Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 7h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8240.46 trên tổng giá trị $137,579,217,965

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $379.65 trên tổng giá trị $36,405,770,469

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1306.76 trên tổng giá trị $21,975,570,572

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.238532 trên tổng giá trị $9,212,790,525

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $578.98 trên tổng giá trị $4,460,780,517

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000165 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.74% trong 1h qua

    + Đồng CTIC3 Coimatic 3.0 (CTIC3) đang có giá hiện tại $0.004964 trên tổng giá trị đã biến động tăng 64.69% trong 1h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $4.8e-07 trên tổng giá trị $558,438 đã biến động tăng 63.67% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.024686 trên tổng giá trị $149,222 đã biến động tăng 49.77% trong 1h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000062 trên tổng giá trị đã biến động tăng 47.72% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000674 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1559.84% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1205.13% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001378 trên tổng giá trị $131,120 đã biến động tăng 794.94% trong 24h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.008262 trên tổng giá trị $97,670 đã biến động tăng 402.65% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003377 trên tổng giá trị đã biến động tăng 364.93% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000070 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5521.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng IFC Infinitecoin (IFC) đang có giá hiện tại $0.000020 trên tổng giá trị $1,843,371 đã biến động tăng 832.84% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.041143 trên tổng giá trị đã biến động tăng 799.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.156318 trên tổng giá trị $1,563,180 đã biến động tăng 720.76% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.001506 trên tổng giá trị $255,456 đã biến động tăng 703.71% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CRYPT CryptCoin CRYPT $964,483 $0.159057 6,063,759 LowVol -0.17% -1.55% -11.26%
702 HTC HitCoin HTC $904,834 $0.000082 10,996,318,099 LowVol -0.16% 1.62% 14.22%
703 SHORTY Shorty SHORTY $896,908 $0.008969 100,000,000 LowVol -0.17% 0.69% 18.20%
704 LNK Link Platform LNK $895,370 $18.85 47,503 LowVol 0.69% 3.80% 20.28%
705 ANC Anoncoin ANC $816,144 $0.386740 2,110,317 LowVol -0.43% -10.19% -5.88%
706 NET NetCoin NET $770,663 $0.000979 787,126,712 LowVol -3.55% 20.05% 24.73%
707 ELE Elementrem ELE $762,582 $0.029623 25,743,157 LowVol -0.17% -14.29% 39.23%
708 NETKO Netko NETKO $761,811 $0.178824 4,260,115 LowVol -0.17% 2.22% -8.60%
709 EBET EthBet EBET $742,312 $0.087305 8,502,500 LowVol 0.90% -5.87% 21.91%
710 CDN Canada eCoin CDN $741,769 $0.007614 97,415,544 LowVol -0.98% 20.07% 25.45%
711 XGR GoldReserve XGR $710,713 $0.041389 17,171,382 LowVol -0.16% -14.39% 157.29%
712 KOBO Kobocoin KOBO $705,367 $0.028557 24,700,248 LowVol 7.41% 35.51% 11.57%
713 METAL MetalCoin METAL $704,955 $0.009164 76,925,527 LowVol 0.15% -6.47%
714 BTB BitBar BTB $700,132 $19.91 35,166 LowVol 1.96% 8.21% -11.99%
715 XFT Footy Cash XFT $682,670 $0.150170 4,545,981 LowVol -0.13% -2.35% 7.45%
716 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -3.92% -15.80%
717 MAX MaxCoin MAX $652,246 $0.010697 60,974,085 LowVol -0.17% 8.48% 20.89%
718 RIYA Etheriya RIYA $652,165 $0.412363 1,581,531 LowVol -0.13% 9.15% 42.84%
719 HBN HoboNickels HBN $623,839 $0.010450 59,696,358 LowVol 0.64% 7.53% 8.79%
720 TAG TagCoin TAG $597,416 $0.100905 5,920,580 LowVol -0.13% 14.10% 46.52%
721 USC Ultimate Secu… USC $595,759 $0.057600 10,343,113 LowVol -0.13% 9.27% -26.49%
722 SMC SmartCoin SMC $594,701 $0.025300 23,506,158 LowVol -0.90% -19.42% 64.72%
723 ITI iTicoin ITI $578,694 $18.08 32,000 LowVol -0.01% -4.23% 16.01%
724 UFO UFO Coin UFO $573,005 $0.000165 3,481,832,512 LowVol -0.13% 1.60% -24.90%
725 BITS Bitstar BITS $568,611 $0.024637 23,079,737 LowVol -0.16% 9.97% -11.71%
726 BTSR BTSR BTSR $565,994 $0.172335 3,284,266 LowVol 10.55% 32.73%
727 TROLL Trollcoin TROLL $562,051 $0.000995 564,928,613 LowVol 0.41% 22.80% 25.39%
728 SDC ShadowCash SDC $551,461 $0.082367 6,695,133 LowVol -0.17% -23.93%
729 SAC SACoin SAC $519,335 $0.074057 7,012,663 LowVol -0.15% 2.75% -7.83%
730 TALK BTCtalkcoin TALK $518,884 $0.007947 65,290,635 LowVol 40.60% 5.38% -12.35%
731 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 3.09% -10.99%
732 E4ROW E4ROW E4ROW $487,504 $0.113956 4,278,000 LowVol 0.90% 245.82%
733 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $451,135 $0.083108 5,428,300 LowVol -0.13% 4.82% 2.89%
734 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 26.94%
735 NOBL NobleCoin NOBL $431,249 $0.000186 2,313,333,102 LowVol -27.01% -23.27% -9.81%
736 PIGGY Piggycoin PIGGY $426,209 $0.000876 486,287,385 LowVol -1.39% 2.35% -38.41%
737 FNC FinCoin FNC $425,564 $0.033044 12,878,667 LowVol -0.19% -1.68% -37.67%
738 JET Jetcoin JET $403,219 $0.083526 4,827,498 LowVol 0.69% 49.71% 13.76%
739 FC2 FuelCoin FC2 $401,363 $0.003950 101,618,915 LowVol -0.16% 16.13% 33.40%
740 V Version V $395,082 $0.000847 466,674,759 LowVol 18.40% 38.86% -2.72%
741 SLG Sterlingcoin SLG $394,705 $0.093871 4,204,748 LowVol -3.10% 26.62% 12.29%
742 GOOD Goodomy GOOD $392,965 $0.000890 441,349,000 LowVol 2.00% 41.63% 97.24%
743 VAL Valorbit VAL $390,225 $0.000082 4,742,346,801 LowVol -0.17% 13.94%
744 AU AurumCoin AU $366,348 $1.24 296,216 LowVol 1.97% 21.16% 30.08%
745 ICE iDice ICE $364,879 $0.232257 1,571,013 LowVol 13.82% 79.13% 36.74%
746 PXC Phoenixcoin PXC $360,666 $0.005807 62,109,453 LowVol 2.09% 10.58% -11.11%
747 BUCKS SwagBucks BUCKS $353,986 $1.13 313,193 LowVol -0.88% -0.33% -3.94%
748 GUN Guncoin GUN $334,998 $0.001709 196,004,128 LowVol 4.92% 26.15% 38.25%
749 Q2C QubitCoin Q2C $326,730 $0.001317 248,169,112 LowVol -0.16% 6.44% 43.93%
750 DAXX DaxxCoin DAXX $326,524 $0.000658 495,907,180 LowVol -0.21% -10.93% -4.22%
751 STS Stress STS $325,515 $0.000576 565,134,332 LowVol
752 UNI Universe UNI $318,664 $0.030034 10,610,081 LowVol 0.39% -4.90% 18.84%
753 DVC Devcoin DVC $304,146 $0.000020 15,122,707,500 LowVol -4.35% 51.10% 32.09%
754 BTWTY Bit20 BTWTY $296,017 $291,355 1.016 LowVol -0.16% 22.71% 41.28%
755 PR Prototanium PR $294,859 $1.51 195,813 LowVol 30.41% 69.50% 44.93%
756 BRIT BritCoin BRIT $291,430 $0.013703 21,268,092 LowVol -1.82% -35.08% -30.49%
757 TRUMP TrumpCoin TRUMP $288,328 $0.044046 6,546,015 LowVol -0.66% -5.02% 4.84%
758 OPAL Opal OPAL $286,700 $0.018932 15,143,361 LowVol -0.34% 8.54% -4.61%
759 ICN iCoin ICN $283,225 $0.009710 29,169,481 LowVol -0.17% -18.98% -11.85%
760 SHDW Shadow Token SHDW $277,110 $0.039587 7,000,000 LowVol -0.03% -16.58% -4.47%
761 XJO Joulecoin XJO $270,843 $0.007890 34,329,244 LowVol -0.24% 2.05% 5.03%
762 TIT Titcoin TIT $265,792 $0.005327 49,898,202 LowVol -0.57% 8.65% 14.13%
763 WAY WayGuide WAY $263,420 $0.002633 100,040,708 LowVol -0.16% 1.26%
764 GAIA GAIA GAIA $258,748 $0.010736 24,101,381 LowVol -0.54% 8.29%
765 NEWB Newbium NEWB $258,642 $0.005173 50,000,000 LowVol -0.25% -4.77% -14.34%
766 VIDZ PureVidz VIDZ $253,313 $0.002022 125,279,775 LowVol 1.22% 17.82% 7.55%
767 FUNK The Cypherfunks FUNK $245,409 $0.000005 46,181,857,499 LowVol -7.63% -0.47% -1.60%
768 J Joincoin J $239,207 $0.097699 2,448,402 LowVol -1.43% 7.11% -10.76%
769 HODL HOdlcoin HODL $236,897 $0.001563 151,524,790 LowVol -0.13% -3.48% 6.07%
770 SPEX SproutsExtreme SPEX $235,968 $0.000082 2,866,607,586 LowVol -0.12% 1.66%
771 NYAN Nyancoin NYAN $235,559 $0.000741 317,821,044 LowVol -0.43% 1.57% -0.06%
772 TGC Tigercoin TGC $232,858 $0.005349 43,536,800 LowVol 5.64% 17.93% 96.99%
773 FLT FlutterCoin FLT $232,727 $0.000722 322,214,524 LowVol -1.85% -13.29% 27.24%
774 KAYI Kayicoin KAYI $230,215 $0.000810 284,208,612 LowVol -5.03% 12.17% 23.69%
775 I0C I0Coin I0C $230,017 $0.010961 20,984,623 LowVol -3.57% 21.14% 33.80%
776 OHM OHM OHM $228,585 $0.007735 29,552,760 LowVol -0.16% -34.16%
777 TRK Truckcoin TRK $226,110 $0.001465 154,329,734 LowVol -5.80% 20.61% 10.14%
778 BUN BunnyCoin BUN $221,949 $0.000002 102,276,012,102 LowVol -7.38% 22.46% 23.54%
779 BBP BiblePay BBP $217,044 $0.000905 239,791,280 LowVol -0.13% 11.77% 19.12%
780 CHESS ChessCoin CHESS $215,079 $0.003981 54,032,769 LowVol 1.25% 9.37% 19.13%
781 LOT LottoCoin LOT $213,056 $0.000015 14,491,014,421 LowVol -8.27% 4.96% 25.33%
782 UNIC UniCoin UNIC $212,718 $0.071758 2,964,387 LowVol -1.70% 20.09% 36.06%
783 XPY PayCoin XPY $209,541 $0.017725 11,821,514 LowVol -0.13% -4.15% 9.61%
784 LANA LanaCoin LANA $208,522 $0.000250 833,694,345 LowVol -0.26% 4.08% -6.11%
785 FLY Flycoin FLY $208,501 $0.989068 210,806 LowVol -0.13% 0.12%
786 SH Shilling SH $206,187 $0.005266 39,152,475 LowVol 1.45% 64.92% 24.57%
787 XRA Ratecoin XRA $202,275 $0.001772 114,169,348 LowVol 12.75% 9.04% 35.52%
788 CUBE DigiCube CUBE $199,881 $0.000082 2,429,126,009 LowVol -0.16% 1.60% 13.94%
789 BIGUP BigUp BIGUP $196,717 $0.000093 2,116,163,876 LowVol -1.78% 10.98% 6.82%
790 KED Darsek KED $196,650 $0.014566 13,501,047 LowVol -0.17% 2.80% 25.76%
791 ECA Electra ECA $185,923 $0.000009 21,710,947,014 LowVol 0.31% 34.75% -69.71%
792 CCN Cannacoin CCN $185,328 $0.039435 4,699,564 LowVol -1.24% 12.70% 3.14%
793 KUSH KushCoin KUSH $181,038 $0.033245 5,445,524 LowVol -0.24% 2.37% 10.01%
794 GLC GlobalCoin GLC $176,966 $0.002715 65,171,010 LowVol -0.16% -1.38% -35.17%
795 TTC TittieCoin TTC $167,131 $0.000133 1,259,816,434 LowVol -18.56% -19.71% 45.85%
796 CTO Crypto CTO $165,422 $0.013742 12,038,017 LowVol -0.13% -7.28% 22.76%
797 888 OctoCoin 888 $165,323 $0.003291 50,239,540 LowVol -4.92% -30.85% 63.29%
798 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol 13.76%
799 FRC Freicoin FRC $159,876 $0.005431 29,438,581 LowVol -0.16% -4.29% -24.60%
800 EMD Emerald Crypto EMD $158,290 $0.008280 19,117,129 LowVol -0.44% 12.72% 14.15%
801 YAC Yacoin YAC $157,582 $0.001317 119,691,938 LowVol 33.13% 47.79% 21.54%
802 SWING Swing SWING $156,784 $0.057658 2,719,193 LowVol -0.48% 12.99% 26.89%
803 CORG CorgiCoin CORG $151,671 $0.000121 1,251,855,418 LowVol 33.49% -24.11% 30.01%
804 EVO Evotion EVO $150,745 $0.047725 3,158,592 LowVol -0.17% 10.11% 12.39%
805 QCN QuazarCoin QCN $149,222 $0.024686 6,044,911 LowVol 49.77% 48.32% 65.76%
806 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 1.36%
807 TEK TEKcoin TEK $147,132 $0.000104 1,414,054,562 LowVol -28.65% 1.27% 1.71%
808 WYV Wyvern WYV $145,233 $0.084095 1,727,005 LowVol -0.17% 3.02% 0.14%
809 RBX Ripto Bux RBX $141,987 $0.000372 381,236,123 LowVol 0.21% -1.68% -0.36%
810 GRT Grantcoin GRT $141,554 $0.003291 43,007,238 LowVol -0.16% 1.62% 3.29%
811 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol 0.59% 23.61%
812 CNNC Cannation CNNC $141,239 $0.057022 2,476,893 LowVol -1.74% 5.20% 11.81%
813 GAP Gapcoin GAP $140,896 $0.011767 11,973,507 LowVol -0.15% 9.19% 22.92%
814 VC VirtualCoin VC $140,784 $0.013988 10,064,287 LowVol -0.13% -47.50% 26.78%
815 SPACE SpaceCoin SPACE $138,500 $0.006646 20,838,062 LowVol 5.34% -27.93% 24.67%
816 PASL Pascal Lite PASL $137,410 $0.033655 4,082,950 LowVol 8.04% -0.13% 14.24%
817 MOJO MojoCoin MOJO $136,824 $0.011280 12,129,508 LowVol 1.58% 17.55% 3.78%
818 XRE RevolverCoin XRE $135,693 $0.006089 22,284,594 LowVol -12.04% 1.43% -8.29%
819 PX PX PX $131,120 $0.001378 95,142,264 LowVol -2.33% 794.94% 366.83%
820 UNITS GameUnits UNITS $128,899 $0.037115 3,472,983 LowVol -0.29% 50.23% 64.93%
821 EVIL Evil Coin EVIL $125,048 $0.005949 21,020,383 LowVol -0.64% 7.79% -15.69%
822 MNM Mineum MNM $123,751 $0.013114 9,436,367 LowVol -2.04% 2.70% -8.11%
823 RUPX Rupaya RUPX $120,510 $0.019790 6,089,556 LowVol 1.10% -0.24% 23.13%
824 STV Sativacoin STV $120,298 $0.016977 7,085,944 LowVol -0.40% 26.91%
825 XPD PetroDollar XPD $120,041 $0.001876 63,993,275 LowVol -0.56% -29.44% -13.80%
826 CYP Cypher CYP $113,134 $0.017774 6,365,285 LowVol 14.92% 51.93%
827 020 020LondonCoin 020 $112,030 $7.1e-07 156,837,590,248 LowVol 1.97% 12.74%
828 HMP HempCoin HMP $111,632 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.16% 1.60% 13.94%
829 MRJA GanjaCoin MRJA $109,898 $0.024686 4,451,920 LowVol -0.16% 14.16% -40.96%
830 PHS Philosopher S… PHS $104,917 $0.017445 6,014,340 LowVol -1.11% -6.29% -13.23%
831 PIE PIECoin PIE $104,653 $0.004937 21,197,251 LowVol -0.16% 5.12% -22.28%
832 CAP Bottlecaps CAP $104,433 $0.000514 203,055,860 LowVol
833 FIRE Firecoin FIRE $104,219 $1.06 98,412 LowVol 0.37% 2.16%
834 ARI Aricoin ARI $102,916 $0.000734 140,262,505 LowVol -0.62% 2.99% 19.01%
835 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,399 $0.001317 77,777,777 LowVol -0.17% 8.38% 13.14%
836 HAL Halcyon HAL $101,575 $0.019337 5,252,907 LowVol 11.18% 13.18% 23.67%
837 DRXNE DROXNE DRXNE $101,561 $0.001626 62,450,734 LowVol -5.56% 4.81% -3.69%
838 GTC Global Tour Coin GTC $100,831 $0.003374 29,887,402 LowVol -0.17% -16.67% -28.01%
839 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 2.27% 45.51%
840 PRX Printerium PRX $97,670 $0.008262 11,821,728 LowVol -0.79% 402.65% 294.17%
841 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 10.41% 132.61%
842 DLC Dollarcoin DLC $95,167 $0.010450 9,106,714 LowVol -0.17% 3.24% 13.87%
843 CAT Catcoin CAT $93,849 $0.015223 6,165,050 LowVol 3.27% 2.73% 8.05%
844 GP GoldPieces GP $93,642 $0.076746 1,220,161 LowVol -15.86% 2.63% 8.65%
845 QTL Quatloo QTL $89,517 $0.011597 7,718,883 LowVol -0.16% -5.23% 0.74%
846 BTQ BitQuark BTQ $89,353 $0.009957 8,974,334 LowVol -0.17% -1.65% 27.66%
847 BTPL Bitcoin Planet BTPL $81,425 $0.014885 5,470,429 LowVol 20.11% 36.77% 2.61%
848 CON PayCon CON $81,379 $0.003532 23,042,604 LowVol -6.07% -9.35% -0.24%
849 TSE Tattoocoin (S… TSE $80,155 $0.000886 90,421,856 LowVol -0.13% 36.84% -2.57%
850 PXI Prime-XI PXI $77,909 $0.004420 17,624,715 LowVol -1.48% 3.56% -3.07%
851 ARG Argentum ARG $77,787 $0.009157 8,495,194 LowVol -1.39% 0.93% 17.72%
852 SRC SecureCoin SRC $76,616 $0.009373 8,174,436 LowVol -0.64% 12.55% 62.50%
853 SLM Slimcoin SLM $76,206 $0.005102 14,937,439 LowVol -0.13% 1.37% 17.74%
854 MARS Marscoin MARS $74,789 $0.002645 28,279,074 LowVol -0.54% 9.38% 4.48%
855 ALL Allion ALL $74,736 $0.012055 6,199,359 LowVol 6.88% -22.73% 39.57%
856 JWL Jewels JWL $74,729 $0.003703 20,181,636 LowVol 15.23% 27.01% 65.46%
857 ATX Artex Coin ATX $74,521 $0.003968 18,781,750 LowVol -0.16% 31.37% -7.74%
858 MCRN MACRON MCRN $73,654 $0.000183 401,421,401 LowVol -0.16% -11.44% 55.00%
859 MEOW Kittehcoin MEOW $73,624 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -1.33% 13.24% 19.41%
860 SPT Spots SPT $71,712 $0.003201 22,406,021 LowVol 0.63% 11.19% 23.74%
861 SOON SoonCoin SOON $68,920 $0.005530 12,462,620 LowVol -0.47% 1.58% 16.03%
862 POP PopularCoin POP $68,844 $0.000020 3,372,875,244 LowVol 2.07% 42.62% 53.38%
863 IMS Independent M… IMS $68,155 $0.012694 5,368,934 LowVol -4.11% 26.65% 11.60%
864 BLC Blakecoin BLC $67,962 $0.004494 15,122,697 LowVol 2.11% -11.11% -33.88%
865 GLT GlobalToken GLT $65,908 $0.002545 25,895,600 LowVol -28.17% 39.48% 42.48%
866 CRX Chronos CRX $65,891 $0.000894 73,729,962 LowVol -12.51% 8.68% -8.18%
867 611 SixEleven 611 $65,468 $0.152299 429,868 LowVol -1.26% 2.63% 22.80%
868 MST MustangCoin MST $64,939 $0.103021 630,343 LowVol -0.16% 1.78% 12.75%
869 CF Californium CF $63,234 $0.026331 2,401,489 LowVol -15.49% 1.49%
870 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,977 $0.079405 793,108 LowVol -0.13% -15.06% 19.52%
871 RPC RonPaulCoin RPC $62,868 $0.070771 888,340 LowVol 1.50% 12.22% 32.66%
872 FLAX Flaxscript FLAX $62,691 $0.011230 5,582,394 LowVol -0.84% -11.80% -42.17%
873 DRM Dreamcoin DRM $60,067 $0.024521 2,449,632 LowVol 2.62% 4.41% 13.47%
874 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol 0.62%
875 PHO Photon PHO $58,266 $0.000003 20,303,138,382 LowVol 0.09% 3.87% 36.18%
876 SCRT SecretCoin SCRT $58,109 $0.013742 4,228,672 LowVol -0.16% 2.22%
877 MAR Marijuanacoin MAR $57,471 $0.039325 1,461,436 LowVol -12.26% -21.75% -15.20%
878 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,441 $0.002304 24,931,054 LowVol -0.17% 1.62% -4.83%
879 BIP BipCoin BIP $56,997 $0.035026 1,627,261 LowVol 9.20% 32.26% 37.89%
880 XCRE Creatio XCRE $56,652 $0.002761 20,520,514 LowVol 6.52% 0.77% 8.57%
881 BAS BitAsean BAS $55,338 $0.011068 5,000,000 LowVol -4.64% -0.99% -33.90%
882 GCC GuccioneCoin GCC $55,084 $0.002715 20,285,537 LowVol -0.17% 6.45% 43.48%
883 GPL Gold Pressed … GPL $54,640 $0.215059 254,068 LowVol -0.16% 10.65% 2.88%
884 300 300 Token 300 $53,073 $176.91 300 LowVol -0.13% 1.06%
885 KURT Kurrent KURT $53,034 $0.005346 9,919,485 LowVol -0.17% -9.56% -26.64%
886 URO Uro URO $52,553 $0.043529 1,207,310 LowVol -0.16% 6.24% 39.85%
887 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -3.93% -62.87%
888 KIC KibiCoin KIC $52,462 $0.003569 14,701,000 LowVol 0.09% -18.46% -87.01%
889 BITZ Bitz BITZ $52,423 $0.026331 1,990,891 LowVol -0.17% 1.94% 9.50%
890 JOBS JobsCoin JOBS $52,343 $0.000494 106,019,270 LowVol -0.16% 1.60% -16.91%
891 DIBC DIBCOIN DIBC $52,251 $0.010450 5,000,000 LowVol -0.13% -8.85% 8.73%
892 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol 0.57%
893 ARB ARbit ARB $50,287 $0.006501 7,735,810 LowVol -0.13% 41.04%
894 JIN Jin Coin JIN $50,244 $0.005102 9,848,485 LowVol -0.13% -41.66% 3.89%
895 ZMC ZetaMicron ZMC $49,399 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.17% 1.62% 13.94%
896 BVC BeaverCoin BVC $49,134 $0.015772 3,115,258 LowVol -0.29% -6.99% 3.71%
897 ZYD Zayedcoin ZYD $48,809 $0.007817 6,243,840 LowVol -0.13% 2.69% 40.60%
898 EREAL eREAL EREAL $48,750 $0.000729 66,909,634 LowVol 0.90% 50.45% 45.88%
899 WARP WARP WARP $48,575 $0.044352 1,095,224 LowVol 2.70% 4.52%
900 XBTS Beatcoin XBTS $48,482 $0.031798 1,524,686 LowVol -1.33% -28.34% 3.73%
901 $$$ Money $$$ $46,975 $0.001024 45,887,218 LowVol -3.15% 6.15% -6.50%
902 EMP EMoneyPower EMP $46,514 $0.005056 9,200,000 LowVol 0.11% -49.24%
903 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $46,114 $0.000578 79,719,140 LowVol -0.16% -10.71% -11.01%
904 DBTC Debitcoin DBTC $45,750 $0.002542 17,999,624 LowVol -0.13% 4.62% -7.38%
905 WORM HealthyWormCoin WORM $45,722 $0.000411 111,130,766 LowVol -0.13% -5.05%
906 BRAIN Braincoin BRAIN $44,854 $0.004443 10,094,424 LowVol -0.13% 1.60% 7.99%
907 SFC Solarflarecoin SFC $44,511 $0.003161 14,083,450 LowVol -2.72% -17.21% 17.33%
908 EGAS ETHGAS EGAS $43,171 $0.004250 10,157,540 LowVol 0.90% -1.98% 68.58%
909 SOIL SOILcoin SOIL $42,339 $0.007425 5,702,048 LowVol -5.05% 20.77% 16.67%
910 DRS Digital Rupees DRS $42,032 $0.000082 510,802,961 LowVol -0.16% 1.62% -36.69%
911 CASH Cashcoin CASH $41,688 $0.000905 46,057,613 LowVol -0.16% 1.60% -10.47%
912 RBT Rimbit RBT $41,585 $0.000360 115,499,623 LowVol -2.01% -8.39% -11.60%
913 MND MindCoin MND $41,296 $0.003291 12,546,625 LowVol -0.16% 9.84% 10.20%
914 FLVR FlavorCoin FLVR $41,270 $0.001975 20,898,106 LowVol -0.16%
915 BRAT BRAT BRAT $41,176 $0.000257 160,000,000 LowVol 0.10% -18.18% -20.51%
916 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol 1.20% 88.68%
917 BSC BowsCoin BSC $40,646 $0.007323 5,550,102 LowVol -0.17% 1.62% 37.55%
918 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
919 CMT Comet CMT $40,025 $0.045857 872,830 LowVol -6.09% 9.57% 21.00%
920 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol 0.15% 18.66%
921 NRO Neuro NRO $37,756 $0.001070 35,295,410 LowVol -13.45% -11.94% -6.52%
922 VLTC Vault Coin VLTC $37,730 $0.001246 30,288,250 LowVol -0.17% 80.04% 25.86%
923 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $37,629 $0.004686 8,030,000 LowVol -3.11% -24.18% -88.94%
924 COAL BitCoal COAL $37,005 $0.008223 4,500,000 LowVol -0.16% 10.85% 0.11%
925 GBT GameBet Coin GBT $36,742 $0.001728 21,262,780 LowVol -0.16% 18.55% 59.56%
926 PULSE Pulse PULSE $36,474 $0.002551 14,298,972 LowVol -0.16% 12.49% 30.80%
927 ORLY Orlycoin ORLY $36,186 $0.000987 36,646,779 LowVol -0.16% 10.86% 20.80%
928 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -0.29%
929 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol 2.10%
930 IMPS ImpulseCoin IMPS $33,318 $0.001646 20,245,510 LowVol 5.08% 42.43%
931 ACP AnarchistsPrime ACP $33,202 $0.007555 4,394,874 LowVol -0.16% 0.50% 34.39%
932 FUZZ FuzzBalls FUZZ $32,987 $0.006830 4,829,945 LowVol 13.52% 39.10% 48.24%
933 CXT Coinonat CXT $32,489 $0.003768 8,623,200 LowVol -4.01% -1.98% -17.62%
934 BENJI BenjiRolls BENJI $31,820 $0.001571 20,251,896 LowVol -4.91% -17.71% -19.09%
935 CRT CRTCoin CRT $31,309 $0.394969 79,270 LowVol -0.17% 1.62% 13.94%
936 BLZ BlazeCoin BLZ $30,024 $0.000049 608,557,394 LowVol -4.78% 23.66% 54.75%
937 LTCR Litecred LTCR $29,848 $0.000987 30,227,750 LowVol -0.16% 14.01% -13.28%
938 EGO EGO EGO $29,623 $0.000494 60,000,001 LowVol -0.17% 1.62% 14.15%
939 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol
940 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol 1.20% 14.70%
941 PLNC PLNcoin PLNC $28,124 $0.001646 17,089,600 LowVol -0.16% -7.63% 13.91%
942 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol 1.04% 49.07%
943 PSB Pesobit PSB $27,253 $0.000811 33,600,814
944 LIR LetItRide LIR $26,853 $0.000741 36,260,030 LowVol -0.13% 13.87% 46.50%
945 VTA Virtacoin VTA $26,726 $0.000005 5,201,310,113 LowVol -0.05% 144.75% 533.55%
946 KNC KingN Coin KNC $26,431 $13.17 2,008 LowVol -0.17% 1.62%
947 DPAY DPAY DPAY $26,180 $0.000329 79,541,001 LowVol -0.16% 52.50%
948 BOAT Doubloon BOAT $25,531 $0.001376 18,547,845 LowVol -0.20% -9.19% -64.04%
949 ICON Iconic ICON $25,223 $0.042541 592,894 LowVol -0.13% 6.55% -1.50%
950 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
951 KRONE Kronecoin KRONE $25,074 $0.007501 3,342,755 LowVol -5.32% 2.58% 14.06%
952 SONG SongCoin SONG $24,449 $0.000751 32,565,300 LowVol -7.24% 32.52% -18.42%
953 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -13.89%
954 ERY Eryllium ERY $24,427 $0.004749 5,144,034 LowVol -4.52% 2.72% -20.56%
955 OS76 OsmiumCoin OS76 $23,982 $0.026825 894,026 LowVol -5.94% 1.62% 21.01%
956 CESC CryptoEscudo CESC $23,715 $0.000165 144,105,100 LowVol -0.16% 1.60% -30.32%
957 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,040 $0.000329 70,000,000 LowVol -0.13% -18.72% -11.77%
958 BQC BBQCoin BQC $22,706 $0.000447 50,765,854 LowVol -0.03% -4.02% -14.60%
959 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.29%
960 PEX PosEx PEX $22,609 $0.009216 2,453,240 LowVol 27.62%
961 MTM MTMGaming MTM $22,585 $0.007528 2,999,967 LowVol -1.13% 5.56% -50.13%
962 LUNA Luna Coin LUNA $22,424 $0.013945 1,608,032 LowVol -0.17% 0.71% 15.90%
963 UET Useless Ether… UET $21,068 $0.005313 3,965,716 LowVol 0.96% 5.00% -26.63%
964 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 1.71%
965 MILO MiloCoin MILO $20,916 $0.001938 10,789,954 LowVol -0.26% -25.97% -6.73%
966 ZNE Zonecoin ZNE $20,608 $0.007982 2,581,970 LowVol -0.16% -7.89%
967 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 7.28%
968 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 23.17%
969 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,414 $0.025755 753,776 LowVol -0.16% -0.29% 11.99%
970 CNC CHNCoin CNC $19,412 $0.000411 47,182,367 LowVol -0.16% 3.08% 11.66%
971 TRADE Tradecoin TRADE $18,415 $0.002469 7,459,750 LowVol -0.17% 1.62% 123.85%
972 ALTC Antilitecoin ALTC $18,151 $0.000576 31,512,613 LowVol -0.13% 18.54% 59.52%
973 IMX Impact IMX $18,053 $0.000165 109,509,034 LowVol 0.02% -24.51% 14.14%
974 BIOB BioBar BIOB $17,565 $0.019831 885,756 LowVol -0.16% 1.62% 35.94%
975 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 40.41%
976 BNX BnrtxCoin BNX $17,255 $0.000657 26,245,501 LowVol 13.62% 15.87% 13.88%
977 RIDE Ride My Car RIDE $16,667 $0.000165 101,276,976 LowVol -0.16% -32.26% -24.04%
978 VPRC VapersCoin VPRC $16,272 $0.000021 780,124,964 LowVol 15.97% -65.99% 36.34%
979 WBB Wild Beast Block WBB $16,268 $0.098801 164,655 LowVol -0.17% -6.20% -22.71%
980 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol 0.14%
981 DAS DAS DAS $15,108 $0.005760 2,622,886 LowVol -0.13% -24.00% -59.25%
982 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
983 JS JavaScript Token JS $12,738 $0.001594 7,991,996 LowVol 0.90% 103.26% 108.44%
984 XRC Rawcoin XRC $12,519 $0.017760 704,882 LowVol -0.13% -2.29% 103.52%
985 P7C P7Coin P7C $11,592 $0.000329 35,220,238 LowVol -0.17% 127.69%
986 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
987 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,290 $0.001563 7,221,297 LowVol -0.16% 1.62% -16.73%
988 ELS Elysium ELS $11,205 $0.002798 4,005,012 LowVol -9.64% -1.29% 67.36%
989 QBK Qibuck Asset QBK $9,800 $0.005863 1,671,379 LowVol -0.90% 5.53% -2.91%
990 MGM Magnum MGM $9,691 $0.002469 3,925,901 LowVol -0.16% -27.55% -7.61%
991 GEERT GeertCoin GEERT $9,118 $0.001791 5,091,200 LowVol 0.71% 25.43% -29.07%
992 SANDG Save and Gain SANDG $9,079 $0.002962 3,064,800 LowVol -0.13% 4.52% 141.08%
993 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.10%
994 MRNG MorningStar MRNG $8,577 $0.000263 32,573,950 LowVol -0.16% 5.51% -43.78%
995 CCM100 CCMiner CCM100 $7,752 $0.002307 3,360,417 LowVol -0.90% 70.42% 63.85%
996 NODC NodeCoin NODC $7,596 $0.004526 1,678,439 LowVol -0.13%
997 VOLT Bitvolt VOLT $7,461 $0.000494 15,112,554 LowVol -0.16% -9.76% -2.33%
998 ARGUS Argus ARGUS $7,443 $0.006482 1,148,324 LowVol -0.58% 4.97% -7.08%
999 CONX Concoin CONX $7,104 $0.009545 744,266 LowVol -1.87% 1.62% 13.57%
1000 VRS Veros VRS $6,108 $0.000013 486,609,040 LowVol -1.18% -77.13% -21.45%
1001 GRIM Grimcoin GRIM $6,068 $0.000588 10,324,802 LowVol -0.88% 2.96% -47.69%
1002 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.08%
1003 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,848 $0.022885 211,827 LowVol -1.13% 77.40% 86.68%
1004 WBC WalletBuilder… WBC $4,639 $0.247020 18,779 LowVol -0.16% 18.63%
1005 BBC BigBoobsCoin BBC $3,889 $0.020454 190,148 LowVol 1.02% 13.07%
1006 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1007 XNG Enigma XNG $3,188 $0.191724 16,627 LowVol -22.66% -21.34% -11.42%
1008 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,061 $0.002222 1,377,917 LowVol -0.13% 8.79% 19.14%
1009 LEX Lex4All LEX $3,010 $0.003010 1,000,000 LowVol -1.13% 5.53% 116.71%
1010 FRAZ Frazcoin FRAZ $2,362 $0.000263 8,969,822 LowVol -15.59% -52.01% -47.96%
1011 GSR GeyserCoin GSR $2,163 $0.046162 46,864 LowVol -0.16% -38.69% 72.54%
1012 TOKEN SwapToken TOKEN $1,736 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -3.69% -12.81% -33.14%
1013 ULA Ulatech ULA $1,670 $0.009921 168,286 LowVol -0.13% -13.45% -1.97%
1014 DGCS Digital Credits DGCS $1,438 $0.000247 5,826,388 LowVol -0.13% -23.79% 13.95%
1015 EBT Ebittree Coin EBT $1,017 $0.000804 1,264,511 LowVol -0.16% -44.57% 120.92%
1016 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol 0.89% -10.61%
1017 ABN Abncoin ABN $875 $0.012919 67,700 LowVol -0.13% -5.85% 60.63%
1018 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -48.81% 14.80%
1019 DMB Digital Money… DMB $545 $0.001294 421,300 LowVol -0.16% 0.47% -6.30%
1020 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 1.27%
1021 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 9.77%
1022 CALC CaliphCoin CALC $115 $0.001317 87,140 LowVol -0.13% -4.36% 30.78%
1023 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,824 LowVol -0.13% 1.61% 13.94%
1024 BTG Bitcoin Gold BTG $241.59 $111,734,000 -0.22% -9.39% 48.77%
1025 CLUB ClubCoin CLUB $6.18 $22,232,600 7.79% 24.61% 215.12%
1026 REC Regalcoin REC $48.05 $6,999,840 5.19% 25.65% -12.87%
1027 NULS Nuls NULS $0.692496 $3,390,020 0.72% -6.64% -10.16%
1028 QASH QASH QASH $0.462585 $2,593,960 4.90% -8.38%
1029 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,404,650 0.00% 0.36% 19.13%
1030 BTE BitSerial BTE $6.01 $2,370,170 0.32% 48.98%
1031 INK Ink INK $0.182333 $1,680,350 0.74% -45.68%
1032 FRGC Fargocoin FRGC $9.78 $1,647,080 -0.01% -0.49% 18.39%
1033 ORME Ormeus Coin ORME $3.97 $1,244,660 2.56% 3.97% 208.42%
1034 GRX GOLD Reward T… GRX $5.31 $1,115,190 0.90% -3.25%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.058704 $884,420 0.25% -1.63% -0.14%
1036 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.30 $843,401 4.61% 32.36% 42.98%
1037 B2X SegWit2x [Fut… B2X $265.57 $839,908 -1.21% 11.98% 6.98%
1038 XUC Exchange Union XUC $6.72 $838,630 1.08% 134.90% 116.18%
1039 BT2 BT2 [CST] BT2 $109.96 $776,556 4.74% 13.86% -31.60%
1040 FRST FirstCoin FRST $16.71 $699,253 -0.10% 0.78% -4.08%
1041 INF InfChain INF $0.009298 $608,639 -0.57% 26.09%
1042 ADK Aidos Kuneen ADK $40.88 $575,176 9.74% -1.10% 18.60%
1043 ETN Electroneum ETN $0.029158 $549,130 -1.74% 0.80% -17.59%
1044 WC WINCOIN WC $1.88 $502,984 -0.32% 2.71%
1045 XIN Infinity Econ… XIN $0.040296 $478,786 -9.89% -15.59% -32.41%
1046 THS TechShares THS $0.988317 $472,197 -1.64% -1.31% -8.65%
1047 BT1 BT1 [CST] BT1 $7999.49 $349,513 -0.12% 0.82% 13.91%
1048 BOT Bodhi BOT $0.534985 $314,343 0.37% -3.90%
1049 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.71 $311,955 2.39% -13.57%
1050 SISA SISA SISA $0.018836 $274,516 1.10% -36.89%
1051 SIC Swisscoin SIC $0.004690 $258,515 -2.36% -23.91% -35.62%
1052 TSL Energo TSL $0.034044 $256,400 2.78% 4.14%
1053 EAG EA Coin EAG $4.17 $182,566 -0.16% -10.56%
1054 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $177,078 -0.16% 1.62%
1055 SUR Suretly SUR $3.34 $145,336 0.90% 12.02% 24.83%
1056 LLT LLToken LLT $0.318784 $140,929 0.05% -5.87% 15.86%
1057 XCPO Copico XCPO $0.032098 $129,261 -3.69% 29.23%
1058 UGT UG Token UGT $0.352936 $126,300 0.90% 2.70% 5.80%
1059 XID Sphre AIR XID $0.188367 $119,653 -0.87% 1.23% -1.38%
1060 HOLD Interstellar … HOLD $0.098377 $112,074 -4.53% 15.75% -64.35%
1061 PHR Phore PHR $0.516767 $108,388 -9.35% 39.41% 81.13%
1062 BPL Blockpool BPL $0.173487 $89,803 -6.60% -7.46% -8.94%
1063 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.020662 $85,196 0.90% -3.47%
1064 GMT Mercury Protocol GMT $0.049485 $76,083 0.90% 14.86% 10.80%
1065 AION Aion AION $0.797924 $74,315 0.96% -7.57% -2.38%
1066 TER TerraNova TER $2.56 $73,576 4.28% -1.03% -23.30%
1067 SJCX Storjcoin X SJCX $0.693088 $71,846 -0.16% -1.55% -14.30%
1068 VASH VPNCoin VASH $0.005184 $71,809 3.12% 14.14% 14.85%
1069 B2B B2B B2B $0.771261 $71,441 0.90% -10.23%
1070 BSR BitSoar BSR $0.186705 $61,083 -0.13% 34.12% 33.89%
1071 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.053126 $60,691 0.96% -1.98% 26.64%
1072 RMC Russian Minin… RMC $11850.20 $59,258 -0.17% -14.55% 36.78%
1073 DSR Desire DSR $0.209815 $55,723 -1.93% -10.32% -56.98%
1074 AKY Akuya Coin AKY $0.477501 $54,089 -3.35% -15.73% -50.57%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.098706 $51,116 -0.55% 5.05% 1.19%
1076 MSD MSD MSD $0.013742 $39,718 0.47% 1.20% 19.93%
1077 ASTRO Astro ASTRO $1.53 $33,414 0.90% 8.02%
1078 ICX ICON ICX $1.09 $29,665 7.87% 4.10% 8.27%
1079 OXY Oxycoin OXY $0.161551 $29,389 -4.51% -13.39% 9.62%
1080 PAYX Paypex PAYX $0.130918 $28,777 0.90% -5.15%
1081 COR CORION COR $0.929856 $28,744 -2.22% -2.12% 34.03%
1082 DGPT DigiPulse DGPT $1.99 $25,409 -0.38% 119.34%
1083 BIXC BIXC BIXC $3.55 $24,677 -0.13% 8.19%
1084 BTU Bitcoin Unlim… BTU $146.00 $23,139 0.00% -3.57% -4.40%
1085 SSS Sharechain SSS $0.002055 $19,683 -3.57% -35.92% -63.12%
1086 PLC PlusCoin PLC $0.001052 $18,550 0.96% 51.70%
1087 EVR Everus EVR $4.02 $18,489 0.83% 1.84% -1.64%
1088 DNA EncrypGen DNA $0.057300 $16,564 0.90% -8.70%
1089 MCR Macro MCR $2.30 $15,860 -0.16% -30.87% 6.06%
1090 AERM Aerium AERM $1.51 $14,104 -21.39% -3.25%
1091 STEX STEX STEX $0.251796 $13,847 1.73% 0.63% 87.19%
1092 MKR Maker MKR $326.12 $12,099 0.90% 12.98%
1093 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003209 $11,919 0.90% -6.81% 2.20%
1094 CCT Crystal Clear CCT $0.342372 $11,720 0.69% 67.78% -25.93%
1095 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001424 $10,839 7.79% 1.77% -96.87%
1096 MGC MergeCoin MGC $0.012014 $10,675 -0.13% 4.99%
1097 VIU Viuly VIU $0.002637 $10,443 3.92% -16.71%
1098 MINEX Minex MINEX $0.059328 $9,355 10.41% 14.30% 28.99%
1099 XID International… XID $0.005925 $8,899 -0.16% 92.54% -6.42%
1100 STU bitJob STU $0.061160 $8,249 0.81% -1.60% -36.88%
1101 BLX Blockchain Index BLX $2.35 $7,459 0.96% 6.76% 22.33%
1102 PNX Phantomx PNX $0.024129 $6,332 -0.16% 85.77%
1103 OX OX Fina OX $0.000165 $6,201 6.93% -2.41% -17.05%
1104 TCOIN T-coin TCOIN $0.000198 $6,117 0.03% -18.57% -19.25%
1105 MGC GulfCoin MGC $0.003454 $6,024 -0.13% 4.02% -1.50%
1106 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000102 $5,790 0.96% -26.54% -28.14%
1107 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002500 $5,641 5.71% 12.13% -14.77%
1108 FAP FAPcoin FAP $0.014089 $4,733 0.01% -48.68% 12.13%
1109 EFYT Ergo EFYT $10.69 $4,197 0.24% 38.08% 32.75%
1110 ETT EncryptoTel [… ETT $0.063651 $4,109 -0.13% -19.95% 24.77%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.385424 $4,045 -0.16% 4.09% 2.73%
1112 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073563 $3,833 -0.13% 17.29% 27.17%
1113 DFS DFSCoin DFS $0.007330 $3,731 -4.98% -8.47% -33.09%
1114 APC AlpaCoin APC $0.015508 $3,643 -0.13% 2.84% -67.46%
1115 PRL Oyster Pearl PRL $0.012902 $3,325 0.90% -27.32%
1116 SHND StrongHands SHND $3.8e-08 $3,086 -2.55% 37.07% 98.07%
1117 IPY Infinity Pay IPY $0.001032 $2,929 0.90% -41.86%
1118 SND Sand Coin SND $0.500905 $2,888 0.90% 5.80% -43.02%
1119 IQT iQuant IQT $0.161879 $2,869 -0.10% 53.70% -10.53%
1120 XOT Internet of T… XOT $2456.54 $2,818 -0.16% 1.60% 13.75%
1121 PRES President Trump PRES $0.003948 $2,550 -0.16% 13.34% 9.33%
1122 SIFT Smart Investm… SIFT $3.38 $2,501 0.90% 6.55% 7.22%
1123 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.012856 $2,401 -0.19% -26.52% 107.67%
1124 VULC Vulcano VULC $0.007355 $2,252 7.21% 5.11% -1.55%
1125 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060374 $2,234 0.90% -4.54% -18.40%
1126 NAMO NamoCoin NAMO $0.000164 $2,222 8.56% 25.22% 89.20%
1127 ABC Alphabit ABC $11.54 $1,939 -0.10% -16.09% -15.89%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.079024 $1,653 0.31% -5.93% -18.69%
1129 BTCM BTCMoon BTCM $0.001763 $1,596 -8.01% 42.02% 2.11%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051511 $1,523 -0.13% -10.09% -29.46%
1131 ACC AdCoin ACC $0.110079 $1,502 -0.23% 43.08% 24.40%
1132 PEC Peacecoin PEC $0.041143 $1,462 -0.17% -10.06% 799.31%
1133 MCI Musiconomi MCI $0.044361 $1,459 5.10% -22.90% 3.29%
1134 IBTC iBTC IBTC $0.008294 $1,440 0.90% 13.01% -26.51%
1135 HAT Hawala.Today HAT $0.123227 $1,425 0.90% 34.67% -64.44%
1136 DAY Chronologic DAY $3.86 $1,406 0.95% 3.33% -15.60%
1137 BTBc Bitbase BTBc $0.007982 $1,389 7.27% -6.95% -8.50%
1138 TELL Tellurion TELL $0.000090 $1,369 -0.43% -58.80% -41.10%
1139 HIGH High Gain HIGH $0.000658 $1,338 -20.13% -26.10% -60.44%
1140 BSN Bastonet BSN $0.000987 $1,247 -0.16% 13.76% -10.66%
1141 EUSD eUSD EUSD $0.000296 $1,196 0.96% -8.50% -66.25%
1142 ZBC Zilbercoin ZBC $0.048465 $1,144 -0.16% 11.80% 5.92%
1143 WILD Wild Crypto WILD $0.085133 $1,111 4.30% 17.78% 37.95%
1144 BOS BOScoin BOS $1.12 $1,106 -0.16% 7.20% -8.67%
1145 FOR FORCE FOR $0.002625 $1,033 5.32% 10.56% -14.86%
1146 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,027 -0.13% 1.62% -29.68%
1147 WA WA Space WA $0.015470 $956 -0.16% -8.15% -1.40%
1148 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000247 $924 -0.16% 1.62% -2.94%
1149 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005966 $865 -0.15% -21.79% -14.38%
1150 NTC Natcoin NTC $0.616563 $835 -0.16% 67.90% -34.34%
1151 QBT Cubits QBT $0.000823 $831 10.92% 12.26% 21.62%
1152 GARY President Joh… GARY $0.111167 $823 -0.17% 8.27% 22.19%
1153 GAY GAY Money GAY $0.013886 $795 14.61% 2.23% -60.00%
1154 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000247 $764 -0.17% 52.50% 51.59%
1155 FLASH Flash FLASH $0.004608 $734 -0.13% 15.30% 5.65%
1156 EGOLD eGold EGOLD $0.009107 $717 0.90% 305.87% -1.30%
1157 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000411 $704 -0.16% -2.19% -11.00%
1158 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.096932 $686 43.98%
1159 WIC Wi Coin WIC $0.003658 $652 -0.03% 37.06% 8.39%
1160 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.10 $592 -0.13% 38.24% 51.04%
1161 BEST BestChain BEST $0.001079 $578 -0.35% 13.04% -3.26%
1162 MAGN Magnetcoin MAGN $0.393872 $571 -4.88% -5.75% -18.53%
1163 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.030646 $534 11.13% 72.19% -6.58%
1164 QORA Qora QORA $0.164136 $509 -0.16% 32.50% 0.57%
1165 NTWK Network Token NTWK $0.003377 LowVol 0.96% 364.93% 38.11%
1166 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003209 LowVol 2.50% 2.34% 19.39%
1167 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000494 LowVol 8.33% -6.44% -33.11%
1168 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009216 LowVol -0.16% 1.62% -28.14%
1169 EDRC EDRCoin EDRC $0.040237 LowVol 3.18% 0.55% 12.57%
1170 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 LowVol 1.96% 10.80% -82.94%
1171 SWP Swapcoin SWP $0.075895 LowVol 0.90% -36.42% -25.46%
1172 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -33.42% -32.26% -34.78%
1173 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol -10.36% 10.56% 40.94%
1174 FC Facecoin FC $0.003036 LowVol 0.96% -7.69% -53.70%
1175 FBL Faceblock FBL $0.002012 LowVol 0.90% -7.37%
1176 DMC DynamicCoin DMC $0.002900 LowVol 8.88% 6.81%
1177 NBIT netBit NBIT $0.048548 LowVol 3.56% 5.44% 37.94%
1178 9COIN 9COIN 9COIN $0.002798 LowVol -0.17% -9.08% -5.43%
1179 LEPEN LePen LEPEN $0.000084 LowVol 0.10% -6.30% 15.87%
1180 TIE TIES Network TIE $0.073997 LowVol 0.90% -6.93% -42.76%
1181 MOTO Motocoin MOTO $0.005872 LowVol -4.73% -31.77% 95.75%
1182 LDCN LandCoin LDCN $0.002159 LowVol -0.17% -7.40% 31.09%
1183 REGA Regacoin REGA $0.002304 LowVol -0.16% 1.60% 2.92%
1184 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000070 LowVol 0.05% -12.85% 5521.56%
1185 STARS StarCash Network STARS $0.210503 LowVol -0.59% 1.24% -52.30%
1186 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.004964 LowVol 64.69% -0.10%
1187 ACES Aces ACES $0.000248 LowVol -0.16% 53.32% -4.96%
1188 SKC Skeincoin SKC $0.002469 LowVol -0.16% -17.61% -45.70%
1189 DBG Digital Bulli… DBG $0.004937 LowVol -0.16% 5.12% 22.44%
1190 BIT First Bitcoin BIT $0.011355 LowVol -4.66% -26.59% -4.40%
1191 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.15% 1.62% 13.94%
1192 CYDER Cyder CYDER $0.000247 LowVol -0.16% 1.62% -30.08%
1193 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.17% 1.62% 13.94%
1194 PRIMU Primulon PRIMU $0.000165 LowVol -0.13% 1.60% -34.53%
1195 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000247 LowVol -0.17% -23.79% -36.81%
1196 PRN Protean PRN $0.000080 LowVol 3.11% 4.61% 105.83%
1197 UTA UtaCoin UTA $0.000741 LowVol -0.16% 30.65% -46.04%
1198 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000001 LowVol -35.35% -38.35% -33.20%
1199 VOYA Voyacoin VOYA $1.94 LowVol -0.17% 2.36% 8.02%
1200 HNC Huncoin HNC $0.001399 LowVol -0.13% -7.62% -27.07%
1201 ELC Elacoin ELC $0.080625 LowVol 12.74% 24.54% 33.93%
1202 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001070 LowVol -1.97% -6.16% -16.51%
1203 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.16% -13.71%
1204 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol -0.16% -49.20% -1.66%
1205 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -0.17% 1.62% -0.69%
1206 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol -0.13% 1205.13% 222.81%
1207 DASHS Dashs DASHS $0.024603 LowVol -0.16% 2.65% -16.75%
1208 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003291 LowVol -0.17% 16.87%
1209 WINK Wink WINK $0.000247 LowVol -0.13% 1.60% -1.46%
1210 10MT 10M Token 10MT $0.001370 LowVol 0.96% -17.59% -55.05%
1211 AV AvatarCoin AV $0.025344 LowVol -0.16% -0.76% 17.17%
1212 YEL Yellow Token YEL $0.003015 LowVol 0.90% 45.87% -71.41%
1213 GRN Granite GRN $0.012425 LowVol -0.13% 6.42% 13.24%
1214 ANTX Antimatter ANTX $0.000022 LowVol 6.28% -72.23% -68.85%
1215 MARX MarxCoin MARX $0.000877 LowVol -1.68% 3.53% 0.42%
1216 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol -0.13% 1.60% 13.94%
1217 TCR TheCreed TCR $0.000329 LowVol -0.16%
1218 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001810 LowVol -0.16% 6.44% 18.24%
1219 EXRN EXRNchain EXRN $7.6e-07 LowVol 0.90% 5.02% 1.40%
1220 SAK Sharkcoin SAK $0.002142 LowVol -0.03% 34.45% 17.51%
1221 EBIT eBIT EBIT $0.000949 LowVol 0.90% 5.00% 3.15%
1222 BET BetaCoin BET $0.002238 LowVol -0.17% -2.03% -21.51%
1223 XQN Quotient XQN $0.005595 LowVol -0.16% -5.35% -13.84%
1224 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.17% 1.29% 13.94%
1225 SKR Sakuracoin SKR $0.000843 LowVol -0.56% 2.53% 16.12%
1226 IRL IrishCoin IRL $0.002551 LowVol -0.16% 16.66% 26.14%
1227 BXC Bitcedi BXC $0.001379 LowVol -0.28% 3.37% 12.89%
1228 AIB Advanced Inte… AIB $0.003414 LowVol -0.13% 16.83% 10.78%
1229 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.16% -43.03%
1230 WOW Wowcoin WOW $0.000127 LowVol -9.44% -10.93% 8.83%
1231 XDE2 XDE II XDE2 $2.64 LowVol -0.17% 1.62% -18.63%
1232 ANI Animecoin ANI $0.000165 LowVol 99.74% 87.96% 13.95%
1233 ASC AsicCoin ASC $0.000674 LowVol 0.09% 1559.84% 113.00%
1234 DON Donationcoin DON $0.000442 LowVol -28.06% 8.41% 21.21%
1235 FUTC FutCoin FUTC $0.001481 LowVol -0.16% 1.60% -27.67%
1236 AXIOM Axiom AXIOM $0.012754 LowVol -0.16% 2.95% 11.08%
1237 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002173 LowVol -0.16% -5.00% -21.21%
1238 SHA SHACoin SHA $0.000576 LowVol -0.16% 1.62% 14.75%
1239 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037643 LowVol -0.90% 32.37% 29.69%
1240 YES Yescoin YES $0.000062 LowVol 47.72% 251.73% 18.29%
1241 XRY Royalties XRY $0.068544 LowVol 0.93% -0.06% 16.85%
1242 TODAY TodayCoin TODAY $0.000658 LowVol -0.16% 1.62% -7.37%
1243 BUB Bubble BUB $0.011109 LowVol -0.17% -5.19% -63.30%
1244 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008887 LowVol -0.13% -2.82% 27.13%
1245 TOP TopCoin TOP $0.000805 LowVol -1.19% -15.66% 59.21%
1246 ACN Avoncoin ACN $0.000329 LowVol -0.16% -18.71% 9.23%
1247 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.8e-07 LowVol 0.96% 5.00% 15.15%
1248 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001399 LowVol -0.17% 1.62% -3.15%
1249 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000411 LowVol -0.13% -5.05%
1250 QBC Quebecoin QBC $0.001399 LowVol -0.13% 1.60% -2.91%
1251 UR UR UR $0.000508 LowVol -2.24% 26.99% -8.61%
1252 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.17% 1.62% 13.95%
1253 MBL MobileCash MBL $0.000329 LowVol -0.13% 1.60% 13.94%
1254 RHFC RHFCoin RHFC $0.000905 LowVol -0.16% 1.62%
1255 FID BITFID FID $0.082285 LowVol -0.16% -8.30%
1256 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002880 LowVol -0.13% -0.37%
1257 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007891 LowVol -0.17% 337.05%
1258 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol -0.16%
1259 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073645 LowVol -0.16% -40.20%
1260 MAVRO Mavro MAVRO $0.016046 LowVol -0.16% 2.13%
1261 HCC Happy Creator… HCC $0.000411 LowVol -0.13% 1.60% -15.70%
1262 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000044 LowVol 0.96% -5.84% 15.53%
1263 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000329 LowVol -0.17% -18.71% 30.26%
1264 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068873 LowVol -0.16% 16.71% 16.14%
1265 DUB Dubstep DUB $0.001646 LowVol -0.13%
1266 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053485 LowVol -0.16% 1.77% -12.30%
1267 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.16% -36.98% -28.42%
1268 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1269 CYC Cycling Coin CYC $0.001234 LowVol -0.15% 27.01%
1270 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011602 LowVol -0.16% 2.34%
1271 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.16% 1.62% 13.94%
1272 HYPER Hyper HYPER $0.025097 LowVol -0.16% 11.03%
1273 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003127 LowVol -0.17% 13.80%
1274 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.16% 1.61%
1275 LTH LAthaan LTH $0.000576 LowVol 42.27% 32.94%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.219619 LowVol -0.16% 1.41% 17.16%
1277 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.13% 1.62% 13.94%
1278 PDG PinkDog PDG $0.000165 LowVol -0.17% -24.04%
1279 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.16% 1.60% 13.94%
1280 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol -4.09% -80.88% -75.61%
1281 BGR Bongger BGR $0.000111 LowVol 0.18% 3.09% 84.76%
1282 NBE BitCentavo NBE $7.2e-07 LowVol 0.09% 31.38%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000186 LowVol -4.35% 36.73% 42.74%
1284 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol
1285 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol 0.92%
1286 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 29.62%
1287 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 1.09% 19.12%
1288 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 5.08%
1289 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol
1290 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.85%
1291 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol 0.48% -32.39%
1292 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol 0.59% -10.44%
1293 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 31.03%
1294 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1295 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 11.20%
1296 OP Operand OP $0.000731 LowVol 0.29% -7.97%
1297 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol
1298 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol 1.19% 15.73%
1299 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.30%
1300 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1301 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 1.72% 4.55%
1302 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1303 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 3.55%
1304 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol -29.29%
1305 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.91% 46.66%
1306 OMC Omicron OMC $0.091074 LowVol 0.15%
1307 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 13.97%
1308 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1309 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1310 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.58%
1311 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol 0.96% -79.42%
1312 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol 0.66%
1313 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 1.12% 283.05%
1314 ASN Aseancoin ASN $0.003435 LowVol 1.00% 106.82%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 10.60%
1318 AMIS AMIS AMIS $177.07
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi