Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 9h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1320 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8231.85 trên tổng giá trị $137,436,909,638

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $376.30 trên tổng giá trị $36,084,680,344

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1362.23 trên tổng giá trị $22,908,638,938

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.237410 trên tổng giá trị $9,169,455,664

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $568.05 trên tổng giá trị $4,376,665,207

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng [email protected] Bankcoin ([email protected]) đang có giá hiện tại $1.04 trên tổng giá trị $6,833,616 đã biến động tăng 158.06% trong 1h qua

    + Đồng EBCH eBitcoinCash (EBCH) đang có giá hiện tại $0.013375 trên tổng giá trị $124,191 đã biến động tăng 113.16% trong 1h qua

    + Đồng EXRN EXRNchain (EXRN) đang có giá hiện tại $7.5e-07 trên tổng giá trị đã biến động tăng 96.90% trong 1h qua

    + Đồng YEL Yellow Token (YEL) đang có giá hiện tại $0.005598 trên tổng giá trị đã biến động tăng 89.28% trong 1h qua

    + Đồng HUSH Hush (HUSH) đang có giá hiện tại $2.09 trên tổng giá trị $4,686,623 đã biến động tăng 60.63% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000675 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1552.30% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1191.85% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001373 trên tổng giá trị $130,652 đã biến động tăng 787.48% trong 24h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.008136 trên tổng giá trị $96,184 đã biến động tăng 392.45% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003344 trên tổng giá trị đã biến động tăng 359.53% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000070 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5478.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.001934 trên tổng giá trị $328,055 đã biến động tăng 994.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.033583 trên tổng giá trị đã biến động tăng 717.07% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.145893 trên tổng giá trị $1,458,930 đã biến động tăng 651.28% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.147981 trên tổng giá trị $654,951 đã biến động tăng 524.21% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ORB Orbitcoin ORB $973,558 $0.315862 3,082,226 LowVol -5.86% 1.93% 97.19%
702 CRYPT CryptCoin CRYPT $960,077 $0.158330 6,063,771 LowVol -0.56% -2.50% -11.86%
703 HTC HitCoin HTC $900,694 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -0.55% 0.63% 13.31%
704 LNK Link Platform LNK $887,404 $18.68 47,503 LowVol -1.36% 2.62% 32.99%
705 SHORTY Shorty SHORTY $868,232 $0.008682 100,000,000 LowVol -3.29% -3.03% 12.87%
706 ANC Anoncoin ANC $810,111 $0.383881 2,110,317 LowVol -0.67% -12.41% -7.53%
707 ITNS IntenseCoin ITNS $778,782 $0.002867 271,654,424 LowVol -0.55% -2.92%
708 NET NetCoin NET $764,196 $0.000971 787,126,712 LowVol -1.34% 14.73% 23.24%
709 NETKO Netko NETKO $759,141 $0.178167 4,260,840 LowVol -0.55% 3.08% -9.31%
710 ELE Elementrem ELE $759,098 $0.029487 25,743,396 LowVol -0.55% 14.69% 47.84%
711 CDN Canada eCoin CDN $717,231 $0.007363 97,415,544 LowVol -1.26% 5.16% 21.01%
712 XFT Footy Cash XFT $708,225 $0.155790 4,546,026 LowVol -0.55% 0.79% 8.89%
713 XGR GoldReserve XGR $707,463 $0.041200 17,171,382 LowVol -0.56% -14.21% 154.76%
714 METAL MetalCoin METAL $704,955 $0.009164 76,925,527 LowVol -0.37% -6.67%
715 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -3.31% -15.99%
716 BTB BitBar BTB $659,318 $18.75 35,168 LowVol -6.49% 2.60% -17.77%
717 MAX MaxCoin MAX $649,271 $0.010648 60,975,261 LowVol -0.55% 8.03% 18.99%
718 RIYA Etheriya RIYA $649,258 $0.410525 1,581,531 LowVol -0.55% 8.11% 37.55%
719 KOBO Kobocoin KOBO $610,432 $0.024714 24,700,248 LowVol -10.49% 29.20% -9.25%
720 HBN HoboNickels HBN $596,537 $0.009993 59,696,358 LowVol -4.51% 2.30% 3.82%
721 SMC SmartCoin SMC $590,141 $0.025105 23,506,718 LowVol -1.01% -19.28% 61.34%
722 ITI iTicoin ITI $573,750 $17.93 32,000 LowVol -0.55% -3.19% 15.62%
723 UFO UFO Coin UFO $570,401 $0.000164 3,481,938,762 LowVol -0.59% 0.62% -25.41%
724 BITS Bitstar BITS $566,021 $0.024525 23,079,737 LowVol -0.59% 7.39% -14.10%
725 BTSR BTSR BTSR $565,994 $0.172335 3,284,266 LowVol 10.60% 31.85%
726 ELLA Ellaism ELLA $565,293 $0.249822 2,262,785 LowVol -0.55% -6.23% 15.16%
727 TAG TagCoin TAG $560,559 $0.094673 5,920,998 LowVol -2.04% 4.73% 23.93%
728 USC Ultimate Secu… USC $550,675 $0.053241 10,343,113 LowVol -3.04% 0.32% -32.06%
729 SDC ShadowCash SDC $548,938 $0.081991 6,695,133 LowVol -0.59% -24.38%
730 FUCK FuckToken FUCK $540,633 $0.010520 51,392,878 LowVol -1.55% -32.37% -33.97%
731 SAC SACoin SAC $516,959 $0.073718 7,012,673 LowVol -0.55% 1.76% -7.73%
732 TALK BTCtalkcoin TALK $513,656 $0.007867 65,290,635 LowVol -1.29% 3.64% -7.95%
733 TROLL Trollcoin TROLL $492,419 $0.000872 564,936,201 LowVol -13.05% 4.52% 9.85%
734 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 1.27% -13.79%
735 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $449,071 $0.082728 5,428,300 LowVol -0.55% 5.01% 2.26%
736 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 26.73%
737 NOBL NobleCoin NOBL $426,988 $0.000185 2,313,347,151 LowVol -1.64% -36.24% -9.28%
738 FNC FinCoin FNC $423,648 $0.032895 12,878,667 LowVol -0.54% -2.62% -37.90%
739 V Version V $400,381 $0.000858 466,691,183 LowVol 1.95% 27.46% 1.40%
740 JET Jetcoin JET $399,746 $0.082806 4,827,498 LowVol -1.30% 47.19% 13.22%
741 FC2 FuelCoin FC2 $399,527 $0.003932 101,619,013 LowVol -0.59% 12.98% 30.54%
742 SLG Sterlingcoin SLG $392,549 $0.093358 4,204,756 LowVol -0.92% 27.34% 11.11%
743 VAL Valorbit VAL $388,439 $0.000082 4,742,346,801 LowVol -0.55% 13.25%
744 ICE iDice ICE $363,223 $0.231203 1,571,013 LowVol -0.54% 65.26% 41.04%
745 AU AurumCoin AU $361,857 $1.22 296,216 LowVol -2.05% 19.05% 28.22%
746 BUCKS SwagBucks BUCKS $355,418 $1.13 313,251 LowVol -0.48% 1.04% -0.95%
747 PXC Phoenixcoin PXC $349,123 $0.005621 62,111,653 LowVol -3.37% 5.56% -13.85%
748 SHDW Shadow Token SHDW $331,112 $0.047302 7,000,000 LowVol 19.31% -0.83% 14.52%
749 Q2C QubitCoin Q2C $325,236 $0.001311 248,169,416 LowVol -0.59% 7.93% 46.98%
750 DAXX DaxxCoin DAXX $325,041 $0.000655 495,922,150 LowVol -0.59% 0.26% -3.74%
751 STS Stress STS $324,026 $0.000573 565,134,332 LowVol -0.55%
752 GUN Guncoin GUN $310,376 $0.001583 196,008,478 LowVol -6.87% 19.73% 27.81%
753 DVC Devcoin DVC $297,694 $0.000020 15,123,507,500 LowVol -3.69% 47.06% 29.02%
754 BTWTY Bit20 BTWTY $294,662 $290,022 1.016 LowVol -0.55% 22.69% 39.99%
755 PR Prototanium PR $293,429 $1.50 195,814 LowVol -0.60% 45.01% 42.73%
756 OPAL Opal OPAL $285,174 $0.018832 15,143,369 LowVol -0.74% 7.53% -2.23%
757 ICN iCoin ICN $281,935 $0.009665 29,169,975 LowVol -0.59% -19.77% -12.57%
758 XJO Joulecoin XJO $269,420 $0.007848 34,330,160 LowVol -0.69% 0.85% 4.29%
759 BRIT BritCoin BRIT $269,235 $0.012659 21,268,092 LowVol -6.58% -40.40% -32.91%
760 GOOD Goodomy GOOD $267,644 $0.000606 441,349,000 LowVol -1.98% -3.93% 27.96%
761 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 1.55%
762 NEWB Newbium NEWB $257,577 $0.005152 50,000,000 LowVol -0.51% -12.68% -14.61%
763 TIT Titcoin TIT $256,637 $0.005143 49,898,202 LowVol -3.33% 5.96% 9.93%
764 VIDZ PureVidz VIDZ $251,916 $0.002011 125,279,775 LowVol -0.74% 16.36% 7.31%
765 HODL HOdlcoin HODL $248,277 $0.001638 151,557,460 LowVol 4.64% 0.62% 9.06%
766 KAYI Kayicoin KAYI $246,232 $0.000866 284,208,753 LowVol 1.59% 18.79% 35.07%
767 FUNK The Cypherfunks FUNK $244,866 $0.000005 46,183,907,499 LowVol -1.82% -2.18% -3.33%
768 LOT LottoCoin LOT $244,279 $0.000017 14,491,014,421 LowVol 13.41% 19.65% 45.85%
769 I0C I0Coin I0C $243,554 $0.011606 20,984,627 LowVol -2.71% 93.21% 43.93%
770 J Joincoin J $239,386 $0.097772 2,448,402 LowVol -0.03% 4.93% -12.01%
771 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 1.13%
772 NYAN Nyancoin NYAN $234,240 $0.000737 317,827,404 LowVol -0.78% 0.80% 0.57%
773 TGC Tigercoin TGC $231,793 $0.005324 43,536,800 LowVol -0.59% 16.79% 88.60%
774 TRK Truckcoin TRK $231,659 $0.001501 154,346,669 LowVol -1.58% 19.05% 17.67%
775 OHM OHM OHM $227,542 $0.007699 29,553,181 LowVol -0.55% -36.40%
776 KUSH KushCoin KUSH $216,412 $0.039741 5,445,524 LowVol 19.44% 16.11% 36.00%
777 BBP BiblePay BBP $216,051 $0.000901 239,791,280 LowVol -0.55% 10.69% 20.31%
778 UNIC UniCoin UNIC $210,308 $0.070944 2,964,438 LowVol -2.05% 18.10% 33.44%
779 TTC TittieCoin TTC $209,569 $0.000166 1,259,816,434 LowVol 24.97% 6.38% 86.76%
780 GAIA GAIA GAIA $209,016 $0.008672 24,101,381 LowVol -1.03% -12.74%
781 LANA LanaCoin LANA $208,294 $0.000250 833,716,564 LowVol -0.22% 4.89% -6.02%
782 FLY Flycoin FLY $207,547 $0.984543 210,806 LowVol -0.55% -0.68%
783 SH Shilling SH $205,258 $0.005242 39,155,225 LowVol -0.55% 63.33% 34.04%
784 CHESS ChessCoin CHESS $201,968 $0.003738 54,032,769 LowVol -2.61% 2.21% 16.52%
785 XRA Ratecoin XRA $201,178 $0.001762 114,173,271 LowVol -0.72% 4.95% 27.38%
786 XPY PayCoin XPY $200,686 $0.016976 11,821,567 LowVol -0.55% -9.91% 1.22%
787 CUBE DigiCube CUBE $198,967 $0.000082 2,429,126,009 LowVol -0.59% 0.63% 13.18%
788 KED Darsek KED $195,905 $0.014510 13,501,750 LowVol -0.48% 1.70% 24.36%
789 BIGUP BigUp BIGUP $194,515 $0.000092 2,116,177,921 LowVol -1.84% 8.94% 8.80%
790 BOLI Bolivarcoin BOLI $184,807 $0.022373 8,260,450 LowVol -1.16% 6.62% -2.07%
791 ECA Electra ECA $184,073 $0.000008 21,711,921,368 LowVol -1.71% 36.92% -68.23%
792 GLC GlobalCoin GLC $176,157 $0.002703 65,171,010 LowVol -0.59% -2.34% -35.60%
793 FRC Freicoin FRC $173,618 $0.005897 29,439,590 LowVol 0.61% 0.62% -18.51%
794 CCN Cannacoin CCN $167,815 $0.035709 4,699,564 LowVol -1.13% 1.57% -7.48%
795 CTO Crypto CTO $164,682 $0.013679 12,039,238 LowVol -0.55% -8.17% 21.86%
796 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol 13.37%
797 888 OctoCoin 888 $163,960 $0.003264 50,239,540 LowVol -0.96% -30.51% 61.65%
798 FLT FlutterCoin FLT $162,948 $0.000506 322,214,524 LowVol -28.46% -26.37% -7.64%
799 EVO Evotion EVO $157,699 $0.049926 3,158,662 LowVol -0.38% 16.89% 17.32%
800 YAC Yacoin YAC $156,862 $0.001311 119,692,481 LowVol -0.59% 46.36% 22.13%
801 CORG CorgiCoin CORG $150,333 $0.000120 1,251,855,418 LowVol -1.32% -25.16% 29.05%
802 XPD PetroDollar XPD $148,612 $0.002322 63,993,275 LowVol 19.20% -16.72% 11.53%
803 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 0.85%
804 QCN QuazarCoin QCN $148,539 $0.024573 6,044,911 LowVol 37.63% 50.95% 65.76%
805 TEK TEKcoin TEK $147,726 $0.000104 1,414,054,562 LowVol -1.61% -23.43% -7.73%
806 MRJA GanjaCoin MRJA $145,496 $0.032682 4,451,920 LowVol -0.55% 50.38% -22.01%
807 WYV Wyvern WYV $144,595 $0.083711 1,727,313 LowVol -0.55% 1.74% -1.69%
808 RBX Ripto Bux RBX $141,699 $0.000372 381,236,123 LowVol -0.44% 1.37% -0.22%
809 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol 0.08% 23.37%
810 GRT Grantcoin GRT $140,910 $0.003276 43,008,318 LowVol -0.59% 0.63% 2.63%
811 GAP Gapcoin GAP $140,261 $0.011714 11,973,954 LowVol -0.61% 8.20% 22.90%
812 VC VirtualCoin VC $140,140 $0.013924 10,064,287 LowVol -0.55% -48.00% 25.75%
813 SPACE SpaceCoin SPACE $137,659 $0.006606 20,838,948 LowVol -0.77% -22.61% 27.77%
814 MOJO MojoCoin MOJO $136,199 $0.011229 12,129,548 LowVol -0.55% 16.37% 0.72%
815 XRE RevolverCoin XRE $135,074 $0.006061 22,284,864 LowVol -0.56% 0.34% -9.89%
816 CNNC Cannation CNNC $134,367 $0.054248 2,476,893 LowVol -2.51% -0.43% 7.11%
817 EMD Emerald Crypto EMD $134,185 $0.007019 19,117,129 LowVol 3.43% -4.88% -4.12%
818 PX PX PX $130,652 $0.001373 95,143,892 LowVol -0.36% 787.48% 302.94%
819 UNITS GameUnits UNITS $128,246 $0.036927 3,472,983 LowVol -0.65% 48.72% 60.74%
820 PASL Pascal Lite PASL $125,437 $0.030716 4,083,800 LowVol -0.55% -8.24% 9.85%
821 EVIL Evil Coin EVIL $124,227 $0.005910 21,020,383 LowVol -0.94% 1.73% -16.10%
822 MNM Mineum MNM $123,326 $0.013069 9,436,367 LowVol -0.58% 2.77% -8.46%
823 RUPX Rupaya RUPX $121,028 $0.019874 6,089,665 LowVol -0.61% -0.35% 20.65%
824 STV Sativacoin STV $119,680 $0.016890 7,085,947 LowVol -0.73% 28.15%
825 CYP Cypher CYP $112,617 $0.017692 6,365,285 LowVol -0.55% 13.80% 50.90%
826 020 020LondonCoin 020 $112,031 $7.1e-07 156,839,010,248 LowVol 1.39% 12.51%
827 HMP HempCoin HMP $111,121 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.61% 0.63% 13.18%
828 CAP Bottlecaps CAP $104,447 $0.000514 203,082,908 LowVol
829 PHS Philosopher S… PHS $104,437 $0.017365 6,014,340 LowVol -0.61% -7.20% -13.97%
830 PIE PIECoin PIE $104,176 $0.004915 21,197,618 LowVol -0.55% 4.10% -20.43%
831 FIRE Firecoin FIRE $103,743 $1.05 98,412 LowVol -0.55% 1.18%
832 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,931 $0.001311 77,777,777 LowVol -0.55% 7.34% 11.18%
833 HAL Halcyon HAL $101,117 $0.019249 5,253,218 LowVol -0.55% 12.08% 22.74%
834 DRXNE DROXNE DRXNE $100,526 $0.001610 62,455,840 LowVol -1.40% 3.78% -5.12%
835 GTC Global Tour Coin GTC $100,370 $0.003358 29,887,402 LowVol -0.55% -17.48% -28.92%
836 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.74% 44.93%
837 PRX Printerium PRX $96,184 $0.008136 11,821,728 LowVol -0.55% 392.45% 291.20%
838 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 9.19% 132.97%
839 DLC Dollarcoin DLC $94,732 $0.010402 9,106,714 LowVol -0.55% 2.24% 12.49%
840 GP GoldPieces GP $93,199 $0.076382 1,220,161 LowVol -0.58% 1.56% 9.14%
841 MCRN MACRON MCRN $92,569 $0.000231 401,421,401 LowVol 25.57% 79.47% 83.68%
842 ARI Aricoin ARI $92,029 $0.000656 140,262,505 LowVol -4.42% -10.43% 4.63%
843 XCO X-Coin XCO $90,094 $0.007274 12,384,976 LowVol -0.55% 11.71% 10.16%
844 QTL Quatloo QTL $89,105 $0.011544 7,718,883 LowVol -0.55% -7.17% 0.61%
845 BTQ BitQuark BTQ $88,944 $0.009911 8,974,334 LowVol -0.61% -3.31% 26.82%
846 MEOW Kittehcoin MEOW $86,376 $0.000004 23,905,669,976 LowVol -1.10% 36.88% 40.10%
847 CON PayCon CON $80,532 $0.003495 23,042,604 LowVol -1.70% -11.87% -2.23%
848 ARG Argentum ARG $80,140 $0.009433 8,495,749 LowVol 2.67% 3.44% 21.04%
849 TSE Tattoocoin (S… TSE $79,693 $0.000881 90,421,856 LowVol -0.61% 35.35% -1.03%
850 CAT Catcoin CAT $78,275 $0.012696 6,165,350 LowVol -0.55% -14.77% -10.72%
851 ATX Artex Coin ATX $76,441 $0.004070 18,781,750 LowVol -0.55% 34.04% -2.87%
852 SLM Slimcoin SLM $75,857 $0.005078 14,937,439 LowVol -0.56% 0.63% 16.87%
853 JWL Jewels JWL $74,387 $0.003686 20,181,636 LowVol -0.55% 25.79% 63.66%
854 PXI Prime-XI PXI $73,988 $0.004198 17,626,320 LowVol -4.04% -0.83% -7.07%
855 SRC SecureCoin SRC $70,023 $0.008566 8,174,826 LowVol -8.89% 1.77% 40.97%
856 SOON SoonCoin SOON $68,536 $0.005499 12,462,620 LowVol -0.70% 0.55% 12.41%
857 IMS Independent M… IMS $68,004 $0.012666 5,368,934 LowVol -0.59% 24.49% 10.25%
858 MARS Marscoin MARS $68,000 $0.002405 28,279,074 LowVol -9.33% 0.65% -5.55%
859 SPT Spots SPT $67,583 $0.003016 22,406,021 LowVol -0.99% 4.25% 19.45%
860 CRX Chronos CRX $65,233 $0.000885 73,729,962 LowVol -1.43% 7.02% -9.59%
861 611 SixEleven 611 $64,939 $0.151062 429,881 LowVol -1.27% 0.84% 19.29%
862 MST MustangCoin MST $64,642 $0.102550 630,343 LowVol -0.55% 0.78% 11.97%
863 FLAX Flaxscript FLAX $63,078 $0.011299 5,582,394 LowVol 0.81% -9.43% -41.16%
864 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,689 $0.079042 793,108 LowVol -0.55% -17.28% 18.71%
865 CF Californium CF $61,569 $0.025637 2,401,521 LowVol -0.61% -1.15% -1.37%
866 ICOB ICOBID ICOB $61,284 $0.000574 106,701,874 LowVol -0.68% 22.90% 41.61%
867 DRM Dreamcoin DRM $59,793 $0.024409 2,449,632 LowVol -0.55% 3.40% 12.83%
868 ALL Allion ALL $59,709 $0.009631 6,199,359 LowVol -20.43% -38.14% 11.66%
869 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol 0.11%
870 BTPL Bitcoin Planet BTPL $58,589 $0.010709 5,471,137 LowVol -14.22% -3.58% -26.64%
871 PHO Photon PHO $58,333 $0.000003 20,304,580,175 LowVol -0.48% 7.02% 43.55%
872 SCRT SecretCoin SCRT $57,843 $0.013679 4,228,672 LowVol -0.59% 1.23%
873 POP PopularCoin POP $57,818 $0.000017 3,372,875,244 LowVol -16.76% 19.98% 25.31%
874 MAR Marijuanacoin MAR $57,479 $0.039321 1,461,787 LowVol -11.00% -8.88% -17.14%
875 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,178 $0.002293 24,931,054 LowVol -0.55% 0.63% -3.99%
876 BIP BipCoin BIP $56,751 $0.034875 1,627,261 LowVol -0.57% 31.05% 36.18%
877 CASH Cashcoin CASH $56,588 $0.001229 46,057,737 LowVol 35.55% 37.21% 21.26%
878 XCRE Creatio XCRE $56,392 $0.002748 20,520,514 LowVol -0.55% -0.70% 7.74%
879 GCC GuccioneCoin GCC $54,832 $0.002703 20,285,537 LowVol -0.61% 3.77% 43.65%
880 BAS BitAsean BAS $54,826 $0.010965 5,000,000 LowVol -1.49% -4.71% -34.38%
881 BLC Blakecoin BLC $54,632 $0.003613 15,122,697 LowVol 3.81% -20.80% -47.14%
882 GPL Gold Pressed … GPL $54,407 $0.214119 254,098 LowVol -0.88% 9.53% -0.78%
883 300 300 Token 300 $52,830 $176.10 300 LowVol -0.56% 0.38%
884 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -3.30% -63.04%
885 KIC KibiCoin KIC $52,519 $0.003572 14,701,000 LowVol -0.49% 19.08% -86.12%
886 URO Uro URO $52,312 $0.043330 1,207,310 LowVol -0.55% 5.20% 38.91%
887 BITZ Bitz BITZ $52,183 $0.026211 1,990,891 LowVol -0.55% 0.95% 8.76%
888 JOBS JobsCoin JOBS $52,103 $0.000491 106,019,270 LowVol -0.55% 6.57% -15.77%
889 DIBC DIBCOIN DIBC $52,012 $0.010402 5,000,000 LowVol -0.55% -8.35% 8.98%
890 RPC RonPaulCoin RPC $51,846 $0.058362 888,340 LowVol -0.59% -1.34% 8.25%
891 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -0.08%
892 ARB ARbit ARB $50,061 $0.006471 7,736,495 LowVol -0.55% 39.91%
893 JIN Jin Coin JIN $50,014 $0.005078 9,848,485 LowVol -0.55% -42.23% 3.19%
894 ZMC ZetaMicron ZMC $49,173 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.55% 0.63% 13.18%
895 SOIL SOILcoin SOIL $49,091 $0.008609 5,702,048 LowVol 18.19% 38.74% 29.13%
896 ZYD Zayedcoin ZYD $48,585 $0.007781 6,243,840 LowVol -0.59% 1.69% 45.07%
897 WARP WARP WARP $48,353 $0.044149 1,095,224 LowVol -0.56% 3.39%
898 E4ROW E4ROW E4ROW $48,222 $0.011272 4,278,000 LowVol -1.55% -65.75%
899 EREAL eREAL EREAL $47,913 $0.000716 66,909,634 LowVol -5.94% 40.63% 45.08%
900 EMP EMoneyPower EMP $46,564 $0.005061 9,200,000 LowVol -0.49% -49.45%
901 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,903 $0.000576 79,719,140 LowVol -0.55% -11.57% -11.55%
902 DBTC Debitcoin DBTC $45,540 $0.002530 17,999,624 LowVol -0.56% 3.51% -8.00%
903 WORM HealthyWormCoin WORM $45,513 $0.000410 111,131,243 LowVol -0.61% 0.48% -5.68%
904 BRAIN Braincoin BRAIN $44,648 $0.004423 10,094,424 LowVol -0.55% 0.63% 7.05%
905 SFC Solarflarecoin SFC $44,497 $0.003160 14,083,450 LowVol -1.33% -19.13% 21.15%
906 EGAS ETHGAS EGAS $42,742 $0.004208 10,157,540 LowVol -1.55% -3.14% 52.88%
907 DRS Digital Rupees DRS $41,839 $0.000082 510,802,961 LowVol -0.56% 0.63% -35.11%
908 $$$ Money $$$ $41,461 $0.000904 45,887,218 LowVol -2.03% 0.29% -13.11%
909 FLVR FlavorCoin FLVR $41,082 $0.001966 20,898,106 LowVol -0.59%
910 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
911 BSC BowsCoin BSC $40,460 $0.007290 5,550,102 LowVol -0.55% 0.63% 37.59%
912 MND MindCoin MND $40,079 $0.003194 12,546,625 LowVol -1.81% 6.07% 4.97%
913 RBT Rimbit RBT $38,989 $0.000338 115,499,623 LowVol -6.72% -15.83% -17.22%
914 CMT Comet CMT $38,964 $0.044642 872,830 LowVol -3.91% 5.65% 15.69%
915 XBTS Beatcoin XBTS $38,864 $0.025490 1,524,686 LowVol -7.43% -54.86% -17.42%
916 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 16.38%
917 VLTC Vault Coin VLTC $37,941 $0.001253 30,288,920 LowVol -0.55% 79.27% 23.11%
918 BRAT BRAT BRAT $37,635 $0.000235 160,000,000 LowVol -3.25% -9.46% -28.32%
919 NRO Neuro NRO $37,600 $0.001065 35,311,405 LowVol -0.55% -12.79% -8.24%
920 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $37,309 $0.004646 8,030,000 LowVol -2.66% -24.87% -88.36%
921 BVC BeaverCoin BVC $36,388 $0.011680 3,115,258 LowVol -0.49% -25.26% -23.48%
922 PULSE Pulse PULSE $36,308 $0.002539 14,298,972 LowVol -0.56% 11.41% 30.01%
923 ORLY Orlycoin ORLY $36,020 $0.000983 36,646,779 LowVol -0.59% 9.77% 21.85%
924 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol
925 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol 1.57%
926 VIP VIP Tokens VIP $34,177 $0.000410 83,450,403 LowVol -0.55% 25.79% 76.14%
927 ACP AnarchistsPrime ACP $33,050 $0.007520 4,394,874 LowVol -0.55% -4.57% 37.09%
928 FUZZ FuzzBalls FUZZ $32,836 $0.006798 4,829,945 LowVol -0.55% 47.65% 55.30%
929 DLISK DAPPSTER DLISK $32,764 $0.000328 100,000,000 LowVol -0.52% -19.50% 50.34%
930 CXT Coinonat CXT $31,738 $0.003680 8,623,200 LowVol -1.10% -3.41% -20.52%
931 BENJI BenjiRolls BENJI $31,640 $0.001562 20,251,896 LowVol -0.85% -19.27% -20.28%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,507 $0.001556 20,245,510 LowVol -2.79% 34.40%
933 CRT CRTCoin CRT $31,166 $0.393162 79,270 LowVol -0.61% 0.62% 13.18%
934 LTCR Litecred LTCR $29,711 $0.000983 30,227,750 LowVol -0.59% 9.78% -12.91%
935 COAL BitCoal COAL $29,695 $0.006599 4,500,000 LowVol -0.53% -10.92% -19.96%
936 EGO EGO EGO $29,487 $0.000491 60,000,001 LowVol -0.55% 0.63% 13.27%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $28,874 $0.000047 608,557,394 LowVol -4.87% 14.34% 40.93%
938 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol
939 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol 0.68% 12.21%
940 PLNC PLNcoin PLNC $27,996 $0.001638 17,089,600 LowVol -0.55% -8.52% 13.18%
941 GBT GameBet Coin GBT $27,866 $0.001311 21,262,780 LowVol -0.55% -10.55% 20.74%
942 PSB Pesobit PSB $27,253 $0.000811 33,601,307
943 BOAT Doubloon BOAT $27,227 $0.001468 18,547,845 LowVol -9.36% 4.49% -62.88%
944 LIR LetItRide LIR $26,730 $0.000737 36,260,253 LowVol -0.55% 13.21% 45.52%
945 VTA Virtacoin VTA $26,386 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -2.51% 140.43% 522.53%
946 KNC KingN Coin KNC $26,310 $13.11 2,008 LowVol -0.55% 0.63%
947 DPAY DPAY DPAY $26,060 $0.000328 79,541,001 LowVol -0.55% 50.98%
948 UET Useless Ether… UET $25,329 $0.006387 3,965,716 LowVol 19.55% 26.02% -12.53%
949 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
950 ICON Iconic ICON $25,107 $0.042347 592,894 LowVol -0.55% 5.53% -1.93%
951 KRONE Kronecoin KRONE $24,981 $0.007469 3,344,605 LowVol -0.47% 1.65% 13.03%
952 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 39.40% -16.50%
953 ERY Eryllium ERY $24,318 $0.004725 5,146,449 LowVol -1.41% 0.65% -11.88%
954 SONG SongCoin SONG $24,100 $0.000740 32,565,300 LowVol -2.10% 35.96% -13.34%
955 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,872 $0.026702 894,026 LowVol -0.56% 0.63% 18.06%
956 CESC CryptoEscudo CESC $23,607 $0.000164 144,105,100 LowVol -0.55% 0.63% -26.92%
957 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,934 $0.000328 70,000,000 LowVol -0.56% -19.44% -9.46%
958 MTM MTMGaming MTM $22,709 $0.007570 2,999,967 LowVol -0.23% 4.26% -49.85%
959 BQC BBQCoin BQC $22,670 $0.000447 50,765,854 LowVol -0.54% -3.75% -10.08%
960 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 1.30%
961 PEX PosEx PEX $22,505 $0.009174 2,453,240 LowVol -0.59% 26.76%
962 LUNA Luna Coin LUNA $22,321 $0.013881 1,608,041 LowVol -0.55% -0.28% 14.95%
963 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 1.19%
964 MILO MiloCoin MILO $20,820 $0.001930 10,789,954 LowVol -0.55% -27.40%
965 ZNE Zonecoin ZNE $20,514 $0.007945 2,581,970 LowVol -0.56% -8.51%
966 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 7.05%
967 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 18.46%
968 CNC CHNCoin CNC $19,327 $0.000410 47,190,639 LowVol -0.59% 2.07% 13.18%
969 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,325 $0.025637 753,776 LowVol -0.55% -1.26% 10.76%
970 TRADE Tradecoin TRADE $18,331 $0.002457 7,459,750 LowVol -0.55% 0.63% 121.54%
971 ALTC Antilitecoin ALTC $18,068 $0.000573 31,512,613 LowVol -0.56% 17.39% 58.45%
972 IMX Impact IMX $17,942 $0.000164 109,509,034 LowVol -0.86% -25.37% 13.19%
973 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 33.78%
974 BIOB BioBar BIOB $17,485 $0.019740 885,756 LowVol -0.56% 0.62% 35.03%
975 BNX BnrtxCoin BNX $17,163 $0.000654 26,246,001 LowVol -0.70% 18.36% 13.01%
976 RIDE Ride My Car RIDE $16,591 $0.000164 101,276,976 LowVol -0.55% -32.91% -24.55%
977 WBB Wild Beast Block WBB $16,356 $0.099311 164,694 LowVol -0.09% -5.74% -22.09%
978 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.37%
979 DAS DAS DAS $15,039 $0.005734 2,622,886 LowVol -0.56% -20.85% -58.87%
980 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
981 JS JavaScript Token JS $12,611 $0.001578 7,991,996 LowVol -1.55% 100.87% 130.82%
982 XRC Rawcoin XRC $12,554 $0.017811 704,882 LowVol -0.45% 4.13% 103.59%
983 MGM Magnum MGM $12,542 $0.003194 3,926,171 LowVol -39.40% 22.52% 19.30%
984 P7C P7Coin P7C $11,539 $0.000328 35,220,238 LowVol -0.61% 126.40%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,239 $0.001556 7,221,768 LowVol -0.55% 0.63% -17.29%
987 ELS Elysium ELS $11,154 $0.002785 4,005,012 LowVol -0.55% -2.25% 58.10%
988 QBK Qibuck Asset QBK $9,854 $0.005896 1,671,379 LowVol -0.23% 4.26% -2.36%
989 SANDG Save and Gain SANDG $9,288 $0.003031 3,064,800 LowVol -0.61% 6.38% 146.38%
990 GEERT GeertCoin GEERT $8,982 $0.001764 5,091,200 LowVol -2.56% 22.91% -28.96%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 12.86%
992 VOLT Bitvolt VOLT $8,665 $0.000573 15,112,554 LowVol -0.61% -9.77% 13.18%
993 MRNG MorningStar MRNG $8,408 $0.000258 32,574,234 LowVol -0.55% 5.70% -46.56%
994 CCM100 CCMiner CCM100 $7,794 $0.002319 3,360,417 LowVol -0.23% 68.37% 65.03%
995 NODC NodeCoin NODC $7,561 $0.004505 1,678,439 LowVol -0.55%
996 ARGUS Argus ARGUS $7,411 $0.006454 1,148,324 LowVol -0.55% 3.97% -7.52%
997 CONX Concoin CONX $7,072 $0.009501 744,266 LowVol -0.55% 0.63% 19.96%
998 DIX Dix Asset DIX $6,965 $7e-08 100,000,000,000 LowVol -9.03% -9.61%
999 VRS Veros VRS $6,096 $0.000013 486,609,040 LowVol -0.24% -77.38% -15.13%
1000 GRIM Grimcoin GRIM $6,004 $0.000582 10,324,802 LowVol -0.56% -3.09% -47.41%
1001 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.16%
1002 NANOX Project-X NANOX $5,705 $72898.80 0.078264 LowVol -0.55% -40.69% -19.34%
1003 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,874 $0.023010 211,827 LowVol -0.14% 75.26% 87.73%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $4,618 $0.245890 18,779 LowVol -0.55% 17.93%
1005 BBC BigBoobsCoin BBC $3,896 $0.020454 190,463 LowVol 0.52% 12.65%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,173 $0.190847 16,627 LowVol -0.55% -22.10% -11.92%
1008 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,047 $0.002212 1,377,917 LowVol -0.55% 6.21% 21.56%
1009 LEX Lex4All LEX $3,032 $0.003032 1,000,000 -0.06% 4.44% 118.31%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $2,351 $0.000262 8,969,822 LowVol -0.55% -53.97% -48.32%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,027 $0.043248 46,864 LowVol -35.81% -40.96% 73.90%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $1,693 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -0.04% -15.37% -29.53%
1013 ULA Ulatech ULA $1,662 $0.009876 168,286 LowVol -0.56% -9.72% -13.03%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $1,432 $0.000246 5,826,388 LowVol -0.56% -24.53% 13.18%
1015 EBT Ebittree Coin EBT $1,012 $0.000801 1,264,511 LowVol -0.59% -45.11% 119.89%
1016 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol 0.38% -34.39%
1017 ABN Abncoin ABN $871 $0.012860 67,700 LowVol -0.55% -7.07% 59.73%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -49.08% 14.55%
1019 DMB Digital Money… DMB $543 $0.001288 421,300 LowVol -0.55% -0.35% -5.67%
1020 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.70%
1021 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 9.35%
1022 CALC CaliphCoin CALC $114 $0.001311 87,140 LowVol -0.55% -5.29% 23.73%
1023 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,883 LowVol -0.56% 0.62% 13.18%
1024 BTG Bitcoin Gold BTG $248.13 $111,321,000 -1.61% -5.50% 51.23%
1025 CLUB ClubCoin CLUB $5.74 $21,591,900 -5.97% 17.30% 190.88%
1026 REC Regalcoin REC $46.07 $7,181,550 -3.28% 16.37% -16.66%
1027 NULS Nuls NULS $0.665587 $3,203,730 -2.79% -9.79% -13.41%
1028 BTE BitSerial BTE $5.81 $2,319,310 -1.40% 46.02%
1029 QASH QASH QASH $0.459445 $1,975,190 -1.41% -7.08%
1030 INK Ink INK $0.192871 $1,654,850 -0.45% -0.98%
1031 FRGC Fargocoin FRGC $9.78 $1,647,310 -0.04% -0.54% 18.02%
1032 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $1,560,370 0.02% 0.31% 19.05%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.83 $1,367,290 1.35% 0.48% 192.35%
1034 GRX GOLD Reward T… GRX $5.29 $1,052,400 -2.10% -4.54%
1035 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.33 $919,585 10.06% 33.20% 45.79%
1036 XUC Exchange Union XUC $6.27 $899,793 -7.07% 113.37% 100.89%
1037 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057188 $888,659 -1.04% -4.48% -2.83%
1038 B2X SegWit2x [Fut… B2X $251.88 $865,678 -3.18% 0.20% 3.60%
1039 BT2 BT2 [CST] BT2 $116.15 $731,407 4.06% 23.32% -25.93%
1040 FRST FirstCoin FRST $16.71 $689,521 -0.87% 0.11% -4.25%
1041 PBL Publica PBL $0.372631 $683,568
1042 INF InfChain INF $0.009993 $675,518 1.25% 35.49%
1043 ADK Aidos Kuneen ADK $40.67 $609,226 2.71% -4.40% 16.99%
1044 ETN Electroneum ETN $0.029255 $532,458 -0.69% 1.07% -16.87%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.041827 $487,964 -0.45% -11.99% -29.67%
1046 THS TechShares THS $0.983795 $470,033 -0.59% 0.55% -8.25%
1047 WC WINCOIN WC $1.83 $462,075 -0.21% -0.08%
1048 BOT Bodhi BOT $0.538781 $358,408 -0.77% -2.21%
1049 BT1 BT1 [CST] BT1 $7964.91 $340,489 -0.51% -0.04% 12.90%
1050 ZZC ZoZoCoin ZZC $3.01 $301,025 11.12% -4.90%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.004095 $284,996 -4.68% -32.31% -44.02%
1052 TSL Energo TSL $0.033147 $283,079 0.56% -0.64%
1053 SISA SISA SISA $0.018818 $272,500 -0.61% -38.24%
1054 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $176,267 -0.55% 0.63%
1055 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000124 $157,463 -1.55% -11.08% -9.40%
1056 SUR Suretly SUR $3.00 $143,939 -1.62% -1.49% 14.18%
1057 LLT LLToken LLT $0.319454 $136,773 1.34% -5.80% 16.45%
1058 UGT UG Token UGT $0.353180 $134,829 -4.65% 4.96% 6.36%
1059 XCPO Copico XCPO $0.034388 $133,188 1.75% 34.97%
1060 HOLD Interstellar … HOLD $0.084846 $121,936 -0.20% -2.75% -69.66%
1061 XID Sphre AIR XID $0.187285 $118,899 -0.71% 0.84% -1.92%
1062 PHR Phore PHR $0.499643 $107,582 -2.16% 31.52% 74.85%
1063 TER TerraNova TER $3.04 $105,609 -0.55% 16.07% -8.57%
1064 GMT Mercury Protocol GMT $0.049005 $89,091 -0.30% 6.01% 10.73%
1065 BPL Blockpool BPL $0.172204 $88,617 -1.72% -4.84% -9.45%
1066 VASH VPNCoin VASH $0.005242 $75,513 1.57% 14.78% 16.38%
1067 AION Aion AION $0.790012 $72,234 -1.61% -6.37% -2.99%
1068 SJCX Storjcoin X SJCX $0.689917 $71,517 -0.55% -0.53% -15.20%
1069 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.052598 $61,629 -1.62% -3.14% 25.88%
1070 BSR BitSoar BSR $0.185851 $60,259 -0.55% 7.44% 32.96%
1071 B2B B2B B2B $0.765523 $58,583 -1.02% -11.06%
1072 DSR Desire DSR $0.180016 $55,084 -1.04% -22.26% -63.53%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.101010 $52,031 2.10% 5.78% 3.18%
1074 AKY Akuya Coin AKY $0.455003 $50,975 -0.52% -10.87% -52.15%
1075 RMC Russian Minin… RMC $11905.90 $44,205 -0.55% -12.81% 37.37%
1076 MSD MSD MSD $0.013679 $38,055 -0.44% 0.47% 19.72%
1077 OXY Oxycoin OXY $0.161510 $37,072 -1.93% -11.16% 7.26%
1078 ASTRO Astro ASTRO $1.34 $35,065 0.76% -5.48%
1079 ICX ICON ICX $1.09 $33,721 -1.85% 0.79% 6.66%
1080 EVR Everus EVR $3.88 $33,127 -0.52% -2.14% -5.26%
1081 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.018985 $32,074 -5.36% -15.03%
1082 COR CORION COR $0.935366 $28,547 -0.56% -3.18% 34.56%
1083 PAYX Paypex PAYX $0.129617 $28,491 -1.55% -7.21%
1084 DGPT DigiPulse DGPT $1.85 $25,702 -2.10% 103.74%
1085 BIXC BIXC BIXC $3.53 $24,564 -0.55% 8.24%
1086 PLC PlusCoin PLC $0.000866 $23,185 1.06% 36.30%
1087 BTU Bitcoin Unlim… BTU $146.00 $23,139 0.00% -1.41% -2.63%
1088 SSS Sharechain SSS $0.002621 $21,662 0.89% -18.88% -52.05%
1089 MCR Macro MCR $2.29 $15,788 -0.55% -31.53% 5.36%
1090 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002818 $13,282 -13.11% 0.62% -8.81%
1091 MKR Maker MKR $322.88 $13,189 -1.62% -8.83%
1092 CCT Crystal Clear CCT $0.263071 $11,348 -1.55% 41.52% -41.74%
1093 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001420 $10,958 1.50% 1.12% -96.93%
1094 MGC MergeCoin MGC $0.011959 $10,436 -0.55% 3.81%
1095 VIU Viuly VIU $0.002721 $10,320 0.85% -13.90%
1096 DNA EncrypGen DNA $0.060112 $10,208 -1.62% -3.62%
1097 MINEX Minex MINEX $0.059056 $9,422 -0.55% 13.19% 27.72%
1098 XID International… XID $0.005897 $8,858 -0.55% 90.67% -7.50%
1099 BLX Blockchain Index BLX $2.40 $7,743 1.64% 8.72% 20.05%
1100 STU bitJob STU $0.051133 $6,719 -1.34% -20.89% -47.08%
1101 OX OX Fina OX $0.000164 $6,281 30.99% -21.66% -16.62%
1102 PNX Phantomx PNX $0.019167 $6,144 -20.85% 23.67%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000197 $6,087 -0.55% -19.36% -20.89%
1104 MGC GulfCoin MGC $0.003438 $5,849 -0.56% 2.12% 0.01%
1105 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002284 $5,487 -0.70% 0.84% -22.16%
1106 FAP FAPcoin FAP $0.013936 $4,640 -1.19% -28.33% 10.53%
1107 ETT EncryptoTel [… ETT $0.060471 $4,459 -6.00% -31.25% 16.63%
1108 EFYT Ergo EFYT $10.67 $4,187 -0.46% 35.97% 32.57%
1109 PRL Oyster Pearl PRL $0.016516 $4,130 -1.62% -4.23%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.383660 $4,026 -0.55% 3.07% 3.17%
1111 DFS DFSCoin DFS $0.008177 $3,838 -0.83% -1.10% -24.53%
1112 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073226 $3,816 -0.59% 8.51% 26.32%
1113 APC AlpaCoin APC $0.015439 $3,627 -0.53% -11.37% -68.58%
1114 BOS BOScoin BOS $1.15 $3,527 0.60% 4.34% -6.59%
1115 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $3,119 -10.78% -7.03% 29.14%
1116 IQT iQuant IQT $0.161138 $2,856 -0.56% 11.20% -11.09%
1117 XOT Internet of T… XOT $2445.30 $2,805 -0.55% 0.63% 13.01%
1118 SND Sand Coin SND $0.814897 $2,742 55.76% 33.25% -7.74%
1119 AERM Aerium AERM $1.59 $2,573 -0.55% -4.16%
1120 PRES President Trump PRES $0.003929 $2,542 -0.55% 13.50% 8.48%
1121 FOR FORCE FOR $0.002465 $2,406 -0.29% 5.90% -18.50%
1122 MCI Musiconomi MCI $0.046354 $2,348 -1.40% -19.63% 6.60%
1123 CASH Cash Poker Pro CASH $0.067626 $2,219 -1.55% 6.75% -12.37%
1124 VULC Vulcano VULC $0.007310 $2,174 -0.55% 3.87% 0.71%
1125 IPY Infinity Pay IPY $0.001207 $2,124 10.62% -17.17%
1126 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $2,119 -0.60% 33.91% 90.26%
1127 ABC Alphabit ABC $11.49 $1,930 -0.55% -16.84% -16.45%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.078583 $1,649 -2.38% -6.53% -19.37%
1129 BTCM BTCMoon BTCM $0.001822 $1,622 -5.93% 33.68% 9.96%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051275 $1,516 -0.55% -12.09% -24.34%
1131 BTBc Bitbase BTBc $0.008109 $1,502 17.21% 1.11% -5.32%
1132 ACC AdCoin ACC $0.109572 $1,495 -0.56% 41.70% 20.08%
1133 DAY Chronologic DAY $3.83 $1,367 -1.52% -0.68% -16.85%
1134 TELL Tellurion TELL $0.000089 $1,362 -1.13% -59.30% -48.38%
1135 HIGH High Gain HIGH $0.000655 $1,314 -0.55% -24.13% -60.24%
1136 BSN Bastonet BSN $0.000983 $1,241 -0.55% 20.76% -11.91%
1137 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006097 $1,166 -0.53% -65.31% -2.66%
1138 ZBC Zilbercoin ZBC $0.048243 $1,138 -0.55% 11.41% 6.50%
1139 NTC Natcoin NTC $0.415509 $1,112 -15.93% 15.95% -55.54%
1140 WILD Wild Crypto WILD $0.084373 $1,109 -1.21% 9.91% 38.15%
1141 IBTC iBTC IBTC $0.007138 $987 -1.62% -2.60% -39.71%
1142 WA WA Space WA $0.015399 $951 -0.55% -9.05% -2.38%
1143 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000246 $920 -0.56% 0.63% 2.03%
1144 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005938 $860 -0.59% -24.46% -14.20%
1145 QBT Cubits QBT $0.000819 $827 -0.57% 11.08% 22.20%
1146 EUSD eUSD EUSD $0.000300 $822 -2.42% -11.70% -64.55%
1147 GARY President Joh… GARY $0.110659 $820 -0.55% 7.22% 21.39%
1148 EAG EA Coin EAG $4.22 $749 -0.45% -11.09%
1149 WIC Wi Coin WIC $0.003537 $737 7.76% 30.42% 2.95%
1150 EGOLD eGold EGOLD $0.009017 $710 -1.55% 301.09% -5.84%
1151 GAY GAY Money GAY $0.011980 $704 2.75% -13.24% -58.73%
1152 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.092721 $670 -7.14% 38.63%
1153 TIE TIES Network TIE $0.072886 $634 -1.55% -8.48% -40.88%
1154 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.08 $589 -0.59% 18.29% 83.06%
1155 MAGN Magnetcoin MAGN $0.392048 $568 -0.56% -3.93% -19.00%
1156 BEST BestChain BEST $0.001070 $545 -0.60% 35.69% -4.93%
1157 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000410 $526 -0.55% -14.56% -11.59%
1158 QORA Qora QORA $0.163385 $507 -0.55% 24.81% -3.10%
1159 PEC Peacecoin PEC $0.033583 $503 -4.74% 1.89% 717.07%
1160 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000246 LowVol -0.55% 50.92% 38.28%
1161 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.030470 LowVol -3.22% 50.91% -8.20%
1162 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 LowVol -2.78% 21.74% -83.43%
1163 EDRC EDRCoin EDRC $0.039775 LowVol -6.64% -1.13% 9.76%
1164 NTWK Network Token NTWK $0.003344 LowVol -1.55% 359.53% 25.45%
1165 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003194 LowVol -0.55% 2.38% 18.94%
1166 SIFT Smart Investm… SIFT $3.27 LowVol -1.62% 5.01% 3.34%
1167 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009174 LowVol -0.56% 0.63% -27.28%
1168 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000492 LowVol -0.53% -8.63% -33.96%
1169 INDIA India Coin INDIA $0.000164 LowVol -0.56% -32.91% -31.84%
1170 FC Facecoin FC $0.003006 LowVol -1.62% -8.76% -54.10%
1171 YES Yescoin YES $0.000081 LowVol -0.53% 351.85% 44.40%
1172 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -2.60% -2.48% 31.54%
1173 SWP Swapcoin SWP $0.075140 LowVol -8.18% -42.71% -26.11%
1174 HAT Hawala.Today HAT $0.185405 LowVol 55.12% 13.47% -44.78%
1175 NBIT netBit NBIT $0.048326 LowVol -0.55% 37.11%
1176 FBL Faceblock FBL $0.002030 LowVol 0.24% -2.37%
1177 DMC DynamicCoin DMC $0.002227 LowVol -19.10% -18.73%
1178 LEPEN LePen LEPEN $0.000083 LowVol -0.93% 2.70% 15.25%
1179 RCN Rcoin RCN $0.000082 LowVol -0.55% 0.63% -25.54%
1180 9COIN 9COIN 9COIN $0.002785 LowVol -0.55% -9.96% -4.36%
1181 MOTO Motocoin MOTO $0.005846 LowVol -0.52% -34.58% 101.09%
1182 LDCN LandCoin LDCN $0.002166 LowVol -0.55% -10.53% 42.43%
1183 REGA Regacoin REGA $0.002293 LowVol -0.55% 0.62% 2.23%
1184 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000070 LowVol -0.45% -13.32% 5478.45%
1185 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000328 LowVol 3.77% 0.63% -16.33%
1186 STARS StarCash Network STARS $0.209559 LowVol -0.54% 0.26% -51.27%
1187 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004800 LowVol -2.34% -5.64%
1188 ACES Aces ACES $0.000245 LowVol -1.34% 46.81% -2.17%
1189 SKC Skeincoin SKC $0.002457 LowVol -0.55% -14.08% -46.36%
1190 DBG Digital Bulli… DBG $0.004915 LowVol -0.55% 4.10% 21.55%
1191 YEL Yellow Token YEL $0.005598 LowVol 89.28% 170.34% -46.85%
1192 BIT First Bitcoin BIT $0.011303 LowVol -0.55% -27.30% -3.15%
1193 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.59% 0.63% 13.18%
1194 EBIT eBIT EBIT $0.000949 LowVol 31.66% 4.86% 11.12%
1195 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.55% 0.63% 13.18%
1196 PRIMU Primulon PRIMU $0.000164 LowVol -0.55% 0.63% -34.01%
1197 PRN Protean PRN $0.000080 LowVol -0.52% 4.26% 88.26%
1198 UTA UtaCoin UTA $0.000737 LowVol -0.55% 29.38% -46.36%
1199 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000001 LowVol 4.45% -34.96% -28.10%
1200 CYDER Cyder CYDER $0.000246 LowVol -0.55% 0.62% -28.52%
1201 VOYA Voyacoin VOYA $1.93 LowVol -0.55% 1.37% 6.88%
1202 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001065 LowVol -0.55% -6.89% -13.23%
1203 ELC Elacoin ELC $0.079866 LowVol -1.52% 22.78% 32.45%
1204 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.59% 0.48% -22.00%
1205 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol -0.55% -49.69% 13.18%
1206 HNC Huncoin HNC $0.001392 LowVol -0.55% 0.63% -27.39%
1207 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol -0.55% 1191.85% 266.74%
1208 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -0.56% 0.62% -1.41%
1209 DASHS Dashs DASHS $0.024491 LowVol -0.55% -12.46% -18.58%
1210 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003276 LowVol -0.55% 16.08%
1211 WINK Wink WINK $0.000246 LowVol -0.56% 0.62% 8.75%
1212 10MT 10M Token 10MT $0.001353 LowVol -1.55% -16.20% -54.61%
1213 GRN Granite GRN $0.012368 LowVol -0.59% 5.08% 12.35%
1214 ANTX Antimatter ANTX $0.000022 LowVol -0.53% -72.44% -69.00%
1215 EXRN EXRNchain EXRN $7.5e-07 LowVol 96.90% 3.78% 0.50%
1216 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol -0.56% 0.63% 13.18%
1217 MARX MarxCoin MARX $0.000807 LowVol -1.53% -15.69% -3.45%
1218 TCR TheCreed TCR $0.000328 LowVol -0.55%
1219 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001802 LowVol -0.55% 5.42% 18.41%
1220 SAK Sharkcoin SAK $0.001991 LowVol -1.93% 13.25% 11.23%
1221 XQN Quotient XQN $0.005570 LowVol -0.56% -6.27% -13.06%
1222 FLASH Flash FLASH $0.004586 LowVol -0.55% 17.38% 4.39%
1223 IRL IrishCoin IRL $0.002539 LowVol -0.55% 15.54% 25.37%
1224 SKR Sakuracoin SKR $0.000848 LowVol 0.42% -1.57% 19.80%
1225 ANI Animecoin ANI $0.000164 LowVol -0.59% 101.25% 13.18%
1226 BXC Bitcedi BXC $0.001362 LowVol -1.94% 7.73% 14.12%
1227 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.55% -43.41%
1228 BET BetaCoin BET $0.002237 LowVol -0.59% -2.50% -21.93%
1229 XDE2 XDE II XDE2 $2.63 LowVol -0.55% 0.63% -19.18%
1230 ASC AsicCoin ASC $0.000675 LowVol -0.49% 1552.30% 113.22%
1231 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.8e-07 LowVol -1.55% 3.78% 14.15%
1232 WOW Wowcoin WOW $0.000128 LowVol -0.46% -12.18% 16.00%
1233 DON Donationcoin DON $0.000434 LowVol -2.14% 6.78% 19.02%
1234 AIB Advanced Inte… AIB $0.003421 LowVol -0.33% 8.38% 8.50%
1235 FUTC FutCoin FUTC $0.001474 LowVol -0.55% 0.63% -23.87%
1236 AXIOM Axiom AXIOM $0.012696 LowVol -0.55% 1.95% 10.34%
1237 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002163 LowVol -0.55% -5.91% -23.50%
1238 SHA SHACoin SHA $0.000573 LowVol -0.55% 0.63% 13.98%
1239 UR UR UR $0.000470 LowVol -8.23% 17.07% -15.03%
1240 XRY Royalties XRY $0.068230 LowVol -0.55% -1.34% 17.85%
1241 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007689 LowVol -0.55% 362.55%
1242 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008928 LowVol -0.55% -1.77% 24.08%
1243 TODAY TodayCoin TODAY $0.000655 LowVol -0.55% -12.19% -9.46%
1244 BUB Bubble BUB $0.011058 LowVol -0.55% -6.95% -62.61%
1245 ACN Avoncoin ACN $0.000328 LowVol -0.55% -19.50% 13.18%
1246 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001392 LowVol -0.55% 0.63% -3.80%
1247 TOP TopCoin TOP $0.000795 LowVol -1.61% -6.03% 56.98%
1248 QBC Quebecoin QBC $0.001392 LowVol -0.55% 0.63% -3.97%
1249 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.55% -30.30% -20.20%
1250 MBL MobileCash MBL $0.000328 LowVol -0.56% 0.63% 13.18%
1251 RHFC RHFCoin RHFC $0.000901 LowVol -0.55% 0.63%
1252 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.59% 0.62% 13.18%
1253 FID BITFID FID $0.081909 LowVol -0.56% 0.49% -20.10%
1254 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002867 LowVol -0.55% -0.94%
1255 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol -0.55%
1256 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073308 LowVol -0.55% -38.22%
1257 MAVRO Mavro MAVRO $0.015972 LowVol -0.55% 1.15%
1258 AV AvatarCoin AV $0.025228 LowVol -0.56% -1.06% 15.83%
1259 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000410 LowVol -0.59% 67.55% -5.68%
1260 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000328 LowVol -0.55% -19.50% 17.68%
1261 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068558 LowVol -0.55% 15.60% 15.45%
1262 HCC Happy Creator… HCC $0.000410 LowVol -0.55% 0.63% -13.33%
1263 DUB Dubstep DUB $0.001638 LowVol -0.61%
1264 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000044 LowVol -1.62% -1.19% 12.67%
1265 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1266 CYC Cycling Coin CYC $0.001229 LowVol -0.55% 25.79%
1267 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011549 LowVol -0.55% 1.35% 3.04%
1268 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053241 LowVol -0.55% 10.12% -12.85%
1269 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002867 LowVol -0.52% 19.08%
1270 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.034442 LowVol -0.23% 13.36% 19.21%
1271 HYPER Hyper HYPER $0.024982 LowVol -0.61% 14.07%
1272 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003113 LowVol -0.55% 13.17%
1273 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.55% 0.63%
1274 LTH LAthaan LTH $0.000573 LowVol -0.55% 40.87% 32.04%
1275 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218614 LowVol -0.55% 0.62% 15.73%
1276 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.55% 0.62% 13.18%
1277 PDG PinkDog PDG $0.000164 LowVol -0.55% -24.55%
1278 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol -3.72% -81.39% -76.23%
1279 BGR Bongger BGR $0.000111 LowVol -0.47% 2.61% 84.57%
1280 NBE BitCentavo NBE $7.2e-07 LowVol -0.48% 21.97%
1281 VGC VegasCoin VGC $0.000182 LowVol -3.69% 33.40% 39.08%
1282 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol
1283 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol 0.40%
1284 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 29.34%
1285 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 0.56% 13.92%
1286 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 6.72%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol
1288 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -33.27%
1289 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.03% -32.53%
1290 CME Cashme CME $0.000083 LowVol 1.54% 14.21%
1291 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol 0.09% -10.60%
1292 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1293 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 11.02%
1294 OP Operand OP $0.000731 LowVol -0.22% -8.17%
1295 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol
1296 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol 0.67% 13.49%
1297 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.06%
1298 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1299 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 1.19% 4.34%
1300 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1301 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -10.92%
1302 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol -29.65%
1303 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.40%
1304 OMC Omicron OMC $0.091074 LowVol -0.37%
1305 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 13.72%
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -26.16%
1310 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol 0.44% -79.46%
1311 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol 0.16%
1312 STEX STEX STEX $0.252310 LowVol -6.15% 88.59%
1313 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 1.05% 13.65%
1314 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.60% 338.40%
1315 ASN Aseancoin ASN $0.003435 LowVol 0.49% 106.56%
1316 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1317 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1318 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.31% 0.88% 13.46%
1319 MRC microCoin MRC $0.000080 10.36%
1320 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi