Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 6h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8261.91 trên tổng giá trị $137,936,924,953

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $377.97 trên tổng giá trị $36,243,956,079

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1293.78 trên tổng giá trị $21,757,174,815

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.240393 trên tổng giá trị $9,284,667,687

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $578.64 trên tổng giá trị $4,458,133,229

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003370 trên tổng giá trị đã biến động tăng 354.11% trong 1h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000005 trên tổng giá trị $27,023 đã biến động tăng 212.56% trong 1h qua

    + Đồng EBCH eBitcoinCash (EBCH) đang có giá hiện tại $0.011954 trên tổng giá trị $111,002 đã biến động tăng 117.31% trong 1h qua

    + Đồng ZCG ZCash Gold (ZCG) đang có giá hiện tại $0.038724 trên tổng giá trị đã biến động tăng 79.79% trong 1h qua

    + Đồng GLT GlobalToken (GLT) đang có giá hiện tại $0.003800 trên tổng giá trị $98,403 đã biến động tăng 76.92% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000674 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1557.46% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000083 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1209.92% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001413 trên tổng giá trị $134,388 đã biến động tăng 815.51% trong 24h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.008344 trên tổng giá trị $98,636 đã biến động tăng 407.13% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003370 trên tổng giá trị đã biến động tăng 363.02% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000071 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5533.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng IFC Infinitecoin (IFC) đang có giá hiện tại $0.000021 trên tổng giá trị $1,947,313 đã biến động tăng 1073.81% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.001922 trên tổng giá trị $325,919 đã biến động tăng 817.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.041286 trên tổng giá trị đã biến động tăng 758.26% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.153177 trên tổng giá trị $1,531,770 đã biến động tăng 703.29% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 NET NetCoin NET $801,145 $0.001018 787,126,712 LowVol -0.05% 25.67% 29.37%
702 ELE Elementrem ELE $765,226 $0.029725 25,743,084 LowVol 10.02% -22.00% 34.02%
703 NETKO Netko NETKO $764,574 $0.179480 4,259,940 LowVol -9.02% 1.74% -8.04%
704 CDN Canada eCoin CDN $756,712 $0.007768 97,415,544 LowVol 2.37% 26.13% 28.01%
705 EBET EthBet EBET $740,781 $0.087125 8,502,500 LowVol 3.94% -3.60% 20.88%
706 XGR GoldReserve XGR $713,182 $0.041533 17,171,382 LowVol -0.75% -14.31% 158.63%
707 METAL MetalCoin METAL $704,955 $0.009164 76,925,527 LowVol 0.07% -6.46%
708 BTB BitBar BTB $692,260 $19.69 35,166 LowVol 1.90% 5.45% -12.75%
709 XFT Footy Cash XFT $685,041 $0.150692 4,545,968 LowVol 0.85% -1.58% 8.93%
710 KOBO Kobocoin KOBO $672,321 $0.027219 24,700,248 LowVol 21.32% 20.71% 9.35%
711 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -3.88% -15.68%
712 MAX MaxCoin MAX $654,506 $0.010734 60,973,861 LowVol 0.85% 8.56% 21.93%
713 RIYA Etheriya RIYA $654,365 $0.413754 1,581,531 LowVol 0.76% 9.44% 45.06%
714 HBN HoboNickels HBN $621,075 $0.010404 59,696,358 LowVol 6.70% 6.92% 8.27%
715 SMC SmartCoin SMC $602,223 $0.025620 23,506,070 LowVol 0.99% -16.25% 67.52%
716 TAG TagCoin TAG $599,477 $0.101256 5,920,407 LowVol 0.75% 4.74% 47.02%
717 USC Ultimate Secu… USC $597,829 $0.057800 10,343,113 LowVol 0.85% 10.16% -25.71%
718 NOBL NobleCoin NOBL $593,135 $0.000256 2,313,329,559 LowVol 16.69% 5.40% 23.94%
719 ITI iTicoin ITI $579,770 $18.12 32,000 LowVol 0.85% -6.77% 16.11%
720 UFO UFO Coin UFO $574,991 $0.000165 3,481,797,512 LowVol 0.75% 1.87% -24.64%
721 BITS Bitstar BITS $570,586 $0.024722 23,079,737 LowVol 0.86% 13.77% -10.04%
722 BTSR BTSR BTSR $565,994 $0.172335 3,284,266 LowVol 10.52% 32.27%
723 SDC ShadowCash SDC $553,376 $0.082654 6,695,133 LowVol 0.75% -23.63%
724 TROLL Trollcoin TROLL $530,637 $0.000939 564,926,868 LowVol 3.46% 16.11% 18.27%
725 SAC SACoin SAC $521,138 $0.074314 7,012,660 LowVol 0.85% 3.02% -7.81%
726 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 3.61% -9.71%
727 E4ROW E4ROW E4ROW $486,498 $0.113721 4,278,000 LowVol 2.05% 245.00%
728 IFLT InflationCoin IFLT $461,104 $0.000014 33,027,074,935 LowVol -3.50% -63.66% -1.64%
729 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $452,702 $0.083397 5,428,300 LowVol 0.78% 5.25% 3.61%
730 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 25.04%
731 PIGGY Piggycoin PIGGY $432,716 $0.000890 486,287,371 LowVol -2.00% 3.40% -34.46%
732 FNC FinCoin FNC $427,201 $0.033171 12,878,667 LowVol 0.84% -1.39% -37.36%
733 SLG Sterlingcoin SLG $411,622 $0.097895 4,204,745 LowVol 8.61% 30.70% 16.95%
734 GOOD Goodomy GOOD $408,589 $0.000926 441,349,000 LowVol 44.69% 46.92% 108.00%
735 JET Jetcoin JET $402,940 $0.083468 4,827,498 LowVol 1.74% 49.46% 13.73%
736 FC2 FuelCoin FC2 $402,757 $0.003963 101,618,887 LowVol 1.10% 16.42% 32.35%
737 VAL Valorbit VAL $391,580 $0.000083 4,742,346,801 LowVol 0.84% 14.36%
738 AU AurumCoin AU $377,397 $1.27 296,216 LowVol 21.68% 24.69% 34.03%
739 TALK BTCtalkcoin TALK $370,783 $0.005679 65,290,635 LowVol 3.75% -24.73% -38.93%
740 ICE iDice ICE $366,159 $0.233072 1,571,013 LowVol 41.26% 60.33% 35.40%
741 BUCKS SwagBucks BUCKS $359,685 $1.15 313,181 LowVol 2.07% 1.72% -4.07%
742 PXC Phoenixcoin PXC $351,031 $0.005652 62,108,903 LowVol 1.23% 8.44% -12.08%
743 CFT CryptoForecast CFT $338,047 $0.007349 46,000,000 LowVol 0.85% 21.09% -11.92%
744 V Version V $334,545 $0.000717 466,668,169 LowVol 1.96% 18.18% -18.05%
745 DAXX DaxxCoin DAXX $327,942 $0.000661 495,901,960 LowVol 1.09% -13.37% -4.52%
746 Q2C QubitCoin Q2C $327,866 $0.001321 248,169,038 LowVol 20.06% 13.07% 42.74%
747 DVC Devcoin DVC $322,171 $0.000021 15,122,557,500 LowVol 10.42% 60.04% 40.03%
748 UNI Universe UNI $317,979 $0.029973 10,608,755 LowVol 0.78% -5.19% 20.51%
749 GUN Guncoin GUN $315,402 $0.001609 196,001,728 LowVol -4.13% 19.41% 30.20%
750 BRIT BritCoin BRIT $299,827 $0.014098 21,268,092 LowVol 0.85% -32.46% -29.40%
751 BTWTY Bit20 BTWTY $297,045 $292,367 1.016 LowVol 0.78% 23.56% 42.08%
752 OPAL Opal OPAL $288,493 $0.019051 15,143,358 LowVol 6.77% 8.99% -5.05%
753 ICN iCoin ICN $284,208 $0.009743 29,169,363 LowVol -18.01% -18.78% -11.10%
754 SHDW Shadow Token SHDW $277,742 $0.039677 7,000,000 LowVol 2.34% -16.46% -4.43%
755 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol
756 XJO Joulecoin XJO $272,142 $0.007927 34,329,108 LowVol 1.42% 2.43% 5.50%
757 TIT Titcoin TIT $268,151 $0.005374 49,898,202 LowVol 3.61% 8.71% 15.30%
758 FUNK The Cypherfunks FUNK $264,719 $0.000006 46,181,857,499 LowVol -1.39% 7.47% 6.62%
759 WAY WayGuide WAY $264,335 $0.002642 100,040,708 LowVol 0.78% 1.67%
760 GAIA GAIA GAIA $260,975 $0.010828 24,101,381 LowVol 0.39% 9.54%
761 NEWB Newbium NEWB $259,662 $0.005193 50,000,000 LowVol 0.75% -3.06% -14.12%
762 VIDZ PureVidz VIDZ $250,928 $0.002003 125,279,775 LowVol 0.22% 16.93% 6.32%
763 FLT FlutterCoin FLT $246,111 $0.000764 322,214,524 LowVol 0.46% -13.95% 32.64%
764 TRK Truckcoin TRK $241,916 $0.001568 154,324,340 LowVol 3.23% 28.88% 14.90%
765 BUN BunnyCoin BUN $241,845 $0.000002 102,276,003,487 LowVol 0.36% 33.14% 34.65%
766 J Joincoin J $241,735 $0.098732 2,448,402 LowVol 1.93% 7.99% -8.88%
767 KAYI Kayicoin KAYI $240,267 $0.000845 284,208,561 LowVol 2.63% 16.69% 27.11%
768 I0C I0Coin I0C $239,850 $0.011430 20,984,621 LowVol 8.60% 8.95% 38.43%
769 HODL HOdlcoin HODL $237,704 $0.001569 151,515,110 LowVol 0.85% -3.26% 7.26%
770 LOT LottoCoin LOT $237,521 $0.000016 14,491,014,421 LowVol 3.80% 16.99% 38.93%
771 NYAN Nyancoin NYAN $237,322 $0.000747 317,819,653 LowVol 0.00% 2.21% 0.13%
772 SPEX SproutsExtreme SPEX $236,699 $0.000083 2,866,607,586 LowVol 0.85% 2.14%
773 OHM OHM OHM $229,376 $0.007762 29,552,403 LowVol 0.85% -32.40%
774 PR Prototanium PR $226,598 $1.16 195,813 LowVol 0.80% 31.29% 11.75%
775 UNIC UniCoin UNIC $218,242 $0.073621 2,964,387 LowVol 10.02% 23.17% 39.52%
776 BBP BiblePay BBP $217,798 $0.000908 239,791,280 LowVol 0.75% 12.06% 18.70%
777 TGC Tigercoin TGC $215,693 $0.004954 43,536,800 LowVol 2.48% 9.11% 81.81%
778 TTC TittieCoin TTC $212,474 $0.000169 1,259,816,434 LowVol 2.64% 1.98% 84.57%
779 CHESS ChessCoin CHESS $210,538 $0.003896 54,032,769 LowVol 0.87% 6.92% 16.35%
780 XPY PayCoin XPY $210,269 $0.017787 11,821,505 LowVol -0.42% -3.41% 11.81%
781 LANA LanaCoin LANA $209,668 $0.000251 833,685,944 LowVol -1.92% 4.54% -5.86%
782 FLY Flycoin FLY $209,225 $0.992503 210,806 LowVol 0.78% 0.47%
783 TEK TEKcoin TEK $206,593 $0.000146 1,414,054,562 LowVol -8.34% 68.35% 49.71%
784 SH Shilling SH $203,667 $0.005202 39,151,975 LowVol 0.78% 60.45% 20.16%
785 BIGUP BigUp BIGUP $201,874 $0.000095 2,116,156,851 LowVol 5.57% 12.71% 8.12%
786 CUBE DigiCube CUBE $200,575 $0.000083 2,429,126,009 LowVol 0.85% 1.87% 14.36%
787 KED Darsek KED $197,372 $0.014619 13,500,955 LowVol 0.89% 3.29% 26.65%
788 CCN Cannacoin CCN $188,141 $0.040034 4,699,564 LowVol 6.05% 14.22% 5.42%
789 ECA Electra ECA $186,705 $0.000009 21,710,335,275 LowVol 0.74% 35.67% -69.35%
790 KUSH KushCoin KUSH $181,895 $0.033403 5,445,524 LowVol 1.06% 2.79% 8.82%
791 XRA Ratecoin XRA $180,724 $0.001583 114,167,626 LowVol -3.46% -2.12% 24.13%
792 GLC GlobalCoin GLC $177,581 $0.002725 65,171,010 LowVol 0.78% -1.16% -34.93%
793 888 OctoCoin 888 $174,583 $0.003475 50,239,540 LowVol 2.66% -27.40% 72.44%
794 CTO Crypto CTO $165,992 $0.013789 12,037,673 LowVol 0.85% -7.05% 23.22%
795 BERN BERNcash BERN $164,828 $0.002314 71,234,301 LowVol -4.74% 1.41% 37.12%
796 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol 13.76%
797 XRE RevolverCoin XRE $161,925 $0.007266 22,284,524 LowVol 0.78% 21.05% 10.08%
798 FRC Freicoin FRC $160,429 $0.005450 29,438,244 LowVol 0.78% -1.55% -24.03%
799 EMD Emerald Crypto EMD $159,417 $0.008339 19,117,129 LowVol 18.14% 13.31% 15.42%
800 SWING Swing SWING $157,977 $0.058098 2,719,154 LowVol 9.39% 13.68% 27.88%
801 EVO Evotion EVO $151,269 $0.047891 3,158,592 LowVol 2.72% 12.48% 12.80%
802 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 1.27%
803 WYV Wyvern WYV $145,731 $0.084388 1,726,922 LowVol 0.78% 3.29% 4.83%
804 CNNC Cannation CNNC $144,852 $0.058481 2,476,893 LowVol 1.29% 7.80% 14.03%
805 GRT Grantcoin GRT $142,045 $0.003303 43,006,868 LowVol 0.75% 1.87% 3.59%
806 RBX Ripto Bux RBX $141,989 $0.000372 381,236,123 LowVol 0.77% -2.46% -0.54%
807 GAP Gapcoin GAP $141,380 $0.011808 11,973,298 LowVol 0.77% 9.46% 23.02%
808 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol 0.51% 23.62%
809 VC VirtualCoin VC $141,273 $0.014037 10,064,287 LowVol 0.78% -49.31% 27.14%
810 MOJO MojoCoin MOJO $134,566 $0.011094 12,129,490 LowVol 0.75% 15.54% 3.19%
811 PX PX PX $134,388 $0.001413 95,140,636 LowVol 9.82% 815.51% 424.25%
812 SPACE SpaceCoin SPACE $131,634 $0.006317 20,837,806 LowVol 0.50% -24.22% 18.17%
813 UNITS GameUnits UNITS $129,573 $0.037309 3,472,983 LowVol 1.13% 50.01% 67.00%
814 PASL Pascal Lite PASL $127,428 $0.031212 4,082,700 LowVol 1.48% -5.73% 6.03%
815 MNM Mineum MNM $127,087 $0.013468 9,436,367 LowVol 2.99% 2.91% -5.70%
816 EVIL Evil Coin EVIL $126,213 $0.006004 21,020,383 LowVol 3.06% 8.65% -14.89%
817 STV Sativacoin STV $121,081 $0.017087 7,085,942 LowVol 1.38% -4.01% 26.75%
818 XPD PetroDollar XPD $121,080 $0.001892 63,993,275 LowVol 3.97% -24.51% -15.31%
819 YAC Yacoin YAC $118,597 $0.000991 119,691,938 LowVol -19.38% 11.09% -8.97%
820 RUPX Rupaya RUPX $118,334 $0.019432 6,089,529 LowVol 8.56% -2.14% 20.69%
821 CORG CorgiCoin CORG $114,278 $0.000091 1,251,855,418 LowVol 1.60% -42.89% -5.70%
822 020 020LondonCoin 020 $112,030 $7.1e-07 156,837,150,248 LowVol 1.96% 12.83%
823 HMP HempCoin HMP $112,020 $0.000083 1,356,645,470 LowVol 0.85% 1.87% 14.36%
824 GP GoldPieces GP $111,558 $0.091429 1,220,161 LowVol 1.31% 22.20% 29.84%
825 MRJA GanjaCoin MRJA $110,280 $0.024771 4,451,920 LowVol 0.85% 14.42% -40.74%
826 ARI Aricoin ARI $106,454 $0.000759 140,262,505 LowVol 11.27% 9.67% 23.98%
827 PHS Philosopher S… PHS $106,275 $0.017670 6,014,340 LowVol 0.28% -5.25% -12.05%
828 DRXNE DROXNE DRXNE $105,044 $0.001682 62,449,810 LowVol 2.26% 8.30% -0.06%
829 PIE PIECoin PIE $105,016 $0.004954 21,197,177 LowVol 0.85% 5.38% -22.90%
830 CAP Bottlecaps CAP $104,428 $0.000514 203,045,537 LowVol
831 FIRE Firecoin FIRE $104,013 $1.06 98,412 LowVol 0.85% 1.83%
832 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,755 $0.001321 77,777,777 LowVol 0.85% 8.66% 14.09%
833 GTC Global Tour Coin GTC $101,181 $0.003385 29,887,402 LowVol 0.85% -13.06% -27.75%
834 QCN QuazarCoin QCN $99,827 $0.016514 6,044,911 LowVol 0.75% -0.87% 10.91%
835 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol 1.27% 34.02%
836 PRX Printerium PRX $98,636 $0.008344 11,821,728 LowVol 55.74% 407.13% 296.45%
837 GLT GlobalToken GLT $98,403 $0.003800 25,893,500 LowVol 76.92% 113.36% 106.70%
838 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 2.14% 45.64%
839 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 10.70% 132.47%
840 DLC Dollarcoin DLC $95,498 $0.010486 9,106,714 LowVol 0.78% 3.50% 14.56%
841 HAL Halcyon HAL $91,517 $0.017423 5,252,785 LowVol 0.78% 1.85% 11.48%
842 CAT Catcoin CAT $90,103 $0.014615 6,165,050 LowVol 5.31% -1.65% 4.37%
843 QTL Quatloo QTL $89,835 $0.011638 7,718,883 LowVol 0.87% -4.34% 0.64%
844 BTQ BitQuark BTQ $89,663 $0.009991 8,974,334 LowVol 0.78% -1.41% 28.14%
845 CON PayCon CON $85,482 $0.003710 23,042,604 LowVol -5.14% -1.19% 4.96%
846 TSE Tattoocoin (S… TSE $80,433 $0.000890 90,421,856 LowVol 10.19% 37.18% -3.10%
847 PXI Prime-XI PXI $79,590 $0.004516 17,624,245 LowVol 2.13% 5.12% -1.45%
848 ARG Argentum ARG $79,395 $0.009346 8,495,026 LowVol -1.76% 2.90% 19.05%
849 REE ReeCoin REE $77,741 $0.000030 2,560,000,000 LowVol 0.62% -29.29% -33.39%
850 SRC SecureCoin SRC $77,380 $0.009466 8,174,286 LowVol 1.20% 13.53% 69.78%
851 SLM Slimcoin SLM $76,471 $0.005119 14,937,439 LowVol 0.85% 1.89% 18.17%
852 CRX Chronos CRX $76,393 $0.001036 73,729,962 LowVol 0.92% 25.92% 6.50%
853 MARS Marscoin MARS $75,359 $0.002665 28,279,074 LowVol 1.01% 10.50% 4.92%
854 CF Californium CF $74,955 $0.031212 2,401,484 LowVol 19.79% 20.33%
855 MEOW Kittehcoin MEOW $74,937 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 3.94% 13.33% 22.93%
856 ATX Artex Coin ATX $74,780 $0.003982 18,781,750 LowVol 0.85% 31.69% -7.11%
857 BLC Blakecoin BLC $74,253 $0.004910 15,122,697 LowVol 20.85% -10.01% -27.67%
858 MCRN MACRON MCRN $73,910 $0.000184 401,421,401 LowVol 0.74% -12.90% 59.64%
859 SPT Spots SPT $71,303 $0.003182 22,406,021 LowVol 0.44% 10.42% 22.60%
860 IMS Independent M… IMS $71,208 $0.013263 5,368,934 LowVol -2.68% 32.85% 16.60%
861 ALL Allion ALL $70,171 $0.011319 6,199,359 LowVol 4.19% -27.29% 30.88%
862 SOON SoonCoin SOON $69,410 $0.005569 12,462,620 LowVol 1.42% 2.15% 16.88%
863 MAR Marijuanacoin MAR $68,879 $0.047134 1,461,340 LowVol 9.49% -9.20% 1.46%
864 BTPL Bitcoin Planet BTPL $67,914 $0.012416 5,469,717 LowVol 1.72% 14.93% -14.58%
865 POP PopularCoin POP $67,772 $0.000020 3,372,875,244 LowVol 8.41% 39.51% 52.40%
866 611 SixEleven 611 $66,513 $0.154731 429,862 LowVol 6.08% 5.74% 23.16%
867 MST MustangCoin MST $65,164 $0.103379 630,343 LowVol 0.85% 2.05% 13.17%
868 JWL Jewels JWL $64,990 $0.003220 20,181,636 LowVol 0.75% 10.36% 44.02%
869 FLAX Flaxscript FLAX $63,254 $0.011331 5,582,394 LowVol -18.46% -14.81% -41.92%
870 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $63,196 $0.079681 793,108 LowVol 0.78% -13.45% 21.66%
871 RPC RonPaulCoin RPC $62,410 $0.070255 888,340 LowVol 2.79% -0.84% 31.47%
872 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol 0.53%
873 DRM Dreamcoin DRM $58,658 $0.023946 2,449,632 LowVol 1.85% 10.77%
874 SCRT SecretCoin SCRT $58,311 $0.013789 4,228,672 LowVol 0.75% 2.48%
875 PHO Photon PHO $58,187 $0.000003 20,302,679,630 LowVol 14.61% 13.36% 35.36%
876 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,640 $0.002312 24,931,054 LowVol 0.78% 1.87% -5.13%
877 BIP BipCoin BIP $57,192 $0.035146 1,627,261 LowVol 22.56% 32.60% 38.94%
878 GCC GuccioneCoin GCC $55,275 $0.002725 20,285,537 LowVol 0.85% 9.93% 43.12%
879 BAS BitAsean BAS $55,224 $0.011045 5,000,000 LowVol -10.18% 0.35% -33.85%
880 GPL Gold Pressed … GPL $54,830 $0.215816 254,061 LowVol 0.31% 10.89% 4.13%
881 XCRE Creatio XCRE $53,660 $0.002615 20,520,514 LowVol -9.93% -3.77% 2.25%
882 300 300 Token 300 $53,257 $177.52 300 LowVol 0.85% 1.43%
883 KURT Kurrent KURT $53,219 $0.005365 9,919,485 LowVol 0.85% -9.33% -27.05%
884 URO Uro URO $52,735 $0.043680 1,207,310 LowVol 0.78% 6.46% 40.37%
885 BITZ Bitz BITZ $52,605 $0.026423 1,990,891 LowVol 0.78% 2.19% 9.90%
886 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -3.88% -62.79%
887 JOBS JobsCoin JOBS $52,525 $0.000495 106,019,270 LowVol 20.93% 1.89% -17.37%
888 DIBC DIBCOIN DIBC $52,433 $0.010486 5,000,000 LowVol 0.85% -8.05% 9.36%
889 KIC KibiCoin KIC $52,392 $0.003564 14,701,000 LowVol 0.28% -15.62% -87.49%
890 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol 0.46%
891 ARB ARbit ARB $50,460 $0.006523 7,735,610 LowVol 0.78% 41.54%
892 JIN Jin Coin JIN $50,418 $0.005119 9,848,485 LowVol 0.85% -41.52% 4.27%
893 ZMC ZetaMicron ZMC $49,571 $0.000083 600,344,291 LowVol 0.78% 1.87% 14.36%
894 XBTS Beatcoin XBTS $49,404 $0.032403 1,524,686 LowVol 3.50% -28.90% 5.80%
895 BVC BeaverCoin BVC $49,384 $0.015852 3,115,258 LowVol 0.84% -17.23% 4.32%
896 ZYD Zayedcoin ZYD $48,978 $0.007844 6,243,840 LowVol 0.85% 2.93% 38.43%
897 $$$ Money $$$ $48,740 $0.001062 45,887,218 LowVol 7.35% 9.98% -1.84%
898 EREAL eREAL EREAL $48,649 $0.000727 66,909,634 LowVol 3.08% 50.46% 43.28%
899 WARP WARP WARP $47,387 $0.043267 1,095,224 LowVol 0.75% 1.87%
900 EMP EMoneyPower EMP $46,452 $0.005049 9,200,000 LowVol 0.28% -49.36%
901 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $46,274 $0.000580 79,719,140 LowVol 0.78% -10.48% -10.67%
902 SFC Solarflarecoin SFC $46,270 $0.003285 14,083,450 LowVol 7.93% -12.94% 16.62%
903 DBTC Debitcoin DBTC $45,908 $0.002551 17,999,624 LowVol -1.07% 3.92% -6.44%
904 WORM HealthyWormCoin WORM $45,881 $0.000413 111,130,665 LowVol 0.78% -4.70%
905 BRAIN Braincoin BRAIN $45,009 $0.004459 10,094,424 LowVol 0.78% 1.87% 8.96%
906 SOIL SOILcoin SOIL $44,687 $0.007837 5,702,048 LowVol -11.90% 27.57% 23.71%
907 NRO Neuro NRO $43,715 $0.001239 35,295,410 LowVol 0.78% 1.87% 8.78%
908 EGAS ETHGAS EGAS $43,082 $0.004241 10,157,540 LowVol 2.05% -2.40% 72.24%
909 CMT Comet CMT $43,056 $0.049329 872,830 LowVol 13.54% 18.63% 31.12%
910 RBT Rimbit RBT $42,341 $0.000367 115,499,623 LowVol 38.93% 3.16% -9.96%
911 DRS Digital Rupees DRS $42,178 $0.000083 510,802,961 LowVol 0.78% 1.87% -36.46%
912 CASH Cashcoin CASH $41,833 $0.000908 46,057,613 LowVol 0.75% 1.87% -10.14%
913 MND MindCoin MND $41,439 $0.003303 12,546,625 LowVol 3.36% 10.13% 11.43%
914 FLVR FlavorCoin FLVR $41,414 $0.001982 20,898,106 LowVol 0.75%
915 BRAT BRAT BRAT $41,270 $0.000258 160,000,000 LowVol 2.70% -16.16% -18.98%
916 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol 1.07% 88.85%
917 BSC BowsCoin BSC $40,787 $0.007349 5,550,102 LowVol 0.78% 1.87% 37.63%
918 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
919 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $39,127 $0.004873 8,030,000 LowVol 8.55% -21.09% -89.46%
920 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -0.30% 19.65%
921 VLTC Vault Coin VLTC $37,861 $0.001250 30,288,210 LowVol 0.85% 78.10% 27.31%
922 COAL BitCoal COAL $37,133 $0.008252 4,500,000 LowVol 0.81% 7.87% 0.54%
923 GBT GameBet Coin GBT $36,869 $0.001734 21,262,780 LowVol 0.78% 18.80% 60.15%
924 PULSE Pulse PULSE $36,601 $0.002560 14,298,972 LowVol 0.78% 12.79% 31.30%
925 ORLY Orlycoin ORLY $36,312 $0.000991 36,646,779 LowVol 11.13% 20.43%
926 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -0.68%
927 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol 2.00%
928 CXT Coinonat CXT $33,911 $0.003933 8,623,200 LowVol 7.54% 0.65% -13.50%
929 BENJI BenjiRolls BENJI $33,533 $0.001656 20,251,896 LowVol 2.43% -9.76% -14.26%
930 ACP AnarchistsPrime ACP $33,317 $0.007581 4,394,874 LowVol 0.78% 0.70% 33.34%
931 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,762 $0.001569 20,245,510 LowVol 0.78% 35.80%
932 CRT CRTCoin CRT $31,418 $0.396341 79,270 LowVol 0.78% 1.87% 14.36%
933 BLZ BlazeCoin BLZ $31,163 $0.000051 608,557,394 LowVol -2.93% 31.25% 64.58%
934 LTCR Litecred LTCR $29,951 $0.000991 30,227,750 LowVol 0.75% 17.67% -13.38%
935 EGO EGO EGO $29,726 $0.000495 60,000,001 LowVol 0.85% 1.87% 14.52%
936 FUZZ FuzzBalls FUZZ $29,113 $0.006028 4,829,945 LowVol 16.85% 14.52% 27.95%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol 1.10% 14.89%
939 PLNC PLNcoin PLNC $28,222 $0.001651 17,089,600 LowVol -32.83% -7.39% 14.32%
940 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol 0.92% 52.92%
941 PSB Pesobit PSB $27,253 $0.000811 33,600,677
942 VTA Virtacoin VTA $27,023 $0.000005 5,201,310,113 LowVol 212.56% 147.36% 541.85%
943 LIR LetItRide LIR $26,946 $0.000743 36,259,856 LowVol 0.78% 14.19% 47.04%
944 SONG SongCoin SONG $26,532 $0.000815 32,565,300 LowVol -2.91% 38.27% -13.85%
945 ERY Eryllium ERY $26,528 $0.005157 5,143,827 LowVol 5.75% 11.48% -17.13%
946 KNC KingN Coin KNC $26,523 $13.21 2,008 LowVol 0.75% 1.87%
947 DPAY DPAY DPAY $26,271 $0.000330 79,541,001 LowVol 0.85% 53.12%
948 BOAT Doubloon BOAT $25,634 $0.001382 18,547,845 LowVol 2.76% -8.13% -64.33%
949 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,542 $0.028570 894,026 LowVol 0.75% 8.12% 32.21%
950 KRONE Kronecoin KRONE $25,326 $0.007578 3,342,105 LowVol 0.25% 3.56% 15.51%
951 ICON Iconic ICON $25,310 $0.042689 592,894 LowVol 0.78% 6.83% -1.13%
952 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
953 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -12.69%
954 CESC CryptoEscudo CESC $23,798 $0.000165 144,105,100 LowVol 0.78% 1.83% -31.74%
955 SLEVIN Slevin SLEVIN $23,120 $0.000330 70,000,000 LowVol 0.85% -18.50% -12.73%
956 MTM MTMGaming MTM $23,008 $0.007669 2,999,967 LowVol 1.75% 8.08% -49.20%
957 BQC BBQCoin BQC $22,728 $0.000448 50,765,854 LowVol 0.51% -0.60% -18.01%
958 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.31%
959 LUNA Luna Coin LUNA $22,502 $0.013994 1,608,029 LowVol -0.71% 0.99% 16.30%
960 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.23%
961 UET Useless Ether… UET $21,025 $0.005302 3,965,716 LowVol 2.05% 4.57% -26.34%
962 MILO MiloCoin MILO $20,989 $0.001945 10,789,954 LowVol 0.25% -25.13% -6.50%
963 HVCO High Voltage HVCO $20,921 $0.014002 1,494,171 LowVol 0.60% 1.72%
964 ZNE Zonecoin ZNE $20,680 $0.008009 2,581,970 LowVol 1.90% -7.49%
965 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 7.30%
966 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 25.25%
967 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,481 $0.025845 753,776 LowVol 0.85% -0.05% 12.62%
968 CNC CHNCoin CNC $19,479 $0.000413 47,181,311 LowVol 0.78% 3.35% 10.73%
969 TRADE Tradecoin TRADE $18,479 $0.002477 7,459,750 LowVol 0.78% 1.87% 124.37%
970 ALTC Antilitecoin ALTC $18,214 $0.000578 31,512,613 LowVol 0.85% 18.85% 60.11%
971 IMX Impact IMX $18,085 $0.000165 109,509,034 LowVol 0.78% -24.46% 14.36%
972 BIOB BioBar BIOB $17,626 $0.019900 885,756 LowVol 0.85% 1.89% 36.44%
973 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 45.43%
974 RIDE Ride My Car RIDE $16,725 $0.000165 101,276,976 LowVol 0.78% -32.09% -23.76%
975 WBB Wild Beast Block WBB $16,325 $0.099144 164,655 LowVol 2.49% -6.25% -22.41%
976 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol 0.05%
977 BNX BnrtxCoin BNX $15,220 $0.000580 26,245,501 LowVol 36.57% 2.10% 0.47%
978 DAS DAS DAS $15,160 $0.005780 2,622,886 LowVol 0.85% -28.09% -59.15%
979 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
980 VPRC VapersCoin VPRC $13,162 $0.000017 780,124,964 LowVol -0.31% -72.49% 10.68%
981 ELS Elysium ELS $12,897 $0.003220 4,005,012 LowVol 0.78% 13.51% 108.93%
982 JS JavaScript Token JS $12,711 $0.001590 7,991,996 LowVol 19.98% 102.39% 98.38%
983 XRC Rawcoin XRC $12,553 $0.017809 704,882 LowVol 7.86% -4.25% 104.15%
984 P7C P7Coin P7C $11,633 $0.000330 35,220,238 LowVol 0.75% 128.40%
985 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
986 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,329 $0.001569 7,221,181 LowVol 0.78% 1.87% -16.43%
987 QBK Qibuck Asset QBK $9,983 $0.005973 1,671,379 LowVol 1.75% 8.08% -1.08%
988 MGM Magnum MGM $9,725 $0.002477 3,925,891 LowVol 0.85% -31.44% -7.27%
989 SANDG Save and Gain SANDG $9,110 $0.002973 3,064,800 LowVol 0.85% 4.74% 141.83%
990 GEERT GeertCoin GEERT $8,925 $0.001753 5,091,200 LowVol -4.76% 22.67% -30.97%
991 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.12%
992 MRNG MorningStar MRNG $8,607 $0.000264 32,573,811 LowVol 0.84% 4.34% -43.28%
993 CCM100 CCMiner CCM100 $7,897 $0.002350 3,360,417 LowVol 1.85% 74.52% 66.38%
994 NODC NodeCoin NODC $7,622 $0.004541 1,678,439 LowVol 0.85%
995 ARGUS Argus ARGUS $7,500 $0.006531 1,148,324 LowVol 0.85% 5.71% -5.33%
996 VOLT Bitvolt VOLT $7,487 $0.000495 15,112,554 LowVol 0.85% -12.33% -1.98%
997 CONX Concoin CONX $7,252 $0.009743 744,266 LowVol 0.78% 3.63% 12.95%
998 VRS Veros VRS $6,186 $0.000013 486,609,040 LowVol 0.35% -76.81% -23.12%
999 GRIM Grimcoin GRIM $6,087 $0.000590 10,324,802 LowVol -0.37% 3.02% -47.79%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.07%
1001 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,938 $0.023313 211,827 LowVol 1.75% 81.67% 90.18%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,655 $0.247878 18,779 LowVol 0.78% 19.00%
1003 XNG Enigma XNG $4,130 $0.248373 16,627 LowVol 0.78% 1.77% 14.71%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $3,888 $0.020454 190,106 LowVol 0.94% 13.14%
1005 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1006 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,072 $0.002229 1,377,917 LowVol 0.75% 10.02% 18.20%
1007 LEX Lex4All LEX $3,066 $0.003066 1,000,000 LowVol 1.85% 8.08% 121.34%
1008 FRAZ Frazcoin FRAZ $2,876 $0.000321 8,969,822 LowVol 0.85% -38.76% -36.61%
1009 GSR GeyserCoin GSR $2,171 $0.046322 46,864 LowVol -31.67% -40.46% 67.83%
1010 TOKEN SwapToken TOKEN $1,816 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 9.16% -7.71% -32.74%
1011 ULA Ulatech ULA $1,675 $0.009956 168,286 LowVol 0.78% -18.60% 3.41%
1012 DGCS Digital Credits DGCS $1,443 $0.000248 5,826,388 LowVol 0.75% -23.60% 14.36%
1013 EBT Ebittree Coin EBT $1,021 $0.000807 1,264,511 LowVol 10.38% -44.43% 121.10%
1014 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol 0.80% -0.16%
1015 ABN Abncoin ABN $878 $0.012964 67,700 LowVol 11.50% -2.06% 61.20%
1016 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -48.86% 14.82%
1017 DMB Digital Money… DMB $547 $0.001298 421,300 LowVol 0.85% 0.73% -6.26%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 1.29%
1019 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 9.46%
1020 CALC CaliphCoin CALC $115 $0.001321 87,140 LowVol 0.85% -4.12% 34.20%
1021 APW AppleCoin APW $6 $0.000083 70,809 LowVol 0.78% 1.87% 14.36%
1022 BTG Bitcoin Gold BTG $241.61 $118,929,000 -0.36% -7.76% 49.49%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $5.73 $23,180,900 -2.91% 17.87% 193.63%
1024 REC Regalcoin REC $46.51 $6,948,830 4.55% 22.83% -15.66%
1025 NULS Nuls NULS $0.696887 $3,395,680 1.32% -6.43% -9.67%
1026 QASH QASH QASH $0.444490 $2,828,350 2.39% -12.80%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,404,640 0.00% 0.23% 19.19%
1028 BTE BitSerial BTE $5.97 $2,369,490 -0.04% 44.30%
1029 INK Ink INK $0.180694 $1,657,430 0.43% -49.78%
1030 FRGC Fargocoin FRGC $9.78 $1,647,080 0.06% -0.47% 18.34%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $3.87 $1,248,380 0.18% 0.68% 202.89%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.30 $1,112,890 3.21% -2.97%
1033 YOYOW YOYOW YOYOW $0.058929 $852,609 2.39% -1.38% 0.15%
1034 XUC Exchange Union XUC $6.76 $839,263 4.04% 132.10% 117.49%
1035 B2X SegWit2x [Fut… B2X $269.29 $833,841 0.13% 15.98% 7.77%
1036 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.18 $795,896 5.64% 25.57% 35.19%
1037 BT2 BT2 [CST] BT2 $104.49 $705,920 -0.13% 11.10% -35.94%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.74 $678,492 0.43% 1.13% -3.81%
1039 INF InfChain INF $0.009578 $626,427 3.43%
1040 ETN Electroneum ETN $0.029673 $545,525 0.68% 1.46% -16.58%
1041 ADK Aidos Kuneen ADK $37.33 $531,547 -7.14% -9.20% 8.26%
1042 THS TechShares THS $1.01 $481,277 1.53% -1.56% -7.58%
1043 WC WINCOIN WC $1.86 $448,166 -0.59% 1.87%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.044890 $435,552 2.84% -7.00% -24.59%
1045 BT1 BT1 [CST] BT1 $8022.11 $353,727 -0.36% 1.01% 14.34%
1046 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.72 $318,757 5.27% -13.91%
1047 BOT Bodhi BOT $0.543694 $316,487 5.20% -3.29%
1048 SISA SISA SISA $0.018861 $275,158 1.93% -34.98%
1049 TSL Energo TSL $0.033124 $269,057 0.00% 2.28%
1050 SIC Swisscoin SIC $0.004624 $263,018 -7.70% -23.56% -36.32%
1051 EAG EA Coin EAG $4.18 $183,200 3.97% -8.58%
1052 MEN PeopleCoin MEN $0.000083 $177,693 0.78% 1.87%
1053 SUR Suretly SUR $3.33 $145,359 2.01% 13.94% 23.86%
1054 LLT LLToken LLT $0.320493 $140,354 1.07% -5.81% 16.29%
1055 XCPO Copico XCPO $0.034419 $129,575 1.97% 39.87%
1056 UGT UG Token UGT $0.352209 $126,621 2.01% 2.75% 5.83%
1057 XID Sphre AIR XID $0.190230 $118,919 0.44% 2.13% -0.45%
1058 HOLD Interstellar … HOLD $0.099148 $114,870 -9.67% 17.58% -63.90%
1059 PHR Phore PHR $0.571168 $108,866 10.08% 53.98% 100.28%
1060 BPL Blockpool BPL $0.189001 $97,835 0.57% 1.98% -1.20%
1061 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.020619 $85,021 4.12% -5.86%
1062 GMT Mercury Protocol GMT $0.049383 $75,926 -3.41% 21.26% 10.35%
1063 AION Aion AION $0.796279 $74,162 1.92% -7.96% -2.79%
1064 TER TerraNova TER $2.45 $72,963 -15.72% -7.41% -27.25%
1065 SJCX Storjcoin X SJCX $0.695495 $72,095 0.85% -1.71% -13.13%
1066 B2B B2B B2B $0.769671 $71,294 -7.57% -10.61%
1067 VASH VPNCoin VASH $0.005037 $69,954 0.78% 11.40% 11.34%
1068 BSR BitSoar BSR $0.187354 $61,295 0.75% 54.89% 34.40%
1069 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.053017 $60,566 1.98% -2.40% 25.56%
1070 RMC Russian Minin… RMC $11894.10 $59,977 0.81% -14.39% 37.16%
1071 DSR Desire DSR $0.215095 $56,755 15.62% -6.39% -55.73%
1072 AKY Akuya Coin AKY $0.495013 $52,022 0.72% -13.96% -49.20%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.100938 $51,238 1.78% 7.28% 3.35%
1074 MSD MSD MSD $0.013707 $39,554 0.85% 0.99% 19.79%
1075 ASTRO Astro ASTRO $1.52 $33,345 10.45% 7.03%
1076 OXY Oxycoin OXY $0.169663 $31,304 1.00% -10.86% 16.11%
1077 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000409 $28,943 -4.28% -1.99% 31.69%
1078 COR CORION COR $0.943029 $28,894 -5.95% 0.08% 35.50%
1079 PAYX Paypex PAYX $0.130648 $28,718 2.05% -5.56%
1080 ICX ICON ICX $1.02 $27,665 -4.88% 0.25% 0.75%
1081 DGPT DigiPulse DGPT $2.01 $25,722 36.74% 113.49%
1082 BIXC BIXC BIXC $3.56 $24,763 0.75% 6.22%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $146.00 $23,139 0.00% -3.58% -5.25%
1084 SSS Sharechain SSS $0.002166 $19,340 -15.18% -33.98% -61.36%
1085 PLC PlusCoin PLC $0.001050 $18,512 19.81% 47.28%
1086 DNA EncrypGen DNA $0.057182 $16,530 0.16% -10.10%
1087 MCR Macro MCR $2.31 $15,915 0.78% -30.69% 6.45%
1088 STEX STEX STEX $0.246939 $13,580 0.89% -1.81% 83.20%
1089 CCT Crystal Clear CCT $0.341874 $12,089 1.82% 68.35% -26.29%
1090 MKR Maker MKR $325.45 $12,074 1.98% 15.67%
1091 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003202 $11,895 42.37% -11.04% 2.91%
1092 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001290 $10,983 -8.28% -11.54% -97.17%
1093 AERM Aerium AERM $1.98 $10,751 1.61% 28.98%
1094 MGC MergeCoin MGC $0.012055 $10,712 0.85%
1095 VIU Viuly VIU $0.002504 $9,896 -0.46% -18.98%
1096 EVR Everus EVR $3.99 $9,177 0.85% 0.84% -2.16%
1097 XID International… XID $0.005945 $8,930 0.78% 93.02% -5.89%
1098 STU bitJob STU $0.061058 $8,256 3.16% -0.07% -36.87%
1099 MINEX Minex MINEX $0.053836 $8,021 -7.26% 6.35% 17.93%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.35 $7,443 2.01% 6.31% 24.23%
1101 PNX Phantomx PNX $0.024212 $6,354 17.48% 97.21%
1102 TCOIN T-coin TCOIN $0.000198 $6,214 0.82% -18.53% -17.96%
1103 OX OX Fina OX $0.000165 $6,206 0.72% -2.55% -19.02%
1104 MGC GulfCoin MGC $0.003466 $6,045 0.84% 4.29% -2.22%
1105 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000101 $5,778 6.37% -25.36% -29.02%
1106 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002370 $5,319 1.10% 10.24% -19.45%
1107 FAP FAPcoin FAP $0.014117 $4,776 0.89% -51.01% 12.37%
1108 EFYT Ergo EFYT $10.70 $4,199 0.82% 38.65% 32.69%
1109 ETT EncryptoTel [… ETT $0.063872 $4,125 0.80% -15.41% 26.29%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.386762 $4,059 0.85% 4.37% 1.47%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073818 $3,847 0.78% 19.15% 27.64%
1112 APC AlpaCoin APC $0.015560 $3,656 0.73% 17.39% -67.01%
1113 PRL Oyster Pearl PRL $0.012875 $3,318 2.01% -26.56%
1114 DFS DFSCoin DFS $0.007732 $3,303 -4.99% -3.78% -29.69%
1115 SHND StrongHands SHND $4e-08 $3,266 30.84% 42.69% 112.57%
1116 IPY Infinity Pay IPY $0.001030 $2,923 2.05%
1117 SND Sand Coin SND $0.499872 $2,882 -6.56% 5.37% -42.73%
1118 IQT iQuant IQT $0.162333 $2,873 0.73% 54.05% -9.70%
1119 XOT Internet of T… XOT $2465.07 $2,828 0.85% 1.87% 14.21%
1120 PRES President Trump PRES $0.003961 $2,559 0.85% 13.64% 9.92%
1121 SIFT Smart Investm… SIFT $3.37 $2,496 2.01% 5.93% 7.11%
1122 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.012906 $2,432 -1.20% -26.32% 107.87%
1123 VULC Vulcano VULC $0.006874 $2,315 0.85% -1.79% -10.28%
1124 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060250 $2,229 2.01% -4.06% -17.00%
1125 ZCG ZCash Gold ZCG $0.038724 $2,213 79.79% 7.20% -57.03%
1126 ABC Alphabit ABC $11.57 $1,935 0.94% -15.97% -15.62%
1127 NAMO NamoCoin NAMO $0.000165 $1,731 0.82% 7.45% 87.14%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.079122 $1,656 -12.84% -5.73% -18.65%
1129 BTBc Bitbase BTBc $0.007431 $1,549 2.75% -15.17% -14.76%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051689 $1,528 0.75% -9.29% -31.33%
1131 BTCM BTCMoon BTCM $0.001896 $1,521 0.14% 56.37% 7.07%
1132 ACC AdCoin ACC $0.110481 $1,507 0.46% 43.48% 25.65%
1133 IBTC iBTC IBTC $0.008277 $1,437 21.25% 12.47% -24.25%
1134 DAY Chronologic DAY $3.85 $1,430 1.95% 9.67% -15.64%
1135 HAT Hawala.Today HAT $0.122973 $1,422 -4.97% 42.66% -65.22%
1136 TELL Tellurion TELL $0.000091 $1,371 8.28% -58.54% -37.00%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.042132 $1,337 1.88% -26.92% -4.20%
1138 PEC Peacecoin PEC $0.041286 $1,310 0.78% -25.05% 758.26%
1139 EUSD eUSD EUSD $0.000295 $1,194 2.01% 2.54% -67.86%
1140 ZBC Zilbercoin ZBC $0.048633 $1,147 0.77% 11.81% 5.94%
1141 BOS BOScoin BOS $1.12 $1,109 0.78% 8.24% -8.13%
1142 WILD Wild Crypto WILD $0.082076 $1,063 1.92% 10.62% 33.95%
1143 FOR FORCE FOR $0.002497 $1,034 0.88% 11.49% -19.57%
1144 RCN Rcoin RCN $0.000083 $1,031 0.85% 1.87% -32.49%
1145 BSN Bastonet BSN $0.000991 $1,024 -6.98% 7.86% -10.30%
1146 WA WA Space WA $0.015523 $959 0.78% -7.96% -0.90%
1147 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000248 $927 0.78% 1.87% -4.65%
1148 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005986 $871 -9.04% -21.14% -14.24%
1149 NTC Natcoin NTC $0.618704 $838 5.80% 72.23% -34.30%
1150 GARY President Joh… GARY $0.111553 $826 0.85% 8.54% 22.68%
1151 HIGH High Gain HIGH $0.000826 $814 0.78% -6.92% -50.31%
1152 FLASH Flash FLASH $0.004624 $751 0.85% 14.18% 6.27%
1153 QBT Cubits QBT $0.000743 $745 0.89% 1.48% 9.36%
1154 EGOLD eGold EGOLD $0.009089 $716 2.01% 304.14% -1.44%
1155 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000413 $706 0.78% 1.87% -10.29%
1156 MAGN Magnetcoin MAGN $0.414965 $691 1.92% -4.61% -14.18%
1157 WIC Wi Coin WIC $0.003669 $654 1.08% 39.19% 9.64%
1158 BEST BestChain BEST $0.001085 $596 0.84% 8.44% -2.53%
1159 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.12 $594 0.75% 38.61% 44.48%
1160 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000248 $567 1.04% 52.93% 65.26%
1161 QORA Qora QORA $0.164706 $511 0.78% 39.80% 2.42%
1162 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 17.22% 31.44% 59.06%
1163 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.027629 LowVol 6.42% 37.46% -13.46%
1164 NTWK Network Token NTWK $0.003370 LowVol 354.11% 363.02% 43.52%
1165 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003138 LowVol 3.47% 0.83% 16.75%
1166 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000496 LowVol 19.45% -5.35% -33.01%
1167 COUPE Coupecoin COUPE $0.000012 LowVol 9.01% -15.05% -82.87%
1168 EDRC EDRCoin EDRC $0.039103 LowVol 0.80% -2.41% 9.69%
1169 SWP Swapcoin SWP $0.075738 LowVol -4.53% -32.80% -25.65%
1170 FC Facecoin FC $0.003030 LowVol 2.01% -8.07% -53.82%
1171 INDIA India Coin INDIA $0.000248 LowVol 0.85% 1.83% -3.91%
1172 GAY GAY Money GAY $0.012240 LowVol -5.21% -9.75% -67.39%
1173 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009248 LowVol 0.85% 1.87% -27.74%
1174 FBL Faceblock FBL $0.002008 LowVol 2.01% 2.23%
1175 NBIT netBit NBIT $0.046983 LowVol 0.78% 1.46% 33.56%
1176 STARS StarCash Network STARS $0.212207 LowVol 0.78% 1.98% -52.06%
1177 9COIN 9COIN 9COIN $0.002807 LowVol 0.85% -8.85% -5.96%
1178 LEPEN LePen LEPEN $0.000084 LowVol 2.26% -25.87% 16.18%
1179 DMC DynamicCoin DMC $0.002570 LowVol 0.48% -5.43%
1180 TIE TIES Network TIE $0.073845 LowVol 1.98% -7.31% -43.86%
1181 LDCN LandCoin LDCN $0.002167 LowVol 0.85% -5.43% 30.40%
1182 MOTO Motocoin MOTO $0.006036 LowVol -4.18% -14.25% 99.81%
1183 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000071 LowVol 0.34% -12.70% 5533.83%
1184 ACES Aces ACES $0.000249 LowVol 0.85% 53.69% -5.88%
1185 SKC Skeincoin SKC $0.002477 LowVol 0.78% -17.40% -45.37%
1186 REGA Regacoin REGA $0.002312 LowVol 0.78% 1.89% 3.29%
1187 DBG Digital Bulli… DBG $0.004954 LowVol 4.33% 5.38% 22.87%
1188 BIT First Bitcoin BIT $0.011395 LowVol -21.37% -26.38% -4.92%
1189 CC CyberCoin CC $0.000083 LowVol 0.78% 1.87% 14.37%
1190 CYDER Cyder CYDER $0.000248 LowVol 0.78% 1.87% -31.94%
1191 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000083 LowVol 0.85% 1.87% 14.36%
1192 PRN Protean PRN $0.000078 LowVol 0.79% 1.08% 106.72%
1193 PRIMU Primulon PRIMU $0.000165 LowVol 0.85% 1.87% -34.73%
1194 SOUL SoulCoin SOUL $0.000083 LowVol 0.85% 1.87%
1195 UTA UtaCoin UTA $0.000743 LowVol 0.85% 30.98% -45.83%
1196 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.003030 LowVol 19.42% -39.31%
1197 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000248 LowVol 0.85% -23.60% -36.58%
1198 VOYA Voyacoin VOYA $1.94 LowVol 0.78% 2.62% 8.83%
1199 HNC Huncoin HNC $0.001404 LowVol 0.85% -11.56% -27.11%
1200 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001093 LowVol 0.89% -4.20% -16.17%
1201 GBRC Global Busine… GBRC $0.000083 LowVol 0.78% -8.92%
1202 BIRDS Birds BIRDS $0.000083 LowVol 0.78% -49.06% -7.38%
1203 BITOK Bitok BITOK $0.000083 LowVol 0.75% 1209.92% 207.09%
1204 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 15.28% 13.88% 22.20%
1205 DASHS Dashs DASHS $0.024689 LowVol 0.85% -0.16% -16.44%
1206 FFC FireFlyCoin FFC $0.000083 LowVol 0.78% 1.87% -0.24%
1207 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003303 LowVol 0.75% 17.29%
1208 ELC Elacoin ELC $0.078847 LowVol 20.38% 21.57% 30.97%
1209 WINK Wink WINK $0.000248 LowVol 0.85% 1.83% -5.24%
1210 AV AvatarCoin AV $0.025432 LowVol -1.15% -0.75% 17.89%
1211 10MT 10M Token 10MT $0.001367 LowVol 2.05% -18.10% -55.53%
1212 BUB Bubble BUB $0.011147 LowVol -16.54% -2.17% -63.58%
1213 YEL Yellow Token YEL $0.003009 LowVol 1.76% 45.25% -71.48%
1214 GRN Granite GRN $0.012468 LowVol 1.93% 6.00% 13.52%
1215 ANTX Antimatter ANTX $0.000023 LowVol 50.19% -72.20% -68.79%
1216 MARX MarxCoin MARX $0.000900 LowVol -23.45% 19.21% 1.58%
1217 SFE SafeCoin SFE $0.000083 LowVol 0.78% 1.83% 14.36%
1218 TCR TheCreed TCR $0.000330 LowVol 0.78%
1219 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001817 LowVol 0.75% 6.72% 18.17%
1220 SAK Sharkcoin SAK $0.002148 LowVol 10.69% 30.68% 16.91%
1221 EXRN EXRNchain EXRN $7.6e-07 LowVol 2.01% 4.57% 1.14%
1222 EBIT eBIT EBIT $0.000947 LowVol 2.05% 4.57% -3.91%
1223 BET BetaCoin BET $0.002245 LowVol 0.75% -1.83% -22.07%
1224 XQN Quotient XQN $0.005615 LowVol -26.26% -5.09% -14.17%
1225 CME Cashme CME $0.000083 LowVol 0.85% 1.73% 14.36%
1226 SKR Sakuracoin SKR $0.000850 LowVol -1.38% 0.66% 15.30%
1227 IRL IrishCoin IRL $0.002560 LowVol 0.85% 16.96% 26.64%
1228 AIB Advanced Inte… AIB $0.003426 LowVol 0.50% 20.76% 12.24%
1229 X2 X2 X2 $0.000083 LowVol 0.85% -42.82%
1230 WOW Wowcoin WOW $0.000134 LowVol 32.26% -6.59% 11.97%
1231 DON Donationcoin DON $0.000627 LowVol 37.77% 47.27% 69.74%
1232 XDE2 XDE II XDE2 $2.65 LowVol 0.78% 1.87% -18.33%
1233 ASC AsicCoin ASC $0.000674 LowVol 0.27% 1557.46% 112.78%
1234 FUTC FutCoin FUTC $0.001486 LowVol 0.78% 1.87% -28.96%
1235 SHA SHACoin SHA $0.000578 LowVol 0.85% 1.83% 15.17%
1236 AXIOM Axiom AXIOM $0.012799 LowVol 2.09% 3.16% 11.49%
1237 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002180 LowVol 0.85% -4.76% -20.14%
1238 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008918 LowVol -6.90% -4.30% 29.13%
1239 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.038347 LowVol 1.75% 40.42% 31.72%
1240 BXC Bitcedi BXC $0.001397 LowVol -6.97% 4.37% 12.38%
1241 XRY Royalties XRY $0.068782 LowVol 0.68% 16.50%
1242 TODAY TodayCoin TODAY $0.000661 LowVol 0.78% 1.87% -6.31%
1243 TOP TopCoin TOP $0.000818 LowVol 3.20% -15.00% 61.87%
1244 ACN Avoncoin ACN $0.000330 LowVol 0.78% -17.58% 7.67%
1245 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.8e-07 LowVol 2.01% 4.57% 14.85%
1246 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000413 LowVol 43.90% -4.69%
1247 QBC Quebecoin QBC $0.001404 LowVol 0.78% 1.87%
1248 UR UR UR $0.000524 LowVol 5.52% 31.00% -5.46%
1249 GOLF Golfcoin GOLF $0.000083 LowVol 0.78% 1.89% 14.36%
1250 MBL MobileCash MBL $0.000330 LowVol 0.85% 1.83% 14.36%
1251 RHFC RHFCoin RHFC $0.000908 LowVol 0.85% 1.87%
1252 FID BITFID FID $0.082571 LowVol 0.78% -1.96%
1253 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002890 LowVol 0.84% -0.06%
1254 YES Yescoin YES $0.000042 LowVol -1.42% 139.26% -17.59%
1255 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007918 LowVol 0.78% 305.98%
1256 TERA TeraCoin TERA $0.000083 LowVol 0.85%
1257 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073901 LowVol 0.85% -40.98%
1258 MAVRO Mavro MAVRO $0.016101 LowVol 0.85% 2.40%
1259 HCC Happy Creator… HCC $0.000413 LowVol 0.78% 1.87% -16.65%
1260 ANI Animecoin ANI $0.000083 LowVol 0.78% -26.22% -42.82%
1261 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000083 LowVol 0.75% -21.97% -31.43%
1262 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000044 LowVol -21.08% -7.09% 16.08%
1263 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000330 LowVol 0.78% -18.50% 36.68%
1264 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001404 LowVol 0.78% 1.83% -2.79%
1265 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.069112 LowVol 0.85% 16.96% 18.55%
1266 DUB Dubstep DUB $0.001651 LowVol 0.84%
1267 HDLB HODL Bucks HDLB $0.053671 LowVol 16.43% 2.03% -11.99%
1268 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1269 CYC Cycling Coin CYC $0.001239 LowVol 0.78% 27.51%
1270 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011643 LowVol 0.77% 2.60%
1271 TURBO TurboCoin TURBO $0.000083 LowVol 0.78% 1.87% 14.36%
1272 HYPER Hyper HYPER $0.025184 LowVol 0.78% 11.44%
1273 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003138 LowVol 14.16%
1274 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.220382 LowVol 0.85% 1.89% 17.93%
1275 UNC UNCoin UNC $0.000083 LowVol 0.85% 1.89% 14.37%
1276 PDG PinkDog PDG $0.000165 LowVol 0.85% -23.76%
1277 XTD XTD Coin XTD $0.000083 LowVol 0.85% 1.83% 14.36%
1278 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol 12.59% -79.75% -74.11%
1279 BGR Bongger BGR $0.000111 LowVol 0.27% 2.93% 84.66%
1280 NBE BitCentavo NBE $7.2e-07 LowVol 0.28% 35.62%
1281 VGC VegasCoin VGC $0.000197 LowVol 12.59% 45.09% 51.46%
1282 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol
1283 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol 0.83%
1284 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 29.65%
1285 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 0.99% 19.22%
1286 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 4.29%
1287 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol
1288 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.84%
1289 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol 0.40% -32.38%
1290 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol 0.51% -10.45%
1291 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 31.35%
1292 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1293 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 11.17%
1294 OP Operand OP $0.000731 LowVol 0.23% -7.96%
1295 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 23.34%
1296 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol 1.12% 16.71%
1297 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.31%
1298 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1299 PRM PrismChain PRM $0.000906 LowVol 0.50% -0.40% 4.55%
1300 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1301 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 10.65%
1302 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol -29.36%
1303 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.83% 46.48%
1304 OMC Omicron OMC $0.091074 LowVol 0.07%
1305 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol 2.18% -4.41%
1306 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 13.99%
1307 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1308 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.53%
1310 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol 0.86% -78.10%
1311 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol 0.58%
1312 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 1.02% 291.32%
1313 ASN Aseancoin ASN $0.003435 LowVol 0.92% 106.88%
1314 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1315 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1316 MRC microCoin MRC $0.000080 10.63%
1317 AMIS AMIS AMIS $177.07
1318 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -3.88%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi