Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 5h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8185.37 trên tổng giá trị $136,658,640,201

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $370.79 trên tổng giá trị $35,555,517,746

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1313.18 trên tổng giá trị $22,083,370,521

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.239922 trên tổng giá trị $9,266,476,315

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $585.38 trên tổng giá trị $4,510,027,915

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.008263 trên tổng giá trị $97,684 đã biến động tăng 380.45% trong 1h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001279 trên tổng giá trị $121,654 đã biến động tăng 185.29% trong 1h qua

    + Đồng OCEAN BurstOcean (OCEAN) đang có giá hiện tại $0.023075 trên tổng giá trị $4,888 đã biến động tăng 68.56% trong 1h qua

    + Đồng NAMO NamoCoin (NAMO) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị đã biến động tăng 65.39% trong 1h qua

    + Đồng LDOGE LiteDoge (LDOGE) đang có giá hiện tại $0.000060 trên tổng giá trị $895,251 đã biến động tăng 59.20% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000671 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1548.59% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1193.96% trong 24h qua

    + Đồng PX PX (PX) đang có giá hiện tại $0.001279 trên tổng giá trị $121,654 đã biến động tăng 724.60% trong 24h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.030665 trên tổng giá trị $507,940 đã biến động tăng 467.00% trong 24h qua

    + Đồng PRX Printerium (PRX) đang có giá hiện tại $0.008263 trên tổng giá trị $97,684 đã biến động tăng 400.74% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000070 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5499.75% trong 7 ngày qua

    + Đồng IFC Infinitecoin (IFC) đang có giá hiện tại $0.000020 trên tổng giá trị $1,812,116 đã biến động tăng 854.39% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.002044 trên tổng giá trị $346,724 đã biến động tăng 775.67% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.040887 trên tổng giá trị đã biến động tăng 706.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.147257 trên tổng giá trị $1,472,570 đã biến động tăng 673.54% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 5h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CDN Canada eCoin CDN $746,413 $0.007662 97,415,544 LowVol 3.05% 24.41% 26.22%
702 EBET EthBet EBET $726,026 $0.085390 8,502,500 LowVol 5.07% -2.30% 17.74%
703 METAL MetalCoin METAL $704,955 $0.009164 76,925,527 LowVol -0.24% -6.38%
704 BTB BitBar BTB $679,628 $19.33 35,165 LowVol 1.89% 2.41% -13.76%
705 XFT Footy Cash XFT $678,429 $0.149238 4,545,951 LowVol -3.87% -1.32% 9.90%
706 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -4.07% -15.57%
707 MAX MaxCoin MAX $648,184 $0.010631 60,973,405 LowVol -0.16% 7.48% 21.43%
708 RIYA Etheriya RIYA $648,140 $0.409818 1,581,531 LowVol -0.14% 8.11% 45.66%
709 SMC SmartCoin SMC $595,677 $0.025342 23,505,790 LowVol -0.81% -14.99% 66.35%
710 TAG TagCoin TAG $593,656 $0.100277 5,920,161 LowVol -0.16% -9.29% 44.68%
711 USC Ultimate Secu… USC $592,059 $0.057242 10,343,113 LowVol -0.15% 9.45% -23.61%
712 HBN HoboNickels HBN $576,031 $0.009649 59,696,358 LowVol -0.15% -0.96% 0.39%
713 ITI iTicoin ITI $574,176 $17.94 32,000 LowVol -0.15% -9.65% 14.88%
714 NOBL NobleCoin NOBL $573,654 $0.000248 2,313,325,340 LowVol 8.40% 1.67% 20.39%
715 UFO UFO Coin UFO $569,432 $0.000164 3,481,742,512 LowVol -12.65% -3.33% -25.50%
716 BTSR BTSR BTSR $565,994 $0.172335 3,284,266 LowVol 10.25% 31.68%
717 BITS Bitstar BITS $564,487 $0.024458 23,079,737 LowVol 0.22% 16.14% -9.46%
718 SDC ShadowCash SDC $548,036 $0.081856 6,695,133 LowVol -0.16% -24.34%
719 KOBO Kobocoin KOBO $547,071 $0.022148 24,700,248 LowVol 6.84% -7.58% -8.69%
720 SAC SACoin SAC $516,108 $0.073597 7,012,654 LowVol -0.15% 1.72% -9.00%
721 TROLL Trollcoin TROLL $515,254 $0.000912 564,923,868 LowVol 11.08% 12.41% 14.75%
722 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 4.19% -8.24%
723 IFLT InflationCoin IFLT $478,208 $0.000014 33,024,705,481 LowVol -20.45% -60.62% 2.83%
724 E4ROW E4ROW E4ROW $476,809 $0.111456 4,278,000 LowVol 0.53% 238.01%
725 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,334 $0.082592 5,428,300 LowVol -0.15% 4.03% 3.29%
726 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 22.92%
727 PIGGY Piggycoin PIGGY $441,404 $0.000908 486,287,367 LowVol 1.91% 4.86% -29.89%
728 FNC FinCoin FNC $423,150 $0.032857 12,878,667 LowVol -0.15% -2.61% -37.90%
729 FC2 FuelCoin FC2 $398,870 $0.003925 101,618,851 LowVol 1.96% 14.96% 28.81%
730 JET Jetcoin JET $395,961 $0.082022 4,827,498 LowVol 0.35% 46.43% 11.84%
731 SLG Sterlingcoin SLG $393,002 $0.093466 4,204,742 LowVol 13.43% 21.47% 11.52%
732 VAL Valorbit VAL $387,801 $0.000082 4,742,346,801 LowVol -0.15% 13.30%
733 TALK BTCtalkcoin TALK $361,217 $0.005532 65,290,635 LowVol 4.32% -26.88% -42.10%
734 BUCKS SwagBucks BUCKS $351,696 $1.12 313,170 LowVol -0.14% -0.19% -7.95%
735 PXC Phoenixcoin PXC $346,642 $0.005581 62,108,153 LowVol 0.44% 9.59% -12.37%
736 ICN iCoin ICN $345,860 $0.011857 29,168,800 LowVol -0.17% -1.45% 8.91%
737 CFT CryptoForecast CFT $334,784 $0.007278 46,000,000 LowVol 8.17% 15.43% -12.59%
738 GUN Guncoin GUN $332,940 $0.001699 195,999,178 LowVol 3.61% 25.52% 37.83%
739 V Version V $330,186 $0.000708 466,662,973 LowVol 3.06% 12.47% -19.54%
740 DAXX DaxxCoin DAXX $323,635 $0.000653 495,894,580 LowVol -0.13% -12.28% -5.97%
741 UNI Universe UNI $314,846 $0.029684 10,606,600 LowVol -0.16% -6.46% 21.19%
742 AU AurumCoin AU $311,127 $1.05 296,216 LowVol 1.62% 2.50% 10.09%
743 DVC Devcoin DVC $298,712 $0.000020 15,122,207,500 LowVol 20.03% 48.05% 29.94%
744 GOOD Goodomy GOOD $297,556 $0.000674 441,349,000 LowVol 13.32% 6.54% 53.49%
745 BRIT BritCoin BRIT $296,934 $0.013961 21,268,092 LowVol 1.34% -32.26% -30.92%
746 BTWTY Bit20 BTWTY $294,179 $289,546 1.016 LowVol -0.16% 22.65% 41.03%
747 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol
748 SHDW Shadow Token SHDW $275,106 $0.039301 7,000,000 LowVol 4.32% -17.50% -5.36%
749 XJO Joulecoin XJO $268,696 $0.007827 34,328,676 LowVol 0.64% 0.98% 4.20%
750 OPAL Opal OPAL $268,592 $0.017737 15,143,354 LowVol -1.60% 1.10% -11.26%
751 Q2C QubitCoin Q2C $263,818 $0.001063 248,168,898 LowVol -0.16% -2.44% 13.44%
752 FUNK The Cypherfunks FUNK $263,106 $0.000006 46,181,857,499 LowVol 1.94% 4.13% 6.34%
753 WAY WayGuide WAY $261,784 $0.002617 100,040,708 LowVol -0.15%
754 GAIA GAIA GAIA $259,492 $0.010767 24,101,381 LowVol 0.34% 9.40%
755 ICE iDice ICE $258,612 $0.164615 1,571,013 LowVol -0.29% 0.25% -5.74%
756 TIT Titcoin TIT $258,329 $0.005177 49,898,202 LowVol 2.65% 3.98% 11.37%
757 NEWB Newbium NEWB $257,384 $0.005148 50,000,000 LowVol -0.21% -4.72% -14.97%
758 VIDZ PureVidz VIDZ $252,251 $0.002014 125,279,775 LowVol 5.14% 19.12% 7.12%
759 BUN BunnyCoin BUN $250,220 $0.000002 102,275,996,714 LowVol 19.44% 35.92% 40.12%
760 FLT FlutterCoin FLT $243,610 $0.000756 322,214,524 LowVol 2.90% -15.14% 29.36%
761 LOT LottoCoin LOT $242,433 $0.000017 14,491,014,421 LowVol 23.74% 19.13% 41.06%
762 TRK Truckcoin TRK $240,405 $0.001558 154,316,678 LowVol 5.79% 27.74% 11.48%
763 KAYI Kayicoin KAYI $240,004 $0.000844 284,208,505 LowVol 11.21% 15.91% 24.93%
764 NYAN Nyancoin NYAN $237,828 $0.000748 317,817,379 LowVol 1.43% 2.19% -0.29%
765 J Joincoin J $236,878 $0.096748 2,448,402 LowVol -0.14% 4.92% -9.91%
766 HODL HOdlcoin HODL $235,389 $0.001554 151,501,195 LowVol -0.15% 1.62% 7.00%
767 SPEX SproutsExtreme SPEX $234,414 $0.000082 2,866,607,586 LowVol -0.15% 1.43%
768 TEK TEKcoin TEK $227,659 $0.000161 1,414,054,562 LowVol 10.92% 91.92% 74.27%
769 OHM OHM OHM $227,162 $0.007687 29,552,275 LowVol -0.16% -31.30%
770 I0C I0Coin I0C $226,747 $0.010805 20,984,620 LowVol 11.66% 2.48% 29.95%
771 PR Prototanium PR $224,334 $1.15 195,812 LowVol -0.09% 30.87% 11.03%
772 BBP BiblePay BBP $215,696 $0.000900 239,791,280 LowVol -0.16% 10.65% 16.69%
773 XPY PayCoin XPY $210,729 $0.017826 11,821,495 LowVol 0.76% -3.40% 14.78%
774 TGC Tigercoin TGC $210,051 $0.004825 43,536,800 LowVol 7.10% 5.97% 79.90%
775 CHESS ChessCoin CHESS $208,385 $0.003857 54,032,769 LowVol -0.01% 5.49% 14.88%
776 FLY Flycoin FLY $207,206 $0.982925 210,806 LowVol -0.15% -0.28%
777 TTC TittieCoin TTC $207,039 $0.000164 1,259,816,434 LowVol -2.18% 0.40% 76.10%
778 LANA LanaCoin LANA $205,357 $0.000246 833,674,686 LowVol 0.26% 2.61% -8.07%
779 8BIT 8Bit 8BIT $202,781 $0.174148 1,164,415 LowVol 4.93% 1.07% -12.17%
780 UNIC UniCoin UNIC $202,426 $0.068286 2,964,387 LowVol 8.27% 13.89% 29.15%
781 SH Shilling SH $201,696 $0.005152 39,150,875 LowVol -0.15% 51.44% 16.31%
782 CUBE DigiCube CUBE $198,640 $0.000082 2,429,126,009 LowVol -0.15% 0.58% 13.31%
783 KED Darsek KED $195,416 $0.014474 13,500,705 LowVol -0.10% 2.20% 25.71%
784 BIGUP BigUp BIGUP $195,337 $0.000092 2,116,152,054 LowVol 6.44% 7.43% 3.76%
785 ECA Electra ECA $188,684 $0.000009 21,709,852,036 LowVol 5.34% 36.79% -68.76%
786 XRA Ratecoin XRA $186,987 $0.001638 114,166,226 LowVol 2.98% 1.30% 31.00%
787 KUSH KushCoin KUSH $180,026 $0.033059 5,445,524 LowVol 0.21% 1.41% 6.31%
788 CCN Cannacoin CCN $177,376 $0.037743 4,699,564 LowVol 0.15% 7.32% 0.01%
789 GLC GlobalCoin GLC $175,867 $0.002699 65,171,010 LowVol -0.16% -2.37% -35.53%
790 BERN BERNcash BERN $172,821 $0.002426 71,234,301 LowVol 1.29% 6.20% 44.84%
791 888 OctoCoin 888 $170,998 $0.003404 50,239,540 LowVol 4.12% -30.74% 68.92%
792 CTO Crypto CTO $164,383 $0.013656 12,037,139 LowVol 7.58% -8.21% 22.08%
793 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol 14.01%
794 XRE RevolverCoin XRE $160,361 $0.007196 22,284,404 LowVol 8.27% 19.62% 9.83%
795 FRC Freicoin FRC $158,879 $0.005397 29,437,841 LowVol -0.16% 0.10% -24.42%
796 LEA LeaCoin LEA $153,309 $0.000492 311,840,890 LowVol 0.26% 0.99% 59.63%
797 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 0.97%
798 CNNC Cannation CNNC $147,590 $0.059587 2,476,893 LowVol 6.17% 9.51% 15.94%
799 EVO Evotion EVO $146,966 $0.046530 3,158,561 LowVol 1.91% 5.19% 9.64%
800 YAC Yacoin YAC $146,815 $0.001227 119,691,649 LowVol -0.16% 37.16% 12.11%
801 WYV Wyvern WYV $144,314 $0.083573 1,726,801 LowVol -0.15% 1.99% 9.04%
802 SWING Swing SWING $144,251 $0.053053 2,719,014 LowVol 0.26% 3.52% 16.84%
803 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $141,626 $0.010781 13,137,227 LowVol -3.85% -5.90% 9.07%
804 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol 0.21% 23.70%
805 RBX Ripto Bux RBX $140,685 $0.000369 381,236,123 LowVol -0.19% -3.47% -1.02%
806 GRT Grantcoin GRT $140,672 $0.003271 43,006,478 LowVol -0.16% 0.59% 2.53%
807 GAP Gapcoin GAP $140,017 $0.011694 11,973,090 LowVol -0.16% 8.09% 21.66%
808 VC VirtualCoin VC $139,910 $0.013902 10,064,287 LowVol -0.15% -45.02% 26.24%
809 MOJO MojoCoin MOJO $133,267 $0.010987 12,129,476 LowVol -0.18% 14.13% 3.41%
810 SPACE SpaceCoin SPACE $130,689 $0.006272 20,837,433 LowVol -0.35% -11.82% 18.63%
811 UNITS GameUnits UNITS $128,072 $0.036877 3,472,983 LowVol 0.41% 45.48% 66.66%
812 EMD Emerald Crypto EMD $125,708 $0.006576 19,117,129 LowVol -0.01% -10.92% -8.52%
813 PASL Pascal Lite PASL $125,177 $0.030665 4,082,050 LowVol -0.16% -5.73% 4.69%
814 MNM Mineum MNM $123,311 $0.013068 9,436,367 LowVol 0.18% -3.12% -8.54%
815 EVIL Evil Coin EVIL $122,381 $0.005822 21,020,383 LowVol -0.29% 5.40% -17.35%
816 PX PX PX $121,654 $0.001279 95,139,827 LowVol 185.29% 724.60% 402.87%
817 STV Sativacoin STV $119,485 $0.016862 7,085,941 LowVol 1.63% -5.27% 24.22%
818 XPD PetroDollar XPD $115,826 $0.001810 63,993,275 LowVol 0.24% -20.24% -21.20%
819 CORG CorgiCoin CORG $113,594 $0.000091 1,251,855,418 LowVol 5.79% -43.43% -10.20%
820 020 020LondonCoin 020 $112,029 $7.1e-07 156,836,680,248 LowVol 1.73% 12.93%
821 HMP HempCoin HMP $110,938 $0.000082 1,356,645,470 LowVol -0.15% 0.59% 13.31%
822 DRXNE DROXNE DRXNE $110,706 $0.001773 62,447,521 LowVol 14.69% 13.48% 5.75%
823 RUPX Rupaya RUPX $110,545 $0.018153 6,089,483 LowVol 9.86% -8.87% 12.58%
824 GP GoldPieces GP $109,880 $0.090054 1,220,161 LowVol -0.16% 20.09% 28.38%
825 MRJA GanjaCoin MRJA $109,215 $0.024532 4,451,920 LowVol -0.16% 13.02% -41.29%
826 PHS Philosopher S… PHS $106,232 $0.017663 6,014,340 LowVol -0.16% -5.91% -11.99%
827 CAP Bottlecaps CAP $104,416 $0.000514 203,022,340 LowVol
828 PIE PIECoin PIE $104,002 $0.004906 21,197,003 LowVol -0.15% 4.06% -23.93%
829 FIRE Firecoin FIRE $103,009 $1.05 98,412 LowVol -0.16% 0.59%
830 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,764 $0.001308 77,777,777 LowVol -0.15% 7.29% 13.63%
831 GTC Global Tour Coin GTC $100,205 $0.003353 29,887,402 LowVol -0.15% -7.72% -28.53%
832 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol 0.97% 34.01%
833 QCN QuazarCoin QCN $98,863 $0.016355 6,044,911 LowVol -6.82% -8.34% 9.89%
834 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.87% 45.71%
835 PRX Printerium PRX $97,684 $0.008263 11,821,728 LowVol 380.45% 400.74% 291.99%
836 ARI Aricoin ARI $96,194 $0.000686 140,262,505 LowVol 1.79% 2.05% 12.93%
837 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 10.86% 132.97%
838 DLC Dollarcoin DLC $94,576 $0.010385 9,106,714 LowVol -0.15% 2.20% 13.81%
839 CON PayCon CON $93,357 $0.004052 23,042,604 LowVol 7.27% 12.73% 14.80%
840 HAL Halcyon HAL $90,631 $0.017254 5,252,668 LowVol -0.15% 0.59% 10.50%
841 QTL Quatloo QTL $88,959 $0.011525 7,718,883 LowVol 0.96% -4.59% -0.83%
842 BTQ BitQuark BTQ $88,798 $0.009895 8,974,334 LowVol -0.16% -2.98% 26.95%
843 CAT Catcoin CAT $87,719 $0.014229 6,164,950 LowVol 5.28% -4.67% 1.27%
844 ARG Argentum ARG $80,670 $0.009496 8,494,810 LowVol 4.38% 4.29% 19.74%
845 TSE Tattoocoin (S… TSE $79,657 $0.000881 90,421,856 LowVol 34.46% 30.73% -5.31%
846 C2 Coin2.1 C2 $79,467 $0.000795 99,976,323 LowVol 7.82% -10.22% -26.58%
847 FLAX Flaxscript FLAX $79,221 $0.014191 5,582,394 LowVol 9.41% 1.60% -27.30%
848 PXI Prime-XI PXI $77,564 $0.004401 17,623,560 LowVol 2.26% 2.12% -4.56%
849 REE ReeCoin REE $77,267 $0.000030 2,560,000,000 LowVol 0.15% -29.23% -35.27%
850 SRC SecureCoin SRC $76,328 $0.009338 8,174,151 LowVol 9.37% 11.70% 74.06%
851 CRX Chronos CRX $76,237 $0.001034 73,729,962 LowVol 11.49% 25.02% 6.36%
852 SLM Slimcoin SLM $75,733 $0.005070 14,937,439 LowVol -0.16% -1.23% 17.08%
853 ATX Artex Coin ATX $74,058 $0.003943 18,781,750 LowVol 0.34% 30.02% -7.63%
854 MCRN MACRON MCRN $73,290 $0.000183 401,421,401 LowVol -0.32% -12.49% 63.05%
855 IMS Independent M… IMS $73,079 $0.013611 5,368,934 LowVol -0.15% 36.12% 19.69%
856 MEOW Kittehcoin MEOW $72,954 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 5.36% 9.54% 21.29%
857 SPT Spots SPT $70,635 $0.003152 22,406,021 LowVol -0.44% 9.10% 21.46%
858 MARS Marscoin MARS $69,577 $0.002460 28,279,074 LowVol -8.18% 2.78% -3.19%
859 SOON SoonCoin SOON $68,572 $0.005502 12,462,620 LowVol 3.56% 0.90% 15.52%
860 ALL Allion ALL $68,025 $0.010973 6,199,359 LowVol 4.58% -29.88% 26.72%
861 GPU GPU Coin GPU $66,223 $0.001636 40,477,042 LowVol -13.13% -1.03% 1.27%
862 BTPL Bitcoin Planet BTPL $66,167 $0.012097 5,469,648 LowVol -0.15% 12.23% -17.06%
863 MST MustangCoin MST $64,535 $0.102381 630,343 LowVol -0.15% 0.75% 12.14%
864 JWL Jewels JWL $64,363 $0.003189 20,181,636 LowVol -0.16% 8.97% 42.71%
865 POP PopularCoin POP $63,460 $0.000019 3,372,875,244 LowVol 12.40% 29.74% 43.77%
866 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,586 $0.078912 793,108 LowVol -0.15% -12.91% 22.45%
867 611 SixEleven 611 $62,560 $0.145537 429,858 LowVol -0.06% 0.68% 14.03%
868 CF Californium CF $62,448 $0.026004 2,401,470 LowVol -0.16% 0.31%
869 BLC Blakecoin BLC $62,253 $0.004117 15,122,697 LowVol -0.04% -23.42% -38.91%
870 BAS BitAsean BAS $61,495 $0.012299 5,000,000 LowVol 0.72% 9.07% -26.33%
871 MAR Marijuanacoin MAR $61,108 $0.041820 1,461,200 LowVol 3.42% -19.91% -9.30%
872 RPC RonPaulCoin RPC $60,644 $0.068267 888,340 LowVol -0.16% -13.41% 27.57%
873 XCRE Creatio XCRE $59,501 $0.002900 20,520,514 LowVol -0.15% 7.49% 12.71%
874 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol 0.23%
875 PHO Photon PHO $58,008 $0.000003 20,302,024,270 LowVol 33.95% 17.27% 34.96%
876 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol 0.37% 9.47%
877 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,783 $0.000969 59,630,200 LowVol 15.58% 12.95% 41.66%
878 SCRT SecretCoin SCRT $57,748 $0.013656 4,228,672 LowVol -0.15% 1.19%
879 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,084 $0.002290 24,931,054 LowVol -0.16% 0.59% -6.69%
880 GCC GuccioneCoin GCC $54,742 $0.002699 20,285,537 LowVol -0.15% 12.28% 40.91%
881 GPL Gold Pressed … GPL $54,296 $0.213720 254,050 LowVol -1.75% 9.33% 4.43%
882 SOIL SOILcoin SOIL $53,247 $0.009338 5,702,048 LowVol 0.61% 51.66% 44.65%
883 300 300 Token 300 $52,743 $175.81 300 LowVol -0.15% 0.50%
884 KURT Kurrent KURT $52,705 $0.005313 9,919,485 LowVol -0.15% -10.48% -27.88%
885 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -4.07% -62.73%
886 KIC KibiCoin KIC $52,233 $0.003553 14,701,000 LowVol 0.49% -13.47% -87.87%
887 URO Uro URO $52,226 $0.043258 1,207,310 LowVol -0.16% 5.16% 39.07%
888 BITZ Bitz BITZ $52,097 $0.026168 1,990,891 LowVol -0.16% 0.90% 8.88%
889 DIBC DIBCOIN DIBC $51,927 $0.010385 5,000,000 LowVol -0.15% -10.95% 8.07%
890 GLT GlobalToken GLT $51,916 $0.002005 25,891,200 LowVol 3.55% 15.67% 5.80%
891 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol 0.16%
892 ARB ARbit ARB $49,972 $0.006460 7,735,355 LowVol -0.16% 40.50%
893 JIN Jin Coin JIN $49,932 $0.005070 9,848,485 LowVol -0.15% -42.26% 3.31%
894 ZMC ZetaMicron ZMC $49,093 $0.000082 600,344,291 LowVol -0.15% 0.59% 12.52%
895 BVC BeaverCoin BVC $48,908 $0.015699 3,115,258 LowVol -0.15% -26.60% 3.44%
896 XBTS Beatcoin XBTS $48,534 $0.031832 1,524,686 LowVol 6.88% -30.44% 4.06%
897 ZYD Zayedcoin ZYD $48,506 $0.007769 6,243,840 LowVol -0.15% 1.66% 35.58%
898 EREAL eREAL EREAL $47,184 $0.000705 66,909,634 LowVol 0.58% 46.17% 37.14%
899 WARP WARP WARP $46,930 $0.042850 1,095,224 LowVol -0.15% 0.59%
900 BIP BipCoin BIP $46,839 $0.028784 1,627,261 LowVol 1.87% 8.28% 14.33%
901 DBTC Debitcoin DBTC $46,346 $0.002575 17,999,624 LowVol -0.15% 2.24% -4.46%
902 EMP EMoneyPower EMP $46,311 $0.005034 9,200,000 LowVol 0.49% -49.66%
903 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,828 $0.000575 79,719,140 LowVol -0.16% -11.62% -11.50%
904 WORM HealthyWormCoin WORM $45,438 $0.000409 111,130,464 LowVol -0.15% -5.58%
905 $$$ Money $$$ $45,184 $0.000985 45,887,218 LowVol 11.65% 1.62% -8.36%
906 BRAIN Braincoin BRAIN $44,575 $0.004416 10,094,424 LowVol -0.15% 0.59% 7.95%
907 SFC Solarflarecoin SFC $43,908 $0.003118 14,083,450 LowVol 10.75% -17.22% 7.59%
908 JOBS JobsCoin JOBS $43,348 $0.000409 106,019,270 LowVol -0.15% -16.18% -32.57%
909 NRO Neuro NRO $43,287 $0.001227 35,290,132 LowVol -0.15% 0.59% 7.78%
910 EGAS ETHGAS EGAS $42,224 $0.004157 10,157,540 LowVol 0.53% 2.77% 69.36%
911 PLNC PLNcoin PLNC $41,925 $0.002453 17,089,600 LowVol -0.16% 37.17% 69.90%
912 DRS Digital Rupees DRS $41,770 $0.000082 510,802,961 LowVol -0.15% 0.59% -36.83%
913 CASH Cashcoin CASH $41,430 $0.000900 46,057,613 LowVol -0.15% -0.87% -10.89%
914 FLVR FlavorCoin FLVR $41,014 $0.001963 20,898,106 LowVol -0.15%
915 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol 0.80% 88.97%
916 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
917 BSC BowsCoin BSC $40,393 $0.007278 5,550,102 LowVol -0.16% 0.59% 35.87%
918 MND MindCoin MND $40,014 $0.003189 12,546,625 LowVol -0.15% 6.02% 7.86%
919 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -0.56% 20.66%
920 VLTC Vault Coin VLTC $37,495 $0.001238 30,287,510 LowVol -0.16% 75.88% 26.61%
921 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $37,302 $0.004645 8,030,000 LowVol 9.97% -25.32% -90.82%
922 COAL BitCoal COAL $36,787 $0.008175 4,500,000 LowVol -0.15% 3.11% -0.30%
923 GBT GameBet Coin GBT $36,514 $0.001717 21,262,780 LowVol -0.15% 16.65% 58.67%
924 PULSE Pulse PULSE $36,248 $0.002535 14,298,972 LowVol -0.15% 11.37% 30.09%
925 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -1.01%
926 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol 1.69%
927 BLZ BlazeCoin BLZ $34,229 $0.000056 608,557,394 LowVol 13.39% 45.98% 85.78%
928 ORLY Orlycoin ORLY $32,997 $0.000900 36,646,779 LowVol -0.05% 0.68% 8.69%
929 ACP AnarchistsPrime ACP $32,996 $0.007508 4,394,874 LowVol -1.15% -0.71% 30.52%
930 BENJI BenjiRolls BENJI $32,538 $0.001607 20,251,896 LowVol 1.82% -8.35% -16.28%
931 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,456 $0.001554 20,245,510 LowVol -0.15% 34.55%
932 CRT CRTCoin CRT $31,115 $0.392516 79,270 LowVol -0.16% 0.59% 13.31%
933 RBT Rimbit RBT $30,525 $0.000264 115,499,623 LowVol 1.21% -13.56% -34.75%
934 CXT Coinonat CXT $29,739 $0.003449 8,623,200 LowVol 0.32% -13.23% -23.63%
935 LTCR Litecred LTCR $29,662 $0.000981 30,227,750 LowVol 4.83% 20.04% -15.50%
936 EGO EGO EGO $29,439 $0.000491 60,000,001 LowVol -0.16% 0.59% 13.69%
937 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol
938 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol 0.80% 14.11%
939 SONG SongCoin SONG $27,966 $0.000859 32,565,300 LowVol 8.26% 40.40% -9.40%
940 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol 0.65% 59.32%
941 PSB Pesobit PSB $27,253 $0.000811 33,600,456
942 LIR LetItRide LIR $26,686 $0.000736 36,259,615 LowVol -0.13% 45.63%
943 KNC KingN Coin KNC $26,267 $13.08 2,008 LowVol -0.17% 0.59%
944 DPAY DPAY DPAY $26,018 $0.000327 79,541,001 LowVol -0.13% 51.78%
945 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,295 $0.028294 894,026 LowVol -0.15% 6.76% 35.78%
946 KRONE Kronecoin KRONE $25,223 $0.007549 3,340,955 LowVol 0.59% -2.97% 15.21%
947 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
948 ICON Iconic ICON $25,066 $0.042277 592,894 LowVol -0.15% 5.49% -2.04%
949 BOAT Doubloon BOAT $24,906 $0.001343 18,547,845 LowVol -15.79% -10.23% -65.71%
950 ERY Eryllium ERY $24,435 $0.004752 5,142,294 LowVol -4.17% 2.34% -26.87%
951 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -11.30%
952 FUZZ FuzzBalls FUZZ $24,093 $0.004988 4,829,945 LowVol -0.13% -12.37% 3.34%
953 CESC CryptoEscudo CESC $23,568 $0.000164 144,105,100 LowVol -0.15% 0.59% -33.92%
954 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,897 $0.000327 70,000,000 LowVol -0.15% -19.53% -14.88%
955 MTM MTMGaming MTM $22,773 $0.007591 2,999,967 LowVol 0.34% 7.55% -49.71%
956 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.35%
957 LUNA Luna Coin LUNA $22,619 $0.014066 1,608,024 LowVol 19.83% 1.02% 16.87%
958 BQC BBQCoin BQC $22,587 $0.000445 50,765,854 LowVol 0.17% 3.07% -17.26%
959 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.28%
960 MILO MiloCoin MILO $20,894 $0.001936 10,789,954 LowVol -0.15% -24.97% -6.99%
961 HVCO High Voltage HVCO $20,771 $0.013902 1,494,171 LowVol -0.15% 1.07%
962 UET Useless Ether… UET $20,606 $0.005196 3,965,716 LowVol 0.53% -1.47% -26.96%
963 ZNE Zonecoin ZNE $20,269 $0.007850 2,581,970 LowVol -0.15% -9.10%
964 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 7.35%
965 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 27.81%
966 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,293 $0.025595 753,776 LowVol -0.15% -1.30% 11.81%
967 CNC CHNCoin CNC $19,290 $0.000409 47,179,111 LowVol -0.16% 2.09% 9.11%
968 TRADE Tradecoin TRADE $18,300 $0.002453 7,459,750 LowVol -0.15% 0.59% 121.09%
969 ALTC Antilitecoin ALTC $18,038 $0.000572 31,512,613 LowVol -0.15% 17.35% 58.63%
970 IMX Impact IMX $17,910 $0.000164 109,509,033 LowVol -0.16% -25.41% 13.31%
971 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 51.37%
972 BIOB BioBar BIOB $17,456 $0.019708 885,756 LowVol -0.15% 0.59% 35.30%
973 RIDE Ride My Car RIDE $16,564 $0.000164 101,276,976 LowVol -0.16% -32.94% -24.46%
974 WBB Wild Beast Block WBB $15,891 $0.096523 164,640 LowVol 0.32% -9.26% -24.09%
975 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.24%
976 DAS DAS DAS $15,014 $0.005724 2,622,886 LowVol -0.15% -36.35% -59.53%
977 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
978 VPRC VapersCoin VPRC $13,681 $0.000018 780,124,964 LowVol -33.49% -71.54% 15.53%
979 ELS Elysium ELS $12,773 $0.003189 4,005,012 LowVol -0.16% 12.08% 129.90%
980 P7C P7Coin P7C $11,520 $0.000327 35,220,238 LowVol -0.15% 126.19%
981 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
982 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,219 $0.001554 7,220,967 LowVol -0.16% 0.59% -17.20%
983 BNX BnrtxCoin BNX $11,194 $0.000427 26,244,001 LowVol 1.49% -25.14% -26.08%
984 XRC Rawcoin XRC $11,053 $0.015680 704,882 LowVol -8.48% -15.98% 79.85%
985 JS JavaScript Token JS $10,592 $0.001325 7,991,996 LowVol -14.54% 67.95% 64.19%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,881 $0.005912 1,671,379 LowVol 0.28% 7.57% -2.08%
987 GEERT GeertCoin GEERT $9,642 $0.001894 5,091,200 LowVol 30.36% 29.33% -25.80%
988 MGM Magnum MGM $9,630 $0.002453 3,925,626 LowVol -0.16% -23.70% -8.13%
989 SANDG Save and Gain SANDG $9,022 $0.002944 3,064,800 LowVol -0.15% 3.46% 139.49%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.17%
991 MRNG MorningStar MRNG $8,524 $0.000262 32,573,618 LowVol -0.15% 1.98% -43.44%
992 CCM100 CCMiner CCM100 $7,816 $0.002326 3,360,417 LowVol 0.34% 73.71% 64.12%
993 NODC NodeCoin NODC $7,549 $0.004498 1,678,439 LowVol -0.15%
994 ARGUS Argus ARGUS $7,429 $0.006469 1,148,324 LowVol -16.03% 5.25% -4.89%
995 VOLT Bitvolt VOLT $7,415 $0.000491 15,112,554 LowVol -29.52% -13.78% -2.88%
996 CONX Concoin CONX $7,182 $0.009649 744,266 LowVol -0.15% 2.32% 8.79%
997 VRS Veros VRS $6,159 $0.000013 486,609,040 LowVol -10.39% -77.71% -26.14%
998 GRIM Grimcoin GRIM $6,028 $0.000584 10,324,802 LowVol -8.17% 3.10% -47.04%
999 VTA Virtacoin VTA $6,012 $0.000001 5,201,310,113 LowVol 20.30% -45.12% 43.09%
1000 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.05%
1001 OCEAN BurstOcean OCEAN $4,888 $0.023075 211,827 LowVol 68.56% 80.82% 88.27%
1002 WBC WalletBuilder… WBC $4,610 $0.245486 18,779 LowVol -0.15% 17.85%
1003 XNG Enigma XNG $4,090 $0.245977 16,627 LowVol -0.16% 0.52% 13.68%
1004 BBC BigBoobsCoin BBC $3,885 $0.020454 189,924 LowVol 0.64% 13.26%
1005 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1006 GSR GeyserCoin GSR $3,173 $0.067709 46,864 LowVol -0.16% -16.09% 137.41%
1007 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,042 $0.002208 1,377,917 LowVol -0.15% 8.63% 14.31%
1008 LEX Lex4All LEX $3,035 $0.003035 1,000,000 LowVol 0.28% 7.57% 120.10%
1009 FRAZ Frazcoin FRAZ $2,848 $0.000318 8,969,822 LowVol -0.15% -36.35% -37.19%
1010 TOKEN SwapToken TOKEN $1,724 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -21.32% -9.86% -40.18%
1011 ULA Ulatech ULA $1,659 $0.009860 168,286 LowVol -10.75% -25.33% 9.53%
1012 DGCS Digital Credits DGCS $1,429 $0.000245 5,826,388 LowVol -0.15% -24.56% 13.30%
1013 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol 0.50% 3.44%
1014 EBT Ebittree Coin EBT $923 $0.000730 1,264,511 LowVol -0.15% -49.87% 99.44%
1015 ABN Abncoin ABN $786 $0.011612 67,700 LowVol 4.25% -8.80% 42.90%
1016 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -49.01% 14.87%
1017 DMB Digital Money… DMB $542 $0.001286 421,300 LowVol 2.07% -2.29% -7.44%
1018 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 1.03%
1019 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 8.94%
1020 CALC CaliphCoin CALC $114 $0.001308 87,140 LowVol -0.16% -4.15% 36.14%
1021 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,782 LowVol -0.16% 0.59% 13.31%
1022 BTG Bitcoin Gold BTG $243.11 $131,173,000 0.39% -4.79% 50.73%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $5.90 $23,499,900 -0.77% 23.76% 204.88%
1024 REC Regalcoin REC $44.81 $6,887,690 -1.26% 18.28% -18.80%
1025 QASH QASH QASH $0.433545 $3,523,570 0.14% -15.61%
1026 NULS Nuls NULS $0.692854 $3,373,230 2.60% -7.55% -9.87%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,404,490 0.00% 0.12% 19.26%
1028 BTE BitSerial BTE $5.97 $2,340,340 1.56% 44.86%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.78 $1,646,490 -0.11% -0.56% 18.25%
1030 INK Ink INK $0.180364 $1,622,050 0.89% -50.03%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $3.86 $1,239,050 0.81% -1.08% 206.19%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $5.14 $1,101,720 6.38% -6.19%
1033 B2X SegWit2x [Fut… B2X $268.49 $860,682 1.47% 18.26% 7.01%
1034 XUC Exchange Union XUC $6.46 $828,701 2.06% 116.90% 107.64%
1035 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057375 $807,234 0.60% -4.22% -2.33%
1036 BT2 BT2 [CST] BT2 $104.18 $749,569 5.48% 12.24% -37.00%
1037 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $1.99 $721,152 -12.61% 14.51% 23.23%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.62 $662,349 -0.63% 0.45% -4.40%
1039 ADK Aidos Kuneen ADK $40.15 $622,815 -0.15% -3.87% 16.34%
1040 INF InfChain INF $0.009240 $604,659 0.74%
1041 ETN Electroneum ETN $0.029466 $545,922 1.35% -0.26% -17.75%
1042 THS TechShares THS $0.987435 $471,929 -4.23% -3.79% -9.04%
1043 WC WINCOIN WC $1.87 $464,203 -0.05% 1.76%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.044420 $404,297 -0.79% -8.81% -25.10%
1045 BT1 BT1 [CST] BT1 $8042.44 $354,124 -0.21% 0.88% 14.82%
1046 BOT Bodhi BOT $0.516778 $314,869 -1.21% -8.79%
1047 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.54 $312,957 -6.16% -16.10%
1048 TSL Energo TSL $0.033124 $281,916 -1.37% 1.78%
1049 SISA SISA SISA $0.017918 $274,574 -6.65% -36.84%
1050 SIC Swisscoin SIC $0.004988 $258,418 -3.07% -14.93% -31.51%
1051 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $175,978 -0.16% 0.59%
1052 EAG EA Coin EAG $4.02 $175,451 -0.15% -11.96%
1053 RMC Russian Minin… RMC $11786.60 $165,550 0.08% -32.30% 35.84%
1054 SUR Suretly SUR $3.26 $143,051 0.53% 14.01% 20.81%
1055 LLT LLToken LLT $0.315935 $135,070 -2.58% -7.31% 14.35%
1056 HOLD Interstellar … HOLD $0.108145 $126,395 -9.67% 27.29% -60.39%
1057 UGT UG Token UGT $0.345197 $123,962 0.53% 0.99% 4.04%
1058 XCPO Copico XCPO $0.033924 $120,374 12.54% 41.09%
1059 XID Sphre AIR XID $0.189675 $115,077 0.45% 1.68% -0.80%
1060 PHR Phore PHR $0.500458 $108,967 -4.17% 36.30% 75.55%
1061 TER TerraNova TER $2.86 $92,918 -12.51% 4.30% -15.24%
1062 BPL Blockpool BPL $0.187177 $92,459 -0.64% 3.94% -2.84%
1063 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019799 $83,751 1.05% -9.32%
1064 GMT Mercury Protocol GMT $0.051230 $74,656 7.22% 33.08% 14.31%
1065 B2B B2B B2B $0.834571 $72,913 6.51% -3.48%
1066 SJCX Storjcoin X SJCX $0.688783 $71,399 -0.15% -3.20% -12.62%
1067 AION Aion AION $0.778776 $70,659 -1.36% -10.45% -4.98%
1068 VASH VPNCoin VASH $0.004988 $69,113 -0.15% 10.68% 10.04%
1069 BSR BitSoar BSR $0.185545 $60,703 16.05% 61.87% 33.18%
1070 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.051961 $59,360 8.26% -4.75% 22.28%
1071 DSR Desire DSR $0.186512 $55,831 -11.40% -20.62% -61.31%
1072 GBG Golos Gold GBG $0.099766 $51,746 -0.90% 4.98% 2.07%
1073 AKY Akuya Coin AKY $0.490481 $51,291 -0.32% -16.11% -50.00%
1074 MSD MSD MSD $0.013575 $39,562 0.44% 0.06% 19.09%
1075 OXY Oxycoin OXY $0.167803 $32,934 -0.80% -10.96% 15.44%
1076 ASTRO Astro ASTRO $1.38 $32,682 -2.85% -3.78%
1077 ICX ICON ICX $1.07 $31,370 3.50% 9.24% 5.81%
1078 COR CORION COR $1.00 $30,345 -1.14% 6.74% 42.29%
1079 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000429 $28,779 -1.40% 5.11% 38.11%
1080 PAYX Paypex PAYX $0.128046 $28,146 -4.63% -8.84%
1081 BIXC BIXC BIXC $3.53 $26,168 -0.15% 2.37%
1082 DGPT DigiPulse DGPT $1.47 $23,960 -19.20% 43.73%
1083 BTU Bitcoin Unlim… BTU $146.00 $23,176 0.00% -3.58% -5.60%
1084 SSS Sharechain SSS $0.002559 $19,158 -5.77% -20.35% -54.69%
1085 DNA EncrypGen DNA $0.057101 $16,200 -6.33% -9.37%
1086 MCR Macro MCR $2.29 $15,762 -0.15% -31.56% 5.47%
1087 PLC PlusCoin PLC $0.000882 $15,540 8.85% 24.40%
1088 STEX STEX STEX $0.245332 $13,492 -2.73% -3.32% 81.87%
1089 CCT Crystal Clear CCT $0.335762 $13,074 7.48% 76.34% -27.64%
1090 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.002250 $11,904 -26.27% -37.16% -26.83%
1091 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001406 $11,386 -2.11% -7.12% -96.97%
1092 MKR Maker MKR $319.19 $10,840 0.53% 12.97%
1093 MGC MergeCoin MGC $0.011939 $10,608 -0.15%
1094 AERM Aerium AERM $1.93 $10,427 2.43% 27.41%
1095 VIU Viuly VIU $0.002515 $10,178 1.42% -16.21%
1096 EVR Everus EVR $3.95 $9,088 -0.15% -0.63% -2.97%
1097 XID International… XID $0.005888 $8,844 -0.15% 90.59% -6.54%
1098 MINEX Minex MINEX $0.057978 $8,637 -0.15% 22.27% 28.09%
1099 STU bitJob STU $0.059148 $7,738 28.25% -2.75% -38.58%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.30 $7,476 0.06% 3.73% 24.02%
1101 MGC GulfCoin MGC $0.003433 $7,320 -0.15% 2.99% -4.39%
1102 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002343 $6,186 0.91% 13.01% -20.20%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000196 $6,169 0.31% -19.51% -18.83%
1104 OX OX Fina OX $0.000164 $6,147 -0.09% -4.79% -21.61%
1105 PNX Phantomx PNX $0.019097 $5,699 -0.16% 37.00%
1106 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000095 $5,423 -10.74% -31.10% -34.38%
1107 FAP FAPcoin FAP $0.013976 $4,729 -0.13% -51.71% 11.29%
1108 EFYT Ergo EFYT $10.60 $4,160 -0.12% 37.76% 30.12%
1109 ETT EncryptoTel [… ETT $0.063242 $4,116 -0.15% -13.14% 24.82%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.383030 $4,020 2.27% 2.20% -0.89%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073106 $3,809 -0.15% 15.63% 26.46%
1112 APC AlpaCoin APC $0.015414 $3,621 3.13% 13.73% -66.96%
1113 IPY Infinity Pay IPY $0.001009 $3,287 0.47%
1114 PRL Oyster Pearl PRL $0.012619 $3,252 0.51% -27.50%
1115 DFS DFSCoin DFS $0.008107 $3,208 0.44% -0.88% -26.43%
1116 IQT iQuant IQT $0.160799 $2,844 -0.22% 52.14% -9.90%
1117 SND Sand Coin SND $0.489917 $2,824 -38.82% -0.67% -43.34%
1118 XOT Internet of T… XOT $2441.28 $2,800 -0.17% 0.59% 13.15%
1119 SIFT Smart Investm… SIFT $3.30 $2,544 0.49% 3.58% 5.07%
1120 PRES President Trump PRES $0.003923 $2,534 -0.15% 12.21% 9.10%
1121 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.013010 $2,480 -1.65% -37.12% 110.91%
1122 SHND StrongHands SHND $3.2e-08 $2,336 19.43% 13.76% 71.17%
1123 VULC Vulcano VULC $0.006807 $2,292 -0.17% -2.40% -12.04%
1124 CASH Cash Poker Pro CASH $0.059050 $2,185 0.51% -3.40% -17.07%
1125 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021527 $2,131 0.51% -38.04% -77.42%
1126 ABC Alphabit ABC $11.45 $1,903 -0.15% -17.12% -16.50%
1127 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $1,711 65.39% 6.14% 82.72%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.090649 $1,696 0.05% 7.34% -6.89%
1129 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.051191 $1,513 -25.05% -10.43% -34.15%
1130 ACC AdCoin ACC $0.109860 $1,490 -0.10% 42.21% 25.79%
1131 BTCM BTCMoon BTCM $0.001830 $1,450 4.25% 40.41% 1.09%
1132 DAY Chronologic DAY $3.78 $1,402 0.69% 13.62% -17.05%
1133 PEC Peacecoin PEC $0.040887 $1,384 -0.15% -29.26% 706.97%
1134 HAT Hawala.Today HAT $0.126195 $1,377 -14.55% 21.47% -65.12%
1135 BTBc Bitbase BTBc $0.007360 $1,356 5.71% -14.72% -16.19%
1136 TELL Tellurion TELL $0.000084 $1,356 0.99% -61.83% -37.61%
1137 IBTC iBTC IBTC $0.006825 $1,352 -7.49% -7.72% -34.86%
1138 MCI Musiconomi MCI $0.041338 $1,312 -0.30% -28.58% -9.63%
1139 EUSD eUSD EUSD $0.000289 $1,170 0.51% 16.94% -69.03%
1140 ZBC Zilbercoin ZBC $0.048164 $1,136 1.57% 8.93% 4.19%
1141 BOS BOScoin BOS $1.11 $1,099 -0.16% 6.88% -9.61%
1142 FOR FORCE FOR $0.002473 $1,056 0.17% 12.77% -20.65%
1143 WILD Wild Crypto WILD $0.080652 $1,043 1.34% 2.50% 32.75%
1144 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,013 -0.16% 0.58% -32.27%
1145 WA WA Space WA $0.015374 $950 -0.15% -9.08% -1.65%
1146 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000245 $943 -0.13% 0.59% -7.66%
1147 BSN Bastonet BSN $0.001063 $898 -0.15% 8.97% -3.72%
1148 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006573 $860 -0.15% -13.37% -5.38%
1149 NTC Natcoin NTC $0.612733 $830 49.63% 70.87% -34.96%
1150 GARY President Joh… GARY $0.110477 $818 -0.15% 7.17% 21.54%
1151 WIC Wi Coin WIC $0.003624 $750 3.97% 39.19% 8.61%
1152 FLASH Flash FLASH $0.004579 $743 -0.16% 12.66% 5.58%
1153 QBT Cubits QBT $0.000736 $738 -0.11% 0.35% 7.64%
1154 EGOLD eGold EGOLD $0.008908 $701 0.49% 294.44% -4.22%
1155 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000409 $699 -0.15% 0.59% -9.94%
1156 HIGH High Gain HIGH $0.000818 $689 -0.15% -8.09% -50.67%
1157 BEST BestChain BEST $0.001075 $591 3.36% 12.84% -3.48%
1158 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.07 $588 -0.15% 36.86% 36.15%
1159 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000244 $544 -0.15% 50.35% 69.16%
1160 QORA Qora QORA $0.163116 $507 -0.15% 41.06% 3.08%
1161 NTWK Network Token NTWK $0.000742 LowVol -73.99% 1.55% -66.88%
1162 FBL Faceblock FBL $0.001968 LowVol -46.51% -25.50%
1163 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.025668 LowVol -0.16% 34.98% -24.96%
1164 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol 1.45% -48.87% -84.19%
1165 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000414 LowVol -9.69% -20.99% -44.54%
1166 SWP Swapcoin SWP $0.080354 LowVol 8.72% -19.59% -21.11%
1167 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 28.95% 20.86% 38.59%
1168 FC Facecoin FC $0.002969 LowVol 0.53% -10.28% -54.08%
1169 EDRC EDRCoin EDRC $0.038846 LowVol 0.43% -3.30% 9.08%
1170 GAY GAY Money GAY $0.013605 LowVol 4.25% -0.02% -65.96%
1171 INDIA India Coin INDIA $0.000245 LowVol -0.15% 0.59% -6.96%
1172 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol 0.77% -41.08% 13.87%
1173 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009159 LowVol -0.16% 0.59% -28.09%
1174 NBIT netBit NBIT $0.046530 LowVol -0.16% 0.20% 32.36%
1175 STARS StarCash Network STARS $0.210159 LowVol -0.15% 0.70% -52.56%
1176 9COIN 9COIN 9COIN $0.002780 LowVol -0.16% -10.00% -7.67%
1177 TIE TIES Network TIE $0.072374 LowVol 0.53% -9.54% -45.22%
1178 DMC DynamicCoin DMC $0.002577 LowVol -1.03% -5.32%
1179 LDCN LandCoin LDCN $0.002146 LowVol -5.76% -6.36% 30.72%
1180 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000070 LowVol -1.02% -13.22% 5499.75%
1181 MOTO Motocoin MOTO $0.006284 LowVol -0.56% 20.51% 106.73%
1182 ACES Aces ACES $0.000247 LowVol 29.82% 51.78% -6.79%
1183 REGA Regacoin REGA $0.002290 LowVol -0.15% 0.59% 2.34%
1184 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol -0.16% 0.59% 13.30%
1185 MAGN Magnetcoin MAGN $0.406662 LowVol -0.15% -10.42% -15.90%
1186 SKC Skeincoin SKC $0.002453 LowVol -0.15% -18.44% -45.73%
1187 CYDER Cyder CYDER $0.000245 LowVol -0.15% 0.59% -34.20%
1188 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol -0.19% -0.63% 112.91%
1189 PRIMU Primulon PRIMU $0.000164 LowVol -0.15% 0.59% -36.04%
1190 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol -0.15% 0.59%
1191 UTA UtaCoin UTA $0.000736 LowVol -0.15% 29.73% -46.33%
1192 DBG Digital Bulli… DBG $0.004743 LowVol -0.15% 0.59% 17.79%
1193 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003026 LowVol -0.13% -2.06% 12.63%
1194 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000245 LowVol -0.16% -24.56% -37.48%
1195 HNC Huncoin HNC $0.001390 LowVol -0.17% -14.50% -28.67%
1196 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001082 LowVol -0.15% -5.45% -18.53%
1197 MARX MarxCoin MARX $0.001320 LowVol 17.31% 85.86% 47.04%
1198 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol -0.15% -3.01%
1199 DASHS Dashs DASHS $0.024451 LowVol -0.16% -9.47% -17.21%
1200 BIRDS Birds BIRDS $0.000082 LowVol -49.71% -14.02%
1201 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol -0.16% 1193.96% 187.75%
1202 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -0.16% 0.59% -1.17%
1203 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003271 LowVol -0.15% 16.21%
1204 BUB Bubble BUB $0.013329 LowVol -0.15% 20.30% -57.02%
1205 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol -0.15% 0.59% -10.24%
1206 10MT 10M Token 10MT $0.001340 LowVol 0.51% -20.06% -55.88%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 19.12% 6.17% 12.30%
1208 AV AvatarCoin AV $0.025677 LowVol -0.15% -0.05% 19.35%
1209 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002747 LowVol 37.22% -44.82%
1210 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001799 LowVol -0.15% -4.07% 16.63%
1211 GRN Granite GRN $0.012348 LowVol 2.55% 4.01% 12.25%
1212 YEL Yellow Token YEL $0.002955 LowVol 0.68% 42.06% -71.99%
1213 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol -0.15% 0.59% 13.31%
1214 TCR TheCreed TCR $0.000327 LowVol -0.15% 0.51%
1215 EBIT eBIT EBIT $0.000928 LowVol 0.53% 4.39% -11.38%
1216 SKR Sakuracoin SKR $0.000881 LowVol 3.33% 0.96% 17.63%
1217 BET BetaCoin BET $0.002224 LowVol -0.35% -3.05% -24.89%
1218 CME Cashme CME $0.000082 LowVol -0.15% 13.31%
1219 XQN Quotient XQN $0.007605 LowVol -0.15% 28.14% 13.97%
1220 IRL IrishCoin IRL $0.002535 LowVol -0.15% 15.49% 25.45%
1221 EXRN EXRNchain EXRN $7.4e-07 LowVol 0.53% 2.06% -2.34%
1222 SAK Sharkcoin SAK $0.001843 LowVol -0.05% 4.34% -0.24%
1223 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol -0.15% -43.35%
1224 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol -0.15% 0.59% 13.31%
1225 ELC Elacoin ELC $0.065384 LowVol -0.09% 0.52% 8.63%
1226 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol -0.15% 0.59% -19.09%
1227 AIB Advanced Inte… AIB $0.003405 LowVol -7.48% 19.66% 12.76%
1228 ASC AsicCoin ASC $0.000671 LowVol 0.47% 1548.59% 112.32%
1229 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol -0.16% 1.32% 8.51%
1230 FUTC FutCoin FUTC $0.001472 LowVol -0.15% 0.59% -30.65%
1231 WOW Wowcoin WOW $0.000105 LowVol 13.97% -27.43% -12.85%
1232 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002159 LowVol -0.97% -5.95% -20.37%
1233 AXIOM Axiom AXIOM $0.012511 LowVol -0.15% 0.59% 9.38%
1234 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000056 LowVol 0.53% 17.56% 48.30%
1235 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037955 LowVol 0.28% 43.42% 30.32%
1236 ZSE ZSEcoin ZSE $0.008832 LowVol -6.32% -6.12% 29.36%
1237 BIT First Bitcoin BIT $0.014474 LowVol -0.15% -6.79% 19.73%
1238 BXC Bitcedi BXC $0.001742 LowVol 30.52% 29.10% 37.60%
1239 TODAY TodayCoin TODAY $0.000654 LowVol -17.37% 0.59% -6.36%
1240 TOP TopCoin TOP $0.000800 LowVol -5.79% -17.74% 58.26%
1241 ACN Avoncoin ACN $0.000327 LowVol -0.15% -18.65% 4.63%
1242 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.53% 2.06% 12.58%
1243 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol -0.15% -41.02% -43.35%
1244 QBC Quebecoin QBC $0.001390 LowVol -0.15% 0.59%
1245 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol -0.15% 0.59% 13.31%
1246 DON Donationcoin DON $0.000442 LowVol 5.95% 2.40% 18.23%
1247 HCC Happy Creator… HCC $0.000409 LowVol -14.42% -3.09% -18.74%
1248 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol -0.15% 0.59% 13.31%
1249 UR UR UR $0.000502 LowVol 8.37% 24.99% -7.59%
1250 RHFC RHFCoin RHFC $0.000900 LowVol -0.15% 0.59%
1251 FID BITFID FID $0.081774 LowVol -0.15% 4.62%
1252 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002862 LowVol -0.15% -1.02%
1253 YES Yescoin YES $0.000042 LowVol -2.87% 139.54% -14.80%
1254 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007842 LowVol -0.15% 271.96%
1255 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol -0.15%
1256 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073188 LowVol -0.15% -42.57%
1257 MAVRO Mavro MAVRO $0.015946 LowVol -0.16% 1.11% 77.24%
1258 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol -0.15% 0.59% -34.52%
1259 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol -0.16% -19.53% 42.53%
1260 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068445 LowVol -0.15% 15.44% 19.79%
1261 DUB Dubstep DUB $0.001635 LowVol -0.15%
1262 CYC Cycling Coin CYC $0.001227 LowVol -0.15% 26.41% 21.08%
1263 SHA SHACoin SHA $0.000572 LowVol 31.05% 0.59% 14.10%
1264 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1265 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046039 LowVol -0.15% -12.74% -24.49%
1266 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000245 LowVol -0.15% -43.35%
1267 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011530 LowVol -0.16% 1.30%
1268 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol -0.16% 0.59% 13.31%
1269 PRM PrismChain PRM $0.000900 LowVol -0.15% -4.04% 3.81%
1270 HYPER Hyper HYPER $0.024941 LowVol -0.16% 10.41%
1271 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218255 LowVol -0.16% 1.07% 16.64%
1272 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol -0.15% 0.58% 13.31%
1273 PDG PinkDog PDG $0.000164 LowVol -0.16% -24.46%
1274 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol -0.13% 0.59% 13.31%
1275 KASHH KashhCoin KASHH $0.000004 LowVol 20.30% -82.26% -75.94%
1276 NBE BitCentavo NBE $7.1e-07 LowVol 0.30% 40.16%
1277 BGR Bongger BGR $0.000111 LowVol 2.39% 84.26%
1278 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001390 LowVol -0.15% 0.59% -3.69%
1279 ANTX Antimatter ANTX $0.000015 LowVol -81.70% -81.55% -79.21%
1280 VGC VegasCoin VGC $0.000183 LowVol 20.03% 40.71%
1281 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol
1282 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol 0.53%
1283 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 29.70%
1284 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol -0.06% 0.69% 19.29%
1285 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 3.44%
1286 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol
1287 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.84%
1288 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol 0.10% -32.35%
1289 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol 0.21% -10.42%
1290 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 31.47%
1291 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1292 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 11.18%
1293 OP Operand OP $0.000731 LowVol -0.09% -7.68%
1294 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 23.38%
1295 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol 0.80% 17.70%
1296 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.36%
1297 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1298 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1299 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol 5.58%
1300 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 10.72%
1301 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol -0.17% -29.79%
1302 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.53% 46.37%
1303 OMC Omicron OMC $0.091074 LowVol -0.24%
1304 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol 1.88% -4.36%
1305 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 14.04%
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol
1309 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.51%
1310 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol 0.56% -76.45%
1311 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol 0.28%
1312 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol -0.02% 3.48% 310.52%
1313 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol 1.56% 16.46%
1314 ASN Aseancoin ASN $0.003435 LowVol 0.62% 106.97%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 10.67%
1318 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -4.07%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi