 87,140 LowVol -0.51% -75.00% -74.73%
1022 APW AppleCoin APW $6 $0.000081 71,348 LowVol -0.50% -0.28% 6.67%
1023 BTG Bitcoin Gold BTG $289.36 $150,529,000 -0.10% 18.10% 74.37%
1024 CLUB ClubCoin CLUB $4.93 $10,745,100 -2.23% -17.05% 132.71%
1025 ORME Ormeus Coin ORME $4.22 $6,422,550 3.09% 7.06% 114.47%
1026 REC Regalcoin REC $46.29 $3,783,210 -0.76% 5.27% -16.81%
1027 NULS Nuls NULS $0.616789 $2,545,720 0.25% -4.55% -21.56%
1028 FRGC Fargocoin FRGC $9.84 $2,013,500 -0.03% -0.67% 17.84%
1029 ATMC ATMCoin ATMC $1.75 $1,814,580 0.18% 3.26% 19.62%
1030 QASH QASH QASH $0.522460 $1,731,260 0.39% 21.00%
1031 BTE BitSerial BTE $5.26 $1,375,360 0.07% -9.09%
1032 PBL Publica PBL $0.312861 $1,278,060 -11.00%
1033 GRX GOLD Reward T… GRX $4.54 $1,015,370 7.39% -11.36%
1034 FRST FirstCoin FRST $16.41 $844,078 -0.56% -1.46% -7.20%
1035 WC WINCOIN WC $1.87 $712,953 -0.21% 0.20%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057227 $695,894 -0.53% 1.43% -5.52%
1037 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.07 $667,428 0.55% -5.22% 27.19%
1038 B2X SegWit2x [Fut… B2X $255.72 $591,029 0.20% -1.51% -2.54%
1039 ETN Electroneum ETN $0.029277 $541,310 -1.95% 0.18% -20.26%
1040 THS TechShares THS $0.916259 $517,064 -7.06% -16.28% -13.80%
1041 INK Ink INK $0.160295 $504,233 -3.00% -8.34%
1042 B3 B3Coin B3 $0.000344 $481,625 -9.42% 42.65% -55.81%
1043 XIN Infinity Econ… XIN $0.038148 $447,202 -4.70% -19.21% -36.94%
1044 XUC Exchange Union XUC $5.96 $420,716 0.55% -10.89% 82.01%
1045 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.00 $419,051 6.96% -27.22%
1046 ADK Aidos Kuneen ADK $38.47 $360,648 1.35% -2.67% 2.45%
1047 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000138 $348,839 11.76% 22.64% 6.47%
1048 BOT Bodhi BOT $0.512461 $321,395 0.31% -2.10%
1049 BT2 BT2 [CST] BT2 $115.62 $288,058 -1.54% 18.45% -31.95%
1050 TSL Energo TSL $0.031351 $228,400 -2.86% -7.06%
1051 INF InfChain INF $0.008622 $204,129 0.28% -6.44%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11610.10 $200,351 -0.78% 4.34% 27.99%
1053 MEN PeopleCoin MEN $0.000081 $175,042 -0.51% -0.28% 6.30%
1054 EAG EA Coin EAG $4.08 $169,937 -4.90% -2.64% -36.87%
1055 SUR Suretly SUR $3.47 $157,284 1.80% 13.34% 29.42%
1056 UGT UG Token UGT $0.413982 $146,645 1.90% 21.73% 27.04%
1057 XCPO Copico XCPO $0.031723 $137,983 3.29% -1.17%
1058 AKY Akuya Coin AKY $0.435166 $134,992 3.03% -7.62% -54.23%
1059 LLT LLToken LLT $0.304576 $131,318 3.49% -6.47% 23.94%
1060 XID Sphre AIR XID $0.185579 $111,589 0.08% -1.27% -2.72%
1061 PHR Phore PHR $0.446448 $105,499 11.45% 11.42%
1062 HOLD Interstellar … HOLD $0.093672 $105,261 -5.75% -15.86% -68.92%
1063 SISA SISA SISA $0.013830 $104,944 -11.07% -24.46% -87.03%
1064 B2B B2B B2B $0.681251 $96,794 3.59% -9.27%
1065 EVR Everus EVR $4.12 $85,999 4.42% 4.51% -0.69%
1066 AION Aion AION $0.906771 $85,059 4.24% 15.02% 10.14%
1067 TER TerraNova TER $2.71 $80,621 -0.49% 0.91% -18.10%
1068 OXY Oxycoin OXY $0.181540 $77,739 0.05% 9.62% 9.51%
1069 BTCM BTCMoon BTCM $0.012228 $71,551 -3.25% 569.43% 760.57%
1070 BSR BitSoar BSR $0.167559 $68,633 -8.91% 4.87% 21.41%
1071 VASH VPNCoin VASH $0.004555 $55,269 -4.40% -8.45% 7.00%
1072 BT1 BT1 [CST] BT1 $8001.53 $51,885 -0.09% 0.44% 8.48%
1073 GMT Mercury Protocol GMT $0.058205 $48,925 -0.14% 17.56% 32.33%
1074 ASTRO Astro ASTRO $1.49 $37,275 -2.04% -0.54% -52.68%
1075 ICX ICON ICX $1.09 $35,010 -3.05% 7.65% 7.90%
1076 PAYX Paypex PAYX $0.171577 $34,660 1.39% 23.35% -55.15%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.101757 $30,732 -1.10% 0.33% 0.50%
1078 PLC PlusCoin PLC $0.000787 $26,912 10.94% 9.27% -42.61%
1079 BIXC BIXC BIXC $3.51 $24,394 -0.50% 7.27%
1080 DNA EncrypGen DNA $0.062257 $24,328 1.90% -7.16%
1081 DSR Desire DSR $0.208298 $23,822 0.45% -2.78% -56.22%
1082 SSS Sharechain SSS $0.003072 $23,281 13.14% 20.15% -42.92%
1083 MSD MSD MSD $0.013880 $21,647 -0.45% 3.03% 24.33%
1084 DGPT DigiPulse DGPT $1.62 $18,596 2.84% 23.15%
1085 STEX STEX STEX $0.214177 $18,439 -8.17% -16.72% 52.83%
1086 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.017472 $16,744 0.22% -13.76%
1087 MCR Macro MCR $2.95 $15,061 5.01% -0.23% 27.53%
1088 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.050180 $14,567 1.90% 1.03% 21.67%
1089 PRL Oyster Pearl PRL $0.007786 $13,579 10.05% -50.42%
1090 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001024 $12,515 4.71% -31.02% -96.85%
1091 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002913 $12,411 0.09% -3.82% -3.00%
1092 AERM Aerium AERM $1.64 $12,360 -1.28% -5.80%
1093 STU bitJob STU $0.054297 $11,473 1.32% -2.92% -35.06%
1094 BPL Blockpool BPL $0.181325 $11,226 5.45% -4.28% -19.54%
1095 LTG LiteCoin Gold LTG $0.001606 $10,138 -26.97% -34.83% -41.01%
1096 WIC Wi Coin WIC $0.005771 $9,738 -0.45% 74.11% 74.30%
1097 TCOIN T-coin TCOIN $0.000184 $9,485 -1.41% -10.56% -32.72%
1098 MINEX Minex MINEX $0.056848 $8,964 -0.50% 10.89% 9.73%
1099 XID International… XID $0.005856 $8,797 -0.50% -0.28% -9.64%
1100 ACC AdCoin ACC $0.177981 $8,504 -16.22% 69.44% 83.16%
1101 VULC Vulcano VULC $0.007057 $8,192 -2.66% -0.07% -32.88%
1102 MGC GulfCoin MGC $0.003172 $6,762 -2.99% -7.36% -8.24%
1103 CCT Crystal Clear CCT $0.242843 $6,685 1.91% -7.06% -48.89%
1104 MGC MergeCoin MGC $0.012933 $6,452 2.07% 8.60%
1105 PNX Phantomx PNX $0.017659 $6,410 -4.53% -20.84%
1106 MKR Maker MKR $354.61 $6,069 1.80% 16.84%
1107 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.116478 $5,801 7.56%
1108 BSN Bastonet BSN $0.000976 $5,155 32.65% 2.09% -13.94%
1109 COR CORION COR $0.919443 $4,588 -7.17% -0.68% 25.13%
1110 BTBc Bitbase BTBc $0.004880 $4,376 -3.72% -30.06% -51.51%
1111 BOS BOScoin BOS $1.10 $4,212 -0.51% 4.05% -15.96%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.380994 $3,998 -0.50% 1.99% 1.81%
1113 FOR FORCE FOR $0.002179 $3,810 -9.22% -8.66% -28.06%
1114 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.072718 $3,789 -0.50% 10.30% 48.19%
1115 APC AlpaCoin APC $0.015335 $3,602 -0.49% -2.33% -66.00%
1116 EFYT Ergo EFYT $9.63 $3,249 0.13% -7.12% 23.25%
1117 HIGH High Gain HIGH $0.000569 $3,175 -14.72% -27.59% -66.52%
1118 IPY Infinity Pay IPY $0.001137 $3,032 -24.62% 35.76%
1119 OX OX Fina OX $0.000162 $2,958 2.14% 2.97% -6.40%
1120 DFS DFSCoin DFS $0.006876 $2,907 -5.44% -17.30% -37.32%
1121 VIU Viuly VIU $0.003349 $2,796 -4.49% 26.31%
1122 XOT Internet of T… XOT $2428.31 $2,785 -0.51% -0.23% 4.34%
1123 NAMO NamoCoin NAMO $0.000162 $2,773 -0.45% -0.14% 23.46%
1124 PRES President Trump PRES $0.003900 $2,561 -0.49% 2.04% -6.15%
1125 DAY Chronologic DAY $4.24 $2,313 1.68% 16.11% -9.76%
1126 SHND StrongHands SHND $4.1e-08 $2,313 -5.24% 57.62% 69.25%
1127 IBTC iBTC IBTC $0.008153 $2,302 -0.16% 6.93% -25.39%
1128 BLX Blockchain Index BLX $2.37 $2,284 -3.87% 1.01% 2.76%
1129 LDCN LandCoin LDCN $0.020287 $2,073 97.47% 756.12% 518.42%
1130 ABC Alphabit ABC $11.44 $1,930 -0.43% -11.63% -16.58%
1131 BTU Bitcoin Unlim… BTU $134.00 $1,838 0.00% -7.76% -19.03%
1132 ETT EncryptoTel [… ETT $0.064885 $1,815 1.02% -8.48% 26.02%
1133 FLASH Flash FLASH $0.004474 $1,733 -0.50% -2.06% -9.26%
1134 MCI Musiconomi MCI $0.048154 $1,658 5.13% 17.53% -17.43%
1135 PEC Peacecoin PEC $0.024483 $1,649 -1.80% -45.99% 331.57%
1136 HAT Hawala.Today HAT $0.101198 $1,538 6.76% -17.03% -62.02%
1137 TIE TIES Network TIE $0.072762 $1,532 1.77% -28.88% -32.10%
1138 SND Sand Coin SND $0.698612 $1,511 1.80% 13.39% -23.98%
1139 NTC Natcoin NTC $0.391545 $1,510 -0.60% 0.01% -59.02%
1140 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.050918 $1,505 -0.51% -25.39% -32.60%
1141 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000325 $1,358 -0.51% -20.22% -33.69%
1142 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.012522 $1,280 37.07% -21.38% 115.23%
1143 EUSD eUSD EUSD $0.000238 $1,170 -27.21% -16.43% -67.02%
1144 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000244 $1,064 37.77% -0.28% -0.52%
1145 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043368 $1,040 -2.64% 0.47% -8.23%
1146 GAY GAY Money GAY $0.012626 $984 -0.49% -9.87% -76.04%
1147 WA WA Space WA $0.015292 $945 -0.50% -0.28% -8.84%
1148 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.075944 $933 0.07% -7.26% -18.87%
1149 GARY President Joh… GARY $0.109890 $814 -0.50% 0.64% 11.97%
1150 SFE SafeCoin SFE $0.000081 $801 -0.50% -0.09% 6.67%
1151 EGOLD eGold EGOLD $0.012127 $700 1.90% 38.38% 12.31%
1152 SIFT Smart Investm… SIFT $3.64 $673 1.90% 11.79% 14.64%
1153 CYDER Cyder CYDER $0.000163 $668 -50.25% -43.48% -59.08%
1154 BAT BatCoin BAT $0.000002 $664 -12.68% -10.50% 0.26%
1155 WOW Wowcoin WOW $0.000088 $621 3.88% -15.91% -10.81%
1156 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.04 $585 -0.50% 1.63% 135.09%
1157 RCN Rcoin RCN $0.000081 $577 -0.50% -0.26% -25.10%
1158 MAGN Magnetcoin MAGN $0.392593 $564 -0.50% -1.22% -23.33%
1159 FAP FAPcoin FAP $0.008144 $550 -0.46% -45.56% -39.92%
1160 TELL Tellurion TELL $0.000128 $550 32.79% 54.00% -44.94%
1161 TCR TheCreed TCR $0.000407 LowVol -0.51% 52.83%
1162 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000163 LowVol -33.67% -33.52% -62.69%
1163 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003010 LowVol -0.50% -5.52% 4.08%
1164 WILD Wild Crypto WILD $0.076604 LowVol 0.44% -5.29% 26.60%
1165 SHA SHACoin SHA $0.000325 LowVol -0.50% -20.22% -31.50%
1166 ACES Aces ACES $0.000159 LowVol -0.80% -9.78% -34.10%
1167 STARS StarCash Network STARS $0.372948 LowVol -0.51% 77.98% 75.25%
1168 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009029 LowVol -2.98% -1.29% -19.43%
1169 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000163 LowVol -0.50% -4.21% -38.93%
1170 YES Yescoin YES $0.000081 LowVol -0.50% 12.80% 85.48%
1171 REGA Regacoin REGA $0.002278 LowVol -0.51% -0.28% 6.29%
1172 WEC Wowecoin WEC $0.127000 LowVol 0.00% -0.78% 15.45%
1173 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000561 LowVol 12.97% 17.18% -32.20%
1174 DMC DynamicCoin DMC $0.002433 LowVol -8.88% -9.36%
1175 EDRC EDRCoin EDRC $0.041409 LowVol -0.47% 3.84% 1.12%
1176 XQN Quotient XQN $0.004392 LowVol -0.50% -38.09% -17.81%
1177 NBIT netBit NBIT $0.040181 LowVol -1.10% -13.34% 7.84%
1178 COUPE Coupecoin COUPE $0.000009 LowVol -2.23% -20.81% -85.86%
1179 CME Cashme CME $0.000081 LowVol -0.50% -0.28% 9.11%
1180 YEL Yellow Token YEL $0.006272 LowVol 1.90% 115.75% -54.36%
1181 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003216 LowVol -0.50% 3.29%
1182 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -3.45% 15.10% 17.34%
1183 SWP Swapcoin SWP $0.083634 LowVol 1.90% -12.40% -17.79%
1184 9COIN 9COIN 9COIN $0.002766 LowVol -0.50% -0.28% -0.45%
1185 BIT First Bitcoin BIT $0.011794 LowVol -0.51% -18.31% 18.19%
1186 DBG Digital Bulli… DBG $0.005043 LowVol -0.50% 5.91% 18.10%
1187 LEPEN LePen LEPEN $0.000090 LowVol -4.32% 10.55% 17.93%
1188 FBL Faceblock FBL $0.002720 LowVol 8.56% 19.83% -98.94%
1189 INDIA India Coin INDIA $0.000163 LowVol -26.69% -33.52% -37.55%
1190 GRN Granite GRN $0.012445 LowVol -0.51% 4.50% 7.28%
1191 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.044537 LowVol -0.51% 48.48% 264.48%
1192 HNC Huncoin HNC $0.000895 LowVol -39.20% -35.47% -53.16%
1193 QORA Qora QORA $0.161222 LowVol -0.50% -0.91% 24.26%
1194 VOYA Voyacoin VOYA $1.90 LowVol -0.51% -0.64% -3.17%
1195 PCN PeepCoin PCN $0.000025 LowVol 0.81% -69.64% 214.52%
1196 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005799 LowVol -0.31% -1.45% -6.75%
1197 EBIT eBIT EBIT $0.000627 LowVol 1.90% -25.15% -28.13%
1198 X2 X2 X2 $0.000081 LowVol -0.51% -0.28% 6.69%
1199 IQT iQuant IQT $0.141317 LowVol -0.16% -12.02% -25.95%
1200 BEST BestChain BEST $0.001158 LowVol -2.28% 11.81% 0.50%
1201 BIRDS Birds BIRDS $0.000094 LowVol -0.50% -21.48%
1202 UTA UtaCoin UTA $0.000732 LowVol -0.51% -0.28%
1203 TOP TopCoin TOP $0.000821 LowVol -0.54% 5.88% 64.67%
1204 BITOK Bitok BITOK $0.000081 LowVol -0.50% 1173.53% 657.73%
1205 GBRC Global Busine… GBRC $0.000081 LowVol -0.50% -0.28% -46.66%
1206 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002033 LowVol -0.51% 13.32% 15.77%
1207 SAK Sharkcoin SAK $0.002302 LowVol -1.31% 27.23% 22.03%
1208 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000081 LowVol -0.51% -0.28%
1209 MOTO Motocoin MOTO $0.003103 LowVol -8.86% -53.41% 6.60%
1210 FFC FireFlyCoin FFC $0.000081 LowVol -0.51% -26.81% 6.69%
1211 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003498 LowVol -0.50% 5.37% 13.06%
1212 AV AvatarCoin AV $0.032454 LowVol -0.51% 26.72% 37.38%
1213 ELC Elacoin ELC $0.070575 LowVol -0.48% 8.30% 11.25%
1214 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.50% -13.10%
1215 ANTX Antimatter ANTX $0.000024 LowVol -0.24% -71.16% -69.15%
1216 PRIMU Primulon PRIMU $0.000233 LowVol -0.50% 54.47% 22.91%
1217 EDOGE EtherDoge EDOGE $4.2e-07 LowVol 1.90% 14.36% 27.09%
1218 EXRN EXRNchain EXRN $4.2e-07 LowVol -49.05% -42.82% -43.85%
1219 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001066 LowVol -0.50% -1.46% -43.37%
1220 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000081 LowVol -0.51% -0.28% 6.67%
1221 BUB Bubble BUB $0.011144 LowVol -0.51% -14.19% -68.00%
1222 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002440 LowVol -0.50% -3.68%
1223 CASH Cash Poker Pro CASH $0.075271 LowVol 1.90% 29.40% -2.24%
1224 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001798 LowVol -0.51% -23.80% -55.25%
1225 DASHS Dashs DASHS $0.030014 LowVol -0.51% 16.80% 48.22%
1226 WINK Wink WINK $0.000244 LowVol -0.51% -0.28% 60.01%
1227 SKC Skeincoin SKC $0.003091 LowVol -0.50% 20.60% -7.61%
1228 MARX MarxCoin MARX $0.000863 LowVol -0.40% -11.30% 0.94%
1229 DISK DarkLisk DISK $0.000569 LowVol -0.51% -24.51%
1230 KARMA Karmacoin KARMA $0.000081 LowVol -0.50% 6.69%
1231 QBT Cubits QBT $0.001077 LowVol 10.55% 46.66% 29.96%
1232 DON Donationcoin DON $0.000480 LowVol -0.47% 15.07% 24.24%
1233 UR UR UR $0.000561 LowVol 0.45% 19.59% 34.38%
1234 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002766 LowVol -0.51% -0.83%
1235 BXC Bitcedi BXC $0.001302 LowVol 3.18% 1.48% 2.74%
1236 BET BetaCoin BET $0.001789 LowVol -0.50% -19.47% -47.35%
1237 IRL IrishCoin IRL $0.002766 LowVol -0.51% 8.01% 21.52%
1238 TODAY TodayCoin TODAY $0.000651 LowVol -0.50% -20.22% -28.32%
1239 SYNC Sync SYNC $406.70 LowVol -0.50% -33.52%
1240 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008573 LowVol 1.83% -8.41% -28.37%
1241 SKR Sakuracoin SKR $0.000651 LowVol -7.35% -23.19% -8.64%
1242 FC Facecoin FC $0.005018 LowVol 1.90% 71.54% -21.95%
1243 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001220 LowVol -0.51% -12.01% -10.52%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.003010 LowVol -0.51% -12.15% -30.76%
1245 AIB Advanced Inte… AIB $0.003397 LowVol -0.50% -6.57% 22.10%
1246 FUTC FutCoin FUTC $0.001464 LowVol -0.50% -0.28% -16.52%
1247 POKE PokeCoin POKE $0.000244 LowVol -0.51% 39.29%
1248 AXIOM Axiom AXIOM $0.012526 LowVol -0.51% 0.37% 6.66%
1249 PI PiCoin PI $0.001871 LowVol -0.51% -17.90%
1250 ANI Animecoin ANI $0.000081 LowVol -0.50% -46.53% -43.44%
1251 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000048 LowVol 0.06% -33.97% 6189.55%
1252 XRY Royalties XRY $0.067756 LowVol -0.51% 13.90%
1253 10MT 10M Token 10MT $0.001556 LowVol 1.90% -13.38% -44.50%
1254 UNC UNCoin UNC $0.000081 LowVol -0.51% -0.28% 8.97%
1255 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.033692 LowVol 0.79% -8.50% 12.15%
1256 QBC Quebecoin QBC $0.001383 LowVol -0.50% -0.28% -9.31%
1257 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000407 LowVol -0.51% 66.20% 40.84%
1258 MBL MobileCash MBL $0.000325 LowVol -0.50% -0.26% -12.41%
1259 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006476 LowVol -0.51% -17.21% 765.01%
1260 HCC Happy Creator… HCC $0.000407 LowVol -0.50% -13.69% 0.79%
1261 RHFC RHFCoin RHFC $0.000895 LowVol -0.51% -0.26% 15.27%
1262 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.066780 LowVol -0.51% -2.18%
1263 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.217420 LowVol -0.50% -0.11% 6.79%
1264 GAIN UGAIN GAIN $0.001057 LowVol -0.51% 31.49% -14.83%
1265 TERA TeraCoin TERA $0.000081 LowVol -0.50% -0.18%
1266 GUC GoldUnionCoin GUC $0.072799 LowVol -0.50% -0.28% -19.17%
1267 SHELL ShellCoin SHELL $0.017000 LowVol -0.50%
1268 GML GameLeagueCoin GML $0.006914 LowVol -0.51%
1269 CYC Cycling Coin CYC $0.001139 LowVol -0.50% -6.91%
1270 TRICK TrickyCoin TRICK $0.008134 LowVol -0.50% -28.77% -30.72%
1271 LKC LinkedCoin LKC $0.000163 LowVol -0.50%
1272 LTH LAthaan LTH $0.000407 LowVol -0.51% -9.05%
1273 ACN Avoncoin ACN $0.000407 LowVol -0.51% 24.65% 20.96%
1274 SJCX Storjcoin X SJCX $0.185213 LowVol -0.14% -73.04% -72.19%
1275 XDE2 XDE II XDE2 $2.60 LowVol -0.51% -0.54% -24.32%
1276 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000049 LowVol 1.90% 14.36% 21.84%
1277 HDLB HODL Bucks HDLB $0.059215 LowVol -0.51% 28.95% -4.43%
1278 FID BITFID FID $0.081339 LowVol -0.50% -0.28% -46.66%
1279 CBD CBD Crystals CBD $0.001139 LowVol -0.51% -23.31%
1280 OMC Omicron OMC $0.129655 LowVol -0.51% 41.34%
1281 NBE BitCentavo NBE $7.6e-07 LowVol 0.09% 7.20% 18.65%
1282 NTWK Network Token NTWK $0.003722 LowVol 1.90% 6.35% 19.63%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000217 LowVol -0.45% 42.61% 60.07%
1284 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000325 LowVol -0.51% -0.28% -14.64%
1285 HYPER Hyper HYPER $0.024809 LowVol -0.51% 29.65%
1286 SOUL SoulCoin SOUL $0.000081 LowVol -0.50% -0.28%
1287 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002847 LowVol -0.51% -0.18% 24.45%
1288 OPES Opescoin OPES $0.001952 LowVol -0.51% 4.04% -11.50%
1289 BGR Bongger BGR $0.000103 LowVol 0.29% -6.06%
1290 PRN Protean PRN $0.000004 LowVol -94.69% -92.66%
1291 KASHH KashhCoin KASHH $0.000005 LowVol -0.45% -48.54% -72.38%
1292 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 0.35% -16.95%
1293 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.07% 9.40%
1294 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol -21.25%
1295 DUB Dubstep DUB $0.001641 LowVol 0.62%
1296 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -4.91%
1297 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1298 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 7.10%
1299 OP Operand OP $0.000731 LowVol -12.67%
1300 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 11.72%
1301 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 4.00%
1302 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1303 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 0.98% 0.36%
1304 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.60% 7.61%
1305 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.19% 2.45%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 33.80%
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol 0.08% -47.89%
1309 MAVRO Mavro MAVRO $0.016066 LowVol 1.01% 71.30%
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -30.31%
1311 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol 0.23% -80.08%
1312 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.84% 7.87%
1313 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1314 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1315 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.67% 7.68%
1316 ASC AsicCoin ASC $0.000708 6.18% 181.40%
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 4.75%
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07 -84.09%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80 1370.82%
1320 SIC Swisscoin SIC $0.001237 -74.34% -84.21%

Quay lại phần 1

Phản hồi