Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 4h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8202.63 trên tổng giá trị $136,945,877,202

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $369.89 trên tổng giá trị $35,469,301,719

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1314.84 trên tổng giá trị $22,111,089,038

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.237793 trên tổng giá trị $9,184,248,224

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $575.26 trên tổng giá trị $4,432,002,326

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PRIX Privatix (PRIX) đang có giá hiện tại $4.94 trên tổng giá trị $5,233,640 đã biến động tăng 154.14% trong 1h qua

    + Đồng EXRN EXRNchain (EXRN) đang có giá hiện tại $7.4e-07 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.56% trong 1h qua

    + Đồng USDE USDe (USDE) đang có giá hiện tại $0.000246 trên tổng giá trị $278,529 đã biến động tăng 91.19% trong 1h qua

    + Đồng CRTM Corethum (CRTM) đang có giá hiện tại $0.003137 trên tổng giá trị $7,843 đã biến động tăng 70.09% trong 1h qua

    + Đồng BCO BridgeCoin (BCO) đang có giá hiện tại $0.365481 trên tổng giá trị $9,768,869 đã biến động tăng 65.37% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000668 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1532.26% trong 24h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.029474 trên tổng giá trị $488,202 đã biến động tăng 633.95% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003913 trên tổng giá trị đã biến động tăng 432.68% trong 24h qua

    + Đồng EGOLD eGold (EGOLD) đang có giá hiện tại $0.008860 trên tổng giá trị đã biến động tăng 290.44% trong 24h qua

    + Đồng BITOK Bitok (BITOK) đang có giá hiện tại $0.000082 trên tổng giá trị đã biến động tăng 273.47% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000071 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5557.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.002048 trên tổng giá trị $347,316 đã biến động tăng 698.68% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.040927 trên tổng giá trị đã biến động tăng 668.46% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.142222 trên tổng giá trị $1,422,220 đã biến động tăng 653.91% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.158801 trên tổng giá trị $702,408 đã biến động tăng 587.04% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CDN Canada eCoin CDN $723,349 $0.007425 97,415,544 LowVol 1.11% 16.46% 22.21%
702 XFT Footy Cash XFT $716,307 $0.157571 4,545,931 LowVol 3.39% 4.62% 18.59%
703 METAL MetalCoin METAL $704,955 $0.009164 76,925,527 LowVol -0.71% -6.40%
704 EBET EthBet EBET $690,877 $0.081256 8,502,500 LowVol -19.18% -2.59% 11.47%
705 XGR GoldReserve XGR $685,914 $0.039945 17,171,382 LowVol 0.17% -18.66% 147.08%
706 BTB BitBar BTB $672,178 $19.12 35,165 LowVol 1.42% 0.60% -12.41%
707 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -3.83% -15.66%
708 MAX MaxCoin MAX $648,820 $0.010641 60,973,061 LowVol 0.15% 7.35% 22.12%
709 RIYA Etheriya RIYA $648,701 $0.410173 1,581,531 LowVol 0.15% 7.74% 47.71%
710 SMC SmartCoin SMC $600,066 $0.025529 23,505,550 LowVol -1.20% -15.39% 68.05%
711 IFLT InflationCoin IFLT $598,482 $0.000018 33,022,961,438 LowVol -1.56% -50.09% 28.32%
712 TAG TagCoin TAG $594,232 $0.100376 5,920,063 LowVol -0.19% -9.22% 39.34%
713 USC Ultimate Secu… USC $592,644 $0.057298 10,343,113 LowVol 0.15% 9.61% -20.54%
714 HBN HoboNickels HBN $576,600 $0.009659 59,696,358 LowVol 0.15% -0.81% 0.41%
715 ITI iTicoin ITI $574,742 $17.96 32,000 LowVol -0.71% -11.15% 14.76%
716 UFO UFO Coin UFO $569,988 $0.000164 3,481,696,262 LowVol 0.15% -16.70% -26.11%
717 BTSR BTSR BTSR $565,994 $0.172335 3,284,266 LowVol 6.78% 10.98% 30.35%
718 BITS Bitstar BITS $565,052 $0.024483 23,079,737 LowVol 1.99% 19.08% -8.47%
719 NOBL NobleCoin NOBL $559,134 $0.000242 2,313,320,058 LowVol 0.13% -1.39% 17.07%
720 SDC ShadowCash SDC $548,578 $0.081937 6,695,133 LowVol 0.15% -24.28%
721 SAC SACoin SAC $516,618 $0.073669 7,012,650 LowVol 2.66% 1.34% -8.47%
722 KOBO Kobocoin KOBO $500,583 $0.020266 24,700,248 LowVol 1.77% -18.10% -14.39%
723 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 4.10% -6.84%
724 E4ROW E4ROW E4ROW $474,280 $0.110865 4,278,000 LowVol 0.28% 236.04%
725 TROLL Trollcoin TROLL $463,548 $0.000821 564,921,580 LowVol 0.15% 0.63% 3.11%
726 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,777 $0.082673 5,428,300 LowVol 0.15% 4.38% 3.91%
727 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 20.79%
728 PIGGY Piggycoin PIGGY $432,637 $0.000890 486,287,362 LowVol 8.66% 4.72% -29.58%
729 FNC FinCoin FNC $423,560 $0.032889 12,878,667 LowVol 0.16% -2.97% -37.54%
730 JET Jetcoin JET $394,509 $0.081721 4,827,498 LowVol 0.25% 45.22% 11.44%
731 FC2 FuelCoin FC2 $390,946 $0.003847 101,618,810 LowVol 0.15% 12.11% 24.02%
732 VAL Valorbit VAL $388,184 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.16% 13.39%
733 BUCKS SwagBucks BUCKS $351,948 $1.12 313,157 LowVol -0.98% -0.88% -9.49%
734 SLG Sterlingcoin SLG $348,653 $0.082919 4,204,738 LowVol 0.16% 4.45% -1.02%
735 ICN iCoin ICN $346,195 $0.011869 29,168,038 LowVol 0.15% -1.84% 11.09%
736 TALK BTCtalkcoin TALK $345,918 $0.005298 65,290,635 LowVol 0.48% -30.32% -45.97%
737 PXC Phoenixcoin PXC $344,835 $0.005552 62,107,503 LowVol 0.15% 10.65% -12.02%
738 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -0.06% 15.12%
739 DAXX DaxxCoin DAXX $323,924 $0.000653 495,885,550 LowVol 0.18% -13.01% -5.95%
740 GUN Guncoin GUN $320,836 $0.001637 195,997,528 LowVol -2.12% 21.51% 32.63%
741 V Version V $320,102 $0.000686 466,656,444 LowVol 0.19% -0.05% -22.45%
742 UNI Universe UNI $315,058 $0.029713 10,603,272 LowVol 0.17% -6.87% 21.14%
743 AU AurumCoin AU $306,017 $1.03 296,216 LowVol 0.17% 0.34% 6.60%
744 CFT CryptoForecast CFT $304,992 $0.006630 46,000,000 LowVol 9.64% 1.66% -20.20%
745 BTWTY Bit20 BTWTY $294,469 $289,832 1.016 LowVol 0.17% 23.35% 41.14%
746 BRIT BritCoin BRIT $289,512 $0.013612 21,268,092 LowVol 0.32% -27.36% -33.49%
747 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -0.85%
748 FUNK The Cypherfunks FUNK $274,843 $0.000006 46,181,857,499 LowVol 18.34% 5.08% 10.88%
749 OPAL Opal OPAL $271,071 $0.017900 15,143,352 LowVol -3.96% 1.51% -10.21%
750 XJO Joulecoin XJO $266,694 $0.007769 34,328,336 LowVol 0.16% -0.02% 3.40%
751 Q2C QubitCoin Q2C $264,079 $0.001064 248,168,772 LowVol 0.17% 0.19% 12.09%
752 WAY WayGuide WAY $262,043 $0.002619 100,040,708 LowVol 0.16%
753 GOOD Goodomy GOOD $261,502 $0.000593 441,349,000 LowVol 0.35% -6.57% 35.04%
754 ICE iDice ICE $259,212 $0.164997 1,571,013 LowVol 0.14% -6.88% -6.89%
755 GAIA GAIA GAIA $258,519 $0.010726 24,101,381 LowVol 0.17% 9.80%
756 NEWB Newbium NEWB $257,775 $0.005155 50,000,000 LowVol 0.14% -10.09% -14.43%
757 TIT Titcoin TIT $251,532 $0.005041 49,898,202 LowVol -0.31% 0.67% 8.59%
758 DVC Devcoin DVC $247,350 $0.000016 15,121,957,500 LowVol 0.32% 21.96% 7.61%
759 VIDZ PureVidz VIDZ $237,110 $0.001893 125,279,775 LowVol -0.14% 10.28% 1.18%
760 J Joincoin J $237,094 $0.096836 2,448,402 LowVol -1.68% 2.69% -9.34%
761 FLT FlutterCoin FLT $235,727 $0.000732 322,214,524 LowVol 0.38% -17.99% 23.37%
762 SPEX SproutsExtreme SPEX $234,646 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.17% 1.23%
763 NYAN Nyancoin NYAN $234,237 $0.000737 317,815,104 LowVol 0.16% 0.19% -2.43%
764 OHM OHM OHM $227,369 $0.007694 29,550,123 LowVol 0.17% -29.43%
765 TRK Truckcoin TRK $226,737 $0.001469 154,309,030 LowVol 2.85% 19.87% 3.17%
766 PR Prototanium PR $224,391 $1.15 195,812 LowVol 0.15% 30.68% 11.31%
767 BBP BiblePay BBP $215,909 $0.000900 239,791,280 LowVol 0.17% 10.24% 15.88%
768 KAYI Kayicoin KAYI $215,018 $0.000757 284,208,439 LowVol 0.35% 2.96% 11.45%
769 TTC TittieCoin TTC $211,126 $0.000168 1,259,816,434 LowVol 0.27% 3.56% 69.37%
770 TGC Tigercoin TGC $210,258 $0.004829 43,536,800 LowVol 11.49% 5.55% 80.88%
771 XPY PayCoin XPY $209,003 $0.017680 11,821,482 LowVol 0.09% -4.70% 17.28%
772 CHESS ChessCoin CHESS $208,267 $0.003854 54,032,769 LowVol 5.31% 4.16% 14.65%
773 BUN BunnyCoin BUN $207,831 $0.000002 102,275,962,577 LowVol 0.50% 10.93% 16.95%
774 FLY Flycoin FLY $207,411 $0.983896 210,806 LowVol 0.17% -0.04%
775 LANA LanaCoin LANA $204,715 $0.000246 833,665,655 LowVol 0.19% 1.50% -8.68%
776 I0C I0Coin I0C $202,205 $0.009636 20,984,618 LowVol -0.10% -5.55% 15.02%
777 SH Shilling SH $201,890 $0.005157 39,149,825 LowVol 0.15% 45.52% 13.78%
778 CUBE DigiCube CUBE $198,836 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.15% 0.19% 13.39%
779 LOT LottoCoin LOT $196,752 $0.000014 14,491,014,421 LowVol 16.20% -3.82% 13.83%
780 TEK TEKcoin TEK $196,245 $0.000139 1,414,054,562 LowVol 0.49% 64.78% 59.08%
781 KED Darsek KED $195,513 $0.014482 13,500,506 LowVol 0.17% 1.88% 25.56%
782 8BIT 8Bit 8BIT $193,150 $0.165877 1,164,415 LowVol 0.17% -7.64% -16.49%
783 LTB LiteBar LTB $189,175 $0.237774 795,608 LowVol 1.81% 12.43% -33.52%
784 UNIC UniCoin UNIC $185,394 $0.062542 2,964,315 LowVol -2.52% 3.76% 18.51%
785 BIGUP BigUp BIGUP $183,244 $0.000087 2,116,147,742 LowVol 0.05% -0.62% -2.44%
786 KUSH KushCoin KUSH $179,548 $0.032972 5,445,524 LowVol 0.40% 0.67% 4.93%
787 ECA Electra ECA $178,986 $0.000008 21,708,678,210 LowVol 0.53% 25.68% -70.13%
788 XRA Ratecoin XRA $178,655 $0.001565 114,164,443 LowVol 0.17% -3.79% 25.41%
789 CCN Cannacoin CCN $176,980 $0.037659 4,699,564 LowVol 0.17% 6.53% 0.32%
790 GLC GlobalCoin GLC $176,041 $0.002701 65,171,010 LowVol 0.15% -2.76% -35.48%
791 BERN BERNcash BERN $172,942 $0.002428 71,234,301 LowVol -5.21% 6.00% 45.72%
792 888 OctoCoin 888 $164,220 $0.003269 50,239,220 LowVol -11.52% -33.85% 62.18%
793 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol 14.13%
794 XRE RevolverCoin XRE $160,519 $0.007203 22,284,306 LowVol 17.51% 19.21% 10.67%
795 FRC Freicoin FRC $159,033 $0.005402 29,437,437 LowVol 0.15% 0.19% -24.04%
796 LEA LeaCoin LEA $152,818 $0.000490 311,832,490 LowVol 0.17% 0.16% 55.80%
797 CTO Crypto CTO $152,715 $0.012688 12,036,628 LowVol -9.57% -15.12% 13.39%
798 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 0.50%
799 QCN QuazarCoin QCN $148,442 $0.024556 6,044,911 LowVol 50.22% 30.87% 64.95%
800 EVO Evotion EVO $147,110 $0.046575 3,158,537 LowVol 4.38% 0.74% 9.73%
801 YAC Yacoin YAC $146,960 $0.001228 119,691,518 LowVol 0.15% 36.62% 11.60%
802 WYV Wyvern WYV $144,445 $0.083656 1,726,663 LowVol 0.17% 1.61% 14.84%
803 SWING Swing SWING $143,413 $0.052747 2,718,883 LowVol 0.17% 2.34% 16.16%
804 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol -0.29% 25.07%
805 RBX Ripto Bux RBX $140,823 $0.000369 381,236,123 LowVol 13.00% -4.33% -1.17%
806 GRT Grantcoin GRT $140,811 $0.003274 43,006,088 LowVol -2.28% 0.22% 2.32%
807 GAP Gapcoin GAP $140,148 $0.011706 11,972,740 LowVol 0.17% 7.72% 21.57%
808 VC VirtualCoin VC $140,048 $0.013915 10,064,287 LowVol 21.61% -39.19%
809 CNNC Cannation CNNC $138,797 $0.056037 2,476,893 LowVol 0.07% 2.50% 8.84%
810 MOJO MojoCoin MOJO $133,442 $0.011002 12,129,466 LowVol 0.17% 13.77% 4.86%
811 SPACE SpaceCoin SPACE $130,816 $0.006278 20,836,996 LowVol -0.65% -6.52% 19.81%
812 UNITS GameUnits UNITS $127,460 $0.036700 3,472,983 LowVol 0.16% 42.40% 69.82%
813 EMD Emerald Crypto EMD $125,827 $0.006582 19,117,129 LowVol 0.15% -11.29% -8.46%
814 PASL Pascal Lite PASL $125,292 $0.030696 4,081,750 LowVol 0.10% -5.10% 5.74%
815 MNM Mineum MNM $123,046 $0.013040 9,436,367 LowVol -0.02% -2.00% -8.77%
816 EVIL Evil Coin EVIL $122,150 $0.005811 21,020,383 LowVol -2.34% 6.38% -17.39%
817 STV Sativacoin STV $116,970 $0.016507 7,085,938 LowVol 0.17% -7.37% 20.66%
818 XPD PetroDollar XPD $115,470 $0.001804 63,993,275 LowVol 0.15% -15.30% -23.54%
819 020 020LondonCoin 020 $112,028 $7.1e-07 156,834,460,248 LowVol 1.18% 12.95%
820 HMP HempCoin HMP $111,048 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.17% 0.19% 13.39%
821 GP GoldPieces GP $109,989 $0.090143 1,220,161 LowVol 0.02% 19.65% 28.64%
822 MRJA GanjaCoin MRJA $109,324 $0.024556 4,451,920 LowVol 0.15% 12.60% -41.08%
823 CORG CorgiCoin CORG $107,202 $0.000086 1,251,855,418 LowVol -0.05% -46.87% -18.27%
824 PHS Philosopher S… PHS $106,338 $0.017681 6,014,340 LowVol 0.16% -7.51% -11.87%
825 CAP Bottlecaps CAP $104,409 $0.000514 203,008,805 LowVol
826 PIE PIECoin PIE $104,104 $0.004911 21,196,819 LowVol 0.17% 3.67% -24.51%
827 FIRE Firecoin FIRE $103,110 $1.05 98,412 LowVol 0.15% 0.19%
828 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,864 $0.001310 77,777,777 LowVol 0.15% 6.90% 13.23%
829 RUPX Rupaya RUPX $100,552 $0.016513 6,089,441 LowVol -15.56% -12.68% 2.37%
830 GTC Global Tour Coin GTC $100,304 $0.003356 29,887,402 LowVol 0.15% -0.70% -28.47%
831 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol 0.50% 33.92%
832 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 1.37% 45.75%
833 DRXNE DROXNE DRXNE $96,297 $0.001542 62,446,163 LowVol 0.15% -2.31% -7.43%
834 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol 10.55% 133.52%
835 DLC Dollarcoin DLC $94,670 $0.010396 9,106,714 LowVol 0.16% 1.82% 14.19%
836 ARI Aricoin ARI $94,350 $0.000673 140,262,505 LowVol 0.47% 0.44% 11.59%
837 HAL Halcyon HAL $90,717 $0.017271 5,252,453 LowVol 0.16% 0.19% 10.62%
838 BTQ BitQuark BTQ $88,886 $0.009904 8,974,334 LowVol 0.15% -3.39% 27.04%
839 QTL Quatloo QTL $88,497 $0.011465 7,718,883 LowVol 3.82% -5.13% -1.93%
840 CON PayCon CON $86,814 $0.003768 23,042,604 LowVol -7.03% 8.40% 6.73%
841 CAT Catcoin CAT $83,259 $0.013506 6,164,550 LowVol 0.15% -10.12% -4.34%
842 ARG Argentum ARG $77,228 $0.009091 8,494,579 LowVol 1.05% -0.65% 13.46%
843 REE ReeCoin REE $77,145 $0.000030 2,560,000,000 LowVol 3.35% -28.82% -36.82%
844 MARS Marscoin MARS $76,381 $0.002701 28,279,074 LowVol 6.58% 12.62% 5.95%
845 GPU GPU Coin GPU $76,193 $0.001882 40,477,042 LowVol 0.15% 15.10% 17.30%
846 SLM Slimcoin SLM $75,808 $0.005075 14,937,439 LowVol 0.15% -1.40% 17.18%
847 PXI Prime-XI PXI $75,742 $0.004298 17,622,870 LowVol 0.30% -0.76% -7.93%
848 ATX Artex Coin ATX $73,768 $0.003928 18,781,750 LowVol 0.16% 28.91% -10.14%
849 C2 Coin2.1 C2 $73,652 $0.000737 99,976,323 LowVol 0.16% -17.88% -31.87%
850 MCRN MACRON MCRN $73,474 $0.000183 401,421,401 LowVol 0.15% -10.81% 68.37%
851 IMS Independent M… IMS $73,150 $0.013625 5,368,934 LowVol 2.29% 35.58% 19.48%
852 FLAX Flaxscript FLAX $72,270 $0.012946 5,582,394 LowVol -0.95% -9.95% -33.75%
853 SPT Spots SPT $70,849 $0.003162 22,406,021 LowVol -0.58% 9.23% 21.65%
854 SRC SecureCoin SRC $69,738 $0.008532 8,173,946 LowVol 0.24% 1.56% 64.64%
855 MEOW Kittehcoin MEOW $69,166 $0.000003 23,905,669,976 LowVol 0.30% 3.48% 16.39%
856 CRX Chronos CRX $68,117 $0.000924 73,729,962 LowVol -3.21% 11.20% -4.97%
857 BTPL Bitcoin Planet BTPL $66,224 $0.012109 5,468,911 LowVol 0.22% 11.67% -17.59%
858 SOON SoonCoin SOON $66,172 $0.005310 12,462,620 LowVol -0.06% -2.69% 11.45%
859 ALL Allion ALL $64,928 $0.010473 6,199,359 LowVol 0.22% -32.10% 20.72%
860 MST MustangCoin MST $64,599 $0.102482 630,343 LowVol 0.17% 0.38% 12.23%
861 JWL Jewels JWL $64,427 $0.003192 20,181,636 LowVol 0.17% 8.57% 42.83%
862 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,648 $0.078990 793,108 LowVol 0.16% -12.87% 24.52%
863 611 SixEleven 611 $62,620 $0.145677 429,853 LowVol 1.18% 1.37% 12.31%
864 CF Californium CF $62,510 $0.026030 2,401,458 LowVol 0.16% 0.37%
865 BLC Blakecoin BLC $62,241 $0.004116 15,122,697 LowVol 1.78% -17.69% -38.90%
866 BAS BitAsean BAS $61,045 $0.012209 5,000,000 LowVol 0.28% 4.14% -26.89%
867 RPC RonPaulCoin RPC $60,704 $0.068334 888,340 LowVol 0.16% -18.04% 27.44%
868 XCRE Creatio XCRE $59,560 $0.002902 20,520,514 LowVol 0.17% 7.73% 11.53%
869 TSE Tattoocoin (S… TSE $59,212 $0.000655 90,421,856 LowVol 0.16% -6.95% -30.52%
870 MAR Marijuanacoin MAR $58,990 $0.040375 1,461,042 LowVol 0.55% -14.00% -12.21%
871 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -0.24%
872 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -0.13% 9.38%
873 SCRT SecretCoin SCRT $57,805 $0.013670 4,228,672 LowVol 0.16% 0.79%
874 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,140 $0.002292 24,931,054 LowVol 0.15% 0.22% -7.30%
875 POP PopularCoin POP $56,260 $0.000017 3,372,875,244 LowVol 3.13% 13.23% 27.22%
876 GCC GuccioneCoin GCC $54,795 $0.002701 20,285,537 LowVol 0.17% 14.04% 40.19%
877 SOIL SOILcoin SOIL $52,907 $0.009279 5,702,048 LowVol -0.68% 50.08% 43.25%
878 300 300 Token 300 $52,796 $175.99 300 LowVol 0.17% 0.57%
879 KURT Kurrent KURT $52,757 $0.005319 9,919,485 LowVol 1.36% -3.43% -27.91%
880 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -3.84% -62.57%
881 URO Uro URO $52,278 $0.043301 1,207,310 LowVol 0.17% 4.77% 39.18%
882 BITZ Bitz BITZ $52,149 $0.026194 1,990,891 LowVol 0.15% 0.50% 8.97%
883 KIC KibiCoin KIC $51,983 $0.003536 14,701,000 LowVol 0.16% -13.52% -88.13%
884 DIBC DIBCOIN DIBC $51,978 $0.010396 5,000,000 LowVol 0.17% -13.85% 7.52%
885 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -0.31%
886 GLT GlobalToken GLT $50,079 $0.001934 25,888,700 LowVol -2.59% 5.61% -0.38%
887 ARB ARbit ARB $50,013 $0.006467 7,734,175 LowVol 0.16% 40.88%
888 JIN Jin Coin JIN $49,981 $0.005075 9,848,485 LowVol 0.17% -42.47% 3.39%
889 ZMC ZetaMicron ZMC $49,141 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.15% 0.19% 8.85%
890 BVC BeaverCoin BVC $48,956 $0.015715 3,115,258 LowVol 0.17% -29.66% 3.60%
891 ZYD Zayedcoin ZYD $48,553 $0.007776 6,243,840 LowVol 0.16% 1.28% 35.94%
892 CWXT CryptoWorldX … CWXT $48,394 $0.000812 59,630,200 LowVol -0.60% -2.79% 18.04%
893 WARP WARP WARP $46,976 $0.042892 1,095,224 LowVol 0.16% 0.22%
894 EREAL eREAL EREAL $46,909 $0.000701 66,909,634 LowVol 26.87% 44.97% 37.02%
895 DBTC Debitcoin DBTC $46,392 $0.002577 17,999,624 LowVol 0.15% -0.18% -3.31%
896 EMP EMoneyPower EMP $46,089 $0.005010 9,200,000 LowVol 0.16% -50.15%
897 BIP BipCoin BIP $45,956 $0.028241 1,627,261 LowVol 0.18% 5.74% 12.63%
898 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,873 $0.000575 79,719,140 LowVol 0.15% -11.96% -11.42%
899 WORM HealthyWormCoin WORM $45,483 $0.000409 111,130,185 LowVol 0.16% -17.33% -5.51%
900 XBTS Beatcoin XBTS $45,354 $0.029746 1,524,686 LowVol 0.06% -35.48% -2.70%
901 BRAIN Braincoin BRAIN $44,619 $0.004420 10,094,424 LowVol 0.15% -0.24% 8.19%
902 JOBS JobsCoin JOBS $43,391 $0.000409 106,019,270 LowVol 0.15% -16.49% -34.46%
903 NRO Neuro NRO $43,323 $0.001228 35,284,867 LowVol 0.17% -0.34% 7.86%
904 PHO Photon PHO $43,297 $0.000002 20,301,368,910 LowVol -24.88% -14.01% 0.75%
905 EGAS ETHGAS EGAS $42,000 $0.004135 10,157,540 LowVol 0.28% 6.42% 74.79%
906 PLNC PLNcoin PLNC $41,966 $0.002456 17,089,600 LowVol 0.15% 36.62% 70.03%
907 DRS Digital Rupees DRS $41,812 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.16% 0.22% -37.20%
908 CASH Cashcoin CASH $41,470 $0.000900 46,056,833 LowVol 0.17% -2.72% -9.83%
909 FLVR FlavorCoin FLVR $41,055 $0.001965 20,898,106 LowVol 0.17%
910 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol 0.33% 89.01%
911 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
912 BSC BowsCoin BSC $40,433 $0.007285 5,550,102 LowVol 0.16% 0.22% 35.57%
913 $$$ Money $$$ $40,333 $0.000879 45,887,218 LowVol -0.24% -5.59% -17.76%
914 MND MindCoin MND $40,053 $0.003192 12,546,625 LowVol 0.17% 5.63% 7.97%
915 SFC Solarflarecoin SFC $39,561 $0.002809 14,083,450 LowVol 0.22% -26.01% -6.07%
916 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -1.05% 21.68%
917 VLTC Vault Coin VLTC $37,532 $0.001239 30,287,510 LowVol -5.63% 75.23% 25.78%
918 COAL BitCoal COAL $36,825 $0.008183 4,500,000 LowVol 0.15% 0.19% -0.11%
919 GBT GameBet Coin GBT $36,550 $0.001719 21,262,780 LowVol 0.15% 12.17% 58.80%
920 PULSE Pulse PULSE $36,284 $0.002537 14,298,972 LowVol 0.15% 10.95% 30.19%
921 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -1.47%
922 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol 1.22%
923 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $33,970 $0.004230 8,030,000 LowVol 0.14% -32.95% -92.28%
924 ACP AnarchistsPrime ACP $33,357 $0.007590 4,394,874 LowVol 0.15% -0.99% 30.43%
925 ORLY Orlycoin ORLY $32,997 $0.000900 36,646,779 LowVol 0.16% 0.22% 7.88%
926 BENJI BenjiRolls BENJI $31,841 $0.001572 20,251,896 LowVol -0.62% -6.25% -17.62%
927 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,487 $0.001555 20,245,510 LowVol 0.13% 34.66%
928 CRT CRTCoin CRT $31,146 $0.392904 79,270 LowVol 0.15% 0.19% 13.39%
929 BOAT Doubloon BOAT $31,050 $0.001674 18,547,845 LowVol 0.07% 11.39% -57.47%
930 RBT Rimbit RBT $30,137 $0.000261 115,499,623 LowVol 0.15% -1.30% -35.25%
931 BLZ BlazeCoin BLZ $30,069 $0.000049 608,557,394 LowVol 0.35% 27.98% 67.95%
932 CXT Coinonat CXT $29,626 $0.003436 8,623,200 LowVol -5.47% -12.43% -22.83%
933 EGO EGO EGO $29,468 $0.000491 60,000,001 LowVol 0.17% 0.22% 13.98%
934 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 28.12%
935 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol 0.30% 13.22%
936 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol 0.19% 69.17%
937 PSB Pesobit PSB $27,253 $0.000811 33,600,233
938 LTCR Litecred LTCR $27,217 $0.000900 30,227,750 LowVol 0.16% 10.24% -23.67%
939 LIR LetItRide LIR $26,712 $0.000737 36,259,365 LowVol 0.15% 45.73%
940 PX PX PX $26,443 $0.000278 95,138,625 LowVol 27.97% 78.27% 12.51%
941 KNC KingN Coin KNC $26,293 $13.10 2,008 LowVol 0.17% -1.03%
942 DPAY DPAY DPAY $26,043 $0.000327 79,541,001 LowVol 0.17% 51.86%
943 SONG SongCoin SONG $25,801 $0.000792 32,565,300 LowVol 0.23% 28.32% -16.22%
944 ERY Eryllium ERY $25,652 $0.004989 5,141,794 LowVol 0.16% 6.73% -26.67%
945 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,320 $0.028322 894,026 LowVol 0.15% 6.37% 40.72%
946 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
947 ICON Iconic ICON $25,091 $0.042319 592,894 LowVol 0.17% 5.10% -1.97%
948 KRONE Kronecoin KRONE $25,057 $0.007501 3,340,455 LowVol -4.49% -8.26% 14.53%
949 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -9.95%
950 FUZZ FuzzBalls FUZZ $24,117 $0.004993 4,829,945 LowVol 0.15% -14.73% 0.96%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,591 $0.000164 144,105,100 LowVol 0.16% 0.22% -35.44%
952 MTM MTMGaming MTM $22,978 $0.007660 2,999,967 LowVol 2.13% 8.45% -49.31%
953 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,919 $0.000327 70,000,000 LowVol 0.16% -19.83% -15.15%
954 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.33%
955 BQC BBQCoin BQC $22,541 $0.000444 50,765,854 LowVol 0.16% 7.73% -14.11%
956 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.25%
957 MILO MiloCoin MILO $20,915 $0.001938 10,789,954 LowVol 0.23% -24.91% -7.00%
958 HVCO High Voltage HVCO $20,792 $0.013915 1,494,171 LowVol 0.15% 0.61% 61.10%
959 UET Useless Ether… UET $20,497 $0.005169 3,965,716 LowVol 0.28% -8.75% -24.16%
960 PRX Printerium PRX $20,321 $0.001719 11,821,728 LowVol 0.13% 3.68% -18.53%
961 VPRC VapersCoin VPRC $20,300 $0.000026 780,124,964 LowVol 0.19% -54.42% 75.02%
962 ZNE Zonecoin ZNE $20,289 $0.007858 2,581,970 LowVol 0.15% -8.84%
963 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 7.32%
964 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 30.03%
965 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,312 $0.025621 753,776 LowVol 0.16% -1.67% 12.14%
966 CNC CHNCoin CNC $19,308 $0.000409 47,177,351 LowVol 0.15% 1.68% 9.21%
967 LUNA Luna Coin LUNA $18,808 $0.011698 1,607,746 LowVol 0.19% -16.52% -2.90%
968 TRADE Tradecoin TRADE $18,319 $0.002456 7,459,750 LowVol 0.15% 0.22% 120.07%
969 ALTC Antilitecoin ALTC $18,056 $0.000573 31,512,613 LowVol 0.17% 16.92% 58.75%
970 IMX Impact IMX $17,928 $0.000164 109,509,033 LowVol 0.17% -25.68% 13.39%
971 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 57.69%
972 BIOB BioBar BIOB $17,473 $0.019727 885,756 LowVol 0.15% 0.22% 35.51%
973 RIDE Ride My Car RIDE $16,580 $0.000164 101,276,976 LowVol 0.15% -33.19% -24.40%
974 WBB Wild Beast Block WBB $15,799 $0.095969 164,625 LowVol 0.17% -10.41% -24.17%
975 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -0.74%
976 DAS DAS DAS $15,029 $0.005730 2,622,886 LowVol 0.17% -40.53% -59.50%
977 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
978 ELS Elysium ELS $12,785 $0.003192 4,005,012 LowVol 0.15% 11.67% 132.76%
979 JS JavaScript Token JS $12,392 $0.001551 7,991,996 LowVol 0.28% 95.53% 92.62%
980 P7C P7Coin P7C $11,532 $0.000327 35,220,238 LowVol 0.15% 126.22%
981 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
982 XRC Rawcoin XRC $11,401 $0.016174 704,882 LowVol -11.57% -22.23% 85.66%
983 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,230 $0.001555 7,220,756 LowVol 0.16% 0.22% -17.13%
984 VOLT Bitvolt VOLT $11,133 $0.000737 15,112,554 LowVol 0.17% 28.81% 45.79%
985 BNX BnrtxCoin BNX $11,021 $0.000420 26,244,001 LowVol 0.19% -26.67% -27.24%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,971 $0.005966 1,671,379 LowVol 2.13% 8.45% -1.29%
987 MGM Magnum MGM $9,640 $0.002456 3,925,451 LowVol 0.17% -13.03% -8.06%
988 SANDG Save and Gain SANDG $9,031 $0.002947 3,064,800 LowVol 0.15% 3.08% 139.53%
989 ARGUS Argus ARGUS $8,845 $0.007703 1,148,324 LowVol 0.15% 25.95% 14.84%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.14%
991 MRNG MorningStar MRNG $8,532 $0.000262 32,573,311 LowVol 2.68% 1.74% -43.00%
992 CCM100 CCMiner CCM100 $7,887 $0.002347 3,360,417 LowVol 2.13% 75.13% 64.86%
993 NODC NodeCoin NODC $7,556 $0.004502 1,678,439 LowVol 0.17%
994 GEERT GeertCoin GEERT $7,375 $0.001449 5,091,200 LowVol -0.25% -1.70% -43.50%
995 VRS Veros VRS $7,248 $0.000015 486,609,040 LowVol 0.10% -75.86% -15.75%
996 CONX Concoin CONX $7,189 $0.009659 744,266 LowVol 0.17% 1.94% 5.98%
997 GRIM Grimcoin GRIM $6,761 $0.000655 10,324,802 LowVol 1.30% 15.73% -39.03%
998 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.06%
999 VTA Virtacoin VTA $4,979 $9.6e-07 5,201,310,113 LowVol 0.47% -54.80% 18.75%
1000 WBC WalletBuilder… WBC $4,614 $0.245728 18,779 LowVol 0.15% 17.89%
1001 XNG Enigma XNG $4,094 $0.246220 16,627 LowVol 0.17% 0.15% 13.75%
1002 BBC BigBoobsCoin BBC $3,883 $0.020454 189,819 LowVol 0.17% 13.27%
1003 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1004 GSR GeyserCoin GSR $3,176 $0.067776 46,864 LowVol 0.17% -16.85% 130.08%
1005 LEX Lex4All LEX $3,062 $0.003062 1,000,000 LowVol 2.17% 8.45% 122.88%
1006 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,045 $0.002210 1,377,917 LowVol 3.34% 6.80% 11.19%
1007 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,934 $0.013851 211,827 LowVol 2.13% 8.45% 12.90%
1008 FRAZ Frazcoin FRAZ $2,851 $0.000318 8,969,822 LowVol -44.44% -35.13% -37.17%
1009 TOKEN SwapToken TOKEN $2,179 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 0.33% 17.54% -29.19%
1010 ULA Ulatech ULA $2,005 $0.011917 168,286 LowVol 0.17% -15.22% 40.41%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $1,431 $0.000246 5,826,388 LowVol 0.17% -24.86% 13.39%
1012 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol 0.03% 7.26%
1013 EBT Ebittree Coin EBT $924 $0.000731 1,264,511 LowVol 0.17% -50.06% 98.93%
1014 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -49.25% 14.84%
1015 ABN Abncoin ABN $754 $0.011132 67,700 LowVol 0.15% -9.14% 35.36%
1016 DMB Digital Money… DMB $530 $0.001259 421,300 LowVol -0.22% -6.92% -9.71%
1017 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.53%
1018 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 8.83%
1019 CALC CaliphCoin CALC $114 $0.001310 87,140 LowVol 0.17% -1.59% 36.74%
1020 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,761 LowVol 0.17% 0.22% 13.39%
1021 BTG Bitcoin Gold BTG $242.02 $134,630,000 -2.36% -1.44% 50.06%
1022 QSP Quantstamp QSP $0.182008 $89,235,200 4.89% 87.44%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $5.87 $23,452,100 -5.39% 29.37% 205.63%
1024 REC Regalcoin REC $44.55 $6,804,770 -1.44% 17.06% -19.52%
1025 QASH QASH QASH $0.432885 $4,194,510 0.42% -15.86%
1026 NULS Nuls NULS $0.675781 $3,291,060 3.87% -10.02% -12.00%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,404,460 0.00% 0.09% 19.32%
1028 BTE BitSerial BTE $5.84 $2,323,990 -1.80% 42.67%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.79 $1,644,470 -0.97% -0.43% 18.36%
1030 INK Ink INK $0.178598 $1,615,410 0.67% -50.77%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $3.84 $1,255,000 -1.92% -2.36% 208.87%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $4.78 $1,019,370 0.57% -14.79%
1033 BT2 BT2 [CST] BT2 $98.34 $1,007,320 -1.21% 6.23% -41.06%
1034 B2X SegWit2x [Fut… B2X $265.20 $879,028 0.38% 18.91% 5.44%
1035 XUC Exchange Union XUC $6.17 $825,717 -1.94% 102.30% 98.78%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057046 $769,889 -0.03% -4.91% -2.74%
1037 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.37 $678,128 7.05% 36.21% 46.22%
1038 FRST FirstCoin FRST $16.79 $663,734 0.98% 1.34% -3.37%
1039 ADK Aidos Kuneen ADK $40.19 $628,994 0.15% -5.64% 16.72%
1040 INF InfChain INF $0.009168 $599,680 0.17%
1041 ETN Electroneum ETN $0.029185 $558,790 0.07% -1.57% -19.18%
1042 WC WINCOIN WC $1.87 $522,025 0.11% 0.70%
1043 THS TechShares THS $1.03 $491,714 0.58% -4.10% -5.23%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.042495 $360,850 -4.28% -13.55% -28.26%
1045 BT1 BT1 [CST] BT1 $8059.51 $357,747 0.13% 0.57% 15.31%
1046 BOT Bodhi BOT $0.523028 $326,129 0.16% -7.95%
1047 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.70 $314,181 1.41%
1048 TSL Energo TSL $0.033124 $285,052 -2.70%
1049 SISA SISA SISA $0.019178 $277,685 2.67% -35.22%
1050 SIC Swisscoin SIC $0.005157 $262,947 -0.47% -12.04% -29.66%
1051 EAG EA Coin EAG $4.02 $175,624 -3.17% -14.00%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11759.00 $148,858 0.11% -47.81% 35.33%
1053 MEN PeopleCoin MEN $0.000082 $146,110 -28.46% 0.22%
1054 SUR Suretly SUR $3.25 $142,293 0.28% 13.81% 19.41%
1055 LLT LLToken LLT $0.324241 $132,847 -1.22% -4.73% 17.10%
1056 HOLD Interstellar … HOLD $0.114655 $131,967 4.39% 31.89% -57.92%
1057 XCPO Copico XCPO $0.031687 $124,228 0.72% 33.71%
1058 UGT UG Token UGT $0.343369 $123,305 0.28% -0.04% 3.55%
1059 TER TerraNova TER $3.27 $115,943 2.16% 17.70% -3.49%
1060 XID Sphre AIR XID $0.188749 $115,102 0.32% 1.02% -1.44%
1061 PHR Phore PHR $0.458387 $102,167 1.32% 28.47% 60.76%
1062 BPL Blockpool BPL $0.188255 $93,331 0.64% 7.24% -2.81%
1063 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.019548 $86,235 -2.76% -10.11%
1064 B2B B2B B2B $0.770566 $76,689 2.13% -11.31%
1065 GMT Mercury Protocol GMT $0.047255 $74,485 -2.39% 24.34% 5.10%
1066 SJCX Storjcoin X SJCX $0.689464 $71,470 0.17% -3.58% -11.33%
1067 AION Aion AION $0.789386 $69,782 0.89% -9.76% -3.72%
1068 VASH VPNCoin VASH $0.004993 $69,242 0.16% 11.43% 9.97%
1069 BSR BitSoar BSR $0.159781 $59,713 0.17% 38.74% 14.69%
1070 DSR Desire DSR $0.197637 $54,881 -9.60% -16.81% -58.74%
1071 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047994 $54,279 0.28% -12.44% 12.18%
1072 AKY Akuya Coin AKY $0.490311 $52,602 6.58% -15.51% -50.59%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.100094 $51,560 -2.83% 4.19% 2.25%
1074 MSD MSD MSD $0.013506 $39,625 -0.44% -0.76% 18.68%
1075 OXY Oxycoin OXY $0.169074 $33,007 1.37% -10.78% 17.08%
1076 ASTRO Astro ASTRO $1.42 $32,616 1.58% -0.69%
1077 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000434 $31,537 10.90% 7.60% 39.94%
1078 COR CORION COR $1.00 $30,424 7.52% 7.01% 41.10%
1079 PAYX Paypex PAYX $0.137705 $27,996 0.28% -5.53%
1080 BIXC BIXC BIXC $3.53 $26,194 4.59% 2.01%
1081 BTU Bitcoin Unlim… BTU $146.00 $23,774 0.00% -3.56% -5.65%
1082 DGPT DigiPulse DGPT $1.98 $23,301 42.74% 85.55%
1083 ICX ICON ICX $1.03 $22,070 7.33% 8.89% 2.36%
1084 DNA EncrypGen DNA $0.064061 $21,098 0.28% 2.38%
1085 SSS Sharechain SSS $0.002841 $18,240 7.62% -11.66% -50.12%
1086 MCR Macro MCR $2.29 $15,775 0.16% -31.84% 5.71%
1087 PLC PlusCoin PLC $0.000810 $15,080 4.57% 19.69%
1088 STEX STEX STEX $0.253594 $13,946 -2.24% -1.02% 87.41%
1089 CCT Crystal Clear CCT $0.312383 $13,013 9.64% 77.87% -32.95%
1090 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003156 $11,319 4.88% -11.96% 3.33%
1091 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001436 $10,991 -2.16% -10.41% -96.94%
1092 MKR Maker MKR $317.50 $10,782 3.90% 11.84%
1093 MGC MergeCoin MGC $0.011951 $10,619 0.15%
1094 AERM Aerium AERM $1.89 $10,331 4.49% 27.73%
1095 VIU Viuly VIU $0.002478 $9,898 -1.76% -17.25%
1096 EVR Everus EVR $3.96 $9,097 0.16% -1.00% -2.83%
1097 XID International… XID $0.005894 $8,853 0.15% 89.88% -6.27%
1098 MINEX Minex MINEX $0.058035 $8,647 -3.25% 31.93% 28.98%
1099 STU bitJob STU $0.046107 $8,226 -21.46% -25.81% -51.83%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.29 $7,436 -2.82% 3.09% 23.33%
1101 MGC GulfCoin MGC $0.003436 $7,327 0.17% 2.61% -5.21%
1102 OX OX Fina OX $0.000164 $6,543 11.09% -7.39% -22.56%
1103 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002317 $6,529 2.45% 13.63% -20.77%
1104 TCOIN T-coin TCOIN $0.000195 $6,064 0.19% -19.23% -18.02%
1105 PNX Phantomx PNX $0.019115 $5,705 -20.11% 14.60%
1106 APC AlpaCoin APC $0.014927 $5,348 0.15% -20.06% -67.56%
1107 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000113 $5,026 -1.64% -20.27% -23.16%
1108 FAP FAPcoin FAP $0.013986 $4,734 0.17% -51.93% 11.35%
1109 EFYT Ergo EFYT $10.61 $4,164 1.13% 37.63% 28.89%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.374322 $4,162 0.15% -1.48% -4.54%
1111 ETT EncryptoTel [… ETT $0.063304 $4,121 0.12% -12.48% 23.78%
1112 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073178 $4,063 0.17% 11.85% 26.56%
1113 IPY Infinity Pay IPY $0.001005 $3,416 0.50% -94.16%
1114 PRL Oyster Pearl PRL $0.012552 $3,265 22.11% -26.27%
1115 DFS DFSCoin DFS $0.008067 $3,201 -0.13% -3.93% -26.90%
1116 SND Sand Coin SND $0.800756 $2,869 0.28% 39.05% -6.52%
1117 IQT iQuant IQT $0.161067 $2,847 0.17% 51.68% -9.52%
1118 XOT Internet of T… XOT $2443.70 $2,803 0.15% 0.21% 13.27%
1119 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.013470 $2,569 9.41% -46.04% 119.77%
1120 PRES President Trump PRES $0.003927 $2,537 0.15% 11.76% 8.45%
1121 SIFT Smart Investm… SIFT $3.29 $2,531 0.28% 2.73% 4.57%
1122 VULC Vulcano VULC $0.006814 $2,295 0.08% -1.30% -12.33%
1123 CASH Cash Poker Pro CASH $0.058737 $2,238 0.28% 0.59% -16.26%
1124 ZCG ZCash Gold ZCG $0.021413 $2,120 -27.30% -30.12% -78.61%
1125 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $1,953 -0.69% -5.88% 42.42%
1126 ABC Alphabit ABC $11.46 $1,905 0.16% -17.43% -16.44%
1127 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.090555 $1,695 18.82% 5.52% -7.25%
1128 ACC AdCoin ACC $0.109909 $1,680 11.38% 41.55% 25.19%
1129 PEC Peacecoin PEC $0.040927 $1,461 0.15% -29.52% 668.46%
1130 BTCM BTCMoon BTCM $0.001754 $1,418 -3.43% 28.74% -5.00%
1131 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.068267 $1,413 0.15% 15.42% -14.92%
1132 HAT Hawala.Today HAT $0.147672 $1,393 11.81% 22.93% -59.84%
1133 DAY Chronologic DAY $3.75 $1,385 0.27% 12.27% -17.45%
1134 BTBc Bitbase BTBc $0.006958 $1,355 0.17% -17.43% -21.81%
1135 TELL Tellurion TELL $0.000083 $1,352 0.16% -62.34% -33.86%
1136 IBTC iBTC IBTC $0.007384 $1,326 4.94% -0.64% -28.32%
1137 HIGH High Gain HIGH $0.000819 $1,245 7.31% -6.29% -50.82%
1138 EUSD eUSD EUSD $0.000288 $1,164 0.28% 26.74% -68.38%
1139 ZBC Zilbercoin ZBC $0.048212 $1,156 10.85% 6.60% 3.66%
1140 BOS BOScoin BOS $1.11 $1,100 0.17% 6.48% -10.28%
1141 FOR FORCE FOR $0.002467 $1,050 -5.40% 11.39% -21.33%
1142 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,014 0.15% 0.22% -28.67%
1143 WILD Wild Crypto WILD $0.079347 $1,004 0.24% -4.67% 29.86%
1144 WA WA Space WA $0.015389 $951 0.16% -9.42% -1.39%
1145 MCI Musiconomi MCI $0.041368 $946 0.28% -28.87% -13.00%
1146 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000246 $944 0.17% 0.22% -9.63%
1147 BSN Bastonet BSN $0.001064 $899 8.51% 7.32% -3.77%
1148 NAMO NamoCoin NAMO $0.000085 $885 -47.65% -40.40% -5.50%
1149 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006579 $860 6.01% -12.99% -4.68%
1150 NTC Natcoin NTC $0.409274 $820 4.32% 13.57% -56.39%
1151 GARY President Joh… GARY $0.110586 $819 0.15% 6.75% 21.67%
1152 FLASH Flash FLASH $0.004584 $744 0.15% 12.24% 4.44%
1153 QBT Cubits QBT $0.000737 $738 0.16% 0.07% 6.89%
1154 WIC Wi Coin WIC $0.003484 $716 0.91% 35.49% 3.86%
1155 EGOLD eGold EGOLD $0.008860 $698 0.28% 290.44% -5.87%
1156 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000409 $677 0.17% -1.44% -8.67%
1157 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.08 $589 0.17% 36.36% 29.95%
1158 BEST BestChain BEST $0.001039 $561 0.16% 6.58% -6.78%
1159 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000244 $544 0.17% 49.79% 69.28%
1160 QORA Qora QORA $0.163278 $507 0.16% 37.80% 4.37%
1161 SWP Swapcoin SWP $0.073907 LowVol -23.48% -9.71% -27.71%
1162 FBL Faceblock FBL $0.003678 LowVol 0.29% -53.33%
1163 NTWK Network Token NTWK $0.003913 LowVol 0.28% 432.68% 83.25%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000492 LowVol 18.77% -13.41% -35.85%
1165 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.025693 LowVol 0.15% 79.64% -28.98%
1166 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol -0.73% -60.57% -84.36%
1167 FC Facecoin FC $0.002953 LowVol 0.28% -11.19% -52.23%
1168 LDCN LandCoin LDCN $0.002340 LowVol 0.15% 2.42% 44.21%
1169 EDRC EDRCoin EDRC $0.038658 LowVol 2.21% -4.19% 8.04%
1170 GAY GAY Money GAY $0.013042 LowVol -8.74% -4.72% -69.12%
1171 INDIA India Coin INDIA $0.000246 LowVol 0.17% 0.22% -8.96%
1172 LEPEN LePen LEPEN $0.000082 LowVol 0.18% -49.23% 12.89%
1173 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009168 LowVol 0.17% -0.01% -26.47%
1174 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001801 LowVol 0.15% -4.38% 16.27%
1175 NBIT netBit NBIT $0.046575 LowVol 0.15% 0.04% 32.46%
1176 9COIN 9COIN 9COIN $0.002783 LowVol 0.17% -10.33% -8.51%
1177 STARS StarCash Network STARS $0.210367 LowVol 0.20% 0.33% -52.73%
1178 TIE TIES Network TIE $0.071990 LowVol -11.12% -10.45% -46.19%
1179 DMC DynamicCoin DMC $0.002622 LowVol 1.90% -3.85%
1180 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000071 LowVol 0.16% -12.82% 5557.15%
1181 MOTO Motocoin MOTO $0.006316 LowVol -6.55% 76.38% 106.02%
1182 REGA Regacoin REGA $0.002292 LowVol 0.15% 0.22% 2.43%
1183 BAT BatCoin BAT $0.000002 LowVol -24.15% -3.30% 7.93%
1184 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.17% 0.22% 13.40%
1185 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.17% 6.35% 334.23%
1186 MAGN Magnetcoin MAGN $0.407075 LowVol 0.16% -12.51% -15.87%
1187 SKC Skeincoin SKC $0.002456 LowVol 0.17% -18.77% -45.59%
1188 CYDER Cyder CYDER $0.000246 LowVol -24.88% 0.22% -35.19%
1189 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol 0.16% -1.00% 121.73%
1190 UTA UtaCoin UTA $0.000737 LowVol 0.17% 29.15% -46.29%
1191 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.15% 0.22%
1192 DBG Digital Bulli… DBG $0.004748 LowVol 0.15% 0.19% 17.91%
1193 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003029 LowVol 0.16% -2.85% 12.26%
1194 PRIMU Primulon PRIMU $0.000164 LowVol 0.17% 0.22% -34.24%
1195 HNC Huncoin HNC $0.001392 LowVol 0.17% -14.82% -29.05%
1196 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001083 LowVol 0.15% -5.81% -19.39%
1197 DASHS Dashs DASHS $0.024475 LowVol 0.17% -17.00% -17.15%
1198 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.15% 7.19%
1199 ACES Aces ACES $0.000179 LowVol 2.08% 9.33% -30.47%
1200 BITOK Bitok BITOK $0.000082 LowVol 0.14% 273.47% 173.24%
1201 MARX MarxCoin MARX $0.001120 LowVol 0.41% 62.81% 23.14%
1202 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol 0.16% 0.16% -1.18%
1203 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003274 LowVol 0.17% 16.30%
1204 BUB Bubble BUB $0.013342 LowVol 0.17% 22.82% -59.51%
1205 10MT 10M Token 10MT $0.001333 LowVol 0.28% -27.10% -55.09%
1206 AV AvatarCoin AV $0.025702 LowVol 0.15% -0.42% 19.08%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol 0.34% -11.05% -6.77%
1208 GRN Granite GRN $0.012033 LowVol 0.38% 0.19% 9.20%
1209 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol 0.15% 0.22% 13.39%
1210 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002000 LowVol -0.65% -57.16%
1211 TCR TheCreed TCR $0.000327 LowVol 0.17% 0.13%
1212 EBIT eBIT EBIT $0.000923 LowVol 0.28% 10.88% -13.43%
1213 SKR Sakuracoin SKR $0.000852 LowVol 0.31% -3.25% 12.13%
1214 BET BetaCoin BET $0.002230 LowVol 0.15% -3.21% -28.22%
1215 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.16% 13.39%
1216 EXRN EXRNchain EXRN $7.4e-07 LowVol 100.56% 10.25% -5.44%
1217 XQN Quotient XQN $0.007613 LowVol 0.16% 27.67% 11.89%
1218 IRL IrishCoin IRL $0.002537 LowVol 0.15% 16.80% 25.54%
1219 SAK Sharkcoin SAK $0.001842 LowVol 0.16% 2.35% -0.60%
1220 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.17% -43.30%
1221 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.17% 0.22% 13.39%
1222 XDE2 XDE II XDE2 $2.63 LowVol 0.17% 0.22% -19.03%
1223 ELC Elacoin ELC $0.065396 LowVol 0.15% 0.15% 8.61%
1224 ASC AsicCoin ASC $0.000668 LowVol 0.16% 1532.26% 111.34%
1225 VOYA Voyacoin VOYA $1.93 LowVol 0.15% 0.92% 9.28%
1226 FUTC FutCoin FUTC $0.001473 LowVol 0.16% 0.19% -31.53%
1227 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002197 LowVol -3.09% -4.94% -18.33%
1228 AXIOM Axiom AXIOM $0.012524 LowVol 0.16% 0.22% 9.92%
1229 WOW Wowcoin WOW $0.000091 LowVol 0.36% -36.77% -21.51%
1230 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.038298 LowVol 2.13% 44.60% 31.55%
1231 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000055 LowVol 0.28% 16.57% 48.66%
1232 WINK Wink WINK $0.000246 LowVol 0.16% 0.22% -13.94%
1233 BIT First Bitcoin BIT $0.014488 LowVol 0.15% -7.13% 18.70%
1234 AIB Advanced Inte… AIB $0.003732 LowVol 0.17% 30.50% 24.86%
1235 YEL Yellow Token YEL $0.002935 LowVol 0.28% 40.43% -72.20%
1236 ACN Avoncoin ACN $0.000327 LowVol 0.17% -18.93% 2.73%
1237 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000246 LowVol 0.17% -21.56% -38.38%
1238 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009423 LowVol 0.16% 0.66% 36.92%
1239 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol 0.16% 0.22% 13.39%
1240 TOP TopCoin TOP $0.000847 LowVol 0.19% -13.46% 67.57%
1241 DON Donationcoin DON $0.000416 LowVol 0.18% -4.45% 11.37%
1242 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.28% 1.03% 11.94%
1243 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.15% 0.19% 13.39%
1244 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol 0.15% -49.91% -43.30%
1245 RHFC RHFCoin RHFC $0.000900 LowVol 0.15% 0.22%
1246 FID BITFID FID $0.081855 LowVol 0.17% 13.39%
1247 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002865 LowVol 0.17% -1.01%
1248 UR UR UR $0.000462 LowVol 0.27% 14.81% -13.01%
1249 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007850 LowVol 0.15% 246.15%
1250 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.16%
1251 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073260 LowVol 0.16% -43.54%
1252 YES Yescoin YES $0.000043 LowVol -16.48% 145.18% -9.60%
1253 MAVRO Mavro MAVRO $0.015962 LowVol 0.16% 0.73% 78.37%
1254 XAU Xaucoin XAU $0.019563 LowVol 0.16% 0.22% 19.32%
1255 QBC Quebecoin QBC $0.001392 LowVol 0.15% 0.19%
1256 HCC Happy Creator… HCC $0.000491 LowVol 0.16% 9.03% -2.90%
1257 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.16% 0.22% -34.46%
1258 BXC Bitcedi BXC $0.001332 LowVol 1.46% -0.99% 2.71%
1259 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.17% 0.22% 13.39%
1260 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol 0.16% -19.83% 50.50%
1261 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068513 LowVol 0.17% 14.98% 22.35%
1262 DUB Dubstep DUB $0.001637 LowVol 0.16%
1263 CYC Cycling Coin CYC $0.001228 LowVol 0.15% 25.72% 21.50%
1264 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1265 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046084 LowVol 0.17% -13.06% -24.45%
1266 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000246 LowVol 0.15% -43.30%
1267 TODAY TodayCoin TODAY $0.000819 LowVol 0.17% 25.27% 18.13%
1268 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011541 LowVol 0.51% 0.97%
1269 SHA SHACoin SHA $0.000409 LowVol 0.15% -28.44% -18.43%
1270 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.17% 0.22% 13.39%
1271 PRM PrismChain PRM $0.000900 LowVol 0.15% -7.07% 3.87%
1272 HYPER Hyper HYPER $0.024966 LowVol 0.15% 10.50%
1273 GAIN UGAIN GAIN $0.000737 LowVol 0.17% -30.31%
1274 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218471 LowVol 0.17% 16.61%
1275 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.15% 0.19% 13.40%
1276 PDG PinkDog PDG $0.000164 LowVol 0.16% -24.40%
1277 KASHH KashhCoin KASHH $0.000003 LowVol 0.47% -88.76% -80.02%
1278 NBE BitCentavo NBE $7.1e-07 LowVol 0.16% 44.82%
1279 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001392 LowVol 0.15% 0.19% -3.62%
1280 VGC VegasCoin VGC $0.000151 LowVol 0.50% 16.74%
1281 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol
1282 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol 0.03% 0.13% 100.20%
1283 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 29.67%
1284 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol -0.03% 1.46% 81.90%
1285 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 2.57%
1286 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol
1287 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.88%
1288 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.37% -30.03%
1289 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol -0.26% -10.48%
1290 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 31.44%
1291 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1292 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 11.11%
1293 OP Operand OP $0.000731 LowVol -0.56% -7.00%
1294 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 23.22%
1295 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol 0.30% 18.70%
1296 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.33%
1297 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1298 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1299 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol 5.49%
1300 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 10.68%
1301 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.03% 0.06% 46.21%
1302 OMC Omicron OMC $0.091074 LowVol -0.71%
1303 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol 1.40% -4.39%
1304 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 14.01%
1305 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1306 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1307 AMIS AMIS AMIS $177.07 LowVol
1308 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.53%
1309 TYC Tyrocoin TYC $0.010628 LowVol 0.02% 0.48% -74.54%
1310 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -0.19%
1311 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol 0.23% 0.30% 13.51%
1312 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol 1.42% 15.60%
1313 ASN Aseancoin ASN $0.003435 LowVol 0.00% 0.22% 106.92%
1314 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol 0.57% 64.88%
1315 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1316 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1317 MRC microCoin MRC $0.000080 10.64%
1318 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -3.84%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi