Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 8h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8235.17 trên tổng giá trị $137,491,820,712

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $381.72 trên tổng giá trị $36,604,700,109

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1323.44 trên tổng giá trị $22,256,257,394

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.239119 trên tổng giá trị $9,235,462,150

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $576.45 trên tổng giá trị $4,441,353,025

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.032998 trên tổng giá trị $546,599 đã biến động tăng 131.03% trong 1h qua

    + Đồng MGM Magnum (MGM) đang có giá hiện tại $0.005280 trên tổng giá trị $20,728 đã biến động tăng 113.92% trong 1h qua

    + Đồng VPRC VapersCoin (VPRC) đang có giá hiện tại $0.000041 trên tổng giá trị $32,350 đã biến động tăng 98.62% trong 1h qua

    + Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000159 trên tổng giá trị $952,600 đã biến động tăng 70.61% trong 1h qua

    + Đồng HTML5 HTMLCOIN (HTML5) đang có giá hiện tại $0.000247 trên tổng giá trị $10,062,538 đã biến động tăng 50.38% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000679 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1565.69% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1203.92% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001382 trên tổng giá trị $131,461 đã biến động tăng 794.70% trong 24h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.008194 trên tổng giá trị $96,873 đã biến động tăng 396.89% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003412 trên tổng giá trị đã biến động tăng 369.22% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000071 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5523.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.001948 trên tổng giá trị $330,429 đã biến động tăng 977.11% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.151804 trên tổng giá trị $1,518,040 đã biến động tăng 695.19% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.033823 trên tổng giá trị đã biến động tăng 686.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.162402 trên tổng giá trị $718,682 đã biến động tăng 586.87% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 LNK Link Platform LNK $903,146 $19.01 47,503 LowVol 0.70% 4.57% 28.28%
702 SHORTY Shorty SHORTY $899,200 $0.008992 100,000,000 LowVol 0.27% 0.61% 17.69%
703 ANC Anoncoin ANC $815,830 $0.386591 2,110,317 LowVol -0.04% -11.97% -6.52%
704 ITNS IntenseCoin ITNS $784,359 $0.002887 271,654,424 LowVol 7.65% 2.24%
705 NET NetCoin NET $772,626 $0.000982 787,126,712 LowVol 0.26% 17.41% 24.78%
706 NETKO Netko NETKO $764,549 $0.179454 4,260,415 LowVol 0.37% 3.08% -8.54%
707 ELE Elementrem ELE $764,535 $0.029698 25,743,295 LowVol 0.27% -1.69% 50.38%
708 CDN Canada eCoin CDN $717,198 $0.007362 97,415,544 LowVol -3.29% 9.89% 21.13%
709 XFT Footy Cash XFT $713,296 $0.156906 4,546,007 LowVol 3.77% 1.70% 10.89%
710 XGR GoldReserve XGR $712,530 $0.041495 17,171,382 LowVol 0.27% -14.12% 157.43%
711 KOBO Kobocoin KOBO $708,944 $0.028702 24,700,248 LowVol 0.79% 44.80% 8.73%
712 BTB BitBar BTB $705,019 $20.05 35,168 LowVol 1.31% 9.48% -11.73%
713 METAL MetalCoin METAL $704,955 $0.009164 76,925,527 LowVol -0.18% -6.53%
714 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -3.83% -15.95%
715 MAX MaxCoin MAX $653,918 $0.010724 60,974,741 LowVol 0.27% 8.73% 20.53%
716 RIYA Etheriya RIYA $653,890 $0.413454 1,581,531 LowVol 0.28% 9.08% 40.80%
717 HBN HoboNickels HBN $625,433 $0.010477 59,696,358 LowVol 0.27% 7.46% 9.00%
718 SMC SmartCoin SMC $596,596 $0.025380 23,506,454 LowVol 0.27% -19.76% 64.17%
719 ITI iTicoin ITI $577,859 $18.06 32,000 LowVol -0.13% -3.10% 16.16%
720 UFO UFO Coin UFO $574,482 $0.000165 3,481,896,262 LowVol 0.25% 1.54% -24.77%
721 BITS Bitstar BITS $570,076 $0.024700 23,079,737 LowVol 0.25% 8.51% -13.11%
722 ELLA Ellaism ELLA $569,031 $0.251611 2,261,550 LowVol -1.34% -4.62% 16.39%
723 TAG TagCoin TAG $568,408 $0.095999 5,920,974 LowVol -4.84% 15.03% 35.08%
724 BTSR BTSR BTSR $565,994 $0.172335 3,284,266 LowVol 10.42% 32.28%
725 TROLL Trollcoin TROLL $563,286 $0.000997 564,932,844 LowVol 0.43% 19.67% 25.71%
726 USC Ultimate Secu… USC $554,618 $0.053622 10,343,113 LowVol -6.89% 1.22% -31.56%
727 SDC ShadowCash SDC $552,870 $0.082578 6,695,133 LowVol 0.25% -23.78%
728 FUCK FuckToken FUCK $551,600 $0.010733 51,392,878 LowVol 0.80% -27.02% -32.78%
729 SAC SACoin SAC $520,662 $0.074246 7,012,669 LowVol 0.27% 2.68% -7.30%
730 TALK BTCtalkcoin TALK $519,806 $0.007961 65,290,635 LowVol 4.81% 5.16% -9.47%
731 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 2.52% -12.43%
732 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $452,288 $0.083320 5,428,300 LowVol 0.27% 5.25% 3.02%
733 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 26.91%
734 NOBL NobleCoin NOBL $432,259 $0.000187 2,313,340,087 LowVol -5.29% -28.51% -8.03%
735 FNC FinCoin FNC $426,633 $0.033127 12,878,667 LowVol 0.25% -1.75% -37.48%
736 JET Jetcoin JET $406,563 $0.084218 4,827,498 LowVol 0.67% 50.44% 14.75%
737 V Version V $404,119 $0.000866 466,684,173 LowVol 2.30% 34.86% 1.17%
738 FC2 FuelCoin FC2 $402,389 $0.003960 101,618,971 LowVol 0.25% 16.04% 33.64%
739 SLG Sterlingcoin SLG $396,141 $0.094213 4,204,752 LowVol 0.46% 26.68% 12.44%
740 VAL Valorbit VAL $391,222 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.27% 14.14%
741 AU AurumCoin AU $367,213 $1.24 296,216 LowVol 0.46% 21.04% 30.28%
742 ICE iDice ICE $365,791 $0.232838 1,571,013 LowVol 0.27% 90.03% 39.33%
743 PXC Phoenixcoin PXC $361,602 $0.005822 62,109,978 LowVol 0.25% 9.97% -10.77%
744 BUCKS SwagBucks BUCKS $357,407 $1.14 313,221 LowVol 0.84% 0.54% -1.36%
745 GUN Guncoin GUN $336,326 $0.001716 196,005,628 LowVol 0.38% 27.46% 38.70%
746 Q2C QubitCoin Q2C $327,566 $0.001320 248,169,281 LowVol 0.27% 1.54% 46.14%
747 DAXX DaxxCoin DAXX $327,418 $0.000660 495,917,530 LowVol 0.28% -6.17% -3.17%
748 STS Stress STS $326,347 $0.000577 565,134,332 LowVol 0.28%
749 DVC Devcoin DVC $304,809 $0.000020 15,123,257,500 LowVol 0.27% 50.92% 32.18%
750 BTWTY Bit20 BTWTY $296,774 $292,100 1.016 LowVol 0.27% 23.12% 41.24%
751 PR Prototanium PR $295,612 $1.51 195,814 LowVol 0.27% 58.87% 44.60%
752 BRIT BritCoin BRIT $292,175 $0.013738 21,268,092 LowVol 0.27% -35.24% -29.14%
753 TRUMP TrumpCoin TRUMP $288,353 $0.044050 6,546,016 LowVol 0.07% -5.95% 5.25%
754 OPAL Opal OPAL $287,427 $0.018980 15,143,365 LowVol 0.28% 8.52% -2.81%
755 ICN iCoin ICN $283,951 $0.009734 29,169,650 LowVol 0.27% -19.05% -12.14%
756 SHDW Shadow Token SHDW $277,829 $0.039690 7,000,000 LowVol 0.27% -16.64% -4.05%
757 GOOD Goodomy GOOD $273,136 $0.000619 441,349,000 LowVol -30.38% -1.76% 34.86%
758 XJO Joulecoin XJO $271,530 $0.007909 34,329,816 LowVol 0.27% 1.88% 5.25%
759 WAY WayGuide WAY $264,600 $0.002645 100,040,708 LowVol 0.47% 1.64%
760 NEWB Newbium NEWB $259,136 $0.005183 50,000,000 LowVol 0.23% -10.81% -14.11%
761 TIT Titcoin TIT $258,327 $0.005177 49,898,202 LowVol -2.05% 6.28% 10.81%
762 VIDZ PureVidz VIDZ $253,957 $0.002027 125,279,775 LowVol 0.55% 17.69% 7.95%
763 FUNK The Cypherfunks FUNK $248,041 $0.000005 46,183,394,999 LowVol 1.06% -0.69% -1.13%
764 I0C I0Coin I0C $248,040 $0.011820 20,984,625 LowVol 8.19% 59.79% 45.54%
765 J Joincoin J $239,730 $0.097913 2,448,402 LowVol 0.25% 6.98% -11.51%
766 HODL HOdlcoin HODL $237,531 $0.001567 151,543,545 LowVol 0.27% -3.54% 5.32%
767 NYAN Nyancoin NYAN $236,173 $0.000743 317,824,371 LowVol 0.26% 1.56% 0.91%
768 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.00% 1.31%
769 TRK Truckcoin TRK $234,480 $0.001519 154,339,497 LowVol 3.76% 23.33% 17.47%
770 TGC Tigercoin TGC $233,453 $0.005362 43,536,800 LowVol 0.25% 17.86% 98.43%
771 KAYI Kayicoin KAYI $230,767 $0.000812 284,208,687 LowVol 0.33% 11.87% 25.80%
772 OHM OHM OHM $229,171 $0.007755 29,553,076 LowVol 0.27% -35.75%
773 FLT FlutterCoin FLT $227,023 $0.000705 322,214,524 LowVol -2.29% -7.24% 26.60%
774 BBP BiblePay BBP $217,599 $0.000907 239,791,280 LowVol 0.27% 11.69% 20.36%
775 LOT LottoCoin LOT $214,042 $0.000015 14,491,014,421 LowVol 0.38% 5.08% 26.88%
776 UNIC UniCoin UNIC $213,388 $0.071984 2,964,387 LowVol 0.37% 20.06% 35.98%
777 GAIA GAIA GAIA $211,022 $0.008756 24,101,381 LowVol -18.77% -11.64%
778 LANA LanaCoin LANA $209,291 $0.000251 833,704,264 LowVol 0.39% 4.14% -5.52%
779 FLY Flycoin FLY $209,034 $0.991595 210,806 LowVol 0.27% 0.26%
780 SH Shilling SH $206,722 $0.005280 39,153,975 LowVol 0.54% 64.81% 29.97%
781 CHESS ChessCoin CHESS $203,546 $0.003767 54,032,769 LowVol -5.34% 3.19% 15.73%
782 XRA Ratecoin XRA $202,792 $0.001776 114,171,671 LowVol 2.21% 7.41% 31.93%
783 XPY PayCoin XPY $202,124 $0.017098 11,821,558 LowVol -3.52% -8.38% 3.82%
784 CUBE DigiCube CUBE $200,392 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.27% 1.53% 14.14%
785 BUN BunnyCoin BUN $197,979 $0.000002 102,276,029,574 LowVol -10.57% 9.28% 10.17%
786 BIGUP BigUp BIGUP $197,188 $0.000093 2,116,173,071 LowVol 0.43% 10.74% 8.80%
787 KED Darsek KED $197,157 $0.014603 13,501,415 LowVol 0.27% 2.57% 25.50%
788 BOLI Bolivarcoin BOLI $186,675 $0.022602 8,259,375 LowVol -1.36% 5.70% -1.14%
789 ECA Electra ECA $186,481 $0.000009 21,711,631,012 LowVol 0.36% 29.89% -68.89%
790 KUSH KushCoin KUSH $181,427 $0.033317 5,445,524 LowVol 0.24% -0.23% 12.28%
791 GLC GlobalCoin GLC $177,418 $0.002722 65,171,010 LowVol 0.25% -1.45% -35.05%
792 FRC Freicoin FRC $174,858 $0.005940 29,439,052 LowVol 9.37% 1.54% -17.81%
793 CCN Cannacoin CCN $170,002 $0.036174 4,699,564 LowVol -8.37% 3.08% -6.18%
794 TTC TittieCoin TTC $167,551 $0.000133 1,259,816,434 LowVol 0.29% -16.53% 47.83%
795 CTO Crypto CTO $165,854 $0.013777 12,038,718 LowVol 0.27% -7.35% 22.95%
796 888 OctoCoin 888 $165,775 $0.003300 50,239,540 LowVol 0.25% -30.73% 63.64%
797 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol 13.63%
798 EVO Evotion EVO $158,563 $0.050200 3,158,631 LowVol 5.20% 15.30% 18.11%
799 YAC Yacoin YAC $157,985 $0.001320 119,692,256 LowVol 3.97% 47.69% 22.48%
800 SWING Swing SWING $155,156 $0.057055 2,719,427 LowVol -1.02% 11.43% 25.47%
801 CORG CorgiCoin CORG $152,142 $0.000122 1,251,855,418 LowVol 4.17% -24.13% 33.11%
802 TEK TEKcoin TEK $149,511 $0.000106 1,414,054,562 LowVol -3.83% -12.42% -2.04%
803 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 1.03%
804 MRJA GanjaCoin MRJA $146,538 $0.032916 4,451,920 LowVol 33.38% 51.73% -21.35%
805 WYV Wyvern WYV $145,618 $0.084310 1,727,172 LowVol 0.27% 2.79% -0.87%
806 RBX Ripto Bux RBX $142,367 $0.000373 381,236,123 LowVol 0.25% 0.09% 0.11%
807 GRT Grantcoin GRT $141,918 $0.003300 43,007,878 LowVol 0.27% 1.53% 3.57%
808 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol 0.27% 23.54%
809 GAP Gapcoin GAP $141,261 $0.011798 11,973,747 LowVol 0.25% 9.17% 23.55%
810 VC VirtualCoin VC $141,144 $0.014024 10,064,287 LowVol 0.27% -47.53% 26.96%
811 SPACE SpaceCoin SPACE $138,853 $0.006663 20,838,596 LowVol 0.25% -28.34% 26.20%
812 MOJO MojoCoin MOJO $137,175 $0.011309 12,129,534 LowVol 0.27% 17.42% 2.55%
813 CNNC Cannation CNNC $136,239 $0.055004 2,476,893 LowVol -3.47% 1.15% 8.27%
814 XRE RevolverCoin XRE $136,041 $0.006105 22,284,738 LowVol 0.26% 1.29% -8.98%
815 PX PX PX $131,461 $0.001382 95,143,356 LowVol -0.15% 794.70% 326.79%
816 EMD Emerald Crypto EMD $129,667 $0.006783 19,117,129 LowVol -13.56% -7.90% -6.98%
817 UNITS GameUnits UNITS $129,227 $0.037209 3,472,983 LowVol 0.28% 50.13% 63.62%
818 PASL Pascal Lite PASL $126,323 $0.030936 4,083,400 LowVol -5.44% -9.26% 7.18%
819 XPD PetroDollar XPD $125,369 $0.001959 63,993,275 LowVol 4.44% -29.32% -7.14%
820 EVIL Evil Coin EVIL $125,361 $0.005964 21,020,383 LowVol 0.29% 7.62% -15.43%
821 MNM Mineum MNM $124,175 $0.013159 9,436,367 LowVol 0.49% 3.67% -7.77%
822 RUPX Rupaya RUPX $121,895 $0.020017 6,089,623 LowVol 1.02% 0.55% 22.84%
823 STV Sativacoin STV $120,639 $0.017025 7,085,946 LowVol 0.30% 28.24%
824 CYP Cypher CYP $113,423 $0.017819 6,365,285 LowVol 0.26% 14.82% 52.18%
825 020 020LondonCoin 020 $112,030 $7.1e-07 156,838,310,248 LowVol 1.63% 12.57%
826 HMP HempCoin HMP $111,917 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.27% 1.54% 14.14%
827 PHS Philosopher S… PHS $105,185 $0.017489 6,014,340 LowVol -0.04% -6.35% -13.13%
828 PIE PIECoin PIE $104,921 $0.004950 21,197,364 LowVol 0.27% 5.04% -20.93%
829 FIRE Firecoin FIRE $104,486 $1.06 98,412 LowVol 0.36% 2.09%
830 CAP Bottlecaps CAP $104,440 $0.000514 203,068,145 LowVol
831 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,661 $0.001320 77,777,777 LowVol -3.74% 8.30% 12.70%
832 HAL Halcyon HAL $101,838 $0.019386 5,253,074 LowVol 0.26% 13.08% 23.82%
833 DRXNE DROXNE DRXNE $101,810 $0.001630 62,453,187 LowVol 0.31% 5.31% -3.90%
834 GTC Global Tour Coin GTC $101,088 $0.003382 29,887,402 LowVol 0.26% -16.74% -27.89%
835 QCN QuazarCoin QCN $99,736 $0.016499 6,044,911 LowVol -33.16% -1.12% 11.47%
836 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.94% 45.25%
837 PRX Printerium PRX $96,873 $0.008194 11,821,728 LowVol -0.90% 396.89% 292.63%
838 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 9.66% 132.67%
839 ARI Aricoin ARI $95,818 $0.000683 140,262,505 LowVol -5.94% -6.85% 9.81%
840 DLC Dollarcoin DLC $95,410 $0.010477 9,106,714 LowVol 0.27% 3.16% 13.76%
841 GP GoldPieces GP $93,881 $0.076941 1,220,161 LowVol -2.30% 2.49% 9.38%
842 XCO X-Coin XCO $90,739 $0.007327 12,384,976 LowVol 0.10% 9.98% 10.82%
843 QTL Quatloo QTL $89,745 $0.011627 7,718,883 LowVol 0.25% -6.18% 1.37%
844 BTQ BitQuark BTQ $89,581 $0.009982 8,974,334 LowVol 0.26% -2.00% 27.89%
845 MEOW Kittehcoin MEOW $87,196 $0.000004 23,905,669,976 LowVol 14.89% 36.80% 41.22%
846 CON PayCon CON $81,575 $0.003540 23,042,604 LowVol 0.31% -10.52% -0.47%
847 TSE Tattoocoin (S… TSE $80,263 $0.000888 90,421,856 LowVol 0.15% 36.57% -1.52%
848 CAT Catcoin CAT $78,833 $0.012787 6,165,150 LowVol -16.00% -14.00% -9.90%
849 PXI Prime-XI PXI $78,074 $0.004430 17,625,625 LowVol 0.29% 4.18% -2.39%
850 ARG Argentum ARG $77,983 $0.009179 8,495,524 LowVol 0.25% 0.85% 17.94%
851 ATX Artex Coin ATX $76,988 $0.004099 18,781,750 LowVol 3.33% 35.26% -3.69%
852 SRC SecureCoin SRC $76,811 $0.009396 8,174,656 LowVol 0.25% 12.26% 56.64%
853 SLM Slimcoin SLM $76,401 $0.005115 14,937,439 LowVol 0.27% 1.53% 17.94%
854 MARS Marscoin MARS $74,986 $0.002652 28,279,074 LowVol 0.26% 10.19% 4.47%
855 ALL Allion ALL $74,922 $0.012085 6,199,359 LowVol 0.39% -23.37% 39.98%
856 JWL Jewels JWL $74,920 $0.003712 20,181,636 LowVol 2.55% 26.92% 65.45%
857 MCRN MACRON MCRN $73,842 $0.000184 401,421,401 LowVol 0.27% 8.37% 50.71%
858 POP PopularCoin POP $69,214 $0.000021 3,372,875,244 LowVol 0.48% 43.57% 51.83%
859 SOON SoonCoin SOON $69,095 $0.005544 12,462,620 LowVol 0.23% 1.55% 15.99%
860 IMS Independent M… IMS $68,490 $0.012757 5,368,934 LowVol -0.18% 26.11% 11.89%
861 SPT Spots SPT $67,743 $0.003023 22,406,021 LowVol -5.54% 4.70% 18.38%
862 GLT GlobalToken GLT $67,083 $0.002590 25,897,800 LowVol 1.10% 38.59% 50.06%
863 CRX Chronos CRX $66,057 $0.000896 73,729,962 LowVol 0.32% 8.59% -8.07%
864 611 SixEleven 611 $65,631 $0.152675 429,874 LowVol 0.30% 2.11% 21.90%
865 MST MustangCoin MST $65,104 $0.103284 630,343 LowVol 0.27% 1.70% 12.93%
866 MAR Marijuanacoin MAR $64,586 $0.044188 1,461,627 LowVol 12.33% -3.93% -6.05%
867 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $63,138 $0.079608 793,108 LowVol 0.27% -16.53% 19.72%
868 CF Californium CF $62,010 $0.025821 2,401,506 LowVol -4.42% -0.56%
869 FLAX Flaxscript FLAX $61,976 $0.011102 5,582,394 LowVol -1.12% -11.56% -42.46%
870 ICOB ICOBID ICOB $61,763 $0.000579 106,701,874 LowVol 0.37% 27.49% 43.49%
871 DRM Dreamcoin DRM $60,221 $0.024584 2,449,632 LowVol 0.64% 4.34% 13.74%
872 BTPL Bitcoin Planet BTPL $58,942 $0.010774 5,470,974 LowVol -29.29% -2.42% -25.89%
873 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol 0.29%
874 PHO Photon PHO $58,669 $0.000003 20,304,023,119 LowVol 0.53% 2.78% 40.51%
875 SCRT SecretCoin SCRT $58,257 $0.013777 4,228,672 LowVol 0.27% 2.15%
876 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,587 $0.002310 24,931,054 LowVol 0.27% 1.54% -3.89%
877 BIP BipCoin BIP $57,145 $0.035117 1,627,261 LowVol 0.28% 32.19% 37.55%
878 XCRE Creatio XCRE $56,796 $0.002768 20,520,514 LowVol 0.27% 0.19% 9.31%
879 BAS BitAsean BAS $55,907 $0.011181 5,000,000 LowVol 0.82% -2.48% -33.18%
880 GCC GuccioneCoin GCC $55,224 $0.002722 20,285,537 LowVol 0.27% 4.71% 44.71%
881 GPL Gold Pressed … GPL $54,947 $0.216257 254,084 LowVol 0.58% 10.87% 1.75%
882 300 300 Token 300 $53,209 $177.36 300 LowVol 0.27% 1.23%
883 KIC KibiCoin KIC $52,823 $0.003593 14,701,000 LowVol 0.53% -7.45% -86.54%
884 URO Uro URO $52,687 $0.043640 1,207,310 LowVol 0.27% 6.15% 40.10%
885 BLC Blakecoin BLC $52,677 $0.003483 15,122,697 LowVol -22.48% -25.26% -48.86%
886 BITZ Bitz BITZ $52,557 $0.026398 1,990,891 LowVol 0.27% 1.86% 9.69%
887 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -3.82% -62.97%
888 JOBS JobsCoin JOBS $52,477 $0.000495 106,019,270 LowVol 0.27% 1.59% -15.85%
889 DIBC DIBCOIN DIBC $52,385 $0.010477 5,000,000 LowVol 0.27% -8.10% 9.22%
890 RPC RonPaulCoin RPC $52,217 $0.058781 888,340 LowVol -16.94% -0.44% 9.69%
891 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol 0.27%
892 EREAL eREAL EREAL $51,168 $0.000765 66,909,634 LowVol 2.63% 56.73% 54.85%
893 ARB ARbit ARB $50,418 $0.006517 7,736,180 LowVol 0.27% 41.23%
894 JIN Jin Coin JIN $50,372 $0.005115 9,848,485 LowVol 0.27% -41.71% 4.07%
895 ZMC ZetaMicron ZMC $49,526 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.26% 1.53% 14.14%
896 E4ROW E4ROW E4ROW $49,200 $0.011501 4,278,000 LowVol -81.68% -65.08%
897 ZYD Zayedcoin ZYD $48,933 $0.007837 6,243,840 LowVol 0.27% 2.61% 44.02%
898 WARP WARP WARP $48,699 $0.044465 1,095,224 LowVol 0.65% 4.49%
899 EMP EMoneyPower EMP $46,834 $0.005091 9,200,000 LowVol 0.53% -49.06%
900 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $46,232 $0.000580 79,719,140 LowVol 0.27% -10.77% -10.86%
901 DBTC Debitcoin DBTC $45,866 $0.002548 17,999,624 LowVol 0.27% 4.55% -7.22%
902 WORM HealthyWormCoin WORM $45,839 $0.000412 111,131,047 LowVol 0.27% -4.89%
903 BRAIN Braincoin BRAIN $44,968 $0.004455 10,094,424 LowVol 0.27% 1.53% 7.63%
904 SFC Solarflarecoin SFC $44,736 $0.003176 14,083,450 LowVol 0.62% -18.25% 21.09%
905 EGAS ETHGAS EGAS $43,608 $0.004293 10,157,540 LowVol 0.80% -1.09% 63.45%
906 DRS Digital Rupees DRS $42,139 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.27% 1.54% -36.63%
907 $$$ Money $$$ $42,089 $0.000917 45,887,218 LowVol -7.17% -3.50% -14.55%
908 CASH Cashcoin CASH $41,795 $0.000907 46,057,693 LowVol 0.25% 1.54% -10.32%
909 RBT Rimbit RBT $41,674 $0.000361 115,499,623 LowVol 0.34% -10.04% -11.47%
910 SOIL SOILcoin SOIL $41,513 $0.007280 5,702,048 LowVol -1.97% 17.86% 12.18%
911 MND MindCoin MND $41,402 $0.003300 12,546,625 LowVol 0.25% 9.77% 9.47%
912 FLVR FlavorCoin FLVR $41,376 $0.001980 20,898,106 LowVol 0.27%
913 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol 0.86% 88.35%
914 BSC BowsCoin BSC $40,749 $0.007342 5,550,102 LowVol 0.27% 1.53% 38.29%
915 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
916 CMT Comet CMT $40,451 $0.046344 872,830 LowVol 1.12% 9.90% 21.09%
917 XBTS Beatcoin XBTS $39,253 $0.025745 1,524,686 LowVol -19.00% -48.21% -16.26%
918 BRAT BRAT BRAT $39,196 $0.000245 160,000,000 LowVol -2.32% -15.06% -25.11%
919 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $38,357 $0.004777 8,030,000 LowVol 1.41% -22.92% -88.15%
920 VLTC Vault Coin VLTC $38,212 $0.001262 30,288,290 LowVol 1.29% 85.03% 25.69%
921 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -0.27% 17.55%
922 NRO Neuro NRO $37,861 $0.001072 35,303,402 LowVol 0.27% -12.00% -6.89%
923 BVC BeaverCoin BVC $36,599 $0.011748 3,115,258 LowVol -25.52% -24.69% -22.86%
924 PULSE Pulse PULSE $36,568 $0.002557 14,298,972 LowVol 0.27% 12.41% 31.02%
925 ORLY Orlycoin ORLY $36,278 $0.000990 36,646,779 LowVol 0.27% 10.77% 21.97%
926 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -0.61%
927 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol 1.75%
928 VIP VIP Tokens VIP $34,421 $0.000412 83,450,403 LowVol 26.92% 82.32%
929 ACP AnarchistsPrime ACP $33,287 $0.007574 4,394,874 LowVol 0.27% 0.43% 36.48%
930 FUZZ FuzzBalls FUZZ $33,071 $0.006847 4,829,945 LowVol 0.27% 49.02% 52.61%
931 CXT Coinonat CXT $32,040 $0.003716 8,623,200 LowVol -2.10% -2.33% -19.36%
932 BENJI BenjiRolls BENJI $31,911 $0.001576 20,251,896 LowVol 0.30% -18.81% -19.24%
933 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,733 $0.001567 20,245,510 LowVol -3.94% 35.55%
934 CRT CRTCoin CRT $31,389 $0.395978 79,270 LowVol 0.25% 1.53% 14.14%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $30,164 $0.000050 608,557,394 LowVol 0.46% 21.22% 51.25%
936 LTCR Litecred LTCR $29,924 $0.000990 30,227,750 LowVol 0.27% 10.77% -12.63%
937 COAL BitCoal COAL $29,896 $0.006644 4,500,000 LowVol -19.20% -10.01% -19.25%
938 EGO EGO EGO $29,698 $0.000495 60,000,001 LowVol 0.27% 1.54% 14.31%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol
940 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol 0.87% 13.61%
941 PLNC PLNcoin PLNC $28,196 $0.001650 17,089,600 LowVol 0.27% -7.70% 14.15%
942 GBT GameBet Coin GBT $28,065 $0.001320 21,262,780 LowVol -23.60% -9.74% 21.77%
943 PSB Pesobit PSB $27,253 $0.000811 33,601,102
944 LIR LetItRide LIR $26,922 $0.000742 36,260,163 LowVol 0.27% 14.09% 46.75%
945 VTA Virtacoin VTA $26,831 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 0.44% 145.01% 534.79%
946 KNC KingN Coin KNC $26,498 $13.20 2,008 LowVol 0.27% 1.53%
947 DPAY DPAY DPAY $26,247 $0.000330 79,541,001 LowVol 0.27% 52.54%
948 ICON Iconic ICON $25,287 $0.042650 592,894 LowVol 0.27% 6.48% -1.33%
949 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
950 KRONE Kronecoin KRONE $25,128 $0.007517 3,343,005 LowVol 0.23% 2.47% 14.08%
951 ERY Eryllium ERY $24,829 $0.004825 5,145,542 LowVol 1.63% 3.57% -14.81%
952 SONG SongCoin SONG $24,458 $0.000751 32,565,300 LowVol -0.79% 37.29% -15.62%
953 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 19.70% -15.27%
954 OS76 OsmiumCoin OS76 $24,043 $0.026894 894,026 LowVol -0.74% 1.54% 20.09%
955 CESC CryptoEscudo CESC $23,776 $0.000165 144,105,100 LowVol 0.25% 1.54% -28.23%
956 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,099 $0.000330 70,000,000 LowVol 0.27% -18.77% -10.06%
957 MTM MTMGaming MTM $22,864 $0.007621 2,999,967 LowVol 1.14% 6.27% -49.49%
958 BQC BBQCoin BQC $22,816 $0.000449 50,765,854 LowVol 0.38% -3.09% -11.16%
959 PEX PosEx PEX $22,667 $0.009239 2,453,240 LowVol 0.26% 27.83%
960 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.39%
961 LUNA Luna Coin LUNA $22,481 $0.013980 1,608,038 LowVol 0.27% 0.63% 16.07%
962 UET Useless Ether… UET $21,282 $0.005366 3,965,716 LowVol 0.80% 5.97% -25.99%
963 MILO MiloCoin MILO $20,970 $0.001943 10,789,954 LowVol 0.27% -26.46% -6.35%
964 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 1.37%
965 MGM Magnum MGM $20,728 $0.005280 3,926,026 LowVol 113.92% 77.25% 97.43%
966 ZNE Zonecoin ZNE $20,661 $0.008002 2,581,970 LowVol 0.27% -7.74%
967 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 7.19%
968 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 20.72%
969 CNC CHNCoin CNC $19,464 $0.000412 47,187,383 LowVol 0.25% 3.01% 12.91%
970 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,463 $0.025821 753,776 LowVol 0.27% -0.37% 11.93%
971 TRADE Tradecoin TRADE $18,462 $0.002475 7,459,750 LowVol 0.27% 1.54% 124.23%
972 ALTC Antilitecoin ALTC $18,198 $0.000577 31,512,613 LowVol 0.27% 18.46% 59.80%
973 IMX Impact IMX $18,098 $0.000165 109,509,034 LowVol 0.28% -24.58% 14.33%
974 BIOB BioBar BIOB $17,610 $0.019881 885,756 LowVol 0.27% 1.54% 36.17%
975 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 34.83%
976 BNX BnrtxCoin BNX $17,299 $0.000659 26,245,501 LowVol 0.28% 15.78% 14.06%
977 RIDE Ride My Car RIDE $16,710 $0.000165 101,276,976 LowVol 0.26% -32.31% -23.91%
978 WBB Wild Beast Block WBB $16,388 $0.099521 164,673 LowVol 0.73% -5.65% -22.20%
979 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.18%
980 DAS DAS DAS $15,146 $0.005775 2,622,886 LowVol 0.27% -20.14% -59.02%
981 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
982 JS JavaScript Token JS $12,867 $0.001610 7,991,996 LowVol 0.80% 105.11% 133.62%
983 XRC Rawcoin XRC $12,627 $0.017914 704,882 LowVol 0.87% 2.49% 104.65%
984 P7C P7Coin P7C $11,622 $0.000330 35,220,238 LowVol 0.27% 128.23%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,319 $0.001567 7,221,556 LowVol 0.27% 1.54% -16.59%
987 ELS Elysium ELS $11,233 $0.002805 4,005,012 LowVol 0.27% -1.37% 63.59%
988 QBK Qibuck Asset QBK $9,921 $0.005936 1,671,379 LowVol 1.14% 6.25% -1.65%
989 SANDG Save and Gain SANDG $9,355 $0.003052 3,064,800 LowVol 3.04% 7.34% 148.37%
990 GEERT GeertCoin GEERT $9,139 $0.001795 5,091,200 LowVol 0.35% 25.29% -28.45%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.01%
992 VOLT Bitvolt VOLT $8,727 $0.000577 15,112,554 LowVol 16.99% -0.01% 14.14%
993 MRNG MorningStar MRNG $8,468 $0.000260 32,574,102 LowVol -0.75% 5.92% -45.13%
994 CCM100 CCMiner CCM100 $7,848 $0.002335 3,360,417 LowVol 1.14% 71.58% 66.10%
995 NODC NodeCoin NODC $7,615 $0.004537 1,678,439 LowVol 0.27%
996 ARGUS Argus ARGUS $7,464 $0.006500 1,148,324 LowVol 0.29% 4.92% -6.81%
997 CONX Concoin CONX $7,122 $0.009569 744,266 LowVol -0.01% 1.54% 17.40%
998 DIX Dix Asset DIX $6,965 $7e-08 100,000,000,000 LowVol 7.07% -5.07% -12.97%
999 VRS Veros VRS $6,115 $0.000013 486,609,040 LowVol -0.07% -77.23% -18.10%
1000 GRIM Grimcoin GRIM $6,047 $0.000586 10,324,802 LowVol -0.22% 0.13% -47.59%
1001 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.11%
1002 NANOX Project-X NANOX $5,746 $73420.90 0.078264 LowVol -40.90% -32.36% -16.14%
1003 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,907 $0.023167 211,827 LowVol 1.24% 78.61% 89.09%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $4,651 $0.247651 18,779 LowVol 0.27% 18.91%
1005 BBC BigBoobsCoin BBC $3,894 $0.020454 190,358 LowVol 0.70% 12.89%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,196 $0.192214 16,627 LowVol -4.37% -21.40% -11.21%
1008 GSR GeyserCoin GSR $3,162 $0.067481 46,864 LowVol 46.21% -7.72% 161.86%
1009 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,069 $0.002227 1,377,917 LowVol 0.27% 7.16% 21.01%
1010 LEX Lex4All LEX $3,047 $0.003047 1,000,000 LowVol 1.14% 6.25% 119.51%
1011 FRAZ Frazcoin FRAZ $2,368 $0.000264 8,969,822 LowVol 0.27% -53.56% -47.87%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $1,683 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -3.47% -15.69% -30.72%
1013 ULA Ulatech ULA $1,674 $0.009946 168,286 LowVol 0.25% -10.48% -7.86%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $1,442 $0.000247 5,826,388 LowVol 0.27% -23.85% 14.15%
1015 EBT Ebittree Coin EBT $1,020 $0.000806 1,264,511 LowVol 0.27% -44.62% 121.53%
1016 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol 0.56% -25.53%
1017 ABN Abncoin ABN $877 $0.012952 67,700 LowVol 0.27% -6.23% 60.96%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -48.98% 14.70%
1019 DMB Digital Money… DMB $546 $0.001297 421,300 LowVol 0.27% 0.30% -5.38%
1020 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.93%
1021 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 9.59%
1022 CALC CaliphCoin CALC $115 $0.001320 87,140 LowVol 0.27% -4.44% 27.70%
1023 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,860 LowVol 0.27% 1.53% 14.14%
1024 BTG Bitcoin Gold BTG $252.65 $112,582,000 3.86% -4.77% 54.91%
1025 CLUB ClubCoin CLUB $6.08 $22,345,900 -2.37% 25.31% 209.02%
1026 REC Regalcoin REC $47.83 $7,210,910 -0.16% 22.14% -13.32%
1027 NULS Nuls NULS $0.682901 $3,330,200 -1.11% -7.62% -11.11%
1028 QASH QASH QASH $0.467089 $2,498,290 1.23% -7.74%
1029 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,405,520 0.02% 0.41% 19.10%
1030 BTE BitSerial BTE $5.98 $2,362,500 1.18% 51.36%
1031 INK Ink INK $0.191287 $1,711,080 4.82% -25.88%
1032 FRGC Fargocoin FRGC $9.79 $1,647,310 0.03% -0.47% 18.38%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.79 $1,238,630 -4.05% -0.44% 191.54%
1034 GRX GOLD Reward T… GRX $5.43 $1,060,900 1.97% -2.27%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.058133 $903,083 -0.93% -2.63% -1.20%
1036 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.12 $868,788 -4.72% 21.49% 32.08%
1037 XUC Exchange Union XUC $6.83 $843,679 0.58% 138.90% 119.19%
1038 B2X SegWit2x [Fut… B2X $262.85 $840,589 -1.37% 8.36% 6.36%
1039 BT2 BT2 [CST] BT2 $110.55 $756,529 0.78% 15.17% -30.46%
1040 FRST FirstCoin FRST $16.89 $699,322 0.52% 1.25% -3.13%
1041 INF InfChain INF $0.009899 $659,163 5.24% 35.40%
1042 ADK Aidos Kuneen ADK $40.96 $604,010 0.62% -2.31% 18.43%
1043 ETN Electroneum ETN $0.029544 $543,345 0.72% 1.94% -16.26%
1044 WC WINCOIN WC $1.84 $498,483 -0.97% 0.31%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.042060 $490,154 2.68% -11.05% -29.30%
1046 THS TechShares THS $0.990842 $473,398 0.27% -1.49% -7.93%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $8016.88 $353,013 0.23% 0.77% 13.95%
1048 BOT Bodhi BOT $0.542963 $322,754 0.82% -1.86%
1049 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.72 $313,102 0.37% -15.45%
1050 SIC Swisscoin SIC $0.004125 $278,442 -14.05% -33.35% -43.35%
1051 SISA SISA SISA $0.018776 $275,981 -0.26% -38.98%
1052 TSL Energo TSL $0.033147 $260,142 -0.87% 0.47%
1053 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $177,530 0.27% 1.53%
1054 SUR Suretly SUR $3.06 $146,858 -8.56% 0.58% 15.45%
1055 LLT LLToken LLT $0.312003 $144,365 -3.17% -7.97% 13.51%
1056 UGT UG Token UGT $0.375654 $134,430 6.21% 9.58% 13.04%
1057 XCPO Copico XCPO $0.033816 $129,792 4.71% 34.49%
1058 HOLD Interstellar … HOLD $0.086543 $123,807 -7.21% 1.08% -68.76%
1059 XID Sphre AIR XID $0.188918 $120,860 0.29% 1.55% -1.06%
1060 PHR Phore PHR $0.511480 $106,917 -3.96% 37.95% 79.11%
1061 TER TerraNova TER $3.06 $106,366 9.27% 20.50% -7.99%
1062 BPL Blockpool BPL $0.175496 $89,990 1.18% -5.19% -7.60%
1063 GMT Mercury Protocol GMT $0.049054 $80,335 -0.20% 7.95% 10.54%
1064 AION Aion AION $0.806015 $75,104 0.80% -6.54% -0.95%
1065 SJCX Storjcoin X SJCX $0.694859 $72,029 0.27% -0.68% -14.57%
1066 VASH VPNCoin VASH $0.005197 $71,347 -0.42% 12.96% 15.37%
1067 B2B B2B B2B $0.775110 $64,658 0.58% -9.87%
1068 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.053665 $62,380 0.80% -1.09% 28.36%
1069 BSR BitSoar BSR $0.187182 $60,691 0.27% 17.25% 34.10%
1070 DSR Desire DSR $0.183195 $55,725 -12.39% -22.13% -62.69%
1071 AKY Akuya Coin AKY $0.454137 $54,884 -4.60% -16.40% -52.66%
1072 GBG Golos Gold GBG $0.099095 $49,713 0.36% 4.58% 1.42%
1073 RMC Russian Minin… RMC $11991.10 $44,522 1.21% -12.18% 38.45%
1074 MSD MSD MSD $0.013860 $40,942 0.87% 1.89% 21.09%
1075 OXY Oxycoin OXY $0.165011 $37,904 1.68% -11.13% 11.05%
1076 ASTRO Astro ASTRO $1.34 $34,909 -10.79% -4.73%
1077 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.020961 $33,500 0.45% -3.34%
1078 EVR Everus EVR $3.91 $33,343 -2.63% -0.99% -4.50%
1079 ICX ICON ICX $1.11 $30,146 1.81% 3.74% 9.37%
1080 PAYX Paypex PAYX $0.132246 $29,069 0.80% -4.29%
1081 COR CORION COR $0.942085 $28,767 1.15% -1.70% 35.45%
1082 DGPT DigiPulse DGPT $1.90 $25,724 10.43% 109.04%
1083 BIXC BIXC BIXC $3.56 $24,740 0.27% 9.22%
1084 BTU Bitcoin Unlim… BTU $146.00 $23,139 0.00% -3.02% -3.37%
1085 PLC PlusCoin PLC $0.000768 $22,709 -21.34% 18.07%
1086 SSS Sharechain SSS $0.002738 $19,524 21.33% -14.58% -50.45%
1087 MCR Macro MCR $2.31 $15,901 0.27% -30.92% 6.24%
1088 MKR Maker MKR $329.43 $14,721 0.80% 4.58%
1089 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003339 $13,440 3.84% 7.00% 6.66%
1090 DNA EncrypGen DNA $0.061331 $11,583 11.70% 1.87%
1091 CCT Crystal Clear CCT $0.268406 $11,578 -15.75% 37.09% -41.16%
1092 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001426 $10,964 -0.78% 2.32% -96.89%
1093 MGC MergeCoin MGC $0.012044 $10,702 0.27% 4.51%
1094 VIU Viuly VIU $0.002703 $10,327 2.99% -16.05%
1095 MINEX Minex MINEX $0.059479 $9,490 3.33% 14.21% 29.17%
1096 XID International… XID $0.005940 $8,922 0.27% 92.39% -6.50%
1097 BLX Blockchain Index BLX $2.38 $7,849 -0.60% 7.86% 21.20%
1098 STU bitJob STU $0.052003 $6,831 -7.05% -18.31% -46.25%
1099 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000126 $6,679 29.55% -10.44% -9.30%
1100 PNX Phantomx PNX $0.024254 $6,143 0.49% 71.99%
1101 TCOIN T-coin TCOIN $0.000198 $6,131 0.28% -18.63% -20.24%
1102 MGC GulfCoin MGC $0.003463 $6,040 0.27% 3.95% -0.17%
1103 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002305 $5,659 -5.27% 1.15% -21.62%
1104 FAP FAPcoin FAP $0.014130 $4,746 0.34% -40.16% 12.32%
1105 OX OX Fina OX $0.000125 $4,247 -23.88% -31.45% -36.45%
1106 PRL Oyster Pearl PRL $0.016851 $4,213 13.68% -5.37%
1107 EFYT Ergo EFYT $10.72 $4,208 0.25% 37.34% 33.11%
1108 ETT EncryptoTel [… ETT $0.063813 $4,111 0.27% -24.86% 23.98%
1109 DEUS DeusCoin DEUS $0.386409 $4,055 0.27% 4.00% 4.03%
1110 DFS DFSCoin DFS $0.008235 $3,865 12.20% 1.29% -24.30%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073751 $3,843 0.27% 12.56% 27.40%
1112 APC AlpaCoin APC $0.015547 $3,652 0.27% -7.22% -67.81%
1113 BOS BOScoin BOS $1.15 $3,326 3.22% 8.29% -6.07%
1114 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $3,080 -25.65% -1.96% 37.73%
1115 SND Sand Coin SND $0.525151 $2,975 2.68% 6.70% -40.28%
1116 IQT iQuant IQT $0.162293 $2,877 0.27% 39.15% -10.36%
1117 XOT Internet of T… XOT $2462.82 $2,825 0.27% 1.53% 13.92%
1118 AERM Aerium AERM $1.60 $2,691 4.85% -1.22%
1119 PRES President Trump PRES $0.003957 $2,560 0.27% 13.63% 9.42%
1120 MCI Musiconomi MCI $0.047206 $2,392 2.68% -18.07% 9.77%
1121 IPY Infinity Pay IPY $0.001043 $2,374 0.80% -38.59%
1122 CASH Cash Poker Pro CASH $0.068998 $2,264 7.01% 9.00% -8.79%
1123 NAMO NamoCoin NAMO $0.000164 $2,216 0.20% 44.76% 91.77%
1124 VULC Vulcano VULC $0.007362 $2,190 0.11% 4.83% 0.97%
1125 ABC Alphabit ABC $11.57 $1,944 0.26% -16.11% -15.74%
1126 SIFT Smart Investm… SIFT $3.33 $1,919 -0.34% 5.96% 5.64%
1127 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.080815 $1,735 1.34% -5.41% -16.96%
1128 BTCM BTCMoon BTCM $0.002006 $1,638 8.69% 52.36% 18.61%
1129 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051642 $1,527 0.27% -10.71% -26.58%
1130 ACC AdCoin ACC $0.110362 $1,506 0.26% 42.98% 23.68%
1131 DAY Chronologic DAY $3.90 $1,394 0.82% -1.89% -14.97%
1132 TELL Tellurion TELL $0.000090 $1,372 0.29% -58.80% -44.73%
1133 BTBc Bitbase BTBc $0.006930 $1,363 -10.07% -17.03% -20.00%
1134 HIGH High Gain HIGH $0.000660 $1,341 -7.44% -24.29% -60.27%
1135 BSN Bastonet BSN $0.000990 $1,250 0.27% 21.17% -10.84%
1136 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006139 $1,176 -52.23% -65.06% -1.01%
1137 ZBC Zilbercoin ZBC $0.048588 $1,146 0.27% 12.03% 6.65%
1138 WILD Wild Crypto WILD $0.085711 $1,129 0.55% 16.54% 39.70%
1139 EUSD eUSD EUSD $0.000310 $1,029 2.64% -11.92% -62.52%
1140 HAT Hawala.Today HAT $0.119981 $994 -1.05% -4.90% -64.50%
1141 IBTC iBTC IBTC $0.007283 $983 -4.13% -0.74% -37.37%
1142 FOR FORCE FOR $0.002475 $962 -5.65% 3.68% -18.43%
1143 WA WA Space WA $0.015509 $958 0.27% -8.22% -1.39%
1144 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000247 $926 0.27% 1.53% -0.23%
1145 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005981 $866 0.27% -22.78% -13.84%
1146 QBT Cubits QBT $0.000825 $833 0.27% 12.10% 22.56%
1147 GARY President Joh… GARY $0.111451 $826 0.28% 8.18% 22.39%
1148 NTC Natcoin NTC $0.577303 $805 -3.15% 64.60% -38.47%
1149 EGOLD eGold EGOLD $0.009200 $724 0.80% 309.55% -1.20%
1150 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.095612 $686 -10.37% 42.18%
1151 GAY GAY Money GAY $0.011668 $677 -13.63% -14.86% -63.28%
1152 TIE TIES Network TIE $0.074364 $647 0.54% -6.55% -41.01%
1153 WIC Wi Coin WIC $0.003291 $628 -10.05% 22.50% -3.70%
1154 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.11 $593 0.25% 28.46% 66.15%
1155 MAGN Magnetcoin MAGN $0.394878 $572 0.27% -3.05% -18.35%
1156 BEST BestChain BEST $0.001078 $549 -0.09% 19.26% -3.69%
1157 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000412 $529 0.27% -8.17% -10.85%
1158 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.031535 $520 2.92% 67.42% -4.43%
1159 QORA Qora QORA $0.164555 $511 0.25% 25.12% -0.92%
1160 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000247 $502 0.27% 52.30% 46.47%
1161 PEC Peacecoin PEC $0.033823 LowVol -17.78% -10.27% 686.74%
1162 NTWK Network Token NTWK $0.003412 LowVol 0.80% 369.22% 33.26%
1163 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003217 LowVol 0.70% 2.32% 19.95%
1164 EDRC EDRCoin EDRC $0.043810 LowVol 8.87% 9.12% 21.91%
1165 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009239 LowVol 0.27% 1.54% -27.93%
1166 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000495 LowVol 0.24% -7.87% -33.22%
1167 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 LowVol 0.29% 29.08% -82.81%
1168 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -7.44% -32.31% -32.94%
1169 FC Facecoin FC $0.003067 LowVol 0.80% -6.84% -53.20%
1170 YES Yescoin YES $0.000081 LowVol 38.52% 353.10% 49.80%
1171 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -6.55% -0.58% 34.04%
1172 SWP Swapcoin SWP $0.087700 LowVol 15.31% -30.35% -13.81%
1173 DMC DynamicCoin DMC $0.002900 LowVol 2.14% 6.88%
1174 FBL Faceblock FBL $0.002032 LowVol 0.80% -9.40%
1175 NBIT netBit NBIT $0.048672 LowVol 0.87% 38.18%
1176 RCN Rcoin RCN $0.000082 LowVol 0.27% 1.54% -28.82%
1177 LEPEN LePen LEPEN $0.000084 LowVol 0.56% 3.83% 16.40%
1178 9COIN 9COIN 9COIN $0.002805 LowVol 0.27% -9.15% -4.35%
1179 MOTO Motocoin MOTO $0.005887 LowVol 0.27% -34.00% 97.98%
1180 LDCN LandCoin LDCN $0.002181 LowVol 1.04% -9.40% 37.97%
1181 REGA Regacoin REGA $0.002310 LowVol 0.27% 1.54% 3.09%
1182 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000071 LowVol 0.24% -12.94% 5523.43%
1183 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000330 LowVol 33.70% 1.54% -15.61%
1184 STARS StarCash Network STARS $0.211041 LowVol 0.27% 1.15% -52.03%
1185 ACES Aces ACES $0.000249 LowVol 0.27% 51.53% -3.18%
1186 SKC Skeincoin SKC $0.002475 LowVol 0.25% -15.63% -45.76%
1187 DBG Digital Bulli… DBG $0.004950 LowVol 0.27% 5.04% 22.64%
1188 BIT First Bitcoin BIT $0.011384 LowVol 0.27% -26.64% -3.23%
1189 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.25% 1.53% 14.14%
1190 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004874 LowVol 6.47% -1.97%
1191 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.27% 1.53% 14.14%
1192 PRIMU Primulon PRIMU $0.000165 LowVol 0.27% 1.53% -33.92%
1193 PRN Protean PRN $0.000080 LowVol 0.26% 5.12% 98.90%
1194 UTA UtaCoin UTA $0.000742 LowVol 0.27% 30.55% -45.94%
1195 CYDER Cyder CYDER $0.000247 LowVol 0.27% 1.53% -28.54%
1196 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000001 LowVol 0.30% -38.30% -32.49%
1197 VOYA Voyacoin VOYA $1.94 LowVol 0.26% 2.28% 8.19%
1198 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001072 LowVol -0.03% -6.19% -14.76%
1199 ELC Elacoin ELC $0.080821 LowVol 0.25% 24.51% 34.18%
1200 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.27% 1.20% -17.52%
1201 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol 0.27% -49.23% 6.77%
1202 HNC Huncoin HNC $0.001402 LowVol 0.27% -2.29% -26.94%
1203 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.27% 1.53% -0.42%
1204 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol 0.27% 1203.92% 245.86%
1205 DASHS Dashs DASHS $0.024666 LowVol 0.27% -4.27% -16.61%
1206 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003300 LowVol 0.27% 17.06%
1207 10MT 10M Token 10MT $0.001380 LowVol 0.52% -16.59% -54.22%
1208 WINK Wink WINK $0.000247 LowVol 0.27% 1.53% 4.11%
1209 AV AvatarCoin AV $0.025409 LowVol 0.27% -0.50% 17.05%
1210 YEL Yellow Token YEL $0.002971 LowVol -0.45% 43.59% -71.81%
1211 GRN Granite GRN $0.012457 LowVol 0.27% 6.29% 13.44%
1212 ANTX Antimatter ANTX $0.000023 LowVol 0.37% -72.20% -68.75%
1213 MARX MarxCoin MARX $0.000814 LowVol -7.14% -10.76% -4.64%
1214 EXRN EXRNchain EXRN $3.8e-07 LowVol -32.79% -47.01% -48.76%
1215 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol 0.27% 1.53% 14.14%
1216 TCR TheCreed TCR $0.000330 LowVol 0.27%
1217 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001815 LowVol 0.27% 6.37% 18.95%
1218 EBIT eBIT EBIT $0.000504 LowVol -44.65% -44.26% -41.10%
1219 SAK Sharkcoin SAK $0.002002 LowVol -6.49% 22.65% 10.94%
1220 XQN Quotient XQN $0.005610 LowVol 0.25% -5.42% -12.84%
1221 SKR Sakuracoin SKR $0.000845 LowVol 0.28% 0.24% 17.83%
1222 FLASH Flash FLASH $0.004619 LowVol 0.25% 16.81% 5.52%
1223 IRL IrishCoin IRL $0.002557 LowVol 0.27% 16.58% 26.35%
1224 BXC Bitcedi BXC $0.001383 LowVol 0.32% 5.61% 15.08%
1225 ANI Animecoin ANI $0.000165 LowVol 0.25% 103.08% 14.14%
1226 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.27% -42.93%
1227 WOW Wowcoin WOW $0.000128 LowVol 0.37% -11.17% 12.41%
1228 BET BetaCoin BET $0.002253 LowVol 0.70% -1.65% -20.41%
1229 XDE2 XDE II XDE2 $2.65 LowVol 0.27% 1.53% -18.49%
1230 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.8e-07 LowVol 0.80% 5.97% 16.39%
1231 ASC AsicCoin ASC $0.000679 LowVol 0.50% 1565.69% 114.36%
1232 DON Donationcoin DON $0.000441 LowVol -0.04% 8.67% 21.09%
1233 AIB Advanced Inte… AIB $0.003446 LowVol 0.93% 12.93% 10.58%
1234 FUTC FutCoin FUTC $0.001485 LowVol 0.27% 1.53% -25.47%
1235 AXIOM Axiom AXIOM $0.012787 LowVol 0.27% 2.86% 11.30%
1236 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002178 LowVol 0.27% -5.07% -22.81%
1237 SHA SHACoin SHA $0.000577 LowVol 0.25% 1.54% 14.94%
1238 XRY Royalties XRY $0.068719 LowVol 0.26% -0.43% 17.98%
1239 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008992 LowVol 1.20% -0.51% 26.75%
1240 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007744 LowVol -0.80% 355.15%
1241 TODAY TodayCoin TODAY $0.000660 LowVol 0.27% -4.30% -8.06%
1242 BUB Bubble BUB $0.011137 LowVol 0.26% -6.12% -62.72%
1243 TOP TopCoin TOP $0.000807 LowVol 0.25% -10.12% 59.46%
1244 ACN Avoncoin ACN $0.000330 LowVol 0.27% -18.77% 11.82%
1245 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001402 LowVol 0.25% 1.54% -2.98%
1246 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000412 LowVol 0.26% 68.84% -4.89%
1247 QBC Quebecoin QBC $0.001402 LowVol 0.27% 1.54% -2.92%
1248 UR UR UR $0.000509 LowVol 0.33% 26.98% -8.36%
1249 MBL MobileCash MBL $0.000330 LowVol 0.27% 1.53% 14.15%
1250 RHFC RHFCoin RHFC $0.000907 LowVol 0.26% 1.53%
1251 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.27% 1.54% 14.14%
1252 FID BITFID FID $0.082495 LowVol 0.27% -14.37%
1253 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002887 LowVol 0.27% -0.13%
1254 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.27%
1255 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073833 LowVol 0.27% -38.88%
1256 MAVRO Mavro MAVRO $0.016087 LowVol 0.27% 2.06%
1257 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000330 LowVol 0.27% -18.77% 24.08%
1258 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.069049 LowVol 0.27% 16.64% 16.34%
1259 HCC Happy Creator… HCC $0.000412 LowVol 0.27% 1.53% -14.04%
1260 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000044 LowVol 0.80% -2.29% 15.78%
1261 DUB Dubstep DUB $0.001650 LowVol 0.26%
1262 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053622 LowVol 0.27% 5.99% -12.13%
1263 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.27% -41.96% -23.99%
1264 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1265 CYC Cycling Coin CYC $0.001237 LowVol 0.26% 26.92%
1266 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011632 LowVol 0.27% 2.26% 4.24%
1267 MMXVI MMXVI MMXVI $0.002887 LowVol 20.40%
1268 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.034678 LowVol -7.96% 16.67% 19.97%
1269 HYPER Hyper HYPER $0.025161 LowVol 0.25% 13.09%
1270 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003135 LowVol 0.27% 14.08%
1271 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.27% 1.54%
1272 LTH LAthaan LTH $0.000577 LowVol 0.28% 42.15% 33.16%
1273 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.220180 LowVol 0.26% 1.53% 17.04%
1274 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.27% 1.53% 14.14%
1275 PDG PinkDog PDG $0.000165 LowVol 0.27% -23.91%
1276 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.27% 1.53% 14.14%
1277 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol 0.40% -80.90% -75.62%
1278 BGR Bongger BGR $0.000112 LowVol 0.53% 3.44% 85.76%
1279 NBE BitCentavo NBE $7.2e-07 LowVol 0.50% 27.37%
1280 VGC VegasCoin VGC $0.000187 LowVol 1.11% 36.87% 42.78%
1281 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol
1282 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol 0.59%
1283 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 29.51%
1284 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 0.75% 18.89%
1285 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 5.97%
1286 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol
1287 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.99%
1288 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol 0.16% -32.45%
1289 CME Cashme CME $0.000083 LowVol 0.47% 1.67% 14.37%
1290 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol 0.27% -10.48%
1291 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1292 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 11.16%
1293 OP Operand OP $0.000731 LowVol -0.03% -8.05%
1294 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol
1295 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol 0.86% 14.57%
1296 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.21%
1297 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1298 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 1.37% 4.46%
1299 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1300 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol -4.47%
1301 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol -29.52%
1302 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.59% 47.07%
1303 OMC Omicron OMC $0.091074 LowVol -0.18%
1304 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 13.87%
1305 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1306 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1307 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol
1308 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.79%
1309 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol 0.62% -79.43%
1310 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol 0.33%
1311 STEX STEX STEX $0.252310 LowVol 0.31% -5.05% 88.28%
1312 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.02% 1.23% 13.80%
1313 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.78% 309.65%
1314 ASN Aseancoin ASN $0.003435 LowVol 0.68% 106.67%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1317 EAG EA Coin EAG $4.24 LowVol 0.94% -11.96%
1318 MRC microCoin MRC $0.000080 10.51%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi