Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 23/11/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 3h ngày 23/11/2017 (GMT +7) của 1319 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 23/11/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $8180.79 trên tổng giá trị $136,580,841,456

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $367.86 trên tổng giá trị $35,273,755,626

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1312.19 trên tổng giá trị $22,066,459,537

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.236675 trên tổng giá trị $9,141,067,855

    + Đồng DASH Dash (DASH) đang có giá hiện tại $569.72 trên tổng giá trị $4,389,270,373

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MEN PeopleCoin (MEN) đang có giá hiện tại $0.000163 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.89% trong 1h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $7.3e-07 trên tổng giá trị $852,635 đã biến động tăng 94.57% trong 1h qua

    + Đồng IPY Infinity Pay (IPY) đang có giá hiện tại $0.001001 trên tổng giá trị đã biến động tăng 84.66% trong 1h qua

    + Đồng UFR Upfiring (UFR) đang có giá hiện tại $0.046068 trên tổng giá trị $663,384 đã biến động tăng 76.70% trong 1h qua

    + Đồng LINDA Linda (LINDA) đang có giá hiện tại $0.000155 trên tổng giá trị $931,792 đã biến động tăng 60.50% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ASC AsicCoin (ASC) đang có giá hiện tại $0.000667 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1521.88% trong 24h qua

    + Đồng VEC2 VectorAI (VEC2) đang có giá hiện tại $0.031876 trên tổng giá trị $527,860 đã biến động tăng 1009.23% trong 24h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.003906 trên tổng giá trị đã biến động tăng 430.08% trong 24h qua

    + Đồng EGOLD eGold (EGOLD) đang có giá hiện tại $0.008845 trên tổng giá trị đã biến động tăng 288.54% trong 24h qua

    + Đồng YES Yescoin (YES) đang có giá hiện tại $0.000057 trên tổng giá trị đã biến động tăng 221.78% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng FLAP FlappyCoin (FLAP) đang có giá hiện tại $0.000071 trên tổng giá trị đã biến động tăng 5546.75% trong 7 ngày qua

    + Đồng BCF Bitcoin Fast (BCF) đang có giá hiện tại $0.174729 trên tổng giá trị $772,763 đã biến động tăng 660.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCR Bitcurrency (BTCR) đang có giá hiện tại $0.002082 trên tổng giá trị $353,089 đã biến động tăng 645.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng PEC Peacecoin (PEC) đang có giá hiện tại $0.040862 trên tổng giá trị đã biến động tăng 631.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng BTCRED Bitcoin Red (BTCRED) đang có giá hiện tại $0.135003 trên tổng giá trị $1,350,030 đã biến động tăng 618.54% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 23/11/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ANC Anoncoin ANC $812,822 $0.385166 2,110,317 LowVol -3.48% -8.74% -3.83%
702 CDN Canada eCoin CDN $715,265 $0.007342 97,415,544 LowVol 2.33% 12.33% 20.62%
703 METAL MetalCoin METAL $704,955 $0.009164 76,925,527 LowVol -1.20% -6.61%
704 XFT Footy Cash XFT $687,296 $0.151190 4,545,911 LowVol 0.46% -0.56% 16.31%
705 STRC StarCredits STRC $686,606 $0.152579 4,500,000 LowVol 0.50% 5.26% 1.30%
706 XGR GoldReserve XGR $684,820 $0.039882 17,171,382 LowVol 0.45% -20.88% 141.81%
707 HERO Sovereign Hero HERO $664,922 $139.31 4,773 -3.41% -15.82%
708 BTB BitBar BTB $663,333 $18.86 35,165 LowVol 2.90% -2.66% -11.43%
709 NET NetCoin NET $651,193 $0.000827 787,126,712 LowVol -4.69% -1.48% 5.48%
710 MAX MaxCoin MAX $647,784 $0.010624 60,972,453 LowVol -1.45% 7.19% 20.82%
711 RIYA Etheriya RIYA $647,665 $0.409518 1,581,531 LowVol 0.44% 7.06% 49.07%
712 IFLT InflationCoin IFLT $607,724 $0.000018 33,021,141,574 LowVol -0.43% -49.65% 29.99%
713 SMC SmartCoin SMC $604,444 $0.025715 23,505,326 LowVol -0.19% -18.76% 69.96%
714 TAG TagCoin TAG $595,333 $0.100562 5,920,063 LowVol 26.96% -9.07% 32.65%
715 USC Ultimate Secu… USC $591,698 $0.057207 10,343,113 LowVol 0.45% 8.90% -17.42%
716 ITI iTicoin ITI $582,243 $18.20 32,000 LowVol 1.21% -9.98% 15.67%
717 HBN HoboNickels HBN $575,680 $0.009643 59,696,358 LowVol 0.49% -0.90% -0.04%
718 UFO UFO Coin UFO $569,071 $0.000163 3,481,643,762 LowVol 0.45% -22.91% -26.23%
719 BTSR BTSR BTSR $565,994 $0.172335 3,284,266 LowVol 9.61% 12.81% 29.24%
720 NOBL NobleCoin NOBL $558,363 $0.000241 2,313,316,053 LowVol 0.44% -1.98% 17.36%
721 BITS Bitstar BITS $552,628 $0.023944 23,079,737 LowVol 0.49% 11.32% -9.94%
722 SDC ShadowCash SDC $547,702 $0.081806 6,695,133 LowVol 0.49% -24.39%
723 SAC SACoin SAC $502,612 $0.071672 7,012,646 LowVol -2.11% -1.89% -10.38%
724 CASINO Casino CASINO $490,155 $0.490155 1,000,000 3.55% -5.38%
725 KOBO Kobocoin KOBO $487,822 $0.019750 24,700,248 LowVol 0.45% -21.56% -14.47%
726 E4ROW E4ROW E4ROW $473,463 $0.110674 4,278,000 LowVol 0.47% 235.44%
727 TROLL Trollcoin TROLL $462,775 $0.000819 564,918,368 LowVol 0.65% 0.00% 2.84%
728 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $448,061 $0.082542 5,428,300 LowVol 0.45% 4.65% 4.25%
729 AMBER AmberCoin AMBER $444,878 $0.010180 43,699,481 LowVol 18.78%
730 FNC FinCoin FNC $422,897 $0.032837 12,878,667 LowVol 0.49% -3.60% -37.49%
731 JET Jetcoin JET $393,843 $0.081583 4,827,498 LowVol 0.56% 44.26% 11.39%
732 FC2 FuelCoin FC2 $390,322 $0.003841 101,618,774 LowVol 0.49% 11.42% 21.72%
733 VAL Valorbit VAL $387,565 $0.000082 4,742,346,801 LowVol 0.49% 13.22%
734 PIGGY Piggycoin PIGGY $386,758 $0.000795 486,287,315 LowVol -5.07% -2.38% -35.23%
735 BUCKS SwagBucks BUCKS $357,450 $1.14 313,132 LowVol 0.41% -0.26% -9.58%
736 SLG Sterlingcoin SLG $348,096 $0.082787 4,204,734 LowVol 0.49% 2.03% -0.39%
737 ICN iCoin ICN $345,640 $0.011850 29,167,894 LowVol 0.49% -2.48% 13.24%
738 PXC Phoenixcoin PXC $344,222 $0.005543 62,104,953 LowVol -4.57% 10.46% -13.84%
739 TALK BTCtalkcoin TALK $344,176 $0.005271 65,290,635 LowVol 1.09% -30.99% -47.60%
740 SHDW Shadow Token SHDW $334,839 $0.047834 7,000,000 LowVol -0.55% 14.90%
741 GUN Guncoin GUN $331,566 $0.001692 195,995,578 LowVol 8.97% 21.43% 37.08%
742 DAXX DaxxCoin DAXX $323,305 $0.000652 495,877,690 LowVol 0.39% -14.48% -6.11%
743 V Version V $319,488 $0.000685 466,648,757 LowVol 0.47% -12.45% -23.03%
744 UNI Universe UNI $314,460 $0.029666 10,600,036 LowVol 0.46% -7.47% 20.67%
745 AU AurumCoin AU $305,529 $1.03 296,216 LowVol 0.50% -0.24% 4.62%
746 BTWTY Bit20 BTWTY $293,999 $289,369 1.016 LowVol 0.46% 23.54% 40.76%
747 BRIT BritCoin BRIT $288,470 $0.013563 21,268,092 LowVol 0.50% -16.83% -34.46%
748 OPAL Opal OPAL $282,221 $0.018637 15,143,350 LowVol 0.39% 5.22% -8.87%
749 CFT CryptoForecast CFT $278,190 $0.006048 46,000,000 LowVol 0.44% -7.49% -27.02%
750 STS Stress STS $275,210 $0.000487 565,134,332 LowVol -1.49%
751 SDRN Senderon SDRN $266,954 $0.007442 35,872,900 LowVol 4.95% -4.88% -6.25%
752 XJO Joulecoin XJO $266,235 $0.007756 34,327,992 LowVol 0.41% -0.45% 3.24%
753 Q2C QubitCoin Q2C $263,659 $0.001062 248,168,655 LowVol 0.49% -0.43% 10.52%
754 WAY WayGuide WAY $261,624 $0.002615 100,040,708 LowVol 0.46%
755 GOOD Goodomy GOOD $260,378 $0.000590 441,349,000 LowVol -0.21% -7.20% 34.63%
756 ICE iDice ICE $258,806 $0.164738 1,571,013 LowVol 0.53% -7.48% -8.28%
757 GAIA GAIA GAIA $258,102 $0.010709 24,101,381 LowVol 0.50% 9.67%
758 NEWB Newbium NEWB $257,366 $0.005147 50,000,000 LowVol 0.48% -10.66% -13.89%
759 TIT Titcoin TIT $253,393 $0.005078 49,898,202 LowVol 0.46% 0.96% 9.83%
760 DVC Devcoin DVC $245,874 $0.000016 15,121,757,500 LowVol -0.42% 20.67% 7.07%
761 J Joincoin J $241,201 $0.098514 2,448,402 LowVol 0.50% 1.05% -6.96%
762 VIDZ PureVidz VIDZ $237,929 $0.001899 125,279,775 LowVol 2.88% 7.96% 1.88%
763 FLT FlutterCoin FLT $234,682 $0.000728 322,214,524 LowVol -0.11% -18.59% 21.12%
764 SPEX SproutsExtreme SPEX $234,271 $0.000082 2,866,607,586 LowVol 0.50%
765 NYAN Nyancoin NYAN $233,820 $0.000736 317,812,871 LowVol 12.10% -0.48% -3.75%
766 FUNK The Cypherfunks FUNK $232,399 $0.000005 46,181,857,499 LowVol 0.28% -13.72% -5.79%
767 OHM OHM OHM $227,003 $0.007682 29,549,671 LowVol -27.63%
768 PR Prototanium PR $224,028 $1.14 195,812 LowVol 0.44% 29.87% 11.18%
769 TRK Truckcoin TRK $217,451 $0.001409 154,300,720 LowVol 0.90% 14.42% -3.57%
770 BBP BiblePay BBP $215,564 $0.000899 239,791,280 LowVol 0.46% 13.33% 14.82%
771 KAYI Kayicoin KAYI $214,164 $0.000754 284,208,387 LowVol 11.15% 0.39% 10.08%
772 TTC TittieCoin TTC $210,479 $0.000167 1,259,816,434 LowVol 0.18% 4.42% 53.25%
773 XPY PayCoin XPY $208,861 $0.017668 11,821,469 LowVol 0.50% -5.30% 21.60%
774 FLY Flycoin FLY $207,080 $0.982326 210,806 LowVol 0.49%
775 BUN BunnyCoin BUN $206,597 $0.000002 102,275,962,577 LowVol -0.20% 7.75% 16.42%
776 LANA LanaCoin LANA $204,294 $0.000245 833,654,468 LowVol 0.45% -0.17% -9.32%
777 I0C I0Coin I0C $202,277 $0.009639 20,984,616 LowVol -0.03% -2.24% 14.26%
778 SH Shilling SH $201,562 $0.005149 39,148,725 LowVol 0.45% 40.92% 11.12%
779 CUBE DigiCube CUBE $198,519 $0.000082 2,429,126,009 LowVol 0.49% -0.43% 13.22%
780 TEK TEKcoin TEK $195,272 $0.000138 1,414,054,562 LowVol 0.66% 63.39% 61.53%
781 KED Darsek KED $195,196 $0.014459 13,500,235 LowVol -11.03% 1.22% 25.14%
782 8BIT 8Bit 8BIT $192,841 $0.165612 1,164,415 LowVol 0.49% -8.63% -16.84%
783 CHESS ChessCoin CHESS $192,654 $0.003566 54,032,769 LowVol 0.42% -5.50% 6.58%
784 UNIC UniCoin UNIC $190,089 $0.064126 2,964,315 LowVol 0.30% 5.91% 21.74%
785 888 OctoCoin 888 $189,227 $0.003767 50,237,900 LowVol 1.06% -21.94% 86.85%
786 TGC Tigercoin TGC $188,575 $0.004331 43,536,800 LowVol 0.49% -5.77% 63.55%
787 LTB LiteBar LTB $185,802 $0.233553 795,546 LowVol 20.00% 8.23% -36.43%
788 BIGUP BigUp BIGUP $182,714 $0.000086 2,116,139,795 LowVol -0.91% -1.50% -2.68%
789 BERN BERNcash BERN $182,448 $0.002561 71,234,301 LowVol 0.70% 12.19% 54.29%
790 KUSH KushCoin KUSH $178,848 $0.032843 5,445,524 LowVol 0.44% -0.22% 3.66%
791 XRA Ratecoin XRA $178,361 $0.001562 114,162,245 LowVol 0.06% -4.83% 25.39%
792 ECA Electra ECA $178,001 $0.000008 21,708,678,210 LowVol 0.24% 24.56% -68.93%
793 CTO Crypto CTO $177,056 $0.014710 12,036,117 LowVol -4.84% -2.06% 31.48%
794 CCN Cannacoin CCN $176,689 $0.037597 4,699,564 LowVol 0.47% 5.93% 0.67%
795 GLC GlobalCoin GLC $175,760 $0.002697 65,171,010 LowVol 0.45% -3.36% -35.58%
796 LOT LottoCoin LOT $168,571 $0.000012 14,491,014,421 LowVol -1.86% -17.96% -2.50%
797 MAD SatoshiMadness MAD $163,990 $0.000082 2,000,683,485 LowVol
798 FRC Freicoin FRC $158,778 $0.005394 29,437,100 LowVol 0.49% -0.46% -23.84%
799 LEA LeaCoin LEA $152,556 $0.000489 311,814,690 LowVol 0.46% -0.49% 52.15%
800 WMC WMCoin WMC $148,561 $0.012887 11,527,489 LowVol 0.01%
801 YAC Yacoin YAC $146,725 $0.001226 119,691,369 LowVol 0.49% 35.73% 11.33%
802 WYV Wyvern WYV $144,205 $0.083522 1,726,544 LowVol 0.64% 0.95% 20.49%
803 GRT Grantcoin GRT $144,099 $0.003351 43,005,788 LowVol 0.45% 2.05% 2.86%
804 SWING Swing SWING $143,178 $0.052663 2,718,781 LowVol 0.46% 1.51% 15.99%
805 URC Unrealcoin URC $141,344 $0.020122 7,024,402 LowVol 0.20% 0.77% 30.95%
806 EVO Evotion EVO $140,937 $0.044622 3,158,501 LowVol 0.26% -8.02% 5.13%
807 GAP Gapcoin GAP $139,922 $0.011687 11,972,554 LowVol 0.44% 7.04% 21.25%
808 CNNC Cannation CNNC $138,703 $0.055999 2,476,893 LowVol 0.20% 1.92% 8.74%
809 XRE RevolverCoin XRE $136,587 $0.006129 22,284,196 LowVol 0.46% 0.96% -5.22%
810 MOJO MojoCoin MOJO $133,229 $0.010984 12,129,450 LowVol 0.76% 13.03% 6.12%
811 SPACE SpaceCoin SPACE $131,879 $0.006329 20,836,633 LowVol 4.40% -6.74% 22.01%
812 UNITS GameUnits UNITS $127,249 $0.036640 3,472,983 LowVol 0.47% 40.52% 73.72%
813 EMD Emerald Crypto EMD $125,606 $0.006570 19,117,129 LowVol 0.42% -11.91% -8.69%
814 PASL Pascal Lite PASL $125,080 $0.030647 4,081,350 LowVol 0.19% -5.71% 6.92%
815 EVIL Evil Coin EVIL $125,052 $0.005949 21,020,383 LowVol 0.38% 10.15% -15.44%
816 RBX Ripto Bux RBX $124,625 $0.000327 381,236,123 LowVol -8.81% -19.46% -13.12%
817 MNM Mineum MNM $123,070 $0.013042 9,436,367 LowVol 0.33% 1.64% -8.77%
818 SLING Sling SLING $122,628 $0.114169 1,074,095 LowVol 0.45% -0.46% 16.47%
819 STV Sativacoin STV $116,749 $0.016476 7,085,936 LowVol 0.38% -7.93% 19.51%
820 XPD PetroDollar XPD $115,281 $0.001801 63,993,275 LowVol 0.36% -16.95% -25.66%
821 020 020LondonCoin 020 $112,028 $7.1e-07 156,834,460,248 LowVol 0.74% 12.90%
822 HMP HempCoin HMP $110,871 $0.000082 1,356,645,470 LowVol 0.45% -0.43% 13.22%
823 GP GoldPieces GP $110,076 $0.090214 1,220,161 LowVol 0.34% 19.15% 28.64%
824 MRJA GanjaCoin MRJA $109,149 $0.024517 4,451,920 LowVol 0.45% 11.87% -40.21%
825 CORG CorgiCoin CORG $106,937 $0.000085 1,251,855,418 LowVol -0.31% -47.28% -19.97%
826 PHS Philosopher S… PHS $106,168 $0.017653 6,014,340 LowVol 0.49% -9.37% -11.95%
827 CAP Bottlecaps CAP $104,404 $0.000514 202,999,275 LowVol
828 PIE PIECoin PIE $103,937 $0.004903 21,196,661 LowVol 14.05% 3.00% -25.24%
829 FIRE Firecoin FIRE $102,946 $1.05 98,412 LowVol 0.46% -0.43%
830 AMMO Ammo Rewards AMMO $101,701 $0.001308 77,777,777 LowVol 7.15% 6.20% 12.47%
831 GTC Global Tour Coin GTC $100,144 $0.003351 29,887,402 LowVol 0.46% 2.05% -27.55%
832 CYP Cypher CYP $99,797 $0.015678 6,365,285 LowVol 0.01% 33.86%
833 QCN QuazarCoin QCN $98,803 $0.016345 6,044,911 LowVol -29.67% -13.55% 7.99%
834 FRK Franko FRK $98,363 $0.105680 930,767 LowVol 0.90% 45.86%
835 DRXNE DROXNE DRXNE $96,140 $0.001540 62,443,838 LowVol 0.26% -4.54% -6.97%
836 COXST CoExistCoin COXST $96,086 $0.003546 27,100,000 LowVol -0.90% 10.97% 134.00%
837 DLC Dollarcoin DLC $94,519 $0.010379 9,106,714 LowVol 0.45% 1.16% 14.12%
838 ARI Aricoin ARI $93,895 $0.000669 140,262,505 LowVol 0.94% -0.53% 11.90%
839 CON PayCon CON $93,279 $0.004048 23,042,604 LowVol -0.51% 16.60% 14.63%
840 HAL Halcyon HAL $90,570 $0.017244 5,252,333 LowVol 0.45% -0.43% 10.53%
841 BTQ BitQuark BTQ $88,744 $0.009889 8,974,334 LowVol 0.49% -3.98% 26.85%
842 QTL Quatloo QTL $85,230 $0.011042 7,718,883 LowVol 8.18% -8.67% -6.06%
843 CAT Catcoin CAT $83,125 $0.013484 6,164,450 LowVol 0.49% -10.74% -4.89%
844 ARG Argentum ARG $76,410 $0.008995 8,494,381 LowVol 0.44% -2.15% 11.18%
845 GPU GPU Coin GPU $76,071 $0.001879 40,477,042 LowVol 0.44% 14.25% 19.04%
846 SLM Slimcoin SLM $75,687 $0.005067 14,937,439 LowVol 0.45% -1.99% 16.99%
847 PXI Prime-XI PXI $75,507 $0.004285 17,622,175 LowVol 0.39% -1.58% -9.05%
848 REE ReeCoin REE $74,672 $0.000029 2,560,000,000 LowVol 0.11% -30.98% -40.14%
849 ATX Artex Coin ATX $73,650 $0.003921 18,781,750 LowVol 0.45% 28.07% -14.79%
850 C2 Coin2.1 C2 $73,534 $0.000736 99,976,323 LowVol 0.45% -18.95% -31.84%
851 MCRN MACRON MCRN $73,357 $0.000183 401,421,401 LowVol 0.45% -9.79% 73.00%
852 FLAX Flaxscript FLAX $72,845 $0.013049 5,582,393 LowVol -0.07% -6.14% -33.28%
853 MARS Marscoin MARS $71,668 $0.002534 28,279,074 LowVol 0.46% 5.09% -0.88%
854 SPT Spots SPT $71,362 $0.003185 22,406,021 LowVol 2.63% 12.34% 22.09%
855 CRX Chronos CRX $70,276 $0.000953 73,729,962 LowVol 0.11% 14.62% -1.90%
856 IMS Independent M… IMS $69,992 $0.013036 5,368,934 LowVol 0.50% 18.00% 13.67%
857 SRC SecureCoin SRC $69,558 $0.008510 8,173,711 LowVol 0.48% 0.86% 67.84%
858 MEOW Kittehcoin MEOW $68,898 $0.000003 23,905,669,976 LowVol -0.02% 2.23% 16.83%
859 SOON SoonCoin SOON $66,218 $0.005313 12,462,620 LowVol -0.03% -2.67% 11.53%
860 BTPL Bitcoin Planet BTPL $66,117 $0.012090 5,468,831 LowVol -5.60% 1.23% -18.52%
861 ALL Allion ALL $64,767 $0.010447 6,199,359 LowVol 0.30% -30.39% 20.21%
862 MST MustangCoin MST $64,496 $0.102319 630,343 LowVol 0.45% -0.28% 12.14%
863 JWL Jewels JWL $64,324 $0.003187 20,181,636 LowVol 0.46% 7.86% 42.72%
864 XBTC21 Bitcoin 21 XBTC21 $62,548 $0.078864 793,108 LowVol 0.45% -13.41% 26.35%
865 CF Californium CF $62,410 $0.025988 2,401,448 LowVol 0.46% 0.24%
866 611 SixEleven 611 $61,749 $0.143652 429,849 LowVol 2.00% -0.70% 8.30%
867 BAS BitAsean BAS $60,939 $0.012188 5,000,000 LowVol 14.17% -1.04% -27.08%
868 RPC RonPaulCoin RPC $60,607 $0.068225 888,340 LowVol 0.35% -18.20% 27.02%
869 BLC Blakecoin BLC $60,150 $0.003977 15,122,697 LowVol 0.44% -12.50% -41.34%
870 XCRE Creatio XCRE $59,465 $0.002898 20,520,514 LowVol 0.45% 7.05% 9.01%
871 TSE Tattoocoin (S… TSE $59,117 $0.000654 90,421,856 LowVol 0.50% -11.02% -31.21%
872 PONZI PonziCoin PONZI $58,870 $0.068366 861,099 LowVol -0.73%
873 MAR Marijuanacoin MAR $58,651 $0.040147 1,460,894 LowVol 1.26% -8.54% -12.77%
874 DRM Dreamcoin DRM $57,967 $0.023664 2,449,632 LowVol -0.59% 6.50%
875 SCRT SecretCoin SCRT $57,713 $0.013648 4,228,672 LowVol 0.45% 0.17%
876 PHO Photon PHO $57,630 $0.000003 20,300,582,478 LowVol 0.20% 4.44% 34.05%
877 ADCN Asiadigicoin ADCN $57,049 $0.002288 24,931,054 LowVol 8.19% -0.46% -8.11%
878 GCC GuccioneCoin GCC $54,708 $0.002697 20,285,537 LowVol 0.49% 13.27% 39.12%
879 POP PopularCoin POP $54,102 $0.000016 3,372,875,244 LowVol 2.93% 7.26% 21.99%
880 SOIL SOILcoin SOIL $52,817 $0.009263 5,702,048 LowVol -1.42% 48.77% 42.97%
881 300 300 Token 300 $52,711 $175.70 300 LowVol 0.50% 24.92% 0.42%
882 SMOKE Smoke SMOKE $52,526 $0.003926 13,379,987 -3.42% -62.02%
883 URO Uro URO $52,195 $0.043232 1,207,310 LowVol 0.49% 4.09% 38.96%
884 BITZ Bitz BITZ $52,065 $0.026152 1,990,891 LowVol 0.45% -0.15% 8.80%
885 KURT Kurrent KURT $52,043 $0.005247 9,919,485 LowVol 7.22% -1.88% -28.96%
886 KIC KibiCoin KIC $51,896 $0.003530 14,701,000 LowVol 0.21% -14.18% -87.88%
887 DIBC DIBCOIN DIBC $51,895 $0.010379 5,000,000 LowVol 0.50% -17.90% 7.64%
888 BSTAR Blackstar BSTAR $51,365 $0.000081 630,795,971 LowVol -0.80%
889 GLT GlobalToken GLT $51,280 $0.001981 25,887,500 LowVol -3.23% 4.90% -0.27%
890 ARB ARbit ARB $49,934 $0.006456 7,734,175 LowVol 0.45%
891 JIN Jin Coin JIN $49,901 $0.005067 9,848,485 LowVol 0.46% -42.84% 3.23%
892 ZMC ZetaMicron ZMC $49,063 $0.000082 600,344,291 LowVol 0.45% -0.46% 8.68%
893 BVC BeaverCoin BVC $48,878 $0.015690 3,115,258 LowVol 0.45% -28.81% 3.51%
894 ZYD Zayedcoin ZYD $48,476 $0.007764 6,243,840 LowVol 0.50% 0.62% 34.23%
895 WARP WARP WARP $46,901 $0.042824 1,095,224 LowVol 0.31% -0.43%
896 DBTC Debitcoin DBTC $46,318 $0.002573 17,999,624 LowVol 0.46% -2.03% -2.36%
897 EMP EMoneyPower EMP $46,012 $0.005001 9,200,000 LowVol 0.15% -50.46%
898 BIP BipCoin BIP $45,872 $0.028189 1,627,261 LowVol 0.45% 5.03% 12.73%
899 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $45,800 $0.000575 79,719,140 LowVol 0.45% -13.71% -11.56%
900 WORM HealthyWormCoin WORM $45,410 $0.000409 111,129,955 LowVol 0.45% -17.63% -5.65%
901 XBTS Beatcoin XBTS $45,314 $0.029720 1,524,686 LowVol 1.21% -34.46% -2.71%
902 BRAIN Braincoin BRAIN $44,548 $0.004413 10,094,424 LowVol 0.49% -2.06% 8.50%
903 JOBS JobsCoin JOBS $43,322 $0.000409 106,019,270 LowVol 0.50% -17.03% -36.39%
904 NRO Neuro NRO $43,249 $0.001226 35,280,923 LowVol 0.46% -3.14% 7.18%
905 PLNC PLNcoin PLNC $41,899 $0.002452 17,089,600 LowVol 0.45% 35.77% 69.77%
906 DRS Digital Rupees DRS $41,745 $0.000082 510,802,961 LowVol 0.45% -0.43% -40.09%
907 CASH Cashcoin CASH $41,403 $0.000899 46,055,732 LowVol 0.49% -3.34% -8.88%
908 FLVR FlavorCoin FLVR $40,989 $0.001961 20,898,106 LowVol 0.45%
909 DLISK DAPPSTER DLISK $40,975 $0.000410 100,000,000 LowVol -0.19% 89.16%
910 JIO JIO Token JIO $40,482 $0.021216 1,908,128
911 BSC BowsCoin BSC $40,368 $0.007273 5,550,102 LowVol 0.45% -0.43% 35.06%
912 $$$ Money $$$ $40,328 $0.000879 45,887,218 LowVol 0.01% -6.18% -17.27%
913 MND MindCoin MND $39,989 $0.003187 12,546,625 LowVol 2.19% 4.95% 7.94%
914 VLTC Vault Coin VLTC $39,769 $0.001313 30,287,510 LowVol 0.45% 84.76% 31.04%
915 SFC Solarflarecoin SFC $39,415 $0.002799 14,083,450 LowVol -0.32% -27.89% -10.78%
916 PRX Printerium PRX $38,555 $0.003261 11,821,728 LowVol 0.22% 101.38% 57.02%
917 OFF Cthulhu Offer… OFF $38,160 $0.014552 2,622,273 LowVol -1.50% 22.71%
918 EREAL eREAL EREAL $37,014 $0.000553 66,909,634 LowVol -24.51% 13.55% 10.52%
919 COAL BitCoal COAL $36,766 $0.008170 4,500,000 LowVol 0.44% -0.46% -0.12%
920 GBT GameBet Coin GBT $36,491 $0.001716 21,262,780 LowVol 0.46% 7.49% 58.55%
921 PULSE Pulse PULSE $36,226 $0.002533 14,298,972 LowVol 0.46% 10.23% 29.99%
922 STEPS Steps STEPS $35,974 $0.001931 18,625,017 LowVol -1.95%
923 BIOS BiosCrypto BIOS $34,427 $0.001653 20,821,709 LowVol 0.72%
924 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $34,329 $0.004275 8,030,000 LowVol 1.45% -32.14% -92.57%
925 ACP AnarchistsPrime ACP $33,304 $0.007578 4,394,874 LowVol 0.47% -3.67% 28.79%
926 ORLY Orlycoin ORLY $32,944 $0.000899 36,646,779 LowVol 0.45% -0.43% 6.95%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $31,854 $0.001573 20,251,896 LowVol 1.95% -3.88% -17.32%
928 IMPS ImpulseCoin IMPS $31,597 $0.001561 20,245,510 LowVol 35.14%
929 CXT Coinonat CXT $31,338 $0.003634 8,623,200 LowVol -0.32% -7.78% -16.91%
930 CRT CRTCoin CRT $31,096 $0.392277 79,270 LowVol 0.45% -0.43% 13.22%
931 BOAT Doubloon BOAT $31,025 $0.001673 18,547,845 LowVol 0.44% 8.24% -57.29%
932 RBT Rimbit RBT $30,077 $0.000260 115,499,623 LowVol -6.07% -8.69% -34.89%
933 BLZ BlazeCoin BLZ $29,939 $0.000049 608,557,394 LowVol 2.28% 26.83% 71.58%
934 EGO EGO EGO $29,421 $0.000490 60,000,001 LowVol 0.46% -0.43%
935 TAGR TAGRcoin TAGR $28,514 $0.000737 38,669,634 LowVol 28.55%
936 G3N G3N G3N $28,506 $0.003770 7,561,891 LowVol -0.19% 12.46%
937 VIP VIP Tokens VIP $27,315 $0.000327 83,450,403 LowVol -0.30% 74.57%
938 PSB Pesobit PSB $27,252 $0.000811 33,600,018
939 LTCR Litecred LTCR $27,174 $0.000899 30,227,750 LowVol -5.29% 9.52% -24.93%
940 LIR LetItRide LIR $26,669 $0.000736 36,259,129 LowVol 9.14% 45.44%
941 KNC KingN Coin KNC $26,251 $13.08 2,008 LowVol 0.46% -5.20%
942 DPAY DPAY DPAY $26,002 $0.000327 79,541,001 LowVol 0.50% 51.71%
943 SONG SongCoin SONG $25,734 $0.000790 32,565,300 LowVol 27.34% 31.83% -16.28%
944 ERY Eryllium ERY $25,607 $0.004981 5,140,794 LowVol 7.26% 3.22% -29.95%
945 OS76 OsmiumCoin OS76 $25,280 $0.028277 894,026 LowVol 0.50% 5.67% 42.02%
946 DRACO DT Token DRACO $25,169 $0.000283 88,888,888
947 KRONE Kronecoin KRONE $25,065 $0.007506 3,339,305 LowVol -1.18% -13.46% 14.65%
948 ICON Iconic ICON $25,051 $0.042251 592,894 LowVol 0.45% 4.41% -2.12%
949 GBC GBCGoldCoin GBC $24,428 $0.002150 11,361,817 LowVol 0.00% 3.81% -8.51%
950 FUZZ FuzzBalls FUZZ $24,078 $0.004985 4,829,945 LowVol 0.46% -15.28% -1.62%
951 CESC CryptoEscudo CESC $23,554 $0.000163 144,105,100 LowVol 0.50% -0.43% -37.02%
952 SLEVIN Slevin SLEVIN $22,883 $0.000327 70,000,000 LowVol 0.50% -20.35% -15.28%
953 IBANK iBank IBANK $22,619 $0.004997 4,526,324 LowVol 0.34%
954 BQC BBQCoin BQC $22,504 $0.000443 50,765,854 LowVol 0.34% 7.98% -12.51%
955 MTM MTMGaming MTM $22,430 $0.007477 2,999,967 LowVol 1.23% 5.30% -50.56%
956 PEX PosEx PEX $22,181 $0.009042 2,453,240 LowVol 25.27%
957 MILO MiloCoin MILO $20,860 $0.001933 10,789,954 LowVol 0.69% -25.44% -7.19%
958 HVCO High Voltage HVCO $20,759 $0.013893 1,494,171 LowVol 0.45% 61.42%
959 UET Useless Ether… UET $20,462 $0.005160 3,965,716 LowVol -18.84% -14.70% -20.83%
960 VPRC VapersCoin VPRC $20,259 $0.000026 780,124,964 LowVol 4.20% -49.59% 76.86%
961 ZNE Zonecoin ZNE $20,257 $0.007846 2,581,970 LowVol 0.50% -8.79%
962 NDAO NeuroDAO NDAO $20,166 $0.116209 173,532 LowVol 7.70%
963 DES Destiny DES $19,778 $0.012361 1,600,000 LowVol 32.55%
964 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $19,281 $0.025580 753,776 LowVol 0.50% -2.31% 12.31%
965 CNC CHNCoin CNC $19,277 $0.000409 47,175,415 LowVol 0.45% 1.05% 9.00%
966 LUNA Luna Coin LUNA $18,773 $0.011677 1,607,744 LowVol 0.59% -17.23% -3.12%
967 TRADE Tradecoin TRADE $18,289 $0.002452 7,459,750 LowVol 0.49% -0.43% 120.03%
968 ALTC Antilitecoin ALTC $18,027 $0.000572 31,512,613 LowVol 0.45% 16.16% 58.51%
969 IMX Impact IMX $17,899 $0.000163 109,509,033 LowVol 0.50% -26.16% 13.22%
970 RSGP RSGPcoin RSGP $17,501 $10.13 1,727 LowVol 64.59%
971 BIOB BioBar BIOB $17,446 $0.019696 885,756 LowVol 0.50% -0.43% 35.41%
972 RIDE Ride My Car RIDE $16,554 $0.000163 101,276,976 LowVol 0.45% -33.62% -24.52%
973 WBB Wild Beast Block WBB $15,772 $0.095816 164,604 LowVol 9.49% -11.65% -23.91%
974 XOC Xonecoin XOC $15,736 $0.037468 420,000 LowVol -1.20%
975 DAS DAS DAS $15,005 $0.005721 2,622,886 LowVol 0.46% -43.52% -59.56%
976 PX PX PX $14,876 $0.000156 95,136,501 LowVol 0.10% -0.86% -34.40%
977 SCS Speedcash SCS $14,759 $0.056368 261,831 LowVol
978 XRC Rawcoin XRC $12,873 $0.018262 704,882 LowVol 0.73% -20.11% 110.67%
979 ELS Elysium ELS $12,765 $0.003187 4,005,012 LowVol 0.46% 10.94% 132.40%
980 JS JavaScript Token JS $12,371 $0.001548 7,991,996 LowVol 0.53% 94.58% 92.62%
981 P7C P7Coin P7C $11,513 $0.000327 35,220,238 LowVol 0.45% 125.47%
982 WEX Wexcoin WEX $11,465 $0.042103 272,312
983 AGLC AgrolifeCoin AGLC $11,212 $0.001553 7,220,572 LowVol 0.45% -0.43% -17.26%
984 VOLT Bitvolt VOLT $11,116 $0.000736 15,112,554 LowVol 0.46% 28.01% 45.57%
985 BNX BnrtxCoin BNX $11,000 $0.000419 26,243,001 LowVol -27.04% -20.86% -27.37%
986 QBK Qibuck Asset QBK $9,733 $0.005823 1,671,379 LowVol 1.23% 5.30% -3.74%
987 MGM Magnum MGM $9,624 $0.002452 3,925,451 LowVol 0.45% -0.43% -8.20%
988 SANDG Save and Gain SANDG $9,017 $0.002942 3,064,800 LowVol 0.45% 2.41% 138.73%
989 ARGUS Argus ARGUS $8,831 $0.007690 1,148,324 LowVol 0.34% 26.37% 15.10%
990 SLFI Selfiecoin SLFI $8,807 $0.000082 107,829,281 LowVol 13.16%
991 MRNG MorningStar MRNG $8,310 $0.000255 32,573,130 LowVol 0.46% -1.93% -44.34%
992 CCM100 CCMiner CCM100 $7,699 $0.002291 3,360,417 LowVol 1.23% 70.05% 60.22%
993 NODC NodeCoin NODC $7,544 $0.004495 1,678,439 LowVol 0.45%
994 GEERT GeertCoin GEERT $7,392 $0.001452 5,091,200 LowVol 0.27% -2.08% -43.45%
995 VRS Veros VRS $7,240 $0.000015 486,609,040 LowVol -23.05% -77.73% -19.18%
996 CONX Concoin CONX $7,177 $0.009643 744,266 LowVol 1.22% 1.28% 3.11%
997 GRIM Grimcoin GRIM $6,674 $0.000646 10,324,802 LowVol 0.49% 15.77% -40.98%
998 REV Revenu REV $5,982 $0.005003 1,195,525 LowVol -61.06%
999 FRAZ Frazcoin FRAZ $5,131 $0.000572 8,969,822 LowVol 0.47% 16.17% 13.03%
1000 VTA Virtacoin VTA $4,949 $9.5e-07 5,201,310,113 LowVol -0.22% -55.27% 18.23%
1001 WBC WalletBuilder… WBC $4,607 $0.245336 18,779 LowVol 0.23% 17.55%
1002 XNG Enigma XNG $4,087 $0.245827 16,627 LowVol 0.46% -0.50% 13.58%
1003 BBC BigBoobsCoin BBC $3,880 $0.020454 189,686 LowVol -0.32% 13.37%
1004 PWR Powercoin PWR $3,573 $0.000071 49,983,870 LowVol
1005 GSR GeyserCoin GSR $3,171 $0.067668 46,864 LowVol 0.50% -17.39% 122.73%
1006 PIZZA PizzaCoin PIZZA $3,040 $0.002207 1,377,917 LowVol 13.01% 1.19% 8.21%
1007 LEX Lex4All LEX $2,989 $0.002989 1,000,000 LowVol 1.23% 5.30% 118.34%
1008 OCEAN BurstOcean OCEAN $2,864 $0.013520 211,827 LowVol 1.11% 5.30% 10.10%
1009 TOKEN SwapToken TOKEN $2,179 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 0.08% 19.80% -32.38%
1010 ULA Ulatech ULA $2,002 $0.011898 168,286 LowVol -9.97% -15.75% 48.49%
1011 DGCS Digital Credits DGCS $1,428 $0.000245 5,826,388 LowVol 0.45% -25.33% 13.22%
1012 SOJ Sojourn SOJ $991 $0.002043 485,214 LowVol -0.46% 10.47%
1013 EBT Ebittree Coin EBT $923 $0.000730 1,264,511 LowVol -7.82% -50.38% 97.98%
1014 MNC MantraCoin MNC $771 $0.000166 4,650,380 LowVol -49.50% 14.85%
1015 ABN Abncoin ABN $752 $0.011114 67,700 LowVol 0.45% -9.57% 35.30%
1016 DMB Digital Money… DMB $531 $0.001262 421,300 LowVol 1.57% -9.14% -9.90%
1017 ENV Environ ENV $282 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.05%
1018 FDC Future Digita… FDC $206 $0.000075 2,753,201 LowVol 8.67%
1019 CALC CaliphCoin CALC $114 $0.001308 87,140 LowVol 0.50% 0.87% 36.55%
1020 APW AppleCoin APW $6 $0.000082 70,731 LowVol 0.46% -0.43% 13.22%
1021 BTG Bitcoin Gold BTG $248.21 $137,111,000 -0.45% 2.33% 54.17%
1022 QSP Quantstamp QSP $0.174878 $83,266,400 1.63% 83.05%
1023 CLUB ClubCoin CLUB $6.25 $23,477,500 1.56% 43.09% 227.53%
1024 REC Regalcoin REC $45.50 $6,751,080 4.18% 19.11% -18.19%
1025 QASH QASH QASH $0.431938 $4,574,560 1.83% -15.16%
1026 NULS Nuls NULS $0.646574 $3,161,890 -0.28% -13.55% -15.86%
1027 ATMC ATMCoin ATMC $1.69 $2,404,450 0.00% 0.12% 19.38%
1028 BTE BitSerial BTE $5.95 $2,299,510 -0.52% 42.39%
1029 FRGC Fargocoin FRGC $9.91 $1,642,360 0.02% 0.70% 19.62%
1030 INK Ink INK $0.177709 $1,613,470 0.68% -51.25%
1031 ORME Ormeus Coin ORME $3.94 $1,238,130 0.48% -0.20% 221.65%
1032 GRX GOLD Reward T… GRX $4.76 $1,023,180 -3.98% -16.61%
1033 BT2 BT2 [CST] BT2 $99.52 $1,020,110 0.56% 6.11% -40.75%
1034 B2X SegWit2x [Fut… B2X $264.64 $888,295 1.06% 17.09% 4.94%
1035 XUC Exchange Union XUC $6.33 $818,224 -5.37% 105.66% 103.69%
1036 YOYOW YOYOW YOYOW $0.057170 $775,232 2.39% -4.76% -2.59%
1037 FRST FirstCoin FRST $16.60 $677,700 -0.18% -0.21% -4.41%
1038 ADK Aidos Kuneen ADK $40.13 $631,592 3.94% -7.02% 16.68%
1039 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $2.18 $626,648 -9.29% 24.70% 33.59%
1040 INF InfChain INF $0.009153 $599,526 0.46%
1041 WC WINCOIN WC $1.87 $582,431 -0.10% -0.55%
1042 ETN Electroneum ETN $0.029128 $570,367 0.25% 0.17% -20.01%
1043 THS TechShares THS $1.03 $492,205 -1.75% -6.82% -4.99%
1044 XIN Infinity Econ… XIN $0.044636 $369,289 -4.79% -7.19% -24.70%
1045 BT1 BT1 [CST] BT1 $8048.49 $357,429 0.50% -0.11% 15.48%
1046 BOT Bodhi BOT $0.523411 $326,444 0.46% -7.78%
1047 ZZC ZoZoCoin ZZC $2.53 $320,017 -10.90%
1048 TSL Energo TSL $0.034044 $304,622 0.00%
1049 SIC Swisscoin SIC $0.005230 $286,629 4.87% -13.49% -29.28%
1050 SISA SISA SISA $0.018615 $280,394 -0.33% -39.19%
1051 EAG EA Coin EAG $4.09 $177,275 -2.80% -14.89%
1052 RMC Russian Minin… RMC $11746.40 $151,221 0.63% -46.74% 34.54%
1053 SUR Suretly SUR $3.24 $142,048 -4.61% 13.25% 18.38%
1054 HOLD Interstellar … HOLD $0.109674 $132,575 -0.51% 18.40% -59.81%
1055 LLT LLToken LLT $0.328481 $132,525 0.39% -3.07% 18.34%
1056 UGT UG Token UGT $0.342779 $123,096 0.59% -0.53% 3.23%
1057 XCPO Copico XCPO $0.029938 $121,871 2.06% 25.90%
1058 B2B B2B B2B $0.755315 $118,224 0.64% -13.34%
1059 XID Sphre AIR XID $0.188398 $115,144 0.53% 0.67% -1.87%
1060 TER TerraNova TER $2.91 $104,380 19.42% -1.26% -14.78%
1061 MEN PeopleCoin MEN $0.000163 $98,133 100.89% 99.13%
1062 BPL Blockpool BPL $0.187873 $93,007 -0.50% 8.75% -3.35%
1063 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.020123 $88,906 4.82% -4.22%
1064 GMT Mercury Protocol GMT $0.048462 $73,843 -3.22% 28.35% 7.52%
1065 PHR Phore PHR $0.424958 $73,437 4.85% 18.89% 49.05%
1066 SJCX Storjcoin X SJCX $0.688364 $71,356 0.50% -3.36% -10.96%
1067 VASH VPNCoin VASH $0.004985 $69,138 0.46% 10.65% 9.67%
1068 BSR BitSoar BSR $0.159526 $59,618 0.31% 37.84% 14.51%
1069 AION Aion AION $0.783256 $57,276 1.68% -10.85% -4.54%
1070 DSR Desire DSR $0.219021 $54,887 2.11% -10.91% -54.08%
1071 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047911 $54,186 0.53% -12.87% 11.66%
1072 AKY Akuya Coin AKY $0.442619 $53,414 -1.11% -23.41% -55.54%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.102995 $51,477 0.65% 6.30% 5.00%
1074 MSD MSD MSD $0.013569 $40,996 1.19% -0.96% 19.05%
1075 BIXC BIXC BIXC $3.27 $34,537 0.39% -3.56%
1076 BUZZ BuzzCoin BUZZ $0.000382 $34,453 -5.86% -5.69% 22.60%
1077 ASTRO Astro ASTRO $1.40 $33,061 -8.27% 0.18%
1078 OXY Oxycoin OXY $0.167801 $32,723 5.66% -12.68% 16.94%
1079 PAYX Paypex PAYX $0.137468 $27,977 0.59% -8.89%
1080 COR CORION COR $0.933853 $27,938 1.59% -0.78% 29.97%
1081 DNA EncrypGen DNA $0.063950 $23,817 2.82% -4.92%
1082 BTU Bitcoin Unlim… BTU $146.00 $23,774 3.55% -3.52% -5.71%
1083 ICX ICON ICX $0.947504 $21,039 -7.16% 0.54% -5.70%
1084 DGPT DigiPulse DGPT $1.39 $19,466 0.57% 33.73%
1085 SSS Sharechain SSS $0.002695 $17,725 2.45% -16.85% -52.94%
1086 MCR Macro MCR $2.29 $15,750 -23.09% -32.43% 5.54%
1087 STEX STEX STEX $0.260143 $14,306 0.95% 2.07% 91.89%
1088 PLC PlusCoin PLC $0.000775 $12,985 1.49% 16.75%
1089 CCT Crystal Clear CCT $0.293042 $12,530 12.05% 80.92% -36.66%
1090 NEOG NEO GOLD NEOG $0.001457 $11,110 -4.31% -11.25% -96.93%
1091 VIU Viuly VIU $0.002524 $11,055 -4.67% -15.55%
1092 MGC MergeCoin MGC $0.011932 $10,748 0.49%
1093 MKR Maker MKR $305.89 $9,872 0.47% 7.42%
1094 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003115 $9,220 25.39% -14.98% 3.41%
1095 EVR Everus EVR $3.95 $9,078 0.46% -1.64% -3.09%
1096 MINEX Minex MINEX $0.059986 $8,936 26.74% 44.05% 34.30%
1097 XID International… XID $0.005884 $8,838 0.46% 88.65% -6.34%
1098 AERM Aerium AERM $1.82 $8,657 -1.80% 25.90%
1099 STU bitJob STU $0.058758 $8,242 0.48% -9.95% -39.00%
1100 BLX Blockchain Index BLX $2.36 $7,323 0.53% 6.75% 26.93%
1101 MGC GulfCoin MGC $0.003431 $7,307 0.45% 1.94% -6.35%
1102 LTG LiteCoin Gold LTG $0.002262 $6,555 -9.02% 12.10% -22.77%
1103 TCOIN T-coin TCOIN $0.000195 $6,064 -3.35% -18.74% -16.24%
1104 APC AlpaCoin APC $0.014904 $5,340 2.37% -37.77% -66.91%
1105 ERC20 ERC20 ERC20 $0.000115 $5,052 3.91% -20.84% -22.14%
1106 FAP FAPcoin FAP $0.013963 $4,741 -13.32% -52.18% 9.56%
1107 OX OX Fina OX $0.000123 $4,400 -10.82% -32.32% -43.33%
1108 PNX Phantomx PNX $0.023927 $4,234 0.50% 33.78%
1109 ETT EncryptoTel [… ETT $0.063203 $4,114 -1.07% -9.38% 22.47%
1110 DEUS DeusCoin DEUS $0.373725 $4,066 0.46% -3.01% -5.85%
1111 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.073062 $4,056 1.45% 11.22% 26.37%
1112 IPY Infinity Pay IPY $0.001001 $3,605 84.66% -94.20%
1113 DFS DFSCoin DFS $0.008079 $3,454 -1.45% -2.55% -26.99%
1114 EFYT Ergo EFYT $10.50 $3,452 -0.89% 35.88% 26.30%
1115 PRL Oyster Pearl PRL $0.010290 $3,268 -2.62% -39.42%
1116 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.011962 $2,984 0.47% -63.06% 96.51%
1117 SND Sand Coin SND $0.799376 $2,864 0.59% 12.39% -5.07%
1118 IQT iQuant IQT $0.160810 $2,842 0.46% 50.70% -10.01%
1119 XOT Internet of T… XOT $2439.80 $2,799 0.46% -0.44% 13.10%
1120 PRES President Trump PRES $0.003921 $2,533 0.45% 11.07% 6.05%
1121 SIFT Smart Investm… SIFT $3.28 $2,526 0.53% 2.26% 4.39%
1122 CASH Cash Poker Pro CASH $0.058636 $2,417 0.59% 4.52% -16.37%
1123 VULC Vulcano VULC $0.006806 $2,354 -2.96% -0.45% -13.04%
1124 ZCG ZCash Gold ZCG $0.029484 $2,162 0.53% 9.02% -72.00%
1125 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $1,963 -0.55% -3.26% 43.60%
1126 ABC Alphabit ABC $11.44 $1,902 0.45% -17.97% -16.57%
1127 NAMO NamoCoin NAMO $0.000163 $1,873 0.76% 22.18% 85.16%
1128 PEC Peacecoin PEC $0.040862 $1,747 0.46% -32.24% 631.98%
1129 BOS BOScoin BOS $1.11 $1,621 5.96% 5.79% -11.51%
1130 BTBc Bitbase BTBc $0.006947 $1,551 0.46% -16.43% -22.44%
1131 ACC AdCoin ACC $0.098683 $1,508 -6.69% 23.81% 8.32%
1132 BTCM BTCMoon BTCM $0.001861 $1,449 -5.01% 39.32% -1.01%
1133 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.069476 $1,438 -15.74% -16.22% -29.73%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.068158 $1,411 0.46% 10.14% -17.60%
1135 HAT Hawala.Today HAT $0.132215 $1,407 0.53% 5.80% -64.52%
1136 DAY Chronologic DAY $3.74 $1,382 2.51% 11.65% -17.71%
1137 TELL Tellurion TELL $0.000083 $1,349 0.41% -59.21% -29.52%
1138 HIGH High Gain HIGH $0.000817 $1,253 22.51% -4.40% -51.07%
1139 IBTC iBTC IBTC $0.007044 $1,190 -19.02% -5.50% -30.82%
1140 EUSD eUSD EUSD $0.000287 $1,162 0.53% 31.13% -67.69%
1141 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000245 $1,081 0.45% -0.43% -11.71%
1142 FOR FORCE FOR $0.002604 $1,021 9.69% 10.00% -17.60%
1143 RCN Rcoin RCN $0.000082 $1,010 0.49% -0.43% -24.87%
1144 WILD Wild Crypto WILD $0.079214 $1,002 6.19% -7.83% 28.96%
1145 WA WA Space WA $0.015364 $949 0.50% -10.05% -1.47%
1146 MCI Musiconomi MCI $0.041296 $944 0.59% -29.24% -16.18%
1147 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005843 $888 0.45% -24.15% -14.78%
1148 GARY President Joh… GARY $0.110410 $818 0.45% 6.08% 21.49%
1149 NTC Natcoin NTC $0.392277 $801 0.50% 8.45% -57.71%
1150 WIC Wi Coin WIC $0.003451 $790 0.24% 35.64% 2.23%
1151 SWP Swapcoin SWP $0.096689 $763 -12.03% 43.50% -5.99%
1152 FLASH Flash FLASH $0.004577 $743 0.46% 11.51% 2.37%
1153 QBT Cubits QBT $0.000735 $737 0.44% -0.25% 5.93%
1154 FBL Faceblock FBL $0.003671 $733 0.53% -79.69%
1155 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000409 $676 0.46% -8.14% -8.40%
1156 BSN Bastonet BSN $0.000981 $603 0.46% -4.22% -10.95%
1157 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.07 $588 0.50% 35.47% 27.99%
1158 BEST BestChain BEST $0.001038 $560 0.43% 4.60% -7.03%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.043732 $555 1.64% -3.74% -6.26%
1160 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000244 $543 36.48% 48.82% 69.03%
1161 QORA Qora QORA $0.163017 $506 0.45% 31.22% 4.87%
1162 NTWK Network Token NTWK $0.003906 LowVol 0.59% 430.08% 92.47%
1163 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.025652 LowVol 0.46% 187.10% -29.67%
1164 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000414 LowVol -6.61% -32.36% -47.31%
1165 COUPE Coupecoin COUPE $0.000011 LowVol 0.42% -64.98% -84.12%
1166 EDRC EDRCoin EDRC $0.037713 LowVol 0.31% -6.51% 4.33%
1167 FC Facecoin FC $0.002948 LowVol 0.59% -11.62% -50.02%
1168 LDCN LandCoin LDCN $0.002336 LowVol 0.45% 2.47% 45.59%
1169 GAY GAY Money GAY $0.014288 LowVol 0.44% 3.34% -68.14%
1170 INDIA India Coin INDIA $0.000245 LowVol 0.45% -0.43% -11.07%
1171 SPORT SportsCoin SPORT $0.000736 LowVol 0.50% -0.43% 46.29%
1172 LEPEN LePen LEPEN $0.000081 LowVol 0.45% -46.94% 12.69%
1173 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.009153 LowVol 0.46% -0.95% -25.35%
1174 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.001798 LowVol 0.46% -5.42% 15.64%
1175 NBIT netBit NBIT $0.046501 LowVol 0.50% -0.61% 32.25%
1176 9COIN 9COIN 9COIN $0.002779 LowVol 0.46% -10.92% -9.71%
1177 STARS StarCash Network STARS $0.209950 LowVol 0.46% -0.36% -53.01%
1178 TIE TIES Network TIE $0.081080 LowVol -20.73% 0.53% -40.50%
1179 DMC DynamicCoin DMC $0.002594 LowVol -0.02% -5.07%
1180 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000071 LowVol 0.59% 5546.75%
1181 BAT BatCoin BAT $0.000003 LowVol 32.84% 27.34% 42.64%
1182 ACES Aces ACES $0.000172 LowVol -2.36% 21.53% -31.69%
1183 REGA Regacoin REGA $0.002288 LowVol 0.45% -0.43% 2.26%
1184 PCN PeepCoin PCN $0.000082 LowVol 0.45% 8.06% 348.92%
1185 CC CyberCoin CC $0.000082 LowVol 0.45% -0.43% 13.22%
1186 MOTO Motocoin MOTO $0.007078 LowVol -0.74% 100.27% 129.10%
1187 EGOLD eGold EGOLD $0.008845 LowVol 0.53% 288.54% -9.49%
1188 MAGN Magnetcoin MAGN $0.406428 LowVol 0.45% -13.09% -16.04%
1189 SKC Skeincoin SKC $0.002452 LowVol 0.45% -19.27% -45.65%
1190 CYDER Cyder CYDER $0.000327 LowVol 4.86% 32.75% -15.06%
1191 PRN Protean PRN $0.000077 LowVol 0.44% -1.65% 133.15%
1192 UTA UtaCoin UTA $0.000736 LowVol 0.45% 26.85% -46.37%
1193 SOUL SoulCoin SOUL $0.000082 LowVol 0.45% -0.43%
1194 DBG Digital Bulli… DBG $0.004740 LowVol 0.45% -0.43% 17.48%
1195 PRIMU Primulon PRIMU $0.000163 LowVol 0.46% -0.43% -32.77%
1196 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001081 LowVol 0.45% -6.42% -19.29%
1197 RUBIT RubleBit RUBIT $0.003024 LowVol 0.50% -5.08% 11.59%
1198 DASHS Dashs DASHS $0.024436 LowVol 0.46% -21.92% -17.27%
1199 GBRC Global Busine… GBRC $0.000082 LowVol 0.45% 12.76%
1200 MARX MarxCoin MARX $0.001114 LowVol 8.70% 59.86% 21.02%
1201 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003269 LowVol 0.46% 16.12%
1202 10MT 10M Token 10MT $0.001330 LowVol -26.69% -37.54% -54.42%
1203 BUB Bubble BUB $0.013321 LowVol 0.45% 22.02% -62.61%
1204 AV AvatarCoin AV $0.025661 LowVol 0.49% -1.06% 18.34%
1205 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000002 LowVol -3.08% -11.82% -7.70%
1206 GRN Granite GRN $0.012013 LowVol 1.13% -0.43% 7.90%
1207 SFE SafeCoin SFE $0.000082 LowVol 0.46% -0.43% 13.22%
1208 AXIOM Axiom AXIOM $0.012504 LowVol 0.45% -0.43% 10.22%
1209 EBIT eBIT EBIT $0.000921 LowVol 0.53% 19.06% -15.04%
1210 TCR TheCreed TCR $0.000327 LowVol 26.93% -0.61%
1211 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.002013 LowVol -15.19% -47.48%
1212 HNC Huncoin HNC $0.001389 LowVol 0.46% -15.37% -28.44%
1213 SYNC Sync SYNC $612.93 LowVol 0.45% 0.02% 100.84%
1214 SKR Sakuracoin SKR $0.000849 LowVol -0.31% 1.71% 10.74%
1215 BET BetaCoin BET $0.002227 LowVol 0.49% -3.78% -29.02%
1216 CME Cashme CME $0.000082 LowVol 0.49% 13.22%
1217 EXRN EXRNchain EXRN $3.7e-07 LowVol -49.71% -32.90% -52.84%
1218 XQN Quotient XQN $0.007600 LowVol 0.46% 26.81% 10.65%
1219 IRL IrishCoin IRL $0.002533 LowVol 0.49% 20.29% 25.35%
1220 SAK Sharkcoin SAK $0.001839 LowVol 0.53% 1.61% -1.10%
1221 FFC FireFlyCoin FFC $0.000082 LowVol -26.84% -0.43% 2.67%
1222 X2 X2 X2 $0.000082 LowVol 0.46% -43.39%
1223 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000082 LowVol 0.50% -0.43% 13.22%
1224 XDE2 XDE II XDE2 $2.62 LowVol 0.50% -0.31% -19.15%
1225 ELC Elacoin ELC $0.065291 LowVol 0.48% -0.42% 8.43%
1226 ASC AsicCoin ASC $0.000667 LowVol 0.20% 1521.88% 110.89%
1227 VOYA Voyacoin VOYA $1.92 LowVol 0.50% 0.29% 9.79%
1228 FUTC FutCoin FUTC $0.001471 LowVol 0.49% -0.43% -32.51%
1229 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002268 LowVol -2.38% -8.19% -15.40%
1230 WOW Wowcoin WOW $0.000091 LowVol -0.25% -37.24% -19.33%
1231 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000055 LowVol 29.99% 16.00% 49.50%
1232 WINK Wink WINK $0.000245 LowVol 0.46% -0.43% -14.96%
1233 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.037383 LowVol 1.24% 33.46% 28.09%
1234 TYC Tyrocoin TYC $0.010624 LowVol 0.45% 0.47% -72.32%
1235 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000245 LowVol 0.50% -14.60% -39.38%
1236 AIB Advanced Inte… AIB $0.003726 LowVol 0.45% 29.69% 25.99%
1237 YEL Yellow Token YEL $0.002930 LowVol 0.53% 39.78% -72.98%
1238 ACN Avoncoin ACN $0.000327 LowVol 0.46% -20.35% 0.69%
1239 YES Yescoin YES $0.000057 LowVol -0.09% 221.78% 23.59%
1240 ZSE ZSEcoin ZSE $0.009408 LowVol 0.68% 1.00% 34.97%
1241 MBL MobileCash MBL $0.000327 LowVol 0.45% -0.43% 13.22%
1242 TOP TopCoin TOP $0.000844 LowVol 6.99% -7.11% 67.10%
1243 BIT First Bitcoin BIT $0.014465 LowVol 0.45% -7.73% 17.43%
1244 DON Donationcoin DON $0.000415 LowVol 0.29% -1.97% 11.11%
1245 EDOGE EtherDoge EDOGE $3.7e-07 LowVol 0.53% 0.53% 11.66%
1246 GOLF Golfcoin GOLF $0.000082 LowVol 0.45% -0.43% 13.22%
1247 ANI Animecoin ANI $0.000082 LowVol -33.01% -50.22% -43.39%
1248 RHFC RHFCoin RHFC $0.000899 LowVol 0.50% -0.43%
1249 FID BITFID FID $0.081724 LowVol 0.46% 13.22%
1250 BAC BitAlphaCoin BAC $0.002860 LowVol 0.45% -1.34%
1251 UR UR UR $0.000461 LowVol -1.30% 14.06% -11.33%
1252 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007837 LowVol 0.45% 223.11%
1253 TERA TeraCoin TERA $0.000082 LowVol 0.45%
1254 GUC GoldUnionCoin GUC $0.073143 LowVol 0.46% -43.70%
1255 MAVRO Mavro MAVRO $0.015936 LowVol 0.45% 0.08% 78.71%
1256 BXC Bitcedi BXC $0.001311 LowVol 0.91% -1.89% -1.44%
1257 XAU Xaucoin XAU $0.019532 LowVol 0.49% -0.09% 19.23%
1258 QBC Quebecoin QBC $0.001389 LowVol 0.45% -0.43%
1259 HCC Happy Creator… HCC $0.000490 LowVol 0.45% 2.41% -2.98%
1260 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000082 LowVol 0.45% -0.43% -34.56%
1261 TODAY TodayCoin TODAY $0.000817 LowVol 0.46% 24.46% 18.89%
1262 XTD XTD Coin XTD $0.000082 LowVol 0.46% -0.43% 13.22%
1263 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000327 LowVol 0.45% -20.35% 50.96%
1264 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.068403 LowVol 0.50% 14.23% 24.73%
1265 DUB Dubstep DUB $0.001634 LowVol 0.45%
1266 CYC Cycling Coin CYC $0.001226 LowVol 0.45% 21.70%
1267 WSX WeAreSatoshi WSX $0.001389 LowVol 0.50% 0.08% -3.75%
1268 WEC Wowecoin WEC $0.128000 LowVol 0.00% 0.00% 16.36%
1269 HDLB HODL Bucks HDLB $0.046011 LowVol 0.46% -13.63% -24.57%
1270 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000245 LowVol 0.45% -43.39%
1271 SHA SHACoin SHA $0.000409 LowVol 0.50% -28.88% -18.56%
1272 BGR Bongger BGR $0.000109 LowVol 0.21% 1.91% 81.84%
1273 TURBO TurboCoin TURBO $0.000082 LowVol 0.45% -0.43% 13.22%
1274 ANTX Antimatter ANTX $0.000082 LowVol 0.45% -0.43% 13.25%
1275 PRM PrismChain PRM $0.000899 LowVol 0.50% -8.73% 3.61%
1276 TRICK TrickyCoin TRICK $0.011441 LowVol 0.49% 0.02%
1277 GAIN UGAIN GAIN $0.000736 LowVol 0.46% -31.03%
1278 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.218122 LowVol 0.45% -1.22% 16.57%
1279 UNC UNCoin UNC $0.000082 LowVol 0.45% -0.43% 13.23%
1280 PDG PinkDog PDG $0.000163 LowVol 0.45% -24.52%
1281 KASHH KashhCoin KASHH $0.000003 LowVol -0.42% -91.22% -78.85%
1282 NBE BitCentavo NBE $7.1e-07 LowVol 0.16% 49.91%
1283 VGC VegasCoin VGC $0.000151 LowVol -0.77% 16.16%
1284 KARMA Karmacoin KARMA $0.000080 LowVol
1285 HYPER Hyper HYPER $0.025227 LowVol 11.66%
1286 GML GameLeagueCoin GML $0.009642 LowVol 29.68%
1287 EGG EggCoin EGG $0.031149 LowVol 1.90%
1288 SHELL ShellCoin SHELL $0.018800 LowVol 13.23%
1289 DCRE DeltaCredits DCRE $0.124104 LowVol -32.83%
1290 MONETA Moneta MONETA $0.000244 LowVol -0.89% -27.55%
1291 OPES Opescoin OPES $0.001874 LowVol 0.24% -0.02% -10.68%
1292 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003131 LowVol 30.79%
1293 PSY Psilocybin PSY $0.022336 LowVol
1294 PAYP PayPeer PAYP $0.000080 LowVol 10.98%
1295 OP Operand OP $0.000731 LowVol -1.04% -6.28%
1296 OCOW OCOW OCOW $0.004259 LowVol 23.42%
1297 DISK DarkLisk DISK $0.000819 LowVol -0.16% 19.74%
1298 CLINT Clinton CLINT $0.009143 LowVol 7.34%
1299 RICHX RichCoin RICHX $0.006096 LowVol
1300 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol
1301 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002902 LowVol 5.31%
1302 POKE PokeCoin POKE $0.000162 LowVol 10.69%
1303 OMC Omicron OMC $0.091074 LowVol -1.20%
1304 LTH LAthaan LTH $0.000414 LowVol 0.90% -4.46%
1305 TEAM TeamUp TEAM $0.000247 LowVol 13.97%
1306 CBD CBD Crystals CBD $0.001236 LowVol
1307 AXF AxFunds AXF $0.029409 LowVol
1308 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.154040 LowVol -25.48%
1309 PI PiCoin PI $0.000571 LowVol -0.68%
1310 BITOK Bitok BITOK $0.000006 LowVol -84.36% -79.73%
1311 XRY Royalties XRY $0.069227 LowVol 0.97% 14.78%
1312 ASN Aseancoin ASN $0.003435 LowVol 0.59% 0.13% 106.93%
1313 BIRDS Birds BIRDS $0.000164 LowVol 0.08% 64.89%
1314 ETX Etherx ETX $0.853206 LowVol
1315 EXL Excelcoin EXL $0.000138 LowVol
1316 MRC microCoin MRC $0.000080 10.56%
1317 AMIS AMIS AMIS $177.07
1318 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.064674 -3.42% -58.11%
1319 KEXCOIN KexCoin KEXCOIN $18.80

Quay lại phần 1

Phản hồi